KIRKEBLADET I DETTE NUMMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLADET I DETTE NUMMER"

Transkript

1 KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 79. årgang. - NR. 4 - SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 I DETTE NUMMER Et godt fundament 2 Det sker 4 Kalender 6 Faaborg og Diernæs sogne 8 Lyø og Avernakø sogne 9 Det sker 10 Koncerter 11 Adressesiden 12 1

2 Et godt fundament Store spørgsmål, som naturligt melder sig, når vi hører dagens prædiketekst og øvrige læsninger. Hvordan vide, om det er det ene eller andet, man bygger sit liv på? Og det måske umiddelbart nedslående svar for os alle sammen må være: det kan vi ikke vide. Det kan vi faktisk ikke vide. Det vil fremtiden afgøre. Det vil vise sig. Prædiken fra 8. s. e. trinitatis. Matt. 7,22-29: Jesus sagde:»mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud! Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort.«da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære; for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Hvordan er fundamentet for det, vi bygger vores liv og tro på - hvor solidt er det? Ja, hvad er overhovedet sandheden om vores liv? Og hvad er løgnen om vores liv? Hvordan kende forskel på sandhedens ånd og vildfarelsens ånd? Hvordan vide, hvilken tale, der er af Gud, og hvilken tale, der ikke er af Gud? Hvordan vide om ens hus - billedlig talt - ens livsgrundlag er bygget på sand eller klippegrund? Som det viste sig for de to husbyggere i den lille lignelse. De levede lige lykkeligt, indtil uvejret brød løs. Da viste det sig, hvem, der havde bygget på sand, og hvem, der havde bygget på klippegrund. Da viste det sig, hvis hus, der holdt stand - og hvis hus, der ikke gjorde det. Sådan tror jeg, det er for os alle sammen, at det først er, når uvejret bryder løs over os - når modgangen for alvor melder sig i vores liv - at det viser sig, hvilken tro, der kan holde stand - og hvilken, der ikke kan. Så længe alt går godt, er det temmelig omkostningsfrit at have en bestemt tro, og ofte er det vel ligefrem sådan, at det først er i modgangstider, at - det vi kalder religiøse spørgsmål - overhovedet melder sig hos os. Eller når døden på den ene eller anden måde bliver nærværende. Måske det er derfor, en stor del af dem, der flittigst benytter kirken, er at finde blandt den ældre del af befolkningen. Jeg tror det. Store begivenheder i livet - af den ene eller anden art - kan også pludselig få de religiøse spørgsmål til at melde sig. Et barns fødsel, f.eks. og jeg vil påstå, at det just er det, der gør, at så mange finder det naturligt, at lade deres børn døbe - det er mere end blot gold tradition. Men strengt taget, så kommer det ikke nogen ved, hvordan man har det med religiøse spørgsmål og med kristendommen. Det er en sag mellem den enkelte og Vor Herre. Det er noget utroligt privat - og skal have lov til at være det. Ikke uden grund er det eet af efterhånden meget få emner, der fortsat er omgærdet af stor blufærdighed. 2

3 Derfor giver jeg heller ikke meget for diverse opinions-undersøgelser af, hvordan såkaldt almindelig danskere har det med kristendommen. For det første fordi jeg vil påstå, at religiøse spørgsmål ikke kan behandles på denne måde med afkrydsning på et bestemt skema. For det andet tror jeg folks blufærdighed omkring dette emne også spiller væsentligt ind. For det tredje fordi, der pludselig kan indtræffe begivenheder i ens liv, som gør, at man kommer til at tænke på en anden måde end tidligere. Og så tilbage til lignelsen om de to husbyggere. De kan se nok så flotte og sikre ud vores huse og bygningsværker - men først fremtiden vil afgøre, om de er noget værd, når det for alvor gælder. Der er så mange slags tro, man kan vælge at lade være udgangspunkt og grundlag for sit liv - da ikke mindst i vore dage. Men hvad med kristendommens tro, den tro, hvormed og hvorpå Vor Herre Jesus Kristus troede - og som også vi vover at rette vores tro imod? Hvordan adskiller denne tro sig fra så meget anden tro? Hvorfor skulle den være bedre og mere sand end så meget andet tro? Som vintræsgrene til Kristus bundet, af Kristus brugt, skal vi i hverdagens nærkamp bære Guds nådes frugt. Ja, hvad det sidste angår, kan vi igen strengt taget ikke sige andet, end at det vil vise sig. Og så samtidig med nogen forsigtighed henvise til 2000 års virkningshistorie. Sige at alle storme og uvejr til trods har denne tro ikke været til at få bugt med. Har vist sig at være en tro, der både var til at leve på og dø på. Her i kirken er folk nu kommet med sorger og glæder i 800 år og kommer stadig. Og yderligere så kan vi også henvise til den særlige, udefinerbare myndighed ved Jesu tale, som skarerne den gang blev slået af - og som også vi - een gang ramt af den - ikke kan vriste os løs fra - fordi bordet fanger. Og endelig og allervæsentligst - hvad der for alvor adskiller kristentroen og kristendommen fra så meget andet tro er det, at vi her får og her har et udgangspunkt og et holdepunkt uden for os selv, uafhængigt af os selv, som vi kan holde os til, klamre os til - også den dag, hvor vi intet har i os selv at holde os til. Med kristendommen har vi lov til at tro, at det forholder sig, som vi skal synge det om et øjeblik: O kristelighed, du skænker vort hjerte, hvad verden ej ved. Amen Lars Jonssen Jørgen Michaelsen 1973 Den danske Salmebog nr. 412 v. 6 3

4 et sker Det sker Det sker Det sker Det sker Det sker Det sker Det sker Det HØJSKOLE- EFTERMIDDAGE HØJSKOLEEFTERMIDDAGENE FINDER STED I DET NYE HOSPITAL. DET KOSTER 30 KR. MED KAFFE OG BRØD. Kaj Munk fra Lolland over København til Vedersø Tirsdag d. 9. september kl Provst Lars Ole Jonssen fortæller om Kaj Munks spændende og dramatiske liv. Vi skal høre om barndommen på Lolland, studietiden i København, årene som præst i Vedersø, familielivet med Lise Munk og børnene, lidt om forfatterskabet og naturligvis følge de sidste dramatiske år under 2. verdenskrig Tirsdag d. 4. november kl v. sognepræst Lene Matthies I år markeres det på mangfoldige måder, at det præcist er 150 år siden, at Sønderjylland gik tabt i krigen mod Preussen og forblev tysk frem til Genforeningen i Vel mødt til en sang-eftermiddag, hvor vi i ord og toner vil mindes betydningen af 1864 i tidens sange dengang som nu! Højskoleeftermiddagenes juleafslutning Tirsdag d. 2. december kl CaféaftenER CAFÉAFTENERNE FINDER STED I DET NYE HOSPITAL. DET KOSTER 30 KR. MED KAFFE OG SMÅKAGER. Tror vi på samme Gud i Folkekirken med Kristian Bøcker Tirsdag d. 23.september kl De senere år har spørgsmålet, om kristne og muslimer tror på den samme Gud, fyldt meget i debatten. Men man kan måske også spørge, om kristne tror på den samme Gud? Alene indenfor folkekirken findes der adskillige retninger med meget forskellige opfattelser af Gud, biblen, frelse, tro og andre centrale punkter i kristendommen. Vi skal høre om de centrale strømninger indenfor folkekirken: De missionske, tidehvervske og spirituelle foruden den store suppe, der går under betegnelsen grundtvigsk. Hvad kendetegner de forskellige retninger og deres opfattelse af kirke og kristendom? Og er der alligevel noget, der samler eller overtrumfer de vidt forskellige forståelser af kristendommen? Det får vi nogle meninger om og svar på denne aften. Foredrag om vores kirke - med Thomas Bertelsen Tirsdag d. 28.oktober 2014 kl Thomas Bertelsen er bygningsredaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet og han har sammen med en kollega Lasse Bendtsen været i Faaborg og lavet undersøgelser om Helligåndskirken, som er kommet på tryk i Danmarks Kirker, Svendborg Amt, hefte 7: Kirker i Fåborg (Helligåndskirken, Skt. Nikolaj, Vor Frelsers og kirkegård). Dette projekt vil de to komme og fortælle om. Det vil ganske givet blive en meget spændende aften. 4

5 sker Det sker Det sker Det sker Det sker Det sker Det sker Det sker Det ske Arrangementer i Kirkeladen, Diernæs Indtryk fra en tur til New Zealand Onsdag d. 1. oktober 2014 kl Gitte og Claus Møller fortæller og viser billeder fra en tur til New Zealand. Kom og hør en god historie/fortælling Onsdag d. 22. oktober 2014 kl Signe Kristensen og Marie Andersson fortsætter med at fortælle/læse en god historie hver onsdag ind til december. Menighedsrådet giver en kop kaffe og alle er meget velkomne. Et år i hæren plus det løse Torsdag d. 30. oktober 2014 kl Sognepræst Pia Søgaard Hansen fortæller om Kirkens Korshærs arbejde, om et år som socialarbejder i Aalborg og de mange år i forsyningstropperne, hvor de frivillige med opfindsomhed, gå-på-mod og hårdt arbejde i fællesskab skaffer penge til Korshærens store sociale arbejde. FÆLLES SOGNEAFTEN i Diernæs Kirke Torsdag d. 13. november kl Diernæs Kirke danner den smukke ramme, når vi denne aften får besøg af sognepræst, ph.d. og forfatter Kathrine Lilleør, København. Kom til en spændende foredragsaften, hvor Kathrine Lilleør vil tale med og til os ud fra sit liv som præst, kvinde, forsker og skribent om kultur og samfund. Se nærmere i dagspressen. Alle er velkomne kirkebilen kan benyttes. Faaborg Menighedsråd indbyder til Menighedsmøde Søndag d. 5. oktober (Nærmere program bekendtgøres senere). 5

6 Velkommen til gudstjenester, møder og koncerter Faaborg Kirke - Gudstjenester September Lør. d. 6. kl Kunstandagt v. PSH Søn. d. 7. kl s. e. trin. (Matt. 12,31-42), kirkekaffe v. HN Søn. d. 14. kl s. e. trin. (Matt. 20,20-28), høstgudstjeneste v. PSH Tirs. d. 16. kl Høstgudstjeneste for børnehaver og dagplejer v. PSH Tors. d. 18. kl Høstgudstjeneste for kl. v. PSH Søn. d. 21. kl s. e. trin., (Johs. 5,1-15) v. LJ Søn. d. 28. kl s. e. trin., (Luk. 10,38-42), fælles pastoratsgudstj. v. LM + konfirmandindskrivning med øvrige præster. Oktober Søn. d. 5. kl s. e. trin. (Johs.11,19-45) + Menighedsmøde v. HN Søn. d. 12. kl s. e. trin. (Mark. 2,14-22), kirkekaffe v. PSH Søn. d. 19. kl s. e. trin. (Johs. 15,1-11) v. LJ Søn. d. 26. kl s. e. trin. (Johs. 1,35-51) v. PSH November Søn. d. 2. kl Alle Helgens søndag (Matt. 5,13-16/5,1-12), kirkekaffe v. LJ Søn. d. 9. kl s. e. trin. (Luk. 13,1-9) v. HN Søn. d. 16. kl s. e. trin. (Matt. 18,1-14) v. PSH Søn. d. 23. kl Sidste s. i kirkeåret (Matt. 11,25-30) v. PSH Ons. d. 26. kl Musical årets mini-konfirmander v. PSH Søn. d. 30. kl s. i advent (Matt. 21,1-9), kirkekaffe v. LM Diernæs Kirke - Gudstjenester September Søn. d. 7. kl s. e. trin. (Matt. 12,31-42) v. HN Søn. d. 14. kl s. e. trin. (Matt. 20,20-28), høstgudstjeneste, kirkekaffe v. HN Søn. d. 21. kl s. e. trin. (Johs. 5,1-15), Efterklang medvirker v. LJ Søn. d. 28. Se under Faaborg, fælles pastoratsgudstj. v. LM Oktober Søn. d. 5. kl s. e. trin. (Johs.11,19-45) v. PSH Søn. d. 12. kl s. e. trin. (Mark. 2,14-22) v. PSH Søn. d. 19. kl s. e. trin. (Johs. 15,1-11), kirkekaffe v. LM Søn. d. 26. kl s. e. trin. (Johs. 1,35-51) v. PSH November Søn. d. 2. kl Alle Helgens søndag (Matt. 5,13-16/5,1-12) v. HN Søn. d. 9. kl s. e. trin. (Luk. 13,1-9) v. HN Søn. d. 16. kl s. e. trin. (Matt. 18,1-14), kirkekaffe v. HN Søn. d. 23. kl Sidste s. i kirkeåret (Matt. 11,25-30) v. PSH Søn. d. 30. kl s. i advent (Matt. 21,1-9) v. PSH HN: Henrik Nedergaard, LJ: Lars Ole Jonssen, LM: Lene Matthies, PSH: Pia Søgaard Hansen

7 Møder, koncerter, klokkekoncerter m.v. i Faaborg og Diernæs: September Ons. d. 3. kl Orgelkoncert med organist Bo T. Lerche Tirs. d. 9. kl Højskoleeftermiddag med Lars Ole Jonssen i Det nye Hospital Tors. d. 18. kl Menighedsrådsmøde i Det nye Hospital Tirs. d. 23. kl Caféaften med Kristian Bøcker i Det nye Hospital Tirs. d. 30. kl Menighedsrådsmøde i Kirkeladen Oktober Ons. d. 1. kl Minikonfirmand i Det nye Hospital (i alt 8 onsdage) Ons. d. 1. kl Aftenmøde med Gitte og Claus Møller i Kirkeladen Søn. d. 5. Menighedsmøde i Faaborg Tirs. d. 7. kl Menighedsrådsmøde i Det nye Hospital Ons. d. 8. kl Orgelkoncert med organist Michael Thomsen Ons. d. 22. kl Fortælleformiddag v. Signe Kristensen og Marie Andersson i Kirkeladen nb! Derefter hver onsdag frem til december. Tirs. d. 28. kl Caféaften med Thomas Bertelsen i Det nye Hospital Tors. d. 30. kl Eftermiddagsmøde med Pia Søgaard Hansen i Kirkeladen Tors. d. 30. kl Spil-dansk sangaften med Ole Dahl og kirkens organist November Tirs. d. 4. kl Højskoleeftermiddag med Lene Matthies i Det nye Hospital Ons. d. 12. kl Menighedsrådsmøde i Kirkeladen Ons. d. 12. kl Allehelgenskoncert med Svendborg Kammerkor Tors. d. 13. kl Fælles sognemøde med Kathrine Lilleør i Diernæs kirke Ons. d. 19. kl Menighedsrådsmøde i Det nye Hospital December Tirs. d. 2. kl Højskoleeftermiddagenes juleafslutning i Det nye Hospital Ons. d. 3. kl Julekoncert med Faaborgkoret i Diernæs kirke Gudstjenester på Prices Have Centeret Tirs. d. 23. september kl v. Lene Matthies Tirs. d. 21. oktober kl v. Henrik Nedergaard Tirs. d. 18. november kl v. Lene Matthies Kirkebilen Kirkebilen kører alle søndage, såvel til Faaborg som til Diernæs Kirke. Transporten er gratis. Bilen bestilles dagen før på tlf.: Aftensang i Faaborg Kirke Hver tirsdag kl

8 Nyt fra menighedsrådene Faaborg sogn Dette lille indlæg skrives mens det er sommer med 30 graders varme og dejlig ferietid til at samle kræfter til efterårets mange aktiviteter. En af dem bliver et møde for hele sognet, som menighedsrådet ifølge en ministeriel bekendtgørelse skal afholde hvert år. Den bundne del af mødet drejer sig om, at menighedsrådet skal aflægge beretning om, hvad der er sket i årets løb med hensyn til aktiviteter, økonomi og nyanskaffelser. Vi vil dog gerne gøre dagen mere festlig, og derfor har vi et udvalg, der arbejder med det program, som vi vil komme med. Mødet afholdes søndag den 5. oktober 2014 i kirkens lokaler. Jeg kunne forestille mig, at vi mødes til gudstjeneste kl i kirken, og efter gudstjenesten måske et arrangement med efterfølgende frokost i Det Nye Hospital, hvor vi så vil komme med vor beretning, men lad os nu se hvad udvalget finder på af spændende ting. Noter datoen i kalenderen og kom og vær med til en dejlig dag. nvi sender indbydelse og program ud senere. Erik Buch, formand Diernæs Sogn Den 18. juni afholdtes den årlige sognetur, som i år gik til det Nordatlantiske hus i Odense, over den nye Odins bro over Odense kanal til de oversvømmede naturområder ved Gyldensteen gods ved Bogense og derefter til spisning i Katterød forsamlingshus. Det var en meget god tur med mange deltagere. Vi håber at kunne gentage en anden tur til næste år. Her i efteråret vil der være arrangementer i Kirkeladen og i Kirken også ud over gudstjenester. Dette er omtalt mere udførligt andet sted i Kirkebladet. Søndag, den 3. august 2014 holdt sognepræst Karin Nebel afskedsgudstjeneste i Diernæs kirke. Efter gudstjeneste og kirkefortælling samledes vi i Kirkeladen over kaffe/the og brød for at sige farvel til Karin Nebel som sognepræst her i Diernæs sogn. Her fra endnu en gang en stor tak til Karin Nebel for dine gode gudstjenester dit salmevalg og prædikener og ikke mindst dit engagement og omsorg for andre mennesker og ikke mindst din konfirmandundervisning. Held og lykke med dit faste embede ude på Østfyn. Velkommen tilbage til Henrik Nedergaard. Vi glæder os til, at du kommer tilbage som sognepræst her i sognet. Hanne Poulsen, formand Hjertestarter ved Kirkeladen Mosetoften 2B, Diernæs I foråret søgte Diernæs sogns Landsbyforening Tryg Fonden om at få en hjertestarter til Diernæs. Dette er nu lykkedes, og den er nu opsat på venstre side af den dobbelte dør i Kirkeladen. Den er ligeledes registreret på hjertestarter.dk Menighedsrådsmøder, Faaborg Torsdag d. 18. september kl Tirsdag d. 7. oktober kl Onsdag d. 19. november kl Møderne foregår i Det nye Hospital, Kirkestræde 11 Menighedsrådsmøder, Diernæs Tirsdag d. 30. september 2014 kl Onsdag d. 12. november 2014 kl Alle møder afholdes i Kirkeladen, Mosetoften 2 b, Diernæs, 5600 Faaborg 8

9 Lyø Kirke - Gudstjenester September Søn. d. 14. kl s. e. trin. (Matt. 20,20-28), høstgudstjeneste v. HN Oktober Søn. d. 5. kl s. e. trin. (Johs.11,19-45) v. PSH Søn. d. 19. kl s. e. trin. (Johs. 15,1-11) v. LJ November Søn. d. 2. kl Alle Helgens søndag (Matt. 5,13-16/5,1-12) v. HN Søn. d. 16. kl s. e. trin. (Matt. 18,1-14) v. PSH Søn. d. 30. kl s. i advent (Matt. 21,1-9) v. LM Avernakø Kirke - Gudstjenester September Søn. d. 14. kl s. e. trin. (Matt. 20,20-28) v. PSH Oktober Søn. d. 5. kl s. e. trin. (Johs.11,19-45), høstgudstjeneste v. LM Søn. d. 26. kl s. e. trin. (Johs. 1,35-51) v. HN November Søn. d. 9. kl s. e. trin. (Luk. 13,1-9) v. LM Søn. d. 30. kl s. i advent (Matt. 21,1-9) v. LJ 9 Nyt fra Luthersk Mission i Faaborg August: 5. Besøg af Henrik Hadberg. Emne: Jesus er den samme. Vi hører om Jesu mirakler i Bibelen. Men det er den samme Jesus vi tror på, så hvordan forholder vi os til mirakler m.m. Sted: Birte Pedersen. Toldertoften 3C, 5600 Fåborg 26. Bibelstudie Ap.G Desuden vil vi have en drøftelse af vores arbejde September: 9. Besøg af Iversen. Emne: Nådens frigørende evangelium. Hvad er egentlig det frigørende ved at være en kristen? Det skal vi kigge på. Dette er budskabet, det kan få dig til at danse på bordet. 23. Bibelstudie Ap. G Oktober: 7. Besøg af Stefan Christensen. Emne: Efterfølgelse en gave? Her handler det om at Jesus kalder: Kom og følg mig. Hvad betyder det og hvordan gør man? 21. Bibelstudie Ap.G November: 4. Besøg af Ejler Nørager. Emne: Troslydighed: Gud kræver lydighed, men hvad er det for en slags. Hvad er forskellen mellem tro og handling? 18. Bibelstudie Ap.G Alle møder afholdes i Det gl. Bibliotek, Grønnegade 44 lok. 10, 5600 Faaborg, kl Kontaktperson: Jesper Iversen, tlf mail: 9

10 et sker Det sker Det sker Det sker Det sker Det sker Det sker Det sker Det Kunstandagt 2014 Lørdag d. 6. september kl Igen i år har vi den glæde at holde andagt i forbindelse med Kunstnertræf 2014 FARVE. Vi lader kunstværker give det kristne budskab med- og modspil ved kunstandagten lørdag d. 6. september kl i Faaborg Kirke v/ Pia Søgaard Hansen. Temaet er Verden i farver Livet i farver, som bl.a. refererer til at turde gå ud i livet i al dets brogede mangfoldighed. Men kom selv og se! Alle er som altid velkomne! Fælles gudstjeneste og konfirmandindskrivning Søndag d. 28. september kl. 10 er der fælles gudstjeneste for hele pastoratet i Faaborg kirke med efterfølgende konfirmandindskrivning. Vi håber, at alle de kommende konfirmander med familie vil møde op til denne gudstjeneste. Efter gudstjenesten vil der være et lille traktement i Det ny Hospital. Der vil blive orienteret om konfirmationsforberedelsen, som begynder lige efter efterårsferien, og der vil blive foretaget indskrivning. Medbring dåbsattest/navneattest. Vel mødt! Høstgudstjenester for børn Høstgudstjenesterne for børn i Faaborg Kirke finder i år sted på følgende tidspunkter: Tirsdag d. 16. september kl. 10 er der høstgudstjeneste for børnehaver og dagplejere. Onsdag d. 18. september kl er der høstgudstjeneste for skolernes kl. HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! Tilmelding til minikonfirmand senest d. 1. september (tilmelding til kirkekontoret eller Skulle man have lyst til at komme med frugter og lignende til pyntning af kirken, er man velkommen til at kontakte kirketjener Anne Thaule eller sognepræst Pia Søgaard Hansen 10

11 sker Det sker Det sker Det sker Det sker Det sker Det sker Det sker Det ske Orgelmusik, fællessang og dødsmesse Koncerter efteråret 2014 i Faaborg kirke Efteråret byder på orgelmusik på det nyrenoverede vestorgel ved kirkens organist samt ved menighedsrådets tidligere orgelkonsulent Michael Thomsen. Spil-dansk dagen er en årligt tilbagevendende begivenhed over hele landet den sidste torsdag i oktober. Komponist, musikmand og kordirigent mm. Ole Dahl medvirker sammen med kirkens organist i arrangementet denne aften, der kommer til at byde på fællessang og fortælling, bl.a. med eksempler på de mange danske nationalsange som historien har budt på. Allehelgen bliver i Faaborg kirke markeret med en opførelse af Gabriel Faures underskønne requiem med Svendborg Kammerkor dirigeret af korets dirigent, Hans Peter Birk Hansen, samt kirkens organist på orgel. Onsdag d. 3. september kl : Orgelkoncert med organist Bo T. Lerche Onsdag d. 8 oktober kl : Orgelkoncert med organist Michael Thomsen Torsdag d. 30. oktober kl : Spil-dansk sangaften med Ole Dahl og kirkens organist. Kaffe og brød 30,- kr. Onsdag d. 12. november kl : Allehelgenskoncert med Svendborg Kammerkor dirigeret af Hans Peter Birk Hansen. Faurés Requiem Organist Bo T. Lerche Diernæs kirke Søndag d. 21. september kl v/lars Jonssen, hvor seniorkoret Efterklang medvirker. Onsdag d. 3. december kl Julekoncert med Faaborgkoret. Se mere i næste nummer af Kirkebladet. Aftensang i Faaborg Kirke Hver tirsdag kl En enkel liturgi med salmesang, læsninger, bøn og stilhed udgør rammen om en stille halv time med mulighed for ro efter dagen, fred før natten og håb i livet. Lysene er tændt fra ca , hvis man har lyst til at falde ind i kirkerummet og stilheden inden aftensangen og efterfølgende er der mulighed for at snakke med de øvrige deltagere, mens der ryddes op. Vel mødt! 11 11

12 Præster ved Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø Kirker Provst Lars Ole Jonssen Engvej 12, 5600 Faaborg Tlf.: Provstikontor: Kanalvej 8a, 5600 Faaborg Tlf.: Træffes alle dage undtagen mandag Sognepræst (kbf.) Henrik Nedergaard Klostergade 40, 5600 Faaborg Tlf.: / Orlov fra til og med Sognepræst Pia Søgaard Hansen Eskemosegyden 12, Åstrup, 5600 Faaborg Tlf.: Træffes alle dage undtagen fredag Sognepræst Lene Matthies Kapellanstræde 6, 5600 Faaborg Tlf.: Træffes alle dage undtagen mandag Faaborg sogn: Kordegn Palle Juhl Knudsen Faaborg Hospital, Kirkestræde 11, 5600 Faaborg Tlf.: Fax: Kontortid: man.-tor. kl , onsdag tillige kl Fredag og lørdag lukket. Fredag kan henvendelse vedr. akut behov for en attest ske til sognepræst Henrik Nedergaard. Organist Bo Lerche Strandgårdsparken 138, 5600 Faaborg Tlf.: / Kirkegårdsleder Torben Ærenlund Træffes på kontoret i Faaborg Hospital man.-fre. kl Tlf.: Kirketjener Anne Thaule Damtoften 23, 5600 Faaborg Tlf.: Fridag: mandag Menighedsrådsformand Erik Buch Øster Møllevej 11, 5600 Faaborg Tlf.: / Kasserer Erik Sørensen Rugagervej 28, 5600 Faaborg Tlf.: Kirkeværge Frank Dibbern Tangmosen 13, 5600 Faaborg Tlf.: Diernæs sogn: Graver og kirketjener Karin Krog Daugaard Svendborgvej 270, 5600 Faaborg Tlf.: Fridag: mandag Kirkesanger Søren Terndrup-Larsen Svendborgvej 164, 5600 Faaborg Tlf.: Organist Thomas Ingemansen Sct. Hansgade 14, 5600 Faaborg Tlf Menighedsrådsformand Hanne Poulsen Svendborgvej 264, 5600 Faaborg Tlf.: Regnskabsfører Annie Niebuhr Lagonis Minde 12, 5600 Faaborg Tlf.: / Kirkeværge Carsten Sønderholm Kristensen Sundbjergvej 4 Diernæs 5600 Faaborg Tlf KIRKEBLADET udgives af menighedsrådene. Ansvarshavende redaktør: Pia Søgaard Hansen Produktion: Faaborg Reklame: Tlf

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER. 80. årgang. - NR. 1 - DECEMBER 2014 JANUAR FEBRUAR 2015

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER. 80. årgang. - NR. 1 - DECEMBER 2014 JANUAR FEBRUAR 2015 KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 80. årgang. - NR. 1 - DECEMBER 2014 JANUAR FEBRUAR 2015 I DETTE NUMMER Fredslyset i Betlehem 2 Carl Nielsen året 2015 3 Det sker 4 Gudstjenester, møder

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER. 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER. 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015 KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015 I DETTE NUMMER Ånd over ånder, Pinsen 2015 2 Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 3 Det sker 3 Gudstjenester, møder

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 78. årgang. - nr. 3-4 - AUGUST-NovemBer 2013 I DETTE NUMMER Kvindeskikkelser i Biblen 3 Det sker 4 Gudstjenester, møder og koncerter 8 Faaborg og Diernæs

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 78. årgang. - nr. 2 - MARTS - APRIL - MAJ 2013 I DETTE NUMMER Drømmebilleder 2 Det sker 3 Gudstjenester, møder og koncerter 6 Faaborg og Diernæs sogne

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt En herlig sommer

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: September-november 2013 52. årgang Nr. 4

KIRKEBLADET INDHOLD: September-november 2013 52. årgang Nr. 4 KIRKEBLADET September-november 2013 52. årgang Nr. 4 INDHOLD: Kirken er under ombygning! 2 Info og kalender 3 Dåbsbilleder 4 Adresseliste 4 Opslagstavlen 5 Kirkelige handlinger 6 Sammenkomster 7 Gudstjenesteliste

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2014 Det sker... Maleriudstilling i Kirkebakkehuset I august, september og oktober udstiller

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 10. august 2014 8. søndag efter Trinitatis Mattæus 7,22-29 Salmer: 750-303-332 334-769,4-5

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 10. august 2014 8. søndag efter Trinitatis Mattæus 7,22-29 Salmer: 750-303-332 334-769,4-5 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 10. august 2014 8. søndag efter Trinitatis Mattæus 7,22-29 Salmer: 750-303-332 334-769,4-5 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 2 September-december 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: SN Om alle døre lukkes, hvor du vil spørge vej, om alle lys end slukkes, så tab dog modet ej! Kun ti og tål og bi!

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

september, oktober og november 2015

september, oktober og november 2015 september, oktober og november 2015 Solvang Kirke Remisevej 10-12 2300 København S www.solvangkirke.dk Sognekontoret Kordegne Bodil Rasmussen og Gerd Lottenburger Viktor åbent man. tirs. ons. og fre. 9-13

Læs mere

MunkebjergBladet. Æbleuge. Læs inde i bladet: sidste uge i september 22.-28. september. September, oktober og november 2014 58.

MunkebjergBladet. Æbleuge. Læs inde i bladet: sidste uge i september 22.-28. september. September, oktober og november 2014 58. MunkebjergBladet September, oktober og november 2014 58. årgang Æbleuge sidste uge i september 22.-28. september Lad os mødes og nyde æblehøsten og fællesskabet på tværs af generationer i og omkring kirken.

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Trinitatistiden er den grønne tid

Trinitatistiden er den grønne tid 46. årgang September - Oktober - November 2011 Nr. 4 Trinitatistiden er den grønne tid Når man går i kirke, kan der være ting, som ikke rigtig fanger ens opmærksomhed. For eksempel hvad søndagen hedder

Læs mere

RYSLINGE SOGNEKIRKE. Symbol og virkelighed. September oktober november Nr. 4/2013

RYSLINGE SOGNEKIRKE. Symbol og virkelighed. September oktober november Nr. 4/2013 Carl-Henning Pedersens udsmykning af koret i Ribe Domkirke, 1983-88. Foto venligst stillet til rådighed af kirketjener Folmer Iversen, Ribe Domkirke. RYSLINGE SOGNEKIRKE September oktober november Nr.

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf. 9623 1717. November 2012. Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf. 9623 1717. November 2012. Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf. 9623 1717 November 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Bistrup Nyt Menighedsrådsformanden orienterer November, efterår, vinter,

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2 KIRKEBLAD JUNI JULI AUGUST NR. 2 Sørbymagle Kirkerup Trinitatistiden SIDE 2 Kim Sjøgren SIDE 3 Hvad laver en spejder? SIDE 6 TRINITATISTIDEN TIDEN KOMMER OS I MØDE Ligesom vi har et kalenderår, har vi

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere