INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain"

Transkript

1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer Du kan få Emla uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Emla. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. - Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. - Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Oversigt over indlægssedlen: 1. Emlas virkning og hvad du skal bruge det til 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Emla 3. Sådan skal du bruge Emla 4. Bivirkninger 5. Sådan opbevarer du Emla 6. Yderligere oplysninger 1. EMLAS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL Emla creme indeholder medicin til lokalbedøvelse af huden. Du kan bruge Emla creme til at lindre smerter på huden, hvis du f.eks. skal have taget en blodprøve, vaccineres eller have indført et kateter i en blodåre. Du kan også bruge cremen på kønsvorter og vorter, før de bliver fjernet. Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Emla for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE EMLA Brug ikke Emla hvis du er overfølsom (allergisk) over for lidocain eller prilocain eller ét af de øvrige indholdsstoffer. hvis du er overfølsom over for anden medicin til lokalbedøvelse. til for tidligt fødte børn (født før 37. svangerskabsuge), før barnet har normal vægt. Vær ekstra forsigtig med at bruge Emla hvis du, eller det barn der skal behandles, har én af følgende sjældne blodsygdomme: Mangel på enzymet G6PD (Glucose-6-phosphatdehydrogenase) eller medfødt methæmoglobinæmi. hvis dit barn har astmaeksem (børneeksem). Du bør ikke lade Emla sidde længere end 30 minutter før behandling. hvis du, eller det barn der skal behandles, lider af porfyri, der er en sjælden stofskiftesygdom. hvis dit barn er under 1 år og behandles med anden medicin, der kan omdanne blodets hæmoglobin til methæmoglobin (f.eks. sulfonamider mod betændelse i urinvejene). 1

2 Vær opmærksom på følgende: Du må ikke bruge Emla på åbne sår eller på beskadiget hud (f.eks. sår, eksem, rødme og betændelse). Undgå at Emla kommer i øjnene. Skyl straks med rigeligt vand, hvis det sker. Du bør undgå at bruge Emla creme på kønsslimhinderne hos børn. Du bør ikke bruge Emla creme på en beskadiget trommehinde. Du kan bruge Emla ved de fleste vaccinationer. Ved vaccination med levende vacciner (f.eks. Calmette vaccine mod tuberkulose) bør lægen dog følge op på vaccinationen. Tal med lægen inden behandling med Emla, hvis du er svækket eller akut syg. har blodforgiftning. har epilepsi eller andre neurologiske sygdomme i nervesystemet. lider af hjertesvigt. har forstyrrelser i hjerterytmen. har dårlige nyrer. har dårlig lever. vil bruge Emla til børn over 12 år, som vejer under 25 kg. Brug af anden medicin Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. Tal med din læge hvis du bruger: medicin mod forstyrrelser i hjerterytmen (f.eks. amiodaron). anden medicin til lokalbedøvelse. anden medicin der kan omdanne blodets hæmoglobin til methæmoglobin (f.eks. sulfonamider mod urinvejsinfektion). Graviditet og amning Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. Graviditet: Amning: Du kan bruge Emla under graviditet. Du kan bruge Emla, selvom du ammer. Trafik- og arbejdssikkerhed Emla påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Emla Indeholder hydrogeneret polyoxyleret ricinusolie, som kan medføre hudreaktioner. 3. SÅDAN SKAL DU BRUGE EMLA Hvis din læge har ordineret Emla til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 1 g Emla creme fra aluminiumstuben, som indeholder 30 g, svarer i længden til ca. 3,5 cm udtrykket creme. 2

3 Den sædvanlige dosis er: Voksne: På hel hud: Sædvanlig dosering er 1,5-2 g creme pr. område med størrelsen 2x5 cm. Påføringstid: Mellem 1 og 5 timer før mindre indgreb og mellem 2 og 5 timer før større indgreb. På kønsslimhinder: Følg lægens anvisninger. Børn: Børn 0-3 måneder: Op til 1 g creme i et område der ikke overstiger 2x5 cm. Påføringstid/hyppighed: Højst 1 time, højst 1 gang i døgnet. Børn 3-12 måneder: Op til 2 g creme i et område der ikke overstiger 4x5 cm. Påføringstid: Cirka 1 time. Børn 1-6 år: Op til 10 g creme i et område der ikke overstiger 10x10 cm. Påføringstid: Cirka 1 time. Børn 6-12 år: Op til 20 g creme i et område der ikke overstiger 20x10 cm. Påføringstid: Cirka 1 time. Hvis dit barn har astmaeksem (børneeksem) og skal have fjernet vandvorter (mollusker), bør du nøjes med at lade cremen sidde 30 minutter før indgreb. Nedsat nyre- og leverfunktion Tal med lægen inden du bruger Emla, hvis du har en alvorlig lever- eller nyresygdom. Brugsanvisning Se bagest i indlægssedlen. Hvis du har brugt for meget Emla Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Emla, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Symptomer på overdosering kan være: Følelsesløshed eller prikken i læber og rundt om munden, svimmelhed og eventuelt uklart syn. Ved alvorligere overdosering kan der komme: Forvirring, tinnitus, rysten, bevidstløshed, krampeanfald og påvirkning af vejrtrækningen. Hvis dit barn har brugt for meget Emla, kan det i sjældne tilfælde få blåfarvning af læberne pga. nedsat iltning af blodet, især hvis dit barn samtidigt bliver behandlet med f.eks. sulfonamider (bruges bl.a. til infektioner i urinvejene). 4. BIVIRKNINGER Emla kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Alvorlige bivirkninger: Sjældne til meget sjældne bivirkninger (sker hos færre end 1 ud af behandlede): 3

4 Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk shock). Ring 112. Kan være livsfarligt. Ikke alvorlige bivirkninger: Almindelige til meget almindelige bivirkninger (sker hos flere end 1 ud af 100 behandlede): Reaktioner, hvor cremen har siddet, som bleghed, rødme eller væskeansamling. Brændende eller kløende fornemmelse, hvor cremen har siddet (efter brug på slimhinder i skridtet). Ikke almindelige bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af behandlede): En mild brændende eller kløende fornemmelse, hvor cremen har siddet (efter brug på intakt hud). Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden efter brug på slimhinder i skridtet. Sjældne til meget sjældne bivirkninger (s ker hos færre end 1 ud af behandlede) : Allergisk reaktion. Mindre blå mærker eller små udtrædninger af blod, hvor cremen har siddet. Irritation af øjet ved kontakt med Emla. Blåfarvning af læber hos børn. Tal me d lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du f år bivi rkninger, som ikke er nævnt her. Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan også selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: 5. SÅDAN OPBEVARER DU EMLA Brug ikke Emla efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevar ikke Emla creme ved over 30 C. Emla creme må ikke fryses eller udsættes for frost. Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER Emla creme indeholder: Virksomme stoffer: Lidocain 25 mg/g og prilocain 25mg/g. Øvrige indholdsstoffer: Carboxypolymethylen. Hydrogeneret polyoxyleret ricinusolie. Natriumhydroxid. Renset vand. Em las udseende og pakningsstørrelse Udseende Emla er en hvid creme i tube. Pakningsstørrelser 1 x 5 g i tube; 5 x 5 g i tube; 30 g i tube. 4

5 Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen AstraZeneca A/S Roskildevej Albertslund Tlf.: Fax: astrazeneca.com Fremstiller AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2007 B rugsanvisning Ved blodprøvetagning eller andre kanylestik Ved brug af Emla til børn, bør du spørge lægen eller laboranten, hvor barnet skal stikkes, så du kan placere Emla på det korrekte sted (f.eks. på hånden, i albuebøjningen). 1. Voksne: Sædvanlig dosering er 1,5-2 g creme pr. område med størrelsen 2x5 cm. Påføringstid: Mellem 1 og 5 timer før mindre indgreb og mellem 2 og 5 timer før større indgreb. Børn 0-3 måneder: Op til 1 g creme i et område der ikke overstiger 2x5 cm. Påfø- 10x10 cm. Påføringstid: ringstid/hyppighed: Højst 1 time, højst 1 gang i døgnet. Børn 3-12 måneder: Op til 2 g creme i et område der ikke overstiger 4x5 cm. Påføringstid: Cirka 1 time. Børn 1-6 år: Op til 10 g creme i et område der ikke overstiger Cirka 1 time. Børn 6-12 år: Op til 20 g creme i et område der ikke overstiger 20x10 cm. Påføringstid: Cirka 1 time. 2. Dæk cremen med en tætsluttende forbinding (f.eks. Tegaderm eller husholdningsfilm). Du må ikke smøre cremen ud, den skal sidde i et tykt lag. 3. Notér tidspunktet, hvor du lægger Emla på. Lad cremen virke i mindst 1 time før stikket. 4. Fjern forbindingen, tør cremen af og rens huden med sprit. Fjern forbindingen minutter før blodprøvetagning. Herved er det lettere at finde blodåren. Ved delhudstransplantation 2 1. Dæk huden med Emla (15 g pr. 100 cm ). Du må ikke smøre cremen ud, den skal sidde i et tykt lag. 2. Dæk cremen med en tætsluttende forbinding (f.eks. Tegaderm eller husholdningsfilm). Det er vigtigt, at cremen er lukket inde. 3. Læg eventuelt en forbinding uden på den tætsluttende forbinding, for at holde den på plads. 5

6 4. Notér tidspunktet, hvor du lægger Emla på. Lad cremen virke i 2-3 timer, før huden skrælles af. 5. Fjern forbindingen, tør cremen af og rens huden med sprit. Ved fjernelse af vandvorter (mollusker) 1. Pres ca. 1 g (ca. 3,5 cm) Emla ud på det sted, der skal behandles (1 g Emla bedøver et område på 2,5x2,5 cm). Dæk huden med Emla, 15 g pr. 100 cm Dæk cremen med en tætsluttende forbinding (f.eks. Tegaderm eller husholdningsfilm). Du må ikke smøre cremen ud, den skal sidde i et tykt lag. 3. Notér tidspunktet, hvor du lægger Emla på. Lad cremen virke i mindst 1 time, før molluskerne skrabes bort. 4. Fjern forbindingen, tør cremen af og rens huden med sprit. 6

Lindring og lettelse ved forkølelse

Lindring og lettelse ved forkølelse Lindring og lettelse ved forkølelse Stoppet næse? Stoppet næse hos det lille barn? Forkølelsessår? Slip af med den stoppede næse og få luft igen! Forkølelse med stoppet næse... Hvad er forkølelse?... 4

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

BLODDONORER OG MEDICIN

BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN Hvis du anvender medicin, er det vigtigt, at blodbanken kender de lægemidler, du tager. Både af hensyn til dig selv og af hensyn til modtageren af dit blod.

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose 2 SYMPTOMER OG DIAGNOSE Hvad er overfølsomhed over for mad? 4 Hvor mange er overfølsomme? 6 Kan fødevareallergi forebygges? 7 Symptomer 8 Hvilke fødevarer

Læs mere

Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke.

Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke. Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke. FØRSTEHJÆLP: er den hjælp der ydes fra ulykken er sket og til anden hjælp når frem. De fleste steder kommer ambulancen inden for få minutter, men

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter FØRSTEHJÆLP TIL DYR Ved du, hvad du skal gøre, hvis du om et øjeblik står overfor et tilskadekommet eller alvorligt sygt dyr? Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter En hurtig og korrekt indsats kan

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2015 INDHOLD Indledning 2 Vaccinationsprogrammet 3 Hvorfor vaccinerer vi i Danmark? 4 Sygdommene 5 Difteri 5 Stivkrampe 5 Kighoste 6 Polio (børnelammelse) 6 Meningitis

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Kravebensbrud, der ikke vil hele Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Kravebensbrud, der ikke vil hele Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kravebensbrud, der ikke vil hele Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Du har haft et brud på kravebenet, som ikke er ophelet. Hos nogle sker det, at bruddet ikke heler

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere

Alzheimers sygdom. Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen

Alzheimers sygdom. Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen Alzheimers sygdom Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad er demens og Alzheimers sygdom...4. At stille diagnosen...4. At få en diagnose...5

Læs mere