MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog"

Transkript

1 MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog

2 CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller MAXXU M I I 5 Mulmticontroller MAXXU M 125 Multicontroller MAXXU M I 40 Multicontroller TRAKTORER INSTRUKTIONSBOG - C CASE I& da

3 Elektromagnetisk interferens (EMC) Denne traktor overholder meget nøje de europæiske regler for elektromagnetiske emissioner. Det kan dog forekomme, at der som følge af senere montering af ekstraudstyr opstår interferens af denne type, der muligvis ikke overholder den krævede standard. Da elektromagnetiske forstyrrelser kan føre til alvorlige funktionsfejl i keretøjet ogleller risikable situationer, bør følgende instrukser overholdes: Du skal sikre dig, at alt udstyr fra fremmede producenter. som monteres på traktoren. er CEmærket. Den maksimale effekt fra udstyr, der udsender stråler (radio, telefon osv.) må ikke overskride de lovmæssigt fastsatte grænseværdier. der er gælder i traktorens brugsland. Det elektromagnetiske felt, som et ekstra apparat danner, må på intet tidspunkt og på intet sted ved elektroniske komponenter andrage mere end 24VIm. Ved manglende overholdelse af disse forskrifter bortfalder Case IH garantien

4 INDHOLD AFSNIT l GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED LICENSVILKAR FOR SLUTBRUGER ØKOLOGI OG MILJØ SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER 1-7 VÆLTESIKRING SIKKERHEDSMÆRKAT 1-14 INTERNATIONALE SYMBOLER 1-19 LUFTBAREN STØJ AFSNIT 2 BETJENINGSORGANER, ARMATURER OG DRIFT FØR IBRUGTAGNING KABINEBETJENINGSORGANER PROGRAMMERING AF VISNINGERNE GEARBETJENING AFSNIT 3 BRUG I MARKEN FØR IBRUGTAGNING BUGSERING AF TRAKTOREN TRANSPORT AF TRAKTOREN OPSTART AF MOTOREN... STANDSNING AF MOTOREN PROGRAMMERING AF KONSTANT MOTOROMDREJNINGSTAL 3-13 FORAGERAUTOMATIK (HMC) STYREHJÆLP..TURN ASSIST (hvis en sådan findes) KRAFTUDTAG. BAG 3-27 FRONTKRAFTUDTAGSAKSEL OG HYDRAULISK FRONTLIFT (hvis monteret) 3-42 ELEKTRONISK STYRING AF FRONTLIFT, EFH (hvis monteret) 3-47 ELEKTRONISK LIFTSTYRING (EDC) ELEKTROHYDRAULISKE FJERNVENTILER 3-66 TREPUNKTSLIFT 3-81 LØFTESTÆNGER, TRÆK- OG TOPSTANG TRÆKKROG OG TRÆKANORDNINGER BAGESTE ANHÆNGERKOBLING HYDRAULISKE ANHÆNGERBRE TRYKLUFT-ANHÆNGERBREMSER FORHJULS-SPORINDSTILLING BAGHJULS-SPORINDSTILLING TRAKTORVÆGT DÆKTRYK OG TILLADT BELASTNING 3-1 O

5 AFSNIT 4 SMBRING, SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE GENERELT SPECIFIKATIONER FOR SMØREMIDLER OG KØLEVÆSKER SMØRE OG SERVICESKEMA NAR ADVARSELSLAMPERNE LYSER HVER 10. DRIFTSTIME ELLER DAGLIGT 4-16 FOR HVER 50 DRIFTSTIMER 4-19 FOR HVER 100 DRIFTSTIMER FOR HVER 300 DRIFTSTIMER... : FOR HVER 600 DRIFTSTIMER FOR HVER 1200 DRIFTSTIMER ELLER HVER 12. MANED 4-38 FOR HVER 1200 DRIFTSTIMER ELLER HVERT 2. AR HVERT 3. AR ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE SIKRINGER OG RELÆER SIKRING AF ELEKTRISKE VED SVEJSEARBEJDE AFSNIT 5 FEJLSBGNING HYDRAULIK 5-6 TREPUNKTSLIFT 5-7 DET ELEKTRISKE SYSTEM AFSNIT 6 OPBEVARING AF KBRETBJET OPBEVARING AF TMKTOR AFSNIT 7 EKSTRAUDSTYR

6 AFSNIT 8 TRAKTORSPECIFIKATIONER VEGTANGIVELSER -6 BRÆNDSTOFSYSTEM -7 KØLESYSTEM FORRESTE KRAFTUDTAG -9-9 MAKSIMALE DRIFTSVINKLER -9 HYDRAULIKSYSTEM -9 TREPUNKTSLIFT -9 FJERNVENTILER l HYDRAULISK FRONTLIFT (HPL) -11 ELEKTRISK UDSTYR -12 MIN. TILSPÆNDINGSMOMENT FOR SKRUEFORBINDELSER -13 MIN. TILSPÆNDINGSMOMENT FOR SKRUEFORBINDELSER -14 AFSNIT 9 CHECKLISTE FOR FØRSTE EFTERSYN EFTER 50 TIMER -7-8 AFSNIT 10 INDEX l

7

8 TIL INDEHAVEREN AFSNIT 1 GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED GENERELT Denne betjeningsvejledning er blevet udfærdiget som en hjælp til korrekt tilkøring. samt kørsel, betjening og vedligeholdelse af din nye traktor. Læs derfor betjeningsvejledningen grundigt igennem. Traktoren er beregnet til alle gængse forner for landbrugsarbejde. Tøv ikke med at henvende dig til din forhandler, hvis du på et eller andet tidspunkt skulle have spørgsmål vedrørende din traktor. Forhandleren har faguddannet personale, originale reservedele og det nødvendigt tekniske udsiyr til at opfylde alle dine behov for service. Traktorens konstruktion og udførelse er dimensioneret til maksimal ydelse, økonomi og betjeningsvenlighed inden for et bredt arbejdsomrade. Inden den forlod fabrikken er den blevet grundigt kontrolleret for at sikre, at den er i optimal teknisk tilstand. Hos forhandleren er den blevet kontrolleret en ekstra gang. For at holde den i denne stand og sikre, at den altid fungerer upåklageligt, er det vigtigt, at de beskrevne servicearbejder (Afsnit 4 i denne instruktionsbog) udføres med de foreskrevne intervaller. OPBEVARING AF INSTRUKTIONSBOGEN Der findes en lomme til instrukiionsbogen bag ved sædet. Når instruktionsbogen ikke bruges, bør den altid ligge i lommen. RENGBRING AF TRAKTOREN Traktoren er fremstillet efter de nyeste konstruktionsprincipper og er udstyret med avancerede elektroniske betjeningsorganer. Det bør du altid huske på, når du rengør traktoren. og især hvis du bruger højtryksspuler. Selvom du tages alle forholdsregler for at beskytte elektroniske komponenter og forbindelser. danner en højtryksrenser et så højt tryk. at selv en fuldstændig afdækning ikke garanterer. at der ikke siver vand ind. Stå ikke for tæt på traktoren, når du bruger en højiryksspuler. og ret aldrig strålen mod elektroniske komponenter, elektriske forbindelser. pakninger, påiyldningsskruer mv.. Ret aldrig en kold vandstråle mod en meget varm motor eller udstødning. SIKKERHED Siderne Side l - 7. til Side l indeholder de forholdsregler, du skal træffe for at sikre din egen og andres sikkerhed. Læs de sikkerhedsmæssige forholdsregler igennem og følg rådet, inden du betjener traktoren. SERVICE EFTER DE FBRSTE 50 TIMER Du finder 50-timers servicerapporterne i Afsnit 9, bagest i instruktionsbogen. Efter 50 driftstimer skal traktoren indleveres hos din forhandler. sammen med denne instruktionsbog. Forhandleren udfører så den anbefalede 50-timers serivice, og servicerapportbladene udfyldes (Side 9-1. og Side9 3.). Første blad (Side9-1.) er forhandlerens eksemplar, som han skal tage ud efter serviceflersynet. Andet blad (Side 9-3.) er dit eksemplar af det serviceeftersyn. der er udført. Serg for, at du og forhandleren underskriver begge eksemplarer. RESERVEDELE Vær opmærksom på, at kun originale reservedele bliver testet af producenten og får tildelt den tilhørende godkendelse. Montering qleller brug af 'uoriginale' reservedele kan have en negativ indvirkning på traktorens konstruktionskaraktenstik og derved gøre den mindre sikker at bruge. Producenten hæfler ikke for skader, som opstår, fordi der er brugt uoriginale reservedele eller ekstraudsiyr. Brug udelukkende originale CNH Case IH-reservedele. Ved brug af ikkeanginale reservedele bliver nogle af traktorens godkendelser under visse omstændigheder ugyldige. Det er kun tilladt at foretage ændringer på traktoren efter skriftlig godkendelse fra producentens kundeserviceafdeling. GARANTI Garantien på din traktor er baseret på garantiretten i dit land og på aftaleforholdet med forhandleren. Garantien bortfalder dog, hvis traktoren ikke bruges. indstilles og vedligeholdes i overensstemmelse med instrukseme i instruktionsbogen.

9 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED LICENSVILKÅR FOR SLUTBRUGER a Du har kebt et udstyr ("UDSTYR"), der indeholder software. som er omfattet af CHN America LLC's licens fra Microsoft Licensing, GP eller disses datterselskaber ("MS"). Disse installerede softwareprodukter fra MS og de tilherende medier, tryksager og "Online"- eller elektronisk dokumentation ("SOFTWARE") er beskyttet af international lovgivning og konventioner vedr. ' ophavsrettigheder. SOFTWAREN sælges ikke. men gives i licens. Alle rettigheder forbeholdes. HVIS DU IKKE ACCEPTERE DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("EULA). MÅ DU HVERKEN BRUGE UDSTYRET ELLER KOPIERE SOFTWAREN. I SÅ FALD SKAL DU KONTAKTE CNH AMERICA LLC FOR AT INDHENTE OPLYSNINGER OM GODTGDRELSE VED RETURNERING AF DET IKKE-BENYTTEDE UDSTYR. ENHVER BRUG AF SOFTWAREN. HERUNDER MEN IKKE BEGRANSET TIL BRUG AF UDSTYRET, INDEBÆRER EN ACCEPT AF DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE (ELLER EN BEKRÆFTELSE AF EN TIDLIGERE AFGIVET SAMTYKKEERKLARING). TILDELING AF SOFTWARELICENS. Med denne EULA får du tildelt følgende licens: - Du må kun anvende denne SOFTWARE på UDSTYRET. - INGEN FEJLTOLERANCE. SOFTWAREN HAR INGEN FEJLTOLERANCE. CNH AMERICA LLC HAR UAFHÆNGIGT FASTSAT. HVORDAN DENNE SOFTWARE SKAL ANVENDES I UDSTYRET, OG MS FORUDSÆTTER. AT CNH AMERICA LLC I TILSTRÆKKELIGT OMFANG UDFDRER TESTS FOR AT SIKRE SIG, AT SOFTWAREN ER EGNET TIL DEN PAGÆLDENDE BRUG. - INGEN GARANTI PÅ SOFTWAREN. SOFTWAREN stilles til rådighed "SOM DEN ER OG FOREFINDES". herunder med alle eventuelle fejl. HELE RISIKOEN MHT. TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YDELSE, NØJAGTIGHED OG OMKOSTNINGER (HERUNDER UDEN UDVIST UAGTSOMHED) LIGGER HOS DIG. DESUDEN GIVES INGEN GARANTI FOR UFORSTYRRET BRUG AF SOFTWAREN ELLER BEGRÆNSNINGER I DENNE. HVIS DU HAR FAET GARANTIER VEDR. UDSTYR ELLER SOFTWARE, ER DISSE IKKE GIVET AF MS OG ER IKKE BINDENDE FOR MS. - Ingen hæftelse for bestemte skader. NAR BORTSES FRA LOVENS KRAV PATAGER MS SIG INGEN HEFTELSE FOR ALLE INDIREKTE, SÆRSKILTE, DOKUMENTERBARE ELLER INDIREKTE SKADER, DER ER FORARSAGET AF ELLER KNYTTET TIL SOFTWARENS BRUG ELLER VIRKEMADE. DENNE BEGRÆNSNING GALDER OGSA, SELV OM AFHJÆLPNING AF FEJL VEDR. PRODUKTETS HOVEDFORMAL SLAR FEJL. MS ERSTATNINGSANSVAR KAN ALDRIG OVERSTIGE OMKOSTNINGER OVER TOHUNDREDEHALVTREDS (250,OO) US DOLLARS. - Begrænsninger vedrerende reverse engineering, dekompilering og disassemblering. Du har ikke ret til at foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af SOFTWAREN. medmindre og alene i det omfang dette udtrykkeligt er tilladt ifølge gældende lov. uanset nærværende begrænsning. - OVERDRAGELSE AF SOFTWARERETTIGHEDER TILLADT MED FBLGENDE BEGRÆNSNINGER. Ifelge denne EULA må de tilherende rettigheder kun overdrages permanent som en del af et varigt salg eller en varig overdragelse af UDSTYRET. og kun under forudsætning af, at modtageren accepterer denne EULA. Hvis SOFTWAREN er en opgradering, skal overdragelsen også omfatte alle tidligere versioner af SOFTWAREN. - EKSPORTRESTRIKTIONER. Du accepterer. at SOFTWAREN er underlagt den amerikanske eksportlovgivning. Du accepterer at overholde alle gældende internationale og nationale love, som gælder for SOFTWAREN, herunder de amerikanske bestemmelser om eksport, samt de begrænsninger vedrørende slutbrugere, slutbrug og brugssted. der er vedtaget af USA og andre lande. Yderligere oplysninger findes på

10 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED MÆRKNING AF KØRETØJET Traktoren og dens hovedkomponenter identificeres ved hjælp af senenumre ogleller producentnumre. Disse senenumre ogleller producentnumre skal fohandleren bnige ved bestilling af reservedele og servicea-jder. Desuden giver de mulighed for at identificere traktoren i tilfælde af tyveri. I det følgende forklares placenngen af identifikationsdataene. Ksretsjets identifikationsskilt Traktorens typeskiltet (1) sidder på venstre kølerholder. Noter oplysningerne ned på billedet af typeskilt et heninder. Identifikation af traktoren Serienummeret og rnodelidentifikationsoplysningeme er præget på den forreste holder (1). Disse numre står også på traktortypeskiltet.

11 AFSNIT 7 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED Motornummer Motorens serienummer og datokode er præget i motorens typeskilt. Skiltet sidder oven på motoren. på topstykket. På skiltet findes desuden oplysninger om motorens justering og (hvor det kræves) om emissionsbegrænsninger Noter opgivelseme i de følgende felter, så du altid kan slå dem op. Motorserie-nr. Mærkning af gearkasse Pladen med senenummeret (1) sidder oven på gearkassen. Du får adgang til nummeret ved at tjeme pladen i gulvet i kabinen. som vist på illustrationen. Dette nummer er gentaget på koretajetc typeskilt. Noter oplysningeme i følgende felter, så du kan slå dem op til hver en tid Gearkassenummer

12 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED Mærkning af kabinen Serienummeret og andre oplysninger står på OECD-godkendelsespladen. Denne plade sidder på højre side af kabinebeklædningen under bagniden. Noter kabineserienummeret nedenfor, så du hurtigt kan finde det. Kabineserie-nr I CNH International SA Made in the U. K. rpproyed 541E1" CA* SU",i Oplysninger om keretejeh vægt Skiltet med oplysninger om traktorens vægt giver vigtige oplyininger om traktorens tilladte totalvægt med anhænger eller påmonteriede redskaber. Skiltet findes på højre side af førerkabinens beklædning under bagniden. Angivelseme for tilladt maks. vægt bør ikke overskrides, da dette kan få negative følger for traktorerens driflssikkerhed. IDENTIFICATION IDENTIFI' No. TOTAL PERMISS PERMISSIBLE FRONT Fl AXLE LOAD : PERMISSIBLE REAR AXLE AX, LOAD : O 0 PERMISSIBLE'TOWABLE -- MASS UNBRAKED TOWABLE I MASS : INDEPENDENTLY INDEPi - BRAKED : INERTIA BRAKED ASSISTED BRAKE KG KG O

13 AFSNIT l - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED Jord, luft og vand er væsentiige faktorer for landbniget og livet i almindelighed. Brug almindelig sund fornuft. du bruger -og -kemiske petrokemiske stoffer, hvis loven ikke har fastsat bestemmelser for, hvordan du håndterer stoffer. der anvendes i moderne teknologi, Følgende anbefalinger kan være nyttige: Sæt dig ind i den gældende lovgivning, og forvis dig om, at du også forstår den. Hvis der endnu ikke er lovgivet på området, skal du forhøre dig hos producenterne af olie, filtre, batterier, brændstof, frostvæske, rengøringsmidler m.fl. vedrørende deres produkters virkninger på mennesker og natur og om, hvordan disse stoffer opbevares, bruges og bortskaffes på sikker vis. I mange tilfælde kan landbrugskonsulenterne også hjælpe dig. NYTTIGE TIPS 1. Undgå at påfylde tanke med uegnede beholdere eller brændstofpumper, der står under højt tryk, så der spildes brændstof. 2. Undgå som hovedregel at få brændstof, olie, syre, opløsningsmiddel osv. på huden. De indeholder som regel sundhedsfarlige stoffer. 3. Moderne olier indeholder additiver. Brænd ikke forurenet brændstof ogleller brugt olie i almindelige centralvarmeanlæg. 4. Undgå spild, når du aflapper motorkølervæske. motor-, gear- og hydraulikolie. bremsevæske mv. Bland aldrig aflappet bremsevæske eller brændstof med smøremidler. Opbevar dem et sikkert sted, indtil de kan bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser. 5. Moderne additiver til kølevæske. dvs. antifrostvæske og andre tilsætninger, bør skifles hvert andet år. Disse stoffer må ikke komme ned i jorden, men skal opsamles og bortskaffes på sikker vis. 6. Åbn ikke aircondition-anlægget. Det indeholder gasser, som ikke må slippe ud i atmosfæren. Din forhandler eller klimaanlægsspecialist har en speciel udsugningsventilator til dette formål og skal jo alligevel påfylde systemet igen. ØKOLOGI OG MILJØ 7. Reparer straks utætheder eller defekter i motorens kølesystem eller hydraulik. ikke trykket på en kreds, der står under tryk. Komponenterne kan eksplodere. 9. Beskyi slanger under svejsearbejde, da de kan blive beskadiget af gnister og sprøjt, hvilket igen forer til udsivning (olie. kølevæske).

14 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER Hellere for forsigtig end det modsatte. De fleste uheld kan undgås, hvis man træffer bestemte forholdsregler. For at undgå uheld bør du gennemlæse og overholde følgende instmkser, inden traktoren køres, betjenes eller får foretaget service. Redskaber og udstyr bør kun betjenes af de personer, der har ansvaret for dem og er instmeret i deres bmg. SIKKERHEDSADVARSLER I instruktionsbogen finder du tekst med markeringen BEMÆRK, OBS!, VIGTIGT, FORSIGTIG ADVARSEL eller FARE. En sådan tekst har følgende betydning: MASKINSIKKERHED BEMÆRK: DENNE TEKST GØR OPMÆRKSOM PA DEN RETTE BETJENINGSTEKNIK ELLER -PROCEDURE. ADVARSEL: DENNE TEKST ADVARER BRUGEREN MOD MULIGE MASKINSKADER, HVIS ET BESTEMT FORLØB IKKE OVERHOL DES. VIGTIGT: DENNE TEKST INFORMERER BRUGEREN OM NOGET. SOM HAN SKAL VIDE FOR AT UNDGA MINDRE ALVORLIGE MASKINSKADER, HVIS ET BESTEMT FORLØB IKKE OVERHOLDES. TRAKTOREN 1. Inden traktoren tages i brug, skal instruktionsbogen læses grundigt igennem. Utilstrækkeligt kendskab til traktorens betjening kan føre til uheld. 2. Lad kun personer med den nødvendige kompetence og uddannelse betjene traktoren. 3. Undgå faldulykker ved at b~ge gelændere og trin. når du stiger ind og ud af traktoren. Hold trin og plaiform fri for mudder og jordklumper. 4. Udskift alle manglende, ulæselige eller beskadigede advarselsmærkater. 5. Hold advarselsmærkaterne rene 6. Lad ikke andre end traktorens betjeningsmandskab køre traktoren. Det er kun tilladt i forbindelse med førerkursus eller veiledning. I sådanne tilfælde kan kabinen udstyres med et ekstra sæde. Der må aldrig tages passagerer med. 7. Lad aldrig børn komme i nærheden af traktor og landbrugsredskaber. 8. Udfør aldrig ændringer på traktoren. dens komponenter eller funktioner (og tillad heller ikke andre at udføre dem), uden at du først har forhørt dig hos din forhandler. 9. Monter alt sikkerhedsudstyr, inden motoren skal startes eller traktoren betjenes. KBRSEL MED TRAKTOREN 1. Traktoren skal altid startes eller køres fra førersædet. 2. Tag hensyn til andre trafikanter, når du karer på offentlig vej. Hold ind til højre en gang imellem. så bagvedkørende kan komme fobi. Overhold gældende hastighedsbegrænsninger for landbrugstraktorer. 3. Brug rotorblink ogleller advarselstrekant efter gældende regler for kørsel på offentlig vei. så du markerer, at traktoren er langsomtkørende og kan være til fare. VIGTIGT: Ved brug af rotorblink skal gældende lokale bestemmelser overholdes. 4. Blænd ned, når du møder et andet køretøj efter mørkets frembrud. Sørg for at stille lygterne, så modkørende ikke blændes. 5. Sæt farten ned. før du vender eller bremser. Ved nødopbremsning skal du bremse med begge hjul samtidigt. Ved kørsel på offentlig vej skal du sørge for at låse begge bremsepedaler sammen. for at sikre. at anhængerbremseme virker, at traktorbremserne fungerer ensartet og at der bremses på alle fire hjul (kun traktorer med firehjulstræk).

15 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED 11. Kontroller altid frihøjden, især når traktoren bugseres. Vær opmærksom PA kørselsretningen, især ved slutningen af rækker, på vej, omkring træer og under nedhængende forhindringer. 12. For at forebygge, at traktoren vælter. skal den altid køres forsigtigt og med en hastighed afpasset efter forholdene. især på ujævnt terræn. over grøfter og i sving. 6. Ved traktorer med firehjulstræk slås fohjulstrækket automatisk til. så bremseeffekten automatisk overføres til alle fire hjul, når der trædes på begge bremsepedaler. Ejerne bør tage højde for, at virkningen af firehjulsbremsningen øger bremseydelsen væsentligt. Vær tilsvarende forsigtig, når du bremser kraftigt op. 7. Kraftig opbremsning skal udføres så forsigtigt som muligt. når der køres med vejhastighed og tungt Iæs. \!\I'!Y-, 13. Vær især forsigtig ved kørsel på stejle skrænter. 14. Hvis traktoren korer fast, eller dækkene er frosset fast i jorden, skal traktoren bakkes fri, så den ikke vælter. 8. Under nedkørsel skal traktoren stå i samme gear, som du ville bruge under en opkørsel. Lad ikke traktoren nille. 9. For at køre sikkert skal et påhængskøretøj have et uafhængigt bremsesystem, hvis dets totalvægt overstiger traktorens, som fastsat i gældende national lovgivning. 10. Slå aldrig differentialespærren til under vending. Hvis differentialespærren aktiveres, kan traktoren ikke vende.

16 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED BETJENING AF TRAKTOREN 1. Før du starter traktoren: Træk parkeringsbremsen. sæt kraftudtagsbetjeningen på "OFF, tryk lifiens betjeningsgreb nedad, og sæt grebene til fjernbetjente ventiler og gear i neutral stilling. 2. Start ikke motoren, og betjen aldrig betjeningsorganer, når du står ved siden af traktoren (med undtagelse af udvendig hydrauliklift eller kontakt til kraftudtagsaksel. hvis monteret). Start altid kun motoren I brug kun betjeningsorganer fra førersædet. 3. Omgå ikke neutral-startkontakten til gear og krafiudtag. Kontakt din forhandler, såfremt neutral-startbetjeningsorganerne er defekte. Brug kun shuntledning på den anbefalede måde. Ukorrekt brug kan føre til, at du mister herredømmet over traktoren. 8. Parker ikke traktoren på en stejl skråning 9. Kabinen er således konstrueret, at støjniveauet for føreren er lavest muligt. og den opfylder som minimum de gældende regler på området. Alligevel kan støjniveauet (lydtrykket) på arbejdspladsen overstige 85 db(a). hvis der arbeides med åbent vindue mellem bygninger eller i snævre rum. Det anbefales at bruge høreværn ved arbejde på steder med højt støjniveau. 4. Undgå utilsigtet berøring af gearvælgerne, mens motoren er i aana. - Det kan føre til pludselige bevægelser af traktoren. 5. Forlad ikke traktoren under kørslen. 6. Stands straks traktoren, hvis servostyring eller motor falder ud, da den i så fald er svær at styre. 7. Forlad først traktoren, når den er parkeret på et jævnt underlag, parkeringsbremsen er trukket. påmonterede redskaber er sænket ned på jorden. kraftudtaget er slået fra, og der er slukket for motoren. 10. Lad aldrig motoren arbejde i lukkede rum. medmindre der er passende udluftning. Udstødningsgasser er giftige og være dødelige. 11. Bugser kun med pickup-hitch med krog, trækbom eller trækstang i nederste stilling. Brug kun en trækstangsbolt, der går i indgreb. Bugsering med traktorens bagaksel eller på punkter over akslen kan føre til, at traktoren vælter. 12. Vælg altid positionskontrol, når der skal monteres eller transporteres redskaber. Sørg for, at hydraulikkoblinger er anbragt korrekt og frakobles sikkert, hvis redskabet ved en fejl skulle løsne sig.

17 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED BETJENING AF KRAFTUDTAGET 1. Ved betjening af redskaber. der drives via krafludtaget, skal du slukke for motoren, koble krafludtaget fra og vente, til krafludtaget står stille, før du stiger ud og kobler redskabet fra. 13. Hvis traktorens forende Iøfler sig, når der monteres tunge redskaber på trepunktsliflen, skal der installeres ballast i fronten eller på hjulene. Brug ikke traktoren med en for let front. 14. Ved opkørsel. f.eks. fra en grøfl eller på en stejl skrænt, skal koblingen slippes langsomt. Kobl hurtigt ud, hvis forhjulene mister jordkontakt. 15. Sørg for, at påmonterede redskaber eller tilbehør er korrekt monteret og er godkendte til traktoren. Kor ikke med overlæs. og betjen og vedligehold traktoren iht. producentens anvisninger. 16. Husk på, at traktoren ved ikke-fagmæssig anvendelse kan være til fare for føreren og andre. der opholder sig i nærheden. Overlæs ikke traktoren, og brug den ikke med påmonterede redskaber, der er usikre, ikke er bygget til det pågældende arbejde eller er dårligt vedligeholdte. 17. Lad ikke påmonterede redskaber stå i løftet stilling, når traktoren står stille eller er uden opsyn. 18. Kør ikke med påmonterede redskaber i nærheden af åben ild. 19. Brug altid ansigtsmaske ved arbejde med giflige sprøjtemidler. Instrukserne på kemikaliebeholderen skal følges. 2. Betjen aldrig krafludtaget - specielt ikke i nærheden af roterende redskaber - hvis du har løsthængende tøj på. 3. Træk altid parkeringsbremsen og bloker baghjulene både forfra og bagfra, når redskaber drives stationært med krafludtaget. 4. For at forebygge ulykker bør redskaber, der drives via krafludtaget, ikke rengøres. indstilles, frakobles eller vedligeholdes, mens motoren korer. Sørg for, at krafludtagsakslen er frakoblet. 5. Sørg altid for, at krafludtagets afskærmning er på plads. og sæt altid kappen til krafludtaget på, når det ikke er i brug.

18 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIUUERHED SERVICENEDLIGEHOLDELSE AF TRAKTOREN Ukvalificerede personer må aldrig aimontere eller forsøge at reparere pumper. indsprøjtningsventiler, dyser eller andre dele af brændstof- eller hydrauliksystemet. Manglende overholdelse af disse instrukser kan føre til alvorlige kvæstelser. Prøv ikke at føle dig frem til utætheder med fingrene. Brug et stykke pap eller papir, når der skal findes Iækager. Sluk for motoren og tag trykket af systemet, inden ledninger samles eller skilles ad. 1. Kølesystemet arbejder under tryk. der styres af dækslet i trykudligneren. Det er farligt at fjerne dækslet, hvis systemet stadig er varmt. Drej altid dækslet langsomt til første stop for at slippe trykket ud, og tag det så helt af. Fjern aldrig dækslet oven på køleren. før dækslet er taget af trykudligneren. 2. Ryg ikke ved påfyldning af brændstof. Hold afstand til åben ild. 3. Hold traktor og redskaber - især styretøj og bremser - i god og sikker stand, både af hensyn til din egen sikkerhed og for at opfylde lovens krav. 4. Hold åben ild væk fra batteri eller starthjælpsudstyr til koldt vejr for at forebygge brand eller eksplosioner. Følg veiledningen til startkablet for at undgå gnister (eksplosionsfare). 5. Forsøg ikke selv at udføre service på klimaanlægget. Hvis der slipper kølemiddel ud, kan det give forfrysninger og andre skader. Der skal bruges specialudstyr og -værktøj til vedligeholdelse af klimaanlægget. Henvend dig til forhandleren. hvis der er problemer med klimaanlægget. 6. Sluk for motoren. inden du udfører vedligeholdelsesarbejde på traktoren. 7. Hydraulikolie Og brændstof I indsprøjtningssystemet arbejder under højt tryk. Hvis udstrømmende hydraulikolie eller brændstof er under tryk. kan det trænge ind i huden og give svære skader. Spænd alle forbindelser efler, inden du starter motoren eller sætter tryk på ledninger. Hvis der trænger brændstoflolie ind i huden, skal du straks soge Iæge. da der ellers kan opstå sårinfektion. 8. Udfør aldrig ændringer på traktoren, dens komponenter eller funktioner (og tillad heller ikke andre at udføre dem). uden at du først har forhørt dig hos din forhandler. 9. Konstant kontakt med motorolie i Iængere tid kan give hudkræfl. Langvarig kontakt med brugt olie fra motorer skal undgås. Vask hurtigst muligt huden med vand og sæbe. 10.Hold redskaber rene og i god vedligeholdelsesstand. 11. Alt aflappet brændstoflolie og afmonterede filtre skal bortskaffes korrekt. 12. Traktorhjul er meget tunge. Vær forsigtig, når du håndterer hjulene. Hvis de sættes til opbevaring, skal du sørge for, at de ikke kan vælte, så nogen kommer til skade.

19 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED DIESELOLIE 1. Dieselbrændstof må aldrig tilsættes benzin, alkohol eller additiver. Disse blandinger kan øge risikoen for brand eller eksplosion. I en lukket beholder, f.eks. en brændstoftank, er disse blandinger mere eksplosive end ren benzin. Brug ikke sådanne blandinger. 2. Påfyld aldrig brændstof eller tag tankdækslet af. mens motoren karer eller er meget varm. 9. Brug aldrig brændstof til rengøringsfonål, 10. Tilrettelæg dit brændstofindkøb således, at du ikke behøver at bruge sommerbrændstof om vinteren. SIKKERHEDSKABINE Kabinest~kturrammen (CSF) er en speciel sikkerhedsdel på maskinen. Ved bugsering må der ikke anbringes udstyr på kabinen. Kabinestrukturrammen er -en certiiceret del, og enhver mulig skade. ild, tæring eller ændring svækker strukturen og reducerer sikkerheden. Hvis det skulle ske. SKAL kabinestrukturrammen udskifles på en sådan måde, at den yder samme beskyttelse som en ny kabinestrukturramme. Efter et uheld, brand eller gnistoverslag SKAL følgende udføres, inden traktoren tages i b ~ igen: g 3' Ryg ikke ved påfyldning af brændstof' gælder også i nærheden af brændstof. Hold afstand til åben ild. Kabinestrukturrammen SKAL udskiftes. Kabinestrukturrammen eller ophængningen, førersædet Og -0phængningen. sikkerhedsseler og monteringsdele og 4. Lad ikke brændstofpistolen være uden opsyn, tilhørende ledningsnet i kabinen SKAL når du tanker op. undersøges grundigt for skader. 5. Fyld ikke brændstoftanken helt op. Tank kun op til det nederste område al påfyldningsstudsen, Alle beskadigede dele SKAL udskiftes. sa brændstoffet har plads til at udvide sig. SVEJS IKKE. FORSØG ALDRIG AT REPARERE 6. Tør omgående spildt brændstof op. ELLER OPRETTE BESKADIGEDE DELE PÅ KABINERAMMEN ELLER PÅ HOLDEREIBESLAG 7. Skru altid tankdækslet helt til. 8. Hvis det originale tankdæksel går tabt, skal det erstattes af et godkendt dæksel. Et ikkegodkendt dæksel er muligvis ikke tæt. NÅR DU SER DETTE SYMBOL a, BETYDER DET ALTID: PAS PÅ! VAR OPMÆRKSOM! FOR DIN EGEN SIKKERHEDS SKYLD!

20 AFSNIT 1 - GENERELLE INFORMATIONER OG SIKKERHED ADVARSEL Traktoren er forsynet med væltesikring, f.eks. en styrtbøjle eller en kabine med styrtbøjle. Væltesikringen kan være udformet som kabineramme eller som et bur med to eller fire bøjler. der skal minimere risikoen for, at føreren får svære kvæstelser. Væltesikringen er en særlig sikkerhedsdel i traktoren. Der må ikke fastgøres trækudstyr på væltesikringen. Bor ALDRIG HULLER huller i traktorens væltesikring. Væltesikringen og de herpå monterede komponenter udgør et certificeret system. Skader, ild, tæring eller ombygninger kan svække strukturen så meget, at føreren ikke mere er garanteret optimal sikkerhed. I så fald SKAL væltesikringen udskiftes, så føreren igen er optimalt beskyttet. Henvend dig til din forhandler, hvor du kan få efterset væltesikringen og evt. få den udskiftet. Efler et uheld, brand eller gnistoverslag SKAL følgende udføres, inden traktoren tages i brug igen: Kabinestrukturrammen SKAL udskiftes Kabinestrukturrammen eller ophængningen. førersædet Og -0phængningen. sikkerhedsseler og monteringsdele og disses ledningsnet i kabinen SKAL undersøges grundigt for skader. Alle beskadigede dele SKAL udskiftes. PA VELTESIKRINGEN MA DER IKKE SVEJSES, IKKE BORES HULLER, IKKE MONTERES FORSTERKNINGER OG IKKE UDFØRES REPARATIONER. ENHVER ENDRING KAN FORRINGE STRUKTURENS BRUDSTYRKE, SA DER I TILFELDE AF BRAND, GNISTOVERSLAG KOLLISION ELLER UHELD OPSTAR RISIKO FOR KVESTELSER ELLER ENDOG LIVSFARE. VÆLTESIKRING

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

OPEL ASTRA. Instruktionsbog

OPEL ASTRA. Instruktionsbog OPEL ASTRA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 21 Sæder, sikkerhed... 38 Opbevaring... 60 Instrumenter og betjening... 100 Lygter... 136 Klimastyring...

Læs mere

2 Introduktion. Introduktion

2 Introduktion. Introduktion Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 20 Sæder, sikkerhed... 37 Opbevaring... 53 Instrumenter og betjening... 63 Lygter... 94 Infotainment-system... 101 Klimastyring... 202

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

FORD GALAXY / S-MAX Instruktionsbog

FORD GALAXY / S-MAX Instruktionsbog FORD GALAXY / S-MAX Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter, forbeholder vi os ret til

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!

KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! WEB EDITION I NSTRUKTIONSVEJLEDNING KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed

Læs mere

KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!

KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! WEB EDITION I NSTRUKTIONSVEJLEDNING KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed

Læs mere

KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!

KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! WEB EDITION INSTRUKTIONSVEJLEDNING KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!

KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! WEB EDITION INSTRUKTIONSVEJLEDNING KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Instruktionsbog

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Instruktionsbog SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Instruktionsbog Forord Tak for den tillid, du har vist ved at beslutte dig for en ŠKODA Med din nye ŠKODA får du en bil med den nyeste teknik og et stort udvalg af udstyr. Vi

Læs mere

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af apparater og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere.

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere