MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog"

Transkript

1 MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog

2 CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller MAXXU M I I 5 Mulmticontroller MAXXU M 125 Multicontroller MAXXU M I 40 Multicontroller TRAKTORER INSTRUKTIONSBOG - C CASE I& da

3 Elektromagnetisk interferens (EMC) Denne traktor overholder meget nøje de europæiske regler for elektromagnetiske emissioner. Det kan dog forekomme, at der som følge af senere montering af ekstraudstyr opstår interferens af denne type, der muligvis ikke overholder den krævede standard. Da elektromagnetiske forstyrrelser kan føre til alvorlige funktionsfejl i keretøjet ogleller risikable situationer, bør følgende instrukser overholdes: Du skal sikre dig, at alt udstyr fra fremmede producenter. som monteres på traktoren. er CEmærket. Den maksimale effekt fra udstyr, der udsender stråler (radio, telefon osv.) må ikke overskride de lovmæssigt fastsatte grænseværdier. der er gælder i traktorens brugsland. Det elektromagnetiske felt, som et ekstra apparat danner, må på intet tidspunkt og på intet sted ved elektroniske komponenter andrage mere end 24VIm. Ved manglende overholdelse af disse forskrifter bortfalder Case IH garantien

4 INDHOLD AFSNIT l GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED LICENSVILKAR FOR SLUTBRUGER ØKOLOGI OG MILJØ SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER 1-7 VÆLTESIKRING SIKKERHEDSMÆRKAT 1-14 INTERNATIONALE SYMBOLER 1-19 LUFTBAREN STØJ AFSNIT 2 BETJENINGSORGANER, ARMATURER OG DRIFT FØR IBRUGTAGNING KABINEBETJENINGSORGANER PROGRAMMERING AF VISNINGERNE GEARBETJENING AFSNIT 3 BRUG I MARKEN FØR IBRUGTAGNING BUGSERING AF TRAKTOREN TRANSPORT AF TRAKTOREN OPSTART AF MOTOREN... STANDSNING AF MOTOREN PROGRAMMERING AF KONSTANT MOTOROMDREJNINGSTAL 3-13 FORAGERAUTOMATIK (HMC) STYREHJÆLP..TURN ASSIST (hvis en sådan findes) KRAFTUDTAG. BAG 3-27 FRONTKRAFTUDTAGSAKSEL OG HYDRAULISK FRONTLIFT (hvis monteret) 3-42 ELEKTRONISK STYRING AF FRONTLIFT, EFH (hvis monteret) 3-47 ELEKTRONISK LIFTSTYRING (EDC) ELEKTROHYDRAULISKE FJERNVENTILER 3-66 TREPUNKTSLIFT 3-81 LØFTESTÆNGER, TRÆK- OG TOPSTANG TRÆKKROG OG TRÆKANORDNINGER BAGESTE ANHÆNGERKOBLING HYDRAULISKE ANHÆNGERBRE TRYKLUFT-ANHÆNGERBREMSER FORHJULS-SPORINDSTILLING BAGHJULS-SPORINDSTILLING TRAKTORVÆGT DÆKTRYK OG TILLADT BELASTNING 3-1 O

5 AFSNIT 4 SMBRING, SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE GENERELT SPECIFIKATIONER FOR SMØREMIDLER OG KØLEVÆSKER SMØRE OG SERVICESKEMA NAR ADVARSELSLAMPERNE LYSER HVER 10. DRIFTSTIME ELLER DAGLIGT 4-16 FOR HVER 50 DRIFTSTIMER 4-19 FOR HVER 100 DRIFTSTIMER FOR HVER 300 DRIFTSTIMER... : FOR HVER 600 DRIFTSTIMER FOR HVER 1200 DRIFTSTIMER ELLER HVER 12. MANED 4-38 FOR HVER 1200 DRIFTSTIMER ELLER HVERT 2. AR HVERT 3. AR ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE SIKRINGER OG RELÆER SIKRING AF ELEKTRISKE VED SVEJSEARBEJDE AFSNIT 5 FEJLSBGNING HYDRAULIK 5-6 TREPUNKTSLIFT 5-7 DET ELEKTRISKE SYSTEM AFSNIT 6 OPBEVARING AF KBRETBJET OPBEVARING AF TMKTOR AFSNIT 7 EKSTRAUDSTYR

6 AFSNIT 8 TRAKTORSPECIFIKATIONER VEGTANGIVELSER -6 BRÆNDSTOFSYSTEM -7 KØLESYSTEM FORRESTE KRAFTUDTAG -9-9 MAKSIMALE DRIFTSVINKLER -9 HYDRAULIKSYSTEM -9 TREPUNKTSLIFT -9 FJERNVENTILER l HYDRAULISK FRONTLIFT (HPL) -11 ELEKTRISK UDSTYR -12 MIN. TILSPÆNDINGSMOMENT FOR SKRUEFORBINDELSER -13 MIN. TILSPÆNDINGSMOMENT FOR SKRUEFORBINDELSER -14 AFSNIT 9 CHECKLISTE FOR FØRSTE EFTERSYN EFTER 50 TIMER -7-8 AFSNIT 10 INDEX l

7

8 TIL INDEHAVEREN AFSNIT 1 GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED GENERELT Denne betjeningsvejledning er blevet udfærdiget som en hjælp til korrekt tilkøring. samt kørsel, betjening og vedligeholdelse af din nye traktor. Læs derfor betjeningsvejledningen grundigt igennem. Traktoren er beregnet til alle gængse forner for landbrugsarbejde. Tøv ikke med at henvende dig til din forhandler, hvis du på et eller andet tidspunkt skulle have spørgsmål vedrørende din traktor. Forhandleren har faguddannet personale, originale reservedele og det nødvendigt tekniske udsiyr til at opfylde alle dine behov for service. Traktorens konstruktion og udførelse er dimensioneret til maksimal ydelse, økonomi og betjeningsvenlighed inden for et bredt arbejdsomrade. Inden den forlod fabrikken er den blevet grundigt kontrolleret for at sikre, at den er i optimal teknisk tilstand. Hos forhandleren er den blevet kontrolleret en ekstra gang. For at holde den i denne stand og sikre, at den altid fungerer upåklageligt, er det vigtigt, at de beskrevne servicearbejder (Afsnit 4 i denne instruktionsbog) udføres med de foreskrevne intervaller. OPBEVARING AF INSTRUKTIONSBOGEN Der findes en lomme til instrukiionsbogen bag ved sædet. Når instruktionsbogen ikke bruges, bør den altid ligge i lommen. RENGBRING AF TRAKTOREN Traktoren er fremstillet efter de nyeste konstruktionsprincipper og er udstyret med avancerede elektroniske betjeningsorganer. Det bør du altid huske på, når du rengør traktoren. og især hvis du bruger højtryksspuler. Selvom du tages alle forholdsregler for at beskytte elektroniske komponenter og forbindelser. danner en højtryksrenser et så højt tryk. at selv en fuldstændig afdækning ikke garanterer. at der ikke siver vand ind. Stå ikke for tæt på traktoren, når du bruger en højiryksspuler. og ret aldrig strålen mod elektroniske komponenter, elektriske forbindelser. pakninger, påiyldningsskruer mv.. Ret aldrig en kold vandstråle mod en meget varm motor eller udstødning. SIKKERHED Siderne Side l - 7. til Side l indeholder de forholdsregler, du skal træffe for at sikre din egen og andres sikkerhed. Læs de sikkerhedsmæssige forholdsregler igennem og følg rådet, inden du betjener traktoren. SERVICE EFTER DE FBRSTE 50 TIMER Du finder 50-timers servicerapporterne i Afsnit 9, bagest i instruktionsbogen. Efter 50 driftstimer skal traktoren indleveres hos din forhandler. sammen med denne instruktionsbog. Forhandleren udfører så den anbefalede 50-timers serivice, og servicerapportbladene udfyldes (Side 9-1. og Side9 3.). Første blad (Side9-1.) er forhandlerens eksemplar, som han skal tage ud efter serviceflersynet. Andet blad (Side 9-3.) er dit eksemplar af det serviceeftersyn. der er udført. Serg for, at du og forhandleren underskriver begge eksemplarer. RESERVEDELE Vær opmærksom på, at kun originale reservedele bliver testet af producenten og får tildelt den tilhørende godkendelse. Montering qleller brug af 'uoriginale' reservedele kan have en negativ indvirkning på traktorens konstruktionskaraktenstik og derved gøre den mindre sikker at bruge. Producenten hæfler ikke for skader, som opstår, fordi der er brugt uoriginale reservedele eller ekstraudsiyr. Brug udelukkende originale CNH Case IH-reservedele. Ved brug af ikkeanginale reservedele bliver nogle af traktorens godkendelser under visse omstændigheder ugyldige. Det er kun tilladt at foretage ændringer på traktoren efter skriftlig godkendelse fra producentens kundeserviceafdeling. GARANTI Garantien på din traktor er baseret på garantiretten i dit land og på aftaleforholdet med forhandleren. Garantien bortfalder dog, hvis traktoren ikke bruges. indstilles og vedligeholdes i overensstemmelse med instrukseme i instruktionsbogen.

9 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED LICENSVILKÅR FOR SLUTBRUGER a Du har kebt et udstyr ("UDSTYR"), der indeholder software. som er omfattet af CHN America LLC's licens fra Microsoft Licensing, GP eller disses datterselskaber ("MS"). Disse installerede softwareprodukter fra MS og de tilherende medier, tryksager og "Online"- eller elektronisk dokumentation ("SOFTWARE") er beskyttet af international lovgivning og konventioner vedr. ' ophavsrettigheder. SOFTWAREN sælges ikke. men gives i licens. Alle rettigheder forbeholdes. HVIS DU IKKE ACCEPTERE DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("EULA). MÅ DU HVERKEN BRUGE UDSTYRET ELLER KOPIERE SOFTWAREN. I SÅ FALD SKAL DU KONTAKTE CNH AMERICA LLC FOR AT INDHENTE OPLYSNINGER OM GODTGDRELSE VED RETURNERING AF DET IKKE-BENYTTEDE UDSTYR. ENHVER BRUG AF SOFTWAREN. HERUNDER MEN IKKE BEGRANSET TIL BRUG AF UDSTYRET, INDEBÆRER EN ACCEPT AF DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE (ELLER EN BEKRÆFTELSE AF EN TIDLIGERE AFGIVET SAMTYKKEERKLARING). TILDELING AF SOFTWARELICENS. Med denne EULA får du tildelt følgende licens: - Du må kun anvende denne SOFTWARE på UDSTYRET. - INGEN FEJLTOLERANCE. SOFTWAREN HAR INGEN FEJLTOLERANCE. CNH AMERICA LLC HAR UAFHÆNGIGT FASTSAT. HVORDAN DENNE SOFTWARE SKAL ANVENDES I UDSTYRET, OG MS FORUDSÆTTER. AT CNH AMERICA LLC I TILSTRÆKKELIGT OMFANG UDFDRER TESTS FOR AT SIKRE SIG, AT SOFTWAREN ER EGNET TIL DEN PAGÆLDENDE BRUG. - INGEN GARANTI PÅ SOFTWAREN. SOFTWAREN stilles til rådighed "SOM DEN ER OG FOREFINDES". herunder med alle eventuelle fejl. HELE RISIKOEN MHT. TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YDELSE, NØJAGTIGHED OG OMKOSTNINGER (HERUNDER UDEN UDVIST UAGTSOMHED) LIGGER HOS DIG. DESUDEN GIVES INGEN GARANTI FOR UFORSTYRRET BRUG AF SOFTWAREN ELLER BEGRÆNSNINGER I DENNE. HVIS DU HAR FAET GARANTIER VEDR. UDSTYR ELLER SOFTWARE, ER DISSE IKKE GIVET AF MS OG ER IKKE BINDENDE FOR MS. - Ingen hæftelse for bestemte skader. NAR BORTSES FRA LOVENS KRAV PATAGER MS SIG INGEN HEFTELSE FOR ALLE INDIREKTE, SÆRSKILTE, DOKUMENTERBARE ELLER INDIREKTE SKADER, DER ER FORARSAGET AF ELLER KNYTTET TIL SOFTWARENS BRUG ELLER VIRKEMADE. DENNE BEGRÆNSNING GALDER OGSA, SELV OM AFHJÆLPNING AF FEJL VEDR. PRODUKTETS HOVEDFORMAL SLAR FEJL. MS ERSTATNINGSANSVAR KAN ALDRIG OVERSTIGE OMKOSTNINGER OVER TOHUNDREDEHALVTREDS (250,OO) US DOLLARS. - Begrænsninger vedrerende reverse engineering, dekompilering og disassemblering. Du har ikke ret til at foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af SOFTWAREN. medmindre og alene i det omfang dette udtrykkeligt er tilladt ifølge gældende lov. uanset nærværende begrænsning. - OVERDRAGELSE AF SOFTWARERETTIGHEDER TILLADT MED FBLGENDE BEGRÆNSNINGER. Ifelge denne EULA må de tilherende rettigheder kun overdrages permanent som en del af et varigt salg eller en varig overdragelse af UDSTYRET. og kun under forudsætning af, at modtageren accepterer denne EULA. Hvis SOFTWAREN er en opgradering, skal overdragelsen også omfatte alle tidligere versioner af SOFTWAREN. - EKSPORTRESTRIKTIONER. Du accepterer. at SOFTWAREN er underlagt den amerikanske eksportlovgivning. Du accepterer at overholde alle gældende internationale og nationale love, som gælder for SOFTWAREN, herunder de amerikanske bestemmelser om eksport, samt de begrænsninger vedrørende slutbrugere, slutbrug og brugssted. der er vedtaget af USA og andre lande. Yderligere oplysninger findes på

10 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED MÆRKNING AF KØRETØJET Traktoren og dens hovedkomponenter identificeres ved hjælp af senenumre ogleller producentnumre. Disse senenumre ogleller producentnumre skal fohandleren bnige ved bestilling af reservedele og servicea-jder. Desuden giver de mulighed for at identificere traktoren i tilfælde af tyveri. I det følgende forklares placenngen af identifikationsdataene. Ksretsjets identifikationsskilt Traktorens typeskiltet (1) sidder på venstre kølerholder. Noter oplysningerne ned på billedet af typeskilt et heninder. Identifikation af traktoren Serienummeret og rnodelidentifikationsoplysningeme er præget på den forreste holder (1). Disse numre står også på traktortypeskiltet.

11 AFSNIT 7 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED Motornummer Motorens serienummer og datokode er præget i motorens typeskilt. Skiltet sidder oven på motoren. på topstykket. På skiltet findes desuden oplysninger om motorens justering og (hvor det kræves) om emissionsbegrænsninger Noter opgivelseme i de følgende felter, så du altid kan slå dem op. Motorserie-nr. Mærkning af gearkasse Pladen med senenummeret (1) sidder oven på gearkassen. Du får adgang til nummeret ved at tjeme pladen i gulvet i kabinen. som vist på illustrationen. Dette nummer er gentaget på koretajetc typeskilt. Noter oplysningeme i følgende felter, så du kan slå dem op til hver en tid Gearkassenummer

12 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED Mærkning af kabinen Serienummeret og andre oplysninger står på OECD-godkendelsespladen. Denne plade sidder på højre side af kabinebeklædningen under bagniden. Noter kabineserienummeret nedenfor, så du hurtigt kan finde det. Kabineserie-nr I CNH International SA Made in the U. K. rpproyed 541E1" CA* SU",i Oplysninger om keretejeh vægt Skiltet med oplysninger om traktorens vægt giver vigtige oplyininger om traktorens tilladte totalvægt med anhænger eller påmonteriede redskaber. Skiltet findes på højre side af førerkabinens beklædning under bagniden. Angivelseme for tilladt maks. vægt bør ikke overskrides, da dette kan få negative følger for traktorerens driflssikkerhed. IDENTIFICATION IDENTIFI' No. TOTAL PERMISS PERMISSIBLE FRONT Fl AXLE LOAD : PERMISSIBLE REAR AXLE AX, LOAD : O 0 PERMISSIBLE'TOWABLE -- MASS UNBRAKED TOWABLE I MASS : INDEPENDENTLY INDEPi - BRAKED : INERTIA BRAKED ASSISTED BRAKE KG KG O

13 AFSNIT l - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED Jord, luft og vand er væsentiige faktorer for landbniget og livet i almindelighed. Brug almindelig sund fornuft. du bruger -og -kemiske petrokemiske stoffer, hvis loven ikke har fastsat bestemmelser for, hvordan du håndterer stoffer. der anvendes i moderne teknologi, Følgende anbefalinger kan være nyttige: Sæt dig ind i den gældende lovgivning, og forvis dig om, at du også forstår den. Hvis der endnu ikke er lovgivet på området, skal du forhøre dig hos producenterne af olie, filtre, batterier, brændstof, frostvæske, rengøringsmidler m.fl. vedrørende deres produkters virkninger på mennesker og natur og om, hvordan disse stoffer opbevares, bruges og bortskaffes på sikker vis. I mange tilfælde kan landbrugskonsulenterne også hjælpe dig. NYTTIGE TIPS 1. Undgå at påfylde tanke med uegnede beholdere eller brændstofpumper, der står under højt tryk, så der spildes brændstof. 2. Undgå som hovedregel at få brændstof, olie, syre, opløsningsmiddel osv. på huden. De indeholder som regel sundhedsfarlige stoffer. 3. Moderne olier indeholder additiver. Brænd ikke forurenet brændstof ogleller brugt olie i almindelige centralvarmeanlæg. 4. Undgå spild, når du aflapper motorkølervæske. motor-, gear- og hydraulikolie. bremsevæske mv. Bland aldrig aflappet bremsevæske eller brændstof med smøremidler. Opbevar dem et sikkert sted, indtil de kan bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser. 5. Moderne additiver til kølevæske. dvs. antifrostvæske og andre tilsætninger, bør skifles hvert andet år. Disse stoffer må ikke komme ned i jorden, men skal opsamles og bortskaffes på sikker vis. 6. Åbn ikke aircondition-anlægget. Det indeholder gasser, som ikke må slippe ud i atmosfæren. Din forhandler eller klimaanlægsspecialist har en speciel udsugningsventilator til dette formål og skal jo alligevel påfylde systemet igen. ØKOLOGI OG MILJØ 7. Reparer straks utætheder eller defekter i motorens kølesystem eller hydraulik. ikke trykket på en kreds, der står under tryk. Komponenterne kan eksplodere. 9. Beskyi slanger under svejsearbejde, da de kan blive beskadiget af gnister og sprøjt, hvilket igen forer til udsivning (olie. kølevæske).

14 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER Hellere for forsigtig end det modsatte. De fleste uheld kan undgås, hvis man træffer bestemte forholdsregler. For at undgå uheld bør du gennemlæse og overholde følgende instmkser, inden traktoren køres, betjenes eller får foretaget service. Redskaber og udstyr bør kun betjenes af de personer, der har ansvaret for dem og er instmeret i deres bmg. SIKKERHEDSADVARSLER I instruktionsbogen finder du tekst med markeringen BEMÆRK, OBS!, VIGTIGT, FORSIGTIG ADVARSEL eller FARE. En sådan tekst har følgende betydning: MASKINSIKKERHED BEMÆRK: DENNE TEKST GØR OPMÆRKSOM PA DEN RETTE BETJENINGSTEKNIK ELLER -PROCEDURE. ADVARSEL: DENNE TEKST ADVARER BRUGEREN MOD MULIGE MASKINSKADER, HVIS ET BESTEMT FORLØB IKKE OVERHOL DES. VIGTIGT: DENNE TEKST INFORMERER BRUGEREN OM NOGET. SOM HAN SKAL VIDE FOR AT UNDGA MINDRE ALVORLIGE MASKINSKADER, HVIS ET BESTEMT FORLØB IKKE OVERHOLDES. TRAKTOREN 1. Inden traktoren tages i brug, skal instruktionsbogen læses grundigt igennem. Utilstrækkeligt kendskab til traktorens betjening kan føre til uheld. 2. Lad kun personer med den nødvendige kompetence og uddannelse betjene traktoren. 3. Undgå faldulykker ved at b~ge gelændere og trin. når du stiger ind og ud af traktoren. Hold trin og plaiform fri for mudder og jordklumper. 4. Udskift alle manglende, ulæselige eller beskadigede advarselsmærkater. 5. Hold advarselsmærkaterne rene 6. Lad ikke andre end traktorens betjeningsmandskab køre traktoren. Det er kun tilladt i forbindelse med førerkursus eller veiledning. I sådanne tilfælde kan kabinen udstyres med et ekstra sæde. Der må aldrig tages passagerer med. 7. Lad aldrig børn komme i nærheden af traktor og landbrugsredskaber. 8. Udfør aldrig ændringer på traktoren. dens komponenter eller funktioner (og tillad heller ikke andre at udføre dem), uden at du først har forhørt dig hos din forhandler. 9. Monter alt sikkerhedsudstyr, inden motoren skal startes eller traktoren betjenes. KBRSEL MED TRAKTOREN 1. Traktoren skal altid startes eller køres fra førersædet. 2. Tag hensyn til andre trafikanter, når du karer på offentlig vej. Hold ind til højre en gang imellem. så bagvedkørende kan komme fobi. Overhold gældende hastighedsbegrænsninger for landbrugstraktorer. 3. Brug rotorblink ogleller advarselstrekant efter gældende regler for kørsel på offentlig vei. så du markerer, at traktoren er langsomtkørende og kan være til fare. VIGTIGT: Ved brug af rotorblink skal gældende lokale bestemmelser overholdes. 4. Blænd ned, når du møder et andet køretøj efter mørkets frembrud. Sørg for at stille lygterne, så modkørende ikke blændes. 5. Sæt farten ned. før du vender eller bremser. Ved nødopbremsning skal du bremse med begge hjul samtidigt. Ved kørsel på offentlig vej skal du sørge for at låse begge bremsepedaler sammen. for at sikre. at anhængerbremseme virker, at traktorbremserne fungerer ensartet og at der bremses på alle fire hjul (kun traktorer med firehjulstræk).

15 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED 11. Kontroller altid frihøjden, især når traktoren bugseres. Vær opmærksom PA kørselsretningen, især ved slutningen af rækker, på vej, omkring træer og under nedhængende forhindringer. 12. For at forebygge, at traktoren vælter. skal den altid køres forsigtigt og med en hastighed afpasset efter forholdene. især på ujævnt terræn. over grøfter og i sving. 6. Ved traktorer med firehjulstræk slås fohjulstrækket automatisk til. så bremseeffekten automatisk overføres til alle fire hjul, når der trædes på begge bremsepedaler. Ejerne bør tage højde for, at virkningen af firehjulsbremsningen øger bremseydelsen væsentligt. Vær tilsvarende forsigtig, når du bremser kraftigt op. 7. Kraftig opbremsning skal udføres så forsigtigt som muligt. når der køres med vejhastighed og tungt Iæs. \!\I'!Y-, 13. Vær især forsigtig ved kørsel på stejle skrænter. 14. Hvis traktoren korer fast, eller dækkene er frosset fast i jorden, skal traktoren bakkes fri, så den ikke vælter. 8. Under nedkørsel skal traktoren stå i samme gear, som du ville bruge under en opkørsel. Lad ikke traktoren nille. 9. For at køre sikkert skal et påhængskøretøj have et uafhængigt bremsesystem, hvis dets totalvægt overstiger traktorens, som fastsat i gældende national lovgivning. 10. Slå aldrig differentialespærren til under vending. Hvis differentialespærren aktiveres, kan traktoren ikke vende.

16 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED BETJENING AF TRAKTOREN 1. Før du starter traktoren: Træk parkeringsbremsen. sæt kraftudtagsbetjeningen på "OFF, tryk lifiens betjeningsgreb nedad, og sæt grebene til fjernbetjente ventiler og gear i neutral stilling. 2. Start ikke motoren, og betjen aldrig betjeningsorganer, når du står ved siden af traktoren (med undtagelse af udvendig hydrauliklift eller kontakt til kraftudtagsaksel. hvis monteret). Start altid kun motoren I brug kun betjeningsorganer fra førersædet. 3. Omgå ikke neutral-startkontakten til gear og krafiudtag. Kontakt din forhandler, såfremt neutral-startbetjeningsorganerne er defekte. Brug kun shuntledning på den anbefalede måde. Ukorrekt brug kan føre til, at du mister herredømmet over traktoren. 8. Parker ikke traktoren på en stejl skråning 9. Kabinen er således konstrueret, at støjniveauet for føreren er lavest muligt. og den opfylder som minimum de gældende regler på området. Alligevel kan støjniveauet (lydtrykket) på arbejdspladsen overstige 85 db(a). hvis der arbeides med åbent vindue mellem bygninger eller i snævre rum. Det anbefales at bruge høreværn ved arbejde på steder med højt støjniveau. 4. Undgå utilsigtet berøring af gearvælgerne, mens motoren er i aana. - Det kan føre til pludselige bevægelser af traktoren. 5. Forlad ikke traktoren under kørslen. 6. Stands straks traktoren, hvis servostyring eller motor falder ud, da den i så fald er svær at styre. 7. Forlad først traktoren, når den er parkeret på et jævnt underlag, parkeringsbremsen er trukket. påmonterede redskaber er sænket ned på jorden. kraftudtaget er slået fra, og der er slukket for motoren. 10. Lad aldrig motoren arbejde i lukkede rum. medmindre der er passende udluftning. Udstødningsgasser er giftige og være dødelige. 11. Bugser kun med pickup-hitch med krog, trækbom eller trækstang i nederste stilling. Brug kun en trækstangsbolt, der går i indgreb. Bugsering med traktorens bagaksel eller på punkter over akslen kan føre til, at traktoren vælter. 12. Vælg altid positionskontrol, når der skal monteres eller transporteres redskaber. Sørg for, at hydraulikkoblinger er anbragt korrekt og frakobles sikkert, hvis redskabet ved en fejl skulle løsne sig.

17 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED BETJENING AF KRAFTUDTAGET 1. Ved betjening af redskaber. der drives via krafludtaget, skal du slukke for motoren, koble krafludtaget fra og vente, til krafludtaget står stille, før du stiger ud og kobler redskabet fra. 13. Hvis traktorens forende Iøfler sig, når der monteres tunge redskaber på trepunktsliflen, skal der installeres ballast i fronten eller på hjulene. Brug ikke traktoren med en for let front. 14. Ved opkørsel. f.eks. fra en grøfl eller på en stejl skrænt, skal koblingen slippes langsomt. Kobl hurtigt ud, hvis forhjulene mister jordkontakt. 15. Sørg for, at påmonterede redskaber eller tilbehør er korrekt monteret og er godkendte til traktoren. Kor ikke med overlæs. og betjen og vedligehold traktoren iht. producentens anvisninger. 16. Husk på, at traktoren ved ikke-fagmæssig anvendelse kan være til fare for føreren og andre. der opholder sig i nærheden. Overlæs ikke traktoren, og brug den ikke med påmonterede redskaber, der er usikre, ikke er bygget til det pågældende arbejde eller er dårligt vedligeholdte. 17. Lad ikke påmonterede redskaber stå i løftet stilling, når traktoren står stille eller er uden opsyn. 18. Kør ikke med påmonterede redskaber i nærheden af åben ild. 19. Brug altid ansigtsmaske ved arbejde med giflige sprøjtemidler. Instrukserne på kemikaliebeholderen skal følges. 2. Betjen aldrig krafludtaget - specielt ikke i nærheden af roterende redskaber - hvis du har løsthængende tøj på. 3. Træk altid parkeringsbremsen og bloker baghjulene både forfra og bagfra, når redskaber drives stationært med krafludtaget. 4. For at forebygge ulykker bør redskaber, der drives via krafludtaget, ikke rengøres. indstilles, frakobles eller vedligeholdes, mens motoren korer. Sørg for, at krafludtagsakslen er frakoblet. 5. Sørg altid for, at krafludtagets afskærmning er på plads. og sæt altid kappen til krafludtaget på, når det ikke er i brug.

18 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIUUERHED SERVICENEDLIGEHOLDELSE AF TRAKTOREN Ukvalificerede personer må aldrig aimontere eller forsøge at reparere pumper. indsprøjtningsventiler, dyser eller andre dele af brændstof- eller hydrauliksystemet. Manglende overholdelse af disse instrukser kan føre til alvorlige kvæstelser. Prøv ikke at føle dig frem til utætheder med fingrene. Brug et stykke pap eller papir, når der skal findes Iækager. Sluk for motoren og tag trykket af systemet, inden ledninger samles eller skilles ad. 1. Kølesystemet arbejder under tryk. der styres af dækslet i trykudligneren. Det er farligt at fjerne dækslet, hvis systemet stadig er varmt. Drej altid dækslet langsomt til første stop for at slippe trykket ud, og tag det så helt af. Fjern aldrig dækslet oven på køleren. før dækslet er taget af trykudligneren. 2. Ryg ikke ved påfyldning af brændstof. Hold afstand til åben ild. 3. Hold traktor og redskaber - især styretøj og bremser - i god og sikker stand, både af hensyn til din egen sikkerhed og for at opfylde lovens krav. 4. Hold åben ild væk fra batteri eller starthjælpsudstyr til koldt vejr for at forebygge brand eller eksplosioner. Følg veiledningen til startkablet for at undgå gnister (eksplosionsfare). 5. Forsøg ikke selv at udføre service på klimaanlægget. Hvis der slipper kølemiddel ud, kan det give forfrysninger og andre skader. Der skal bruges specialudstyr og -værktøj til vedligeholdelse af klimaanlægget. Henvend dig til forhandleren. hvis der er problemer med klimaanlægget. 6. Sluk for motoren. inden du udfører vedligeholdelsesarbejde på traktoren. 7. Hydraulikolie Og brændstof I indsprøjtningssystemet arbejder under højt tryk. Hvis udstrømmende hydraulikolie eller brændstof er under tryk. kan det trænge ind i huden og give svære skader. Spænd alle forbindelser efler, inden du starter motoren eller sætter tryk på ledninger. Hvis der trænger brændstoflolie ind i huden, skal du straks soge Iæge. da der ellers kan opstå sårinfektion. 8. Udfør aldrig ændringer på traktoren, dens komponenter eller funktioner (og tillad heller ikke andre at udføre dem). uden at du først har forhørt dig hos din forhandler. 9. Konstant kontakt med motorolie i Iængere tid kan give hudkræfl. Langvarig kontakt med brugt olie fra motorer skal undgås. Vask hurtigst muligt huden med vand og sæbe. 10.Hold redskaber rene og i god vedligeholdelsesstand. 11. Alt aflappet brændstoflolie og afmonterede filtre skal bortskaffes korrekt. 12. Traktorhjul er meget tunge. Vær forsigtig, når du håndterer hjulene. Hvis de sættes til opbevaring, skal du sørge for, at de ikke kan vælte, så nogen kommer til skade.

19 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED DIESELOLIE 1. Dieselbrændstof må aldrig tilsættes benzin, alkohol eller additiver. Disse blandinger kan øge risikoen for brand eller eksplosion. I en lukket beholder, f.eks. en brændstoftank, er disse blandinger mere eksplosive end ren benzin. Brug ikke sådanne blandinger. 2. Påfyld aldrig brændstof eller tag tankdækslet af. mens motoren karer eller er meget varm. 9. Brug aldrig brændstof til rengøringsfonål, 10. Tilrettelæg dit brændstofindkøb således, at du ikke behøver at bruge sommerbrændstof om vinteren. SIKKERHEDSKABINE Kabinest~kturrammen (CSF) er en speciel sikkerhedsdel på maskinen. Ved bugsering må der ikke anbringes udstyr på kabinen. Kabinestrukturrammen er -en certiiceret del, og enhver mulig skade. ild, tæring eller ændring svækker strukturen og reducerer sikkerheden. Hvis det skulle ske. SKAL kabinestrukturrammen udskifles på en sådan måde, at den yder samme beskyttelse som en ny kabinestrukturramme. Efter et uheld, brand eller gnistoverslag SKAL følgende udføres, inden traktoren tages i b ~ igen: g 3' Ryg ikke ved påfyldning af brændstof' gælder også i nærheden af brændstof. Hold afstand til åben ild. Kabinestrukturrammen SKAL udskiftes. Kabinestrukturrammen eller ophængningen, førersædet Og -0phængningen. sikkerhedsseler og monteringsdele og 4. Lad ikke brændstofpistolen være uden opsyn, tilhørende ledningsnet i kabinen SKAL når du tanker op. undersøges grundigt for skader. 5. Fyld ikke brændstoftanken helt op. Tank kun op til det nederste område al påfyldningsstudsen, Alle beskadigede dele SKAL udskiftes. sa brændstoffet har plads til at udvide sig. SVEJS IKKE. FORSØG ALDRIG AT REPARERE 6. Tør omgående spildt brændstof op. ELLER OPRETTE BESKADIGEDE DELE PÅ KABINERAMMEN ELLER PÅ HOLDEREIBESLAG 7. Skru altid tankdækslet helt til. 8. Hvis det originale tankdæksel går tabt, skal det erstattes af et godkendt dæksel. Et ikkegodkendt dæksel er muligvis ikke tæt. NÅR DU SER DETTE SYMBOL a, BETYDER DET ALTID: PAS PÅ! VAR OPMÆRKSOM! FOR DIN EGEN SIKKERHEDS SKYLD!

20 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED ADVARSEL Traktoren er forsynet med væltesikring, f.eks. en styrtbøjle eller en kabine med styrtbøjle. Væltesikringen kan være udformet som kabineramme eller som et bur med to eller fire bøjler. der skal minimere risikoen for, at føreren får svære kvæstelser. Væltesikringen er en særlig sikkerhedsdel i traktoren. Der må ikke fastgøres trækudstyr på væltesikringen. Bor ALDRIG HULLER huller i traktorens væltesikring. Væltesikringen og de herpå monterede komponenter udgør et certificeret system. Skader, ild, tæring eller ombygninger kan svække strukturen så meget, at føreren ikke mere er garanteret optimal sikkerhed. I så fald SKAL væltesikringen udskiftes, så føreren igen er optimalt beskyttet. Henvend dig til din forhandler, hvor du kan få efterset væltesikringen og evt. få den udskiftet. Efler et uheld, brand eller gnistoverslag SKAL følgende udføres, inden traktoren tages i brug igen: Kabinestrukturrammen SKAL udskiftes Kabinestrukturrammen eller ophængningen. førersædet Og -0phængningen. sikkerhedsseler og monteringsdele og disses ledningsnet i kabinen SKAL undersøges grundigt for skader. Alle beskadigede dele SKAL udskiftes. PA VELTESIKRINGEN MA DER IKKE SVEJSES, IKKE BORES HULLER, IKKE MONTERES FORSTERKNINGER OG IKKE UDFØRES REPARATIONER. ENHVER ENDRING KAN FORRINGE STRUKTURENS BRUDSTYRKE, SA DER I TILFELDE AF BRAND, GNISTOVERSLAG KOLLISION ELLER UHELD OPSTAR RISIKO FOR KVESTELSER ELLER ENDOG LIVSFARE. VÆLTESIKRING

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

AL 140 AL 240 / AL 340

AL 140 AL 240 / AL 340 AL 140 - Hydrostatisk fremdrift - Differential spærre 45% låsning (begge aksler) - Hurtigskifte (SAE) - Flydestilling på læsser - Let trin-løs tilkobling af hydraulikslanger til ekstern hydraulik - Mulighed

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Tekniske spørgsmål til køreprøven

Tekniske spørgsmål til køreprøven Tekniske spørgsmål til køreprøven Lovens krav til styrtøjet: 1. Rattet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt fra yderstilling til yderstilling uden mislyde. 2. Rattet skal være selvoprettende, dvs.

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere