MONTERINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 Reklamationsret med brugs- og fyringsanvisning MONTERINGSVEJLEDNING Indhold: Reklamationsret Type- og miljøgodkendelse Udpakning Tilbehør til din pejs Montering af kakler og fedtsten Kvalitetskontrol Anmeldelsespligt Skorstenstjek Skorstensløsninger Bærende underlag Brændbar eller ikke brændbar væg Gulvplade Varmefordeling Selvlukkende låge Justerskrue Typeskilt Produktionsnr. Servicepakke til eksisterende/muret skorsten Tilslutning topafgang til stålskorsten Forbrændingsluft udefra Vedligeholdelse af pejseovnen Håndtering af brændsel Optænding og fyring Generelle råd og anvisninger Monteringsvejledning Brugs- og fyringsanvisning Fejlsøgning Til denne monteringsvejledning hører også en separat brugsanvisning for den enkelte pejs. Udgave 02/03 - DK Produktionsnr. Servicepakke Til de ne Brugsanvisning hører også en MONTERINGSVEJLEDNING med brugs- og fyringsanvisning Indhold: Generelle råd og anvisninger Reklamationsret Type- og miljøgodkendelse Udpakning Tilbehør til din pejs Montering af kakler og fedtsten Kvalitetskontrol Anmeldelsespligt Skorstenstjek Skorstensløsninger Bærende underlag Brændbar eller ikke brændbar væg Gulvplade Varmefordeling Justerskrue Typeskilt Produktionsnr. Servicepakke Monteringsvejledning Tilslutning til eksisterende/muret skorsten Tilslutning topafgang til stålskorsten Forbrændingsluft udefra Brugs- og fyringsanvisning Vedligeholdelse af pejseovnen Håndtering af brændsel Optænding og fyring Fejlsøgning B R U G S A N V I S N I N G SCAN 38 med brugs- og fyringsanvisning Indhold: MONTERINGSVEJLEDNING Type- og miljøgodkendelse Udpakning Tilbehør til din pejs Montering af kakler og fedtsten Kvalitetskontrol Anmeldelsespligt Skorstenstjek Skorstensløsninger Bærende underlag Brændbar eller ikke brændbar væg Gulvplade Varmefordeling Justerskrue Typeskilt Generelle råd og anvisninger B R U G S A N V I S N I N G SCAN 3 Tilslutning til eksisterende/muret skorsten Tilslutning topafgang til stålskorsten Forbrændingsluft udefra Vedligeholdelse af pejseovnen Håndtering af brændsel Optænding og fyring Monteringsvejledning generel Monteringsvejledning. Udgave DK Brugs- og fyringsanvisning Til denne monteringsvejledning hører også en separat brugsanvisning for den enkelte pejs. Fejlsøgning Udgave 02/03 - DK Til denne Brugsanvisning hører også en generel Monteringsvejledning. Typegodkendelse DS 887 Udgave DK Til denne monteringsvejledning hører også en separat brugsanvisning for den enkelte pejs. Udgave DK

2 GENERELLE RÅD OG ANVISNINGER Velkommen til Scan-pejse familien 2 Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af pejseovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor glæde af din pejseovn. For at få mest muligt nytte af ovnen, er det vigtigt, at du følger vore råd og anvisninger. Læs både denne vejledning og den særskilte brugsanvisning på netop din pejseovn igennem, før du påbegynder monteringen. Reklamationsret Alle træfyrede Scan-produkter er lavet af førsteklasses materialer og er underlagt en grundig kvalitetskontrol, inden de forlader fabrikken. Skulle der trods dette forekomme fabrikationsfejl eller mangler, giver vi en reklamationsret på fem år. Ved al kontakt med os eller vore forhandlere i disse spørgsmål skal produktionsnummeret på pejseovnen altid oplyses. Reklamationsretten omfatter alle dele, der på grund af fabrikations- eller konstruktionsfejl efter Scan A/S' vurdering skal erstattes eller repareres. Reklamationsretten gives til den første køber af produktet og kan ikke overføres (undtagen ved mellemsalg). Reklamationsretten omfatter kun skader, der er opstået på grund af produktions- eller konstruktionsfejl. Følgende dele er ikke omfattet af reklamationsretten sliddele, som f.eks. brændkammersten, røgvenderplader, rysterist, glas, kakler og tætningslister (undtagen skader, der kan fastslås ved leveringen). mangler, der opstår på grund af ydre kemiske og fysiske påvirkninger under transporten, på lageret, under montagen og senere. tilsodning, der opstår på grund af dårligt skorstenstræk, fugtigt træ eller forkert betjening. omkostninger vedr. ekstra varmeudgifter i forbindelse med reparation. transportomkostninger. omkostninger i forbindelse med opsætning og nedtagning af pejseovnen. Reklamationsretten bortfalder ved mangelfuld montage (montøren er alene ansvarlig for at respektere og overholde de til enhver tid gældende love og andre bestemmelser fra myndighederne samt den af os medleverede monteringsvejledning og brugsanvisning for pejseovnen og dens tilbehør). ved forkert betjening og anvendelse af ikke tilladte brændstoffer eller uoriginale reservedele (se monteringsvejledning med brugs- og fyringsanvisning). hvis pejseovnens registreringsnummer er blevet fjernet eller beskadiget. ved reparationer, der ikke er udført i henhold til vores eller en autoriseret Scan-forhandlers anvisninger. ved enhver ændring af Scan-produktets eller dets tilbehørs oprindelige tilstand. reklamationsretten gælder kun for det land, hvortil Scanproduktet oprindeligt er blevet leveret. Reklamationsafvikling Reklamationsafvikling skal ske gennem den autoriserede forhandler. Brug kun originale reservedele eller dele anbefalet af producenten. Type- og miljøgodkendelse Næsten samtlige produkter i Scan-pejse familien er type- og miljøgodkendte. Inden ovnen stilles op Alle lokale forordninger, incl. nationale og europæiske gældende standarder, skal overholdes ved installation af pejseovnen. NB: vær opmærksom på, at udsugningsventilatorer o.l., der kører i samme rum som pejseovnen, kan forårsage problemer. Udpakning Det anbefales at lade plastikposen sidde på ovnen som beskyttelse til ovnen er færdigmonteret. Scan 29, 30, DSA 1 og 2 skal altid stå i lod, da der ellers kan opstå problemer med lågen. Tilbehør til din pejseovn Til din pejseovn findes forskelligt tilbehør, som du kan supplere din installation med. Som eksempel kan nævnes specialdesignede formgulvplader, forskellige farver kakler, fedtsten m.m. Tal med din forhandler om hvilke tilvalg, der findes netop til din pejseovn. Montering af kakler og fedtsten Bestiller du et sæt fedtsten eller kakler til din pejseovn, medfølger der en separat monteringsvejledning i pakken. Kvalitetskontrol Samtlige typegodkendte produkter er underlagt en kontrolordning, som sikrer at produkterne lever op til specifikationerne, ligesom vejledningen også er en del af godkendelsen. Anmeldelsespligt Enhver installation skal meldes til skorstensfejeren, som foretager brandsyn og sørger for fejning fremover.

3 Skorstenstjek Installerer man en pejseovn til en eksisterende skorsten, er det en god ide at få kontrolleret skorstenens beskaffenhed, før man påbegynder arbejdet. Din lokale Scan-forhandler eller skorstensfejer kan være behjælpelig med dette. Skorstensløsninger Scan pejseovne leveres standard med topafgang, men de fleste ovne kan også monteres bagud. Følg producentens vejledningen for montering af stålskorsten og BR-S 98 (Bygningsreglement for småhuse). Vi kan ikke anbefale en samlet længde på under 3 m regnet fra tilslutningen på ovnen. Bemærk også, at bøjninger og trækninger påvirker skorstenstrækket. Læs mere om tilslutning til skorsten på siderne 4-6. Bærende underlag Hele vort produktsortiment regnes som lette ildsteder og kræver normalt ingen forstærkning af bjælkelaget men kan placeres på et almindeligt bjælkelag/gulv. Brændbar eller ikke brændbar væg Næsten alle vore pejseovne er DS-godkendte, hvilket bl.a. betyder, at der er individuelle afstande til de enkelte ovne. Se afstand til brændbart materiale i den specielle Brugsanvisning, som omhandler netop din ovn. Desuden skal afstandskrav til rør/skorsten i henhold til BR-S 98 (Bygningsreglement for småhuse) overholdes. Ved opstilling mod en ikke brændbar væg, må pejseovnen stilles helt ind til væggen, men det kan anbefales at holde en afstand på 50mm, som muliggør rengøring bag pejseovnen. Gulvplade Gulvpladens funktion er at beskytte gulv og brændbart materiale imod eventuelle gløder. Generelt gælder, at gulvpladen skal nå 300mm ud foran og 150mm ud til siden af lågen på pejseovnen. En gulvplade kan være af stål eller glas, men ovnen kan også opstilles på klinker, natursten eller lignende. Flere af vore Scan-pejseovne er lukkede i bunden, hvilketbevirker, at de er godkendte til at stå direkte på brændbart materiale. Til flere af disse modeller findes specielle formgulvplader, som passer foran pejsen. Se i den specielle Brugsanvisning, hvad der gælder for netop din pejs. Varmefordeling De fleste af vore pejseovne er konvektionsovne. Det vil sige, at luften cirkulerer rundt om brændkammeret, hvor den varmes op, for derefter at blive skubbet ud ved pejsens top og giver rummet en behagelig varme. Justerskrue De fleste Scan pejseovne har to justerskruer i bunden, som kan bruges til at få ovnen til at stå i lod. Typeskilt Alle pejseovne har et typeskilt, som angiver godkendelsesnorm og afstand til brændbart materiale. Produktionsnr. Alle pejseovne er forsynet med et produktionsnr. (se fig. 1), som altid skal oplyses ved kontakt med forhandler eller fabrik. Fig. 1 Servicepakke Din servicepakke indeholder følgende: røgstuds kuglestop plastpropper til transportsikringshuller i bunden af pejsen diverse nøgler handske optændingsposer til de første optændinger 3

4 MONTERINGSVEJLEDNING Tilslutning til eksisterende muret skorsten Inden du påbegynder indgrebet i din skorsten er det vigtigt, at du lader den autoriserede forhandler eller skorstensfejeren se på skorstenen. Dette for at sikre, at den er tæt og i den rette dimension til den pejseovn, som du vil tilslutte. Lav tilslutningen på følgende måde: 1. Afsæt målet, hvor røgrørets centrum rammer skorstensvæggen og hug et hul svarende til rørets diameter. Afstand fra gulv til center af pejseovnens røgafgang fremgår af målskitsen i brugsanvisningen for din pejs. Skal pejseovnen tilsluttes fra toppen med et knærør, må højden måles ud passende til det valgte rør. Husk at tage hensyn til tykkelsen på en evt. gulvplade. 2. Vi anbefaler at du anvender et murbøs, som røgrøret stikkes ind i. (Vær opmærksom på, om der evt. skal anvendes et specielt murbøs til netop din skorsten.) Murbøsset mures fast i væggen. Murbøs og røgrør må ikke gå ind i selve skorstenen. Tjek evt. om afstanden fra gulv til murbøs stadig passer, inden murværket er helt tørt. 3. Når murværket er tørt, fortsættes montagen. Vigtigt! Hvis man vil montere en pyntering/vægroset på væggen, skal denne på inden du tilslutter pejseovnen. Røgrøret monteres på pejseovnens studs, og ovn med rør skubbes ind til passende afstand fra væggen, så røret kommer ind i murbøsset. Røgrøret må aldrig gå ind i selve skorstenen. Er røret for langt kan det kortes af, så det passer med ovnens afstand til væggen. Hvis der er plads, kan der tætnes rundt om røret ved murbøsset med en tynd tætningssnor. 4. Evt. vægroset monteres. 5. Installationen er klar til godkendelse. 4

5 Sådan forbereder du din pejseovn til tilslutning bagud til muret skorsten Scan 60 og Scan 61: Se specifik vejledning for pågældende ovn. 1. Dækpladen bagpå pejseovnen skrues af med medfølgende nøgle. 2. Fæstepunkterne i den indre plade klippes over med en tang. 3. Støbejernskoppen løsnes indefra og fjernes. Den anvendes senere som tætning og låg på toppladen. (Tætningssnoren fjernes, koppen skal ikke spændes fast på toppen.) Fig. 2 (1-4). 4. Den løse studs sættes på plads udefra og spændes med beslagene indefra. Scan Andersen er forsynet med varmeskjold på bagsiden. Bagudgangen er udstanset i pladerne. Fjern de udstansede plader. Følg fig. 2 billede 3-4. Du kan også vælge at tilslutte din pejseovn med topafgang og et 90gr. knærør ind i skorstenen. Knærørets renselem skal være i den lodret del, således at man kan rense den vandrette del igennem denne. Du forbereder din pejseovn på samme måde, som ved tilslutning til stålskorsten. (Se side 6) Fig. 4 Fig. 3 5

6 MONTERINGSVEJLEDNING Tilslutning med topafgang til stålskorsten Rådfør dig med forhandleren om bedste løsning og dimensionering af skorsten til din pejseovn. Generelt gælder, at skorstenens længde regnet fra pejseovnens top ikke bør være kortere end 3m. Oplysning om røgstudsens diameter finder du i den specielle brugsanvisning for din pejseovn. Et fejlagtigt valg af længde eller diameter på skorstenen kan forårsage en dårlig funktion af ovnen. Følg skorstensleverandørens anvisninger. Montering af studs med mellemring, fig. 5 Monter den løse studs sammen med mellemringen i pejseovnens udtag med de specielle beslag og lange skruer, som ligger i servicepakken. Samtidig monteres også kuglestoppet, for at forhindre at røgvenderpladen slås i stykker ved fejning af skorstenen. Montering af studs uden mellemring, fig. 6 Den løse studs monteres i udtaget med de specielle beslag, som ligger i servicepakken. Samtidig monteres også kuglestoppet for at forhindre, at røgvenderpladen slås i stykker ved fejning af skorstenen. Montering af studs med tværbeslag, fig. 7 Den løse studs monteres i udtaget ved hjælp af et tværbeslag, som ligger i servicepakken. Tværbeslagets funktion er også at hindre at røgvenderpladen slås i stykker ved fejning af skorstenen. Scan 60 og 61, fig. 8 Studs er påmonteret ovnen fra fabrikken. Ved Scan 60 fjernes dækpladen i toppladen. Læs skorstensleverandørens vejledning nøje, inden montagen påbegyndes. Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 6

7 Forbrændingsluft udefra I velisolerede huse kan det være en god ide at tilføre luft til forbrændingen udefra. Dette er især vigtigt i huse med mekanisk ventilation. Det er vigtigt, at luften tilføres rummet, hvor pejseovnen er opstillet. Det kan gøres på flere måder. Man kan montere et spjæld i ydervæggen, så tæt på pejseovnen som muligt. Luftristen skal placeres, så den ikke kan blokeres ved utilsigtet handling. Spjældet skal kunne lukkes, når ovnen ikke anvendes. Direkte lufttilførsel til brændkammeret Flere Scan pejseovne kan fra fabrikken fås med en speciel luftkassette, hvilket gør, at du kan tilføre luft udefra direkte til brændkammeret. På visse modeller kan kassetten eftermonteres til udtaget bagpå ovnen. Luftkanalen skal have en diameter på minimum Ø 100mm, og den skal isoleres af hensyn til evt. kondens. Montering af friskluftsspjæld Direkte lufttilførsel fra pejseovnens bund igennem betongulv. Gælder visse modeller og kan ikke eftermonteres. Direkte lufttilførsel fra pejseovnens bund igennem kælderrum. Gælder visse modeller og kan ikke eftermonteres. Direkte lufttilførsel fra pejseovnens bagvæg igennem ydervæg. Kan på visse modeller eftermonteres. Montering af friskluftsspjæld fra pejseovnens bagvæg monteres som vist ovenfor. Indirekte lufttilførsel Friskluftskassette Indirekte lufttilførsel fra pejseovnens bagvæg igennem ydervæg. Indirekte lufttilførsel til rummet igennem luftspjæld i ydervæg. Denne friskluftskassette kan på visse modeller eftermonteres til pejseovnens bagvæg for lufttilførsel direkte til brændkammeret. 7

8 BRUGS- OG FYRINGSANVISNING Vedligeholdelse af din pejseovn Lakeret overflade Pejseovnen rengøres ved aftørring med en tør fnugfri klud. Hvis der skulle opstå en skade på lakken, har vore forhandlere en reparationslak på spray. Da der kan være nuanceforskelle, anbefales det at spraye en større flade med en naturlig afgrænsning. Det bedste resultat opnås, når pejseovnen er så varm, at man netop kan holde hånden på den. Glaserede kakler Anvend en tør klud til at rengøre pejseovnens kakler. Kakler er et naturmateriale, og der kan med tiden opstå små fine krakeleringer i glasurens ydre, hvilket er helt naturligt. Fedtsten Fedtsten rengøres med en tør svamp eller klud. Efter behov kan et stykke fint sandpapir også anvendes. Brændkammerbeklædning Beklædningen i brændkammeret kan få små sprækker p.g.a fugt eller kraftig opvarmning/afkøling. Disse sprækker har ingen betydning for pejseovnens effekt eller holdbarhed. Begynder beklædningen derimod at smuldre og falde ud, skal den skiftes. Brændkammerbeklædning er ikke omfattet af reklamationsretten. Forgyldte- og forkromede låger Forgyldte- og forkromede låger tørres af med en fugtig klud og eftertørres med en tør klud. Der må aldrig bruges pudsemiddel. Rengøring af glas Vore pejseovne er konstrueret til at holde glasset optimalt rent for besværlige sodbelægninger. Dette sker bedst ved fuld tilførsel af forbrændingsluft. Det er også meget vigtigt, at træet er tørt, og at skorstenen er rigtigt dimensioneret. Selvom du fyrer i henhold til vore instruktioner, kan et let sodbelægning opstå på glasset. Denne belægning fjernes let ved aftørring med en tør klud efterfulgt af aftørring med glasrens. Den specielle glasrens kan købes hos vore forhandlere. For modeller med hævelåge henvises til beskrivelse i Brugsanvisningen for den pågældende pejseovn. Se Brugsanvisningen for den pågældende pejseovn. Bageovn Sæt aldrig bagværk direkte på stenene i bagerummet. De er alt for varme, og væske og fedt kan misfarve stenene. Anvend et ildfast fad, en bageplade eller lignende. Nogle modeller har en udluftningsventil i bagerummet. Åbnes den, kan den fjerne evt. damp fra bagværket. Rensning af røgrør Det anbefales at tage røgvenderpladen ud inden rensning af røgrørsforbindelser påbegyndes. Brug kun originale reservedele ved vedligeholdelse og reparation af pejseovnen. OBS! Al vedligeholdelse og reparation bør kun foretages på kold ovn. 8 Tætning Alle pejseovne har tætningslister af keramisk materiale monteret på pejs, låge og/eller glas. Disse lister slides ved brug, og skal skiftes efter behov. Røgvenderplade

9 Behandling af træ til brændsel Forarbejdning Du får det bedste brændsel, hvis du fælder, saver og kløver træet inden den 1. maj. Husk at tilpasse træets længde efter dit brændkammer. Vi anbefaler en diameter på 6-10 cm og ca. 6 cm kortere end brændkammeret, så der er plads til luftcirkulation. Er træets diameter større skal det kløves. Kløvet træ tørrer bedst. Lagring Det opsavede og kløvede træ skal lagres tørt i 1-2 år, inden det er tilstrækkeligt tørt til at fyre med. Det tørrer hurtigst, hvis det stables, så der kan komme luft igennem. Det er en god ide, at opbevare træet i stuetemperatur et par dage inden anvendelsen. Tænk på, at træet optager fugt fra luften i efterårs- og vinterhalvåret. Fugtighed For at undgå miljøproblemer og for at få bedst fyringsøkonomi, skal træet være tørt, inden det anvendes som brændsel. Træet må maksimalt indeholde 21% fugt. Den bedste virkningsgrad får du ved en fugtighed på 15-18%. En enkel måde at kontrollere træets fugtighed på, er at slå træenderne mod hinanden. Hvis træet er fugtigt, får du en stump lyd. Hvis du fyrer med for fugtigt træ, går en stor del af varmen til at fordampe vandet. Pejseovnen kommer derfor ikke op i temperatur og afgiver derfor heller ikke varme til rummet. Dette er naturligvis uøkonomisk, og der sætter sig sod på glas, i ovn og i skorsten. Desuden forurenes miljøet ved fyring med fugtigt træ. Hvad er de forskellige mængder træ? Der findes forskellige begreber for betegnelse af mængder træ. Det kan anbefales at anskaffe sig viden om disse begreber, før man køber træ. Der findes forskellige pjecer f. eks. på biblioteket, som omhandler dette. Det er absolut forbudt at fyre med malet, trygimprægneret træ eller drivtømmer fra havet. Du må heller ikke fyre med plastik eller behandlet papir. Indholdet i dette er skadeligt både for miljøet, din pejseovn og din skorsten. Kort og godt - fyr kun med rigtigt træ. Træets varmeværdi Varmeværdien i træet er forskellig i de forskellige træsorter. Det vil sige, at man skal fyre mere på af nogle træsorter end af andre, for at få den samme mængde varme ud. I vor fyringsanvisning har vi taget udgangspunkt i bøg, som har en meget høj varmeværdi, og som er den træart, som er lettest at få fat i. Fyrer du med eg eller bøg, skal du tænke på, at disse træarter har en højere varmeværdi end f.eks. birk, og at du derfor kan fyre mindre på. Ellers risikerer du at skade pejseovnen. Se nedenstående tabel. Træart kg tørt træ/m 3 I forhold til bøg Avnbøg % Bøg/eg % Ask % Ahorn % Birk % Bjergfyr % Gran % Poppel % 9

10 BRUGS- OG FYRINGSANVISNING 10 Optænding og fyring Først noget om funktionen af de forskellige reguleringsmuligheder på pejseovnen. Læs i Brugsanvisningen for din pejseovn om, hvilke reguleringsmuligheder der er, og hvor meget træ, der anbefales til fyring. Primærluft Primærluft anvender du til optænding i pejseovnen og til at få ekstra gang i pejseovnen ved nye påfyldninger. Ved kontinuerlig fyring skal der altid være lukket for primærluften. Betjeningsgrebet sidder ofte på askeskuffen, men det kan også sidde på selve pejseovnen. Choker Nogle modeller har en askeskuffe med en såkaldt "choker". Så længe du holder den åben, tilfører du ekstra luft til pejseovnen. Når du slipper, lukkes der automatisk for luften. Forbrændingsluft Forbrændingsluften forvarmes rundt om brændkammeret. Den presses ned foran glasset, hvorefter den tilføres bålet. Foruden at give ilt til forbrændingen er den med til at holde glasset rent, når den skyller ned over. Lukkes der for meget for forbrændingsluften øges tilsodningen af glasset. Med forbrændingsluften kan du regulere, hvor meget varme du vil have ud af din pejseovn. CB-teknik (Clean Burning) De pejseovne, som er forsynet med CB-teknik, har en særskilt kanal med ekstra forbrændingsluft ind til brændkammeret. Denne luft tilføres bålet igennem de små huller i den rustfri skinne lige under røgvenderpladen i ovnens bagvæg. Røgvenderplader Der kan være en eller flere røgvenderplader, som er placeret i brændkammerets øverste del. Funktionen er at sænke temperaturen på røggasserne, inden de forsvinger op i skorstenen, hvilket bevirker, at pejseovnen afgiver mere varme. Efter skorstensfejning skal røgvenderpladen eller -pladerne tages ud eller vippes, så soden fra fejningen falder af. Se i Brugsanvisningen hvordan det gøres. Vær opmærksom på, at røgvenderpladerne er lavet af et porøst materiale, som kan gå i stykker. Vær derfor forsigtig, når du arbejder med dem. Røgvenderplader er en slitagedel, og er ikke reklamationsberettiget. Første fyring Vi anbefaler dig at anvende optændingsposer eller lignende, som kan købes hos forhandleren. Ved brug af disse får du hurtigere ild i træet og en renere forbrænding. Brug aldrig tændvæske. Læg 2-3 optændingsposer i bunden af ildstedet. Ovenpå disse lægges ca. 2 kg mindre pinde. Primærluft og forbrændingsluft åbnes helt. Antænd optændingsposerne og lad glaslågen stå på klem de første min. Dette for at glasset forvarmes så soddannelse undgås. Rysteristen kan også åbnes, hvis der kræves ekstra luft. Primærluft og rysterist skal dog altid være lukket ved kontinuerlig fyring. Når der er et godt glødelag, er det tid til første påfyldning. Kontinuerlig fyring Det gælder om at få så høj en temperatur i brændkammeret som muligt. Derved udnyttes pejseovn og brændsel bedst muligt, og du får en ren forbrænding. På denne måde undgås sodbelægning på brændkammersten og glas. Når du fyrer, skal røgen ikke kunne ses bare anes som en bevægelse i luften. Når du har et godt glødelag i pejseovnen efter optændingsfasen, kan den egentlige fyring begynde. Påfyld træ i den mængde og størrelse, som anbefales for netop din pejseovn. OBS! Det er vigtigt at få antændt træet hurtigt. Luk ikke glaslågen før træet er antændt. Anvend gerne chokeren eller primærluften for at få en hurtig antændelse. Fedtfyring kan i værste fald forårsage antændelse af gasser, som kan skade din pejseovn. Når du påfylder træ, skal du åbne glaslågen forsigtigt, så du undgår røgudslag. Fyld aldrig træ på, så længe det brænder godt. Fyring i forårs- og efterårssæson Det kan anbefales at bruge en mindre mængde af træ, som afbrændes forholdsvis hurtigt for at tage køligheden i huset. Denne fyringsmetode eliminerer miljøskadelig forbrænding af træet. Saml trækullene og læg nogle mindre træstykker ind over i en åben struktur for at sikre god adgang af forbrændingsluft til forbrændingsprocessen. Åben helt for forbrændingsluftstilførslen. Forbrændingsluftstilførslen kan reduceres igen, når der er god gang i forbrændingen, men aldrig så meget, at der ikke er klare flammer. Når der kun er trækul tilbage, kan forbrændingsluftstilførslen reduceres yderligere for ikke at køle trækullene og for at sikre, at der er gløder til en ny infyring på et senere tidsunkt. Drift under forskellige vejrforhold Vindens indvirknng på skorstenen kan have stor indflydelse på, hvordan ovne reagerer under forskellige vindbelastninger, og det kan derfor være nødvendigt at justere på lufttilførslen for at opnå en god forbrænding. Det kan også være en god ide at have monteret et spjæld i systemet for på den måde at kunne regulere skorstenstrækket under skiftende vindbelastninger. Tåget og diset vejr kan have stor indflydelse på skorstenstrækket, og det kan derfor være nødvendigt at bruge andre indstillinger af forbrændingsluften for at opnå en god forbrænding. Almene henvisninger En pejseovn er et såkaldt intermitterende ildsted. Pas på! Dele af pejseovnen, især de udvendige flader, vil blive varme under driften. Der bør udvises fornøden forsigtighed. Skorstensbrand I tilfælde af skorstensbrand, skal lågen, askeskuffen og alle ventiler på pejseovnen lukkes. Om fornødent, ring til brandvæsenet.

11 FEJLSØGNING Røgudslag fugtigt træ dårligt træk i skorstenen skorstenen er fejldimentioneret til pejseovnen kontroller om røgrør/skorsten er tilstoppet har skorstenen den rigtige højde i forhold til omgivelserne ved bagudgang, kontroller at røgrøret ikke går ind i skorstenskernerøret er der undertryk i huset Træet brænder for hurtigt luftventilerne er fejlindstillet røgvenderpladen er fejlplaceret eller mangler dårligt brændsel (affaldstræ, palletræ etc.) Soddannelse på glas fejlagtig indstilling af forbrændingsluftspjæld fugtigt træ lågen lukkes for tidligt ved optænding for store stykker træ ved optænding Kraftig sodbelægning i skorsten dårlig forbrænding (tilfør mere luft) fugtigt træ Rysterist sidder fast kontroller om noget sidder i klemme, søm etc. stang for rysterist sidder forkert Pejseovnen bliver grå overfyring (se fyringsanvisning) Pejseovnen giver ingen varme fugtigt træ for lidt træ dårligt træ, med lav varmeværdi røgvenderpladen sidder ikke korrekt Pejseovnen lugter de første gange man fyrer i pejseovnen vil lakken hærde op, hvilken kan lugte. Åbn et vindue eller en dør for udluftning. 11

12 Krog Iversen & Co. A/S - DK-5492 Vissenbjerg

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING Genere le råd og anvisninger.2-3 Monteringsvejledning.4-7 Brugs- og fyringsanvisning.8-10 Fejlsøgning. 1 med brugs- og fyringsanvisning Indhold: Reklamationsret Type- og miljøgodkendelse Udpakning Tilbehør

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan-Line 41 & 44 Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning Design by JACOB JENSEN vision I 1 Heta vision Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Heta vision I, II og III Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Scan-LinE 40B. www.heta.dk

Scan-LinE 40B. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-LinE 40B SCAN-LINE 50b www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING

INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING Inspire 40 Inspire 45 Inspire 55 Inspire 55H www. heta.dk www.heta.dk DK 1 Vi ønsker jer tillykke med jeres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at i vil få

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed: Bedre forbrænding og brændselsøkonomi Sundere

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket)

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket) Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele TT40W (EN 13240/CE mærket) Tillykke med din nye TermaTech brændeovn. For at få størst mulig glæde af din

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Tillykke med din nye Scan brændeovn

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Tillykke med din nye Scan brændeovn MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan 57 Tillykke med din nye Scan brændeovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor glæde af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan 40 Serie. Tillykke med din nye Scan brændeovn

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan 40 Serie. Tillykke med din nye Scan brændeovn MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan 40 Serie Tillykke med din nye Scan brændeovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor glæde

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700

Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700 Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700 Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-masseovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig kan få glæde

Læs mere

1630 DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

1630 DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS Opstillings- og betjeningsvejledning 1630 DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som er den

Læs mere

3310 Koksovn DS/EN 13240

3310 Koksovn DS/EN 13240 Opstillings- og betjeningsvejledning 3310 Koksovn DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien Version 1, 5/10 2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Liva serien

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Liva serien Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Liva serien Lotus Liva 1, Liva 2, Liva 3: Stålovn Liva 4:Væghængt Stålovn. Liva 1S, Liva 2S og Liva3S:Stålovn med fedtsten på sider og Top Version 6, 23/08-2014

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 5 Tillykke med din nye Scan brændeovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor glæde

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus Maestro. Version 2, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus Maestro. Version 2, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus Maestro Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig kan

Læs mere

Aduro 1 / Aduro 1SK Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 1 / Aduro 1SK Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 1 / Aduro 1SK Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn,

Læs mere

Morsø 9000 Indsatsovn

Morsø 9000 Indsatsovn På grund af den tertiære lufttilførsel er røgledepladen fastmonteret på bagsiden af ovnen. Ildfast materiale Ildfaste vermiculiteplader er med til at sikre en høj forbrændingstemperatur og kan nemt holde

Læs mere

3110 & 3140 DS 887 godkendt

3110 & 3140 DS 887 godkendt Opstillings- og betjeningsvejledning 3110 & 3140 DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø,

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Brændeovn og skorsten DanskPejsecenter.dk CE godkendt skorsten Side 1 Monteringsvejledning / DP Skorsten Opstilling af ildstedet: Før montering af skorstenen påbegyndes, må det sikres,

Læs mere

Morsø 4700 serien DS 887 Godkendt

Morsø 4700 serien DS 887 Godkendt Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 4700 serien DS 887 Godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn.

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning

Opstillings- og betjeningsvejledning Opstillings- og betjeningsvejledning 1710 DS/EN 13240 SINTEF 110-0237 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø,

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 1630 UK/EN 13240

Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 1630 UK/EN 13240 Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 1630 UK/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan 64 - Serien

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan 64 - Serien MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan 64 - Serien Tillykke med din nye Scan brændeovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

Morsø 9000 serien Design Knud Holscher

Morsø 9000 serien Design Knud Holscher Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 9000 serien Design Knud Holscher DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med

Læs mere

Nyhed! www.wiking.com. made by. Op til 40% * mere varme med WIKING Automatic. Se mere på s. 8

Nyhed! www.wiking.com. made by. Op til 40% * mere varme med WIKING Automatic. Se mere på s. 8 Nyhed! Op til 40% * mere varme med WIKING Automatic Se mere på s. 8 made by www.wiking.com 1 WIKING Miro 1 / WIKING Miro 2 WIKING Miro 1 og WIKING Miro 2 er de mindste brændeovne i WIKING Miro serien.

Læs mere

Miljøpræventivt tilsyn

Miljøpræventivt tilsyn Miljøpræventivt tilsyn Navn Adresse Postnr- - By Dato Turnummer BBR. Nr. Skorsten Ildsted Fabrikat Fabrikat Skorstenslysning Skorstenshøjde Længde aftræk Aftrækslysning Skorstenstype Muret skorsten Elementskorsten

Læs mere

VARME, LIV OG STEMNING

VARME, LIV OG STEMNING 2011 VARME, LIV OG STEMNING Levende ild er en smuk og romantisk opvarmning, der skaber varme, stemning og hygge. Det er en fantastisk oplevelse at sidde og betragte den levende ild i brændeovnen, mens

Læs mere

Monteringsvejledning C 850. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 850. www.contura.eu Monteringsvejledning C 850 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C850-CPR-130610-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 850 Serienummer Se

Læs mere

Installation instructions

Installation instructions Installation instructions 611359 IAV 0347-3 2000-11-22 DK NO NL Monteringsanvisning 1 Installasjonsveiledning 16 Installatie-instructies 31-00 -00 Handöl 10 Handöl 10T DK Kære Handöl-ejer! Vi hilser Dem

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470 AIR H470W AIR H570 AIR H570W AIR

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470 AIR H470W AIR H570 AIR H570W AIR Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470 AIR H470W AIR H570 AIR H570W AIR Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig

Læs mere

Varde Dallas Houston Irving Seattle Tacoma

Varde Dallas Houston Irving Seattle Tacoma Varde Dallas Houston Irving Seattle Tacoma Installations og Brugervejledning Revision 0 1 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL LISA 07

RENGØRINGSMANUAL LISA 07 RENGØRINGSMANUAL LISA 07 Samling og montering af kakler Løsn de 4 skruer så pille magasin låget kan løftes op. Pas på Data kablet. Skru de 4 skruer af så top hjørnerne i aluminium kan løftes af. Skru de

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan 1002. Tillykke med din nye Scan indbygningsovn

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan 1002. Tillykke med din nye Scan indbygningsovn MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING DK Scan 1002 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

NYHED NYHED 34T/35T 2009

NYHED NYHED 34T/35T 2009 NYHED NYHED 2009 34T/35T NYHED NYHED Brændeovne på et højt niveau Handöl 34T og 35T er to fedtstensbrændeovne med synlig ild, bedre varmelagring i en ny, høj og slank udformning. Ildstedet sidder højere

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Monteringsvejledning C 510. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 510. www.contura.eu Monteringsvejledning C 510 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C510-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 510 Serienummer Se

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

INTET VARMER SOM EN VARDE OVN 2013-2014

INTET VARMER SOM EN VARDE OVN 2013-2014 INTET VARMER SOM EN VARDE OVN 2013-2014 Vi brænder for det...... og mere til For os er Varde Ovne først og fremmest en god arbejdsplads, hvor vi hver dag arbejder for, at nye familier og hjem kan få et

Læs mere

INTET VARMER SOM EN VARDE OVN 2013-2014

INTET VARMER SOM EN VARDE OVN 2013-2014 INTET VARMER SOM EN VARDE OVN 2013-2014 5 års garanti på fabrikationsfejl Vi brænder for det...... og mere til Du får mere med Varde Ovne Låger i støbejern af høj kvalitet For os er Varde Ovne først og

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Isoleret sektion. Skorstenen kan tilføjes kondens-pakning, så løsningen bliver vand- og tryktæt.

Isoleret sektion. Skorstenen kan tilføjes kondens-pakning, så løsningen bliver vand- og tryktæt. Sektionsskorsten anvendes til alle former for kedler og fastbrændselfyr. Konstruktionen sikrer et professionelt resultat, der holder mange år fremover. Skorstenen kan tilføjes kondens-pakning, så løsningen

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan 68 serien

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan 68 serien MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING DK Scan 68 serien Tillykke med din nye Scan brændeovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Ilden skal være en oplevelse Aduro forener flot design, brugervenlighed, kvalitet og funktion i en alsidig produktpalette. Med Adurobrændeovnene

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

5 nemme trin - sådan tænder du op

5 nemme trin - sådan tænder du op www.exodraft.dk 5 nemme trin - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed:

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lukket forbrænding. Ren forbrænding. Hvorfor vælge et ILD-produkt? Ovnene i ILD-serien har en række funktioner, der gør valget let:

Lukket forbrænding. Ren forbrænding. Hvorfor vælge et ILD-produkt? Ovnene i ILD-serien har en række funktioner, der gør valget let: Hvorfor vælge et ILD-produkt? Lukket forbrænding Ren forbrænding Ovnene i ILD-serien har en række funktioner, der gør valget let: for sod og partikler bund af støbejern tilførsel af luft udefra. Luften

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt før Alt som hænger på styret indvirker på 2 vognen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. vognens stabilitet.

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Made fo. Det er derfor man siger at møblere med Scan hæver standarden.

Made fo. Det er derfor man siger at møblere med Scan hæver standarden. Made fo Kvalitet i alle detaljer har været en vigtig grundsten i Scan siden selskabet blev startet i Odense i 1978. Vi har fra begyndelsen opbygget en stærk kultur baseret på dansk tradition for æstetiske

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger Brugsanvisning Automatisk Robotstøvsuger Støvsugerens dele 1. Tænd/sluk knap 2. Stik til lader 3. Batteri dæksel 4. Bærehåndtag 5. Luft udblæsning 6. Navigationsskærm 7. Rød indikatorlampe 8. Grøn indikatorlampe

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

VELA Samba 500. VELA Samba 520. VELA Samba 510 BRUGERMANUAL

VELA Samba 500. VELA Samba 520. VELA Samba 510 BRUGERMANUAL DK VELA Samba 500 VELA Samba 520 VELA Samba 510 BRUGERMANUAL 510 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING.... 3 1.1. SIKKERHED.... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN.... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U DK B R U G E R M A N U A L WWW.VELA.EU INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO 100EF... 4

Læs mere

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D k b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. SikkerheD..........................................................

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere