Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne Optag på uddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011"

Transkript

1 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne September 2011

2 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold vedrørende de seneste års ( ) søgning og optag til ingeniør og cand. scient. uddannelserne (se nærmere afgrænsning i bilaget). Analysen dokumenterer endvidere omfanget af fuldførte ingeniøruddannelser og beslægtede teknisknaturvidenskabelige uddannelser de seneste år. Analysen udgør det faktuelle grundlag for en vurdering af den aktuelle tilstand for så vidt angår de videregående uddannelsers udbud af teknisk/ naturvidenskabeligt uddannede personer. Analysen indeholder oplysninger om: Samlet optag på de videregående uddannelser Optag på tekniske og naturvidenskabelige uddannelser Søgning til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser 1. prioritets ansøgninger til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser Afviste ansøgere til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser Fuldførte videregående uddannelser. Hovedresultater Der har også i 2011 været et stigende optag på ingeniøruddannelser, og i alt er optaget på et ingeniørstudie. Det er en fremgang på 9 procent i forhold til sidste år. Fremgangen er størst for civilingeniører (14 pct.), mens fremgangen i optaget på diplomingeniørstudiet er på 5 pct.. På cand. scient. uddannelserne er optaget steget 16 procent Der er afvist 410 ansøgere til ingeniøruddannelserne mens 595 forgæves har søgt om optagelse på de naturvidenskabelige uddannelser på universitetet.

3 Samlet optag på de videregående uddannelser Der er i 2011 i alt optaget personer på en videregående uddannelse ved første optag det vil sige før ledige pladser er blevet besat af ansøgere, der har fået deres andre ønsker afvist. Dermed steg optaget med 10 procent i forhold til Alle uddannelsesområder har oplevet en stigning i optaget. Størst er fremgangen på de naturvidenskabelige uddannelser, hvor optaget er steget med næsten 15 pct. De sundhedsvidenskabelige uddannelser har oplevet den mindste fremgang i optaget, men kun knap 3 pct. flere optagne i 2011 end i Set over en femårig periode er det også de naturvidenskabelige uddannelser der har haft den største fremgang i optaget (knap 42 pct.), mens det er de humanistiske uddannelser, som har oplevet den mindste fremgang (20 pct.). I 2011 begynder i alt studerende på en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Det er flere end i Tabel 1: Optag på de videregående uddannelser Optagne Uddannelse Tekniske, herunder ingeniører ,4% 5,9% Naturvidenskabelige ,6% 14,8% Samfundsvidenskabelige ,3% 10,2% Sundhedsvidenskabelige ,0% 2,7% Humanistiske ,4% 12,7% Pædagogiske ,0% 10,4% Optag i alt ,4% 9,4% Tekniske og naturvidenskabelige uddannelser i alt ,4% 10,1% Teknik / naturvidenskab andel ift. samlet optag 25,3% 26,8% 27,2% 26,7% 26,8% Ingeniører* ,5% 8,9% Cand. scient.er ,1% 15,9% Ingeniører i forhold til samlet optag 6,3% 7,2% 6,6% 6,8% 6,7% Cand. scient.er i forhold til samlet optag 7,7% 6,9% 7,4% 8,1% 8,5% Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal optagne i alt (eksklusive standby). * IDAs egne beregninger. Godt hver fjerde (26,8 procent) af alle, der begynder på en videregående uddannelse i 2011, er dermed studerende inden for teknik eller naturvidenskab. Andelen af tekniske og naturvidenskabelige studerende har været relativt stabilt i de seneste år, siden 2008 har det været ca. 27 pct. af de der påbegynder en videregående uddannelse der begynder på en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Tilsvarende udgør de ingeniørstuderende en relativ stabil/svagt stigende andel af samtlige, der er optaget på en videregående uddannelse. Fra 6,3 procent i 2007 til 6,7 procent i 2011.

4 Optag på ingeniøruddannelserne og scient. uddannelserne Samlet set er der i 2011 optaget studerende på en ingeniøruddannelse. Det er 316 flere end i 2010, svarende til en fremgang på 9 pct.. Der er optaget nye studerende på scient. studierne, hvilket er en fremgang på 671, svarende til 16 pct. i forhold til På det lange sigt, siden 2007, er der for alle tre grupper tale om en ret markant fremgang i optaget, på mellem 31 og 46 pct. Tabel 2: Optag på ingeniør- og cand. scient. uddannelserne fordelt på uddannelse Optagne Uddannelse Civilingeniører % 14 % Diplomingeniører % 5 % Ingeniører i alt % 9 % Cand. scient % 16 % I alt % 13 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal optagne ansøgere i alt (kvote 1+2). Stabil vækst i optaget af civilingeniører, men fald i væksten i optaget af diplomingeniører Fremgangen i optaget af civilingeniører er højere i 2011 end sidste års fremgang (der var på 10 pct.), men fremgangen for diplomingeniører er noget mindre end sidste års fremgang (der var på 19 pct.). Dette betyder, at den samlede udvikling i 2011 ikke er helt så positiv som i 2010, hvor den samlede fremgang i optaget til ingeniøruddannelserne var på 15 pct. Der har været en stabil vækst i optaget på scient. uddannelserne siden 2008, og i 2011 var stigningen på 16 pct. hvilket er lidt mindre end udviklingen sidste år, hvor optaget sted med 22 pct. Markante forskelle på udviklingen i optaget på de syv uddannelsesinstitutioner der uddanner ingeniører en i optaget på ingeniøruddannelserne er meget varierende, når man kigger på de syv forskellige uddannelsesinstitutioner, som uddanner ingeniører. Størst fremgang har Aalborg, mens Professionshøjskolen VIA har haft tilbagegang. Tilbagegangen hos Professionshøjskolen VIA skal dog ses i lyset af en meget massiv fremgang i optaget i 2010, hvor optaget næsten blev fordoblet i forhold til året før.

5 Tabel 3: Institutionsfordeling af optagne på ingeniøruddannelserne Optagne Institution Danmarks Tekniske % 10 % Ingeniørhøjskolen i København % 0 % Ingeniørhøjskolen i Århus % 10 % Syddansk % 5 % Professionshøjskolen VIA % 6 % Aalborg % 21 % Aarhus % 2 % I alt % 9 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal optagne i alt. Det er stadig DTU og Aalborg der er de største uddannelsesinstitutioner for ingeniørstuderende. Tabel 4: Optag på ingeniøruddannelserne fordelt på uddannelse og institution Civilingeniør Optagne Institution Danmarks Tekniske Syddansk Aalborg Aarhus % 10 % % 17 % % 21 % % 10 % Civilingeniører i alt % 14 % Diplomingeniør Danmarks Tekniske Ingeniørhøjskolen i København Ingeniørhøjskolen i Århus Syddansk Professionshøjskolen VIA Aalborg Aarhus % 10 % % 0 % % 10 % % 2 % % 6 % % 27 % % 9 % Diplomingeniører i alt % 5 % Ingeniører i alt % 13 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal optagne ansøgere i alt (kvote 1+2).

6 Blandt cand. scient. uddannelserne har især Aalborg oplevet stor fremgang, på 52 pct. i forhold til Men også både Aarhus og Roskilde universiteter har oplevet en fremgang i optaget på over 20 pct. i forhold til Det er dog stadig Københavns, der optager langt de fleste cand. scienter. Tabel 5: Institutionsfordeling af optagne på cand. scient. uddannelserne Optagne Institution IT et % 11 % Københavns % 7 % Roskilde % 26 % Syddansk % 12 % Aalborg % 52 % Aarhus % 21 % I alt % 16 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal optagne ansøgere i alt (kvote 1+2). De klassiske retninger dominerer optaget på ingeniøruddannelserne Når der ses på de retninger der er søgt blandt de nye ingeniørstuderende, er det stadig de klassiske retninger der dominerer; bygge og anlæg, elektro og maskiningeniører udgør samlet 1566 af de optagne, svarende til 41 pct. Af de tre store retninger har de to: bygge og anlæg samt elektro oplevet en pæn stigning i optaget (på hhv. 12 og 18 pct.), mens stigningen i optaget på maskiningeniør er beskedent 1 pct. De nye retninger arkitektur og design, og miljø og planlægning har relativt pæne stigninger i optaget, på hhv. 29 og 33 pct. Design og innovation samt kemi/bioteknologi er de to eneste retninger, der har oplevet et fald i optaget i 2011., jf. tabel 6 neden for.

7 Tabel 6: Uddannelsesretning for optagne på ingeniøruddannelserne Optagne Retning Arkitektur og design % 29 % Business Development/eksport % 4 % Bygning og anlæg % 12 % Data og IT % 4 % Design og innovation % 11 % Elektro % 18 % Fysik inkl. Nano % 5 % Kemi inkl. Bioteknologi % 1 % Maskin % 1 % Medicin og sundhedsteknologi % 20 % Miljø og planlægning % 33 % Produktion % 8 % Anden retning % 20 % I alt % 9 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal optagne i alt. Når der ses på scient. uddannelserne er der en meget markant stigning i optaget i 2011 på datalogi (34 pc.) og den naturvidenskabelige basis uddannelse på Roskilde (26 pct.). Sidstnævnte er dog i pct. under niveauet i 2007, mens datalogi har haft en jævn stigning i de seneste fem år. I 2011 er der således 1,5 gange så mange optagne på datalogi, som der var i 2007.

8 Der har været en lille tilbagegang ( 1 pct.) i optaget i 2011 til medicinal uddannelserne, hvilket dog skal ses i lyset af en meget markant fremgang fra 2009 til 2010., jf. tabel 7 neden for. Tabel 7: Uddannelsesretning for optagne på cand. scient. uddannelserne Optagne Retning Biologisk % 9 % Datalogisk % 34 % Fysisk % 22 % Geografisk/geologi % 12 % Grund (nat. basis) % 26 % Kemisk % 18 % Levnedsmiddel % 11 % Matematisk % 19 % Medicinal % 1 % Nano % 10 % Natur % 14 % Sundhedsvidenskabelig % 15 % I alt % 16 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal optagne i alt. Søgning til ingeniøruddannelserne I de følgende tabeller fremlægges detaljerede tal for søgningen til ingeniøruddannelserne. Søgningen omfatter både ansøgninger med 1. prioritet og lavere prioritet. Der har det seneste år været en samlet stigning på 21pct. i antallet af ansøgere til ingeniøruddannelserne. Sidste års markante stigning til cand. scient. uddannelserne (på 40 pct.) er faldet, og væksten fra 2010 til 2011 er her på niveau med stigningen i ansøgningerne til ingeniøruddannelserne, på 25 pct.. Tabel 8: til ingeniøruddannelserne og cand. scient. uddannelserne Uddannelse Civilingeniører % 24 % Diplomingeniører % 20 % Ingeniører i alt % 21 % Cand.scienter % 25 % I alt % 24 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal ansøgere i alt (1. og lavere prioritet).

9 Også i 2011 tegner Danmarks Tekniske sig for 43 procent af alle ansøgningerne. Væksten har været størst på Ingeniørhøjskolen i Aarhus, der har fået 42 pct. flere ansøgere, mens Aarhus har oplevet et mindre fald ( 9 pct.) i antallet af ansøgninger. Over en 5 års periode har den største vækst i antallet af ansøgere været på Professionshøjskolen VIA og Ingeniørhøjskolen i Århus. Tabel 9: Institutionsfordeling af ansøgere til ingeniøruddannelserne Institution Danmarks Tekniske % 21 % Ingeniørhøjskolen i København % 12 % Ingeniørhøjskolen i Århus % 42 % Syddansk % 17 % Professionshøjskolen VIA % 17 % Aalborg % 28 % Aarhus % 9 % I alt % 22 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal ansøgere i alt (1. og lavere prioritet).

10 Tabel 10: på ingeniør- og cand. scient. uddannelserne fordelt på uddannelse og institution Uddannelse Cand. scient. IT et % 36 % Civilingeniør Diplomingeniør Københavns Roskilde Syddansk Aalborg % 18 % % 38 % % 37 % % 60 % Aarhus % 20 % I alt % 25 % Danmarks Tekniske Syddansk Aalborg % 23 % % 26 % % 30 % Aarhus % 3 % Civilingeniører i alt % 24 % Danmarks Tekniske % 18 % Ingeniørhøjskolen i København % 12 % Ingeniørhøjskolen i Århus % 42 % Syddansk % 11 % Professionshøjskolen VIA % 17 % Aalborg % 14 % Aarhus % 13 % Diplomingeniører i alt % 20 % Ingeniører i alt % 22 % Alle ingeniører og cand. scienter % 24 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal ansøgere i alt (1. og lavere prioritet).

11 Tabel 11: Uddannelsesretning for ansøgere til ingeniøruddannelserne Retning Arkitektur og design % 18 Business Development inkl. eksport % 7 % Bygning og anlæg % 31 % Data og IT % 24 % Design og innovation % 4 % Elektro % 31 % Fysik inkl. Nano % 3 % Kemi inkl. Bioteknologi % 17 % Maskin % 21 % Medicin og sundhedsteknologi % 28 % Miljø og planlægning % 46 % Produktion % 19 % Anden retning % 20 % I alt % 22 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal ansøgere i alt (1. og lavere prioritet). Tabel 12: Uddannelsesretning for ansøgere på cand.scient. uddannelserne Retning Biologisk % 13 % Datalogisk % 48 % Fysisk % 31 % Geografisk/geologi % 24 % Grund % 38 % Kemisk % 17 % Levndelsmiddel % 18 % Matematisk % 42 % Medicinal % 10 % Nano % 19 % Natur % 18 % Sundhedsvidenskabelig % 26 % I alt % 25 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal ansøgere i alt (1. og lavere prioritet).

12 1. prioritets ansøgninger Ansøgninger med 1. prioritet er sædvanligvis en god indikator for, hvor attraktiv den søgte uddannelse er. Antallet af 1. prioritetsansøgninger er som regel væsentligt lavere end den samlede søgning til uddannelserne. Der har det seneste år været en samlet stigning i 1. prioritetsansøgere på 10 pct. til ingeniøruddannelserne og på 20 pct. til cand. scient. uddannelserne. Tabel 13: med 1. prioritet til ingeniøruddannelserne Optagne Uddannelse Civilingeniører % 14 % Diplomingeniører % 7 % Ingeniører i alt % 10 % Cand. scient % 20 % I alt % 15 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal ansøgere med 1. prioritet. Tabel 14: Institutionsfordeling af ansøgere med 1. prioritet til ingeniøruddannelserne Institution Danmarks Tekniske % 11 % Ingeniørhøjskolen i København % 1 % Ingeniørhøjskolen i Århus % 15 % Professionshøjskolen VIA % 2 % Syddansk % 8 % Aalborg % 21 % Aarhus % 5 % I alt % 10 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal ansøgere med 1. prioritet. Tabel 15: Institutionsfordeling af ansøgere med 1. prioritet til cand. scient. uddannelserne Institution IT et % 30 % Københavns % 14 % Roskilde % 33 % Syddansk % 39 % Aalborg % 44 % Aarhus % 12 % I alt % 20 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal ansøgere med 1. prioritet.

13 Tabel 16: på ingeniøruddannelserne med 1. prioritet, fordelt på uddannelsesretninger Retning Arkitektur og design % 35 % Business Develop. inkl. Eksport % 5 % Bygning og anlæg % 9 % Data og IT % 5 % Design og innovation % 10 % Elektro % 21 % Fysik inkl. Nano % 5 % Kemi inkl. Bioteknologi % 1 % Maskin % 7 % Medicin og sundhedsteknologi % 16 % Miljø og planlægning % 26 % Produktion % 26 % Anden retning % 12 % I alt % 10 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal ansøgere i alt med 1. prioritet. Tabel 17: på cand.scient. uddannelserne med 1. prioritet, fordelt på uddannelsesretninger Retning Biologisk % 4 % Datalogisk % 41 % Fysisk % 22 % Geografisk/geologi % 15 % Grund % 33 % Kemisk % 9 % Levnedsmiddel % 5 % Matematisk % 35 % Medicinal % 7 % Nano % 8 % Natur % 29 % Sundhedsvidenskabelig % 18 % I alt % 20 % Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet, antal ansøgere i alt med 1. prioritet.

14 Afviste ansøgere Tabellen herunder viser omfanget af afviste ansøgere. Der er i 2011 afvist 410 ansøgere til en ingeniøruddannelse. Det er en stigning på (53 personer) på 15 procent i forhold til sidste år. På cand. scient. uddannelserne er der afvist 595 studerende. Antallet af afviste svarer til 11 procent af ingeniøruddannelsernes samlede optag på Tabel 18: Afviste ansøgere fordelt på ingeniøruddannelser og naturvidenskab Afviste Afviste på uddannelserne Ingeniøruddannelser % 15% Naturvidenskab på universitetet % 36% Afviste i alt % 26% Optag på uddannelserne Ingeniøruddannelser* % 9% Naturvidenskab på universitetet % 23% Optag i alt % 16% Pct. afviste i forhold til optaget Ingeniøruddannelser 8,5 % 8,1 % 12,5 % 10,0 % 10,6% Naturvidenskab på universitetet 10,5 % 11,2 % 11,2 % 12,9 % 14,2% Alle 9,6 % 10,9 % 11,9 % 11,0 % 12,5% Kilde: KOT tilmeldingssekretariatet. *IDAs Beregning

15 Fuldførte studerende De seneste tal for antallet af fuldførte er fra Tabel 19: Fuldførte mellemlange og lange videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Samfund Humaniora Ingeniører Øvrige tekniske udd Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Øvrige I alt Lange videregående uddannelser Samfund Humaniora Ingeniører Øvrige tekniske udd Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Øvrige I alt Mellemlange og lange videregående uddannelser i alt Samfund Humaniora Ingeniører Øvrige tekniske udd Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Øvrige I alt Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase for elevtal. Der er ikke medtaget universitetsbachelorer for at undgå dobbelttælling af de studerende der fortsætter på kandidatdelen. Data trukket 2. august Tabel 20: Fuldførte mellemlange og lange videregående ingeniøruddannelser Diplom Kandidat I alt Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase for elevtal. Der er ikke medtaget universitetsbachelorer for at undgå dobbelttælling af de studerende der fortsætter på kandidatdelen. Data trukket 2. august 2011.

16 Bilag: Til cand. scient. uddannelser regnes i dette notat følgende ingeniørrelaterede uddannelser: IT et: Digitale medier og design Softwareudvikling Global Business Informatics Københavns : Folkesundhedsvidenskab Farmaceut Veterinærmedicin It og sundhed Biokemi Datalogi Forsikringsmatematik Fysiske fag Biologi Bioteknologi Jordbrugsøkonomi Landskabsarkitektur Fødevarevidenskab Naturressourcer Skov og landskabsingeniør (professionsbachelor) Biologi Geografi og geoinformatik Geologi geoscience Idræt Kemiske fag Matematiske fag Matematik økonomi Molekylær biomedicin Nanoscience Naturvidenskab og it Roskilde : Naturvidenskabeligt basisstudium Naturvidenskabeligt basisstudium + journalistik + andet fag Naturvidenskabelige internationale basisstudier Syddansk : Biologi Datalogi Farmaceut Idræt og sundhed Matematik økonomi Naturvidenskab It og datamanagement Klinisk biomekanik

17 Ålborg : Landinspektør, Ballerup Landinspektør, Aalborg Biologi Datalogi Fysik Geografi Informatik Kemi Matematik og statistik Medialogy, Ballerup Medialogy, Aalborg Matematik økonomi Idræt Medialogy, Esbjerg Århus : Folkesundhedsvidenskab Molekylær medicin Biologi Datalogi Fysik Geologi Idræt Matematik Matematik økonomi Medicinalkemi Molekylærbiologi Nanoscience IT Metode Kilder til rapportens data er: 1) Hovedtal fra den Koordinerede Tilmelding (KOT) 2) Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase for elevtal. Kontakt Rapporten kan rekvireres via ida.dk eller ved direkte kontakt til konsulent Rasmus Dahl, telefon: , eller presserådgiver Johs Krarup telefon:

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne

Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne august 2010 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold vedrørende de seneste års søgning og optag til ingeniør og cand. scient. uddannelserne (se

Læs mere

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem KOT-nr. Københavns Universitet 10117 Farmaci, København K, Studiestart: sommerstart 10140 Veterinærmedicin, København K, Studiestart: sommerstart 10150

Læs mere

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem Københavns Universitet

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem Københavns Universitet Side 1 af 8 Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem Denne liste er baseret på KOT, Den Koordinerede tilmelding, fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som primært indeholder bacheloruddannelser.

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger KU Farmaceut Biokemi Forsikringsmatematik (aktuar) Fysiske fag Geografi og Geoinformatik Geologi-Geoscience De kemiske fag Matematik Molekylær biomedicin Nanoteknologi

Læs mere

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S Københavns Universitet Biokemi, København K Biologi, København K Biologi - Bioteknologi, København K Datalogi, København K Farmaci, København K Forsikringsmatematik, København K Fysiske fag (astronomi,

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper

Søgning Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper Søgning 2017 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli, 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen fordelt

Læs mere

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A BILAG 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2011: Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. [marts 2018]

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. [marts 2018] Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner [marts 2018] Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Igen stor stigning i søgningen til Syddansk Universitet gennem kvote 2 Syddansk Universitet har pr. 15 marts 2011 modtaget 6.562 ansøgninger fra 5.071

Læs mere

Optagelsen Overblik. Nr. 1

Optagelsen Overblik. Nr. 1 Overblik Nr. 1 1. Den samlede optagelse i hovedtal Optagne: 65.714. 82 pct. er optaget på deres 1. prioritet. Standby: 4.034 Afviste kvalificerede ansøgere: 8.418 Ansøgere, der ikke lever op til adgangskrav

Læs mere

Optag Det endelige optag pr. 1. oktober 2018

Optag Det endelige optag pr. 1. oktober 2018 Det endelige optag pr. 1. oktober 2018 1. Det endelige optag Uddannelses- og Forskningsministeriet opgør resultatet af årets optagelse to gange årligt den 28. juli samt den 1. oktober. Den 28. juli blev

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. [marts 2019]

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. [marts 2019] Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner [marts 2019] Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

De studerende er fordelt med i Aalborg (-55, -1,3%), 464 i København (+7, +1,5%) og 97 i Esbjerg (+6, +6,6%).

De studerende er fordelt med i Aalborg (-55, -1,3%), 464 i København (+7, +1,5%) og 97 i Esbjerg (+6, +6,6%). Notat om KOT-optaget den 28. juli 2018 Studieservice Fibigerstræde 10 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Ann-Pia Valentin Sørensen Telefon: 99 40 94 21 Email: avs@adm.aau.dk Dato: 28. juli 2018 Sagsnr.:

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 5. juli. [juli 2019 revideret 5. juli]

Søgning Oversigt over søgningen pr. 5. juli. [juli 2019 revideret 5. juli] Oversigt over søgningen pr. 5. juli [juli 2019 revideret 5. juli] Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og de mest søgte uddannelser 3 2. Søgningen fordelt på uddannelsesgrupper 5 3. Søgningen

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

PRODUCERET AF: AU Uddannelse, Uddannelsesstrategisk Sekretariat, Analyse og indberetning

PRODUCERET AF: AU Uddannelse, Uddannelsesstrategisk Sekretariat, Analyse og indberetning AU 8. KOT - ANSØGNINGER juli 2015 HVAD: Antal KOT ansøgninger og sansøgninger på AU. HVORNÅR: 8. juli 2015 MODTAGER: Universitetsledelsen, Fakulteter og Presseenheden PRODUCERET AF: SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen,

Læs mere

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010 Optaget via KOT2012 fra Svendborg Gymnasium og HF I alt er 409 fra Svendborg Gymnasium og HF optaget via KOT 2012. Heraf: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Total optaget 67 150 100 44 14 18

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

Optag Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner. Nr. 1

Optag Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner. Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner Nr. 1 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2018 på 64.943 studerende, hvilket er 0,3 pct. lavere end sidste år, svarende til

Læs mere

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 21 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 Resumé

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 15. marts - notat fra Analyse, udarbejdet Marts 2015 Udarbejdet af Analyse - Studieservice Fuldmægtig Agner Holmbjerg Schibler, agn@sdu.dk

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE 29. KOT TILBUD OM OPTAGELSE juli 2015 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368

Læs mere

ADGANGSKRAV for Informatik og Kommunikation

ADGANGSKRAV for Informatik og Kommunikation ADGANGSKRAV for Informatik og Kommunikation CAND.SCIENT. Gældende pr. 1. september 2019 ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskravav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Humanistisk-teknologisk eller Naturvidenskabelig

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i 7. KOT - ANSØGNINGER juli 2016 SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Pct Antal Pct Antal

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Adgangskrav til kandidatuddannelsen i Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning

Adgangskrav til kandidatuddannelsen i Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning Adgangskrav til kandidatuddannelsen i Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning 1.1 Retskrav Har du gennemført en Humanistisk-teknologisk, Naturvidenskabelig eller Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 20. marts 2015 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2015: Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal kvote

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE AU 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Årstal 2012 2013 2014 Udvikling i % 2013-2014 juli 2014 Udvikling i % 2012-2014 Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869-6

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i %

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i % AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2014 Tabel 1: til Aarhus Universitet Årstal 2012 2013 2014 Udvikling i 2013-2014 Udvikling i 2012-2014 Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869-5,9-0,6 - Heraf antal sansøgninger

Læs mere

Optagelsesstatistik 2014

Optagelsesstatistik 2014 Optagelsesstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.226 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker:

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker: Ansøgningsstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 23.869 ansøgninger, fordelt på 15.300 individuelle

Læs mere

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Indhold

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Indhold Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1. Kort om sygeplejerskeuddannelsen 2. Søgning og studerende 3. Udvikling i optag i og uden for de fire store byer 4. Sygeplejersker har lav ledighed og flere

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT AU 22. marts 2012 KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT HVAD: Endelig opgørelse over antal kvote 2-ansøgninger i alt, heraf antal 1. prioritetsansøgninger på AU. Opgørelsen er fordelt på optagelsesområder. HVORNÅR:

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i 8. KOT - ANSØGNINGER juli Tabel 1: til Aarhus Universitet Udvikling i 2012- Udvikling i 2014-2012 2013 2014 Pct Antal Pct Antal Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869 25.090 4,5% 1.081 5,1% 1.221

Læs mere

STATISTIK OVER STUDERENDE

STATISTIK OVER STUDERENDE STATISTIK OVER STUDERENDE Optag fordelt på fakulteter, ordinære studier 2004 heraf Optag Kvinder Samlet opgørelse via den Koordinerede Tilmelding (KOT) Sundhedsvidenskab i alt 427 253 Naturvidenskab og

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Notatet omhandler status på 1. runde KOT-optag pr. 30. juli 2012. Det vil sige de ansøgere, som har søgt om optagelse inden 5. juli og som er

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Optag Udviklingen i grænsekvotienter. Nr. 15

Optag Udviklingen i grænsekvotienter. Nr. 15 Udviklingen i grænsekvotienter Nr. 15 1. Udvikling i grænsekvotienter 48 pct. af uddannelserne (udbuddene) har, som det ses af tabel 1.1, i år flere kvalificerede ansøgere end studiepladser og dermed en

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2017

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2017 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2017 OBS! Se altid nyeste version på vores hjemmeside da der kan forekomme ændringer i pjecen. Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du

Læs mere

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2017 og varslede ændringer i. adgangskrav for 2018 og 2019.

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2017 og varslede ændringer i. adgangskrav for 2018 og 2019. Adgangskrav Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2017 og varslede ændringer i adgangskrav for 2018 og 2019. Indhold 1. Indledning 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser 4 3.

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk juli 2016 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Pct Antal

Læs mere

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient Optagelsestal og adgangskvotienter universiteternes it-uddannelser: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Læs mere

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Uddannelsen - antal ansøgere i 2012 antal ansøgere i 2013 - universitetet Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Medicin 2048 2185 (SDU) Erhvervsøkonomi, HA 2388

Læs mere

Søgningen til de videregående uddannelser

Søgningen til de videregående uddannelser Søgningen til de videregående uddannelser Regionale mønstre i søgningen til de videregående uddannelser i Danmark pr. 5. juli 2007 til 2010 med særlig fokus på universitetsuddannelserne August 2010 Bruno

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE AU 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE juli 2013 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Årstal 2011 2012 2013 Udvikling i % 2012-2013 Udvikling i % 2011-2013 Antal ansøgninger i alt* 23.867 24.009 25.368

Læs mere

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet 23.475 15.255 38.730 Københavns Universitet - bachelor 13.024 8.773 21.797 Københavns Universitet - kandidat 10.451 6.482 16.933

Læs mere

Årstal Udvikling i % ARTS

Årstal Udvikling i % ARTS AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2013 Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal 2011 2012 2013 Udvikling i 2012-2013 Udvikling i 2011-2013 Antal ansøgninger i alt* 23.867 24.009 25.368 5,7 6,3 - Heraf

Læs mere

Optagelsesstatistik 2016

Optagelsesstatistik 2016 Optagelsesstatistik 2016 GENERELT: HVAD: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling 1. prioriteter: Opgjort efter registreringerne ved ansøgningen

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen 2 Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskab Program Aftagerpaneler Ny school-struktur

Læs mere

Optag Køn. Nr. 13

Optag Køn. Nr. 13 Køn Nr. 13 1. Optaget fordelt på køn Kvinderne udgør også i 2018, med 57 procent, flertallet blandt de nye studerende. Det er en stigning i kvindeandelen blandt de optagne på 1 procentpoint i forhold til

Læs mere

KOT-ansøgninger og tilbud om optagelse

KOT-ansøgninger og tilbud om optagelse KOT-ansøgninger og tilbud om 2012-2017 Opgjort 26. juli 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-2017 2016-2017 d. 9/7 % Pladstilbud - ændring i KOT nr. Hovedområde/sområde 28/7 Arts 22205 Arabisk og islamstudier

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 18. marts 2016 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2016 Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 Pct Antal

Læs mere

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE NR/FAKULTET FAKULTETSRÅD/ FAGRÅD Det Teologiske Fagråd (Det Teologiske Fakultet, TEOL) 1 Teologisk Fagråd 612 Teologi, BA/KA Religious Roots of Europe, KA 2 Fagrådet for Afrikastudier 141 Afrikastudier,

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet

Søgningen til Syddansk Universitet Søgningen til Syddansk Universitet Pr. 5. juli 2009 2010 Juli 2010 Bruno Mølgaard Geertsen Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet Søgningen via KOT til Syddansk Universitet

Læs mere

Organisationsgrad i IDA. IDAs organisering af ingeniører og naturvidenskabeligt

Organisationsgrad i IDA. IDAs organisering af ingeniører og naturvidenskabeligt Organisationsgrad i IDA IDAs organisering af ingeniører og naturvidenskabeligt uddannede 2013 September 2014 Organisationsgrad i IDA Dette er en analyse af, i hvilket omfang IDA organiserer uddannede ingeniører

Læs mere

Sum af Antal. Difference 2010 til Difference 2014 til Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad

Sum af Antal. Difference 2010 til Difference 2014 til Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden 2010 Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2017 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2017 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2017 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 222 af 08/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Litteraturhistorie, bachelor Medievidenskab, bachelor

Litteraturhistorie, bachelor Medievidenskab, bachelor Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree bachelor AR DPU - Danmarks institut for Pædagogik

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016 Lovtidende A 2016 Udgivet den 30. januar 2016 27. januar 2016. Nr. 97. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Læs mere

KOT-ansøgninger og tilbud om optagelse

KOT-ansøgninger og tilbud om optagelse KOT-ansøgninger og tilbud om 2014-2018 Opgjort 25. juli 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 2017-2018 d. 9/7 % Pladstilbud - ændring i KOT nr. Hovedområde/sområde Arts 22205 Arabisk og islamstudier

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2008 side 28. Tabel 1 Ansøgere, optagne og afviste fordelt på institution/uddannelse, 2008

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2008 side 28. Tabel 1 Ansøgere, optagne og afviste fordelt på institution/uddannelse, 2008 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2008 side 28 Tabel 1 Ansøgere, optagne og afviste fordelt på institution/uddannelse, 2008 Institution/ Ansøgninger Ansøgere Optagne Total- Uddannelse 1.prioritet incl.standby

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 97 af 27/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14 Notat Dimittendledighed, szoom Tabellerne viser opgørelser over dimittendledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) for udvalgte videregående uddannelser fordelt på udbudsniveau. Tallene er opgjort

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Ansøgninger og tilbud om optagelse

Ansøgninger og tilbud om optagelse og tilbud om 2011-2013 Opgjort 29. juli 2013 2011 2012 2013 Hovedområde / sområde Arts 22205 Arabisk og islamstudier (sommer- og vinterstart) 98 35 107 35 156 46 31.4 31.4 22210 Brasilianske studier 54

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

Bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Parametre Målbare standard Godkendt kommentar af Optag BA Der skal optages mindst 50 studerende årligt Dekan Optag KA Der skal optages mindst 25 studerende årligt

Læs mere

Færdiguddannede Kandidater

Færdiguddannede Kandidater 1 Færdiguddannede Kandidater Undersøgelse af karakter på Syddansk Universitet Færdiguddannede Kandidater i perioden 1.okt 2006-1.okt 2007 af alle karakterer opnået på kandidatstudiet Samlet oversigt SDU,

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 27. Februar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) UDKAST af 5. november 2015 Sagsnr. 15/030054 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) 1 I bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2015

Læs mere

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Fakultet/Faggruppe/Studieretning Uddannelsesniveau Kvinder Mænd Hovedtotal Det Teologiske Fakultet 455 308 763 Afrikaområdestudier

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2013 30.09.2014 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi 0 1 1 8 26 15 14 65 8,2 0 7 7 10 12 12 12 Arabisk

Læs mere

2. I 19, stk. 1, indsættes efter»jf. 3, stk. 1«:», og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. 3, stk. 3«.

2. I 19, stk. 1, indsættes efter»jf. 3, stk. 1«:», og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. 3, stk. 3«. UDKAST af 5. november 2015 Bekendtgørelse om adgang til ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 1 I bekendtgørelse nr. 253 af 13. marts

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal År Bachelor AR Institut for Kultur

Læs mere

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns. KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE 01-10-2011 Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.alder Total Antal Stud. Biovidenskabelige Fakultet 25,6 2.462

Læs mere

ADGANGSKRAV for Datalogi og Kommunikation

ADGANGSKRAV for Datalogi og Kommunikation ADGANGSKRAV for og Kommunikation CAND.SCIENT. ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Adgangskrav 1.1 Retskrav Har du gennemført en Humanistisk-teknologisk eller Naturvidenskabelig bacheloruddannelse på RUC i og Kommunikation,

Læs mere

Optagelsesstatistik 2013

Optagelsesstatistik 2013 Optagelsesstatistik 2013 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.276 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Januar 2019 Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Generelt om uddannelsen Sygeplejersker uddannes på landets professionshøjskoler 1. Man kan uddanne sig til sygeplejerske 23 steder i Danmark fra Rønne til

Læs mere

Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter

Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Det Humanistiske Fakultet Digitalt design IT, æstetik og interaktion 0 0 1 2 17 5 8 33 8,3 2,0 7,0 7,0 10,0 12,0 Dramaturgi 0 1 0 7 11 13 2 34 7,6 0,0 7,0 7,0 10,0 12,0 Engelsk 0 1 3 10 12 12 6 44 7,3

Læs mere

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 Juli 2010 Kristian Grundvad Kvist Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Udvikling 2010 til 2016

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Udvikling 2010 til 2016 O:\FA_REGIST\Statistik\Studietal til universitetsledelsen\\1 Oktober \Bestand og produktion\til mails\bestand_0110_2010_ under fane Pivot_2010_ Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1.

Læs mere

Optag 2011 Kandidatuddannelsen, civilingeniør

Optag 2011 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Optag 211 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Profil af de optagne Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 14. Januar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Rekord mange tilbydes studieplads på Syddansk Universitet ultimo juli 2011

Rekord mange tilbydes studieplads på Syddansk Universitet ultimo juli 2011 Rekord mange tilbydes studieplads på Syddansk Universitet ultimo juli 2011 Ultimo juli 2011 har rekord mange unge fået tilbud om optagelse på en bacheloruddannelse ved et af landets 8 universiteter. Ikke

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2012

Ansøgningsstatistik 2012 Ansøgningsstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 22.536 ansøgninger, fordelt

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Nordjylland har i de sidste 8 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Åbent Hus Kandidat Tilvalg/ Sidefag

Åbent Hus Kandidat Tilvalg/ Sidefag Åbent Hus Kandidat Tilvalg/ Sidefag SDU Odense 6. februar kl. 12.30-16.30 CAND. Program1 Oplæg, der giver overblik og inspiration Bliv klar til fremtidens jobmarked Oplæg kl. 13.15-13.45 Lokale U24 Den

Læs mere

Optagelsesstatistik 2012

Optagelsesstatistik 2012 Optagelsesstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 6.602 personer der har fået

Læs mere