Håndbog. Askov Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog. Askov Efterskole"

Transkript

1 Håndbog Askov Efterskole

2 Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i ca. 10 måneder, som man gør på en efterskole, så kræver det nogle fælles regler om, hvordan man gør forskellige praktiske ting for at få hverdagen til at fungere til alles tilfredshed. I denne håndbog kan du læse om nogle af disse regler. Det er naturligvis ikke alle ting, du finder svar på, og du og din familie er altid velkommen til at henvende jer, hvis I er i tvivl. Udover de praktiske ting, som håndbogen beskriver, så kræver et godt efterskoleår også noget af dig som person. Vi forventer naturligvis, at du arbejder positivt med på de ting, du bliver præsenteret for i løbet af året. Hvis der opstår uenigheder eller konflikter og det gør der så har vi en forventning om, at vi kan tale om tingene. Vi ser samtalen som noget helt centralt, når vi i fællesskab skal få tingene til at fungere. God fornøjelse med håndbogen, men først og fremmest med dit efterskoleår. Aftenelever Hver uge er der et antal aftenelever, der hjælper til med aftenserveringen og rydder op i Spisesalen og evt. på andre fællesområder efter klokken To af afteneleverne kan, hvis de vil, skiftes til at gå med vagtlærerne rundt for at sige godnat til de øvrige elever. Ankomst efter ferier og weekender sker i tidsrummet til dagen før første undervisningsdag. Når man kommer tilbage på skolen, møder man ALTID i Spisesalen kl til obligatorisk aftenservering. Besøg på skolen Der er mulighed for, at du kan få besøg af dine venner eller din familie, når du er på efterskolen. Gæster skal deltage i eventuelle arrangementer, der finder sted, i mens du har besøg. Der vil i begrænset omfang kunne gives tilladelse til at have overnattende gæster i weekenderne. Ønsker du at have besøg skal dette på forhånd aftales med vagtlæreren. Din familie er altid velkommen til at besøge dig på skolen, i mens dine venner må vente til efter d. 10. september, så du har lært dine efterskolekammerater at kende først. Hvis du har gæster på besøg betaler de 25 kr. pr. måltid. Dette gælder dog ikke forældre. Betalingskort Vi beder dig medbringe et betalingskort til dine lommepenge det kan være Visa Elektron eller Mastercard. Vi opbevarer ikke kontanter for dig på skolen.

3 Computer Du må gerne medbringe en computer. Er det en stationær computer, skal du stille den op på dit eget værelse. Da der ofte er rift om at bruge skolens printer, er det en god ide at medbringe din egen. Skolen påtager sig intet ansvar i forbindelse med brug af egen soft- eller hardware. Bærbare computere må naturligvis gerne bruges i undervisningen men kun efter aftale med læreren og kun til relevant brug. (Skolen forbeholder sig ret til at konfiskere din computer, hvis dette ikke overholdes (se: Misbrug af computere)) Cykel Du SKAL medbringe en cykel og en cykelhjelm. Når din cykel ikke er i brug, skal den stå på den plads, du har fået tildelt i cykelkælderen eller cykelgaragen. Ferieplan På årsplanen kan man se, hvornår efterårs-, jule-, og vinterferie er placeret. Bemærk at vi ikke har påskeferie udover helligdagene. Fester Efterskolen afholder flere traditionsrige fester på skolen i løbet af skoleåret. Disse fester arrangerer efterskolens lærere og elever i fællesskab. Dertil arrangerer eleverne ofte fester uden for efterskolen typisk i et forsamlingshus. Disse fester har INTET med skolen at gøre. Alligevel tillader skolen at blande sig i følgende: - Der skal være et festråd bestående af elever, der arrangerer festerne. I dette festråd er efterskolens forstander repræsenteret, selvom forstanderen ikke deltager i selve festen. - Der SKAL være minimum 6 voksne til stede ved festen til at holde opsyn og evt. udskænke alkohol. Voksne er IKKE søskende på 18 år. Festrådet og de voksne, der deltager ved festen, afholder et møde, inden festen afholdes. Festerne holdes typisk en fredag. Efterskolen sørger for at eleverne spiser aftensmad, inden de forlader skolen samt at de bliver fragtet i bus til forsamlingshuset. Eleverne kan IKKE tage tilbage til efterskolen efter festen. De skal således sove i forsamlingshuset eller afhentes efter festen. Forsikring: Af vores forsikringsselskab er vi blevet bedt om at oplyse følgende: Efterskolen er forsikret mod ansvarspådragende forvoldt af efterskolen og dennes medarbejdere. Falder en elev eksempelvis pga. sne/is på gangarealerne, idet efterskolen ikke har overholdt sin snerydningspligt, er efterskolen således erstatningsansvarlig for eventuelle erstatningskrav fra eleven. Efterskolen har derimod ikke risikoen for elevernes medbragte tøj, bøger mm. hvis dette skulle blive ødelagt ved eks. brand eller tyveri. Eleverne bærer desuden risikoen for ødelæggelse af efterskolens bygninger og løsøre.

4 Ovennævnte er normalt dækket på en almindelig familieforsikring/ indboforsikring. Dog skal man være opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke er forsikringsdækning for skader forvoldt af eleven på selve indlogeringsværelset, kun på skader på fællesarealer o.l.. Endelig bærer eleven selv risikoen for ulykkestilfælde, som efterskolen ikke er ansvarlig for, eksempelvis hvis en elev får en bold i ansigtet og knækker en tand eller lignende. En sådan skade vil normalt være dækket af en privat ulykkesforsikring. Det anbefales derfor, at elever dels har en familieforsikring og dels en privat ulykkesforsikring. Forældreweekend. I løbet af efteråret inviterer vi dine forældre og søskende til at komme og opleve livet på Askov Efterskole. Ud over forældresamtaler vil der være forskellige andre aktiviteter fra fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag. BEMÆRK Fritagelse fra undervisning og obligatoriske arrangementer Det er kun dine forældre, der kan bede dig fri, og det kan kun ske ved henvendelse til forstander Helle Barnhøj ( ) eller viceforstander Thomas Tarp Hansen ( ). Fritagelser skal begrænses mest muligt, da vi mener det er vigtigt, at du, af hensyn til undervisningen og dine kammerater, er på efterskolen. Dine forældre kan naturligvis altid bede dig fri til læge- eller tandlægebesøg. Det er også muligt at få fri et enkelt døgn til familiebegivenheder. Efterskolen mister sit statstilskud, hvis du er fraværende af andre årsager end læge- og tandlægebesøg. På Askov har vi valgt, at skolen pådrager sig tabet af skolepenge, hvis der er tale om en fritagelse i forbindelse med en enestående familiebegivenhed f.eks. en rund fødselsdag eller andet af samme karakter. Hvis dine forældre beder dig fri f.eks. til koncerter eller andre begivenheder, der ikke relateres til familien, eller hvis de beder dig fri til ferier uden for efterskolens ferieplan, opkræves en merbetaling. Vi fakturerer ekstra skolepenge kr. 2050,00 pr. uge. Fritid I fritiden kan du være både på og uden for skolen. Ønsker du at forlade skolen i din fritid, skal du aftale det med vagtlæreren. Gangtid Du skal være på din gang senest klokken 22:00.

5 Grundreglerne Vi forventer at du: respekterer og overholder henstillinger fra lærerne. arbejder positivt på at få og give andre et godt efterskoleophold. behandler dine medelever ordentligt og respekterer dem. Hjemsendelse Mobning kan medføre hjemsendelse. (mobning: gentagne, bevidste fysiske eller psykiske overgreb). Grov, uansvarlig opførsel kan medføre hjemsendelse. Gentagende overtrædelse af skolens regler eller generel manglende motivation/engagement eller dårlig opførsel overfor kammerater eller ansatte kan medføre hjemsendelse. Hvis en elev begår en kriminel handling i forbindelse med sit ophold på skolen, kan det medføre hjemsendelse samt en politianmeldelse. Indtagelse og/eller besiddelse af alkohol, narkotiske eller euforisende stoffer kan medføre hjemsendelse. Ligesom indtagelse af narkotiske eller euforiserende stoffer i ferier og/eller weekender kan medføre hjemsendelse, da dette er en ulovlig handling. Seksuelt samkvem på skolen kan medføre hjemsendelse. Det er ikke tilladt at ryge på efterskolen. Det er heller ikke tilladt at ryge andre steder, så længe man er i skolens varetægt. Hvis man er ryger, inden man starter på efterskolen, kan man tilmelde sig et rygestopkursus, som finder sted på skolen og varetages af en lærer, der er uddannet rygestop-konsulent. Rygning kan medføre hjemsendelse. Hvis man opholder sig andre steder end i sin seng eller på toilettet efter kl , kan dette medføre hjemsendelse. Skolens område er meget stort, og værelserne ligger spredt. Hvis der f.eks. opstår en brand i løbet af natten, skal lærerne kunne være sikre på, at eleverne er at finde på deres værelser, således at der ydes en hurtig og effektiv evakuering. I forbindelse med hjemsendelse forbeholder skolen sig ret til at fastsætte kriterierne i hver enkelt sag. Hjemsendelse er skolens reaktion på, at eleven har forbrudt sig mod skolens regler eller gentagne gange udviser manglende motivation/engagement eller dårlig opførsel overfor kammerater eller ansatte. Skolen er derfor berettiget til at få dækket sit tab. Afbrydelsesbetaling ved disse sager udgør på Askov Efterskole et beløb svarende til to ugers elevbetaling.

6 ipods, Mp3-afspillere og lign. Det er selvfølgelig OK, at du lytter til musik. Bare ikke i spisesalen, og når vi har samlinger og arrangementer. Det er kun tilladt at lytte til musik i timerne efter aftale med læreren. (Skolen forbeholder sig ret til at konfiskere din ipod/mp3-afspiller, hvis dette ikke overholdes (se: Misbrug af computere)) Kontaktgrupper Eleverne bliver inddelt i mindre kontaktgrupper, hvor der er en kontaktlærer tilknyttet. Gruppen spiser sammen og mødes til kontaktgruppemøde hver uge, hvor mindre og større sager debatteres. Hver kontaktgruppe er desuden ansvarlig for at planlægge og afvikle forskellige arrangementer for de andre elever i løbet af året. Din kontaktlærer vil være det naturlige bindeled mellem dine forældre og skolen. Kontaktlærerens telefonnummer vil du og dine forældre få på ankomstdagen. I løbet af skoleåret afholder hver kontaktlærer to trivselssamtaler med sine elever. Kontaktgruppe-weekender Hver kontaktgruppe skal arrangere en weekend for de øvrige elever. Denne weekend er obligatorisk for alle elever i kontaktgruppen. I kan på årsplanen se kontaktlærerens initialer påført den obligatoriske weekend. Lektiecafé Der er lektiecafé hver aften, hvor du har tid til at lave lektier. I lektiecaféen er der er mulighed for at få hjælp af en lærer. Læge Der er læge i Vejen (1½ km fra skolen, og du skal normalt transportere dig selv derhen). Lægebesøg aftales med morgenvagten lige efter morgenmaden. Derefter skal man selv tage til lægen. Medbringes (pakkeliste) Cykel, når du ankommer på skolen skal du medbringe en driftsikker cykel. Desuden skal du medbringe lygter og lås, hvis disse ikke er fastmonteret på cyklen. Hvis cyklen går i stykker i løbet af året er du og/eller dine forældre ansvarlige for at den bliver repareret. Cykelhjelm Dyne, pude og sengelinned Rullemadras Vækkeur (ud over det der er i mobiltelefonen) Regntøj Hygiejneartikler Håndklæder Tøj og sko Idrætstøj og sko, både til udendørs og indendørs brug Skoletaske Evt. ordbøger til de sprog du modtager undervisning i. Lommeregner (evt. TI-30X II S eller B)

7 Tegnetrekant og vinkelmåler Passer Lineal Skriveredskaber Sygesikringskort OGSÅ det blå. Sovepose Liggeunderlag Badetøj Må medbringes Musikinstrumenter Computer, evt. printer Stereoanlæg (det kan være en god idé først at aftale det med din værelseskammerat) Må ikke medbringes Elkedel, mikrobølgeovn, toastere, kaffemaskiner, varmeblæsere o. lign. elektriske apparater. TV Kæledyr Knallert, uden forudgående aftale Medicin Skal du tage medicin mens du er på skolen, orienterer du din kontaktlærer og træffer evt. aftaler med hensyn til opbevaring og udlevering. Man må ikke opbevare smertestillende piller på værelset. Disse udleveres på lærerværelset eller på forstandernes kontor. Misbrug af computere, telefoner, Ipods, musikanlæg etc. kan medføre at vi inddrager dem i en uge. I gentagne tilfælde, må du beholde udstyret derhjemme. Mobiltelefoner Mobiltelefonen må ikke medbringes på skolen den første uge. Hvis du har din telefon med ved ankomsten, vil vi bede dig aflevere den, og vi vil opbevare den i skolens pengeskab. Du kan låne skolens telefon den første tid, hvis det er nødvendigt. Efter den første uge bekendtgør vi skolens regler for brug af mobiltelefoner. Mødepligt Du har naturligvis mødepligt til alle dine timer, til måltider, morgensamlinger, obligatoriske arrangementer, rengøringsopgaver og i øvrigt, når du får at vide, at du skal møde op. Vi accepterer ikke pjæk!! (gentagen pjæk kan medføre hjemsendelse)

8 Måltider Måltider er obligatoriske, det vil sige at du skal deltage i samtlige måltider, der afvikles, mens du er på skolen. For at et måltid kan blive afviklet på ordentlig vis, er der nogle regler omkring måltidet, dem får du nærmere besked om i løbet af de første dage af dit ophold. Nøgler På ankomstdagen får du udleveret en eller to nøgler til dit værelse. Jeres værelse skal være låst, når I forlader det, så det er en god idé altid at tage din nøgle med dig, når du forlader værelset. Du har ansvaret for de nøgler, der er udleveret til dig og de er erstatningspligtige, hvis de bortkommer. Prisen for en nøgle er: ca. 275 kr. Post Hvis du får post, udleveres den i forbindelse med aftensmaden. Post til elever kan sendes til: Elevens navn Askov Efterskole Maltvej Vejen Det er vigtigt, at I husker at skrive Askov Efterskole, da vi også har mange elever på højskolen. Det letter vores sortering af posten. Rengøring Almindelig oprydning og lettere rengøring af værelser, gang og toiletter sker hver dag efter frokost. Desuden deltager du ugentligt i grundigere rengøring af dit eget værelse og din egen gang og toiletter, samt rengøring af et tildelt område på skolen. Rusmidler Det er selvfølgelig IKKE tilladt at indtage eller være påvirket af alkohol, narkotiske eller euforiserende stoffer, mens man er på skolen eller på vej til og fra skolen. Ligesom det ikke er tilladt at medbringe eller opbevare rusmidler af nogen art på skolen. Det er heller ikke tilladt at indtage narkotiske eller euforiserende stoffer i weekender og/eller ferier, imens man går på skolen, da dette er en ulovlig handling. Sengetid Du skal ligge i din seng klar til at sove senest kl. 22:30. Når vagtlæreren kommer mellem 22:30 og 23:00 skal levende lys, musik, computere og mobiltelefoner slukkes. Derefter bliver man på sit værelse. Klokken 23:00 skal også det elektriske lys slukkes. Efter kl opholder man sig KUN i sin seng eller på toilettet. Hvis man efter kl opholder sig andre steder end på sit værelse eller på toilettet, kan dette medføre hjemsendelse. Slik, chips, sodavand Slik, chips og sodavand må ikke indtages på skolens område i løbet af dagen. Det er fordi vi gerne vil have, at du spiser ordentlig mad, så du er frisk til at deltage i timerne.

9 Stilletime Der er lektiecafé hver aften, hvor du har tid til at lave lektier. Der er også stilletid i løbet af dagen samt tirsdag aften, som du kan bruge til lektielæsning.. I disse tidsrum skal du være på dit værelse eller i lektiecaféen, hvor der er mulighed for at få hjælp af en lærer. Sygdom Sygemelding foregår hos morgenvagten lige efter morgenmaden. Du skal komme med til morgenmad, og derefter gå direkte ned på dit værelse. Bliver du syg i løbet af dagen kan du henvende til frokostvagten efter frokost. Er du sygemeldt, skal du være sengeliggende hele dagen, og hverken du eller din værelseskammerat må modtage besøg. Din værelseskammerat eller en anden elev sørger for at du får leveret mad til frokost og aftensmad. Lige efter frokost går frokostvagten en runde til dem, der eventuelt ligger syge. Vi aftaler det med dine forældre, hvis du skal hjem for at blive rask igen. Tandlæge/anden speciallæge Skal du hjem til læge, tandlæge eller speciallæge, beder vi dig at gøre det i forbindelse med weekender. Transport Der går bus direkte til Esbjerg og Kolding. Bussen standser i Vejen, hvorfra der afgår tog i næsten alle retninger. Passer bus og tog ikke sammen, kan eleverne cykle, gå eller arrangere fælleskørsel i taxa. Skolen transporterer ikke eleverne til og fra togstationen. BEMÆRK Bussen til Vejen kører ikke i weekender. Elever skal derfor 2 timer før ankomst til Vejen Station ringe til Sydtrafiks flextaxa, som fragter eleverne til efterskolen. Kører man alene med flextaxa koster det 35 kr. er man min. 2 personer koster det 18 kr. Tøjvask Der er vaskeri på skolen. På skolens kontor kan der købes vaskekort. Man skal selv sørge for vaskepulver og evt. skyllemiddel. Undervisning Vi forventer at du følger skolens undervisning og deltager aktivt. Alle afleveringer skal afleveres. Hvis du mangler at aflevere én til flere opgaver, kan du blive bedt om at tage hjem, indtil de er afleveret. Det er faglæreren, der afgør, om en aflevering er acceptabel. Weekender Weekender på en efterskole er noget helt særligt. Her følger vi normalt ikke hverdagens stramme skema. Det betyder, at du er sammen med de elever og lærere, der også er der i weekenden, på en helt anden og mere afslappet måde. Man lærer simpelthen hinanden at kende på en anden måde. Der vil ofte være sjove, udfordrende eller bare hyggelige aktiviteter. Hver onsdag sendes weekendlisten rundt, på den angiver du med et kryds, om du bliver på skolen, tager hjem eller tager et andet sted hen i weekenden. Fra- eller tilmelding til en weekend gælder for hele weekenden; man kan altså ikke nøjes med at blive på skolen en del af weekenden. I løbet af skoleåret vil der være et

10 antal weekender, hvor du skal blive på skolen (se årsplanen.) Ligeledes vil der være nogle forlængede weekender hjemrejseweekender - hvor vi har fri typisk fredag eller mandag. Årsplanen Vi udleverer en endelig årsplan ved skoleårets start. Årsplanen er en kalender, der viser hvad der foregår i løbet af skoleåret. (Årsplanen kan også findes på skolens hjemmeside; ) HUSK endvidere at følge med på vores Facebookside: Askov Efterskole Skolens kontaktoplysninger: Askov Efterskole, Maltvej 1, 6600 Vejen Hovednummer: Forstander Helle Barnhøj Viceforstander Thomas Tarp Hansen Sekretær Helle Klitgaard

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Kære kommende elev! God fornøjelse med håndbogen, men først og fremmest med dit efterskoleår. Ankomst efter ferier og weekender Besøg på skolen

Kære kommende elev! God fornøjelse med håndbogen, men først og fremmest med dit efterskoleår. Ankomst efter ferier og weekender Besøg på skolen Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i ca. 10 måneder, som man

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os.

Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i ca. 10 måneder, som man

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole. Skoleåret 2019/ 2020

Velkommen til Billeshave Efterskole. Skoleåret 2019/ 2020 Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2019/ 2020 1 PAKKELISTE: Når du kommer til efterskolen skal du medbringe: Almindeligt tøj, badetøj, fodtøj til længere gåture og regntøj. Håndklæder og toiletsager.

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2018/ 2019 1 PAKKELISTE: Når du kommer til efterskolen skal du medbringe: Almindeligt tøj, badetøj, fodtøj til længere gåture og regntøj. Desuden liggeunderlag

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 lærere VELKOMMEN HJERTELIG VELKOMMEN Vi er glade for at netop I har valgt Halvorsminde Efterskole 1.0. I er med på det første hold, hvor rammerne og indholdet i høj grad

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Retningslinjer for Risskov Efterskole Risskov, April 2019

Retningslinjer for Risskov Efterskole Risskov, April 2019 Retningslinjer for Risskov Efterskole Risskov, April 2019 BADEREGLER Som elev har du efter anvisning fra tilsynslærer mulighed for at tage til stranden og bade. Hvis du ønsker at bade, kan dette kun ske

Læs mere

Vi har glædet os til at byde jer velkommen, og vi vil gøre alt for, at I får en god og tryg start i efterskolens nye, spændende verden.

Vi har glædet os til at byde jer velkommen, og vi vil gøre alt for, at I får en god og tryg start i efterskolens nye, spændende verden. Kære elever og forældre Rigtig hjertelig velkommen til Sdr. Feldings Efterskole. Vi har glædet os til at byde jer velkommen, og vi vil gøre alt for, at I får en god og tryg start i efterskolens nye, spændende

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL MUNKEGÅRDEN

VELKOMMEN TIL MUNKEGÅRDEN VELKOMMEN TIL MUNKEGÅRDEN Elevhåndbog Tilhører: DIN DAGLIGDAG Godt du kom Du møder naturligvis frisk og veludhvilet til. Arbejdstøj Du vil få udleveret det arbejdstøj og fodtøj, der er nødvendigt for den

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Indhold Kontakt... 3 Praktiske oplysninger til forældre... 3 Forsikring... 3 Fri... 4 Transport... 4 Læge... 4 Medicin... 4 Lommepenge... 4 Opstart... 5 Hvad skal jeg

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2015 / 2016 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Helle Sikjær Sørensen Klaus Lorenzen Le Kondrup Mads Kamp

Læs mere

Velkommen til Dejbjerglund Efterskole

Velkommen til Dejbjerglund Efterskole Velkommen til Dejbjerglund Efterskole Orienteringsfolder - 2017/2018 Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Dejbjerglund Efterskole I denne info-folder kan du og dine forældre finde mange

Læs mere

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018!

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Juni 2017 Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Så har vi fået sendt elevholdet 2016/17 hjem. Vi glæder os til at møde jer efter ferien og derfor får I allerede nu en invitation til åbningsmødet:

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN SKOLEÅRET 2012/2013 Velkommen til elever og forældre på ankomstdagen Søndag den 12. august 2012 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte Brejninggaard Efterskole 2011-2012 Orienteringshæfte I sidder nu med orienteringshæftet fra Brejninggaard Efterskole, hvor I kan få svar på mange af de spørgsmål, som I måtte have før skolestart. A Affaldssortering

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog 18/19

Kongensgaards elevhåndbog 18/19 Kongensgaards elevhåndbog 18/19 Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Kontaktoplysninger: Telefon: Kontoret: 97891544 Vagttelefonen: 30628227 Kontorets åbningstid: 08.00-15.30 Adresse:

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2012 / 2013 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Charlotte Slot Larsen Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Klaus Lorenzen

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2013 / 2014 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Katja Maria

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Idrætsefterskole. I det følgende kapitel skal vi forsøge at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der vil opstå i løbet af skoleåret.

Idrætsefterskole. I det følgende kapitel skal vi forsøge at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der vil opstå i løbet af skoleåret. Idrætsefterskole Gørlev Idrætsefterskole fra A til Å I det følgende kapitel skal vi forsøge at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der vil opstå i løbet af skoleåret. Besøg på skolen. I forbindelse

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Instagram og Facebook...

Læs mere

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 - på gensyn den 9. august 2015. Rev. 30.06.15 Adresser Besøg Brandinstruks Busordning Elevbank Computer Ferier Hvis du under opholdet

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

TERING

TERING SKOLEÅRET 2017-18 i Elev-/ forældre ORIEN- TERING WWW.FJORDVANGEFTERSKOLE.DK Kære elev Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er et overstået

Læs mere

Kære kommende elev & forældre!

Kære kommende elev & forældre! Kære kommende elev & forældre! Introbrevet skal ses som en opsamling og en præcisering af de ting, som er rare at vide, inden du kommer. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe til skolen.

Læs mere

Sport Musik Design Tro. Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole

Sport Musik Design Tro. Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole Sport Musik Design Tro Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole Skoleåret 2015-2016 Stikordsregister Side Cykel og cykelhjelm... 4 Optagelsesgebyr... 4 Elevbank... 3 Erhvervsvejledning... 4 Erstatning...

Læs mere

Sofie Rifbjerg Efterskole. Nye muligheder og venner for livet

Sofie Rifbjerg Efterskole. Nye muligheder og venner for livet Sofie Rifbjerg Efterskole Nye muligheder og venner for livet Praktisk hæfte 2018/2019 Velkommen til Sofie Rifbjerg Efterskole, vi glæder os til sammen med Jer at skabe et rigtig godt skoleår. I det følgende

Læs mere

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45 2013 2014 Telefonnumre Skolen: 59 31 53 45 Kontortid mellem kl. 08.00-12.30 alle dage. Herefter besvares telefonen i det omfang vi er på kontoret. Telefonsvareren aflyttes om morgenen. Vagtmobil: 21 23

Læs mere

Husorden for Solgården

Husorden for Solgården Husorden for Solgården Velkommen til Solgården I dette materiale har vi samlet forskellige informationer, som kan være relevante i forbindelse med opholdet på Solgården. Efterskolen Solgården Vardevej

Læs mere

Velkommen til Sølager HUSORDEN. Gældende for afdelingerne på Sølager: Buen, Spidsen og Udsigten

Velkommen til Sølager HUSORDEN. Gældende for afdelingerne på Sølager: Buen, Spidsen og Udsigten Velkommen til Sølager HUSORDEN Gældende for afdelingerne på Sølager: Buen, Spidsen og Udsigten På Sølager bor du ikke alene, derfor er der en husorden, der gør det nemmere at bo mange sammen. Medarbejderne

Læs mere

INFORMATIONER STUK Vestergade 8, 6520 Toftlund Tlf

INFORMATIONER STUK Vestergade 8, 6520 Toftlund Tlf INFORMATIONER STUK Vestergade 8, 6520 Toftlund Tlf. 74 83 20 62 www.kostskolen.dk Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder

Læs mere

Fag På Maniitsumi Efterskoli undervises i følgende obligatoriske fag. - Grønlandsk - Dansk

Fag På Maniitsumi Efterskoli undervises i følgende obligatoriske fag. - Grønlandsk - Dansk Ankomst Den dag du ankommer, vil der være personale på kajen til at byde dig velkommen. Du vil ankomme nogle dage før skolestart, så der er tid til at finde sig til rette. Besøg på skolen Forældre, søskende

Læs mere

Velkommen til Bethesda

Velkommen til Bethesda Velkommen til Bethesda Velkommen til Bethesda. Vi glæder os til at være sammen med dig og din familie. I denne pjece er der nyttige informationer til dig om dagligdagen, husregler og alt det praktiske

Læs mere

Efterskole Villads Villadsen

Efterskole Villads Villadsen Praktiske oplysninger Efterskole Villads Villadsen 2017-2018 Indhold VELKOMMEN... 2 FÆLLESSKAB... 2 ANKOMST... 3 BESØG PÅ SKOLEN... 3 BO-FORHOLD... 3 BØGER OG UNDERVISNINGSMIDLER... 3 DAGSPLAN... 3 ELEVBANK

Læs mere

Velkommen til 2018/2019. Håndbog for elever og forældre DU GLEMMER ALDRIG DIN TID PÅ BROBY

Velkommen til 2018/2019. Håndbog for elever og forældre DU GLEMMER ALDRIG DIN TID PÅ BROBY Velkommen til Håndbog for elever og forældre 2018/2019 DU GLEMMER ALDRIG DIN TID PÅ BROBY Kære elever og forældre Denne folder indeholder en række praktiske oplysninger. Det er vigtigt, at du kender indholdet,

Læs mere

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Husorden for Solgården

Husorden for Solgården Husorden for Solgården Velkommen til Solgården I dette materiale har vi samlet forskellige informationer, som kan være relevante i forbindelse med opholdet på Solgården. Efterskolen Solgården Vardevej

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Rønde, 3. juli 2012 Kære kommende elev og forældre Vi glæder os til at se jer til skolestart søndag den 19. august 2012. Ankomst er mellem klokken 14.00 15.00 Du bliver modtaget og budt velkommen i skolens

Læs mere

Velkommen til 2019/2020. Håndbog for elever og forældre DU GLEMMER ALDRIG DIN TID PÅ BROBY

Velkommen til 2019/2020. Håndbog for elever og forældre DU GLEMMER ALDRIG DIN TID PÅ BROBY Velkommen til Håndbog for elever og forældre 2019/2020 Kære elever og forældre Denne folder indeholder en række praktiske oplysninger. Det er vigtigt, at du kender indholdet, da det kan være en god støtte

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Praktiske oplysninger for det kommende år (A-Å) I den følgende tekst, er der praktiske oplysninger i alfabetisk orden. Anderledes uger: I løbet af skoleåret

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Kære kommende elev & forældre!

Kære kommende elev & forældre! Kære kommende elev & forældre! Introbrevet skal ses som en opsamling og en præcisering af de ting, som er rare at vide, inden du kommer. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe til skolen.

Læs mere

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold I alfabetisk rækkefølge: Aftale med Sport 1 i Rønde Vi har i indeværende skoleår lavet en aftale med Sport 1 i Rønde om leverance

Læs mere

Ryå Efterskole. Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16. For unge med læsevanskeligheder. RYÅ EFTERSKOLE Side 1

Ryå Efterskole. Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16. For unge med læsevanskeligheder. RYÅ EFTERSKOLE Side 1 Ryå Efterskole For unge med læsevanskeligheder Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16 RYÅ EFTERSKOLE Side 1 Vores vision - vores ledestjerne Vores mission - vores rolle og opgave Vores værdier - hvad

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

Velkommen til Sølager husorden

Velkommen til Sølager husorden 3. udgave Velkommen til Sølager husorden Gældende for afdelingerne Buen, Spidsen og Udsigten På Sølager bor du ikke alene. Derfor er der en husorden, der gør det nemmere at bo mange sammen. Medarbejderne

Læs mere

Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret

Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2016-2017 2 Infofolder Udgave pr. 17. maj 2016 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

TERING

TERING SKOLEÅRET 2018-19 i Elev-/ forældre ORIEN- TERING WWW.FJORDVANGEFTERSKOLE.DK Kære elev Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er et overstået

Læs mere

DGI Fyn og SHORES. Vandsportsferielejr. Program og praktisk info.

DGI Fyn og SHORES. Vandsportsferielejr. Program og praktisk info. DGI Fyn og SHORES Vandsportsferielejr Program og praktisk info www.dgi.dk 0 Indhold Velkomst til Vandsportsferielejren på Strynø 2 Huskeliste 3 Lejrregler 4 Kontaktoplysninger 5 Lejrbank 5 Stilletelt 5

Læs mere

INFOFOLDER SKOLEHJEMMET I AUDEBO

INFOFOLDER SKOLEHJEMMET I AUDEBO INFOFOLDER SKOLEHJEMMET I AUDEBO AMU Audebo afdelingen Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk 2 3 VELKOMMEN TIL SKOLEHJEMMET Vi håber, du får et godt kursusophold på EUC Nordvestsjælland. Du skal have et godt

Læs mere

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015 Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø Telefon46496096 kontoret@mse.dk Dato: 11-06-2015 Kære Rekha og dine forældre Elevnr 225 Med venlig hilsen og ønsket om en god sommer Christian Hougaard-Jakobsen

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2007/08 Indholdsfortegnelse Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole 3 Du kan forvente: 3 Vi forventer: 3 Hvad skal jeg medbringe 4 Hverdag

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Velkommen til elever og forældre Søndag d. 9. august 2015 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation af

Læs mere

SKOLEÅRET KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF

SKOLEÅRET KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017 2018 KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF 8694 4166 VELKOMMEN PÅ KLANK EFTERSKOLE Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen som elev på skolen. Da der altid

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen!

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Brejninggaard Efterskole. Vi glæder os til samarbejdet om at skabe et godt og givtigt skoleår for alle, og håber, at vi med denne skolefolder

Læs mere

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Glæd dig til et år på efterskole Brænder du efter at lære mere, få spændende oplevelser, udfordringer, lære nye mennesker at kende og være sammen med

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Velkommen til Øse Efterskole. - Ordensregler:

Velkommen til Øse Efterskole. - Ordensregler: Velkommen til Øse Efterskole. - Ordensregler: De fire store: 1. Nul euforiserende stoffer: Ingen elever må ryge hash eller indtage andre forme for narkotika, mens de er elever på skolen. Ved mistanke informeres

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn FACEBOOK.COM/FRHSKOLEHJEM Velkommen På

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

VELKOMMEN PÅ SKOLEÅRET

VELKOMMEN PÅ SKOLEÅRET VELKOMMEN PÅ SKOLEÅRET 2019 2020 KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF 8694 4166 VELKOMMEN PÅ KLANK EFTERSKOLE Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen som elev på skolen. Da der altid

Læs mere

Husregler på Bakkegården de sikrede afdelinger

Husregler på Bakkegården de sikrede afdelinger Husregler på Bakkegården de sikrede afdelinger Husregler for de sikrede afdelinger på Bakkegården Social adfærd og omgangstone Det forventes, at vi taler pænt og respektfuldt til hinanden. Det forventes,

Læs mere

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Deltagerbrev. Kære Roland 2- deltager

Deltagerbrev. Kære Roland 2- deltager Kære Roland 2- deltager Vi er rigtig glade for at kunne byde dig velkommen til Det Skabende Roland 2 2014. Vi glæder os rigtig mega meget til at se dig og de 41 andre deltagere til en uforglemmelig uge.

Læs mere

Velkommen til Gl. Højgaard

Velkommen til Gl. Højgaard Velkommen til Gl. Højgaard Når du flytter ind Der vil være et værelse klar til dig med bl.a. møbler, sengetøj og håndklæder. Hvis du selv har nogle møbler, må du gerne tage dem med. Du vil blive modtaget

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Sommerkurser 2014 Kære elev Vi har hermed fornøjelsen at fremsende de praktiske oplysninger for dit ophold på Djurslands Folkehøjskole. Har du behov for at der tages specielle kosthensyn

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr. 86 45 12 11 E-mail: info@tjeleefterskole.dk Hjemmeside: www.tjeleefterskole.dk Kontortid: se hjemmesiden Her

Læs mere

Håndbog for Vejle Idrætsefterskole elevhold 2012/13. vies.dk. Velkommen til. - En håndbog for kommende elever og forældre!

Håndbog for Vejle Idrætsefterskole elevhold 2012/13. vies.dk. Velkommen til. - En håndbog for kommende elever og forældre! Velkommen til - En håndbog for kommende elever og forældre! 1. udgave 2012 Kære elever og forældre! Vi ses på Vejle Idrætsefterskole søndag den 5. august 2012 Hermed en kort orientering som forhåbentlig

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB HÅRSLEV EFTERSKOLE. Lad det ikke blive ved drømmen... INFORMATIONSHÆFTE

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB HÅRSLEV EFTERSKOLE. Lad det ikke blive ved drømmen... INFORMATIONSHÆFTE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB HÅRSLEV EFTERSKOLE Lad det ikke blive ved drømmen... INFORMATIONSHÆFTE - med skema, årsplan og praktiske oplysninger om skoleåret Indhold Velkommen på Hårslev Efterskole.3

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

VÆRD AT VIDE. Velkommen til. barselsophold på Afsnit 105

VÆRD AT VIDE. Velkommen til. barselsophold på Afsnit 105 VÆRD AT VIDE Velkommen til barselsophold på Afsnit 105 Vi har her samlet en række praktiske informationer til dig om hverdagen og tilbuddene på afsnittet. Du er velkommen til at spørge os, hvis der er

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere