Steamer 500 Steamer 600 Steamer 700

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Steamer 500 Steamer 600 Steamer 700"

Transkript

1 Steamer 500 Steamer 600 Steamer 700 Betriebsanleitung... 3 Operating Instructions Notice d'utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull'uso Driftsinstruks Bruksanvisning Driftsvejledning Käyttöohje Instrucciones de manejo Instruções de operação Ýþletme kýlavuzu

2 EG-Konformitätserklärung Déclaration de conformité CE EF-konformitetserklæring EG-försäkran om överensstämmelse Wap Reinigungsysteme GmbH & Co. Wap Reinigungsysteme GmbH & Co. Wap Reinigungsysteme GmbH & Co. Wap Reinigungsysteme GmbH & Co. Erzeugnis: Dampfstation Produit: Nettoyeur à vapeur Produkt: Damprengjøringsapparat Produit: Ångrengörare Typ: Wap Steamer 500/600/700 Type: Wap Steamer 500/600/700 Type: Wap Steamer 500/600/700 Typ: Wap Steamer 500/600/700 Beschreibung: Steamer 500: V~ / 1450 W / Σ 2300 W Steamer 600: V~ / 2300 W / Σ 2300 W Steamer 700: V~ / 3000 W / Σ 3000 W Description: Steamer 500: V~ / 1450 W / Σ 2300 W Steamer 600: V~ / 2300 W / Σ 2300 W Steamer 700: V~ / 3000 W / Σ 3000 W Beskrivelse: Steamer 500: V~ / 1450 W / Σ 2300 W Steamer 600: V~ / 2300 W / Σ 2300 W Steamer 700: V~ / 3000 W / Σ 3000 W Beskrivning: Steamer 500: V~ / 1450 W / Σ 2300 W Steamer 600: V~ / 2300 W / Σ 2300 W Steamer 700: V~ / 3000 W / Σ 3000 W Die Bauart des Gerätes entspricht folgenden einschlägigen Bestimmungen: Angewendete harmonisierte Normen: Angewendete nationale Normen und technische Spezifikationen: EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG EG-Richtlinie EMV 89/336/EWG EN 292 EN / EN A6 / EN / EN PREN EN DIN EN IEC La construction de l'appareil est conforme aux réglementations afférentes suivantes: Normes harmonisées appliquées: Normes nationales et spécifications techniques appliquées: Directive CE ralative aux machines 89/392/EWG Directive CE relative à basse tension 73/23/EWG Directive CE EMV 89/336/EWG EN 292 EN / EN A6 / EN / EN PREN EN DIN EN IEC Typen av apparatet er i samsvar med EF-maskindirektiv 89/392/EWG følgende gjeldende bestemmelser: EF-lavspenningsdirektiv 73/23/EWG EF-direktiv elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EWG Anvendte harmoniserte standarder: Anvendte nasjonale standarder og tekniske spesifikasjoner: EN 292 EN / EN A6 / EN / EN PREN EN DIN EN IEC Apparatens konstruktion EG-maskindirektiv 89/392/EWG motsvarar följande tillämpliga EG-lågspänningsdirektiv 73/23/EWG bestämmelser: EG-EMK-direktiv 89/336/EWG Tillämpade harmoniserade normer: Tillämpade nationella normer och tekniska specifikationer: EN 292 EN / EN A6 / EN / EN PREN EN DIN EN IEC ppa. Rau, Dipl.-Ing. (FH) Leitung Forschung und Entwicklung Bellenberg, ppa. Rau, Dipl.-Ing. (FH) Direction Recherche et Développement Bellenberg, ppa. Rau, Dipl.-Ing. (FH) Leder forskning og utvikling Bellenberg, ppa. Rau, Dipl.-Ing. (FH) Ledare för forskning och utveckling Bellenberg, EC Declaration of Conformity Dichiarazione di conformità CE EF-overensstemmelsesattest EY-Yhtäpitävyysselitys Wap Reinigungsysteme GmbH & Co. Wap Reinigungsysteme GmbH & Co. Wap Reinigungsysteme GmbH & Co. Wap Reinigungsysteme GmbH & Co. Product: Steam Cleaner Prodotto: Pulitrice a vapore Produkt: Damprenser Tuote: Höyrypesuri Type: Wap Steamer 500/600/700 Tipo: Wap Steamer 500/600/700 Type: Wap Steamer 500/600/700 Malli: Wap Steamer 500/600/700 Description: Steamer 500: V~ / 1450 W / Σ 2300 W Steamer 600: V~ / 2300 W / Σ 2300 W Steamer 700: V~ / 3000 W / Σ 3000 W Descrizione: Steamer 500: V~ / 1450 W / Σ 2300 W Steamer 600: V~ / 2300 W / Σ 2300 W Steamer 700: V~ / 3000 W / Σ 3000 W Beskrivelse: Steamer 500: V~ / 1450 W / Σ 2300 W Steamer 600: V~ / 2300 W / Σ 2300 W Steamer 700: V~ / 3000 W / Σ 3000 W Selostus: Steamer 500: V~ / 1450 W / Σ 2300 W Steamer 600: V~ / 2300 W / Σ 2300 W Steamer 700: V~ / 3000 W / Σ 3000 W The design of the unit EC Machine Directive 89/392/EEC corresponds to the following EC Low-Voltage Directive73/23/EEC pertinent regulations: EC EMV Directive 89/336/EEC La costruzione dell'apparecchio è conforme alle seguenti direttive specifiche: Direttiva CE sulle macchine 89/392/EWG Direttiva CE sulla bassa tensione 73/23/EWG Direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica 89/336/EWG Konstruktionen af apparatet opfylder følgende gældende bestemmelser: EF-maskindirektiv 89/392/EØF EF-lavspændingsdirektiv 73/23/EØF EF-direktiv vedr. elektromagnetisk fordragelighed 89/336/EØF Laitteen rakenne vastaa seuraavia ohjesääntöjä: EY-moottoriohjesääntö 89/392/EWG EY-alijänniteohjesääntö 73/23/EWG EY-sääntö EMV 89/336/EWG Harmonised standards applied: EN 292 EN / EN A6 / EN / EN PREN EN Norme armonizzate applicate: EN 292 EN / EN A6 / EN / EN PREN EN Anvendte harmoniserede standarder: EN 292 EN / EN A6 / EN / EN PREN EN Käytetyt harmonisoidut standardit: EN 292 EN / EN A6 / EN / EN PREN EN National standards and technical DIN EN specifications applied: IEC Norme nazionali applicate e specifiche tecniche: DIN EN IEC Anvendte nationale standarder og tekniske specifikationer: DIN EN IEC Käytetyt kansalliset tekniset spesifikaatiot: DIN EN IEC ppa. Rau, Dipl.-Ing. (FH) Head of Research and Development Bellenberg, ppa. Rau, Dipl.-Ing. (FH) Direttore Ricerca e Sviluppo Bellenberg, ppa. Rau, Dipl.-Ing. (FH) Leder forskning og udvikling Bellenberg, ppa. Rau, Dipl.-Ing. (FH) Kehitys- ja tutkimusjohtaja Bellenberg, EG-Verklaring van overeenstemming Atestado de conformidade da UE Atestado de Conformidad de la Unión Europea Wap Reinigungsysteme GmbH & Co. Wap Reinigungsysteme GmbH & Co. Wap Reinigungsysteme GmbH & Co. Produkt: Stoomreiniger Produto: Stoomreiniger Producto: Máquina de limpieza a presión de vapor Type: Wap Steamer 500/600/700 Modelo: Wap Steamer 500/600/700 Modelo: Beschrijving: De constructie van het apparaat voldoet aan de volgende van toepassing zijnde voorschriften: Toegepaste geharmoniseerde normen: Toegepaste nationale normen en technische specificaties: Steamer 500: V~ / 1450 W / Σ 2300 W Steamer 600: V~ / 2300 W / Σ 2300 W Steamer 700: V~ / 3000 W / Σ 3000 W EG-machinerichtlijn 89/392/EWG EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EWG EG-richtlijn EMV 89/336/EWG EN 292 EN / EN A6 / EN / EN PREN EN DIN EN IEC Descrição: A construção da máquina corresponde às seguintes normas específicas: Normas harmonizadas aplicadas: Normas nacionais aplicadas e especificações técnicas: Steamer 500: V~ / 1450 W / Σ 2300 W Steamer 600: V~ / 2300 W / Σ 2300 W Steamer 700: V~ / 3000 W / Σ 3000 W Directiva de la UE para máquinas UE 89/392/EWG Directiva de la UE para baja tensión 73/23/EWG Directiva de la UE EMV 89/336/EWG EN 292 EN / EN A6 / EN / EN PREN EN DIN EN IEC Descripción: La construcción de la máquina corresponde a las siguientes normas específicas: Normas armonizadas aplicadas: Normas nacionales aplicadas y especificaciones técnicas: Wap Steamer 500/600/700 Steamer 500: V~ / 1450 W / Σ 2300 W Steamer 600: V~ / 2300 W / Σ 2300 W Steamer 700: V~ / 3000 W / Σ 3000 W Directiva de la UE para máquinas UE 89/392/EWG Directiva de la UE para baja tensión 73/23/EWG Directiva de la UE EMV 89/336/EWG EN 292 EN / EN A6 / EN / EN PREN EN DIN EN IEC ppa. Rau, Dipl.-Ing. (FH) ppa. A. Rau (Engenheiro) ppa. Rau, Dipl.-Ing. (FH) Chef onderzoek en ontwikkeling Bellenberg, Diretor de Pesquisas e Desenvolvimento Bellenberg, Jefe de la investigación y del desarrollo Bellenberg,

3 Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger Beskrivelse 1.1 Helhedsbilleder Anvendelsesformål Tekniske data Tilbehør, ekstraudstyr Betjening / brug 2.1 Sammenbygning af damptryksrenseren Påfyldning af vand El-tilslutning Betjenings- og visningselementer Betjening Igangsætning Drift Genopfyldning af kedlen Dampstrygning Ud-af-drifttagning Anvendelseseksempler Pasning / vedligeholdelse 3.1 Rensning af apparatet Udskiftning af pakringene Afkalkning af kedlen Fejlsøgning Alto service 4.1 Garanti Leverandøradresse

4 Sikkerhedshenvisninger For Deres egen sikkerheds skyld Inden De tager damptryksrenseren i brug, bedes De ubetinget læse denne driftsvejledning igennem og opbevare den, så den er indenfor rækkevidde. Damptryksrenseren må kun benyttes af personer, som er fortrolige med betjeningen. Damptryksrenseren må ikke benyttes af børn. Generelt Brugen af damptryksrenseren er underkastet de gældende nationale bestemmelser. Hver arbejdsmåde, som er tvivlsom mht. sikkerheden, skal undlades. Ret aldrig dampstrålen mod personer/levende væsner, og grib ikke ind i dampstrålen. Undlad at anvende apparatet, hvis der befinder sig andre personer indenfor arbejdsområdet. Grib aldrig fat i stik og elektriske tilslutningsledninger med våde hænder. Inden idrifttagningen Inden damptryksrenseren tages i brug, skal den kontrolleres for, om den er i en forskriftsmæssig tilstand. Kontroller dampledning, nettilslutning og netstik. Dampledningen og nettilslutningsledningen skal regelmæssigt kontrolleres for beskadigelser hhv. for tegn på ælde. Hvis dampledningen er beskadiget, må apparatet ikke tages i brug. Udskift straks ledningen med en original reservedel. Tag altid kun damptryksrenseren i brug, hvis nettilslutningen er i orden. (Ved beskadigelse er der fare for elektrisk stød!) Sluk for damprenseren, inden De tager apparatstikket ud eller stikker det ind. Under driften Nettilslutningsledningen må ikke blive beskadiget (f.eks. ved at blive kørt over, revet i eller klemt inde). Træk altid nettilslutningsledningen ud direkte ved stikket (ikke ved at rive eller flå i tilslutningsledningen). Den bøjelige dampledning må ikke knækkes, trækkes i, klemmes inde eller køres over. Aktiver børnesikringen på håndgrebet i arbejdspauserne. Til beskyttelse mod utilsigtet brug af damptryksrenseren under arbejdsafbrydelser skal begge apparatkontakter slukkes, og netstikket trækkes ud af stikkontakten. FORSIGTIG! Man må ikke rense asbestholdige materialer og sådanne, som indeholder sundhedsfarlige stoffer. Stil damptryksrenseren så langt væk som muligt fra det objekt, som skal renses. 158

5 Stil ikke damptryksrenseren hen umiddelbart i nærheden af varmekilder (ild, radiatorer, varmeventilatorer eller andre varmestrålende apparater), og dæk ikke damptryksrenseren til. Opbevar damptryksrenseren på et tørt sted. Prøv ikke på at benytte damptryksrenseren, at skille den eller selv at foretage ændringer, hvis: - damptryksrenserens elektriske tilslutningsledning eller stik er beskadiget, - damptryksrenseren ikke fungerer normalt, - der optræder usædvanlige ændringer i driftstilstanden. Vedligeholdelse og reparation BEMÆRK! Inden rensnings- og vedligeholdelsesarbejder på damptryksrenseren skal man altid trække stikket ud af stikkontakten. Udfør kun sådanne vedligeholdelsesarbejder, som er beskrevet i betjeningsvejledningen. Benyt udelukkende originale reservedele. Foretag ingen tekniske ændringer på damptryksrenseren. BEMÆRK! Derved kunne Deres sikkerhed være i fare. Ved videregående vedligeholdelses- hhv. reparationsarbejder bedes De henvende Dem til Altoserviceværkstedet eller til et autoriseret fagværksted! Det elektriske system Kontroller damptryksrenserens netspænding, inden De tilslutter den til strømnettet. Forvis Dem om, at den spænding, som er angivet på typeskiltet, stemmer overens med netspændingen på stedet. Udskift ikke selv nettilslutningsledningen eller apparatstikket, henvend Dem til Alto-serviceværkstedet eller til et autoriseret fagværksted! Forsigtig! Sprøjt aldrig damptryksrenseren af med vand: fare for personer, fare for kortslutning. 159

6 1 Beskrivelse 1.1 Helhedsbilleder 1 2 Beskrivelse Steamer Steamer Steamer Stikdåse til dampledningen 5 Dampledning med håndgreb 6 Forlængerrør 7 Gulvdyse 8 Vinduesdyse 9 Polsterdyse 10 Punktstråledyse med ringbørste 11 Hjørnebørste 1) 12 Pudseklud 13 Frottébetræk 14 Monteringshjælp til vandbundskruen 15 Tragt 16 Flaske silikone 1) 17 Reservepakninger 1) 1) Ikke Steamer

7 1.2 Anvendelsesformål Med damptryksrensererne Steamer 500, 600 og 700 kan De rense overflader og genstande. Nedenfor giver vi Dem nogle anvendelseseksempler. Gulve Fliser, stengulve, forseglede parketgulve, Novilon, kunststofbelægninger, orienttæpper og væg-til-væg-tæpper Beskrivelse Lofter Trælofter, metalelementer Vægge Fliser, træ, puds, afvaskelige tapeter Glas Vinduer, udstillingsvinduer, vitriner Polster Møbler, biler, både Gardiner Stof, bruseforhæng Sanitære anlæg Armaturer, badekar, brusekabine, brusevægge, WC, sauna, køkken Køkkenindretninger Grill, køleskab, dybfryser, emhætte, køkkenkasse Boligindretninger Vindueskarme, møbler, rustikale bjælker, lamper, kaminsten, jalusier Planter Stueplanter, kunstige planter Bil Instrumentbræt, polster, dørhængsler Apparatet må ikke anvendes til - bageovne - mikrobølgeovene 161

8 Beskrivelse 1.3 Tekniske data Steamer Spænding Netfrekvenz Optaget effekt Tilslutningsværdi dampstrygejern Samlet tilslutningseffekt Kedelvolumen Kedelpåfyldningsmængde Damptryk bar Dampudløbstemperatur max. Længde Bredde Højde Vægt Beskyttelsesklasse Tæthedsgrad (vandstænksbeskyttet) Radiostøjdæmpningsgrad Vandmangelsikring (optisk og akustisk) Påfyldningsstandsvisning Akustisk signal ved maksimal påfyldning Manometer Patenteret effektreducering Dampmængderegulering - på apparatet - på håndgrebet Volt Ph/Hz 1~/ 50 1~/ 50 1~/ 50 Watt (CH,GB) Watt Wat (CH,GB) Liter 2,5 2,5 4 Liter 2 2 3,5 bar C mm mm mm kg I I I IP X4 IP X4 IP X4 N N N ja ja ja nej ja ja nej ja ja nej nej ja nej ja ja ja ja ja nej nej ja 162

9 1.4 Tilbehør, ekstraudstyr 1 Beskrivelse Dampstrygejern Bestillings-nr Ringbørster til punktstråledyse (2 x lille, 1 x stor) Bestillings-nr Aktiv-fiber-klud til gulvdysen Bestillings-nr Aktiv-fiber maxi-betræk til hjørnebørsten Bestillings-nr Aktiv-fiber mini-betræk til polsterdysen Bestillings-nr

10 2 Betjening / brug Forsigtig! Ved sarte materialer skal man først lave et forsøg på et skjult sted. 2.1 Sammenbygning af damptryksrenseren BEMÆRK! Ved første idrifttagning skal pakningsringene på håndgrebet og forlængerrørene smøres lidt ind med silikone. For at stiksamlingerne ved rørenes ende lettere skal gå i hak, skal de ligeledes smøres med lidt silikone. Betjening / brug Dampledningens stik (1) stikkes ind i dampstikdåsen (2) på apparatet. Forbindelsen sikres ved at klappe låseklappen (3) ned. 4 Det ønskede forsatsapparat udvælges og tilsluttes ved håndgrebet. Om nødvendigt indsættes forlængerrør. Fjederboltene (4) på forbindelsesstederne skal være gået fuldstændigt i hak. Steamer 500 Steamer 600/ Dampkontakten (5) på håndgrebet skal ikke aktiveres. Steamer 600/700: Efter behov slås børnesikringen (6) til

11 gepr?fte Sicherheit 2.2 Påfyldning af vand BEMÆRK! Fyld kun rent drikkevand på. Benyt hverken rensemidler eller 1 andre tilsætninger. Sikkerhedslåget (1) trykkes nedad og åbnes ved samtidig at dreje det mod venstre. 2 BEMÆRK! Kedlens volumen må ikke fyldes helt, da der skal være plads til, at der kan dannes damp. Ved Steamer 500 skal man måle 1,5 l vand af og fylde det på ved hjælp af tragten (2). Ved Steamer 600 og 700: nettilslutningen oprettes (se næste afsnit). Vandet fyldes på ved hjælp af tragten (2), til der lyder et akustisk signal. Betjening / brug 1 Sikkerhedslåget (1) sættes på igen og drejes mod højre. Sikkerhedslåget (1) trykkes ned og spændes fast ved samtidig at dreje det mod højre. 2.3 El-tilslutning Wap Steamer 500 Den driftsspænding, som er angivet på typeskiltet, skal stemme overens med /1995 ledningsnettets spænding. V p p max T 1450 W V 1~ IP X5 2, /50 Hz Liter netto bar bar C Σ 2300 W 850 W Made in EEC?VE Tilslutningsledningens stik stikkes i en forskriftsmæssigt installeret beskyttelseskontaktstikdåse. Vær opmærksom på, at damptryksrenseren er slukket. 165

12 2.4 Betjenings- og visningselementer Dampmængderegulator på apparatet 2 Dampmængderegulator på håndgrebet (kun 700) - Lavt damptrin: ca. 1/4 omdrejning til venstre - Middelt damptrin: ca. 1/2 omdrejning til venstre - Højt damptrin: ca. 3/4 omdrejning til venstre /4 3/4 1/2 5 4 Betjening / brug 3 6 Steamer Apparatkontakt - Kontakt på I : apparatet er tændt (lampen lyser) - Kontakt på 0 : apparatet er slukket (lampen lyser ikke) 4 Dampfrigivelse / opvarmning - Kontakt på xyz : afdampe - Kontakt på xyz : dampfrigivelse og opvarmning (normalstilling), lampen er SLUKKET under opvarmningen, lampen er TÆNDT, når driftstemperaturen er nået 5 Vandstand maksimal (ikke 500) - Grøn lampe TÆNDT: maksimalstanden er nået; samtidig lyder et akustisk advarselssignal 6 Vandstand normal (ikke 500) - Gul lampe TÆNDT: den normale visning under driften 7 Vandmangelvisning - Rød lampe TÆNDT: minimalstanden er nåer; samtidig lyder et akustisk advarselssignal; opvarmningen slukker 8 Manometer (kun 700) - viser det aktuelle damptryk i kedlen 9 Dampkontakt på håndgrebet - Kontakten trækkes ind mod håndgrebet: dampfrigivelse - Kontakten slippes: dampfrigivelsen er spærret 10 Børnesikring (Steamer 600/700) - Børnesikringen tændt: dampkontakten blokerer - Børnesikringen slukket: dampkontakten er fri Steamer 600 Steamer Dampkontakt på strygejernet 12 Dampkontakt på strygejernet - Kontakten aktiveres: dampen strømmer ud af strygefladen 13 Varig dampkontakt - Kontakten til varig damp trykkes ind, og den grå skyder trækkes bagud; dampkontakten er låst fast 14 Termostat - Indstilling af strygetemperaturen 15 Kontrollampe - Lampe TÆNDT: strygefladen opvarmes 166

13 2.5 Betjening Igangsætning Dampmængderegulatoren (1) drejes hen til venstre anslag. Apparatkontakten (2) aktiveres. Kontrollampen (3) skal nu lyse. Dampfrigivelse/opvarmning (4) tændes. Kontrollampen (5) lyser, og vandet varmes op. Kontrollampen (5) slukker; apparatet er parat til brug Drift Dampmængderegulatoren (1) 1 drejes op. Begynd altid med det laveste trin. Forsigtig! Ved sarte materialer skal man først lave et forsøg på et skjult sted. Betjening / brug Dampkontakten (6) i håndgrebet aktiveres. 6 Eventuelt udtrædende vand opfanges med en klud. 6 Nu kan man begynde at rense. Når vandmangelvisningen (7) lyser, og det akustiske signal lyder, er minimalstanden i kedlen nået. - Fyld kedlen igen

14 2.5.3 Genopfyldning af kedlen 4 Kontakten (4) til dampfrigivelse/opvarmning stilles i stilling afdampning. Betjening / brug Steamer 500 Steamer 600/ Slip det resterende damptryk ud. Dampkontakten (6) (håndgreb eller strygejern) aktiveres. Når der ikke kommer mere damp ud, slippes dampkontakten (6). 2 Apparatkontakten (2) stilles på 0, og stikket trækkes ud af stikkontakten. Lad apparatet køle af i ca. 5 minutter endnu. 8 Sikkerhedslåget (8) åbnes forsigtigt, da der stadig kan komme vanddamp ud. Fare for skoldning! Kedlen fyldes som beskrevet under pkt. 2.2, derefter kan apparatet tages i brug igen. 168

15 2.5.4 Dampstrygning BEMÆRK! Lad aldrig strygejernet stå tændt uden opsyn Stikket (9) fra strygejernet stikkes ind i dampstikdåsen (10) på apparatet. Forbindelsen sikres ved at klappe låseklappen (11) ned Stil altid kun strygejernet fra Dem med strygefladen på den medleverede plade (12). Betjening / brug Apparatets netstik stikkes ind. Dampmængderegulatoren (1) drejes hen til venstre anslag. Apparatkontakten (2) aktiveres. Kontrollampen (3) skal lyse. Tænd for dampfrigivelse/ opvarmning (4). Efter ca. 12 minutter er strygejernet parat til brug. 13 Indstil temperaturen på strygejernets termostat (13): Syntetiske stoffer - ingen damp Silke - ingen damp Uld - damp mulig Bomuld - damp anbefales Lærred - damp anbefales 169

16 1 Dampmængderegulatoren (1) drejes op, og den ønskede dampmængde indstilles. Betjening / brug Dampkontakten (14 eller 15) aktiveres; nu kommer der damp ud af strygejernet. Hvis De ønsker permanent at arbejde med damp: Tryk på kontakten til varig damp (16) og træk den grå skyder bagud. For at standse dampen skubbes skyderen frem. Når vandmangelvisningen (7) lyser, og det akustiske signal lyder, er minimalstanden i kedlen nået. - Fyld kedlen igen (som beskrevet under pkt ) Ud-af-drifttagning Kontakten (1) til dampfrigivelse/opvarmning 1 stilles på afdampning. 170

17 Steamer 500 Steamer 600/ Slip det resterende damptryk ud. Dertil aktiveres dampkontakten (2) (håndgreb eller strygejern). Når der ikke kommer mere damp ud, slippes dampkontakten (2). 3 Apparatkontakten (3) stilles på 0, og stikket trækkes ud af stikkontakten. Betjening/brug 4 5 Anmærkning: Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal man lade kedlen køle af og tømme den. Med monteringshjælpen (4) skrues bundskruen (5) på undersiden af apparatet ud. Det resterende vand tømmes ud. Bundskruen (5) drejes ind igen og spændes fast med monteringshjælpen (4). FORSIGTIG! Apparat og vand skal være koldt! Opbevar apparatet på et tørt, frostbeskyttet sted. 171

18 2.7 Anvendelseseksempler Forsigtig Ved temperatur- og fugtighedsfølsomme materialer skal man først lave et forsøg på et skjult sted. Forseglede parketgulve / marmor Rens aldrig direkte med gulvdysen uden klud. På marmorgulve kan det være nødvendigt med flere behandlinger for at få gamle pudsemidler og fedtpletter fuldstændigt væk. Vælg et lavt damptrin til denne rensning. Efter behov kan De så forøge dette. Betjening/brug Fliser / keramikgulve Vand og rensemidler danner sorte striber i fugerne. Der samles støv og andre rester. Til den daglige rensning spændes en ren klud hen over gulvdysen; kluden fikseres med befæstigelsesklemmerne. Lad gulvdysen glide let hen over gulvet. For at udnytte kluden optimalt kan De flytte den på gulvdysen eller vende den. Ved hårdnakket snavs kan man foretage rensningen direkte med udklappet børste uden klud. Med børsterne løsnes smudset fra fugerne og fjernes. Derpå vikles kluden igen omkring gulvdysen til at rense efter. Væg-til-væg-tæpper og andre tæpper Vælg et lavt damptrin til rensningen af tæpperne. Tæpperne skal forinden være støvsuget. Til rensning af tæpper skal man vikle en klud omkring gulvdysen. Lad dysen glide let (uden tryk) og hurtigt hen over tæpperne. Sørg for, at der kun benyttes et rent sted på kluden. Kaffe- og vinpletter, dyrehår osv. lader sig fjerne fra tæpperne ved at behandle flere gange. Også tryksteder i tæpperne fra møbler forsvinder igen, da luven regenereres. Lad de rensede steder tørre nogle minutter, da den varme damp kun fugter uden at gøre våd. Efter damprensningen kan man efter behov støvsuge tæppet igen. 172

19 Rensning af andre overflader Med den praktiske, drejelige hjørnebørste kan man også rense vanskelige og utilgængelige steder. Til vinkler, hjørner, fuger og ridser kan man benytte punkstråledysen. Vinduer og vertikale overflader Til den indvendige rensning af vinduer anbefaler vi brugen af hjørnebørsten. Man vikler en bomuldsklud omkring børsten og klemmer kluden fast. Derpå lader man børsten glide hen over ruden. På samme måde kan man rense vindueskarmene. Den udvendige rensning udføres med vinduesdysen, så stærkere tilsmudsninger, aflejringer og insektrester fjernes fra ruderne. Til store vinduer kan man benytte gulvdysen sammen med en klud. Processen gentages, til der ikke er striber af tidligere anvendte rengøringsmidler at se mere. Tør ruderne efter med vinduesdysen. Med vinduesdysen sprøjtes dampen direkte på ruderne, så snavset fjernes. Vandsamlersvampen forbliver klappet ind, den tjener til at opfange det kondensvand, som træder ud ved dysen. Ved høje vinduer kan De desuden anvende forlængerrørene. Betjening/brug BEMÆRK! Om vinteren skal vinduesruderne foropvarmes. Hold dysen 5-10 cm fra ruden, så varmen kan virke. Vælg et lavt damptrin til den indvendige rensning af vinduerne. Til den udvendige rensning kan man vælge et højere damptrin. Anvendelsen af polsterdysen Polsterdysen tjener til at friske op på eller rense polsterstole, plaider, madrasser, klæder, forhæng osv. Hertil skal polsterdysen være viklet helt ind i en pudseklud. Nu kan man lade den glide hen over de genstande, som skal renses, direkte eller med en vis afstand. Dampen trænger ind i fibrene og gør dem som nye. FORSIGTIG! Ved temperatur- og fugtighedsfølsomme materialer skal man først lave et forsøg på et skjult sted. 173

20 Dampstrygning BEMÆRK! Deres strygebræt skal være dampgennemtrængeligt; moderne strygebrætter er forsynet med gitterunderlag af samme grund. Stil altid kun strygejernet fra Dem med strygefladen på den medleverede plade. I sammenligning med et konventionelt dampstrygejern opnår De med dampstrygesystemet en ca. 10 gange så høj dampydelse. Strygetiden reduceres til det halve, selv tørt tøj lader sig problemløst stryge. Betjening/brug 174

21 3 Pasning / vedligeholdelse 3.1 Rensning af apparatet Anvend kun vand og mildt rensemiddel (neutralsæbe, opvaskemiddel o.lign.) til rensning af apparatet og dets tilbehør, aldrig opløsningsmiddelholdige rensemidler. 3.2 Udskiftning af pakringene Ved beskadigelse skal man altid udskifte begge pakringe: 1 2 Pakringene (1, 2) skæres igennem. Pakningsnoten renses. De nye pakringe (1, 2) smøres med silikone. Først trækkes pakring (2) på, derefter pakring (1). 3.3 Afkalkning af kedlen Anmærkning: For at holde opvarmningstiden konstant skal apparatet afkalkes med regelmæssige mellemrum. 1 2 Med monteringshjælpen (1) skrues bundskruen (2) på undersiden af apparatet ud. Det resterende vand tømmes ud. Bundskruen (2) drejes ind igen. Bland en liter vand og 1/4 liter eddike og fyld blandingen på kedlen. Ryst apparatet og lad blandingen virke mindst 1 time. Tøm kedlen over bundskruen (2). Kedlen skylles, til vandet er klart. Bundskruen (2) drejes ind igen og spændes med monteringshjælpen (1). Pleie/vedlikehold 175

22 3.4 Fejlsøgning Fejl Årsag Afhjælpning Ingen dampudvikling > Netstikket er ikke sat til > Apparatkontakten er ikke tændt Stik stikket i beskyttelseskontaktstikdåsen Tænd for apparatet > Kontakten til dampfrigivelse/ opvarmning er ikke tændt Tænd kontakten til dampfrigivelse/opvarmning Ringe dampudvikling > Dampmængderegulatoren er ikke åbnet > Der er fyldt for meget vand på Åbn dampmængderegulatoren Tøm vandet ud og fyld nyt vand på Pleie/vedlikehold Meget lang opvarmningstid > Apparatet er tilkalket Afkalk apparatet 176

23 4 Alto service 4.1 Garanti Til alle garanti- og ansvarsydelser gælder vore almindelige salgsog leveringsbetingelser 4.2 Leverandøradresse Alto Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Str Bellenberg Alto service 177

24 INTERNET ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 DK 1013 Copenhagen K Tel.: (+45) Fax: (+45) SUBSIDIARIES AUSTRALIA ALTO Overseas Inc. 1B/8 Resolution Drive P.O.Box 797 AUS-Caringbah, N.S.W Tel: (++61) Fax: (++61) AUSTRIA Wap Reinigungssysteme GmbH Metzgerstr. 68 A-5101 Bergheim/Salzburg Phone: (+43) Fax: ( +43) BRASIL Wap do Brasil Ltda. Rua 25 de Agosto, 608 CEP Pinhais/Paraná BR-Brasil Tel./Fax (++55) CANADA ALTO Canada 24 Constellation Road Rexdale C-Ontario M9W 1K1 Tel: Fax: CZECH REPUBLIC Wap čistící systémy s.r.o. Zateckých 9 CZ Praha 4 Tel. (+420) Fax (+420) DENMARK ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel: (+45) Fax: (+45) ALTO Danmark A/S Blytækkervej 2, DK-9000 Aalborg Tel: (+45) Fax: (+45) FRANCE ALTO France S.A. B.P. 44, 4 Place d Ostwald F Strasbourg Cedex 2 Tel: (++33) Fax: (++33) GERMANY Wap KundenCenter Tel. (+49) 0180 / Fax (+49) 0180 / Besuchen Sie uns im Internet: Wap ALTO Group Wap Reinigungssysteme GmbH & Co. Tel. (+49) / 72-0 Fax (+49) / RegionalCenter Frankfurt Moselstraße 2b D Hanau Tel. (+49) / Fax (+49) / RegionalCenter Hamburg/Hannover Storchenweg 8A D Seevetal Meckelfeld Tel. (+49) 040 / Fax (+49) 040 / RegionalCenter Köln Kaiserstraße 127 D Köln-Porz Tel. (+49) / Fax (+49) / RegionalCenter Leipzig Wachau/Gewerbegebiet Südring 16 D Markkleeberg Tel. (+49) / Fax (+49) / RegionalCenter München Furtweg 11 D Unterschleißheim Tel. (+49) 089 / Fax (+49) 089 / RegionalCenter Stuttgart Dornierstraße 7 D Sindelfingen OT Darmsheim Tel. (+49) / Fax (+49) / RegionalCenter Ulm Tel. (+49) / Fax (+49) / GREAT BRITAIN Wap ALTO Cleaning Systems(UK)Ltd. Gilwilly Industrial Estate GB-Penrith, Cumbria CA11 9BN Tel: (+44) Fax: (+44) Telex: kewg HONG KONG ALTO Hong Kong RM 602, Tower B, Regent Ctr. 79, Ta Chuen Ping Street Kwai chung HK-Hong Kong Tel. (+852) Fax (+852) Att. Mr. Dereck Lee JAPAN ALTO Danmark A/S Japan Representative Office Naruse-build 4F 7-2 Shinbashi 1-Chome, Minato-Ku J-Tokyo Tel: (+81) Fax: (+81) CROATIA Wap sistemi za čiš ćenje, d.o.o. Florijana Andrašeca 14 HR Zagreb Tel. (++385) 01 / (++385) 01 / Fax (++385) 01 / NETHERLANDS Wap ALTO Nederland Postbus 65 NL-3370 AB Hardinxveld- Giessendam Tel. (+31) / Fax (+31) / NORWAY ALTO Norge AS Bjørnerudveien 24 N-1266 Oslo Tel: (+47) Fax: (+47) SINGAPORE ALTO Danmark A/S Representative Office No. 17 Link Road Road SG-Singapore Tel: (+65) Fax: (+65) SLOWAKIA Wap čistiace systémy spol. s.r.o. Vajnorská 135 SK Bratislava Tel. (+421) Fax (+421) SLOVENIA Wap čistilni sistemi, d.o.o. Letališka 33 SLO-1110 Ljubljana Tel. (++0368) Fax (++0368) SPAIN Hidrolimpia, S.L. (ALTO Iberica) Ronda de Valdecarrizo 9 Modulo 5 E Tres Cantos - Madrid Tel. (+34) 091 / Fax (+34) 091 / SWEDEN ALTO Sverige AB Aminogatan 18, Box S Mölndal Tel: (+46) Fax: (+46) SWITZERLAND Wap Reinigungssysteme Schweiz AG Allmendstr. 14 CH-5612 Villmergen Tel.: (+41) Fax: (+41) USA ALTO U.S.Inc 390 South Woods Mill Road Suite 300 Chesterfield USA-Missouri Tel: (+1) Fax: (+1) ALTO U.S.Inc 2100 Highway 265 Springdale USA-Arkansas Tel: (+1) Fax: (+1) ALTO U.S.Inc 1100 Haskins Road Bowling Green USA-Ohio Tel: (+1) Fax: (+1) /

BK 800. Instruktionsbog

BK 800. Instruktionsbog BK 800 Instruktionsbog LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OG FØLG SIKKERHEDS ANVISNINGERNE! SIKKERHEDS ANVISNINGER For at undgå risiko for brand eller beskadigelse, læs følgende anvisninger: Fej ikke giftigt, kræftfremkaldende

Læs mere

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Læs mere

Triton 730 Triton 850 Triton 1000 Triton 1000 Plus

Triton 730 Triton 850 Triton 1000 Triton 1000 Plus Triton 730 Triton 850 Triton 1000 D GB F NL I N S DK SF SLO HR SK CZ PL H E P GR TR Betriebsanleitung... 2 Operating Instructions... 12 Instructions de Service... 22 Gebruiksaanwijzing... 32 Istruzioni

Læs mere

Dynamics 440-M/B1 Dynamics 840-M/B1

Dynamics 440-M/B1 Dynamics 840-M/B1 Dynamics 440-M/B1 Betriebsanleitung... 2 Operating Instructions... 8 Operating Instructions... 14 Notice d'utilisation... 20 Gebruiksaanwijzing... 26 Istruzioni sull'uso... 32 Driftsinstruks... 38 Bruksanvisning...

Læs mere

Kreppeisen_MD41267_DK.book Seite 3 Dienstag, 23. März 2004 3:08 15. Sikkerhedshenvisninger... 4 Med et enkelt blik... 7 Anvendelse...

Kreppeisen_MD41267_DK.book Seite 3 Dienstag, 23. März 2004 3:08 15. Sikkerhedshenvisninger... 4 Med et enkelt blik... 7 Anvendelse... Kreppeisen_MD41267_DK.book Seite 3 Dienstag, 23. März 2004 3:08 15 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedshenvisninger............. 4 Med et enkelt blik.................. 7 Anvendelse....................... 8 Påsætning

Læs mere

Viktige sikkerhetsinstrukser... 17 Viktiga säkerhetsanvisningar... 20 Vigtige sikkerhedshenvisninger... 23 Tärkeitä turvallisuusohjeita...

Viktige sikkerhetsinstrukser... 17 Viktiga säkerhetsanvisningar... 20 Vigtige sikkerhedshenvisninger... 23 Tärkeitä turvallisuusohjeita... Wichtige Sicherheitshinweise... 2 Important safety notes... 5 Consignes de sécurité importantes... 8 Belangrijke veiligheidsinstrukties... 11 Avvertenze importanti per la sicurezza... 14 Viktige sikkerhetsinstrukser...

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Produkter SC 2.600 CB

Produkter SC 2.600 CB Produkter SC 2.600 CB Lille, kompakt og løbende genopfyldelig damprenser i moderne design. Kraftfuld maskine til rengøring af alle hårde overflader uden brug af kemikalier - takket være et damptryk på

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com HU-100 Brugervejledning Læs denne brugervejledning før brug. Gem den et let tilgængeligt sted. Design og udvikling kan ændres uden videre. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com Optom Copyright

Læs mere

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 DA Brugervejledning e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Produkter SC 5.800 C. Tekniske data

Produkter SC 5.800 C. Tekniske data Produkter SC 5.800 C Gul Premium damprenser. Med et damptryk på 4,0 bar, 1.800 W varmekapacitet og løbende genopfyldelig rentvandsbeholder samt VapoHydro funktion og valgfri strygefunktion Standard tilbehør:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Produkter SC 2.500 C *EU

Produkter SC 2.500 C *EU Produkter SC 2.500 C *EU Lille, kompakt og løbende genopfyldelig damprenser i moderne design. Kraftfuld maskine til rengøring af alle hårde overflader uden brug af kemikalier - takket være et damptryk

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX PC EC. Quick Start Guide F

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX PC EC. Quick Start Guide F ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC Quick Start Guide 302003204 F A 2. * 4.* 5.* 6.* 2 A 2. 4. 5. 6. 6. 3 B 2. ATTIX 30- / 40- / 50-01 ATTIX 30- / 40- / 50-11 ATTIX

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8290/00. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 DA Brugervejledning j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

SPIN 43 SPIN 43 HS SPIN 43 DS

SPIN 43 SPIN 43 HS SPIN 43 DS SPIN 43 SPIN 43 HS SPIN 43 DS Betriebsanleitung...3 Operating Instructions... 16 Notice d'utilisation...29 Gebruiksaanwijzing... 42 Istruzioni sull'uso... 55 Driftsinstruks...69 Bruksanvisning... 81 Driftsvejledning...94

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Dansk brugermanual for Rolko AIRpad Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Kunde: Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

1400 Tank kapacitet l. 1,2 Maks. damptryk bar. 3 Vægt uden tilbehør. 3,4 Mål (L x B x H) mm. 360 x 190 x 290

1400 Tank kapacitet l. 1,2 Maks. damptryk bar. 3 Vægt uden tilbehør. 3,4 Mål (L x B x H) mm. 360 x 190 x 290 SC 1122 Med en damprenser sparer du ikke kun vand og rengøringsmidler, men også masser af tid. Du kan gøre de fleste rengøringsjobs på den halve tid med samme resultat, måske endda bedre. Da damprenseren

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

CS 1020 PE CS 1020 DE

CS 1020 PE CS 1020 DE CS 1020 PE CS 1020 DE Betriebsanleitung... 4 Operating Instructions... 18 Notice d'utilisation... 32 Gebruiksaanwijzing... 46 Driftsinstruks... 60 Bruksanvisning... 74 Driftsvejledning... 89 Käyttöohje...

Læs mere

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle Brugsanvisning Melag Inkubator Incubat 80 Kirudan varenummer 64-36-100 - et godt sted at handle Kære kunde! Tak fordi du valgte at købe denne Melag inkubator. I mere end 50 år har Melag, som er et mellemstort

Læs mere

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper LR/TR- Ramps User's manual MOBILEX A/S Danmark Rev. 08/12 Side 1 af 5 UM-TR-LR-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

Brugermanual WMF Cup&Cool WMF Cup

Brugermanual WMF Cup&Cool WMF Cup coffee wakes up the world Brugermanual WMF Cup&Cool WMF Cup Køle-/varmeskab DANSK Modelserie 9018/9019 Bestill.-nr. 33 0916 1100 udgave 3-06.2007 Præsentation og generelt Tillykke med anskaffelsen af WMF

Læs mere

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning.

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning. Changer CDC A3 7 67 7 2 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com Henvisninger... 59 Sikkerhedshenvisninger... 59 Betjening... 6 Tekniske data... 62 Montering... 63 Tilslutning... 65

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER BRUG ALTID DEMINERALISERET VAND! Strygestationen må ikke bruges som legetøj. Lad ikke børn komme tæt på apparatet når det er tændt. Brug aldrig strygestationen hvis el-kabel

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06 PARTY COOLER 0 BRUGSANVISNING 8110 516-06 Leverancen omfatter: - Party Cooler som vist på billedet - Brugsanvisning Udstyr 1. Transparent klaplåg 2. Løs bund 3. To sideborde af ædelt træ 4. Køleplads 5.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, mentale eller sensoriske færdigheder eller manglende

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper DF - Rampe Montage- og Brugsanvisning MOBILEX A/S Danmark Rev. 10/13 Side 1 af 5 UM-DF-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 DA Brugervejledning Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

Register and win! www.kaercher.com SC 1.020

Register and win! www.kaercher.com SC 1.020 Register and win! www.kaercher.com 188 SC 1.020 04 11 DE Kurzanleitung EN Quick reference FR Instructions abrégées IT In sintesi NL Korte handleiding ES Descripción breve PT Instruções resumidas DA Kort

Læs mere

Ïäçãßåò ñþóçò 38 Instrukcja obs ugi 41 Kullanma Kýlavuzu 44

Ïäçãßåò ñþóçò 38 Instrukcja obs ugi 41 Kullanma Kýlavuzu 44 Bedienungsanleitung 2 Operating Instructions 5 Mode d emploi 8 Gebruiksaanwijzing 11 Instrucciones de manejo 14 Istruzioni d'uso 17 Início de funcionamento 20 Návod k obsluze 23 Käyttöohje 26 Bruksanvisning

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere