Virtuelle bygninger Exercise A Exercise B Exercise C Exercise D Exercise E Exercise F...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virtuelle bygninger... 2 1.1 Exercise A... 2 1.2 Exercise B... 3 1.3 Exercise C... 6 1.4 Exercise D... 13 1.5 Exercise E... 14 1.6 Exercise F..."

Transkript

1 Virtuelle bygninger Exercise A Exercise B Exercise C Exercise D Exercise E Exercise F

2 VIRTUELLE BYGNINGER 1.1 Exercise A Opgavetekst Write and illustrate one or more scenarios on how you wish the building industry could benefit from use of ICT tools. You could e.g. focus on one or more of the following domains - experience capture and knowledge transfer, collaboration, virtual buildings, end product (building) quality. A scenario is an analysis of challenges and future possibilities for development. The scenario will help us to communicate and gain insights in future developments. It should be as objective as possible taking into account evaluations and analyses of viable future ICT developments and organisational and work environment changes. The scenarios are stories and do not talk about specific technologies in depth but try to develop a story about what people must do in order to complete their task or goals. A building future scenario could well be developed by a group of people with insight and experience in different areas such as engineering, architecture, building operation and ICT experts Opgavebesvarelse Denne opgave er ikke tilgængelig længere på hjemmesiden, men i opgaven forestillede vi os at vi indførte en PDA på byggepladser. Ideen var at dette kunne anvendes til at kommunikere med hinanden. Dette kunne f.eks. være vidensdeling af tegninger, tidsplaner osv. PDA en skulle udstyres med et kamera, som skulle anvendes til at tage billeder af problemer som var opstået på byggepladsen. Disse problemer kunne så diskuteres og løses over telefonen. Dermed er byggelederen/projektlederen ikke afhængig af at skulle være til stede på byggepladsen. 2

3 1.2 Exercise B IDEF0 diagram 3

4 4 V IRTUELLE BYGNINGER (GR )

5 5

6 1.3 Exercise C Part 1 Pr. 1. januar 2007 træder bestemmelserne i det digitale byggeri i kraft. Dette betyder bl.a., at alle byggerier, der er statsstøttede, skal opfylde følgende krav inden for udbud, tilbud og projektweb. Udbudsmaterialet skal foreligge digitalt o Indeholdende beskrivende mængdefortegnelse på grundlag af det nye klassifikationssystem Tilbudet gives ved, at de bydende oploader deres tilbud til bygherren via en portal på Internettet Licitationen foregår ved bygherren offentliggør de indkomne tilbud samtidigt Parterne skal dele projektdata og udveksle dokumenter, tegninger og beskrivelser vha. en projektweb på Internettet Alle byggeprojektets væsentlige aktører skal have adgang til projektwebben. Entreprenører og håndværkere skal på byggepladsen have adgang til projektwebben og mulighed for at printe tegninger i A3. Byggeweb.dk er en dansk udbyder af projektwebfunktionen, hvilken allerede i dag anvendes af en lang række af rådgivende og projekterende virksomheder. Der er i det følgende afsnit givet en kort beskrivelse af, hvordan et nyt digitalt udbud oprettes på byggeweb.dk, samt hvordan portalen kan anvendes som projektweb under eksempelvis projekteringen. Udbud Udbudet oprettes under menupunktet services og byggeweb udbud, jf. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. 6

7 Figur 1.Udbud på byggeweb. Foruden at oprette nye udbud kan det på denne side vist, hvilke igangværende udbud brugeren har, samt afsluttede eller annullerede udbud. Der oprettes udbud ved at vælge Opret udbud i den vandrette menu. Ved at vælge at oprette et nyt udbud, fremkommer der en række beskrivelser, der skal foretages, jf. figur 2. Figur 2. Beskrivelse af udbud Efter oprettelsen af udbudet kan udbyder går ind i projektet og definere tilbudsgivere og oploade udbudsmateriale mm. Jf. figur 3. 7

8 Figur 3. Udbudsside. Når udbyder har oprettet tilbudet bliver tilbudsgiverne efterfølgende oprettet, og de har derefter mulighed for at give tilbud på opgaven. I dette tilfælde er Morten Olesen oprettet som tilbudsgiver, han skal således oploade et dokument pr. afleveringskrav og derefter afgive tilbudet jr. figur 4. Figur 4. Aflevering af tilbud. Projektweb I det følgende er der beskrevet, hvordan byggeweb.dk kan anvendes som projektweb, til deling af dokumenter, tegninger og lign. Det er vigtigt ved oprettelse af brugerne på det enkelte projekt at definere, hvilke rettigheder de enkelte brugere har. Det er således forskelligt, hvilke dokumenter eksempelvis arkitekt og entreprenør både behøver adgang til og ikke mindst ønsker at få information om. Byggeweb projekt er bygget op som illustreret på figur 5. 8

9 Figur 5. Fildelingssystemet. I arbejdsområdet kan virksomhedens egne brugere udveksle og dokumenter, og også her er der mulighed for at begrænse adgangen til de enkelte mapper. Når et dokument er klar til udgivelse foretager udgiveren denne funktion, hvorefter det bliver godkendt af en frigiver, og først når dokumentet er nået fordelingsområde kan eksempelvis entreprenøren hente det ned. Det er frigiverens opgave at definere, hvilke brugere der skal have dokumentet ud fra en fordelingsliste. Denne fildeling vil kunne hjælpe parterne i et byggeprojekt til at kommunikationen foregår hurtigere, og måske også tidligere i forløbet. Der vil kunne spares penge og kræfter på fejl der minimeres, fordi de bliver opdaget tidligere i processen. Det er ligeledes lettere at sikre, at alle implicerede parter har de nyeste opdatering af tegninger. Dette vil endnu engang mindske risikoen for at der udføres arbejde fra tegninger der ikke er gældende Part 2 Der er af gruppen udarbejdet en relationsdatabase, med udgangspunkt i den ordreproducerende virksomhed, som der arbejdes med i projektarbejdet. Databassens tabeller er illustreret på figur 6. 9

10 Figur 6. Tabeller indeholdt i databasen. Ved indtastning af ny data til databasen kan der oprettes formularer, således dataen er let at indtaste. Der er som eksempel er der oprettet en formular til indtastning af nye kunder jf. figur 7. 10

11 Figur 7. Formular for kunder. Som det kan ses på figur 7 er der her oprettet en formular til indtastning af nye kunder, når nye kunder indtastet oprettes de automatisk i kundetabellen. Det er ligeledes muligt at lave formularer, hvor der indtastet data til flere forskellige tabeller. Formålet med at oprette en database, er ofte at kunne samle data og derefter sortere det, således man udelukkende får den data frem man har interesse i. Disse data kan hentes via forespørgsler, som eksempel er der oprettet en forespørgsel for produkt A, hvilken er illustreret på figur 8. 11

12 Figur 8. Forespørgsel på produkt A. Forespørgslen er oprettet således den viser de ordre der er inde med produkt A, der opgives ordreid, odredato, firmanavn på kunden, produktnavn, farve samt leveringsmetode. Resultatet er vist på figur 9. Figur 9. Resultat af forespørgsel på produkt A Forespørgslen sker teknisk set vha. af computersproget SQL, hvilket groft oversat betyder: struktureret forespørgselssprog. På figur 10 er SQL-koderne bag forespørgslen angivet. Figur 10. SQL koderne bag forespørgslen SELECT: tabel.kolonne, tabel.kolonne osv. Dermed skrives er der her skrevet alle de data der ønskes vist i forespørgslen. FROM: Her står hvilke tabeller dataene skal hentes fra, samt hvilke relationer der er gældende for disse data. WHERE: Betingelsen for at dataene skal medtages. (Filteret) 12

13 1.4 Exercise D Opgave Describe what representations you find appropriate to use in connection with systems that support 1. Virtual Building models 2. Document handling 3. Experience Capture 4. Meeting notes 5. your own suggestions Opgavebesvarelse Billede udarbejdet i fællesskab 13

14 1.5 Exercise E Part 1 1. Filerne ex_e.xml, ex_e.xsd og ex_e.xslt gemmes lokalt på harddisken (vær opmærksom på filendelserne:.xml,.xsd,.xslt.) 2. Via en tekst editor (fx WordPad da denne beholder formateringen) dannes et overblik over ex_.xml filen og der tilføjes en etage (storey) med min 2 spaces til bygning 1. Gem XML filen i et nyt navn. 3. Valider den nye XML fil med XML Skemaet ex_e.xsd via validatoren [or 4. Via editoren foretages følgende ændringer i ex_e.xsd: 5. Værdi i SpaceType skal være "entrance" i stedet for "communication". 6. Der kan maks. være 2 etager i en bygning. 7. Valider XML filen og foretag nødvendige ændringer i XML filen. 8. XML dataene skal nu formateres til HTML via et stylesheet. Indsæt i 2. linie af XML filen følgende: <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="ex_e.xslt"?> og åben XML filen i en browser. 9. Lav ændringer i ex_e.xslt filen, fx. ændring af farver, skrifttyper og formateringer. 10. Dokumenter øvelsen via udsnit af koden samt skærmdumps. 14

15 1.5.2 Part 1 løsning Følgende filer blev hentet ex_e.xml, ex_e.xsd og ex_e.xslt fra nettet. Filtyperne forklares nedenfor: XML står for extensible Makup Language og anvendes til at beskrive data. XML minder meget om HTML-sprog og er opbygget af forskellige tags. Tags er ikke defineret i forvejen, så der er frit lejde til at skrive sine egne tags. XML gør ingenting i sig selv, og skal anvende et andet dokument til at fremvise dataene. XSD står for XML Schema Definition og anvendes til at definere strukturen i ens xml-filen. XSLT står for Extensible Stylesheet Language Transformations og er et sprog som anvendes til at transformere XML dokumenter over i f.eks. et html dokument. Dokumentet kan indeholde informationer om tabeller, farver, skrift mm. I opgaven skulle der tilføjes en ekstra etage (Storey) med min. to rum (Spaces) i xml-filen. Dette er gjort i wordpad og i figuren nedenfor ses den ekstra etage med de to rum, som er tilføjet til bygning 1. Filen blev gemt som opgave.xml. Herefter blev et valideringsprogram installeret på computeren fra siden Heri blev filen opgave.xml åbnet og valideret vha. validate. Her blev filen ex_e.xsd anvendt til at validere opgave.xml. I figuren nedenfor ses programmet og valideringsfunktionen. 15

16 Ved valideringen blev følgende skærmbillede vist på skærmen. Som det fremgår af figuren ovenfor er dokumentet valid. Herefter blev xsd filen åbnet, hvor der blev ændret i typen Spacetype. I stedet for communication blev der skrevet entrance. I figuren nedenfor er dette vist. 16

17 Derudover må bygninger kun have to etager. Dette gøres ved at sætte maxoccurs = 2. Dette er vist i figuren nedenfor. Herefter blev xml filen valideret igen men nu opstod der en del fejl, da der står communication mange stedet samt at der flere end to etager i husene. Derfor blev communication ændret til entrance og husene blev lavet om så de kun var på to etager. Herefter blev filen atter gemt. Resultatet skulle nu præsenteres i html og ved at tilføje følgende kode <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="ex_e.xslt"?> til xml.filen kunne den læses af en html-browser. koden henviser til filen ex_e.xslt, der fortæller hvordan browseren skal fremvise xsl-filen. Der blev lavet få ændringer i ex_e.xsl som var farver på skriftyper. I figuren nedenfor kan resultatet ses. 17

18 1.5.3 Part 2 1. Hent og installer editoren RDFedt 2. Opbyg vha. RDFedt en RDF beskrivelse om en fiktiv webressource (fx der baseres på Dublin Core Element Set 1.1 Der skal indgå minimum 3 metadataelementer 3. Valider RDF beskrivelsen med W3C's RDF Validator 4. Dokumenter resultatet via skræmdumps og korte kommentarer til hvad der sker i koden 5. Hvordan mener I at denne teknologi kan anvendes i byggebranchen. Drag fx sammenligninger med de projektweb systemer, der blev demonstreret i øvelse C 6. Hvilke processer i en virksomhed kan understøttes af teknologierne Part 2 løsning RDF (Resource Description Framework) er et sæt specifikationer for en metadata-model, som ofte implementeres som en XML-applikation. RDF-metadatamodellen er funderet på tanken om at skabe udsagn om ressourcer i form af udtryk af subjekt-prædikat-typen. Subjektet er ressourcen, dvs. den "ting" der beskrives, mens prædikatet er et træk eller aspekt ved ressourcen, som ofte udtrykker et forhold mellem subjekt og objekt. Objektet er aspektets værdi. Dette værktøj til beskrivelse af ressourcer er en af grundstenene i W3C's bestræbelser på at skabe en semantisk web. Det er valgt at opbygge en rdf-fil til beskrivelse for én tegning for virksomheden Pihl. De har i dette eksempel en byggeplads kaldet musikhuset. Til denne byggeplads er der på et projektweb tilknyttet forskellige tegninger. Tegningen opgaven tager udgangspunkt i har mange forskellige attributter tilknyttet sig. I dette eksempel er der tilknyttet tre forskellige attributter til tegningen, som er nr., sal, og tegner. Nedenfor er koden med forklaring vist, hvor forklaringen er vist i <!-- -->. 18

19 <rdf:rdf xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" <! Indeholder en definition af et RDF-Schema --> xmlns:tegning="http://www.byggeweb.dk/pihl/musikhus/tegninger#"> <! Indeholder en definition det element tegninger fra--> <rdf:description rdf:about="http://www.byggeweb.dk/pihl/musikhus/tegninger/tegning1.dwg"> <! Indeholder beskrivelse af den fil identificeret vha. rdf:about xxx, som ønskes tildelt attributter--> <tegning:nr> <! Indeholder beskrivelse de elementer som tilhører filen beskrevet ovenfor--> 0101 </tegning:nr> <tegning:sal> 1 </tegning:sal> <tegning:tegner> Michael Jensen </tegning:tegner> </rdf:description> </rdf:rdf> Koden er derefter valideret på og i figuren nedenfor ses et skærmdump fra valideringsitet. Denne form for teknologi kan, som opgaven viser anvendes til at tildele attributter til filer liggende på projektwebsider f.eks. byggeweb. Her vil det så være hurtigt at finde frem til den ønskede fil, som netop indeholder den ønskede information. Udover at dette kan anvendes til en intranetsidesøgemaskine kan dette anvendes til en global søgemaskine på hele internettet. Derudover kan det anvendes til beskrivelse af websider indeholdende forskellige informationer om forfattere, oprettelse af sider, opdateringsdatoer osv. Derudover er der mulighed for at anvende RDF til at beskrive elektroniske biblioteker med. 19

20 1.6 Exercise F Opgavetekst: You shall in this exercise take the role of client advisor in the intelligent building domain. The client will build a new office hotel. You should produce information to support the client in his formulation of (new types) ICT supported services and how these can be designed, implemented and used. list those intelligent building type of services you will present to the client describe how some of these services could be implemented in the intelligent building present a tentative requirements list on IB supported functions and services in the planned office. also describe how a IB design team could be composed Opgavebesvarelse: Besvarelsen tager udgangspunkt i et nybyggeri i form af et kontorbyggeri. Kontorbygningen skal opføres som en selvtænkende bygning intelligent bygning. Bygningen vil derfor skulle indeholde nye former for informations- og kommunikationsteknologier som vil blive belyst i denne opgave med henblik på implementering og anvendelse af disse. De nye former for informations- og kommunikationsteknologier kan opstilles efter et Local Operating Network (LON), som f.eks. kan bestå af følgende komponenter: Bygningsautomatik CTS Lys Varme Ventilation m.m. Ideen med LON er at hver enkelt komponent er intelligent i netværket. Med dette vil sige at komponenten har en CPU chip med en unik adresse som indikator. Ved hjælp af et program kan der laves bindinger mellem de forskellige komponenter så de får selvstændige funktioner, men vil også kunne kommunikere sammen med andre komponenter. Kontorbygningen skal indeholde forskellige komponenter som vil udøve forskellige services til brugere og interessenter i bygningen. Følgende komponenter og services indføres i kontorbygningen: Økonomi og helbred o Styring af ventilation o Styring af lys o Styring af varme o Anvendelse af solenergi o Ergonomi o Arbejdsmiljø 20

21 Sikkerhed og vedligeholdelse o Indbrudssikring o Varsel og foranstaltning imod sprunget vandrør o Varsel og foranstaltning mod ildebrand o Automatisk rengøring Kommunikation o Informeret medarbejdere o Trådløst netværk o Håndholdte computere - PDA o Kunstig intelligens o Lydspots Følgende beskrives hvordan komponenterne fungerer, anvendes og implementeres i kontorbygningen. Økonomi og komfort Der skal indføres en styring af den mekaniske ventilation i bygningen, når CO 2 -niveauet og temperaturen bliver for højt i kontorbygningen. Frisk, behagelig tempereret luft giver den optimale effektivitet på kontoret så det er en vigtig faktor at have med i den intelligente bygning. Ved at placeres følere, der kommunikere med ventilationssystemet, som måler temperaturen og CO 2 - niveauet i rummene kan der opnås et fornuftigt indeklima i kontorbygningen. Ventilationssystemet skal koblestil en varmestyring, der f.eks. automatisk kan slukke for varmekilden når der ikke er medarbejdere i lokalerne og vil tænde automatisk et par timer før i et rum skal anvendes. Dette er med til at sænke udgifterne til driften af bygningen. Derudover vil en lysstyring i rummene ligeledes udgifterne til driften. Der skal placeres bevægelsessensorer så lyset automatisk tændes automatiske i rum, hvor der er personer tilstede. For at forbedre miljøet på kontoret skal indkøres en automatisk og selvkørende støvsuger, som går i gang så snart der ikke er personer i bygningen. Ovenstående foranstaltninger er med til ar øge komforten blandt medarbejderne og dermed skabe en forhøjet effektivitet. Sikkerhed For at øge sikkerheden i bygningen skal der indbygges en indbrudssikret, som kobles sammen med alarmer, kameraer og varmecensorer. Af andre sikkerhedsforanstaltninger skal der installeres en sikkerhed mod sprunget vandrør. Dette skal kobles sammen med en måler der måler vandstrømningen til huset. Hvis måleren registrere noget uregelmæssig skal den slå alarm og lukke for vandtilslutningen. Derudover skal der installeres en foranstaltning mod ildebrand som registrerer hvis det bliver for varmt et rum eller der er røg i rummet. Herefter tændes der for et sprinkleranlæg og der lukkes for ventilationen til rummet, samt døre lukkes til rummet. Kommunikation 21

22 Ved hjælp af et trådløst netværk installeret kan der oprettes et såkaldt hotspot i bygningen. Med dette menes der et område i og omkring bygningen hvor det er muligt at anvende trådløst teknologi. Teknologien kan bl.a. indeholde en håndholdt computer (PDA). Den skal kommunikere sammen med det trådløse netværk skal bl.a. når en person kommer ind i bygningen komme med en popup-besked, som fortæller personen om der er møder eller andet vigtigt at fortælle. PDA kunne eksempelvis anvendes til at motivere medarbejderen til at tage trappen, hvis personen er mødt for tidlig. PDA kan anvendes til at spore andre i kontorbygningen, da det trådløse netværk i samarbejde med radiosendere vil kunne fungere som et lokalt GPRS. Medarbejderne vil kunne se hvilke møderum som er optaget eller se om f.eks. toilettet er optaget. I kontorbygningen vil det ligeledes være muligt at finde vej vha. det lokale GPRS. Den håndholde computer kan være irriterende at skulle hive op af lommen hver gang der skal foretages valg. Et alternativ hertil skal kan være en lydspot. Lydspotten kaster lydstråler ud til brugeren. Lydstrålerne kan ikke høres i rummet men rammer den et menneske vil lyden blive omsat til en frekvens den enkelte person kan høre. Det vil derfor være muligt at besøgende kan anvende dennee teknologi når de besøger virksomheden. De vil kunne guides til det rigtige mødelokale og vil advare personen hvis du går i den forkerte retning. Designteam For at udvikle og implementere ovenstående i kontorbygningen nedsættes et projektteam bestående af en bygningsingeniør, arkitekt, bygherre og en programmør/it-ingeniør. De skal samarbejde mod en løsning i kontorbygningen, som så vidt det er muligt tilfredsstiller alle interessenter. De skal anvende simuleringer og virtuel reality, som en hjælp til løsningen. Undervejs i projekteringsperioden præsenteres resultaterne for medarbejderne, som kan komme deres personlige meninger og holdninger, der så skal tilgodeses i projektet. 22

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Webside score templatedownload.org

Webside score templatedownload.org Webside score templatedownload.org Genereret Oktober 18 2015 05:21 AM Scoren er 43/100 SEO Indhold Titel FREE Template Download Længde : 22 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver. Beskrivelse

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008 ASB E-mailsignatur I det følgende forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men skal opsættes

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Excercises til Virtuelle Bygn. 2005., gr. 2.117

Excercises til Virtuelle Bygn. 2005., gr. 2.117 Excercises til Virtuelle Bygn. 2005., gr. 2.117 Excercise A Et scenarie er en analyse af udfordringer og fremtidige muligheder for udvikling. Scenariet skal hjælpe med at kommunikere og opnå indsigt i

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

GEONIS Vand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold

GEONIS Vand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold JUNE 2015 Planlæg, dokumentér og vedligehold er en effektiv fagspecialist løsning for planlægning, dokumentation og vedligeholdelse af et vand forsyningssystem. Data model supportere en række nationale

Læs mere

Webside score powerstripe.net

Webside score powerstripe.net Webside score powerstripe.net Genereret November 24 2015 19:09 PM Scoren er 50/100 SEO Indhold Titel POWER/STRIPE Commercial & Industrial Cleaning Længde : 49 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Kvikguide til McAfee Wireless Protection

Kvikguide til McAfee Wireless Protection Blokerer hackere, så de ikke kan angribe dit trådløse netværk McAfee Wireless Protection blokerer hackere, så de ikke kan angribe dit trådløse netværk. Wireless Protection kan konfigureres og åbnes i McAfee

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB.

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB. GeoCad modul GeoDB I GeoCAD er det muligt at koble relationsdatabase til GeoEDIT. Her igennem er det muligt at lagre forskellige oplysninger i databasen og koble disse oplysninger til objekter i kortet.

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Agenda Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Roadmap for forudsætninger Indsatsområder 1 2 Vision og rammefortælling 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 Digital

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg Titelblad Denne rapport er udarbejdet af Kenneth Dalbjerg, med det formål at lære noget omkring, NT PDC Server. Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Forside Titelblad

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Database. lv/

Database. lv/ Database 1 Database Design Begreber 1 Database: En fælles samling af logiske relaterede data (informationer) DBMS (database management system) Et SW system der gør det muligt at definer, oprette og vedligeholde

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

/bɪm/ BIM: Building Information Modelling. /ˈɛkwɪti/ Equity: Value

/bɪm/ BIM: Building Information Modelling. /ˈɛkwɪti/ Equity: Value BIM: Equity: /bɪm/ /ˈɛkwɪti/ Building Information Modelling Value drift bygbarhed kvalitetssikring vedligehold RÅDGIVNING SERVICES koordinering IKT-krav digitalisering BIM-manual TEKNOLOGI opmåling OpenBIM

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Hvordan vælger jeg dokumentprofilen?

Hvordan vælger jeg dokumentprofilen? Hvordan vælger jeg dokumentprofilen? Valget af OIOUBL profil i en konkret dokumentudveksling vil bl.a. afhænge af, hvilke OIOUBL profiler den anden part i udvekslingen understøtter. Et konkret eksempel

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Brugermanual Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Indholdsfortegnelse Udbud Materiale ansvarlig... 5 Indledning... 5 Indledning materialeansvarlig... 5 Udbudsmateriale... 6 Opret mappe... 6 Omdøb mappe...

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

kreativ kommunikation

kreativ kommunikation kreativ kommunikation Opgave 1: Kommunikationsopgave Onsdag d. 27. april kl. 9.00-13.00 Lav en plakat (outdoor) for Brynje Sikkerhedssko. Plakaten vil blive opsat på stationer og busstopsteder. Du må kun

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 Pinpointing potential has never been so easy! Insights Danmark 2012 13. september 2012 Peter Horsbøll Møller, Senior Systems Engineer LAD OS SE PÅ MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming

If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE (FBE) FBE GEOGRAFI Hvor effektiv er byggeprocesserne? 1.

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Webside score theimblog.net

Webside score theimblog.net Webside score theimblog.net Genereret August 21 2015 02:33 AM Scoren er 53/100 SEO Indhold Titel et Marketing Blog - Great Tips And Advice Længde : 47 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver.

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole forår 2017

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole forår 2017 Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. HUSK at genstarte din computer kort tid før prøverne begynder. Dermed får du hentet opdateringer, som evt. kan være afgørende for, om du kan logge på det

Læs mere