Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th"

Transkript

1 Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så som Banke På og Vis ummer Plus. Højttaler. Til opkald med røret lagt på, og til håndfri samtale. Denne knap fungerer som "Genopkald af sidst opkaldte nummer", når du foretager et opkald (maks. 32 tegn). umre, der er længere end 32 tegn vil ikke blive gemt i genopkaldshukommelsen. Denne knap fungerer også som Pause, når du programmerer et telefonnummer i hukommelsen. Brugervejledning Tillykke med din DESIGER'S PHOE. Denne telefon er designet af anerkendte danske designere, der har taget højde for både form og funktion. Denne telefon understøtter alle basale tjenester i telenettet. Den fungerer med de fleste omstillingsanlæg.(spørg leverandøren af dit omstillingsanlæg for yderligere detaljer). Udover det, gør den indbyggede Vis ummer, telefonbog, genopkaldsliste og Vis ummer hukommelse det nemt for dig, at styre dine telefonopkald. Installation Se nedenstående tegning: 1. Installer batterier:- i) Åbn batteridækslet. ii) Sæt 4 nye AAA batterier i og følg +/- polaritetsangivelserne i batterirummet. iii) Luk batteridækslet godt til igen. 2. Den medfølgende telefonledning sættes først i telefonen og derefter i stikket i væggen. M1, M2, M3... Kviknumre (maks. 20 tegn). Tryk på en af disse taster for at kalde op til et af de gemte telefonnumre. Se brugervejledningen i afsnittet Kviknumre. (TELEFOBOG) Telefonbogsfunktionen har plads til op til 70 numre i telefonbogshukommelsen. For yderligere oplysninger, se afsnittet Telefonbog i denne brugervejledning. Til at bladre op ned, når du gennemser valgmulighederne og gå til venstre højre, når du redigerer en optegnelse. Til at vælge højttalerens lydstyrke fra lav til høj (niveau 1 niveau 4). Til at vælge ringeniveau (Fra/Lav/Høj) 2 Telefonstik til indsættelse af ledning. 1 (ekstra) år der er tilsluttet et hovedsæt (anskaffes separat) til hovedsætstikforbindelsen, kan du foretage en samtale med hovedsættet. Bemærk : 1 2 Ekstra tilbehør (anskaffes separat, følger ikke med i pakken) Adapter 6V jævnstrøm. Stiktyper kan variere afhængigt af de forskellige lande. Hovedsæt. 3,5mm stereo L -formet stik

2 Gør telefonen klar til brug 1. Valg af sprog Enheden understøtter flere sprog, inklusive engelsk (1 og 2), tjekkisk, slovakisk, tyrkisk, australsk-engelsk, dansk, tysk, finsk, fransk, græsk, norsk, polsk, spansk og svensk. Med røret lagt på, trykker du på knappen (SLET) og holder den nede. Mens du holder knappen (SLET) nede, skal du trykke på (RIG TILBAGE) og holde den nede. Derefter skal du trykke på knappen samtidigt indtil de aktuelle sprogindstillinger vises på displayet. Slip derefter alle knapperne. Brug knapperne eller til at vælge sprog. Tryk på knappen (RIG TILBAGE) for at bekræfte og afslutte. Bemærk: For at opnå bedst mulig funktionalitet af denne "Vis ummer" telefon skal du indstille telefonen til relevant sprog for at kunne anvende servicen bedst mulig. Hvis du ikke indstiller telefonen kan du risikere at servicen ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer. Land Australien Belgien Danmark England Finland Frankrig Grækenland Holland Hong Kong Italien Malaysia orge Polen Singapore Spanien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Sprog Indstilling Australsk Hollandsk Finsk Fransk Græsk Hollandsk orsk Polsk Spansk Svensk Tjekkisk Tysk 2. Tid & Dato Tryk på (IDSTIL.) og hold den nede indtil displayet viser " ". Markøren blinker ved time. Brug knapperne eller til at indstille den rigtige indtastning. Tryk på knappen (RIG TILBAGE) for at bekræfte og gå videre til den næste indtastning. Rækkefølgen af indstillingerne er TIME-MIUT-MÅED-G-ÅR-UGEG. Ugedagen vises med et nummer i venstre side af displayet, som beregnes automatisk, når 1= mandag, 2= tirsdag, osv. Efter at du har afsluttet, viser displayet og ugedagen. Tryk på knappen (SLET) for at afslutte. Bemærk : 1. år du modtager det første indgående opkald, vil tidspunktet og datoen automatisk blive indstillet, hvis du har FSK nummervisning. 2. Slå den ugedag fra, der vises på displayet. Du skal bare trykke en gang på knappen /, når markøren bevæger sig til UGEG i venstre side af displayet. Derefter vises på displayet. Efter afslutning vises på displayet

3 ormal funktion Almindelig opkald 1. Løft telefonrøret og afvendt klartone 2. Tast nummeret til den, du vil ringe til Opkald Med Røret Pålagt 1. Tryk på (HØJTTALER) tasten og afvendt klartone 2. Tast nummeret til den, du vil ringe til 3. Løft telefonrøret når du ønsker at starte samtalen Håndfri Telefonen har indbygget mikrofon og højttaler, således at der kan føres en håndfri samtale. Ønsker du at foretage en håndfri samtale 1. Tryk på (HØJTTALER) tasten 2. Indtast telefonnummer 3. Afbryd linien igen ved tryk på (HØJTTALER) tasten efter endt samtale Kviknumre Kviknumre er den nemmeste måde, at foretage et opkald til et ofte anvendt nummer. Følg vejledningen herunder for at lagre et nummer (maks. 20 tegn) i Kviknumre:- 1. Tast det ønskede nummer. ummeret kan redigeres med knappen (SLET). 2. Tryk på knappen Kviknumre (M1, M2...) og holde den nede indtil displayet viser " ". 3. Kviknumre kan ikke slettes. Man kan "overskrive" en eksisterende, gammel registrering, eller gemme en "tom" registrering som følger. Tryk på knappen (GEM.) indtil displayet viser " ". Tryk en gang på knappen Kviknumre (M1, M2...) og displayet viser " ". Foretag et opkald fra Kviknumre For at foretage et opkald med Kviknumre, skal du bare løfte håndsættet og vente på klartonen. Tryk på den ønskede Kviknumre (M1, M2...). Og det gemte telefonnummer vil blive sendt. Eller tryk på knappen Kviknumre (M1, M2...) og løft derefter håndsættet eller tryk på knappen (HØJTTALER). Under samtalen kan du skifte til samtale i røret ved at løfte dette. otering Før Opkald Det er muligt at indtaste nummeret inden der løftes af. Fejlindtastninger kan rettes med Tast det ønskede nummer Løft røret eller tryk på (HØJTTALER), nummeret ringes op. (SLET) Kopiering af numre til Kviknumre umre i Vis ummer listen eller i Genkald, kan alle kopieres over i M1, M2... hukommelsesknapperne. Gør som følger: år nummeret vises på displayet, skal du trykke på knappen M1, M2... og holde den nede indtil displayet viser " ". ummeret er nu lagret. Brug af hovedsæt (Ekstra) Denne designertelefon er udstyret med et stik til hovedsæt. 1. Forbind hovedsættet til stikket til hovedsættet i bunden af telefonen. 2. Følg proceduren for HÅDFRI samtale, for at foretage og besvare opkald ved at trykke på knappen (HØJTTALER) og føre samtalen via hovedsættet. 3. Du kan skifte til samtale i røret, ved at løfte dette. Se numre i Kviknumre Tryk på en af knapperne fra M1, M2..., når røret er pålagt. Displayet viser det lagrede nummer. Bemærk : Det maksimale antal tegn der kan indtastes er 20. Hvis nummeret er længere end 20 tegn, viser displayet teksten " " og de ekstra tegn vil ikke blive lagret. Genkald Denne designertelefon med Genkaldfunktion lagrer de 10 sidst kaldte numre. Tryk en gang på knappen (RIG TILBAGE). Tryk på knapperne og for at vælge det nummer, du vil kalde op til. Løft håndsættet eller tryk på knappen (HØJTTALER), og telefonnummeret sendes. For at slette en enkelt registrering, skal du bare trykke to gange på knappen (SLET). Hvis du vil slette alle registreringer, skal du trykke på knappen (SLET) og holde den nede indtil displayet viser " ". Tryk igen på knappen (SLET) for at bekræfte

4 Kortnumre Udover Kviknumre, er denne designertelefon også udstyret med 10 Kortnumre. Følg vejledningen herunder for at gemme et nummer (maks. 20 tegn) i Kortnumre:- 1. Med røret pålagt, trykkes på knappen (GEM.) indtil displayet viser " ". 2. Indtast det ønskede telefonnummer. Du kan også indtaste ( ) eller ( ). Hvis din telefon er tilsluttet bag et omstillingsanlæg, kan du indsætte en pause ved at taste (PAUSE) i. 3. Tryk igen en gang til på knappen (GEM.), " " vises i displayet. 4. Tryk på en af de nummererede knapper fra 0 til 9 indtil displayet viser " ", for at vælge en hukommelse. Tryk derefter to gange på knappen (RIG TILBAGE) for at gå tilbage til standby. 5. Kortnumre kan ikke slettes, men kan overskrives med et andet nummer. Telefonbog Udover Kviknumre og Kortnumre, kan du lagre telefonnumre i den indbyggede telefonbog. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th 8 th 9 th 10 th 1.,?! - " ' ( ) M O m n o 6 Ö Ø Ñ A B C a b c 2 Å Ä Æ P Q R S p q r s 7 D E F d e f 3 T U V t u v 8 ü G H I g h i 4 W X Y Z w x y z 9 J K L j k l / $ % Bemærkning : (RIG TILBAGE) = mellemrum Indtast en ny registrering Tast ind Skærm Med pålagt håndsæt, trykker du på knappen (TELEFOBOG) og holder den nede i ca. 3 sekunder for at indtaste. Foretag et opkald fra Kortnumre For at foretage et opkald med Kortnumre, skal du bare trykke det ønskede ciffer fra 0 til 9 og holde det nede indtil displayet viser det gemte nummer. Løft derefter håndsættet eller tryk på knappen (HØJTTALER). ummeret bliver automatisk kaldt op. Indtast telefonnummeret til registreringen (maks. 20 tegn). Teksten " " vises på displayet, hvis der indtastes mere end 20 tegn. Se nummeret i Kortnumre Med røret pålagt, trykker du på et af cifrene 0-9 og holder den nede. Displayet viser det lagrede nummer. Bemærk : Det maksimale antal tegn der kan indtastes er 20 tegn. Hvis nummeret er længere end 20 tegn, viser displayet teksten " " og de ekstra tegn vil ikke blive lagret. Tryk igen på knappen (TELEFOBOG) for at indtaste navneindstillingen. Indtast navnet med det alfanumeriske tastatur, f.eks. "JOH SMITH". Tast ind Hvis der er to kontinuerlige bogstaver på samme tast, skal du trykke en gang til på knappen (RIG TILBAGE) før du kan fortsætte til det næste bogstav. Skærm [Tryk på knappen tegn.] (SLET) for at slette det mest almindelige Tryk igen på knappen (TELEFOBOG) for at lagre registreringen. Derefter kan du fortsætte til den næste registrering i telefonbogen. Bemærk : Hvis du vil afslutte indstillingen, skal du igen trykke en gang på knappen (SLET) eller lade telefonen være i 20 sekunder og systemet afslutter automatisk

5 Foretag et opkald fra telefonbogen I tilstanden "Håndsæt lagt på", trykker De på knappen (TELEFOBOG). Indfør det første bogstav i navnet og brug rulletasterne ( / ) til at finde nummeret. Brug rulletasterne ( / ) til at se hele nummeret, hvis displayet ikke viser hele telefonbogshukommelsen. Løft håndsættet eller tryk på knappen (HØJTTALER) for at taste nummeret. Kopier nummervisningsnumrene og genopkaldshukommelserne til telefonbogen Find nummeret i nummervisningshukommelsen eller genopkaldslisten. Tryk på knappen (TELEFOBOG) og hold den nede i 3 sekunder. ummeret kopieres til telefonbogen og markøren vil blinke for at angive, at De kan indtaste eller redigere navnet (med tastaturet) Tryk på knappen (TELEFOBOG) for at bekræfte og indtaste det næste nummer. Tryk på knappen (SLET) for at afslutte. Slet en enkelt registrering fra telefonbogen Tryk på knappen (TELEFOBOG) og brug rulletasterne ( / ) til at finde det ønskede nummer. Vælg en registrering i telefonbogen, som De vil slette. Tryk på knappen (SLET) og displayet viser " ". Tryk igen på knappen (SLET) for at bekræfte og registreringen kan slettes. Rediger en registrering i telefonbogen Tryk på knappen (TELEFOBOG) og brug rulletasterne ( / ) til at finde det ønskede nummer. Brug rulletasterne ( / ) til at se hele nummeret, hvis displayet ikke viser hele telefonbogshukommelsen. Tryk på knappen (TELEFOBOG) og hold den nede i 3 sekunder. Så går telefonen i redigeringstilstand og navnet kan ændres som beskrevet i "Indtast en ny registrering". Se en registrering i telefonbogen I tilstanden "Håndsæt lagt på", trykker De på knappen (TELEFOBOG). Anvend derefter rulletasterne ( / ) til at se telefonbogshukommelsen. Gem et nummer som VIP fra telefonbog Denne designertelefon er udstyret med en VIP-funktion. Efter at VIP-nummeret er indstillet, vil der lyde et "Bip-Bip", når VIP-nummeret kalder. I tilstanden "Håndsæt lagt på", trykker De en gang på knappen (TELEFOBOG) efterfulgt af knapperne eller for at vælge det nummer, De vil gemme som et VIPopkald. Tryk på knappen (RIG TILBAGE) og hold den nede indtil displayet viser "VIP". Et bekræftende "bip" skal høres, som angiver at det valgte nummer er blevet gemt i VIP. For at annullere VIP-indstillingen, skal De simpelthen trykke på knappen (RIG TILBAGE) og holde den nede indtil "VIP" forsvinder fra displayet. ummervisning Denne telefon er udstyret med en nummervisnings-dekoder. ummervisning viser og optager de tilgængelige telefonnumre på den, der kalder op, når telefonen ringer. ummervisning fungerer kun, hvis Deres telefonlinje har en nummervisningsfunktion. I de fleste lande skal man, udover den normale telefonfunktion, abonnere på og betale for en nummervisningsfunktion. Kontakt Deres telefonudbyder for yderligere oplysninger. Hvis nummeret på den, der kalder op, allerede er lagret i telefonbogen, vil det tilhørende navn blive vist, når telefonen modtager et indgående opkald. Hvis nummeret ikke kan transmitters, viser displayet teksten " " (nummeret holdes hemmeligt af ejeren) eller " " (et udenlandsk opkald). Det røde indikatorlys blinker, når der er nye, ubesvarede opkald. Lyset vil blive ved med at blinke til de nye opkald er blevet gennemgået. Denne telefon kan opbevare 76 opkaldte numre i nummervisningshukommelsen. Så længe disse numre ikke er blevet slettede, vil de forblive i hukommelsen. år hukommelsen er fyldt, vil det ældste nummer blive slettet og blive erstattet af et nyt. Se nummervisningshukommelsen Lad telefonen blive i tilstanden "Håndsæt lagt på" og gennemse med knapperne og. umrene på de personer, der kalder op vil blive vist sammen med de tilhørende navne, opkaldstidspunkt og dato, når De gennemser nummervisningshukommelserne. Hvis et opkald kom flere gange, viser displayet ikonet "+" i den øverste række på skærmen. år enden af listen over nummervisningshukommelser er nået, vises " derefter på knapperne eller for at fortsætte. " på displayet. Tryk 83 84

6 Foretag et opkald fra nummervisningshukommelsen år De gennemser nummervisningshukommelsen, som nævnt ovenfor, og nummeret på den, der kalder op vises på displayet, trykker De på knappen (HØJTTALER) og det viste nummer tastes. Alternativt kan De også løfte håndsættet eller trykke på knappen (HØJTTALER) og vente på klartonen. Vælg derefter det nummer, De vil taste ved at trykke på knapperne eller. Tryk på knappen (RIG TILBAGE) for automatisk at taste telefonnummeret på den person, der er vist på displayet. Hvis den valgte registrering i nummervisningshukommelsens viser teksten " " (nummeret holes hemmeligt af ejeren) eller " " (opkald fra udlandet), kan dette nummer ikke tastes. Slet en registrering i nummervisningshukommelsen år De gennemser nummervisningshukommelsen, som nævnt ovenfor, og nummeret på den, der kalder op vises på displayet, trykker De på knappen (SLET) og displayet viser " ". Tryk igen på knappen (SLET) for at bekræfte slettelsen og det viste nummer slettes. Hvis De vil slette alle registreringer, skal De trykke på knappen (SLET) og holde den nede i 6 sekunder. Displayet viser " ". Tryk igen på knappen (SLET) for at bekræfte. Displayet viser " ". Tryk derefter på en tilfældig tast for at forlade funktionen. Ventende besked Ventende besked er an abonnementsbaseret voic -service fra netværksoperatøren. Skærmen vil vise " " i et par sekunder, når De forlader en optaget besked. En ikon " " vil også blive vist i det øverste venstre hjørne og indikatoren for nye opkald vil blinke. Denne ikon forsvinder ikke, med mindre De har hentet Deres voic eller sletter nummervisningsregistreringen. Kontakt Deres telefonudbyder for oplysninger om tilstedeværelsen af denne funktion. Fejlfindning Q1. Telefonen virker ikke! A1. Kontroller at telefonstik og strømstik er korrekt monteret. A1. Kontroller at batterierne er korrekt monteret og at de ikke er flade. A1. Tryk gaflen ned og vent på klartone. A1. Undersøg om røret er lagt på alle telefoner der er tilknyttet samme linie. A1. Prøv at tilslutte en anden telefon til stikket. Hvis den heller ikke fungerer, tyder det på at fejlen ligger i telefonledingen og ikke i telefonen. A1. Hvis problemet er, at personen i den anden ende ikke kan høre, hvad der bliver sagt kan det skyldes at (MIKR.)-tasten er trykket ned. Tryk på (MIKR.)-tasten for at slå mikrofonen til igen. Q2. Min telefon ringer ikke! A2. Undersøg om kontakten for valg af ringestyrke er sat til FRA ( ). Hvis det er tilfældet, vil der ikke høres nogen ringetone ved opkald. A2. Kontroller at telefonledningen er korrekt monteret. A2. Der er for mange telefoner på den samme linie. Q3. Hukommelsestasterne fungerer ikke som forventet! A3. Telefonnumre på mere end 18 cifre kan ikke lagres. A3. Hvis telefonen er tilknyttet et omstillingsanlæg skal der lægges en pause ind i nummeret efter forvalgskoden. A3. Hvis telefonen har været uden batterier i mere end 60 sekunder vil hukommelsen være tom. Det er nødvendigt at gemme numre og navne igen. Q4. Det kaldende nummer vises ikke på skærmen! A4. Kontroller at vis nummer-tjenesten er tilgængelig fra netværksleverandøren og sørg for at telefonenlinien er tilmeldt tjenesten. A4. Det er muligt at den der kalder vælger at skjule sit nummer. Skærmen vil i så tilfælde vise i stedet for. A4. Hvis opkaldet er fra udlandet vil skærmen vise i stedet for telefon-nummeret. Vedligeholdelse og sikkerhed For at undgå risiko for brand, elektrisk stød og lignende skal følgende sikkerheds-foranstaltninger følges: 1. Læs denne brugsanvisning grundigt. 2. Ved rengøring af apparatet skal netstrømsadaptor og telefonledning tages ud af stikkene. Brug en let fugtet klud til rengøring og undgå rengørings- og opløsningsmidler. 3. Undgå at placere apparatet i fugtige omgivelser (badeværelse, køkkenvask, svømmebassin, kælder etc). 4. Ledninger bør placeres så de ikke ligger i vejen, eller dækkes af tunge genstande. 5. Undgå at spilde flydende væsker på apparatet, da det kan forårsage kortslutning, brand eller stød. 6. Undgå at overbelaste stik og vægkontakter, da det kan forårsage kortslutning, brand eller stød. 7. Undgå at stikke skarpe genstande ind i telefonens åbninger, da det kan forårsage kortslutning, brand eller stød. 8. Reparation af apparetet må kun foretages af en autoriseret servicetekniker. Overtrædelse medfører at garantien bortfalder. 9. Brug ikke telefonen, hvis der er en gaslækage i nærheden. 10. Tag telefonen ud af stikket med det samme og send den til reparation, hvis en af følgende situationer forekommer: der er spildt væske i apparatet. apparatet har været udsat for regn eller vand. apparatet ikke fungerer som beskrevet i brugsanvisningen. apparatet har været tabt eller på anden måde har lidt overlast. 11. Ved tordenvejr skal telefonstik og strømforsyning tages ud af stikkontakterne, da apparatet ellers kan blive ødelagt

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ. Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

PowerTel 49 Plus (PT49)

PowerTel 49 Plus (PT49) Brugervejledning PowerTel 49 Plus (PT49) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Brugervejledning AP40. Telefon med ekstra høj styrke, kraftig telespole og blitzlys

Brugervejledning AP40. Telefon med ekstra høj styrke, kraftig telespole og blitzlys Brugervejledning AP40 Telefon med ekstra høj styrke, kraftig telespole og blitzlys Indledning Tak fordi du valgte at købe en AP40 telefon. Vi håber, at du bliver glad for telefonen. Vi anbefaler, at du

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen.

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen. Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug. BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

HABIMAT.DK ApS Karetmagervej 19 7100 Vejle Tlf.. +45 70 22 36 38 Fax +45 75 85 45 31 1

HABIMAT.DK ApS Karetmagervej 19 7100 Vejle Tlf.. +45 70 22 36 38 Fax +45 75 85 45 31 1 NRX EVO 450 B R U G E R M A N U A L: INDHOLD: 1. INSTALLATION Telefonopsætning 2. BETJENING Opringning Volumen kontrol Ringetoner Memory knapper Telefonbog Vis-nr. funktion Mute knap Genkald/Automatisk

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Doro Magna 4000. Dansk

Doro Magna 4000. Dansk Doro Magna 4000 Dansk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Dansk 1. Volumenkontrol røret 2. Højttaler 3. Adgangstaster til teletjenester 4. Ophængningskrog til rør 5. Slet 6. OK

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

DELTA S1. Brugervejledning

DELTA S1. Brugervejledning DELTA S1 Brugervejledning DELTA S1 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af ur 7 2

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK Brugervejledning Funktionsvejledning Telefon Software version 5.3.3 eller nyere Rev C DK Indhold 1. Indledning... 3 2 Anvend Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten/Telefonsiden... 3 2.2 Telefonmenuen... 3 2.3

Læs mere

Doro Secure 350. Dansk

Doro Secure 350. Dansk Doro Secure 350 Dansk 1 2 3 4 5 20 19 18 17 16 15 14 6 7 13 8 9 10 11 12 Dansk 1. Mikrofonniveau 2. Udtag til ekstra alarmudstyr 3. Telefonbog 4. Alarmtast 5. Kraftig forstærkning (boost) 6. Toneregulering

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

PowerTel 60 Plus (PT60)

PowerTel 60 Plus (PT60) Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

Doro Comfort 3000. Dansk

Doro Comfort 3000. Dansk Doro Comfort 3000 Dansk 1. Ekstra forstærkning (boost) 2. Volumenkontrol røret 3. Volumenkontrol højttaler 4. Adgangstaster til tjenester 5. Hurtigvalgshukommelse 6. Ophængningskrog til rør 7. Gem 8. Meddelelsesindikator

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING Bør læses før brugen og gemmes Før brug Nærmere oplysninger findes i afsnittet om opsætning. Vigtigt - alarmopkald

Læs mere

MEMOday. Art.nr Rev A DK

MEMOday. Art.nr Rev A DK Brugervejledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A DK Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sådan kommer du i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skift baggrundsfarve... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Læs mere

Dansk... 2. Deutsch... 50. English... 101

Dansk... 2. Deutsch... 50. English... 101 Dansk... 2 Deutsch... 50 English... 101 V. 1.43 Indholdsfortegnelse Indledning... 6 Tilsigtet brug... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske specifikationer... 8 Sikkerhedsvejledning... 9 Strømadapter... 10 Genopladelige

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning NL200 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

NRX EVO 500EH B R U G E R M A N U A L: INDHOLD: 1. INSTALLATION 1.1 Telefonopsætning 1.2 Tilslutning af trådløst headset

NRX EVO 500EH B R U G E R M A N U A L: INDHOLD: 1. INSTALLATION 1.1 Telefonopsætning 1.2 Tilslutning af trådløst headset NRX EVO 500EH B R U G E R M A N U A L: INDHOLD: 1. INSTALLATION 1.1 Telefonopsætning 1.2 Tilslutning af trådløst headset 2. BETJENING 2.1 Opringning 2.2 Volumen kontrol 2.3 Ringetoner 2.4 Memory knapper

Læs mere

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet.

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet. Stand-by R TELEFONBOG (NUMMERFORTEGNELSEN) Registrering af et nummer Strygning af et nummer 6 SETUP RINGETYPER (RINGERS) Apparat Base Automatisk pause Overføringsmåde for nummer Type netværk Type flash

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Introduktion af BeoTalk 1200

Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 værner om privatlivets fred og giver dig frihed Bestem selv, hvem du vil tale med, og hvornår! Se i displayet eller hør, hvem der ringer. Hør eller

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse PRÆSENTATION Base Kontrollampe elnet/linie Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til indtastning af nummer SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast interkommunikation/ venteposition

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere