ÅRSRAPPORT BB Electronics A/S CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009 BB Electronics A/S CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 3 Hoved og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Den økonomiske udvikling 16 Samfundsansvar 18 Ledelsespåtegning 20 Den uafhængige revisors påtegning 21 Regnskabspraksis 22 Koncernregnskab 27 Moderselskabsregnskab 41 Noter 44 1

3 Fortsættelse af omfattende LEAN program i BB Electronics inklusive fokus på 5S Samling af danske aktiviteter i Horsens Opstart af Supply Chain forbedringer til understøtning af LEAN og kundeservice Igangsætning af omfattende indkøbsprojekt Investering i ny teknologi til påbegyndt sporbarhedsprojekt Betydelig aktivitet med prototyper i Technology Centre Øget fokus på salgsaktivitet i Sverige Øget aktivitetsniveau i Kina 2

4 BB Electronics forretningsmodel BB Electronics A/S 100 % BB Electronics (Suzhou) Co. Ltd. Vision BB Electronics skal være den foretrukne EMS outsourcingpartner for skandinaviske virksomheder med behov for elektronikproduktion. BB Electronics betjener hovedsageligt kunder indenfor industri-, professionel telekommunikation/it- og medicosegmentet med behov for små til mellemstore serier (high mix / low volume). BB Electronics forbedrer kundernes konkurrenceevne ved at levere komplette løsninger fra idé til slutprodukt til konkurrencedygtige priser. Ved at opfylde kundernes forventninger opbygger BB Electronics loyale og varige relationer til kunderne. Strategi BB Electronics strategi bygger på følgende seks grundelementer: BB DesignLink: En effektiv styring af produktudviklingen giver produkterne optimalt afsæt og spiller en væsentlig rolle i forbindelse med implementering af produktkonfigurationer, der fra begyndelsen begrænser omkostningerne. BB DesignLink sikrer, at kundens produkt er så konkurrencedygtigt som muligt i forhold til pris, kvalitet og logistik. BB DesignLink er bemandet med erfarne udviklingsingeniører, der hjælper kunden med at udvikle og industrialisere nye produkter og tilpasse eksisterende produkter til serieproduktion. BB Electronics salgsafdeling rådgiver sammen med DesignLink om brugen af BB standardkomponenter, der gør kundernes produkter hurtigere at starte op. Samtidig reduceres kundernes forpligtelser. Global Sourcing: Effektivt indkøb, optimeret forsyning af materialer samt de rette samarbejdspartnere er afgørende for på lang sigt at være en troværdig og konkurrencedygtig leverandør og partner på elektronikområdet. BB Electronics tilbyder kunderne en optimeret værdikæde, hvor der arbejdes tæt sammen med leverandørerne for at sikre, at indkøbspriserne og leveringstiderne er konkurrencedygtige på det globale marked. Det sikres ved en centralt koordineret global sourcing indsats i både Asien og Europa. Integreret logistik: BB Electronics tilbyder komplette logistikløsninger, der dækker hele værdikæden fra udvælgelse af leverandør til distribution og after sales service på varen, alt sammen efter aftale med kunden. På den måde matcher 3

5 virksomheden den enkelte kundes markedssituation. Vi udvikler løsninger baseret på simpel ordreproduktion over forecaststyring, rammeordrer og VMI. Ikke to kunder er ens. Men BB Electronics finder med udgangspunkt i erfaringerne fra en lang række kunder den helt rigtige løsning til hver enkelt kunde. Det sker i et tæt samarbejde med leverandørerne. Højteknologiske produktionsenheder: BB Electronics råder over 2 produktionsenheder i henholdsvis Horsens og Suzhou i Kina, hvor vi tilbyder produktion af print samt test og boxbuild. På begge sites tilbyder vi at gennemføre produktion af såvel simple som særdeles komplekse opgaver. Vi råder over et teknologisk opdateret produktionsapparat, der sikrer den bedste kvalitet, stor fleksibilitet og høj effektivitet. Intensive LEAN-projekter gør os i stand til at tilbyde nye såvel som eksisterende kunder stor kapabilitet, kapacitet og ekstrem fleksibilitet. Dedikeret fokus på lavt spild, små lagre, kort gennemløbstid og world class kvalitet betyder, at vi er rustet til at servicere vores kunder hurtigt og nøjagtigt. På bestykning af print arbejder vi med høje proces- og kvalitetskrav, som sikres gennem løbende proceskontrol og test. Inline optisk pastakontrol, automatisk optisk inspektion på monterede print, flying probe, in-circuit test og funktionstest er alle eksempler på faste kvalitetsprocesser, ligesom der i øvrigt tilbydes røntgeninspektion på stikprøveniveau. På boxbuild niveau samler, tester og programmerer vi produkterne færdige og klar til salg til slutbrugeren. Det kan dreje sig om montage af printkort i stål- og plastkabinetter, montering af display, tastaturer, antenner og en lang række andre mekaniske emner. Alt sammen under nøje overvågning af løbende proceskontrol og dataopsamling. Visuelle yield skærme overalt i produktionen sikrer ligeledes en hurtig og aktiv opfølgning på kvalitetsafvigelser. Til sidst pakkes og mærkes produkterne individuelt afhængig af kundernes ønsker. AsiaLink: Som én af få nordeuropæiske EMSudbydere tilbyder BB Electronics økonomisk attraktiv produktion i Kina. Det sker på fabrikken i Suzhou, som med flere års erfaring har en dokumenteret høj standard. Med hensyn til planlægning, kvalitetssikring og indkøb ledes fabrikken i Kina efter samme principper som den danske fabrik. Desuden har vores kinesiske fabrik det seneste år gennemført en række LEAN-projekter efter samme metoder som i Danmark. Det gør, at overførsel af produktion mellem Danmark og Kina foregår hurtigt og effektivt. Fabrikken i Kina har dansk ledelse. Danske udviklingsingeniører og teknikere er fast tilknyttet, ligesom DesignLink nu råder over specialister inden for plast, elektronik og mekanik i BB Suzhou. After-sales service: BB Electronics servicerer kunden i garantiperioden og efterfølgende i både BB Horsens og i BB Suzhou. Det gør det muligt at vurdere, om det er billigst at reparere eller skifte ud. Desuden kan der ydes den nødvendige service. BB Electronics tilbyder at overtage den totale håndtering af after-sales processen. Vi varetager returneringer, garantireparationer, servicereparationer og ombytninger. En service, der også tilbydes på produkter, som BB Electronics ikke selv har fremstillet. Virksomheder, der outsourcer produktionen, besidder ofte ikke den nødvendige tekniske kompetence på det område. Servicen sikrer en høj grad af tilfredshed hos kunden fra først til sidst. Endvidere har rapporterne fra after-sales service vist sig værdifulde for vore kunders udviklingsafdelinger i deres bestræbelser på kontinuerlige forbedringer af produkterne. 4

6 Hoved og nøgletal (tkr.) 6 mdr Hovedtal Nettoomsætning EBITDA før særlige poster Særlige poster (9.868) - (78.101) - - Heraf udgør goodwill nedskrivning EBITDA (6.193) Resultat af ordinær primær drift (24.125) (56.020) Resultat af finansielle poster (7.671) (14.350) (14.589) (14.200) (4.713) Årets resultat (22.041) (56.427) (3.307) Anlægsaktiver Årets investering i materielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Selskabskapital Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Nettorentebærende gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme til investeringsaktivitet (19.575) (18.649) (27.264) (11.754) (6.350) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (4.703) (10.529) (8.052) (7.680) (3.490) Ændring i likvider (7.654) Nøgletal EBITDA-margin før særlige poster (%) 0,7 8,0 5,7 7,1 4,2 EBIT-margin (%) (4,3) 5,2 (7,7) 4,3 0,5 ROIC I eksklusive goodwill (%)* (7,3) 15,1 9,0 12,7 2,3 Aktiver/Egenkapital 9,8 6,6 12,4 5,3 5,4 ROIC II eksklusive goodwill (%)* (12,5) 15,1 (3,4) 12,7 2,3 Egenkapitalforrentning (%)* (46,4) 45,7 (90,2) 16,1 (5,3) Soliditet (%) inkl. BB Electronics Holding A/S 30,2 33,1 25,2 33,9 35,2 Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2005". EBITDA-margin før særlige poster: ROIC I: ROIC Il: Egenkapitalforrentning: Soliditet inkl. BB Electronics Holding A/S: EBITDA før særlige poster x 100 / Nettoomsætning EBITA før særlige poster x 100 / Gennemsnitlig investeret kapital excl. goodw ill EBITA efter særlige poster x 100 / Gennemsnitlig investeret kapital excl. goodw ill Ordinært resultat efter skat x 100 / Gennemsnitlig egenkapital Egenkapital ultimo inkl. ansvarlig lånekapital x 100 / Samlede aktiver ultimo 5

7 Ledelsesberetning Den generelle markedsudvikling har betydet en nedgang i omsætningen for BB Electronics på knap 25 % i forhold til Det er på linje med markedsudviklingen. Baggrunden for nedgangen i omsætningen er, at segmenter i dele af virksomhedens kundebase er kraftigt ramt af den verdensomspændende finansielle krise. Trods den globale økonomiske afmatning fortsatte BB Electronics i 2009 gennemførelsen af adskillige betydende initiativer. De omfattende LEAN-projekter er fortsat. Samtidig er der sat gang i et omfattende indkøbsprojekt, der fortsætter i Formålet med projektet er at introducere nye værktøjer og metoder til at udvælge de bedste underleverandører. På den måde sikres konkurrencedygtige materialepriser inden for alle kategorier. Særlige engangsprægede poster påvirker årets resultat negativt. Det drejer sig især om sammenlægning af de danske fabrikker, flytning af Technology Centre ind i Horsens-fabrikken samt nedskrivning af bygninger. BB Electronics forventninger til 2010 er, at virksomheden realiserer et positivt resultat før skat på det eksisterende omsætningsniveau. Grundlaget herfor er de tilpasninger af omkostningerne og allerede igangsatte forbedringsprojekter, som virksomheden gennemførte i løbet af Med de betydende initiativer gennemført i 2009 fremstår virksomheden i dag som en stærk og velkonsolideret partner, der tilbyder både eksisterende og nye kunder hurtig opstart af nye produkter, en høj leveringsperformance, større fleksibilitet og lav kapitalbinding. Kapaciteten og den likviditetsmæssige stilling gør, at BB Electronics samlet set står stærkt med henblik på at deltage i en fremtidig vækst. Begivenheder i 2009 Det forløbne regnskabsår er påvirket negativt af den globale, finansielle krise. Trods det har BB Electronics gennem hele regnskabsåret øget fokus på indkøb, kvalitet, salgsaktiviteter og LEAN: BB Electronics har gennem de seneste 3 år investeret massivt i LEAN-projekter. Virksomheden har fortsat stor fokus på at fastholde LEAN som det styrende element i produktionen. Siden introduktionen af LEAN i begyndelsen af 2007, har BB Electronics gennemgået en total transformation af virksomhedens måde at producere på. Det har skabt - og skaber fortsat - markante og synlige resultater både på fabrikken i Danmark og på fabrikken i Kina. Gennem 2009 har BB Electronics LEANafdeling fokuseret på at skabe den størst mulige fleksibilitet i produktionen. Det skal gøre os endnu bedre til at tage nye kunder ind og til at håndtere nye produkter fra eksisterende kunder. Ligeledes er en stor del af produktionen specielt designet til at fremstille højkomplekse produkter i lavt styktal for netop at møde kundernes efterspørgsel så hurtigt og så effektivt som muligt. Gennem de sidste års LEAN-projekter har BB Electronics formået at reducere produktionsgennemløbstiden i hele produktionen med over 50 % samtidig med, at værdien bundet i varer i arbejde og mellemvarer ligeledes er reduceret med over 50 %. Konstant fokus på medarbejdereffektivitet gennem 6

8 struktureret Performance Management har desuden påvirket positivt til virksomhedens effektivitet og produktivitet. BB Electronics fastholder LEANafdelingen som en særskilt funktion. Afdelingen består af 4 dedikerede medarbejdere i Danmark og 4 dedikerede medarbejdere i den kinesiske LEANafdeling. Som et naturligt næste skridt er to LEAN-agenter i 2009 tilgået Supply Chain / Procurement Excellence projekterne som fuldtidsressourcer. Resultatet af de seneste års LEANprojekter er, at BB Electronics i dag tilbyder fuldt fleksible produktionsrammer til både eksisterende og nye kunder i såvel Danmark som Kina. Også i 2009 har BB Electronics Technology Centre arbejdet med det særlige koncept, hvor kombinationen af års erfaring med produktion og indkøb, sammenholdt med moderne udviklingsværktøjer, DFM-teknologier og en motiveret stab af erfarne udviklings- og industrialiseringsfolk, sikrer implementeringen af nye produkter hurtigst muligt. BB DesignLink udgør rådgivningsdelen i BB Technology Centre. Omdrejningspunktet er Design For Manufacturing (DFM), der omfatter både elektronik og mekanik. Gennem analyser, rapporter, rådgivning fra konsulenter og projektarbejde hjælper virksomhedens erfarne udviklings- og designingeniører kunderne med optimering af nye produkter eller optimering og opdatering af eksisterende. DFM og prototype-rapporter fra DesignLink lever op til internationale IPC standarder og høster anerkendelse for at være værdifulde designinput for virksomhedens kunder. Rådgivning om optimering med henblik på bedst mulig kvalitet for lavest mulig kostpris ved både produktion i Danmark og Kina er blevet udbygget med yderligere ressourcer i Kina, hvor BB DesignLink nu lever op til det danske setup med eksperter indenfor projektledelse, DFM på elektronik og mekanik samt test. BB DesignLink i Kina råder ligeledes over de nyeste udviklingsværktøjer indenfor DFM og 3D CAD. Flere end 50 kunder valgte i 2009 at benytte teknologicentrets services indenfor rådgivning, sourcing, prototypefremstilling samt fremtagning af mekaniske dele og testudstyr i både Europa og Kina. I alt blev der i 2009 produceret mere end 200 forskellige prototyper i BB DesignLink. I slutningen af 2009 er det besluttet at integrere BB DesignLink og PTA (produktionsteknik) i én stærk engineering organisation. Det sker for at styrke mulighederne for at supportere kunderne yderligere via tæt samarbejde mellem ingeniørerne i BB DesignLink og PTA. Udover de nævnte fordele styrker integrationen NPI processen (introduktion af nye produkter). BB DesignLink arbejder tæt sammen med velrenommerede design- og udviklingshuse i Danmark og Sverige. Der er gennemført projekter, hvor BB Electronics har påtaget sig udviklingsopgaven fra A-Z med tæt fælles projektledelse fra idé og konceptfase til volumenproduktion i f.eks. Kina. I andre opgaver indgår DesignLink som leverandør af prototyper, rådgivning, værktøjer og testsystemer til udviklingshusenes store udviklingsprojekter for diverse kunder. For at sikre den bedst mulige service og højeste fleksibilitet har Global Sourcing i samarbejde med leverandørerne indledt et projekt, hvor målet er at mindske leveringstiden på komponenter. Projektet finder sted i tæt samarbejde med kunderne for at varetage deres behov for hurtig og præcis levering. Opgaven løses ved hjælp af logistiske forbedringer, der sikrer højst syv dages leveringstid på komponenter. 7

9 Sporbarhed hos BB Electronics Kravene til kvalitet er konstant stigende. Vore kunder forventer naturligt, at de produkter, vi leverer til dem, fungerer perfekt og er uden fejl. Samlet set er tolerancen overfor fejl i forsyningskæden blevet lavere; vi tager kvalitet for givet og accepterer ikke fejl. Sker det alligevel, at der konstateres fejl i produkterne, forventer vore kunder, at problemerne identificeres og løses hurtigt og effektivt. I forbindelse med såkaldte seriefejl er det vigtigt, at leverandører selektivt afgrænser de potentielt fejlbehæftede produkter og foretager den nødvendige tilbagekaldelse på en kontrolleret og effektiv måde. Det er af markedsmæssige årsager ekstremt vigtigt og vil i mange tilfælde tillige være krævet af lovgivningen indenfor specifikke områder, som f.eks. medicinsk elektronik. Derfor har BB Electronics i 2009 besluttet at indføre det mest moderne state of the art system til opsamling og styring af sporbarhed i hele kæden fra materialeindhold og oprindelse, fremstillingsprocesser, logistik og after sales service. Systemet kaldes et MES (Manufacturing Execution System). Investeringen omfatter markings- og scanningsudstyr, der installeres overalt i fabrikkerne, samt avanceret rapporterings- og databasesoftware. Der etableres datakommunikation til testsystemer og systemet integreres med det eksisterende ERP system, Microsoft Dynamics AX Desuden opsættes der yderligere en del terminaler til den elektroniske dokumentation. Som leverandør af avanceret elektronikproduktion til krævende kunder i Skandinavien skal BB Electronics have styr på materialer og processer for de enkelte produktioner og produkter. Derfor opsamles en lang række data vedrørende det enkelte produkt. Det omfatter bl.a.: Hvilke specifikke materialer, der indgår i det enkelte produkt og produktionsserie. Hvilke processer produktet har gennemgået. Hvilke operatører, der har været involveret i fremstillingen. Hvilke specifikke procesparametre produktet har været udsat for. Hvilke konkrete testdata, der er målt på produktet. Hvilke fejl har der været, og hvilke korrektioner er der udført. Disse data har grundlæggende altid kunnet registreres manuelt. De mange data og de talrige forskellige kilder har imidlertid i realiteten betydet, at det var dyrt, langsomt og forbundet med nogen usikkerhed at sammenstille alle disse data. 8

10 I løbet af 2010 og 2011 udrulles systemet på alle linjer i såvel Danmark som Kina. Ovennævnte data opsamles i realtid med tidsstempling i en global database. Det giver et betydeligt større overblik, en langt højere kvalitet af Q-dokumentation og en meget nemmere adgang til data for kunderne enten i form af rapporter eller i form af direkte netværksadgang. Man kan som kunde følge produktionen på nærmeste hold. Verden er blevet mindre. I dag kan man følge produktionen i Kina med et museklik. Når et produkt fødes i produktionen, vil den første komponent normalt være et ubestykket PCB, hvorpå øvrige komponenter monteres. PCB et bliver lasermarkeret med en unik stregkode, som altid følger produktet. Undervejs i processen opsamles produktionsdata og testdata løbende i de enkelte afdelinger. Det sker ved placering af stregkodescannere ved de enkelte processer og ved direkte dataoverførsel fra bl.a. testsystemerne. Ud over disse fordele får vi glæde af systemet ved: Al dokumentation til produktionen bliver elektronisk. Hurtigere oprettelse af styklister og øvrig dokumentation. Større sikkerhed og hurtigere gennemførelse af ændringer i dokumentationen. Fuld historik af produkters life cycle. Realtidsopsamling af fejl og designrelaterede problemer. Bedre mulighed for at levere proaktiv tilbagemelding til kunder. Avancerede rapporteringsværktøjer automatiserer og støtter LEANprocesserne. Hovedparten af vore konkurrenter bruger ikke tilsvarende systemer. Systemet har afgørende betydning for flere eksisterende og potentielle kunder, der selv oplever stigende krav til høj sikkerhed og fuld sporbarhed. Som EMS-samarbejdspartner kan vi nu levere sporbarhedsdata og styring hele vejen gennem kæden. Dermed integreres vi i vore kunders sporbarhedssystemer. Alt i alt øger investeringen vores konkurrenceevne og performance såvel udadtil som internt. Markeds- og salgsudvikling BB Electronics betjener en række virksomheder indenfor industriel elektronik, professionel telekommunikation/it og medico. Desuden har BB Electronics kunder indenfor områder, der kræver specielle godkendelser og/eller kompetencer, såsom f.eks. forsvar og overvågning/intelligence bød på en række udfordringer i markedet, idet mange industrier var betydeligt berørte af den globale afmatning i kølvandet på den finansielle krise. Den generelle markedsudvikling betød en nedgang på godt 25 % for de EMS-virksomheder i Nordeuropa, BB Electronics sædvanligvis sammenligner sig med, ligesom flere måtte bukke under for krisen og gå i betalingsstandsning eller endda konkurs. Således er BB Electronics omsætningsnedgang på 22 % i forhold til 2008 på linie med markedsudviklingen. Det vurderes, at virksomheden på et antal eksisterende kunder har vundet andel af deres samlede outsourcingvolumen. I løbet af 2009 reducerede BB Electronics kostbasen betydeligt, som sammenholdt med et stærkt cash flow bevirker, at virksomheden står stærkt rustet til både eventuel fortsat lavkonjunktur/stagnation og en forventet stigende efterspørgsel i 2010 og Efterspørgslen efter de produkter, der produceres på kontrakt, følger naturligt OEM-kundernes efterspørgsel i deres respektive markeder. Specielt har kunder indenfor industriel elektronik oplevet en markant efterspørgselsnedgang, der blandt andet skyldes opbremsning indenfor byggeri og maskinbyggeri. Det har endvidere været vanskeligt at opnå finansiering af projekter indenfor f.eks. cleantech og off-shore. 9

11 Derimod synes segmenterne professionel telekommunikation/it og medico i mindre grad at være berørte af krisen. Det skyldes sandsynligvis, at f.eks. udstyr til tele-/videokonference netop kan medvirke til at nedbringe organisationers rejseomkostninger, samt at BB Electronics væsentligste kunde indenfor området også har en betydelig del af sin omsætning til den offentlige sektor, som selv i lavkonjunkturer typisk opretholder et højt investeringsniveau. Medicoudstyr afsættes også i en stor udstrækning til offentlige sygehuse og laboratorier. Samtidig ses en tendens til, at der introduceres både større, hurtigere og mere omfattende analyseapparater til centrale behandlingssteder og mindre fleksible enheder til decentrale/point-ofcare behandlingssteder. BB Electronics iværksatte indsats på salg til nye kundeemner i specielt Sverige med afsæt i de to etablerede salgskontorer i hhv. Västerås og Halmstad, vurderes at have resulteret i opbygningen af en betydelig platform af potentielle kunder, som skal bidrage til fremtidens omsætning for BB Electronics. Der er indgået samarbejdsaftaler med flere nye svenske kunder i løbet af Disse vurderes at have væsentligt omsætningspotentiale over de kommende tre år. gennemførelse af BB Electronics strategi om at servicere kunder, der er innovative indenfor udvikling af high-tech produkter med BB Electronics udvidede værdikædeaktiviteter såsom udvikling, industrialisering og produktion af high-mix og low-volume produkter fra henholdsvis Danmark og Kina. Mod slutningen af 2009 blev et Sales Excellence Program forberedt til gennemførsel i første halvdel af Sales Excellence Programmet vil medvirke til at skærpe BB Electronics value proposition og go-to-market strategi yderligere med henblik på fuld udnyttelse af virksomhedens samlede pipeline af omsætningsmuligheder til eksisterende og nye kunder. Desuden forventes gennemførelsen af programmet at fungere som en væsentlig træning og udvikling af virksomhedens medarbejdere i disciplinerne salg og kundeservice. Programmet følger således i naturlig forlængelse af de allerede gennemførte forbedringsprogrammer indenfor LEAN-manufacturing og Procurement / Supply Chain Excellence. Der er ligeledes indgået samarbejdsaftaler med flere danske kunder i BB Electronics DesignLink har blandt andet deltaget i industrialisering og etablering af produktion af intelligent måleudstyr med integreret datakommunikation i Suzhou-fabrikken. Den aktivitet repræsenterer på udmærket vis det store fokus, der opleves indenfor cleantech, herunder frembringelse og udnyttelse af forskellige energiformer. Der forventes en betydelig omsætning fra samarbejdet over de kommende år. En anden væsentlig ny kunde udvikler og markedsfører infrastruktur til digital broadcasting af f.eks. TV-signaler. Området forventes at udvikle sig betydeligt som følge af overgang fra analog til digital TV-transmission, der er politisk vedtaget i et stort antal lande. Begge disse kunder vurderes at være gode eksempler på en vellykket 10

12 Organisation Ledelse Produktion/ Supply Chain Indkøb Finans/Support Salg Horsens Suzhou HR LEAN/ forretningsudvikling Finans IT Salg Produktion Produktion Danmark Danmark Danmark Industri Logistik Logistik Kina Kina Kina Telecom PE/ DesignLink PE Kantine Horsens Medical/ andet After Sale Service Medarbejderfordeling pr. land Nysalg Medarbejderforhold Udvikling i medarbejderstaben har været præget af den svigtende ordreindgang, som har betydet større organisationstilpasninger i løbet af året I alt, Danmark I alt, øvrige verden Ansatte primo Nyansættelser Fratrædelser Ansatte ultimo

13 I løbet af 2009 blev organisationen tilpasset og udviklet, så den er optimeret i forhold til de opgaver, en moderne EMSvirksomhed skal løse. Virksomheden består af erfarne og kompetente medarbejdere, hvoraf mange har et højt uddannelsesniveau. BB Electronics har gennem 2009 foretaget en række tilpasninger i organisationen som følge af den økonomiske afmatning. Fabrikken i Give blev lukket og aktiviteterne overflyttet til fabrikkerne i Horsens og Suzhou i Kina. Kombinationen med en driftsorganisation og en LEAN/forretningsudviklingsfunktion har vist sig at være en betydelig styrke for BB Electronics, idet selskabet har gennemført forbedringer på en langt hurtigere og mere effektiv måde end tidligere. Der er tale om en løbende, betydelig investering, som ledelsen forventer leder til en yderligere styrkelse af BB Electronics position som førende skandinavisk EMSleverandør af små og mellemstore komplekse serier i de kommende år. Som det fremgår af diagrammet, er der nu flest medarbejdere i Kina. Den udvikling forventer ledelsen vil fortsætte i fremtiden med vækst i antallet af medarbejdere i lavkostlande og stabilt eller faldende antal i Danmark. Corporate Govenance BB Electronics bestyrelse og direktion søger til stadighed at sikre, at koncernens ledelsesstruktur og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende. Ledelsen vurderer løbende, om det er tilfældet. Grundlaget for tilrettelæggelsen af ledelsens opgaver er blandt andet selskabsloven, årsregnskabsloven, selskabets vedtægter samt god praksis for virksomheder af samme størrelse som BB Electronics A/S. Herunder efterlever selskabet - i kraft af sin status som delvis kapitalfondsejet virksomhed DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse. På det grundlag er en række interne procedurer udviklet. De vedligeholdes løbende og skal sikre en aktiv, sikker og lønsom styring af koncernen. Anbefalinger for aktivt ejerskab og god selskabsledelse for kapitalfonde I juni 2008 udsendte Danish Venture Capital and Private Equity Association ("DVCA") retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse for kapitalfonde og deres kontrollerede virksomheder. Anbefalingerne omfatter blandt andet retningslinjer for beskrivelse af en række forhold i ledelsesberetningen, herunder bl.a. corporate governance, finansielle risici, udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold. Som delvis kapitalfondsejet selskab skal BB Electronics enten følge disse anbefalinger eller forklare, hvorfor anbefalingerne helt eller delvist ikke følges. BB Electronics A/S selskabsledelse følger generelt DVCA's anbefalinger. Læs mere om DVCA på Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet, herunder ansættelse af direktionen, fastlæggelse af retningslinjer for og udøvelse af kontrol med direktionens arbejde, sikring af en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, fastlæggelse af selskabets idégrundlag og strategi samt vurdering af forsvarligheden af selskabets kapitalberedskab. Bestyrelsen i BB Electronics A/S mødes efter en fastlagt mødeplan mindst 5 gange om året. Normalt deltager den samlede bestyrelse og direktion i alle møderne. I 2009 har der ikke været afholdt møder, hvor mere end ét bestyrelsesmedlem har været forhindret. Bestyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, mens 3 er valgt af og blandt medarbejderne. I perioden mellem de ordinære bestyrelsesmøder modtager bestyrelsen løbende skriftlig orientering om selskabets og koncernens resultat og finansielle stilling, og selskabets formandskab mødes med selskabets direktion efter behov. Der indkaldes til ekstraordinære møder, når der er behov for det. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i relation til særlige opgaver, men har ikke 12

14 hidtil fundet anledning til at etablere egentlige faste udvalg eller komiteer. Bestyrelsens og direktionens vederlag For at tiltrække og fastholde koncernens ledelsesmæssige kompetencer, er direktionsmedlemmernes og ledende medarbejderes aflønning fastlagt under hensyntagen til arbejdsopgaver, værdiskabelse og vilkår i sammenlignelige virksomheder. Der indgår ikke aktieoptioner eller bonusordninger som et incitament. Vederlag til direktion og bestyrelsen er omtalt i en note til årsrapporten. Udbyttepolitik BB Electronics A/S aktiekapital er ikke opdelt i aktieklasser. Ledelsen vurderer regelmæssigt, om BB Electronics har en hensigtsmæssig kapitalstruktur. Pr. 31. december 2009 udgør BB Electronics Holding A/S-koncernens netto rentebærende gæld i alt mdkk 133 (2008: mdkk 172), hvilket vurderes som værende et rimeligt niveau set i forhold til det aktuelle behov for finansiel fleksibilitet. Af den netto rentebærende gæld på mdkk 133 er mdkk 36 fastforrentet. Der er ikke foretaget ændringer af koncernens retningslinjer og procedurer for styring af kapitalstrukturen og forvaltningen heraf. BB Electronics Holding A/S-koncernens samlede soliditet inklusiv ansvarlig lånekapital udgør 30,2%. Udbetaling af udbytte skal ske under hensyntagen til fornøden konsolidering af egenkapitalen som grundlag for koncernens fortsatte ekspansion samt under hensyntagen til de foreliggende aftaler med finansieringskilder. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for regnskabsåret 2009 ikke udbetales udbytte. Ejer- og kapitalstruktur BB Electronics A/S er ultimativt ejet af kapitalfonden Axcel IndustriInvestor a.s. samt to andre aktionærer. Axcel IndustriInvestor a.s. ejer 62,5 % af virksomheden og er repræsenteret ved Søren Lindberg. Finansielle risici Koncernen er som følge af sin drift, sine investeringer og sin finansiering eksponeret for ændringer i valutakurser og renteniveau. Moderselskabet styrer koncernens finansielle risici centralt og koordinerer koncernens likviditetsstyring, herunder kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet. Koncernen opererer med en lav risikoprofil, således at valuta-, rente- og kreditrisici kun opstår med udgangspunkt i kommercielle forhold. Dertil kommer, at kunderne og lagre, der er direkte knyttet til den enkelte kunde, er i hovedsagen sikret via eksterne kredit-forsikringer. 13

15 Kundestatements "Since 1996, B&K SVM A/S has experienced a valuable co-operation with BB Electronics A/S a supplier of some of the most complex products required by B&K. The most recent requirements for low cost supplies to the B&K group have just been initiated and the support and deliverables from bb electronics within this area are very promising." Bjarne Thomsen, Senior Buyer 14

16 Kundestatements After careful evaluation Priva has selected to work with BBE as one of the major production partners for its Building Automation line of products. This was based amongst else on the possibility BBE offered by starting production in Denmark and to smoothly transfer mature products to low labor cost countries like China. By this process and through the buying power of BBE Priva was able to maintain an acceptable profit level through the total life time of its products. Priva and BBE have jointly put in a lot of effort to continuously increase the quality of the products and to execute redesigns to optimal fit the production capability BBE offers. Bob van Randeraat B.Sc.E.E. Chief Technology Officer & Director Technical Operations Priva B.V. 15

17 Den økonomiske udvikling Den samlede omsætning blev i 2009 på mdkk 553, hvilket er mdkk 158 lavere end i Faldet i omsætningen er dermed på 22 %, hvilket er på niveau med nedgangen i markedet som følge af den verdensomspændende økonomiske krise. Omsætningen på BB Electronics hovedsegmenter udviklede sig således, at industrisegmentets omsætning faldt med 33 % fra mdkk 331 i 2008 til mdkk 219 i Professionel telekommunikation/it faldt med 11 % fra mdkk 291 i 2008 til mdkk 260 i Medico segmentet faldt med 20 % fra mdkk 84 i 2008 til mdkk 67 i I henhold til DVCAs retningslinjer bør vi oplyse om indtjeningen på vores hovedforretningssegmenter, men vi har af konkurrencemæssige hensyn valgt at udelade dette fra årsrapporten. Koncernen realiserede i 2009 en samlet indtjening (EBITDA) før særlige poster på mdkk 4 (mdkk 57) samt et resultat efter skat på mdkk -22 (mdkk 21). Tilbagegangen baserer sig overvejende på den lavere omsætning i De faste omkostninger er løbende tilpasset den lavere aktivitet. Det har imidlertid ikke været muligt at reducere dem i samme takt som den vigende omsætning, men ved udgangen af 2009 er omkostningerne på et niveau, der modsvarer den lavere aktivitet. Årets resultat er ligeledes påvirket negativt af særlige poster i form af omkostninger svarende til i alt mdkk 10. De særlige poster kan specielt henføres til flytningen af Give-fabrikken, som udgjorde mdkk 3, flytning af Technology Centre ind i Horsens-fabrikken, som udgjorde mdkk 2 samt ekstraordinær nedskrivning af bygninger i Give og Sønderborg med samlet mdkk 4. Udviklingen i årets resultat og nettoomsætning lever dermed ikke op til den fastlagte økonomiske strategi om at øge omsætningen og skabe bedre lønsomhed igennem fornyelse og øget effektivisering igennem hele værdikæden. Ledelsen vurderer det samlede resultat til ikke at være tilfredsstillende, men vurderer samtidig selskabets likviditetsudvikling som positiv. Ledelsen ønsker også at nævne, at resultatet skal vurderes i lyset af den meget alvorlige økonomiske krise, som har ramt vore kunder i 2009, og at ledelsen på trods heraf valgte at fastholde det igangværende restruktureringsprogram med en samlet negativ effekt for 2009 på ca. mdkk 10. Koncernens balancesum udgjorde ved udgangen af regnskabsåret mdkk 349 mod mdkk 394 året før. Faldet skyldes hovedsagligt reduktion i varebeholdningerne som resultat af den fokus, der har været - og er - på at nedbringe Kapitalbindinger. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde mdkk 58, hvilket er en forbedring på mdkk 6 i forhold til året før. De samlede investeringer udgjorde mdkk 20. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Efter regnskabsårets afslutning og frem til i dag er der ikke indtrådt forhold, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling og dermed påvirke vurderingen af årsrapporten. Forventninger til 2010 BB Electronics mål for 2010 er at øge omsætningen. Det skal både ske gennem organisk vækst med de eksisterende kunder samt ved at udbygge kundeporteføljen med nye. Virksomheden kan dog med de omkostningstilpasninger, der er gennemført, og allerede igangsatte forbedringsprojekter, opnå et positivt resultat i 2010 med stort set uændret aktivitetsniveau. 16

18 Omsætningen BB Electronics er naturligvis påvirket af følgerne af den verserende verdensomspændende økonomiske krise. For at modvirke denne, er der som beskrevet tidligere gennemført en række ændringer for at styrke de markedsmæssige aktiviteter og derigennem øge omsætningen. Som nævnt tidligere er der kunder i porteføljen, der er ramt hårdt af den økonomiske afmatning. Derfor satser BB Electronics blandt andet meget på at tiltrække nye kunder og nye projekter via BB DesignLink, der arbejder tæt sammen med salgsstyrken. Herigennem vil BB Electronics styrke sin position overfor kunder, som efterspørger udviklingsrelaterede ydelser. Desuden gør BB DesignLink det muligt for kunderne at få produkterne hurtigt på markedet. Netop det vurderes at være en væsentlig konkurrenceparameter for hovedparten af de kunder og kundeemner, BB Electronics henvender sig til. BB DesignLink vil være i tæt kontakt med BB Electronics batch-produktionssteder og vil derfor fungere som brohoved for kunder, der enten har eller vil få et fremtidigt behov for serieproduktion. Med vores tilstedeværelse med salgskontorer i det svenske marked gennem de seneste 2 år forventer vi, at 2010 byder på nye projekter fra den store platform af potentielle kunder, der er bygget op. Vi forventer derfor særdeles gode omsætningsmuligheder på det skandinaviske EMS-marked i 2010, idet vi - sammenholdt med vores tilstedeværelse på det svenske marked - også over de seneste år har haft en tæt kontakt til en lang række interessante kunder i Norge. Herudover forventes det, at adskillige af de nye kunder, der kom til i 2009, øger deres behov for elektronikproduktion og dermed forøger BB Electronics omsætning i Indgangen af ordrer i finansårets første måneder lever op til budgettet. Indtjeningen Investering i LEAN på alle produktionsstederne gør, at effektiviteten i produktionerne og koncernen er stigende, og at det vil bidrage til en forbedret indtjening i LEAN-gennemførelsen på både fabrikkerne i Horsens og Kina har medført, at der kan produceres med betydeligt kortere gennemløbstider, højere leveringsperformance og lavere mængde varer i arbejde. Udrulningen og optimering af LEANproduktionsprincipperne vil fortsætte i 2010, så de kan øge effektiviteten og udnyttelse af kapaciteten samt etablere en leveringsevne og kvalitet, som ikke overgås af andre i EMS-industrien. Samtidig vil der i 2010 fortsat være konstant fokus på løbende at overflytte flere relevante aktiviteter til fabrikken i Suzhou (Kina). Suzhou-fabrikken er nu fuldt etableret og helt på kapabilitetsmæssigt niveau med virksomhedens danske fabrik. Fabrikken er parat til at varetage alle fremtidige opgaver og udfordringer, der venter i forbindelse med overflytning af produktion fra Danmark samt opstart af helt nye kunder i BB Electronics regi. I 2010 forventer vi tillige, at investeringen i det indkøbsprojekt, vi har gennemført i løbet af 2009, og som afsluttes primo 2010, resulterer i øget performance på pris, kvalitet og leveringsevne fra vore leverandører. Tilsammen faktorer, der vil resultere i en forbedret konkurrenceevne til fordel for vores kunder, og som vi forventer vil øge både omsætningen og indtjeningen for BB Electronics i De samlede forventninger til BB Electronics resultater både omsætningsog indtjeningsmæssigt for 2010 er derfor positive. 17

19 Samfundsansvar Politik: Hos BB Electronics føler vi os i høj grad medansvarlige for, at der eksisterer gode arbejdsforhold hos vore leverandører. Derfor skal alle leverandører underskrive en aftale, der inden for alle aspekter af socialt ansvar, agerer i overensstemmelse med deres landets love og regler. Derudover skal alle leverandører indgå aftale om ikke at benytte sig af børnearbejde eller på hvilken som helst anden måde agere på uetisk vis. Overordnet set kræver BB Electronics, at leverandørerne handler i overensstemmelse med FNs anbefalinger for sociale vilkår på arbejdspladserne. Omsætning af politik til handling: BB Electronics indførte i 2009 et sæt etiske regler, som vi forventer, vores leverandører kommer til at opfylde. Disse regler (code of conduct) indeholder bl.a. Børnearbejde, Løn og arbejdstid, Diskrimination, Tvang og chikane, Tvangsarbejde, Arbejdsmiljø Foreningsfrihed, Miljø og Bekæmpelse af korruption. Dette regelsæt vil være en del af vores vurdering af leverandører. I december 2009 donerede BB Electronics et beløb til Kræftens Bekæmpelse, som blev givet i stedet for julegaver til medarbejdere og kunder. Arbejdsmiljø Politik: BB Electronics ønsker at fremme medarbejdernes sundhed og trivsel, minimere risiko for arbejdsulykker og arbejdsbetingede skader, herunder ensidigt gentaget arbejde Omsætning af politik til handling: I 2009 fik virksomhedens kinesiske fabrik certifikat på sit arbejdsmiljø, idet fabrikken blev OHSAS certificeret. Det betyder, at fabrikken i Suzhou nu arbejder struktureret med henblik på at skabe et godt arbejdsmiljø. Det har været et vigtigt parameter for BB Electronics, at begge fabrikker har de samme godkendelser. Det mål er nået, og fabrikkerne er nu certificerede i henhold til ISO 9001 (kvalitet), ISO (miljø), OHSAS (arbejdsmiljø) og ISO (produktion af medicinsk udstyr). Arbejdsmiljøvurdering af nyt udstyr i produktionen. I 2009 lavede vi den første ergonomivurdering af testudstyr leveret af kunder. Både rækkeafstand og højde kunne ikke godkendes efter gældende dansk lovgivning. Vurderingen viste, at der var behov for ændringer i udstyret og opstilling. I samarbejde med kunden har vi forbedret udstyret og dermed sikret korrekt arbejdsstilling for medarbejderne. En proces, hvor BB Electronics sammen med kunden i en tidlig fase af projekterne hjælper med ekspert-viden på indretning af arbejdspladser. Forebygge anvendelsen af skadelige stoffer I 2009 gennemgik vi alle vores hjælpemidler for deres påvirkning af arbejdsmiljø og miljø. For nogle af hjælpestofferne er det kunderne, der specificerer hjælpemidlerne som epoxy eller lim. Gennem en struktureret NPI (new product introduction) proces observerer vi disse stoffer tidligt i indkøring af nye produkter og kan hermed præge kunderne til at vælge et mindre skadeligt hjælpemiddel. Er dette ikke muligt kan vi træne og forsyne medarbejderne med de rigtige værnemidler. Risikovurdering I forbindelse med ny udgave af OHSAS er der krav om, at man laver risikovurderinger af arbejdspladser. Risiko- 18

20 vurdering blev gennemført i forbindelse med lagersammenlægning. Aktiviteterne var blandt andet nedrivning af vægge og flytning af lagereoler. Ved at vurdere disse risici, har vi formået at forebygge ulykker. Trivsel på dagordnen i vil vi arbejde med trivsel. Vi har været igennem en periode med sammenlægning af fabrikker, afskedigelse og nyt IT system, som har sat sit præg på arbejdspresset og dermed trivsel. Dette vil vi have fokus på med en lang række aktiviteter som undervisning i trivselsværktøj, træning i arbejdsprocesser, så alle ved, hvem gør hvad og månedlig buket til en medarbejder, der øger arbejdsglæden hos sine kolleger. Miljø Politik: BB Electronics ønsker at forebygge og minimere den samlede miljøbelastning på det eksterne miljø. Omsætning af politik til handling: BB Electronics vil arbejde med reduktion af elforbrug og brændbart affald. Reduktion af Elforbrug Sammenlægningen af produktionen i Give og Horsens har givet en reduktion i elforbruget fra 600 kwh/medarbejder til 480 kwh/medarbejder. El er nu en vigtig parameter i valg af udstyr. Dels gennem samarbejde med vores elselskab og ved hjælp af en meget grundig kravspecifikation til nyt udstyr. Affald Pga. stor fokus på undervisning af medarbejdere i affaldshåndtering, har vi opnået en stigning i genanvendelses-graden fra 70,8 % 72, 8 %. Det betyder, at vi sender mere affald til genbrug og mindre til forbrænding. 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51

ÅRSRAPPORT 2008. BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51 ÅRSRAPPORT 2008 BB Electronics Holding A/S Page 1 of 51 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 4 Hoved og nøgletal 6 Ledelsesberetning 7 Den økonomiske udvikling 16 Videnressourcer, kvalitet

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere