BeoVision 7. Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoVision 7. Vejledning"

Transkript

1 BeoVision 7 Vejledning

2 Forholdsregler Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen bliver overophedet, kan der forekomme sorte pletter i billedet. Pletterne forsvinder, når fjernsynet atter får den normale temperatur. Sørg for, at fjernsynet sættes op, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med denne vejledning. Brug kun Bang & Olufsen stande eller vægbeslag for at undgå personskade. Fjernsynet er udelukkende beregnet til indendørsanvendelse under tørre forhold og ved stuetemperatur. Beregnet til anvendelse inden for et temperaturområde på ºC. Anbring ikke genstande oven på fjernsynet. Anbring altid fjernsynet på en solid og stabil overflade. Forsøg aldrig at åbne fjernsynet. Fjernsynet må kun åbnes af uddannede serviceteknikere. Afbryderen skal altid være nem at komme til.

3 Kære kunde Indhold Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilslutning og betjening af eksternt udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og sætter produktet op. Du kan finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt på Bang & Olufsens website Brugerens behov overvejes nøje i forbindelse med design og udvikling af Bang & Olufsens produkter, så vi vil sætte stor pris på at høre om dine erfaringer med dit Bang & Olufsen produkt. Kontakt os via vores website 4 Se fjernsyn 6 Tekst-tv 8 Brug Blu-ray-afspilleren 11 BeoLink 21 Avanceret brug eller skriv til: eller fax til: Bang & Olufsen a/s BeoCare Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Bang & Olufsen BeoCare (fax) 33 Installation Opsætning Tekniske specifikationer, funktioner og brug heraf kan ændres uden varsel

4 Brug fjernbetjeningen Du kan betjene dit fjernsyn med Beo5 eller Beo4. Instruktionerne i denne vejledning beskriver overvejende betjening med Beo5. Betjening med Beo5 Betjening med Beo4 TV Softknap, rør ved displayet for at vælge* 1 Tænd for en kilde, eller vælg en funktion TV I displayet på Beo4 kan du se den aktiverede kilde eller funktion Gå tilbage gennem Beo5 displaybilleder TV Tænd for fjernsynet* 3 Living Room TV V.MEM RADIO DTV N.MUSIC N.RADIO PC DVD CD + STOP PLAY Åbn SCENE knapper, såsom Zoner eller Højttaler Tryk igen for at gå tilbage Få vist tal for at vælge kanal Tryk igen for at gå tilbage Gå tilbage gennem menuer, sæt afspilning på pause med ét tryk, eller stands afspilning med to tryk Start afspilning TV LIGHT RADIO DTV DVD CD V MEM RECORD A MEM TEXT 0 MENU DVD 0 9 MENU TEXT Tænd for Blu-ray-afspilleren (ekstraudstyr) Vælg kanaler, og angiv oplysninger i skærmmenuer Åbn hovedmenuen for den aktive kilde Tænd for tekst-tv Søg bagud eller fremad, eller flyt i menuer BACK Luk alle menuer GO Accepter og gem indstillinger, og start afspilning STOP PLAY Vælg farvespecifikke funktioner* 2 hjulet ud for farven GO Gå trinvist gennem kanaler, eller flyt i menuer Hold knappen nede for at gå gennem flere kanaler eller optagelser Drej for at justere lydstyrken Drej hurtigt mod uret for at slå lyden fra LIST STOP EXIT Vælg farvespecifikke funktioner BACK GO centerknappen for at acceptere og gemme indstillinger Juster lydstyrken Tryk i midten af knappen for at slå lyden fra Gå trinvist gennem menuer Søg bagud eller fremad Gå trinvist gennem kanaler Hold knappen nede for at gå gennem flere kanaler eller optagelser Standby LIST STOP EXIT Få vist ekstra knapper i displayet på Beo4 Tryk gentagne gange for at se andre knapper Gå tilbage gennem menuer, sæt afspilning på pause med ét tryk, eller stands afspilning med to tryk Luk menuer Standby Gode råd 1 * Om knapper 2 * Farvede knapper Aktuel zone S o f t k n a p p e r Lysegrå knapper indikerer, at du skal trykke på en tekst i displayet. Mørkegrå knapper indikerer, at du skal trykke på en fysisk knap. hjulet ud for farven for at aktivere en farvet knap. Angiver den aktuelle zone med det navn, den fik under opsætningen. Afhængigt af den aktiverede kilde vises forskellige softknapper i displayet. Rør ved skærmen for at aktivere funktionen. 3 * Markerede knapper kan omkonfigureres under opsætningen. Se s. 44. Min omkonfiguration: TV DTV BEMÆRK! Se generelle oplysninger om brug af fjernbetjeningen i den medfølgende vejledning.

5 Indledning 3 Display og menuer Oplysninger om den valgte kilde vises øverst på skærmen. Du kan justere indstillingerne ved hjælp af skærmmenuerne. Naviger i menuer Menunavn Valgmuligheder Informationsfelt Når en menu vises på skærmen, kan du flytte mellem valgmulighederne, få vist indstillinger eller angive data. Se og gem film, og lyt til forskellige kilder, f.eks. en tilsluttet set-top box eller et musikanlæg. TV eller DVD Menu Vælg zone på fjernsynet TV SETUP TUNING PLAY TIMER OPTIONS STAND POSITIONS Tænd for fjernsynet select + Vælg mulighed/ Angiv data indstilling Tænd for Blu-rayafspilleren (ekstraudstyr) Vis menu 0 9 GO BACK Åbn undermenu/ gem indstilling Vælg mulighed Luk menuer* 4 Se fjernsyn Tekst-tv Brug Blu-ray-afspilleren Nem anvendelse Vigtigt se flere oplysninger på: Fjernbetjening Instruktionerne i denne vejledning beskriver overvejende betjening med Beo5 fjernbetjeningen, men du kan også betjene fjernsynet med Beo4. På den udfoldelige side i denne vejledning kan du se en oversigt over knapperne på Beo5 og Beo4. Se generelle oplysninger om brug af fjernbetjeningen i den medfølgende vejledning. 4 * BEMÆRK! Hold knappen STOP inde for at lukke menuen.

6 4 Se fjernsyn Vælg nummeret på en fjernsynskanal, eller skift til en anden kanal eller kilde. Juster lydstyrken, skift lydtype eller sprog, og drej fjernsynet. Betjening med Beo5 Aktiver fjernsynskilden for at bruge disse funktioner Tænd for fjernsynet Kanalnavn Kanalnummer Vælg en tv-kanal TV CHANNEL LIST CNN 1 2 DISCOVER 3 CWNBC 4 BBCWORLD SUPER CH 9 10 CRIME TV 11 CINEMA MOVIE NW Åbn en kanalliste Juster lydstyrken more select Drej fjernsynet Angiver, at der er flere kanaler Se to kilder Opdel skærmen, så du kan se to kilder på samme tid.* 1 Sluk for fjernsynet Gode råd 1 * To kilder Du kan åbne to videokilder. Brug Byt om til at få det venstre og højre billede til at skifte plads. Brug BACK til at lukke funktionen og vælge kilden til venstre. Du kan også bare vælge den kilde, du ønsker at bruge. Se også information om HDMI-kilder på s. 40.

7 5 Betjening med Beo4 TV TV eller Forrige eller Vælg Aktiver tal Vælg kanal Vælg forrige kanal Vælg Vælg kanal Forrige kanal Hold nede for at åbne kanalliste Vælg side Vælg kanal eller Accepter Hold nede for at aktivere eller Vælg side eller kanal, og accepter Juster lydstyrken. Drej hurtigt mod uret for at slå lyden fra Få lyden tilbage ved at dreje hjulet til en af siderne Juster lydstyrken Tryk i midten af knappen for at slå lyden fra Position Stand Drej eller Drej eller 1 9 LIST eller Drej fjernsyn Vælg position* 2 Vælg STAND Drej fjernsynet 1 9 Vælg position* 2 Dobbeltbillede DVD Byt om LIST DVD 0 Vælg kilde Byt om på billederne Vælg P-AND-P Vælg kilde Byt om på billederne 2 * Fjernsynets positioner Position 1 er yderste til venstre, og Position 9 er yderste til højre. BEMÆRK! Standen skal kalibreres, før standfunktionen kan anvendes. Se s. 45. Du kan forudindstille de positioner, som fjernsynet skal dreje til. Se s. 48.

8 6 Tekst-tv Naviger i tekst-tv ved hjælp af menulinjen øverst på tekst-tv-siden eller piletasterne på Beo5. Betjening med Beo5 Aktiver tekst-tv for at bruge disse funktioner Start tekst-tv Få adgang til startsiden på tekst-tv. Aktuel side Skift kanal Flyt til sider Få adgang til tekst-tv-sider, du gerne vil se. PAGE CHANNEL LARGE HALT REC SETUP P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 Skift tekst-tv-tjeneste* 1 Få adgang til tekst-tv-sider på andre kanaler. Stop bladring i undersider Få vist skjulte meddelelser... m.m. Stop bladring i undersider Opret MEMO-sider Der er ni tilgængelige MEMO-sider for hver kanals tekst-tv-tjeneste.* 2 Få vist en MEMO-side MEMO er kun tilgængelig, hvis du har gemt MEMO-sider. Pilen angiver, at der er flere tilgængelige valgmuligheder. Få vist skjult tekst under REVEAL, og foretag indstillinger under SETUP. Slet en MEMO-side Afslut tekst-tv Afslut tekst-tv-funktionen. Ordforklaring Beo5 tekst-tvpegefunktion centerknappen for at gå til en sidehenvisning, og tryk på BACK for at gå tilbage. Brug de inderste piletaster på Beo5 til at navigere i sidehenvisningerne på en tekst-tv-side. 1 * Tekst-tv-tjeneste Hver kanal har sin egen tekst-tv-tjeneste. Skift nemt mellem tekst-tv-sider på forskellige kanaler. MEMO-sider Gem en tekst-tv-side som en MEMO-side, og få hurtigt adgang til den. Forstørret tekst-tv Gør tekst-tv-siden større ved at åbne tekst-tv, flyt til LARGE i menulinjen, og tryk gentagne gange på centerknappen for at skifte mellem øverste og nederste sidehalvdel og normal sidestørrelse.

9 7 Betjening med Beo4 Tekst Tryk gentagne gange for at ændre skærmvisning TEXT 0 9 eller 0 9 eller Vælg side Flyt til PAGE Vælg side Gå til indekssider (100, 200, ) Vælg side Flyt til PAGE, og vælg Indekssider Flyt til CHANNEL, eller flyt til MEMO og derefter til CHANNEL Åbn kanallisten Vælg kanal Accepter Flyt til CHANNEL, eller flyt til MEMO og derefter til CHANNEL Tryk, vælg kanal, og accepter STOP eller eller 0 9 STOP eller 0 9 Stop bladring Flyt til HALT Vælg underside Start bladring Stop bladring Vælg underside, og start bladring igen igen Flyt til REVEAL Accepter Flyt til REVEAL Accepter 0 9 Vælg side Flyt til SETUP Accepter Gem aktuel side Flyt til BACK Accepter 0 9 Vælg side Flyt til SETUP Accepter og gem Flyt til CHANNEL eller MEMO Vælg MEMO-side Flyt til CHANNEL eller MEMO Vælg MEMOside Flyt til SETUP Accepter Vælg MEMOside Slet Flyt til SETUP Tryk på Vælg side Tryk to gange BACK EXIT 2 * Tekst-tv-undertekster Todelt skærm Hvis du ønsker automatisk visning af undertekster fra tekst-tv på en bestemt kanal, skal du gemme tekst-tv-siden med disse undertekster som MEMO-side 9. Tekst for at skifte mellem todelt skærm og fuld skærm, når tekst-tv er aktiveret. BEMÆRK! Hvis dit fjernsyn er forbundet med et andet fjernsyn via et Master Link kabel, kan de gemte MEMO-sider ikke ses på begge fjernsyn. MEMO-sider skal gemmes manuelt på hvert enkelt fjernsyn.

10 8 Brug Blu-ray-afspilleren Hvis dit fjernsyn er udstyret med en Blu-ray-afspiller (ekstraudstyr), kan du både se Blu-ray-diske og dvd'er. Med Blu-ray-diske vises menuen i blå farver, og med dvd'er vises menuen i røde farver. Betjening med Beo5 Aktiver Blu-ray-afspilleren som kilde for at bruge disse funktioner Tænd for Blu-ray-afspilleren SHIFT INFO 1 DISC MENU 2 POPUP/TITLE 3 AUDIO 4 Vælg en funktion Åbn forskellige menuer, f.eks. menuen INFO for at flytte til en specifik optagelse eller et specifikt kapitel/tidspunkt. Skift lydspor/ undertekstsprog eller vinkel. Afspil en disk SUBTITLES 5 REPEAT 6 BONUS VIEW 7 DVD SETUP 8 Sæt afspilning på pause, eller stands den Sæt afspilning af en disk på pause, eller stands den helt. Ikke alle Blu-ray-diske understøtter funktionen for genoptaget afspilning. Langsom afspilning Afspilning i langsom gengivelse.* 1 LOAD-felt LOAD-feltet under skærmen, og anbring disken i skuffen, så mærkaten vender opad. Hold LOAD-feltet inde for at starte afspilningen. Vigtigt: Adaptere må ikke anvendes! Skift kapitler eller numre Gå trinvist gennem kapitler/numre på en disk. Sluk for Blu-ray-afspilleren Gode råd Menuerne VINKEL og BONUS VIEW Menuen OPSÆTNING 1 * Langsom afspilning Menuerne VINKEL og BONUS VIEW vises, såfremt AFSPILNINGSSTATUS er indstillet på UDVIDET i menuen OPSÆTNING, og oplysningerne er tilgængelige. Brug hovedmenuen til at lave dine egne indstillinger for afspilning. Det er ikke muligt at afspille baglæns i langsom gengivelse. BEMÆRK! På Beo4 skal du først trykke på den gule knap for at aktivere afspillerens funktioner, f.eks. for at genoptage afspilningen.

11 9 Betjening med Beo4 DVD DVD MENU eller 1 8 Vælg funktion Åbn menuoverlayen Vælg funktion PLAY Start afspilning Start afspilning STOP Tryk én gang for pause, og tryk igen for stop. Ved tredje tryk startes forfra på disken PLAY Genoptag afspilning STOP Tryk én gang for pause, og tryk igen for stop. Ved tredje tryk startes forfra på disken Genoptag afspilning STOP Sæt Langsom afspilningen afspilning på pause Vis ét billede ad gangen PLAY Genoptag afspilning STOP Sæt afspilningen på pause Langsom afspilning, eller vis ét billede ad gangen Genoptag afspilning eller Gå trinvist gennem kapitler/numre. Søg under afspilning PLAY Genoptag afspilning eller Gå trinvist eller søg Genoptag afspilning TV eller TV eller Fjernsynsmenu Håndtering af diske Når DVD er valgt som kilde, skal du trykke to gange på MENU på Beo4 for at åbne fjernsynets hovedmenu. Hvis formatet på en ilagt disk ikke genkendes, skubbes disken ud, og ILÆG vises i displayet. Undersøg disken for fejl såsom fingeraftryk eller ridser. Disken kan også have et inkompatibelt format. BEMÆRK! Hvis du har en Beo4, skal du trykke to gange, hvis du bliver bedt om at trykke på en farvet knap.

12 10

13 Indhold BeoLink BeoLink system 14 Tilslut og opsæt et musiksystem 16 Tilslut og opsæt et BeoLink system 17 Fjernsynet i et linkrum 18 To fjernsyn i samme rum BeoLink system Tilslut og opsæt et musiksystem Tilslut og opsæt et BeoLink system BeoLink

14 12 BeoLink system Hvis du har et BeoLink system, kan du betjene alle tilsluttede kilder fra både hovedrum og linkrum. Betjening med Beo5 Aktiver hoved- eller linkrumskilder Fjernsynslyd på musiksystemets højttalere Lyt til lyd fra en fjernsynskilde over musiksystemets højttalere. Linkrum Musik over fjernsynshøjttalerne Lyt til musik over fjernsynets højttalere. Brug en kilde, der findes i ét rum Aktiver en hoved- eller linkrumskilde fra et linkrum. Kildetypen findes kun i ét rum. Brug en linkrumskilde Aktiver en linkrumskilde i et linkrum. Kildetypen findes i begge rum. Hovedrum Brug en hovedrumskilde Aktiver en hovedrumskilde i et linkrum. Kildetypen findes i begge rum. Stereolyd i et linkrum Hvis stereolyd vælges i linkrummet, kan du ikke fordele andre hovedrumskilder til linkrumssystemet.* 1 Gode råd Option Hovedrumskilde Linkrumskilde Musiksystem Produkterne skal have de rigtige Option-indstillinger for at fungere korrekt. Se s. 14. Dette er den centrale kilde, hvorfra du kan fordele lyd og billede til linkrumskilder. Denne kilde er placeret i linkrummet, og gennem kilden kan du modtage lyd og billede fra tilsluttede hovedrumskilder. Det er kun Bang & Olufsen musiksystemer med Master Link, der understøtter integration med fjernsynet.

15 13 Betjening med Beo4 TV LIST TV Vælg zone for musiksystemets højttalere Vælg videokilde Vælg AV* 2 Vælg videokilde CD LIST CD Vælg zone for fjernsynshøjttalere Vælg lydkilde Vælg AV* 2 Vælg lydkilde RADIO Vælg kilde Betjen kilde, som du plejer Vælg kilde Betjen kilde, som du plejer RADIO TV Vælg kilde Betjen kilde, som du plejer Vælg kilde Betjen kilde, som du plejer TV Link TV LIST TV Vælg kilde Betjen kilde, som du plejer Vælg LINK* 2 Vælg kilde Betjen kilde, som du plejer TV Tænd for fjernsynet AV DTV TV LIST DTV Vælg hovedrumskilde Tænd for Vælg AV* 2 Vælg fjernsynet hovedrumskilde 1 * Lyd Ændringer i linkrumsopsætning Lyd, som fordeles fra en videokilde i hovedrummet, f.eks. en set-top box, til linkrummet, udsendes normalt i mono. Du kan dog også vælge stereolyd. Hvis du flytter dine linkrumsprodukter til andre rum, skal du huske at få din Beo5 fjernbetjening rekonfigureret hos din Bang & Olufsen forhandler. 2 * BEMÆRK! For at få vist AV og LINK på Beo4 skal du først føje den til fjernbetjeningens liste over funktioner. Se vejledningen til Beo4.

16 14 Tilslut og opsæt et musiksystem Hvis du slutter et kompatibelt musiksystem fra Bang & Olufsen til fjernsynet ved hjælp af et Master Link kabel, opnår du fordelene ved et integreret musik-/videosystem. 1. Tilslut musiksystemet Slut et Master Link kabel til stikkene mærket MASTER LINK på fjernsynet og musiksystemet. MASTER LINK MASTER LINK 2. Indstil Option for fjernsyn Hvis dit fjernsyn er blevet sat op i et AVsystem, skal det indstilles til den korrekte Option. Sæt hele systemet på standby først, og stil dig foran fjernsynet. og Hold nede Option pgm Vælg den zone, hvor fjernsynet står og Hold nede LIST LIST LIST 0 9 Vælg OPTION?, og accepter Vælg V.OPT Vælg Option 3. Indstil Option for musiksystem og Option pgm Indstil musiksystemet til den korrekte Option. Sæt hele systemet på standby først, og stil dig foran musiksystemet. Hold nede Vælg den zone, hvor musiksystemet står og Hold nede LIST LIST LIST 0 9 Vælg OPTION?, og accepter Vælg A.OPT Vælg Option Gode råd Højttalere til fjernsyn og musiksystem Valg af Option Afspil en cd på dit musiksystem ved hjælp af de højttalere, der er tilsluttet fjernsynet, eller tænd for et fjernsynsprogram, og send lyden til højttalerne i dit musiksystem. Hvis du har en Beo4 fjernbetjening, kan Option for fjernsynet være 1, 2 eller 4 i et hovedrum og 5 eller 6 i et linkrum. Option for musiksystemet kan være 0, 1, 2, 5 eller 6. Se også s. 17.

17 15 Musiksystemet og fjernsynet kan placeres i det samme rum eller i to rum, hvor fjernsynet placeres i det ene rum, og musiksystemet med et sæt højttalere placeres i det andet. Vælg Option Inden du kan indstille den korrekte Option med Beo5 fjernbetjeningen, skal du vælge den zone, hvor dit produkt står. Se s. 14. På denne side kan du få et overblik over mulighederne, så du kan indstille den korrekte Option med Beo4 fjernbetjeningen. Option 2 Option 0 Fjernsynet og musiksystemet opsættes i samme rum med alle højttalere tilsluttet fjernsynet. Indstil fjernsynet til Option 2 og musiksystemet til Option 0. Option 1 Option 1 Fjernsynet (med eller uden ekstra højttalere) og musiksystemet (med et tilsluttet sæt højttalere) sættes op i det samme rum. Indstil fjernsynet til Option 1 og musiksystemet til Option 1. Option 2 Option 2 Musiksystemet opsættes i et rum, og fjernsynet (med eller uden ekstra højttalere) opsættes i et andet. Indstil fjernsynet til Option 2 og musiksystemet til Option 2. Option Se oplysninger om Option 4, 5 og 6 på s BEMÆRK! Det er ikke alle Bang & Olufsen musiksystemer, der understøtter integration med fjernsynet.

18 16 Tilslut og opsæt et BeoLink system Tilslut og opsæt et BeoLink system for at se billeder og høre lyd i linkrum. Du kan f.eks. slutte fjernsynet i stuen til et andet videosystem eller til et sæt højttalere i et andet rum. Foretag linktilslutninger Det er nødvendigt at slutte en RFlinkforstærker til hovedrumsfjernsynet og linkrumsfjernsynet for at fordele videosignaler til linkrum.* 1 TV LINK TV MASTER LINK Slut Master Link kablet til stikket mærket MASTER LINK på fjernsynet. Slut et almindeligt antennekabel til stikket mærket LINK TV i det primære tilslutningspanel for at fordele videosignaler til linkrum. Træk derefter antennekablet til RF-linkforstærkeren og Master Link kablet til linkrummet. Følg den vejledning, som er vedlagt udstyret til linkrummet. RF Link Amplifier Tænd for systemmodulatoren Hvis du har en musikopsætning, såsom BeoLink Active/Passive, og du vælger at sætte et ikke-linkbart fjernsyn op i samme rum, skal du sætte systemmodulatoren på TIL. Fabriksindstillingen er AUTO, og den skal anvendes, hvis du bruger et linkbart fjernsyn fra Bang & Olufsen. Vælg ØVRIGE MULIGHEDER i menuen TV- OPSÆTNING Vælg LINK i menuen TILSLUTNINGER Vælg MODULATOR Få vist TIL Accepter Skift linkfrekvens Hvis f.eks. en tv-kanal i dit område sendes på samme frekvens som fabriksindstillingen for BeoLink systemet (599 MHz), skal du indstille systemmodulatoren på en ledig frekvens.* 2 Vælg ØVRIGE MULIGHEDER i menuen TV- OPSÆTNING Vælg LINK i menuen TILSLUTNINGER Vælg FREKVENS Find ledig frekvens Accepter Gode råd 1 * Tilsluttet udstyr 2 * Linkfrekvens Hvis der allerede er sluttet et musiksystem til stikket MASTER LINK, og du ønsker at tilslutte flere produkter, skal du dele Master Link kablet i to og forbinde dem med kablet fra linkrummet ved hjælp af en særlig samledåse. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få hjælp. Når du ændrer linkfrekvensen på hovedrumsfjernsynet, skal du sørge for, at linkfrekvensen i linkrummet er den samme. BEMÆRK! Kun kilder med et analogt signal kan fordeles fra hovedrumsfjernsynet til linkrumssystemet.

19 Fjernsynet i et linkrum 17 Hvis du har et BeoLink system, kan du betjene alle tilsluttede systemer via fjernsynet i et linkrum. Tilslut et linkrumsfjernsyn Følg denne fremgangsmåde, når du tilslutter fjernsynet til brug i et linkrum. 1 Sæt linkrumsfjernsynets stik i stikkontakten. 2 Programmer linkrumsfjernsynet til den rigtige Option vha. fjernbetjeningen. 3 Tag linkrumsfjernsynets stik ud af kontakten. 4 Foretag de nødvendige tilslutninger. 5 Sæt linkrumsfjernsynets stik i stikkontakten igen. Indstil Option for et linkrumsfjernsyn og Option pgm For at hele systemet kan fungere korrekt, er det vigtigt at sørge for, at fjernsynet i linkrummet er indstillet til den korrekte Option, før du slutter det til systemet i hovedrummet. Stil dig foran linkrumsfjernsynet. Hold nede og Hold nede LIST Vælg OPTION?, og accepter Vælg den zone, hvor fjernsynet står LIST LIST 6 Vælg V.OPT Vælg Option 6* 1 Timerprogrammering Programmer en timerindstilling på fjernsynet i hovedrummet. 1 * BEMÆRK! Hvis du har en Beo4, og du tilslutter fjernsynet til brug i et linkrum, hvor andre linksystemer allerede er tilsluttet (såsom højttalere), skal du indstille fjernsynet til Option 5 i stedet.

20 18 To fjernsyn i samme rum Hvis du har to fjernsyn i det samme rum og bruger samme fjernbetjening til begge fjernsyn, er det vigtigt, at fjernsynene er indstillet til hver sin Option, så de virker korrekt. Indstil den rigtige Option Hvis du anbringer et fjernsyn i et rum, hvor du i forvejen har et Bang & Olufsen fjernsyn, og kommandoer fra fjernbetjeningen kan modtages af begge fjernsyn, skal du ændre Option-indstillingen på det ene fjernsyn for at undgå at aktivere begge fjernsyn samtidig. Stil dig foran et af fjernsynene. og Hold nede og Hold nede LIST Option pgm Vælg OPTION?, og accepter Vælg den zone, hvor fjernsynet står* 1 LIST LIST 4 Vælg V.OPT Vælg Option 4 Beo5 betjen fjernsynene Som regel kan du aktivere en kilde blot ved at trykke på den relevante kildeknap, men hvis du har to fjernsyn i det samme rum, skal du først huske at vælge zonen for det fjernsyn, du ønsker at bruge (hvis du har en Beo5). Zone A TV BeoVision 7 Zone A BeoVision 7 Zone B Vælg den zone, hvor fjernsynet står TV Vælg kilde Zone B TV Gode råd Tekst-tv med Option 4 For at bruge tekst-tv på et fjernsyn, der er indstillet til Option 4, skal du indstille Beo4 til VIDEO 3. Det begrænser de Beo4 funktioner, der kan bruges sammen med fjernsyn, som er indstillet på en anden Option. Se flere oplysninger i vejledningen til Beo4. 1 * BEMÆRK! Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for oplysninger om valg af zone.

21 19 Beo4 betjen fjernsynet i Option 4 Som regel kan du aktivere en kilde blot ved at trykke på den relevante kildeknap, men hvis dit fjernsyn er indstillet til Option 4, skal du gøre følgende for at aktivere en kilde med Beo4. Hvis du ønsker en separat fjernbetjening til det ene fjernsyn, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler. LIST LINK TV BeoVision 7 Option 4 LIST Vælg LINK TV Vælg kilde TV LINK på Beo4 For at få vist LINK på Beo4 skal du først føje den til fjernbetjeningens liste over funktioner. Se yderligere oplysninger i vejledningen til Beo4.

22 20

23 Indhold Avanceret brug Surround sound og hjemmebiograf 23 Lydtype 24 Wake-up Timer 25 Tænd/sluk via timer 26 Rediger og tilføj tv-kanaler 27 Juster billed- og lydindstillinger 28 Pinkodesystemet 29 Tuneropsætning 30 Betjen andet udstyr med Beo5 eller Beo4 Surround sound og hjemmebiograf Lydtype Wake-up timer Tænd/sluk via timer Rediger og tilføj tv-kanaler... Avanceret brug

24 22 Surround sound og hjemmebiograf Når du tilføjer Bang & Olufsen højttalere og en projektor, kan du forvandle dit fjernsyn til en hjemmebiograf med surround sound. Du kan også vælge et billedformat for at tilpasse fjernsynsoplevelsen. Vælg højttalere til filmlyd Fjernsynet vælger automatisk den optimale lyd, når du vælger en kilde, men du kan selv vælge en tilgængelig højttalerkombination, der passer til den kilde, du bruger. Åbn Scene i displayet på Beo5* 1 Vælg Højttaler i displayet Vælg højttalerkombination* 2 Tilstand 1 Tilstand 2 Tilstand 3 Tilstand 4 Tilstand 5 Vælg billedformat Fjernsynet tilpasser automatisk billedet, så det fylder så meget som muligt af skærmen, når du vælger en kilde, men du kan også selv vælge et format. Åbn Scene i displayet på Beo5* 1 Vælg Billede i displayet Vælg format* 2 Juster billedet op eller ned Standard Til panoramabillede eller 4:3 Zoom Billedet justeres lodret Wide Til billeder i ægte 16:9-bredformat Skift til hjemmebiograf Flyt billedet fra fjernsynsskærmen op på en tilsluttet projektorskærm. Åbn Scene i displayet på Beo5* 1 Vælg Biograf i displayet Vælg Biograf for at skifte mellem hjemmebiograf og fjernsynstilstand Gode råd 1 * Menuen Scene 2 *Optimer og Variant Skift tilstand Få vist FORMAT for billedformater og hjemmebiograf og SPEAKER for højttalerkombinationer på Beo4. Højttalerkombinationen eller billedformatet optimeres, hvis du trykker på Optimer på Beo5. GO på Beo4. Hver gang du trykker på Variant på Beo5, vælger du en variant af Standard. eller på Beo4. LIST, indtil FORMAT vises, og tryk derefter på 0 for at skifte mellem hjemmebiograf og fjernsynstilstand på Beo4. BEMÆRK! Hvis du kun har sluttet to fronthøjttalere til fjernsynet, kan du vælge Tilstand 1-3. Du kan slutte op til to BeoLab subwoofere til dit fjernsyn.

25 Lydtype 23 Skift mellem tilgængelige lydtyper, mens du ser fjernsyn. Skift lydtype eller sprog Skift mellem tilgængelige lydtyper og sprog. Åbn lydtype Tryk gentagne gange for at vælge Lyd Lyd Lydtype eller sprog Gem din foretrukne lydtype, når du indstiller tv-kanaler. Se s. 26.

26 24 Wake-up Timer Du kan få fjernsynet til at tænde automatisk med Wake-up Timeren. En Wake-up Timer aktiveres kun én gang, varer en time og slettes, når den er blevet udført. Angiv en Wake-up Timer Vælg kilde, kanalnummer og starttidspunkt. Åbn menuen TV-OPSÆTNING Vælg menuen TÆND/SLUK VIA TIMER Vælg menuen WAKE-UP TIMER Angiv og accepter indstillinger Kontroller eller slet en Wake-up Timer Kontroller eller slet indstillingerne for en Wake-up Timer Åbn menuen TV-OPSÆTNING Vælg menuen TÆND/SLUK VIA TIMER Vælg menuen WAKE-UP TIMER Rediger og accepter indstillinger WAKE UP TIMER PLAY TIMER SOURCE TV TIMER ON / OFF OFF CHANNEL GROUP PLAY TIMER INDEX CHANNEL 21 BBC PLAY TIMER PROGRAMMING START TIME 07:00 WAKE UP TIMER 07:00 ON / OFF ON store store Gode råd Wake-up Timer En Wake-up Timer gælder kun for det fjernsyn, den er blevet programmeret på. Sørg for, at uret er indstillet til det rigtige klokkeslæt, så Wake-up Timeren udføres korrekt. BEMÆRK! Fjernsynet kan ikke indstilles til tidsindstillet afspilning eller tidsindstillet standby, før Wake-up Timeren er blevet udført eller deaktiveret.

27 Tænd/sluk via timer 25 Du kan indstille dit fjernsyn til at tænde og slukke automatisk ved at programmere tidsindstillet afspilning eller tidsindstillet standby i hovedrummet. Tidsindstillet afspilning og standby Indstil dit fjernsyn til at tænde og slukke automatisk på samme dag og tidspunkt hver uge. Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og vælg menuen TÆND/SLUK VIA TIMER Vælg menuen MANUEL PROGRAMMERING Kildenavnene svarer til det, kilderne er registreret som i menuen TILSLUTNINGER. Vælg kilde TV DTV Angiv og accepter indstillinger DTV2 (V.AUX) V.AUX2 V.MEM DVD DVD2 CD N.MUSIC N.RADIO A.MEM RADIO DTV RADIO STANDBY Aktiver TÆND/SLUK VIA TIMER Indstil timeren på TIL, hvis fjernsynet skal timerindstilles. Åbn menuen TV-OPSÆTNING Vælg menuen TÆND/SLUK VIA TIMER Vælg menuen TIMER TIL/FRA Vælg TIL, og accepter Få vist, rediger eller slet en timer Få vist, rediger eller slet en timer fra listen over indstillinger, du har angivet. Åbn menuen TV-OPSÆTNING Vælg OVERSIGT i menuen TÆND/SLUK VIA TIMER Vælg timer Rediger indstillinger, eller slet timer Timerindstilling Sikkerhed Angiv op til seks timerindstillinger. Sørg for, at uret er indstillet til det rigtige klokkeslæt, så timerne udføres korrekt. Se s. 48. Fjernsynet kan ikke indstilles til tidsindstillet afspilning eller tidsindstillet standby, før Wake-up Timeren er blevet udført eller deaktiveret. Af sikkerhedsmæssige årsager kan standen ikke dreje eller vippe, hvis fjernsynet er blevet tændt via en timerindstilling. BEMÆRK! Linkrumssystemer kan også programmeres til tidsindstillet afspilning eller tidsindstillet standby. Du skal dog programmere timere på dit hovedrumssystem og aktivere dem på dit linkrumssystem.

28 26 Rediger og tilføj tv-kanaler Du kan ændre den rækkefølge, som kanalerne vises i, og give dem et navn du selv vælger. Du kan også slette en kanal og tilføje nye kanaler. Forudindstil op til 99 tv-kanaler på hvert sit kanalnummer. Flyt en kanal Du kan flytte tv-kanaler til de ønskede kanalnumre. Åbn menuen TV-OPSÆTNING Vælg REDIGER PROGRAMMER i menuen PROGRAM- INDSTILLING Vælg kanal Følg instruktionerne på skærmen Navngiv en kanal Navngiv tv-kanalerne, så de er nemme at finde. Åbn menuen TV-OPSÆTNING Vælg REDIGER PROGRAMMER i menuen PROGRAM- INDSTILLING Vælg kanal Angiv og accepter indstillinger Slet en kanal Slet kanaler, du ikke ønsker at beholde. Åbn menuen TV-OPSÆTNING Vælg REDIGER PROGRAMMER i menuen PROGRAM- INDSTILLING Vælg kanal Flyt Tryk to gange for at slette Juster indstillede kanaler Finjuster kanalmodtagelsen, angiv tilstedeværelsen af kodede kanaler, og vælg lydtyper etc. Åbn menuen TV-OPSÆTNING Vælg MANUEL SØGNING i menuen PROGRAM- INDSTILLING Vælg punkt Følg instruktionerne på skærmen Genindstil via automatisk indstilling Genindstil alle tv-kanaler automatisk. Bemærk, at alle dine kanalindstillinger forsvinder. Åbn menuen TV-OPSÆTNING Vælg menuen PROGRAM- INDSTILLING Vælg menuen AUTOMATISK SØGNING Start automatisk søgning Tilføj nye kanaler Tilføj kanaler, som f.eks. er blevet flyttet af udbyderen. Indstil kanaler via menuen TILFØJ KANALER, hvis du ikke ønsker at ændre de allerede indstillede kanaler, og hvis du vil beholde kanalnavne, rækkefølge og indstillinger, der er gemt for disse kanaler. Åbn menuen TV-OPSÆTNING Vælg menuen PROGRAM- INDSTILLING Vælg menuen TILFØJ KANALER Start tilføjelse af kanaler Gode råd MANUEL SØGNING TV-SYSTEM Under MERE i menuen MANUEL SØGNING kan du få adgang til menupunkterne FINJUSTERING, (DEKODER), (TV-SYSTEM) og LYD. Hvis punktet TV-SYSTEM vises, skal du sørge for, at det korrekte sendesystem vises, inden du begynder søgningen: B/G (PAL/SECAM BG), I (PAL I), L (SECAM L), M (NTSC M) og D/K (PAL/SECAM D/K). Få yderligere oplysninger hos din forhandler. BEMÆRK! Hvis kanaler udsendes med to lydspor, og du ønsker begge sprog, kan du gemme kanalen to gange én gang for hvert sprog.

29 Juster billed- og lydindstillinger 27 Billed- og lydindstillinger er fabriksindstillet på værdier, der passer til de fleste fjernsyn. Hvis du har behov for det, kan du dog justere disse indstillinger, så de passer til dig. Juster billede Juster lys, farve og kontrast. Se oplysninger om billedformat på s. 22. Justering af indstillingen for TINT gælder kun den aktuelle kanal. Åbn menuen TV-OPSÆTNING Vælg menuen ØVRIGE MULIGHEDER Vælg menuen BILLEDJUSTERING Angiv og accepter indstillinger Fjern billedet Fjern billedet midlertidigt fra skærmen. Åbn Scene i displayet på Beo5 Vælg Billede Vælg Billede fra for at fjerne/gendanne billedet Juster lyd Forudindstil lydstyrke, bas, diskant eller loudness, op til to tilsluttede BeoLab subwoofere og to højttalerkombinationer som standard. Indholdet af menuen LYD varierer, alt efter hvilket udstyr der er tilsluttet fjernsynet. Se også s. 22 om højttalerkombinationer. Åbn menuen TV-OPSÆTNING Vælg LYD i menuen ØVRIGE MULIGHEDER Vælg menuen JUSTERING Angiv og accepter indstillinger SOUND ADJUSTMENT VOLUME... BASS... TREBLE... SUBWOOFER... LOUDNESS ON DEFAULT VIDEO SPEAKER3 DEFAULT AUDIO SPEAKER2 PICTURE BRIGHTNESS... CONTRAST... COLOUR... TINT... SIZE... HOR. SIZE... VERT. SIZE... HOR. POSITION... VERT. POSITION... Kun NTSC-signal Kun 1080p/i-signal Kun VGA-signal store select Midlertidige indstillinger STAND. VIDEO STAND. AUDIO Hold knappen BACK inde i stedet for centerknappen, når du accepterer indstillinger, hvis du kun vil gemme billed- og lydindstillinger, indtil du slukker for fjernsynet. Den valgte højttalerkombination i undermenuen STAND. VIDEO aktiveres automatisk, når du tænder for en videokilde, der er tilsluttet fjernsynet. Den valgte højttalerkombination i undermenuen STAND. AUDIO aktiveres automatisk, når du tænder for en audiokilde, der er tilsluttet fjernsynet.

30 28 Pinkodesystemet Pinkodesystemet forhindrer folk, som ikke kender pinkoden, i at bruge fjernsynet. Når pinkodesystemet er aktiveret, og strømmen til fjernsynet har været afbrudt i minutter, træder systemet i kraft. Aktiver pinkodesystemet Indtast en firecifret pinkode for at aktivere systemet. Åbn menuen TV-OPSÆTNING Tryk to gange STOP Indtast en firecifret kode, og accepter Indtast koden igen, og accepter Skift pinkoden Skift den valgte pinkode.* 1 Åbn menuen TV-OPSÆTNING Tryk to gange STOP Indtast pinkode, accepter, og vælg NY PINKODE Indtast en ny kode, accepter, indtast koden igen, og accepter igen Slet pinkoden Slet den valgte pinkode. Åbn menuen TV-OPSÆTNING Tryk to gange STOP Indtast pinkode, og accepter Vælg SLET PINKODE, og accepter Indtast pinkoden Hvis du ikke kan tænde for fjernsynet, efter strømmen har været frakoblet, skal du vente 30 sekunder og prøve igen. Indtast pinkode Accepter Hvis du glemmer pinkoden Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at modtage en femcifret masterkode. Hold knappen nede, når fjernsynet beder om en pinkode, for at få vist de fem felter* 2 Indtast den femcifrede masterkode Accepter sletning af pinkoden, og aktiver derefter pinkodesystemet igen Gode råd 1 * Skift pinkode Forkert pinkode Hvis du ændrer pinkoden mere end fem gange inden for tre timer, bliver menuen PINKODE utilgængelig i tre timer, medmindre fjernsynets stik tages ud af stikkontakten. Hvis du indtaster koden forkert fem gange i træk, slukker fjernsynet i tre timer. I dette tidsrum er betjening ikke mulig. Hvis fjernsynets stik tages ud af stikkontakten, nulstilles perioden på tre timer. BEMÆRK! Hvis du bliver bedt om at indtaste en pinkode, første gang du tænder for fjernsynet, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler. BACK for at annullere indtastning af pinkode og rydde indlæsefelterne. STOP på Beo4. 2 * Hold nede på Beo4 for at få vist de fem felter.

31 Tuneropsætning 29 Deaktiver TV- eller DVB-tuneren, hvis din TV- eller DVB-kilde er en ekstern enhed som f.eks. en set-top box. Deaktiver den interne tuner Hvis du deaktiverer tv-tuneren, kan du aktivere en tilsluttet ekstern enhed med knappen TV. Hvis du deaktiverer DVB-tuneren, kan du aktivere en tilsluttet ekstern enhed med knappen DTV. Åbn menuen TV-OPSÆTNING Vælg TUNEROPSÆTNING i menuen ØVRIGE MULIGHEDER Aktiver/deaktiver TV-TUNER Aktiver/deaktiver DVB, og accepter Deaktiver TV- eller DVB-tuner Menuen PROGRAM- INDSTILLING Hvis du deaktiverer både tv-tuneren og DVB-tuneren, kan du aktivere en ekstern enhed, der fungerer som en tuner, enten med knappen TV eller med knappen DTV. Menuen PROGRAMINDSTILLING er kun tilgængelig, hvis tv-tuneren er aktiveret. Se s. 50. BEMÆRK! Hvis du har tilsluttet en Bang & Olufsen harddiskoptager til dit fjernsyn, frarådes det at deaktivere tv-tuneren.

32 30 Betjen andet udstyr med Beo5 eller Beo4 Den indbyggede Peripheral Unit Controller fungerer som en tolk mellem tilsluttet videoudstyr (f.eks. en set-top box, en optager eller en dvd-afspiller) og Bang & Olufsen fjernbetjeningen. Betjening med Beo5 Udstyrets hovedfunktioner kan betjenes med en fjernbetjening fra Bang & Olufsen. Det er muligvis ikke alle funktioner, der understøttes. Vælg kilde Vælg funktion Vis menuoverlay* 1 Hvis du har en Beo4, giver menuoverlayen dig hurtig adgang til valgte funktioner. Vælg tilsluttet udstyr Menu eller Åbn menuoverlayen Vælg funktion Direkte betjening med Beo4 Aktiver en funktion uden menuoverlayen. Det tilsluttede udstyr skal være tændt. en farvet knap for at aktivere en funktion Vælg kanal eller Hold knappen nede for at se en programoversigt Gode råd 1 * Menuoverlay 2 * Beo4 Menuoverlayen viser dig dine valgmuligheder for en valgt kilde. Du kan kun åbne menuoverlayen på skærmen med Beo4. Med Beo5 har du adgang til de relevante funktioner via displayet på Beo5. Du kan ikke åbne overlayen i linkrum. I stedet skal du trykke på den ønskede knap eller GO efterfulgt af et tal. På Beo4 skal du trykke på GO, inden du trykker på piletasterne. BEMÆRK! Tuneropsætningen og indstillingerne i menuen TILSLUTNINGER bestemmer, hvilken kildeknap du skal trykke på for at aktivere en ekstern enhed. Se s. 29 og 37.

33 31 Brug fjernbetjeningen fra Bang & Olufsen for at få adgang til funktioner i produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen. Brug produktets menuer Betjen menuen i et tilsluttet produkt via fjernbetjeningen. På Beo4 skal du måske trykke på EXIT i stedet for STOP for at gå tilbage til den forrige menu. Åbn produktets menu Naviger i menuer or Vælg funktion Gå trinvist gennem sider/ kanallister* Angiv oplysninger PROGRAM GUIDE RADIO/TV MODE MENU INFORMATION PROGRAM GROUPS 1 SUBTITLE LANGUAGE 2 AUDIO LANGUAGE 3 SETUP 4 PROGRAM LIST 5 Tænd eller sluk Med nogle tilsluttede produkter skal du trykke på GO og derefter på 0 på Beo4 for at tænde og slukke for produktet. BEMÆRK! Se også den vejledning, der følger med det tilsluttede produkt. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for flere oplysninger om understøttede produkter.

34 32

35 Indhold Installation Fjernsynsopsætning 36 Udvid opsætningen 38 Opsæt ekstraudstyr 40 Tilslutningspaneler 42 Stik til midlertidige tilslutninger 44 Førstegangsopsætning af fjernsynet 46 Højttaleropstilling 48 Yderligere indstillinger 50 Skærmmenuer 50 Rengøring Fjernsynsopsætning Udvid opsætningen Opsæt ekstraudstyr Tilslutningspaneler Stik til midlertidige tilslutninger Installation Opsætning

36 34 Fjernsynsopsætning Følg retningslinjerne for placering og tilslutning, der er beskrevet på denne og de følgende sider. Placer fjernsynet Når du placerer fjernsynet, skal du huske, at den indbyggede motor vil dreje fjernsynet til en foruddefineret position, når du tænder for det. På grund af fjernsynets vægt bør det kun flyttes eller løftes af uddannede serviceteknikere, der bruger det rigtige udstyr. Ventilation Sørg for, at der er plads nok under skærmen til at sikre tilstrækkelig ventilation. Ventilationshullerne må ikke tildækkes! Hvis fjernsynet bliver overophedet, vises en advarselsmeddelelse på skærmen. Sæt fjernsynet på standby (det må ikke slukkes!), så det kan køle af. Du kan ikke bruge fjernsynet, mens det køler af. Motordrejestand eller vægbeslag Indstil det maksimale antal grader, som fjernsynet skal kunne dreje. Se s. 45. Hvis du har en motordrejestand eller et vægbeslag, skal der være plads nok rundt om fjernsynet til, at det kan drejes eller vippes frit. Vigtigt! Vip/drej Når du monterer fjernsynet på en gulvstand eller et vægbeslag, kan du vippe og dreje fjernsynet på nogle af standene. Det er dog kun er nogle af standene, der kan drejes og vippes med fjernbetjeningen. Andre stande kan kun vippes manuelt.

37 35 Placeringsmuligheder Fjernsynet kan placeres på flere måder. Nogle af dem er vist til højre. Oversigt Placering af tilslutningspaneler og andre vigtige ting Dæksel over kortlæser (DVB-HD) og stik til midlertidige tilslutninger, f.eks. kamera og hovedtelefoner. Tryk ind for at åbne, tryk igen for at lukke. 2 Monteringsbeslag til stand eller vægbeslag. 3 Tilslutningspanelets dæksel. Her finder du også tilslutning af strøm. Træk ud forneden for at fjerne dækslet.

38 36 Udvid opsætningen Dit fjernsyn understøtter mange typer ekstraudstyr. Du kan også tilslutte en projektor eller et Home Automation System, så du kan styre belysningen og gardinerne. Videooptagere kan kun tilsluttes AV 1- eller AV 2-stikket. Frakobl fjernsynet Når du udvider din opsætning, skal fjernsynet være frakoblet strømmen. Sluk for fjernsynet Tag fjernsynets stik ud af stikkontakten Tilslut ekstraudstyr Produkter fra andre producenter end Bang & Olufsen kan betjenes med Beo5 ved at slutte en IR-sender fra Bang & Olufsen til hvert produkt. Se også s. 38. Vælg det relevante stik mærket PUC Tilslut produktet Tænd for fjernsynet Sæt altid kabelskjulere på, inden fjernsynet sluttes til strømmen igen. Sæt alle kabelskjulere på Sæt fjernsynets stik i stikkontakten Tænd for fjernsynet Information AUTOMATISK VALG TIMER-OPTAGER HDMI Automatisk valg af tilsluttede kilder, når fjernsynet er tændt og registrerer et signal. Aktiver timeroptagelse for en tilsluttet optager. Kun tilgængelig i menuerne AV1 og AV2 og kan kun aktiveres i én af disse menuer ad gangen. Udstyr tilsluttet via HDMI IN-stikket. Hvis du har indstillet HDMI EXPANDER i menuen TILSLUTNINGER til JA, erstattes valgmuligheden HDMI-C i AV-menuerne med HDMI-C1, HDMI-C2, HDMI-C3 og HDMI-C4.

39 37 Registrer ekstraudstyr Registrer det udstyr, du har tilsluttet fjernsynet, såfremt det ikke registreres automatisk af fjernsynet. Gentag fremgangsmåden for hver stikgruppe. Åbn menuen TV- OPSÆTNING Vælg TILSLUTNINGER i menuen ØVRIGE MULIGHEDER Vælg stikkene i en stikgruppe, og registrer dem Vælg menuen STANDBY- INDSTILLINGER Følg instruktionerne på skærmen Indholdet af menuen TILSLUTNINGER AV1-AV6 DISPLAY 2 HDMI EXPANDER LINK Registrer tilsluttet udstyr Registrer en tilsluttet projektor Aktiver eller deaktiver en HDMI Expander, der er tilsluttet HDMI C-stikket Indstil en linkfrekvens, og aktiver systemmodulatoren Kilder i menuerne AV1-AV6 NONE TV DTV DTV2 (V.AUX) V.MEM DVD DVD2 PC V.AUX2 CENTRE Intet tilsluttet Tilsluttet tv-tuner Udstyr, såsom en set-top box Udstyr, såsom en set-top box Tilsluttet videooptager Blu-ray-afspilleren (ekstraudstyr) Tilsluttet dvd-afspiller eller -optager Tilsluttet computer Udstyr, såsom en spillekonsol Til tilslutning af et kildecenter, som kan indeholde op til seks indbyggede kilder (kun i menuen AV1-AV2) Ovenstående er kun eksempler på registreringer. Du kan registrere ekstraudstyr til en hvilken som helst kilde. Det kan også være nødvendigt at registrere ekstraudstyr i Master Link systemet. (VGA) (Y, Pb, Pr) STANDBYINDSTILLINGER Udstyr tilsluttet via VGA-stikket (AV 5 eller AV 6). Udstyr tilsluttet via Y-, Pb- eller Pr-stikket (AV 2 eller AV 3). Indstil set-top boxen til at slukke, når du skifter kilde, eller når du slukker fjernsynet. Du kan også vælge, at set-top boxen altid skal være tændt, eller at den skal kunne tændes og slukkes manuelt med fjernbetjeningen.

40 38 Opsæt ekstraudstyr Sæt fjernsynet op med videokilder og højttalere Videosignaler Slut dine videosignaler, såsom kabel-, antenneeller satellitsignal, til stikkene vist på illustrationen til højre. POWER LINK 1 SUB Højttalere DVB-T/C ANT 2 Brug Bang & Olufsen Power Link højttalere. Brug de kabler, der følger med højttalerne. Du kan få længere kabler hos din Bang & Olufsen forhandler. ANT 1 POWER LINK 2 6 Ekstra videoudstyr Tilslut mange forskellige typer videoudstyr på samme tid. Her kan du også se eksempler på kildenavne, du kan vælge til udstyret, i menuen TILSLUTNINGER. HDR [VMEM] Digital TV [DTV] BeoMaster [PC] AV 1 AV 2 AV 5 MASTER LINK VGA IR-sendere: Produkter fra andre producenter end Bang & Olufsen kan betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening ved at slutte en IR-sender fra Bang & Olufsen til hvert produkt. Forbind hver sender med det relevante stik mærket PUC i det primære tilslutningspanel. Camera [CAMERA] AV 6 Gode råd Udstyr med HDMI-udgang Udstyr med HDMI-udgang kan tilsluttes ethvert ledigt HDMI-stik, uanset hvilken AV-stikgruppe du har sluttet udstyret til. Se yderligere oplysninger om registrering af tilsluttet udstyr inden brug på s. 37.

41 39 Udvid din opsætning, f.eks. en hjemmebiograf, med en projektor og et Home Automation System. Hjemmebiografopsætning Slut en projektor eller et Home Automation System til fjernsynet, så du kan styre belysningen og gardinerne. IR-modtager Hvis den indbyggede IR-modtager til fjernbetjeningssignalerne er skjult bag en nedtrukket projektorskærm, er det nødvendigt at sætte en ekstern IR-modtager op. PROJECTOR OUT PUC 1+2 IR-IN CINEMA CONTROL Home Automation system Musiksystem Slut et Bang & Olufsen musiksystem med et Master Link stik til dit fjernsyn. Slut det til Master Link stikket i det primære tilslutningspanel. Se også s ML Netledning og stik Den medfølgende netledning er specielt beregnet til fjernsynet. Hvis du ændrer netledningens stik eller beskadiger netledningen, kan det påvirke fjernsynets lyd- eller billedkvalitet. Forbind stikket ~ i det primære tilslutningspanel på dit fjernsyn med en stikkontakt. IR-modtageren lyser rødt, og fjernsynet står på standby og er klar til brug.

42 40 Tilslutningspaneler Alt udstyr, som du slutter til det primære tilslutningspanel, skal registreres i menuen TILSLUTNINGER. Se s. 44. PCMCIA SMARTCARD Analogue CINEMA CONTROL 1 DVB-T/C 2 PROJECTOR OUT A B C D VGA IN 3 ANT DVB-S LINK TV OUT DVI-D OUT HDMI IN CENTRE 1 1 (SUB) VIDEO IN L IN R IN AV 5 SPDIF PUC TTL RS232 PUC 1+2 IR-IN CONTROL 2 CA-modulet har en hævet kant på den ene side, og to hævede kanter på den anden side. Siden med de to hævede kanter skal vende mod højre. Når kortet indsættes, skal den gyldne chip vende opad. AV 1 SPDIF PUC STAND AV 2 Y Y Pb Pb MASTER LINK Pr SPDIF AV 3 Pr SPDIF PUC PUC POWER LINK PCMCIA/SMARTCARD Til et kort eller en enhed, der giver adgang til digitale satellitkanaler. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger om kompatible kort og enhedskombinationer. PROJECTOR OUT (DVI-D OUT) Tilslut en projektor. HDMI IN (A-D) Til en HDMI-videokilde (High Definition Multimedia Interface) eller en computer. Kilderne kan registreres til alle AV-stikgrupperne. Slut en HDMI Expander til HDMI C-stikket. AV 1 Stikgruppe til AV-tilslutning af en primær optager eller set-top box. Du kan også tilslutte andre former for ekstra videoudstyr. AV 2 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. 6 Gode råd HDMI-kilde Du kan se to HDMI-kilder på samme tid, hvis den ene af kilderne er tilsluttet enten HDMI A- eller HDMI B-stikket, og den anden kilde er tilsluttet enten HDMI C- eller HDMI D-stikket.

43 41 Gråtonede stik på illustrationen af det primære tilslutningspanel kan være brugt til interne tilslutninger. Kablerne må ikke frakobles disse stik! AV 3 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. Fjernsynet holder en signalvej åben mellem en optager, der tilsluttet et stik i AV 1-gruppen, og en skrivbar kilde, der er tilsluttet et stik i AV 3-gruppen. Dermed kan du indstille den kilde, der er tilsluttet et stik i AV 3-gruppen, til at tændes automatisk, og indstille en optager tilsluttet AV 1-stikgruppen til tidsindstillet optagelse af kilden i AV 3-gruppen, forudsat at det tilsluttede udstyr understøtter disse funktioner. AV 4 Bruges af Blu-ray-afspilleren (ekstraudstyr) AV 5 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. PUC (AV 1-AV 3, AV 5) Til IR-kontrolsignaler til eksternt udstyr tilsluttet et AV-stik. L-IN, R-IN (AV 5) Højre og venstre linjesignal. VIDEO IN (AV 5) Til et videosignal. Y, Pb, Pr (AV 2-AV 3) Til videosignaler fra en ekstern kilde, såsom en HDTV-kilde. Du kan bruge stikket sammen med et AV-stik eller et digitalt lydstik. SPDIF (AV 1-AV 3, AV 5) Stik til digital lydindgang, f.eks. fra en dvd-afspiller. TTL/RS232 Kun til brug i hotelopsætninger. PUC 1+2 Til en ekstern IR-sender i forbindelse med hjemmebiografopsætninger. IR IN Til en ekstra IR-modtager, når fjernsynet er sat op med en projektor. STAND Til tilslutning af en motordrejestand. MASTER LINK Til et kompatibelt Bang & Olufsen musik- eller videosystem. Stikket bruges også til fordeling af lyd i hele huset via BeoLink. CINEMA CONTROL Til et Home Automation System. (Ethernet)* 1 Til internetforbindelse. VGA IN Stik til tilslutning af en HD-videokilde eller en computer. ANT (1-3) Antenneindgangsstik 1 (analog), 2 (DVB-T/C) eller 3 (DVB-S) fra ekstern antenne/kabel-tv-net. LINK TV OUT Antenneudgang til fordeling af videosignaler til andre rum. CENTRE 1 Til tilslutning af en centerhøjttaler som f.eks. BeoLab 7. Se yderligere oplysninger i den vejledning, der følger med højttaleren. POWER LINK 1-6 Tilslutning af eksterne højttalere i en surround sound-opstilling. 1 (SUB) Stik, der bruges til at tilslutte op til to Bang & Olufsen subwoofere. En kabeldeler til sådanne tilslutninger kan fås hos din Bang & Olufsen forhandler. ~ Strømforsyning Tilslutning til lysnettet. BEMÆRK! Videooptagere kan kun tilsluttes stikgrupperne AV 1 og AV 2, da disse stikgrupper er de eneste, der kan bruges til videoudgang. Slut den primære optager til AV 1 og den sekundære optager til AV 2. 1 * BEMÆRK! Opret kun forbindelse til et lokalt netværk (LAN), der ikke er forbundet med andre netværk uden for din lejlighed/dit hus/din bygning.

44 42 Stik til midlertidige tilslutninger Tilslut hovedtelefoner, og lyt til et tv-program, tilslut et kamera eller en computer, og se billederne på fjernsynsskærmen, eller tilslut et videokamera, og se eller optag dine egne hjemmevideoer. Foretag midlertidige tilslutninger Registrer det tilsluttede udstyr i menuen TILSLUTNINGER, hvis du altid vil kunne aktivere disse stik. SPDIF PHONES L-IN, R-IN Tilslutning af lyd (hhv. venstre og højre lydkanal) fra f.eks. et digitalt kamera eller videokamera. R IN L IN PUC VIDEO IN PUC Til IR-kontrolsignaler til eksternt udstyr. SPDIF Digital lydindgang. S-VIDEO PHONES Tilslutning af stereohovedtelefoner. VIDEO IN Tilslutning af videosignal fra et digitalt kamera eller et videokamera. S-VIDEO Tilslutning af f.eks. en spilkonsol. USB-porten ( ) er kun til brug ved service. Slut en computer til fjernsynet Stikket til fjernsynet, computeren og alt det udstyr, der er tilsluttet computeren, tages ud af stikkontakten. Foretag tilslutningerne, og sæt stikkene i stikkontakten igen. R L Slut kablet til VGA-/HDMI-stikket på fjernsynet. Forbind computerens lydudgang med R-L-stikkene på fjernsynet, hvis du vil høre lyden i de tilsluttede højttalere. VGA Gode råd Hovedtelefoner Få vist computerbillede Drej lydstyrkehjulet hurtigt mod uret for at fjerne lyden fra højttalerne. Drej lydstyrkehjulet til en af siderne for at justere lydstyrken i hovedtelefonerne. Drej lydstyrkehjulet hurtigt mod uret for at gendanne lyden i højttalerne. kildeknappen PC for at få vist billedet på fjernsynet.

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagbeklædning fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoSystem 3. Vejledning

BeoSystem 3. Vejledning BeoSystem 3 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoVision 9. Vejledning

BeoVision 9. Vejledning BeoVision 9 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system.

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system. BeoVision 7 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Blu-ray-menuoversigt, 4 Oversigt over Blu-ray-menuen. Naviger i menuer, 5 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening.

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken beklædning eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING BeoVision 7 Tillæg Skærmmenuer Dette tillæg indeholder rettelser til vejledningen og håndbogen. Størstedelen af rettelserne er til skærmmenuerne, menuen TILSLUTNINGER og stikpanelerne. KANALGRUPPER INDSTILLING

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger. BeoVision 7 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og opsætter

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BeoVision 10-32. Vejledning

BeoVision 10-32. Vejledning BeoVision 10-32 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger. BeoSystem 3 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer

Læs mere

BeoVision 6. Håndbog

BeoVision 6. Håndbog BeoVision 6 Håndbog 3 Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i kapitler. Hvert kapitel indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som BeoVision

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoVision Avant DVD. Vejledning

BeoVision Avant DVD. Vejledning BeoVision Avant DVD Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoVision 8-40. Vejledning

BeoVision 8-40. Vejledning BeoVision 8-40 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoSystem 1. Vejledning

BeoSystem 1. Vejledning BeoSystem 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningen og håndbogen Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen Knapper på Beo4 TV fjernbetjeningen

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.com/guides

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.com/guides BeoVision 10 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på BeoVision 10 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Maximum XO30 S u1

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Maximum XO30 S u1 OneRemote INT Converter Type 30012668 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Maximum XO30 S 30012668u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille funktioner OO OK Q*1 EPG E*1 Recall W*1*2 CH+

Læs mere

BeoVision 4. Håndbog

BeoVision 4. Håndbog BeoVision 4 Håndbog BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved hjælp af deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledning og Håndbog Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, tilslutning

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Humax BXR-HD u1

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Humax BXR-HD u1 OneRemote INT Converter Type 30012697 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Humax BXR-HD2 30012697u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 OO OK Q*1 Guide E*1 Back W*1*2 P+ R*1*2 P- o1 o2 o3 Media

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

BeoVision 5. Vejledning

BeoVision 5. Vejledning BeoVision 5 Vejledning BeoVision Avant Guide Brugervejledninger Denne Vejledning indeholder oplysninger om daglig brug, mere avancerede betjeningsmuligheder, den grundlæggende opsætning og vedligeholdelse

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk OneRemote INT Converter Type 32002638 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-HD207CX 32002638u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille funktioner OO OK o o0 Play press 1 sec. Play

Læs mere

BeoVision 3. Håndbog

BeoVision 3. Håndbog BeoVision 3 Håndbog Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

Adaptive Sound Technology, 25 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology.

Adaptive Sound Technology, 25 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology. BeoSystem 3 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises, når fjernsynet

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 BEOPLAY V1 BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden yderligere oplysninger om nogle funktioner fra vejledningen Kom godt i

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

BeoCenter Håndbog

BeoCenter Håndbog BeoCenter 6 23 Håndbog Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i afsnit. Hvert afsnit indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet med

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen. Førstegangsopsætning, 15 Find ud af, hvad førstegangsopsætningen omfatter.

Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen. Førstegangsopsætning, 15 Find ud af, hvad førstegangsopsætningen omfatter. DVB HD Vejledning Indhold 3 Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 4 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen.

Læs mere

Adaptive Sound Technology, 27 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology.

Adaptive Sound Technology, 27 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology. BeoVision 7 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Blu-ray-menuoversigt, 4 Oversigt over Blu-ray-menuen. Naviger i menuer, 5 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening.

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 BEOPLAY V1 BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden yderligere oplysninger om funktioner fra vejledningen Kom godt i gang.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

OneRemote EXT controller Installationsvejledning

OneRemote EXT controller Installationsvejledning OneRemote EXT controller 34002995 Converter for B&O betjening af Cisco IPTV modtager TDC, Cisco, Scientific Atlanta, Tatung, Kreatel m.fl. Installationsvejledning 34002995s1dk Indhold EXT-9 EKSTERN KONVERTER

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 BEOPLAY V1 BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af B&O PLAY produktet samt tilsluttet udstyr. Fjernsynet har flere funktioner end dem, der

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer. Indhold 2 Tilslutning af ekstraudstyr, 3 Find ud af, hvordan du tilslutter en set-top boks, dekoder, BeoCord V 8000 videobåndoptager eller DVD 1 til fjernsynet, og hvordan du registrerer ekstraudstyr.

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51 HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet.

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. B E O V I S I O N M X 4 0 0 2 1 Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. Gennem BeoVision MX 4002 kan De lytte til enhver musikkilde i hovedmusiksystemet

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere