Montage- og Betjeningsvejledning EB 8313 DA. Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage- og Betjeningsvejledning EB 8313 DA. Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372"

Transkript

1 Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372 Fig.1 Pneumatisk aktuator Type xx Fig.2 Ventil V2001-IP Elektropneumatisk aktuator Type /0531 med Ventil Type Montage- og Betjeningsvejledning EB 8313 DA Udgave Februar 2004

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1. Opbygning og virkemåde Tekniske data Montage på ventil Tilslutning Pneumatiske tilslutninger Elektriske tilslutninger Indstilling af nulpunkt og span Aktuator med sikkerhedsstilling NC Aktuator med sikkerhedsstilling NO Aktivering og deaktivering af tætlukkefunktion Udførelse med grænsemelder Indstilling Henvendelse til leverandør Byggemål Typegodkendelse EB 8313 DA

3 Sikkerhedshenvisning Reguleringsventilen bør kun monteres og idriftsættes af fagpersoner der er fortrolige med brugen af dette produkt. Fagpersoner i denne forbindelse er personer, som på baggrund af deres faglige uddannelse, kendskab og erfaring med gældende normer, kan idriftsætte og anvende dette produkt på korrekt vis. Ved Ex-udstyr skal de involverede personer have uddannelse eller modtage undervisning der modsvarer de krav der stilles til dette. Det skal sikres at komponenterne ikke idriftsættes, hvor driftstryk og temperaturer overskrider de kriterier der er angivet ved bestillingen. Fjedrene i aktuatoren er forspændte. Åbning af aktuatoren kræver specialværktøj. Kontakt leverandøren for dette. Stabil transport og lagring fordres. Henvisning: Ventilerne opfylder retningslinjerne i 94/9/EG og 89/336/EWG. For ventiler der er CE-mærkede, kan konformitetserklæring hentes på internettet under EB 8313 DA 3

4 Opbygning og virkemåde 1. Opbygning og virkemåde Aktuatoren er beregnet til påbygning på ventilerne Type V2001, Type 3321, Type 3323, Type 3531, Type 3535 og Type 3214 (DN 65 til 100), samt Ventil Type 3260 (DN 65 og 80). Aktuatoren består i grove træk af to membranskåle, rullemembran og nogle fjedre. Den elektropneumatiske aktuator er, i kombination med en i/p-omformer, beregnet til reguleringsmæssig drift. Den findes med to sikkerhedsstillinger NC, hvor omformer og styreenhed findes i underste del af aktuatoren og som NO hvor omformer og styreenhed findes i øverste del af aktuatoren. Styretrykket leverer en kraft på aktuatormembranen, som udlignes af de indbyggede fjedre. Ved udfald af strøm eller supplyluft, bestemmer de indbyggede fjedre ventilens sikkerhedsstilling. NC: Ved udfald af strøm eller supplyluft, kører spindelen ud af aktuatoren, og ventilen lukker hermed (Ligeløbsventil). NO: Ved udfald af strøm eller supplyluft, kører spindelen ind i aktuatoren, og ventilen åbner hermed (Ligeløbsventil). Elektropneumatisk aktuator Denne aktuator modtager et styresignal på 4 til 20 ma fra regulatorenheden, der omformes til et proportionalt luftsignal. Dette signal kommer ind på membranen (11) med en kraft, der udlignes af fjedrene (13). Membranens bevægelser overføres af armen (12) på kontakten (15), så der leveres et tilsvarende tryk. Ændringer i styresignalet eller aktuatorspindelen (Ventilstillingen) bevirker, at aktuatorspindelen får et styresignal svarende til stillingen. Tætlukkefunktion: Den elektropneumatiske aktuator af- eller beluftes, såfremt styresignalets værdi overeller underskrides. Type sikkerhedsstilling NC Kontaktfunktion ved underskridelse af 4,08 ma: Aktuatoren afluftes, og reguleringsventil lukker vha. de indbyggede fjedre. Ved en trevejsventil (Mix-ventil) lukkes port-b, og ved fordelerventil lukkes port-a. Type sikkerhedsstilling NO Kontaktfunktion ved overskridelse 19,92 ma: Aktuatoren beluftes, og reguleringsventilen bringes til lukning. Ved en trevejsventil (Mix-ventil) lukkes port-b, og ved fordelerventil lukkes port-a. 4 EB 8313 DA

5 Opbygning og virkemåde Pneumatisk aktuator NC NO Elektropneumatisk aktuator NC nederst, og NO øverst Principbillede af elektropneumatisk positioner 15 i p i Ventil 6 Møtrik 7 Kobling 8.1 Spindel 8.2 Søjlelaterne 8.3 Aktuatorfjedre 8.4 Rullemembran 8.5 Supplyluft (NC) 8.6 Afluftning 8.7 Tilslutning (Manometer) 8.8 Elektr. tilslutning 8.9 Plade (Span og tætlukkefunktion) 10 I/p-omformer 10.1 Potentiometer (Span) 11 Membran 12 Arm 13 Fjeder 14 Nulpunktindstilling 15 Kontakt 16 Møtrikker, (bør ikke løsnes!) Fig.3 Aktuator EB 8313 DA 5

6 Tekniske data 1.1 Tekniske data Aktuator Pneumatisk aktuator for V2001-P Sikkerhedstilling Type 3372 NC NO Elektropneumatisk aktuator for V2001-IP - (0/1)511 - (0/1)521 - (0/1)531 - (0/1)541 Løftehøjde (Hub) (12, 6) Styresignalområde FA FE 2,1...3,3 0,4...1,4 1,4...2,3 1,4...2,3 2,1...3,3 0,4...1,4 1,4...2,3 1,4...2,3 Supplyluft max. 6 bar max. 4 bar max. 6 bar max. 4 bar Styresignal 4 til 20 ma, Mindstestrøm 3,6 ma Byrdespænding 6 V (300 Ohm ved 20 ma) Span indstilling med potentiometer 25 % af løftehøjde Virkeretning Stigende/stigende, fast indstillet Karakteristik liniær, afvigelse ved fastpunktindstilling 2% Hysterese 1% Lejeafhængighed 7% Tætlukkefunktion (kan slås fra) Luftforbrug i ligevægtstilstand FA: Under 4,08 ma, FE: Over 19,92 ma Hysterese: 0,09 ma ved w = 100 %: 6 bar 200 l n/h 4 bar 160 l n/h Temperaturområde C 35 til til 70 Beskyttelse IP 54 1) optional Ex-klasse EEx ia II C T5 Vægt 3,3 3,7 Grænsemelder Ex-klasse Trykfast indkapsling EEx d II C T6 iht. PTB- Nr. Ex-79/1016 Forsyningsspænding Vekselstrøm: 250 V/5A Jævnstrøm: 250 V / 0,4 A Till. omgivelsestemp. 20 til +60 C IP klasse IP 66 Vægt ca. kg 0,4 1) IP 65; her skal udluftningsstudsen erstattes af en kontraventil med vare-nr EB 8313 DA

7 Montage på ventil 2. Montage på ventil Henvisning: Aktuator med sikkerhedsstilling NC bør have supplyluft inden service påbegyndes. Er der ved montagen ingen mulighed for supplyluft og ved den elektropneumatiske aktuator heller ikke mulighed for ma-signal, skal møtrikken (6) skrues mod aktuatorens fjederforspændingen. (SW 36 nøgle) NB! Laternens møtrikker bør ikke løsnes. Aktuator med sikkerhedsstilling NO behøver kun supplyluft for montage. Ved f.eks. trevejsventiler kan det forekomme, at keglestangen ikke umiddelbart kan nå sammen med aktuatorspindelen. Den øverste aktuatordel skal forsynes med supplyluft, indtil kegle- og aktuatorspindel når sammen, og koblingsbeslaget kan monteres. Ved elektropneumatisk aktuator kan supplyluften styre aktuatoren via manometertilslutningen (8.7, Fig.3 øverst). Montage med supplyluft eller ma-signal 1. Ved pneumatisk aktuator skal tilslutningen (8.5) på det underste membrankammer forsynes med et supplytryk på ca. 3 bar. Ved elektropneumatisk aktuator skal tilslutningen Supply forsynes med min. 3 bar, samt et ma-signal til positioneren, således at aktuatoren bevæger sig. 2. Omløbermøtrikken (6) skrues af aktuatoren. Med supplyluften køres aktuatorspindelen ind i aktuatoren, og denne sættes på ventilen. 3. Omløbermøtrikken (SW 36) spændes fast med et moment på min. 150 Nm. 4. Keglestangen (3) køres op til den berører aktuatorespindelen. 5. Beslaget monteres og skrues fast. EB 8313 DA 7

8 Tilslutninger 3. Tilslutninger 3.1 Pneumatiske tilslutninger Lufttilslutningerne er med G1/8-gevind ved pneumatisk- og G1/4 ved elektropneumatisk aktuator. Vigtigt! Supplyluften skal være tør og ren luft. Forskrifterne for den tilsluttede reduktionsstation skal ubetinget følges. Luftledningen skal inden tilslutningen gennemblæses, så den er ren. Det anbefalede supplytryk afhænger af fjederforpænding og virkeretning (NC ell. NO). Supplytrykket kan findes på typeskiltet, virkeretningen er kendetegnet med FA (=NC) eller FE (=NO). Kan i visse tilfælde være illustreret med et symbol. Pneumatisk aktuator: Ved NC tilsluttes supplyluften i nederste- og ved NO i øverste membrankammertilslutning. Den tilslutning der ikke benyttes skal altid være lukket med en forskruning. Elektropneumatisk aktuator: Supplyluft tilsluttes Supply. Aktuatorspindelen kører ud NC (FA) (Aktuator Type x51x og x53x) Sikkerhedsstilling Ventil lukker (NC) (-ved ligeløbs og vinkelventiler) Anbefalede supplyluft = Styresignalområde-slutværdi + 0,5 bar. Sikkerhedsstilling Ventil åbner (NO): (Type x52x og 3372-x54x) (-ved ligeløbs og vinkelventiler) Supplyluften skal være netop så stor, at reguleringsventilen kan lukke tæt mod anlæggets tryk. Det anbefalede supplytryk ved tætlukkende ventil er anført i den tilhørende EB eller kan overslagsmæssigt bestemmes ved nedenstående formel pst max : pst max = F + d2 π p [bar] 4 A d = Sædediameter [cm] p = Differenstryk over ventilen [bar] A = Aktuatorstørrelse [cm 2 ] F = Aktuatorens fjederområde Er intet angivet, kan følgende anvendes= Fjederområde-slutværdi + 1 bar Supplyluftvisning: Til overvågelse af supplyluften kan der iskrues (8.7) et manometer med G1/8-gevind. 8 EB 8313 DA

9 Tilslutninger 3.2 Elektriske tilslutninger (Kun elektropneumatisk aktuator) 1. Stikkets skrue (1) løsnes, og selve stikket tages af soklen på aktuatoren. NB: Soklen må ikke fjernes fra aktuatoren, da der kan opstå løse forbindelser. 2. Skruen (1) tages af stikket og gummipakningen (5) tages af. 3. Stikindsatsen (3) tages ud af stikhuset (2) udsparingen (4) med en skruetrækker. 4. Ledningerne tilsluttes stikhusets kabelforskruning (6) på de med 1 (+), 2 ( ) mærkede klemmer. 5. Indsatsen (3) sættes i stikhuset således, at kabelforskruningen (6) efter montage af stikbenene er i den ønskede retning, stikhuset kan drejes 90 og monteres i alle fire retninger. 6. Gummipakningen (5) sættes på. 7. Stikket sættes i huset og fastskrues med skruen (1) Skrue 2 Stikhus 3 Indsats 4 Udsparing 5 Gummipakning 6 Kabelforskruning 3 1 (+) 2 ( _ ) 6 Fig.4 Tilslutning (8.8) EB 8313 DA 9

10 Indstilling af nulpunkt og span 4. Indstilling af nulpunkt og span (Kun elektropneumatisk aktuator) Henvisning! Følgende er kun for monteret ventil! Ved indstilling af nulpunkt og span, fastlægges aktuatorens start- og slutpunkt. Ved ændringer i styresignalet skal ventilen altid køre 0 til 100 % bagefter som kontrol. Nulpunktindstilling foretages altid ved at ventilen skal være lukket. Dvs. at ved sikkerhedsstillingen NC, Aktuator Type 3372-(0/1)511 og 3372-(0/1)531 er nulpunktet 4 ma og slutpunktet 20 ma. Ved sikkerhedsstilling NO, Aktuator Type 3372-(0/1)521 og 3372-(0/1)541 er nulpunktet så modsat ved 20 ma, og slutpunktet 4 ma. Det anbefales dog at efterprøve nulpunktet efter ventilen er monteret i anlægget: 1. ma-generator samt supplyluft tilsluttes. 2. Pladen (8.9) drejes efter skruerne er løsnet. 3. Stikket tages af, således at tætlukkefunktionen er deaktiveret. Nulpunkt justeres på indstilleren (14) og slutværdien indstilles via span (10.1). Vigtigt! De skal være opmærksom på at ved enhver ændring af span, skal nulpunktet indstilles på ny. Vigtigt! Nulpunkt og span er justeret af SAMSON ved levering. 10 EB 8313 DA

11 Indstilling af nulpunkt og span 4.1 Aktuator med sikkerhedsstilling NC Nulpunkt (Startpunkt) 1. ma-generatoren stilles på 4 ma. 2. Nulskruen (14) drejes, så keglestangen lige netop bevæger sig ud af dens leje. 3. Signalet øges således at ventilen åbner. Kontroller om ventilen begynder at åbne ved 4 (+0,1) ma. 4. Afvigelser korrigeres på nulskruen (14). Ved højredrejning starter ventilens åbning tidligere, og ved venstredrejning senere. Slutpunkt 5. Når startpunktet er indstillet, køres ventil til 100% åbning ved at give den 20 ma. 6. Spannet (10.1) stilles så slutværdien stemmer. Ved højredrejning bliver ventilens hub højere, og modsat mindre ved venstredrejning. 7. Efter korrektur testes først om start- og slutpunkterne stemmer. Først startpunkt (4 ma), herefter slutpunktet (20 ma). 8. Korriger til punkterne stemmer. 9. Stikket monteres igen, og ventilen er nu køreklar. Potentiometer (Span) (10.1) Stik (16) Plade (8.9) Nulpunkt skrue (14) Fig.5 Aktuator Type (5)1x og -03(5)3x med sikkerhedsstilling NC EB 8313 DA 11

12 Indstilling af nulpunkt og span 4.2 Aktuator med sikkerhedsstilling NO Nulpunkt (Startpunkt) 1. ma-generatoren stilles på 20 ma. 2. Nulskruen (14) drejes, så keglestangen lige netop bevæger sig ud af dens leje. 3. Signalet øges således at ventilen åbner. Kontroller om ventilen begynder at åbne ved 20 ma. 4. Afvigelser korrigeres på nulskruen (14). Ved højredrejning starter ventilens åbning tidligere, og ved venstredrejning senere. Slutværdi 5. Når startpunktet er indstillet, køres ventil til 100% åbning ved at give den 20 ma. 6 Spannet (10.1) stilles så slutværdien stemmer. Ved højredrejning bliver ventilens hub højere, og modsat mindre ved venstredrejning. 7. Efter korrektur testes først om start- og slutpunkterne stemmer. Først startpunkt (20 ma), herefter slutpunktet (4 ma). 8. Pladen (8.9) sættes på plads igen. 9. Stikket monteres igen, og ventilen er nu køreklar. Kappe Nulpunkt skruen (14) Dækplade (8.9) Potentiometer (10.1) Stik (16) Fig.6 Aktuator Type (3/5)2x og -0(3/5)4x med sikkerhedslunkning NO 12 EB 8313 DA

13 Aktivering og deaktivering af tætlukkefunktionen 5. Aktivering og deaktivering af tætlukkefunktionen Aktuatorens har en tætlukkefunktion ved under- eller overskridelse af kontaktpunkter. NC: Underskrides 4,08 ma ± 0,09 ma bringes den pneumatiske ventil til fuldstændig lukning. NO: Overskrides 19,92 ma ± 0,09 ma bringes den pneumatiske ventil ligeledes til fuldstændig lukning. Når stikket (16) er monteret er funktionen aktiveret, og modsat deaktiveret når stikket er afmonteret. 6. Udførelse med grænsemelder Indstilling 1. Ventilens koblingsbeslag løsnes så bøjlen fra tilbehøret kan monteres derpå. 2. Ventilen køres til den ønskede kontaktposition. 3. Klempladen sættes på søjlelaterne og tilpasses, så bøjlens arm passer i koblingen. Klempladen fastskrues. 4. De elektriske tilslutninger foretages: Sort (BK) / blå (BU) > Kontakt åben og sort (BK) /brun (BN) > Kontakt lukket. 5. Kør frem og tilbage over den ønskede kontaktposition, og stil nøjagtige kontaktpunkt på stilleskruen. Arm Stilleskrue Fig.7 Grænsemelder EB 8313 DA 13

14 Spørgsmål til leverandøren 7. Spørgsmål til leverandøren (Hav venligst flg. oplysninger parate) Typebetegnelse Aktuatorens fjederområde. Byggemål Ø168 Ø168 G 1 / 8 Ø168 Manometertilslutning G 1 / PG Supply G 1 /4 309 G 1 /4 Afluftning Ø30 Ø30 Ø30 Type xx Pneumatisk aktuator Type 3372-x51x og -x53x Type 3372-x52x og-x54x Elektropneumatisk aktuator 14 EB 8313 DA

15 EB 8313 DA 15

16 SAMSON REGULERINGSTEKNIK A/S Messingvej Randers Tlf Blokken Birkerød Tlf Internet: EB 8313 DA S/Z

Ventilserie V2001 Ligeløbsventil V2001 med pneumatisk ell. elektrisk aktuator

Ventilserie V2001 Ligeløbsventil V2001 med pneumatisk ell. elektrisk aktuator Ventilserie V2001 Ligeløbsventil V2001 med pneumatisk ell. elektrisk aktuator Anvendelse Reguleringsventil til maskinbygning og fabriksanlæg. Til flydende medier samt damp. Størrelse DN 15 til DN 100 Tryktrin

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Fig.1 Ventil Type 3321 med søjlelaterne for montage af elektrisk eller pneumatisk aktuator Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA Udgave februar 2004

Læs mere

Pneumatisk aktuator Type 3277

Pneumatisk aktuator Type 3277 Pneumatisk aktuator Type 3277 Fig. 1 Type 3277 Pneum. aktuator Fig. 2 Type 3277-5 Pneum. aktuator 1. Funktion og opbygning Den pneumatiske aktuator Type 3277 (Fig. 1) bliver primært brugt på SAMSON Ventil

Læs mere

Elektropneumatisk positioner og Pneumatisk positioner Type 3760 JIS

Elektropneumatisk positioner og Pneumatisk positioner Type 3760 JIS Elektropneumatisk positioner og Pneumatisk positioner Type 3760 Anvendelse Enkeltvirkende positioner for direkte påbygning på den pneumatiske reguleringsventil. Styresignalet er enten et elektrisk signal

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 5863 DA. Elektriske reguleringsventiler Type 3226/5824 og Type 3226/5825

Montage- og Betjeningsvejledning EB 5863 DA. Elektriske reguleringsventiler Type 3226/5824 og Type 3226/5825 Elektriske reguleringsventiler Type 3226/5824 og Type 3226/5825 Pneumatiske reguleringsventiler Type 3226/2780-1 og Type 3226/2780-2 Fig.1 Elektrisk reguleringsventil Type 3226/5824 Fig.2 Pneumatisk reguleringsventil

Læs mere

Pneumatisk positioner Elektropneumatisk positioner Type Bild 1 Positioner Type Betjeningsvejledning EB 8385 DA

Pneumatisk positioner Elektropneumatisk positioner Type Bild 1 Positioner Type Betjeningsvejledning EB 8385 DA Pneumatisk positioner Elektropneumatisk positioner Type 3760 Bild 1 Positioner Type 3760 Betjeningsvejledning EB 8385 DA Udgave Juli 2000 Indholdsfortegnelse Indhold Side 1. Funktion og opbygning...........................

Læs mere

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Trevejsventil Type 3244

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Trevejsventil Type 3244 Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type 3244-1 Type 3244-7 Trevejsventil Type 3244 DIN- ANSI-udførelse Anvendelse Mix- eller fordelerventil til industriel brug Størrelse DN 15 til 1 DN ½ til 6 Tryktrin

Læs mere

Flange udførelse se typeblad T 5861. Tilhørende oversigtsblad T 5800. Tilhørende typeblad for elektrisk aktuator T 5824

Flange udførelse se typeblad T 5861. Tilhørende oversigtsblad T 5800. Tilhørende typeblad for elektrisk aktuator T 5824 Elektriske reguleringsventiler Type 3226/5824 og Type 3226/5825 Pneumatiske reguleringsventiler Type 3226/2780-1 og Type 3226/2780-2 Trevejsventil Type 3226 nvendelse Reguleringsventiler for varme- luft-

Læs mere

Serie 240 Elektrisk reguleringsventil Type 3241-4 Ligeløbsventil Type 3241 Elektrisk reguleringsventil Type 3244-4 Trevejsventil Type 3244

Serie 240 Elektrisk reguleringsventil Type 3241-4 Ligeløbsventil Type 3241 Elektrisk reguleringsventil Type 3244-4 Trevejsventil Type 3244 Serie 240 Elektrisk reguleringsventil Type 3241-4 Ligeløbsventil Type 3241 Elektrisk reguleringsventil Type 3244-4 Trevejsventil Type 3244 Anvendelse Reguleringsventilen anvendes inden for et bredt område

Læs mere

Skråsædeventil Type 3353

Skråsædeventil Type 3353 Skråsædeventil Type 3353 Anvendelse On/Off-Ventil med pneumatisk kolbeaktuator Størrelse DN 15 (1/2 ) til 50 (2 ) Tryktrin PN Temperaturområde 10 til 180 C Ligeløbsventil med skråsædehus og blød tætnende

Læs mere

Serie 240 Pneumatisk ON-OFF Ventil Type 3351

Serie 240 Pneumatisk ON-OFF Ventil Type 3351 Serie 240 Pneumatisk ON-OFF Ventil Type 3351 Fig. 1 Type 3351 1. Funktion og opbygning Den pneumatiske ventil Type 3351 består af en On/Off-Ventil og en pneumatisk aktuator, der kan suppleres med et håndhjul.

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender)

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/5824 & Type SAMSON 3222/5825 Pneumatisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/2780-1 & Type SAMSON 3222/2780-2 Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-1 (Type

Læs mere

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type 3347-1 og Type 3347-7 Vinkelventil Type 3347

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type 3347-1 og Type 3347-7 Vinkelventil Type 3347 Serie 20 Pneumatisk reguleringsventil Type 7-1 og Type 7-7 Vinkelventil Type 7 Anvendelse Reguleringsventil for levnedsmiddel- og pharmaindustrien Størrelse DN 15 til 125 12 til 5 Tryktrin PN 16 Class

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8026 DA. Pneumatisk reguleringsventil Type og Type

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8026 DA. Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Pneumatisk reguleringsventil Type 3244-1 og Type 3244-7 Fig.1 Type 3244-1 (venstre) og Type 3244-7 (højre) Montage- og Betjeningsvejledning EB 8026 DA Udgave Juni 2004 Indhold Indhold Side 1 Opbygning

Læs mere

Reduktionsstation Type 708

Reduktionsstation Type 708 Reduktionsstation Type 708 Fig. Reduktionsventil Type 708-00 Fig. Reduktionsstation Type 708-0 Bild Reduktionsstation Type 708- med manometer. Funktion og opbygning Reduktionsventilen sørger for at pneumatiske

Læs mere

Ventilserie V2001 Trevejsventil Type 3323

Ventilserie V2001 Trevejsventil Type 3323 Ventilserie V2001 Trevejsventil Type 3323 Fig. 1 Ventil Type 3323 med søjlelaterne Udgave Januar 1999 Montage- og betjeningsvejledning E 8113/8114 D 1. Opbygning og virkermåde Trevejsventilen Type 3323

Læs mere

Dampreduktionsventil Type 39-2

Dampreduktionsventil Type 39-2 Dampreduktionsven Type 39-2 Fig. 1 Type 39-2 1. Opbygning og virkemåde Reduktionsvenen består i grove træk af et venhus med sæde, keglestang med kegle og aflastningsbælg samt aktuator med en arbejdsmembran.

Læs mere

Neotherm reguleringsventiler

Neotherm reguleringsventiler Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-1 (3222 med flangehus) Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-2 med positioner 3760 (3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil 3222/5825 (3222 med svejseender)

Læs mere

Reduktionsventil og Reduktionsstation Type 708

Reduktionsventil og Reduktionsstation Type 708 Reduktionsventil og Reduktionsstation Type 08 Anvendelse Reduktionsventilen sørger for et konstant tryk til pneumatiske instrumenter Indstillig i området 0 til 6 bar eller 0 til 90 psi. Reduktionsventilen

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Mikroventil Type 3510

Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Mikroventil Type 3510 Pneumatisk reguleringsven Type 3510-1 og Type 3510-7 Mikroven Type 3510 Anvendelse Reguleringsven regulering af små mængder. Størrelser G 1/4 3/8 1/2 NPT 1/4 3/8 1/2 Tryktrin 400 Temperatur 200ºC +450ºC

Læs mere

PROFLEX ventilreguleringsprogram

PROFLEX ventilreguleringsprogram PROFLEX ventilreguleringsprogram 2-vejs reguleringsventiler 3-vejs reguleringsventiler Pneumatiske aktuatorer, type T Pneumatiske aktuatorer, type S Indstikstermostater Driftsinstruktion Udgave Juni 2002

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 5801 DA. Elektrisk aktuator Type 5801 (Drejeaktuator) Type 5802 (Løfteaktuator) Fig.

Montage- og Betjeningsvejledning EB 5801 DA. Elektrisk aktuator Type 5801 (Drejeaktuator) Type 5802 (Løfteaktuator) Fig. Elektrisk aktuator Type 5801 (Drejeaktuator) Type 5802 (Løfteaktuator) Løfteaktuator med ventil Type 3260 Drejeaktuator med løftestang Løfteaktuator med ventil Type 3321 (V2001) Fig. 1 Aktuator Montage-

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning EB 8384-2 DA. Elektropneumatisk positioner Type 3730-2. Dette er en oversættelse af original dokumentet.

Montage- og betjeningsvejledning EB 8384-2 DA. Elektropneumatisk positioner Type 3730-2. Dette er en oversættelse af original dokumentet. Elektropneumatisk positioner Type 3730-2 Dette er en oversættelse af original dokumentet. Der findes en opdateret version af dette original dokument. Fig. 1 Type 3730-2 Montage- og betjeningsvejledning

Læs mere

Pneumatisk Positioner Type 3766 Elektropneumatisk positioner Type 3767

Pneumatisk Positioner Type 3766 Elektropneumatisk positioner Type 3767 Pneumatisk Positioner Type 3766 Elektropneumatisk positioner Type 3767 nvendelse Enkelt eller dobbeltvirkende positioner for pneumatiske ventiler, som styres enten ved et styresignal på 0,2 til 1 bar eller

Læs mere

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Ligeløbsventil Type 241

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Ligeløbsventil Type 241 Serie 240 Pneumatisk reguleringsven Type 241-1 og Type 241-7 Ligeløbsven Type 241 Anvendelse Reguleringsven industrien Størrelserne DN 15 DN 250 Tryktrin PN 10 PN 40 Temperaturområde fra 196 +450 o C Ligeløbsven

Læs mere

Sanitær reguleringsventil Type & Type

Sanitær reguleringsventil Type & Type Sanitær reguleringsventil Type 3347-1 & Type 3347-7 Fig. 1 Type 3347-7 Reguleringsventil Type 3277 Pneumatisk Aktuator og Type 3767 Elektropneumatisk Positioner. 1. Opbygning og virkemåde Type 3347-1 og

Læs mere

Selvvirkende ventil Overstrømningsventil Type 41-73

Selvvirkende ventil Overstrømningsventil Type 41-73 Selvvirkende ventil Overstrømningsventil Type 41-73 Anvendelse Overstrømningsventil for setpunkt i området 5 mbar til 8 bar Ventilstørrelser DN 15 til 100 Tryktrin PN 16 til 40 for flydende medier, gas-

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Pneumatisk aktuator Type 3271

Pneumatisk aktuator Type 3271 Pneumtisk ktutor Type 7 Anvendelse Enkeltvirkende ktutor til reguleringsventiler f typerne: Byggerække 40, 0, 0 smt butterflyventiler. Membrnrel 0 til 00 cm Løftehøjde 7, til 0 mm Den pneumtiske ktutor

Læs mere

Proportionale magnetventiler 2-vejs servostyrede Type EV260B

Proportionale magnetventiler 2-vejs servostyrede Type EV260B Proportionale magnetventiler 2-vejs servostyrede Type EV260B Egenskaber EV260B Til trinløs flowregulering i industrianlæg Kort reaktionstid Lineær karakteristik i hele reguleringsområdet Lukker ved strømsvigt

Læs mere

Selvvirkende ventil Universal-reduktionsventil Type 41-23

Selvvirkende ventil Universal-reduktionsventil Type 41-23 Selvvirkende ventil Universal-reduktionsventil Type 41-3 Anvendelse Trykområde fra 5 mbar til 8 bar Ventilstørrelse DN 15 til 100 Tryktrin PN 16 til 40 for flydende medier. Gas- og dampformige medier op

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Læs denne manual grundigt igennem før montage og ibrugtagning.

Læs denne manual grundigt igennem før montage og ibrugtagning. Tillykke med Deres nye Niveaukontrol. Læs denne manual grundigt igennem før montage og ibrugtagning. Standarder: Denne Niveaukontrol opfylder gældende regler og normer for sikkerhed. Produktet er testet

Læs mere

CV216/316 RGA. Reguleringsventiler 2- eller 3-vejs, DN 15-50, bronze

CV216/316 RGA. Reguleringsventiler 2- eller 3-vejs, DN 15-50, bronze CV216/316 RGA Reguleringsventiler 2- eller 3-vejs, DN 15-50, bronze IMI TA / Reguleringsventiler / CV216/316 RGA CV216/316 RGA Velegnet i bygningsapplikationer til varme- og køleanlæg. Fås i dimensioner

Læs mere

Afsaltningsventiler BAE, ZKE

Afsaltningsventiler BAE, ZKE Afsaltningsventiler BAE, ZKE Driftsvejledning 810522-00 GESTRA Afsaltningsventiler Fig. 1 Fig. 2 EF 0,5 EF1, EF 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 * BAE 36-3 Fig. 6 Fig. 7 Til magnetventilen MIN. Alarm Aktuator Hovedrafbryder

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen (sekundærsiden) for at

Læs mere

Trykaflastningsregulator AVPA (PN 16 og PN 25)

Trykaflastningsregulator AVPA (PN 16 og PN 25) Datablad Trykaflastningsregulator AVPA (PN 16 og PN 25) Beskrivelse AVPA er en selvvirkende trykaflastnings regulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren er normalt lukket og åbner ved stigende

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN111A, Nr. B10DKG Bernard el-aktuator Type SQ6, SQ10, SQ15 Indhold Opstart... Normal lukkeretning... Komplet leverance... 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende (fig. 1).... Indstilling

Læs mere

Trykafbryder, Type CS

Trykafbryder, Type CS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Trykafbryder, Type CS CS-pressostater har en indbygget, trykstyret afbryder med tre poler. Kontaktpositionen for denne afhænger af trykket i studsen samt

Læs mere

Mængderegulator med integreret reguleringsventil (PN 16)

Mængderegulator med integreret reguleringsventil (PN 16) Datablad Mængderegulator med integreret reguleringsventil (PN 16) AVQM retur- og fremløbsmontering Beskrivelse Regulatoren har en reguleringsventil med justerbar mængdebegrænser, tilslutningshals for elektrisk

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Aktuatorer til modulerende styring AME 110 NL, AME 120 NL

Aktuatorer til modulerende styring AME 110 NL, AME 120 NL Aktuatorer til modulerende styring AME 110 NL, AME 120 NL Beskrivelse Aktuatorerne bruges sammen med trykaflastet reguleringsventil af typen AB-QM til DN 10-32. Aktuatoren kan bruges med fancoils, ventilationsaggregater,

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Type 43-1 & Type SAMSON Termostatventil Serie 43. Sondex Teknik A/S CVR Nr

Betjeningsvejledning. Type 43-1 & Type SAMSON Termostatventil Serie 43. Sondex Teknik A/S CVR Nr SAMSON Termostatventil Serie 43 Type 43-1 & Type 43-2 Betjeningsvejledning Sondex Teknik A/S CVR Nr. 30536355 Naverland 32 2600 Glostrup Tel. 70 200 609 www.sondexteknik.dk info@sondexteknik.dk Side 2

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16)

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Datablad Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykaflastningsregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren er normalt lukket og

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

TBV-CM. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Til modulerende regulering

TBV-CM. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Til modulerende regulering TBV-CM Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Til modulerende regulering IMI TA / Reguleringsventiler / TBV-CM TBV-CM TBV-CM er konstrueret til brug på terminalunits i varme-

Læs mere

FOUNDATION TM Fieldbus Positioner Type 3787

FOUNDATION TM Fieldbus Positioner Type 3787 FOUNDATION TM Fieldbus Positioner Type 3787 Anvendelse Positioner til montering på pneumatiske reguleringsventiler Løftehøjde fra 7,5 til 120 mm Drejevinkel indtil 120 Kommunikationsdygtigt busforsynet

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-2 Driftsmanual 88507-00 Niveauelektrode NRG 26-2 NRG 26-2 Dimensioner Alle dimensioner i mm NRG 26-2 NRG 6- G 3 /4 G 3 /4 G 3 /4 Isolering Kedelsvøb DN 50 80 20 2000

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN112, nr. B103DKF Bernard el-aktuator Type AS, ASP og BS Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende (fig. 1)... 3

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

CV206/216/306/316 GG. Reguleringsventiler 2- eller 3-vejs, DN , støbejern

CV206/216/306/316 GG. Reguleringsventiler 2- eller 3-vejs, DN , støbejern CV206/216/306/316 GG Reguleringsventiler 2- eller 3-vejs, DN 15-150, støbejern IMI TA / Reguleringsventiler / CV206/216/306/316 GG CV206/216/306/316 GG Velegnet i bygningsapplikationer til varme- og køleanlæg.

Læs mere

AQL AKTUATOR SWITCH UDFØRSEL

AQL AKTUATOR SWITCH UDFØRSEL AQL AKTUATOR SWITCH UDFØRSEL Opstart, opbevaring, drift og vedligeholdelse IN310 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed... 3 2 Opbevaring og vedligeholdelse... 3 Opbevaring... 3 Vedligeholdelse... 3 3 Montering...

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul BKN0-. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede

Læs mere

Technote. Frese PV Compact DN50-DN200 Differenstrykregulator. Beskrivelse. Applikation. Funktion. Fordele. Funktioner.

Technote. Frese PV Compact DN50-DN200 Differenstrykregulator. Beskrivelse. Applikation. Funktion. Fordele. Funktioner. Side 1 af 5 Beskrivelse Frese PV Compact er en dynamisk differenstrykregulator, der sikrer differenstrykket over en enkelt ventil eller en streng. Applikation Frese PV Compact skal monteres på returledningen

Læs mere

STAD-C. Indreguleringsventiler DN 15-50

STAD-C. Indreguleringsventiler DN 15-50 STAD-C Indreguleringsventiler DN 15-50 IMI TA / Indreguleringsventiler / STAD-C STAD-C Indreguleringsventilen STAD-C er specialudviklet til brug i vandbårne køleanlæg. STAD-C med de pålidelige hydroniske

Læs mere

Kabel 1 m, 2 x 0.75 mm 2 Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm 2 Funktions data Moment Motor Spring-return. Hjælpekontakter. Testspænding (puls) Motor

Kabel 1 m, 2 x 0.75 mm 2 Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm 2 Funktions data Moment Motor Spring-return. Hjælpekontakter. Testspænding (puls) Motor Teknisk datablad motor med sikkerhedsfunktion til drejning af luftspjæld i ventilations- og klimaanlæg. Til luftspjæld op til ca. 6 m 2 Drejemoment 30 Nm Nominel spænding AC/DC 24 V Styring: On-off 2 integrerede

Læs mere

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751.

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751. Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751 Teknisk Brochure Egenskaber Ex ll 1G EEx ia llc T4 - T6 i overensstemmelse med ATEX

Læs mere

TBV-C. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering

TBV-C. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering TBV-C Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering IMI TA / Reguleringsventiler / TBV-C TBV-C TBV-C er konstrueret til brug på terminalunits

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Beskrivelse Den kan bruges på den primære side af husunderstationer til mindre systemer som etog to-familiehuse. Regulatoren

Læs mere

Armstrong dampbefugtere

Armstrong dampbefugtere Dampbefugter i støbejern Type : 91-94 DAMPBEFUGTEREArmstrong dampbefugteredampbefugter I STØBEJERNBefugter m/ separator, vandudlader og snavssamler Befugter m/ separator, vandudlader og snavssamler Anvendelse:

Læs mere

Technote. Aktuator Frese OPTIMA. Anvendelse. Funktioner aktuator DN15-DN32. Funktioner aktuator DN40-DN50. Normer og Standarder.

Technote. Aktuator Frese OPTIMA. Anvendelse. Funktioner aktuator DN15-DN32. Funktioner aktuator DN40-DN50. Normer og Standarder. Side 1 af 7 Anvendelse Proportional eller 3-punkt modulerende kontrol af Frese OPTIMA ventiler i varme-, køle-, ventilations- og aircondition Funktioner aktuator D-DN32 Nominel slaglængde 2.0... mm. 3-punkt

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN11, nr. B10DKG Bernard elaktuator Type SQ0, SQ5 SQ60, SQ80, SQ10 Indhold Opstart... Normal lukkeretning... Komplet leverance... 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 drejende (fig. 1)....

Læs mere

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt TA-PICL Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt IMI TA / Reguleringsventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL er en 2-vejs shuntgruppe til regulering af fremløbstemperatur. TA-PICL er uafhængig af kredsens tilgængelige

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring, sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventiler () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler (, ). Sikkerhedsfunktionen

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling montering i returledning, fast indstilling Beskrivelse Regulatoren har en reguleringsventil, en

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

TSA - Hvirveldiffusor. Halton TSA. Hvirveldiffusor

TSA - Hvirveldiffusor. Halton TSA. Hvirveldiffusor Halton TSA Hvirveldiffusor Hvirveldiffusor med høj induktion, der sikrer effektiv opblanding og hurtig sænkning af lufthastigheden Velegnet til rum med stor højde Radialt eller vertikalt kompakt strømningsmønster

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

AKTUATOR SWITCH UDFØRSEL. Opstart, opbevaring, drift og vedligeholdelse

AKTUATOR SWITCH UDFØRSEL. Opstart, opbevaring, drift og vedligeholdelse AQ AKTUATOR SWITCH UDFØRSEL Opstart, opbevaring, drift og vedligeholdelse IN300 2 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed... 4 2 Opbevaring og vedligeholdelse... 4 2.1 Opbevaring... 4 2.2 Vedligeholdelse... 5

Læs mere

Hjælpekontakter. Moment Motor Spring-return Styring Styresignal Y Arbejdsområde Stillingssignal (målespænding U) Spring-return

Hjælpekontakter. Moment Motor Spring-return Styring Styresignal Y Arbejdsområde Stillingssignal (målespænding U) Spring-return Teknisk datablad Modulerende spring-return motor med sikkerhedsfunktion til drejning af luftspjæld i ventilations- og klimaanlæg. Til luftspjæld op til ca. 6 m 2 Drejemoment 30 Nm Nominel spænding AC/DC

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM

Instruktion Kædemotor serie HCM Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCMA(R) (230VAC) #211816 2 Max. Trykkraft (N) Sikkerhed - Forsynings spænding 190-250VAC! - Må kun tilsluttes af Autoriseret personel! - Det er nødvendigt at sikre

Læs mere

Gearmotorer til modulerende styring AME 55, AME 56

Gearmotorer til modulerende styring AME 55, AME 56 Datablad Gearmotorer til modulerende styring AME 55, AME 56 Anvendelse Motorerne AME 55 og AME 56 anvendes sammen med ventiler VL 2, VL 3 og VFS 2 fra DN 65 til DN 100 og sammen med VF ventiler fra DN

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 85QM

Aktuator til modulerende styring AME 85QM Aktuator til modulerende styring AME 85QM Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med store trykuafhængige reguleringsventiler af typen AB-QM DN 200 og DN 250. Specielle funktioner: positionsindikation

Læs mere

Montagevejledning IN123 (nov. 2017)

Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Køle-kugleventil AT3534-K, AT3533-K DN15-50 S36FBS-K DN65-125 Korrekt flowretning Ventilen er mærket med en flowpil der angiver flowretningen gennem ventilen. Ventilens

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm eknisk datablad CQKA-SR SuperCap drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling års levetid for SuperCaps Sikkerhedsstilling

Læs mere

KUGLELAMPE MED PIR-SENSOR

KUGLELAMPE MED PIR-SENSOR KUGLELAMPE MED PIR-SENSOR HN 1294 HN 8990 Læs brugervejledningen omhyggeligt, før lampen opsættes og tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. INTRODUKTION 1. LAMPESKÆRM 2. BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Type MMC. Forsyningsspænding 230 V / 50 Hz... 1 24 V / 50 Hz... 7 12 V / 50 Hz... 9

Type MMC. Forsyningsspænding 230 V / 50 Hz... 1 24 V / 50 Hz... 7 12 V / 50 Hz... 9 Elektronik Møntautomat - Type MMC - MED og UDE display Møntautomat type MMC for mønter eller poletter programmerbar som følger: Program 0: Program 1: Program 2: Program 3: Program 4: Efter indkast startes/stoppes

Læs mere

Drifts- og monteringsvejledning

Drifts- og monteringsvejledning DP32 DP33 DP34 1.0 Generelt om driftsvejledningen... 9-2 2.0 Sikkerhedshenvisninger... 9-2 2.1 Symbolernes betydning...9-2 2.2 Forklaringer til sikkerhedsrelevante henvisninger.9-2 3.0 Opbevaring og transport...

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Datablad Anvendelse Fig. 1: Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Fig. 2: Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Fig. 3: Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) Fig. 4: Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha2-pumpe) De kompakte

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 13 SU, AME 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til modulerende styring AME 13 SU, AME 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til modulerende styring, AME 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse AME 23 SU Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventil () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Effektforbrug (NC) Ved åbning Åben stilling Dimensionering. Funktions-data Drejemoment (nominelt) Motor Spring return

Effektforbrug (NC) Ved åbning Åben stilling Dimensionering. Funktions-data Drejemoment (nominelt) Motor Spring return Ventilmotor F23 (-O) F23 (-O) Drejemotor med spring-return til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 5... 8 oment 5 Nm Nominel spænding C 23 V Styring: On-off F23: Spændingsløs lukket (NC) F23-O: Spændingsløs

Læs mere

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V C 8 5 C bar C 8 C 8 SBP Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V Technik zum Wohlfühlen Dansk Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation Brugs- og monteringsvejledning SBP Komfort

Læs mere