STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLII 1. JANUAR DECEMBER 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006"

Transkript

1 STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLII 1. JANUAR DECEMBER 2006 Den officielle oversættelse af fondens navn til engelsk, fransk og tysk er: The Danish Arts Foundation Le Fonds National pour l'art Danois Der Staatliche Dänische Kunstfond INDHOLDSFORTEGNELSE Fondens styrelse og administration s. 2 Beretning fra bestyrelsen s. 8 Beretning fra de billedkunstneriske udvalg s. 10 Uddelinger udvalget for kunst i det offentlige rum s. 14 Uddelinger indkøbs- og legatudvalget s. 16 Indkøbte værker s. 20 Beretning fra litteraturudvalget s. 24 Uddelinger s. 27 Beretning fra tonekunstudvalgene s. 31 Uddelinger udvalget for den klassiske musik s. 35 Uddelinger udvalget for den rytmiske musik s. 41 Fællesuddelinger s. 45 Beretning fra kunsthåndværk- og designudvalget s. 46 Uddelinger s. 49 Indkøbte værker s. 51 Beretning fra arkitekturudvalget s. 54 Uddelinger s. 56 Beretning fra film- og teaterudvalget s. 58 Uddelinger s. 61 Ligebehandlingsanalyse s. 63 Geografisk fordeling s. 65 Livsvarige ydelser s. 67 Indstillinger til livsvarige ydelser s. 67 Modtagere af livsvarige ydelser s. 67 Regnskab for finansåret 2006 s. 70 1

2 FONDENS STYRELSE OG ADMINISTRATION Repræsentantskabet for perioden 1. november 2005 til 31. oktober 2009 Rådmand Søren Møller, formand Udpeget af kulturministeren Byrådsmedlem Uffe Elbæk Udpeget af Det Radikale Venstre Folketingsmedlem Jakob Axel Nielsen Udpeget af Det Konservative Folkeparti Folketingsmedlem Mogens Jensen Udpeget af Socialdemokraterne Folketingsmedlem Jens Rohde indtil marts 2006 Folketingsmedlem Ellen Trane Nørby fra marts 2006 Udpeget af Partiet Venstre Folketingsmedlem Ole Sohn indtil november 2006 Folketingsmedlem Holger K. Nielsen fra november 2006 Udpeget af Socialistisk Folkeparti Folketingsmedlem Louise Frevert Udpeget af Dansk Folkeparti Byrådsmedlem Anna Rytter fra marts 2006 Udpeget af Enhedslisten Amtsrådsmedlem Anna Margrethe Ikast Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark (indtil 31. december 2006) Borgmester Jytte Frijs Udpeget af Kommunernes Landsforening Lektor Anne Borup Udpeget af de humanistiske fakulteter Lektor, mag.art. Rune Gade Udpeget af de humanistiske fakulteter 2

3 Lektor, cand.mag. Ansa Lønstrup Udpeget af de humanistiske fakulteter Billedhugger Thomas Bang Udpeget af Akademiraadet Arkitekt Bo Wermuth Frederiksen Udpeget af Akademiraadet Maler Jytte Rex Udpeget af Akademiraadet Forfatter Thomas Harder Udpeget af forfatterforeningerne Forfatter Maj-Britt Willumsen Udpeget af forfatterforeningerne Manuskriptforfatter Camilla Hübbe Udpeget af Danske Dramatikeres Forbund Forfatter Peter Laugesen Udpeget af Det Danske Akademi Forfatter Pia Tafdrup Udpeget af Det Danske Akademi Komponist Eva Noer Kondrup Udpeget af Dansk Komponistforening Komponist Svend Aaquist Udpeget af Dansk Komponistforening Komponist, docent Hans Abrahamsen Udpeget af musikkonservatorierne Komponist og sangskriver Franka Abrahamsen Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Komponist Torben Edvard Kjær Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer 3

4 Komponist og tekstforfatter Sascha Dupont Udpeget af Danske Populærautorer Maler og billedhugger Hans Christian Rylander Udpeget af Kunstnersammenslutningernes Samråd Keramiker Ann Lilja Udpeget af Danske Kunsthåndværkere Billedkunstner Jane Balsgaard Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedkunstner Jesper Fabricius Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedkunstner Karen Kjær Laursen Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Cand.arch. Lise Vejse Klint Udpeget af Danske Designere Arkitekt, m.a.a. Søren Bøgh Udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund Overbibliotekar Lone Thaarup indtil november 2006 Administrationschef Erna Reutzer fra november 2006 Udpeget af Danmarks Biblioteksforening Scenograf Bjarne v.h.h. Solberg Udpeget af De Frie Koreografer, De Danske Dansekompagnier, Danske Sceneinstruktører og Sammenslutningen af Danske Scenografer Ekstern lektor, ph.d. Karen Vedel Udpeget af De Frie Koreografer, De Danske Dansekompagnier, Danske Sceneinstruktører og Sammenslutningen af Danske Scenografer Filminstruktør Ebbe Nyvold Udpeget af Det danske Filminstitut Bestyrelsen for 2006 Arkitekt Christoffer Harlang, formand 4

5 Maler, professor Jesper Christiansen, næstformand Komponist, direktør Erik Bach Instruktør Ole Bornedal Forfatter, journalist Bo Green Jensen Grafiker Mia Okkels Udvalgene for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2007 Udvalget for kunst i det offentlige rum Maler, professor Jesper Christiansen, formand Udpeget af kulturministeren Arkitekt Poul Ingemann Udpeget af repræsentantskabet Billedhugger Jørgen Carlo Larsen Udpeget af repræsentantskabet Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg Maler, professor Jesper Christiansen, formand Udpeget af kulturministeren Billedkunstner Anette Harboe Flensburg Udpeget af repræsentantskabet Billedkunstner Sophia Kalkau Udpeget af repræsentantskabet Litteraturudvalget Forfatter og journalist Bo Green Jensen, formand Udpeget af repræsentantskabet Forfatter Anne Marie Ejrnæs Udpeget af repræsentantskabet Professor Henk van der Liet Udpeget af kulturministeren Tonekunstudvalget for den klassiske musik Komponist, direktør Erik Bach, formand Udpeget af kulturministeren Komponist Niels Marthinsen 5

6 Udpeget af repræsentantskabet Komponist Jens Wilhelm Pedersen - Fuzzy Udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget for den rytmiske musik Komponist, direktør Erik Bach, formand Udpeget af kulturministeren Komponist Harald Haugaard Udpeget af repræsentantskabet Komponist Susi Hyldgaard Udpeget af repræsentantskabet Kunsthåndværk- og designudvalget Grafisk designer Mia Okkels, formand Udpeget af repræsentantskabet Væver Kirsten Nissen Udpeget af repræsentantskabet Professor Kerstin Wickman Udpeget af kulturministeren Arkitekturudvalget Arkitekt Christoffer Harlang, formand Udpeget af repræsentantskabet Arkitekt Johan Celsing Udpeget af kulturministeren Arkitekt Signe Cold Udpeget af repræsentantskabet Film- og teaterudvalget Instruktør Ole Bornedal, formand Udpeget af kulturministeren Scenograf Nina Flagstad Udpeget af repræsentantskabet 6

7 Instruktør Alexa Ther Udpeget af repræsentantskabet Sekretariatsmedarbejdere Sekretariatschef Vibeke Jakobsen Afdelingsleder Birgitte Jensen Kontorfuldmægtig Bodil Torreck Registrator Claus Bohne Fuldmægtig Vibeke Friis-Jensen Fuldmægtig Inge Henningsen Fuldmægtig Anne-Marie Rasmussen Fuldmægtig Trine Christiansen Fuldmægtig Jesper Smed Jensen Kontorfuldmægtig Jens Christian Jensen Kontorfuldmægtig Ann Berit Sourial Akademisk medarbejder Mette Skov Akademisk medarbejder Nina Leppänen Fondens adresse: Statens Kunstfond H. C. Andersens Boulevard København V Telefon Mail 7

8 BERETNING FRA BESTYRELSEN Da bestyrelsen trådte til i 2005, var blandt dens første opgaver at fortsætte undersøgelserne af mere fordelagtige ordninger for tildelingen af de livsvarige ydelser. I bestyrelsens andet år har disse overvejelser fortsat været rettet mod at finde forbedringsmuligheder i form af flere ydelser, uden at det skal gå ud over nuværende ydelsesmodtageres velerhvervede forventninger til ydelsesberegningen. Bestyrelsen har altså igen drøftet ordningen og eventuelle forbedringer af den. Men vi synes at løbe panden mod den mur, der udgøres af den politiske forudsætning, at finansieringen af forbedringen kun kan ske indenfor de økonomiske rammer af den nugældende ordning. Bestyrelsen vil på sine kommende møder fortsætte sine drøftelser og tage initiativ til en fortsættelse af sin dialog herom med ministeren. Repræsentantskabet for Statens Kunstfond har på enkelte af sine møder på grund af manglende fremmøde blandt dets medlemmer desværre ikke været beslutningsdygtigt med hensyn til beslutning om indstilling af livsvarige ydelser. Bestyrelsen finder det uheldigt, at forslag om indstilling af livsvarige ydelser således har måttet udskydes og afvente et efterfølgende beslutningsdygtigt repræsentantskabsmøde. Vi er i bestyrelsen meget opmærksomme på den store betydning, som tildelingerne af treårige arbejdsstipendier repræsenterer for udviklingen af dansk kunst. De treårige arbejdsstipendier tildeles typisk yngre skabende kunstnere, der i deres hidtidige virke har vist så bemærkelsesværdige kunstneriske resultater, at et treårigt økonomisk frirum vil være af største betydning for modtagernes kunstneriske udvikling. I 2006 modtog i alt 29 kunstnere Statens Kunstfonds treårige stipendium på tre gange kr. ved en stipendiefest, som var mere festlig og mere omtalt i pressen end hidtil. Vi er i bestyrelsen glade for denne nye tradition for festliggørelse af stipendiemodtagerne og håber at også andre efter os vil fortsætte med at markere denne meget store samlede investering i dansk kunst. Kulturministeren bad fondens otte udvalg om at konkretisere vurderingsgrundlag og forsøgsvis formulere nogle klare retningslinjer for sit bedømmelsesarbejde. Baggrunden herfor var et ønske om at skabe større gennemsigtlighed i fondens tildelingskriterier. Det har forventeligt både være en vanskelig opgave, men også en opgave, som et flertal i bestyrelsen finder problematisk. Vi har derfor valgt at begrænse vore beskrivelser af vort arbejde til forhold, der kan være til nytte for dem, der ønsker en indsigt i de principielle processer og tankegange, der er knyttet til udvalgenes kunstfaglige vurdering af kunst. Blandt de emner, som ofte diskuteres i offentligheden, når kunststøtte er til debat, er spørgsmålet om, hvorvidt kunstnere i hovedstaden har en fortrinsstilling i forhold til kunstnere med bopæl i provinsen. For at komme denne diskussion mere kvalificeret i møde har Statens Kunstfond i det forløbne år undersøgt den geografiske fordeling af sin støtte til den skabende kunst. Ikke overraskende viser tallene, at en stor del af de kunstnere, som ansøger Statens Kunstfond om støtte til fortsat kunstnerisk arbejde, bor øst for Store Bælt. Og at en tilsvarende stor andel af modtagere af fondens støtte i form af legater, stipendier, præmieringer, komponisthonorarer, kunstindkøb osv., også bor øst for Store Bælt. De skabende kunstnere inden for billedkunst, litteratur, musik, kunsthåndværk, design, arkitektur og film og teater, der søger om støtte til deres fortsatte kunstneriske arbejde, har for mere end 75 pro- 8

9 cents vedkommende bopæl i Sjællandsområdet. Der er for alle fondens kunst- og udvalgsområder en tendens til, at der forholdsmæssigt gives støtte til lidt flere ansøgere med bopæl øst for Store Bælt end til ansøgere med bopæl vest for Store Bælt. Men tager man ansøgernes bopæl i betragtning, viser tallene en ganske lige fordeling af den støtte, der går til de skabende kunstnere i henholdsvis den østlige og den vestlige del af landet. Formandskabet for Kunstrådet og Statens Kunstfond har afholdt en række møder, hvor især arbejdsfordelingen mellem fond og råd på teaterområdet og musikområdet har været drøftet og justeret. Tilrettelæggelsen af de to repræsentantskabers fællesmøde har været diskuteret, herunder ønsket om at gøre fællesmødet til et lidt mere kulturpolitisk debatterende forum. Forrige år besluttede bestyrelsen at arbejde for at skærpe markeringen udadtil af Statens Kunstfonds selvstændige identitet og markante placering i dansk kulturliv. I forbindelse med fondens indflytning i det nye hus på H.C. Andersens Boulevard bad bestyrelsen således den grafiske tegnestue e-types om at udforme fondens nye grafiske identitetsprogram for al trykt og digital kommunikation. Arbejdet har været længe undervejs, og er nu med enkelte justeringer i fuldt brug. Også fondens lokaler i de nye store hus er søgt indrettet, så der også her er sikret en tæt sammenhæng mellem fondens virke og den måde, den fremtræder på. CHRISTOFFER HARLANG / FORMAND 9

10 BERETNING FRA DE BILLEDKUNSTNERISKE UDVALG Dansk billedkunst skaber stor opmærksomhed i disse år, både når det gælder udstillinger på vigtige gallerier, museer og kunsthaller, i ind- og udland, og når helt unge kunstnere opnår skyhøje priser på det internationale auktionsmarked. Nye gallerier skyder op som paddehatte omkring de større byer i landet, og et rekordstort antal kunstnere er aktive på en udstillingsscene som er større og bredere end nogensinde. Det er ligefrem medie- og publikumsevents, når en håndfuld gallerier i Njalsgade-kvarteret ferniserer den samme aften, eller når en gruppe yngre gallerier finder på at flytte sammen i et baggårdskompleks i Valby, hvor man får kulturministeren til at komme og indvie hele molevitten. Billedkunst er blevet hipt. Dette betyder ikke blot, at den kommercielle omsætning af kunst stiger, men også at det store antal udøvende billedkunstnere, vi ser i disse år også formår at arbejde i et hidtil uset stort antal forskellige medier og genrer, og at de gør det med et stort kunstnerisk ambitionsniveau. Billedkunstscenen er blevet mangfoldig og differentieret, og en kunstnerisk skærpelse er ofte fulgt med i kølvandet på den meget store aktivitet i billedkunstmiljøet. Dette boom påvirker ikke blot det unge kunstneriske miljø, men absolut også de mere etablerede miljøer og f.eks. kunstnersammenslutningerne. Man har generelt en fornemmelse af selvransagelse og (op)justering af det kunstneriske indhold og niveau, både hvad angår gæsteudstillere og den nye medlemsrekruttering, og man fornemmer desuden, at der er seriøse overvejelser om, hvilken rolle sammenslutningerne skal spille i forhold til f.eks. den hurtigt ekspanderende galleriscene. Kan sammenslutningerne måske pludselig blive de alternative udstillingsplatforme, i forhold til den etablerede galleriscene? Ved afslutningen af udvalgets andet arbejdsår kan man begynde at overveje, om normeringen af tremandsudvalgene er ideel. Tremandsudvalgene fungerer stort set, som da Statens Kunstfond startede i 1964, hvor antallet af gallerier og udstillingssteder var betydeligt mindre end i dag. Spørgsmålet er, om indkøbs- og legatudvalget under de nuværende forhold er i stand til at dække det store antal udstillinger, som vises over hele landet og over det meste af året - hvor det er en konstant og hård prioritering, som ligger bag udvalgets udstillingsbesøg. Dette er klart en udfordring for det kommende år. INDKØBS- OG LEGATUDVALGET Indkøbs- og legatudvalget har kunnet foretage et meget bredt udvalg af indkøb og præmieringer i årets løb, fordi udstillingsudbudet i den grad er mangfoldigt, eksperimenterende og nyskabende. Dette har medført, at vi ved flere lejligheder har præmieret hele gruppeudstillinger, f.eks. da en kunstnerisk genre (skulpturen) i 2005 blev revitaliseret af en gruppe unge billedhuggere på udstillingen Duel. På en ny og overbevisende måde, blev traditionelle skulpturelle materialer som gips, marmor, ler etc. sat i nye interessante kontekster med f.eks. videoskærme og lysinstallationer. De rent formmæssige og indholdsmæssige klassiske skulpturelle aspekter blev også sat til ny forhandling på denne vitale udstilling. En anden større gruppeudstilling blev i 2006 vist i Den Frie Udstillings Bygning. Det Reale og Det Fantastiske er således i år præmieret, bl.a. for et sikkert kuratorisk greb, hvor det meget overbevisende blev demonstreret, hvor mediemæssigt forskelligartet der kan arbejdes, og hvordan der alligevel kan skabes en stor indre sammenhængende og meningsfuld udstilling i en særlig flot udnyttelse af 10

11 Den Frie Udstillings Bygnings muligheder. Men indkøbs- og legatudvalget oplever jo også en helt anden side af kunstlivet, når vi sidder med legatuddelingerne. Legatansøgningerne giver et stort, komplekst og nuanceret indblik i den kunst, der ikke kun kan ses i det danske udstillingsliv, men giver også et godt indtryk af nogle af de mere alternative billedkunstneriske projekter. Desuden giver ansøgningerne udvalget en ekstra mulighed for at se, hvilke bagvedliggende overvejelser, der ligger i nogle af de værker og projekter, vi i forvejen er bekendte med fra udstillinger, vi har besøgt rundt omkring i landet. Også i år har vi prioriteret størrelsen af legater og stipendier forholdsvis højt, så den enkelte kunstner vitterlig kan mærke det og forhåbentlig derved kan være med til at skærpe og videreudvikle sine forskellige kunstneriske udtryk. I maj måned havde vi fornøjelsen af at kunne uddele ikke mindre end syv treårige arbejdsstipendier. Kristian Devantier, født 1971, blev tildelt et treårigt stipendium for sit originale og konsekvente arbejde med maleriets enkleste virkemidler og største betydninger. Devantier maler i et forståeligt og figurativt billedsprog som på én gang er sært naivt og stærkt foruroligende. FOS/Thomas Poulsen, født 1970, modtog et treårigt stipendium for sine originale og dybtfunderede installationsværker, som på lige vilkår har kunnet fungere både indenfor og udenfor kunstinstitutionernes udstillingsrammer. Især er hans arbejde med Mændenes Hjem på Vesterbro (i samarbejde med Kehnet Balfeldt) skabt en god og skarp diskussion om, hvad offentlig kunst egentlig er for en størrelse. Marianne Grønnow, født 1962, blev ligeledes tildelt et treårigt stipendium. Marianne Grønnow har i en lang årække arbejdet med et abstrakt og ornamenteret maleri, som indtil for nyligt ikke var fremherskende på den danske udstillingsscene. Hun har meget konsekvent og vedholdende udviklet sit billedkunstneriske sprog til nu også at omfatte tredimensionelle ornamentale værker, som på en overbevisende måde har kunnet agere i de rum de var installeret i. Karin Lorentzen, født 1968, fik et treårigt stipendium for sit originale arbejde med skulpturelle grundproblematikker. Lorentzen henviser ofte til den klassiske tradition med en filosofisk angrebsvinkel, der giver hende mulighed for komponere sig fri af harmoni og balance og dermed skabe en verden af uforudsigelig, fragmentarisk flydende virkelighed. Katya Sander, født 1970, modtog et treårigt stipendium for sin meget omfangsrige og markante kunstneriske produktion. Katya Sander overvælder med mængder af tørre data, diskussionspunkter om forholdet mellem stat og subjekt, magt og politik, vilkår og køn etc., som hun med et stædigt blik har formået at undersøge og udvikle et til et fint og følsomt kunstnerisk billedsprog. Anna Fro Vodder, født 1974, fik et treårigt stipendium for et konsekvent og stadigt ekspanderende arbejde med maleriet og beslægtede billedkunstneriske medier, som udgør en samlende helhed i hendes billedkunstneriske produktion. Hun har selv beskrevet det på fineste vis ved at sige: Billederne opstår i et felt hvor mulige og umulige genstande, tider og stoflige kilder blandes, varieres, for at sammenkædes i nye varianter og udlægninger. Den sidste modtager af et treårigt stipendium i 2006 var maleren Kathrine Ærtebjerg, som modtog det for at have udviklet et malerisk univers, som på overfladen kan se drømmeagtigt og ubesværet ud, 11

12 men som ved nærmere fordybelse afslører et ambitiøst og reflekterende indhold i et stærkt personligt forankret billedsprog. Indkøbs- og legatudvalget løb sidst på året ind i en nogle samarbejdsproblemer, der betød at arbejdet måtte ligge stille en lille måneds tid. Fondsarbejdet er siden hen blevet omstruktureret, og udvalget arbejder på fuld kraft igen. UDVALGET FOR KUNST I DET OFFENTLIGE RUM Et spørgsmål, som udvalget for kunst i det offentlige rum i disse år ofte får stillet, er hvorvidt de værker, Statens Kunstfond medvirker til at placere i det offentlige rum, skal forblive der i al evighed. Spørgsmålet er relevant i og med Statens Kunstfond har sat kunstværker op i det offentlige rum i over fyrre år - og det er blevet til en del - og der er naturligt sket både et fysisk og et kunstnerisk slid, som kan give anledning til at vurdere, hvorvidt et værk skal istandsættes og bibeholdes. Ved et par sjældne lejligheder i den fyrreårige periode har Statens Kunstfond været nødsaget til at nedtage enkelte værker pga. fysisk slidtage og det har altid (så vidt muligt) været i samråd med kunstneren. En fysisk nedslidning af et kunstværk kan have flere årsager såsom manglende vedligeholdelse f.eks. i forbindelse med ejerskifteforhold. Statens Kunstfond kan ikke påtage sig vedligeholdelsesforpligtelsen i forhold til kunstværkerne, der bliver overdraget de modtagende institutioner, kommuner etc. Vedligeholdelsesforpligtelsen for det enkelte værk overdrages sammen med kunstværket til modtagerinstitutionen til modtagerinstitutionen. Det påhviler ikke udvalget for kunst i det offentlige rum, hvor medlemmerne sidder i tre år, kunstnerisk at gå ind og vurdere om forrige udvalgs kunstneriske udvælgelser og opsætninger holder. Det ville være en lunefuld affære både juridisk og økonomisk. Det er og bør ikke være et spørgsmål, som skal løses i Statens Kunstfonds regi, men bør ske i et langt større kulturpolitisk regi, hvor både kunstfaglige (etiske) og bevaringsmæssige (konservator) ekspertiser inddrages. I den forbindelse bør det også nævnes, at antalsmæssigt udgør kunstværker, som Statens Kunstfond har medvirket til placeringen af i det offentlige rum, ikke en dominerende faktor - faktisk er det en forsvindende lille del af de værker, der omgiver os i det offentlige rum, som er skænket af Statens Kunstfond, eller hvor Statens Kunstfond har bidraget økonomisk. Udvalget arbejder for tiden med overvejelser omkring midlertidige opsætninger af værker i det offentlige rum, som åbner for nye kunstneriske løsninger og strategier, som forhåbentlig kan bidrage til en fornyet diskussion om, hvad kunst i det offentlige rum skal kunne både som permanente og midlertidige installationer. Når vi i udvalget arbejder med at sætte nye værker op i det offentlige rum, er det naturligvis med bevidstheden om ovenstående komplekse problematik. En konkret måde at undersøge problematikken på tog vi hul på sidste år, da vi som noget af det første i vores udvalgsperiode igangsatte registreringen af de kunstværker, som er blevet opsat med støtte fra fonden i den lidt over fyrreårige periode, udvalget har eksisteret. Man kan måske sige, at det nuværende udvalg med de projekter, udvalget har igangsat indtil videre, især har koncentreret sig om, er om det er muligt at revitalisere eller genoverveje nogle af det offentlige rums kendte udtryksformer: monumentet - rytterstatuen, granitstenen, fontænen etc. 12

13 Det har vi bl.a. forsøgt ved at udskrive en konkurrence sidste år på pladsen foran Ballerup Superarena, hvor de indbudte kunstnere bestemt ikke er kendt for at fremstille monumenter. De deltagende kunstnere i konkurrencen er Ellen Hyllemose, Peter Land, Henrik Menné, Lars Bent Petersen og gruppen Superflex. En ambition fra udvalgets side med denne konkurrence har været, dels at der bliver skabt et egnet og nyskabende værk til Ballerup Kommunes Superarena, men i lige så høj grad at skabe en faglig brugbar og udfordrende diskussion mellem kommunen, kunstnerne og Statens Kunstfond blev året, hvor udvalget for kunst i det offentlige rum så småt kunne begynde at se resultaterne af nogle af de projekter, vi har igangsat i løbet af Et af de første projekter, vi har kunnet se resultatet af, er Troels Wörsels udsmykning af Arbejdsdirektoratets højloftede lokaler i Stormgade i København. Wörsel har ophængt tre store monumentale malerier på de limfarvede vægge med høje paneler, og han er gået direkte i clinch med de æstetiske højborgelige omgivelser, ved koloristisk at lægge sig på kanten af det smukke og det grimme. Desuden har han i det største af lokalerne suppleret ophængningen med et lille maleri, som er placeret i en guldramme, som synes at høre til renæssancens tid. Et møde mellem fortid og nutid bliver hermed yderligere kommenteret på Wörsel sk vis. De to lokalers daglige mødefunktioner har animeret Wörsel til at indføje figurative elementer (skrivende hænder) i det ellers abstrakte billedsprog, og han får derved linket billederne til Arbejdsdirektoratets formelle funktion. For nyligt har vi sammen med Møn Kommune tildelt Anja Franke en stor udsmykningsopgave i forbindelse med renoveringen af to torve i Stege. Anja Franke har meget grundigt og seriøst undersøgt byens logistiske og kulturelle behov og funktioner og går i dette forår i gang med nærmest at ombygge de to torve til en slags totalindretning af byens centrum. Bybilledet kommer til at bestå af en slags improviserede stisystemer, hvor bænke, interaktive springvand, soppebassiner, plantekummer, matchende bænke etc. kommer til at danne en egen enhed. Anja Frankes store ambition er at gøre byens centrum tydeligere og mere udfordrende, både hvad angår de logistiske og æstetiske forhold. Peter Land har fået til opgave at placere et værk ved indgangen til Albertslund Station. Værket skulle forholde sig til det lille parkanlæg, som ligger mellem stationen og et bagvedliggende boligbyggeri. Land laver en 1:1 installation af et almindeligt toilet/badeværelse (uden vægge) med cisterne, badekar, wc-kumme, håndvaske og flisebelagt gulv med afløb, og hele værket vil fungere som en fontæne, hvor vandet fosser udover kanterne på alle installationerne og vil løbe ned i det dertil indrettede afløb. Installationen vil blive støbt i bronze og rustfrit stål og blive galvaniseret i bedste blikkenslager stil. Torben Ebbesen har taget imod opgaven til at (gen)skabe et fontæneforløb i Gram Slotspark, som vil kunne indgå både havearkitektonisk og kunstnerisk udfordrende i renoveringen af en større del af parkarealet. JESPER CHRISTIANSEN / FORMAND ANETTE HARBOE FLENSBURG POUL INGEMANN SOPHIA KALKAU JØRGEN CARLO LARSEN 13

14 UDDELINGER UDVALGET FOR KUNST I DET OFFENTLIGE RUM Udvalget for kunst i det offentlige rum har i 2006 modtaget 40 ansøgninger. Udvalget har i 2006 imødekommet 13 ansøgninger. SKITSEFORSLAG TIL KUNSTNERISKE OPGAVER Augustenborg Psykiatrisk Hospital Billedkunstnerne Bodil Nielsen og Eva Öhrling Ballerup Superarena Konkurrencedeltagere: Billedkunstnerne Ellen Hyllemose, Peter Land, Henrik Menné, Lars Bent Petersen og kunstnergruppen Superflex Gram Slotspark Billedkunstner Torben Ebbesen København, Arbejdsdirektoratet Billedkunstner Troels Wörsel København, Det Kgl. Biblioteks universitetsafdeling Billedkunstner Martin Erik Andersen København DR Byen Kunstnergruppen Inges Idee Aalborg Havnefront Billedkunstner Truls Melin Århus, IT-Huset Katrinebjerg Billedkunstner Inge Ellegaard Stege, Store Torv og Hages Torv Billedkunstner Anja Franke UDFØRELSE IGANGSAT I 2006 Beløbene angiver Statens Kunstfonds bevilling. Albertslund, plads ved station / Billedkunstner Peter Land Augustenborg Psykiatrisk Hospital / Billedkunstnerne Bodil Nielsen og Eva Öhrling Bramsnæs, plejecenter i Ammershøj / Billedkunstner Martin Richard Olsen Glostrup, forplads ved ny rådhusbygning / Billedkunstner Jesper Rasmussen Kjellerup Bibliotek og Aktivitetscenter / Billedkunstner Leonard Forslund Odder, gavl Rosensgade/ Raupachsgade / Billedkunstner Mogens Gissel 14

15 Stege, Store Torv og Hages Torv / Billedkunstner Anja Franke København, Arbejdsdirektoratet / Billedkunstnere Troels Wörsel Ålborg Sygehus Syd, medicinerhus / Billedkunstner Kristian Devantier OPGAVER AFSLUTTET I 2006 Horsens, Statsfængsel Østjylland Billedkunstnerne Peter Hentze, Christian Lemmerz, Øivind Nygård, Kirsten Ortwed og Hanne Varming Hvide Sande Billedkunstner Marianne Hesselbjerg, arkitekt Carsten Juel-Christansen og landskabsarkitekt Torben Schønherr København, Arbejdsdirektoratet Billedkunstnere Troels Wörsel Tilst, Langkær Gymnasium Billedkunstner Erik A. Frandsen og arkitekt Jens Bertelsen TILSKUD TIL KUNSTPROJEKTER Horsens, Vitus Bering Danmark / Billedkunstner Claus Carstensen til indkøb af 2 malerier København, Statens Teaterskole / Billedkunstner FOS til lysprojekt Randers, Østervold / Billedkunstner Ingvar Cronhammar til kunstværk Fontænen 15

16 UDDELINGER INDKØBS- OG LEGATUDVALGET Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg har i 2006 modtaget 691 ansøgninger, hvoraf 136 er imødekommet. Endvidere er der uddelt 25 præmieringer, 10 legater til ældre fortjente kunstnere og 23 legater til efterladte efter bildende kunstnere. 3-ÅRIGE STIPENDIER Kristian Devantier / Marianne Therese Grønnow / Karin Lorentzen / Thomas Poulsen / Katya Sander / Anna Fro Vodder / Kathrine Ærtebjerg / ARBEJDSLEGATER Ivan Andersen / Jes Wind Andersen / Lykke Andersen / Lone Arendal / Malene Bach / Gitte Bach / Kenneth A. Balfelt / Eli Benveniste / Camilla Berner / Kaspar Kaum Bonnén / Anders Bonnesen / Esben Brandt-Møller / Vibe Bredahl / Peter Detlev Böttger / Peter Callesen / Eva Steen Christensen / Bjørnstjerne Christiansen / Krass Clement / Dorte Dahlin / Lars Dan / Svend Danielsen / Kerstin Bergendal / Christina Bredahl Duelund / Peter Døssing / Jesper Fabricius / Jakob Fenger / Maria Finn / Anja Franke / Nils Erik Gjerdevik / Ib Monrad Hansen / Jeppe Hein / Peter Holst Henckel / Lisbeth Hermansen / Nicolai Howalt / Kristofer Hultenberg / Jytte Høy / Jens Haaning / Frans Jacobi / Klaus Thejll Jakobsen / Henrik Plenge Jakobsen /

17 Astrid Kruse Jensen / Claus H. Jensen / Berit Heggenhougen Jensen / Niels Erik Jensen / Veo Friis Jespersen / A.M. Jobim Jochimsen / Birgit Johnsen / Jesper Just / Morten Buch Jørgensen / Marianne Jørgensen / Torben Kapper / Eske Kath / Esben Klemann / Eva Koch / Jakob Kolding / Siri Kollandsrud / Anders W. Ø. Larsen / Annemette Larsen / Lærke Lauta / Nynne Livbjerg / Annika Lundgren / Peter Martensen / Søren Martinsen / Lars Mathisen / Jørgen Michaelsen / Finn Mickelborg / Anders Moseholm / Michael Mørk / Rasmus Nielsen / Jacob Nielsen / Vibeke Mencke Nielsen / Tina Maria Nielsen / Hanne Nielsen / Stefan Nilsson / Ursula Nistrup / Julie Nord / Øivind Nygård / Lars Pedersen / Tanja Nellemann Poulsen / Carina Randløv / Nikolaj Recke / Bjørn Ross / Pia Rönicke / Emil Salto / René Schmidt / Jonas Maria Schul / Morten Skriver / Åsa Sonjasdotter / Hartmut Stockter / Judit Ström / Lisa Strömbeck / Jasper Sebastian Stürup / Jonas Hvid Søndergaard / Trine Søndergaard / Margrete Sørensen /

18 Anna Sørensen / Sofie Thorsen / Jette Thyssen / Ole Tophøj / Jacob Tue Larsen / Mette Vangsgaard / Ane Vester / Aslak Vibæk / Christian Vind / Kirstine Vaaben / Cecilia Westerberg / Torgny Wilcke / Mette Winckelmann / Ebbe Stub Wittrup / Pernille Priergaard Worsøe / Troels Aagaard / REJSELEGATER Søren Ankarfeldt / Torben Ebbesen / Michael Boelt Fischer / Johanne Foss / Nils Viga Hausken / Jakob Hunosøe / Per Bak Jensen / Kirsten Justesen / Anita Jørgensen / Marianne Lipschitz Jørgensen / Mogens Kølkjær / Anders Moseholm / Kathrine Schrøder Moseholm / Jesper Palm / Åsa Sonjasdottir / Kurt Tegtmeier / Bettina Camilla Vestergaard / Marie Rømer Westh / PRÆMIERINGER Lilibeth Cuenca Rasmussen Dina Vester Feilberg Marianne Therese Grønnow Henriette Heise Ingen Frygt Susan Hinnum Dorte Jelstrup Ann Lislegaard Josephine Michau Julie Nord Kirstine Roepstorff Pia Rönicke Kathrine Ærtebjerg Samlet præmiering For bidrag på udstillingen "RF - Det reale og det fantastiske", Den Frie Udstillingsbygning Ellen Hyllemose /

19 Tina Maria Nielsen / Rikke Ravn Sørensen / For udstillingen "Stativ Stakit Kasket", Århus Kunstbygning Klaus Thejll Jakobsen / Lars Bent Petersen / For værket "Generisk typehus" på udstillingen "Nu Og Her Og Aldrig Mer", Den Frie Udstillingsbygning Gerda Thune Andersen / For skulpturserien KUPLER dome or die på PRO, Charlottenborg Udstillingsbygning Kaspar Kaum Bonnén / For udstillingen "There is a Path", Galleri Christina Wilson Claus Egemose / For installationen "Total Miljø" på "Den Gyldne", Charlottenborg Udstillingsbygning Leonard Forslund / For installation på Grønningen, Charlottenborg Udstillingsbygning Malene Landgren / For udstillingen Jade, andersen_s contemporary Christian Lemmerz / For udstillingen "God", Galleri Faurschou Nynne Livbjerg / For installationen "Til te i Møstings hus", Møstings Hus Michael Mørk / For udstillingen Neighbourhood, Overgaden Tina Maria Nielsen / For installation på PRO, Charlottenborg Udstillingsbygning Finn Reinbothe / For installationen Det trivielle dobbeltrum på "Nu Og Her Og Aldrig Mer", Den Frie Udstillingsbygning Britt Smelvær / For installationen 275:10x145:7+grid+cirkel+farve på udstillingen "Transit", Charlottenborg Udstillingsbygning LEGATER TIL ÆLDRE FORTJENTE KUNSTNERE Grethe Balle / Albert Bertelsen / Erik Enevold / Hjørdis Hammeleff / Arne L. Hansen / Maria Lüders Hansen / Arne Heuser / Poul Lillesøe / Gerda Bertelsen Lobedanz / Hans Jørgen Nicolaisen / Erik Ortvad /

20 LEGATER TIL EFTERLADTE EFTER BILDENDE KUNSTNERE Asta Backhausen / Grete Balle / Ruth Bischoff / Thea Borregaard / Dagny Johanne Christensen / Elisabeth Clausen / Kirsten Laub Eberlein / Birte Find / Else-Marie Funch / Grethe Ida Grathwol / Marit Lie Gregersen / Hanne Gervig Hansen / Minna Gyrithe Holmskov / Merete Agergaard Jensen / Inger Kingo Jensen / Birthe Jørgensen / Ebba Koch / Nelly Lohmann / Ellen Mathiesen / Lone Mertz / Ursula Nielsen / Evelyn Oldenburg / Else Schwalbe / INDKØBTE VÆRKER FOTO Per Bak Jensen Tidsler, 2006, foto / Sky, 2005, c-print på diasec / Galleri Bo Bjerggaard, København GRAFIK Lone Arendal Uden titel, 2005, linoleumssnit 1/1 / Uden titel, 2005, træsnit 1/1 / 5 stk. á Galleri Weinberger, København Elsa Nielsen Uden titel (opus 333), 1989, radering / Uden titel (opus 277), 1986, radering / Uden titel (opus 399), 1994, radering / Uden titel (opus 379), 1992, radering / Clausens Kunsthandel, København MALERI Jens Birkemose "Maleri", 2005, olie på træ / "Grønningen", Charlottenborg Udstillingsbygning, København Stig Brøgger "Desert Storm", 2005, olie, alkyd og akryl på lærred / "Ice Storm", 2005, alkyd på lærred / "Snow Storm", 2005, olie og alkyd på lærred / "Grønningen", Charlottenborg Udstillingsbygning, København 20

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Tilskud til billedkunst 2006/2007

Tilskud til billedkunst 2006/2007 Tilskud til billedkunst 2006/2007 Kunststyrelsen En ansøgnings vej gennem systemet 10 ugers svarfrist 8 gange om året modtager sekretariatet for Kunstrådets nationale og internationale billedkunstudvalg

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLIII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2007

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLIII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2007 STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLIII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2007 Den officielle oversættelse af fondens navn til engelsk, fransk og tysk er: The Danish Arts Foundation Le Fonds National pour l'art Danois

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond NYHEDSBREV Medlemsfest inkl. musik med Tom Kristensens digte Lørdag den 1. februar 2014 kl. 18 er der medlemsfest for alle medlemmer af Dansk Forfatterforening. Prisen for deltagelse er 100 kr. inkl. fri

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr.

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Grundlaget for Sejrs kunstneriske virke er det klassiske maleri. Med hverdagens rum og elementer som forlæg anvender Sejr oliemaling,

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXIX 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2003

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXIX 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2003 STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXIX 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2003 Den officielle oversættelse af fondens navn til engelsk, fransk og tysk er: The Danish Arts Foundation Le Fonds National pour l'art Danois

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen N O R D K R A F T Nordjysk Kunst NU Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen 30. oktober 21. december 2009 Nordjysk Kunst NU Nordjysk Kunst Nu er et trebenet udstillings og formidlingsprojekt, der består

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXX 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2004

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXX 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2004 STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXX 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2004 Den officielle oversættelse af fondens navn til engelsk, fransk og tysk er: The Danish Arts Foundation Le Fonds National pour l'art Danois

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012 Kl. Forening Holdnavn Antal Instruktør 10.00 Indmarch 10.10 Smidstrup-Skærup If 0.-3. kl. spring 20 Iben, Simon, Emil, Nicolai, Henrik, Lars, Hans Ole og Jørgen 10.18 Smidstrup-Skærup If 4 kl.+ spring

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Akademisk Arkitektforening Østjylland

Akademisk Arkitektforening Østjylland Akademisk Arkitektforening Østjylland beretning i billeder Akademisk Arkitektforening Østjylland 2012 NYTÅRSKUR 3.02.12 GODSBANEN Akademisk Arkitektforening Østjylland Arkitektur + sundhed temarække med

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1996

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1996 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Fondens styrelse og administration 5 Beretning fra bestyrelsen 10 Beretning fra de billedkunstneriske udvalg 11 Udsmykningsudvalget

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Capetillo / Tegtmeier / Strandh 29.3 31.5

Capetillo / Tegtmeier / Strandh 29.3 31.5 2015 Capetillo / Tegtmeier / Strandh 29.3 31.5 DET ANDET STED 24.4 26.7 REALISME - NU 7.6-26.7 Vrå-udstillingen 2015 2.8-30.8 GRAFIK 6.9-15.11 Menneske 9.10-15.11 I escaped when the trees started to grow

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere