TERRASSEVARMER 600 W

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TERRASSEVARMER 600 W"

Transkript

1 TERRASSEVARMER 600 W ART NR EAN NR LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG

2 ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer er beregnet til brug på terrasser og på balkoner, og kan benyttes såvel indenfor som udenfor. Garantien dækker ikke professionel/industriel anvendelse. Selvom terrassevarmeren må benyttes udenfor, skal stikket sluttes til en indvendig stikkontakt. Denne terrassevarmer overholder gældende regler og standarder. Rør aldrig ved terrassevarmeren når den er i brug (forbrændingsfare). Terrassevarmeren skal stå mindst en meter fra brændbart materiale. Rør aldrig ved terrassevarmeren med våde hænder. Ændre aldrig ved terrassevarmerens retning når den er i brug. Hvis vinklen skal ændres anbefales det at slukke for terrassevarmeren og vente 15 minutter. Læg aldrig noget hen over terrassevarmeren (f.eks håndklæder, tøj). Brug aldrig terrassevarmeren til at tørre tøj eller lignende. Selvom varmelegemet ikke gløder, kan det stadig være tændt. Kontroller altid at knappen står på OFF inden terrassevarmeren berøres eller flyttes. Sluk terrassevarmeren: ^Efter brug ^Ved funktionsforstyrrelser ^Inden rengøring Skil aldrig terrassevarmeren ad. En forkert repareret og samlet terrassevarmer kan være farlig at benytte. Garantien dækker ikke skader som følge af forkert brug. Brug ikke terrassevarmeren i nærheden af vand (badebassiner, brusere mm). Varmeren er IPX4 og kan derfor modstå regn. VOLT Inden terrassevarmeren tages i brug, kontroller at strømmen stemmer overens med specifikationerne på terrassevarmeren. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Terrassevarmeren må kun tilsluttes 230V. Terrassevarmeren bliver meget varm under brug og kan forårsage forbrændinger. Sørg for at alle i nærheden af terrassevarmeren er opmærksomme på forbrændingsrisiko. Ved tvivl af installering af terrassevarmeren, kontakt venligst en autoriseret elektriker. Opbevares utilgængeligt for børn. Lad aldrig børn lege med terrassevarmere eller bruge den uden opsyn af voksne. Hvis børn eller handicappede opholder sig i nærheden af terrassevarmeren. Terrassevarmeren skal monteres så stikket er let tilgængeligt. Læg ikke ledningen oven på terrassevarmeren, da der ellers vil være risiko for beskadigelse. For at forhindre elektrisk stød skal terrassevarmerens stik sluttes til en stikkontakt, som passer til stikket. Hvis stikket ikke passer præcist i kontakten, skal du kontakte en elektriker. Ledningen skal være fuldt udtrukket, inden den sættes i stikkontakten.

3 Tjek ledningen engang imellem. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en kvalificeret serviceteknikker for at undgå risiko for skade.. Brug aldrig terrassevarmeren, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er faldet ned eller blevet tabt, eller hvis den på nogen måde er beskadiget. Send terrassevarmeren til eftersyn og/eller reparation hos en kvalificeret fagmand. Terrassevarmeren må ikke benyttes til andre formål end de tiltænkte. Terrassevarmeren må ikke placeres direkte under et strømudtag. Terrassevarmeren må aldrig indbygges. Terrassevarmeren må ikke være drevet gennem en ekstern timer eller andet udstyr, som automatisk kan tænde apparatet. Terrassevarmeren må ikke bruges på steder, hvor dette kan medføre en risiko f.eks steder, hvor der opbevares meget brandfarlige, eksplosive eller kemiske stoffer, eller i meget fugtige omgivelser. Terrassevarmeren må ikke opstilles i rum, hvor der anvendes eller opbevares brændbare væsker eller gasser samt lak og lim. Hvis der anvendes forlængerledning, skal den være så kort som muligt og altid være rullet helt ud. Der må ikke sluttes andre apparater til det netstik, som terrassevarmeren er tilsluttet. Stik ikke fingre eller andre genstande ind igennem terrassevarmerens gitter. Dette kan medføre brand, elektrisk stød, personskade eller skader af varmeblæseren. Undgå at blokere for åbningerne og pille ved terrassevarmeren, mens den kører. På grund af brandfare må ind- og udblæsningsristerne til luft ikke blokeres på nogen måde. Anbring aldrig terrassevarmeren på et ustabilt underlag såsom en madras, da der i modsat fald kan opstå blokering. Anbring altid terrassevarmeren på et jævnt, plant, tørt og vandret underlag, så den ikke kan vælte. Terrassevarmeren og andre genstande må ikke stilles oven på ledningen. Før ikke ledningen ind under gulvtæpper eller måtter, dæk ikke ledningen til, lad ikke ledningen ligge, hvor folk kan falde i den, og læg ikke ledningen et sted, hvor den kan blive klemt fast. Terrassevarmeren og især gitteret bliver meget varm under brug. Rør derfor aldrig ved den eller det, når Terrassevarmeren er tændt. På grund af risiko for forbrændinger må hud ikke komme i kontakt med de varme flader. Reparer aldrig selv terrassevarmeren Send den på et autoriseret serviceværksted. Hvis netledningen er i stykker skal den udskiftes af autoriseret servicefolk. OVERSIGTSTEGNING A) Afbryder B) Kulfiberstav C) Beskyttelsesgitter D) Bundplade E) Håndtag (er på bagsiden)

4 ANVENDELSE Sæt terrassevarmeren på en plan og åben flade. Ret aldrig varmeren mod en væg eller brandbart materiale. Sæt stikket i stikkontakten og vælg den ønskede effekt med regulatoren på toppen: 3 varmeindstillinger: ^ Position Off = sluk, ^ Position low = 300 W, ^ Position high = 600 W, ^ Position OSC = oscillation (90 grader) BEMÆRK: terrassevarmeren skal stå opret for at virke, idet den er sikret mod at vælte. Tag stikket ud af stikkontakten, når varmeren ikke er i brug. FEJLFINDING Hvis varmeren ikke virker, kan det skyldes: ^Varmeren er udstyret med en væltesikring, som slår varmen fra, hvis terrassevarmeren vælter eller hælder. Sørg for at varmeren star på en plan flade. ^Kontroller nettilslutningen. ^ Der er kommet fremmedlegeremer ind I varmeren. Kobl straks varmeren fra og lad den køle, inden Du fjerner fremmedlegemet. ^Hvis varmeren ser ud til at være I stykker, skal det indleveres til et autoriseret værksted. VEDLIGEHOLDELSE Sluk varmeren og lad den køle af. Brug en tør klid til rengøring af varmerens ydre. Brug ikke voks, polermiddel eller andre kemiske opløsningsmidler.

5 Opbevar varmeren tørt, udenfor børn rækkevide. Terrassevarmeren kræver ingen speciel vedligeholdelse, men hvis der opstår funktionsforstyrrelser skal købsstedet eller en elektriker kontaktes. VIGTIGT Hvis ledningen eller stik beskadiges skal reparationen foretages af autoriseret personel. Sørg for at terrassevarmeren altid er overvåget og at børn og dyr, ikke kan komme i nærheden af den. TERRASSEVARMEREN MÅ IKKE OVERDÆKKES! TEKNISKE DATA Spænding: 230 V Gulvmodel som kan anvendes ude og inde. 600 W Karbonfiberstav (effektiv og energibesparende) Effekt: 300 W / 600 W 3 varmeindstillinger: Position Off = sluk, Position low = 300 W, Position high = 600 W, Position OSC = oscillation (90 grader) IPX4 Med væltesikring Ledningslængde: 1.6 m Diameter: 18.5 cm Højde: 52 cm 1.9 kg Importeret af Quine Aps, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst. Quine Aps. fratræder sig ansvaret af skader, der skyldes forkert behandling eller betjening af terrassevarmeren.

6 Overkrydset skraldespand (standard EN 50419) Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere