Årsrapport Andersen & Martini A/S. CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. Andersen & Martini A/S. CVR-nr. 15 31 37 14"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Andersen & Martini A/S CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Hoved- og nøgletal... 5 Ledelsesberetning... 6 Aktionærinformation Regnskabsberetning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring Resultat- og totalindkomstopgørelse Balance 31. december Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noteoversigt Noter til regnskab Andersen & Martini A/S 2

3 Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger Selskabet Andersen & Martini A/S Agenavej Greve Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Hjemsted: Greve Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Per Martini, formand Erik Justesen, næstformand Jens Erik Christensen Peter Villumsen Lars Taarn Pedersen Henning Hürdum Direktion Peter Hansen, administrerende direktør Revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes onsdag d. 24. april 2013, kl i selskabets afdeling på Agenavej 15, 2670 Greve. Andersen & Martini A/S 3

4

5 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) Hovedtal Nettoomsætning Omkostninger EBITDA Resultat før skat og afskrivninger, efter renter Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før skat Selskabsskat Årets resultat Balancesum Aktiekapital Egenkapital Gæld og hensatte forpligtelser Investering i materielle anlægsaktiver Investering i immaterielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme til investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Nøgletal Resultat pr. aktie, kr. (gnst.) -2,29 0,73 3,47 0,48 1,22 Pengestrømme fra drift pr. aktie 6,05-12,40-11,19 10,29 24,23 Fri pengestrøm pr. aktie 3,42-32,33-13,55 8,88 20,65 Udbytte pr. aktie (kr.) Indre værdi Bruttomargin 10,8% 10,8% 10,9% 12,0% 9,8% Overskudsmargin 0,1% 1,0% 1,8% 1,1% 1,3% Egenkapitalandel (soliditet) 25,8% 26,7% 32,2% 37,9% 32,6% Egenkapitalforrentning -5,1% 1,6% 8,0% 1,2% 3,1% Gennemsnitligt antal ansatte Antal aktier (ultimo) Antal aktier (gennemsnitligt) Note: Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Andersen & Martini A/S 5

6 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Andersen & Martini A/S har i 2012 oplevet en stigning i salget af nye og brugte biler samt en større tilgang til værkstederne i forhold til 2011, men med et betydeligt ændret pris- og produktmix. Dette skyldes hovedsageligt nedgang i salget af flådebiler i relation til det her svigtende marked i kombination med et stigende salg af mindre biler samt brugte biler. Efter etablering af det nye anlæg i Greve i 2011 er der i regnskabsåret foretaget tilpasninger i forhold til den mere rationelle drift, der er opnået. Disse tilpasninger vil dog først give sig fuldt udslag i lavere omkostninger i regnskabsåret Idegrundlag Andersen & Martini A/S idegrundlag er at levere og servicere nye og brugte biler til forbrugere og virksomheder enten direkte eller gennem samarbejdspartnere - herunder leasing- og udlejningsselskaber. Det er ikke afgørende, om den enkelte bil sælges, leases eller lejes. Det afgørende er at opfylde kundernes transportbehov med størst mulig kvalitet og kundeservice. Andersen & Martini A/S forhandlede og servicerede i 2012 bilmærkerne Opel, Saab, Cadillac, Corvette, Fiat og Kia i det storkøbenhavnske område. Medio 1. kvartal 2013 tillige salg og service af Peugeot. Mission Andersen & Martini A/S mission er at levere en salgs- og serviceoplevelse, der sikrer kunderne problemfri mobilitet. Den udbudte salgs- og serviceoplevelse skal være Danmarks bedste målt på en kombination af serviceniveau, kvalitet og pris. Vision Vi vil yde den bedste service, levere det bedste kvalitetsarbejde og gøre noget ekstra for at skabe en totaloplevelse, der gør, at vores kunder oplever den bedste service før, under og efter bilsalget. Vi vil sikre, at vi altid gør det rigtigt første gang gennem udvikling og uddannelse af Danmarks dygtigste og mest engagerede medarbejdere. Vi vil udvikle og udbyde nye ydelser til privat- og erhvervskunder. Herved opnår vi at vinde markedsandele på alle interessante markeder og blive en attraktiv samarbejdspartner for store nationale og internationale operatører. Værdier Andersen & Martini A/S er troværdig, kompetent, forandringsparat og værdiskabende. Troværdighed er afgørende for os, når kerneforretningen er at sælge og servicere vores kunders transportmidler og arbejdsredskaber. Det forudsætter, at vi lever op til vores ansvar og gør os fortjent til kundernes tillid og loyalitet. Dette opnås, når vi er troværdige og professionelle i forhold til kunderne, offentligheden og kolleger. Andersen & Martini A/S 6

7 Ledelsesberetning Kompetent er, at vi skal være mestre i vores fag, arbejde med at forbedre alle processer, dele viden og sikre løbende udvikling. Vi er kompetente, når vi sætter os ind i det, vi har med at gøre og sikrer, at de beslutninger der træffes, er de rigtige. Forandringsparathed er forudsætningen for, at vi overlever i takt med udviklingen på markedet, teknologi og øvrige markedsbetingelser. Vi er forandringsparate, når vi selv tager initiativ til forandringer og gennemfører dem i åbenhed og med respekt for og tillid til alle kunder og samarbejdspartnere. Værdiskabende er at skabe værdi for vores kunder, for vores aktionærer, for medarbejderne og for samfundet. Det er en nødvendig forudsætning for en bæredygtig udvikling af virksomheden. Salg Andersen & Martini A/S leverede nye Opel, Cadillac, Corvette, Fiat og Kia person- og varebiler i 2012, hvilket svarer til en tilbagegang på 4% i forhold til 2011, hvor der blev leveret nye biler. Af tabellen nedenfor fremgår fordelingen på de forskellige mærker samt Andersen & Martini A/S andel af det danske salg inden for det enkelte mærke. A&M salg i forhold til DK Personbiler Varebiler I alt 2012 Pct Pct Pct Pct Pct Pct. Opel ,6% ,8% ,9% ,1% ,8% ,8% Saab 0 0,0% ,1% 0 n.a. 0 n.a. 0 0,0% ,1% Kia ,9% ,7% 6 6,7% 1 1,3% ,9% ,6% Fiat 208 2,9% 171 2,7% 14 0,7% 16 0,9% 222 2,4% 187 2,3% Cadillac 3 100,0% 1 50,0% 0 n.a. 0 n.a ,0% 1 50,0% I alt ,0% ,4% ,0% ,5% ,8% ,6% A&M salg i forhold til totalmarked 1,6% 1,7% 2,9% 3,5% 1,8% 1,9% Opel ,3% ,8% ,9% ,0% ,9% ,3% Saab 19 0,0% 198 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 19 0,0% 198 0,1% Kia ,4% ,7% 89 0,4% 78 0,3% ,7% ,2% Fiat ,3% ,7% ,0% ,5% ,7% ,2% Cadillac 3 0,0% 2 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 0,0% 2 0,0% Totalmarked Andersen & Martini A/S solgte knap 21% af alle Opel i Danmark i 2012 mod knap 22% i For så vidt angår Saab, har Andersen & Martini A/S solgt de sidste nye biler i For Kias vedkommende solgte Andersen & Martini A/S knap 12% i 2012 mod knap 11% i Andersen og Martini A/S andel af det danske Fiat-salg holdt sig på godt 2% i Cadillac-salget har været beskedent, da det kun er de allerdyreste modeller, der p.t. markedsføres i Danmark og alene hos Andersen & Martini A/S. Totalmarkedet for person- og varebiler i Danmark blev ligesom i 2011 ca Andersen & Martini A/S har solgt det samme antal personbiler i 2012 som i 2011, men med et andet mix end i Salget af Opel personbiler i Danmark er faldet i almindelighed og hos Andersen & Martini A/S i særdeleshed. Ho- Andersen & Martini A/S 7

8 Ledelsesberetning vedårsagen er, at totalmarkedet for flådebiler i Danmark er faldet markant, og Andersen & Martini er en stor aktør på flådesiden. Til gengæld er salget til private steget, hvilket har øget selskabets markedsandel i privatmarkedet. Ligesom i markedet generelt er hovedvægten af salget flyttet over på mindre og billigere biler. Salget af Kia i Danmark er næsten fordoblet og endnu mere hos Andersen & Martini A/S. For så vidt angår varebiler, er Andersen & Martini A/S andel af det danske marked faldet fra 3,5% i 2011 til 2,9% i Det samlede salg af brugte biler blev enheder (fremgår ikke af tabellen ovenfor), hvilket er knap 400 flere end året før svarende til en stigning på omkring 16%. Denne stigning overstiger den relative stigning i nyvognsmarkedet. Drift Andersen & Martini A/S opnåede i 2012 et resultat af primær drift på t.kr. 585 mod t.kr året før svarende til et fald på t.kr eller 93%. I regnskabsåret har Andersen & Martini A/S haft et stabilt salg af nye biler, samt et stigende salg af brugte biler. Omsætningen på værkstederne til eksterne kunder er holdt stabilt i forhold til Bruttoresultatet er faldet fra knap kr. 89 mio. til knap kr. 84 mio. Bruttomarginen er 10,8% i 2012 og stort set uændret i forhold til Omkostningerne er i 2012 steget med godt kr. 2 mio. eller 2,9% til godt kr. 83 mio. fra knap kr. 81 mio. i Hovedårsagen til denne stigning ligger i stigende personaleomkostninger som følge af selskabets satsning på øget kundeservice. Resultatet efter skat blev i 2012 minus t.kr mod t.kr i Pengestrømme Andersen & Martini A/S har i regnskabsåret 2012 haft en positiv pengestrøm fra den primære drift før ændring af driftskapital på t.kr Stigning i lagre og fald i debitorer m.v., som følge af det lavere aktivitetsniveau i 4. kvartal 2012, har netto haft en positiv nettovirkning på pengestrømmen med t.kr Betalte renter netto belaster pengestrømmene med t.kr Den samlede pengestrøm fra driftsaktiviteten var positiv i 2012 med t.kr Ved køb og salg af aktiver har virksomheden investeret netto t.kr Bankgæld og leasinggæld er faldet med t.kr Investeringer Selskabet har i regnskabsåret erhvervet 10% af aktiekapitalen i First Lease A/S, som driver operationel og finansiel leasing af biler i Danmark. De øvrige ejere er Autohuset Vestergaard A/S og Kjærsgaard Auto A/S. Der er i regnskabsåret investeret knap kr. 4,5 mio. i opgraderinger af lokaler og udstyr for at fastholde, at virksomhedens forretninger altid fremstår tidssvarende og i god og forsvarlig stand. Andersen & Martini A/S 8

9 Ledelsesberetning Årets resultat Andersen & Martini A/S opnåede i 2012 et resultat før skat på minus t.kr mod t.kr i 2011, hvilket er lavere end oprindeligt forventet. Efter skat blev resultatet minus t.kr mod t.kr året før. Forrentningen af egenkapitalen er i 2012 minus 5,1%. Resultatet for andet halvår blev, som meddelt i 3. periodemeddelelse 2012, ikke bedre end resultatet for første halvår, men tværtimod et underskud på ca. kr. 3 mio. Dette skal ses i sammenhæng med et meget skuffende flådesalg i 4. kvartal i forhold til forventningerne. Årets resultat er ikke tilfredsstillende. Udover det skuffende flådesalg har efterdønningerne efter Saab s konkurs, tilpasningerne i forbindelse med etablering af afdelingen i Greve og investeringen i det nye kundecenter har haft stor effekt på selskabets resultat. Der er imidlertid iværksat en række tiltag på salgs- og eftermarkedssiden med henblik på at styrke salget, ligesom der er gennemført væsentlige omkostningstilpasninger i hele virksomheden, som forventes samlet set at give sig udslag i resultatforbedringer fremadrettet. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Selskabet har primo januar 2013 købt ejendommene Tempovej 17 og Tempovej i Ballerup, som tidligere har været lejet. Tempovej 17 har hidtil og vil fremtidigt rumme selskabets Opel- og Kia forretning i Ballerup. Tempovej 19, som rummer det østlige lejemål i ejendommen 19-21, har hidtil rummet klargøring og dækhotel og vil fortætte hermed indtil videre. Tempovej 21, som rummer det vestlige lejemål i ejendommen og tidligere har været udlejet til anden automobilvirksomhed, er primo februar 2013 udlejet til det nyligt og til formålet stiftede 100% ejede datterselskab, Andersen & Martini Biler A/S. Dette selskab har indgået aftale med K.W. Bruun A/S (Peugeot Danmark) om at drive autoriseret forhandling af mærket Peugeot i Ballerup. Selve købet af de to ejendomme vil give betydeligt lavere omkostninger for selskabet fremadrettet i forhold til den husleje, der hidtil er betalt. Forhandlingen af Peugeot forventes at give et positivt bidrag til selskabets drift allerede fra For så vidt angår ejendommen i Lyngby, er denne som meddelt tidligere solgt i 2012 på betingelse af dels accept af det påtænkte byggeprojekt i kommunen og dels af, at Andersen & Martini A/S kan finde en passende placering til forretningen i Lyngby. Lyngby Taarbæk Kommune har den 6. februar 2013 principgodkendt projektet, og lokalplan er under udarbejdelse og forventes vedtaget ultimo Andersen & Martini A/S forventer at have flyttet forretningen til en ny adresse i Lyngby ultimo Fremtiden Aktivitetsniveauet i de første måneder af 2013 har for Andersen & Martini A/S samlet ligget over niveauet for samme periode i fjor. Samtidig er de omkostningsbesparende tiltag fra 2012 ved at slå igennem. Der er fortsat usikkerhed om den generelle økonomi i Danmark. Derfor er det vanskeligt at forudsige noget om resultatet for 2013, men der forventes et højere aktivitetsniveau, lavere omkostninger og et positivt resultat i Andersen & Martini A/S 9

10 Ledelsesberetning Risici Generelle risici Andersen & Martini A/S væsentligste driftsrisiko er knyttet til totalmarkedet for salg af biler generelt og den generelle markedsposition for de mærker, som selskabet forhandler. Ændringen i segmenteringen mod mindre biler betyder mindre indtjening til forhandleren, hvilket har nødvendiggjort de omkostningsbesparende tilpasninger, som får effekt i Samtidig ligger der en risiko i, om værkstedskunderne fortsat har den samme søgning til virksomhedens værksteder. Andersen & Martini A/S har gennemført og gennemfører produktivitets- og effektivitetsforbedringer for at øge indtjeningen og samtidig fastholde konkurrencedygtige priser på værkstedsarbejde for at imødegå konkurrencen fra såvel andre autoriserede som de uautoriserede værksteder, hvilket har betydet større søgning til og omsætning på selskabets værksteder i 2012 end i 2011, men til lavere priser og dermed indtjening. Endelig er det fortsat Andersen & Martini A/S opfattelse, at kundens største krav til en bilforhandler og det tilhørende værksted er tillid, troværdighed, kvalitet og venlighed, hvilket er ord som går igen i alle Andersen & Martini A/S uddannelsesprogrammer. Der henvises i øvrigt til note 26 vedrørende beskrivelse af øvrige risici, samt samme note vedrørende kontrol- og risikostyring i regnskabsaflæggelsen. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Der henvises til selskabets hjemmeside hvor dette emne er beskrevet. Corporate Governance De reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse udsendt af Komiteen for god selskabsledelse, som er gældende for børsnoterede aktieselskabers årsrapporter, har bestyrelse og direktion vurderet og forholdt sig til. Den detaljerede stillingtagen til de enkelte anbefalinger kan findes på selskabets hjemmeside Det er bestyrelsens og direktionens opfattelse, at Andersen & Martini A/S i al væsentlighed efterlever de anførte anbefalinger med følgende afvigelser: Åbenhed og transparens Selskabet har fravalgt at bringe orienteringer på engelsk med baggrund i, at kun 1½% af selskabets navnenoterede aktionærer er bosiddende uden for Skandinavien. Der anvendes ikke kvartalsrapporter, idet selskabet finder halvårsrapportering tilstrækkelig i kombination med udsendelse af periodemeddelelser. Andersen & Martini A/S 10

11 Ledelsesberetning Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering I Andersen & Martini A/S er det kutyme med 4-6 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Der har ikke været fremsat ønske om medarbejderrepræsentanter. Ved bestyrelsens sammensætning tilstræbes, at 3 medlemmer er uafhængige af selskabet, hovedaktionæren og væsentlige leverandør- eller kundeinteresser. Andersen & Martini A/S har valgt at afstå fra at fastsætte en aldersgrænse, idet man ønsker at kunne disponere frit. Det anses ikke at være formålstjenligt at offentliggøre rekrutteringskriterierne for bestyrelsen samt bestyrelsens kompetencer. Det anses ikke som værende noget problem for selskabet, at nogle af bestyrelsesmedlemmerne har mere end 3 menige bestyrelsesposter, da de pågældende i deres øvrige virke kun arbejder på strategisk og ikke operationelt niveau. Grundet selskabets og bestyrelsens størrelse gennemføres ikke en formel selvevaluering, men formanden, og næstformanden drøfter løbende bestyrelsens arbejde og kompetencer. Uddybende information angående bestyrelsesarbejdet fremgår af Forretningsorden for bestyrelsen, som er på selskabets hjemmeside Som led i Andersen & Martini A/S vederlagspolitik anvendes ikke aktieoptioner, incitamentsprogrammer mv. til bestyrelse og direktion. Dette forventes ikke ændret i Andersen & Martini A/S har et revisionsudvalg, men har valgt at afstå fra at nedsætte andre udvalg og kommissioner. Den relativt snævre og velfungerende bestyrelse og direktion påtager sig arbejdet. Det udelukker ikke, at man lejlighedsvis benytter sig af ekstern bistand og/eller ad hoc udvalg. Whistleblower-ordning Andersen & Martini A/S har ikke nogen egentlig whistleblower-ordning. Til gengæld er der så stor fortrolighed mellem den enkelte medarbejder og selskabets direktion, at alvorlige forseelser stort set altid rapporteres i fortrolighed mellem den enkelte medarbejder og direktionen. Andersen & Martini A/S 11

12 Aktionærinformation Ledelsesberetning Aktiekapital Selskabets aktiekapital er opdelt i A- og B-aktier, således: Aktie Fondskode Nominel værdi Stemmeret A-aktier Ej noteret B-aktier DK Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Kapital og stemmer Selskabets aktiekapital på t.kr. består af stk. A-aktier med hver 10 stemmer og stk. B-aktier med hver 1 stemme. Der er ikke præferencemæssige forskelle forbundet med de to aktieklasser bortset fra stemmeretsdifferentieringen. Ultimo 2012 var registreret 197 navnenoterede aktionærer i selskabets aktiebog som tilsammen tegnede 86,3% af aktiekapitalen og 98,1% af stemmerne. Nominel beholdning af egne aktier: styk. Aktionærsammensætning ultimo 2012 fremgår nedenfor: Antal Antal Antal Kapital Stemmer A-aktier B-aktier aktier (%) (%) Helmsman Holding Aps og adm. direktør Peter Hansen incl. familie ,55 85,39 Bestyrelse incl. familie ,58 1,59 Direktion, bestyrelse og familie i alt ,13 86,98 OTK Holding A/S, Parkovsvej 19, Gentofte ,93 4,84 Øvrige navnenoterede aktionærer ,22 6,29 Ikke navnenoterede aktionærer ,28 1,89 Egne aktier ,44 I alt ,00 100,00 Andersen & Martini A/S direkte hovedaktionær er Helmsman Holding ApS, Gentofte, som igen er 100% ejet af Commander Holding ApS, Gentofte. Dette selskab ejes 100% af Andersen & Martini A/S adm. direktør, Peter Hansen. Årsregnskabet for Andersen & Martini A/S indgår i koncernregnskabet for Commander Holding ApS. Andersen & Martini A/S 12

13 Ledelsesberetning Fondsbørsmeddelelser i 2012 & 2013 Andersen & Martini A/S har i 2012 udsendt følgende fondsbørsmeddelelser: 27/ : Meddelelse nr. 01/2012 Forventningerne til årsresultatet for / : Meddelelse nr. 02/2012 Ejendommen i Lyngby 29/ : Meddelelse nr. 03/2012 Offentliggørelse af dato for påtænkt generalforsamling 29/ : Meddelelse nr. 04/2012 Børsregnskabsmeddelelse 26/ : Meddelelse nr. 06/2012 Forløb af generalforsamling 11/ : Meddelelse nr. 07/2012 Periodemeddelelse 1. kvartal / : Meddelelse nr. 08/2012 Opdateret finanskalender / : Meddelelse nr. 09/2012 Delårsrapport pr. 30. juni / : Meddelelse nr. 10/2012 Review erklæring til delårsrapport / : Meddelelse nr. 11/2012 Periodemeddelelse 3. kvartal / : Meddelelse nr. 12/2012 Finanskalender for Andersen & Martini A/S for 2013 Andersen & Martini A/S har ikke udsendt fondsbørsmeddelelser i Finanskalender for 2013 Finanskalenderen for Andersen & Martini A/S er således: Årsrapport 2012: 21. marts Ordinær generalforsamling: 24. april Periodemeddelelse 1. kvartal: 14. maj Offentliggørelse af delårsrapport: 30. august Periodemeddelelse 3. kvartal: 07. november Forslag til generalforsamlingen På selskabets generalforsamling 24. april 2013 vil bestyrelsen fremsætte forslag om, - at selskabet fortsat kan erhverve egne aktier Kontaktperson Forespørgsler vedrørende relationer til investorer og aktiemarkedet kan rettes til: Adm. direktør Peter Hansen Telefon: Telefax: Andersen & Martini A/S 13

14

15 Regnskabsberetning Regnskabsberetning Årsrapporten for Andersen & Martini A/S for 2012 er aflagt i overensstemmelse med IFRS samt de krav NASDAQ OMX Copenhagen A/S i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Resultatopgørelse Nettoomsætning Nettoomsætningen i 2012 andrager t.kr , hvilket er et fald på t.kr i forhold til Dette skyldes hovedsageligt ændring i segmenteringen i nyvognssalget, idet antallet af nye biler ikke er faldet væsentligt, men der er solgt mindre og dermed billigere biler. Samtidig har der været en stigning i salget af brugte biler, men et fald i salget af reservedele. Nettoomsætning og resultat af primær drift (t.kr.) Nettoomsætning (Skala t.v.) Resultat af primær drift (Skala t.h.) Produktionsomkostninger og andre omkostninger Produktionsomkostninger er faldet fra t.kr til t.kr således, at bruttoresultatet udgør t.kr mod t.kr året før. Det primære driftsresultat er faldet med knap 8 kr. mio. Bruttomarginalen er uændret på 10,8%. Salgsomkostninger er steget fra 2011 til 2012 med t.kr. 304 til t.kr Stigningen ligger for størstedelens vedkommende i provisioner til sælgere. Administrationsomkostninger er steget fra 2011 til 2012 med t.kr til t.kr Stigningen ligger hovedsageligt inden for personaleomkostninger som følge af øget fokus på kundeservice. Med de i 2012 foretagne reduktioner i bemandingen forventes et fald i såvel produktions- som administrationsomkostningerne i Andersen & Martini A/S 15

16 Regnskabsberetning Finansielle poster De finansielle indtægter er faldet med t.kr. 147 som følge af bedre opfølgning på debitorer således, at rentedebitering minimeres. De finansielle omkostninger er steget med t.kr Hovedårsagen ligger i større omkostninger til finansiering af demo- og udlejningsbiler. Skat af årets resultat Selskabets effektive skatteprocent er normalt 25 %. Forskellen kan henføres til ikke-fradragsberettigede omkostninger. Årets resultat Årets resultat efter skat blev minus t.kr mod t.kr sidste år. Udbytte Af hensyn til selskabets konsolidering foreslår bestyrelsen, at der ikke udloddes udbytte for Balancen Materielle anlægsaktiver Tekniske anlæg og maskiner er faldet fra t.kr til t.kr Årsagen skal ses i mindre tilgang i forhold til de foretagne afskrivninger. Indretning af lejede lokaler er steget fra t.kr til t.kr Ejendommene er efter afskrivninger og tilgang i form af forbedringer faldet fra t.kr til t.kr Faldet skyldes, at årets afskrivninger overstiger årets forbedringer. Andre anlæg og driftsmateriel er efter afskrivninger og tilgang faldet fra t.kr til t.kr hvilket igen skyldes, at årets afskrivninger overstiger årets forbedringer, uanset selskabets løbende investerer i tidssvarende teknologi og værktøj. Varebeholdninger De samlede varebeholdninger er steget med godt 2% til t.kr Stigningen skyldes et uforholdsmæssigt stort nyvognslager ved årets slutning, idet lageret var disponeret til et stort salg af flådebiler i 4. kvartal, som udeblev. Samtidig er brugtvognslageret, som er kurant, samt antallet af demo- og udlejningsbiler steget som følge af større aktivitet. Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender fra salg er fra 2011 til 2012 faldet fra t.kr til t.kr blandt andet som følge af lav aktivitet på flådesiden i årets sidste måneder. Derudover bruger Andersen & Martini A/S store ressourcer på stram debitorstyring for at minimere risici. Andersen & Martini A/S 16

17 Regnskabsberetning Langfristede forpligtigelser Langfristede forpligtigelser er faldet fra t.kr til t.kr , hvilket skyldes et fald i udskudt skat til t.kr samt afdrag på såvel leasing- som prioritetsgæld. Garantiforpligtelser, der omfatter garanti- og reklamationsforpligtelser vedrørende salg af brugte biler og fabriksnye Saab, er t.kr Herudover er der hensat t.kr. 539 til fremtidige jubilæumsgratialer, heraf t.kr. 515 som langfristet forpligtelse. Gæld vedrørende leasede demo- og udlejningsbiler Gælden vedrørende leasede demo- og udlejningsbiler er steget fra t.kr til t.kr Stigningen skyldes dels, at der er kommet nye modeller og dels, at selskabets udlejningsflåde er øget som følge af den større aktivitet på værkstederne. Gæld til pengeinstitutter Gæld til pengeinstitutter er fra 2011 til 2012 faldet med t.kr til t.kr som følge af optimering af selskabets arbejdskapital. Gæld til leverandører Gæld til leverandører er steget fra t.kr til t.kr Stigningen skyldes ændrede kreditbetingelser vedr. nye biler. Udviklingen i virksomhedens kapitalstruktur fra kan illustreres således: Egenkapital & Gæld/Forpligtelser (t.kr.) Egenkapital Gæld og hensættelser Selskabets soliditetsgrad er faldet fra 26,7% ultimo 2011 til 25,8% ultimo Faldet kan henføres til resultatet for Andersen & Martini A/S 17

18 Regnskabsberetning Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital udgør t.kr , hvilket er t.kr mindre end i Pengestrømme fra den samlede driftsaktivitet udgør t.kr mod minus t.kr året før. Den positive pengestrøm fra den samlede driftsaktivitet skyldes nedgang i selskabets arbejdskapital herunder specielt debitorer. Samlet udgør virksomhedens likvide midler t.kr pr. 31/ Virksomhedens likviditetsberedskab pr. 31. december 2012 kan opgøres således: (t.kr.) Likvide beholdninger Uudnyttede trækningsfaciliteter I alt Uudnyttede trækningsfaciliteter består af trækningsretter på virksomhedens pengeinstitutter (kassekreditter). Egenkapital Virksomhedens egenkapital udgør pr. 31. december 2012 t.kr sammenholdt med t. kr ved udgangen af Udviklingen i egenkapitalen og dennes forrentning kan illustreres således: Egenkapital/Forrentning af egenkapital (t.kr.) ,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Egenkapital Forrentning af egenkapital Faldet i egenkapitalen i 2010 skyldes tilbagekøb af egne aktier for godt kr. 9 mio. i I 2012 er årsagen årets resultat. Andersen & Martini A/S 18

19 Regnskabsberetning Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 31. december 2012 for Andersen & Martini A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og selskabets finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Greve, den 21. marts 2013 Direktion Peter Hansen (administrerende direktør) Bestyrelse Per Martini (formand) Erik Justesen (næstformand) Jens Erik Christensen Peter Villumsen Lars Taarn Pedersen Henning Hürdum Andersen & Martini A/S 19

20 Den uafhængige revisors erklæring Påtegninger Til kapitalejerne i Andersen & Martini A/S Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Andersen & Martini A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Andersen & Martini A/S 20

21 Påtegninger Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hellerup, den 21. marts 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Christian F. Jakobsen Statsautoriseret revisor Henrik Mikkelsen Statsautoriseret revisor Andersen & Martini A/S 21

22

23 Årsregnskab 1. januar 31. december 2012 Resultat- og totalindkomstopgørelse Note (t.kr.) (t.kr.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgsomkostninger Administrationsomkostninger 3, Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af ordinært resultat Årets resultat Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Totalindkomst Forslag til resultatdisponering: Udbytte for regnskabsåret 0 0 Overført overskud eller underskud Disponeret i alt Fordelt således: Kapitalejerne i Andersen & Martini A/S Resultat pr. aktie af kr ,29 0,66 Udvandet resultat pr. aktie af kr ,29 0,73 Andersen & Martini A/S 23

24 Årsregnskab 1. januar 31. december 2012 Balance 31. december Aktiver Note (t.kr.) (t.kr.) Software og licenser Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Leasingbiler Materielle anlægsaktiver under udførelse 35 0 Materielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele Deposita Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Nye og brugte biler samt reservedele Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Igangværende arbejder for fremmed regning Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Andersen & Martini A/S 24

25 Årsregnskab 1. januar 31. december 2012 Balance 31. december Passiver Note (t.kr.) (t.kr.) Aktiekapital Reservefond Overført resultat Foreslået udbytte 0 0 Egenkapital i alt Udskudt skat 7, Leasinggæld Realkreditinstitutter Jubilæumsforpligtelser Garantiforpligtelser 0 46 Depositum Langfristede forpligtelser i alt Kortfristet del af langfristede forpligtelser Gæld til pengeinstitutter Gæld vedrørende leasede demo- og udlejningsbiler Forudbetalinger fra kunder Leverandørgæld Anden gæld Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser, eventualaktiver og sikkerhedsstillelser 19 Noter uden henvisning Andersen & Martini A/S 25

26 Årsregnskab 1. januar 31. december 2012 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Reservefond Overført resultat Foreslået udbytte I alt (t.kr) (t.kr) (t.kr) (t.kr) (t.kr) Egenkapital Årets totalindkomst Foreslået udbytte for Egenkapital Årets totalindkomst Foreslået udbytte for Egenkapital Andersen & Martini A/S 26

27 Årsregnskab 1. januar 31. december 2012 Pengestrømsopgørelse Note t.kr. t.kr. Resultat før skat Afskrivninger, netto Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver Ændring i garantiforpligtelser Ændring i jubilæumsforpligtelser Finansielle indtægter Finansielle udgifter Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Renteindtægter betalt Renteomkostninger, betalt Betalt selskabsskat 0 0 Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af finansielle anlægsaktiver Salg af finansielle anlægsaktiver 57 0 Køb af immaterielle anlægsaktiver Salg af immaterielle anlægsaktiver 0 0 Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb af leasingbiler Salg af leasingbiler Køb af materielle anlægsaktiver under udførelse Pengestrøm fra investeringsaktivitet Fremmedfinansiering Afdrag på langfristet gæld Indfrielse af langfristet gæld Provenu ved optagelse af langfristet gæld Ændring i gæld til pengeinstitutter Ændring i gæld vedr. leasede demobiler Aktionærer Udbetalt udbytte 0 0 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Likvider, primo Likvider, ultimo Som sikkerhed for registreringsafgiften er deponeret likvider svarende til t.kr Andersen & Martini A/S 27

28 Noteoversigt Årsregnskab 1. januar 31. december 2012 Note 1: Note 2: Note 3: Note 4: Note 5: Note 6: Note 7: Note 8: Note 9: Note 10: Note 11: Note 12 Note 13: Note 14: Note 15: Note 16: Note 17: Note 18: Note 19: Note 20: Note 21: Note 22: Note 23: Note 24: Note 25: Note 26: Note 27: Note 28: Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Nettoomsætning Omkostninger Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets skat Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Deposita Resultat pr. aktie Varebeholdning Tilgodehavender Likvider Egenkapital Udskudt skat Gæld til leasing-, realkredit-, pengeinstitutter mv. Anden gæld Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser Ændring i driftskapital Oplysninger om nærtstående parter og transaktioner med disse Bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere Ejendomsoversigt Lejeoversigt Anvendt regnskabspraksis Risici og interne kontroller Ændring i regnskabspraksis, herunder præsentation og implementering af regnskabsstandarder Begivenheder efter balancedagen Andersen & Martini A/S 28

29 Årsregnskab 1. januar 31. december 2012 Noter til regnskab Note 1 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. De foretagne skøn er baseret på historiske erfaringer og andre faktorer, som ledelsen vurderer, er forsvarlige, men som i sagens natur kan være usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er virksomheden underlagt normale forretningsmæssige risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater afviger fra disse skøn. Generelle risici for Andersen & Martini A/S er omtalt i ledelsens beretning samt i note 26. For Andersen & Martini A/S vil skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved opgørelsen af af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver, værdi af varebeholdninger, tilgodehavender, udskudt skat, hensatte forpligtelser samt eventualforpligtelser. I forbindelse med anskaffelse af materielle anlægsaktiver foretages en vurdering af de forventede brugstider af anlægsaktiverne. Der henvises i øvrigt til anvendt regnskabspraksis. Endvidere foretages skøn over de enkelte anlægsaktivers restværdi. Restværdi vedrører væsentligst grunde og bygninger. Restværdier revurderes årligt, hvilket indebærer et væsentligt element af skøn. Materielle anlægsaktiver udgør i alt kr. 138,9 mio., heraf grunde og bygninger med kr. 126,3 mio. Der henvises i øvrigt til note 9 og ejendomsoversigten i note 23. Ledelsen foretager vurdering af, hvorvidt lejeaftaler vedrørende biler skal klassificeres som finansiel leasing eller operationel leasing, baseres på en helhedsvurdering af hver enkelt leasingaftale. Biler, som er anskaffet ved finansiel leasing, med henblik på videresalg indregnes i varebeholdninger. Leasingbiler, som er opført som anlægsaktiver, er selskabets biler som anvendes af selskabet typisk i en kortere periode, hvorefter bilerne sædvanligvis sælges til tredjepart. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har ledelsen foretaget vurdering af ukurant del af selskabets beholdning af biler og reservedele. Lager af biler udgør i alt t.kr pr. 31. december 2012 og nedskrivning t.kr Lager af reservedele udgør i alt t.kr og nedskrivning t.kr Der henvises til specifikation heraf i note 12. Ledelsen anvender skøn i forbindelse med vurdering af erholdeligheden af tilgodehavender pr. balancedagen. Risikoen for større tab på tilgodehavender vurderes begrænset og er primært vedrører fakturerede værkstedsarbejder og reservedelssalg. Tilgodehavender fra salg udgør pr. 31. december 2012 t.kr brutto og nedskrivning til tab t.kr. 488, der henvises til note 13. Udskudt skat, herunder værdien af fremførselsberettigede underskud indregnes med den værdi de forventes at kunne udnyttes til ved fremtidig indtjening eller modregning i udskudte skatteforpligtelser. Ledel- Andersen & Martini A/S 29

30 Årsregnskab 1. januar 31. december 2012 sen foretager derfor skøn over den fremtidige indtjening i forbindelse med vurdering af om udskudte skatteaktiver vil blive anvendt. Udskudt skat er nærmere beskrevet i note 16. Den regnskabsmæssige værdi af fremførselsberettigede underskud udgør t.kr , der er modregnet i negativ udskudt skat, primært vedrørende selskabets grunde og bygninger. Ved opgørelsen af hensatte forpligtelser, herunder garantiomkostninger og jubilæumsforpligtelser er der anvendt skøn baseret på selskabets historiske erfaringer for afholdte garantiomkostninger henholdsvis sammensætningen af medarbejdernes anciennitet. Der er endvidere foretaget skøn over tilbagediskonteringsrenten, der er fastsat til 4 %. Garantiforpligtelser vedrørende brugte biler og nye Saab-biler udgør pr. 31. december 2012 i alt t.kr Jubilæumsforpligtelsen udgør pr. 31. december 2012 i alt t.kr Hensatte forpligtelser fremgår af note 17. Selskabet har tilbagekøbsforpligtelse på 19 biler, der udgør i alt kr. 5,7 mio. Der er foretaget skøn over forpligtelsen og det er ledelsens vurdering at de omfattede biler efterfølgende under ét vil kunne realiseres med positiv avance, hvorfor der ikke er foretaget indregning heraf. Eventualforpligtelser er yderligere beskrevet i note 19. Note 2 - Nettoomsætning Nettoomsætningen består af salg af nye og brugte biler samt værkstedsydelser og reservedele m.m. Selskabet betragter ovenstående som ét forretningssegment. Salget foregår til kunder i det storkøbenhavnske område. Specifikation af nettoomsætning (t.kr.) (t.kr.) Salg af biler, reservedele og andet Salg af ydelser I alt Andersen & Martini A/S 30

31 Årsregnskab 1. januar 31. december 2012 Note 3 - Omkostninger (t.kr.) (t.kr.) Honorar til selskabets bestyrelse Gager og lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Personaleomkostninger i alt Personaleomkostninger indregnes således i de enkelte regnskabslinjer: Produktionsomkostninger Salgsomkostninger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger i alt Gennemsnitligt antal medarbejdere Honorar til selskabets bestyrelse, t.kr. 570 fordeler sig således: Per Martini, formand Erik Justesen, næstformand Peter Villumsen Jens Erik Christensen Lars Taarn Pedersen Henning Hürdum Honorar i alt Gage til selskabets direktion udgør t.kr (2011 t.kr ) og pensioner udgør t.kr. 388 (2011 t.kr. 393). Direktionen har 2 års opsigelse fra selskabets side og 6 måneders opsigelse fra egen side. Af- og nedskrivninger (t.kr.) (t.kr.) Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Småanskaffelser Tab ved salg Af- og nedskrivninger i alt Af- og nedskrivninger indregnes således i de enkelte regnskabslinjer: Produktionsomkostninger Salgsomkostninger Administrationsomkostninger Af- og nedskrivninger i alt Produktionsomkostninger kan i øvrigt specificeres som følger: Vareforbrug biler Vareforbrug reservedele Øvrigt vareforbrug Øvrige produktionsomkostninger Produktionsomkostninger i alt Andersen & Martini A/S 31

32 Årsregnskab 1. januar 31. december 2012 Note 4 - Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer (t.kr.) (t.kr.) Revision Andre erklæringsopgaver med sikkerhed Skatterådgivning Anden rådgivning Samlet honorar Note 5 - Finansielle indtægter Renteindtægter mv Morarenter og gebyrer Kursavance 0 71 Finansielle indtægter i alt Note 6 - Finansielle omkostninger Renteomkostninger til realkreditinstitutter Renteomkostninger til pengeinstitutter Øvrige renteomkostninger Finansielle omkostninger i alt Note 7 - Årets skat Aktuel skat 0 0 Udskudt skat Skat af ordinært resultat kan forklares således: Beregnet 25% skat af ordinært resultat før skat skatteeffekt af : Ikke skattepligtige indtægter 0 0 Ikke fradragsberettigede omkostninger i øvrigt Regulering af skat vedrørende tidligere år Andersen & Martini A/S 32

33 Årsregnskab 1. januar 31. december 2012 Note 8 - Immaterielle aktiver Software og licenser (t.kr.) Kostpris Tilgang 128 Afgang 0 Kostpris Ned- og afskrivninger Afskrivninger 108 Afgang 0 Ned- og afskrivning Regnskabsmæssig værdi Kostpris Tilgang 463 Afgang 0 Kostpris Ned- og afskrivninger Afskrivninger 50 Afgang 0 Ned- og afskrivning Regnskabsmæssig værdi Andersen & Martini A/S 33

34 Note 9 Materielle anlægsaktiver Årsregnskab 1. januar 31. december 2012 Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Leasingbiler Anlægsaktiver under udførelse (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) Kostpris Tilgang Afgang Kostpris Ned- og afskrivninger Afskrivninger Afgang Ned- og afskrivning Regnskabsmæssig værdi Heraf leaset aktiv Leasingydelser vedr. leasingbiler i 2013 udgør t.kr. 113 og 2014 og frem t.kr. 0 eller i alt t.kr. 113 (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) Kostpris Tilgang Regulering tidligere år Afgang Kostpris Ned- og afskrivninger Afskrivninger Afgang Ned- og afskrivning Regnskabsmæssig værdi Heraf leaset aktiv Leasingydelser vedr. leasingbiler i 2012 udgør t.kr. 381 og 2013 og frem t.kr. 122 eller i alt t.kr. 503 I alt Andersen & Martini A/S har den 27. februar 2012 indgået en betinget aftale med KPC København A/S, der giver ret til at købe Andersen & Martini A/S s ejendom på Lyngby Hovedgade på forud fastsatte vilkår. Der er flere forudsætninger for aftalen, herunder at Andersen & Martini A/S kan finde en tilfredsstillende genplacering i nærheden. Køberetten bortfalder, hvis disse betingelser ikke kan opfyldes inden for de fastsatte tidsfrister. Note 10 - Andre langfristede aktiver Deposita Værdipapirer (t.kr.) (t.kr.) Regnskabsmæsig værdi Tilgang Afgang Regnskabsmæsig værdi Regnskabsmæsig værdi Tilgang 171 Afgang 0 Regnskabsmæsig værdi Andersen & Martini A/S ejer aktier i First Lease A/S og Biltorvet.dk A/S. Begge aktieposter er erhvervet i 2012 og på statustidspunktet indregnet til købsprisen. Andersen & Martini A/S 34

35 Årsregnskab 1. januar 31. december 2012 Note 11 - Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie beregnes som følger: Årets resultat - t.kr Gennemsnitlig antal aktier Resultat pr. aktie -2,29 0,66 Udvandet resultat pr. aktie beregnes som ovenfor, med reduktion af selskabets egne aktier: Årets resultat - t.kr Gennemsnitlig antal aktier Resultat pr. aktie -2,29 0,73 Note 12 Varebeholdninger Som sikkerhed for varekredit vedrørende nye biler er der sædvanligt ejendomsforbehold i biler til lagerværdi på kr. 48,0 mio. og leasede demobiler med kr. 57,3 mio. Varebeholdningerne kan endvidere opgøres som følger: Værdi før Samlet Nettoværdi nedskrivning nedskrivning (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) 2012 Biler Reservedele I alt Biler Reservedele I alt Andersen & Martini A/S 35

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013 Side 1 af 13 sider Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6/2013 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2014 Side 1 af 14 sider Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2014 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport

Læs mere

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Med et overskud i første halvår fastholder Andersen & Martini forventningerne for 2015

Med et overskud i første halvår fastholder Andersen & Martini forventningerne for 2015 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 7/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Årsrapport 2011. Andersen & Martini A/S. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2011. Andersen & Martini A/S. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2011 Andersen & Martini A/S CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...14 Regnskabsberetning...17

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6/2017 Nicolai Plads København K Kontaktperson

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6/2017 Nicolai Plads København K Kontaktperson Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6/2017 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 LEI kode 529900NJCIEGWTL0U036 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Side 1 af 15 sider Nasdaq - OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 10/2009 Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1067 København K CVR nr. 15313714 Den 24. august 2009 Kontaktperson Adm. direktør Peter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

SERVICE GROUP ESBJERG ApS

SERVICE GROUP ESBJERG ApS SERVICE GROUP ESBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Henning Gejl Jensen Dirigent Side 2

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12 MC CENTERET HOLBÆK ApS Tåstruphøj 44 4300 Holbæk CVR-nr. 32647588 Årsrapport for 2011/12 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. marts 2013

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg

Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg CVR-nr. 29 80 26 45 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2016. Eigild Bødker Christensen

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere