Ringstedegnens Folkedanserforening (REF) Side 1 Ringstedegnens Folkedanserforening gennem 75 år af John Gravesen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringstedegnens Folkedanserforening (REF) 1937-2012 Side 1 Ringstedegnens Folkedanserforening gennem 75 år af John Gravesen"

Transkript

1 Ringstedegnens Folkedanserforening (REF) Side 1 Ringstedegnens Folkedanserforening gennem 75 år af John Gravesen Det kan være farligt at begynde på folkedans - mange bliver bidt af det for resten af livet. Folkedans giver varieret motion til musik, godt humør og socialt samvær, udfordringer og velvære for hele familien, kurser og stævner, kulturelle oplevelser, ture med mere. Disse livskvaliteter har medvirket til, at Ringstedegnens Folkedanserforening (REF) i oktober måned fejrede sit 75 års jubilæum. Foreningens liv består af ugentlige danseaftner i vinterhalvåret, traditioner og nye aktiviteter. Der er folkedanserbal (legestue) om efteråret - evt. som stiftelses-/jubilæumsfest, og omkring månedsskiftet januar/februar opføres en dilettantforestilling. Der kan være opvisninger i byen, på plejehjem, og REF deltager i stævner mv. Hvert femte år har vi besøg af og besøger venskabsforening(er) i udlandet, hvortil bussen afgår fredag morgen, og vi indkvarteres hos gamle eller nye venner. Lørdag er der ofte modtagelse på rådhuset, opvisning i byen m.v. - om aftenen festmiddag og legestue med eller uden opvisning. Søndag hygger vi os med værterne før hjemrejsen. Artiklen er baseret på foreningens protokoller, regnskabsbøger, scrapbøger og materiale fra medlemmerne. Protokollerne mangler ofte oplysning om, hvordan arrangementerne forløb. Pudsige og tidstypiske forhold og skrivemåder er medtaget. Op til jubilæet udgav REF selv et 100 siders skrift Foreningen stiftedes søndag den af en del mennesker, der havde danset folkedans i DUI Ringsted. Det var med nogen betænkelighed, man begyndte; det der satte skub i tingene, var vel egentlig, at fru Sander Jensen, Haraldsted, garanterede for det eventuelle underskud det første år. Frygten viste sig at være ubegrundet - foreningen startede med 109 medlemmer. De gifte begyndte kl. 7¼, ugifte kl. 8¼, og derefter dans til kl. 10 på Hotel Postgaarden. Generalforsamlingen den valgte til formand gasværksarbejder Frederik Nielsen, kasserer arbejdsmand Chr. Simonsen, sekretær fru købmand Hansen - samt møllersvend Julius Petersen, landmand Otto Hansen, kontrolassistent Gunnar Ibsen og Otto Petersen. Vedtægterne blev den besluttet af bestyrelsen (citat). REF arrangerede i 1938 flere legestuer, men én blev aflyst pga. mund- og klovesyge. Den var der afslutningsfest med opvisning, og allerede den gav 4 kvadriller opvisning ved Ringsted Idrætsforenings sommerfest. Der var stor udskiftning af bestyrelsesmedlemmer i 1940, og Carl Sørensen blev formand. Bestyrelsen gav i 1941 et tilskud på 10 kr. til hjælp til et kursus i håndarbejde, og generalforsamlingen vedtog 2 timers ekstra dans den sidste onsdag i måneden. Harry Larsen blev formand. Den arrangerede REF sommerfesten i De sjællandske folkedanserforeningers Sammenslutning, begyndende kl. 12 med fællesspisning på Hotel Postgaarden. Herefter besås Sankt Bendts kirke, kl. 3½ fælles kaffebord og dans. Aftensmad kl. 6½, og kl. 7½ opførtes en sketch, efterfulgt af dans til kl. 1. Tre musikere spillede, entre 1 kr. 5-års Stiftelsesfest den (Hotel Postgården) Foto: Historiens Hus - Ringsted Arkiv (med næsten komplet navneliste)

2 Ringstedegnens Folkedanserforening (REF) Side Der blev i de første krigsår trænet folkedans på Postgården og al transport foregik i spærretiden på cykel ad sidegaderne med pengekassen på bagagebæreren, pakket god ind mod vejr og vind. Bestyrelsesmedlemmet H.P. Rasmussen mødte en aften en tysk patrulje, som troede der var noget meget farligt i pakken, så han måtte med på kasernen til afhøring hos Gestapo. Som de foregående år blev der i 1944 arrangeret en propagandaaften for at hverve nye medlemmer - hvortil blev trykt 1000 løbesedler til uddeling. REF etablerede kursus i folkedans for ukonfirmerede børn a 2 kr. pr. måned, rabat ved flere søskende. Sommerstævnet den var med procession gennem byen til opvisning i Klosterlunden, fællesspisning, legestue med 5 mands orkester, samt lotteri med lodder a 50 øre. Avisen roste arrangørerne for at rydde pænt op i Klosterlunden, hvor det ellers flød med papir og andet affald For den i 1944 oprettede fanefond købte bestyrelsen i København en fane og faneplade til det fanespyd, Henry Andersen havde foræret foreningen. Ved faneindvielse afslørede borgmesteren fanen. Foreningens første formand Frederik Nielsen udtalte sig om foreningens tilblivelse og slog det første søm i, mens formanden Herluf Frederiksen slog det sidste i. Fanespyd Den arrangeredes stævne i Klosterlunden med 200 deltagere og over tilskuere. Foreninger, mødt med fane, fik faneplader. Ved 15 års stiftelsesfesten på Hotel Casino gav Christen Larsen REF noderne til hans kompositioner Stævnemarsch og Folkedansermarsch. Efterårssæsonen startede med 500 løbesedler, 25 plakater, samt en radiovogn gennem byen en søndag formiddag. Musikdirektør Christen Larsen Foto: Historiens Hus - Ringsted Arkiv Høstfest i Klosterlunden og Casino med lodder a 50 øre og gevinsterne: Rød: Big Ben fyldepennesæt (værdi 73 kr.), elektrisk bord- og hængelampe (43 kr.), likørstel med bakke (22 kr.) Grøn: Fotografiapparat (72 kr.), barometer (40 kr.), elektrisk strygejern (18 kr.) Gul: Lædermappe (66 kr.), porcelænskøkkenur (40 kr.), husholdningsvægt (22 kr.) Hertil kom salg af nummererede programmer a 50 øre, hvor gevinsten var en grønlandsk trøje (værdi 90 kr.), skænket af et bestyrelsesmedlems hustru. Høstfesten 1954 var med dans, tombola og salg af æbleskiver på torvet, derefter legestue på Casino. Politiet forlangte gevinst på 1/5 af de lodder, og der var modtaget gaver i form af 25 glas solbærsyltetøj, 50 flasker saft, samt tomater og rødkål (anslået værdi 133,25 kr.), en barnetrøje til 10 kr., og hos isenkræmmer Ejnar Christensen købtes resten af gevinsterne. Ved havekolonien Møllemarken s havefest i 1955 gav REF opvisning; samme dag dansede en kvadrille ved en direkte udsendelse i Statsradiofoniens fjernsyn Sæson 1958 sluttede med 1½ times opvisning af børne- og voksenholdet, hvortil invaliderentenydere og folkepensionister var mødt i stort tal. REF købte 4 obligationer i Ringsted Idrætsanlægs Byggefond for sportshal, og foreningen medvirkede ved Høstgildet, som Statsradiofonien optog. Sankt Hansaften 1962 gav foreningen en vellykket opvisning i anlægget. En senere opvisning i Anlægspavillonen var knapt så vellykket, da der var så meget støj, at musikken ikke kunne høres.

3 Ringstedegnens Folkedanserforening (REF) Side 3 25-års jubilæumsfesten var med indmarch, sang og opvisninger af bla. holdet fra Hildesheim (Tyskland) med for os særprægede danse. Blandt gaverne var 2 dirigentklokker, 5 faneplader, 1 stor scrapbog og en folkedanserdragt. Formanden uddelte 25-års emblemer til REFs første bestyrelse, samt udnævnte Frederik Nielsen, Christian Simonsen, Julius Petersen og Otto F. Petersen til æresmedlemmer Ved forårets generalforsamling kunne formanden berette om fint fremmøde til øveaftnerne, hvilket gjorde det meget sjovere for leder, musiker og bestyrelse. Den inviterede Danmarks Radio til gammeldans på Casino, samt folkedans til senere radioudsendelse. Avisens kliché kom på konvolutter og brevpapir. Vinteren havde 19 betalende dansere til 16 træningsaftner. Flytning af dansested til Tolstrup skole gav mange nye medlemmer. Syningen var godt i gang, Dragtfonden fik vedtægter, og Grethe Kongstad Hansen (senere gift Frederiksen) blev dragtudvalgsformand. 30-års jubilæet blev afholdt som et stævne i Sammenslutningen af sjællandske Folkedanserforeninger. Over 200 folkedansere dannede procession gennem byen med musik i spidsen og med gæster fra Malmø, Enebakk og Hildesheim. Svend Andersen, Carl Sørensen, Herluf Frederiksen og Otto Hansen blev udnævnt til æresmedlemmer. Formodentlig optaget i 1960-erne (op til jubilæet i 1967?) Fra venstre ses Vagn Hansen, Hans Peter Rasmussen, dame, Kristine Hansen, Grethe og Verner Frederiksen, Karen., dame, Gunnar Christoffersen, Ingrid Jensen, Poul Jensen, dame, herre, dame, dame, Villy Bloch Olsen Nytårsaften i Tvindelstrup Forsamlingshus bød på fællesspisning, legestue, konkurrencer, nytårsdrink og røde pølser. Inden festen sluttede oplyste formanden, at politimesteren havde ringet og forbudt foreningen at holde fest der mere - vi kunne til nød få lov den aften, da det hele var tilrettelagt. REF arrangerede den en afskedsfest for musiker Christen Larsen, hvor han blev udnævnt til æresmedlem med tak for 31½ års spil til folkedans, sang, udflugter mv..

4 Ringstedegnens Folkedanserforening (REF) Side 4 To kvadriller var i 1970 i Regnemark og danse for og med nudisterne, men protokollen omtaler ikke, hvilken påklædning værter og gæster bar den aften. Børneholdet blev genopstartet. Foran Sankt Bendts kirke 1972: Stående: Kaj Møller, danseleder Knud Nielsen, Valborg Hansen, Knud Ringsing, Gunnar Christoffersen, Verner Frederiksen, Sonja Knudsen, ukendt herre, Edel Christoffersen, ukendt herre, Kristine Hansen, Vagn Hansen, Christen Larsen. Knælende/siddende: Flemming Christiansen, Eva Møller, Willy Hansen, Birthe Christiansen, Birthe Jensen, ukendt herre, Merete Ringsing, Ole Hansen og ukendt dame På forårets generalforsamling 1973 blev det oplyst, at nogle udlejede dragter ikke blev returneret i ordentlig stand. Musiker Christen Larsen takkede nu helt af og overdrog hvervet til Laurits Hansen. I 1974 bevilgede Ringsted kommune 800 kr. til Børne- & Ungeholdet, samt 200 kr. til uddannelse af danseinstruktør, hvilket bestyrelsen supplerede med 300 kr.. Under juleafslutningen 1975 blev Eleonora og Hans Knudsen udnævnt til æresmedlemmer. Ved sæsonafslutningen 1976 takkede Herluf Frederiksen af efter 23 år som fanebærer - meget stolt af at bære den smukkeste fane i amtet. Willy Hansen blev fanebærer, og hans første hverv blev ved Herluf Frederiksens begravelse i oktober måned. Jørgen Christensen blev formand for REF. Laurits Hansen Foto: Historiens Hus - Ringsted Arkiv Forårsopvisning 1977 for stort publikum var med små børn, store børn og 6 kvadriller voksne. Ungdomsafdelingen blev oprettet for at de kunne få mere lyst, når de selv kunne være med og komme frem med deres egen mening. Thomas Bøge Larsen blev Ungdomsformand. Den afvikledes et vellykket børnestævne, startende med procession i 3 hold med faner og ryttere forrest gennem byen. Der var omkring 2700 mennesker i Ringstedhallen denne dag, så vi kan kun være tilfredse. REFs voksenhold den sidste aften på Casino den

5 Ringstedegnens Folkedanserforening (REF) Side 5 Ved 40-års jubilæet modtog borgmester G. Møller Rasmussen gæsterne fra Skövde, Enebakk og Ringsted, og han blev udnævnt til æresmedlem af REF. På Casino gav omkring 100 voksne og 90 børn opvisning ved en vellykket jubilæumsfest B&U-holdet modtog Danmarkssamfundets fane, og REF deltog i 1978 ved både den uofficielle og officielle indvielse af Anlægspavillonen, hvor REF nu dansede og afholdt legestue. B&U-tur 1978 til Enebakk Indvielsen af Anlægspavillonen 1978 Under åbning af Landsstævnet 1980 i Kalundborg var stævnedeltagerne inde i byen, mens der faldt 110 mm regn på 3 timer, så nødcamping Munkesøen levede op til sit navn. Det endte med at blive alle tiders velfungerende stævne. Den arrangerede REF det sjællandske Børne- og Ungdomsstævne i solskin, men temmeligt blæsende og koldt. Opvisningerne var et fantastisk syn med børn og unge i skønne dragter. 45-års fest Bestyrelsen og de 130 gæster blev modtaget på Rådhuset, og der havde aldrig før været så mange i byrådssalen. På Kærehave Landbrugsskole sås en meget flot indmarch med faner, fællesdanse, opvisninger og svenskerne viste stildanse. Middagen var med 350 deltagere, og de udenlandske grupper gav hver en lille opvisning. H. P. Rasmussen blev i 1982 udnævnt til æresmedlem Foreningen havde ca. 100 voksne medlemmer, 18 juniorer og 23 børn. REF præsenterede i 1984 sin første dilettantforestilling Kvindelist er uden ende. Det var den bedste fest, vi har haft længe med ca. 120 om aftenen, hvor der også blev danset med liv og lyst. 50-års jubilæet i 1987 blev afholdt som et weekendarrangement omkring Skt. Hansaften: Fredag med folkedanserbal, lørdag opvisninger i byen, på plejehjem og foran sygehuset. REFs første formand Frederik Nielsen overrakte foreningen det emblem, han modtog ved 25-års jubilæet. Søndag formiddag sluttede stævnet med gudstjeneste i Skt. Bendts kirke. I oktober afholdtes stiftelsesfest for de nordiske venskabsforeninger. Dronning Margrethe og Prins Henrik ved Landsstævnet i Sønderborg 1987

6 Ringstedegnens Folkedanserforening (REF) Side 6 Bestyrelsen ved 50 års jubilæet: Børge Jensen, Johs. Christensen, Poul Nielsen, Formand Elly Mogensen, Jens Chr. Nielsen Dragtpigerne Lilli Olsen, Inger Hald Nielsen og Grethe Holst klargør de mange dragter REF gav i disse år mange opvisninger på plejehjem, ved Anlægspavillonen, Landbrugsmuseet, børnedyrskuet, Sørup Herregård, byfesten med mere. På årets første bestyrelsesmøde 1990 forelå der udkast til logo for REF, og der blev lavet blazermærker af stof. REF logo (endelig udgave fra 1997) Opvisning i Skövde 1990 Sommerdans ved Anlægspavillonen 1991 Dilettantforestilling 1991 Genfærdet på badehotellet havde ca. 100 tilskuere, som i snestormen begyndte at tage hjem, før legestuen sluttede. Dagmar Christensen blev udnævnt til æresmedlem. 55-års jubilæet 1992 forløb rigtig godt med hele 93 gæster fra Skövde, Enebakk og Hildesheim. Anlægspavillonen blev udnyttet til fællesdanse, opvisninger og legestue i den store sal, samt buskspil af mindre grupper i andre lokaler Ved Landsstævne 1993 i Nakskov var der kappestrid i Tørvedansen, hvortil REF stillede med et hold, som blev bortdømt, da det lykkedes Roskildedanserne at skænke op og bestikke dommerne. August 1994 bød på en tur til Halden, Norge. Torsdag var der tattoo, kosak optræden, koncert og REFs opvisning. Fredag opvisning i byen, hvorefter vi besøgte en købmandsgård. Når købmandens skibe tidligere ankom, affyrede man kanonen i haven. Fredag Tørvedans

7 Ringstedegnens Folkedanserforening (REF) Side 7 aften så vi musikspillet Tordenskjold. Lørdag var Fæstningens Dag, hvor vi gav opvisning. Året efter deltog REF i Hildesheimer Volktanzkreis 25- års jubilæum - en yderst dejlig og velfungerende tur med megen ros for vor dans. Handidansstævne 1996 for 250 deltagere på Benløse skole blev et rigtigt knoklearbejde - men alt lykkedes på forbilledlig vis. Hildesheimer Volktanzkreis 25 års jubilæum Mange REF-ere deltog i landsstævne 1996 i Birkerød. Klaus Bolø var formand for stævneudvalget, og Inger Hald Nielsen med til at fremstille den Rømødragt, som landsforeningen Danske Folkedansere forærede Dronning Margrethe - der kvitterede ved at danse i kvadrille med Klaus, Inger og Jens Christian Nielsen. Efterårssæsonen gav god tilgang af dansere. Der blev oprettet Ungdomshold og Handihold - og som hidtil Aftenhold og Pensionisthold. Foto: Jørn Nødskov REF var vært for det nordiske Barnlek-stævne med over 3000 deltagere, som indtog byen med flot dans og nordisk folkemusik. Stævnet sluttede med 2 timers opvisning og et stort festfyrværkeri, og Ringsted fik ros for sin rolle som værtsby. Lilli Olsen blev i 1997 udnævnt til æresmedlem. REF gav i disse år flere opvisninger for udenlandske Danida-kursister på vandrerhjemmet, og de tog aktivt del i dansen - selv om det var noget helt fremmed at røre ved det andet køn. Sådanne kulturelle forskelle gav også fnisen, når vi viste dragter incl. særke og andre tøjdele under kjole, vest mv. Møllemarked 1998 Foto: Ukendt oprindelse Sæsonafslutning 2001 blev en fejende flot Lancier-aften med 10 kvadriller. Der blev øvet, iklædt festtøj og danset igennem 1 gang. Efter ost og rødvin dansede vi igen, mens en pressefotograf kom - så arrangement med billeder blev fint omtalt i Dagbladet. Ved 70-års jubilæet 2007 kom hele dragtbeholdningen i brug. Der var reception på Rådhuset, opvisning i Ringstedcentret og Ringstedet, fællesspisning, kaffebord og legestue med 160 deltagere i Anlægspavillonen Pip i pensionatet var både sjov, fræk, særdeles velspillet og med meget fine kostumer. Selv om vi sidste år troede, at dette var toppen, havde de igen overgået sig selv. REF besøgte hos en idrætsforening, hvis medlemmer virkelig kom til at svede, men det gav desværre ikke nye medlemmer.

8 Ringstedegnens Folkedanserforening (REF) Side 8 REF afholdt Det sjællandske Børne- og Ungdomsstævne 2010, hvor børnene i bidende koldt vejr dansede på Torvet. Med fanerne forrest gik processionen langs Nørregade og dansede i Premier Outlet Center. Tilbage på Dagmarskolen var der legestuer for små og større børn. Under en julefrokost for skolelærere havde 2 kvadriller den forunderlige oplevelse, at værterne var helt ellevilde med at danse fremfor at se opvisning. Efter 2 timers dans var de dog kørt trætte, og REF erne tog hjem glade i sindet. REFs hold danser ved Børne- og Ungdomsstævne 2010 Landsstævnet i Åbenrå 2011 havde tørvejr, når vi havde brug for det - årets nyskabelse var Vild med folkedans, hvor 6 kommunale politikere/ansatte efter 8 ugers træning med en øvet folkedanser konkurrerede om at vinde publikumsafstemningen som det bedste par. Efter 37 år som REF-kasserer afgik Poul Nielsen på generalforsamlingen i 2012, og han blev udnævnt til æresmedlem. Dilettantforestillingen Hvem har bukserne på fik meget fin forhåndsomtale i pressen. REF var vært for det årlige træf og generalforsamling i Danske Folkedanseres Spillemandskreds i Ahornhallen. Multisalens gode akustik og dansegulv var en fin ramme for både spillemændenes kursus og lørdag aftens legestue med et særdeles veloplagt orkester på 35 spillemænd. Bagest: Forrest: John Gravesen, sekretær Hanne Gravesen dragtudvalgsformand Karen Frydenlund, danseinstruktør Bestyrelse m.fl Bente Hansen, spillemand Torben Hansen, formand Kirsten Nielsen, kagemester Mogens Jensen, forspiller Randi Sørensen, kasserer Steffen Nielsen, næstformand AFSLUTNING På baggrund af foreningens mange livskvaliteter ser REF fremad med optimisme, da vi nogenlunde holder medlemstallet, som på landsplan er faldet meget siden det toppede i 1970-erne. Dansernes gennemsnitsalder stiger, og vi mærker tydeligt konkurrencen fra andre fritidsaktiviteter, computerspil mv.. Men kan andre idrætsgrene tilbyde så varieret motion som folkedansen, samt glæde og velvære for hele familien?

Ringstedegnens Folkedanserforening

Ringstedegnens Folkedanserforening Ringstedegnens Folkedanserforening 1937-2012 75 års Jubilæumsskrift 2012 Ringstedegnens Folkedanserforening (REF) 1937-2012 Side 2 Forord Det er foreningen en stor glæde at udgive dette skrift med historik

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

KØGE FOLKEDANSERFORENING

KØGE FOLKEDANSERFORENING KØGE FOLKEDANSERFORENING REPRISEN 33 ÅRGANG NR 2 AUGUST 2012 Et billede af dansere fra Nordlek 2012. HUSK VI HAR JUBILÆUM I AUGUST. Afsked. Desværre har vi siden sidst taget afsked med to af foreningens

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2013/2014 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Jubilæumsstævne 1968/2017

Jubilæumsstævne 1968/2017 Kære Folkedanserforeninger. I 1968 tog man et fantastisk initiativ, det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne blev skabt. Det første stævne blev afviklet i Køge, så det er 50. gang stævnet afholdes i 2017.

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Hørsholm Folkedanserforenings Års rapport for 2010-2011. I tidsrummet inden den nye sæson startede var vi optaget af:

Hørsholm Folkedanserforenings Års rapport for 2010-2011. I tidsrummet inden den nye sæson startede var vi optaget af: Hørsholm Folkedanserforenings Års rapport for 2010-2011 I tidsrummet inden den nye sæson startede var vi optaget af: Tove Barfod fejrede sin 80 års fødselsdag og fik Tillykke og vin gave fra foreningen.

Læs mere

Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009

Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009 Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Brian Johansen, næstformand 6070 9750 Per Petersen

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2015/2016 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skol -ens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Foreningens bestyrelse

Foreningens bestyrelse Nr.21 Oktober 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Brian Johansen, næstformand 6070 9750 Per Petersen 4586 3517 Danseleder:

Læs mere

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer.

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer. Årsberetning 2014 I denne sæson 2013/14 kan vi glæde os over et større antal dansere på gulvet hver onsdag aften. Det mærkes, at vi de fleste aftener er 4 kvadriller. Det mærkes ved, at vi fylder rummet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nr. 1 september 2014-28. årgang

Nr. 1 september 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Foreningslokalet Nr. 1 september 2014-28. årgang Sommeren er gået med byggerod i Kulturcenteret. Det har været en opgave med overraskelser, at flytte i forbindelse med ombygningen

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30 www. blistrup-graested-folkedansere.dk December 2015 Nr. 3 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Indkaldelse til generalforsamling side 2 Sæsonprogram 2015-2016 side 3 Juleafslutning side 4 Generalforsamling

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger 2012-2013 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang fra skolegården) Kontingent: Børn/junior Voksne over 21 år Støttemedlemmer Landsforeningen

Læs mere

Årsberetning 2012 13. Aabenraa & Omegns Folkedansere

Årsberetning 2012 13. Aabenraa & Omegns Folkedansere Årsberetning 2012 13 Aabenraa & Omegns Folkedansere 2012 har været et ganske fredeligt år for Aabenraa & Omegns Folkedansere uden store begivenheder som jubilæum eller Landsstævne. Til gengæld har det

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud:

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Bestyrelsen. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Formand: Anni Juhl Jørgensen Tlf. 97855589 21224575 Mail: ajj-7600@webspeed.dk Næstformand: Kirsten

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger 20011-2012 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang fra skolegården) Kontingent: Børn/junior Voksne over 21 år Støttemedlemmer Landsforeningen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Oktober Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken

Oktober Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken Oktober 2017 Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken GYMNASTIKUDVALGET Parasport Danmark Gymnastik dhif.gymnastik@gmail.com Formand Bibiana Gade Tvedvej 197, Tved 5700 Svendborg Mobil: 50 57 45 22 Ansvarsområde:

Læs mere

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Struer Folkedanserforening Medlemsorientering November 2013 30. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Husk der er generalforsamling i Struer Folkedanserforening mandag d.20. januar,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009. Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009. Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009 Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Folkedanserforeningen Gamle Danses Værn den 19. februar 2015.

Referat fra generalforsamling i Folkedanserforeningen Gamle Danses Værn den 19. februar 2015. Referat fra generalforsamling i Folkedanserforeningen Gamle Danses Værn den 19. februar 2015. 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Gunnar Grangaard. Gunnar Grangaard blev valgt 2. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen,

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen, SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10 Så gik der endnu en vinter, med træning på grus og vinterturnering, så nu er foråret på vej, og vi ser frem til at komme på græs. Hele vinteren har vi næsten

Læs mere

LAUGSBLADET. Meddelelser til medlemmerne.

LAUGSBLADET. Meddelelser til medlemmerne. LAUGSBLADET Meddelelser til medlemmerne. Nr. 75 6 Juni 2013 Nyt fra bestyrelsen Så kom den længe ventede forår. I lauget har vi på Laugsaftnerne siden nytår haft medlemmer som forspiller. Alle har de lagt

Læs mere

September 2015 8. Årgang Nr. 3

September 2015 8. Årgang Nr. 3 September 2015 8. Årgang Nr. 3 Pinsetræf i Sverige 2015 Husk: Tilmeldingsfristen den 1. september til legestuen den 26. september 3 4 6 7 7 8 10 11 12 Indhold Bestyrelsens side Præsentation af Lotte Y.

Læs mere

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte Beretning 2013 Hvis vi kigger på medlemstallet var det i 2012 på 459 mens det i 2013 var på 400, en lille nedgang, dette skyldes primært at vi har ryddet op i medlemskartoteket og slettet alle der ikke

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Støt vore annoncører De støtter os

Støt vore annoncører De støtter os Afslutning Folkets Hus 2002 Støt vore annoncører De støtter os Red. Peter Simonsen -24- Foreningens historie - I 1928 var der en flok i Struer der gerne ville danse folkedans, og under frk. Fremming ledelse,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Februar - marts Årgang Nr. 1

Februar - marts Årgang Nr. 1 Februar - marts 2016 9. Årgang Nr. 1 Husk tilmelding til fællesspisning til generalforsamlingen den 4. april, se nærmere side 6. 3 4 6 7 8 10 11 12 14 Indhold Bestyrelsens side Præsentation af Henny Fællesspisning

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Musik til sydøsteuropæiske danse

Musik til sydøsteuropæiske danse Musik til sydøsteuropæiske danse Nr. 19 December 2007 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen 4586 5008

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton maj 2017

Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton maj 2017 Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton 24.-28. maj 2017 Gladsaxe Folkekor I Kr. Himmelfartsferien rejste 41 sangere samt dirigent og pianist fra Gladsaxe Folkekor til Gladsaxes venskabsby, Sutton, ca. 20

Læs mere

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Tegning over boldbanerne i Lille Lihme Fodbold på sportspladsen i Rodal Sæson 1927. Årets 1. fodboldkamp blev spillet i Vandel. Det var

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Oktober 2015 8. Årgang Nr. 4

Oktober 2015 8. Årgang Nr. 4 Oktober 2015 8. Årgang Nr. 4 Husk: Ingen dans og syning hhv. den 12. og 13. oktober pga. efterårsferie. Kontingent forfalder den 15. oktober, se mere side 5. 3 5 5 6 8 11 12 Indhold Bestyrelsens side Kontingent

Læs mere

Februar 2013 6. Årgang Nr. 1

Februar 2013 6. Årgang Nr. 1 Februar 2013 6. Årgang Nr. 1 Pinsetræf i Danmark i 2011 Husk: Vinterferie 11. februar og dermed ingen dans. 3 4 6 9 10 12 13 14 15 16 Indhold Bestyrelsens side Amager Folkedanseres 1. bankospil Julehilsener

Læs mere

Oktober - november 2013 6. Årgang Nr. 4

Oktober - november 2013 6. Årgang Nr. 4 Oktober - november 2013 6. Årgang Nr. 4 Også syholdet er i gang Husk: Den 4. november har vi danseaften med og hos Frederiksberg Folkedansere. Det er kl. 19.30 i pigesalen på Lindevangsskolen, P.G. Ramms

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5. Om Medlemsnyt

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5. Om Medlemsnyt Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5 Om Medlemsnyt Efter aftale med bestyrelsen har vi besluttet, at Medlemsnyt skal udkomme hver måned som et

Læs mere

Periodeafslutning med efterfølgende jubilæumsfest fredag 7.august 2015

Periodeafslutning med efterfølgende jubilæumsfest fredag 7.august 2015 Periodeafslutning med efterfølgende jubilæumsfest fredag 7.august 2015 Denne fredag spillede medlemmerne en individuel Stableford turnering med løbende start for 18-hullers banen i Seniorklubbens formiddagstider

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015

Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015 Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015 med efterfølgende medlemsmøde og fællesspisning. Udlevering af scorekort foregik i forhallen, og de 98 fremmødte medlemmer hyggede sig i ventetiden. De fleste var

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Skumsprøjten. yhedsbrev. Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten. yhedsbrev. Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten yhedsbrev Peder Most Garden ved Hvidkilde Slot Indholdsfortegnelse: Afslutning inden sommerferien Ny major og fanebærer Vi ser frem til en travl august måned Legat fra Aslaug og Carl Friis

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nr. 2 September 2011-25. årgang

Nr. 2 September 2011-25. årgang Hosebåndet Medlemsblad Julekalender salg Nr. 2 September 2011-25. årgang Landsforeningen Danske Folkedansere udgiver igen i år skrabe-julekalenderen. Julekalenderen er ikke kun blevet til for, at medlemmerne

Læs mere

Hørsholm Folkedanserforenings Års rapport for 2012-2013. Inden den nye sæson startede har vi foretaget os følgende:

Hørsholm Folkedanserforenings Års rapport for 2012-2013. Inden den nye sæson startede har vi foretaget os følgende: Hørsholm Folkedanserforenings Års rapport for 2012-2013 Inden den nye sæson startede har vi foretaget os følgende: Generalforsamling. onsdag. d.25.04.12. Der var god dialog, men klage fra Bjørn ang. manglende

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F.

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Reportage fra Loge nr. 3, Eysteins besøg i Odense den 1. maj 2010 Vor venskabsloge, Loge nr. 3, Eystein, Trondheim besøgte Broderloge nr. 5, Fyen den 1. maj 2010. 7 brødre

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Sct. Hans erne. Spar portoen og betal kontingent til formanden Windelsvej 82, eller til kassereren Bøgebjergvej 37.

Sct. Hans erne. Spar portoen og betal kontingent til formanden Windelsvej 82, eller til kassereren Bøgebjergvej 37. Maj 2000 2 Sct. Hans erne Opslags tavlen Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. 12. maj kl. 19.00 Klubfest, Skoletorvet

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere