Virtuelle bygninger Exercise A Exercise B Exercise C Exercise D Exercise E Exercise F...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virtuelle bygninger... 2 1.1 Exercise A... 2 1.2 Exercise B... 3 1.3 Exercise C... 6 1.4 Exercise D... 13 1.5 Exercise E... 14 1.6 Exercise F..."

Transkript

1 Virtuelle bygninger Exercise A Exercise B Exercise C Exercise D Exercise E Exercise F

2 VIRTUELLE BYGNINGER 1.1 Exercise A Opgavetekst Write and illustrate one or more scenarios on how you wish the building industry could benefit from use of ICT tools. You could e.g. focus on one or more of the following domains - experience capture and knowledge transfer, collaboration, virtual buildings, end product (building) quality. A scenario is an analysis of challenges and future possibilities for development. The scenario will help us to communicate and gain insights in future developments. It should be as objective as possible taking into account evaluations and analyses of viable future ICT developments and organisational and work environment changes. The scenarios are stories and do not talk about specific technologies in depth but try to develop a story about what people must do in order to complete their task or goals. A building future scenario could well be developed by a group of people with insight and experience in different areas such as engineering, architecture, building operation and ICT experts Opgavebesvarelse Denne opgave er ikke tilgængelig længere på hjemmesiden, men i opgaven forestillede vi os at vi indførte en PDA på byggepladser. Ideen var at dette kunne anvendes til at kommunikere med hinanden. Dette kunne f.eks. være vidensdeling af tegninger, tidsplaner osv. PDA en skulle udstyres med et kamera, som skulle anvendes til at tage billeder af problemer som var opstået på byggepladsen. Disse problemer kunne så diskuteres og løses over telefonen. Dermed er byggelederen/projektlederen ikke afhængig af at skulle være til stede på byggepladsen. 2

3 1.2 Exercise B IDEF0 diagram 3

4 4 V IRTUELLE BYGNINGER (GR )

5 5

6 1.3 Exercise C Part 1 Pr. 1. januar 2007 træder bestemmelserne i det digitale byggeri i kraft. Dette betyder bl.a., at alle byggerier, der er statsstøttede, skal opfylde følgende krav inden for udbud, tilbud og projektweb. Udbudsmaterialet skal foreligge digitalt o Indeholdende beskrivende mængdefortegnelse på grundlag af det nye klassifikationssystem Tilbudet gives ved, at de bydende oploader deres tilbud til bygherren via en portal på Internettet Licitationen foregår ved bygherren offentliggør de indkomne tilbud samtidigt Parterne skal dele projektdata og udveksle dokumenter, tegninger og beskrivelser vha. en projektweb på Internettet Alle byggeprojektets væsentlige aktører skal have adgang til projektwebben. Entreprenører og håndværkere skal på byggepladsen have adgang til projektwebben og mulighed for at printe tegninger i A3. Byggeweb.dk er en dansk udbyder af projektwebfunktionen, hvilken allerede i dag anvendes af en lang række af rådgivende og projekterende virksomheder. Der er i det følgende afsnit givet en kort beskrivelse af, hvordan et nyt digitalt udbud oprettes på byggeweb.dk, samt hvordan portalen kan anvendes som projektweb under eksempelvis projekteringen. Udbud Udbudet oprettes under menupunktet services og byggeweb udbud, jf. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. 6

7 Figur 1.Udbud på byggeweb. Foruden at oprette nye udbud kan det på denne side vist, hvilke igangværende udbud brugeren har, samt afsluttede eller annullerede udbud. Der oprettes udbud ved at vælge Opret udbud i den vandrette menu. Ved at vælge at oprette et nyt udbud, fremkommer der en række beskrivelser, der skal foretages, jf. figur 2. Figur 2. Beskrivelse af udbud Efter oprettelsen af udbudet kan udbyder går ind i projektet og definere tilbudsgivere og oploade udbudsmateriale mm. Jf. figur 3. 7

8 Figur 3. Udbudsside. Når udbyder har oprettet tilbudet bliver tilbudsgiverne efterfølgende oprettet, og de har derefter mulighed for at give tilbud på opgaven. I dette tilfælde er Morten Olesen oprettet som tilbudsgiver, han skal således oploade et dokument pr. afleveringskrav og derefter afgive tilbudet jr. figur 4. Figur 4. Aflevering af tilbud. Projektweb I det følgende er der beskrevet, hvordan byggeweb.dk kan anvendes som projektweb, til deling af dokumenter, tegninger og lign. Det er vigtigt ved oprettelse af brugerne på det enkelte projekt at definere, hvilke rettigheder de enkelte brugere har. Det er således forskelligt, hvilke dokumenter eksempelvis arkitekt og entreprenør både behøver adgang til og ikke mindst ønsker at få information om. Byggeweb projekt er bygget op som illustreret på figur 5. 8

9 Figur 5. Fildelingssystemet. I arbejdsområdet kan virksomhedens egne brugere udveksle og dokumenter, og også her er der mulighed for at begrænse adgangen til de enkelte mapper. Når et dokument er klar til udgivelse foretager udgiveren denne funktion, hvorefter det bliver godkendt af en frigiver, og først når dokumentet er nået fordelingsområde kan eksempelvis entreprenøren hente det ned. Det er frigiverens opgave at definere, hvilke brugere der skal have dokumentet ud fra en fordelingsliste. Denne fildeling vil kunne hjælpe parterne i et byggeprojekt til at kommunikationen foregår hurtigere, og måske også tidligere i forløbet. Der vil kunne spares penge og kræfter på fejl der minimeres, fordi de bliver opdaget tidligere i processen. Det er ligeledes lettere at sikre, at alle implicerede parter har de nyeste opdatering af tegninger. Dette vil endnu engang mindske risikoen for at der udføres arbejde fra tegninger der ikke er gældende Part 2 Der er af gruppen udarbejdet en relationsdatabase, med udgangspunkt i den ordreproducerende virksomhed, som der arbejdes med i projektarbejdet. Databassens tabeller er illustreret på figur 6. 9

10 Figur 6. Tabeller indeholdt i databasen. Ved indtastning af ny data til databasen kan der oprettes formularer, således dataen er let at indtaste. Der er som eksempel er der oprettet en formular til indtastning af nye kunder jf. figur 7. 10

11 Figur 7. Formular for kunder. Som det kan ses på figur 7 er der her oprettet en formular til indtastning af nye kunder, når nye kunder indtastet oprettes de automatisk i kundetabellen. Det er ligeledes muligt at lave formularer, hvor der indtastet data til flere forskellige tabeller. Formålet med at oprette en database, er ofte at kunne samle data og derefter sortere det, således man udelukkende får den data frem man har interesse i. Disse data kan hentes via forespørgsler, som eksempel er der oprettet en forespørgsel for produkt A, hvilken er illustreret på figur 8. 11

12 Figur 8. Forespørgsel på produkt A. Forespørgslen er oprettet således den viser de ordre der er inde med produkt A, der opgives ordreid, odredato, firmanavn på kunden, produktnavn, farve samt leveringsmetode. Resultatet er vist på figur 9. Figur 9. Resultat af forespørgsel på produkt A Forespørgslen sker teknisk set vha. af computersproget SQL, hvilket groft oversat betyder: struktureret forespørgselssprog. På figur 10 er SQL-koderne bag forespørgslen angivet. Figur 10. SQL koderne bag forespørgslen SELECT: tabel.kolonne, tabel.kolonne osv. Dermed skrives er der her skrevet alle de data der ønskes vist i forespørgslen. FROM: Her står hvilke tabeller dataene skal hentes fra, samt hvilke relationer der er gældende for disse data. WHERE: Betingelsen for at dataene skal medtages. (Filteret) 12

13 1.4 Exercise D Opgave Describe what representations you find appropriate to use in connection with systems that support 1. Virtual Building models 2. Document handling 3. Experience Capture 4. Meeting notes 5. your own suggestions Opgavebesvarelse Billede udarbejdet i fællesskab 13

14 1.5 Exercise E Part 1 1. Filerne ex_e.xml, ex_e.xsd og ex_e.xslt gemmes lokalt på harddisken (vær opmærksom på filendelserne:.xml,.xsd,.xslt.) 2. Via en tekst editor (fx WordPad da denne beholder formateringen) dannes et overblik over ex_.xml filen og der tilføjes en etage (storey) med min 2 spaces til bygning 1. Gem XML filen i et nyt navn. 3. Valider den nye XML fil med XML Skemaet ex_e.xsd via validatoren [or 4. Via editoren foretages følgende ændringer i ex_e.xsd: 5. Værdi i SpaceType skal være "entrance" i stedet for "communication". 6. Der kan maks. være 2 etager i en bygning. 7. Valider XML filen og foretag nødvendige ændringer i XML filen. 8. XML dataene skal nu formateres til HTML via et stylesheet. Indsæt i 2. linie af XML filen følgende: <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="ex_e.xslt"?> og åben XML filen i en browser. 9. Lav ændringer i ex_e.xslt filen, fx. ændring af farver, skrifttyper og formateringer. 10. Dokumenter øvelsen via udsnit af koden samt skærmdumps. 14

15 1.5.2 Part 1 løsning Følgende filer blev hentet ex_e.xml, ex_e.xsd og ex_e.xslt fra nettet. Filtyperne forklares nedenfor: XML står for extensible Makup Language og anvendes til at beskrive data. XML minder meget om HTML-sprog og er opbygget af forskellige tags. Tags er ikke defineret i forvejen, så der er frit lejde til at skrive sine egne tags. XML gør ingenting i sig selv, og skal anvende et andet dokument til at fremvise dataene. XSD står for XML Schema Definition og anvendes til at definere strukturen i ens xml-filen. XSLT står for Extensible Stylesheet Language Transformations og er et sprog som anvendes til at transformere XML dokumenter over i f.eks. et html dokument. Dokumentet kan indeholde informationer om tabeller, farver, skrift mm. I opgaven skulle der tilføjes en ekstra etage (Storey) med min. to rum (Spaces) i xml-filen. Dette er gjort i wordpad og i figuren nedenfor ses den ekstra etage med de to rum, som er tilføjet til bygning 1. Filen blev gemt som opgave.xml. Herefter blev et valideringsprogram installeret på computeren fra siden Heri blev filen opgave.xml åbnet og valideret vha. validate. Her blev filen ex_e.xsd anvendt til at validere opgave.xml. I figuren nedenfor ses programmet og valideringsfunktionen. 15

16 Ved valideringen blev følgende skærmbillede vist på skærmen. Som det fremgår af figuren ovenfor er dokumentet valid. Herefter blev xsd filen åbnet, hvor der blev ændret i typen Spacetype. I stedet for communication blev der skrevet entrance. I figuren nedenfor er dette vist. 16

17 Derudover må bygninger kun have to etager. Dette gøres ved at sætte maxoccurs = 2. Dette er vist i figuren nedenfor. Herefter blev xml filen valideret igen men nu opstod der en del fejl, da der står communication mange stedet samt at der flere end to etager i husene. Derfor blev communication ændret til entrance og husene blev lavet om så de kun var på to etager. Herefter blev filen atter gemt. Resultatet skulle nu præsenteres i html og ved at tilføje følgende kode <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="ex_e.xslt"?> til xml.filen kunne den læses af en html-browser. koden henviser til filen ex_e.xslt, der fortæller hvordan browseren skal fremvise xsl-filen. Der blev lavet få ændringer i ex_e.xsl som var farver på skriftyper. I figuren nedenfor kan resultatet ses. 17

18 1.5.3 Part 2 1. Hent og installer editoren RDFedt 2. Opbyg vha. RDFedt en RDF beskrivelse om en fiktiv webressource (fx der baseres på Dublin Core Element Set 1.1 Der skal indgå minimum 3 metadataelementer 3. Valider RDF beskrivelsen med W3C's RDF Validator 4. Dokumenter resultatet via skræmdumps og korte kommentarer til hvad der sker i koden 5. Hvordan mener I at denne teknologi kan anvendes i byggebranchen. Drag fx sammenligninger med de projektweb systemer, der blev demonstreret i øvelse C 6. Hvilke processer i en virksomhed kan understøttes af teknologierne Part 2 løsning RDF (Resource Description Framework) er et sæt specifikationer for en metadata-model, som ofte implementeres som en XML-applikation. RDF-metadatamodellen er funderet på tanken om at skabe udsagn om ressourcer i form af udtryk af subjekt-prædikat-typen. Subjektet er ressourcen, dvs. den "ting" der beskrives, mens prædikatet er et træk eller aspekt ved ressourcen, som ofte udtrykker et forhold mellem subjekt og objekt. Objektet er aspektets værdi. Dette værktøj til beskrivelse af ressourcer er en af grundstenene i W3C's bestræbelser på at skabe en semantisk web. Det er valgt at opbygge en rdf-fil til beskrivelse for én tegning for virksomheden Pihl. De har i dette eksempel en byggeplads kaldet musikhuset. Til denne byggeplads er der på et projektweb tilknyttet forskellige tegninger. Tegningen opgaven tager udgangspunkt i har mange forskellige attributter tilknyttet sig. I dette eksempel er der tilknyttet tre forskellige attributter til tegningen, som er nr., sal, og tegner. Nedenfor er koden med forklaring vist, hvor forklaringen er vist i <!-- -->. 18

19 <rdf:rdf xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" <! Indeholder en definition af et RDF-Schema --> xmlns:tegning="http://www.byggeweb.dk/pihl/musikhus/tegninger#"> <! Indeholder en definition det element tegninger fra--> <rdf:description rdf:about="http://www.byggeweb.dk/pihl/musikhus/tegninger/tegning1.dwg"> <! Indeholder beskrivelse af den fil identificeret vha. rdf:about xxx, som ønskes tildelt attributter--> <tegning:nr> <! Indeholder beskrivelse de elementer som tilhører filen beskrevet ovenfor--> 0101 </tegning:nr> <tegning:sal> 1 </tegning:sal> <tegning:tegner> Michael Jensen </tegning:tegner> </rdf:description> </rdf:rdf> Koden er derefter valideret på og i figuren nedenfor ses et skærmdump fra valideringsitet. Denne form for teknologi kan, som opgaven viser anvendes til at tildele attributter til filer liggende på projektwebsider f.eks. byggeweb. Her vil det så være hurtigt at finde frem til den ønskede fil, som netop indeholder den ønskede information. Udover at dette kan anvendes til en intranetsidesøgemaskine kan dette anvendes til en global søgemaskine på hele internettet. Derudover kan det anvendes til beskrivelse af websider indeholdende forskellige informationer om forfattere, oprettelse af sider, opdateringsdatoer osv. Derudover er der mulighed for at anvende RDF til at beskrive elektroniske biblioteker med. 19

20 1.6 Exercise F Opgavetekst: You shall in this exercise take the role of client advisor in the intelligent building domain. The client will build a new office hotel. You should produce information to support the client in his formulation of (new types) ICT supported services and how these can be designed, implemented and used. list those intelligent building type of services you will present to the client describe how some of these services could be implemented in the intelligent building present a tentative requirements list on IB supported functions and services in the planned office. also describe how a IB design team could be composed Opgavebesvarelse: Besvarelsen tager udgangspunkt i et nybyggeri i form af et kontorbyggeri. Kontorbygningen skal opføres som en selvtænkende bygning intelligent bygning. Bygningen vil derfor skulle indeholde nye former for informations- og kommunikationsteknologier som vil blive belyst i denne opgave med henblik på implementering og anvendelse af disse. De nye former for informations- og kommunikationsteknologier kan opstilles efter et Local Operating Network (LON), som f.eks. kan bestå af følgende komponenter: Bygningsautomatik CTS Lys Varme Ventilation m.m. Ideen med LON er at hver enkelt komponent er intelligent i netværket. Med dette vil sige at komponenten har en CPU chip med en unik adresse som indikator. Ved hjælp af et program kan der laves bindinger mellem de forskellige komponenter så de får selvstændige funktioner, men vil også kunne kommunikere sammen med andre komponenter. Kontorbygningen skal indeholde forskellige komponenter som vil udøve forskellige services til brugere og interessenter i bygningen. Følgende komponenter og services indføres i kontorbygningen: Økonomi og helbred o Styring af ventilation o Styring af lys o Styring af varme o Anvendelse af solenergi o Ergonomi o Arbejdsmiljø 20

21 Sikkerhed og vedligeholdelse o Indbrudssikring o Varsel og foranstaltning imod sprunget vandrør o Varsel og foranstaltning mod ildebrand o Automatisk rengøring Kommunikation o Informeret medarbejdere o Trådløst netværk o Håndholdte computere - PDA o Kunstig intelligens o Lydspots Følgende beskrives hvordan komponenterne fungerer, anvendes og implementeres i kontorbygningen. Økonomi og komfort Der skal indføres en styring af den mekaniske ventilation i bygningen, når CO 2 -niveauet og temperaturen bliver for højt i kontorbygningen. Frisk, behagelig tempereret luft giver den optimale effektivitet på kontoret så det er en vigtig faktor at have med i den intelligente bygning. Ved at placeres følere, der kommunikere med ventilationssystemet, som måler temperaturen og CO 2 - niveauet i rummene kan der opnås et fornuftigt indeklima i kontorbygningen. Ventilationssystemet skal koblestil en varmestyring, der f.eks. automatisk kan slukke for varmekilden når der ikke er medarbejdere i lokalerne og vil tænde automatisk et par timer før i et rum skal anvendes. Dette er med til at sænke udgifterne til driften af bygningen. Derudover vil en lysstyring i rummene ligeledes udgifterne til driften. Der skal placeres bevægelsessensorer så lyset automatisk tændes automatiske i rum, hvor der er personer tilstede. For at forbedre miljøet på kontoret skal indkøres en automatisk og selvkørende støvsuger, som går i gang så snart der ikke er personer i bygningen. Ovenstående foranstaltninger er med til ar øge komforten blandt medarbejderne og dermed skabe en forhøjet effektivitet. Sikkerhed For at øge sikkerheden i bygningen skal der indbygges en indbrudssikret, som kobles sammen med alarmer, kameraer og varmecensorer. Af andre sikkerhedsforanstaltninger skal der installeres en sikkerhed mod sprunget vandrør. Dette skal kobles sammen med en måler der måler vandstrømningen til huset. Hvis måleren registrere noget uregelmæssig skal den slå alarm og lukke for vandtilslutningen. Derudover skal der installeres en foranstaltning mod ildebrand som registrerer hvis det bliver for varmt et rum eller der er røg i rummet. Herefter tændes der for et sprinkleranlæg og der lukkes for ventilationen til rummet, samt døre lukkes til rummet. Kommunikation 21

22 Ved hjælp af et trådløst netværk installeret kan der oprettes et såkaldt hotspot i bygningen. Med dette menes der et område i og omkring bygningen hvor det er muligt at anvende trådløst teknologi. Teknologien kan bl.a. indeholde en håndholdt computer (PDA). Den skal kommunikere sammen med det trådløse netværk skal bl.a. når en person kommer ind i bygningen komme med en popup-besked, som fortæller personen om der er møder eller andet vigtigt at fortælle. PDA kunne eksempelvis anvendes til at motivere medarbejderen til at tage trappen, hvis personen er mødt for tidlig. PDA kan anvendes til at spore andre i kontorbygningen, da det trådløse netværk i samarbejde med radiosendere vil kunne fungere som et lokalt GPRS. Medarbejderne vil kunne se hvilke møderum som er optaget eller se om f.eks. toilettet er optaget. I kontorbygningen vil det ligeledes være muligt at finde vej vha. det lokale GPRS. Den håndholde computer kan være irriterende at skulle hive op af lommen hver gang der skal foretages valg. Et alternativ hertil skal kan være en lydspot. Lydspotten kaster lydstråler ud til brugeren. Lydstrålerne kan ikke høres i rummet men rammer den et menneske vil lyden blive omsat til en frekvens den enkelte person kan høre. Det vil derfor være muligt at besøgende kan anvende dennee teknologi når de besøger virksomheden. De vil kunne guides til det rigtige mødelokale og vil advare personen hvis du går i den forkerte retning. Designteam For at udvikle og implementere ovenstående i kontorbygningen nedsættes et projektteam bestående af en bygningsingeniør, arkitekt, bygherre og en programmør/it-ingeniør. De skal samarbejde mod en løsning i kontorbygningen, som så vidt det er muligt tilfredsstiller alle interessenter. De skal anvende simuleringer og virtuel reality, som en hjælp til løsningen. Undervejs i projekteringsperioden præsenteres resultaterne for medarbejderne, som kan komme deres personlige meninger og holdninger, der så skal tilgodeses i projektet. 22

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Brugermanual Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Indholdsfortegnelse Udbud Materiale ansvarlig... 5 Indledning... 5 Indledning materialeansvarlig... 5 Udbudsmateriale... 6 Opret mappe... 6 Omdøb mappe...

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Semantic Web teknologier. RDF Resource Description Framework. Henrik Hvid Jensen

Semantic Web teknologier. RDF Resource Description Framework. Henrik Hvid Jensen Semantic Web teknologier RDF Resource Description Framework Whitepaper af Henrik Hvid Jensen Vidensleverandør og forfatter SOA Network Henrikhvid@soanetwork.dk November 2004 URI giver mulighed for at vi

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information web som medie Internet vs WWW Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information Internet protokoller (forskellige måder at udveksle information

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

Vejledning til Autodesk Subscription Center

Vejledning til Autodesk Subscription Center Vejledning til Autodesk Subscription Center Udarbejdet af NTI CADcenter A/S maj 2013 Gå ind på internetadressen: http://subscription.autodesk.com som ser således ud: - Tast dit brugernavn og adgangskode

Læs mere

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 Pinpointing potential has never been so easy! Insights Danmark 2012 13. september 2012 Peter Horsbøll Møller, Senior Systems Engineer LAD OS SE PÅ MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer.

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Manual for BenzinTjek-xp Side. C. Lindstrøm 2005-2006 Sidst revideret 14. januar 2006 Side 2. Manual for BenzinTjek-xp Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver Brugermanual Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse Udbud Tilbudsgiver... 5 Indledning... 5 Tilmelding og adgang... 6 Udbudoplysninger... 7 Udbudsmateriale... 8 Download fra filliste... 8 Hent

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Optimer værdien af dine analystiske instrumenter. Lone Vejgaard, Q-Interline

Optimer værdien af dine analystiske instrumenter. Lone Vejgaard, Q-Interline Optimer værdien af dine analystiske instrumenter Lone Vejgaard, Q-Interline Agenda Indledning AnalyticTrust Praktisk eksempel Værdi for virksomhed Afslutning Situationer fra dagligdagen Analyseudstyret

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Bæredygtighed og intelligente bygninger

Bæredygtighed og intelligente bygninger Bæredygtighed og intelligente bygninger Behov og muligheder for intelligent styring af bygningskomplekser 9. oktober 2012 René Aaholm Sektionsleder, Installationer COWI, Aalborg raa@cowi.dk 1 9 OKTOBER

Læs mere

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet.

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet. CFU UC Udbud af streaming Spørgsmål-svar, Version 1 Spørgsmål 1-12 er besvaret den 14-1-2015. Spørgsmål 1 What subtitle formats will need to be used? Spørgsmålet refererer til krav 8 Rip af undertekster

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til udbyder Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse.

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse. Udbud af virtueltræning i Faxe Kommune Center for Sundhed og Pleje. Faxe Kommune ønsker et virtuelt system der kan fungere som træningsværktøj således, at der sikres en effektiv genoptræning af borgere

Læs mere

Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2

Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2 Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2 Encoding: Vi har tidligere set på spørgsmålet om et XML dokuments encoding. Det er generelt altid en god ide at gemme et dokument

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere