Privatlivspolitik. Vi giver dig disse oplysninger, idet vi er forpligtet til det i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privatlivspolitik. Vi giver dig disse oplysninger, idet vi er forpligtet til det i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR)."

Transkript

1 Privatlivspolitik I denne privatlivspolitik kan du læse om hvordan FinPro ApS som dataansvarlig behandler dine personoplysninger i en række forskellige situationer. Vi giver dig disse oplysninger, idet vi er forpligtet til det i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR). 1. Dataansvarlig FinPro ApS ("FinPro", "vi", "os", "vores") er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med (i) (ii) (iii) (iv) din brug af vores hjemmeside (cookies), din kommunikation med os, din modtagelse af vores nyhedsbreve, og vores kundeadministration 2. Formål og retsgrundlag Vi behandler personoplysninger til en række forskellige formål i de situationer, som er nævnt ovenfor. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige formål med behandlingen af dine personoplysninger, og hvad retsgrundlaget for behandlingen er. 2.1 Din brug af vores hjemmeside (cookies) Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vi via cookies oplysninger om dine besøg, herunder fx din adfærd på hjemmeside (dvs. hvilke sider, du har kigget på), hvilken browser du bruger, samt hvilken IPadresse du bruger. Disse oplysninger kan i nogle tilfælde omfatte personoplysninger. Vi registrerer oplysningerne for at kunne tilbyde dig en sikker, stabil og kundevenlig brugeroplevelse på hjemmesiden, samt for at føre statistik over brugeren af vores hjemmeside. Derudover behandles oplysningerne i visse tilfælde for at kunne målrette markedsføring, baseret på brugerens adfærd. Retsgrundlaget for behandlingen er - for nødvendige funktionalitetscookies: Cookiebekendtgørelsens 4, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne opretholde funktionaliteten og sikkerheden på hjemmesiden, og Side 1 af 5

2 2.2 Når du kommunikerer med os Hvis du som repræsentant for en kunde, leverandør eller andre kontakter os (fx via ) vil din henvendelse ofte indeholde personoplysninger, såsom kontaktoplysninger, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. I visse tilfælde kan vi også modtage lignende personoplysninger om dig fra tredjemand, fx din arbejdsgiver. Vi behandler oplysningerne for at kunne håndtere og besvare dine henvendelser og for at kommunikere med dig og/eller den virksomhed, som du repræsenterer. Retsgrundlaget for vores behandling er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne besvare generelle henvendelser, samt opfylde en aftale, vi måtte have indgået med dig eller den virksomhed, du repræsenterer. 2.3 Elektroniske nyhedsbreve Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve registrerer vi dit navn og dine kontaktoplysninger, samt evt. oplysninger om dine emnepræferencer. Vi registrerer disse oplysninger med henblik på at kunne sende dig nyhedsbreve. Retsgrundlaget for vores udsendelse af nyhedsbreve er det samtykke, du har givet i overensstemmelse med markedsføringslovens 10. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger, herunder dine personlige præferencer, er GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne kontakte dig med målrettet markedsføring. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til vores markedsføring, herunder den behandling af personoplysninger som sker for at målrette vores nyhedsbreve mod dig. 2.4 Kundeadministration (CRM) Hvis du repræsenterer en af vores kunder, kan vi registrere oplysninger om dig i vores CRM-system, herunder dit navn, dine kontaktoplysninger, samt oplysninger om din tilknytning til en bestemt virksomhed. Vi behandler disse oplysninger som led i vores daglige kundeadministration, herunder for at kunne opretholde kontakten og relationen til vores kunder, i faktureringsøjemed eller med henblik på at kunne levere vores ydelser. Retsgrundlaget for vores behandling er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne varetage den daglige kundeadministration og -relation, samt håndtere regnskabs- /økonomiopgaver. 3. Modtagere af dine personoplysninger 3.1 Videregivelse til eksterne tredjeparter Vi videregiver personoplysninger, som indgår i vores regnskabsmateriale, til de relevante myndigheder, herunder fx SKAT, i forbindelse med lovpligtig bogføring mv. Vi videregiver desuden oplysninger om din brug af hjemmesiden til de tredjepartsudbydere, som du evt. har givet tilladelse til at placere cookies i forbindelse med din brug af hjemmesiden. Endelig kan vi i forbindelse med konkrete henvendelser, aftaler eller sager, videregive dine personoplysninger til vores relevante samarbejdspartnere, herunder eksterne rådgivere. Side 2 af 5

3 3.2 Videregivelse inden for North-koncernen De personoplysninger, som måtte indgå i konkrete henvendelser, aftaler eller sager, samt personoplysninger der anvendes til almindelige salgs- og kundeserviceaktiviteter (såsom dine kontaktoplysninger), deles mellem North koncernselskaber. Dette sker med henblik på at kunne målrette koncernens ydelser eller tilbyde en effektiv og stabil kundeservice, uanset hvilket North-selskab, du evt. har indgået en aftale med. Det betyder også, at vi kan have modtaget personoplysninger om dig fra et af vores koncernforbundne selskaber, fx til brug for håndteringen af sådanne, for yderligere information se Brug af databehandlere Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere, som bl.a. hoster, udvikler samt yder support til vores IT-systemer, og/eller udsender servicebeskeder for os. 4. Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande I forbindelse med overladelsen af oplysninger til vores databehandlere, overfører vi dine personoplysninger til lande uden for EU og EØS. Overførselsgrundlaget er Kommissionens afgørelse af 5. februar 2010 om standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger til registerførere etableret i tredjelande i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF, idet vi har indgået sådanne standardkontraktbestemmelser med de relevante modtagere af oplysningerne. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores overførsel af personoplysninger uden for EU og EØS, kan du anmode herom ved at kontakte os på de oplysninger, som du finder i afsnittet "Kontakt" nedenfor. Opbevaring af dine personoplysninger Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, hvortil vi har indsamlet oplysningerne, medmindre andet er fastsat ved lov. På denne baggrund har vi fastsat de nedenstående slettefrister. Vi sletter eller anonymiserer som udgangspunkt dine personoplysninger i overensstemmelse med nedenstående frister, medmindre fortsat opbevaring er nødvendig, fx til brug for konkrete sager eller lignende. Hvor det nedenfor fremgår, at der sker sletning af dine personoplysninger, kan vi i stedet foretage anonymisering af oplysningerne, hvorefter oplysningerne ikke længere kan bruges til at identificere dig. Anonymiserede oplysninger er ikke omfattet af GDPR, idet der ikke længere er tale om personoplysninger. 4.1 Din brug af vores hjemmeside (cookies) Oplysninger i forbindelse med vores anvendelse af cookies, slettes som udgangspunkt, når cookien bliver slettet fra din enhed, og afhænger således af den konkrete cookie. 4.2 Når du kommunikerer med os Oplysninger, som indgår i vores regnskabsmateriale (fx fakturaer) opbevares som udgangspunkt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne relaterer sig til, i henhold til de bogføringsregler, vi er underlagt, jf. bl.a. bogføringslovens kapitel 5. Side 3 af 5

4 De personoplysninger vi behandler i forbindelse med vores generelle kommunikation med dig (såsom henvendelser via ), slettes som udgangspunkt senest 24 måneder efter din seneste henvendelse er afsluttet/færdigbehandlet. 4.3 Elektroniske nyhedsbreve Oplysninger relateret til udsendelse af nyhedsbreve slettes som udgangspunkt 2 år efter vores seneste udsendelse af markedsføringsmateriale, medmindre du forinden har trukket dit samtykke tilbage. 4.4 Kundeadministration (CRM) Kundekontaktoplysninger i CRM-systemet slettes som udgangspunkt 2 år efter udgangen af det regnskabsår, hvor kundeforholdet er endeligt ophørt. 5. Dine rettigheder mv. Du har efter GDPR en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Dem kan du læse om herunder. Retten til at trække samtykke tilbage I de situationer, hvor du har givet samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor under afsnittet "Kontakt". Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ret til sletning I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne bortset fra opbevaring med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse Side 4 af 5

5 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder i forbindelse med vores målrettede markedsføring. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 6. Klage til Datatilsynet Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at kontakte Datatilsynet. Du finder tilsynets kontaktoplysninger på Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på 7. Kontakt Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker mere information om dine rettigheder. Du kan kontakte os på og telefonnummer Side 5 af 5

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Klinik Bettina er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som

Læs mere

Hvis vi har brug for yderligere oplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere dig herom ved indsamlingen heraf.

Hvis vi har brug for yderligere oplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere dig herom ved indsamlingen heraf. Persondatapolitik Dataansvarlig ITD Forsikringsmægler A/S Lyren 1 6330 Padborg Danmark CVR-nummer: 38725440 1. Introduktion Denne persondatapolitik (herefter benævnt Politikken") beskriver, hvordan ITD

Læs mere

Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering

Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering Dataansvarlig ITD, Brancheorganisation For Den Danske Vejgodstransport Lyren 1 6330 Padborg Danmark CVR-nummer: 40990917 1. Introduktion Denne persondatapolitik

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK SAFESHARE. Side 1 af 5

PRIVATLIVSPOLITIK SAFESHARE. Side 1 af 5 PRIVATLIVSPOLITIK SAFESHARE Side 1 af 5 1 DATAANSVARLIG OG DATABEHANDLER 1.1 PDO Group ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles og behandles om kunder og brugere af

Læs mere

Personoplysninger om kunder og forretningsforbindelser

Personoplysninger om kunder og forretningsforbindelser Personoplysninger om kunder og forretningsforbindelser 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 1.1 Formål 1.1.1 Hos Jysk Tagpap ApS (herefter "Selskabet") vil vi løbende komme til elektronisk/automatisk at behandle

Læs mere

Privatlivspolitik for Konferencesalen/Storcenter Nord

Privatlivspolitik for Konferencesalen/Storcenter Nord Privatlivspolitik for Konferencesalen/Storcenter Nord Version: 24-05-2018 Din databeskyttelse bliver taget alvorligt Vi har vedtaget denne privatlivspolitik, som danner grundlag for vores behandling af

Læs mere

Privatlivspolitik for kunder og leverandører hos DFF EDB A.m.b.a.

Privatlivspolitik for kunder og leverandører hos DFF EDB A.m.b.a. Privatlivspolitik for kunder og leverandører hos DFF EDB A.m.b.a. 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Som leverandør af IT-ydelser og software til vores kunder tager vi din databeskyttelse

Læs mere

I vores privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

I vores privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Privatlivspolitik I vores privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Det er et krav i databeskyttelsesforordningen, at vi oplyser dig om vores behandling, og dine rettigheder

Læs mere

opfylde vores kontraktuelle forpligtelser over for dig, samt at

opfylde vores kontraktuelle forpligtelser over for dig, samt at PRIVATLIVSPOLITIK Det er vigtigt for FloodFrame A/S ( FloodFrame ), at du føler dig tryg ved at overlade persondata til os. Det er derfor også vigtigt, at du er oplyst om, hvilke oplysninger FloodFrame

Læs mere

PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER

PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER Persondatapolitik Opdateret maj 2018 1. Generelt a) Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvordan Pålsson Arkitekter AS ("Tegnestuen", "os", "vores", "vi") indsamler

Læs mere

Persondatapolitik. Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Persondatapolitik. Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. Persondatapolitik Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? XTRACON A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger,

Læs mere

De registreredes (kursisters) rettigheder i databeskyttelsesforordningen

De registreredes (kursisters) rettigheder i databeskyttelsesforordningen De registreredes (kursisters) rettigheder i databeskyttelsesforordningen Version Dato Ændret af Godkendt af 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?... 4 2. Kontaktansvarlig...

Læs mere

Privatlivspolitik for medlemmer af Grundejerforeningen Naurvej

Privatlivspolitik for medlemmer af Grundejerforeningen Naurvej Privatlivspolitik for medlemmer af Grundejerforeningen Naurvej Naurvej maj 2018 Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Grundejerforeningen Naurvej, herefter Foreningen behandler personoplysninger om

Læs mere

Information om PenSam s behandling af personoplysninger m.v. til dig, som ikke er kunde i PenSam

Information om PenSam s behandling af personoplysninger m.v. til dig, som ikke er kunde i PenSam Information om PenSam s behandling af personoplysninger m.v. til dig, som ikke er kunde i PenSam I PenSam passer vi godt på de personlige oplysninger, vi får i forbindelse med sagsbehandling af vores kunders

Læs mere

Privatlivspolitik til elever og kursister Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb.

Privatlivspolitik til elever og kursister Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb. Privatlivspolitik til elever og kursister Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb. Efter databeskyttelsesforordningens 1 artikel 14 skal vi give

Læs mere

Standard Document. Persondataforordningen og Privatpolitikker (eller på engelsk, The general data protection regulation)

Standard Document. Persondataforordningen og Privatpolitikker (eller på engelsk, The general data protection regulation) Indhold 1. Indhold... 1 Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?... 2 Kontaktoplysninger... 2 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger... 2 Kategorier af personoplysninger...

Læs mere

Privatlivspolitik for forbrugere hos Hedensted Fjernvarme a.m.b.a.

Privatlivspolitik for forbrugere hos Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. Privatlivspolitik for forbrugere hos Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Som leverandør af fjernvarme til vores forbrugere tager vi din databeskyttelse alvorligt.

Læs mere

Persondatapolitik. Dataansvarlig Paarup Hansen ApS Enghaven Roskilde Danmark CVR-nr.:

Persondatapolitik. Dataansvarlig Paarup Hansen ApS Enghaven Roskilde Danmark CVR-nr.: Persondatapolitik Dataansvarlig Paarup Hansen ApS Enghaven 59 4000 Roskilde Danmark CVR-nr.: 66234118 1 1. Indledning 1.1 Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af

Læs mere

Persondatapolitik. Dataansvarlig Fiberby ApS Otto Busses Vej København SV Danmark CVR-nr.:

Persondatapolitik. Dataansvarlig Fiberby ApS Otto Busses Vej København SV Danmark CVR-nr.: Persondatapolitik Dataansvarlig Fiberby ApS Otto Busses Vej 5-048 2450 København SV Danmark CVR-nr.: 28292139 1 1. Indledning 1.1 Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse

Læs mere

Privatlivspolitik. TEKNIK OG MILJØ AffaldVarme Aarhus Aarhus Kommune

Privatlivspolitik. TEKNIK OG MILJØ AffaldVarme Aarhus Aarhus Kommune Privatlivspolitik 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? AffaldVarme Aarhus indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse med vores forpligtelser til håndtering af affald og levering

Læs mere

Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb.

Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb. Privatlivspolitik Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb. Efter databeskyttelsesforordningens 1 artikel 14 skal vi give dig en række oplysninger,

Læs mere

Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger D-05-18-3586 Version 1.0 Behandling af personoplysninger Her kan du læse om Rønne Havn A/S persondatapolitik - herunder hvilke oplysninger vi registrerer om dig, og hvordan vi bruger oplysningerne INTRODUKTION

Læs mere

STU Akademiets Persondatapolitik

STU Akademiets Persondatapolitik STU Akademiets Persondatapolitik STU Akademiets oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger i forbindelse med GDPR (General Data Protection Regulation) Formålet med denne persondatapolitik er at

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK 1 GENERELT 2 HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OG MED HVILKET FORMÅL. HELLUM + HAIK arkitekter og ingeniører

PERSONDATAPOLITIK 1 GENERELT 2 HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OG MED HVILKET FORMÅL. HELLUM + HAIK arkitekter og ingeniører PERSONDATAPOLITIK HELLUM + HAIK arkitekter og ingeniører 1 GENERELT 1.1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvordan HELLUM + HAIK arkitekter og ingeniører

Læs mere

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om nuværende og tidligere kunder samt mulige kommende kunder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om nuværende og tidligere kunder samt mulige kommende kunder. Privatlivspolitik Aktive og forhenværende kunder hos Biokraft A/S Version 1.1. juni 2018 Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi

Læs mere

Persondatapolitik. Dataansvarlig Vision Management A/S Kongevejen Holte Danmark CVR-nr.:

Persondatapolitik. Dataansvarlig Vision Management A/S Kongevejen Holte Danmark CVR-nr.: Persondatapolitik Dataansvarlig Vision Management A/S Kongevejen 426 2840 Holte Danmark CVR-nr.: 31941660 1 1. Indledning 1.1 Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse

Læs mere

Privatlivspolitik Erhvervshus Midtjylland

Privatlivspolitik Erhvervshus Midtjylland Privatlivspolitik Erhvervshus Midtjylland INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER For os er ansvarlig omgang med dine personoplysninger vigtig. Nedenfor kan du læse hvordan vi behandler personoplysninger

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK FOR ELNETKUNDER

PRIVATLIVSPOLITIK FOR ELNETKUNDER PRIVATLIVSPOLITIK FOR ELNETKUNDER Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Ravdex A/S (herefter Ravdex eller "Netselskab") behandler personoplysninger om sine kunder, og hvilke rettigheder kunden har

Læs mere

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OM KUNDER I REFA DATTERSELSKABER

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OM KUNDER I REFA DATTERSELSKABER BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OM KUNDER I REFA DATTERSELSKABER 1. INTRODUKTION 1.1 Denne informationsskrivelse har til formål at oplyse dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, som vi har

Læs mere

Politik for Persondata

Politik for Persondata Politik for Persondata Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? KUBO Robotics ApS, CVR-nr.: 37043958 er dataansvarlig for behandlingen

Læs mere

KERTEMINDE FORSYNING - VARME A/S Kohaven Kerteminde CVR-nr Kundeservice:

KERTEMINDE FORSYNING - VARME A/S Kohaven Kerteminde CVR-nr Kundeservice: Side 1 af 6 Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos vores 5 forskellige selskaber der repræsenterer: Kerteminde Forsyning A/S Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S Kerteminde Forsyning - Vand

Læs mere

Til elever og forældre: Underretning om indsamling af personoplysninger

Til elever og forældre: Underretning om indsamling af personoplysninger Til elever og forældre: sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal give dig en række oplysninger, når vi modtager

Læs mere

Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv.

Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv. Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv. I PenSam passer vi godt på de personlige oplysninger, vi får i forbindelse med, at du søger en stilling hos os. Det gælder også, selvom

Læs mere

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom. PRIVATLIVSPOLITIK FOR ELNETKUNDER Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Flow Elnet A/S, herefter netselskabet behandler personoplysninger om sine kunder, og hvilke rettigheder kunden har i den henseende.

Læs mere

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder. Nuværende og tidligere gæster hos Royal Scandinavian Casino I/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK FOR GREVE RENOVATION A/S

PRIVATLIVSPOLITIK FOR GREVE RENOVATION A/S 15. maj 2018 PRIVATLIVSPOLITIK FOR GREVE RENOVATION A/S 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV Greve Renovation A/S, som betjenes af KLAR Forsyning tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig

Læs mere

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Persondatapolitik Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Uhre & Nybæk (UN) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger,

Læs mere

INFORMATION TIL JOBANSØGERE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

INFORMATION TIL JOBANSØGERE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER INFORMATION TIL JOBANSØGERE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Maj 2018 1 Indledning 1.1 I henhold til Europa-Parlaments og Rådets Forordning (EU) 2016/679 ( GDPR ) er selskaberne i C WorldWide-koncernen

Læs mere

Hvad gør vi med dine personoplysninger?

Hvad gør vi med dine personoplysninger? Hvad gør vi med dine personoplysninger? Fors A/S er til for dig. Derfor lytter vi til vores kunder. Efter du har været i kontakt med os, vil vi gerne vide, hvordan du har oplevet vores service og ydelser.

Læs mere

Vi giver de personer, vi behandler oplysninger om ( de registrerede ), informationer om vores databehandlinger og om de registreredes rettigheder.

Vi giver de personer, vi behandler oplysninger om ( de registrerede ), informationer om vores databehandlinger og om de registreredes rettigheder. Privatlivspolitik Kunder og potentielle kunder hos DAY-system A/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, vi håndterer, og vi sikrer os,

Læs mere

Person- og privatlivspolitik

Person- og privatlivspolitik Person- og privatlivspolitik Nedenfor beskrives BORCH Advokaters person- og privatlivspolitik, herunder oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 1. Vi er den dataansvarlige hvordan

Læs mere

Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos VandCenter Syd as

Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos VandCenter Syd as Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos VandCenter Syd as Version 1.0 Maj 2018 Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som

Læs mere

Databehandlingspolitik

Databehandlingspolitik Databehandlingspolitik Introduktion Du efterlader personoplysninger, når du besøger vores website www.brems.dk og bruger forskellige funktioner og tjenester. Dette indebærer også tilmelding af nyhedsbrev

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK for Advokatfirmaet Gaarn Pedersen. (Opdateret maj 2018)

PRIVATLIVSPOLITIK for Advokatfirmaet Gaarn Pedersen. (Opdateret maj 2018) PRIVATLIVSPOLITIK for Advokatfirmaet Gaarn Pedersen CVR-nr.: 34 93 22 04 (Opdateret maj 2018) Advokatfirmaet Gaarn Pedersen herefter benævnt (Gaarn Pedersen) er en del af Denlaw Advokater - et kontorfællesskab

Læs mere

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder og leverandører i med Anker Hansen og Co. A/S ( AHC ) CVR-nr

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder og leverandører i med Anker Hansen og Co. A/S ( AHC ) CVR-nr OPLYSNINGER OM PERSONDATA TIL KUNDER OG ØVRIGE SAMARBEJDSPARTNERE Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder og leverandører i med Anker Hansen og Co. A/S ( AHC ) CVR-nr. 11 57 33 47.

Læs mere

SKABELON FOR PRIVATLIVSPOLITIK

SKABELON FOR PRIVATLIVSPOLITIK Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 171898 13. april 2018 SKABELON FOR PRIVATLIVSPOLITIK 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV SK Forsyning A/S tager behandling af dine persondata alvorligt.

Læs mere

Underretning om indsamling af personoplysninger til PPR Jammerbugt

Underretning om indsamling af personoplysninger til PPR Jammerbugt Underretning om indsamling af personoplysninger til PPR Jammerbugt Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi modtager oplysninger om dit barn. Efter databeskyttelsesforordningens artikel

Læs mere

Privatlivspolitik for Skagen Varmeværk

Privatlivspolitik for Skagen Varmeværk Privatlivspolitik for Skagen Varmeværk 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Som leverandør af fjernvarme til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger

Læs mere

Reconor A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Reconor A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. Persondatapolitikker RECONOR A/S Dette dokument indeholder følgende politikker: 1. Den genelle persondatapolitik 2. Persondatapolitik for kandidater til stillinger 3. Persondatapolitik for kunder, leverandører

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK FOR MATCHWORK, OFIR OG BRANDERO

PRIVATLIVSPOLITIK FOR MATCHWORK, OFIR OG BRANDERO PRIVATLIVSPOLITIK FOR MATCHWORK, OFIR OG BRANDERO 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV MatchWork A/S (herefter Udbyder ) tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling

Læs mere

Nuværende og tidligere kunder hos GRIP Danmark, ACTAS A/S. GRIP Danmark tilhører den landsdækkende sikringsvirksomhed ACTAS A/S

Nuværende og tidligere kunder hos GRIP Danmark, ACTAS A/S. GRIP Danmark tilhører den landsdækkende sikringsvirksomhed ACTAS A/S Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos GRIP Danmark, ACTAS A/S. GRIP Danmark tilhører den landsdækkende sikringsvirksomhed ACTAS A/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os

Læs mere

Ekg, eller beskrivelse af Ekg fra anerkendt laboratorium, er vedlagt: Ja: Nej:

Ekg, eller beskrivelse af Ekg fra anerkendt laboratorium, er vedlagt: Ja: Nej: Diabeteserklæring for jernbanepersonale Cpr. nr.: Navn: Adresse: Husk at underskrive og medsende side 2. Edvard Thomsens Vej 14 Telefon 7221 8800 Fax 3338 1439 helbred@tbst.dk www.tbst.dk Højde og vægt

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK FOR GREVE RENOVATION A/S

PRIVATLIVSPOLITIK FOR GREVE RENOVATION A/S 15. maj 2018 Revideret d. 8. januar 2019 PRIVATLIVSPOLITIK FOR GREVE RENOVATION A/S 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV Greve Renovation A/S, som betjenes af KLAR Forsyning tager behandling af dine persondata

Læs mere

Pharmadanmarks privatlivspolitik

Pharmadanmarks privatlivspolitik 1 Pharmadanmarks privatlivspolitik 1. Behandling af personoplysninger De personoplysninger, som du giver Pharmadanmark i forbindelse med dit medlemskab, bliver indsamlet og behandlet i Pharmadanmarks medlemssystem.

Læs mere

Persondatapolitik - Advokatfirmaet Christian Blixen-Thiele

Persondatapolitik - Advokatfirmaet Christian Blixen-Thiele Persondatapolitik - Advokatfirmaet Christian Blixen-Thiele Du efterlader personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmeside og bruger hjemmesidens forskellige tjenester. I vores persondatapolitik

Læs mere

VILTOFT S PERSONDATAPOLITIK NÅR VI HAR MODTAGET PERSONOPLYSNINGER OM DIG

VILTOFT S PERSONDATAPOLITIK NÅR VI HAR MODTAGET PERSONOPLYSNINGER OM DIG VILTOFT S PERSONDATAPOLITIK NÅR VI HAR MODTAGET PERSONOPLYSNINGER OM DIG Hos VILTOFT tager vi persondatarettigheder seriøst. I det følgende kan du derfor læse hvordan vi behandler dine personlige oplysninger,

Læs mere

Selskabet har efter lovgivningen pligt til at informere dig om, hvordan Selskabet behandler og videregiver personoplysninger.

Selskabet har efter lovgivningen pligt til at informere dig om, hvordan Selskabet behandler og videregiver personoplysninger. Privatlivspolitik 1. Indledning Beskyttelse af dine Personoplysninger har Selskabets højeste prioritet. Selskabet behandler Personoplysninger og har derfor vedtaget denne personoplysningspolitik, der fortæller

Læs mere

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OM SAMARBEJDSPARTNERE OG LEVERANDØRER I REFA DATTERSELSKABER

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OM SAMARBEJDSPARTNERE OG LEVERANDØRER I REFA DATTERSELSKABER BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OM SAMARBEJDSPARTNERE OG LEVERANDØRER I REFA DATTERSELSKABER 1. INTRODUKTION 1.1 Denne informationsskrivelse har til formål at oplyse dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger,

Læs mere

HHR El-teknik ApS POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

HHR El-teknik ApS POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER HHR El-teknik ApS POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 1. Om privatlivspolitikken Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig som kunde om, hvorledes Sejling Smedje ApS behandler dine

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK FOR VAND- OG SPILDEVANDSSELSKABER

PRIVATLIVSPOLITIK FOR VAND- OG SPILDEVANDSSELSKABER 15. maj 2018 PRIVATLIVSPOLITIK FOR VAND- OG SPILDEVANDSSELSKABER 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV Netselskaberne for vand- og spildevand, som betjenes af KLAR Forsyning tager behandling af dine persondata

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK SOCIALDEMOKRATIET RINGSTED. Vi er de dataansvarlige hvordan kontakter du os?

PERSONDATAPOLITIK SOCIALDEMOKRATIET RINGSTED. Vi er de dataansvarlige hvordan kontakter du os? PERSONDATAPOLITIK SOCIALDEMOKRATIET RINGSTED Den 25. maj 2018 trådte en ny databeskyttelsesforordning (populært kaldet persondataforordningen på dansk og GDPR på engelsk) i kraft som dansk lov. Forordningen

Læs mere

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på HKI s Persondatapolitik Formålet med denne persondatapolitik er at oplyse om, hvordan HKI behandler personoplysninger og om, hvilke rettigheder den registrerede har i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Læs mere

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om nuværende og tidligere kunder samt mulige kommende kunder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om nuværende og tidligere kunder samt mulige kommende kunder. Privatlivspolitik Kunder og potentielle kunder hos El-Net Øst A/S Version 2.0 juni 2018 Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi

Læs mere

Persondatapolitik. Fonden DBK Mimersvej Køge Danmark CVR-nr.:

Persondatapolitik. Fonden DBK Mimersvej Køge Danmark CVR-nr.: Persondatapolitik Fonden DBK Mimersvej 4 4600 Køge Danmark CVR-nr.: 62523417 1 1. Indledning 1.1 Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af cookies (herefter Politikken

Læs mere

Behandling af persondata i EL Andersen A/S

Behandling af persondata i EL Andersen A/S Behandling af persondata i EL Andersen A/S Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et kunde- eller medarbejderforhold

Læs mere

OPLYSNINGER OM PERSONDATA TIL KUNDER OG ØVRIGE SAMARBEJDSPARTNERE (HERUNDER BEBOERE OG BOLIGFORENINGER)

OPLYSNINGER OM PERSONDATA TIL KUNDER OG ØVRIGE SAMARBEJDSPARTNERE (HERUNDER BEBOERE OG BOLIGFORENINGER) OPLYSNINGER OM PERSONDATA TIL KUNDER OG ØVRIGE SAMARBEJDSPARTNERE (HERUNDER BEBOERE OG BOLIGFORENINGER) Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder og leverandører BM Maler A/s ( selskabet

Læs mere

Persondatapolitik for Vores Elnet A/S

Persondatapolitik for Vores Elnet A/S Persondatapolitik for Vores Elnet A/S Opdateret 22. maj 2018 Denne persondatapolitik beskriver, hvorfor og hvordan Vores Elnet A/S behandler personoplysninger. Derudover beskriver den, hvilke rettigheder

Læs mere

Midtfyns Gymnasium. Underretning om indsamling af personoplysninger

Midtfyns Gymnasium. Underretning om indsamling af personoplysninger Underretning om indsamling af personoplysninger (Medarbejdere) sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal

Læs mere

Persondatapolitik 1. GENERELT 2. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER SAMT FORMÅL OG RETSGRUNDLAG. Member of Epicent Relations Group

Persondatapolitik 1. GENERELT 2. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER SAMT FORMÅL OG RETSGRUNDLAG. Member of Epicent Relations Group Persondatapolitik 1. GENERELT Denne politik om behandling af personoplysninger ("persondatapolitik", persondatapolitikken ) beskriver, hvorledes EPICENT PUBLIC RELATIONS A/S ("os", "vores", "vi") indsamler

Læs mere

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

De oplysninger vi skal give dig er følgende: Bilag 1.2: Underretning om indsamling af personoplysninger i Løn- og personaleadministrationen (Henfører til Retningslinje om den registreredes rettigheder) skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger

Læs mere

3. Hvorfor behandler vi dine personlige oplysninger

3. Hvorfor behandler vi dine personlige oplysninger 1. Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de personlige oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, når du er kunde hos os eller når du færdes

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK - MEDLEMSVIRKSOMHEDER OG SAMARBEJDS- PARTNERE

PRIVATLIVSPOLITIK - MEDLEMSVIRKSOMHEDER OG SAMARBEJDS- PARTNERE Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab J.nr. 64-45629 Dato 17. maj 2018 PRIVATLIVSPOLITIK - MEDLEMSVIRKSOMHEDER OG SAMARBEJDS- PARTNERE Retningslinjer for behandling af personoplysninger for medlemsvirksomheder

Læs mere

Persondatapolitik medarbejdere

Persondatapolitik medarbejdere Persondatapolitik medarbejdere I henhold til persondataforordningen skal LaserTryk.dk A/S (herefter LaserTryk.dk) give dig en række oplysninger om, hvordan LaserTryk.dk behandler oplysninger omkring dig.

Læs mere

Som dataansvarlig behandler og opbevarer Ø/strøm A/S forskellige personoplysninger, alt afhængigt af hvilken kontakt vi har med dig.

Som dataansvarlig behandler og opbevarer Ø/strøm A/S forskellige personoplysninger, alt afhængigt af hvilken kontakt vi har med dig. Persondatapolitik Ø/strøm A/S Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing CVR: 29 68 57 46 Tlf.: 62 51 10 55 Mail: lef@lef.dk Web: www.lef.dk Generelt Som dataansvarlig behandler og opbevarer Ø/strøm A/S forskellige

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONDATA

PERSONDATAPOLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONDATA PERSONDATAPOLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONDATA 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV Som led i en rekrutteringsproces (både på baggrund af et opslag eller en uopfordret ansøgning) modtager og behandler [Gustaf

Læs mere

Persondatapolitik for Grakom og Grakom Arbejdsgivere

Persondatapolitik for Grakom og Grakom Arbejdsgivere Persondatapolitik for Grakom og Grakom Arbejdsgivere I henhold til persondataforordningen skal Grakom og Grakom Arbejdsgivere give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler oplysninger omkring

Læs mere

Nuværende og tidligere kunder hos Vand og Affald i Svendborg.

Nuværende og tidligere kunder hos Vand og Affald i Svendborg. Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos Vand og Affald i Svendborg. Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer,

Læs mere

Nuværende og tidligere kunder hos BlueKolding Spildevand A/S og BlueKolding. Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger

Nuværende og tidligere kunder hos BlueKolding Spildevand A/S og BlueKolding. Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos BlueKolding Spildevand A/S og BlueKolding Vand A/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger,

Læs mere

personoplysninger er: Galerie Mikael Andersen 1260 København K CVR: personoplysninger?

personoplysninger er: Galerie Mikael Andersen 1260 København K CVR: personoplysninger? PRIVATLIVSPOLITIK GALERIE MIKAEL ANDERSEN Galerie Mikael Andersen er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som privat leverandør eller privat kunde kontraherer med

Læs mere

Persondatapolitik. Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Persondatapolitik. Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. Persondatapolitik Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Simoco Diagnostics ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger,

Læs mere

Persondatapolitik. 1. Dataansvarlig

Persondatapolitik. 1. Dataansvarlig Persondatapolitik Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Innovation CPHsound Design (''vi'') behandler og sikrer dine personoplysninger. 1. Dataansvarlig Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen

Læs mere

Privatlivspolitik. 1. Dataansvarlig

Privatlivspolitik. 1. Dataansvarlig Privatlivspolitik Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Fjordforbindelsen Frederikssund (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger, når du anvender vores produkter og services og hjemmesiden

Læs mere

JH El & Køl A/S (JH Service & Montage A/S) POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

JH El & Køl A/S (JH Service & Montage A/S) POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER JH El & Køl A/S (JH Service & Montage A/S) POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 1. Om privatlivspolitikken Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig som kunde om, hvorledes JH El &

Læs mere

Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos Fredericia Spildevand og Energi A/S

Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos Fredericia Spildevand og Energi A/S Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos Fredericia Spildevand og Energi A/S Version 1.0 Maj 2018 Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger,

Læs mere

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018 Revideret privatlivspolitik for politikere Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018 Side 1 af 5 I denne privatlivspolitik

Læs mere

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

De oplysninger vi skal give dig er følgende: Bilag 1.1: Underretning om indsamling af personoplysninger i Elev- og kursistadministrationen (Henfører til Retningslinje om den registreredes rettigheder) skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger

Læs mere

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om nuværende og tidligere kunder samt mulige kommende kunder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om nuværende og tidligere kunder samt mulige kommende kunder. Bornholms Energi A/S CVR DK 25 79 42 06 Skansevej 2 3700 Rønne Telefon 56 900 000 www.beof.dk beof@beof.dk Nordea 0658 8976609493 IBAN DK 3320008976609493 BIC/SWIFT NDEADKKK Privatlivspolitik Aktive og

Læs mere

Medarbejderpersondatapolitik

Medarbejderpersondatapolitik Medarbejderpersondatapolitik Dataansvarlig ITD Forsikringsmægler A/S Lyren 1 6330 Padborg Danmark CVR-nummer: 38725440 1. Introduktion Denne persondatapolitik (herefter benævnt Politikken") beskriver,

Læs mere

Privatlivspolitik. Nuværende og tidligere kunder hos Sønderborg Forsyning. Indholdsfortegnelse

Privatlivspolitik. Nuværende og tidligere kunder hos Sønderborg Forsyning. Indholdsfortegnelse Nuværende og tidligere kunder hos Sønderborg Forsyning Indholdsfortegnelse Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os... 2 Kontakt vedrørende databeskyttelse... 2 Vores behandlinger af personoplysninger...

Læs mere

Privatlivspolitik - Salling Fondene

Privatlivspolitik - Salling Fondene Privatlivspolitik - Salling Fondene Version: 1, 30-07-2018 Indhold 1. Din databeskyttelse bliver taget alvorligt 2. Dataansvarlig og kontaktoplysninger 3. Databehandling sker på oplyst grundlag 4. Data

Læs mere

Sprogvurdering -Til alle 3-årige i Holbæk

Sprogvurdering -Til alle 3-årige i Holbæk Sprogvurdering -Til alle 3-årige i Holbæk August 2018 Kære forældre I Holbæk er det besluttet at tilbyde sprogvurderinger af alle børn i 3 års alderen. Sprogvurderingen er en hjælp til det pædagogiske

Læs mere

Privatlivspolitik og databehandling i Klinikken Psykolog Allan Blaabjerg

Privatlivspolitik og databehandling i Klinikken Psykolog Allan Blaabjerg Privatlivspolitik og databehandling i Klinikken Psykolog Allan Blaabjerg CVR-nummer: 34 53 99 60 Falkoner Allé 63, 3. sal 2000 Frederiksberg Revideret 27 feb 2019 1 Indhold Dataansvar og databeskyttelse...

Læs mere

Urmagerne og Optikerne information om behandling af dine personoplysninger

Urmagerne og Optikerne information om behandling af dine personoplysninger Urmagerne og Optikerne information om behandling af dine personoplysninger Urmagerne og Optikerne er dataansvarlig Som fagforening indsamler og behandler vi dine personoplysninger med det formål at kunne

Læs mere

Privatlivspolitik Aktive og forhenværende kunder hos Bornholms Spildevand A/S

Privatlivspolitik Aktive og forhenværende kunder hos Bornholms Spildevand A/S Bornholms Spildevand A/S CVR DK 31 58 22 29 Industrivej 1 3700 Rønne Telefon 56 900 000 www.beof.dk beof@beof.dk Nordea 4720 4811183288 IBAN DK44 3000 4811 1832 88 BIC/SWIFT DABADKKK Privatlivspolitik

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK EKSTERN

PERSONDATAPOLITIK EKSTERN PERSONDATAPOLITIK EKSTERN OKTOBER 2018 1 Indhold 1. INTRODUKTION... 3 2. DATAANSVARLIG... 3 3. DE PERSONOPLYSNINGER VI BEHANDLER OM DIG... 4 4. HVORFOR VI HAR LOV TIL AT BEHANDLE OPLYSNINGER OM DIG...

Læs mere

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger Privatlivspolitik Ansøgere hos ACTAS A/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til

Læs mere

2. HVILKE OPLYSNINGER VI INDSAMLER FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

2. HVILKE OPLYSNINGER VI INDSAMLER FORMÅL OG RETSGRUNDLAG INFORMATION OM CAREMORE PRIVAT AGENTUR OG FORSIKRINGSAGENTURET CAREMORES INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Med denne information vil vi fortælle om, hvilke oplysninger vi indsamler om dig,

Læs mere

1.3 Nedenfor fremgår de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adga ng til

1.3 Nedenfor fremgår de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adga ng til Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab J.nr. 63-47115 Dato 26. november 2018 OPLYSNINGER OM PERSONDATA TIL KUNDER OG ØVRIGE SAMARBEJDS- PARTNERE Retningslinjer for behandling af personoplysninger

Læs mere

Persondatapolitik. TENSO ApS Vandværksvej Odense C 1

Persondatapolitik. TENSO ApS Vandværksvej Odense C 1 Persondatapolitik 1 Indhold Persondatapolitik... 3 Hvilke personoplysninger, som indsamles om dig, formål og opbevaring... 3 Hvorfra indsamler vi oplysningerne... 4 Personoplysninger til tredjepart...

Læs mere