TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden"

Transkript

1 TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr Hjemmeside: Kontortid: se hjemmesiden Her sidder du med en lille håndbog - en ABC - Som du kan bruge som opslagsbog eller lignende. Du kan blandt andet læse en masse informationer om dagligdagen på Tjele Efterskole. Velkommen! Ret til forbedringer forbeholdes.

2 Affald Brug de opstillede skraldespande, og affaldscontainere. Vi sorterer pap og papir for sig. Afsluttende prøver I lighed med folkeskolen tilbyder vi folkeskolens afgangsprøve (FSA) eller 10. klasses prøven (FS10). I efterskoleverdenen er der ikke læseferie, og man skal derfor opholde sig på skolen i prøveperioden, også selv om eleven ikke skal til en eksamen/prøve. Forældre til elever i 10.kl skal huske inden prøverne at give besked om eleven går til prøve eller ikke. Aftenarrangementer (fællesaftener) Arrangementet kan være en aktivitet arrangeret af eleverne, lærerne eller besøg af en spændende person, der har noget at fortælle os, vise frem eller spille for os. Det kan også være en anden efterskole eller andre personer som kommer for at dyste mod os i forskellige discipliner. Det er en vigtig del af at være på efterskole, så man skal deltage, også selv om det ikke interesserer eleven, eller denne er modstander af det emne der er valgt. Ankomst Når eleven har været hjemme i ferier og weekender, åbnes skolen kl Man skal huske at melde sin ankomst til vagtlæreren. Husk at melde hvis man IKKE kommer på vagttlf. nr Så undgår vi at ringe sent om aftenen, for at spørge om, hvor eleven er blevet af. Husk også at vi først tjekker mailen mandag morgen. Bank Hammershøj Andelskasse er nærmeste nabo til skolen og her kan man hæve penge med sit hævekort i automaten. Besøg på skolen Det er muligt for eleverne at modtage besøg af kammerater og familie på skolen, men kun efter forudgående aftale med skolen, eller den vagtlærer der er på arbejde. Kammerater kan kun besøge skolen i weekender og kun ved aftale med weekendvagten. Bliveweekend Man skal regne med at eleven skal blive på skolen i et vist antal weekender i løbet af året. Det fremgår af kalenderen. Brand Vær opmærksom på brandinstruksen. Den hænger i fællesrummet i alle huse, samt opholdslokaler. Bus 2

3 Til daglig kan man tage X-bus 928 og bus nr. 62 både til Viborg og Randers. I øvrigt skal man være opmærksom på, at under såvel hjemrejse som rejse til skolen gælder skolens regler. Computere (egen) Hvis eleven og elevens forældre underskriver Retningslinier for brug af IT på Tjele Efterskole, må man medbringe egen bærbar computer, og benytte skolens trådløse bredbånd. Cykelhjelm Når eleven skal cykle, skate o.lign. i skolemæssige sammenhænge SKAL du bruge hjelm. Dagligdagens tider tiderne er ca. tider som kan blive ændret. Kl Morgenmad samt sygemelding Kl Morgensamling Kl Skema Kl Formiddagsservering Kl Skema Kl Middagsmad Kl Skema Kl Eftermiddagsservering Kl Linjefag Kl Aftensmad Kl Aktiviteter/fri Kl I eget hus Kl På værelset Kl Lys og computere slukket og ro i huset. GODNAT Ekstra ordinær fritagelse Der gives kun fri efter særlig aftale mellem forstander/kontoret og forældre. Gyldig grund er sygdom eller trivsel Ferie Vi har efterårsferie i uge 42, juleferie og vinterferie i uge 7. Skolen er lukket, og eleverne skal tage hjem. Der gøres endvidere opmærksom på, at der er almindelig obligatorisk undervisning i dagene (mandag, tirsdag og onsdag) op til påske. 3

4 Forventninger til eleverne: Elevens indstilling til efterskoleopholdet har meget stor betydning for dennes udbytte af opholdet. Derfor har vi fra skolens side nogle forventninger som skal opfyldes, når man vil være elev på Tjele Efterskole: At eleven deltager aktivt og positivt i undervisningen og møder forberedt og til tiden. At eleven kan arbejde selvstændigt, målrettet. At eleven lever op til princippet om frihed under ansvar. At eleven behandler andre, som du vil, at de skal behandle dig. At eleven tager aktiv del i at fællesskabet og kammeratskabet. At eleven møder alle på skolen med åbenhed, imødekommenhed, tillid og tolerance. At eleven følger alm. skik og brug på Tjele Efterskole. At eleven passer på skolens bygninger og materiel. Forsikring Eleven og familie (familieforsikring) er ansvarlige for eventuelle skader, som eleven måske komme til at lave. Eleven er selv ansvarlige for sine ejendele som opbevares på værelset (skabet) eller i værdiboksen. Forsikringsdækning Vi opfordrer til, at eleven/familien undersøger hvordan eleven er forsikret, og det anbefales, at man inden opholdet på skolen har etableret en DELTIDS- eller HELTIDSULYKKESFORSIKRING, der dækker personskader på eleven. Herudover anbefales det, at man har tegnet en PRIVAT FAMILIEFORSIKRING omfattende brand, tyveri og vandskadeforsikring på elevens egne ting samt en ansvarsforsikring, der dækker skader på andre personer og andres ting. Forlænget weekend Se den udleverede kalender. Findes også op hjemmesiden Forældrekontakt Vi ser frem til et godt samarbejde mellem skole og hjem. Hver elev har en kontaktlærer, som primært er den i det daglige, der ringer eller kan ringes til, hvis der er vigtige forhold at drøfte. Vi holder desuden nogle forældremøder, hvor der vil være mulighed for samtale mellem elev forældre og lærere. I løbet af året vil forældrene blive inviteret til forskellige arrangementer, der finder sted på skolen. 4

5 Forældrekonsultation Der afvikles 2 forskellige møder med forældrene. Det første møde vil handle om trivsel og adfærd, og det andet møde vil handle om faglige forventninger og formåen. Fritagelse fra undervisningen Kun forældrene kan fritage eleven fra undervisning og andre arrangementer, og kun i forbindelse med mistrivsel, sygdom eller lægebesøg (tandlæge, psykolog osv.).. Forældrene skal meddele fritagelse til kontaktlærer eller kontoret. Eleven kan ikke selv bede fri. Fællesmøde Der er to fællesmøder i fællessalen hver uge. Den ene gang er det sammen med skolens ledelse, hvor det handler om informationer, regler og skolens hverdag. Den anden gang er det det kreative der er i fokus, med sang, musik og det gode humør. Godnat Kl skal eleven være i sit eget hus/gang for at være sammen med de andre i huset/gangen Kl skal eleven være på sit værelse. Så kommer vagtlæreren og siger godnat! Al lys og elektronik skal være slukket, kl , og man skal forsøge at sove. Du skal altså have klaret tandbørstning, bad og toiletbesøg inden Gæster elevens forældre, søskende og bedsteforældre er altid velkomne. Fra 1. september er venner og andre også velkommen på skolen efter aftale med aftenvagt eller weekendvagtlæreren. Hallen Husk at medbringe indendørs sko, som ikke laver sorte streger og som kun skal bruges i hallen. Skoene kan stå på hylden i hallen indgangsparti. Hjemsendelser/bortvisning På hjemmesiden kan man læse en udførlig beskrivelse af skolens politik mht. hjemsendelse og bortvisning. Helbred Det er vigtigt, at skolen ved besked, hvis der af helbredsmæssige årsager skal tages særlige hensyn. Hjemmeside På skolens hjemmeside kan man finde alle oplysninger om skolen. Huslæreren og dennes opgaver: At medvirke til, at husene fungerer på en social hensigtsmæssig måde. 5

6 At medvirke til, at eleverne føler ansvar for hinanden/tænker på hinanden (f.eks. vækning, oprydning og kammeratskab). At medvirke til, at husene til stadighed ser ordentlige ud (oprydning/rengøring) At repræsentere husets interesser på medarbejdermøder. At medvirke ved konfliktløsning på alle planer. Indkvartering Alle elever bor på 2 eller 4 sengs værelser i huse med elever i hvert hus. Indkvarteringen planlægges af skolen. Du får ved ankomsten besked om, hvem du skal bo sammen med og hvor. Internet (trådløst) Du har mulighed for at få adgang til skolens trådløse internet. Men du skal først oprettes ved skolens it-mand, før du kan komme på nettet. Dette sker i starten af skoleåret. Karakterer Alle elever har adgang til elektronisk skoleskema og karakterer via programmet skoleplan. Kontaktlæreren og dennes opgaver: 6-8 elever udgør en kontaktgruppe. Kontaktlærerens opgave er At formidle kontakten mellem skole og hjem. At være elevens voksenkontakt i dagligdagen. At aftale mål for personlig og faglig udvikling under elevens ophold. At støtte og opmuntre eleven i en positiv udvikling mod de aftalte mål. At sikre at eleven trives og fungerer blandt kammerater og voksne. Kontor Her sidder Hanne og Karin, som er skolens sekretærer. Desuden træffes Peter (Forstander) og Pia (skolemor) også på kontoret. Vi holder pause kl og middag kl På hjemmesiden kan man se kontaktdata ( og telefon) for alle skolens medarbejdere. Kost Tjele Efterskole giver eleverne en sund og næringsrig mad, der giver dem mulighed for at deltage aktivt i dagens program. Foruden hovedmåltiderne, er der også mellemmåltider om formiddagen og om eftermiddagen se dagsprogrammet. Køkkenet tilbyder grøntsager, salat og frugt til hovedmåltiderne, samt frugt og/eller grøntsager til mellemmåltider. Kr. Himmelfartsdag, og fredagen efter 6

7 - er forlænget weekend, hvor alle elever kan tage hjem. Det forudsættes dog, at søndagen inden Kr. Himmelfartsdag er undervisningsdag (altså obligatorisk undervisning for alle) Købmand Brugsen finder man lige på den anden side af hovedgaden. Køkken/rengøring Dette består i at eleven i én uge, og nogle enkelte dage spredt ud over skoleåret, deltager i opvasken/madlavningen i køkkenet. Lektier Eleven skal aflevere en skriftlig opgave hver uge. Det går på tur mellem dansk, matematik og engelsk. Se detaljer i dit skema. Lommepenge Vi vil ikke pege på et bestemt beløb, men af erfaring ved vi, at der er stor forskel på det beløb af lommepenge, som eleverne har. For få lommepenge kan blive et problem. Det kan dog også have dårlig virkning på kammeratskabet, hvis nogle elever har for mange penge. Vi henstiller til, at eleverne opretter en konto i eget pengeinstitut og anskaffer sig et hævekort, f. eks. Visa Electron som kan fås i alle banker og sparekasser. Med sådan et i tegnebogen kan eleven hæve kontanter i vores lokale andelskasse, som er nærmeste nabo til skolen, således at vi undgår, at eleverne ligger inde med for store beløb på værelserne. Der vil være mulighed for at indbetale til elev-bank, reg. nr konto nr Elevbanken er åben i middagspausen. Læge Lægehuset i Hammershøj har kun kapacitet til akutte sygdomstilfælde. Alle andre lægebesøg skal fortages hos familiens læge i hjemkommunen Lærerværelset Er et sted hvor lærerne der har mellemtimer opholder sig og som vi holder som elevrfri zone. Der kan være beskeder omkring elever skrevet på en tavle som ikke skal være offentlig tilgængelige. Vagtlæreren er ude blandt eleverne eller i opholdsstuen. Lås/værdiskab Lås dine penge og værdigenstande inde i dit skab/værdiskab, så vi undgår tyveri. Mad spiser vi i spisesalen og kun der. Toaster, kogekande, miniovn, køleskab o.lign. mål du ikke medbringe. Medicin 7

8 Skal opbevaret i aflåst skab på kontoret. Vi beder om at du afl. medicin til Pia med tydelig anvisning på hvordan den skal udleveres. Menuplan kan du finde på opslagstavlen i køkkenet. Middagsmad Vi spiser hver dag kl i spisesalen. Morgenmad spiser vi hver dag kl i spisesalen. Vi kan i øvrigt godt li at sove lidt længere i weekenderne Musik er fedt, men husk smag og behag er forskellig, så vis hensyn blandt andet ved ikke at spille efter Måltider og kostpolitik: Til daglig serveres der 3 hovedmåltider: morgenmad, middagsmad og aftensmad. Derudover serveres der 2-3 mellemmåltider hvis man har lyst og behov for det: formiddags-, eftermiddags- og aftenservering. Nat Selvfølgelig skal du sove om natten, men får du brug for hjælp så kan du kontakte den eksterne vagt, som formidler kontakt til forstanderen eller skolemor, hvis det er nødvendigt. Nethandel Skolen kan ikke modtage varer som er købt på nettet. Vi ønsker at forældrene er vidende om hvad eleven køber på nettet da nethandel er forbundet med mange risici og faldgruber. Nøgler Du får udleveret en nøgle, der passer til dit værelse. Hvis du mister den, koster en ny 250,00 kr. Pas på den! Opslagstavlen/infoskærmen i forhallen Her finder du masser af oplysninger, blandt andet hvem der er vagtlærer, weekendprogrammet og eventuelle ændringer i dagsrytmen, postlisten m.m. Overordnede regler Indtagelse af øl, spiritus og euforiserende stoffer er ikke tilladt Der skal udvises respekt for personer og ting på Tjele Efterskole. Det er ikke tilladt at have seksuelt samvær. Skolens almindelige regler følges og i øvrigt efterkommes henstillinger fra skolens personale. 8

9 Pakkeliste Du skal medbringe: Topmadras 80 x 200 cm Rullemadras, dyne, pude, sengelinned og evt. sengetæppe Sovepose samt liggeunderlag Badetøj og håndklæde Toiletgrej Idrætstøj Idrætssko til indendørs og udendørs brug Regntøj og gummistøvler Vækkeur, hvis din mobil skulle blive inddraget. Skriveredskaber, herunder saks, viskelæder, overstegningstusser, passer, tegnetrekant, vinkelmåler og lineal Lommeregner med matematiske funktioner Skoletaske Egen bærbar computer med tekstbehandler og regneark Du SKAL ikke medbringe almindelig cykel, men må gerne Hængelås m/nøgle til skabet på værelset BMX-elever skal have en cykellås med. Skolen tilbyder internet ordbog. Alle ejendele bør være tydeligt afmærket med navn eller initialer. Du skal ikke medbringe: Kogekande, toaster, køleskab, miniovn, fjernsyn el.lign. Post Har du fået post står dit navn på infoskærmen i forhallen og du får din post udleveret på kontoret i åbningstiden. Husk at skrive tydeligt fornavn og efternavn på brevet eller pakken. Alle elever sætter stor pris på et brev en gang i mellem. Prøveperioden 9

10 I maj måned afvikles skriftlige prøver over hele landet. Du kan bruge din pc er til disse prøver. I eksamensperioderne har eleverne ikke fri men skal læse til eksamen, og man skal deltage i planlagte aktiviteter. Derudover skal hele hverdagen med alle de praktiske gøremål stadig fungere. Det er vigtigt at fællesskabet ikke udvandes den sidste måned og at skoleåret slutter med nogle gode dage hvor vi er sammen om forskellige oplevelser. Rengøring Vi forventer at du holder dit værelse pænt og ryddeligt hver dag. Toiletfaciliteter bliver gjort rene hver dag, men fællesarealer i husene og dit værelse skal du, sammen med dine bofæller, holde rent og ryddeligt. Retningslinjer for brug af IT på Tjele Efterskole Du får udleveret nogle papirer som du og dine forældre skal læse igennem og skrive under. Rygning På Tjele Efterskole er det forbudt at ryge på skolens område (statens lovgivning). Hvis du er ryger og har far og mors tilladelse, placerer vi dig i ét bestemt af vore elevhuse. Vi erkender, at rygning ikke er sundt og vi vil tillade os at forsøge at få dig til at kvitte røgen. Vi forventer at du vil være interesseret i at stoppe med at ryge. Vi kan ikke anbefale E-cigaretter da de kan fyldes med mange tilsætningsstoffer vi ikke kender noget til. OSO opgave /brobygning/projektopgave For 10. klassernes vedkommende er der i efteråret en uges obligatorisk brobygning, hvor der er mulighed for at afprøve to forskellige uddannelsesveje. I forbindelse med brobygning arbejdes der også med en OSO-opgave, der er relateret til elevens uddannelsesplan For 9. klassernes vedkommende er der en uge, hvor der arbejdes med projektopgave og fremlæggelser. Skolevejledning Vi har to uddannede skolevejledere, og de har i løbet af året individuelle samtaler med hver elev. Eleverne får ajourført deres uddannelsesplan og bliver hjulpet videre i deres uddannelsesforløb. Snekamp er sjovt, men foregår kun på sportspladsen Sygdom/sygemelding 10

11 Hvis du er syg, skal du henvende dig til skolemor Pia på hendes kontor på skolen kl Hvis du skal til læge eller på skadestuen skal du henvende dig til skolemor. Skal du fritages for fysiske aktiviteter i en periode, skal du medbringe en lægeerklæring. Sygesikringsbevis Sygesikringsbevis skal medbringes fra hjemkommunen. Eleverne kan ikke komme til lægen uden sygesikringsbevis. Der skal ikke meldes flytning til kommunen. Søndag aften Er du forhindret i at komme, skal du ringe til vagttelefonen på tlf.nr mellem kl for at give besked. Vi tjekker ikke mails i weekenden. Tid Du skal selv passe tiden komme til tiden. Tøj Sæt navn i dit tøj, så du kan holde styr på, hvilke bukser og bluser, der er dine. Tørrerum/ Tørretumbler Vi kan tørre tøj udendørs under halvtag og tørretumbler findes i vaskerummet i kælderen. Vagtlærer Vagtlærerne er de lærere, du skal henvende dig til, hvis du harbrug for hjælp eller lignende. På den elektroniske infoskærm i forhallen. kan du se, hvem der er på vagt. Om aftenen er der mindst to lærere på vagt. Vagttelefon Hverdage ml og I weekender 24 timer. Vask Der er møntvask på skolen. Vaskepoletter á kr. 20,00 kan, købes på kontoret. Der er sæbe med i prisen, og det indføres automatisk i maskinen. For de kr. 20,00 får du også en gang tørretumbling. Du skal selv hænge tøjet op på tørresnoren eller tørre tøjet i tørretumbleren og fjerne det når det er tørt. Værelsesorden Selvfølgelig skal der være ordentligt og hyggeligt på værelset. Derfor skal der hver morgen ryddes op på værelset, sengen skal reddes og der skal luftes ud. Og husk I er to eller flere, der skal have det rart på værelset, så det er vigtigt at vise hensyn. 11

12 Tag ikke mere tøj med end der kan være i skabet. Der er ikke plads til ekstra stole, reoler, fjernsyn, miniovne, køleskabe eller lignende på værelset, så det må du ikke medbringe. Der er storskærm i fællessalen hvis der er tv du gerne vil se. Weekender på efterskolen Snyd ikke dig selv. Bliv, oplev og udnyt skolens faciliteter sammen med kammeraterne. Et efterskoleophold er et tilbud om skoleophold i alle ugens 7 dage. Undervisningen foregår fortrinsvis mandag til fredag. De fleste weekender kan eleverne som bekendt selv beslutte, om de vil tage hjem eller blive på skolen. Dog er der nogle bliveweekender, som er obligatoriske for alle. Der er i disse weekender et program, som er akkurat lige så vigtigt som al anden undervisning på skolen. I weekenderne mødes tilbageværende elever med vagtlæreren fredag eftermiddag, hvor weekendens program fastlægges. Er du hjemme i weekenden forventer vi, at du forlader skolen senest fredag kl , og tidligst kommer igen søndag aften kl. 19. Du skal være tilbage på skolen senest kl Weekend Vi slutter undervisningen om fredagen klokken Weekendbesøg Efter aftale med weekendvagten. Weekendliste Mandag morgen noteres på en liste om du er hjemme eller på skolen i weekenden - selvfølgelig efter aftale med dine forældre. Det er vigtigt for weekendens arrangementer og madlavningen, at vi ved hvor mange personer der bliver. Årskalender Du har fået en kalender fremsendt og den findes også på hjemmesiden. Her kan man orientere sig om ferier og arrangementer. DINE NOTATER: 12

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr. 86 45 12 11 E - mail: info@tjeleefterskole.dk Hjemmeside: www.tjeleefterskole.dk Kontortid: se hjemmesiden Her

Læs mere

TJELE ABC. Her sidder du med en lille håndbog en ABC som du kan bruge som opslagsbog.

TJELE ABC. Her sidder du med en lille håndbog en ABC som du kan bruge som opslagsbog. TJELE ABC Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf. 86 45 12 11 mail: info@tjeleefterskole.dk www.tjeleefterskole.dk facebook: Ta Te Tjele Her sidder du med en lille håndbog en ABC som

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 lærere VELKOMMEN HJERTELIG VELKOMMEN Vi er glade for at netop I har valgt Halvorsminde Efterskole 1.0. I er med på det første hold, hvor rammerne og indholdet i høj grad

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Indhold Kontakt... 3 Praktiske oplysninger til forældre... 3 Forsikring... 3 Fri... 4 Transport... 4 Læge... 4 Medicin... 4 Lommepenge... 4 Opstart... 5 Hvad skal jeg

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN SKOLEÅRET 2012/2013 Velkommen til elever og forældre på ankomstdagen Søndag den 12. august 2012 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

VELKOMMEN TIL MUNKEGÅRDEN

VELKOMMEN TIL MUNKEGÅRDEN VELKOMMEN TIL MUNKEGÅRDEN Elevhåndbog Tilhører: DIN DAGLIGDAG Godt du kom Du møder naturligvis frisk og veludhvilet til. Arbejdstøj Du vil få udleveret det arbejdstøj og fodtøj, der er nødvendigt for den

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45 2013 2014 Telefonnumre Skolen: 59 31 53 45 Kontortid mellem kl. 08.00-12.30 alle dage. Herefter besvares telefonen i det omfang vi er på kontoret. Telefonsvareren aflyttes om morgenen. Vagtmobil: 21 23

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2018/ 2019 1 PAKKELISTE: Når du kommer til efterskolen skal du medbringe: Almindeligt tøj, badetøj, fodtøj til længere gåture og regntøj. Desuden liggeunderlag

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole. Skoleåret 2019/ 2020

Velkommen til Billeshave Efterskole. Skoleåret 2019/ 2020 Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2019/ 2020 1 PAKKELISTE: Når du kommer til efterskolen skal du medbringe: Almindeligt tøj, badetøj, fodtøj til længere gåture og regntøj. Håndklæder og toiletsager.

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2015 / 2016 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Helle Sikjær Sørensen Klaus Lorenzen Le Kondrup Mads Kamp

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

Velkommen til Bethesda

Velkommen til Bethesda Velkommen til Bethesda Velkommen til Bethesda. Vi glæder os til at være sammen med dig og din familie. I denne pjece er der nyttige informationer til dig om dagligdagen, husregler og alt det praktiske

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Idrætsefterskole. I det følgende kapitel skal vi forsøge at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der vil opstå i løbet af skoleåret.

Idrætsefterskole. I det følgende kapitel skal vi forsøge at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der vil opstå i løbet af skoleåret. Idrætsefterskole Gørlev Idrætsefterskole fra A til Å I det følgende kapitel skal vi forsøge at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der vil opstå i løbet af skoleåret. Besøg på skolen. I forbindelse

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2012 / 2013 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Charlotte Slot Larsen Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Klaus Lorenzen

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte Brejninggaard Efterskole 2011-2012 Orienteringshæfte I sidder nu med orienteringshæftet fra Brejninggaard Efterskole, hvor I kan få svar på mange af de spørgsmål, som I måtte have før skolestart. A Affaldssortering

Læs mere

SKOLEÅRET KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF

SKOLEÅRET KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017 2018 KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF 8694 4166 VELKOMMEN PÅ KLANK EFTERSKOLE Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen som elev på skolen. Da der altid

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2013 / 2014 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Katja Maria

Læs mere

Ryå Efterskole. Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16. For unge med læsevanskeligheder. RYÅ EFTERSKOLE Side 1

Ryå Efterskole. Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16. For unge med læsevanskeligheder. RYÅ EFTERSKOLE Side 1 Ryå Efterskole For unge med læsevanskeligheder Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16 RYÅ EFTERSKOLE Side 1 Vores vision - vores ledestjerne Vores mission - vores rolle og opgave Vores værdier - hvad

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

INFORMATIONER STUK Vestergade 8, 6520 Toftlund Tlf

INFORMATIONER STUK Vestergade 8, 6520 Toftlund Tlf INFORMATIONER STUK Vestergade 8, 6520 Toftlund Tlf. 74 83 20 62 www.kostskolen.dk Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

VELKOMMEN PÅ SKOLEÅRET

VELKOMMEN PÅ SKOLEÅRET VELKOMMEN PÅ SKOLEÅRET 2019 2020 KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF 8694 4166 VELKOMMEN PÅ KLANK EFTERSKOLE Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen som elev på skolen. Da der altid

Læs mere

Vi har glædet os til at byde jer velkommen, og vi vil gøre alt for, at I får en god og tryg start i efterskolens nye, spændende verden.

Vi har glædet os til at byde jer velkommen, og vi vil gøre alt for, at I får en god og tryg start i efterskolens nye, spændende verden. Kære elever og forældre Rigtig hjertelig velkommen til Sdr. Feldings Efterskole. Vi har glædet os til at byde jer velkommen, og vi vil gøre alt for, at I får en god og tryg start i efterskolens nye, spændende

Læs mere

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 - på gensyn den 9. august 2015. Rev. 30.06.15 Adresser Besøg Brandinstruks Busordning Elevbank Computer Ferier Hvis du under opholdet

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på handelsfagskolen Handelsfagskolen uddanner elever inden for handel og specialdetailhandel samt lægesekretærer. Vores elever

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Velkommen til Sølager HUSORDEN. Gældende for afdelingerne på Sølager: Buen, Spidsen og Udsigten

Velkommen til Sølager HUSORDEN. Gældende for afdelingerne på Sølager: Buen, Spidsen og Udsigten Velkommen til Sølager HUSORDEN Gældende for afdelingerne på Sølager: Buen, Spidsen og Udsigten På Sølager bor du ikke alene, derfor er der en husorden, der gør det nemmere at bo mange sammen. Medarbejderne

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Instagram og Facebook...

Læs mere

Blidstrup Efterskoles ABC 2013/14

Blidstrup Efterskoles ABC 2013/14 s ABC 2013/14 Her sidder du med en lille håndbog - en ABC, som du kan bruge som opslagsbog eller lignende. Du kan blandt andet læse en masse informationer om dagligdagen på. Affald Brug de opstillede skraldespande.

Læs mere

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Velkommen til elever og forældre Søndag d. 9. august 2015 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation af

Læs mere

Infomøde 12. dec. Hafjell - Lillehammer

Infomøde 12. dec. Hafjell - Lillehammer Infomøde 12. dec. Hafjell - Lillehammer SE Udlandstur 2014 tur i Norge Hafjell v. Lillehammer Hvem? Alle elever på Sydvestjyllands Efterskole og medarbejdere + ægtefæller og børn i alt 180. Hvornår? Afrejse

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog 18/19

Kongensgaards elevhåndbog 18/19 Kongensgaards elevhåndbog 18/19 Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Kontaktoplysninger: Telefon: Kontoret: 97891544 Vagttelefonen: 30628227 Kontorets åbningstid: 08.00-15.30 Adresse:

Læs mere

Velkommen til Sølager husorden

Velkommen til Sølager husorden 3. udgave Velkommen til Sølager husorden Gældende for afdelingerne Buen, Spidsen og Udsigten På Sølager bor du ikke alene. Derfor er der en husorden, der gør det nemmere at bo mange sammen. Medarbejderne

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen!

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Brejninggaard Efterskole. Vi glæder os til samarbejdet om at skabe et godt og givtigt skoleår for alle, og håber, at vi med denne skolefolder

Læs mere

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015 Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø Telefon46496096 kontoret@mse.dk Dato: 11-06-2015 Kære Rekha og dine forældre Elevnr 225 Med venlig hilsen og ønsket om en god sommer Christian Hougaard-Jakobsen

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER PRAKTISKE INFORMATIONER Mødetid Undervisningen starter med morgensang kl. 8.15. Som forældre er man velkommen til at deltage i morgensangen på sidelinjen. Hvis man kommer for sent, bedes man vente i klassen,

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på HANDELSFAGSKOLEN Handelsfagskolen uddanner elever inden for detailhandel og handel samt lægesekretærer. vores elever kommer

Læs mere

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold I alfabetisk rækkefølge: Aftale med Sport 1 i Rønde Vi har i indeværende skoleår lavet en aftale med Sport 1 i Rønde om leverance

Læs mere

SYDFYNS FRI FAGSKOLE. Velkommen til. Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 11. august 2019 SKOLEÅRET 2019/2020

SYDFYNS FRI FAGSKOLE. Velkommen til. Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 11. august 2019 SKOLEÅRET 2019/2020 Velkommen til SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2019/2020 Velkommen til elever og forældre Søndag d. 11. august 2019 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation

Læs mere

DGI Fyn og SHORES. Vandsportsferielejr. Program og praktisk info.

DGI Fyn og SHORES. Vandsportsferielejr. Program og praktisk info. DGI Fyn og SHORES Vandsportsferielejr Program og praktisk info www.dgi.dk 0 Indhold Velkomst til Vandsportsferielejren på Strynø 2 Huskeliste 3 Lejrregler 4 Kontaktoplysninger 5 Lejrbank 5 Stilletelt 5

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret

VELKOMMEN til skoleåret VELKOMMEN til skoleåret 2016-2017 REGLER ORDENSREGLER Vi forventer at eleverne viser hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Vi forventer at eleverne møder til undervisningen og holder aftaler

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2015/16

Informationshæfte Skoleår 2015/16 Informationshæfte Skoleår 2015/16 Gældende fra 1. august 2015 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

Velkommen til. Jernbanegade Hobro Tlf

Velkommen til. Jernbanegade Hobro Tlf Velkommen til Jernbanegade 26 9500 Hobro Tlf.97115160 Velkommen i Jernbanegades børnehus I denne folder vil i finde en række praktiske informationer om mange forskellige ting der er værd at vide når dit

Læs mere

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Praktiske oplysninger for det kommende år (A-Å) I den følgende tekst, er der praktiske oplysninger i alfabetisk orden. Anderledes uger: I løbet af skoleåret

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Rønde, 3. juli 2012 Kære kommende elev og forældre Vi glæder os til at se jer til skolestart søndag den 19. august 2012. Ankomst er mellem klokken 14.00 15.00 Du bliver modtaget og budt velkommen i skolens

Læs mere

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018!

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Juni 2017 Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Så har vi fået sendt elevholdet 2016/17 hjem. Vi glæder os til at møde jer efter ferien og derfor får I allerede nu en invitation til åbningsmødet:

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2014/15

Informationshæfte Skoleår 2014/15 Informationshæfte Skoleår 2014/15 Gældende fra 1. august 2014 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn FACEBOOK.COM/FRHSKOLEHJEM Velkommen På

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Retningslinjer for Risskov Efterskole Risskov, April 2019

Retningslinjer for Risskov Efterskole Risskov, April 2019 Retningslinjer for Risskov Efterskole Risskov, April 2019 BADEREGLER Som elev har du efter anvisning fra tilsynslærer mulighed for at tage til stranden og bade. Hvis du ønsker at bade, kan dette kun ske

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf. 86 11 02 88 aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Velkommen Du skal snart flytte ind i kollegiet i Det

Læs mere

Velkommen til Øse Efterskole. - Ordensregler:

Velkommen til Øse Efterskole. - Ordensregler: Velkommen til Øse Efterskole. - Ordensregler: De fire store: 1. Nul euforiserende stoffer: Ingen elever må ryge hash eller indtage andre forme for narkotika, mens de er elever på skolen. Ved mistanke informeres

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret

VELKOMMEN til skoleåret VELKOMMEN til skoleåret 2018-2019 VELKOMMEN SOM ELEV PÅ HALVORSMINDE HAR DU SAGT JA TIL at være en god kammerat. at vise hensyn til dine omgivelser. at passe undervisningen og aftaler i øvrigt. at give

Læs mere

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte og ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig

Læs mere

Orienteringshæfte for Roholte Efterskole

Orienteringshæfte for Roholte Efterskole Orienteringshæfte for Roholte Efterskole 2010/2011 Praktiske oplysninger om Roholte Efterskole Adresse m.m. Vindbyholtvej 29 a 4640 Faxe Kontor: 56 72 55 58 Telefax: 56 72 55 76 E-mail: kontor@roholteefterskole.dk

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

INFOFOLDER SKOLEHJEMMET I AUDEBO

INFOFOLDER SKOLEHJEMMET I AUDEBO INFOFOLDER SKOLEHJEMMET I AUDEBO AMU Audebo afdelingen Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk 2 3 VELKOMMEN TIL SKOLEHJEMMET Vi håber, du får et godt kursusophold på EUC Nordvestsjælland. Du skal have et godt

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

Velkommen til Dejbjerglund Efterskole

Velkommen til Dejbjerglund Efterskole Velkommen til Dejbjerglund Efterskole Orienteringsfolder - 2017/2018 Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Dejbjerglund Efterskole I denne info-folder kan du og dine forældre finde mange

Læs mere

Velkommen til AAE Skoleåret Dagens gang, Værelsesmanual & Svar på alle dine spørgsmål ;-)

Velkommen til AAE Skoleåret Dagens gang, Værelsesmanual & Svar på alle dine spørgsmål ;-) Velkommen til AAE Skoleåret 2018-19 Dagens gang, Værelsesmanual & Svar på alle dine spørgsmål ;-) Dagens gang på alm. hverdage 0650-0725 Morgenmad, man møder værelset samlet senest 0710 Rengøring 0750-0935

Læs mere

Efterskole Villads Villadsen

Efterskole Villads Villadsen Praktiske oplysninger Efterskole Villads Villadsen 2017-2018 Indhold VELKOMMEN... 2 FÆLLESSKAB... 2 ANKOMST... 3 BESØG PÅ SKOLEN... 3 BO-FORHOLD... 3 BØGER OG UNDERVISNINGSMIDLER... 3 DAGSPLAN... 3 ELEVBANK

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

VÆRD AT VIDE. Velkommen til. barselsophold på Afsnit 105

VÆRD AT VIDE. Velkommen til. barselsophold på Afsnit 105 VÆRD AT VIDE Velkommen til barselsophold på Afsnit 105 Vi har her samlet en række praktiske informationer til dig om hverdagen og tilbuddene på afsnittet. Du er velkommen til at spørge os, hvis der er

Læs mere

FDF Agedrup byder dig nu velkommen til noget af det bedste vi har i FDF, nemlig årets sommerlejr.

FDF Agedrup byder dig nu velkommen til noget af det bedste vi har i FDF, nemlig årets sommerlejr. Kære Lejrdeltager FDF Agedrup byder dig nu velkommen til noget af det bedste vi har i FDF, nemlig årets sommerlejr. Sommerlejren er en lille uge sammen med alle vennerne fra de ugentlige møder, hvor fantasi,

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

Program. Idrætsferielejr. Årets program til alle deltagere.

Program. Idrætsferielejr. Årets program til alle deltagere. Program Idrætsferielejr Årets program til alle deltagere www.dgi.dk Indhold: Velkomst fra Lejrledelsen side 2 Huskeliste side 3 Lejrregler side 4 Adresser Side 5 Lejrbank Side 5 Stillerum Side 5 Program

Læs mere

Velkommen i skole Dansk

Velkommen i skole Dansk Velkommen i skole Dansk Favrskov Kommune Her kan du og dine forældre få information om det at gå i skole i Danmark. Enkelte punkter kan være forskellige fra skole til skole, så spørg din lærer, hvis du

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 50 skolebørn og 4 voksne. Men i den

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere