RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa"

Transkript

1 RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014

2 1. Indledning Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad Udvikling i indsatsen rettidighed Besparelsespotentiale opfølgning på puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter Overblik over rettidighed

3 1. Indledning Resultatrevisionen er et styringsredskab, der giver kommunen overblik over effekterne beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. De resultater, der afspejles i Resultatrevisionen, tager udgangspunkt i ministerens mål for 2013, hvor niveauet er fastlagt i Beskæftigelsesplan Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller data til rådighed for udarbejdelsen af Resultatrevisionen på jobindsats.dk, der skal kommenteres på og reflekteres over. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats for alle målgrupper. Resultatrevisionen viser resultater for forskellige forsørgelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) og viser udviklingen for antal af fuldtidspersoner og berørte personer, aktiveringsgrad, rettidighed, besparelsespotentiale, mv. Udover at give et overblik over indsatsen, giver Resultatrevisionen også jobcentret mulighed for at sammenligne sig med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre (klyngen). Der er med årsskiftet indført nye klynger, hvor kommunen sammenlignes med forskellige kommuner alt efter forsørgelsesområde. I forbindelse med Aabenraa Kommunes kommentarer til resultatoversigten sker det med udgangspunkt i egne udtræk, hvor der sammenlignes med de nye klynger, som kommunen indgår i. Resultatrevisionen består i 2014 af følgende dele: Resultatoversigt Besparelsespotentiale Opfølgning på puljen til ekstra virksomhedskonsulenter Herunder ses tidsplanen for Resultatrevisionen: April: Udkast til resultatrevisionen 2013 behandles i kommunen og drøftes med Beskæftigelsesregionen 1. maj: Kommunen anmoder det lokale beskæftigelsesråd (LBR) og Beskæftigelsesregionen om bemærkninger 21. maj: Jobcentret skal senest modtage LBR s og Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Resultatrevisionen (Drøftes ligeledes på LBR s møde d. 22. maj, hvor LBR har mulighed for at afgive samlede bemærkninger til Resultatrevisionen.) 10. juni: Resultatrevisionen behandles i Arbejdsmarkedsudvalget 17. juni: Resultatrevisionen behandles i Økonomiudvalget 25. juni: Resultatrevisionen behandles i Byrådet 1. juli: Den godkendte Resultatrevision 2013 offentliggøres med LBR s bemærkninger og sendes til Beskæftigelsesregionen. 2. Resultatoversigt Resultatoversigten samler data for de vigtigste målinger af indsatsen på beskæftigelsesområdet. I resultatoversigten sammenholdes udviklingen i jobcentrenes indsatser og resultater over det seneste år med udviklingen i indsatser og resultater i sammenlignelige jobcentre (klyngen). I forhold til oversigten for 2013 er det som nævnt væsentligt at være opmærksom på, at sammenligningsgrundlaget er den gamle klynge. I resultatoversigten er det muligt at følge udviklingen på: Ministermålene for 2013 med undtagelse af virksomhedsmålet Udviklingen i antal borgere fordelt på forsørgelsesgrundlag Indsatsen målt på aktiveringsgrad og minimumskrav. 2

4 Data opdateret den Resultatoversigt - Aabenraa Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. samme udvikling i udvikling i Grad i Ift. perioden pct./antal 2 før, pct. 2 periode året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. 2 perioden perioden året året før, pct. 2 før, pct. 2 Uddannelsesgrad 1 Jan-apr A-dagpenge Jan-apr Kontanthjælp Jan-apr Tilgang til førtidspension 3 Dec Antal langtidsledige personer Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp (jobklar) Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau i niveau i måneden måned året klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk 3

5 Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Uddannelsesgrad er en år-til-dato måling, som opgøres for alle måneder samlet set i den angivne periode. 2: Niveau i uddannelsesgrad er opgjort i procent, og udviklingen for jobcenteret og i forhold til sammenligningsgrundlaget er opgjort i procentpoints. For Tilgang til førtidspension og Antal langtidsledige personer vises hhv. antal hhv. procentvis udvikling i antallene. 3: Tilgang til førtidspension viser tilgangen de seneste 12 måneder dvs. den angivne måned samt de 11 forudgående måneder. 4: Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet Udviklingen i ministerens mål Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) oplyser, at der af tekniske årsager ikke kan følges op på målet, og at der i stedet skal kommenteres på udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse, herunder indsatsen for at få flere unge i uddannelse. Udviklingen i unge på offentlig forsørgelse har i sammenligning med klyngen været positiv det seneste år. Således har faldet i Aabenraa været noget større end for klyngen i øvrigt, og dette har betydet, at andelen af unge med udgangen af 2013 lå under niveauet i klyngen som helhed. Der ses et fald på alle områder undtagen fleksjob, hvor udviklingen er en naturlig følge af reformen på området. Figur 2.1. Ændring i antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser fra december 2012 til december ,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -12,0% -14,0% -16,0% -18,0% -20,0% -6,5% -5,8% -17,2% Aabenraa Øvrige i klyngen Hele landet Figur 2.2. Ændringen fordelt på ydelsesgrupper 40% 20% 16% 0% -20% -40% -19% -29% -25% -7% -18% -60% -80% -100% -76% 1 Der er set på gennemsnittet for hele klyngen uden Aabenraa. Følgende kommuner indgår i klyngen: Assens, Brøndby, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Halsnæs, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Horsens, Jammerbugt, Kerteminde, Lemvig, Mariagerfjord, Nordfyns, Næstved, Odense, Rødovre, Struer, Svendborg, Sønderborg, Varde, Vejen, Ærø og Aalborg 4

6 Figur 2.3. Andelen af unge under 30 år på offentlig forsørgelse 2 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 13,4% Aabenraa 11,1% 12,4% 11,6% Klynge uden Aabenraa dec-12 dec-13 Aabenraa Kommunes vurdering Det er kommunens vurdering, at udviklingen i 2013 har været tilfredsstillende, da det er lykkedes at reducerer antallet af unge på offentlige ydelser betragteligt. Baggrunden for den gode udvikling er bl.a.: Samarbejdet mellem Jobcenter og UU, med fokus på at koordinere indsatsen for de unge Et stærkt fokus i indsatsen på at de unge kommer i gang med uddannelse. Alle der ønsker at tilmelde sig jobcenteret screenes med henblik på at vurdere om de med det samme kan påbegynde uddannelse En sygedagpengeindsats med fokus på arbejdspladsfastholdelse, juridisk kvalitetssikring af sagsbehandlingen og en effektiv leverandør Fokus på nedbringelse af ledighedsydelse og skabelse af flere fleksjob. Aabenraa Kommunes vurdering af områder med behov for mere effektiv indsats Selvom udviklingen det seneste år har været positiv, er det kommunens vurdering, at indsatsen fortsat kan effektiveres. Fokus i indsatsen vil være på en tidlig og tæt kontakt med borgerne med særlig fokus på, at så mange unge som muligt påbegynder uddannelse. Mål 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Mål 2: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 209 personer i december 2013 (rullende år) svarende til et fald på 9,3 pct. fra december 2011 til december Revideret mål juni 2013: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 134 personer i december 2013 (rullende år) svarende til et fald på 9,3 pct. fra december 2011 til december Aabenraa har det seneste år en udvikling, der er bedre end landsgennemsnittet og gennemsnittet i klyngen (uden Aabenraa). Med udviklingen reducerer Aabenraa aktuelt besparelsespotentialet på området. 2 Er beregnet på baggrund af udtræk fra Jobindsats af antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlig forsørgelse i forhold til antallet af unge mellem år i befolkningen udtrukket fra Danmarks Statistik (RAS120). 5

7 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 Figur 2.4. Udviklingen i tilgangen til førtidspension Tilgang de seneste 12 måneder til førtidspension Faktisk udvikling Mål-oprindelig Mål juni 2013 Figur 2.5. Ændring i tilgangen de seneste 12 måneder i december 2013 sammenlignet med samme måned året før 3-44,0% -46,0% -48,0% -50,0% -49,0% -52,0% -54,0% -52,3% -56,0% -58,0% -60,0% -58,6% Aabenraa Klyngen uden Aabenraa Hele landet Aabenraa Kommunes vurdering Det er kommunens vurdering, at udviklingen i 2013 har været tilfredsstillende. Tilgangen var på 106 i december 2013 mod 256 året før, svarende til en reduktion på 59%. Således blev det reviderede mål på 134 personer nået inden udgangen af 2013 og sammenlignet med klyngen er udviklingen bedre. Baggrunden for det gode resultatet er bl.a. fleksjobreformen og den indsats jobcenteret gennemførte for at få flere borgere i fleksjob. 228 ud af 451 påbegyndte fleksjob blev etableret i private virksomheder i Aabenraa Kommunes vurdering af områder med behov for mere effektiv indsats Det er kommunens vurdering, at det er muligt at effektivere indsatsen, således at færre borgere ender på permanente ydelser. Virkningerne af de indsatser, der er igangsat det seneste år ses allerede nu, men det vil kræve en flerårig indsats inden antallet af borgere på permanente ydelser finder et lavere niveau og besparelsespotentialet dermed realiseres. Mål 3. Langtidsledighed skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt 3 Der er set på gennemsnittet for hele klyngen uden Aabenraa. Følgende kommuner indgår i klyngen: Assens, Brøndby, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Halsnæs, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Horsens, Jammerbugt, Kerteminde, Lemvig, Mariagerfjord, Nordfyns, Næstved, Odense, Rødovre, Struer, Svendborg, Sønderborg, Varde, Vejen, Ærø og Aalborg 6

8 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 Antallet af langtidsledige det vil sige ledige, der har været ledige mindst 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 485 personer (antal personer) i december 2013, svarende til et fald på 21,7 %. fra december 2011 til december I december 2013 var der 541 ledige, der havde været ledige mindst 80% af det forgangne år. Langtidsledigheden ligger dermed i alt 16% lavere end året før. Aabenraa har en svagere udvikling end gennemsnittet for de øvrige kommuner i klyngen, men bedre end landsgennemsnittet. Antallet af forsikrede ledige er mere end halveret i perioden, hvorimod de jobklare kontanthjælpsmodtagere er mere end fordoblet. Ser man nærmere på kontanthjælp, der her indeholder særlig uddannelsesydelse ses det, at der er et fald i antallet af unge under 30 år, mens der er store stigninger for de øvrige aldersgrupper. Størst stigning ses i grupperne mellem år og år, der begge er mere end tredoblet det seneste år. Den primære årsag er forkortningen af dagpengeperioden, der i denne måling er talt med som jobklare kontanthjælpsmodtagere, selvom de ikke modtager kontanthjælp. Figur 2.6. Udviklingen i langtidsledigheden Faktisk udvikling Mål Figur 2.7. Ændring i antal langtidsledige i december 2013 sammenlignet med samme måned året før 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -16,4% -19,9% -15,7% -25,0% Aabenraa Klyngen uden Aabenraa Hele landet Aabenraa Kommunes vurdering Det er kommunens vurdering, at udviklingen i 2013 har været delvis tilfredsstillende. Der er iværksat en række aktiviteter for at forebygge langtidsledighed bl.a. projektet om langtidsledige, hvor der er fokus på en tidlig og hyppig kontakt med borgerne. Dertil kommer, at der gennemføres flere samtaler end i de fleste syddanske kommuner. På trods af de igangsatte aktiviteter er det ikke lykkedes at nå målet, og Aabenraa har en relativ høj andel, der er 4 Målingen opgør antal bruttoledige personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge eller kontant- og starthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. 7

9 langtidsledige. Dette kan bl.a. hænge sammen med, at der er færre jobåbninger, den geografiske mobilitet og uddannelsesniveauet. Aabenraa Kommunes vurdering af områder med behov for mere effektiv indsats Det er kommunens vurdering, at det er muligt at effektivere indsatsen, således at færre borgere bliver langtidsledige. Dette omfatter bl.a. Implementering af erfaringer fra Projekt langtidsledige (hyppig og tidlig kontakt med de ledige) Straksbehandling af ansøgninger om kontanthjælp Straksaktivering af kontanthjælpsmodtagere herunder brug af nytteindsats Målrettede projekter for at opkvalicere arbejdskraft o Samarbejde med VEU-centeret om opkvalificering af arbejdskraft o Landbrugsprojekt med fokus på at ufaglærte kommer i beskæftigelse Fokus på samtaleindholdet med den ledige Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Mål 4: Jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen ved at reducere antallet af virksomheder, der ikke har haft kontakt med jobcentret. I 2013 samarbejdede 43,6% af virksomhederne i Aabenraa med et jobcenter (ikke nødvendigvis Aabenraa), hvilket er bedre end det simple gennemsnit i den øvrige del af klyngen. Figur 2.8. Samarbejdsgraden med jobcentrene opgjort som andelen af virksomhederne i kommunen, der samarbejder med et jobcenter uanset lokalitet 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 39,3 35,0 Jobcenterets samarbejdsgrad 12,0 15,4 Samarbejde med øvrige Jobcentre 43,6 41,2 Samarbejdsgrad i alt Aabenraa Klyngen uden Aabenraa - Simpelt gennemsnit Lokale mål for den virksomhedsrettede indsats Herunder gennemgås de mål, der er fastsat lokalt for indsatsen. Målet er, at 90% af alle lokale virksomheder i Aabenraa Kommune med over 5 ansatte har haft kontakt med jobcentret i Status med udgangen af oktober 2013 var, at der har været kontakt med 436 af 724 virksomheder svarende til 60%. 5 Målet er dermed ikke realiseret fuldt ud. Kontaktgraden med virksomheder skal mindst være 40 % i Tallene er ikke opdateret resten af 2013, da der var usikkerhed omkring opgørelsen af antallet af virksomheder 8

10 o Der er i alt virksomheder, der har 2 ansatte eller mere. 6 Der har været kontakt med 618 af disse virksomheder svarende til en kontaktgrad på 50,9%. Besøgsgraden skal være mindst på 30 % o Der har været besøg på 511 virksomheder svarende til en besøgsgrad på 42,5%. 7 Samarbejdsgraden med virksomheder (Andelen af alle virksomheder med mindst 2 ansatte, der har personer i aktivering fordelt på a-dagpenge og kontanthjælp) o For a-dagpenge er målet 26 %. For perioden januar-oktober 2013 blev der nået en samarbejdsgrad på 19,3% for forsikrede ledige. Ifølge Jobindsats er der virksomheder med mere end 2 ansatte, hvoraf jobcenteret samarbejder med de 357. o For kontanthjælp er målet 14 %. For perioden januar-oktober 2013 blev der nået en samarbejdsgrad på 16,5%. Det svarer til, at jobcenteret samarbejder med de 305 virksomheder. Antallet af virksomheder der skal indgå i den løbende arbejdsmarkedsovervågning (hvor der er fokus på virksomhedernes rekrutteringsbehov og beskæftigelsesudvikling) skal mindst være 150. o I barometeret for andet halvår 2013 indgik 221 virksomheder i barometeret, og målet er dermed nået. Der udarbejdes en tilfredshedsundersøgelse hvor målet er, at 85 % af de responderende virksomheder er tilfredse, eller godt tilfredse. o Undersøgelsen er ikke gennemført i Aabenraa Kommunes vurdering Det er kommunens vurdering, at udviklingen i samarbejdet med virksomhederne har været tilfredsstillende i Dette skal ses på baggrund af, at der er igangsat en række aktiviteter, der understøtter en bedre virksomhedsservice. Dette omfatter: Etablering af hotline for virksomheder Dialogmøder med virksomheder med fokus på enkelte brancher Etablering af virksomhedsbarometer o Vurdering af konjunkturudvikling o Løbende overvågning af virksomhedernes rekrutteringsbehov Etablering af hjemmeside Øget brug af jobrotation og fokus på voksenlærlinge Aabenraa Kommunes vurdering af områder med behov for mere effektiv indsats Det er kommunens vurdering, at ovenstående initiativer skal fastholdes og videreudvikles. Der vil fremadrettet være fokus på at etablere egentlig formidling af arbejdskraft til virksomhederne. Udviklingen i forsørgelsesgrupper Det seneste år er antallet af borgere på offentlig forsørgelse faldet med 9%. Dette er det største fald i den tid kommunen har udarbejdet resultatrevisioner og for første gang har kommunen en udvikling, der er noget bedre end gennemsnittet på landsplan og for Syddanmark: 6 Opgjort på baggrund af udtræk fra CRM-systemet medio august 2013, hvor kilden er NN Markedsdata. I forbindelse med målfastsættelsen blev det oplyst, at der var virksomheder. Tallene er ikke efterfølgende opdateret, da der er usikkerhed omkring opgørelsen af antallet af virksomheder 7 Se foregående note 9

11 Figur 2.9. Udviklingen i det samlede antal forsørgede 15% Ændring i antal forsørgede ift. året før jf. resultatoversigterne for december det pågældende år 10% 5% 0% -5% -10% dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 Hele landet Syddanmark Aabenraa Det er set over de sidste år lykkedes at vende udviklingen, så der nu er et faldende antal borgere på offentlige ydelser. I forhold til de nye klynger er udviklingen skitserer i nedenstående tabel: Ændring i fuldtidspersoner fra december 2012 til december 2013 ift. ny målgruppeopdeling Den nye klynge uden Kategori Aabenraa Aabenraa Jobklare A-dagpenge -27,4% -28,2% Kontanthjælp 1,1% 10,6% Aktivitetsparate Kontanthjælp 5,0% 4,7% Ledighedsydelse Sygedagpenge Match 1-7,4% 4,3% Match 2-75,5% 0,2% Match 3-75,6% -5,4% Match 1-18,2% -8,3% Match 2-19,9% -3,5% Match 3-40,7% -9,4% Øvrige Fleksjob 8,4% 7,2% Førtidspension -2,6% -3,3% Revalidering -12,1% -13,6% Kilde: Jobindsats og egne beregninger Ser man på den enkelte ydelsesgrupper, er der følgende bemærkninger: Udviklingen på A-dagpenge er præget af afkortningen af dagpengeperioden, herunder de udfordringer der har været både i forhold til langtidsledigheden, og de afledte effekter hvor mange borgere er endt på særlig uddannelsesydelse. Aabenraa har en udvikling på A-dagpenge, der stort set er på niveau med klyngen Kontanthjælp har en bedre udvikling end klyngen Ledighedsydelse har en markant bedre udvikling end klyngen. Dette kan tilskrives den markante stigning i antallet af fleksjob, der er en naturlig følge af fleksjobreformen. En stor af de nye fleksjob er etableret af kommunen selv i KIS-projektet, men det er positivt, at der også etableres et meget stort antal fleksjob hos private arbejdsgivere. Det er 10

12 positivt at antallet af borgere, der har været mere end 18 måneder på ledighedsydelse, er faldet markant Udviklingen på sygedagpenge fortsætter udviklingen fra de senere år med markante fald i forhold til klyngen. I 2010 var 4% af arbejdsstyrken sygemeldte, dette er i 2013 faldet til 2,9%. Antallet af borgere på førtidspension er faldende men falder ikke lige så meget som for klyngen som helhed. Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad Det fremgår af udmeldingen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at der ikke skal kommenteres på aktiveringsgraden. Udvikling i indsatsen rettidighed Rettidigheden har løbende været et fokusområde i opfølgningen. Opgørelserne, hvor der sammenlignes med de nye klynger, viser, at der ved udgangen af 2013 var en fin rettidighed for a-dagpengeområdet, mens der var udfordringer på kontanthjælpsområdet i forhold til rettidige tilbud. Der henvises til afsnit 5, hvor der er oversigter over rettidigheden. 3. Besparelsespotentiale Besparelsespotentialet har til formål at vise, hvor og hvor meget det er muligt at spare på udgifterne til forsørgelse, hvis man har ligeså gode resultater som gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner. Besparelsespotentialet giver dermed viden om, hvor der med fordel kan sættes ind med en målrettet indsats for at nedbringe antallet af fuldtidspersoner på de forskellige forsørgelsesydelser. I Resultatrevisionen sidste år blev det konstateret, at kommune havde et besparelsespotentiale på 164,8 mio. kr. Potentialet ligger overvejende i gruppen af førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob. I opgørelsen dette år ses, at besparelsespotentialet ligger på 53,2 mio. kr. et fald på over 100 mio. kr. i forhold til det seneste år. Den primære forklaring ligger i den nye klynge kommunen indgår i, men dertil kommer, at indsatsen på de enkelte områder har bidraget til at Aabenraa løbende reducerer besparelsespotentialet eller, at der ikke er et potentiale. I forhold til de nævnte permanente ydelser er udviklingen på ledighedsydelse særdeles positiv mens der vil gå flere år inden der ses markante ændringer på området samlet set, da der er tale om ydelser, der er lovreguleret og dermed ikke kan fratages borgerne. I forhold til sygedagpenge ses det, at der ikke længere er et besparelsespotentiale, hvilket er et resultat af den flerårige indsats på området. Ligeledes ses, at der ikke er et potentiale for a-dagpenge og kontanthjælp, hvor kommunen i forhold til befolkningssammensætningen ligger på et lavere niveau end forudsat i beregningsmodellen. 11

13 Besparelsespotentiale Aabenraa jobcenter Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2013 Fuldtidspersone r i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,10 3, ,4 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 3,99 4, ,1 Sygedagpenge 2,11 2, ,1 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 11,02 9, ,2 I alt 20,21 19, ,2 Kilde: Anm.:Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion)ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen jobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse. 4. Opfølgning på puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter Som led i aftalen Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledigheden fik de enkelte kommuner en pulje fra staten til ansættelse af virksomhedskonsulenter i perioden 2010 til I forbindelse med bevillingsudmeldingen blev det oplyst, at der skulle udarbejdes et tillæg til beskæftigelsesplanen, der skulle indeholde de kvantitative mål, for udvidelsen i antallet af personer i virksomhedsrettede forløb, en strategi for indsatsen i kommunen i bevillingsperioden og resultatkrav/milepæle for indsatsen. LBR og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den fremlagte plan på mødet i LBR den 25. november 2010 og på mødet i Arbejdsmarkedsudvalgets den 13. december Jobcenteret havde via puljen mulighed for at finansiere 1,8 årsværk og bidrog selv med 0,2 årsværk, hvorved der reelt var 2 årsværk dedikeret til indsatsen for at understøtte målgruppens muligheder på arbejdsmarkedet. Der er løbende blevet fulgt op på status for målopfyldelsen i forbindelse med afrapporteringerne til LBR. Det har dog vist sig, at afrapporteringen ikke har været helt korrekt, da opgørelserne omkring løntilskud og virksomhedspraktik har omfattet hele Jobcenterets indsats og ikke alene borgerne i målgruppen. Med data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er blevet tilgængelig i forbindelse med udarbejdelsen af denne resultatrevision, er det muligt at følge op i forhold til målgruppen for indsatsen. I forbindelse med puljen blev det besluttet at igangsætte en række initiativer, der gennemgås herunder. En øget virksomhedskontakt 12

14 En væsentlig del af indsatsen understøttes af, at virksomhedskonsulenterne har en tæt kontakt til virksomhederne. I den forbindelse har der været følgende mål fastsat. Aktivitet: Mindst en årlig kontakt til de virksomheder, der har mindst 2 ATP årsværk og er beliggende i Aabenraa Kommune. Der er fulgt op på målet efter indførelsen af CRMsystemet medio Herunder ses resultater afrapporteret til LBR: 1. Det fremgår af afrapporteringen fra 7. januar 2013, at der siden maj 2012 har været personlige kontakter til virksomhederne. Dertil kommer 448 kontakter via og 494 via telefon. 2. Af afrapporteringen 29. august 2013 fremgår det, at der har været kontakter til 333 virksomheder medio august Det fremgår af afrapporteringen fra januar 2014, at der har været kontakt til 930 af 1581 virksomheder med 2 eller flere ansatte i kommunen svarende til kontaktgrad på 59%. 8 Aktivitet: Praktikker: mindst 400 tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudspladser. 80 % af tilbuddene om hhv. løntilskud og praktikker besættes med borgere enten af jobcenterets medarbejdere eller af andre aktører som arbejder med jobcenterets forsikrede ledige eller kontanthjælpsmodtagere. Det fremgår af afrapporteringerne til LBR, at der ikke er blevet udarbejdet opgørelser af målopfyldelsen på området. Dette hænger sammen med, at der ikke er udviklet en målemetode til at fastslå, om dette sker. Der er løbende blevet afrapporteret til LBR på opfyldelsen af ovenstående mål. I den seneste opgørelse fra ultimo august 2013 til Arbejdsmarkedsudvalget, ses der tal, som er betydeligt højere end de data, der er stillet til rådighed af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering til opfølgningen. Herunder ses udtrækket fra Styrelsen (Jobindsats): Tabel 1. Udvikling i antallet aktiverede ledige, der har mindst 12 måneders ledighed bag sig. Løntilskud Virksomhedspraktik I alt Jobrotation I alt inkl. Rotation Ændring fra året før Kilde: Udtræk fra Jobindsats Fuldtidsaktiverede med mere end 12 måneders ledighed A-dagpenge Kontanthjælp A-dagpenge Kontanthjælp % 9% -11% -35% Det fremgår, at det er lykkedes at øge antallet af aktiveringspladser i virksomhederne fra 2009 til 2011, men at målet om 400 flere pladser ikke blev nået på noget tidspunkt i perioden. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at de nye regler for aktivering i 2012 har medført et generelt fald i aktiveringsomfanget. Det realiserede niveau betragtes derfor som tilfredsstillende. 8 Der har været store problemer med validiteten af disse data, hvorfor de skal tages med betydeligt forbehold. 13

15 En øget indsats for de svageste kontanthjælpsmodtagere Resultatmål: helårspersoner i virksomhedspraktik og 8 helårspersoner i løntilskud nedjusteret til 4 helårspersoner i Øget andel af borgere i målgruppen opnår en ordinær ansættelse på arbejdsmarkedet. Der er løbende blevet afrapporteret til LBR på opfyldelsen af dette mål. Jobcenterets egen adgang til data omkring indsatsen har været begrænset til udtræk fra Jobindsats. De udtrukne data på dette mål svarer til det udtræk Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har stillet til rådighed for denne resultatrevision. Antal fuldtidsaktiverede kontanthjælpsmodtagere fra matchgruppe Løntilskud Virksomhedspraktik I alt Kilde: Udtræk fra Jobindsats Opgørelsen viser, at målet for indsatsen er nået i forhold til antal. Det ses også, at det i hele perioden er lykkedes at øge antallet. Jobcenteret har i september 2013 fulgt op på ovenstående mål. Jobcenteret har løbende afrapporteret målopfyldelsen til LBR ved at se på andelen af kontanthjælpsmodtagere i match 2, der er gået i beskæftigelse. Jobcenterets udtræk ser dermed ikke alene på resultatet for målgruppen isoleret set, dvs. ledige med minimum 12 måneders ledighed bag sig. Herunder ses, at andelen er faldet over tid, hvorved målet ikke er nået. Figur 4.1. Andelen af kontanthjælpsmodtagere fra match 2, der kommer i beskæftigelse 70 Andelen der er i beskæftigelse fra kontanthjælp på match 2 1 måned efter endt forløb kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2012 Kilde: Jobindsats 5. Overblik over rettidighed. Rettidigheden ligger den generelt fint med undtagelse af kontanthjælpsmodtagere, hvor der er udfordringer i forhold til tilbud. 14

16 5.1. Andel dagpengemodtagere med manglende jobsamtaler, december ,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 7,5 6,7 4,4 Aabenraa Den øvrige del af klyngen Hele landet Kilde: Jobindsats. Anm. 51 ud af ledige mangler en jobsamtale 5.2. Manglende jobsamtaler for kontanthjælpsmodtagere, december ,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 7,8 6,8 4,8 Aabenraa Den øvrige del af klyngen Hele landet Kilde: Jobindsats. Anm. 57 ud af ledige mangler en jobsamtale 9 Følgende indgår i klyngen udover Aabenraa: Assens, Bornholm, Faaborg-Midtfyn, Hjørring, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg og Vallensbæk/Ishøj 10 Udover Aabenraa indgår følgende i klyngen: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg og Aarhus 15

17 5.3. Andelen af dagpengemodtagere der mangler første tilbud, december ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3,6 4,8 4,7 Aabenraa Den øvrige del af klyngen Hele landet Kilde: Jobindsats. Det kan oplyses, at 19 personer ud af 533 mangler tilbud Andelen af jobklare på kontanthjælpsmodtagere der mangler første tilbud, december ,6 4,6 Aabenraa Øvrige i klyngen Hele landet 5.5. Andelen af indsatsklare på kontanthjælpsmodtagere der mangler første tilbud, december ,9 13,7 12,3 Aabenraa Øvrige i klyngen Hele landet Kilde: Jobindsats. Det kan oplyses, at 30 ud af 214 jobklare ledige mangler første tilbud mens 42 ud af 234 indsatsklare mangler tilbud 16

18 5.6. Manglende gentagne tilbud for dagpengemodtagere, december ,5 2 2,5 2,2 1,5 1 0,5 0,5 0 Aabenraa Den øvrige del af klyngen Hele landet Kilde: Jobindsats. 3 ud af 603 ledige mangler et gentaget tilbud 5.7. Andelen af jobklare kontanthjælpsmodtagere der mangler gentagne tilbud, december , ,3 5, Aabenraa Øvrige i klyngen Hele landet 5.8. Andelen af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere der mangler gentagne tilbud, december ,9 8,2 6,9 Aabenraa Øvrige i klyngen Hele landet Kilde: Jobindsats. 25 ud af 203 jobklare mangler et tilbud mens 42 ud af 470 indsatsklare mangler et gentaget tilbud. 17

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 9-1-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 111 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

ESBJERG/FANØ JOBCENTER

ESBJERG/FANØ JOBCENTER LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 ESBJERG/FANØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Data opdateret den 12-03-2009 Besparelsespotentiale - Norddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2008-4. kvartal 2008 Potentiel

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

LBR NØGLETAL GULDBORGSUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL GULDBORGSUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KØBENHAVN JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere