Sådan får du det bedste terrændæk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan får du det bedste terrændæk"

Transkript

1 Gode tips og konkret vejledning om kombi-løsningen fra A-Z Kort om Dansk Leca A/S Dansk Leca A/S er en af Europas største producenter af R letklinker. Under det registrerede varemærke fremstilles og sælges løse letklinker samt letklinkerblokke. Hovedkontor, salgsafdeling og produktion af letklinker er beliggende i Hinge mellem Randers og Hadsten. Dansk Leca A/S har tekniske rådgivningsafdelinger i København og Hinge: LECA-Byggeinformation samt en salgsafdeling i Odense og København. Desuden har vi en af Danmarks mest moderne blokstensfabrikker i Gadbjerg, nordvest for Vejle. Sådan får du det bedste terrændæk Dansk Leca A/S er en del af Lemvigh-Müller Gruppen og er således ejet af J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S. LECA og Lecaterm er registrerede varemærker, der ejes af Leca Trading & Concession A/S i København. R Dansk Leca A/S Tlf Dansk Leca R

2 Indhold: Terrændækket skal være rigtigt fra starten 2 Side: 4-5 Kombi-løsningen 6-7 Et konkret eksempel på anvendelsen af kombi-løsningen 8-13 Udlægningsvejledning På byggepladsen Radonsikring Varmetab og isoleringstykkelser Leveringsmuligheder med LECA Andre LECA løsninger 24 Forbrug af LECA ved forskellige lagtykkelser Teknisk service, information og internet Henvisninger og gode numre Til notater Det er svært at lave et terrændæk om, når bygningen først står der. Det skal være rigtigt fra starten. Derfor er det vigtigt, at man stiller nogle helt konkrete krav til konstruktionen og til isoleringslaget: Kapillarbrydende. Fugt fra jorden skal effektivt standses. Varmeisolerende og uden risiko for kuldebroer. Sikkert skal på samme tid forhindre kuldebroer, risiko for fugt og efterfølgende skimmel samt åbne mulighed for trykudligning af radon. Fleksibelt skal nemt kunne tilpasse sig til underlaget og langs fundamenter, rør og installationer. Nemt at opbygge i præcis den tykkelse man ønsker af hensyn til varmeisoleringskravene. Hurtig, entydig og sikker udlægning til glæde for totaløkonomi og slutresultat. Kombi-løsningen med et lag af LECA let 8-22 coated og overliggende isoleringsplader opfylder bedst alle krav uanset om man er projekterende, entreprenør, håndværker eller bygherre. 3

3 Derfor giver kombi-løsningen det bedste resultat! Trykfaste isoleringsplader: Kan udlægges direkte på LECA laget. Skaber en trædefast overflade. Er et godt underlag for opklodsning af varmeslanger. Adskiller beton og LECA. LECA laget: Kapillarbrydende. Varmeisolerende. Kan lægges ud i præcis den lagtykkelse, der ønskes. Tilpasser sig terrænet. Tilpasser sig ved rør og fundamenter. Giver mulighed for at fremføre rørinstallationer uden problematisk tilpasning. 4 Den grundlæggende ide med at bruge et LECA lag i kombination med hårde isoleringsplader er to ting: LECA laget tilpasser sig automatisk omkring rørgennemføringer mv. og langs fundamenter. De hårde isoleringsplader giver samtidig et godt stabilt og isolerende grundlag for armeringsnet, varmeslanger, beton mv. Alt i alt en varmesikker og stabil løsning uden kuldebroer. Giver mulighed for trykudligning pga. hulrummene mellem kornene. Derfor er det nemt at radonsikre et byggeri med LECA terrændæk. Kuldebroer i terrændækket undgås ved at anvende LECA som en del af isoleringen og ved at efterfylde med LECA ved unøjagtigt udførte samlinger. Ved stive trykfaste isoleringsplader (E-modul 900 kn/m 2 ) med en tykkelse op til 150 mm kan LECA laget komprimeres gennem isoleringspladen. 5

4 Med LECA får Tjerrild Byggeservice konkrete besparelser og kvaliteten fastholdes 6 Tjerrild Byggeservice i Ryomgård er for øjeblikket i fuld gang med opførelsen af råhuset i forbindelse med bofællesskabet Maria Magdalene i Ryomgård. Erik Petersen, der er ejer af Tjerrild Byggeservice og står for den daglige ledelse på byggepladsen, har valgt at anvende kombiløsningen med 250 mm LECA og 100 mm EPS isolering. Erik Erik Petersen fortæller: Vi fik den løse LECA leveret med lastbiler, som blæste den ud direkte på anvendelsesstedet, som vi bl.a. kender det fra tidligere byggeopgaver. Som køreunderlag for pladevibrator havde vi indkøbt 150 x 4 mm armeringsnet, men under udførelsen fik vi besøg af vores sælger fra Dansk Leca A/S, der fortalte os, at det var nok at vibrere den løse LECA ved to overkørsler på den udlagte 100 mm EPS isoleringsplade. Så på den måde sparede vi udgifterne til både armeringsnet og arbejdsløn på byggepladsen! Sparer tid på tilskæring Når vi bruger løs LECA i terrændæk, skal jeg ikke bruge så meget tid på tilskæringer af isoleringsplader og afretning af sandlaget. Og rørlæggeren kan uden videre føre alle rør i LECA-laget på kryds og tværs. Nogle entreprenører bruger EPS-plader alene, men det synes jeg er for tidskrævende. Efter min mening skal der Petersen, ejer af Tjerrild Byggeservice, er glad for at anvende LECA. Både som en kombi-løsning eller som en ren LECA løsning. bruges uforholdsmæssigt meget tid på at tilskære plader i disse tykkelser, hvis man vil undgå kuldebroer. I min daglige gang på byggepladsen kan jeg tydeligt se, hvor meget tid der spares, når vi bruger løs LECA. Vi har overvejet fremover at få leveret noget af den løse LECA i de nye éngangs big bags, så man under det meste af byggeperioden har et depot at trække på. I øvrigt anvender vi ofte en ren LECA løsning i vore projekter, da denne løsning er meget hurtig at udføre slutter Erik Petersen. 7

5 Udlægning fra A til Z 1. Tips inden udlægningen: Med LECA som både varmeisolerende, kapillarbrydende og *permeabelt lag nederst sikres terrændækket både mod opstigning af fugt, mod kuldebroer og giver mulighed for trykudligning af radon. LECA laget tilpasser sig automatisk ved fundamenter og omkring rør og rørgennemføringer. En typisk opbygning af terrændækket består af 240 mm LECA let 8-22 coated og 75 mm trykfast isolering. Udlægningen af LECA laget bør ske med en overhøjde svarende til 8% af lagtykkelsen. Ved udlægning med blæserslange er det kun nødvendigt med 5% overhøjde, da LECA laget allerede ved udblæsningen opnår en lejring, der svarer til 3% komprimering. Når fundamentet er opmuret, og rørføringer samt rørgennemføringer er etableret, udlægges løs LECA. Der kræves ikke udlægning og afretning af sandlag. LECA laget tilpasser sig underlaget og kan udlægges direkte på bæredygtig jord Efter udlægningen af støbeunderlaget komprimerer man til rette kote med en let pladevibrator med bred plade. ) Luftgennemtrængeligt lag * Den løse LECA kan leveres med vogn tilsluttet udblæsningsslange, så LECA letklinkerne kan blæses direkte ind på brugsstedet. LECA laget udblæses med en hastighed på op til 1 m 3 pr. minut. En hurtig og effektiv løsning. Den løse LECA kan også leveres løst til aftipning, i big bags eller i normale LECA sække evt. på paller (se side 20-21). 9

6 3. 5. Efterhånden som LECA laget udlægges, udjævnes hele laget til den ønskede tykkelse f.eks. med en asfaltskraber. Den løse LECA tilpasser sig automatisk helt tæt til rør, rørgennemføringer og langs fundamenter, så kuldebroer undgås. Ved rørgennemføringer etc. skæres isoleringspladerne til Når LECA laget er afrettet og plant, er det nemt og hurtigt at udlægge isoleringspladerne. Når isoleringspladerne er lagt ud, efterfyldes med løs LECA, hvis der er behov. Det sikrer effektivt mod kuldebroer i det øverste isoleringslag. 11

7 7. Derefter komprimeres hele laget med en pladevibrator. Når der anvendes stive trykfaste isoleringsplader, kan komprimeringen foretages direkte gennem isoleringspladerne Et eventuelt armeringsnet kan herefter klodses op på isoleringspladerne, ligesom evt. gulvvarmeslanger kan udlægges. Til slut udstøbes et betonlag på min. 100 mm. 9. Det færdige terrændæk. Etableret på en hurtig, effektiv og økonomisk måde. Men ikke mindst: mulighed for trykudligning af radon samt stabilt og varmesikkert uden kuldebroer igennem hele bygningens levetid. 13

8 Den løse LECA udblæses og lægger sig tæt til alle konstruktioner og installationer. Dermed minimeres risikoen for kuldebroer. LECA laget udjævnes med en asfaltskraber. 14 Der efterfyldes med løs LECA. Dette sikrer mod kuldebroer i det øverste lag. Isoleringslaget komprimeres med pladevibrator. 15

9 16 Sådan sikrer du huset mod radon Radon er en radioaktiv luftart, der især kommer fra undergrunden. Radon er yderst sundhedsskadelig. Det er derfor vigtigt at begrænse indholdet af radon i den indendørs luft til så lavt et niveau som muligt.»bygningsreglement 1995«samt»Bygningsreglement for småhuse, BR-S 98«kræver, at bygningskonstruktioner mod undergrunden skal udføres lufttætte for at forhindre, at radon trænger op i bygninger fra undergrunden. SBI-anvisning 189»Småhuse«, der indeholder vejledninger om, hvordan konstruktioner kan udføres, så de opfylder»bygningsreglement for småhuse BR-S 98«, nævner bl.a.:»da der er tale om lufttrykforskelle på op til 0,1 atmosfære kan indtrængning af radon kun undgås ved at trykudligne det kapillarbrydende lag til atmosfæren, samtidig med at terrændækket gøres så tæt som muligt.«gode råd om radonsikring: Trykudligningen som passivt sug sikres ved at forbinde LECA laget med atmosfæren gennem et rør, der føres op over taget. Er radon-niveauet meget højt i det pågældende område, kan det passive sug efterfølgende nemt ændres til et aktivt sug. Aktivt sug etableres ved hjælp af en ventilator, der frembringer et undertryk i LECA laget. Du kan se en detaljeret vejledning i vores brochure om Radonsikring eller på Radonsikring fra starten Allerede når det nye byggeri planlægges og projekteres, er det vigtigt at forebygge imod risikoen for et for højt radonindhold i det færdige byggeri. LECA sikrer med sin åbne struktur, at den optimale trykudligning let kan etableres. Trykudligningen etableres ved at forbinde LECA laget med atmosfæren gennem et lodret rør, der føres op over taget. Røret isoleres, hvor det føres gennem uopvarmet tagrum. Radon kan ikke fjernes helt fra indeluften, men enhver reduktion er vigtig. Tætning af betonen For at betonpladen over det kapillarbrydende og varmeisolerende LECA lag kan regnes for at være lufttæt, bør den støbes i mindst 100 mm tykkelse af beton 16 eller bedre. I henhold til SBI-anvisning 189 bør betonpladen desuden forsynes med svindarmering, f.eks. 150 x 5 mm svejste armeringsnet i midten af betonpladen. Samlinger til fundamenter og rørgennemføringer skal udføres lufttætte. 17

10 18 Varmeisolering ved kombi-løsningen De konkrete varmeisoleringskrav til terrændæk kan du finde i»bygningsreglement for småhuse / BR-S 98«og»Bygningsreglement 1995«. Generelt for terrændæk må U-værdien højst være 0,20 W/m 2 K. Ved gulvvarme dog max 0,15 W/m 2 K. U-værdien kan imidlertid hæves til 0,30 W/m 2 K, hvis der kompenseres ved en merisolering i andre af bygningens konstruktioner. Det kræver dog, at varmetabsrammen eller energirammen anvendes. Skærpede krav i de nye tillæg til Bygningsreglementerne I de nye tillæg til Bygningsreglementerne, som vil gælde fra den 1. januar 2006, skærpes kravene til varmetabet. Bl.a. skal der udarbejdes en samlet energiberegning for bygningen. De nye, skærpede krav vil sætte yderligere fokus på et energieffektivt terrændæk og dermed gøre det helt oplagt at anvende LECA s kombi-løsning. Isoleringstykkelser og U-værdier LECA let Lag- U-værdier 8-22 tykkelse Uden plade- Pladeisolering coated mm isolering λ deklareret 38 mw/m K Gulve med gulvvarme Gulve med tynde gulvbelægninger 50 mm 75 mm 100 mm 150 0,30 0,22 0,19 0, ,26 0,19 0,17 0, ,22 0,17 0,15 0, ,19 0,15 0,14 0, ,18 0,15 0,13 0,12* 360 0,16 0,13 0,12* 0, ,15 0,13 0,12 0, ,28 0,20 0,18 0, ,26 0,19 0,17 0,15* 220 0,22 0,17 0,15* 0, ,19 0,15* 0,14 0, ,18 0,15 0,14 0, ,16 0,14 0,12 0, ,15* 0,13 0,12 0,11 LECA Lag- U-værdier tykkelse Uden plade- Pladeisolering coated mm isolering λ deklareret 38 mw/m K Gulve med gulvvarme Gulve med tynde gulvbelægninger 50 mm 75 mm 100 mm 150 0,32 0,22 0,20 0, ,26 0,19 0,17 0, ,22 0,17 0,15 0, ,19 0,15 0,14 0, ,19 0,15 0,14 0,12* 400 0,16 0,14 0,12* 0, ,15 0,13 0,12 0, ,30 0,21 0,19 0, ,26 0,19 0,17 0,15* 250 0,22 0,17 0,15* 0, ,19 0,15* 0,14 0, ,19 0,15 0,14 0, ,16 0,14 0,12 0, ,15* 0,13 0,12 0,11 Ved terrændæk med strøgulve kan der trækkes 20 mm fra LECA lagtykkelserne for Gulve med tynde gulvbelægninger. 19 * Forventede værdier svarende til de nye tillæg til Bygningsreglementerne.

11 Sådan kan du få leveret LECA til byggepladsen 1. Med blæservogn Fra blæservognen blæses LECA gennem fleksible slanger direkte ind på brugsstedet op til 30 meter fra vognen. Slanger til blæsning over større afstande kan medbringes efter aftale. Blæserens kapacitet er ca. 1 m 3 pr. minut. Til håndtering af slangerne og samtidig fordeling af materialet må entreprenøren regne med at stille 2 mand til rådighed. 2. Løst leveret til aftipning Lastbilen kan medbringe op til 103 m 3 LECA letklinker. Der kræves bæredygtig kørevej helt frem til brugsstedet. 3. Big bags En big bag kan indeholde 1 eller 2 m 3 LECA letklinker. Transportvægten er ca. 180 kg/m 3 for LECA let 8-22 coated og ca. 230 kg/m 3 for LECA coated. Big bags kan leveres på paller. Både big bags og paller er engangsemballage. 20 Ved tilsætning af ca. 5 liter vand pr. m 3 LECA kan blæsningen også anvendes på byggepladser med krav om støvbegrænsning. I disse tilfælde tilsluttes blæseren pladsens byggevand med en almindelig haveslange. Blæservognene med anhænger rummer op til 103 m 3 LECA letklinker. Bæredygtig kørevej for blæservognen er nødvendigt. 4. Opsækket på paller Hver sæk rummer 100 ltr. LECA. En sæk LECA let 8-22 coated vejer ca. 18 kg og en sæk LECA coated vejer ca. 23 kg. På en palle er der 30 sække svarende til 3 m 3. Højden af pallen er 2,55 m. Sækkene er fremstillet af polyethylenfolie, der i naturen langsomt nedbrydes, idet materialet mørner i sollys og smuldrer. Ved korrekt forbrænding udvikler polyethylen udelukkende kuldioxid og vand, dvs. materialer der i forvejen indgår i naturens kredsløb. Både sække og paller er engangsemballage. 21

12 Andre LECA løsninger til byggeriet Fundamenter Den lune ramme med LECA-blokke, LECA-letblokke eller Lecaterm -blokke er en kendt og meget anvendt løsning, der er let at udføre og giver et stabilt og sikkert grundlag. Fundamenter med LECA-blokke er også en fleksibel løsning, der kan opfylde de aktuelle og kommende lovkrav til varmeisolering. Se eller brochuren LECA fundamenter - Linietabskrav og udførelse for en mere detaljeret beskrivelse. Kældre Kældervægge af LECA-blokke eller armerede kældervægge af LECA-rilleblokke bidrager væsentligt til varmeisoleringen og modvirker kuldebroer. 22 Armerede kældervægge anvendes, hvor kældervæggen ikke bliver understøttet foroven af et kælderdæk som f.eks. ved træbjælkelag. Ved aftrappede kældervægge eller høje kældre, hvor der mellem kældervæg under terræn og dæk indskydes en hulmurskonstruktion eller en mur af Lecaterm-blokke over terræn, er armerede kældervægge også velegnede. De armerede kældervægge giver samtidig mulighed for at øge afstanden mellem de afstivende skillevægge. Se eller brochuren Kældervægge for en mere detaljeret beskrivelse. 23

13 Forbrug af LECA LECA skal udlægges med en overhøjde på 8% og derefter komprimeres til den rette tykkelse. Tabellen viser, hvor meget LECA, der skal bestilles for at få den rigtige tykkelse efter komprimering. 24 Indbygget lagtykkelse Forbrug af LECA i terrændækket i mm m 3 pr. m , , , , , ,44 Teknisk service, information og internet LECA-Byggeinformation LECA-Byggeinformation er Dansk Leca A/S tekniske serviceafdeling. Afdelingen står til rådighed for byggeriets parter omkring teknisk rådgivning og informationer vedrørende egenskaber og anvendelse af LECA. Dansk Leca A/S rådgivning og vejledninger giver et godt grundlag til de ansvarlige ved den enkelte opgaves projektering og udførelse. Alle informationer og forslag skal betragtes som vejledende. I tæt samarbejde med produktionsafdelingerne er LECA-Byggeinformation desuden med til at udvikle og fremme anvendelsen af LECA på det danske marked. Landsdækkende net af konsulenter sikrer lokal service LECA-Byggeinformation har en række konsulenter over hele landet, der står til rådighed lokalt for projekterende, udførende og forhandlere af bygningsmaterialer, og kan altid kontaktes på telefon eller . Brochurer og vejledninger I forbindelse med vores løbende produktudviklingsarbejde udarbejder og opdaterer vi hele tiden vores skriftlige vejledninger og brochurer om anvendelsesmulighederne for LECA. Det er vores mål at brochurerne kan bidrage med løsninger, der sikrer bedre konstruktioner i et bedre byggeri. Til glæde for alle byggeriets parter. altid opdateret viden Klik ind på og bliv opdateret om den nyeste, tilgængelige viden om LECA produkterne, anvendelserne og løsningerne. LECA-Byggeinformation påtager sig ikke ansvar for dimensionering eller projektering og vurderer ikke forhold i tvister samt syns- og skønssager 25

14 Henvisninger og gode numre Placering af fugtspærre: Se under Terrændæk udførelse eller i brochuren LECA Terrændæk Dansk Leca A/S: LECA-Byggeinformation: Gulvvarme: Se brochuren LECA Terrændæk Relevante officielle instanser og organisationer: 26 Sommerhuse: Gulve med store belastninger: Radonsikring: Skillevægsfundamenter: Udestuer: Se brochuren LECA Terrændæk Se brochuren Industrigulve Se brochuren Radonsikring i nybyggeri Se brochurerne LECA fundamenter Linietabskrav og udførelse og Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab Merisolering Se brochuren LECA Terrændæk i udestuer Alle brochurer kan rekvireres på eller på tlf Letklinkerindustriens BrancheForening, LBF Sekretariat i Dansk Industri: Dansk Beton Industri- forenings Blokfraktion, BIB Sekretariatet: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893, KT93 Sekretariat: Mur- og tagprodukter: VarmeIsolerings Foreningen, VIF Sekretariat: Dansk Byggeri: Byggematerialeindustrien, BI: Erhvervs- og Byggestyrelsen: Statens Byggeforskningsinstitut SBi: BYG-ERFA:

15 Til notater: 28 29

16 30 31

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord.

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. 19/12/2017 UDFØRELSE Leca terrændæk Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca letklinker indgår naturligt i denne konstruktion som

Læs mere

afsnit 1 Terrændæk Indhold:

afsnit 1 Terrændæk Indhold: 6 afsnit 1 Terrændæk Indhold: 1.1 Terrændæk...8 1.2 Løsninger, bolig...9-10 1.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...11 1.4 Levering...12 1.5 Forbrug...12 1.6 Udførelse...13-15 1.7 Løsninger, industri...16-17

Læs mere

Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering

Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering Blad: 9-7/7.4 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering Der skal i henhold til myndighedskrav tages hensyn til varmetabet gennem kuldebroer. Skillevægsfundamenter

Læs mere

Leca terrændæk. Terrændæk i boliger, kontorer, industri m.m.

Leca terrændæk. Terrændæk i boliger, kontorer, industri m.m. Leca terrændæk Terrændæk i boliger, kontorer, industri m.m. Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca letklinker indgår naturligt

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv.

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Efterisolering af terrændæk Terrændæk i huse opført før 1998 er som regel dårligt isoleret (

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - den stærke hvide isolering Februar 2012 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien

Læs mere

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere Granulat til plade-undergulve - det 10 gange lettere alternativ til ovntørret sand - Renovering af gulve. - Retter gulve op uden

Læs mere

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark.

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark. 3.7 Letklinker Af Erik Busch, Saint-Gobain Weber A/S Letklinker er brændt ler ligesom teglmursten og tegltagsten. Under brændingen deler lermassen sig i mange små kugleformede stykker i forskellige størrelser

Læs mere

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri Lorem ipsum underoverskrift Leca Montagevejledning I denne montagevejledning vil du kunne finde oplysninger om, hvordan du bedst monterer facadesystemet. Systemet

Læs mere

Jackon Bygningsreglement Løsninger ved U-værdier ned til 0,06W/m 2 K. De lette løsninger. Terrændæk - nu også med radonsikring!

Jackon Bygningsreglement Løsninger ved U-værdier ned til 0,06W/m 2 K. De lette løsninger. Terrændæk - nu også med radonsikring! Jackon Bygningsreglement 2015 Løsninger ved U-værdier ned til 0,06W/ De lette løsninger Terrændæk - nu også med radonsikring! www.jackon.dk Kuldebro Vi tillader os at minde om de gældende krav til kuldebroisolering.

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Nye anvisninger om radon fra SBi Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Temadag om indeklima, Vintermøde 7. marts 2011 Introduktion Radon dannes i mange forskellige isotoper i henfaldskæder fra thorium-232,

Læs mere

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K Blad: 06-19/02.01 Gruppe: Vægge Lecaterm -blokke Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K 330 mm brede U-værdi 0,32 W/m 2 K Dansk Leca A/S, Hingeværket

Læs mere

LOVGIVNING OM RADON OG RADONSIKRING AF NYBYGGERI KRAV, ANBEFALINGER OG SIKRING TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, SBI, AAU

LOVGIVNING OM RADON OG RADONSIKRING AF NYBYGGERI KRAV, ANBEFALINGER OG SIKRING TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, SBI, AAU LOVGIVNING OM RADON OG RADONSIKRING AF NYBYGGERI KRAV, ANBEFALINGER OG SIKRING TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, SBI, AAU Historisk perspektiv I 1800-tallet var det kendt, at minearbejdere oftere udviklede lungekræft.

Læs mere

Efterisolering af terrændæk ved opbygning af nyt terrændæk. Terrændæk, før. Beton. Nyt terændæk

Efterisolering af terrændæk ved opbygning af nyt terrændæk. Terrændæk, før. Beton. Nyt terændæk Energiløsning UDGIVET AUGUST 2017 Efterisolering af terrændæk ved opbygning af nyt terrændæk Terrændæk i småhuse opført frem til 17 er relativt dårligt isolerede. Især i huse opført før 172 er varmeisoleringen

Læs mere

- i grunden det bedste underlag

- i grunden det bedste underlag - i grunden det bedste underlag 1 4. udgave Forord Gennem mere end 65 år er LECA brugt til at bygge sunde boliger, og LECA indgår som en naturlig del af lavenergibyggeri i Danmark. LECA letklinker produceres

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

Værd at vide om Leca letklinker

Værd at vide om Leca letklinker Dato: December 29 Blad: 1-1 Gruppe: Generelt Værd at vide om Leca letklinker LECA er forbogstaverne i den engelske betegnelse for det færdige produkt: Light Expanded Clay Aggregate Leca er et registreret

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2 Beslutning 13 Etablering af gulvvarme terrændæk og kældergulve i opvarmede kældre NB Dæk 6, 7, 8 og 9 er samtidig revideret ud fra ændrede før u-værdier og krav til øgede isoleringstykkelser ud fra BR

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G Jackon Siroc sokkel F U N D ER I N G Sokkelelement til fundering af terrændæk Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi 02-2008 erstatter 09-2007 Siroc sokkel Terrændæk på en enkel måde

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

afsnit 16 Weber service

afsnit 16 Weber service 252 afsnit 16 Weber service Indhold: 16.1 service fra tegnebord til byggeplads... 25 16.2 Teknisk service 2 2 00 00... 255 16.3 Ekspedition og udlevering... 256 16. Maskinudstyr og byggepladsindretning...257-259

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Dæk over krybekælder ændres til nyt terrændæk. Nyt terændæk

Dæk over krybekælder ændres til nyt terrændæk. Nyt terændæk Energiløsning Dæk over krybekælder ændres til nyt terrændæk UDGIVET AUGUST 2017 Dæk over krybekælder ændres til nyt terrændæk Krybekælderdæk er især anvendt i småhuse frem til 1960, men findes også i nyere

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

...fokus på isolering. Styrolit gulv- og drænplader

...fokus på isolering. Styrolit gulv- og drænplader Styrolit gulv- og drænplader Styrolit gulvisolering - et godt grundlag at bygge på Styrolit gulvisolering består af en række basisprodukter, der er udviklet med henblik på at gøre varmeisoleringen så effektiv

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Skræddersyede konstruktioner og produkter fra A/S til - samlinger ved vinduer - fundamenter - terrændæk Værktøj til de nye varmetabskrav A/S har gjort det

Læs mere

afsnit 3 Kældervægge Indhold:

afsnit 3 Kældervægge Indhold: afsnit 3 Kældervægge Indhold: 3.1 Kælderydervægge.............. 34 3.2 løsninger....................... 35 3.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle................36 3.4 Forbrug.........................36

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

JACKON Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI SOKKELELEMENT. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI SOKKELELEMENT.  Lette løsninger for et bedre klima! JACKON SOKKELELEMENT Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI 02-2015 (1. revidering 06-2016) www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Terrændæk på en enkel måde Jackon

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Individuelt hus 1977-2006 (arkitekttegnet hus)

Individuelt hus 1977-2006 (arkitekttegnet hus) Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Individuelt hus 1977-2006 (arkitekttegnet hus) Opført i perioden: ca. 1977-2006 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

Jackon. Bygningsreglement 2010. De lette løsninger. Gode råd skaber tillid

Jackon. Bygningsreglement 2010. De lette løsninger. Gode råd skaber tillid Jackon Bygningsreglement 2010 De lette løsninger Nybyggeri Opvarmet til over 15ºC Bygningsreglement 2010 100mm 100mm Beton Beton 280mm 280mm Jackon Jackon Super EPS Super 60EPS 60 100mm 100mm Beton Beton

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

maxit håndbogen Luk op for maxit håndbogens indhold www.maxit.dk

maxit håndbogen Luk op for maxit håndbogens indhold www.maxit.dk maxit håndbogen 2005 FiboKlinker FiboBlokke SystemMørtel SystemBeton Deitermann ABS Gulve Polyment Gulve Serpo Facadeløsning Luk op for maxit håndbogens indhold www.maxit.dk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

RADON: FORURENING OG LØSNINGER

RADON: FORURENING OG LØSNINGER RADON: FORURENING OG LØSNINGER TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, VALBY KULTURHUS 25. JUNI KL. 19:00 21:00 Forurening Radon er et indeklimaproblem Hvad er radon, Hvor kommer radon fra Hvad gør radon ved mennesker

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Rækkehus 1 etage/med terrændæk & fladt tagpaptag

Rækkehus 1 etage/med terrændæk & fladt tagpaptag VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Rækkehus 1 etage/med terrændæk & fladt tagpaptag Opført i perioden: ca. 1960-1980 Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Produkt- og løsningspalette

Produkt- og løsningspalette Produkt- og løsningspalette 8 2 16 7 20 18 17 12 16 11 13 14 1 15 9 1 1. Letklinker 2. Letklinkerblokke 3. Isoleringsblokke 4. Udstøbningsblokke 5. Hvælvingsplader Overliggere 6. Murværk 7. Opmuring 8.

Læs mere

Rørcenterdagene 14. juni Radonsikring af bygninger for kloakmestre

Rørcenterdagene 14. juni Radonsikring af bygninger for kloakmestre Rørcenterdagene 14. juni 2017 Radonsikring af bygninger for kloakmestre Ulla Byrlund Konsulent Bygninger & Miljø Program Hvad er radon? Radon i danske boliger? Måling Sundhedsaspekter Regler om radon Indtrængningsveje

Læs mere

JACKON DE LETTE LØSNINGER

JACKON DE LETTE LØSNINGER JACKON DE LETTE LØSNINGER Ì BYGNINGSREGLEMENT 2010 OG LØSNINGER VED U-VÆRDIER NED TIL 0,06W/M 2 K 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø! Nybyggeri - Opvarmet til over 15ºC 280mm 60 350mm

Læs mere

Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring.

Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Det nye fundament Indledning Med Bygningsreglement 20 der trådte endelig i kraft i 20, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Stramningerne gør det nødvendig

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: 1960- Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Rækkehus 1 etage/med terrændæk og fladt tagpaptag

Rækkehus 1 etage/med terrændæk og fladt tagpaptag Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Rækkehus 1 etage/med terrændæk og fladt tagpaptag Opført i perioden: ca. 1960-1980 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.2 Udstøbningsblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Udstøbningsblokke kaldes også ofte fundablokke. Blokkene er betonblokke, som er hule med en forvange og en bagvange holdt sammen af tværvanger.

Læs mere

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering.

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering. Kombitag Sundolitt reducerer CO 2 -udledning September 2012 Sundolitt EPS Sundolitt Climate Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø Sundolitt XPS Sundolitt Mineraluld Isolering til nybyggeri og renovering

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Patriciervilla Opført i perioden: ca. 1860-1930 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk PLANSILOELEMENTER Agro og industri rc-beton.dk RC PLANSILO ET KOMPLET SILOSYSTEM Med plansiloer fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

RADON. Albertslund Rådhus. Jesper Bruun 13. november Radon, Albertslund Rådhus, Jesper Bruun - NIRAS, / 33

RADON. Albertslund Rådhus. Jesper Bruun 13. november Radon, Albertslund Rådhus, Jesper Bruun - NIRAS, / 33 RADON Albertslund Rådhus Jesper Bruun (jpn@niras.dk) 13. november 2013 Radon, Albertslund Rådhus, Jesper Bruun - NIRAS, 2013 1 / 33 Oversigt 1. Hvad er radon? 2. Sådan trænger radon ind 3. Forekomst af

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Mål og vægt PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE. Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele:

Mål og vægt PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE. Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele: 15/12/2017 PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele: bidrager væsentligt til varmeisoleringen og modvirker kuldebroer blokkene er ubrændbare blokkene er uorganiske

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

VINGSTED Radonsikring i eksisterende boliger Jesper Bruun Petersen Marts Oversigt

VINGSTED Radonsikring i eksisterende boliger Jesper Bruun Petersen Marts Oversigt VINGSTED 2012 Radonsikring i eksisterende boliger Jesper Bruun Petersen Marts 2012 Vingsted Vintermøde 2012, Jesper Bruun Petersen 1 / 18 Radonsikring i eksisterende boliger Vingsted vintermøde 2012, marts

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vægge, gulve og lofter 0 1 BYGNINGSDELE VÆGGE, GULVE OG LOFTER Registrering af vægge, gulve og lofter Registreringen omfatter følgende data for alle bygninger: beskrivelse

Læs mere

Pas godt på miljøet med den nye generation af isoleringsmateriale! Jackon. Super EPS Jackon Super EPS BEDRE ISOLERING. www.jackon.

Pas godt på miljøet med den nye generation af isoleringsmateriale! Jackon. Super EPS Jackon Super EPS BEDRE ISOLERING. www.jackon. Jackon Super EPS Jackon Super EPS 20% BEDRE ISOLERING Pas godt på miljøet med den nye generation af isoleringsmateriale! 09-2010 erstatter 02-2010 Jackon Super EPS En investering i bedre miljø Bedre isolering

Læs mere

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Varmblandet asfalt Introduktion Sammensætning Varmblandet asfalt er sammensat af stenmateriale, filler og bitumen. Sammensætningen varierer i forhold til de funktionskrav,

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn)

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) UDE si 0,17 1 Generisk materiale Beton, medium densitet 1800 kg/m3 0,100 1,200 A 0,08 2 Generisk materiale Polystyren,

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Leca fundamenter. Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter. Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca

Leca fundamenter. Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter. Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca Dato: November 2009 Blad: 09-08 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca Leca blokke 600 Leca blokke 800

Læs mere

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse: Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Fundament under kælder Lecarille, blokke højde 190mm, bredde 390mm Lecablokke, højde 190mm bredde 100mm /fugtspærre Beton, bredde 490mm Se tegning: 13.1.1.5 Lecablokke

Læs mere

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner 16 Oktober 2015 1 PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk Tommy Bundgaard Hansen Rådgivning og salg Dir. telefon: +45 88 32 17 72 Mobil : +45 6128 4080

Læs mere