Præstevang Kirke 10. årgang nr. 1 DECEMBEr MarTS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præstevang Kirke 10. årgang nr. 1 DECEMBEr 2012 - MarTS 2013"

Transkript

1 Præstevang Kirke 10. årgang nr. 1 DECEMBEr MarTS 2013 Jazzgudstjeneste Højskole-eftermiddage Gospelkoncert

2 2 Advent, Jul og n ytår i Præstevang Kirke Julekoncert Søndag d. 9. december kl. 16 MaJazz-koret inviterer til en både rytmisk og traditionel, stemningsfuld julekoncert. På programmet står julejazz, julemusik fra renæssancen, nyere musik samt Christmas Carols. Koret præsenterer nogle af de kendte julemelodier, arrangementer af Manhattan Transfer og Ellington samt af komponister og arrangører som Michael Prætorius, Charles Ives, John Rutter og Michael Bojesen. MaJazz akkompagneres af sax, bas og klaver og synger også a cappella. Koncerten ledes af dirigent Ole Hannibal. Entré: 100 kr. Børn u. 12 år gratis. Advenstskransen tændes søndag d. 2. december kirkens italienske julekrybbe er opstillet i kirken fra 1. søndag i advent til Helligtrekongers søndag. Adventsfest Onsdag d. 12. december kl Adventsfest med kort gudstjeneste, centreret omkring adventstidens forventninger. Derefter juleskinke, brune kager, sang, julefortællinger og lotteri. Pris: 75 kr. Tilmelding senest mandag 1. december i kirken på tlf de ni læsninger Søndag d. 16. december kl En engelsk skik, som igennem en årrække er blevet en tradition i Præstevang. Efter gudstjenesten bliver der lejlighed til at ønske hinanden Merry Christmas! over et glas vin. JuleAften Lørdag d. 24. december Kl. 13 Familiegudstjeneste v. Kl. 14 Julegudstjeneste v. Kl. 16 Julegudstjeneste v. JuledAg Søndag d. 25. december 2. JuledAg Mandag d. 26. december JulesøndAg Søndag d. 30. december nytårsdag Søndag d. 1. januar 2013 kl. 14 Helligtrekongers søndag Søndag d. 6. januar 2013

3 3 PræstevA ng k irke det var en dejlig Jubilæumsfest! Hjertelig tak til alle jer, der kom og gjorde dagen til noget særligt. Tak til jer, der har været med fra starten, til menigheden, som den ser ud i dag, tak til biskop Lise-Lotte Rebel og provst Jørgen Christensen, til repræsentanterne fra Døvemenigheden og Døveforeningen, tak til Y s Men og til Sct. Vilhelms kirke og til jer, der kom fra nabosognene og alle, der på anden vis har tilknytning til kirken. Gæsterne er så afgørende for, at en fest virkelig bliver en fest. Også en stor tak til alle jer, der gjorde det muligt at planlægge og gennemføre jubilæumsdagen. Tak til kirkens præster, til kirketjenerne, kordegnene og de mange frivillige hænder og til Else-Marie Kjøller for en dejlig buf- fet. Tak for talernes bidrag til kirkens historie ved receptionen. Tak for de mange fine gaver, kirken modtog. Børnesalmebøgerne er allerede i brug og kunstgaven er omsat. Nu har kirken blandt andet et kirkeskib. (Se indsat foto). Kom og kig på det; det er anderledes end de fleste. Særlig tak for en dejlig koncert til MaJazzkoret, kirkens organist og vore kirkesangere suppleret af et par sopraner i særklasse. Det var en fantastisk oplevelse. menighedsrådsvalg 2012 Da fristen for indlevering af kandidatlister til menighedsråds- valget udløb tirsdag d. 2. oktober kl. 19, var der indkommet én liste med 10 kandidater, hvorfor valghandlingen d. 13. november aflyses. Menighedrådet i Præstevang kirke ser fra 1. søndag i advent således ud: Navnene på de godkendte kandidater er i listens rækkefølge: Kjeld Thorsen, Ninne Ilvedsen, Mogens Høyrup, Carsten Ander- sen, Margit Borring, Ole Borring, Elisabeth Lyneborg, Annette Dragsdahl, Anne Klan og Finn Nygreen. Kjeld Thorsen, menighedsrådsformand og mere moderne kirkekunst thomas kluge i st. magleby kirke Søndag d. 3. marts kører vi til St. Magleby Kirke på Amager for at se Thomas Kluges nye altertavle. Transport i egne biler kl Der er mulighed for først at gå i kirke og derefter spise frokost inden turen. (Pris 50 kr.) Tilmelding nødvendig til både frokost og til turen: / Tlf Peter Carlsen/ Tlf

4 PrædikA ntliste FRA DECEMBER 2012 TIL MARTS 2013 december 1. søndag i advent Søndag d. 2. december 2. søndag i advent Søndag d. 9. december 3. søndag i advent Søndag d. 16. december De ni Læsninger kl søndag i advent Søndag d. 23. december Julen 2012 Juleaften d. 24. december kl. 13 familiegudstjeneste Annemarie lund kl Julegudstjeneste Annemarie lund kl. 16 Julegudstjeneste ib lauritsen Juledag d. 25. december Annemarie lund 2. juledag d. 26. december Anne boye Julesøndag d. 30. december ib lauritsen JAnuAr 2013 Nytårsdag d. 1. januar 2013 kl. 14 Søndag d. 6. december Hellig 3 Kongers søndag Søndag d. 13. januar 1. s. efter H.3.k Søndag d. 20. januar Sidste s.e.h.3.k Søndag d. 27. januar Septuagesima Onsdag d. 30. januar kl Spaghettigudstjeneste februar Søndag d. 3. februar Seksagesima Søndag d. 10. februar Fastelavn Søndag d. 17. februar 1. s. i fasten Søndag d. 24. februar kl s. i fasten/ JAZZgudstjeneste marts Søndag d. 3. marts 3. s. i fasten Søndag d. 10. marts Midfaste Torsdag d. 21. marts kl Spaghettigudstjeneste Palmesøndag d. 24. marts Alle præster. Prædikant Skærtorsdag d. 28. marts kl Langfredag d. 29. marts Påskedag d. 31. marts April 2. påskedag d. 1. april Søndag d. 17. marts Mariæ Bebudelse ældre og gangbesværede kan benytte kirkebilen. bestilles hos taxa på tlf

5 HvA d sker der klik ind på JAnuAr Torsdag d. 3. januar kl De hellig tre konger så hjertens glad. Sang og musik babysalmesang begynder Tirsdag d. 14. januar.30 Et tilbud til forældre og helt små børn. Vi synger salmer, danser og leger. Glæden ved sang og musik øges, og motorikken forbedres. Her er også inspiration til musikalske lege for helt små. I alt 8 gange. Tilmelding: organist Irina Gerkeuli/ / tlf inden d. 8. januar Torsdag d. 17. januar Film Onsdag d. 30. januar kl spaghettigudstjeneste Torsdag d. 31. januar Jeg var der selv Bombardement af den franske skole 1945, v/elisabeth Lyneborg februar Lørdag d. 9. februar kl. 14 fastelavnsgudstjeneste og derefter slår vi katten Af tønden Der er tønder og præmier til både store og små, og en masse fastelavnsboller! Torsdag d. 14. februar Vintersange i selskab med Blicher, Aakjær og Frank Jæger Søndag d. 24. februar kl. 15 JAzz-gudstJeneste med Mads Granums Kvartet Onsdag d. 27. februar kl omkring et flygel Torsdag d. 28. februar Film Torsdag d. 28. februar kl old stars gospel singers Grønnegadecenterets kor synger gospel marts Søndag d. 3. marts udflugt til st. magleby kirke Thomas Kluges altertavle ( Onsdag d. 21. marts kl spaghettigudstjeneste Søndag d. 10. marts sultens onde cirkel kan brydes Igen i år sender Præstevang Kirke og Folkekirkens Nødhjælp indsamlere på gaden for at fort- sætte kampen mod sult og fattigdom i verden. Sogneindsamlingen er en rigtig god oplevelse for vores konfirmander. De ser, at det nytter at løfte i flok, og de har grund til være stolte af deres indsats, siger indsamlingsleder Peter Carlsen i Præstevang sogn. Kom og vær med børn og voksne få frisk luft og vær med til at gøre en forskel. Indsamlingsleder Peter Carlsen/ / tlf Torsdag d. 14. marts Birte Dupont om nadverbilleder APril Torsdag d. 10. april kl omkring et flygel

6 6 HøJ skole eftermidda g e i PræstevAng kirke På bedste højskolevis drejer det sig om i fællesskab at blive klogere på det liv, som vi lever. Med sang, film, fortælling, billeder og ikke mindst samtalerne med hinanden tager vi hul på en række eftermiddage hen over vinteren. Tid og sted: Torsdage kl i Præstevang Kirke torsdag d. 3. JAnuAr De hellig 3 Konger så hjertens glad. Sang og musik. Højskolesangbogen og i selskab med organist og sanger. torsdag 17. JAnuAr film Jeg vil (igen) vise kortfilm, som jo desværre lever lidt en skyggetilværelse. En blanding af meget korte og lidt længere kortfilm, siger. torsdag d. 31. JAnuAr Jeg var der selv bombardementet Af den franske skole 21. marts 1945 Elisabeth Lyneborg er nyt medlem af Præstevang Kirkes Menighedsråd. Samtidig er hun en kendt forfatter, foredragsholder og tidligere præst. Hun er født i 1939 og vokset op på Frederiksberg, og d. 21. marts gik hun i børnehaveklassen på Den franske skole, da den blev bombet. Det gjorde naturligvis et stort indtryk på den seksårige Elisabeth. Elisabeth Lyneborg har skrevet 22 bøger, hvoraf krimien Midnatsmesse er den nyeste (2012). Om sine oplevelser som barn under besættelsen og bombardementet af den franske skole, har hun skrevet bogen Elisabeth (2000). torsdag d. 14. februar Sneflokke kommer vrimlende og I sne står urt og busk i skjul sandt er det: Liden sol i disse uger. Vintersange i toner og ord: Blicher, Aakjær og Frank Jæger. torsdag d. 28. februar Kortfilm torsdag d. 14. marts nadverbilleder i kunsten Sådan kalder Birte Dupont, tidligere lektor på Frederiksborg Gymnasium sit foredrag. Det startede med, at jeg blev så glad for Inger Marie Jørgensens fremstilling af Kristus over alteret i Præstevang Kirke. Et billede på nadveren. Det gav mig lyst til at vide mere om nogle af alle de valg, som kunstneren skal træffe, når han stilles overfor så vanskeligt et emne. Det blev til en årelang interesse for mig. Birte Dupont tager os med gennem kunsthistorien gamle og nye billeder af nadver. Kendte og mere ukendte fremstillinger.

7 HØJSKOLEDAGE I LILLERØD KIRKE Arrangører fra Hillerød: Præstevang kirke, Frederiksborg Slotskirke, Tjæreby-Alsønderup kirker, Grønnevang kirke, Nr. Herlev kirke. Fra Allerød: Engholmkirken, Lillerød kirke, Blovstrød kirke, Lynge-Uggeløse kirker. Lørdag d. 26. og søndag d. 27. januar JAzz-gudstJeneste Søndag d. 24. februar kl. 15 Vi flytter gudstjenesten til om eftermiddagen og lægger op til en gudstjeneste sammen med Mads Granums Kvartet. Repertoiret er atypisk for en jazzgruppe, idet musikken ikke er hentet fra den amerikanske sangbog, men fortrinsvis fra vores egen musikalske kulturarv med salmebogen og højskolesangbogen som centrale kilder. Gruppen har udgivet cd erne Hymns in time (2006) og Between Traditions (2009). Mads Granum Kvartet har eksisteret siden 2004, og Mads Granum fungerer til daglig som organist i Lindevang Kirke i København. Vi håber, at sognet tager godt i mod en gudstjeneste med et helt anderledes musikalsk udtryk. Menighedsråd og præster omkring et flygel Onsdag d. 20. februar og onsdag d. 17. april kl Organist Irina Gerkeuli, sangerne Thomas Præstegaard, Torben Kirkegaard og sognepræst Ib Lauritsen spiller, synger, causerer, læser digte og vi synger sammen fra Højskolesangbogen, inspireret af årstiden. skøn musikaften med old stars gospel singers Torsdag d. 28. februar kl i Præstevang Kirke Igen i år skal vi have en dejlig aften med iørefaldende gospelmusik i Præstevang Kirke. Det er ikke en koncert, - ej heller en gudstjeneste og så alligevel Denne musikaften er måske begge dele. Og lidt til! Vi mødes til en stemningsfuld aften i selskab med Grønnegadecentrets 80 mands gospelkor for seniorer. En skare af levende og humørfyldte mennesker, som elsker at synge sammen. Lad os i fællesskab lade musikken og ordene leve, bevæge og indtage hjerter og kirkerum! Koret ledes af Birthe Paulsen og pianist Henrik Paulsen. Entré 30 kr. gribskovpilgrimme foråret 2013 Fredag d. 13. april 2013 Med tog fra Hillerød til Mårum station. Gennem Gribskov til Søborg sø og slotsruin. Langs Søborg kanal til Gilleleje Kirke. Kort andagt. Tog til Hillerød. Ud med Kirken! Folkekirken Udvikling eller afvikling? Er Folkekirken stadig folkets kirke eller er den lige så stille ved at forsvinde ud af danskernes bevidsthed? Har kirken overhovedet noget at sige i forhold til udfordringerne i det samfund, der på den ene side er præget af en udbredt individualisme og materialisme, men på den anden side også af en stigende åndelig søgen. Eller er kirken snarere ved at udvikle sig til et beskyttet værksted for akademikere fra det teologiske fakultet, som nogen har udtrykt det? Gudstjeneste. Prædikant Poul Henning Bartholin Skal folkekirken genopfindes? : Kaff/te samt afslutning læs mere på hjemmesiden: fælles foredrag med gribskov Pilgrimmene Onsdag d. 6. januar kl i Nr. Herlev kirkes sognegård kristen spiritualitet i middelalderen og i vor egen tid Brian McGuire, Professor emeritus i historie fra Roskilde Universitetscenter. Se mere på:

8 K ONTAKTADRESSER: udgiver: Præstevang Menighedsråd layout: Sisterbrandt designstue dtp og tryk: Hillerød Grafisk distribution: Y s Men s Club, Hillerød Præstevang kirke Tamsborgvej Hillerød Tlf Kirken er åben tirsdag-fredag kl det fælles kirkekontor Østergade 16, Hillerød Tlf Åben dagligt kl , samt torsdag kl Kirkebogsførende sognepræst Kornvænget 2 Træffes tirsdag til fredag Tlf Sogne- og hospitalspræst Æblehaven 20 Træffes mandag-tirsdag på Hillerød Sygehus Tlf Onsdag-torsdag Tlf Sogne- og hospitalspræst Wedells Vænge 11 Træffes efter aftale Tlf Organist Irina Gerkeuli Tlf Kordegn Ea Sørensen Kordegn Kirsten Baunegaard Kirketjener Peter Carlsen Tlf Menighedsrådets formand Kjeld Thorsen Tlf: Menighedsrådsmøder møderne er offentlige og foregår i Præstevang Kirke kl. 19 Mødedatoer: 10. december (for øvrige møder: se vores hjemmeside) FDF Præstevang Kredsleder Nikolaj Mathiesen Tlf dåb Henvendelse til præsten eller kirkekontoret. Når datoen er fastlagt aftales et møde med præsten. vielse Henvendelse til kirkekontoret, hvorefter man taler med den præst, der skal foretage vielsen. begravelse/bisættelse Kan foregå fra Præstevang Kirke eller Skansekapel. Henvendelse personligt til præsten eller gennem bedemanden, som er behjælpelig med at træffe alle aftaler. samtale Der er altid mulighed for en samtale, hvis man har problemer, som man gerne vil tale med en præst om. Præsten har tavshedspligt

Præstevang Kirke 13. ÅRGANG NR. 1 DECEMBER 2015 - MARTS 2016. Julekoncerter Er folkestyret på vej ud? Hvad vil kirken med kunsten?

Præstevang Kirke 13. ÅRGANG NR. 1 DECEMBER 2015 - MARTS 2016. Julekoncerter Er folkestyret på vej ud? Hvad vil kirken med kunsten? Præstevang Kirke 13. ÅRGANG NR. 1 DECEMBER 2015 - MARTS 2016 Julekoncerter Er folkestyret på vej ud? Hvad vil kirken med kunsten? Vild opstandelse 2 ADVENT OG MUSIK ADVENTSFEST Torsdag 3. december kl.

Læs mere

Præstevang Kirke 11. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014

Præstevang Kirke 11. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Præstevang Kirke 11. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 MaJazz spiller op til julekoncert Folkemordet i Armenien Kan vi så få den bajer Jazz-gudstjenste 2 A DVEnt, JuL OG n ytår i Præstevang Kirke

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Præstevang Kirke. Jul i Salpetermosen Café samtaler De asociale - Kz-lejrenes glemte danskere Nyt menighedsråd

Præstevang Kirke. Jul i Salpetermosen Café samtaler De asociale - Kz-lejrenes glemte danskere Nyt menighedsråd Præstevang Kirke 12. årgang nr. 1 december 2014 - Marts 2015 Jul i Salpetermosen Café samtaler De asociale - Kz-lejrenes glemte danskere Nyt menighedsråd 2 i Præstevang Advent, Jul og Nytår Advenstskransen

Læs mere

Præstevang Kirke 10. årgang nr. 3 AUGUST - december 2013. Årets høstgudstjeneste: Spillemandsgudstjeneste Kunst og kirke Tur til Esum Kloster

Præstevang Kirke 10. årgang nr. 3 AUGUST - december 2013. Årets høstgudstjeneste: Spillemandsgudstjeneste Kunst og kirke Tur til Esum Kloster Præstevang Kirke 10. årgang nr. 3 AUGUST - december 2013 Årets høstgudstjeneste: Spillemandsgudstjeneste Kunst og kirke Tur til Esum Kloster 2 kordegn Allerede længe har Præstevang Sogns kordegnekontor

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Præstevang Kirke. 9. årgang nr. 2 APRIL - August 2012. side. Stabat Mater 5 Højskoledage. 7 side. side. i Løgumkloster Menighedsrådsvalg

Præstevang Kirke. 9. årgang nr. 2 APRIL - August 2012. side. Stabat Mater 5 Højskoledage. 7 side. side. i Løgumkloster Menighedsrådsvalg Præstevang Kirke 9. årgang nr. 2 APRIL - August 2012 side Stabat Mater 5 Højskoledage side i Løgumkloster Menighedsrådsvalg 7 side 7 2 Undervejs - Gribskov Pilgrimme SE: Præstevang Kirke - Allerød Søndag

Læs mere

Koncert med jagthorn Tre foredrag - om dansk kirkekunst Dilemma - én dags kirkehøjskole Valg til Menighedsrådet

Koncert med jagthorn Tre foredrag - om dansk kirkekunst Dilemma - én dags kirkehøjskole Valg til Menighedsrådet Præstevang Kirke 11. årgang nr. 3 august - December 2014 Koncert med jagthorn Tre foredrag - om dansk kirkekunst Dilemma - én dags kirkehøjskole Valg til Menighedsrådet 2 Musik... & Valg i Præstevang spil

Læs mere

Præstevang Kirke. Mozart-aften Carlsberg - får vi så den bajer? Bustur: Ekskursion til kirker med moderne kirkekunst

Præstevang Kirke. Mozart-aften Carlsberg - får vi så den bajer? Bustur: Ekskursion til kirker med moderne kirkekunst Præstevang Kirke 11. årgang nr. 2 April - August 2014 Mozart-aften Carlsberg - får vi så den bajer? Bustur: Ekskursion til kirker med moderne kirkekunst 2 Anno 2014 Danmark er et dejligt land Den kristne

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Præstevang Kirke 10. årgang nr. 2 Marts - AUGUST 2013

Præstevang Kirke 10. årgang nr. 2 Marts - AUGUST 2013 Præstevang Kirke 10. årgang nr. 2 Marts - AUGUST 2013 Dissing & Las synger Dylan Højskole Eftermiddag om Kaj Munk og Den blå Anemone 2 Øjnene der ser Øjnene der ser Hvad ser du? Ja, konfronteret med et

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Kirkenyt marts og april 2014

Kirkenyt marts og april 2014 Kirkenyt marts og april 2014 Kom til koncert med Anne Linnet Tirsdag den 25. marts er der koncert med Anne Linnet. Hør nogle af hendes mest kendte sange og salmer i kirken. Billetter kan købes i kirken.

Læs mere

præstevang Kirke 12. årgang nr. 2 april - august 2015 Lisbeth Smedegaard Andersen: I tid og evighed. Salmer og sonetter.

præstevang Kirke 12. årgang nr. 2 april - august 2015 Lisbeth Smedegaard Andersen: I tid og evighed. Salmer og sonetter. præstevang Kirke 12. årgang nr. 2 april - august 2015 Når æbletræets hvide gren strør blomster på min trappesten og luften har det lyse skær af nyudsprungne bøgetræer så ved jeg det igen er maj og sommer

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Februar 2013. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn

Februar 2013. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Februar 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn App s til din tro, Kristen spiritualitet og kalkmalerier, Ingen mor skal se sit barn dø af sult, Skærtorsdag med fællesspisning og Langfredag med musik...

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN DECEMBER JANUAR FEBRUAR

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN DECEMBER JANUAR FEBRUAR GUDSTJENESTER DECEMBER 2014 Lørdag d. 6. december Julemarkedsgudstjeneste 10.30 Lundtofte Kirke v. Pernille Bach- og Julie Rebel Efterfulgt af julemarked i Sognegården Søndag d. 7. december 2. søndag i

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015 Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015 Julehjælp Det er igen i år muligt at søge julehjælp fra Asnæs sogns menighedspleje. Julehjælpen består af en række udvalgte madvarer til julemiddagen

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

Februar i Tagensbo Kirke

Februar i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Vakant, organist

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

November 2017 januar 2018

November 2017 januar 2018 November 2017 januar 2018 Friluftsgudstjeneste i Vester Nebel september 2017 Babysalmesang Et nyt hold begynder den 10. januar 2018 kl. 10 i Bryndum Kirke og fortsætter til den 7. marts Vi danser, leger

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Præstevang Kirke. Café-samtaler Astrid Lindgreen og Kaptajn Dinesen Sorrig og glæde kirketeater før børn Film: bl.a.

Præstevang Kirke. Café-samtaler Astrid Lindgreen og Kaptajn Dinesen Sorrig og glæde kirketeater før børn Film: bl.a. Præstevang Kirke 12. ÅRGANG NR. 3 AUGUST - DECEMBER 2015 Café-samtaler Astrid Lindgreen og Kaptajn Dinesen Sorrig og glæde kirketeater før børn Film: bl.a. Hvidsten Gruppen 2 Café-samtaler... CAFÉ-SAMTALER

Læs mere

oktober november december

oktober november december Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 oktober november december Indhold: Hvem er vi? 2 Thomas Kingo 3 Menighedsrådsvalg 3 Kalender 4-5 Musikgudstjeneste 6 Familiegudstjenester 6 Alle Helgen 6 Babysalmesang

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

JUL. Foto: Nathalie Babineau Griffiths

JUL. Foto: Nathalie Babineau Griffiths JUL Foto: Nathalie Babineau Griffiths Tirsdag d. 9. december kl. 17.00 JUL FOR GADENS VENNER Præst Mogens Hagen afholder en hyggelig gudstjeneste, hvor hunde også er velkomne. Efter gudstjenesten sætter

Læs mere

januar februar marts Indhold:

januar februar marts  Indhold: Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2016 januar februar marts Indhold: Herrens år 2-3 Brorson og hans salmer 3 Kalender 4-5 Fastelavn 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Frivillige søges 6 Sogneindsamling

Læs mere

Sogneindsamling Fælles kunstforedrag Skærtorsdags fællesspisning

Sogneindsamling Fælles kunstforedrag Skærtorsdags fællesspisning Februar 2016 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Sogneindsamling Fælles kunstforedrag Skærtorsdags fællesspisning Hvem finder jeg hvor? Der blev plads til alle juleaften! Men det tager sin tid til at

Læs mere

Møde i menighedsrådet ved Præstevang Kirke

Møde i menighedsrådet ved Præstevang Kirke Møde i menighedsrådet ved Præstevang Kirke 3. august 2016 kl. 19-22.00 Beslutningsreferat Deltagere: Kjeld Thorsen, Anne Klahn, Elisabeth Lyneborg, Annette Dragsdahl, Ninne Ildvedsen, Nils B. Bonde, Finn

Læs mere

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD Bryndum Vester Nebel kirker Gudstjenester i Bryndum og Vester Nebel kirker i december, januar, februar og marts Søndag den 7. december 2. s. i advent Bryndum Kirke kl. 10:30

Læs mere

VIL DU SYNGE MED? SANGAFTENER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER

VIL DU SYNGE MED? SANGAFTENER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER ANNA SOGNS KIRKEBLAD JANUAR - APRIL 2014 VIL DU SYNGE MED? Her i foråret vil vi som noget nyt holde fælles sangaftener i

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Den store glæde. Men englen sagde til dem: Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der

Læs mere

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Til samtlige husstande Kirkeblad 1 Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Sognepræst Jakob Grandjean Jul Kirkeåret har drejet en omgang, og vi skal fejre julen det går hele december i

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2015, Januar, Februar 2016 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Ny maleriudstilling i Kirkebakkehuset Frem til midt i januar udstiller Gerda Blåbjerg. Vi kender jo alle Gerda Blåbjergs

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Ansgarkirken. Januar-februar-marts 2016. Aktiviteter, arrangementer, gudstjenester & kontaktoplysninger

Ansgarkirken. Januar-februar-marts 2016. Aktiviteter, arrangementer, gudstjenester & kontaktoplysninger Ansgarkirken Januar-februar-marts 2016 Aktiviteter, arrangementer, gudstjenester & kontaktoplysninger Strikkeklubben Tag dit strikketøj med til en hyggelig strikkeaften om måneden! Første tirsdage i måneden

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti IDÉKATALOG Sønderborg Provsti MARTS 2010 BØRN: Kirkeligt børnearbejde: Asserballe: I samarbejde med andre foreninger / børnehaver / dagpleje. Christine Terp, tlf. 74 47 32 28 Skolevandringer ved jule-

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Kirkenyt januar og februar 2015

Kirkenyt januar og februar 2015 Kirkenyt januar og februar 2015 Nytårskoncert med Nordic Singers Velkommen til Nytårskoncert i Strandmarkskirken onsdag den 7. januar kl. 19.30. Billetter til koncerten kan købes på kirkens kontor. Fredag

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

januar februar marts Indhold:

januar februar marts  Indhold: Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2017 januar februar marts Indhold: Reformationen 1517-2017 2 Tusmørkeandagter 3 Reformationsjubilæum 3 Kalender 4-5 Fastelavn 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Højelse, Ølby og Lellinge Kirker Kirkeblad

Højelse, Ølby og Lellinge Kirker Kirkeblad Højelse, Ølby og Lellinge Kirker Kirkeblad FEBRUAR MARTS APRIL 2014 Kirkelig vejviser Præster Sognepræst Ruth Boysen (kbf) Nyvej 49, 4600 Køge Træffes hver dag undtagen mandag. Tlf.: 56 63 87 01 Tlf.:

Læs mere

November Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Kirkekunsttur Julens gudstjenester Biograftur Sigurd fortæller om Luther

November Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Kirkekunsttur Julens gudstjenester Biograftur Sigurd fortæller om Luther November 2016 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Kirkekunsttur Julens gudstjenester Biograftur Sigurd fortæller om Luther Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12, Nr. Herlev, 3400 Hillerød tlf.

Læs mere

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift Århus den 1. december 1 Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift -1 Denne rapport indeholder en standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i Haderslev

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 4 December, Januar, Februar 2010-2011 47. årg. Nyt fra sognene Nye urnegravsteder på Øster Velling kirkegård På Øster Velling Kirkegård er der anlagt

Læs mere

Islebjerg Kirke. Nyt hold til babysalmesang. Nyhedsbrev. September Menighedsrådet. Husk orienteringsmødet

Islebjerg Kirke. Nyt hold til babysalmesang. Nyhedsbrev. September Menighedsrådet. Husk orienteringsmødet Nyhedsbrev Islebjerg Kirke September 2014 Velkommen til september måneds nyhedsbrev fra Islebjerg Kirke. Alle kan få nyhedsbrevet sendt som mail ved at sende en mailadresse til kirkekontoret islebjerg.sogn@km.dk.

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ GUDSTJENESTER MARTS 2015 Søndag d. 1. marts 2. s. i fasten 10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel efterfulgt af kirkefrokost i sognegården. 10.30 Geels Kirkesal v/ Pernille Onsdag d. 4. marts Gudstjeneste

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG Lys KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn JUNI JULI AUGUST 2012 VIBORG Menighedsrådsvalg 2012 Gudstjeneste i Vestervang Kirke Tanker om konfirmationstiden Aktiviteter Sogneudflugt Babysang Gudstjenesteliste SOGNENYT

Læs mere

januar februar marts www.skelagerkirke.dk Indhold:

januar februar marts www.skelagerkirke.dk Indhold: Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 januar februar marts Indhold: Det går mod lysere tider 2 Livets gang 3 Kalender 4-5 Sogneindsamling 6 Fastelavn 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Mands Minde

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges September 2014 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges Forårets konfirmander For gavernes skyld? 44 nye konfirmander tjekkede sammen med deres forældre ind

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2013, Januar, Februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Indvielse af Kirkebakkehuset Når dette kirkeblad udkommer, er ombygningen af Kirkebakkehuset (forhåbentlig)

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 5 - F e b ru a r 2 0 1 6

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 5 - F e b ru a r 2 0 1 6 ASKOV SOGN kirkeblad December 2015 - Februar 2016 Mod jul Julenat sang Guds engle i vilden sky. Det kunne ikke blive højt nok, når der skulle råbes og synges hele vejen fra himlen til jorden. Nu er kærligheden

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Julens gudstjenester - og hvordan får man en plads i kirken juleaften? Kunstforedrag Biograftur

Julens gudstjenester - og hvordan får man en plads i kirken juleaften? Kunstforedrag Biograftur November 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Julens gudstjenester - og hvordan får man en plads i kirken juleaften? Kunstforedrag Biograftur Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12, Nr. Herlev,

Læs mere

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Kirke & Sogn 70. årgang Skårup Sogns Kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Ja tak Jeg ønsker fremover at få Skårup kirkes nyhedsbrev sendt med posten: Navn: Adresse: eller Jeg ønsker at få Skårup kirkes

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d MARTS - MAJ 2013 "Ingen skaber alene" Askov menighedsråd og Grundtvigsk Forum Askov indbyder torsdag d. 14. marts til et spændende møde med kunstneren lars ravn Tid: Kl. 19.30

Læs mere

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling KIRKEBLADET Fausing Auning Ø. Alling V. Alling Skoledag i Vester Alling Advent, jul og nytår Konfirmandgudstjeneste Indvielse af graver-faciliteter i Øster Alling December 2013 - Februar 2014 5. årgang

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Om at give. Jeg kender et gammelt ægtepar. De er i firserne. En gang om året, ved nytårstide,

Læs mere

December Februar 2017

December Februar 2017 UGLE HERREDS DANSKE MENIGHEDER EGGEBÆK-OVERSØ FRØRUP JARUPLUND VANDERUP-TARP December 2016 - Februar 2017 Rødkælk i vinterlandskab Foto: John Kerrison Sorggruppe i Jaruplund hver 3. tirsdag fra kl. 14.30-17.00

Læs mere