azur 340T FM/AM-tuner Brugermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "azur 340T FM/AM-tuner Brugermanual"

Transkript

1 azur 340T FM/AM-tuner Brugermanual

2 340T FM/AM-tuner INDLEDNING 340T er en nyudviklet FM/AM-tuner, der skal supplere serien af Cambridge Audio azur-produkter. 340T indeholder avancerede funktioner med alarm og automatisk slukning, som kan til- og frakoble tilsluttede forstærkere fra Cambridge Audio med kontrolbus-indgange/-udgange. En speciel fjernbetjening følger med, som giver mulighed for fuld fjernstyring af tunerens funktioner i et pænt og brugervenligt design. 340T kan kun blive så god som det system, den er tilsluttet. Gå ikke på kompromis med forstærker, højtalere eller kabler. Vi anbefaler naturligvis forstærkere og kabler fra Cambridge Audio-serien, der tilsluttes højtalere med en passende styrke. Det anbefales på det kraftigste, at du bruger en ekstern FM/AM-antenne for at få det bedste ud af din 340T. Nu skal du bare læne dig tilbage, slappe af og nyde det! INDHOLD dledning Sikkerhedsforanstaltninger Vigtige sikkerhedsinstruktioner Forbindelser på bagpanelet Knapper på frontpanelet Betjeningsvejledning Anvendelse af fjernbetjeningen Fejlfinding Specifikationer Begrænset garanti Matthew Bramble Teknisk direktør azur FM/AM-tuner 63

3 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Kontrol af netspændingen Af hensyn til din egen sikkerhed bedes du gennemlæse nedenstående instruktioner omhyggeligt, inden du begynder at forbinde denne enhed til ledningsnettet. Kontrollér bag på enheden, at den korrekte netspænding er angivet. Kontakt din forhandler, hvis forsyningsnettets spænding er en anden. Denne enhed er konstrueret til kun at fungere med den netspænding og -type, der er angivet på enhedens bagpanel. Ved forbindelse til andre strømkilder kan enheden blive beskadiget. Dette udstyr skal være slukket, når det ikke er i brug, og må ikke bruges, medmindre det er korrekt jordforbundet. For at forebygge risikoen for elektrisk stød må enhedens dæksel (eller bagpanel) ikke tages af. Der findes ingen dele indvendigt, som kan repareres af brugeren. Reparationer skal overlades til uddannede reparatører. Hvis ledningen er forsynet med et formstøbt netstik, må enheden ikke anvendes, hvis sikringsholderen af plast ikke er sat på. Hvis du har mistet sikringsholderen, skal en tilsvarende bestilles hos din forhandler af Cambridge Audio-produkter. Dette produkt overholder lavspændingsdirektivet (73/23/EØF) og EMC-direktivet (89/336/EØF), når det anvendes og installeres i overensstemmelse med denne manual. Hvis disse direktiver fortsat skal overholdes, må der kun anvendes tilbehør fra Cambridge Audio sammen med dette produkt, og reparationer skal overlades til uddannede reparatører. Den overstregede skraldebøtte er den Europæiske Unions symbol for separat indsamling af elektrisk og elektronisk affald. Dette produkt indeholder elektrisk og elektronisk udstyr, som skal genbruges eller genindvindes og ikke må kasseres sammen med usorteret almindeligt affald. dlever venligst enheden eller kontakt den autoriserede forhandler, som du har købt dette produkt af, hvis du ønsker mere information. Lynet med pilehovedet i den ligesidede trekant skal advare brugeren om uisoleret 'farlig spænding' inden i produktets indkapsling, som kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød. Udråbstegnet i den ligesidede trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i de håndbøger, der hører til apparatet. 64 azur FM/AM-tuner

4 340T FM/AM-tuner VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brug venligst et øjeblik på at gennemlæse disse anvisninger, inden du installerer din tuner. Ved at følge anvisningerne vil du optimere produktets ydeevne og forlænge dets levetid. Vi anbefaler, at du følger alle instruktioner og advarsler og gemmer manualen til fremtidig brug. Tuneren skal placeres på en solid og plan overflade. Da stærkstrømstransformerne producerer et magnetisk brummefelt af moderat styrke, bør der ikke placeres en pladespiller i nærheden. Der må ikke blokeres for sikkerhedsfunktionen i det polariserede stik eller stikket af jordingstypen. Et polariseret stik har to stikben, hvor det ene er bredere end det andet. Et stik af jordingstypen har to stikben og en tredje jordingsgren. Det brede stikben eller tredje jordingsgren er sikkerhedsforanstaltninger. Hvis det medfølgende stik ikke passer ind i din stikkontakt, så få en elektriker til at udskifte den ukurante stikkontakt. Enheden skal installeres således, at det er muligt at koble et netstik fra stikkontakten (eller et apparatstik fra bagsiden af enheden). Tilslut ikke 340T direkte til en effektforstærker, medmindre den har et variabelt effektniveau. Anbring ikke strømkablet på en sådan måde, at man kan træde på det, eller det kan beskadiges af ting i nærheden. Der skal være ventilation til tuneren. Den må ikke placeres på et tæppe eller en anden blød overflade. Luftindtag og andre gitre må ikke være blokeret. Anbring ikke tuneren i et lukket område som for eksempel en reol eller et kabinet. Det er derimod godt, hvis der er åbent bag tuneren (f.eks. i en speciel stereoreol). Produktet må ikke installeres tæt på varmekilder som radiatorer, ovne og andre apparater (herunder forstærkere), som producerer varme. Når tuneren bruges for første gang, anbefales det, at den er tændt og afspiller musik i mindst 36 timer, inden du begynder rigtigt at lytte til den. Ved efterfølgende brug anbefales en opvarmningsperiode på minutter for at få maksimal udbytte af tuneren. Stil tuneren på standby og tag stikket ud af stikkontakten, hvis den ikke skal bruges i længere tid. Tag også stikket ud af stikkontakten under tordenvejr. ADVARSEL: For at forebygge risikoen for brand eller elektrisk stød må tuneren ikke udsættes for regn eller fugt. Tuneren må ikke udsættes for vanddryp eller -sprøjt eller andre væsker. Ting, der er fyldt med vand (f.eks. vaser), må ikke placeres oven på tuneren. Sluk straks for tuneren, tag stikket ud af stikkontakten og kontakt forhandleren, hvis der kommer vand ind i tuneren. Hvis tuneren trænger til rengøring, aftørres indkapslingen med en fugtet, fnugfri klud. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak eller slibemidler. Spray ikke med aerosoler på eller i nærheden af tuneren. Pas på, at småting ikke falder ind i ventilationsristene. Sluk straks for tuneren, tag stikket ud af stikkontakten og kontakt forhandleren, hvis det sker. Alle reparationer skal overlades til uddannede reparatører. Reparation er påkrævet, hvis for eksempel netledningen eller -stikket er beskadiget; hvis der er spildt væske eller faldet ting ned i tuneren, eller hvis tuneren har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt på gulvet. Hvis du har læst afsnittet om fejlfinding bagest i manualen, og det ikke har afhjulpet et eventuelt problem, må du ikke forsøge at reparere, adskille eller ombygge tuneren. Hvis denne sikkerhedsregel tilsidesættes, er der risiko for elektrisk stød. azur FM/AM-tuner 65

5 FORBINDELSER PÅ BAGPANELET This device complies with part 15 of FCC rules Manufactured in an ISO9002 approved facility Designed in London, England azur 340T FM/AM Tuner Control Bus Audio Output Power Rating: 230V AC 50Hz Max Power Consumption: 7W L L AM 300Ω AM 300Ω Caution Risk of electric shock Do not open Avis Risque de choc electrique Ne pas ouvrir Out Out R R FM 75Ω FM 75Ω Vorm offnen des gerates Achtung Netzstecker ziehen Control Bus Audio Output Vekselstrømsstik Når alle tilslutninger er oprettet, sættes vekselstrømskablet ind i netstikket. Tuneren er nu klar til brug. Audioudgang Forbindes til din forstærker med anvendelse af RCA/phonokabler. Kontrolbus Kontrolbussen overfører styringsinformation i form af demodulerede fjernbetjeningssignaler mellem tuneren og andre Cambridge Audioprodukter, der er tilsluttet den. 340T reagerer på de forskellige kommandoer og genererer de specifikke forstærker on/off-kommandoer afhængigt af tunerens alarmfunktion og automatiske slukningsfunktion. FM-antenne Forbind en antenne til 75 ohm FM-stikket (en simpel ledningsantenne følger med til midlertidig brug). Træk ledningen ud og flyt antennen rundt, indtil du har fået den bedste modtagelse. Til videre brug anbefaler vi, at du bruger en 75ohm udendørs FMantenne. AM-rammeantenne Bemærk venligst, at den medfølgende ledningsantenne kun er beregnet til midlertidig indendørs brug. Forbind hver ende af den enkelte længde antenne til antennens tilslutningspunkter. Anbring antenne så langt væk fra hovedsystemet som muligt for at undgå uønsket støj og for at få optimal modtagelse. Hvis den medfølgende AM-rammeantenne ikke giver tilstrækkelig modtagelse, kan det være nødvendigt at bruge en udendørs AMantenne. 66 azur FM/AM-tuner

6 340T FM/AM-tuner KNAPPER PÅ FRONTPANELET azur 340T FM /AM Tuner FM/AM Stereo/Mono fo Mode/Store Standby / On 1/6 2/7 3/8 4/9 5/10 Shift Standby/On Skifter 340T fra standby til On og tilbage. I standby viser frontpanelet det aktuelle klokkeslæt i timer og minutter samt datoen, hvis RDS-uret er aktiveret. Stationsindstillinger 340T kan rumme op til 20 stationsindstillinger for både FM- og AMbåndet. Ved brug af skifteknappen skifter de 5 knapper mellem at åbne stationsindstillingerne 1-5 og Hold skifteknappen nede for at åbne stationsindstillingerne Displayet viser dit valg. FM/AM Med denne knap skiftes der mellem FM-båndet og AM-båndet. Stereo/Mono Tryk på denne knap for at skifte mellem stereo og mono, når du lytter til FM-radio. fo Giver mulighed for at vælge og få vist forskellige oplysninger på displayet. Når du lytter til FM-båndet, er displayindstillingerne Radiotext, RDS Program Type, Signal Strength, Time, Stereo/Mono og fo Off. I AM-modus kan brugeren se signalstyrken og uret. RDS-information på FM-båndet afhænger af signalstyrken. Mode/Store Tryk én gang for at skifte funktionen for knapperne << >> mellem scanningsmodus og indstilling af stationer. Tryk på knappen og hold den nede for at lagre den aktuelle station (displayet viser det næste ledige stationsindstillingsnummer). Brug knapperne << >> til at hæve/sænke stationsindstillingsnummeret og tryk derefter på knappen Mode/Store for at bekræfte valget. << >> Justerer tunerfrekvensen i scanningsmodus (standardindstillingen). Hold en af knapperne nede for at søge efter næste station. Ved indstilling af stationer kan brugeren bladre igennem alle de lagrede stationsindstillinger. azur FM/AM-tuner 67

7 BETJENINGSVEJLEDNING Sådan afsøger du stationer og lytter til 340T 1. Tryk på knappen Standby/On på frontpanelet. 2. Vælg FM eller AM ved at trykke på knappen FM/AM på frontpanelet eller fjernbetjeningen. 3. Tryk på knapperne << >> for at vælge den ønskede frekvens manuelt eller hold en af knapperne nede for at søge efter en station. Valg af stationsindstillinger Vælg den station, du ønsker at lagre. Tryk på knappen Mode/Store og brug derefter << >> til at vælge den plads, hvor stationen skal lagres. Tryk igen på Mode/Store for at gemme stationen. Sådan vælger du stationsindstillinger 1. Tryk på knappen Standby/On på frontpanelet. 2. Vælg FM eller AM ved at trykke på knappen FM/AM på frontpanelet eller fjernbetjeningen. 3. Tryk på den valgte stationsindstillingsknap for at lytte til den tilsvarende station. Alternativt kan du trykke på knappen Mode/Store for at aktivere valg af stationsindstillinger og derefter bruge knapperne << >> til at bladre i de lagrede stationer. dstilling af ur Brugeren kan enten lade RDS-transmissioner indstille urets klokkeslæt/dato automatisk, eller uret kan indstilles manuelt. Tryk på knappen Clock på fjernbetjeningen og hold knappen nede for at indstille uret. Brug knapperne << >> på fjernbetjeningen til at skifte modus mellem RDS og manuel. Tryk igen på knappen Alarm for at bekræfte dit valg. Når manuel modus er valgt, kan du indstille uret. Først justeres timer med anvendelse af << >>. Tryk derefter igen på Clock for at indstille minutterne. Tryk igen på Clock for at afslutte indstillingen. dstilling af alarm Alarmfunktionen bruges til at tænde for tuneren på et forudindstillet tidspunkt. Funktionen genererer desuden en kommando på kontrolbussen, som tænder for en forstærker fra Cambridge Audio azurserien, hvis en sådan er tilsluttet. Sådan indstilles alarmen: 1. Tryk på Alarm/Clock på fjernbetjeningen. 2. Brug knapperne << >> til at vælge, om alarmen skal være slukket, kun aktiveres én gang eller aktiveres hver dag. 3. Tryk på Clock. 4. Tryk på << >> for at skifte timetal. 5. Tryk på Clock. 6. Tryk på << >> for at skifte minuttal. 7. Tryk på Clock for at afslutte indstillingen. 68 azur FM/AM-tuner

8 Designed in London, England Max Power Consumption: 600W Manufactured in an ISO9002 approved facility This device complies with part 15 of FCC rules Manufactured in an ISO9002 approved facility On Power Power AC Off Mains Voltage Selector Switch (50 / 60Hz) CAP5 Protection LED indicators: Fault requiring service (DC) Over temperature Temporary overload Loudspeaker short Vol Auto Clipping Please refer to your User's Manual for more information Designed in London, England Power Rating: 230V AC 50Hz Max Power Consumption: 7W Risk of electric shock Caution Do not open Avis Risque de choc electrique Ne pas ouvrir Vorm offnen des gerates Achtung Netzstecker ziehen Impedance 4-8 ohms Left Right Left Right Left Impedance 4-8 ohms Important Please ensure that loudspeaker terminals are fully tightened Veuillez s'assurer que les bornes de l'enceinte sont entièrement serrées Out Control Bus Control Bus Out Left Right Pre-Out IR Emitter Tape PSU L R Rec Out 1 Audio Output L R Multi-Room Keypad 1 Keypad 2 Rec Out 2 AV / MD IR1 IR2 AM 300Ω FM 75Ω IR3 IR4 AM 300Ω FM 75Ω Pre-Out Tape Rec Out 1 Rec Out 2 AV / MD DVD Tuner / DAB CD Aux DVD Tuner / DAB CD Control Bus Caution Risk of electric shock. Do not open. Avis Risque de choc electrique. Ne pas ouvrir. Achtung Vorm öffnen des gërates. Netzstecker ziehen. Out Aux Left Right 340T FM/AM-tuner dstilling af automatisk slukning Automatisk slukning bruges til at slukke for tuneren på et forudindstillet tidspunkt. Funktionen genererer desuden en kommando på kontrolbussen, som slukker for en kompatibel forstærker fra Cambridge Audio azur-serien, hvis en sådan er tilsluttet (f.eks. 540A V2.0, 640A V2.0 eller 740A). Sådan indstilles automatisk slukning: 1. På fjernbetjeningen holdes knappen Alarm/Clock nede, mens der samtidig trykkes på knappen Standby button. 2. Tryk på << >> for at skifte timetal. 3. Tryk på Clock. 4. Tryk på << >> for at skifte minuttal. 5. Tryk på Clock for at afslutte indstillingen. Tilslutning af kontrolbus Hvis du ønsker styring af en forstærker fra Cambridge Audio azur-serien via 340T s alarmfunktion eller den automatiske slukningsfunktion, skal du tilslutte de to enheder via de orange kontrolbusstik med anvendelse af den medfølgende orange RCA-/phonoledning, som vist i nedenstående: azur 340T FM/AM Tuner B Right Left A Right A B Loudspeaker Terminals Audio Output 340T 540A V2.0 Anvendelse af specialinstallationer (Custom stallation - C.I.) 340T har en kontrolbusindgang/-udgang, som giver mulighed for, at umodulerede fjernbetjeningskommandoer (positiv logik, TTL-niveau) kan modtages elektrisk af enheden og om ønsket loopes til en anden enhed. Disse styringskommandoer genereres typisk af systemer med specialinstallationer (flerrumssystemer). Kontrolbusstikkene har orange farvekode, og en RCA-/phonoledning med tilsvarende farvekode følger med til anvendelse til denne funktion. Derudover har 340T direkte IR-/styringskoder samt skiftekoder til mange af funktionerne, hvilket forenkler programmeringen af systemer med specialinstallationer. Specielle direkte kommandoer kan åbnes via den medfølgende fjernbetjening og bruges til indlæring i C.I.-systemer på følgende måde: Specifikke tænd-/slukkommandoer tryk på knappen Standby og hold den nede. Fjernbetjeningen genererer først de sædvanlige kommandoer for standby af forstærker og tuner (skift) (begge kommandoer sendes). Ved at holde knappen nede vil en kommando for tænding af forstærkeren blive genereret efter 12 sekunder. Hvis knappen derefter holdes nede efter yderligere 12 sekunder, genereres en kommando for slukning af forstærkeren, og efter 12 sekunders pause genereres tænding af tuneren og til sidst slukning af tuneren. Specifikke kommandoer for båndvalg tryk på knappen FM/AM og hold den nede. Den sædvanlige kommando for båndvalg genereres først; derefter kommandoen for FM-modus efterfulgt af kommandoen for AM-modus. Specifikke kommandoer for indstilling af stationer/scanningsmodus Tryk på knappen Mode og hold den nede. Den sædvanlige kommando genereres først; derefter kommandoen for scanningsmodus efterfulgt af kommandoen for indstilling af stationer. Specifikke kommandoer for aktivering/deaktivering mute tryk på knappen Mute og hold den nede. Den sædvanlige mute-kommando genereres først, efterfulgt af kommandoen for aktivering af mute og derefter kommandoen for deaktivering af mute. En komplet kodetabel til dette produkt findes på Cambridge Audios webside på adressen azur FM/AM-tuner 69

9 ANVENDELSE AF FJERNBETJENINGEN 340T leveres med en fjernbetjening, som kan bruges til både denne tuner og forstærkere fra Cambridge Azur-serien. Store Vol FM/AM Power Skifter 340T fra On til Standby og tilbage. Den blå lysdiode på tunerens frontpanel tændes, når tuneren er tændt, og dæmpes, når tuneren er i standby taster Disse taster bruges til valg af de stationsindstillinger, der er lagret i tuneren tast Giver adgang til stationsindstillingerne stationer og ændrer dermed funktionen for knapperne << >>. Clock Denne knap bruges til åbning af alarmmenuen, som beskrevet i afsnittet Betjeningsvejledning i denne manual. i (fo) Skifter mellem de forskellige displayindstillinger, som beskrevet i afsnittet Knapper på frontpanelet. RDS-informationen på FM-båndet afhænger af signalstyrken. Bright Ændrer lysstyrken i displayets baggrundsbelysning. Der er tre lysstyrkeniveauer: Bright, Normal og Off (lys, normal og slukket). Aux Phono DVD Mode Vol i CD AV MD Tuner DAB Tape Mon Store Tryk på Store og brug derefter knapperne << >> til at vælge den ønskede placering, når du skal gemme en stationsindstilling med fjernbetjeningen. Tryk igen på Store for at bekræfte dit valg. FM/AM Denne knap bruges til at skifte mellem de FM-bånd og AM-bånd, som tuneren kan modtage. Bemærk, at nedenstående knapper kun kan bruges til en forstærker fra Cambridge Azur-serien: Volume +/- Lydstyrkeknappen bruges til at hæve og sænke forstærkerens lydniveau. Source Select De fem knapper til kildevalg og knappen til valg af Tape Monitor bruges til at ændre indlæsekilden (cd, dvd osv.). << >> Bruges til indstilling af tuning, alarm og ur. Mode Mute Denne knap slukker for lyden fra forstærkeren. Når mute er aktiveret, blinker lysdioden for kanal. Skifter mellem scanningsmodus og indstilling af 70 azur FM/AM-tuner

10 340T FM/AM-tuner FEJLFINDING Der er ingen strøm. Kontrollér, at netledningen er tilsluttet korrekt. Kontrollér, at stikket er sat helt ind i stikkontakten, og at der er tændt. Kontrollér sikringen i netstikket eller adapteren. Der er ingen lyd. Kontrollér, at forstærkeren er indstillet korrekt. Se efter, at alle forbindelser er tilsluttet korrekt. Lyden er forvrænget eller fordrejet Kontrollér antennens forbindelser og placering. Højtaleren brummer Se efter, at alle kabelforbindelser sidder rigtigt. Der er uønsket baggrundsstøj og interferens Flyt tuneren væk fra andet elektrisk udstyr, som kan tænkes at forårsage interferens. SPECIFIKATIONER Frekvensområde Antenneindgange FM-følsomhed Signal/støjforhold FM frekvensgang (±3 db) Forvrængning FM ( MHz) Europa FM ( MHz) USA AM ( khz) Europa AM ( khz) USA 75 ohm uafbalanceret (FM) 50 ohm uafbalanceret (AM) -25 dbm typisk 50 db typisk (FM) 47 db typisk (AM) 20 Hz - 15 KHz 1 KHz, 50 KHz deviation (FM) 1 KHz (AM) 1 KHz >50 db (FM) Maks. strømforbrug 7 W Strømforbrug i standby 6,5 W Dimensioner H x B x D 70 x 430 x 305 mm (2,75 x 17 x 12 ) Vægt 4,10 kg (9 lbs) Fjernbetjeningen virker ikke Kontrollér, at batterierne ikke er opbrugt. Kontrollér, at der ikke er noget, der blokerer for fjernbetjeningens sensor. azur FM/AM-tuner 71

11 340T FM/AM-tuner BEGRÆNSET GARANTI Cambridge Audio garanterer, at dette produkt er fri for defekter i materialer og udførelse (med forbehold af nedenstående betingelser). Cambridge Audio vil reparere eller udskifte dette produkt eller eventuelle defekte dele i produktet (efter Cambridge Audios valg). Garantiperioden kan variere fra land til land. Kontakt din forhandler, hvis du er i tvivl, og sørg for at gemme købskvitteringen. Kontakt venligst den autoriserede forhandler af Cambridge Audioprodukter, som dette produkt er købt hos, hvis der er behov for service under garantien. Hvis din forhandler ikke er i stand til at reparere dit Cambridge Audio-produkt, kan det indsendes af din forhandler til Cambridge Audio eller en autoriseret servicerepræsentant for Cambridge Audio. Dette produkt skal indsendes i enten den originale indpakning eller en indpakning, der giver en tilsvarende beskyttelse. Købskvittering i form af en salgsaftale eller kvitteret faktura, som viser, at garantiperioden endnu er gældende, skal fremvises for at opnå service inden for garantien. Denne garanti er ugyldig, hvis (a) det fra fabrikkens side trykte serienummer er ændret eller fjernet fra dette produkt, eller hvis (b) dette produkt ikke er købt hos en autoriseret forhandler af Cambridge Audio-produkter. Du kan kontakte Cambridge Audio eller den lokale distributør af Cambridge Audio-produkter for at kontrollere, om serienummeret er uændret og/eller om produktet er købt hos en autoriseret forhandler af Cambridge Audio-produkter. forkert anvendelse, vedligeholdelse eller installation eller forsøg på reparation, som udføres af andre end Cambridge Audio, en forhandler af Cambridge Audio-produkter eller en autoriseret servicerepræsentant, som er autoriseret til at udføre servicearbejde under Cambridge Audios garanti. Enhver reparation, der udføres af uautoriserede personer, gør denne garanti ugyldig. Denne garanti dækker ikke produkter, der er solgt SOM BESET eller MED ALLE FEJL. REPARATIONER ELLER UDSKIFTNING I MEDFØR AF DENNE GARANTI ER FORBRUGERENS ENESTE RETSMIDDEL. CAMBRIDGE AUDIO ER IKKE ERSTATNINGSPLIGTIG I FORBINDELSE MED HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER BRUD PÅ UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR DETTE PRODUKT. BORTSET FRA DET OMFANG, DET FORBYDES VED LOV, ER DENNE GARANTI EKSKLUSIV OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE GARANTIER AF ENHVER ART, HERUNDER - MEN IKKE BEGRÆNSET TIL - GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL. I nogle lande tillader retspraksis ikke udelukkelse eller begrænsning i forbindelse med hændelige skader og/eller følgeskader eller udelukkelse af underforståede garantier, hvorfor ovenstående udelukkelser muligvis ikke gælder i dit land. Denne garanti giver dig særlige juridiske rettigheder, og du kan desuden have andre lovmæssige rettigheder, som varierer fra land til land. Denne garanti dækker ikke kosmetiske skader eller skader, som skyldes force majeure, uheld, fejlagtig anvendelse, misbrug, uagtsomhed, kommerciel anvendelse eller ændring af produktet eller dele af produktet. Denne garanti dækker ikke skader, der er en følge af 72 azur FM/AM-tuner

12 azur 340T Part No. AP17287/4

azur 640T V2.0 DAB/FM-tuner Brugermanual

azur 640T V2.0 DAB/FM-tuner Brugermanual azur 640T V2.0 DAB/FM-tuner Brugermanual INDHOLD Indledning...87 Sikkerhedsforanstaltninger...88 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...89 Forbindelser på bagpanelet...90 Knapper på frontpanelet...92 Fjernbetjening...94

Læs mere

KP10. A-BUS-keypad. Installationsvejledning

KP10. A-BUS-keypad. Installationsvejledning KP10 A-BUS-keypad Installationsvejledning INDHOLD Introduktion...111 Systemindstillinger...112 Installationsbemærkninger...116 Tilslutninger på bagpanel...118 Knapper og LED'er på kontrolpanel...120 Betjeningsvejledning...122

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

azur 540P/640P Phono-forforstærker Brugermanual

azur 540P/640P Phono-forforstærker Brugermanual azur 540P/640P Phono-forforstærker Brugermanual INDEDNING Tak fordi du har valgt at købe denne phono-forforstærker fra Cambridge Audios azur-serie. Den er resultatet af vores kontinuerlige forskning og

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BK10. A-BUS-bordbetjent kontrolpanel. Installationsvejledning

BK10. A-BUS-bordbetjent kontrolpanel. Installationsvejledning BK10 A-BUS-bordbetjent kontrolpanel Installationsvejledning BK10 bordbetjent kontrolpanel INDHOLD Indledning...112 Konfigurationer...113 A-BUS Ready/Incognito Ready...114 Komplet Incognito-system...116

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

azur 340C CD-afspiller Brugermanual

azur 340C CD-afspiller Brugermanual azur 340C CD-afspiller Brugermanual BEGRÆNSET GARANTI Cambridge Audio garanterer, at dette produkt er fri for defekter i materialer og udførelse (med forbehold af nedenstående betingelser). Cambridge Audio

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning Hea KP4.6 Installations- & Brugsvejledning ding Place your message here. For maximum impact, use two or three sentences. 2 Tillykke Tillykke og tak fordi du valgte Jamo KP4.6 tastatur. Tastaturet åbner

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3226 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brugervejledning SLEEP ALARM 1 ALARM 2 OFF BUZ RADIO FM ALARM RESET 1 3 UP DOWN MW MHz KHz x10 5 0 CLOCK RADIO AJ3226

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Silver Night Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo Integrated 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo PX25 Mk2 8 Watt Stereo Integrated PX25-8 Watt Mk2 Parallel Single Ended

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 DA Brugervejledning a 9 b c d e f g h Dansk 1 Vigtigt Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

azur 840A Class XD integrated amplifier / Class XD integreret forstærker User s manual / Brugermanual

azur 840A Class XD integrated amplifier / Class XD integreret forstærker User s manual / Brugermanual azur 840 Class XD integrated amplifier / Class XD integreret forstærker User s manual / rugermanual INDHOLD dledning...147 Sikkerhedsforanstaltninger...148 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...149 Forbindelser

Læs mere

Always there to help you. Register your product and get support at AE2430. Brugervejledning

Always there to help you. Register your product and get support at  AE2430. Brugervejledning Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/support AE2430 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din bærbare radio 5 Indledning

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

DAB-50. Betjeningsvejledning. DAB/FM Tuner

DAB-50. Betjeningsvejledning. DAB/FM Tuner DAB-50 Betjeningsvejledning DAB/FM Tuner POWER DAB-50 DAB/FM-TUNER CONTROL/TUNING PRESS TO SELECT UDSTYR OG TILBEHØR Tilbehør x DAB-50 x Fjernbetjening x Batterier (Optional) x DAB/FM-Antenne (Optional)

Læs mere

TECHCONNECT TC2-HDMIAUD BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2-HDMIAUD BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2-HDMIAUD BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/da/techconnect/tc2-hdmiaud 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

DAB modtager med FM sender

DAB modtager med FM sender DK manual 9119DAB2 DAB modtager med FM sender DAB-2 DAB-2 kan anvendes til alle typer radioer med DIN antennestik. Kan også anvendes til andre radioer som ikke har DIN antennestik, f.eks. originalmonterede

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Din brugermanual CAMBRIDGE AUDIO TT50 http://da.yourpdfguides.com/dref/3741151

Din brugermanual CAMBRIDGE AUDIO TT50 http://da.yourpdfguides.com/dref/3741151 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE MANUAL MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE 1 INDHOLD: SPECIFICATION 2 SIKKERHEDS INFORMATION... 2 BATTERI FORBINDELSE 3 ANBEFALEDE

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

LAK-900-M. Brugervejledning for lydaktiveret kald med monitorudgang

LAK-900-M. Brugervejledning for lydaktiveret kald med monitorudgang Brugervejledning for lydaktiveret kald med monitorudgang LAK-900-M KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20 7600 Struer Mail: knop@knop.dk www.knop.dk Tlf.: - 1-9784 0444 Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

AV-receiver Brugermanual 58 DANSK

AV-receiver Brugermanual 58 DANSK azur 640 AV-receiver Brugermanual 58 DANSK dhold dledning...59 Før enheden tilsluttes...59 Begrænset garanti...60 Sikkerhedsforanstaltninger...60 Vigtig sikkerhedsinformation...61 Funktioner på frontpanelet...62

Læs mere

2.4GHz Trådløs Audio / Video System

2.4GHz Trådløs Audio / Video System 2.GHz Trådløs Audio / Video System 1. INDLEDNING 2. PAKKENS INDHOLD 3. FUNKTIER. SYSTEM STRUKTUR 5. SYSTEM INSTALLATI 6. BETJENING 7. PROBLEMSLØSNING 8. SPECIFIKATIER 1 2 3 5 7 11 13 Brugermanual LÆS DENNE

Læs mere

VEJLEDNING TIL CGA - EGA COLOUR - MONITOR MODEL 5420

VEJLEDNING TIL CGA - EGA COLOUR - MONITOR MODEL 5420 VEJLEDNING TIL CGA - EGA COLOUR - MONITOR MODEL 5420 Commodore Med denne vejledning udtrykker Commodore ingen garanti for sa vidt angar det beskrevne produkts kompatibilitet. levering og funktion i nogen

Læs mere

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 2 Installation 5 2.1 Kontrol Enhed. 5 2.1.1 Tilslutning af forsyning... 5 2.1.2 Tilslutning af højttalere...

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning DANSK

Betjeningsvejledning DANSK Betjeningsvejledning DANSK Tak, fordi du har købt dette produkt. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, og anvend produktet korrekt. Før du anvender produktet, skal du læse Vigtige sikkerhedsanvisninger.

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere