Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave"

Transkript

1 Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) udgave

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen Copyright 2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler /1. udgave

3 Indhold 1. Introduktion...5 Trådløs Bluetooth-teknologi... 5 Oplader og batterier... 6 Kortet i salgspakken Sådan kommer du i gang...7 Oversigt... 7 Opladning af batteriet... 8 Når batteriet er ved at løbe tør for strøm... 9 Udskiftning af batteriet... 9 Sådan tændes og slukkes headsettet...11 Brug af headsettet for første gang...11 Justering af headsettet til øret...12 Placering af headsettet over øret...14 Fejlfinding Brug af headsettet...16 Oprettelse af forbindelse mellem det forbundne headset og telefonen...17 Foretagelse af opkald...17 Stemmestyrede opkald...17 Indtastning af det nummer, du sidst har ringet til...18 Besvarelse af opkald...18 Afslutning af opkald...18 Afvisning af opkald...18 Automatisk besvarelse...19 Justering af øresneglens lydstyrke...19 Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 3

4 Overførsel af opkald mellem telefon og headset...19 Afbrydelse af forbindelsen mellem headsettet og telefonen...20 Genoprettelse af forbindelsen mellem det forbundne headset og telefonen...20 Brug af headsettet sammen med flere telefoner...21 Brug af headsettet sammen med flere forbundne telefoner...21 Gendannelse af headsettets oprindelige indstillinger Batterioplysninger...23 Pleje og vedligeholdelse...25 Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 4

5 1. Introduktion Det trådløse headset HDW-3 kan forbindes trådløst med en kompatibel telefon, som understøtter Bluetooth-teknologien. På den måde kan du frit foretage og modtage opkald, uanset om du er på kontoret eller ej. Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager headsettet i brug. Brugervejledningen til telefonen indeholder yderligere oplysninger. Denne brugervejledning til det trådløse headset HDW-3 erstatter ikke brugervejledningen til telefonen, som indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed og vedligeholdelse. Trådløs Bluetooth-teknologi Bluetooth-enheder kommunikerer vha. radiobølger, så der behøver ikke at være en direkte, fri luftlinje mellem din Bluetooth-telefon og headsettet. De to enheder må maksimalt befinde sig ti meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder. Headsettet er specielt udviklet til Nokia-telefoner, som understøtter Bluetoothteknologien. Headsettet kan dog anvendes sammen med enhver kompatibel Bluetooth-enhed, som understøtter profilen Håndfri eller Headset. Profil betyder i denne forbindelse de Bluetooth-kommandoer, som anvendes af telefonen til styring af headsettet. Headsettet fungerer optimalt, når det anvendes sammen med en kompatibel Nokia-telefon. Hvis du anvender headsettet sammen med en telefon fra en anden Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 5

6 producent, er alle de funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, muligvis ikke tilgængelige. I nogle lande kan der være restriktioner for brugen af Bluetooth-enheder. Kontakt de lokale myndigheder. Oplader og batterier Kontrollér opladerens modelnummer, inden du anvender den sammen med headsettet. Det trådløse headset HDW-3 er beregnet til brug sammen med følgende opladere: ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12 og LCH-12. Advarsel! Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Nokia til brug sammen med dette bestemte ekstraudstyr. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendte batterier og opladere. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Kortet i salgspakken Kortet indeholder den Bluetooth-adgangskode 0000, som er nødvendig for at forbinde telefonen med headsettet. Opbevar kortet på et sikkert sted. Yderligere oplysninger om brug af adgangskoden finder du under Brug af headsettet for første gang på side 11. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 6

7 2. Sådan kommer du i gang Oversigt Headsettet består af følgende dele: 1 Tænd/sluk-knap: Tænder og slukker headsettet. 2 Besvar/afslut-knap: Besvarer eller afslutter opkaldet. Denne knap kan også anvendes til stemmestyrede opkald, genopkald samt overførsel af et aktivt opkald mellem headsettet og telefonen. 3 Indikatorlys: Viser headsettets nuværende status. 4 Lydstyrke op: Skruer op for øresneglens lydstyrke under opkaldet. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 7

8 5 Lydstyrke ned: Skruer ned for øresneglens lydstyrke under opkaldet. 6 Øresnegl: Overfører stemmen på den, der ringer. 7 Mikrofon: Opfanger din stemme. 8 Stik til opladning 9 Batteridæksel 10 Ørestykke Opladning af batteriet Headsettet har et genopladeligt NiMH-batteri (artikelnummer ). Hvis batteriet skal udskiftes, kan du købe et nyt hos den nærmeste autoriserede forhandler. Sådan oplades batteriet: 1. Tilslut opladerkablet til headsettet. Du finder en liste over kompatible opladere under Oplader og batterier på side 6. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 8

9 2. Sæt opladeren i en stikkontakt i væggen. Det røde indikatorlys vises under opladning. Det tager fra 1 time op til 2 timer at oplade batteriet, afhængigt af hvilken oplader der anvendes. 3. Når batteriet er fuldt opladet, vises det grønne indikatorlys. Tag opladerstikket ud af stikkontakten og headsettet. Når batteriet er ved at løbe tør for strøm Det fuldt opladede batteri har strøm til op til 5 times taletid og 120 timers standbytid. I standbytilstand er headsettet tændt, men der er ingen igangværende opkald. Headsettet bipper, og det røde indikatorlys begynder at blinke, når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Batteriet oplades som beskrevet ovenfor. Udskiftning af batteriet Køb et nyt batteri, når batteriets driftstid er mærkbart reduceret. Sådan udskiftes batteriet: 1. Åbn batteridækslet ved at skubbe det forsigtigt bagover (1). Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 9

10 2. Fjern batteriet ved at trække i stroppen (2). 3. Tag stikket ud, og fjern batteriet (3). 4. Sæt stikket i det nye batteri. 5. Sæt stikket i rummet til stikket, og sæt batteriet på plads (4). Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 10

11 6. Luk batteridækslet, og kontrollér, at det sidder korrekt (5). Sådan tændes og slukkes headsettet Sådan tændes headsettet: Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede i to sekunder. Headsettet bipper, og det grønne indikatorlys begynder at blinke hurtigt. Indikatorlyset blinker langsommere, når der er oprettet forbindelse mellem headsettet og telefonen. Sådan slukkes headsettet: Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede i to sekunder. Headsettet bipper, og det røde indikatorlys vises kort. Brug af headsettet for første gang 1. Kontrollér, at telefonen er tændt. 2. Tænd headsettet. 3. Åbn telefonens Bluetooth-menu, og kontrollér, at Bluetooth-funktionaliteten er aktiveret. 4. Åbn den undermenu, hvor du kan indstille telefonen til at søge efter Bluetooth-enheder, og start søgningen. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 11

12 Telefonen søger efter alle Bluetooth-enheder inden for en radius af ca. ti meter, hvorefter de bliver vist på en liste. 5. Vælg headsettet på listen. 6. Indtast adgangskoden 0000 for at forbinde headsettet med telefonen (oprette en binding mellem enhederne). Headsettet slukkes, hvis der ikke oprettes en binding mellem headsettet og telefonen inden for fem minutter, første gang det bruges. Når du har indtastet adgangskoden, bliver telefonen headsettets standardtelefon, medmindre headsettet tidligere har været forbundet med en anden telefon. Se også Brug af headsettet sammen med flere telefoner på side 21. Headsettet bipper og vises nu i telefonens menu, hvor du kan se de Bluetoothenheder, som er forbundet med telefonen. 7. Sådan tager du headsettet i brug (se side 16). Justering af headsettet til øret Headsettet er udformet, så det både kan bæres over venstre og højre øre. Du kan vælge mellem forskellige størrelser ørestykker i salgspakken for at få den mest optimale komfort. Du kan ændre ørestykkets placering ved at tage det af, som vist i figuren herunder, og sætte det på plads igen ud fra angivelsen af venstre og højre (L/R). L står for Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 12

13 venstre øre, og R står for højre øre. Når angivelsen R er synlig, kan headsettet således bæres over højre øre. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 13

14 Placering af headsettet over øret Sæt ørestykket på plads over øret som vist i figuren herunder: Fejlfinding Hvis du ikke kan oprette forbindelse mellem headsettet og telefonen, skal du gøre følgende: Kontrollér, at headsettet er tændt, og at der er oprettet en binding til telefonen. Kontrollér, at Bluetooth-funktionaliteten er aktiveret på telefonen. Kontrollér, at headsettet befinder sig højst ti meter fra telefonen, og at der ikke er nogen forhindringer, f.eks. vægge, eller andre elektroniske enheder mellem headsettet og telefonen. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 14

15 Listen med headsettets bindingsoplysninger er muligvis fuld. Der kan højst gemmes oplysninger om otte telefoner i headsettet ad gangen. Hvis listen er fuld, gendannes headsettets oprindelige indstillinger (se side 22). Hvis headsettet ikke reagerer på dine handlinger, skal du prøve at tage batteriet ud et kort stykke tid. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 15

16 3. Brug af headsettet Inden du tager headsettet i brug, skal du sørge for at: Der er oprettet en binding mellem headsettet og telefonen, og at der er oprettet forbindelse mellem headsettet og telefonen. Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en binding mellem headsettet og telefonen, finder du under Brug af headsettet for første gang på side 11. Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse mellem headsettet og telefonen, finder du under Oprettelse af forbindelse mellem det forbundne headset og telefonen herunder. Bluetooth-funktionaliteten er aktiveret på telefonen. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til telefonen. Headsettet er tændt. Se Sådan tændes og slukkes headsettet på side 11. Headsettet befinder sig højst ti meter fra telefonen. Der ikke er nogen hindringer, f.eks. vægge, eller andre elektroniske enheder mellem headsettet og telefonen. Yderligere oplysninger om brug af headsettet sammen med flere telefoner finder du på side 21. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 16

17 Oprettelse af forbindelse mellem det forbundne headset og telefonen Forbindelsen mellem headsettet og telefonen bliver f.eks. afbrudt, når headsettet slukkes. Hvis du vil oprette forbindelse mellem headsettet og telefonen, skal du tænde headsettet eller oprette forbindelsen fra telefonens Bluetooth-menu. Bemærk, at forbindelsen kun oprettes automatisk, hvis du har indstillet telefonen til at acceptere forespørgsler om Bluetooth-forbindelser uden din bekræftelse. I Nokia-telefoner kan dette gøres ved at ændre indstillingerne for de forbundne enheder i Bluetooth-menuen. Yderligere oplysninger om, hvordan du afbryder forbindelsen mellem headsettet og telefonen, finder du på side 20. Foretagelse af opkald Når der er oprettet forbindelse mellem headsettet og telefonen, foretages opkald ved at bruge telefonen på normal vis. Stemmestyrede opkald Når der ikke er nogen igangværende opkald, skal du trykke på besvar/afslutknappen og holde den nede, indtil du hører en tone, som angiver, at du nu kan sige det ønskede navn (stemmekode). Sig navnet. Telefonen afspiller navnet og ringer op til det tilhørende telefonnummer. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 17

18 Stemmestyrede opkald kan ligeledes aktiveres ved hjælp af telefonen. Yderligere oplysninger om stemmestyrede opkald finder du i brugervejledningen til telefonen. Bemærk, at denne funktion kun er tilgængelig, hvis telefonen understøtter stemmestyrede opkald. Indtastning af det nummer, du sidst har ringet til Tryk kort på besvar/afslut-knappen to gange, når der ikke er nogen igangværende opkald. Besvarelse af opkald Tryk på besvar/afslut-knappen for at besvare opkaldet. Du kan også besvare opkaldet ved at bruge telefonen på normal vis. Når du modtager et opkald, hører du også en ringetone, der er valgt på telefonen, via headsettet. Afslutning af opkald Tryk på besvar/afslut-knappen for at afslutte det igangværende opkald. Du kan også afslutte opkaldet ved at bruge telefonen på normal vis. Afvisning af opkald Når du modtager et opkald, du ikke ønsker at besvare, skal du trykke kort på besvar/afslut-knappen to gange. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 18

19 Automatisk besvarelse Hvis den automatiske svarfunktion er slået til på telefonen, besvarer telefonen automatisk alle indgående opkald efter ét ring. Justering af øresneglens lydstyrke Tryk på lydstyrke op for at skrue op for lydstyrken eller lydstyrke ned for at skrue ned for lydstyrken. Lydstyrken justeres hurtigt ved at trykke på én af knapperne og holde den nede. Overførsel af opkald mellem telefon og headset Du kan overføre aktive opkald mellem headsettet og telefonen. Denne funktion understøttes af alle kompatible Nokia-telefoner. Sådan overføres opkald fra headsettet til telefonen: Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede. Eller: Brug den tilsvarende funktion på telefonen. Sådan overføres opkald fra telefonen til headsettet: Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede. Eller: Brug den tilsvarende funktion på telefonen. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 19

20 Afbrydelse af forbindelsen mellem headsettet og telefonen Forbindelsen mellem headsettet og telefonen kan afbrydes, hvis du f.eks. ønsker at anvende en anden Bluetooth-enhed sammen med telefonen. Forbindelsen mellem headsettet og telefonen kan afbrydes på følgende måder: Sluk headsettet. Eller: Afbryd forbindelsen til headsettet i telefonens Bluetooth-menu. Eller: Anbring headsettet over ti meter væk fra telefonen. Forbindelsen til headsettet afbrydes ligeledes, hvis headsettets batteri løber tør for strøm. Bemærk, at det ikke er nødvendigt at slette bindingen til headsettet for at afbryde forbindelsen til det. Når der igen oprettes forbindelse til et forbundet headset, dvs. et headset der er oprettet en binding til, vil du ikke blive bedt om at angive koden. Genoprettelse af forbindelsen mellem det forbundne headset og telefonen Se Oprettelse af forbindelse mellem det forbundne headset og telefonen på side 17. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 20

21 Brug af headsettet sammen med flere telefoner Der skal oprettes en binding mellem headsettet og telefonen, før headsettet kan anvendes sammen med telefonen. Headsettet kan være forbundet med op til otte telefoner, men der kan kun oprettes forbindelse til én telefon ad gangen. Brug af headsettet sammen med flere forbundne telefoner Den telefon, som først blev forbundet med headsettet kaldes for "standardtelefonen". Den telefon, som sidst blev anvendt sammen med headsettet kaldes for "den sidst anvendte telefon". Hvis headsettet tændes inden for en afstand af ti meter til flere andre forbundne telefoner, vil headsettet forsøge at oprette forbindelse til "standardtelefonen" i løbet af et par sekunder. Hvis headsettet ikke kan oprette forbindelse til "standardtelefonen" (hvis den f.eks. er slukket, eller brugeren afviser forbindelsen), vil headsettet forsøge at oprette forbindelse til "den sidst anvendte telefon" i løbet af et par sekunder. Hvis headsettet ikke kan oprette forbindelse til nogen af disse telefoner, vil det være tilgængeligt for andre telefoner. Hvis du ønsker at anvende headsettet med en forbundet telefon, som ikke er "standardtelefonen" eller "den sidst anvendte telefon", skal forbindelsen oprettes i telefonens Bluetooth-menu. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 21

22 Gendannelse af headsettets oprindelige indstillinger Du kan gendanne headsettets oprindelige indstillinger, hvis du f.eks. vil ændre headsettets standardbruger. Når headsettets oprindelige indstillinger gendannes, slettes alle indstillinger, herunder bindingsoplysninger. Gør følgende, hvis du vil gendanne de oprindelige indstillinger: Tryk på og hold afbryderknappen nede i ti sekunder sammen med lydstyrke op. Når de oprindelige indstillinger er gendannet, bipper headsettet to gange, og det røde og grønne indikatorlys blinker i flere sekunder. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 22

23 4. Batterioplysninger Headsettet får strøm fra et genopladeligt batteri. Pas på batteriet, og følg nedenstående retningslinjer. Opladning og afladning Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det begrænset levetid. Når tale- og standby-tiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du købe et nyt batteri. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed. Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad ikke batteriet være tilsluttet til en oplader. Overopladning kan forkorte dets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden. Ekstreme temperaturer kan påvirke batteriets ladeevne. Levetiden for NiMh-batterier forlænges ved en gang imellem at aflade batteriet ved at lade headsettet være tændt, indtil det slukkes af sig selv. Aflad ikke batteriet på nogen anden måde. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis headsettet opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15 C og 25 C (59 F og 77 F). Et headset med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0 C. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 23

24 Advarsel! Brug kun godkendte batterier (Nokia-batteriets artikelnummer er ). Batterier, der ikke er godkendt, kan eksplodere. Brænd ikke batterier! Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 24

25 Pleje og vedligeholdelse Headsettet er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning. Opbevar alt tilbehør og alt ekstraudstyr utilgængeligt for små børn. Headsettet må ikke blive vådt. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet isættes igen. Headsettet må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget. Headsettet bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Headsettet bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb. Forsøg ikke at åbne headsettet på anden måde, end det er angivet i denne vejledning. Undgå at tabe, banke på eller ryste headsettet. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken. Rengør aldrig headsettet med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Mal ikke headsettet. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt. Hvis headsettet ikke fungerer korrekt, indleveres det til nærmeste autoriserede servicevirksomhed til service. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 25

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-207 1 4 3 5 6 7 8 9253617/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette produkt HS-86W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) 9236277 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-21W er i overensstemmelse med

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-100 6 7 9 8 10 9255558/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-78W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning 9203799 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-76W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-107W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-310 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Nokia HS-2R-radioheadset Brugervejledning udgave

Nokia HS-2R-radioheadset Brugervejledning udgave Nokia HS-2R-radioheadset Brugervejledning 9355494 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-2R er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-106 2 1 4 6 3 5 7 8 9 9215216/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-106 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-39W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 9203666 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-95W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-109 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Du kan

Læs mere

Brugervejledning til Medallion I udgave

Brugervejledning til Medallion I udgave Brugervejledning til Medallion I 9362377 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RX-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i brugermanualen (information,

Læs mere

Nokia J (BH-806) 2.0. udgave

Nokia J (BH-806) 2.0. udgave Nokia J (BH-806) 2.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia J-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Bemærk: Beklædningen på produktets

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. udgave 2 Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-monoheadset BH-218 kan du håndtere opkald nemmere end nogensinde før. Hvis du vil besvare et opkald,

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH /1

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH /1 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-214 6 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 10 13 14 15 9214021/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-214 overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH udgave

Nokia Bluetooth-headset BH udgave Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 1. udgave 10 9 12 13 11 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-217 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 3.0. udgave 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-505 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning 9203867 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-34W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1 Brugervejledning til SU-2 Image Viewer 9355895 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGVi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

BT HS 112 Dansk vejledning

BT HS 112 Dansk vejledning Communication BT HS 112 Dansk vejledning 1 021 204 122 www.blaupunkt.com Indhold Bluetooth Headset BT HS 112 2 Sikkerhed og generel information 3 Bortskaffelse 3 Leveringsomfang 3 Justering og brug af

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W)

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) 9250691 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at produktet SU-27W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-4

Din brugermanual NOKIA SU-4 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-4 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. udgave

Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. udgave Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2 9231525 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet LS-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Jabra. Talk 5. Brugervejledning

Jabra. Talk 5. Brugervejledning Jabra Talk 5 Brugervejledning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA TALK 5...2 HEADSETFUNKTIONER...2 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED DIN TELEFON...5 BÆR

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Jabra. Talk 15. Brugervejledning

Jabra. Talk 15. Brugervejledning Jabra Talk 15 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE TAK... 2 OM DIT JABRA TALK 15... 2 HEADSETTETS FUNKTIONER........................... 3 KOM GODT I GANG.... 4 OPLAD DIT HEADSET.... 4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Jabra Speak 450 for Cisco

Jabra Speak 450 for Cisco Jabra Speak 450 for Cisco BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen...2 OVERBLIK over...3 FORBINDELSE...5 sådan bruges...7 SUPPORT...8 Tekniske specifikationer...9 1 Velkommen Tak fordi du har købt.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedramme SU-4 9310659 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

JABRA SPORT Rox wireless

JABRA SPORT Rox wireless JABRA SPORT Rox wireless Brugervejledning jabra.com/sportroxwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFOrTEGNELSE VELKOMMEN... 2 JABRA speak 510 OVERSIGT... 3 TILSLUTNING... 5 SÅDAN BRUGES JABRA SPEAK 510.... 8 SUPPORT.... 11 Tekniske specifikationer... 12 1 VELKOMMEN

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-905 med aktiv støjannullering Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-905 med aktiv støjannullering Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-905 med aktiv støjannullering Brugervejledning 9216261 1. udgave DA 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-905 overholder de væsentligste

Læs mere

COMET ÆGTE TRÅDLØSE ØRETELEFONER

COMET ÆGTE TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din sikkerhed bør du altid være opmærksom på dine omgivelser, når du anvender

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Indholdsfortegnelse Om dit headset 3 Taster og dele 4 Oplad dit headset 5 Tænd

Læs mere

Nokia-minihøjttalere MD /1

Nokia-minihøjttalere MD /1 Nokia-minihøjttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for originalt Nokia-udstyr er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Brugervejledning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

RACE BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING

RACE BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING ADVARSEL: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

CARBON TRÅDLØSE ØRETELEFONER

CARBON TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

NOVA TRÅDLØSE ØRETELEFONER

NOVA TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-13W er i overensstemmelse med

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere