Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst"

Transkript

1 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016

2 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data for, hvordan det går på indikatorer, der er afgørende for, at målsætningerne med hver enkelt reform opfyldes. Sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrager notatet til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR. Notatet kan med fordel læses sammen med oversigtsnotatet over situationen på arbejdsmarkedet, hvor der er fokus på bl.a. beskæftigelses- og ledighedsudvikling, samt rekrutteringsudfordringer. Alle målingerne i rapporten er baseret på data fra I alle målinger anvendes data med én måneds forsinkelse, så den opgjorte udvikling i målingerne kun i mindre grad påvirkes af den regelmæssige justering, der sker af data på jobindsats.dk på grund af efterregistreringer. Målingerne i hver reform er tidsmæssigt synkroniseret, så alle målinger er fra samme måned. Desuden kan man via star.dk og jobindsats.dk løbende følge bl.a. implementering af de forskellige større reformer på beskæftigelsesområdet. På jobindsats.dk under Benchmark kan man for hvert jobcenter hente en rapport med sammenligning (benchmark) med andre jobcentre og udviklingen i hele landet. Indholdsfortegnelse Side 3: Borgere på offentlig forsørgelse Side 4-5: Status på førtidspensions- og fleksjobreformen Side 6-7: Status på kontanthjælpsreformen Side 8-9: Status på sygedagpengereformen Side 10-11: Status på beskæftigelsesreformen Side 12-13: Ministerens beskæftigelsespolitiske mål Side 14-15: Bilag 2

3 Borgere på offentlig forsørgelse Forsørgerbyrden i kommunerne (Figur 1) Når man betragter kommunernes udvikling i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, er det vigtigt også at have for øje, at der er stor forskel på forsørgerbyrden kommunerne imellem. Andelen af befolkningen i RAR Hovedstaden, der er på offentlig forsørgelse var i juni 2016 på 15 %, hvilket er lavere end gennemsnittet på landsplan (19 %). Det svarer til, at knap fuldtidspersoner var på offentlig forsørgelse i kommunerne i RAR Hovedstaden. Der er stor variation ift. hvor stor en andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse i kommunerne. Andelen spænder fra 10 % i Gentofte til 22 % i Brøndby. Af bilag 1 fremgår det hvor mange fuldtidspersoner, der er på hver af de enkelte ydelser, samt hvor stor en andel de udgør af befolkningen. Bemærk at data i bilag 1 er fra maj 2016 og derfor ikke kan sammenlignes direkte med andelene i figur 1. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse (Figur 2) Der er sket et fald i RAR Hovedstaden på 5,5 % fra juni 2015 til juni 2016, svarende til et fald på godt fuldtidspersoner. Dette fald er lidt større end det gennemsnitlige fald på landsplan (4 %). Også her er der stor variation mellem kommunerne. Det største procentvise fald i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse er sket i Frederikssund og Tårnby/Dragør med 8 %, mens faldet i Rødovre, Hillerød, Albertslund og Allerød har været på ca. 3 %. Andelen af borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni

4 Andelen af borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 2. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, juni juni 2016 Figur 1 & 2: Der indgår ikke SU, Folkepension, kontantydelse og integrationsydelse i opgørelsen. 4

5 Status på førtidspensions- og fleksjobreformen Den 1. januar 2013 trådte førtidspensions- og fleksjobreformen i kraft. Med reformen skal unge under 40 år som udgangspunkt ikke have førtidspension, men en tværfaglig og helhedsorienteret indsats i ressourceforløb. Samtidig målrettes fleksjobordningen i forhold til personer med mindst arbejdsevne, og tilskuddet tilskynder i højere grad til at øge timetallet. Andel af udsatte borgere på offentlig forsørgelse (Figur 3) Reformen skal medvirke til, at andelen af udsatte borgere på offentlig forsørgelse reduceres. Udsatte borgere på offentlig forsørgelse er i denne sammenhæng defineret som personer på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse samt personer, der har været i ressourceforløb i over ½ år, på sygedagpenge i over 1 år eller på kontant- eller uddannelseshjælp i over 3 år. I maj 2016 var 7,5 % af befolkningen i RAR Hovedstaden udsatte borgere på offentlig forsørgelse svarende til godt personer. Andelen er lavere end på landsplan (10 %). I kommunerne i RAR Hovedstaden varierer andelen fra 4 % i Gentofte til 12 % i Brøndby. Stigning i antallet af udsatte borgere på offentlig forsørgelse (Figur 4) Målet er, at antallet af udsatte borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres. Men der har i RAR Hovedstaden såvel som på landsplan - været en stigning på ca. 2 % fra maj 2015 til maj De fleste kommuner i RAR Hovedstaden har haft en stigning i antallet af udsatte borgere på offentlig forsørgelse, dog har Hørsholm (-2 %), Fredensborg (-1 %) og Lyngby-Taarbæk (-0,4 %) haft mindre fald. Få borgere i ressourceforløb er i virksomhedsrettet aktivering (Figur 5) I ressourceforløbene skal borgerne have en individuel og helhedsorienteret indsats med inddragelse af både beskæftigelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige tilbud. En virksomhedsrettet indsats er en af de mest effektive måder at få svage borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at borgere i ressourceforløb kommer i virksomhedsrettede tilbud, eventuelt i kombination med andre tilbud. Andelen af borgere i ressourceforløb, der er i virksomhedsrettet aktivering i form af virksomhedspraktik eller løntilskud var i maj 2016 på 10,5 % i RAR Hovedstaden. Dette er lavere end landsgennemsnittet på 14 %, og der er stor variation kommunerne imellem. Andelen spænder fra 6 % i København og Ballerup til 26 % i Lyngby-Taarbæk. Ses der på udviklingen i forhold til året før, har der i RAR Hovedstaden været en fordobling (fra 235 til 478 personer) af borgere i ressourceforløb, der er i virksomhedsrettet aktivering, jf. jobindsats.dk. Det er især København, der har øget volumen i antal ressourceforløbsborgere i virksomhedsrettet aktivering. Der er dog stadig et uudnyttet potentiale i de fleste kommuner i forhold til at få borgere i ressourceforløb ud i virksomhedsrettede tilbud. Stor variation i brugen af mentor til borgere i ressourceforløb i kommunerne (Figur 6) Godt en fjerdedel af borgere i ressourceforløb i RAR Hovedstaden i maj 2016 fik mentorstøtte (27 %), hvilket er næsten det samme som på landsplan (26 %). Der er dog stor variation kommunerne imellem, hvor Hørsholm med 5 % har den laveste andel, mens Gladsaxe med 59 % har den højeste andel. Mere end hver femte af borgerne i fleksjobordningen er ledige (Figur 7) I RAR Hovedstaden er 22 %. af borgerne i fleksjobordningen på ledighedsydelse i maj 2016, hvilket er højere end på landsplan (17 %). Ledigheden for personer i fleksjob varierer i RAR Hovedstaden fra 14 % i Brøndby til 30 % i Høje Taastrup. Set i forhold til året før er antallet af fleksjobpersoner på ledighedsydelse uændret i RAR Hovedstaden, jf. jobindsats.dk. 5

6 Andelen af udsatte borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 3: Andel af befolkningen (16-66 år) på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år, maj 2016 Andelen af udsatte borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 4: Udvikling i antal personer på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år, maj maj

7 Den virksomhedsrettede indsats for personer i ressourceforløb skal styrkes Fig. 5. Andel personer i ressourceforløb, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud, maj 2016 Brugen af mentorstøtte til personer i ressourceforløb skal styrkes Fig. 6. Andel personer i ressourceforløb, der får mentorstøtte, maj

8 Andelen af ledige fleksjobvisiterede skal nedbringes Fig. 7. Andel fuldtidspersoner i fleksjobordningen (fleksjob og ledighedsydelse), der får ledighedsydelse, maj

9 Status på kontanthjælpsreformen Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Reformen styrker den uddannelsesrettede indsats for de ufaglærte unge, der i stedet for at få kontanthjælp får uddannelseshjælp. Reformen bygger samtidig på et princip om, at de jobparate skal gøre nytte og arbejde for deres kontanthjælp, og at de aktivitetsparate skal bringes tættere på arbejdsmarkedet gennem en tværgående og helhedsorienteret indsats. Andel af befolkningen på kontant- og uddannelseshjælp (Figur 8) 4 % af befolkningen i RAR Hovedstaden var på kontant- eller uddannelseshjælp i juni Det svarer til gennemsnittet i hele landet. Andelen i kommunerne i RAR Hovedstaden varierer fra 2 % i Egedal, Allerød, Rudersdal og Gentofte til 7 % i Brøndby. Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere falder (Figur 9) Antallet af fuldtidspersoner på kontant- og uddannelseshjælp er fra juni 2015 til juni 2016 faldet med 5 % i RAR Hovedstaden, hvilket svarer til godt fuldtidspersoner, og det er et større procentvist fald end på landsplan (-2 %). Det er dog ikke alle kommuner, der har oplevet et fald i antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Mens der i Tårnby/Dragør har været et fald på 11 % (142 fuldtidspersoner), har der i Brøndby været en stigning på 5 % (64 fuldtidspersoner). Der er ikke en entydig sammenhæng mellem andelen af befolkningen på kontant- og uddannelseshjælp og udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på disse ydelser. Brøndby har i juni 2016 både den højeste andel af befolkningen på ydelserne og den største stigning i antallet. Mens København har en relativ høj andel af befolkningen på ydelserne og samtidig har et større procentvist fald i antallet af fuldtidspersoner på ydelserne end gennemsnittet for RAR Hovedstaden. Mentorstøtte til uddannelseshjælpsmodtagere (Figur 10) Et af reformens fokusområder er, at styrke brugen af mentor til uddannelseshjælpsmodtagere. Brugen af mentor har nemlig vist sig at være effektivt til at fastholde unge i uddannelse. Samtidig skal alle uddannelseshjælpsmodtagere, der ikke kan deltage i andre aktive tilbud, have tilknyttet en mentor. I RAR Hovedstaden havde 33 % af uddannelsesmodtagere mentor i juni 2016, hvilket er et godt stykke over andelen på landsplan (20 %). På kommuneniveau svinger brugen af mentor fra 9 % i Frederiksberg til 52 % i København. Virksomhedsrettet aktivering til aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere (Figur 11) Vejen til uddannelse for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere kan med fordel gå gennem en virksomhedsrettet indsats i form af virksomhedspraktik eller løntilskud. I RAR Hovedstaden var 12 % af de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere i virksomhedsrettet aktivering i juni 2016, På landsplan var andelen 13 %. Der er stor variation mellem kommunerne. I Furesø var andelen 3 %, mens andelen i Egedal var 35 %. Virksomhedsrettet aktivering til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (Figur 12) Virksomhedsrettet aktivering er et af de redskaber, der har vist sig at være mest effektive til at hjælpe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere tilbage på arbejdsmarkedet. Der er i reformen derfor fokus på, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kommer ud i virksomhederne. I RAR Hovedstaden var 12 % af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet aktivering i juni Dette er under gennemsnittet på landsplan (17 %). Også her er der stor variation kommunerne imellem. I København er andelen 8 %, mens den i Egedal er på 33 %. Egedal ligger således med den højeste andel for både aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Der har været en positiv udviklingen i brugen af virksomhedsrettet aktivering til aktivitetsparate kontant- 9

10 hjælpsmodtagere fra juni 2015 til juni Virksomhedsrettet aktivering i RAR Hovedstaden er steget med 24 % i perioden, jf. jobindsats.dk Antallet af personer på kontant- og uddannelseshjælp skal reduceres Fig. 8. Andel af befolkningen (16-66 år) på kontant- eller uddannelseshjælp, juni 2016 Antallet af personer på kontant- og uddannelseshjælp skal reduceres Fig. 9. Udvikling i antal fuldtidspersoner på kontant- eller uddannelseshjælp, juni juni 2016 Udvikling (hele landet) Udvikling (RAR-Hovedstaden) 10

11 Mentorindsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere skal styrkes Fig. 10. Andel uddannelseshjælpsmodtagere, der får mentorstøtte, juni 2016 Den virksomhedsrettede indsats for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere skal styrkes (under 30 årige) Fig. 11. Andel aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud, juni

12 Den virksomhedsrettede indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal styrkes Fig. 12. Andel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud, juni

13 Status på sygedagpengereformen Sygedagpengereformen er trådt i kraft i flere omgange, og den 1. januar 2015 trådte de sidste dele af sygedagpengereformen i kraft. Reformen indebærer, at tidspunktet for revurdering af retten til sygedagpenge fremrykkes fra 12 til 5 måneder, og at borgere, der ikke kan blive forlænget på sygedagpenge, fortsætter i et jobafklaringsforløb. Med reformen kommer der desuden fokus på tidlig indsats og opfølgning, styrket brug af delvise raskmeldinger og virksomhedsrettede tilbud, samt at indsats og ressourcer prioriteres i forhold til sygemeldte i risiko for langvarige forløb. Andel af befolkningen på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb (Figur 13) Andelen af befolkningen, der enten er på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb var i juni ,8 % i RAR Hovedstaden, svarende til godt fuldtidspersoner. På landsplan er andelen 2,2. Andelen i kommunerne i RAR Hovedstaden varierer fra 1,3 % i Gentofte til 2,5 % i Ballerup. Uændret antal på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb (Figur 14) Fra juni 2015 til juni 2016 har der været et uændret antal fuldtidspersoner på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb i RAR Hovedstaden. På landsplan har der været en stigning på knap 2 %. 12 kommuner har oplevet et fald i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb. Det største procentvise fald er i Brøndby på 12 % (60 færre fuldtidspersoner). Mens 14 kommuner har haft en stigning, hvoraf den største stigning ses i Fredensborg på 28 % (105 flere fuldtidspersoner). Tidlig virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere (Figur 15) Med sygedagpengereformen skal kommunerne sikre, at de sygemeldte borgere får en tidlig virksomhedsrettet indsats, da dette kan hjælpe dem hurtigere tilbage i job. Samlet for RAR Hovedstaden var 29 % af sygedagpengemodtagerne inden udgangen af 13. sygefraværs uge i juni 2016 enten delvist raskmeldt eller havde været i virksomhedspraktik eller løntilskud. Dette er mindre end på landsplan (34 %). Andelen af sygedagpengemodtagere, der får en tidlig virksomhedsrettet indsats i kommunerne varierer en del. I Hørsholm er andelen 18 % (3 personer), mens den i Egedal er 48 % (14 personer). Også her ligger Egedal med den højeste andel. Tidlig opfølgning for sygedagpengemodtagere (Figur 16) For at der kan iværksættes en tidlig virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagerne, er det vigtigt, at jobcentrene har samtaler med de sygemeldte tidligt i forløbet. I juni 2016 var andelen af sygedagpengemodtagere med et forløb på en varighed af 1-2 måneder, der havde fået mindst én samtale 51 % i RAR Hovedstaden, hvilket er højere end landsgennemsnittet (45 %). I kommunerne i RAR Hovedstaden spænder andelen fra 12 % i Hillerød til 65 % i Brøndby. Få peroner i jobafklaringsforløb får en virksomhedsrettet indsats (Figur 17) Det er ikke kun vigtigt, at sygedagpengemodtagere får en tidlig virksomhedsrettet indsats. Det er også vigtigt, at der for personer, der efter 5 måneder overgår til jobafklaringsforløb, fortsat er fokus på en virksomhedsrettet indsats. I RAR Hovedstaden var der i juni % af borgerne i jobafklaringsforløb, der var i virksomhedsrettet aktivering i form af enten virksomhedspraktik eller løntilskud, hvilket er lavere end landsgennemsnittet på 20 %. Andelen i kommunerne varierer fra 5 % i Vallensbæk/Ishøj til 23 % i Lyngby-Taarbæk. Når disse andele sammenlignes på tværs af kommuner bør man være opmærksom på, at der i flere kommuner antalsmæssigt er tale om få personer. I Gentofte og Hørsholm således kun 4 personer. 13

14 Det samlede sygefravær skal nedbringes varigt Fig. 13. Andel af befolkningen (16-66 år) på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb, juni 2016 Det samlede sygefravær skal nedbringes varigt Fig. 14. Udvikling i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb, juni juni

15 Der skal iværksættes en tidlig virksomhedsrettet indsats for sygemeldte Fig. 15. Andel sygedagpengemodtagere der er delvist raskmeldt, i virksomhedspraktik eller i løntilskud inden udgangen af 13. sygefraværsuge, juni 2016 Der skal ske en tidlig opfølgning for sygemeldte Fig. 16. Andel sygedagpengemodtagere med et forløb på en varighed af 1-2 måneder, der har fået mindst én samtale, juni

16 Personer i jobafklaringsforløb skal have en virksomhedsrettet indsats Fig. 17. Andel personer i jobafklaringsforløb der er i virksomhedspraktik eller løntilskud, juni

17 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar 2015, 1. juli 2015 samt 1. juli Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere kommer i varig beskæftigelse gennem en individuel og målrettet indsats og gennem en målretning af uddannelsesindsatsen. Andel af arbejdsstyrken på dagpenge (Figur 18) I juni 2016 var 3 % af arbejdsstyrken på dagpenge i RAR Hovedstaden, hvilket er en smule højere end på landsplan (2,8 %). Andelen af arbejdsstyrken på dagpenge varierer i RAR Hovedstaden fra 1,7 % i Allerød til 4,3 % i Vallensbæk/Ishøj. Antallet af fuldtidspersoner på dagpenge falder (Figur 19) Samtidig med at andelen af arbejdsstyrken på dagpenge er lidt højere i RAR Hovedstaden end på landsplan, er antallet af fuldtidspersoner på dagpenge også faldet procentvis mindre i RAR Hovedstaden (-8 %) end gennemsnittet i hele landet (-11 %) i perioden juni 2015 til juni Udviklingen spænder fra et fald på 20 % i Frederikssund til en stigning på 2 % i Høje Taastrup. De fleste nyledige kommer hurtigt i gang med samtaleforløbet (Figur 20) Med reformen skal dagpengemodtagere have 6 samtaler inden for de første 6 måneder. Samtidig har det vist sig, at et tidligt og intensivt samtaleforløb er effektivt til at få dagpengemodtagere hurtigt tilbage i job. Det er derfor vigtigt, at jobcentrene kommer hurtigt i gang med samtalerne med de ledige dagpengemodtagere. I juni 2016 havde 85 % af dagpengemodtagere med 1½-3 måneders ledighed fået mindst én samtale i RAR Hovedstaden, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet. I Furesø var andelen helt oppe på 98 %, mens den i Hillerød var på 60 %. Nyledige får de fleste steder et tidligt og intensivt samtaleforløb (Figur 21) I juni 2016 havde 70 % af dagpengemodtagerene med en ledighedsperiode på 3 til 6 måneder fået mindst 2 samtaler indenfor de seneste 3 måneder. Det svarer til andelen på landsplan. I Tårnby/Dragør var andelen 32 %, mens den i Hørsholm var 95 %. Virksomhedsrettet aktivering for dagpengemodtagere (Figur 22) Virksomhedsrettet aktivering, særligt i det private er effektiv til at få dagpengemodtagere tilbage i job. Det er derfor vigtigt, at jobcentrene aktiverer dagpengemodtagere i virksomhedspraktik og privat løntilskud. I juni 2016 var 11 % af dagpengemodtagerne i RAR Hovedstaden aktiveret i enten virksomhedspraktik eller privat løntilskud. Det er på niveau med landsgennemsnittet. Andelen i RAR Hovedstaden varierer fra 5 % i Herlev til 17 % i Furesø. 17

18 Antallet af dagpengemodtagere skal reduceres varigt Fig. 18. Andel af arbejdsstyrken (16-66 år) på dagpenge, juni 2016 Antallet af dagpengemodtagere skal reduceres varigt Fig. 19. Udvikling i antal fuldtidspersoner på dagpenge, juni 2015 juni

19 Nyledige dagpengemodtagere skal hurtigt i gang med et samtaleforløb Fig. 20. Andel dagpengemodtagere med 1½-3 måneders ledighed, der har fået i mindst én samtale, juni 2016 Nyledige dagpengemodtagere skal have et tidligt og intensivt samtaleforløb Fig. 21. Andel dagpengemodtagere med 3-6 måneder ledighed, der har fået i mindst 2 samtaler inden for de seneste 3 måneder, juni

20 Flere dagpengemodtagere skal have et virksomhedsrettet tilbud Fig. 22. Andel dagpengemodtagere, der er i virksomhedspraktik eller privat løntilskud i en måned, juni

21 Ministerens beskæftigelsespolitiske mål Med 4 beskæftigelsespolitiske mål udpeger beskæftigelsesministeren de vigtigste indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen. Langtidsledigheden skal reduceres (Figur 23) I juni 2016 var 30 % af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i RAR Hovedstaden langtidsledige, hvilket svarer til knap personer. Andelen af langtidsledige er lidt højere i RAR Hovedstaden end på landsplan (28 %), men der har været et fald i antallet af langtidsledige i RAR Hovedstaden på 13 % juni 2015 til juni 2016, jf. jobindsats.dk. I kommunerne i RAR Hovedstaden spænder langtidsledigheden i juni 2016 fra 20 % (51 personer) i Allerød til 42 % (643 personer) i Høje Taastrup. Samarbejdet med virksomhederne skal øges (Figur 24) For at jobcentrene kan få deres målgrupper i virksomhedsrettet aktivering, er det vigtigt, at de samarbejder med virksomhederne. I maj 2016 samarbejdede 19 % af virksomhederne i RAR Hovedstaden med et eller flere jobcentre, hvilket er en lavere andel end på landsplan (26 %). Samarbejdsgraden med virksomhederne i RAR Hovedstaden er steget med 1 pct.point ift. maj 2015, jf. jobindsats.dk. Samarbejdsgraden med virksomhederne varierer i kommunerne i RAR Hovedstaden fra 13 % i Hørsholm til 27 % i Halsnæs. Offentligt forsørgede unge, der påbegynder en uddannelse skal øges (Figur 25) Uddannelse er en vigtig faktor i at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at unge får en kompetencegivende uddannelse. Andelen af unge under 30 år på enten dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller ydelser efter opbrugt dagpengeret, der i april 2016 er påbegyndt en uddannelse var samlet set på 1,9 % i RAR Hovedstaden, hvilket er på niveau med andelen på landsplan (2 %). I kommunerne i RAR Hovedstaden spænder andelen fra 0,8 % i Glostrup til 3,9 % i Allerød. Langtidsforsørgede i virksomhedsrettet tilbud skal øges (Figur 26) I RAR Hovedstaden havde 23 % af de langtidsforsørgede (eksklusiv førtidspension, fleksjob og seniorjob) med en sammenhængende offentlig ydelse i min. 3 år fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder i maj Det er en lavere andel end på landsplan (27 %). Andelen varierer fra 19 %. i København til 40 % i Hillerød. 21

22 Langtidsledigheden skal reduceres Fig. 23. Andel dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der inden for de seneste 52 uger har været ledige i mindst 80 pct. af tiden, juni 2016 Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne skal øges Fig. 24. Andel virksomheder, der har et samarbejde (løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotationsvikar, skånejob, fleksjob, mentor eller nyttejob) med et jobcenter, maj

23 Flere unge skal have en uddannelse Fig. 25. Andel personer under 30 år på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller ydelser efter opbrugt dagpengeret, der er påbegyndt en uddannelse (inkl. lærlingeforløb, SU-støttet uddannelse og uddannelsesaktivering), april 2016 Flere langtidsforsørgede skal have en virksomhedsrettet indsats Fig. 26. Andel på offentlig forsørgelse (eksklusiv førtidspension, fleksjob og seniorjob) med en sammenhængende offentlig ydelse i min. 3 år, der har fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder, maj

24 Bilag Tabel 1. Antal og andel offentlig forsørgede fordelt på ydelser og RAR Hovedstaden 1 Ydelsesgrupper A. A-dagpenge B. Arbejdsmarkedsydelse Andel af Andel af befolkningen Antal ningen befolk- RAR Område Antal område fuldtidspersoner (16-66 fuldtids- (16-66 år) personer år) Albertslund Allerød Ballerup Brøndby D. Kontanthjælp E. Uddannelseshjælp F. Revalidering G. Forrevalidering Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) 458 2,5% 35 0,2% 712 3,9% 272 1,5% 55 0,3% 7 0,0% 192 1,3% 7 0,0% 202 1,4% 94 0,6% 4 0,0% ,9% 36 0,1% 806 2,6% 370 1,2% 25 0,1% ,6% 45 0,2% ,9% 359 1,6% 27 0,1% 6 0,0% RAR Hovedstaden Egedal 370 1,4% 16 0,1% 396 1,5% 132 0,5% 6 0,0%.. Fredensborg 415 1,7% 24 0,1% 606 2,4% 178 0,7% 21 0,1% 5 0,0% Frederiksberg ,3% 81 0,1% ,9% 408 0,6% 79 0,1% 9 0,0% Frederikssund 436 1,6% 28 0,1% 764 2,7% 263 0,9% 12 0,0%.. Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Hele landet Helsingør Herlev Hillerød 354 1,5% 13 0,1% 504 2,2% 216 0,9% 10 0,0% 2 0,0% 694 1,5% 30 0,1% 782 1,7% 206 0,4% 55 0,1% 30 0,1% 810 1,9% 41 0,1% ,5% 477 1,1% 12 0,0% ,4% 16 0,1% 492 3,4% 178 1,2% 10 0,1% ,6% 16 0,1% 620 2,4% 240 0,9% 18 0,1% ,8% 16 0,1% 568 2,9% 248 1,3% 16 0,1% 1 0,0% ,0% ,1% ,9% ,2% ,2% 928 0,0% 682 1,7% 34 0,1% ,6% 433 1,1% 38 0,1% 39 0,1% 346 2,0% 19 0,1% 567 3,3% 175 1,0% 16 0,1% 6 0,0% 480 1,6% 19 0,1% 657 2,1% 313 1,0% 29 0,1% 1 0,0% Hvidovre 736 2,2% 49 0,1% 998 2,9% 405 1,2% 51 0,2% 6 0,0% Høje- Taastrup 808 2,5% 50 0,2% ,9% 406 1,3% 18 0,1%.. Hørsholm 191 1,3% 12 0,1% 261 1,8% 75 0,5% 22 0,2% 24 0,2% København ,8% 479 0,1% ,3% ,0% 429 0,1% 89 0,0% Lyngby- Taarbæk 565 1,6% 19 0,1% 616 1,8% 169 0,5% 22 0,1% 2 0,0% RAR Hovedstaden ,2% ,1% ,2% ,9% ,1% 232 0,0% Rudersdal 440 1,3% 19 0,1% 537 1,6% 158 0,5% 7 0,0%.. Rødovre 514 2,1% 28 0,1% 888 3,7% 285 1,2% 30 0,1% 1 0,0% Tårnby/Dragør 632 1,8% 42 0,1% 863 2,4% 270 0,8% 23 0,1% 3 0,0% Vallensbæk/Ishøj 735 3,1% 49 0,2% 821 3,5% 246 1,0% 30 0,1% 1 0,0% 1 Integrationsydelse og kontantydelse indgår ikke pga. datamæssige udfordringer, men de vil blive tilføjet i kommende versioner. 24

25 Ydelsesgrupper H. Sygedagpenge I. Jobafklaringsforløb Andel Andel af af RAR befolkningen Antal ningen befolk- Område område Antal fuldtidspersoner (16-66 fuldtids- (16-66 år) personer år) J. Ressourceforløb K. Ledighedsydelse L. Fleksjob M. Førtidspension N. Efterløn Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner RAR Hovedstaden Albertslund 370 2,0% 78 0,4% 127 0,7% 77 0,4% 271 1,5% 993 5,4% 275 1,5% Allerød Ballerup Brøndby Andel af befolkningen (16-66 år) 251 1,7% 33 0,2% 40 0,3% 32 0,2% 155 1,0% 382 2,6% 241 1,6% 611 2,0% 175 0,6% 114 0,4% 139 0,5% 350 1,1% ,8% 444 1,5% 385 1,7% 81 0,4% 114 0,5% 51 0,2% 311 1,4% ,2% 377 1,7% Egedal 448 1,7% 86 0,3% 26 0,1% 92 0,3% 340 1,3% 794 3,0% 418 1,6% Fredensborg 356 1,4% 89 0,4% 82 0,3% 79 0,3% 263 1,0% ,1% 413 1,6% Frederiksberg 872 1,2% 131 0,2% 295 0,4% 137 0,2% 392 0,5% ,3% 710 1,0% Frederikssund 586 2,1% 89 0,3% 108 0,4% 105 0,4% 385 1,4% ,4% 615 2,2% Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov 303 1,3% 96 0,4% 39 0,2% 53 0,2% 255 1,1% 905 3,9% 365 1,6% 553 1,2% 57 0,1% 64 0,1% 73 0,2% 337 0,7% ,5% 488 1,0% 507 1,2% 197 0,5% 288 0,7% 133 0,3% 486 1,1% ,8% 550 1,3% 257 1,8% 66 0,5% 73 0,5% 37 0,3% 176 1,2% 635 4,4% 211 1,5% 475 1,9% 138 0,5% 99 0,4% 130 0,5% 429 1,7% ,8% 532 2,1% Halsnæs 421 2,1% 38 0,2% 139 0,7% 108 0,6% 311 1,6% ,0% 506 2,6% Hele landet ,8% ,4% ,4% ,4% ,7% ,8% ,9% Helsingør Herlev Hillerød 610 1,6% 182 0,5% 96 0,2% 130 0,3% 473 1,2% ,8% 663 1,7% 283 1,6% 108 0,6% 46 0,3% 47 0,3% 257 1,5% 943 5,4% 349 2,0% 513 1,7% 130 0,4% 98 0,3% 91 0,3% 420 1,4% ,5% 458 1,5% Hvidovre 668 2,0% 196 0,6% 183 0,5% 104 0,3% 469 1,4% ,8% 541 1,6% Høje- Taastrup 492 1,5% 161 0,5% 124 0,4% 131 0,4% 305 1,0% ,3% 491 1,5% Hørsholm 223 1,5% 19 0,1% 19 0,1% 39 0,3% 133 0,9% 400 2,8% 182 1,3% København ,5% 624 0,1% ,4% 727 0,2% ,5% ,9% ,8% Lyngby- Taarbæk 445 1,3% 78 0,2% 88 0,3% 69 0,2% 321 0,9% ,2% 434 1,3% RAR Hovedstaden ,6% ,3% ,4% ,3% ,9% ,8% ,3% Rudersdal 396 1,2% 79 0,2% 42 0,1% 76 0,2% 249 0,8% 994 3,0% 421 1,3% Rødovre 401 1,7% 101 0,4% 170 0,7% 86 0,4% 375 1,5% ,6% 405 1,7% Tårnby/Dragør 730 2,1% 139 0,4% 109 0,3% 154 0,4% 432 1,2% ,4% 690 1,9% Vallensbæk/Ishøj 416 1,8% 101 0,4% 105 0,4% 41 0,2% 236 1,0% ,8% 378 1,6% 25

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst Marts 2017 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst Marts 2017 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data for,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 3. november 2015 November 2015 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

AMK-Øst. Status på indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst. Status på indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst Status på indsats RAR Hovedstaden August 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

AMK Øst / 25. maj 201. Status på indsats RAR Hovedstaden

AMK Øst / 25. maj 201. Status på indsats RAR Hovedstaden AMK Øst / 25. maj 201 Status på indsats RAR Hovedstaden Maj 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles videns grundlag for RAR-medlemmerne.

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland Status på indsats RAR Sjælland Marts 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

Status på indsats RAR Hovedstaden

Status på indsats RAR Hovedstaden Status på indsats RAR Hovedstaden Februar 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan

Læs mere

Status på indsats RAR Bornholm

Status på indsats RAR Bornholm Status på indsats RAR Bornholm Juni 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med fordel

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Status på indsats RAR Hovedstaden

Status på indsats RAR Hovedstaden Status på indsats RAR Hovedstaden Maj 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland August 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret oktober 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland Februar 2019 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret februar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret november 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Østjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret februar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland November 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret januar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland August 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland August 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Udkast juni 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland December 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Februar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Opdateret marts 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Opdateret august 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Opdateret November 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Udkast Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Udkast Status på reformer og indsats RAR Østjylland Udkast Status på reformer og indsats RAR Østjylland Januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på resultater og indsats RAR Fyn September 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 23-11-2015 Status på reformer og indsats RAR Fyn November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 22-09-2015 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7

Læs mere

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL Overblik og udvikling, EGEDAL FEBRUAR 2017 Jobcenteroverblik NR. 6 AF 6 JOBCENTRE I KLYNGEN 芶 Samme placering som sidste opgørelse Reform af førtidspension

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD

OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD Overblik og udvikling, REBILD OKTOBER 2017 Jobcenteroverblik NR. 7 AF 12 JOBCENTRE I KLYNGEN Reform af førtidspension og fleksjob: Flest muligt

Læs mere

MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG

MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG Overblik og udvikling, LEMVIG MAJ 2017 Jobcenteroverblik NR. 11 AF 27 JOBCENTRE I KLYNGEN Reform af førtidspension og fleksjob: Flest muligt skal

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 17-11-2015 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Resultatrevision 2016

Resultatrevision 2016 Resultatrevision 2016 Jobcenter Frederikssund maj 2017 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 18. november 2016 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 April 2014 De 6 jobcenternetværk Bilagsoversigt 1. STRUKTURELLE KENDETEGN FOR RAMMERNE FOR INDSATSEN I JOBCENTRENE... 3 2. UDVIKLING

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere