VÆLG DIN EGEN VEJ. start her >

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆLG DIN EGEN VEJ. start her >"

Transkript

1 2011 VÆLG DIN EGEN VEJ start her > STX-Gymnasieuddannelsen

2 indhold Praktiske oplysninger om Kolding Gymnasium... 4 Studentereksamen på Kolding Gymnasium... 5 Hvorfor vælge gymnasiet?... 6 Generelt om gymnasieuddannelsen... 7 Obligatoriske fag... 8 Obligatoriske valg... 9 Valg i efteråret i 1g eller 4 fremmedsprog Studieretninger: Naturvidenskabelige studieretninger 1) Biologi og Kemi ) Kemi og Matematik ) Fysik og Matematik Samfundsfaglige studieretninger 4) Matematik og Samfundsfag ) Samfundsfag og Engelsk Humanistiske studieretninger 6) Tysk og Engelsk ) Spansk og Engelsk ) Græsk og Latin Musisk-kreativ studieretning 9) Musik og Engelsk KG er andet end undervisning

3 din fremtid starter på KOLDING GYMNASIUM Når du bliver elev på KG, bliver du en del af et spændende skolefællesskab, uanset hvilken uddannelse du vælger. På KG får du de bedste muligheder for at tage en uddannelse, som ruster dig til fremtiden og din videre uddannelse, samtidig med at du kan udvikle dig personligt. På KG har vi en lang og rig tradition for at kombinere det faglige fællesskab med det sociale. Uanset hvilken uddannelse du vælger hos os, kan du vælge mellem en mangfoldighed af fag på det niveau, der passer til dig og dine behov lige fra naturvidenskabelige fag til sprog og kreative fag som design og musik. I frikvartererne og efter skoletid har du også mulighed for at være med enten som initiativtager eller blot som almindelig deltager i et hav af aktiviteter som elevråd, festudvalg, frivillig idræt og meget mere. mulighederne er mange valget er dit I denne folder kan du læse mere om STX-uddannelsen, men på KG udbyder vi også den 2-årige HF og den internationale studentereksamen, IB (International Baccalaureate) læs mere om disse uddannelser nedenfor. HF HF er en 2-årig ungdomsuddannelse til dig, der har gået i 10. klasse, eller som har været ude af uddannelsessystemet i en periode. På HF er de store obligatoriske fag Dansk og Engelsk, og så er de naturvidenskabelige fag (Geografi, Kemi og Biologi) og de samfundsvidenskabelige fag (Historie, Samfundsfag og Religion) samlet i hver sin fagpakke. Derudover har du gode muligheder for at sammensætte din uddannelse efter dine egne behov ud fra KG s brede udbud af valgfag. Du kan læse mere om HF i en anden folder, som du kan få på skolen. IB IB er den internationale studentereksamen (International Baccalaureate), hvor al undervisning bortset fra Dansk foregår på engelsk. På KG starter IB-uddannelsen med et forberedende år (pre-ib), der svarer til en 1.g i det almene gymnasium blot på engelsk. Derefter følger den egentlige IB-uddannelse, hvor du i to år følger fag fra 6 forskellige faggrupper, som sikrer dig en fagligt stærk uddannelse både i bredden og i dybden. Med sit internationale præg har uddannelsen naturligvis også fokus på den vide verden og interkulturel forståelse, og uddannelsen er adgangsgivende til de fleste udenlandske universiteter. 3

4 KG er et fedt sted. Jeg elsker det store antal af kulturer, som er samlet på ét sted, og jeg elsker det gode samvær eleverne imellem PRAKTISKE OPLYSNINGER Rektor: Momme Mailund Vicerektor: Svend Poulsen Uddannelsesledere: Hanne Dittmer (STX), Janne Toftgaard (HF), Mel Malone (IB-koordinator) Studievejledere: Hanne Marie Hansen, Peter Høtbjerg Nielsen, Ritt Sønnichsen, Mette Bækgaard, Mette Lau Deichmann. Telefonnumre: Ekspedition med omstilling til: rektor vicerektor uddannelseslederne studievejlederne Fax Postgiro nr Hjemmeside: OrienteringsmødeR på KG: Tirsdag den 18. januar 2011 kl : STX, HF og IB. Lørdag den 22. januar 2011 kl : STX, HF og IB. 4

5 STX-eksamen på KOLDING GYMNASIUM Du kan i dette hæfte se, hvordan STX, den almene studentereksamen, er bygget op, og hvilke fag der indgår i de 9 STX- studieretninger. Du får også et lille indtryk af livet på skolen med dens mange muligheder tjek også skolens hjemmeside, De obligatoriske fag på STX giver sammen med de tre studieretningsfag og valgfagene en sammenhængende uddannelse, som både går i dybden og i bredden. Det første halve års grundforløb skaber en god overgang fra grundskolen og giver dig gode muligheder for at træffe det endelige valg af studieretning, hvor du kan give din uddannelse den toning, der passer dig bedst. Med en STX får man en studieforberedende og almendannende uddannelse med de bedste muligheder og forudsætninger for at læse videre på en lang, mellemlang eller kort videregående uddannelse, uanset om du interesserer dig for naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog eller de musisk-kreative fag. På Kolding Gymnasium vil du møde et spændende og internationalt studiemiljø, hvor der er et godt socialt fællesskab mellem skolens tre uddannelser STX, HF og IB, den internationale studentereksamen. Kolding Gymnasium har en vision om at være en skole, hvor det er sjovt, udfordrende og udviklende at være elev og medarbejder. Hvis du vil være en del af den vision, så tænk STX på Kolding Gymnasium ind i dine fremtidsplaner. Ved vores orienteringsmøder tirsdag den 18. januar 2011 og lørdag den 22. januar 2011 kan du høre mere om STX og de andre uddannelser på skolen samt de forskellige aktiviteter på skolen. Momme Mailund Rektor 5

6 Hvorfor vælge gymnasiet Det almene gymnasium (STX) vælges i dag af næsten 40 % af en ungdomsårgang. Du får et stort udbud af fag og herunder også kreative fag som Idræt og Musik/Billedkunst/Dramatik eller Mediefag. Du får mulighed for at vælge fagene på forskellige niveauer og for alle fags vedkommende også op på det højeste niveau. Du kan altså anvende en almen studentereksamen til en hvilken som helst videregående uddannelse. Desuden får du på gymnasiet et spændende og personligt udviklende uddannelsesmiljø. Det almene gymnasium har en lang og rig tradition for at kombinere det faglige fællesskab med det sociale. Tre år i det almene gymnasium byder på de bedst tænkelige muligheder for, at du kan udvikle din viden, dine intellektuelle færdigheder og dine kreative evner. Du vil blive bedre til at forholde dig selvstændigt og kritisk og til at arbejde sammen med andre i demokratiske og inspirerende processer. 6

7 GENERELT OM UDDANNELSEN Gymnasieuddannelsen er et 3-årigt forløb. Det består af et grundforløb på et halvt år og et studieretningsforløb på to et halvt år. Før du begynder på gymnasiet, skal du angive, hvilken studieretning du gerne vil gå på. Hvad er en studieretning? En studieretning er en pakke af fag, der kan arbejde tæt sammen, så dit faglige udbytte bliver så godt som muligt. De fag, der indgår i den pakke, kaldes studieretningsfag. og på kan du læse mere om Kolding Gymnasium. På skal du udfylde et ansøgningsskema. Gymnasiale niveauer: A, B, C Gymnasiets fag findes på tre niveauer: A, B og C. Normalt er et A-niveau 3-årigt, et B-niveau er 2-årigt, og et C-niveau er 1-årigt. Du skal have mindst 4 A-fag, 3 B-fag og 7 C-fag. B- og C-kravene kan dog mindskes til gengæld for flere B- eller A-niveauer. Obligatoriske fag og valgfag Studieretningsfagene er kun en del af de fag, du skal have. Der er også obligatoriske fag og øvrige fag, der skal vælges. De obligatoriske fag er de fag, alle skal have f.eks. Dansk og Historie. At vælge studieretning Når du vælger studieretning, skal du tænke over, hvor du har dine interesser og dine fagligt stærke sider. Det er det bedste udgangspunkt for et rigtigt valg. Optagelse i gymnasiet For at have krav på optagelse på studentereksamen (STX) skal du opfylde følgende betingelser: Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler. Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du have aflagt prøve. Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og må ikke være indstillet til optagelsesprøve af skolen eller UU-vejlederen. I planen skal nævnes mindst et uddannelsesønske sammen med ønske om a) studieretning, b) 2. fremmedsprog og c) et kunstnerisk fag. Du kan læse mere detaljeret om optagelse på Vær opmærksom på at en studentereksamen kvalificerer til langt de fleste videregående uddannelser uanset valg af studieretning at optagelse på nogle videregående uddannelser kræver, at du har haft visse fag på bestemte niveauer at du kan opfylde disse krav gennem valg af studieretning og gennem dine individuelle valgfag. Obligatoriske valg ved optagelsen Der er 3 valg, der er obligatoriske i forbindelse med optagelsen. Alle skal således - afgive et foreløbigt ønske om studieretning - vælge et kunstnerisk fag - vælge et 2. fremmedsprog, enten et sprog, du har haft i mindst 2 år i folkeskolen (fortsættersprog), eller et begyndersprog, du ikke har haft tidligere. 7

8 Obligatoriske fag i alle Studieretninger 1. år 2. år 3. år Dansk A Historie A Engelsk B 2. fr. sprog B/A Idræt C Matematik C Samfundsfag C Kunstnerisk fag C Oldtidskundskab C* Religion C* Fysik C Bio/kemi/natgeo C Bio/kemi/natgeo C Naturv. grundforløb Naturvidenskabeligt B-fag Alm. sprogforståelse KG har på forhånd fastlagt, om det er Biologi C, Kemi C eller Naturgeografi C, der indgår i de forskellige studieretninger. I nogle studieretninger placeres Oldtidskundskab C i 2g og Religion C i 3g. 8

9 Obligatoriske valg i alle Studieretninger Valg af studieretning Der er 9 studieretninger at vælge imellem, se side Valg af kunstnerisk fag Billedkunst C Mediefag C Dramatik C Musik C Valg af 2. fremmedsprog Tysk fortsætter B Fransk fortsætter B Spansk begynder B* Fransk begynder B* Spansk begynder A Fransk begynder A * Spansk B/Fransk B (begynder) er kun mulig i studieretningerne 2 og 3 med Fysik A/Kemi A. I tre studieretninger giver nogle af valgene sig selv. I studieretning 6 (Tysk/Engelsk) er 2. fremmedsprog således Tysk. I studieretning 7 (Spansk/Engelsk) er 2. fremmedsprog således Spansk. I studieretning 9 (Musik/Engelsk) er det kunstneriske fag således Musik. Du kommer til at gå i samme klasse i de obligatoriske fag og i studieretningsfagene. Det giver sammenhæng i uddannelsen, fordi det giver fagene de bedste muligheder for at samarbejde. I valgfagene kommer du til at gå på andre hold. her er plads til forskellighed, og vores etniske repræsentation giver skolen et specielt kick af udsyn, globalisering og solidaritet 9

10 valg i efteråret i 1.g Efter at du har lært gymnasiets fag lidt bedre at kende, skal du afgive endeligt valg af studieretning. Det er med andre ord muligt at ændre det foreløbigt tilkendegivne ønske. Samtidig hermed skal der afgives en foreløbig tilkendegivelse af, hvilke valgfag du ønsker i 3.g. Bemærk, at et valgfag på A-niveau forudsætter, at du har eller har haft faget på B-niveau, og et valgfag på B-niveau forudsætter, at du har eller har haft faget på C-niveau. Endeligt valg af studieretning Der er 9 studieretninger af vælge imellem, se side Valgfagene på KG A B C Billedkunst Biologi x x Design x Dramatik x x Engelsk x Filosofi x Fysik x x Idræt x Kemi x x Latin x Matematik x x Mediefag x x Musik x x Naturgeografi x Psykologi x* x Religion x Samfundsfag x** x Tysk fortsætter (2. fr. sprog) x *Psykologi B kun i studieretningerne 6 og 7. **Samfundsfag A forudsætter Matematik på B-niveau 10

11 Særlig mulighed for at få 3 eller 4 fremmedsprog Særlig mulighed for at få 3 eller 4 fremmedsprog I de to sproglige studieretninger, Tysk/Engelsk og Spansk/Engelsk, er det muligt som valgfag at vælge følgende B-fag som 3. fremmedsprog (der dækker både C- og B-niveau) Kravet om det naturvidenskabelige B-fag falder da væk, og der kan således vælges et andet B-fag se også beskrivelserne i studieretningerne Tysk/Engelsk og Spansk/Engelsk. Studieretning 8, Græsk/Latin, har fire fremmedsprog i sig på forhånd. Fransk B (fortsætter eller begynder) Latin B Spansk B, begynder (ikke i spansk-studieretningen) Tysk B, fortsætter (ikke i tysk-studieretningen) Valg i efteråret i 2.g I efteråret i 2.g skal valgfagsønskerne afgives endeligt, og i de ikke-naturvidenskabelige studieretninger skal der også vælges ét naturvidenskabeligt B-fag. I forlængelse heraf er det også muligt at få et 4. fremmedsprog, Latin C. endeligt Valg af valgfag Se valgfagsoversigten på side 10 Valg af naturvidenskabeligt b-fag Biologi B Kemi B Fysik B Naturgeografi B 11

12 Studieretning 1 Naturvidenskabelig biologi & kemi Biologi A Kemi B Matematik B Dansk A Historie A Engelsk B 2. fr. sprog B/A Idræt C Samfundsfag C Kunstnerisk fag C Oldtidskundskab C Religion C Fysik C Naturv. grundforløb Alm. sprogforståelse 1 nyt C-niveau-fag eller C-fag løftet til B eller B-fag løftet til A B-fag løftet til A * men kun hvis 2. fremmedsprog er B-niveau 1. år 2. år 3. år Studieretningsfag Obligatoriske Valgfag 1 Valgfag 2* 12

13 Område Kemi og biologi danner tilsammen rammen om den levende verden. Teori, feltarbejde og eksperimenter kombineres, så du får indsigt i og forståelse for emner som bioteknologi, genteknologi og lægemidler. 2. fr.sprog B / A Du skal vælge et 2. fremmedsprog, enten et fortsættersprog Tysk B eller Fransk B, som læses i 1. og 2. g, eller et begyndersprog Fransk A eller Spansk A, som læses alle 3 år. Kompetence Studieretningen giver især en solid basis for videregående uddannelser inden for biologi, kemi og en lang række andre tekniske og naturvidenskabelige videregående uddannelser. Elevprofil Du interesserer dig for problemstillinger inden for biologi og kemi og kan lide at arbejde teoretisk og eksperimentelt med fagene. Valgfag 1 Du skal vælge enten et C-niveau-fag fra valgfagslisten s. 10 eller vælge at løfte et af dine eksisterende fag til et højere niveau. Valgfag 2 * Hvis du har valgt et 2. fremmedsprog B, skal du løfte et af dine eksisterende fag til et A-niveau. Har du valgt et begyndersprog A, er der kun ét valgfag. Matematik B Er det fag, skolen udbyder som 3. studieretningsfag. Hvornår skal du vælge? - se side Kunstnerisk fag Du skal vælge ét af fagene Billedkunst, Dramatik, Mediefag eller Musik. 13

14 Studieretning 2 Naturvidenskabelig kemi & matematik Matematik A Kemi A Fysik B Dansk A Historie A Engelsk B 2. fr. sprog B/A Idræt C Samfundsfag C Kunstnerisk fag C Oldtidskundskab C Religion C Biologi C Naturv. grundforløb Alm. sprogforståelse 1 nyt C-niveau-fag eller C-fag løftet til B eller B-fag løftet til A * men kun hvis 2. fremmedsprog er B-niveau 1. år 2. år 3. år Studieretningsfag Obligatoriske Valgfag * 14

15 Område Kemi handler om stoffers opbygning og omsætning. Dette er grundlaget for hele vores fysiske omverden. Kombinationen af kemi og matematik giver dig mulighed for at forstå meget af din omverden. Kompetence Studieretningen giver adgang til næsten alle tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, som kan tages i Danmark. Elevprofil Du kan lide at arbejde med matematik og naturvidenskabelige fag. Du kan lide at løse problemer og er interesseret i at lave laboratorieforsøg. Fysik B Er det fag, skolen udbyder som 3. studieretningsfag. 2. fr.sprog B / A Du skal vælge et 2. fremmedsprog, enten et fortsættersprog Tysk B eller Fransk B, som læses i 1. og 2. g, eller et begyndersprog Spansk B eller Fransk B, som læses i 1. og 2. g, eller et begyndersprog Fransk A eller Spansk A, som læses alle 3 år. Valgfag * Hvis du har valgt et 2. fremmedsprog B, skal du vælge enten et C-niveau-fag fra valgfagslisten s. 10 eller vælge at løfte et af dine eksisterende fag til et højere niveau. Har du valgt et begyndersprog A, er der ikke flere valg. Hvornår skal du vælge? - se side Kunstnerisk fag Du skal vælge ét af fagene Billedkunst, Dramatik, Mediefag eller Musik. 15

16 Studieretning 3 Naturvidenskabelig Fysik & matematik Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Historie A Engelsk B 2. fr. sprog B/A Idræt C Samfundsfag C Kunstnerisk fag C Oldtidskundskab C Religion C Biologi C Naturv. grundforløb Alm. sprogforståelse 1 nyt C-niveau-fag eller C-fag løftet til B eller B-fag løftet til A * men kun hvis 2. fremmedsprog er B-niveau 1. år 2. år 3. år Studieretningsfag Obligatoriske Valgfag * 16

17 Område Du vælger denne studieretning, hvis du interesserer dig for fysikkens fænomener og matematikkens mange muligheder. Kompetence Studieretningen giver adgang til næsten alle tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, som kan tages i Danmark. Elevprofil Du kan lide at arbejde med matematik og naturvidenskabelige fag. Du er vild med at løse problemer og er interesseret i at lave laboratorieforsøg. 2. fr.sprog B / A Du skal vælge et 2. fremmedsprog, enten et fortsættersprog Tysk B eller Fransk B, som læses i 1. og 2. g, eller et begyndersprog Spansk B eller Fransk B, som læses i 1. og 2. g, eller et begyndersprog Fransk A eller Spansk A, som læses alle 3 år. Valgfag * Hvis du har valgt et 2. fremmedsprog B, skal du vælge enten et C-niveau-fag fra valgfagslisten s. 10 eller vælge et løfte et af dine eksisterende fag til et højere niveau. Har du valgt et begyndersprog A, er der ikke flere valg. Kemi B Er det fag, skolen udbyder som 3. studieretningsfag. Hvornår skal du vælge? - se side Kunstnerisk fag Du skal vælge ét af fagene Billedkunst, Dramatik, Mediefag eller Musik. 17

18 Studieretning 4 samfundsvidenskabelig matematik & samfundsfag 1. år 2. år 3. år Studieretningsfag Matematik A Samfundsfag A Naturgeografi C * Obligatoriske Dansk A Historie A Engelsk B 2. fr. sprog B/A Idræt C Kunstnerisk fag C Oldtidskundskab C Religion C Fysik C * Kemi C Naturv. grundforløb Alm. sprogforståelse Valgfag ** 1 nyt C-niveau-fag eller C-fag løftet til B eller B-fag løftet til A *Et af de tre naturvidenskabelige fag skal hæves til B-niveau. ** Kun hvis 2. fremmedsprog er B-niveau 18

19 Område Få større viden om den verden, vi lever i. Tag aktivt stilling til din tilværelse, og forstå de politiske og økonomiske konsekvenser af, hvad politikerne gør - eller ikke gør! Kompetence Studieretningen giver især en solid basis for videregående uddannelser inden for det samfundsfaglige område, økonomiske studier og jura. Elevprofil Du interesserer dig for samfundsmæssige forhold og kan lide at arbejde med matematik. Naturgeografi C Er det fag, skolen udbyder som 3. studieretningsfag. Naturvid. B-fag Du skal vælge ét af fagene Fysik, Kemi eller Naturgeografi på B-niveau. 2. fr.sprog B / A Du skal vælge et 2. fremmedsprog, enten et fortsættersprog Tysk B eller Fransk B, som læses i 1. og 2. g, eller et begyndersprog Fransk A eller Spansk A, som læses alle 3 år. Valgfag * Hvis du har valgt et 2. fremmedsprog B, skal du vælge enten et C-niveau-fag fra valgfagslisten s. 10 eller vælge at løfte et af dine eksisterende fag til et højere niveau. Har du valgt et begyndersprog A, er der ikke flere valg. Kunstnerisk fag Du skal vælge ét af fagene Billedkunst, Dramatik, Mediefag eller Musik. Hvornår skal du vælge? - se side

20 Studieretning 5 samfundsvidenskabelig samfundsfag & engelsk 1. år 2. år 3. år Studieretningsfag Samfundsfag A Engelsk A Matematik B Obligatoriske Dansk A Historie A 2. fr. sprog B/A Idræt C Kunstnerisk fag C Oldtidskundskab C Religion C Fysik C Biologi C * Kemi C Naturv. grundforløb Alm. sprogforståelse Valgfag ** 1 nyt C-niveau-fag eller C-fag løftet til B eller B-fag løftet til A *Et af de tre naturvidenskabelige fag skal hæves til B-niveau. ** men kun hvis 2. fremmedsprog er B-niveau 20

21 Område Denne studieretning giver dig et godt indblik i samfundets indretning og samspillet mellem det enkelte menneskes hverdagsliv og de samfundsmæssige forhold. 2. fr.sprog B / A Du skal vælge et 2. fremmedsprog, enten et fortsættersprog Tysk B eller Fransk B, som læses i 1. og 2. g, eller et begyndersprog Fransk A eller Spansk A, som læses alle 3 år. Kompetence Studieretningen peger frem mod de videregående uddannelser, der beskæftiger sig med samfund, politik og sammenhængen mellem menneske og samfund. Elevprofil Du er interesseret i samfund, politik og samfundets betydning for menneskers livsvilkår på nationalt og internationalt plan. Valgfag * Hvis du har valgt et 2. fremmedsprog B, skal du vælge enten et C-niveau-fag fra valgfagslisten s. 10 eller vælge at løfte et af dine eksisterende fag til et højere niveau. Har du valgt et begyndersprog A, er der ikke flere valg. Hvornår skal du vælge? - se side Matematik B Er fast 3. studieretningsfag. Kunstnerisk fag Du skal vælge ét af fagene Billedkunst, Dramatik, Mediefag eller Musik. Naturvid. B-fag Du skal vælge ét af fagene Fysik, Biologi eller Naturgeografi på B-niveau. 21

22 Studieretning 6 humanistisk tysk & engelsk 1. år 2. år 3. år Studieretningsfag Engelsk A Tysk A Samfundsfag B Obligatoriske Dansk A Historie A Idræt C Matematik C Kunstnerisk fag C Oldtidskundskab C Religion C Fysik C Biologi C * Naturgeografi C Naturv. grundforløb Alm. sprogforståelse Valgfag 1 B-fag løftet til A eller C-fag løftet til B Valgfag 2 1 nyt C-niveau-fag eller C-fag løftet til B *Et af de tre naturvidenskabelige fag skal hæves til B-niveau. 22

23 Område Denne studieretning giver dig gode kvalifikationer i to af Europas hovedsprog og et indblik i to af de vigtigste kulturer på europæisk og globalt plan. Kompetence Studieretningen peger frem mod de videregående uddannelser, der beskæftiger sig med sprog og kultur. Elevprofil Du er interesseret i sprog og kultur. Du kan lide at arbejde med engelsk og tysk sprog, litteratur og kultur. Samfundsfag B Er det fag, skolen udbyder som 3. studieretningsfag. Kunstnerisk fag Du skal vælge ét af fagene Billedkunst, Dramatik, Mediefag eller Musik. Valgfag 2 Du skal løfte et af dine eksisterende fag til et højere niveau. Bemærk De valg, der nævnes ovenfor, kan kombineres til at få Latin på B-niveau eller Fransk fortsættersprog på B-niveau eller Spansk eller Fransk begyndersprog på B-niveau eller Psykologi på B-niveau. Hvis du har 3 fremmedsprog, kan du vælge matematik B i stedet for et naturvidenskabeligt B-fag. Vælger du et 3. fremmedsprog, jfr. ovenstående, er det muligt at erstatte det naturvidenskabelige B-fag/Matematik B med Latin C som 4. fremmedsprog. Derudover skal du løfte et af dine eksisterende fag til et højere niveau. Den samlede uddannelsestid bliver hermed lidt højere end normalt. Hvornår skal du vælge? - se side Naturvid. B-fag Du skal vælge ét af fagene Fysik, Biologi eller Naturgeografi på B-niveau. Valgfag 1 Du skal vælge enten et C-niveau-fag fra valgfagslisten s. 10 eller vælge at løfte et af dine eksisterende fag til et højere niveau. 23

24 Studieretning 7 humanistisk spansk & engelsk 1. år 2. år 3. år Studieretningsfag Engelsk A Spansk A Samfundsfag B Obligatoriske Dansk A Historie A Idræt C Matematik C Kunstnerisk fag C Oldtidskundskab C Religion C Fysik C Biologi C * Naturgeografi C Naturv. grundforløb Alm. sprogforståelse Valgfag 1 B-fag løftet til A eller C-fag løftet til B Valgfag 2 1 nyt C-niveau-fag eller C-fag løftet til B *Et af de tre naturvidenskabelige fag skal hæves til B-niveau. 24

25 Område Denne studieretning giver dig gode kvalifikationer i to verdenssprog og et indblik i to meget vigtige kulturer på europæisk og globalt plan. Valgfag 1 Du skal vælge enten et C-niveau-fag fra valgfagslisten s. 10 eller vælge at løfte et af dine eksisterende fag til et højere niveau. Kompetence Studieretningen peger frem mod de videregående uddannelser, der beskæftiger sig med sprog og kultur. Valgfag 2 Du skal løfte et af dine eksisterende fag til et højere niveau. Elevprofil Du er interesseret i sprog og kultur. Du kan lide at arbejde med engelsk og spansk sprog, litteratur og kultur. Samfundsfag B Er det fag, skolen udbyder som 3. studieretningsfag. Kunstnerisk fag Du skal vælge ét af fagene Billedkunst, Dramatik, Mediefag eller Musik. Naturvid. B-fag Du skal vælge ét af fagene Fysik, Biologi eller Naturgeografi på B-niveau. Bemærk De valg, der nævnes ovenfor, kan kombineres til at få Latin på B-niveau eller tysk eller fransk fortsættersprog på B-niveau eller fransk begyndersprog på B-niveau eller psykologi på B-niveau. Hvis du har 3 fremmedsprog, kan du vælge Matematik B i stedet for et naturvidenskabeligt B-fag. Vælger du et 3. fremmedsprog, jfr. ovenstående, er det muligt at erstatte det naturvidenskabelige B-fag/Matematik B med Latin C som 4. fremmedsprog. Derudover skal du løfte et af dine eksisterende fag til et højere niveau. Den samlede uddannelsestid bliver hermed lidt højere end normalt. Hvornår skal du vælge? - se side

26 Studieretning 8 humanistisk græsk & latin Græsk A Latin A Dansk A Historie A Engelsk B 2. fr. sprog B/A Idræt C Matematik C Samfundsfag C Kunstnerisk fag C Oldtidskundskab C Religion C Fysik C Biologi C Naturgeografi C Naturv. grundforløb Alm. sprogforståelse C-fag løftet til B eller B-fag løftet til A * men kun hvis 2. fremmedsprog er B-niveau 1. år 2. år 3. år Studieretningsfag Obligatoriske indgår i græsk Valgfag * 26

27 Område Klassikerstudieretningen lærer dig om europæisk sprog og kultur fra begyndelsen. Du får ved at lære græsk og latin et førstehåndsindblik i europæisk kultur og en nøgle til at se sammenhængen mellem de europæiske sprog. Kunstnerisk fag Du skal vælge ét af fagene Billedkunst, Dramatik, Mediefag eller Musik. Naturvid. B-fag Der er ikke krav om et naturvidenskabeligt B-fag. Kompetence Studieretningen giver dig arbejdsmetoder som basis for de videregående uddannelser, især inden for humanistisk/sproglige uddannelser, men også inden for andre fagområder. Elevprofil Du interesserer dig for sprog, litteratur, filosofi, historie, kunst/arkæologi og har lyst til at lære noget grundlæggende om europæisk identitet. Valgfag * Hvis du har valgt et 2. fremmedsprog B, skal du løfte et af dine eksisterende fag til et højere niveau. Har du valgt et begyndersprog A, er der ikke flere valg. Hvornår skal du vælge? - se side Der er ikke noget 3. studieretningsfag. 27

28 Studieretning 9 Musisk/kreativ musik & engelsk 1. år 2. år 3. år Studieretningsfag Engelsk A Musik B Dramatik C Obligatoriske Dansk A Historie A 2. fr. sprog B/A Idræt C Matematik C Samfundsfag C Oldtidskundskab C Religion C Fysik C Biologi C * Naturgeografi C Naturv. grundforløb Alm. sprogforståelse Valgfag 1 ** B-fag løftet til A Valgfag 2 C-fag løftet til B eller B-fag løftet til A *Et af de tre naturvidenskabelige fag skal hæves til B-niveau. ** men kun hvis 2. fremmedsprog er B-niveau 28

29 Område Interesserer du dig for sprog og kultur, og vil du samtidig gerne arbejde med musik, kan denne studieretning give dig forudsætninger og inspiration på højt niveau. 2. fr.sprog B / A Du skal vælge et 2. fremmedsprog, enten et fortsættersprog Tysk B eller Fransk B, som læses i 1. og 2. g, eller et begyndersprog Fransk A eller Spansk A, som læses alle 3 år. Kompetence Studieretningen giver en solid basis for videregående uddannelser inden for de humanistiske områder. Valgfag 1* Hvis du har valgt et 2. fremmedsprog B, skal du løfte et af dine eksisterende fag til et A-niveau. Elevprofil Du kan lide at lytte til forskellig slags musik og spiller eller synger selv. Du kan lide at arbejde med engelsk sprog og kultur. Dramatik C Er det fag, skolen udbyder som 3. studieretningsfag. Kunstnerisk fag Er valgt, idet Musik indgår som studieretningsfag. Har du valgt et begyndersprog A, er der kun ét valgfag: Valgfag 2 Du skal løfte et af dine eksisterende fag til et højere niveau. Hvornår skal du vælge? - se side Naturvid. B-fag Du skal vælge ét af fagene Fysik, Biologi eller Naturgeografi på B-niveau. 29

30 KG ER ANDET END UNDERVISNING... Kulturcafé Morgensamling Fællesarrangementer med musikere, forfattere og politikere Lektiecafé Frivillig idræt og frivillig musik Introtur Festforestilling og Dorotheafest Studieture Svadafester Julerevy Fredagscafé Ekskursioner Idrætsdag 30

31 Kantinen uhmmm... I KG s flotte kantine sørger Gurli, Annette, Malie og Annemette for, at du ikke behøver at sulte, mens du er i skole. Kantinen sælger bl.a. sandwich, flûtes med pålæg, salater, varme retter, diverse drikkevarer, frugt, kage og slik. Skolen har en rigtig god kantine, og det betyder, at der altid er meget liv nede omkring den. Det skaber ligesom en ret hygsom stemning. Nogle gange spilles der også musik, og det er fedt 31

32 Kolding Gymnasium STX HF ib school Orienteringsmøder på Kolding Gymnasium: Tirsdag den 18. januar 2011 kl : STX, HF og IB. Lørdag den 22. januar 2011 kl : STX, HF og IB. Yderligere information: I forbindelse med optagelsen tilbydes individuelle samtaler med en studievejleder. Klik ind på skolens hjemmeside for at se mere om KG: Skovvangen 10, 6000 Kolding Telefon: Telefax:

K o l d i n g G y m n a s i u m

K o l d i n g G y m n a s i u m K o l d i n g G y m n a s i u m HF H F - U D D A N N E L S E N 20101 I N D H O L D Hvorfor vælge hf? side 5 Generelt om hf-uddannelsen side 8 Obligatoriske fag og faggrupper side 8 Valgfag side 10 Skema

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2015 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her >

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her > 2012 VÆLG DIN EGEN VEJ start her > STX-Gymnasieuddannelsen indhold Praktiske oplysninger om Kolding Gymnasium... 4 Studentereksamen på Kolding Gymnasium... 5 Hvorfor vælge gymnasiet?... 6 Generelt om gymnasieuddannelsen...

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2018 STX 13 VELKOMMEN TIL TG Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være. Skolens godt 900 elever og 125 ansatte bidrager i fællesskab til at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG lægger

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2019 STX 13 VELKOMMEN TIL TG TG er et dejligt sted at være. Det er noget, jeg ofte hører fra skolens elever og ansatte, og man mærker det selv, når man færdes på skolen. Selvom vi er en stor skole med

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018 Orienteringsaften mandag den 22. januar kl. 19.30 PÅ Gribskov Gymnasium 2018 hvordan er det at starte på gymnasiet? Det var nervepirrende at blive sendt ud i en klasse med nye mennesker, men lærerne var

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

A M GYMNASIUM G Y E K INFO 2019 Y M U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE

A M GYMNASIUM G Y E K INFO 2019 Y M U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE K E E K D D I I G G Y Y KED GYI IFO 2019 TDETEREKE (TX) IFORTIOHÆFTE 2010-2011 unkensdam Gymnasium TX-gymnasiet i Kolding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er:

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Brønderslev Gymnasium og HF Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Hvad er vigtigt? Dine interesser hvilke fag kan du få? Dine fremtidsdrømme og muligheder Hvad

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

Erhvervsøkonomi SRP. Studieretninger 2019

Erhvervsøkonomi SRP. Studieretninger 2019 A C? B Erhvervsøkonomi RP tudieretninger 2019 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk

Læs mere

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Student 2016 HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING OPTAGELSE: KRAV PÅ OPTAGELSE 9. kl ELLER 10 kl. AFGANGSPRØVE

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

Naturvidenskabelige studieretninger

Naturvidenskabelige studieretninger Naturvidenskabelige studieretninger 1K MATEMATIK A KEMI A FYSIK B ol C Valg C Valg C Valg B: Bk, Bi, Id, Mu, Re, Sa Valg A: EN, FY, Sprog 2g MA A KE A DA A HI A id C bi C re C Fy B En B 1g sa C bk/mu C

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium. Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM

Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium. Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM Program 1. Velkomst og introduktion til skolen ved rektor Trine Rhein-Knudsen 2. Orientering og spørgsmål vedrørende

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb

Læs mere

Velkommen til Svendborg Gymnasium

Velkommen til Svendborg Gymnasium Åbent Hus 2017 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Fremtidens gymnasium/hf skal skabe robuste, rummelige, empatiske og fællesskabsorienterede

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019

PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019 PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019 HUSK: Orienteringsaften mandag den 21. januar kl. 19.00 På www.gribskovgymnasium.dk og vores Facebookside kan du se mere om Gribskov Gymnasium. Gribskov Gymnasium, Østergade

Læs mere

KÆRE BROBYGGER VELKOMMEN TIL TORNBJERG GYMNASIUM!

KÆRE BROBYGGER VELKOMMEN TIL TORNBJERG GYMNASIUM! KÆRE BROBYGGER VELKOMMEN TIL TORNBJERG GYMNASIUM! Vi glæder os til at give dig et indblik i, hvad stx er generelt og på Tornbjerg specielt. Du bliver introduceret til gymnasiets kultur og værdier både

Læs mere

Studieretninger Rungsted Gymnasium

Studieretninger Rungsted Gymnasium Studieretninger 2011-214 Rungsted Gymnasium Inden gymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A Kunstnerisk fag: billedkunst, musik,

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Åbent Hus 2018 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Gymnasiet er den bedste og sikreste adgangsbillet til fremtiden Formålet: ikke

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2017 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2017 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2017 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

2018: Sproglig studieretning: Kultur

2018: Sproglig studieretning: Kultur 18: Sproglig studieretning: Kultur Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Latin C Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb Spansk A 325 Latin C Matematik B 250

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik A, Fysik B og Kemi B Skolen vælger: Biologi eller naturgeografi C Eleven ønsker: Tysk eller fransk fortsættersprog

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en STX på 2 år. Vi starter 2-3 klasser hvert år i august. Da et almindeligt STX-forløb

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

Oversigt studieretninger

Oversigt studieretninger Oversigt studieretninger 2017-18 Fysik A Matematik A Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Engelsk B Biologi C Historie A Idræt C Samfundsfag C Kunstneriske fag C 2. fremmedsprog B * ** *Frit C- eller

Læs mere

Vælg din STUDIERETNING

Vælg din STUDIERETNING Vælg din STUDIERETNING 2017 Tidsplan for dit valg af studieretning Ons-tors uge 36-39 Undervisning i studieretningsfag: - Sproglige studieretninger - Samfundsvidenskabelige studieretninger - Naturvidenskabelige

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Studieretningsudbud 2013

Studieretningsudbud 2013 12. november 2012 Studieretningsudbud 2013 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau, samt et frit

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere