MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog"

Transkript

1 MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog

2 CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller MAXXU M I I 5 Mulmticontroller MAXXU M 125 Multicontroller MAXXU M I 40 Multicontroller TRAKTORER INSTRUKTIONSBOG - C CASE I& da

3 Elektromagnetisk interferens (EMC) Denne traktor overholder meget nøje de europæiske regler for elektromagnetiske emissioner. Det kan dog forekomme, at der som følge af senere montering af ekstraudstyr opstår interferens af denne type, der muligvis ikke overholder den krævede standard. Da elektromagnetiske forstyrrelser kan føre til alvorlige funktionsfejl i keretøjet ogleller risikable situationer, bør følgende instrukser overholdes: Du skal sikre dig, at alt udstyr fra fremmede producenter. som monteres på traktoren. er CEmærket. Den maksimale effekt fra udstyr, der udsender stråler (radio, telefon osv.) må ikke overskride de lovmæssigt fastsatte grænseværdier. der er gælder i traktorens brugsland. Det elektromagnetiske felt, som et ekstra apparat danner, må på intet tidspunkt og på intet sted ved elektroniske komponenter andrage mere end 24VIm. Ved manglende overholdelse af disse forskrifter bortfalder Case IH garantien

4 INDHOLD AFSNIT l GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED LICENSVILKAR FOR SLUTBRUGER ØKOLOGI OG MILJØ SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER 1-7 VÆLTESIKRING SIKKERHEDSMÆRKAT 1-14 INTERNATIONALE SYMBOLER 1-19 LUFTBAREN STØJ AFSNIT 2 BETJENINGSORGANER, ARMATURER OG DRIFT FØR IBRUGTAGNING KABINEBETJENINGSORGANER PROGRAMMERING AF VISNINGERNE GEARBETJENING AFSNIT 3 BRUG I MARKEN FØR IBRUGTAGNING BUGSERING AF TRAKTOREN TRANSPORT AF TRAKTOREN OPSTART AF MOTOREN... STANDSNING AF MOTOREN PROGRAMMERING AF KONSTANT MOTOROMDREJNINGSTAL 3-13 FORAGERAUTOMATIK (HMC) STYREHJÆLP..TURN ASSIST (hvis en sådan findes) KRAFTUDTAG. BAG 3-27 FRONTKRAFTUDTAGSAKSEL OG HYDRAULISK FRONTLIFT (hvis monteret) 3-42 ELEKTRONISK STYRING AF FRONTLIFT, EFH (hvis monteret) 3-47 ELEKTRONISK LIFTSTYRING (EDC) ELEKTROHYDRAULISKE FJERNVENTILER 3-66 TREPUNKTSLIFT 3-81 LØFTESTÆNGER, TRÆK- OG TOPSTANG TRÆKKROG OG TRÆKANORDNINGER BAGESTE ANHÆNGERKOBLING HYDRAULISKE ANHÆNGERBRE TRYKLUFT-ANHÆNGERBREMSER FORHJULS-SPORINDSTILLING BAGHJULS-SPORINDSTILLING TRAKTORVÆGT DÆKTRYK OG TILLADT BELASTNING 3-1 O

5 AFSNIT 4 SMBRING, SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE GENERELT SPECIFIKATIONER FOR SMØREMIDLER OG KØLEVÆSKER SMØRE OG SERVICESKEMA NAR ADVARSELSLAMPERNE LYSER HVER 10. DRIFTSTIME ELLER DAGLIGT 4-16 FOR HVER 50 DRIFTSTIMER 4-19 FOR HVER 100 DRIFTSTIMER FOR HVER 300 DRIFTSTIMER... : FOR HVER 600 DRIFTSTIMER FOR HVER 1200 DRIFTSTIMER ELLER HVER 12. MANED 4-38 FOR HVER 1200 DRIFTSTIMER ELLER HVERT 2. AR HVERT 3. AR ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE SIKRINGER OG RELÆER SIKRING AF ELEKTRISKE VED SVEJSEARBEJDE AFSNIT 5 FEJLSBGNING HYDRAULIK 5-6 TREPUNKTSLIFT 5-7 DET ELEKTRISKE SYSTEM AFSNIT 6 OPBEVARING AF KBRETBJET OPBEVARING AF TMKTOR AFSNIT 7 EKSTRAUDSTYR

6 AFSNIT 8 TRAKTORSPECIFIKATIONER VEGTANGIVELSER -6 BRÆNDSTOFSYSTEM -7 KØLESYSTEM FORRESTE KRAFTUDTAG -9-9 MAKSIMALE DRIFTSVINKLER -9 HYDRAULIKSYSTEM -9 TREPUNKTSLIFT -9 FJERNVENTILER l HYDRAULISK FRONTLIFT (HPL) -11 ELEKTRISK UDSTYR -12 MIN. TILSPÆNDINGSMOMENT FOR SKRUEFORBINDELSER -13 MIN. TILSPÆNDINGSMOMENT FOR SKRUEFORBINDELSER -14 AFSNIT 9 CHECKLISTE FOR FØRSTE EFTERSYN EFTER 50 TIMER -7-8 AFSNIT 10 INDEX l

7

8 TIL INDEHAVEREN AFSNIT 1 GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED GENERELT Denne betjeningsvejledning er blevet udfærdiget som en hjælp til korrekt tilkøring. samt kørsel, betjening og vedligeholdelse af din nye traktor. Læs derfor betjeningsvejledningen grundigt igennem. Traktoren er beregnet til alle gængse forner for landbrugsarbejde. Tøv ikke med at henvende dig til din forhandler, hvis du på et eller andet tidspunkt skulle have spørgsmål vedrørende din traktor. Forhandleren har faguddannet personale, originale reservedele og det nødvendigt tekniske udsiyr til at opfylde alle dine behov for service. Traktorens konstruktion og udførelse er dimensioneret til maksimal ydelse, økonomi og betjeningsvenlighed inden for et bredt arbejdsomrade. Inden den forlod fabrikken er den blevet grundigt kontrolleret for at sikre, at den er i optimal teknisk tilstand. Hos forhandleren er den blevet kontrolleret en ekstra gang. For at holde den i denne stand og sikre, at den altid fungerer upåklageligt, er det vigtigt, at de beskrevne servicearbejder (Afsnit 4 i denne instruktionsbog) udføres med de foreskrevne intervaller. OPBEVARING AF INSTRUKTIONSBOGEN Der findes en lomme til instrukiionsbogen bag ved sædet. Når instruktionsbogen ikke bruges, bør den altid ligge i lommen. RENGBRING AF TRAKTOREN Traktoren er fremstillet efter de nyeste konstruktionsprincipper og er udstyret med avancerede elektroniske betjeningsorganer. Det bør du altid huske på, når du rengør traktoren. og især hvis du bruger højtryksspuler. Selvom du tages alle forholdsregler for at beskytte elektroniske komponenter og forbindelser. danner en højtryksrenser et så højt tryk. at selv en fuldstændig afdækning ikke garanterer. at der ikke siver vand ind. Stå ikke for tæt på traktoren, når du bruger en højiryksspuler. og ret aldrig strålen mod elektroniske komponenter, elektriske forbindelser. pakninger, påiyldningsskruer mv.. Ret aldrig en kold vandstråle mod en meget varm motor eller udstødning. SIKKERHED Siderne Side l - 7. til Side l indeholder de forholdsregler, du skal træffe for at sikre din egen og andres sikkerhed. Læs de sikkerhedsmæssige forholdsregler igennem og følg rådet, inden du betjener traktoren. SERVICE EFTER DE FBRSTE 50 TIMER Du finder 50-timers servicerapporterne i Afsnit 9, bagest i instruktionsbogen. Efter 50 driftstimer skal traktoren indleveres hos din forhandler. sammen med denne instruktionsbog. Forhandleren udfører så den anbefalede 50-timers serivice, og servicerapportbladene udfyldes (Side 9-1. og Side9 3.). Første blad (Side9-1.) er forhandlerens eksemplar, som han skal tage ud efter serviceflersynet. Andet blad (Side 9-3.) er dit eksemplar af det serviceeftersyn. der er udført. Serg for, at du og forhandleren underskriver begge eksemplarer. RESERVEDELE Vær opmærksom på, at kun originale reservedele bliver testet af producenten og får tildelt den tilhørende godkendelse. Montering qleller brug af 'uoriginale' reservedele kan have en negativ indvirkning på traktorens konstruktionskaraktenstik og derved gøre den mindre sikker at bruge. Producenten hæfler ikke for skader, som opstår, fordi der er brugt uoriginale reservedele eller ekstraudsiyr. Brug udelukkende originale CNH Case IH-reservedele. Ved brug af ikkeanginale reservedele bliver nogle af traktorens godkendelser under visse omstændigheder ugyldige. Det er kun tilladt at foretage ændringer på traktoren efter skriftlig godkendelse fra producentens kundeserviceafdeling. GARANTI Garantien på din traktor er baseret på garantiretten i dit land og på aftaleforholdet med forhandleren. Garantien bortfalder dog, hvis traktoren ikke bruges. indstilles og vedligeholdes i overensstemmelse med instrukseme i instruktionsbogen.

9 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED LICENSVILKÅR FOR SLUTBRUGER a Du har kebt et udstyr ("UDSTYR"), der indeholder software. som er omfattet af CHN America LLC's licens fra Microsoft Licensing, GP eller disses datterselskaber ("MS"). Disse installerede softwareprodukter fra MS og de tilherende medier, tryksager og "Online"- eller elektronisk dokumentation ("SOFTWARE") er beskyttet af international lovgivning og konventioner vedr. ' ophavsrettigheder. SOFTWAREN sælges ikke. men gives i licens. Alle rettigheder forbeholdes. HVIS DU IKKE ACCEPTERE DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("EULA). MÅ DU HVERKEN BRUGE UDSTYRET ELLER KOPIERE SOFTWAREN. I SÅ FALD SKAL DU KONTAKTE CNH AMERICA LLC FOR AT INDHENTE OPLYSNINGER OM GODTGDRELSE VED RETURNERING AF DET IKKE-BENYTTEDE UDSTYR. ENHVER BRUG AF SOFTWAREN. HERUNDER MEN IKKE BEGRANSET TIL BRUG AF UDSTYRET, INDEBÆRER EN ACCEPT AF DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE (ELLER EN BEKRÆFTELSE AF EN TIDLIGERE AFGIVET SAMTYKKEERKLARING). TILDELING AF SOFTWARELICENS. Med denne EULA får du tildelt følgende licens: - Du må kun anvende denne SOFTWARE på UDSTYRET. - INGEN FEJLTOLERANCE. SOFTWAREN HAR INGEN FEJLTOLERANCE. CNH AMERICA LLC HAR UAFHÆNGIGT FASTSAT. HVORDAN DENNE SOFTWARE SKAL ANVENDES I UDSTYRET, OG MS FORUDSÆTTER. AT CNH AMERICA LLC I TILSTRÆKKELIGT OMFANG UDFDRER TESTS FOR AT SIKRE SIG, AT SOFTWAREN ER EGNET TIL DEN PAGÆLDENDE BRUG. - INGEN GARANTI PÅ SOFTWAREN. SOFTWAREN stilles til rådighed "SOM DEN ER OG FOREFINDES". herunder med alle eventuelle fejl. HELE RISIKOEN MHT. TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YDELSE, NØJAGTIGHED OG OMKOSTNINGER (HERUNDER UDEN UDVIST UAGTSOMHED) LIGGER HOS DIG. DESUDEN GIVES INGEN GARANTI FOR UFORSTYRRET BRUG AF SOFTWAREN ELLER BEGRÆNSNINGER I DENNE. HVIS DU HAR FAET GARANTIER VEDR. UDSTYR ELLER SOFTWARE, ER DISSE IKKE GIVET AF MS OG ER IKKE BINDENDE FOR MS. - Ingen hæftelse for bestemte skader. NAR BORTSES FRA LOVENS KRAV PATAGER MS SIG INGEN HEFTELSE FOR ALLE INDIREKTE, SÆRSKILTE, DOKUMENTERBARE ELLER INDIREKTE SKADER, DER ER FORARSAGET AF ELLER KNYTTET TIL SOFTWARENS BRUG ELLER VIRKEMADE. DENNE BEGRÆNSNING GALDER OGSA, SELV OM AFHJÆLPNING AF FEJL VEDR. PRODUKTETS HOVEDFORMAL SLAR FEJL. MS ERSTATNINGSANSVAR KAN ALDRIG OVERSTIGE OMKOSTNINGER OVER TOHUNDREDEHALVTREDS (250,OO) US DOLLARS. - Begrænsninger vedrerende reverse engineering, dekompilering og disassemblering. Du har ikke ret til at foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af SOFTWAREN. medmindre og alene i det omfang dette udtrykkeligt er tilladt ifølge gældende lov. uanset nærværende begrænsning. - OVERDRAGELSE AF SOFTWARERETTIGHEDER TILLADT MED FBLGENDE BEGRÆNSNINGER. Ifelge denne EULA må de tilherende rettigheder kun overdrages permanent som en del af et varigt salg eller en varig overdragelse af UDSTYRET. og kun under forudsætning af, at modtageren accepterer denne EULA. Hvis SOFTWAREN er en opgradering, skal overdragelsen også omfatte alle tidligere versioner af SOFTWAREN. - EKSPORTRESTRIKTIONER. Du accepterer. at SOFTWAREN er underlagt den amerikanske eksportlovgivning. Du accepterer at overholde alle gældende internationale og nationale love, som gælder for SOFTWAREN, herunder de amerikanske bestemmelser om eksport, samt de begrænsninger vedrørende slutbrugere, slutbrug og brugssted. der er vedtaget af USA og andre lande. Yderligere oplysninger findes på

10 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED MÆRKNING AF KØRETØJET Traktoren og dens hovedkomponenter identificeres ved hjælp af senenumre ogleller producentnumre. Disse senenumre ogleller producentnumre skal fohandleren bnige ved bestilling af reservedele og servicea-jder. Desuden giver de mulighed for at identificere traktoren i tilfælde af tyveri. I det følgende forklares placenngen af identifikationsdataene. Ksretsjets identifikationsskilt Traktorens typeskiltet (1) sidder på venstre kølerholder. Noter oplysningerne ned på billedet af typeskilt et heninder. Identifikation af traktoren Serienummeret og rnodelidentifikationsoplysningeme er præget på den forreste holder (1). Disse numre står også på traktortypeskiltet.

11 AFSNIT 7 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED Motornummer Motorens serienummer og datokode er præget i motorens typeskilt. Skiltet sidder oven på motoren. på topstykket. På skiltet findes desuden oplysninger om motorens justering og (hvor det kræves) om emissionsbegrænsninger Noter opgivelseme i de følgende felter, så du altid kan slå dem op. Motorserie-nr. Mærkning af gearkasse Pladen med senenummeret (1) sidder oven på gearkassen. Du får adgang til nummeret ved at tjeme pladen i gulvet i kabinen. som vist på illustrationen. Dette nummer er gentaget på koretajetc typeskilt. Noter oplysningeme i følgende felter, så du kan slå dem op til hver en tid Gearkassenummer

12 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED Mærkning af kabinen Serienummeret og andre oplysninger står på OECD-godkendelsespladen. Denne plade sidder på højre side af kabinebeklædningen under bagniden. Noter kabineserienummeret nedenfor, så du hurtigt kan finde det. Kabineserie-nr I CNH International SA Made in the U. K. rpproyed 541E1" CA* SU",i Oplysninger om keretejeh vægt Skiltet med oplysninger om traktorens vægt giver vigtige oplyininger om traktorens tilladte totalvægt med anhænger eller påmonteriede redskaber. Skiltet findes på højre side af førerkabinens beklædning under bagniden. Angivelseme for tilladt maks. vægt bør ikke overskrides, da dette kan få negative følger for traktorerens driflssikkerhed. IDENTIFICATION IDENTIFI' No. TOTAL PERMISS PERMISSIBLE FRONT Fl AXLE LOAD : PERMISSIBLE REAR AXLE AX, LOAD : O 0 PERMISSIBLE'TOWABLE -- MASS UNBRAKED TOWABLE I MASS : INDEPENDENTLY INDEPi - BRAKED : INERTIA BRAKED ASSISTED BRAKE KG KG O

13 AFSNIT l - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED Jord, luft og vand er væsentiige faktorer for landbniget og livet i almindelighed. Brug almindelig sund fornuft. du bruger -og -kemiske petrokemiske stoffer, hvis loven ikke har fastsat bestemmelser for, hvordan du håndterer stoffer. der anvendes i moderne teknologi, Følgende anbefalinger kan være nyttige: Sæt dig ind i den gældende lovgivning, og forvis dig om, at du også forstår den. Hvis der endnu ikke er lovgivet på området, skal du forhøre dig hos producenterne af olie, filtre, batterier, brændstof, frostvæske, rengøringsmidler m.fl. vedrørende deres produkters virkninger på mennesker og natur og om, hvordan disse stoffer opbevares, bruges og bortskaffes på sikker vis. I mange tilfælde kan landbrugskonsulenterne også hjælpe dig. NYTTIGE TIPS 1. Undgå at påfylde tanke med uegnede beholdere eller brændstofpumper, der står under højt tryk, så der spildes brændstof. 2. Undgå som hovedregel at få brændstof, olie, syre, opløsningsmiddel osv. på huden. De indeholder som regel sundhedsfarlige stoffer. 3. Moderne olier indeholder additiver. Brænd ikke forurenet brændstof ogleller brugt olie i almindelige centralvarmeanlæg. 4. Undgå spild, når du aflapper motorkølervæske. motor-, gear- og hydraulikolie. bremsevæske mv. Bland aldrig aflappet bremsevæske eller brændstof med smøremidler. Opbevar dem et sikkert sted, indtil de kan bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser. 5. Moderne additiver til kølevæske. dvs. antifrostvæske og andre tilsætninger, bør skifles hvert andet år. Disse stoffer må ikke komme ned i jorden, men skal opsamles og bortskaffes på sikker vis. 6. Åbn ikke aircondition-anlægget. Det indeholder gasser, som ikke må slippe ud i atmosfæren. Din forhandler eller klimaanlægsspecialist har en speciel udsugningsventilator til dette formål og skal jo alligevel påfylde systemet igen. ØKOLOGI OG MILJØ 7. Reparer straks utætheder eller defekter i motorens kølesystem eller hydraulik. ikke trykket på en kreds, der står under tryk. Komponenterne kan eksplodere. 9. Beskyi slanger under svejsearbejde, da de kan blive beskadiget af gnister og sprøjt, hvilket igen forer til udsivning (olie. kølevæske).

14 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER Hellere for forsigtig end det modsatte. De fleste uheld kan undgås, hvis man træffer bestemte forholdsregler. For at undgå uheld bør du gennemlæse og overholde følgende instmkser, inden traktoren køres, betjenes eller får foretaget service. Redskaber og udstyr bør kun betjenes af de personer, der har ansvaret for dem og er instmeret i deres bmg. SIKKERHEDSADVARSLER I instruktionsbogen finder du tekst med markeringen BEMÆRK, OBS!, VIGTIGT, FORSIGTIG ADVARSEL eller FARE. En sådan tekst har følgende betydning: MASKINSIKKERHED BEMÆRK: DENNE TEKST GØR OPMÆRKSOM PA DEN RETTE BETJENINGSTEKNIK ELLER -PROCEDURE. ADVARSEL: DENNE TEKST ADVARER BRUGEREN MOD MULIGE MASKINSKADER, HVIS ET BESTEMT FORLØB IKKE OVERHOL DES. VIGTIGT: DENNE TEKST INFORMERER BRUGEREN OM NOGET. SOM HAN SKAL VIDE FOR AT UNDGA MINDRE ALVORLIGE MASKINSKADER, HVIS ET BESTEMT FORLØB IKKE OVERHOLDES. TRAKTOREN 1. Inden traktoren tages i brug, skal instruktionsbogen læses grundigt igennem. Utilstrækkeligt kendskab til traktorens betjening kan føre til uheld. 2. Lad kun personer med den nødvendige kompetence og uddannelse betjene traktoren. 3. Undgå faldulykker ved at b~ge gelændere og trin. når du stiger ind og ud af traktoren. Hold trin og plaiform fri for mudder og jordklumper. 4. Udskift alle manglende, ulæselige eller beskadigede advarselsmærkater. 5. Hold advarselsmærkaterne rene 6. Lad ikke andre end traktorens betjeningsmandskab køre traktoren. Det er kun tilladt i forbindelse med førerkursus eller veiledning. I sådanne tilfælde kan kabinen udstyres med et ekstra sæde. Der må aldrig tages passagerer med. 7. Lad aldrig børn komme i nærheden af traktor og landbrugsredskaber. 8. Udfør aldrig ændringer på traktoren. dens komponenter eller funktioner (og tillad heller ikke andre at udføre dem), uden at du først har forhørt dig hos din forhandler. 9. Monter alt sikkerhedsudstyr, inden motoren skal startes eller traktoren betjenes. KBRSEL MED TRAKTOREN 1. Traktoren skal altid startes eller køres fra førersædet. 2. Tag hensyn til andre trafikanter, når du karer på offentlig vej. Hold ind til højre en gang imellem. så bagvedkørende kan komme fobi. Overhold gældende hastighedsbegrænsninger for landbrugstraktorer. 3. Brug rotorblink ogleller advarselstrekant efter gældende regler for kørsel på offentlig vei. så du markerer, at traktoren er langsomtkørende og kan være til fare. VIGTIGT: Ved brug af rotorblink skal gældende lokale bestemmelser overholdes. 4. Blænd ned, når du møder et andet køretøj efter mørkets frembrud. Sørg for at stille lygterne, så modkørende ikke blændes. 5. Sæt farten ned. før du vender eller bremser. Ved nødopbremsning skal du bremse med begge hjul samtidigt. Ved kørsel på offentlig vej skal du sørge for at låse begge bremsepedaler sammen. for at sikre. at anhængerbremseme virker, at traktorbremserne fungerer ensartet og at der bremses på alle fire hjul (kun traktorer med firehjulstræk).

15 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED 11. Kontroller altid frihøjden, især når traktoren bugseres. Vær opmærksom PA kørselsretningen, især ved slutningen af rækker, på vej, omkring træer og under nedhængende forhindringer. 12. For at forebygge, at traktoren vælter. skal den altid køres forsigtigt og med en hastighed afpasset efter forholdene. især på ujævnt terræn. over grøfter og i sving. 6. Ved traktorer med firehjulstræk slås fohjulstrækket automatisk til. så bremseeffekten automatisk overføres til alle fire hjul, når der trædes på begge bremsepedaler. Ejerne bør tage højde for, at virkningen af firehjulsbremsningen øger bremseydelsen væsentligt. Vær tilsvarende forsigtig, når du bremser kraftigt op. 7. Kraftig opbremsning skal udføres så forsigtigt som muligt. når der køres med vejhastighed og tungt Iæs. \!\I'!Y-, 13. Vær især forsigtig ved kørsel på stejle skrænter. 14. Hvis traktoren korer fast, eller dækkene er frosset fast i jorden, skal traktoren bakkes fri, så den ikke vælter. 8. Under nedkørsel skal traktoren stå i samme gear, som du ville bruge under en opkørsel. Lad ikke traktoren nille. 9. For at køre sikkert skal et påhængskøretøj have et uafhængigt bremsesystem, hvis dets totalvægt overstiger traktorens, som fastsat i gældende national lovgivning. 10. Slå aldrig differentialespærren til under vending. Hvis differentialespærren aktiveres, kan traktoren ikke vende.

16 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED BETJENING AF TRAKTOREN 1. Før du starter traktoren: Træk parkeringsbremsen. sæt kraftudtagsbetjeningen på "OFF, tryk lifiens betjeningsgreb nedad, og sæt grebene til fjernbetjente ventiler og gear i neutral stilling. 2. Start ikke motoren, og betjen aldrig betjeningsorganer, når du står ved siden af traktoren (med undtagelse af udvendig hydrauliklift eller kontakt til kraftudtagsaksel. hvis monteret). Start altid kun motoren I brug kun betjeningsorganer fra førersædet. 3. Omgå ikke neutral-startkontakten til gear og krafiudtag. Kontakt din forhandler, såfremt neutral-startbetjeningsorganerne er defekte. Brug kun shuntledning på den anbefalede måde. Ukorrekt brug kan føre til, at du mister herredømmet over traktoren. 8. Parker ikke traktoren på en stejl skråning 9. Kabinen er således konstrueret, at støjniveauet for føreren er lavest muligt. og den opfylder som minimum de gældende regler på området. Alligevel kan støjniveauet (lydtrykket) på arbejdspladsen overstige 85 db(a). hvis der arbeides med åbent vindue mellem bygninger eller i snævre rum. Det anbefales at bruge høreværn ved arbejde på steder med højt støjniveau. 4. Undgå utilsigtet berøring af gearvælgerne, mens motoren er i aana. - Det kan føre til pludselige bevægelser af traktoren. 5. Forlad ikke traktoren under kørslen. 6. Stands straks traktoren, hvis servostyring eller motor falder ud, da den i så fald er svær at styre. 7. Forlad først traktoren, når den er parkeret på et jævnt underlag, parkeringsbremsen er trukket. påmonterede redskaber er sænket ned på jorden. kraftudtaget er slået fra, og der er slukket for motoren. 10. Lad aldrig motoren arbejde i lukkede rum. medmindre der er passende udluftning. Udstødningsgasser er giftige og være dødelige. 11. Bugser kun med pickup-hitch med krog, trækbom eller trækstang i nederste stilling. Brug kun en trækstangsbolt, der går i indgreb. Bugsering med traktorens bagaksel eller på punkter over akslen kan føre til, at traktoren vælter. 12. Vælg altid positionskontrol, når der skal monteres eller transporteres redskaber. Sørg for, at hydraulikkoblinger er anbragt korrekt og frakobles sikkert, hvis redskabet ved en fejl skulle løsne sig.

17 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED BETJENING AF KRAFTUDTAGET 1. Ved betjening af redskaber. der drives via krafludtaget, skal du slukke for motoren, koble krafludtaget fra og vente, til krafludtaget står stille, før du stiger ud og kobler redskabet fra. 13. Hvis traktorens forende Iøfler sig, når der monteres tunge redskaber på trepunktsliflen, skal der installeres ballast i fronten eller på hjulene. Brug ikke traktoren med en for let front. 14. Ved opkørsel. f.eks. fra en grøfl eller på en stejl skrænt, skal koblingen slippes langsomt. Kobl hurtigt ud, hvis forhjulene mister jordkontakt. 15. Sørg for, at påmonterede redskaber eller tilbehør er korrekt monteret og er godkendte til traktoren. Kor ikke med overlæs. og betjen og vedligehold traktoren iht. producentens anvisninger. 16. Husk på, at traktoren ved ikke-fagmæssig anvendelse kan være til fare for føreren og andre. der opholder sig i nærheden. Overlæs ikke traktoren, og brug den ikke med påmonterede redskaber, der er usikre, ikke er bygget til det pågældende arbejde eller er dårligt vedligeholdte. 17. Lad ikke påmonterede redskaber stå i løftet stilling, når traktoren står stille eller er uden opsyn. 18. Kør ikke med påmonterede redskaber i nærheden af åben ild. 19. Brug altid ansigtsmaske ved arbejde med giflige sprøjtemidler. Instrukserne på kemikaliebeholderen skal følges. 2. Betjen aldrig krafludtaget - specielt ikke i nærheden af roterende redskaber - hvis du har løsthængende tøj på. 3. Træk altid parkeringsbremsen og bloker baghjulene både forfra og bagfra, når redskaber drives stationært med krafludtaget. 4. For at forebygge ulykker bør redskaber, der drives via krafludtaget, ikke rengøres. indstilles, frakobles eller vedligeholdes, mens motoren korer. Sørg for, at krafludtagsakslen er frakoblet. 5. Sørg altid for, at krafludtagets afskærmning er på plads. og sæt altid kappen til krafludtaget på, når det ikke er i brug.

18 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIUUERHED SERVICENEDLIGEHOLDELSE AF TRAKTOREN Ukvalificerede personer må aldrig aimontere eller forsøge at reparere pumper. indsprøjtningsventiler, dyser eller andre dele af brændstof- eller hydrauliksystemet. Manglende overholdelse af disse instrukser kan føre til alvorlige kvæstelser. Prøv ikke at føle dig frem til utætheder med fingrene. Brug et stykke pap eller papir, når der skal findes Iækager. Sluk for motoren og tag trykket af systemet, inden ledninger samles eller skilles ad. 1. Kølesystemet arbejder under tryk. der styres af dækslet i trykudligneren. Det er farligt at fjerne dækslet, hvis systemet stadig er varmt. Drej altid dækslet langsomt til første stop for at slippe trykket ud, og tag det så helt af. Fjern aldrig dækslet oven på køleren. før dækslet er taget af trykudligneren. 2. Ryg ikke ved påfyldning af brændstof. Hold afstand til åben ild. 3. Hold traktor og redskaber - især styretøj og bremser - i god og sikker stand, både af hensyn til din egen sikkerhed og for at opfylde lovens krav. 4. Hold åben ild væk fra batteri eller starthjælpsudstyr til koldt vejr for at forebygge brand eller eksplosioner. Følg veiledningen til startkablet for at undgå gnister (eksplosionsfare). 5. Forsøg ikke selv at udføre service på klimaanlægget. Hvis der slipper kølemiddel ud, kan det give forfrysninger og andre skader. Der skal bruges specialudstyr og -værktøj til vedligeholdelse af klimaanlægget. Henvend dig til forhandleren. hvis der er problemer med klimaanlægget. 6. Sluk for motoren. inden du udfører vedligeholdelsesarbejde på traktoren. 7. Hydraulikolie Og brændstof I indsprøjtningssystemet arbejder under højt tryk. Hvis udstrømmende hydraulikolie eller brændstof er under tryk. kan det trænge ind i huden og give svære skader. Spænd alle forbindelser efler, inden du starter motoren eller sætter tryk på ledninger. Hvis der trænger brændstoflolie ind i huden, skal du straks soge Iæge. da der ellers kan opstå sårinfektion. 8. Udfør aldrig ændringer på traktoren, dens komponenter eller funktioner (og tillad heller ikke andre at udføre dem). uden at du først har forhørt dig hos din forhandler. 9. Konstant kontakt med motorolie i Iængere tid kan give hudkræfl. Langvarig kontakt med brugt olie fra motorer skal undgås. Vask hurtigst muligt huden med vand og sæbe. 10.Hold redskaber rene og i god vedligeholdelsesstand. 11. Alt aflappet brændstoflolie og afmonterede filtre skal bortskaffes korrekt. 12. Traktorhjul er meget tunge. Vær forsigtig, når du håndterer hjulene. Hvis de sættes til opbevaring, skal du sørge for, at de ikke kan vælte, så nogen kommer til skade.

19 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED DIESELOLIE 1. Dieselbrændstof må aldrig tilsættes benzin, alkohol eller additiver. Disse blandinger kan øge risikoen for brand eller eksplosion. I en lukket beholder, f.eks. en brændstoftank, er disse blandinger mere eksplosive end ren benzin. Brug ikke sådanne blandinger. 2. Påfyld aldrig brændstof eller tag tankdækslet af. mens motoren karer eller er meget varm. 9. Brug aldrig brændstof til rengøringsfonål, 10. Tilrettelæg dit brændstofindkøb således, at du ikke behøver at bruge sommerbrændstof om vinteren. SIKKERHEDSKABINE Kabinest~kturrammen (CSF) er en speciel sikkerhedsdel på maskinen. Ved bugsering må der ikke anbringes udstyr på kabinen. Kabinestrukturrammen er -en certiiceret del, og enhver mulig skade. ild, tæring eller ændring svækker strukturen og reducerer sikkerheden. Hvis det skulle ske. SKAL kabinestrukturrammen udskifles på en sådan måde, at den yder samme beskyttelse som en ny kabinestrukturramme. Efter et uheld, brand eller gnistoverslag SKAL følgende udføres, inden traktoren tages i b ~ igen: g 3' Ryg ikke ved påfyldning af brændstof' gælder også i nærheden af brændstof. Hold afstand til åben ild. Kabinestrukturrammen SKAL udskiftes. Kabinestrukturrammen eller ophængningen, førersædet Og -0phængningen. sikkerhedsseler og monteringsdele og 4. Lad ikke brændstofpistolen være uden opsyn, tilhørende ledningsnet i kabinen SKAL når du tanker op. undersøges grundigt for skader. 5. Fyld ikke brændstoftanken helt op. Tank kun op til det nederste område al påfyldningsstudsen, Alle beskadigede dele SKAL udskiftes. sa brændstoffet har plads til at udvide sig. SVEJS IKKE. FORSØG ALDRIG AT REPARERE 6. Tør omgående spildt brændstof op. ELLER OPRETTE BESKADIGEDE DELE PÅ KABINERAMMEN ELLER PÅ HOLDEREIBESLAG 7. Skru altid tankdækslet helt til. 8. Hvis det originale tankdæksel går tabt, skal det erstattes af et godkendt dæksel. Et ikkegodkendt dæksel er muligvis ikke tæt. NÅR DU SER DETTE SYMBOL a, BETYDER DET ALTID: PAS PÅ! VAR OPMÆRKSOM! FOR DIN EGEN SIKKERHEDS SKYLD!

20 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED ADVARSEL Traktoren er forsynet med væltesikring, f.eks. en styrtbøjle eller en kabine med styrtbøjle. Væltesikringen kan være udformet som kabineramme eller som et bur med to eller fire bøjler. der skal minimere risikoen for, at føreren får svære kvæstelser. Væltesikringen er en særlig sikkerhedsdel i traktoren. Der må ikke fastgøres trækudstyr på væltesikringen. Bor ALDRIG HULLER huller i traktorens væltesikring. Væltesikringen og de herpå monterede komponenter udgør et certificeret system. Skader, ild, tæring eller ombygninger kan svække strukturen så meget, at føreren ikke mere er garanteret optimal sikkerhed. I så fald SKAL væltesikringen udskiftes, så føreren igen er optimalt beskyttet. Henvend dig til din forhandler, hvor du kan få efterset væltesikringen og evt. få den udskiftet. Efler et uheld, brand eller gnistoverslag SKAL følgende udføres, inden traktoren tages i brug igen: Kabinestrukturrammen SKAL udskiftes Kabinestrukturrammen eller ophængningen. førersædet Og -0phængningen. sikkerhedsseler og monteringsdele og disses ledningsnet i kabinen SKAL undersøges grundigt for skader. Alle beskadigede dele SKAL udskiftes. PA VELTESIKRINGEN MA DER IKKE SVEJSES, IKKE BORES HULLER, IKKE MONTERES FORSTERKNINGER OG IKKE UDFØRES REPARATIONER. ENHVER ENDRING KAN FORRINGE STRUKTURENS BRUDSTYRKE, SA DER I TILFELDE AF BRAND, GNISTOVERSLAG KOLLISION ELLER UHELD OPSTAR RISIKO FOR KVESTELSER ELLER ENDOG LIVSFARE. VÆLTESIKRING

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 45% load indicator 85 % 00 % TEST 2 0 Førerplatform Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 Advarselsblink Kombi-Instrument Hældningsindstilling- Ratstamme Styrearm Redskab åbent Inchpedal/ Kørepedal Lastindikator

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Følgende oplysninger er supplerende, og de bør læses sammen med XF instruktionsbogens publikationsdelnummer JJM 32 02 40 131.

Følgende oplysninger er supplerende, og de bør læses sammen med XF instruktionsbogens publikationsdelnummer JJM 32 02 40 131. XF TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOG Følgende oplysninger er supplerende, og de bør læses sammen med XF instruktionsbogens publikationsdelnummer JJM 32 02 40 131. Publikation del nr. JSE 32 02 40 131 Adgang til

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

load indicator 85 % 100% 45% TEST

load indicator 85 % 100% 45% TEST 45% load indicator 85 % 100% TEST 3 2 1 0 Førerplatform Kombi-Instrument Kørekontroller Hældningsindstilling- Ratstamme Advarselsblink Teleskoplæsser 870 Lastindikator (load indicator) Tændingslås Redskab

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

MINI FYLDESTATION R410a

MINI FYLDESTATION R410a Brugervejledning (Dansk) MINI FYLDESTATION R410a Version: 1.0, Dato: 21-08-2015, 2015 Christonik ApS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel Information... 3 1.1 Formålet med denne manual...

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Kompaktraktorer. Yanmar EF 200 serien

Kompaktraktorer. Yanmar EF 200 serien Kompaktraktorer Yanmar EF 200 serien Den grønne linje Yanmar TNV dieselmotor med direkte indsprøjtning Den nye TNV dieselmotor med direkte indsprøjtning har både større effekt og en særdeles effektiv forbrænding.

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere