FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,9%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,9%"

Transkript

1 Aarhus Kommune beelser: 463 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,9%

2 OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i dagtilbud, skole, SFO og klub. På forsiden fremgår det, hvilken enhed rapporten dækker. Samtidig fremgår antal beelser og procent for enheden. Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Dagtilbud Svarprocent: 77,3% Totalrapport Rapporten viser forældrenes tilfredshed med det enkelte tilbud. Resultaterne for skole- og SFO delen bliver præsenteret i den samme rapport. Resultaterne sammenlignes med det samlede resultat for Aarhus Kommune, og rapporten giver således indblik i, om tilfredsheden ligger over eller under niveauet for kommunen som helhed. Endvidere sammenlignes tilfredsheden i tilbuddet med det tilende resultat i 2015, hvor Aarhus Kommune gennemførte en lignende undersøgelse. Denne sammenligning er dog ikke mulig på alle spørgsmål, idet der er foretaget ændringer enkelte steder i spørgerammen. Visse afdelinger kan være oprettet siden 2015, hvorfor historik ikke er mulig. Der er også sket nogle sammenlægninger af enheder. I disse tilfælde er enhedernes historik blevet lagt sammen, således at en historisk sammenligning er blevet mulig. Fra side 3 og frem vises resultater på de spørgsmål i undersøgelsen, der knytter sig til forældrenes tilfredshed og vurdering af den enkelte enhed. Indledningsvist vises den samlede tilfredshed med tilbuddet og udviklingen fra 2015 til nu. Herefter vises en oversigt over de fem spørgsmål med den højeste og laveste gennemsnitlige vurdering, efterfulgt af en oversigt over de fem spørgsmål med størst udvikling siden I den sidste del af rapporten vises forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på og fordelingen inden for det enkelte spørgsmål. Tilfredsheden sammenlignes både med tallene fra 2015 (hvor muligt) og med det samlede resultat på området for 2017.

3 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 02 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som for det meste går fra»meget tilfreds«til»meget utilfreds«. Beelser i kategorien»ved ikke«indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 53% et»meget tilfreds«, andre 35% har et»tilfreds«, 7%»Hverken tilfreds eller utilfreds«, 4%»Utilfreds«og 1%»Meget utilfreds«. Hvis procenttallet er under 2, vil det ikke blive vist. Til højre for fordelingsfiguren sammenlignes enhedens aktuelle resultater med enhedens resultater i 2015 (hvis sammenligning er mulig) samt resultatet fra et højere organisatorisk niveau i 2017 (f.eks. kommunen eller området). At sikre dit barn en god start (indkøring) i tilbuddet , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds personer har et på spørgsmålet. Gennemsnitscoren for spørgsmålet er 4,4. Den højeste score er 5 (ex. Meget tilfreds), og den laveste score er 1 (ex. Meget utilfreds). Gennemsnitsscoren på spørgsmålet er 4,4 i 2017 (som kan ses til højre for figuren). Sammenligningen med resultatet fra 2015 viser en positiv udvikling på dette spørgsmål på. Positiv udvikling illustreres med grøn og negativ udvikling illustreres med rød. I de tilfælde hvor gennemsnittet i 2017 og 2015 er ens, står der blot 0,0 i sammenligningskolonnen. I de tilfælde hvor historisk sammenligning ikke er mulig, vil sammenligningskolonnen være blank.

4 SAMLET TILFREDSHED MED SKOLEN 03 Nedenfor fremgår forældrenes samlede tilfredshed med. Til højre for figuren, hvor det er muligt, sammenlignes resultatet med skolens resultater fra 2015 samt med det samlede resultat for alle skoler i Aarhus Kommune. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum. Dit barns skole samlet set ,9 0,0 0,0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 skoler 2017 Meget utilfreds Meget tilfreds 89 19% -1-2 Tilfreds % 7 6 Hverken tilfreds eller utilfreds 54 12% -3-2 Utilfreds 23 5% -1-1 Meget utilfreds 5 1% skoler 2017

5 ANBEFALING AF SKOLEN 04 Vil du anbefale andre forældre at vælge dit barns skole til deres børn? ,0 0,5 I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad 2015 skoler 2017 Slet ikke

6 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 05 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som er vurderet højest af forældrene, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af forældrene. Skole-hjem samtalerne 4,0 Dit barns faglige udbytte af undervisningen samlet set 3,9 At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) 3,9 Samarbejdet mellem skole og hjem samlet set 3,9 At skabe et godt socialt fællesskab i dit barns klasse 3,9 Den vejledning, du kan få fra lærerne og pædagogerne til, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling Oplever du, at lærerne og pædagogerne inddrager din viden om dit barn i arbejdet med barnet? At skabe ro og orden i klassen At hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) 3,

7 SAMMENLIGNING MED Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for forældrene afviger mest i forhold til resultaterne fra At gøre dit barn parat til at starte på en ungdomsuddannelse? // At gøre dit barn parat til det videre forløb efter skolen 0,3 At tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 0,2 At sætte mål for dit barns læring, som knytter sig specifikt til dit barn 0,2 At inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område, fx til museer eller virksomheder 0,2 At skabe ro og orden i klassen 0,2 Skolens digitale kommunikation fx via ForældreIntra - Dit barns faglige udbytte af undervisningen samlet set - At skabe en skoledag med motion og bevægelse -0,2 Samarbejdet mellem daginstitutionen og skolen i forbindelse med overgangen -0,

8 UNDERVISNINGEN (1) 07 Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes tilfredshed med deres barns undervisning. Dit barns faglige udbytte af undervisningen samlet set ,9 - At tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov ,8 0,2 At styrke dit barns kreativitet og fantasi ,0 0,0 At styrke dit barns personlige kompetencer (fx nysgerrighed, ihærdighed og selvstændighed) ,8 0,0 At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) ,9 0,0 0,0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 skoler 2017 Meget utilfreds

9 UNDERVISNINGEN (2) 08 Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes tilfredshed med deres barns undervisning. At motivere dit barn til at lære mere ,0 At sætte mål for dit barns læring, som knytter sig specifikt til dit barn ,2 At skabe en varieret skoledag for dit barn ,8 0,0 At skabe en skoledag med motion og bevægelse ,2 0,0 At inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område (fx til museer eller virksomheder) ,8 0,2 0,2 At hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse At gøre dit barn parat til at starte på en ungdomsuddannelse* ,3 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 skoler 2017 Meget utilfreds *Spørgsmål kun beet af forældre, hvis barn går i klasse.

10 BARNETS TRIVSEL 09 Nedenstående spørgsmål omhandler forældrenes tilfredshed med barnets trivsel i skolen. At styrke dit barns trivsel i skolen ,8 0,0 At skabe ro og orden i klassen ,2 0,0 At forebygge og begrænse mobning i skolen ,8 At skabe et godt socialt fællesskab i dit barns klasse ,9 At begrænse elevernes rygning og alkoholforbrug i samarbejde med forældrene* Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 skoler 2017 Meget utilfreds *Spørgsmål kun beet af forældre, hvis barn går i klasse.

11 SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM 10 (1) Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes oplevelse af samarbejdet mellem skolen og hjemmet. Samarbejdet mellem skole og hjem samlet set ,9 0,0 Skole-hjem samtalerne ,0 Den løbende dialog med lærerne og pædagogerne om dit barns trivsel, læring og udvikling ,8 Skolens digitale kommunikation fx via ForældreIntra ,8-0,0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 skoler 2017 Meget utilfreds

12 SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM 11 (2) Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes oplevelse af samarbejdet mellem skolen og hjemmet. Oplever du, at lærerne og pædagogerne inddrager din viden om dit barn i arbejdet med barnet? Oplever du en god dialog med lærerne og pædagogerne om, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling? (Fx ved at læse sammen med barnet) I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke 0,0 skoler 2017 Den vejledning, du kan få fra lærerne og pædagogerne til, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling ,0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds skoler 2017 Meget utilfreds

13 SKOLENS LEDELSE 12 Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes tilfredshed med muligheden for at gå i dialog med skolens ledelse. Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov ,8 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds skoler 2017 Meget utilfreds

14 DE FYSISKE RAMMER 13 Nedenstående spørgsmål omhandler tilfredsheden med skolens fysiske rammer. De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) ,0 0,0-0,2 De udendørs faciliteter og arealer (skolegård, boldbaner mv.) ,2 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 skoler 2017 Meget utilfreds

15 OVERGANGEN FRA DAGINSTITUTION TIL 14 SKOLE Nedenstående spørgsmål omhandler tilfredsheden med barnets overgang fra daginstitution til skole. Samarbejdet mellem daginstitutionen og skolen i forbindelse med overgangen* ,5-0,2 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 skoler 2017 Meget utilfreds *Spørgsmål kun beet af forældre, hvis barn går i 0. klasse.

16 LOKALE SPØRGSMÅL 15 Lærernes og pædagogernes lydhørhed over for dine synspunkter ,8 Dit eget bidrag til samarbejdet med skolen ,9 Lærernes og pædagogernes indsats for at begrænse elevernes fravær ,8 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds

17 RESULTATER FORDELT PÅ 16 SKOLEAFDELING På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på skoleafdeling. Såfremt der er færre end 5 i en eller flere grupper, slås disse sammen i en "Øvrige" kolonne for at bevare fuld anonymitet. Skoleafdeling Indskoling Mellemtrin Udskoling Total Dit barns skole samlet set 3,9 4,0 4,0 3,9 Vil du anbefale andre forældre at vælge dit barns skole til deres børn? 3,9 4,1 3,9 4,0 Dit barns faglige udbytte af undervisningen samlet set 4,0 3,9 3,8 3,9 At tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 3,8 3,8 3,8 3,8 At styrke dit barns kreativitet og fantasi 3,9 At styrke dit barns personlige kompetencer (fx nysgerrighed, ihærdighed og selvstændighed) 3,8 3,8 3,8 At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) 4,0 4,0 3,8 3,9 At motivere dit barn til at lære mere 3,8 3,8 At sætte mål for dit barns læring, som knytter sig specifikt til dit barn 3,5 At skabe en varieret skoledag for dit barn 3,9 3,8 3,8 At skabe en skoledag med motion og bevægelse 3,5 3,3 At inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område (fx til museer eller virksomheder) 3,8 3,8 3,8 3,8 At hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse At gøre dit barn parat til at starte på en ungdomsuddannelse At styrke dit barns trivsel i skolen 3,9 3,8 3,8 3,8 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

18 RESULTATER FORDELT PÅ 17 SKOLEAFDELING Skoleafdeling Indskoling Mellemtrin Udskoling Total At skabe ro og orden i klassen 3,5 At forebygge og begrænse mobning i skolen 3,8 3,8 At skabe et godt socialt fællesskab i dit barns klasse 4,0 3,8 3,8 3,9 At begrænse elevernes rygning og alkoholforbrug i samarbejde med forældrene Samarbejdet mellem skole og hjem samlet set 3,9 4,0 3,8 3,9 Skole-hjem samtalerne 4,0 4,0 4,1 4,0 Den løbende dialog med lærerne og pædagogerne om dit barns trivsel, læring og udvikling 3,9 3,8 Skolens digitale kommunikation fx via ForældreIntra 3,8 3,9 3,8 3,8 Oplever du, at lærerne og pædagogerne inddrager din viden om dit barn i arbejdet med barnet? 3,5 Oplever du en god dialog med lærerne og pædagogerne om, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling? (Fx ved at læse sammen med barnet) 3,8 Den vejledning, du kan få fra lærerne og pædagogerne til, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov 3,9 3,8 De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) 3,0 3,0 3,0 3,0 De udendørs faciliteter og arealer (skolegård, boldbaner mv.) 3,8 Samarbejdet mellem daginstitutionen og skolen i forbindelse med overgangen <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

19 RESULTATER FORDELT PÅ KLASSETRIN 18 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på klassetrin. Såfremt der er færre end 5 i en eller flere grupper, slås disse sammen i en "Øvrige" kolonne for at bevare fuld anonymitet. Klassetrin 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse Total Dit barns skole samlet set 4,2 3,8 3,8 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1 3,5 3,9 Vil du anbefale andre forældre at vælge dit barns skole til deres børn? 4,3 3,8 3,9 3,9 4,1 3,8 4,1 4,2 4,0 3,2 4,0 Dit barns faglige udbytte af undervisningen samlet set 4,3 3,8 3,9 4,1 4,0 3,8 3,9 4,0 3,9 3,2 3,9 At tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 4,1 3,5 3,9 3,8 3,8 4,0 3,9 3,2 3,8 At styrke dit barns kreativitet og fantasi 4,2 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 2,9 At styrke dit barns personlige kompetencer (fx nysgerrighed, ihærdighed og selvstændighed) At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) 4,3 4,0 3,5 3,9 3,9 4,1 3,2 3,8 4,3 4,0 4,3 4,0 3,9 4,0 4,0 3,9 3,2 3,9 At motivere dit barn til at lære mere 4,3 3,5 3,8 3,9 3,4 3,9 3,8 3,9 3,3 At sætte mål for dit barns læring, som knytter sig specifikt til dit barn 4,0 3,4 3,3 3,8 3,3 4,0 3,1 At skabe en varieret skoledag for dit barn 4,3 4,0 3,9 3,9 3,2 3,8 At skabe en skoledag med motion og bevægelse 4,5 3,3 3,4 3,4 3,5 2,8 At inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område (fx til museer eller virksomheder) 4,1 4,0 3,9 4,0 3,3 3,8 At hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse 4,0 3,4 3,4 3,8 3,1 At gøre dit barn parat til at starte på en ungdomsuddannelse 4,0 3,4 At styrke dit barns trivsel i skolen 4,1 3,8 4,1 4,0 3,8 3,9 4,0 3,2 3,8 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

20 RESULTATER FORDELT PÅ KLASSETRIN 19 Klassetrin 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse Total At skabe ro og orden i klassen 4,4 2,9 4,1 3,5 3,5 3,9 3,1 At forebygge og begrænse mobning i skolen 4,3 3,4 3,9 3,8 3,9 3,8 3,8 3,4 3,8 At skabe et godt socialt fællesskab i dit barns klasse 4,4 3,8 4,2 3,8 3,8 3,9 4,0 3,3 3,9 At begrænse elevernes rygning og alkoholforbrug i samarbejde med forældrene 3,8 4,1 3,0 Samarbejdet mellem skole og hjem samlet set 4,3 4,1 4,1 3,8 4,0 4,0 4,0 3,2 3,9 Skole-hjem samtalerne 4,2 3,9 4,2 4,1 3,9 4,1 4,3 4,2 4,0 Den løbende dialog med lærerne og pædagogerne om dit barns trivsel, læring og udvikling 4,1 3,4 3,4 3,9 4,0 3,9 4,1 3,5 3,8 Skolens digitale kommunikation fx via ForældreIntra 4,1 3,8 3,9 4,0 3,8 3,8 3,9 4,0 3,3 3,8 Oplever du, at lærerne og pædagogerne inddrager din viden om dit barn i arbejdet med barnet? Oplever du en god dialog med lærerne og pædagogerne om, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling? (Fx ved at læse sammen med barnet) Den vejledning, du kan få fra lærerne og pædagogerne til, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling 4,1 3,1 3,4 3,9 3,8 3,4 3,3 3,8 3,8 3,1 4,4 3,5 4,0 3,8 4,0 3,1 4,1 3,2 3,8 3,8 3,5 3,9 3,1 Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov 4,0 3,5 3,9 4,0 3,9 3,9 3,4 3,8 De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) 3,4 3,0 2,8 2,9 2,9 3,2 2,9 3,0 3,2 2,5 3,0 De udendørs faciliteter og arealer (skolegård, boldbaner mv.) 3,9 3,8 3,8 3,5 3,8 3,9 3,5 Samarbejdet mellem daginstitutionen og skolen i forbindelse med overgangen <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

21 GENNEMSNIT OG ANDEL AF "MEGET 20 TILFREDS" OG "TILFREDS" På de følgende sider vises tilfredsheden med de forskellige aspekter både som gennemsnit og som andel af tilfredse og meget tilfredse forældre. Spørgsmål markeret med * er blevet målt på en gradskala (Høj grad - Slet ikke), og ikke tilfredshedsskala. Andel af "Meget tilfreds" og "Tilfreds" Dit barns skole samlet set 463 3,9 82% Vil du anbefale andre forældre at vælge dit barns skole til deres børn?* 460 4,0 79% Dit barns faglige udbytte af undervisningen samlet set 463 3,9 78% At tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 455 3,8 71% At styrke dit barns kreativitet og fantasi % At styrke dit barns personlige kompetencer (fx nysgerrighed, ihærdighed og selvstændighed) 448 3,8 70% At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) 451 3,9 77% At motivere dit barn til at lære mere %

22 GENNEMSNIT OG ANDEL AF "MEGET 21 TILFREDS" OG "TILFREDS" Andel af "Meget tilfreds" og "Tilfreds" At sætte mål for dit barns læring, som knytter sig specifikt til dit barn % At skabe en varieret skoledag for dit barn 450 3,8 73% At skabe en skoledag med motion og bevægelse % At inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område (fx til museer eller virksomheder) 456 3,8 69% At hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse % At gøre dit barn parat til at starte på en ungdomsuddannelse % At styrke dit barns trivsel i skolen 461 3,8 75% At skabe ro og orden i klassen %

23 GENNEMSNIT OG ANDEL AF "MEGET 22 TILFREDS" OG "TILFREDS" Andel af "Meget tilfreds" og "Tilfreds" At forebygge og begrænse mobning i skolen 435 3,8 70% At skabe et godt socialt fællesskab i dit barns klasse 456 3,9 73% At begrænse elevernes rygning og alkoholforbrug i samarbejde med forældrene 95 64% Samarbejdet mellem skole og hjem samlet set 463 3,9 78% Skole-hjem samtalerne 458 4,0 81% Den løbende dialog med lærerne og pædagogerne om dit barns trivsel, læring og udvikling 455 3,8 67% Skolens digitale kommunikation fx via ForældreIntra 457 3,8 75% Oplever du, at lærerne og pædagogerne inddrager din viden om dit barn i arbejdet med barnet?* %

24 GENNEMSNIT OG ANDEL AF "MEGET 23 TILFREDS" OG "TILFREDS" Andel af "Meget tilfreds" og "Tilfreds" Oplever du en god dialog med lærerne og pædagogerne om, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling? (Fx ved at læse sammen med barnet)* % Den vejledning, du kan få fra lærerne og pædagogerne til, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling % Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov 379 3,8 68% De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) 461 3,0 37% De udendørs faciliteter og arealer (skolegård, boldbaner mv.) % Samarbejdet mellem daginstitutionen og skolen i forbindelse med overgangen 34 68%

25 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SFO'EN 24

26 SAMLET TILFREDSHED MED SFO 25 Nedenfor fremgår forældrenes samlede tilfredshed med s SFO. Til højre for figuren, hvor det er muligt, sammenlignes resultatet med SFO'ens resultater fra 2015 samt med det samlede resultat for alle SFO'er i Aarhus Kommune. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum. Dit barns SFO samlet set 173-0,4-0, SFO'er 2017 Meget tilfreds 33 19% Tilfreds 78 45% -1-6 Hverken tilfreds eller utilfreds 39 23% 10 7 Utilfreds 17 10% 4 4 Meget utilfreds 6 3% SFO'er 2017

27 ANBEFALING AF SFO'EN 26 Vil du anbefale andre forældre at vælge dit barns SFO til deres børn? ,3 I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad 2015 SFO'er 2017 Slet ikke

28 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 27 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som er vurderet højest af forældrene, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af forældrene. SFO ens åbningstider 4,3 De udendørs faciliteter og arealer (legeplads mv.) 3,9 At styrke dit barns kreativitet og fantasi At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) At forebygge og begrænse mobning i SFO'en Den vejledning, du kan få fra personalet til, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling 3,2 Den løbende dialog med personalet om dit barns trivsel, læring og udvikling 3,2 Den tid, personalet har til dit barn 3,1 Oplever du en god dialog med personalet om, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling? (Fx ved at læse sammen med barnet) 3,0 Oplever du, at personalet inddrager din viden om dit barn i arbejdet med barnet? 3,

29 SAMMENLIGNING MED Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for forældrene afviger mest i forhold til resultaterne fra SFO ens digitale kommunikation fx via ForældreIntra -0,3 Den tid, personalet har til dit barn -0,3 At styrke dit barns kreativitet og fantasi -0,3 Samarbejdet mellem SFO og hjem samlet set -0,4 Aktiviteterne i SFO en -0,

30 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS 29 Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes tilfredshed med deres barns SFO. Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn ,3-0,2 At skabe en hverdag med motion og bevægelse ,2-0,2 At styrke dit barns kreativitet og fantasi ,3-0,2 At styrke dit barns personlige kompetencer (fx nysgerrighed, ihærdighed og selvstændighed) ,2 At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) Aktiviteterne i SFO en ,5-0,5-0,3 Den tid, personalet har til dit barn ,1-0,3-0,2 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 SFO'er 2017 Meget utilfreds

31 BARNETS TRIVSEL 30 Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes tilfredshed med barnets trivsel. At styrke dit barns trivsel i SFO'en ,5-0,3 At forebygge og begrænse mobning i SFO'en ,0 - At skabe et godt socialt fællesskab i SFO'en ,5-0,3 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 SFO'er 2017 Meget utilfreds

32 SAMARBEJDET MELLEM FORÆLDRE OG 31 SFO (1) Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes oplevelse af samarbejdet mellem forældre og SFO'en. Samarbejdet mellem SFO og hjem samlet set ,3-0,4-0,4 Den løbende dialog med personalet om dit barns trivsel, læring og udvikling ,2-0,3 SFO ens digitale kommunikation fx via ForældreIntra ,3-0,3-0,3 Den vejledning, du kan få fra personalet til, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling ,2-0,2 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 SFO'er 2017 Meget utilfreds

33 SAMARBEJDET MELLEM FORÆLDRE OG 32 SFO (2) Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes oplevelse af samarbejdet mellem forældre og SFO'en. Oplever du, at personalet inddrager din viden om dit barn i arbejdet med barnet? ,0-0,2 Oplever du en god dialog med personalet om, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling? (Fx ved at læse sammen med barnet) I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke 3,0-0,2 SFO'er 2017

34 SAMARBEJDET MELLEM SKOLENS 33 UNDERVISNINGS- OG SFO-DEL Følgende spørgsmål omhandler forældrenes tilfredshed med samarbejdet mellem skolens undervisnings- og SFO-del. Samarbejdet mellem undervisnings- og SFO-delen på dit barns skole ,2-0,2 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 SFO'er 2017 Meget utilfreds

35 SFO'ENS LEDELSE 34 Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes tilfredshed med muligheden for at gå i dialog med SFO'ens ledelse. Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov ,0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds SFO'er 2017 Meget utilfreds

36 DE FYSISKE RAMMER 35 Følgende spørgsmål omhandler forældrenes tilfredshed med de fysiske rammer i SFO'en. De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) ,3-0,2 - De udendørs faciliteter og arealer (legeplads mv.) ,9 0,0 0,2 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 SFO'er 2017 Meget utilfreds

37 ÅBNINGSTIDERNE 36 Følgende spørgsmål omhandler forældrenes tilfredshed med åbningstiderne i SFO'en. SFO ens åbningstider ,3 0,0 - Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 SFO'er 2017 Meget utilfreds

38 LOKALE SPØRGSMÅL 37 Personalets indsats for at sikre dit barn en god start (indkøring) i SFO'en ,9 let af planlagte aktiviteter i dagligdagen ,4 Dit barns trivsel i SFO'en Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds

39 RESULTATER FORDELT PÅ KLASSETRIN 38 Herunder opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på klassetrin. Såfremt der er færre end 5 i en eller flere grupper, slås disse sammen i en "Øvrige" kolonne for at bevare fuld anonymitet. Klassetrin 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. og derover Total Dit barns SFO samlet set 3,9 3,2 3,4 4,5 Vil du anbefale andre forældre at vælge dit barns SFO til deres børn 3,9 3,2 3,4 3,9 4,7 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn samlet set 3,8 3,1 3,4 3,8 4,2 At skabe en hverdag med motion og bevægelse 3,8 3,0 3,8 4,0 At styrke dit barns kreativitet og fantasi 3,8 3,3 3,5 3,9 4,0 At styrke dit barns personlige kompetencer (fx nysgerrighed, ihærdighed og selvstændighed) 3,8 3,3 3,3 4,1 At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) 3,8 3,3 3,5 3,9 4,2 Aktiviteterne i SFO en 3,0 3,2 4,5 3,5 Den tid, personalet har til dit barn 3,1 2,6 2,5 4,2 3,1 At styrke dit barns trivsel i SFO'en 3,3 3,3 4,0 3,5 At forebygge og begrænse mobning i SFO'en 3,8 3,4 3,4 4,0 4,2 At skabe et godt socialt fællesskab i SFO'en 3,2 3,3 3,8 4,2 3,5 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

40 RESULTATER FORDELT PÅ KLASSETRIN 39 Klassetrin 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. og derover Total Samarbejdet mellem SFO og hjem samlet set 3,4 3,1 3,1 3,4 3,8 3,3 Den løbende dialog med personalet om dit barns trivsel, læring og udvikling 3,3 2,9 3,2 3,3 3,8 3,2 SFO ens digitale kommunikation fx via ForældreIntra 3,3 2,8 3,2 3,4 4,0 3,3 Oplever du, at personalet inddrager din viden om dit barn i arbejdet med barnet? 2,9 2,6 2,9 3,3 3,5 3,0 Oplever du en god dialog med personalet om, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling? (Fx ved at læse sammen med barnet) 2,9 2,6 3,0 3,1 3,5 3,0 Den vejledning, du kan få fra personalet til, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling 3,1 2,8 3,1 3,5 3,2 Samarbejdet mellem undervisnings- og SFO-delen på dit barns skole 3,8 3,5 3,5 3,8 Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov 3,9 3,5 3,5 4,0 De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 2,9 2,9 3,8 3,3 De udendørs faciliteter og arealer (legeplads mv.) 4,0 3,5 4,2 4,5 3,9 SFO ens åbningstider 4,4 4,1 4,3 4,4 4,5 4,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

41 GENNEMSNIT OG ANDEL AF "MEGET 40 TILFREDS" OG "TILFREDS" På de følgende sider vises tilfredsheden med de forskellige aspekter både som gennemsnit og som andel af tilfredse og meget tilfredse forældre. Spørgsmål markeret med * er blevet målt på en gradskala (Høj grad - Slet ikke), og ikke tilfredshedsskala. Andel af "Meget tilfreds" og "Tilfreds" Dit barns SFO samlet set % Vil du anbefale andre forældre at vælge dit barns SFO til deres børn?* % Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn samlet set % At skabe en hverdag med motion og bevægelse % At styrke dit barns kreativitet og fantasi % At styrke dit barns personlige kompetencer (fx nysgerrighed, ihærdighed og selvstændighed) % At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) % Aktiviteterne i SFO en 169 3,5 59%

42 GENNEMSNIT OG ANDEL AF "MEGET 41 TILFREDS" OG "TILFREDS" Andel af "Meget tilfreds" og "Tilfreds" Den tid, personalet har til dit barn 165 3,1 42% At styrke dit barns trivsel i SFO'en 168 3,5 54% At forebygge og begrænse mobning i SFO'en % At skabe et godt socialt fællesskab i SFO'en 154 3,5 53% Samarbejdet mellem SFO og hjem samlet set 171 3,3 44% Den løbende dialog med personalet om dit barns trivsel, læring og udvikling 163 3,2 41% SFO ens digitale kommunikation fx via ForældreIntra 169 3,3 49% Oplever du, at personalet inddrager din viden om dit barn i arbejdet med barnet?* 165 3,0 37%

43 GENNEMSNIT OG ANDEL AF "MEGET 42 TILFREDS" OG "TILFREDS" Andel af "Meget tilfreds" og "Tilfreds" Oplever du en god dialog med personalet om, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling? (Fx ved at læse sammen med barnet)* 168 3,0 36% Den vejledning, du kan få fra personalet til, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling 150 3,2 35% Samarbejdet mellem undervisnings- og SFO-delen på dit barns skole % Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov % De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 175 3,3 53% De udendørs faciliteter og arealer (legeplads mv.) 175 3,9 79% SFO ens åbningstider 176 4,3 95%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72,7% Aarhus Kommune beelser: 469 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,3% Aarhus Kommune beelser: 430 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69% Aarhus Kommune beelser: 563 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,6% Aarhus Kommune beelser: 337 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,4% Aarhus Kommune beelser: 645 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,4% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% Aarhus Kommune beelser: 619 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75,6% Aarhus Kommune beelser: 531 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77,1% Aarhus Kommune beelser: 496 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,4% Aarhus Kommune beelser: 470 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,4% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,9% Aarhus Kommune beelser: 473 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,5% Aarhus Kommune beelser: 395 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,5% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 53%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 53% Aarhus Kommune beelser: 188 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 53% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,6% Aarhus Kommune beelser: 252 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75,4% Aarhus Kommune beelser: 655 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75,4% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,3% Aarhus Kommune beelser: 391 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72,5% Aarhus Kommune beelser: 442 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72,5% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75,1% Aarhus Kommune beelser: 718 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,3% Aarhus Kommune beelser: 265 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,8% Aarhus Kommune beelser: 445 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,4% Aarhus Kommune beelser: 608 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,6% Aarhus Kommune beelser: 252 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,2% Aarhus Kommune beelser: 481 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 41,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 41,4% Aarhus Kommune beelser: 89 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 41,4% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,5% Aarhus Kommune beelser: 395 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,5% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72,9% Aarhus Kommune beelser: 423 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,5% Aarhus Kommune beelser: 380 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,5% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,3% Aarhus Kommune beelser: 358 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,8% Aarhus Kommune beelser: 418 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,6% Aarhus Kommune beelser: 910 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,8% Aarhus Kommune beelser: 253 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,5% Aarhus Kommune beelser: 348 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,5% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,3% Aarhus Kommune beelser: 443 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,9% Aarhus Kommune beelser: 287 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 30,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 30,3% Aarhus Kommune beelser: 43 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 30,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,6% Aarhus Kommune beelser: 105 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 56,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 56,8% Aarhus Kommune beelser: 21 FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent: 56,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Aarhus Kommune har i perioden marts - april 17 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 62,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 62,3% Aarhus Kommune beelser: 38 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 62,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,9% Aarhus Kommune beelser: 74 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 57,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 57,7% Aarhus Kommune beelser: 64 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 57,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 41,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 41,7% Aarhus Kommune beelser: 60 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 41,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 55,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 55,1% Aarhus Kommune beelser: 87 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 55,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69% Aarhus Kommune beelser: 60 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 56,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 56,6% Aarhus Kommune beelser: 81 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 56,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,1% Aarhus Kommune beelser: 155 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,4% Aarhus Kommune beelser: 124 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,1% Aarhus Kommune beelser: 103 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 96,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 96,3% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 96,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 96,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 96,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 96,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,2% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Aarhus Kommune beelser: Svarprocent: 96% FORÆLDRETILFREDSHED Forældretilfredshed OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Aarhus Kommune har i perioden marts - april gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Aarhus Kommune beelser: Svarprocent: 84,8% FORÆLDRETILFREDSHED 2017 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 40%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 40% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 40% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 51,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 51,9% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 51,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 87,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 87,8% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 87,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 92,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 92,5% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 92,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 57,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 57,1% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 57,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Aarhus Kommune beelser: Svarprocent: 37% FORÆLDRETILFREDSHED 17 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Aarhus Kommune har i perioden marts - april 17 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,6% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,5% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,4% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent: 71,4% Forældretilfredshed 17 OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 17 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82,1% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,1% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,8% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,3% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 84,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 84,1% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 84,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,9% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72,1% Aarhus Kommune beelser: 44 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72,1% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent: 80% Forældretilfredshed 17 OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 17 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 65,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 65,4% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 20 Svarprocent: 65,4% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 20 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 52,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 52,4% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 52,4% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75,8% Aarhus Kommune beelser: 50 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,3% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,5% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,5% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77,1% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 34%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 34% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 34% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 78,3% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 78,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 36,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 36,4% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 36,4% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 20,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 20,6% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent:,6% Forældretilfredshed 17 OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 17 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 78,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 78,6% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Aarhus Kommune beelser: Svarprocent: 95,5% FORÆLDRETILFREDSHED 2017 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77,8% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,9% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% Aarhus Kommune beelser: 50 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,1% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 92,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 92,3% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 92,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere