Østre Kirkgårds Kapel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østre Kirkgårds Kapel"

Transkript

1

2 Østre Kirkgårds Kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt Logan Nørgaard, blev indviet i Bygningen er opført i rød tegl. I kapellet findes der 100 siddepladser, og der er installeret teleslynge. Der kan ikke foretages individuel udsmykning. Det er muligt at parkere ved kapellet, hvortil der er kørestolsvenlig adgangsforhold. Side 1

3 Østre Kirkgård - Traditionelle kistegravsteder Traditionelle kistegravsteder Traditionelle kistegrave giver mulighed for individuel afgrænsning og plantning. Man har selv pligt til at sørge for, at gravstedet bliver vedligeholdt, men kirkegården kan gøre det mod betaling. Der kan også nedsættes urner i gravstedet. Anlæg af gravsted Familien kan selv anlægge gravstedet, men såfremt det ønskes, kan kirkegården udføre anlægningen efter aftale. Tilbud kan fremsendes. Fredningstid Fredningstiden for en kiste er 20 år, og gravstedet skal være mindst 3 m 2. Der skal plantes for- og sidehæk omkring gravstedet. Baghækken plantes og vedligeholdes af kirkegården. Hvis man ønsker at anbringe andet end hæk, skal der indhentes særlig tilladelse hertil hos kirkegårdskontoret. et skal være af passende materiale og og funderes så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved færdsel på tilstødende gravsteder. Ligeledes må monumentets, form og materiale ikke virke skæmmende eller dominerende. Side 2

4 - Kistegrave i græs Kistegrave i græs Kistegravene er anlagt i et græsareal uden afgrænsning af de enkelte gravsteder. Ved erhvervelse og evt. senere forlængelse betales der for, at gravstedet bliver vedligeholdt af kirkegården. Det er muligt at anbringe en mindeplade (se monument). Gravstedet Fredningstiden for en kiste er 20 år og gravstedet skal være mindst 3 m 2. Der må gerne anbringes blomster på mindestenen og i en kirkegårdsvase, som kirkegården kan nedgrave mod betaling. Der må intet plantes eller anbringes på græsarealet. I vinterhalvåret (1/11-31/3) må der anbringes dekorationer m.v. Visne blomster fjernes ugentlig. Der er mulighed for at markere gravstedet med en liggende granitplade i Rød Bohus granit 40 x 60 cm og 8 10 cm tyk. Brændt overflade. Inskriptionen skal være nedhugget. Bund og sider savet, synlig kant affases. Der må kun nedlægges 1 mindeplade pr. gravplads. Side 3

5 - Kistegrave i græs m/ plantemuligheder Kistegrave i græs med plantemuligheder Kistegravene er anlagt i et græsareal med gennemgående ryghæk, bundplantning omkring mindestenen. Der er mulighed for at plante årstidens blomster foran mindestenen. Ved erhvervelse og evt. senere forlængelse betales der for at gravstedet bliver vedligeholdt af kirkegården. Det er muligt at markere gravstedet med en mindesten (se monument). Fredningstiden for en kiste er 20 år, og gravstedet skal være mindst 3 m 2. Bundplantningen omkring mindestenen må ikke fjernes. Mindestenen må ikke være højere end 70 cm og skal have en ru overflade. Der må kun nedlægges 1 mindeplade pr. gravplads. Side 4

6 - Traditionelle urnegrave Traditionelle urnegrave Traditionelle urnegrave giver mulighed for individuel plantning og valg af mindesten.ved erhvervelse af denne type gravsteder betales der for tilplantning første gang. Ligeledes betales der for renholdelse ved erhvervelse og evt. senere forlængelse. Anlæg af gravsted Da disse grave erhverves med tilplantning, kan familien i samarbejde med kirkegården være medbestemmende til at anlægge gravstedet, som kirkegården derefter udfører. Fredningstiden for en urne er 10 år,og gravstedet skal være mindst 1 m 2 med plads til 2 urner. Der er på alle gravene plantet baghæk og sat forkant, men gravene kan variere med sidehæk eller stenkant. et skal være af passende materiale og. Ligeledes må monumentets, form og materiale ikke virke skæmmende eller dominerende. Side 5

7 - Urnegrave i græs kvt. 3, 10 og 19 Urnegrave i græs kvt. 3, 10 og 19 Urnegravene er anlagt i et græsareal uden afgrænsning af de enkelte gravsteder. Ved erhvervelse og evt. senere forlængelse betales der for at gravstedet bliver vedligeholdt af kirkegården. Det er muligt at anbringe en mindeplade (se monument). Fredningstiden for en urne er 10 år,og gravstedet skal være mindst 1 m 2 med plads til 2 urner. Der må gerne anbringes blomster på mindestenen og i en kirkegårdsvase som kirkegården kan nedgrave mod betaling. Der må intet plantes eller anbringes på græsarealet. I vinterhalvåret ( 1/11-31/3 ) må der anbringes dekorationer m.v. Visne blomster fjernes ugentlig. Der er mulighed for at markere gravstedet med en liggende granitplade i Rød Bohus granit 30 x 50 cm og 8 10 cm tyk. Brændt overflade. Bund og sider savet, synlig kant affases. Inskriptionen skal være nedhugget. Der må kun anbringes 1 mindeplade pr. gravsted. Side 6

8 - Urnegrave i græs kvt. 15 og 16 Urnegrave i græs kvt. 15 og 16 Urnegravene er anlagt i et græsareal uden afgrænsning af de enkelte gravsteder men med gennemgående ryghæk. Ved erhvervelse og evt. senere forlængelse betales der for, at gravstedet bliver vedligeholdt af kirkegården. Det er muligt at anbringe en mindeplade (se monument). Fredningstiden for en urne er 10 år, og gravstedet skal være mindst 1 m 2 med plads til 2 urner. Der må gerne anbringes blomster på mindestenen og i en kirkegårdsvase, som kirkegården kan nedgrave mod betaling. Der må intet plantes eller anbringes på græsarealet. I vinterhalvåret (1/11-31/3) må der anbringes dekorationer m.v. Visne blomster fjernes ugentlig. Der er mulighed for at markere gravstedet med en liggende granitplade i Rød Bohus granit 30 x 50 cm og 8 10 cm tyk. Brændt overflade. Bund og sider savet, synlig kant affases. Inskriptionen skal være nedhugget. Der må kun anbringes 1 mindeplade pr. gravsted. Side 7

9 Gravplads for muslimer kvt. 21 Gravplads for muslimer kvt. 21 Gravstederne er udlagt i græs grupper med side- og bagstenskant. Ved erhvervelse og evt. senere forlængelse betales der for at gravstedet bliver vedligeholdt af kirkegården. Fredningstiden for en kiste er 20 år, og gravstedet skal være mindst 3 m 2. Placeres der en mindesten på graven, kan græsset i området omkring stenen fjernes (arbejde skal udføres af kirkegården). I dette område kan der plantes, men planternes højde må ikke overstige 1 m. Der må ikke plantes i græsset. Gravsten eller mindeplade må max. være 1 m høj. Side 8

10 Gravplads for muslimer kvt. 18 Gravplads for muslimer kvt. 18 Gravstederne er udlagt i græs og gravene er adskilt af et brostensbånd. Ved erhvervelse og evt. senere forlængelse betales der for at gravstedet bliver vedligeholdt af kirkegården. Fredningstiden for en kiste er 20 år, og gravstedet skal være mindst 3 m 2. Mod en merbetaling kan gravstedet kantes med hæk og udlægges med perlegrus. (arbejde skal udføres af kirkegården). I dette område kan der plantes, men planternes højde må ikke overstige 1 m. Der må ikke plantes i græsset. Gravsten eller mindeplade må max. være 1 m høj. Side 9

11 - Anonym urnefællesgrav Anonym urnefællesgrav Den anonyme urnefællesgrav, der også bliver kaldt de ukendtes grav er anlagt i et græsareal. Ved erhvervelse betales der for at gravstedet bliver vedligeholdt af kirkegården. Nedsættelse Når man vælger at få en urne nedsat i den anonyme fællesgrav kendes urnens præcise placering kun af kirkegården, og familien kan ikke være med til urnenedsættelsen. Ægtefæller nedsættes ikke ved siden af hinanden. Gravpladsen kan efterfølgende ikke forlænges. og blomster Der må intet plantes på arealet, og der må kun lægges blomster på den tilhørende blomsterplads. Side 10

12 Anonymt urnegravsted i stauder kvt. 26 Anonymt urnegravsted i stauder kvt. 26 Forårets udtryk efter nedklipning Forsommerens blomstrende løg Sensommerens blomstring Vinterens brune nuancer Urnegravstedet ligger i et fælles cirkulært staudebånd med forsommerblomstrende løg og sensommerblomstrende stauder. Stauderne skal udtrykke et samlet naturligt urtevegetation med engpræg, hvor årstidens vekslen kan aflæses. Der er derfor ingen synlig afgrænsning af det enkelte urnegravsted. Ved erhvervelse betales for, at urnegravstedet bliver vedligeholdt af kirkegården, og beplantningen må derfor ikke beskæres af gravstedsejeren. Fredningstiden for en urne er 10 år. Urnegravstedet kan efterfølgende forlænges. Urnegravstedet har plads til to urner indenfor den 10-årige fredningstid. en består af løg og stauder, som giver en frodighed gennem vækstsæsonen, hvor stauderne overvejende blomstrer i sensommeren. I efteråret og vinteren vil staudernes blomsterstande stå i brune nuancer. Stauderne nedklippes i foråret forud for den næste vækstsæson. Der må intet plantes eller anbringes i staudebåndet. Blomster og kranse placeres på den tilhørende kranseplads, som findes i midten af området. Urnegravstedet er anonymt, og markeres kun med et gravstedsnummer. Det er ikke muligt at markere gravstedet med et monument. Der kan ikke erhverves blomstervaser på urnegravsted. Side 11

13 Urnegravsted i stauder kvt. 27 Urnegravsted i stauder kvt. 27 Forårets udtryk efter nedklipning Forsommerens frodige vækst Sensommerens gyldne farver Vinterens brune nuancer Urnegravstedet ligger i et fælles cirkulært staudebånd med forsommerblomstrende stauder. Stauderne skal udtrykke et samlet naturligt urtevegetation med engpræg, hvor årstidens vekslen kan aflæses. Der er derfor ingen synlig afgrænsning af det enkelte urnegravsted. Ved erhvervelse betales for, at urnegravstedet bliver vedligeholdt af kirkegården, og beplantningen må derfor ikke beskæres af gravstedsejeren. Fredningstiden for en urne er 10 år. Urnegravstedet kan efterfølgende forlænges. Urnegravstedet har plads til to urner indenfor den 10-årige fredningstid. en består af stauder, som giver en frodighed gennem vækstsæsonen, og overvejende blomstrer i forsommeren. I perioder må det forventes, at stauderne kan dække mindeplade. I efteråret og vinteren vil staudernes blomsterstande stå i brune nuancer. Stauderne nedklippes i foråret forud for den næste vækstsæson. Der må intet plantes eller anbringes i staudebåndet. Blomster og kranse placeres på den tilhørende kranseplads, som findes i midten af området. Der er mulighed for at markere gravstedet med en liggende granitplade, som monteres på en jernsokkel i rust. Granitpladen skal være i Rød Bohus Granit 23 x 30 cm og 2 cm tyk med brændt overflade. Bund og sider savet. Der må kun anbringes én mindeplade pr. gravsted, og den skal monteres på en sokkel, som erhverves gennem kirkegårdskontoret. Opsætning og nedtagning af mindepladen håndteres af kirkegården. Der kan ikke erhverves blomstervaser på urnegravsted. Side 12

14 Urnegrav i græs kvt. 28 Urnegrav i græs kvt. 28 Urnegravstedet ligger i et cirkulært græsbånd med tidligt blomstrende forårsløg, der klippes 6-8 uger efter afblomstring. Området fremtræder som græs resten af sæsonen. Der er ingen synlig afgrænsning af det enkelte gravsted. Ved erhvervelse betales for, at gravstedet bliver vedligeholdt af kirkegården. Af kirkegården kan erhverves blomstervaser af typen: Møllers Kirkegårdsvase. Der kan i alt placeres to stk. blomstervaser per urnegravsted. Blomstervaserne skal nedgraves af kirkegården. Fredningstiden for en urne er 10 år. Urnegravstedet kan efterfølgende forlænges. Urnegravstedet har plads til to urner indenfor den 10-årige fredningstid. Der må anbringes blomster på mindestenen og i en kirkegårdsvase. Der må intet plantes eller anbringes i græsarealet. I vinterhalvåret ( ) må dekorationer anbringes på urnegravstedets græs. En ugentlig fjernelse af visne blomster er inkluderet i kirkegårdens vedligeholdelse. Der er mulighed for at markere gravstedet med en liggende granitplade i Rød Bohus granit 40 x 60 cm og 8-10 cm tyk med brændt overflade. Bund og sider savet, synlig kant affases. Inskriptionen skal være nedhugget. Der må kun anbringes én mindeplade pr. gravsted. Side 13

15 Kort over Sofievej Filstedvej Kapel og krematorie Mandskabsrum Signaturforklaring: Urnekvartér Anonyme fællesgrave Muslimske gravsteder 10 Kvartérnummer Durupstien 5 Side 14

Østre Kirkgårds Kapel

Østre Kirkgårds Kapel Østre Kirkgårds Kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt Logan Nørgaard, blev indviet i 1969. Bygningen er opført i rød tegl. I kapellet findes der 100 siddepladser, og der er installeret teleslynge.

Læs mere

Søndre Kirkegårds kapel

Søndre Kirkegårds kapel s kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt K.W. Orland, blev opført i 1933. Kapellet er udvendig beklædt med granitkvadre og på østgavlen over hovedindgangen er indhugget en engel af billedhugger Frantz

Læs mere

Almen Kirkegårds kapel

Almen Kirkegårds kapel s kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt H.A. Boss, blev opført i 1891 i nyromansk stil af røde mursten med skifertag og ligger med indkørsel fra Hasserisgade. I kapellet findes der 130 siddepladser,

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Vestre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Vestre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Vestre Kirkegård Horsens Kirkegårde den 14. oktober 2014 Side 1 af 18 Side 2 af 18 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

Anlæg og pasning af gravsteder

Anlæg og pasning af gravsteder Anlæg og pasning af gravsteder Gravstedstyper På de tre kommunale kirkegårde Almen-, Søndre- og Østre Kirkegård findes følgende gravstedstyper: Traditionelle kistegrave Denne type gravsteder giver mulighed

Læs mere

Nogle afdelinger vedligeholdes af kirkegårdens ansatte, i andre afdelinger må du gerne selv anlægge og vedligeholde gravstedet.

Nogle afdelinger vedligeholdes af kirkegårdens ansatte, i andre afdelinger må du gerne selv anlægge og vedligeholde gravstedet. Hørup kirkegård Denne folder giver et overblik over Hørup kirkegård og gennemgår de forskellige gravstedsformer på kirkegården, med henblik på at du kan træffe det bedst mulige valg for dig og din familie.

Læs mere

Søndersø Kirkegård - en vejledning

Søndersø Kirkegård - en vejledning 12 Søndersø Kirkegård - en vejledning Vejledning vedrørende gravsteder Denne vejledning vil kort oplyse om de forskellige former for kiste- og urnegravsteder, der i dag findes på SØNDERSØ KIRKEGÅRD, som

Læs mere

Himmelev Sogn. VEDTÆGT for HIMMELEV KIRKEGÅRD 28 Øvrige bestemmelser

Himmelev Sogn. VEDTÆGT for HIMMELEV KIRKEGÅRD 28 Øvrige bestemmelser Himmelev Sogn VEDTÆGT for HIMMELEV KIRKEGÅRD 28 Øvrige bestemmelser Ændringerne indgår efter godkendelse som tillæg til vedtægt af 1991 med efterfølgende ændringer 2001, 2004 og 2005. Til orientering:

Læs mere

Vejledning ved valg af gravsteder

Vejledning ved valg af gravsteder Vejledning ved valg af gravsteder Valg af nyt gravsted Ved et dødsfald melder der sig mange spørgsmål for de efterladte. I første omgang de rent praktiske, som bedemandsforretningerne kan tage sig af.

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Vinding Sogn Provsti: Vejle Kommune: Vejle Stift: Haderslev A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Kirkegård: Grene Provsti: Grene Kommune: Billund Stift: Ribe A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Grene kirke og bestyres af Grene menighedsråd. 2. Kirkegårdens drift

Læs mere

Vedtægt for Odense Kommunale Kirkegårde

Vedtægt for Odense Kommunale Kirkegårde Vedtægt for Odense Kommunale Kirkegårde Gældende fra 01.02.2011 Oversigtskort over Odense Kommunale Kirkegårde. Indholdsfortegnelse Administration 3 Dødsfald 3 Kirkegårdene 4 Gravsteder 4 Gravstedsservitutter

Læs mere

VEDTÆGT. for. HVIDBJERG og LYNGS kirkegårde STRUER provsti, STRUER kommune VIBORG stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. HVIDBJERG og LYNGS kirkegårde STRUER provsti, STRUER kommune VIBORG stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for HVIDBJERG og LYNGS kirkegårde STRUER provsti, STRUER kommune VIBORG stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegårdene ejes af Hvidbjerg og Lyngs kirker og bestyres af Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø

Læs mere

Vedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde

Vedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde Vedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde Gældende for Nordre og Østre Kirkegårde fra d. 29. april 2013 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Dødsfald... 4 Begravelser og urnenedsættelser...

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Østre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Østre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Østre Kirkegård Horsens Kirkegårde den 14. oktober 2014 Side 1 af 16 Side 2 af 16 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde?

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? GRAVSTED PÅ KERTEMINDE KIRKEGÅRD Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd April 2016 Ved et dødsfald er der midt i sorgen mange praktiske ting, der skal tages vare på i forbindelse med bisættelse

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

Vedtægter. for. Ballerup Sogns Kirkegårde

Vedtægter. for. Ballerup Sogns Kirkegårde Vedtægter for Ballerup Sogns Kirkegårde Indholdsfortegnelse A. Kirkegårdenes ledelse og administration.. 2 B. Erhvervelse og fornyelse af gravsteder.. 2 C. Om gravpladser 4 Fredningstiden. 4 Kistegrave

Læs mere

VEDTÆGT. for Ø. Brønderslev kirkegård, Brønderslev provsti, Brønderslev kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for Ø. Brønderslev kirkegård, Brønderslev provsti, Brønderslev kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Brønderslev Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Ø. Brønderslev kirkegård, Brønderslev provsti, Brønderslev kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Ø. Brønderslev kirke

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Nordre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Nordre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Nordre Kirkegård Horsens Kirkegårde, den 14. oktober 2014 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift Vedtægt for Them og Brande kirkegårde i Silkeborg kommune under Silkeborg provsti i Århus Stift A Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegårdene ejes af henholdsvis Them og Brande kirker og bestyres af

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for urnegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for urnegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for urnegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne URNEGRAVSTEDER Servitutter på urnegravsteder Gravstedet købes for 10 år, som er fredningstiden

Læs mere

Begravelser og gravsteder

Begravelser og gravsteder Begravelser og gravsteder Vejledning Denne folder er ment som en hjælp til orientering om forhold og muligheder på Ølstykke Kirkegårde i forbindelse med begravelser og bisættelser. Indhold Begravelser

Læs mere

Gravsteder Brønshøj kirkegård

Gravsteder Brønshøj kirkegård Gravsteder Brønshøj kirkegård Kære pårørende Denne oversigt er udarbejdet til familien, som skal vælge gravsted på Brønshøj Kirkegård. Det er vigtigt at vælge rigtigt fra begyndelsen; I skal derfor ikke

Læs mere

Gravsteder vestre kirkegård

Gravsteder vestre kirkegård Gravsteder vestre kirkegård Kære pårørende Denne oversigt er udarbejdet til familien, som skal vælge gravsted på Vestre Kirkegård. Det er vigtigt at vælge rigtigt fra begyndelsen; I skal derfor ikke forhaste

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Kalundborg. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Provsti: Kalundborg. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Bregninge -Bjergsted- Alleshave Provsti: Kalundborg Kommune: Kalundborg Stift: Roskilde A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af den på stedet værende kirke og bestyres

Læs mere

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd.

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. KIRKEGÅRDSVEDTÆGT for Kirkegård: Ørbæk Kommune: Nyborg Provsti: Nyborg Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1 Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. Kirkegårdene ejes af Haraldsted og Allindemagle kirker og bestyres af Haraldsted- Allindemagle menighedsråd.

VEDTÆGT. for. Kirkegårdene ejes af Haraldsted og Allindemagle kirker og bestyres af Haraldsted- Allindemagle menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Haraldsted og Allindemagle Kirkegårde Kommune: Ringsted Provsti: Ringsted-Sorø Stift: Roskilde A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold Kirkegårdene ejes af Haraldsted og Allindemagle

Læs mere

Gravsteder Bispebjerg kirkegård

Gravsteder Bispebjerg kirkegård Gravsteder Bispebjerg kirkegård Kære pårørende Denne oversigt er udarbejdet til familien, som skal vælge gravsted på Bispebjerg Kirkegård. Det er vigtigt at vælge rigtigt fra begyndelsen; I skal derfor

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Kærum Provsti: Assens Kommune: Assens Stift: Fyens A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. 2 Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

Gravsteder Assistens kirkegård

Gravsteder Assistens kirkegård Gravsteder Assistens kirkegård Kære pårørende Denne oversigt er udarbejdet til familien, som skal vælge gravsted på Assistens Kirkegård. Det er vigtigt at vælge rigtigt fra begyndelsen; I skal derfor ikke

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Skjern. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Provsti: Skjern. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Vorgod Provsti: Skjern Kommune: Ringkøbing-Skjern Stift: Ribe A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vorgod kirke og bestyres af Vorgod menighedsråd/ kirkegårdsbestyrelse.

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Ølby, Asp ogfousing kirker og bestyres af Ølby-Asp-Fousing menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Ølby, Asp ogfousing kirker og bestyres af Ølby-Asp-Fousing menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Ølby-Asp-Fousing Provsti: Struer Kommune: Struer Stift: Viborg A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegårdene ejes af Ølby, Asp ogfousing kirker og bestyres af Ølby-Asp-Fousing

Læs mere

HOLSTEBRO KIRKEGÅRDE

HOLSTEBRO KIRKEGÅRDE 1 BESTEMMELSER VEDRØRENDE SØNDRE KIRKEGÅRD: KVT. U8 URNEGRAVE I FÆLLES BEPLANTNING 1. Gravstederne ligger i en fælles bunddækkende beplantning uden afgrænsning mellem gravene. Inden for de ydre modul afgrænsning

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Vejledning om gravsteder

Vejledning om gravsteder Vejledning om gravsteder På de tre kommunale kirkegårde i Aalborg kan du erhverve følgende typer af gravsteder (det er dog ikke alle gravstedstyper, der findes på alle tre kirkegårde): Traditionelt kistegravsted

Læs mere

Vedtægter for Agedrup Kirkegård Hjallese Provsti Odense Kommune Fyens Stift

Vedtægter for Agedrup Kirkegård Hjallese Provsti Odense Kommune Fyens Stift Vedtægter for Agedrup Kirkegård Hjallese Provsti Odense Kommune Fyens Stift 15.05.2007 Indholdsfortegnelse: Side A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 3 B. Gravsteder: Erhvervelse og fornyelse 4 Nedlæggelse

Læs mere

Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Kommune, Aalborg stift

Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Kommune, Aalborg stift Aalborg Nordre Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti Aalborg Kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Vester Hassing Kirke

Læs mere

Valg af gravsted. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Valg af gravsted. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Valg af gravsted Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Døden er naturlig, men kan være svær for de efterladte. Der er forskellige praktiske ting, der skal tages stilling til i forbindelse med begravelsen.

Læs mere

Gravsteder sundby kirkegård

Gravsteder sundby kirkegård Gravsteder sundby kirkegård Kære pårørende Denne oversigt er udarbejdet til familien, som skal vælge gravsted på Sundby Kirkegård. Det er vigtigt at vælge rigtigt fra begyndelsen; I skal derfor ikke forhaste

Læs mere

Ydelser og takster Aaby kirkegård 2017

Ydelser og takster Aaby kirkegård 2017 Ydelser og takster Aaby kirkegård 2017 Aaby kirkegårdskontor Kirkevej 21-9440 Aabybro Tlf. 98244100 - mandag til fredag kl. 10-11 kirkegaard@aabysogn.dk Erhvervelse og fornyelse af gravsted Man får brugsretten

Læs mere

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift Forslag til vedtægt for kirkegård med graver Ringsted kommune.doc VEDTÆGT for X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes

Læs mere

Valg af gravsted. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Valg af gravsted. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Valg af gravsted Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Døden er naturlig, men kan være svær for de efterladte. Der er forskellige praktiske ting, der skal tages stilling til i forbindelse med begravelsen.

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Sdr. Starup kirke og bestyres af Sdr. Starup menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Sdr. Starup kirke og bestyres af Sdr. Starup menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Sdr. Starup Kirkegård Provsti: Haderslev Provsti Kommune: Haderslev Stift: Haderslev A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Sdr. Starup kirke og bestyres af Sdr.

Læs mere

Vedtægt for Sønder Broby Kirkegård

Vedtægt for Sønder Broby Kirkegård 1 Vedtægt for Sønder Broby Kirkegård A: KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1. Kirkegården ejes af Sønder Broby Kirke og bestyres af Sønder Broby menighedsråd. 2. Kirkegårdens daglige drift varetages af den

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vordingborg kirke og bestyres af Vordingborg menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vordingborg kirke og bestyres af Vordingborg menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Vordingborg Kommune: Vordingborg Provsti: Stege - Vordingborg Stift: Roskilde A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vordingborg kirke og bestyres af Vordingborg

Læs mere

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Taksterne er fastsat af Jammerbugt Provsti som grundbeløb der reguleres en gang årligt. Faktor 2012 = 36,05 Henvendelse om gravsteder kan ske til kirkegårdskontoret

Læs mere

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd.

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Munkebo Kommune: Kerteminde Provsti: Kerteminde Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. 1 2 1. Kirkegårdens

Læs mere

V E D T Æ G T. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Bredballe kirke og bestyres af Bredballe kirkes menighedsråd

V E D T Æ G T. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Bredballe kirke og bestyres af Bredballe kirkes menighedsråd V E D T Æ G T for Bredballe kirkegård Vejle provsti, Vejle kommune i Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Bredballe kirke og bestyres af Bredballe kirkes menighedsråd

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Odense Kommune, By- og Kulturudvalget Tlf. 6613 1372 Vedligehold af kirkegårde 2015 03-09-2014 Arbejdsbeskrivelse Side 1 af 11

Odense Kommune, By- og Kulturudvalget Tlf. 6613 1372 Vedligehold af kirkegårde 2015 03-09-2014 Arbejdsbeskrivelse Side 1 af 11 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Alment... 2 Pleje af elementer... 2 Generelt... 2 Græs... 2 Gravsteder... 2 Service... 10 Side 2 af 11 Alment Denne arbejdsbeskrivelse er et supplement til Odense Kommunes

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

Vedtægt. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

Vedtægt. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Vedtægt for Kirkegård: Draaby Kommune: Frederikssund Provsti: Frederikssund Stift: Helsingør A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Draaby Kirke og bestyres af Gerlev-Draaby menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. for. As, Klakring og Juelsminde Kirkegårde. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. As, Klakring og Juelsminde Kirkegårde. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for As, Klakring og Juelsminde Kirkegårde Kirkegårde: As, Klakring og Juelsminde Provsti: Hedensted Kommune: Hedensted Stift: Haderslev A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegårdene ejes af

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Balle Kirkegård BALLE KIRKEGÅRD

Balle Kirkegård BALLE KIRKEGÅRD Balle Kirkegård BALLE KIRKEGÅRD 1 2 Balle Kirkegård Balle Kirkegård består af 2 afdelinger: Den gamle afdeling, omkring kirken, er traditionelt anlagt med gravsteder, der er indhegnet med stedsegrønne

Læs mere

En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD

En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD Det rigtige gravsted Denne folder henvender sig til familien, der skal vælge gravsted. Valg af gravsted er en beslutning, som rækker mange år frem,

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

Løsning kirkegård. Denne folder oplyser om begravelsesformer, vedligeholdelser, fredningsperioder, priser m.m.

Løsning kirkegård. Denne folder oplyser om begravelsesformer, vedligeholdelser, fredningsperioder, priser m.m. Løsning kirkegård 2019 Denne folder oplyser om begravelsesformer, vedligeholdelser, fredningsperioder, priser m.m. Ny plan for Løsning kirkegård Lavet 2018 Der er lavet en ny plan for kirkegårdens udseende

Læs mere

VEDTÆGT. for. Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup kirkegårde, Thisted provsti. Thisted kommune, Aalborg stift

VEDTÆGT. for. Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup kirkegårde, Thisted provsti. Thisted kommune, Aalborg stift Thisted Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup kirkegårde, Thisted provsti Thisted kommune, Aalborg stift Vedtægten er gældende på alle 4 kirkegårde, medmindre andet

Læs mere

Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER

Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER Aars Kirkegårde GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 GRAVSTEDSTYPER KIRKEGÅRDEN BLÅBÆRDALEN... 3 Lynghaven (park og natur gravsted 2 urnepladser)...3 Stauderhaverne (park

Læs mere

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård En vejledning ved valg af gravsted Hvilke tanker gør man sig om valg af gravsted? Nogle har selv valgt deres gravsted, men hvis det ikke er sket. Står de efterladte

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2019

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2019 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2019 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister eller

Læs mere

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård MERN MENIGHEDSRÅD Kirkegå rdståkster for Mern kirkegård Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper:

Læs mere

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård En vejledning ved valg af gravsted Hvilke tanker gør man sig om valg af gravsted? Nogle har selv valgt deres gravsted, men hvis det ikke er sket. Står de efterladte

Læs mere

Løsning kirkegård. Denne folder oplyser om begravelsesformer, vedligeholdelser, fredningsperioder, priser m.m.

Løsning kirkegård. Denne folder oplyser om begravelsesformer, vedligeholdelser, fredningsperioder, priser m.m. Løsning kirkegård Denne folder oplyser om begravelsesformer, vedligeholdelser, fredningsperioder, priser m.m. Begravelsesformer Fredningsperioder Kister25 år, urner 10 år.( Egetræ's kister har dobbelt

Læs mere

Løgumkloster kirkegård. Klostergade Løgumkloster Tlf.: Mobil tlf..:

Løgumkloster kirkegård. Klostergade Løgumkloster Tlf.: Mobil tlf..: Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Mobil tlf..: 4084 2494 E-mail: lgkl.kirkegaard@gmail.com Indhold: Indhold 2 Div. Orientering 3 og 4 Uddrag af ordensreglement 5 Alm.

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Takster pr. 1. januar 2015.

FREDERIKSBERG KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Takster pr. 1. januar 2015. FREDERIKSBERG KOMMUNES KIRKEGÅRDE Takster pr. 1. januar 2015. Takstregulativ jævnfør vedtægt for Frederiksberg Kommunes kirkegårde (Uddrag af takster). Takststigning 0,00% Familiegravsted, erhvervelse

Læs mere

HOLSTEBRO KIRKEGÅRDE BESTEMMELSER VEDRØRENDE: KVT. U 4 EGEKIRKEGÅRDEN

HOLSTEBRO KIRKEGÅRDE BESTEMMELSER VEDRØRENDE: KVT. U 4 EGEKIRKEGÅRDEN HOLSTEBRO KIRKEGÅRDE 1 BESTEMMELSER VEDRØRENDE: KVT. U 4 EGEKIRKEGÅRDEN 1. Gravstederne i denne afdeling er urnegrave. Der udlægges i græs uden afgrænsning mellem gravene. 2. Fredningstiden er 10 år, hvorefter

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 31 Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri for personer,

Læs mere

Landsbykirkegård. Kister: 30 års fredning. Urner: 10 års VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

Landsbykirkegård. Kister: 30 års fredning. Urner: 10 års VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold -----~ l. /. 2 Ol (j fredning. Landsbykirkegård. Kister: 30 års fredning. Urner: 10 års VEDTÆGT for Kirkegård: Kommune: Skørpinge Slagelse Provsti: Skælskør Stift: Roskilde A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

Læs mere

Sakskøbing Kirke og kirkegård Sakskøbing sogn

Sakskøbing Kirke og kirkegård Sakskøbing sogn Sakskøbing Kirke og kirkegård Sakskøbing sogn Vejledning ved dødsfald og valg af gravsted Juni 2016 Adresser Kirkegårdskontor Maribovej 1, 4990 Sakskøbing. Tlf.: 61 22 18 93 - mail: sakskoebingkirkegaard@mail.dk

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 0,4 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne KISTEGRAVSTEDER Servitutter på kistegravsteder Til én jordbegravelse købes et gravsted

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 0,5 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister eller

Læs mere

3. Gravning, tilkastning, pyntning af graven og den opgravede jord. (ikke momspligtig)

3. Gravning, tilkastning, pyntning af graven og den opgravede jord. (ikke momspligtig) Holstebro Provsti, Viborg Stift, Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året xxxx 1. Erhvervelse, fornyelse og reservering af gravsteder

Læs mere

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

VEDTÆGT. for. Bramdrup kirkegård, Kolding provsti, (Kolding kommune), Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSE

VEDTÆGT. for. Bramdrup kirkegård, Kolding provsti, (Kolding kommune), Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSE VEDTÆGT for Bramdrup kirkegård, Kolding provsti, (Kolding kommune), Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSE Kirkegården ejes af Bramdrup kirke og bestyres af Bramdrup menighedsråd. 1. Kirkegårdens

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Tolstrup-Stenum- Thise Ø. Hjermitslev menighedsråd

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Tolstrup-Stenum- Thise Ø. Hjermitslev menighedsråd VEDTÆGT for Kirkegårdene i: Tolstrup Stenum Thise og Ø. Hjermitslev Provsti: Brønderslev Dronninglund Kommune: Brønderslev - Dronninglund Stift: Aalborg A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegårdene

Læs mere

Vejledning om. Begravelser, bisættelser og gravsteder ved Ørnhøj Kirke

Vejledning om. Begravelser, bisættelser og gravsteder ved Ørnhøj Kirke Vejledning om Begravelser, bisættelser og gravsteder ved Ørnhøj Kirke Indhold Praktiske oplysninger s. 3 Gravsteder s. 4 Anlæg af gravsted s. 5 For kirkegården gælder s. 6 For plænen gælder s. 7 Reservering

Læs mere

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Side 2 Side 3 INDHOLD SILKEBORG KIRKEGÅRDE OG KREMATORIUM Valg af begravelsesform (kiste eller urne)... 6 Rettigheder

Læs mere

Urnegravsted med anlæg.

Urnegravsted med anlæg. Urnegravsted med anlæg. Gravstedstyperne omfatter gravsteder med plads til 2 urner. Gravstedet er 1x 1 meter. Gravstederne er private. Dvs. man må selv stå for pasning. Kirkegården kan mod betaling stå

Læs mere

Ejby Kirke og Kirkegård

Ejby Kirke og Kirkegård Ejby Kirke og Kirkegård Indhold Om Ejby Kirke... 3 Det traditionelle gravsted... 4 Det traditionelle urnegravsted... 4 Urne- og kistegravplads i fællesgrav... 4 Urne- og kistegravplads under plade i græs...

Læs mere

VEDTÆGT FOR MØRKE KIRKEGÅRD Kirkevej 30, 8544 Mørke Syddjurs Provsti, Syddjurs Kommune, Århus Stift

VEDTÆGT FOR MØRKE KIRKEGÅRD Kirkevej 30, 8544 Mørke Syddjurs Provsti, Syddjurs Kommune, Århus Stift VEDTÆGT FOR MØRKE KIRKEGÅRD Kirkevej 30, 8544 Mørke Syddjurs Provsti, Syddjurs Kommune, Århus Stift INDHOLDSFORTEGNELSE A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold B. Gravsteder C. Gravstedernes indhegning D. Bestemmelser

Læs mere

Anmodning om begravelse eller bisættelse foretages til Kirkekontoret.

Anmodning om begravelse eller bisættelse foretages til Kirkekontoret. Vejledning Denne vejledning vil kort orientere om de forskellige former for kisteog urnegravsteder, der forefindes på kirkegården ved Grindsted Kirke. Efter forudgående aftale vil besigtigelse og vejledning

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig?

Hvad kan vi gøre for dig? Hvad kan vi gøre for dig? - pasning af gravsted Pasning af gravsted Anlæggelse af gravsted Efter en begravelse i et traditionelt gravsted, sætter kirkegårdens personale gravstedet midlertidigt i stand

Læs mere

Vejen Kirkegård, Nørregade 96, 6600 Vejen RIBE STIFT VEDTÆGT. for. VEJEN kirkegård MALT provsti

Vejen Kirkegård, Nørregade 96, 6600 Vejen RIBE STIFT VEDTÆGT. for. VEJEN kirkegård MALT provsti 1 RIBE STIFT VEDTÆGT for VEJEN kirkegård MALT provsti VEJEN kommune Ribe Stift. 2 A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af VEJEN kirke og bestyres af VEJEN menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

Kirkega rdstakster. for. kirkega rde

Kirkega rdstakster. for. kirkega rde k2 Indsætte egen kirke/kirker Kirkega rdstakster for Keldby og Elmelunde kirkega rde Takster gældende for 1. januar 31. december 2015 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt begravelse og urnenedsættelse

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE VEDTÆGT for NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården med tilhørende parkeringsplads ejes af Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed. 2 Kirkegårdens drift varetages

Læs mere

Hjerting Kirkegård. Livet på kirkegården - Den grønne have.

Hjerting Kirkegård. Livet på kirkegården - Den grønne have. Hjerting Kirkegård Hjerting Kirkegård Livet på kirkegården - Den grønne have. At besøge kirkegården i Hjerting er som at besøge en smuk have. Efter at have passeret det grønne dige, som omkranser kirkegården,

Læs mere

Takster Slagelse Kirkegårde

Takster Slagelse Kirkegårde TAKSTER PR. 1. JANUAR 2018 SCT. PEDERS KIRKEGÅRD, HANS TAUSENSGADE 19B TLF. 58 53 01 33 MANDAG-FREDAG KL. 9.00-13.00 SCT. MIKKELS KIRKEGÅRD, PARKVEJ 1 TLF. 58 52 05 92 TIRSDAG OG TORSDAG KL. 10.00-13.00

Læs mere

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås

Læs mere

TAKSTER PR. 1. JANUAR 2019

TAKSTER PR. 1. JANUAR 2019 TAKSTER PR. 1. JANUAR 2019 SCT. PEDERS KIRKEGÅRD, HANS TAUSENSGADE 19B TLF. 58 53 01 33 MANDAG-FREDAG KL. 9.00-12.00 og 13.00-14.00 SCT. MIKKELS KIRKEGÅRD, PARKVEJ 1 TLF. 58 52 05 92 TIRSDAG OG TORSDAG

Læs mere