NORDISK MUSEOLOGI Redaktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDISK MUSEOLOGI 2008 1-2. Redaktion"

Transkript

1 NORDISK MUSEOLOGI Redaktion I forrige nummer af Nordisk Museologi fokuserede flere af hovedartiklerne på museerne og kulturarvsstederne som erindringssteder, og på museernes medvirken til at skabe relationer mellem fortiden og nutiden for deres brugere. I de nordiske museologi- og museumsmiljøer er der med andre ord stigende interesse for at studere og udforske museerne og kulturarvsstederne som særlige erindringskulturer. Redaktionen besluttede sig derfor at koncentrere et dobbeltnummer om temaet erindringskultur og udstillingsæstetik. Halvdelen af dette dobbeltnummer kredser derfor om forskellige typer af erindringskulturer, fx postsocialistisk bearbejdning af kommunismen på østeuropæiske museer, historiske haver, landegrænser, der fungerer som kollektive erindringssteder, på erindringsbegreber og erindringspolitik. Som det fremgår af Line Suhr Marschners anmeldelse af Københavnerseminaret Erindring og glemsel er erindringsbegrebet samtidig tæt forbundet med forestillingen om glemsel. På dette seminar redegjorde den kendte sociolog Paul Connerton for flere måder at glemme på, som kan være nødvendig for dannelsen af nye identiteter. I dette perspektiv kan artiklerne om Dybbøl også læses. Redaktionen havde håbet, at der også var indkommet flere artikler fra museumsmiljøerne med refleksioner over udstillinger som iscenesatte erindringssteder, men det lykkedes ikke inden for de annoncerede deadlines. I stedet blev der i dette nummer plads til artikler, der kredser om udvalgte museers indsamlings- og bevaringspolitik i forhold til historieskrivning, etik og mangfoldighedsproblematikker, fx forsøg på at skabe en fælles museumskultur for nordmænd, samerne og kvenerne i det nordlige Norge, refleksioner over den manglende registrering af arkæologiske fund og en spændende historie om en glemt norsk arkitektursamling. Uddybende anmeldelser af seminarer, konferencer og bøger supplerer dobbelt-

2 ANE HEJLSKOV LARSEN 2 numrets tema og artikler samt giver indblik i centrale emner, som de nordiske museologimiljøer er optaget af. Foto af redaktionen bagfra på vej rundt til Umeås museer, Det er Per-Uno Ågren med lædertasken. Foto: Ane Hejlskov Larsen. Mens dette nummer blev til i løbet af sommeren 2008, tikkede en meget sørgelig mail ind i min mailbox om dette tidsskrifts tidligere redaktør, Per-Uno Ågren, og hans pludselig død. Jeg så ham selv første og sidste gang ved et redaktionsmøde i Umeå i 2003, men har efterfølgende haft mange mailudvekslinger med ham og vil frem over savne hans opmuntrende ord og kritiske medleven. Redaktionen bringer et personligt mindeord af museologen Erik Hofrén. Ane Hejlskov Larsen Forside: Nedgang med navne på ofrene til erindrings- og sørgested på Sighet museet, Rumænien Foto: Lene Otto.

3 MINDEORD Mindeord til Per-Uno Ågren 3 ERIK HOFRÉN* Den kendte, svenske museolog Per-Uno Ågren døde sommeren Han var redaktør af Nordisk Museologi fra 1993 til 2004 og opbyggede museologien ved Umeå Universitet. Erik Hofrén har skrevet disse mindeord i forbindelse med Per-Uno Ågrens pludselige død: Sommaren hade kommit till Lappnäset och lommarna i Vångsjön, berättar Britta för mig om den dag då Per-Uno gick bort. Han tyckte om tystnaden i storskogen och det kommer för mig att jag tyckte mycket om att dela tystnad med honom; som vänner kan trygga i förvissning om att samtalet fortsätter. Det var genom arbetet vi blev vänner, en gemenskap som sträckte sig över många år i tro och tvivel på museets mål och mening. Med museologin ville vi föra erfarenhetens talan i akademiska salar med genklang i museernas offentligheter. När Per-Uno formulerade museologins tre dimensioner, den historiska, den sociologiska och den kommunikativa bands de samman av hans samhälleliga engagemang. Per-Uno var en brobyggare, den nordiska gemenskapen var honom viktig, nordist men också internationalist, uppdrag och seminarier förde honom till många länder där han vann nya vänner. Sitt Västerbotten bar han ständigt med sig. Han hade en känslighet, en generositet som värmde och en torr och underfundig humor som inspirerade. Jag tror man kommer honom särskilt nära när han skriver om det medium som kanske framförallt var hans fotografiet. Per-Uno ville en humanistisk fotografi, en undersökande fotografi. Med hans ord Den humanistiska fotografin är angelägen om sin integritet i ett frigörande studium av människans verklighet. Den har alltid stått inför den utmaning som som ett förtigande och utestängande inneburit. Det var så han såg museet ett humanistiskt museum angeläget om sin integritet i ett frigörande studium av människans verklighet. Hösten har kommit och lommarna lyfter på sin flykt mot havet och snart ligger Vångsjön i isens grepp. Vid Umeå universitet pågår nu ett avhandlingsarbete i museologi om den svenska museiutvecklingen *Erik Hofrén, museolog Address: Knopgatan 13, S Norrköping

4 LENE OTTO 4 Kommentar til kommunismens fald på en gade i Timisoara, Rumænien Foto: Lene Otto.

5 NORDISK MUSEOLOGI , S Kommunismens eftermæle Museer og erindringspolitik i Østeuropa LENE OTTO* Title: The legacy of Communism. Museums and Politics of Memory in Eastern Europe. Abstract: In the post socialist countries the memory of communism is in the making. How to remember the period between WW2 and the fall of the Soviet Union is a disputed and contested subject in dissertations, in the activities of the so called institutes of national commemoration, founded in several post socialist states, in movies, in conferences, in commemorations and not least in museums. This article investigate how he heritage of communism is handled, collected and exhibited in some museums founded after 1989 in Hungary, Lithuania, Romania and Germany. The museums analysed are the House of Terror in Budapest, The Museum of Genocide Victims in Vilnius, The Memorial of the Victims of Communism and of the Resistance in Sighet (Romania) and The DDR museum in Berlin. These museums of communism are analysed in the framework of politics of memory and culture of memory. My approach is influenced by the New Museology putting techniques of representation in focus. By examining the staging of communism in museums I will not only find out what pictures of communism are produced, but also what effects politically and as regards identity these representations have. It is not my purpose to find out if the museum representations are true or in agreement with historical facts, but rather how the staging of communism in museums interacts with, constitute and change reality. Key words: memory, communism, post socialist politics of memory, museums, memorial, terror, victims, House of Terror, The Museum of Genocide Victims The DDR museum. I efteråret 2004 afholdtes et symposium i Weimar om museernes erindringspolitiske rolle i forbindelse med formidlingen af den kommunistiske fortid. 1 Museumsfolk fra Tyskland og det tidligere Østeuropa diskuterede brugen af fortiden i nutiden ud fra den antagelse, at museerne er erindringspolitisk vigtige steder. Te- maerne var historiekultur, udstillingskoncepter og immanente identitetspolitiske hensigter i de nye museer og udstillinger om tidsperioden med særligt henblik på kommunismen. Både indlæg og diskussioner er senere udgivet som bog. 2 Kommunismens eftermæle kom tidligere på

6 LENE OTTO 6 den erindringspolitiske dagorden i Tyskland end i de øvrige europæiske lande fordi den postsocialistiske erindring i DDR skulle indarbejdes i en ny national fortælling om det genforenede Tyskland. Den første store museumsudstilling som bidrog til dette, var udstillingen Lebensstationen i begyndelsen af 1990 erne på det historiske museum Zeughaus i Berlin. Her forsøgte museet at sammenføje to fortællinger om dagliglivet i Østtyskland og Vesttyskland efter Ifølge tysk tradition forholdt udstillingen sig samtidig reflekteret til spørgsmålet, om museerne først og fremmest er erindringspolitiske aktører eller erindringspolitiske instrumenter, og i så fald for hvem eller hvad? Dette spørgsmål var også den røde tråd i diskussionen på symposiet i Weimar ti år senere. De tilstedeværende museumsfolk mente, at museerne, ikke mindst i det tidligere Østeuropa, har stor symbolsk magt; det vil sige, at museernes har store muligheder for at præge den politiske dagsorden i deres hjemlande. Jo yngre en begivenhed er, jo mere umiddelbart politisk anvendelig synes den at være. Således har museerne vist sig at være vigtige redskaber i opbygningen af de nye post-socialistiske stater; både som dannelsesinstitutioner for befolkningen og som formidlere af landets rette forståelse af fortiden, som skal give de nye stater anerkendelse i resten af verden. Efter at jeg gennem flere år har besøgt mange af disse museer og mindesmærker mener jeg, at kunne se en tendens til, at museerne tager denne rolle alvorligt og at de har mange politiske og sociale dagsordner. De vil både dokumentere kommunismens magtformer, de-legitimere kommunismen og bidrage til at (re)konstruere en national identitet. Således må museerne ses som ikke uvæsentlige aktører i den postsocialistiske bearbejdning af kom- munismen, som efter 1989 er blevet genstand for en voldsom, global erindringspolitisk diskussion. Diskussionen næres af det politiske og eksistentielle spørgsmål, hvordan de 50 år med kommunistisk styre i Østeuropa skal erindres? Svaret er ikke entydigt, og ordene har stor magt, det er ikke ligegyldigt om man vælger ord som diktatur og terror eller mere lægger vægt på den sociale tryghed og sammenholdet i de kommunistiske stater. I alle de postsocialistiske lande pågår der en bearbejdelse af erindringen om kommunismen og derved produceres der efterhånden en kollektiv erindring. Den kollektive erindring skabes som et konglomerat af akademiske afhandlinger, rapporter fra såkaldte erindringsinstitutter, som der er oprettet i flere postsocialistiske lande, af dokumentar og spillefilm, af organiserede debatter og offentlige mindearrangementer samt ikke mindst i form af museumsudstillinger. Denne artikel undersøger, hvordan den kommunistiske kulturarv indsamles, bearbejdes og formidles på fire museer, der er oprettet efter 1989 i Ungarn, Litauen, Rumænien og Tyskland. Det drejer sig om museerne House of Terror i Budapest, The Museum of Genocide Victims i Vilnius, The Memorial of the Victims of Communism and of the Resistance i Sighet, Rumænien og The DDR museum i Berlin. 3 For de tre første museers vedkommende gælder, at de ud over at være museum også er et mindesmærke, forstået på den måde at de er bygninger, hvori de historiske begivenheder, de skal erindre om, faktisk foregik. De er mindesmærkemuseer eller memorial museums. 4 De fire udvalgte museer om kommunismen ses i det følgende i en bredere erindringskulturel og erindringspolitisk sammenhæng. Min tilgang er præget af den nye museologi, som

7 KOMMUNISMENS EFTERMÆLE sætter repræsentationsteknikkerne i fokus. Ved at undersøge iscenesættelserne af kommunismen på museerne, vil jeg ikke bare undersøge, hvilken forestilling om kommunismen der produceres, men også hvilke politiske og identitetsmæssige effekter disse repræsentationer har. Det er altså ikke hensigten at undersøge, om museernes repræsentationer stemmer overens med virkeligheden, men snarere hvordan museale repræsentationer af kommunismen kan gribe ind i, konstituere og forandre virkeligheden. KONFRONTATION, EMOTIONALITET OG KOL- LEKTIV IDENTITET Museer er samfundsmæssige institutioner, der forvalter fortiden i fællesskabets navn og som organiserer og formidler den kollektive erindring. Måske er det en mysticisme at tale om, at samfund har en erindring eller en hukommelse, men i alle samfund produceres og materialiseres erindring i form af riter, monumenter, museer og mindesmærker. I den forstand er erindring en kollektiv, refleksiv, betydningsskabende praksis med mange aktører, men museerne, ikke mindst når de er placeret i hovedstæder, må betragtes som flagskibe i et lands erindringskultur. Dette er fælles for museerne i øst og vest, men i denne artikel vil jeg vise, at museernes historieforvaltning i de postsocialistiske lande i mere udpræget grad også tjener et terapeutisk formål. Udstillingerne om kommunismen tjener også mere følelsesmæssige formål som forsoning, heling og frigørelse. Det terapeutiske og det kritiske refleksive ses ikke som uforenelige strategier. 5 I den proces er det en udbredt overbevisning, at sandheden om fortiden virker helbredende på sjælen - den individuelle såvel som den kollektive. I denne forståelse ligger det som en forudsætning, at konfrontationen med sandheden er en nødvendig kropslig og emotionel proces, før man kan kigge fremad. Konfrontationen fremtvinges blandt andet med brugen af individuelle erindringer som sandhedsvidner ofte formidlet med portrætter og navne. De bruges til tvinge publikum til at konfrontere sig selv med fortiden, til at betragte bødlernes og ofrenes ansigter og til kropsligt komme i nærkontakt med de frygtede steder. Denne kropslige kontakt, fx når den besøgende står i et tidligere torturkammer og konfronterer rædslerne er nærmest excorcistisk: det onde skal uddrives, for at den kollektive identitet kan heles. Med Giorgio Agambens ord kan man sige, at museerne forsøger at forene to erindringsstrategier, nemlig at være både vidneskranke og arkiv (Agamben 1999), dvs. at være steder for både sandhed og heling. Museerne i de postsocialistiske lande forsøger at være rum for både terapeutisk konfrontation og sandhed. Udstillingssproget forekommer derfor langt mere emotionelt og samtidig mere kontant end det er almindeligt på traditionelle vestlige museer. 6 Samtidig ses en udbredt tendens at tale direkte om tingene og at undgå eufemismer; folkemord er fx en udbredt betegnelse for de politiske forfølgelser, ligesom de nævnte navne og portrætter af afdøde borgere indgår som fast element i de fleste udstillinger. Fælles for de museer, der vil blive analyseret i det følgende er således, at de både er kulturhistoriske museer og sakrale steder for meditation, bøn, tårer og udlevelse af stærke følelser i det hele taget. Det gælder fx House of terror museet i Budapest, hvor lederen udtaler: I like the Room of Tears the best, because one can meditate there for a while and think about those who became victims of the dictatorships. And you can also 7

8 LENE OTTO 8 bow to the memory of the heroes; those who chose resistance knowing that they were risking their lives or their freedom, but they still confronted the dictatorship. It is a good thing that there are such examples, and that in the end they gained victory. (Schmidt 2005). Museet arrangerer også hvert år en mindehøjtidelighed den 25. februar, som er udnævnt til The Memorial Day of the Victims of Communism. På denne dag er der gratis adgang til museet og folk opfordres til at komme og tænde et lys for ofrene. Det at supplere udstillinger med ritualiserede mindefester er i det hele taget udbredt på de postsocialistiske museer. Denne sammenblanding af det historiske og det spirituelle er umiddelbart det, der adskiller de postsocialistiske museer mest markant fra traditionelle kulturhistoriske museer. FORSKELLIGE ERINDRINGSKULTURER Selvom man kan pege på sådanne tendenser, der er fælles for de postsocialistiske lande, er disse lande i sagens natur også forskellige. Kommunismen er et følsomt emne, som er stærkt omgærdet af emotionelle holdninger. Formidlingen af den på museerne er både præget af de personer, der er aktive, af den nationale erindringskultur, de er en del af og af globale erindringsdiskurser. Derfor kan man med en vis ret tale om, at der eksisterer forskellige nationale erindringskulturer, som museerne er en del af. Inspireret af Troebst (2005: 36-41) skelner jeg i det følgende mellem erindringskulturer, der er præget af: konsensus Kommunismen afvises kategorisk om væsensfremmed (eller etnisk fremmed). Det gælder i udpræget grad de baltiske lande, i det følgende eksemplificeret af The Museum of Genocide Victims i Vilnius. I centrum står den nationale modstand mod besættelsesmagterne i form af partisanbevægelserne. Udstillingens ledemotiv er offer og modstand. kontrovers eller konflikt Erindringskulturen er præget af heftig politisk diskussion og erindringskontroverser mellem forskellige grupper, som det foregår i Ungarn, Polen og Tjekkiet, i det følgende eksemplificeret ved House of Terror i Budapest. ambivalens og apati Kommunismen anses som en fremmed magt, men dens evne til at skabe modernisering gør, at den ikke kun skal erindres om dårlig. Erindringen er mindre spektakulær og mindre omdebatteret i lande som Rumænien, Makedonien og Serbien-Montenegro, i det følgende eksemplificeret ved Memorial Sighet i et udkantsområde i Rumænien. Artiklen rundes af med en diskussion af et museum, der repræsenterer en helt anden tilgang til den kommunistiske fortid. Det drejer sig om The DDR Museum. A hands-on experince of everyday life i Berlin, som ikke anlægger en konfronterende, sandhedssøgende strategi. I stedet er museet selvbevidst nostalgisk eller ironisk-nostalgisk. Den selvbevidste eller refleksive nostalgi forsøger at konstruere en fortid, som ikke er præget af vestens tolkninger, men er ens egen. Udstillingen er ikke sentimental, dvs. uden distance og den udtrykker heller ikke direkte en længsel efter det tidligere politiske system, men forsøger på at skabe forbindelse mellem befolkningen og historien på en måde, hvor udstillingsplanlæggerne selv er klar over, at de anlægger et nostalgisk perspektiv på historien. Denne erindringspolitiske strategi er blevet kaldt OSTalgi, og den har hidtil været mere anvendt i film, som fx Goodbye Lenin! end som museumskoncept.

9 KOMMUNISMENS EFTERMÆLE MUSEUM OG MINDESMÆRKE De første tre museer, som vil blive diskuteret i det følgende er som nævnt både museum og memorial i den forstand, at bygningen udover at huse et museum samtidig er et mindesmærke over forbrydelser, der blev begået i bygningen under kommunismen, men deres erindringskulturelle udtryk er meget forskellige. I Budapest blev der i 2002 åbnet et museum tilegnet ofrene for nazismen og det kommunistiske styre. Adressen er ikke tilfældig. Fra 1937 fungerede det store palæ under navnet House of Loyality som hovedkvarter for det højreekstremistiske parti Arrow Cross Party. De ungarske nazister brugte kælderen som fængsel fra de kom til magten i Det hemmelige sikkerhedspoliti brugte huset fra 1945 til 1956, hvorefter det blev brugt som domicil for forskellige firmaer, mens den tidligere fange- og torturkælder blev brugt som tilholdssted for ungkommunister. På få år er det blevet a place of pilgrimage. Mere end 1 mil mennesker har set udstillingerne. I Litauens hovedstad Vilnius blev der allerede i 1992 etableret museum i det tidligere KGBhovedkvarter. Det blev reetableret i 1997 som 9 Museet Terrorhaza, Budapest, Foto: Lene Otto.

10 LENE OTTO 10 The Museum of Genocide Victims under ledelse af The Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania. 7 I museet er kommunismens folkedrab ledetråd for udstillingen. The Memorial Sighet åbnede i1997 i det forhenværende Prison of the Ministers i byen Sighetu Marmatiei ( Sighet ) som ligger i Maramures regionen i det nordvestlige Rumænien, kun 2 km fra den ukrainske grænse. Museet eller mindesmærket, som er etableret med midler fra Europarådet, er en del af et større et internationalt center for studier i kommunismen. De tre museer repræsenterer forskellige måder at erindre kommunismen på. I Budapest lægges der vægt på at fremstille og dokumentere regimet og dets terrorisering af befolkningen, i Vilnius fokuseres på ofrene i både fysisk og spirituel forstand, som et folkemord og i Rumænien er emnet kommunismen som ideologi og styreform, men også de rumænske ofre, der blev sat i fængsel for deres kritik af systemet. Forskellighederne til trods repræsenterer disse tre museer en bredere museal tendens, der har været tydelig fra 1980 erne, hvor stadig flere museer etableres, der bevidst ekspliciterer den moralske dimension ved fremstillingen af tragiske, historiske begivenheder. Hertil hører ofte en strategi, hvor museumsbesøget skal fremme en ønskelig social respons som at få de besøgende til at sørge, at tilgive og i det hele taget befordre en moralsk stillingtagen. Tendens hænger samme med, at mange af de begivenheder, som står centralt i moderne erindringspraksis, berører ikke blot specifikke nationer, men også menneskeheden som sådan, fx holocaust, Hiroshima, kolonisering, slavehandel, terrorisme og folkemord (Williams 2007). Selvom det er en grov forenkling, kan man med en vis ret sige, at kontrasten til det sandhedssøgende og moralsk engagerende museum er det mere selvrefleksive, postmoderne og ironiske museum, der leger med historien. Museer af den type findes som nævnt også blandt den brogede skare af museer, der forvalter kommunismens kulturarv. Hvordan de forskellige museer konkret og udstillingsmæssigt forvalter historien om kommunismen, vil blive analyseret i det følgende. TERRORHÁZA Museet Terrorháza i Budapest er bygget op som en historie om Ungarns besættelse og underlægning under to diktatoriske styrer, de 5 år med nazistisk styre fra det ungarske nazistpart blev stemt til magten i 1939 (tysk besættelse marts 44-august 44) og den efterfølgende sovjetiske besættelse fra august 44 til juni 91, hvor den sidste sovjetiske soldat forlod landet. Denne soldat nævnes endda ved navn. Tonen slås an allerede når man står ude på gaden foran bygningen. Der er monteret en metalplade på taget med de udstansede bogstaver TERROR, som når solen skinner igennem dem, spejler ordet på facaden og på fortovet. Inden for indgangsdøren er en stor pompøs marmortrappe op til udstillingen, opdelt i midten af et gelænder og for enden af trappen hænger et rødt banner med en hvid stjerne og et sort banner med et hvidt pilekors (de ungarske nazisters symbol svarende til det tyske hagekors). Budskabet er, at der ingen forskel er mellem det nazistiske parti Arrow Cross og det kommunistiske parti, der kom til magten efter krigen og derfor heller ikke mellem kommunisme og nazisme på et mere generelt niveau. Udstillingen forløber over tre etager omkring en overdækket atriumgård,

11 KOMMUNISMENS EFTERMÆLE hvor der er placeret en sovjetisk tank. På væggene omkring den er der fra gulv til tag opsat hundredvis af små sort-hvide portrætfotos. Eneste tekst er ordet Victims. Udstillingen starter på anden sal. Det første rum viderefører temaet om den dobbelte besættelse af fremmede magter. Det onde kommer udefra, forstår man, selvom det ikke egentlig forties, at Ungarn selv havde et nazistisk såvel som et kommunistisk parti, som begge havde bred opbakning i befolkningen. Fremstillingen fritager ikke ungarerne fuldstændig for ansvaret for egen skæbne, men det samlede indtryk er, at den ungarske nation først og fremmest er offer, først for det Tredje Rige, og siden for Sovjet. Gennem en sort korridor med navnene på de ungarske nazister kommer man til næste rum, der omhandler det ungarske nazistparti. Det er indrettet som mødesal med bordopdækning med nazisymboler og den ungarske nazistleders ansigt i fotostat monteret på en fuld uniformeret krop for enden af bordet. Bortset fra figuren, tallerknerne og en skærm med en film af isflager, der driver i vand, er alt sort. Teksten forklarer, at isflagerne flyder på Donau, på hvis bred en gruppe forfulgte jøder blev skudt af nazisterne. Rummet fortæller også om ungarernes deltagelse i den nationalistiske og anti-semitiske bevægelse, samt i jødeforfølgelserne, men det pointeres, at styret var indsat af og støttet af Tyskland. Udstillingen fortsætter i et kæmpestort, sortmalet rum med et kort over Sovjetunionen i gulvet, hvor alle Gulag-arbejdslejrene er indtegnet. Mange lejre er markeret med omvendte kegler, hvor bunden, der vender op ad, fungerer som en montre med genstande fra ungarske fanger, der havde opholdt sig i lejeren, fx bibler og ure. Alene rundturen omkring kortet giver tilskueren en fysisk fornemmelse af Sovjet, som en på alle måder kæmpemagt. Et følgende rum fortæller, at kontinuiteten i diktaturerne også forgik på det individuelle niveau, i form af vendekåberne. En gine er beklædt med en nazistisk uniform på den ene side og en kommunistisk uniform på den anden side for at vise, hvordan de politisk aktive skiftede side af opportunistiske grunde efter 1945, da den Røde hær havde fordrevet nazisterne fra Ungarn. Resten af museet er en form for kronologisk gennemgang af Ungarns historie under kommunistisk styre. Kommunistpartiets dominans slås an med store portrætter og draperet rødt stof. Lytteudstyr bruges i udstillingen til at beskrive forandringen af samfundet og af befolkningen. Hverdagen under kommunismen beskrives som tvangssocialisering, frygt og ensretning. Det betones, at der var tale om en tvangssocialisering af den ungarske befolkning med værdier, der var dem totalt fremmed. 8 Dokumenter og nyhedsklip påkalder fornemmelsen af Sovjetstyrets uafbrudte tilstedeværelse i dagliglivet. Flere rum er kontorinteriører med propagandaplakater, marxistiske bøger, billeder af Stalin og utallige faner med hammer og segl. De illustrerer sovjeteksperternes tilstedeværelse i Ungarn, men man er i tvivl om, hvorvidt det er en tilfældig sammensætning af kommunistisk kitsch eller en autentisk indretning. Næste rum er dedikeret til modstandsbevægelsen. Det er et æstetisk rent rum med tre podier med tre borde, stole og lamper, som repræsenterer tre sociale klasser. De symboliserer, at modstand og patriotisme samlede den ungarske nation på tværs af sociale skel. Modstandsbevægelsen er nationens helte, som ikke må glemmes. 9 Man går ned af trappen til første sal og gennem en smal gang til et åbent rum, hvor deportation og folkeforflytninger tematiseres 11

12 LENE OTTO 12 helt enkelt med en stor sort bil bag et sort forhæng. Den er både en relikt fra en tid, hvor dens blotte tilstedeværelse varslede, at sikkerhedspolitiet kom for at hente en mistænkt, men den hentyder også til den nye opstigende klasse, partiets såkaldte kadre, som fik let adgang til materielle goder. Det antydes, at den nye herskende klasse fik overdraget de deporteredes og forflyttedes boliger og indbo. I en smal passage ses først et torturkammer, der står i sin originale form med en vandhane på væggen og en rist i gulvet. Teksten er en detaljeret fangeberetning. Efterfølgende møder man en stor papmachégris. Væggene er store klodser af gullig-hvid sæbe. Den tilhørende tekst fortæller om styrets behandling af bønderne, om hvordan de blev tvunget til at aflevere en del af produktionen, om tvangskollektivisering, om statens latterliggørelse af selvejet og om den generelle ødelæggelse af livsformen. Resultatet var et mangelsamfund, symboliseret ved sæben. De næste to rum handler om sikkerhedspolitiet. Midt i rummet er placeret en rød stjerne på en piedestal og på den ene væg en stor tavle med billeder af og navne på medlemmer af sikkerhedspolitiet. 10 Derefter kommer man ind i lederen af sikkerhedspolitiets kontor med et pompøst skrivebord. Den ene halvdel af rummet inklusiv et hjørne af skrivebordet og halvdelen af vinduet er overmalet med en grålig farve, mens resten står i naturlig farve. På den grå halvdel står også en fængselsseng. Teksten forklarer, at selv de mest partitro ledere kunne blive ofre for sikkerhedspolitiets arbejde, som deres egen leder, der faldt i unåde, fordi han var jøde. Han blev fængslet i forbindelse med Stalins anti-semitiske kampagner i begyndelsen af 1950 erne. Det følgende rum er tapetseret med arkivalier udskrifter fra afhøringer, retssager, og undersøgelser på gul- Trappeindgangen til museet Terrorhaza iscenesætter fortællingen om Ungarn som underlagt to på hinanden følgende terrorregimer, nazismen og kommunismen. Budapest Foto: Lene Otto. vet og på rækker af borde og bænke. De giver et råt og koldt indtryk. På alle væggene er reo-

13 KOMMUNISMENS EFTERMÆLE ler med arkivmapper. I det næste rum er væggene derimod tapetseret med farvestrålende propagandaplakater og reklamer for fim og almindelige konsumprodukter. Æstetikken er umiskendelig fra1960 erne, og stemningen virker naiv og forlystelsessyg som tiden. 11 Der er også en udstilling af lokale hverdagsprodukter i ungarsk sølv, dvs. aluminium. Langt fra at fremme nostalgi skal de grå genstande på grå hylder i et gråt rum vække følelsen af en grå hverdag. På samme måde er det næste rum indrettet, så det vækker følelser. Det er et meget langt rum, som har fået et hvælvet, hvidt loft. Herunder er et langt kors med lys indlagt i gulvet. For enden, som et alter, er ophængt en præstekjole. Indbygget i væggene er flere små montrer med de forskellige trosretningers religiøse genstande. Stemningen er sakral. Her findes også udstillingens længste tekst om de politiske ideologiers destruktion af det religiøse liv. Det sidste rum er et mindesmærke over den katolske kirkes overhoved, kardinal Mindszenty, som blev forfulgt af både nazister og kommunister. Den eneste udgang fra udstillingen er en elevator. Når den er fyldt op, lukker døren og elevatoren begynder en uendelig langsom nedstigning samtidig med at der på en kæmpeskærm inde i elevatoren toner en tidligere fangevogter frem, som detaljeret fortæller om den tortur, han har medvirket til at udføre i den kælder, man nu kommer ned i. Man fyldes med en klaustrofobisk og ubehagelig følelse. I kælderen kan man se de rekonstruerede fange-, forhørs- og torturlokaler. Der er også et rum til minde om minearbejderne i straffelejrene og nogle af deres personlige ejendele, som de har lavet i lejrene, såsom briller, lighter, et kors, en cigaretpakke og nyheder skrevet på cigaretpapir. Et andet rum om oprøret i 1956 er udformet som et mindesmærke over Atriumgård med fotos af ofre for Ungarns to terror regimer. Terrorhaza, Budapest Foto: Lene Otto. de faldne helte. En læderfrakke hænger på en bøjle i loftet og minder om en hængt person. Under denne er en montre udformet som en kiste med glasvinduer, så man kan se nogle af oprørernes ting, blandt andet en molotovcocktail og en riffel. Der er en stemning af død og tabte muligheder, som fortsætter i det næste rødmalede rum, hvor der er opstillet fire skafotter med appeller fra de dømte. I modsætning hertil er det næste rum fyldt med postkort fra alverdens eksotiske steder som er sendt hjem til ungarske familiemedlemmer og venner af folk, der flygtede fra Ungarn efter revolutionen. Det virker helt kitschagtigt og står derfor også i stærk kontrast til det den næste Hall of tears, hvor navnene på alle de, der blev elimineret mellem 1945 og 1967, står skrevet på væggene. Midt i rummet er der 13

14 LENE OTTO 14 rækker af kors med jødestjerner både kristne og jøder var ofre. Tiden fra 1967 til 1989 præsenteres på skærme, der viser optagelser af vigtige begivenheder som fx demonstrationer i 1980 erne, ødelæggelsen af ungarske landsbyer i Rumænien, John Paul II s besøg i Ungarn og de sidste sovjetiske tropper, der forlade landet. På vej ud må man passere The perpetrators wall. Her er portrætter af alle, der støttede de to regimer, dvs. var ansatte i de to styres lovgivende, administrative og udøvende organer. Som i indgangsrummet er teksten kort og fyndig, den lyder: Victimizers. Der er navne og data på alle, hvoraf mange er nulevende. Museet har i hele sin korte levetid været heftigt debatteret og kritiseret, men også rost og velbesøgt. I den europæiske museumsverden har det fået anerkendelse, idet det blev nomineret til Museum of the Year i I dommernes rapport om de indstillede museer hedder det: The House of Terror in Budapest arouses strong feelings in its visitors, as it housed the headquarters of the Hungarian Nazi Arrow Cross Party before the Second World War and later the political secret police of the Communist regime. Each room has its own environment, with theatrical effects mixed with original pieces, the philosophy being closer to a contemporary art installation than a conventional museum display with showcases and text panels. The uncompromising portrayal of recent history has generated strong political debate in Hungary as many people who are still alive have experiences of the House of Terror, both as interrogators and those who were brought to the building for questioning. It was felt by the EMF Committee that the presentations in the museum were founded on sound research and succeed in keeping alive the memory of a series of terrible political and social experiences in Hungary without sensationalising them. (http://www.europeanmuseum forum.org). I kontrast til denne ros handler en stærk og vedvarende kritik om det legitime i at parallelisere nazismens kortvarige, men effektive udryddelse af ungarske jøder med 44 års politisk undertrykkelse af den ungarske befolkning. Er sammenligning overhovedet mulig eller relevant? Det kritiseres, at selvom indgangspartiet giver indtryk af, at de sidestilles, bruges der alligevel kun tre rum på den nazistiske periode, mens resten af huset omhandler overgreb begået under kommunismen. Så uanset den tilstræbte objektivitet ligger svaret måske i den fysiske disponering af fortællingen. Kritikken imødegås i utallige sammenhænge af museets leder Mária Schmidt, som er en kendt historiker og ideolog tilhørende den intellektuelle højrefløj, som fungerede som rådgiver for statsministeren under Orbán regeringen. Hun har bevidst opbygget museet som et sted, hvor den ungarske nation kan få oprejsning og hun ønsker, at museet fungerer som et pilgrimssted. I et interview i avisen Diplomata den 20. oktober 2005 fortæller hun, hvad det er for en interesse der driver hende 12 : We would like to touch our visitors hearts. We would like our museum to become a national place of commemoration where we can bow together to the victims of those terrible dictatorships. Lederen udtrykker desuden, at hun er chokeret over, at venstrefløjens beskyldning om at museet er et politisk redskab, der formidler det budskab, at venstrefløjen repræsenterer samme politik som Stalin. Før valget i april 2005, hvor den højreradikale Viktor Orbán måtte træde tilbage, udtalte socialisterne, at House of Terror skulle omdøbes til House of

15 KOMMUNISMENS EFTERMÆLE Remembrance and Reconciliation, hvis de vandt. Dette er dog endnu ikke sket. Det er ikke kun venstrefløjen der er kritisk, det gælder også jødiske organisationer i og uden for Europa. Socialister og liberalister i Ungarn beskylder museet for at være et redskab for højrekræfterne. That was why it got immense money and was completed in record time mener Tibor Vamos, der er jøde, tidligere kommunist og nuværende leder af den ungarske Auschwitz Foundation. De ungarske jøder er dybt bekymrede for langtidsvirkningerne af museet måde at fortælle historie på. Når alle ofre og alle bødler gøres lige, som det sker i udstillingen, underspilles det unikke i Holocaust. Kritikken lyder videre, at ved at fremstille Ungarn som et offer for Tysklands aggression snare end som aktiv deltager, hvidvaskes de såkaldte etniske ungareres rolle i udryddelsen af de ungarske jøder. Der produceres eller opretholdes en adskillelse mellem jøder og rigtige etniske ungarer, således at det er svært ikke at få det indtryk, at jøderne ikke er ungarere, lyder bekymringen. THE MUSEUM OF GENOCIDE VICTIMS På museet i Vilnius er det ikke ordet terror men aforismen folkedrab, der symbolsk forbinder nazismen og kommunismen og giver navn til museet. Ifølge museets leder Eugenijus Peikštenis er det museets formål er at indsamle, bevare og udstille historisk dokumentation af det fysiske og spirituelle folkemord på det litauiske folk samt omfanget af og de forskellige former for modstand mod Sovjetregimet. The Museum of Genocide Victims i Vilnius bygger således på den grundantagelse, at kommunismens undertrykkelse af den litauiske befolkning kan sidestilles med holocaust. 13 Som i Budapest udstilles kollaboratører, for- rædere og gerningsmænd med billeder, data og navn. I Litauen som i de øvrige baltiske lande er der, hvis mans er bort fra de russiske mindretalsgrupper, stort set konsensus om, at kommunismen kom udefra og ødelagde den kultur og det folk, der var der i forvejen. Denne fortolkning og erindring af den historiske periode, hvor Litauen var en sovjetrepublik, er det blevet et vigtigt nationalt projekt at formidle, fordi den opfattes som en sandhed, der bevidst blev fortiet under sovjetstyret, hvor det var den røde hærs befrielse af de baltiske lande, der blev erindret. 14 Derfor blev museet også påbudt ved lov allerede i 1992 som et led i reetableringen af en national bevidsthed og det har aldrig været diskussioner om, hvilket perspektiv, der skulle anlægges. Omdiskuteret har derimod været et andet privat museum i Litauen, Grutas Park, som udstiller den sovjetiske materielle erindringskultur i en park, som er en mellemting mellem et frilandsmuseum og et Disneyland (se Otto 2009). Museet i Vilnius skal formidle og optænde en nationalfølelse. En særlig genstand appellerer stærkt til nationalfølelsen. Det er en figur af den mytologiske nationalhelt Vytis, men det er ikke en hvilken som helst figur, der blot skal illudere den nationale ånd. Fordi denne efterladte og halvt ødelagte figur i huset blev brugt af de russiske soldater til at skyde til måls efter, er den mere end et symbol, den er en materialisering af forsøget på udslettelse af nationen. Den konkretiserer så at sige folkedrabet, og dens usle tilstand taler direkte til de nationale følelser, ikke mindst når der er engagerede omvisere i form af tidligere deporterede og modstandsfolk tilstede. Det er der altid ved besøg af skoleklasser, men de fungerer på grund af sprogbarrierer sjældent som formid- 15

16 LENE OTTO 16 lere for det efterhånden anseelige antal turister, der besøger stedet. Fangekælderen, som står næsten uberørt, betragtes som den vigtigste del af museet. Den blev indrettet som fængsel i 1940 efter Sovjets besættelse af Litauen. Som del af museet står den urørt, som den så ud da KGB forlod bygningen i 1991, bortset fra et par enkelte celler, hvor der er udstillinger. I én celle udstilles sække med makulerede papirer, som KGB nåede at fjerne fra arkiver og destruere. I en anden celle er der billeder af alle ledere og ansatte i KGB og i en tredje er der en udstilling For God and the Motherland, om regimets forfølgelse af kirken. Klimaks i kælderudstillingen er The Execution Chamber, hvor der er foretaget en arkæologisk udgravning. I hullerne i den bare jord ligger genstande, som er gravet frem, et kors, en vielsesring, en stump pigtråd og knapper. Der er også udstillet en bunke sko og nogle briller. Det fremgår ikke, om de også er gravet op eller placeret her efterfølgende. Valget af netop disse genstande kan meget vel være en bevidst eller ubevidst henvisning til den famøse udstilling i Auschwitz museet, hvor der bag glas er udstillet bunker af sko, hår og briller, berøvet fra jøderne før de kom i gaskammeret. Sko og briller er intime ejendele, der har været i tæt berøring med folks kroppe, mens de endnu levede, og derfor er de virkningsfulde som kontaktpunkter for publikum, hvor den traumatiske historie gøres nærværende, men brugen af de samme genstande i holocaustudstillinger rundt omkring i verden bliver samtidig en slags dominerende kulturelt narrativ, som gør den oprindelige historiske begivenhed til en symbolsk repræsentation af menneskelig og politisk ondskab. Som genstande og udstillingssprog fungerer de som et materielt erindringskompleks i en global historiekultur. I Vilnius fortæller de udstillingssproglige henvisninger til holocausterindringen, på det mere ubevidste plan, at der også er begået folkemord i Litauen på linje med (om end ikke i samme omfang) som Holocaust. I stueetagen handler udstillingen om besættelsen og sovjetiseringen og modstandsbevægelsen. Ikke overraskende er det ikke-angrebspagten mellem Sovjet og Tyskland, den såkaldte Rippentrop traktat, der er fortællingens røde tråd. Den bærende fortælling er, at det blev Litauens skæbne at blive en socialistisk sovjetrepublik, fordi nationen blev forrådt af begge stormagter, som det ses på et foto af Stalin og Rippentrop, der smilende skåler for Hitler. Udstillingen om sovjetiseringen er holdt i rødt, som også på de andre museer bruges til at visualisere den kommunistiske socialisering. Derudover er der bøger, pengesedler, valgplakater og i det hele taget propaganda udgivet af Agitprop, som var en institution for visuel agitation og propaganda. Forfølgelsen af antikommunisterne er veldokumenteret med billeder og skriftstykker, men stærkest står en håndtegning af Stalin, hvor øjnene er skåret væk, så den kan holdes op som maske foran hovedet. Den var bevis i en retssag mod otte personer, der blev dømt for antikommunistisk virksomhed. Den ni år lange modstandskamp og ikke mindst den organiserede modstandsbevægelses dagligdag er i centrum. Det er især de mange personlige genstande, der gør udstillingen nærværende. Der er udstillet små tegninger, autentiske fotos, håndskrevne sedler og genstande som smykker, religiøse billeder og bøger som giver publikum indblik i partisanernes ensomme liv i de store skove. Der er også små ting, som partisanerne har udskåret i træ. Ikke mindst er der utallige fotografier af partisanerne eller frihedskæmperne.

17 NORDISK MUSEOLOGI , S Response to Dr. Bradburne s paper Local Heroes Gardens in memoriam and more MARGRETHE FLORYAN* As Dr. James Bradburne so clearly stated, gardens and museums share many characteristics and attributes. In the following, I shall attempt to accentuate a couple of aspects of this cross-disciplinary agenda. Given my personal fascination with horticulture, gardens will be my main focus point. My idea is to apply some of Dr. Bradburne s museological reflections to garden theory, to introduce the term hortus musealis in the present context, and then conclude with some points concerning the reconstruction of historic gardens. The connection with museion is found in museums and gardens alike. Collecting and reflecting plays a key role in both spheres. Yet for all their seemingly ephemeral character, the complexity of gardens seems to be in need of continuous defence. Gardens indeed encompass much more than sheer physical elements, and they hold much more than trees and plants. They are works of art. Furthermore, and in continuation of Dr. Bradburne s viewpoints on museums, gardens may be labelled institutions of memory. They document culture and they reflect identity. Like museums and other collective phenomena of collective memory, gardens are shared by groups and they are instrumental in creating groups. Every single garden composition is a highly significant world, sacred and secular values blending within each garden s specific fence. Again paraphrasing Dr. Bradburne, a garden just like a museum can be looked upon as a non-narrative collection of texts. It may seem somewhat bold to assert the importance of our personal encounter with museums and gardens in the highly scholarly context of the present seminar. Yet I think it should be attempted, because this point may open our minds to new ways of approaching as well as appreciating the essentials of both domains. For example, it may help taking the empathetic dimension of our approach to museums and gardens into consideration. I should like to refer to the Polish poet Wislawa Szymborska s poem entitled Museum, because it so brilliantly points to the category of time in our appraisal of museum exhibits. 1 Facing such exhibits, it becomes clear that here life has been extinct. And yet life continues beyond the lifespan of the female first person. We approach museums and gardens as persons bearing with us time past, present and future, and the very experience of time is, of course, one of the very basic features of these encounters. For all their ephemeral and fragile character, gardens embody life. And they give life, thus overcoming the melancholy inherent in Szymborska s universe. If we also devote some attention to physical dynamics, to bodyscape and movement when considering the nature of our encounter with gardens and museums, we may realize the importance of the path and

18 98

19 GARDENS IN MEMORIAM AND MORE its rich ritual meanings. 2 Museums and gardens are not only platforms for study and remembrance. Past, present and future intertwine, and museums as well as gardens are basically privileged places for acquiring new understandings, reaping playful and intelligent collective experiences, and creating new memories. Whereas museums are late constructions, it is impossible to imagine man or woman without gardens nor without collections, for that matter. The ontological state of gardens and museums, respectively, do indeed hold interesting differences, yet both provoke kindred experiences of life and death, poetics and politics, lull and energy, sorrow and delight, etc. Villa Adriana in Tibur (today s Tivoli), laid out in the early 2nd century, is a point in case. This complex was indeed much more than an Imperial retreat from Rome. A large court lived here during Emperor Hadrian s last 99 The Canopus is one of the central features of Villa Adriana, constructed in the early 2nd century as a retreat for Emperor Hadrian. The pool was named after an Egyptian city where a temple was dedicated to the god of Serapis. The crocodile reminds of the Egyptian site. Yet the architecture and the statues of the Hadrian Canopus are Greek. Author s photos, years, and his successors also used the villa. Villa Adriana was a large-scale construction that was both a cosmos and a museion. It was a place in which to rule and to linger, to accommodate congenial spirits and to cultivate the recollections of various phenomena experienced elsewhere. The villa boasted an extensive suite of scenes and replicas from the Emperor s travels, thus embodying what I would choose to name the first hortus musealis. 3 This concept was to be diligently copied and elaborated upon, particularly in the late 18th century when sights encountered on the Grand Tour were aped elsewhere, and Rousseau s tomb in the Ermenonville garden and other

20 MARGRETHE FLORYAN 100 motifs tied into contemporary poetics, and history engendered replicas in landscape gardens all across the European continent. Hortus musealis points to the specific memoirs and associations that the garden owners of that period aimed at staging, and which they also hoped that their guests and the readers of their garden guide books would apprehend. Yet the term may also be seen as reaching today s encounter with the self-same historic gardens. Within the bounds of the historic horti museali, our minds and memories are being addressed and perhaps even challenged. Over time, new memory collectives are being created. But it is a fact that numerous historic gardens, including Villa Adriana, have come down to us in a state relentlessly marked by their fragile and ephemeral character. Constructions are ruinous and Nature has taken possession of what was once a sophisticated landscape and planting scheme. Over the past few decades, the ambition of recreating some of Europe s great gardens has come to fruition. This trend has led to new and inspiring discussions about terms and tools, meaning and memory. Much enthusiasm, energy, courage and craftsmanship have been applied to projects concerning a series of fine 16th and early 17th century gardens. Many such gardens were deeply indebted to the Hero of Alexandria heritage, not least to Hero s teachings on pneumatics. Most of the garden-makers projects of those times are gone, but knowing Hero s text helps in enabling today s professionals to carry out their jobs. This entails a double path. Next to focusing on the hermeneutics or the readings of gardens we must analyze, attempt to understand and possibly stay loyal to the original makers knowledge, their techniques and visions. Contrary to Dr. Bradburne, I do not consider it a misfortune that gardens are fragile and ephemeral. Fusing distillates of our rich historical sources with modern technology and with an empathetic view to our common garden historical heritage will continue securing the prospering of garden reconstructions. New landscape and gardens designs play many of the same chords. But they also offer new and creative perspectives on our contemporary lives. In so doing, they may already be on their way to the vast fields of our collective memory. NOTER 1. The poem entitled Museum by Wislawa Szymborska (born 1923) is quoted here in its full length from MUSEUM Here are plates but no appetite. And wedding rings, but the requited love has been gone now for some three hundred years Here s a fan where is the maiden s blush? Here are swords where is the ire? Nor will the lute sound at the twilight hour. Since eternity was out of stock, ten thousand aging things have been amassed instead. The moss-grown guard in golden slumber props his moustache on the Exhibit Number... Fight. Metals, clay and feathers celebrate their silent triumphs over dates. Only some Egyptian flapper s silly hairpin giggles.

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Politikugen Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Indholdsfortegnelse En (meget) kort historie om begrebet Den Kolde Krig Sikkerhedsbegrebet i strategiske studier Sikkerhedsbegrebet i fredsforskning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Kommunismens eftermæle Museer og erindringspolitik i Østeuropa

Kommunismens eftermæle Museer og erindringspolitik i Østeuropa NORDISK MUSEOLOGI 2008 1-2, S. 5-32 Kommunismens eftermæle Museer og erindringspolitik i Østeuropa LENE OTTO* Title: The legacy of Communism. Museums and Politics of Memory in Eastern Europe. Abstract:

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

ART. Demokrati - bredt ud lokalt, nationalt og globalt. science & democracy. Af Lene Andersen og Rune Gregers Meyer

ART. Demokrati - bredt ud lokalt, nationalt og globalt. science & democracy. Af Lene Andersen og Rune Gregers Meyer Demokrati - bredt ud lokalt, nationalt og globalt Af Lene Andersen og Rune Gregers Meyer Oversigt forord koncept dogme målgruppe why its important økonomi plan En tanke bli r til en ide, som bli r til

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Museumspris for fornyelse 5

Museumspris for fornyelse 5 Museumspris for fornyelse Thomas Bloch Ravn Lørdag aften 21. maj fik Den Gamle By overrakt den prestigefyldte Luigi Micheletti Award. Prisen uddeles én gang årligt til et innovativt museum, der arbejder

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale Kristoffer Albris Antropolog, Ph.d., Post doc Juridisk Fakultet, Københavns Universitet Copenhagen Center for Disaster Research (COPE) ESPRESSO www.espressoproject.eu

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL AFGANG 2010 OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL UDDANNELSEN er en selvstændig videregående uddannelse for alle med interesse for moderne smykkekunst og korpusarbejde, der tager udgangspunkt i et personligt kunstnerisk

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Kristeligt Dagblad 03.05.12 Århus Stiftstidende 07.05.12 Jyllandsposten 09.05.12 Børsen 10.05.12. P2 11.05.12 Radio24syv 10.05.12 Radio24syv 17.05.

Kristeligt Dagblad 03.05.12 Århus Stiftstidende 07.05.12 Jyllandsposten 09.05.12 Børsen 10.05.12. P2 11.05.12 Radio24syv 10.05.12 Radio24syv 17.05. For several years I ve been aware of the SPOR festival from a distance. It is remarkable that a festival in a (from an outside perspective) relatively small and remote location cannot only actively, but

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group

Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group SKAL VI SE PÅ BRUGERNE? - KULTURSPECIFIKKE PERSPEKTIVER PÅ USABILITY WORLD USABILITY DAY, 14 NOVEMBER, 2006 Globale digitalisering - verdens borgere

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room Appendix 14 Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting Sketch of the room Date, time, place and class: Generel observations 1. Shared understandings (meaning, knowledge)

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere