STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLII 1. JANUAR DECEMBER 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006"

Transkript

1 STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLII 1. JANUAR DECEMBER 2006 Den officielle oversættelse af fondens navn til engelsk, fransk og tysk er: The Danish Arts Foundation Le Fonds National pour l'art Danois Der Staatliche Dänische Kunstfond INDHOLDSFORTEGNELSE Fondens styrelse og administration s. 2 Beretning fra bestyrelsen s. 8 Beretning fra de billedkunstneriske udvalg s. 10 Uddelinger udvalget for kunst i det offentlige rum s. 14 Uddelinger indkøbs- og legatudvalget s. 16 Indkøbte værker s. 20 Beretning fra litteraturudvalget s. 24 Uddelinger s. 27 Beretning fra tonekunstudvalgene s. 31 Uddelinger udvalget for den klassiske musik s. 35 Uddelinger udvalget for den rytmiske musik s. 41 Fællesuddelinger s. 45 Beretning fra kunsthåndværk- og designudvalget s. 46 Uddelinger s. 49 Indkøbte værker s. 51 Beretning fra arkitekturudvalget s. 54 Uddelinger s. 56 Beretning fra film- og teaterudvalget s. 58 Uddelinger s. 61 Ligebehandlingsanalyse s. 63 Geografisk fordeling s. 65 Livsvarige ydelser s. 67 Indstillinger til livsvarige ydelser s. 67 Modtagere af livsvarige ydelser s. 67 Regnskab for finansåret 2006 s. 70 1

2 FONDENS STYRELSE OG ADMINISTRATION Repræsentantskabet for perioden 1. november 2005 til 31. oktober 2009 Rådmand Søren Møller, formand Udpeget af kulturministeren Byrådsmedlem Uffe Elbæk Udpeget af Det Radikale Venstre Folketingsmedlem Jakob Axel Nielsen Udpeget af Det Konservative Folkeparti Folketingsmedlem Mogens Jensen Udpeget af Socialdemokraterne Folketingsmedlem Jens Rohde indtil marts 2006 Folketingsmedlem Ellen Trane Nørby fra marts 2006 Udpeget af Partiet Venstre Folketingsmedlem Ole Sohn indtil november 2006 Folketingsmedlem Holger K. Nielsen fra november 2006 Udpeget af Socialistisk Folkeparti Folketingsmedlem Louise Frevert Udpeget af Dansk Folkeparti Byrådsmedlem Anna Rytter fra marts 2006 Udpeget af Enhedslisten Amtsrådsmedlem Anna Margrethe Ikast Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark (indtil 31. december 2006) Borgmester Jytte Frijs Udpeget af Kommunernes Landsforening Lektor Anne Borup Udpeget af de humanistiske fakulteter Lektor, mag.art. Rune Gade Udpeget af de humanistiske fakulteter 2

3 Lektor, cand.mag. Ansa Lønstrup Udpeget af de humanistiske fakulteter Billedhugger Thomas Bang Udpeget af Akademiraadet Arkitekt Bo Wermuth Frederiksen Udpeget af Akademiraadet Maler Jytte Rex Udpeget af Akademiraadet Forfatter Thomas Harder Udpeget af forfatterforeningerne Forfatter Maj-Britt Willumsen Udpeget af forfatterforeningerne Manuskriptforfatter Camilla Hübbe Udpeget af Danske Dramatikeres Forbund Forfatter Peter Laugesen Udpeget af Det Danske Akademi Forfatter Pia Tafdrup Udpeget af Det Danske Akademi Komponist Eva Noer Kondrup Udpeget af Dansk Komponistforening Komponist Svend Aaquist Udpeget af Dansk Komponistforening Komponist, docent Hans Abrahamsen Udpeget af musikkonservatorierne Komponist og sangskriver Franka Abrahamsen Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Komponist Torben Edvard Kjær Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer 3

4 Komponist og tekstforfatter Sascha Dupont Udpeget af Danske Populærautorer Maler og billedhugger Hans Christian Rylander Udpeget af Kunstnersammenslutningernes Samråd Keramiker Ann Lilja Udpeget af Danske Kunsthåndværkere Billedkunstner Jane Balsgaard Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedkunstner Jesper Fabricius Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedkunstner Karen Kjær Laursen Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Cand.arch. Lise Vejse Klint Udpeget af Danske Designere Arkitekt, m.a.a. Søren Bøgh Udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund Overbibliotekar Lone Thaarup indtil november 2006 Administrationschef Erna Reutzer fra november 2006 Udpeget af Danmarks Biblioteksforening Scenograf Bjarne v.h.h. Solberg Udpeget af De Frie Koreografer, De Danske Dansekompagnier, Danske Sceneinstruktører og Sammenslutningen af Danske Scenografer Ekstern lektor, ph.d. Karen Vedel Udpeget af De Frie Koreografer, De Danske Dansekompagnier, Danske Sceneinstruktører og Sammenslutningen af Danske Scenografer Filminstruktør Ebbe Nyvold Udpeget af Det danske Filminstitut Bestyrelsen for 2006 Arkitekt Christoffer Harlang, formand 4

5 Maler, professor Jesper Christiansen, næstformand Komponist, direktør Erik Bach Instruktør Ole Bornedal Forfatter, journalist Bo Green Jensen Grafiker Mia Okkels Udvalgene for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2007 Udvalget for kunst i det offentlige rum Maler, professor Jesper Christiansen, formand Udpeget af kulturministeren Arkitekt Poul Ingemann Udpeget af repræsentantskabet Billedhugger Jørgen Carlo Larsen Udpeget af repræsentantskabet Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg Maler, professor Jesper Christiansen, formand Udpeget af kulturministeren Billedkunstner Anette Harboe Flensburg Udpeget af repræsentantskabet Billedkunstner Sophia Kalkau Udpeget af repræsentantskabet Litteraturudvalget Forfatter og journalist Bo Green Jensen, formand Udpeget af repræsentantskabet Forfatter Anne Marie Ejrnæs Udpeget af repræsentantskabet Professor Henk van der Liet Udpeget af kulturministeren Tonekunstudvalget for den klassiske musik Komponist, direktør Erik Bach, formand Udpeget af kulturministeren Komponist Niels Marthinsen 5

6 Udpeget af repræsentantskabet Komponist Jens Wilhelm Pedersen - Fuzzy Udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget for den rytmiske musik Komponist, direktør Erik Bach, formand Udpeget af kulturministeren Komponist Harald Haugaard Udpeget af repræsentantskabet Komponist Susi Hyldgaard Udpeget af repræsentantskabet Kunsthåndværk- og designudvalget Grafisk designer Mia Okkels, formand Udpeget af repræsentantskabet Væver Kirsten Nissen Udpeget af repræsentantskabet Professor Kerstin Wickman Udpeget af kulturministeren Arkitekturudvalget Arkitekt Christoffer Harlang, formand Udpeget af repræsentantskabet Arkitekt Johan Celsing Udpeget af kulturministeren Arkitekt Signe Cold Udpeget af repræsentantskabet Film- og teaterudvalget Instruktør Ole Bornedal, formand Udpeget af kulturministeren Scenograf Nina Flagstad Udpeget af repræsentantskabet 6

7 Instruktør Alexa Ther Udpeget af repræsentantskabet Sekretariatsmedarbejdere Sekretariatschef Vibeke Jakobsen Afdelingsleder Birgitte Jensen Kontorfuldmægtig Bodil Torreck Registrator Claus Bohne Fuldmægtig Vibeke Friis-Jensen Fuldmægtig Inge Henningsen Fuldmægtig Anne-Marie Rasmussen Fuldmægtig Trine Christiansen Fuldmægtig Jesper Smed Jensen Kontorfuldmægtig Jens Christian Jensen Kontorfuldmægtig Ann Berit Sourial Akademisk medarbejder Mette Skov Akademisk medarbejder Nina Leppänen Fondens adresse: Statens Kunstfond H. C. Andersens Boulevard København V Telefon Mail 7

8 BERETNING FRA BESTYRELSEN Da bestyrelsen trådte til i 2005, var blandt dens første opgaver at fortsætte undersøgelserne af mere fordelagtige ordninger for tildelingen af de livsvarige ydelser. I bestyrelsens andet år har disse overvejelser fortsat været rettet mod at finde forbedringsmuligheder i form af flere ydelser, uden at det skal gå ud over nuværende ydelsesmodtageres velerhvervede forventninger til ydelsesberegningen. Bestyrelsen har altså igen drøftet ordningen og eventuelle forbedringer af den. Men vi synes at løbe panden mod den mur, der udgøres af den politiske forudsætning, at finansieringen af forbedringen kun kan ske indenfor de økonomiske rammer af den nugældende ordning. Bestyrelsen vil på sine kommende møder fortsætte sine drøftelser og tage initiativ til en fortsættelse af sin dialog herom med ministeren. Repræsentantskabet for Statens Kunstfond har på enkelte af sine møder på grund af manglende fremmøde blandt dets medlemmer desværre ikke været beslutningsdygtigt med hensyn til beslutning om indstilling af livsvarige ydelser. Bestyrelsen finder det uheldigt, at forslag om indstilling af livsvarige ydelser således har måttet udskydes og afvente et efterfølgende beslutningsdygtigt repræsentantskabsmøde. Vi er i bestyrelsen meget opmærksomme på den store betydning, som tildelingerne af treårige arbejdsstipendier repræsenterer for udviklingen af dansk kunst. De treårige arbejdsstipendier tildeles typisk yngre skabende kunstnere, der i deres hidtidige virke har vist så bemærkelsesværdige kunstneriske resultater, at et treårigt økonomisk frirum vil være af største betydning for modtagernes kunstneriske udvikling. I 2006 modtog i alt 29 kunstnere Statens Kunstfonds treårige stipendium på tre gange kr. ved en stipendiefest, som var mere festlig og mere omtalt i pressen end hidtil. Vi er i bestyrelsen glade for denne nye tradition for festliggørelse af stipendiemodtagerne og håber at også andre efter os vil fortsætte med at markere denne meget store samlede investering i dansk kunst. Kulturministeren bad fondens otte udvalg om at konkretisere vurderingsgrundlag og forsøgsvis formulere nogle klare retningslinjer for sit bedømmelsesarbejde. Baggrunden herfor var et ønske om at skabe større gennemsigtlighed i fondens tildelingskriterier. Det har forventeligt både være en vanskelig opgave, men også en opgave, som et flertal i bestyrelsen finder problematisk. Vi har derfor valgt at begrænse vore beskrivelser af vort arbejde til forhold, der kan være til nytte for dem, der ønsker en indsigt i de principielle processer og tankegange, der er knyttet til udvalgenes kunstfaglige vurdering af kunst. Blandt de emner, som ofte diskuteres i offentligheden, når kunststøtte er til debat, er spørgsmålet om, hvorvidt kunstnere i hovedstaden har en fortrinsstilling i forhold til kunstnere med bopæl i provinsen. For at komme denne diskussion mere kvalificeret i møde har Statens Kunstfond i det forløbne år undersøgt den geografiske fordeling af sin støtte til den skabende kunst. Ikke overraskende viser tallene, at en stor del af de kunstnere, som ansøger Statens Kunstfond om støtte til fortsat kunstnerisk arbejde, bor øst for Store Bælt. Og at en tilsvarende stor andel af modtagere af fondens støtte i form af legater, stipendier, præmieringer, komponisthonorarer, kunstindkøb osv., også bor øst for Store Bælt. De skabende kunstnere inden for billedkunst, litteratur, musik, kunsthåndværk, design, arkitektur og film og teater, der søger om støtte til deres fortsatte kunstneriske arbejde, har for mere end 75 pro- 8

9 cents vedkommende bopæl i Sjællandsområdet. Der er for alle fondens kunst- og udvalgsområder en tendens til, at der forholdsmæssigt gives støtte til lidt flere ansøgere med bopæl øst for Store Bælt end til ansøgere med bopæl vest for Store Bælt. Men tager man ansøgernes bopæl i betragtning, viser tallene en ganske lige fordeling af den støtte, der går til de skabende kunstnere i henholdsvis den østlige og den vestlige del af landet. Formandskabet for Kunstrådet og Statens Kunstfond har afholdt en række møder, hvor især arbejdsfordelingen mellem fond og råd på teaterområdet og musikområdet har været drøftet og justeret. Tilrettelæggelsen af de to repræsentantskabers fællesmøde har været diskuteret, herunder ønsket om at gøre fællesmødet til et lidt mere kulturpolitisk debatterende forum. Forrige år besluttede bestyrelsen at arbejde for at skærpe markeringen udadtil af Statens Kunstfonds selvstændige identitet og markante placering i dansk kulturliv. I forbindelse med fondens indflytning i det nye hus på H.C. Andersens Boulevard bad bestyrelsen således den grafiske tegnestue e-types om at udforme fondens nye grafiske identitetsprogram for al trykt og digital kommunikation. Arbejdet har været længe undervejs, og er nu med enkelte justeringer i fuldt brug. Også fondens lokaler i de nye store hus er søgt indrettet, så der også her er sikret en tæt sammenhæng mellem fondens virke og den måde, den fremtræder på. CHRISTOFFER HARLANG / FORMAND 9

10 BERETNING FRA DE BILLEDKUNSTNERISKE UDVALG Dansk billedkunst skaber stor opmærksomhed i disse år, både når det gælder udstillinger på vigtige gallerier, museer og kunsthaller, i ind- og udland, og når helt unge kunstnere opnår skyhøje priser på det internationale auktionsmarked. Nye gallerier skyder op som paddehatte omkring de større byer i landet, og et rekordstort antal kunstnere er aktive på en udstillingsscene som er større og bredere end nogensinde. Det er ligefrem medie- og publikumsevents, når en håndfuld gallerier i Njalsgade-kvarteret ferniserer den samme aften, eller når en gruppe yngre gallerier finder på at flytte sammen i et baggårdskompleks i Valby, hvor man får kulturministeren til at komme og indvie hele molevitten. Billedkunst er blevet hipt. Dette betyder ikke blot, at den kommercielle omsætning af kunst stiger, men også at det store antal udøvende billedkunstnere, vi ser i disse år også formår at arbejde i et hidtil uset stort antal forskellige medier og genrer, og at de gør det med et stort kunstnerisk ambitionsniveau. Billedkunstscenen er blevet mangfoldig og differentieret, og en kunstnerisk skærpelse er ofte fulgt med i kølvandet på den meget store aktivitet i billedkunstmiljøet. Dette boom påvirker ikke blot det unge kunstneriske miljø, men absolut også de mere etablerede miljøer og f.eks. kunstnersammenslutningerne. Man har generelt en fornemmelse af selvransagelse og (op)justering af det kunstneriske indhold og niveau, både hvad angår gæsteudstillere og den nye medlemsrekruttering, og man fornemmer desuden, at der er seriøse overvejelser om, hvilken rolle sammenslutningerne skal spille i forhold til f.eks. den hurtigt ekspanderende galleriscene. Kan sammenslutningerne måske pludselig blive de alternative udstillingsplatforme, i forhold til den etablerede galleriscene? Ved afslutningen af udvalgets andet arbejdsår kan man begynde at overveje, om normeringen af tremandsudvalgene er ideel. Tremandsudvalgene fungerer stort set, som da Statens Kunstfond startede i 1964, hvor antallet af gallerier og udstillingssteder var betydeligt mindre end i dag. Spørgsmålet er, om indkøbs- og legatudvalget under de nuværende forhold er i stand til at dække det store antal udstillinger, som vises over hele landet og over det meste af året - hvor det er en konstant og hård prioritering, som ligger bag udvalgets udstillingsbesøg. Dette er klart en udfordring for det kommende år. INDKØBS- OG LEGATUDVALGET Indkøbs- og legatudvalget har kunnet foretage et meget bredt udvalg af indkøb og præmieringer i årets løb, fordi udstillingsudbudet i den grad er mangfoldigt, eksperimenterende og nyskabende. Dette har medført, at vi ved flere lejligheder har præmieret hele gruppeudstillinger, f.eks. da en kunstnerisk genre (skulpturen) i 2005 blev revitaliseret af en gruppe unge billedhuggere på udstillingen Duel. På en ny og overbevisende måde, blev traditionelle skulpturelle materialer som gips, marmor, ler etc. sat i nye interessante kontekster med f.eks. videoskærme og lysinstallationer. De rent formmæssige og indholdsmæssige klassiske skulpturelle aspekter blev også sat til ny forhandling på denne vitale udstilling. En anden større gruppeudstilling blev i 2006 vist i Den Frie Udstillings Bygning. Det Reale og Det Fantastiske er således i år præmieret, bl.a. for et sikkert kuratorisk greb, hvor det meget overbevisende blev demonstreret, hvor mediemæssigt forskelligartet der kan arbejdes, og hvordan der alligevel kan skabes en stor indre sammenhængende og meningsfuld udstilling i en særlig flot udnyttelse af 10

11 Den Frie Udstillings Bygnings muligheder. Men indkøbs- og legatudvalget oplever jo også en helt anden side af kunstlivet, når vi sidder med legatuddelingerne. Legatansøgningerne giver et stort, komplekst og nuanceret indblik i den kunst, der ikke kun kan ses i det danske udstillingsliv, men giver også et godt indtryk af nogle af de mere alternative billedkunstneriske projekter. Desuden giver ansøgningerne udvalget en ekstra mulighed for at se, hvilke bagvedliggende overvejelser, der ligger i nogle af de værker og projekter, vi i forvejen er bekendte med fra udstillinger, vi har besøgt rundt omkring i landet. Også i år har vi prioriteret størrelsen af legater og stipendier forholdsvis højt, så den enkelte kunstner vitterlig kan mærke det og forhåbentlig derved kan være med til at skærpe og videreudvikle sine forskellige kunstneriske udtryk. I maj måned havde vi fornøjelsen af at kunne uddele ikke mindre end syv treårige arbejdsstipendier. Kristian Devantier, født 1971, blev tildelt et treårigt stipendium for sit originale og konsekvente arbejde med maleriets enkleste virkemidler og største betydninger. Devantier maler i et forståeligt og figurativt billedsprog som på én gang er sært naivt og stærkt foruroligende. FOS/Thomas Poulsen, født 1970, modtog et treårigt stipendium for sine originale og dybtfunderede installationsværker, som på lige vilkår har kunnet fungere både indenfor og udenfor kunstinstitutionernes udstillingsrammer. Især er hans arbejde med Mændenes Hjem på Vesterbro (i samarbejde med Kehnet Balfeldt) skabt en god og skarp diskussion om, hvad offentlig kunst egentlig er for en størrelse. Marianne Grønnow, født 1962, blev ligeledes tildelt et treårigt stipendium. Marianne Grønnow har i en lang årække arbejdet med et abstrakt og ornamenteret maleri, som indtil for nyligt ikke var fremherskende på den danske udstillingsscene. Hun har meget konsekvent og vedholdende udviklet sit billedkunstneriske sprog til nu også at omfatte tredimensionelle ornamentale værker, som på en overbevisende måde har kunnet agere i de rum de var installeret i. Karin Lorentzen, født 1968, fik et treårigt stipendium for sit originale arbejde med skulpturelle grundproblematikker. Lorentzen henviser ofte til den klassiske tradition med en filosofisk angrebsvinkel, der giver hende mulighed for komponere sig fri af harmoni og balance og dermed skabe en verden af uforudsigelig, fragmentarisk flydende virkelighed. Katya Sander, født 1970, modtog et treårigt stipendium for sin meget omfangsrige og markante kunstneriske produktion. Katya Sander overvælder med mængder af tørre data, diskussionspunkter om forholdet mellem stat og subjekt, magt og politik, vilkår og køn etc., som hun med et stædigt blik har formået at undersøge og udvikle et til et fint og følsomt kunstnerisk billedsprog. Anna Fro Vodder, født 1974, fik et treårigt stipendium for et konsekvent og stadigt ekspanderende arbejde med maleriet og beslægtede billedkunstneriske medier, som udgør en samlende helhed i hendes billedkunstneriske produktion. Hun har selv beskrevet det på fineste vis ved at sige: Billederne opstår i et felt hvor mulige og umulige genstande, tider og stoflige kilder blandes, varieres, for at sammenkædes i nye varianter og udlægninger. Den sidste modtager af et treårigt stipendium i 2006 var maleren Kathrine Ærtebjerg, som modtog det for at have udviklet et malerisk univers, som på overfladen kan se drømmeagtigt og ubesværet ud, 11

12 men som ved nærmere fordybelse afslører et ambitiøst og reflekterende indhold i et stærkt personligt forankret billedsprog. Indkøbs- og legatudvalget løb sidst på året ind i en nogle samarbejdsproblemer, der betød at arbejdet måtte ligge stille en lille måneds tid. Fondsarbejdet er siden hen blevet omstruktureret, og udvalget arbejder på fuld kraft igen. UDVALGET FOR KUNST I DET OFFENTLIGE RUM Et spørgsmål, som udvalget for kunst i det offentlige rum i disse år ofte får stillet, er hvorvidt de værker, Statens Kunstfond medvirker til at placere i det offentlige rum, skal forblive der i al evighed. Spørgsmålet er relevant i og med Statens Kunstfond har sat kunstværker op i det offentlige rum i over fyrre år - og det er blevet til en del - og der er naturligt sket både et fysisk og et kunstnerisk slid, som kan give anledning til at vurdere, hvorvidt et værk skal istandsættes og bibeholdes. Ved et par sjældne lejligheder i den fyrreårige periode har Statens Kunstfond været nødsaget til at nedtage enkelte værker pga. fysisk slidtage og det har altid (så vidt muligt) været i samråd med kunstneren. En fysisk nedslidning af et kunstværk kan have flere årsager såsom manglende vedligeholdelse f.eks. i forbindelse med ejerskifteforhold. Statens Kunstfond kan ikke påtage sig vedligeholdelsesforpligtelsen i forhold til kunstværkerne, der bliver overdraget de modtagende institutioner, kommuner etc. Vedligeholdelsesforpligtelsen for det enkelte værk overdrages sammen med kunstværket til modtagerinstitutionen til modtagerinstitutionen. Det påhviler ikke udvalget for kunst i det offentlige rum, hvor medlemmerne sidder i tre år, kunstnerisk at gå ind og vurdere om forrige udvalgs kunstneriske udvælgelser og opsætninger holder. Det ville være en lunefuld affære både juridisk og økonomisk. Det er og bør ikke være et spørgsmål, som skal løses i Statens Kunstfonds regi, men bør ske i et langt større kulturpolitisk regi, hvor både kunstfaglige (etiske) og bevaringsmæssige (konservator) ekspertiser inddrages. I den forbindelse bør det også nævnes, at antalsmæssigt udgør kunstværker, som Statens Kunstfond har medvirket til placeringen af i det offentlige rum, ikke en dominerende faktor - faktisk er det en forsvindende lille del af de værker, der omgiver os i det offentlige rum, som er skænket af Statens Kunstfond, eller hvor Statens Kunstfond har bidraget økonomisk. Udvalget arbejder for tiden med overvejelser omkring midlertidige opsætninger af værker i det offentlige rum, som åbner for nye kunstneriske løsninger og strategier, som forhåbentlig kan bidrage til en fornyet diskussion om, hvad kunst i det offentlige rum skal kunne både som permanente og midlertidige installationer. Når vi i udvalget arbejder med at sætte nye værker op i det offentlige rum, er det naturligvis med bevidstheden om ovenstående komplekse problematik. En konkret måde at undersøge problematikken på tog vi hul på sidste år, da vi som noget af det første i vores udvalgsperiode igangsatte registreringen af de kunstværker, som er blevet opsat med støtte fra fonden i den lidt over fyrreårige periode, udvalget har eksisteret. Man kan måske sige, at det nuværende udvalg med de projekter, udvalget har igangsat indtil videre, især har koncentreret sig om, er om det er muligt at revitalisere eller genoverveje nogle af det offentlige rums kendte udtryksformer: monumentet - rytterstatuen, granitstenen, fontænen etc. 12

13 Det har vi bl.a. forsøgt ved at udskrive en konkurrence sidste år på pladsen foran Ballerup Superarena, hvor de indbudte kunstnere bestemt ikke er kendt for at fremstille monumenter. De deltagende kunstnere i konkurrencen er Ellen Hyllemose, Peter Land, Henrik Menné, Lars Bent Petersen og gruppen Superflex. En ambition fra udvalgets side med denne konkurrence har været, dels at der bliver skabt et egnet og nyskabende værk til Ballerup Kommunes Superarena, men i lige så høj grad at skabe en faglig brugbar og udfordrende diskussion mellem kommunen, kunstnerne og Statens Kunstfond blev året, hvor udvalget for kunst i det offentlige rum så småt kunne begynde at se resultaterne af nogle af de projekter, vi har igangsat i løbet af Et af de første projekter, vi har kunnet se resultatet af, er Troels Wörsels udsmykning af Arbejdsdirektoratets højloftede lokaler i Stormgade i København. Wörsel har ophængt tre store monumentale malerier på de limfarvede vægge med høje paneler, og han er gået direkte i clinch med de æstetiske højborgelige omgivelser, ved koloristisk at lægge sig på kanten af det smukke og det grimme. Desuden har han i det største af lokalerne suppleret ophængningen med et lille maleri, som er placeret i en guldramme, som synes at høre til renæssancens tid. Et møde mellem fortid og nutid bliver hermed yderligere kommenteret på Wörsel sk vis. De to lokalers daglige mødefunktioner har animeret Wörsel til at indføje figurative elementer (skrivende hænder) i det ellers abstrakte billedsprog, og han får derved linket billederne til Arbejdsdirektoratets formelle funktion. For nyligt har vi sammen med Møn Kommune tildelt Anja Franke en stor udsmykningsopgave i forbindelse med renoveringen af to torve i Stege. Anja Franke har meget grundigt og seriøst undersøgt byens logistiske og kulturelle behov og funktioner og går i dette forår i gang med nærmest at ombygge de to torve til en slags totalindretning af byens centrum. Bybilledet kommer til at bestå af en slags improviserede stisystemer, hvor bænke, interaktive springvand, soppebassiner, plantekummer, matchende bænke etc. kommer til at danne en egen enhed. Anja Frankes store ambition er at gøre byens centrum tydeligere og mere udfordrende, både hvad angår de logistiske og æstetiske forhold. Peter Land har fået til opgave at placere et værk ved indgangen til Albertslund Station. Værket skulle forholde sig til det lille parkanlæg, som ligger mellem stationen og et bagvedliggende boligbyggeri. Land laver en 1:1 installation af et almindeligt toilet/badeværelse (uden vægge) med cisterne, badekar, wc-kumme, håndvaske og flisebelagt gulv med afløb, og hele værket vil fungere som en fontæne, hvor vandet fosser udover kanterne på alle installationerne og vil løbe ned i det dertil indrettede afløb. Installationen vil blive støbt i bronze og rustfrit stål og blive galvaniseret i bedste blikkenslager stil. Torben Ebbesen har taget imod opgaven til at (gen)skabe et fontæneforløb i Gram Slotspark, som vil kunne indgå både havearkitektonisk og kunstnerisk udfordrende i renoveringen af en større del af parkarealet. JESPER CHRISTIANSEN / FORMAND ANETTE HARBOE FLENSBURG POUL INGEMANN SOPHIA KALKAU JØRGEN CARLO LARSEN 13

14 UDDELINGER UDVALGET FOR KUNST I DET OFFENTLIGE RUM Udvalget for kunst i det offentlige rum har i 2006 modtaget 40 ansøgninger. Udvalget har i 2006 imødekommet 13 ansøgninger. SKITSEFORSLAG TIL KUNSTNERISKE OPGAVER Augustenborg Psykiatrisk Hospital Billedkunstnerne Bodil Nielsen og Eva Öhrling Ballerup Superarena Konkurrencedeltagere: Billedkunstnerne Ellen Hyllemose, Peter Land, Henrik Menné, Lars Bent Petersen og kunstnergruppen Superflex Gram Slotspark Billedkunstner Torben Ebbesen København, Arbejdsdirektoratet Billedkunstner Troels Wörsel København, Det Kgl. Biblioteks universitetsafdeling Billedkunstner Martin Erik Andersen København DR Byen Kunstnergruppen Inges Idee Aalborg Havnefront Billedkunstner Truls Melin Århus, IT-Huset Katrinebjerg Billedkunstner Inge Ellegaard Stege, Store Torv og Hages Torv Billedkunstner Anja Franke UDFØRELSE IGANGSAT I 2006 Beløbene angiver Statens Kunstfonds bevilling. Albertslund, plads ved station / Billedkunstner Peter Land Augustenborg Psykiatrisk Hospital / Billedkunstnerne Bodil Nielsen og Eva Öhrling Bramsnæs, plejecenter i Ammershøj / Billedkunstner Martin Richard Olsen Glostrup, forplads ved ny rådhusbygning / Billedkunstner Jesper Rasmussen Kjellerup Bibliotek og Aktivitetscenter / Billedkunstner Leonard Forslund Odder, gavl Rosensgade/ Raupachsgade / Billedkunstner Mogens Gissel 14

15 Stege, Store Torv og Hages Torv / Billedkunstner Anja Franke København, Arbejdsdirektoratet / Billedkunstnere Troels Wörsel Ålborg Sygehus Syd, medicinerhus / Billedkunstner Kristian Devantier OPGAVER AFSLUTTET I 2006 Horsens, Statsfængsel Østjylland Billedkunstnerne Peter Hentze, Christian Lemmerz, Øivind Nygård, Kirsten Ortwed og Hanne Varming Hvide Sande Billedkunstner Marianne Hesselbjerg, arkitekt Carsten Juel-Christansen og landskabsarkitekt Torben Schønherr København, Arbejdsdirektoratet Billedkunstnere Troels Wörsel Tilst, Langkær Gymnasium Billedkunstner Erik A. Frandsen og arkitekt Jens Bertelsen TILSKUD TIL KUNSTPROJEKTER Horsens, Vitus Bering Danmark / Billedkunstner Claus Carstensen til indkøb af 2 malerier København, Statens Teaterskole / Billedkunstner FOS til lysprojekt Randers, Østervold / Billedkunstner Ingvar Cronhammar til kunstværk Fontænen 15

16 UDDELINGER INDKØBS- OG LEGATUDVALGET Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg har i 2006 modtaget 691 ansøgninger, hvoraf 136 er imødekommet. Endvidere er der uddelt 25 præmieringer, 10 legater til ældre fortjente kunstnere og 23 legater til efterladte efter bildende kunstnere. 3-ÅRIGE STIPENDIER Kristian Devantier / Marianne Therese Grønnow / Karin Lorentzen / Thomas Poulsen / Katya Sander / Anna Fro Vodder / Kathrine Ærtebjerg / ARBEJDSLEGATER Ivan Andersen / Jes Wind Andersen / Lykke Andersen / Lone Arendal / Malene Bach / Gitte Bach / Kenneth A. Balfelt / Eli Benveniste / Camilla Berner / Kaspar Kaum Bonnén / Anders Bonnesen / Esben Brandt-Møller / Vibe Bredahl / Peter Detlev Böttger / Peter Callesen / Eva Steen Christensen / Bjørnstjerne Christiansen / Krass Clement / Dorte Dahlin / Lars Dan / Svend Danielsen / Kerstin Bergendal / Christina Bredahl Duelund / Peter Døssing / Jesper Fabricius / Jakob Fenger / Maria Finn / Anja Franke / Nils Erik Gjerdevik / Ib Monrad Hansen / Jeppe Hein / Peter Holst Henckel / Lisbeth Hermansen / Nicolai Howalt / Kristofer Hultenberg / Jytte Høy / Jens Haaning / Frans Jacobi / Klaus Thejll Jakobsen / Henrik Plenge Jakobsen /

17 Astrid Kruse Jensen / Claus H. Jensen / Berit Heggenhougen Jensen / Niels Erik Jensen / Veo Friis Jespersen / A.M. Jobim Jochimsen / Birgit Johnsen / Jesper Just / Morten Buch Jørgensen / Marianne Jørgensen / Torben Kapper / Eske Kath / Esben Klemann / Eva Koch / Jakob Kolding / Siri Kollandsrud / Anders W. Ø. Larsen / Annemette Larsen / Lærke Lauta / Nynne Livbjerg / Annika Lundgren / Peter Martensen / Søren Martinsen / Lars Mathisen / Jørgen Michaelsen / Finn Mickelborg / Anders Moseholm / Michael Mørk / Rasmus Nielsen / Jacob Nielsen / Vibeke Mencke Nielsen / Tina Maria Nielsen / Hanne Nielsen / Stefan Nilsson / Ursula Nistrup / Julie Nord / Øivind Nygård / Lars Pedersen / Tanja Nellemann Poulsen / Carina Randløv / Nikolaj Recke / Bjørn Ross / Pia Rönicke / Emil Salto / René Schmidt / Jonas Maria Schul / Morten Skriver / Åsa Sonjasdotter / Hartmut Stockter / Judit Ström / Lisa Strömbeck / Jasper Sebastian Stürup / Jonas Hvid Søndergaard / Trine Søndergaard / Margrete Sørensen /

18 Anna Sørensen / Sofie Thorsen / Jette Thyssen / Ole Tophøj / Jacob Tue Larsen / Mette Vangsgaard / Ane Vester / Aslak Vibæk / Christian Vind / Kirstine Vaaben / Cecilia Westerberg / Torgny Wilcke / Mette Winckelmann / Ebbe Stub Wittrup / Pernille Priergaard Worsøe / Troels Aagaard / REJSELEGATER Søren Ankarfeldt / Torben Ebbesen / Michael Boelt Fischer / Johanne Foss / Nils Viga Hausken / Jakob Hunosøe / Per Bak Jensen / Kirsten Justesen / Anita Jørgensen / Marianne Lipschitz Jørgensen / Mogens Kølkjær / Anders Moseholm / Kathrine Schrøder Moseholm / Jesper Palm / Åsa Sonjasdottir / Kurt Tegtmeier / Bettina Camilla Vestergaard / Marie Rømer Westh / PRÆMIERINGER Lilibeth Cuenca Rasmussen Dina Vester Feilberg Marianne Therese Grønnow Henriette Heise Ingen Frygt Susan Hinnum Dorte Jelstrup Ann Lislegaard Josephine Michau Julie Nord Kirstine Roepstorff Pia Rönicke Kathrine Ærtebjerg Samlet præmiering For bidrag på udstillingen "RF - Det reale og det fantastiske", Den Frie Udstillingsbygning Ellen Hyllemose /

19 Tina Maria Nielsen / Rikke Ravn Sørensen / For udstillingen "Stativ Stakit Kasket", Århus Kunstbygning Klaus Thejll Jakobsen / Lars Bent Petersen / For værket "Generisk typehus" på udstillingen "Nu Og Her Og Aldrig Mer", Den Frie Udstillingsbygning Gerda Thune Andersen / For skulpturserien KUPLER dome or die på PRO, Charlottenborg Udstillingsbygning Kaspar Kaum Bonnén / For udstillingen "There is a Path", Galleri Christina Wilson Claus Egemose / For installationen "Total Miljø" på "Den Gyldne", Charlottenborg Udstillingsbygning Leonard Forslund / For installation på Grønningen, Charlottenborg Udstillingsbygning Malene Landgren / For udstillingen Jade, andersen_s contemporary Christian Lemmerz / For udstillingen "God", Galleri Faurschou Nynne Livbjerg / For installationen "Til te i Møstings hus", Møstings Hus Michael Mørk / For udstillingen Neighbourhood, Overgaden Tina Maria Nielsen / For installation på PRO, Charlottenborg Udstillingsbygning Finn Reinbothe / For installationen Det trivielle dobbeltrum på "Nu Og Her Og Aldrig Mer", Den Frie Udstillingsbygning Britt Smelvær / For installationen 275:10x145:7+grid+cirkel+farve på udstillingen "Transit", Charlottenborg Udstillingsbygning LEGATER TIL ÆLDRE FORTJENTE KUNSTNERE Grethe Balle / Albert Bertelsen / Erik Enevold / Hjørdis Hammeleff / Arne L. Hansen / Maria Lüders Hansen / Arne Heuser / Poul Lillesøe / Gerda Bertelsen Lobedanz / Hans Jørgen Nicolaisen / Erik Ortvad /

20 LEGATER TIL EFTERLADTE EFTER BILDENDE KUNSTNERE Asta Backhausen / Grete Balle / Ruth Bischoff / Thea Borregaard / Dagny Johanne Christensen / Elisabeth Clausen / Kirsten Laub Eberlein / Birte Find / Else-Marie Funch / Grethe Ida Grathwol / Marit Lie Gregersen / Hanne Gervig Hansen / Minna Gyrithe Holmskov / Merete Agergaard Jensen / Inger Kingo Jensen / Birthe Jørgensen / Ebba Koch / Nelly Lohmann / Ellen Mathiesen / Lone Mertz / Ursula Nielsen / Evelyn Oldenburg / Else Schwalbe / INDKØBTE VÆRKER FOTO Per Bak Jensen Tidsler, 2006, foto / Sky, 2005, c-print på diasec / Galleri Bo Bjerggaard, København GRAFIK Lone Arendal Uden titel, 2005, linoleumssnit 1/1 / Uden titel, 2005, træsnit 1/1 / 5 stk. á Galleri Weinberger, København Elsa Nielsen Uden titel (opus 333), 1989, radering / Uden titel (opus 277), 1986, radering / Uden titel (opus 399), 1994, radering / Uden titel (opus 379), 1992, radering / Clausens Kunsthandel, København MALERI Jens Birkemose "Maleri", 2005, olie på træ / "Grønningen", Charlottenborg Udstillingsbygning, København Stig Brøgger "Desert Storm", 2005, olie, alkyd og akryl på lærred / "Ice Storm", 2005, alkyd på lærred / "Snow Storm", 2005, olie og alkyd på lærred / "Grønningen", Charlottenborg Udstillingsbygning, København 20

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31 Mænd Lørdagsløb 6. juni 2015 1 Michael Hainz Christensen NyborgTri 00:12:25 00:06:52 00:19:17 123 Tobias Toftgaard NyborgTri 00:13:06 00:07:25 00:20:31 85 Mogens Petersen 00:13:30 00:07:07 00:20:37 142

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Green Cities efterårskonference 2015

Green Cities efterårskonference 2015 Deltagerliste Green Cities efterårskonference 2015 Design skaber en grøn fremtid Workshop CO2-neutrale kommuner Anders Keldorff Albertslund Kommune adf@albertslund.dk Anders Kirkegaard Brandt Sønderborg

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Statens Kunstfonds Litteraturudvalg Uddelinger

Statens Kunstfonds Litteraturudvalg Uddelinger Statens Kunstfonds Litteraturudvalg Uddelinger Statens Kunstfond halvåret 2007... 2 Statens Kunstfond 2006... 4 Statens Kunstfond 2005... 6 Statens Kunstfond 2004... 8 Statens Kunstfond 2003... 10 Statens

Læs mere

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø.

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Hornum Skoleleder 1953 80 Franz Julius Hæsum Lærer 1955 77 Niels Oluf Hermansen

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Vindere af ambassadørkonkurrencen

Vindere af ambassadørkonkurrencen Vindere af ambassadørkonkurrencen Se vinderne af vores ambassadørkonkurrence nedenfor. 2016 December måneds ambassadør Michael Gade, der er kunde i Frederikshavn afdeling. November måneds ambassadør Pia

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik Specialpædagogik Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder Låsby Skole Skole Dorte Bøg Kongsbach - Tovholder dorte.kongsbach@skanderborg.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole

Læs mere

DET KORTE AF DET LANGE

DET KORTE AF DET LANGE DET KORTE AF DET LANGE Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, før 1991 Akademiet for de Skønne Kunster, er en del af Det Kongelige Danske Kunstakademi og virker til kunstens fremme og som statens

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg 07-06-2014 19:59:26 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 96986 Dagmar Storm Kristensen 06-033 Skals Skytteforening 200/12 200/14 400/26 2 113123 Emilie

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Side 1 af 8 01-03-2015 21:46:51 - DDS SP v.3.14.3.1 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Holdkonkurrence: Senior Ung Hold 1 Stege Ndr. Skytteforening 53091 Line N. With Klasse: 1 191/04

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

Opdateret den 27/12/2016

Opdateret den 27/12/2016 Opdateret den 27/12/2016 Programnavn Holdtype Holdleder Allerød Privatskole 0.A Mix Morten Fischer-Madsen Allerød Privatskole 1.A Mix Søren Tange Allerød Privatskole 2.A Mix Michael Vincentz Andersen Allerød

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

DAME JUNIOR COMPUOND

DAME JUNIOR COMPUOND DAME JUNIOR COMPUOND placer Deltagere Point Deltager Point Deltager Point Deltager Point 1 Michaline Sigil Nykøb F 16 Michaline 9 8 Michaline 5 12 13 4 GULD SØLV 3 BRONCE 14 BRONZE 11 6 GULD Michaline

Læs mere

Danskemesterskaber m luftriffel

Danskemesterskaber m luftriffel Danskemesterskaber 00 0m luftriffel Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 Skytternes Hus Århus 0 stående Dame 0 Anette K. Jensen DSB/ASF 00 00, Stine M. Andersen ÅRK 00 00 00, Rikke K. Jensen

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00 Billettype Bo Brassøe 1 Christian Poulsen 1 Jacob Hørbye 1 Mathias Fuglsang 1 Thomas Mølbjerg Jørgensen 1 Alex Brøndum 1 Anders Borregaard 1 Bjørn Bundgaard Jensen 1 Casper Hansen 1 Christian Jungersen

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Side 1 af 8 16-01-2017 17:05:38 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014

ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014 26-10-2014 15:05:32 - DDS SP v.3.14.4.1 ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 113293 Victoria Bjerregaard 09-118 Lyngby Skyttekreds 200/15 200/10 400/25 2 114387 Julie

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 07-03-2016 19:51:50 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/10 200/08 400/18 2 99520 Stine

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Resultatliste 02-11-2014

Resultatliste 02-11-2014 Bane 1 6,875 KM 1 Rico Hejlskov Mogensen St. Binderup OK 44:10 06:25 2 Peter Villadsen AOK 1:00:27 16:17 08:47 3 Michael Fischer Aalborg OK 1:00:37 16:27 08:49 4 Jørgen Bruun Aalborg OK 1:03:15 19:05 09:12

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 28 (1) 24 (2) 15 (4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 6 (1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere