PERSONALHIS rr TIDSSKRIFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALHIS rr TIDSSKRIFT"

Transkript

1 r PERSONALHIS rr TIDSSKRIFT SYVENDE RÆKKE 4. BIND. (40DE AARGANG.) UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE. VED PAUL HENNINGS I KOMMISSION HOS H. HA GER UP OG EINAR DANCKE KJØBENHAVN. CHRISTIANIA. TRYKT I UNIVERSITETSBOGTRYKKERIET (J. H. SCHULTZ A/s)

2 t 4 BIBL. UNIV. HAFNIENSIS

3 INDHOLD Side -J- Oberst Harbou. Med Billede. Af Generalløjtnant A. Tuxen Nogle Bemærkninger om Slægtebøger især om Sophie Belows Slægtebog. Af Dr. phil William Christensen Høgerne Statsminister Høegh-Guldbergs Forældre. Af Ingeniør f Otto Wolff Hvem var hun? En svensk Eventyrerske i Norge. Af Arkivar E. A. I Thomle Forskelligt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden 74 Spørgsmaal og Svar 78 Boganmeldelser 80 Fortegnelse over den danske og norske personalhistoriske Litteratur i Aaret II. Norge 82 Underarkivar cand. mag. Henry Bruun Af Postekspedient B. BjortJi-Nielsen 83 Danmarks Amtsforvaltere 16G Af Underarkivar cand. mag. Benry j 85 Bruun Randbemærkninger om Heraldik. I Anledning af Udgivelsen af Poul Bredo Grandjean: Dansk Heraldik. Af Dr. phil. Ernst v* d. Recke. 140 Forskelligt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden. Ved Overrets sagfører Paul Bennings 154 Ekspeditionssekretær Alf Collett. Med Billede. Af Skifteforvalter 155 L. EsmarcJi Arkiv og Publikum. Af TJnderarkivar cand. mag. E. Marquard 158 Några anteckningar om släkten Maaneslciold i Bohuslän. Av med. stud. Jan Nordström 176 Ligstenene i Kerteminde Kirke. Af By- og Herredsfoged E. Woll Sr. Thore Knudsen Bergs Hustruer. Af Arkivar E. A. Thomle Endnu nogle heraldiske Bemærkninger. Af Arkivregistrator Poul Bredo Grandjean Jonas Trellelunds sidste leveaar. Af Aagaat Daae Himmerlandske Slægter i det 16. og 17. Aarhundrede. Optegnelser om Familierne Kras Kuri Wingaard Wolf m. fl. Af Postmester C. Klitgaard Et Minde om Fru Birgitte Bosenkrantz Steen Brahes til Knudstrup. Med Billede. Ved kgl. Bibliotekar Victor Madsen Spørgsmaal og Svar En samtidig Beretning om Guldhornsfundet ved Gallehus i Ved Arkivar Fritz J'urgensen West Fabelen om admiral Cort Adelers hollandske Herkomst. «t * «» ^ ^ klichéer. ( Af Arkivar S. H. Finne-Grgrni/.. T *» i t v ^ ' v. ' Jtled to Navne* * J 238

4 Side Daniel Rantzaus Denkmal und andere personengescliichtliche Erinnerungen der Kirclie St. Katharinen zu Westenzee in Holstein. Med Billede. Af Paul v. Hedemann Heespen 243 Nogle Oplysninger om Slægten Holbøll. Af Generalmajor H. Holbøll Zeithueber. Den store Millionarv. Af Arkivamanuensis A. W. Rasch Et Par Bemærkninger om Hof- og Statskalenderen. Af A. Drachmann Bentzon 268 Svar til foranstaaende fra Statsliaandbogens Redaktion 271 Slægtshistoriske Bidrag. I. Slægten von Gerstenberg. II. Om Borg mester paa Christianshavn Jacob Madsen og hans Slægt. Med Bil lede. Af Dr. phil. i. Bobé 274 Haandskrevne Registre til større Værker. Af Postekspedient H. Hjorth- Nielsen 282 Fortegnelse over den dansk-norske Stamtavle-Litteratur i I. Dan mark 285 Spørgsmaal og Svar > 287 Boganmeldelser 291 Forskelligt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden 295 Samfundets Anliggender 297 Samfundets Regnskab for Titelbillede til C. E. Brochmands Ligprædiken over Fru Birgitte Rosen sparre til Vallø 303 Medlemsliste 305 Navneregister Ved Underarkivar cand. jur. H. C. Roede 313 Tillæg. Dødsfald i Danmark Dødsfald i Norge Af Postekspedient H. Hjorth-Nielsen. Af Arkivamanuensis A. TF. Rasch.

5 r SAMFUNDET ^ DANSK-NORS^ FOR GENEALOGI 06 PERSONALHISTORIE k Å STIFTET 1679 SYVENDE 4. BINDS i 8 1. HÆFTE f (40DE AARGANG) UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE PAUL HENNINGS I KOMMISSION HOS H. HAGERUP EINAR DANCKE KJØBENHAVN CHRISTIANIA JUNI 1919 jifiilii:illliiillfllllilluii.liv

6 I INDHOLD ' Side f Oberst Harbou. Af Generalløjtnant A. Taxen *. I Nogle Bemærkninger om Slægtebøger især om Sophie Belows Slægtebog. Af Dr. phiir William Christensen 1 Høgerne Statsminister Høegh-Guldbergs Forældre. Af Ingeniør Otto Wolff 51 Hvem var hun? En svensk Eventyrerske i Norge. Af Arkivar E. A. Thomle / 69 m Forskelligt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden 74 Spørgsmaal og Svar 78 Boganmeldelser 80 Fortegnelse over den danske og norske personalhistoriske Litte ratur i Aaret II. Norge 82 Spørgsmaal af genealogisk og personalhistorisk Natur kunne Samfundets Medlemmer erholde optaget i Tidsskriftet. Disse ligesom andre skriftlige Henvendelser sendes til Samfundets Sekretærer: for Danmark Overretssagfører Paul Hennings Raadhuspladsen 35 København B.; for Norge Arkivamanuensis A. W. Rasch Rigsarkivet Christiania.

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. HÄKfiNS ARjyv. SYVENDE RÆKKE. PAUL HENNINGS. 1. BIND. (37 AAHGAN(i). SAMFUNDET FOR DAXSK-XORSK GENEALOGI

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. HÄKfiNS ARjyv. SYVENDE RÆKKE. PAUL HENNINGS. 1. BIND. (37 AAHGAN(i). SAMFUNDET FOR DAXSK-XORSK GENEALOGI HÄKfiNS ARjyv. PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. SYVENDE RÆKKE. 1. BIND. (37 AAHGAN(i). UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DAXSK-XORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE VED PAUL HENNINGS. I KOMMISSION HOS H. HAGERUP, or,

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. POUL HENNINGS. SJETTE RÆKKE. 4. BIND. H. HAGERUP, o«; MARIUS LUND, SAMFUNDET FOR DANSK-NOHSK GENEALOGI

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. POUL HENNINGS. SJETTE RÆKKE. 4. BIND. H. HAGERUP, o«; MARIUS LUND, SAMFUNDET FOR DANSK-NOHSK GENEALOGI PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. SJETTE RÆKKE. TDdlVKT AF SAMFUNDET FOR DANSK-NOHSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE. VED POUL HENNINGS. 4. BIND. (34"'- AAR('iAX(i.) I KOMMISSION HOS H. HAGERUP, o«; MARIUS LUND,

Læs mere

EJNAR MUNKSGAARDS FORLAG KØBENHAVN - December 1942

EJNAR MUNKSGAARDS FORLAG KØBENHAVN - December 1942 INDHOLD Blade af Officers-Slægten Næglers Historie. Af Redaktør Niels Friis... 157 Til Skolemanden Kristen Rovsings Biografi. Af l)r. phil. Olaf Carlsen 180 Oplysning om et forkert Kistevaaben i Visborg

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT En SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE STIFTET 1879 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 73. AARGANG (13. RÆKKE 1. BIND 3.4. HEFTE) ' 1952 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

Læs mere

1 i PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT (13. RÆKKE 5. BIND 4. HEFTE) 77. ARGANG INDHOLD

1 i PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT (13. RÆKKE 5. BIND 4. HEFTE) 77. ARGANG INDHOLD PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 77. ARGANG (13. RÆKKE 5. BIND 4. HEFTE) 1957 1 i UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE INDHOLD I n Peder Christian Holm Wad. Bidrag til en jysk lærerslægts

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 68. AARGANG (12. RÆKKE 2. BIND 1.4. HEFTE) 1947 m UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE KØBENHAVN 1948 _ IIV VVI IIII IVVI III IIIVI IVI I IIVI IVI IVI

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 82. AARGANG (14. RÆKKE 4. BIND 3.4. HEFTE) 1962 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE i INDHOLD Kommandør Carl Christian Holcks Dagbøger som Konsul i

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT (14. RÆKKE 6. BIND 4. HEFTE) AARGANG INDHOLD

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT (14. RÆKKE 6. BIND 4. HEFTE) AARGANG INDHOLD PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 84.85. AARGANG (14. RÆKKE 6. BIND 4. HEFTE) 196465 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE INDHOLD Peder Jensen Trellund borgmester i Kalundborg. Med nogle

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT (14. RÆKKE 5. BIND HEFTE) 83. AARGANG INDHOLD

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT (14. RÆKKE 5. BIND HEFTE) 83. AARGANG INDHOLD PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 83. AARGANG (14. RÆKKE 5. BIND 1.2. HEFTE) 1963 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE INDHOLD Havde Henrik Pontoppidan jødisk eller sydlandsk blod i

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT (11. RÆKKE 5. BIND 1. HEFTE) 65. AARGANG INDHOLD

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT (11. RÆKKE 5. BIND 1. HEFTE) 65. AARGANG INDHOLD SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG. PERSONALHISTORIE STIFTET 1897 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 65. AARGANG (11. RÆKKE 5. BIND 1. HEFTE) 1944 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE INDHOLD

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG, PERSONALHISTORIE STIFTET

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 76. ÅRGANG (13. RÆKKE 4. BIND 4. HEFTE) INDHOLD. Supplement til»slægten Edinger«. Ved grosserer OveJuel-Christensen 157

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 76. ÅRGANG (13. RÆKKE 4. BIND 4. HEFTE) INDHOLD. Supplement til»slægten Edinger«. Ved grosserer OveJuel-Christensen 157 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 76. ÅRGANG (13. RÆKKE 4. BIND 4. HEFTE) 1956 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE INDHOLD Heym. Holck En dansk>norsk Familiekreds. Af kontorchef* i

Læs mere

Om Sommeren 1879 udgik der efter en forudgaaet Aftale en

Om Sommeren 1879 udgik der efter en forudgaaet Aftale en .1 Samfundet for Dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie. Fem og tyve Aars Historie ved H. J. Huitfeldt-Kaas. Om Sommeren 1879 udgik der efter en forudgaaet Aftale en Indbydelse til Dannelsen af et Samfund,

Læs mere

Forskelligt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden.

Forskelligt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden. 15 Forskellg fra Genealogens og Psonalhsorens den ed Pal Hennngs I Anlednng af en foresaaende Udvdelse af Aflevng af reslge Ark val skrv en Indsend den danske Dommforenngs Medlemsblad Nr 7 (22 Jun 1919)

Læs mere

Smaa Meddelelser. Hjælp. H. Hj.-N.

Smaa Meddelelser. Hjælp. H. Hj.-N. 78 Smaa Meddelelser. Den 12. December f. A. afgik fhv. Arkivamanuensis ved det norske Rigsarkiv W. Rasch ved Døden. Han var født 3. Maj 1847 i Luster i Sogn som Søn af Sognepræst i Jostedalen Ole Christian

Læs mere

Spørgsmaal og Svar. lighed og hjælpsom Imødekommen er her en Anledning til at givetakkenudtryk. Spørgsmaal.

Spørgsmaal og Svar. lighed og hjælpsom Imødekommen er her en Anledning til at givetakkenudtryk. Spørgsmaal. 78 En Del af afdøde Overretssagfører Paul Hennings' Venner Med arbejdere hans mange forskellige Arbejdsfelter er for en Tid siden traadt sammen for at søge tilvejebragt Midler til Rejsning af et synligt

Læs mere

nullibk jqfilof 49 DE AARGANG (9. RÆKKE 1. BIND 1. HÆFTE) SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

nullibk jqfilof 49 DE AARGANG (9. RÆKKE 1. BIND 1. HÆFTE) SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE 49 DE AARGANG (9. RÆKKE 1. BIND 1. HÆFTE) 1028 I UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE INDHOLD Tl Medlemmerne To Breve fra Archtekten, Professor G. F. Hetsch tl Archtekteu H. C.

Læs mere

STAMTAVLE FAMILIEN SEBBELOV OVER SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK AARHUS BAUMGARTENS FORLAG

STAMTAVLE FAMILIEN SEBBELOV OVER SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK AARHUS BAUMGARTENS FORLAG FAMILIEN SEBBELOV STAMTAVLE OVER FAMILIEN SEBBELOV SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK TORKIL AARHUS BAUMGARTENS FORLAG 1911 Familien Sebbelov. Familien Sebbelov har taget Navn af Landsbyen Sebbelov

Læs mere

Tvl.). Slægterne von Deden, von Kerberg, Luttichau (Den danske ikke naturaliserede Linie, den danske naturaliserede Linie, den rigs

Tvl.). Slægterne von Deden, von Kerberg, Luttichau (Den danske ikke naturaliserede Linie, den danske naturaliserede Linie, den rigs 273 FORTEGNELSE OVER DANSK GENEALOGISK LITTERATUR I AARET 1939. Ved Albert Fabritius. Fortegnelse over Litteratur vedrørende Aalborg Amt (1656 1935). Udarbejdet af B. Seidelin. Aalborg 1939. (S. 48 64

Læs mere

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie Referat

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie Referat Velkomst ved formand Michael Dupont. 1) Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Poul Steen, der blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og at dagsordenen er i overensstemmelse

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

Afdelings Arkiv, meddeler Dato for Tiltræden og Fratræden af de

Afdelings Arkiv, meddeler Dato for Tiltræden og Fratræden af de SAMFUNDETS LEDELSE M.V. ved Sven Houmøller Efterfølgende Fortegnelse, der hovedsagelig er udarbejdet paa Grundlag af de to Bestyrelsers Forhandlingsprotokoller og den danske Afdelings Arkiv, meddeler Dato

Læs mere

Biblioteket og slægtsforskning

Biblioteket og slægtsforskning Biblioteket og slægtsforskning Find oplysninger om slægten på det lokale bibliotek John Rasmussen Bøgerne opdeles i følgende grupper: Slægtens levesteder Enkeltpersoner i slægten Brugen af biblioteket

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

CHR. KONGSTAD PETERSEN

CHR. KONGSTAD PETERSEN FORTEGNELSE 305. OVER ARBEJDER AF CHR. KONGSTAD PETERSEN KUNSTFORENINGEN JANUAR 1918 KØBENHAVN T*YKT HOS F S. BORDiHG V.--' v. V ' - : ' 1 Hvor ikke andet er bemærket, er Tegningerne udførte i Pen. O 1.

Læs mere

FRA RIBE AMT UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT P. HAASE & SØN - KØBENHAVN BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR.

FRA RIBE AMT UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT P. HAASE & SØN - KØBENHAVN BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR. FRA RIBE AMT 1928 UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT 7. BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR. 5,00 ØRE f P. HAASE & SØN - KØBENHAVN - 1928 V ort Samfunds Medlems«og Subskribent-Antal stillede sig 1. November

Læs mere

U"«r7/- ii-'o * u»*.

U«r7/- ii-'o * u»*. U"«r7/- ii-'o * u»*. Anders Thiset. 1850 1917. Ved fhv. Arkivar i Rigsarkivet A. Thisets Dod, som indtraf 14. Juli, har Studiet af den gamle danske Adels Genealogi og Sfragistik mistet sin uomstridt mest

Læs mere

Den i Overskriften nævnte Familie frembyder et Exempel paa,

Den i Overskriften nævnte Familie frembyder et Exempel paa, 236 fornøiede og glade Sind, ønskede og håbede også af Frelserens Godhed, hun ei skulde blive længe sengeliggende, førend hun gik til ham. Og hvor herligt blev ikke hendes Håb opfyldt, da hun, uden at

Læs mere

~E.J NORSKE MYRSE~KAPS TORVSKOl,..E. MED-D.ELE.LSER- FRA DET NORSKE MYRSELSKAB REDIGERET AF

~E.J NORSKE MYRSE~KAPS TORVSKOl,..E. MED-D.ELE.LSER- FRA DET NORSKE MYRSELSKAB REDIGERET AF ~E.J NORSKE MYRSE~KAPS TORVSKOl,..E. MED-D.ELE.LSER- FRA DET NORSKE MYRSELSKAB 1907 5TE.AARGANG REDIGERET AF TORVINGENIØR J. G. THAULOW DET NORSKE MYRSELSKA$S SEKRET ÆR KRISTIANIA GRØNDAHL & SØN~ BOGTRYKKERI

Læs mere

Sønderjylland, Nr. 11). (40 s.). (Svendborg) vo. (30 s. - ill.). (Tønder) vo. (Skrifter udgivne af Historisk Samfund for

Sønderjylland, Nr. 11). (40 s.). (Svendborg) vo. (30 s. - ill.). (Tønder) vo. (Skrifter udgivne af Historisk Samfund for FORTEGNELSE OVER DANSK GENEALOGISK LITTERATUR I AARET 1949 ved Albert Fabritius Jfr. Dansk Tidsskrift-Index. Udgivet af Statens Bibliotekstilsyn, 35- årg. 1949. Kbh. 1950. Avis-Kronik-Index. Red. af E.

Læs mere

AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOK DET AKADEMISKE AAK UDGIVET

AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOK DET AKADEMISKE AAK UDGIVET AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOK DET AKADEMISKE AAK 1929-1930 UDGIVET EFTER KONSISTORIUMS FORANSTALTNING AF H. MUNCH,PETERSEN

Læs mere

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb.

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb. RESULTATLISTE JM 2008 15m Std.- Grov- & Fripistol HERNING D. 8. & 9. Feb. UNGDOM U1 Præmie G Kaare Jensen Års 93 96 95 284 100 S Emil Hoff Hjort Vadum 92 91 95 278 B Kevin Blom Grønhøj Vadum 90 88 92 270

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et specialbibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Per Andersen

Per Andersen Per Andersen pan@slaegt.dk Tiden går med. Næstformand i Danske Slægtsforskere Leder af Slægtsforskernes Bibliotek (Albertslund) Medredaktør på Slægtsforskeren Med-moderator for Facebook-gruppen Slægtsforskning

Læs mere

SØNDERJYSKE ÅRBØGER HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND UDGIVET AF

SØNDERJYSKE ÅRBØGER HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND UDGIVET AF SØNDERJYSKE ÅRBØGER UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND I 1971 bliver SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT større, men abonnementsprisen bliver ikke større. Der bliver plads til flere artikler, flere billeder

Læs mere

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker, der er

Læs mere

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet Aarbog for Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende Meddelelser for de akademiske Aar 1864 71, udgivet efter Konsistoriums Foranstaltning af O. Groos, Professor.

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 292 874 291,3 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 289 865 288,3 3 14780 Holger W.

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

vinterturnering cal

vinterturnering cal vinterturnering cal 22. 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 28779 niels vistesen Sjørring 287 287 16941 Peter Holmgaard Ålborg 283 283 15548 Mads Jensen Ulsted 283 283 15238 Mikkel

Læs mere

DH UDE HERRER 2017 ELITEDIVISIONEN. Grundspilspulje 1 Gentofte. HRT Århus 1900

DH UDE HERRER 2017 ELITEDIVISIONEN. Grundspilspulje 1 Gentofte. HRT Århus 1900 ELITEDIVISIONEN Grundspilspulje 1 Gentofte HRT KB Århus 1900 Grundspilspulje 2 Grundspilspulje 3 Birkerød Fruens Bøge ATK HIK Hillerød Lyngby Skovbakken Vi/So 1. DIVISION VEST 1. DIVISION ØST Pulje 1 Pulje

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 5, januar 2006 FORELÆSNINGSRÆKKEN 2006 Den heraldiske forelæsningsrække i foråret 2006 vil komme til at stå i renæssancens tegn. Anledningen er at 2006 er

Læs mere

Resultat fra HIM CUP 1. afd.

Resultat fra HIM CUP 1. afd. A-fin B-fin Semi Kvart.indl.indl.indl Piger 9 - år Malene Kejlstrup Bjerringbro Sportbike Dea Krog BMX Limfjord Klinikken Morsø Helse Alberte Kristensen Klarup TEAM IDSKOV Clara Stender Falcon Nikoline

Læs mere

Folk og. Kultur. Årbogfor Dansk. Etnologi og Folkemindevidenskab. Udgivet afforeningen Danmarks Folkeminder. København 1987

Folk og. Kultur. Årbogfor Dansk. Etnologi og Folkemindevidenskab. Udgivet afforeningen Danmarks Folkeminder. København 1987 fr*s I Folk og Kultur Årbogfor Dansk Etnologi og Folkemindevidenskab 1987 Udgivet afforeningen Danmarks Folkeminder København 1987 Folk og Kultur udgives med støtte fra Arthur Christensens og hustrus folkemindefond

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

Boganmeldelse. Fortegnelse over den norske genealogiske Litteratur i Aaret 1912.

Boganmeldelse. Fortegnelse over den norske genealogiske Litteratur i Aaret 1912. 99 Fortegnelse over den norske genealogiske Litteratur i Aaret 1912. Beer, Johannes: Om Familien Beer i Norge. Trykt som Manuskript. Kr.a 1912. 8. Borch, Thorgeir: Slægten Tornøe. Skien (1911). 4. 4 Bl.

Læs mere

Sommerturnering fin cal 22, 2017

Sommerturnering fin cal 22, 2017 Sommerturnering fin cal 22, 2017 V1H1 KLASSE 1 14860 Bo Lykholt Andreasen Aalborg 382 375 386 1143 guld 16941 Peter Holmegaard Aalborg 383 370 379 1132 sølv 14306 Lars Dyrskjøt Aalborg 371 383 377 1131

Læs mere

J. C. SCHLICHTKRULL MALERIER OG STUDIER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1909 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

J. C. SCHLICHTKRULL MALERIER OG STUDIER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1909 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 9 292. J. C. SCHLICHTKRULL MALERIER OG STUDIER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1909 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING J. C. SCHLICHTKRULL MALERIER OG STUDIER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1909 KØBENHAVN L'liYKT HOS

Læs mere

AARBOG KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT, MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR (5 KØBENHAVNMCMXXXIX

AARBOG KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT, MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR (5 KØBENHAVNMCMXXXIX AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT, DANMARKS TEKNISKE HØJSKOLE INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR 1935-1(5 UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF UNIVERS1TETETS

Læs mere

SØNDERJYDSKE ÅRBØGER. Udgivet af. Historisk samfund for Sønderjylland

SØNDERJYDSKE ÅRBØGER. Udgivet af. Historisk samfund for Sønderjylland SØNDERJYDSKE ÅRBØGER Udgivet af Historisk samfund for Sønderjylland Bind Det ^E)ansk-ijrisisk /Qårbog Udgivet af Dansk-Frisisk Selskab Redigeret af Carsten Boysen, Jorgen Hatting og Albrecht Johansen.

Læs mere

ERINDRINGSMEDALJE 1864

ERINDRINGSMEDALJE 1864 ERINDRINGSMEDALJE 1864 UNDERSKRIFTER Ansøgningerne om en erindringsmedalje blev primært indsendt til Krigsministeriet. Herfra blev de videresendt til den enhed, som lå inde med arkivet efter det regiment

Læs mere

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING 1901 DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING f ' / ''Sr :C. Radering af A. Hou. N. HANSEN-JACOBSEN Medlem af Société Nationale des Beaux-Arts i Paris. Født i Vejen 1861. c KUNSTAKADEMIETS

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 2, APRIL 2005 UNIONSOPLØSNINGEN 1905 I år er det 100 år siden, at Norge blev en selvstændig nation ved opløsningen af unionen mellem Sverige og Norge. Dette

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

jfr. Dansk Tidsskrift-Index. Udgivet af Statens Bibliotekstilsyn XXX,

jfr. Dansk Tidsskrift-Index. Udgivet af Statens Bibliotekstilsyn XXX, FORTEGNELSE OVER DANSK GENEALOGISK LITTERATUR I AARET 1944 ved Albert Fabritius Nielsen. 5. Aarg. 1944. jfr. Dansk Tidsskrift-Index. Udgivet af Statens Bibliotekstilsyn XXX, 1944. Kbh. 1945, S. 341-85.

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 292 293 1167 291,8 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 289 285 1150 287,5 3 14780

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA mailadresse til nyhedsbrevets redaktør. Kontaktoplysninger findes nederst på sidste side af nyhedsbrevet. (RA) God fornøjelse! HERALDICA: forum for nordiske heraldikere SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

Læs mere

Nystrup Start Thisted Forsikring

Nystrup Start Thisted Forsikring Nystrup Start Thisted Forsikring De spillere kom nærmest flaget på par3-hullerne 4, 8 og 11. Det er fra venstre mod højre Else Thomsen, Mikkel T. Pedersen, Sigurd Skovborg, Thora Nielsen, Grethe Nystrup

Læs mere

Vinter skydning Hold 2017/18

Vinter skydning Hold 2017/18 Hold liste Vinter skydning Hold 217/18 Gruppe A Forening 1. runde 2.runde 3. runde 4.runde Ålborg 1 1124 1124 Ålborg 2 197 197 Fr. Havn 1 192 192 Sjørring 1 191 191 Nykøbing 1 181 181 Nykøbing 2 158 158

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Sekondløjtnant og ligeledes i Militæretaterne samt

Sekondløjtnant og ligeledes i Militæretaterne samt 132 OFFICERSSLÆGTEN KREBER Ved Th. Hauch-Fausbøll. Denne Slægt stammer vel fra Byen Wurzen ved Leipzig, idet denne By formentlig er identisk med det angivne Fødested Wiirtzen for Slægtens danske Stamfader.2

Læs mere

AUKTION BØGER & BOHAVE

AUKTION BØGER & BOHAVE ringsted@ AUKTION BØGER & BOHAVE Søndag den 22. marts 2015 kl. 12 Ringsted Museum og Arkiv er flyttet sammen. I den forbindelse sælges bohave, der er blevet til overs og brugte bøger, dubletter fra håndbogsbibliotek

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

"Ved Indsamling af Materiale til en Biografi over Helten fra. Generalmajor Ulrik Christian Kruses. 2å/%

Ved Indsamling af Materiale til en Biografi over Helten fra. Generalmajor Ulrik Christian Kruses. 2å/% 243 moderen 1088 sid. 1 $ 8 sk., hvortil blandt andet udlagdes anparter i Æbelø, store 673 sid. 2 10 sk., som Hans Jörgensen havde pantsat denne sin stifsön; af den øvrige arv tilfaldt der døtrene 1500

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

Herresingle Senior Mesterrække. Herredouble Senior Mesterrække. Damesingle Senior Mesterrække. Damedouble Senior Mesterrække Pulje 1

Herresingle Senior Mesterrække. Herredouble Senior Mesterrække. Damesingle Senior Mesterrække. Damedouble Senior Mesterrække Pulje 1 Herresingle Senior Mesterrække * 1 Jeppe Ellebæk 73 * 3 Jesper Buron 4 Michael Hoff 5 Simon Olsen 57 58 80 * 6 Martin Jensen 7 Thomas Hansen * 8 Gregers Schytt 59 74 Herredouble Senior Mesterrække * 1

Læs mere

Sorø Amt j. V. CHRISTENSEN

Sorø Amt j. V. CHRISTENSEN j. V. CHRISTENSEN l a Historisk Samfund for Sorø Amt dannedes ved en Sammenkomst i Sorø den 12. Oktober 1911, korn Redaktør J. V. Christensen i Ringsted ind i Bestyrelsen som en Selvfølgelighed. Han havde

Læs mere

Læserne ville sikkert være Hr. Fuldmægtig Thomle taknemme

Læserne ville sikkert være Hr. Fuldmægtig Thomle taknemme 84 i 1ste Bergenhusiske nat. Infreg. Carl Fredrik von Rømer, født i Sachsen, f i Stege paa Møen 17 Novbr. 1743, en Broder af Søsterens Mand. k) Cathrine M., døbt paa Bragernæs (i Novbr. 1690, begr. der

Læs mere

Mester Herrer. Mester Damer. Herre A. Dame A

Mester Herrer. Mester Damer. Herre A. Dame A Der blev spillet KM Bohle i alle 3 haller i weekenderne - og 1-1 marts 200 og resultaterne blev følgende.. Mester Herrer Bent-Ole Gad 202 Allan Mogensen 23 21 Michael Winding Henrik Sandell 21 Jørgen Risnæs

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Benno Øjvind Raarup Nielsen 1913 Fængselsoverbetjent Formand for Danmarks Filatelist-Union 1971-1972

Benno Øjvind Raarup Nielsen 1913 Fængselsoverbetjent Formand for Danmarks Filatelist-Union 1971-1972 Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) N N N N(iels) S(ørensen) Nedergaard Signatur: 1859-1945 Frimærkehandler og katalogudgiver Udgiver af

Læs mere

RESULTATLISTE Århus Festuge Skydning 200 og 300 meter

RESULTATLISTE Århus Festuge Skydning 200 og 300 meter 03-09-2011 17:16:35 - DDS SP v.3.11.9.2 RESULTATLISTE Århus Festuge Skydning 200 og 300 meter Gevær, 200m. - Mesterskab BK 1 87623 Daniel Filtenborg Binder 05-101 Randers Skyttekreds 149/11 150/07 299/18

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

A6 Klubmesterskab 2015 - Drenge - Åben Klasse

A6 Klubmesterskab 2015 - Drenge - Åben Klasse A6 Klubmesterskab 2015 - Drenge - Åben Klasse 1 Nikolai Skelsager 1996 A6 3.619 2 Mads Tornow Rasmussen 2000 A6 3.528 3 Rasmus Thilleman 2001 A6 2.471 4 Frederik Bojesen 2002 A6 2.441 5 Alexander Skarby

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 18/12 1974 Hovråttsnotarie Gunnar Svenssons legat til studieophold v. Lunds universitet (2 portioner å 2.180,88 kr.) 4.361,76 1/4 1975

Læs mere

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Nr Spillere i Centerturneringen - 2016/2017 17-05-2016 Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Aktivitetscenter 28,06 8 2. Aage Larsen Glostrup Aktivitetscenter

Læs mere

Rigmor Pedersen Nordgaard: Slægten fra Matr. Nr. 8 Ubberup

Rigmor Pedersen Nordgaard: Slægten fra Matr. Nr. 8 Ubberup FORTEGNELSE OVER DANSK GENEALOGISK LITTERATUR I AARET 1945 ved Albert Fabritius Jfr. Dansk Tidsskrift-Index. Udgivet af Statens Bibliotekstilsyn XXXI, 1945, Kbh. 1946. Avis-Kronik-Index. Red. af E. Allerslev

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG MALERIER OG STUDIER AF FRK. NICOLINE TUXEN UDSTILLEDE I O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 FRI ADGANG

Læs mere

RESULTATLISTE JM m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 6. & 7. Feb.

RESULTATLISTE JM m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 6. & 7. Feb. RESULTATLISTE JM 2009 15m Std.- Grov- & Fripistol HERNING D. 6. & 7. Feb. UNGDOM U1 G Peter Dyrskjøt Vadum 91 96 96 283 125 S Simon Jørgensen Vadum 94 92 91 277 100 B Michelle Tousgård Vester Hassing 89

Læs mere

CHRISTEN HANSEN POULSEN kaldet Kræn Hansen (Murer og skomager i Tornby, )

CHRISTEN HANSEN POULSEN kaldet Kræn Hansen (Murer og skomager i Tornby, ) CHRISTEN HANSEN POULSEN kaldet Kræn Hansen (Murer og skomager i Tornby, 1889 1973) Christen Hansen Poulsen blev født den 21. november 1889 i Sønder Tornby som søn af Søren Peter Poulsen og hustruen Marie

Læs mere

Forskelligt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden.

Forskelligt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden. 239 af N. Hancke i Univ. Biblioteket, og denne henfarne Kollega af d'hrr. kunde maaske have fortjent at være nævnt i Fortalen. Enhver, der skal»biografere«en Person og] savner Henvisninger i Biogr. Lexikon,

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

Prolog 15 En arkæologisk udgravning 15. Sct. Jørgensbjerg 19 Slaget 19 Vognborgen 28 Kong Erik og det tredje korstog mod hussitterne 28

Prolog 15 En arkæologisk udgravning 15. Sct. Jørgensbjerg 19 Slaget 19 Vognborgen 28 Kong Erik og det tredje korstog mod hussitterne 28 Indholdsfortegnelse Forord 11 Prolog 15 En arkæologisk udgravning 15 I kampen om magten 17 Sct. Jørgensbjerg 19 Slaget 19 Vognborgen 28 Kong Erik og det tredje korstog mod hussitterne 28 Revolution og

Læs mere

Resultatliste Arresøpokalskydning 140 års Jubilæumsstævne

Resultatliste Arresøpokalskydning 140 års Jubilæumsstævne Riffel, 50m - Mesterskab BK1 1 130503 Pauline Andreassen Blovstrød SG&I - 200/15 200/13 400/28 2 126856 Andreas Zeeberg Melby Skytteforening 199/12 199/14 398/26 3 130942 Gry Von Benzon Ganløse Skytteforening

Læs mere

AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR UDGIVET

AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR UDGIVET Ifior. AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR 1932-1933 UDGIVET EFTER KONSISTORIUMS FORANSTALTNING AF H. MUNCH.PETERSEN

Læs mere

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 3 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 287/96 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1

Læs mere