ÅRSRAPPORT BB Electronics A/S CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009 BB Electronics A/S CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 3 Hoved og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Den økonomiske udvikling 16 Samfundsansvar 18 Ledelsespåtegning 20 Den uafhængige revisors påtegning 21 Regnskabspraksis 22 Koncernregnskab 27 Moderselskabsregnskab 41 Noter 44 1

3 Fortsættelse af omfattende LEAN program i BB Electronics inklusive fokus på 5S Samling af danske aktiviteter i Horsens Opstart af Supply Chain forbedringer til understøtning af LEAN og kundeservice Igangsætning af omfattende indkøbsprojekt Investering i ny teknologi til påbegyndt sporbarhedsprojekt Betydelig aktivitet med prototyper i Technology Centre Øget fokus på salgsaktivitet i Sverige Øget aktivitetsniveau i Kina 2

4 BB Electronics forretningsmodel BB Electronics A/S 100 % BB Electronics (Suzhou) Co. Ltd. Vision BB Electronics skal være den foretrukne EMS outsourcingpartner for skandinaviske virksomheder med behov for elektronikproduktion. BB Electronics betjener hovedsageligt kunder indenfor industri-, professionel telekommunikation/it- og medicosegmentet med behov for små til mellemstore serier (high mix / low volume). BB Electronics forbedrer kundernes konkurrenceevne ved at levere komplette løsninger fra idé til slutprodukt til konkurrencedygtige priser. Ved at opfylde kundernes forventninger opbygger BB Electronics loyale og varige relationer til kunderne. Strategi BB Electronics strategi bygger på følgende seks grundelementer: BB DesignLink: En effektiv styring af produktudviklingen giver produkterne optimalt afsæt og spiller en væsentlig rolle i forbindelse med implementering af produktkonfigurationer, der fra begyndelsen begrænser omkostningerne. BB DesignLink sikrer, at kundens produkt er så konkurrencedygtigt som muligt i forhold til pris, kvalitet og logistik. BB DesignLink er bemandet med erfarne udviklingsingeniører, der hjælper kunden med at udvikle og industrialisere nye produkter og tilpasse eksisterende produkter til serieproduktion. BB Electronics salgsafdeling rådgiver sammen med DesignLink om brugen af BB standardkomponenter, der gør kundernes produkter hurtigere at starte op. Samtidig reduceres kundernes forpligtelser. Global Sourcing: Effektivt indkøb, optimeret forsyning af materialer samt de rette samarbejdspartnere er afgørende for på lang sigt at være en troværdig og konkurrencedygtig leverandør og partner på elektronikområdet. BB Electronics tilbyder kunderne en optimeret værdikæde, hvor der arbejdes tæt sammen med leverandørerne for at sikre, at indkøbspriserne og leveringstiderne er konkurrencedygtige på det globale marked. Det sikres ved en centralt koordineret global sourcing indsats i både Asien og Europa. Integreret logistik: BB Electronics tilbyder komplette logistikløsninger, der dækker hele værdikæden fra udvælgelse af leverandør til distribution og after sales service på varen, alt sammen efter aftale med kunden. På den måde matcher 3

5 virksomheden den enkelte kundes markedssituation. Vi udvikler løsninger baseret på simpel ordreproduktion over forecaststyring, rammeordrer og VMI. Ikke to kunder er ens. Men BB Electronics finder med udgangspunkt i erfaringerne fra en lang række kunder den helt rigtige løsning til hver enkelt kunde. Det sker i et tæt samarbejde med leverandørerne. Højteknologiske produktionsenheder: BB Electronics råder over 2 produktionsenheder i henholdsvis Horsens og Suzhou i Kina, hvor vi tilbyder produktion af print samt test og boxbuild. På begge sites tilbyder vi at gennemføre produktion af såvel simple som særdeles komplekse opgaver. Vi råder over et teknologisk opdateret produktionsapparat, der sikrer den bedste kvalitet, stor fleksibilitet og høj effektivitet. Intensive LEAN-projekter gør os i stand til at tilbyde nye såvel som eksisterende kunder stor kapabilitet, kapacitet og ekstrem fleksibilitet. Dedikeret fokus på lavt spild, små lagre, kort gennemløbstid og world class kvalitet betyder, at vi er rustet til at servicere vores kunder hurtigt og nøjagtigt. På bestykning af print arbejder vi med høje proces- og kvalitetskrav, som sikres gennem løbende proceskontrol og test. Inline optisk pastakontrol, automatisk optisk inspektion på monterede print, flying probe, in-circuit test og funktionstest er alle eksempler på faste kvalitetsprocesser, ligesom der i øvrigt tilbydes røntgeninspektion på stikprøveniveau. På boxbuild niveau samler, tester og programmerer vi produkterne færdige og klar til salg til slutbrugeren. Det kan dreje sig om montage af printkort i stål- og plastkabinetter, montering af display, tastaturer, antenner og en lang række andre mekaniske emner. Alt sammen under nøje overvågning af løbende proceskontrol og dataopsamling. Visuelle yield skærme overalt i produktionen sikrer ligeledes en hurtig og aktiv opfølgning på kvalitetsafvigelser. Til sidst pakkes og mærkes produkterne individuelt afhængig af kundernes ønsker. AsiaLink: Som én af få nordeuropæiske EMSudbydere tilbyder BB Electronics økonomisk attraktiv produktion i Kina. Det sker på fabrikken i Suzhou, som med flere års erfaring har en dokumenteret høj standard. Med hensyn til planlægning, kvalitetssikring og indkøb ledes fabrikken i Kina efter samme principper som den danske fabrik. Desuden har vores kinesiske fabrik det seneste år gennemført en række LEAN-projekter efter samme metoder som i Danmark. Det gør, at overførsel af produktion mellem Danmark og Kina foregår hurtigt og effektivt. Fabrikken i Kina har dansk ledelse. Danske udviklingsingeniører og teknikere er fast tilknyttet, ligesom DesignLink nu råder over specialister inden for plast, elektronik og mekanik i BB Suzhou. After-sales service: BB Electronics servicerer kunden i garantiperioden og efterfølgende i både BB Horsens og i BB Suzhou. Det gør det muligt at vurdere, om det er billigst at reparere eller skifte ud. Desuden kan der ydes den nødvendige service. BB Electronics tilbyder at overtage den totale håndtering af after-sales processen. Vi varetager returneringer, garantireparationer, servicereparationer og ombytninger. En service, der også tilbydes på produkter, som BB Electronics ikke selv har fremstillet. Virksomheder, der outsourcer produktionen, besidder ofte ikke den nødvendige tekniske kompetence på det område. Servicen sikrer en høj grad af tilfredshed hos kunden fra først til sidst. Endvidere har rapporterne fra after-sales service vist sig værdifulde for vore kunders udviklingsafdelinger i deres bestræbelser på kontinuerlige forbedringer af produkterne. 4

6 Hoved og nøgletal (tkr.) 6 mdr Hovedtal Nettoomsætning EBITDA før særlige poster Særlige poster (9.868) - (78.101) - - Heraf udgør goodwill nedskrivning EBITDA (6.193) Resultat af ordinær primær drift (24.125) (56.020) Resultat af finansielle poster (7.671) (14.350) (14.589) (14.200) (4.713) Årets resultat (22.041) (56.427) (3.307) Anlægsaktiver Årets investering i materielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Selskabskapital Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Nettorentebærende gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme til investeringsaktivitet (19.575) (18.649) (27.264) (11.754) (6.350) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (4.703) (10.529) (8.052) (7.680) (3.490) Ændring i likvider (7.654) Nøgletal EBITDA-margin før særlige poster (%) 0,7 8,0 5,7 7,1 4,2 EBIT-margin (%) (4,3) 5,2 (7,7) 4,3 0,5 ROIC I eksklusive goodwill (%)* (7,3) 15,1 9,0 12,7 2,3 Aktiver/Egenkapital 9,8 6,6 12,4 5,3 5,4 ROIC II eksklusive goodwill (%)* (12,5) 15,1 (3,4) 12,7 2,3 Egenkapitalforrentning (%)* (46,4) 45,7 (90,2) 16,1 (5,3) Soliditet (%) inkl. BB Electronics Holding A/S 30,2 33,1 25,2 33,9 35,2 Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2005". EBITDA-margin før særlige poster: ROIC I: ROIC Il: Egenkapitalforrentning: Soliditet inkl. BB Electronics Holding A/S: EBITDA før særlige poster x 100 / Nettoomsætning EBITA før særlige poster x 100 / Gennemsnitlig investeret kapital excl. goodw ill EBITA efter særlige poster x 100 / Gennemsnitlig investeret kapital excl. goodw ill Ordinært resultat efter skat x 100 / Gennemsnitlig egenkapital Egenkapital ultimo inkl. ansvarlig lånekapital x 100 / Samlede aktiver ultimo 5

7 Ledelsesberetning Den generelle markedsudvikling har betydet en nedgang i omsætningen for BB Electronics på knap 25 % i forhold til Det er på linje med markedsudviklingen. Baggrunden for nedgangen i omsætningen er, at segmenter i dele af virksomhedens kundebase er kraftigt ramt af den verdensomspændende finansielle krise. Trods den globale økonomiske afmatning fortsatte BB Electronics i 2009 gennemførelsen af adskillige betydende initiativer. De omfattende LEAN-projekter er fortsat. Samtidig er der sat gang i et omfattende indkøbsprojekt, der fortsætter i Formålet med projektet er at introducere nye værktøjer og metoder til at udvælge de bedste underleverandører. På den måde sikres konkurrencedygtige materialepriser inden for alle kategorier. Særlige engangsprægede poster påvirker årets resultat negativt. Det drejer sig især om sammenlægning af de danske fabrikker, flytning af Technology Centre ind i Horsens-fabrikken samt nedskrivning af bygninger. BB Electronics forventninger til 2010 er, at virksomheden realiserer et positivt resultat før skat på det eksisterende omsætningsniveau. Grundlaget herfor er de tilpasninger af omkostningerne og allerede igangsatte forbedringsprojekter, som virksomheden gennemførte i løbet af Med de betydende initiativer gennemført i 2009 fremstår virksomheden i dag som en stærk og velkonsolideret partner, der tilbyder både eksisterende og nye kunder hurtig opstart af nye produkter, en høj leveringsperformance, større fleksibilitet og lav kapitalbinding. Kapaciteten og den likviditetsmæssige stilling gør, at BB Electronics samlet set står stærkt med henblik på at deltage i en fremtidig vækst. Begivenheder i 2009 Det forløbne regnskabsår er påvirket negativt af den globale, finansielle krise. Trods det har BB Electronics gennem hele regnskabsåret øget fokus på indkøb, kvalitet, salgsaktiviteter og LEAN: BB Electronics har gennem de seneste 3 år investeret massivt i LEAN-projekter. Virksomheden har fortsat stor fokus på at fastholde LEAN som det styrende element i produktionen. Siden introduktionen af LEAN i begyndelsen af 2007, har BB Electronics gennemgået en total transformation af virksomhedens måde at producere på. Det har skabt - og skaber fortsat - markante og synlige resultater både på fabrikken i Danmark og på fabrikken i Kina. Gennem 2009 har BB Electronics LEANafdeling fokuseret på at skabe den størst mulige fleksibilitet i produktionen. Det skal gøre os endnu bedre til at tage nye kunder ind og til at håndtere nye produkter fra eksisterende kunder. Ligeledes er en stor del af produktionen specielt designet til at fremstille højkomplekse produkter i lavt styktal for netop at møde kundernes efterspørgsel så hurtigt og så effektivt som muligt. Gennem de sidste års LEAN-projekter har BB Electronics formået at reducere produktionsgennemløbstiden i hele produktionen med over 50 % samtidig med, at værdien bundet i varer i arbejde og mellemvarer ligeledes er reduceret med over 50 %. Konstant fokus på medarbejdereffektivitet gennem 6

8 struktureret Performance Management har desuden påvirket positivt til virksomhedens effektivitet og produktivitet. BB Electronics fastholder LEANafdelingen som en særskilt funktion. Afdelingen består af 4 dedikerede medarbejdere i Danmark og 4 dedikerede medarbejdere i den kinesiske LEANafdeling. Som et naturligt næste skridt er to LEAN-agenter i 2009 tilgået Supply Chain / Procurement Excellence projekterne som fuldtidsressourcer. Resultatet af de seneste års LEANprojekter er, at BB Electronics i dag tilbyder fuldt fleksible produktionsrammer til både eksisterende og nye kunder i såvel Danmark som Kina. Også i 2009 har BB Electronics Technology Centre arbejdet med det særlige koncept, hvor kombinationen af års erfaring med produktion og indkøb, sammenholdt med moderne udviklingsværktøjer, DFM-teknologier og en motiveret stab af erfarne udviklings- og industrialiseringsfolk, sikrer implementeringen af nye produkter hurtigst muligt. BB DesignLink udgør rådgivningsdelen i BB Technology Centre. Omdrejningspunktet er Design For Manufacturing (DFM), der omfatter både elektronik og mekanik. Gennem analyser, rapporter, rådgivning fra konsulenter og projektarbejde hjælper virksomhedens erfarne udviklings- og designingeniører kunderne med optimering af nye produkter eller optimering og opdatering af eksisterende. DFM og prototype-rapporter fra DesignLink lever op til internationale IPC standarder og høster anerkendelse for at være værdifulde designinput for virksomhedens kunder. Rådgivning om optimering med henblik på bedst mulig kvalitet for lavest mulig kostpris ved både produktion i Danmark og Kina er blevet udbygget med yderligere ressourcer i Kina, hvor BB DesignLink nu lever op til det danske setup med eksperter indenfor projektledelse, DFM på elektronik og mekanik samt test. BB DesignLink i Kina råder ligeledes over de nyeste udviklingsværktøjer indenfor DFM og 3D CAD. Flere end 50 kunder valgte i 2009 at benytte teknologicentrets services indenfor rådgivning, sourcing, prototypefremstilling samt fremtagning af mekaniske dele og testudstyr i både Europa og Kina. I alt blev der i 2009 produceret mere end 200 forskellige prototyper i BB DesignLink. I slutningen af 2009 er det besluttet at integrere BB DesignLink og PTA (produktionsteknik) i én stærk engineering organisation. Det sker for at styrke mulighederne for at supportere kunderne yderligere via tæt samarbejde mellem ingeniørerne i BB DesignLink og PTA. Udover de nævnte fordele styrker integrationen NPI processen (introduktion af nye produkter). BB DesignLink arbejder tæt sammen med velrenommerede design- og udviklingshuse i Danmark og Sverige. Der er gennemført projekter, hvor BB Electronics har påtaget sig udviklingsopgaven fra A-Z med tæt fælles projektledelse fra idé og konceptfase til volumenproduktion i f.eks. Kina. I andre opgaver indgår DesignLink som leverandør af prototyper, rådgivning, værktøjer og testsystemer til udviklingshusenes store udviklingsprojekter for diverse kunder. For at sikre den bedst mulige service og højeste fleksibilitet har Global Sourcing i samarbejde med leverandørerne indledt et projekt, hvor målet er at mindske leveringstiden på komponenter. Projektet finder sted i tæt samarbejde med kunderne for at varetage deres behov for hurtig og præcis levering. Opgaven løses ved hjælp af logistiske forbedringer, der sikrer højst syv dages leveringstid på komponenter. 7

9 Sporbarhed hos BB Electronics Kravene til kvalitet er konstant stigende. Vore kunder forventer naturligt, at de produkter, vi leverer til dem, fungerer perfekt og er uden fejl. Samlet set er tolerancen overfor fejl i forsyningskæden blevet lavere; vi tager kvalitet for givet og accepterer ikke fejl. Sker det alligevel, at der konstateres fejl i produkterne, forventer vore kunder, at problemerne identificeres og løses hurtigt og effektivt. I forbindelse med såkaldte seriefejl er det vigtigt, at leverandører selektivt afgrænser de potentielt fejlbehæftede produkter og foretager den nødvendige tilbagekaldelse på en kontrolleret og effektiv måde. Det er af markedsmæssige årsager ekstremt vigtigt og vil i mange tilfælde tillige være krævet af lovgivningen indenfor specifikke områder, som f.eks. medicinsk elektronik. Derfor har BB Electronics i 2009 besluttet at indføre det mest moderne state of the art system til opsamling og styring af sporbarhed i hele kæden fra materialeindhold og oprindelse, fremstillingsprocesser, logistik og after sales service. Systemet kaldes et MES (Manufacturing Execution System). Investeringen omfatter markings- og scanningsudstyr, der installeres overalt i fabrikkerne, samt avanceret rapporterings- og databasesoftware. Der etableres datakommunikation til testsystemer og systemet integreres med det eksisterende ERP system, Microsoft Dynamics AX Desuden opsættes der yderligere en del terminaler til den elektroniske dokumentation. Som leverandør af avanceret elektronikproduktion til krævende kunder i Skandinavien skal BB Electronics have styr på materialer og processer for de enkelte produktioner og produkter. Derfor opsamles en lang række data vedrørende det enkelte produkt. Det omfatter bl.a.: Hvilke specifikke materialer, der indgår i det enkelte produkt og produktionsserie. Hvilke processer produktet har gennemgået. Hvilke operatører, der har været involveret i fremstillingen. Hvilke specifikke procesparametre produktet har været udsat for. Hvilke konkrete testdata, der er målt på produktet. Hvilke fejl har der været, og hvilke korrektioner er der udført. Disse data har grundlæggende altid kunnet registreres manuelt. De mange data og de talrige forskellige kilder har imidlertid i realiteten betydet, at det var dyrt, langsomt og forbundet med nogen usikkerhed at sammenstille alle disse data. 8

10 I løbet af 2010 og 2011 udrulles systemet på alle linjer i såvel Danmark som Kina. Ovennævnte data opsamles i realtid med tidsstempling i en global database. Det giver et betydeligt større overblik, en langt højere kvalitet af Q-dokumentation og en meget nemmere adgang til data for kunderne enten i form af rapporter eller i form af direkte netværksadgang. Man kan som kunde følge produktionen på nærmeste hold. Verden er blevet mindre. I dag kan man følge produktionen i Kina med et museklik. Når et produkt fødes i produktionen, vil den første komponent normalt være et ubestykket PCB, hvorpå øvrige komponenter monteres. PCB et bliver lasermarkeret med en unik stregkode, som altid følger produktet. Undervejs i processen opsamles produktionsdata og testdata løbende i de enkelte afdelinger. Det sker ved placering af stregkodescannere ved de enkelte processer og ved direkte dataoverførsel fra bl.a. testsystemerne. Ud over disse fordele får vi glæde af systemet ved: Al dokumentation til produktionen bliver elektronisk. Hurtigere oprettelse af styklister og øvrig dokumentation. Større sikkerhed og hurtigere gennemførelse af ændringer i dokumentationen. Fuld historik af produkters life cycle. Realtidsopsamling af fejl og designrelaterede problemer. Bedre mulighed for at levere proaktiv tilbagemelding til kunder. Avancerede rapporteringsværktøjer automatiserer og støtter LEANprocesserne. Hovedparten af vore konkurrenter bruger ikke tilsvarende systemer. Systemet har afgørende betydning for flere eksisterende og potentielle kunder, der selv oplever stigende krav til høj sikkerhed og fuld sporbarhed. Som EMS-samarbejdspartner kan vi nu levere sporbarhedsdata og styring hele vejen gennem kæden. Dermed integreres vi i vore kunders sporbarhedssystemer. Alt i alt øger investeringen vores konkurrenceevne og performance såvel udadtil som internt. Markeds- og salgsudvikling BB Electronics betjener en række virksomheder indenfor industriel elektronik, professionel telekommunikation/it og medico. Desuden har BB Electronics kunder indenfor områder, der kræver specielle godkendelser og/eller kompetencer, såsom f.eks. forsvar og overvågning/intelligence bød på en række udfordringer i markedet, idet mange industrier var betydeligt berørte af den globale afmatning i kølvandet på den finansielle krise. Den generelle markedsudvikling betød en nedgang på godt 25 % for de EMS-virksomheder i Nordeuropa, BB Electronics sædvanligvis sammenligner sig med, ligesom flere måtte bukke under for krisen og gå i betalingsstandsning eller endda konkurs. Således er BB Electronics omsætningsnedgang på 22 % i forhold til 2008 på linie med markedsudviklingen. Det vurderes, at virksomheden på et antal eksisterende kunder har vundet andel af deres samlede outsourcingvolumen. I løbet af 2009 reducerede BB Electronics kostbasen betydeligt, som sammenholdt med et stærkt cash flow bevirker, at virksomheden står stærkt rustet til både eventuel fortsat lavkonjunktur/stagnation og en forventet stigende efterspørgsel i 2010 og Efterspørgslen efter de produkter, der produceres på kontrakt, følger naturligt OEM-kundernes efterspørgsel i deres respektive markeder. Specielt har kunder indenfor industriel elektronik oplevet en markant efterspørgselsnedgang, der blandt andet skyldes opbremsning indenfor byggeri og maskinbyggeri. Det har endvidere været vanskeligt at opnå finansiering af projekter indenfor f.eks. cleantech og off-shore. 9

11 Derimod synes segmenterne professionel telekommunikation/it og medico i mindre grad at være berørte af krisen. Det skyldes sandsynligvis, at f.eks. udstyr til tele-/videokonference netop kan medvirke til at nedbringe organisationers rejseomkostninger, samt at BB Electronics væsentligste kunde indenfor området også har en betydelig del af sin omsætning til den offentlige sektor, som selv i lavkonjunkturer typisk opretholder et højt investeringsniveau. Medicoudstyr afsættes også i en stor udstrækning til offentlige sygehuse og laboratorier. Samtidig ses en tendens til, at der introduceres både større, hurtigere og mere omfattende analyseapparater til centrale behandlingssteder og mindre fleksible enheder til decentrale/point-ofcare behandlingssteder. BB Electronics iværksatte indsats på salg til nye kundeemner i specielt Sverige med afsæt i de to etablerede salgskontorer i hhv. Västerås og Halmstad, vurderes at have resulteret i opbygningen af en betydelig platform af potentielle kunder, som skal bidrage til fremtidens omsætning for BB Electronics. Der er indgået samarbejdsaftaler med flere nye svenske kunder i løbet af Disse vurderes at have væsentligt omsætningspotentiale over de kommende tre år. gennemførelse af BB Electronics strategi om at servicere kunder, der er innovative indenfor udvikling af high-tech produkter med BB Electronics udvidede værdikædeaktiviteter såsom udvikling, industrialisering og produktion af high-mix og low-volume produkter fra henholdsvis Danmark og Kina. Mod slutningen af 2009 blev et Sales Excellence Program forberedt til gennemførsel i første halvdel af Sales Excellence Programmet vil medvirke til at skærpe BB Electronics value proposition og go-to-market strategi yderligere med henblik på fuld udnyttelse af virksomhedens samlede pipeline af omsætningsmuligheder til eksisterende og nye kunder. Desuden forventes gennemførelsen af programmet at fungere som en væsentlig træning og udvikling af virksomhedens medarbejdere i disciplinerne salg og kundeservice. Programmet følger således i naturlig forlængelse af de allerede gennemførte forbedringsprogrammer indenfor LEAN-manufacturing og Procurement / Supply Chain Excellence. Der er ligeledes indgået samarbejdsaftaler med flere danske kunder i BB Electronics DesignLink har blandt andet deltaget i industrialisering og etablering af produktion af intelligent måleudstyr med integreret datakommunikation i Suzhou-fabrikken. Den aktivitet repræsenterer på udmærket vis det store fokus, der opleves indenfor cleantech, herunder frembringelse og udnyttelse af forskellige energiformer. Der forventes en betydelig omsætning fra samarbejdet over de kommende år. En anden væsentlig ny kunde udvikler og markedsfører infrastruktur til digital broadcasting af f.eks. TV-signaler. Området forventes at udvikle sig betydeligt som følge af overgang fra analog til digital TV-transmission, der er politisk vedtaget i et stort antal lande. Begge disse kunder vurderes at være gode eksempler på en vellykket 10

12 Organisation Ledelse Produktion/ Supply Chain Indkøb Finans/Support Salg Horsens Suzhou HR LEAN/ forretningsudvikling Finans IT Salg Produktion Produktion Danmark Danmark Danmark Industri Logistik Logistik Kina Kina Kina Telecom PE/ DesignLink PE Kantine Horsens Medical/ andet After Sale Service Medarbejderfordeling pr. land Nysalg Medarbejderforhold Udvikling i medarbejderstaben har været præget af den svigtende ordreindgang, som har betydet større organisationstilpasninger i løbet af året I alt, Danmark I alt, øvrige verden Ansatte primo Nyansættelser Fratrædelser Ansatte ultimo

13 I løbet af 2009 blev organisationen tilpasset og udviklet, så den er optimeret i forhold til de opgaver, en moderne EMSvirksomhed skal løse. Virksomheden består af erfarne og kompetente medarbejdere, hvoraf mange har et højt uddannelsesniveau. BB Electronics har gennem 2009 foretaget en række tilpasninger i organisationen som følge af den økonomiske afmatning. Fabrikken i Give blev lukket og aktiviteterne overflyttet til fabrikkerne i Horsens og Suzhou i Kina. Kombinationen med en driftsorganisation og en LEAN/forretningsudviklingsfunktion har vist sig at være en betydelig styrke for BB Electronics, idet selskabet har gennemført forbedringer på en langt hurtigere og mere effektiv måde end tidligere. Der er tale om en løbende, betydelig investering, som ledelsen forventer leder til en yderligere styrkelse af BB Electronics position som førende skandinavisk EMSleverandør af små og mellemstore komplekse serier i de kommende år. Som det fremgår af diagrammet, er der nu flest medarbejdere i Kina. Den udvikling forventer ledelsen vil fortsætte i fremtiden med vækst i antallet af medarbejdere i lavkostlande og stabilt eller faldende antal i Danmark. Corporate Govenance BB Electronics bestyrelse og direktion søger til stadighed at sikre, at koncernens ledelsesstruktur og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende. Ledelsen vurderer løbende, om det er tilfældet. Grundlaget for tilrettelæggelsen af ledelsens opgaver er blandt andet selskabsloven, årsregnskabsloven, selskabets vedtægter samt god praksis for virksomheder af samme størrelse som BB Electronics A/S. Herunder efterlever selskabet - i kraft af sin status som delvis kapitalfondsejet virksomhed DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse. På det grundlag er en række interne procedurer udviklet. De vedligeholdes løbende og skal sikre en aktiv, sikker og lønsom styring af koncernen. Anbefalinger for aktivt ejerskab og god selskabsledelse for kapitalfonde I juni 2008 udsendte Danish Venture Capital and Private Equity Association ("DVCA") retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse for kapitalfonde og deres kontrollerede virksomheder. Anbefalingerne omfatter blandt andet retningslinjer for beskrivelse af en række forhold i ledelsesberetningen, herunder bl.a. corporate governance, finansielle risici, udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold. Som delvis kapitalfondsejet selskab skal BB Electronics enten følge disse anbefalinger eller forklare, hvorfor anbefalingerne helt eller delvist ikke følges. BB Electronics A/S selskabsledelse følger generelt DVCA's anbefalinger. Læs mere om DVCA på Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet, herunder ansættelse af direktionen, fastlæggelse af retningslinjer for og udøvelse af kontrol med direktionens arbejde, sikring af en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, fastlæggelse af selskabets idégrundlag og strategi samt vurdering af forsvarligheden af selskabets kapitalberedskab. Bestyrelsen i BB Electronics A/S mødes efter en fastlagt mødeplan mindst 5 gange om året. Normalt deltager den samlede bestyrelse og direktion i alle møderne. I 2009 har der ikke været afholdt møder, hvor mere end ét bestyrelsesmedlem har været forhindret. Bestyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, mens 3 er valgt af og blandt medarbejderne. I perioden mellem de ordinære bestyrelsesmøder modtager bestyrelsen løbende skriftlig orientering om selskabets og koncernens resultat og finansielle stilling, og selskabets formandskab mødes med selskabets direktion efter behov. Der indkaldes til ekstraordinære møder, når der er behov for det. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i relation til særlige opgaver, men har ikke 12

14 hidtil fundet anledning til at etablere egentlige faste udvalg eller komiteer. Bestyrelsens og direktionens vederlag For at tiltrække og fastholde koncernens ledelsesmæssige kompetencer, er direktionsmedlemmernes og ledende medarbejderes aflønning fastlagt under hensyntagen til arbejdsopgaver, værdiskabelse og vilkår i sammenlignelige virksomheder. Der indgår ikke aktieoptioner eller bonusordninger som et incitament. Vederlag til direktion og bestyrelsen er omtalt i en note til årsrapporten. Udbyttepolitik BB Electronics A/S aktiekapital er ikke opdelt i aktieklasser. Ledelsen vurderer regelmæssigt, om BB Electronics har en hensigtsmæssig kapitalstruktur. Pr. 31. december 2009 udgør BB Electronics Holding A/S-koncernens netto rentebærende gæld i alt mdkk 133 (2008: mdkk 172), hvilket vurderes som værende et rimeligt niveau set i forhold til det aktuelle behov for finansiel fleksibilitet. Af den netto rentebærende gæld på mdkk 133 er mdkk 36 fastforrentet. Der er ikke foretaget ændringer af koncernens retningslinjer og procedurer for styring af kapitalstrukturen og forvaltningen heraf. BB Electronics Holding A/S-koncernens samlede soliditet inklusiv ansvarlig lånekapital udgør 30,2%. Udbetaling af udbytte skal ske under hensyntagen til fornøden konsolidering af egenkapitalen som grundlag for koncernens fortsatte ekspansion samt under hensyntagen til de foreliggende aftaler med finansieringskilder. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for regnskabsåret 2009 ikke udbetales udbytte. Ejer- og kapitalstruktur BB Electronics A/S er ultimativt ejet af kapitalfonden Axcel IndustriInvestor a.s. samt to andre aktionærer. Axcel IndustriInvestor a.s. ejer 62,5 % af virksomheden og er repræsenteret ved Søren Lindberg. Finansielle risici Koncernen er som følge af sin drift, sine investeringer og sin finansiering eksponeret for ændringer i valutakurser og renteniveau. Moderselskabet styrer koncernens finansielle risici centralt og koordinerer koncernens likviditetsstyring, herunder kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet. Koncernen opererer med en lav risikoprofil, således at valuta-, rente- og kreditrisici kun opstår med udgangspunkt i kommercielle forhold. Dertil kommer, at kunderne og lagre, der er direkte knyttet til den enkelte kunde, er i hovedsagen sikret via eksterne kredit-forsikringer. 13

15 Kundestatements "Since 1996, B&K SVM A/S has experienced a valuable co-operation with BB Electronics A/S a supplier of some of the most complex products required by B&K. The most recent requirements for low cost supplies to the B&K group have just been initiated and the support and deliverables from bb electronics within this area are very promising." Bjarne Thomsen, Senior Buyer 14

16 Kundestatements After careful evaluation Priva has selected to work with BBE as one of the major production partners for its Building Automation line of products. This was based amongst else on the possibility BBE offered by starting production in Denmark and to smoothly transfer mature products to low labor cost countries like China. By this process and through the buying power of BBE Priva was able to maintain an acceptable profit level through the total life time of its products. Priva and BBE have jointly put in a lot of effort to continuously increase the quality of the products and to execute redesigns to optimal fit the production capability BBE offers. Bob van Randeraat B.Sc.E.E. Chief Technology Officer & Director Technical Operations Priva B.V. 15

17 Den økonomiske udvikling Den samlede omsætning blev i 2009 på mdkk 553, hvilket er mdkk 158 lavere end i Faldet i omsætningen er dermed på 22 %, hvilket er på niveau med nedgangen i markedet som følge af den verdensomspændende økonomiske krise. Omsætningen på BB Electronics hovedsegmenter udviklede sig således, at industrisegmentets omsætning faldt med 33 % fra mdkk 331 i 2008 til mdkk 219 i Professionel telekommunikation/it faldt med 11 % fra mdkk 291 i 2008 til mdkk 260 i Medico segmentet faldt med 20 % fra mdkk 84 i 2008 til mdkk 67 i I henhold til DVCAs retningslinjer bør vi oplyse om indtjeningen på vores hovedforretningssegmenter, men vi har af konkurrencemæssige hensyn valgt at udelade dette fra årsrapporten. Koncernen realiserede i 2009 en samlet indtjening (EBITDA) før særlige poster på mdkk 4 (mdkk 57) samt et resultat efter skat på mdkk -22 (mdkk 21). Tilbagegangen baserer sig overvejende på den lavere omsætning i De faste omkostninger er løbende tilpasset den lavere aktivitet. Det har imidlertid ikke været muligt at reducere dem i samme takt som den vigende omsætning, men ved udgangen af 2009 er omkostningerne på et niveau, der modsvarer den lavere aktivitet. Årets resultat er ligeledes påvirket negativt af særlige poster i form af omkostninger svarende til i alt mdkk 10. De særlige poster kan specielt henføres til flytningen af Give-fabrikken, som udgjorde mdkk 3, flytning af Technology Centre ind i Horsens-fabrikken, som udgjorde mdkk 2 samt ekstraordinær nedskrivning af bygninger i Give og Sønderborg med samlet mdkk 4. Udviklingen i årets resultat og nettoomsætning lever dermed ikke op til den fastlagte økonomiske strategi om at øge omsætningen og skabe bedre lønsomhed igennem fornyelse og øget effektivisering igennem hele værdikæden. Ledelsen vurderer det samlede resultat til ikke at være tilfredsstillende, men vurderer samtidig selskabets likviditetsudvikling som positiv. Ledelsen ønsker også at nævne, at resultatet skal vurderes i lyset af den meget alvorlige økonomiske krise, som har ramt vore kunder i 2009, og at ledelsen på trods heraf valgte at fastholde det igangværende restruktureringsprogram med en samlet negativ effekt for 2009 på ca. mdkk 10. Koncernens balancesum udgjorde ved udgangen af regnskabsåret mdkk 349 mod mdkk 394 året før. Faldet skyldes hovedsagligt reduktion i varebeholdningerne som resultat af den fokus, der har været - og er - på at nedbringe Kapitalbindinger. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde mdkk 58, hvilket er en forbedring på mdkk 6 i forhold til året før. De samlede investeringer udgjorde mdkk 20. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Efter regnskabsårets afslutning og frem til i dag er der ikke indtrådt forhold, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling og dermed påvirke vurderingen af årsrapporten. Forventninger til 2010 BB Electronics mål for 2010 er at øge omsætningen. Det skal både ske gennem organisk vækst med de eksisterende kunder samt ved at udbygge kundeporteføljen med nye. Virksomheden kan dog med de omkostningstilpasninger, der er gennemført, og allerede igangsatte forbedringsprojekter, opnå et positivt resultat i 2010 med stort set uændret aktivitetsniveau. 16

18 Omsætningen BB Electronics er naturligvis påvirket af følgerne af den verserende verdensomspændende økonomiske krise. For at modvirke denne, er der som beskrevet tidligere gennemført en række ændringer for at styrke de markedsmæssige aktiviteter og derigennem øge omsætningen. Som nævnt tidligere er der kunder i porteføljen, der er ramt hårdt af den økonomiske afmatning. Derfor satser BB Electronics blandt andet meget på at tiltrække nye kunder og nye projekter via BB DesignLink, der arbejder tæt sammen med salgsstyrken. Herigennem vil BB Electronics styrke sin position overfor kunder, som efterspørger udviklingsrelaterede ydelser. Desuden gør BB DesignLink det muligt for kunderne at få produkterne hurtigt på markedet. Netop det vurderes at være en væsentlig konkurrenceparameter for hovedparten af de kunder og kundeemner, BB Electronics henvender sig til. BB DesignLink vil være i tæt kontakt med BB Electronics batch-produktionssteder og vil derfor fungere som brohoved for kunder, der enten har eller vil få et fremtidigt behov for serieproduktion. Med vores tilstedeværelse med salgskontorer i det svenske marked gennem de seneste 2 år forventer vi, at 2010 byder på nye projekter fra den store platform af potentielle kunder, der er bygget op. Vi forventer derfor særdeles gode omsætningsmuligheder på det skandinaviske EMS-marked i 2010, idet vi - sammenholdt med vores tilstedeværelse på det svenske marked - også over de seneste år har haft en tæt kontakt til en lang række interessante kunder i Norge. Herudover forventes det, at adskillige af de nye kunder, der kom til i 2009, øger deres behov for elektronikproduktion og dermed forøger BB Electronics omsætning i Indgangen af ordrer i finansårets første måneder lever op til budgettet. Indtjeningen Investering i LEAN på alle produktionsstederne gør, at effektiviteten i produktionerne og koncernen er stigende, og at det vil bidrage til en forbedret indtjening i LEAN-gennemførelsen på både fabrikkerne i Horsens og Kina har medført, at der kan produceres med betydeligt kortere gennemløbstider, højere leveringsperformance og lavere mængde varer i arbejde. Udrulningen og optimering af LEANproduktionsprincipperne vil fortsætte i 2010, så de kan øge effektiviteten og udnyttelse af kapaciteten samt etablere en leveringsevne og kvalitet, som ikke overgås af andre i EMS-industrien. Samtidig vil der i 2010 fortsat være konstant fokus på løbende at overflytte flere relevante aktiviteter til fabrikken i Suzhou (Kina). Suzhou-fabrikken er nu fuldt etableret og helt på kapabilitetsmæssigt niveau med virksomhedens danske fabrik. Fabrikken er parat til at varetage alle fremtidige opgaver og udfordringer, der venter i forbindelse med overflytning af produktion fra Danmark samt opstart af helt nye kunder i BB Electronics regi. I 2010 forventer vi tillige, at investeringen i det indkøbsprojekt, vi har gennemført i løbet af 2009, og som afsluttes primo 2010, resulterer i øget performance på pris, kvalitet og leveringsevne fra vore leverandører. Tilsammen faktorer, der vil resultere i en forbedret konkurrenceevne til fordel for vores kunder, og som vi forventer vil øge både omsætningen og indtjeningen for BB Electronics i De samlede forventninger til BB Electronics resultater både omsætningsog indtjeningsmæssigt for 2010 er derfor positive. 17

19 Samfundsansvar Politik: Hos BB Electronics føler vi os i høj grad medansvarlige for, at der eksisterer gode arbejdsforhold hos vore leverandører. Derfor skal alle leverandører underskrive en aftale, der inden for alle aspekter af socialt ansvar, agerer i overensstemmelse med deres landets love og regler. Derudover skal alle leverandører indgå aftale om ikke at benytte sig af børnearbejde eller på hvilken som helst anden måde agere på uetisk vis. Overordnet set kræver BB Electronics, at leverandørerne handler i overensstemmelse med FNs anbefalinger for sociale vilkår på arbejdspladserne. Omsætning af politik til handling: BB Electronics indførte i 2009 et sæt etiske regler, som vi forventer, vores leverandører kommer til at opfylde. Disse regler (code of conduct) indeholder bl.a. Børnearbejde, Løn og arbejdstid, Diskrimination, Tvang og chikane, Tvangsarbejde, Arbejdsmiljø Foreningsfrihed, Miljø og Bekæmpelse af korruption. Dette regelsæt vil være en del af vores vurdering af leverandører. I december 2009 donerede BB Electronics et beløb til Kræftens Bekæmpelse, som blev givet i stedet for julegaver til medarbejdere og kunder. Arbejdsmiljø Politik: BB Electronics ønsker at fremme medarbejdernes sundhed og trivsel, minimere risiko for arbejdsulykker og arbejdsbetingede skader, herunder ensidigt gentaget arbejde Omsætning af politik til handling: I 2009 fik virksomhedens kinesiske fabrik certifikat på sit arbejdsmiljø, idet fabrikken blev OHSAS certificeret. Det betyder, at fabrikken i Suzhou nu arbejder struktureret med henblik på at skabe et godt arbejdsmiljø. Det har været et vigtigt parameter for BB Electronics, at begge fabrikker har de samme godkendelser. Det mål er nået, og fabrikkerne er nu certificerede i henhold til ISO 9001 (kvalitet), ISO (miljø), OHSAS (arbejdsmiljø) og ISO (produktion af medicinsk udstyr). Arbejdsmiljøvurdering af nyt udstyr i produktionen. I 2009 lavede vi den første ergonomivurdering af testudstyr leveret af kunder. Både rækkeafstand og højde kunne ikke godkendes efter gældende dansk lovgivning. Vurderingen viste, at der var behov for ændringer i udstyret og opstilling. I samarbejde med kunden har vi forbedret udstyret og dermed sikret korrekt arbejdsstilling for medarbejderne. En proces, hvor BB Electronics sammen med kunden i en tidlig fase af projekterne hjælper med ekspert-viden på indretning af arbejdspladser. Forebygge anvendelsen af skadelige stoffer I 2009 gennemgik vi alle vores hjælpemidler for deres påvirkning af arbejdsmiljø og miljø. For nogle af hjælpestofferne er det kunderne, der specificerer hjælpemidlerne som epoxy eller lim. Gennem en struktureret NPI (new product introduction) proces observerer vi disse stoffer tidligt i indkøring af nye produkter og kan hermed præge kunderne til at vælge et mindre skadeligt hjælpemiddel. Er dette ikke muligt kan vi træne og forsyne medarbejderne med de rigtige værnemidler. Risikovurdering I forbindelse med ny udgave af OHSAS er der krav om, at man laver risikovurderinger af arbejdspladser. Risiko- 18

20 vurdering blev gennemført i forbindelse med lagersammenlægning. Aktiviteterne var blandt andet nedrivning af vægge og flytning af lagereoler. Ved at vurdere disse risici, har vi formået at forebygge ulykker. Trivsel på dagordnen i vil vi arbejde med trivsel. Vi har været igennem en periode med sammenlægning af fabrikker, afskedigelse og nyt IT system, som har sat sit præg på arbejdspresset og dermed trivsel. Dette vil vi have fokus på med en lang række aktiviteter som undervisning i trivselsværktøj, træning i arbejdsprocesser, så alle ved, hvem gør hvad og månedlig buket til en medarbejder, der øger arbejdsglæden hos sine kolleger. Miljø Politik: BB Electronics ønsker at forebygge og minimere den samlede miljøbelastning på det eksterne miljø. Omsætning af politik til handling: BB Electronics vil arbejde med reduktion af elforbrug og brændbart affald. Reduktion af Elforbrug Sammenlægningen af produktionen i Give og Horsens har givet en reduktion i elforbruget fra 600 kwh/medarbejder til 480 kwh/medarbejder. El er nu en vigtig parameter i valg af udstyr. Dels gennem samarbejde med vores elselskab og ved hjælp af en meget grundig kravspecifikation til nyt udstyr. Affald Pga. stor fokus på undervisning af medarbejdere i affaldshåndtering, har vi opnået en stigning i genanvendelses-graden fra 70,8 % 72, 8 %. Det betyder, at vi sender mere affald til genbrug og mindre til forbrænding. 19

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85 Siemens A/S INDHOLD A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen A.1 3 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen B. Påtegninger B.1 4 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013 Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi Årsrapport 2013 INDHOLD Påtegninger: 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning: 7 Fakta om 8 Hoved-

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

We help people achieve healthy skin. Årsrapport 2012. LEO Pharma A/S

We help people achieve healthy skin. Årsrapport 2012. LEO Pharma A/S We help people achieve healthy skin Årsrapport 2012 LEO Pharma A/S INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning....5 Den uafhængige revisors erklæringer....7 LEDELSESBERETNING 2012 Selskabsoplysninger....8

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK 70 28 29 17. Årsrapport 2014

Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK 70 28 29 17. Årsrapport 2014 Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK 70 28 29 17 Årsrapport 2014 Selskabsoplysninger Selskab Bestyrelse Direktion Kongskilde Industries A/S CVR-nr. DK 70 28 29 17 Lars Aage Sørensen (fmd.) Lars Romme Jakobsen

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ÅRSRAPPORT 2010 VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ECCO Sko A/S Industrivej 5 DK-6261 Bredebro A/S Reg. nr. 43.088 CVR-nr. 45 34 99 18 Bestyrelse Hanni Toosbuy Kasprzak Formand Karsten

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere