GYMNASIET SORØ AKADEMI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GYMNASIET SORØ AKADEMI"

Transkript

1 GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag 8 Musik 9 Moderne sprog 10 Klassiske sprog 12

2 Kære kommende elev Det materiale, som du har i hånden her, fortæller dig, hvordan en studentereksamen er sammensat på Sorø kademis Skole. Du får både noget overordnet at vide om uddannelsen og en specifik vejledning vedrørende dine valgmuligheder inden for de forskellige studieretninger, som vi udbyder. Vores skole har en klar profil med vægt på naturvidenskab og på moderne og klassiske sprog. Det kan du læse om på de følgende sider; men derudover er der en lang række ting, der gør Sorø kademis Skole til et specielt sted at være. Det vigtigste er, at du virkelig har lyst til at gå i gymnasiet og tage en studentereksamen. Det er det første, som du skal afgøre med dig selv. Gymnasiet har både et studieforberedende og et almendannende sigte. Det betyder blandt andet, at der både bliver lagt vægt på din individuelle præstation og på dét, du kan præstere sammen med andre. Netop fællesskabet har meget at tilbyde dig på Sorø kademis Skole; men det kan du ikke læse dig til i dette materiale! Sorø kademis Skole skal opleves. Vibeke Margrethe Hansen Rektor Gymnasiet - almendannende og studieforberedende De tre år i gymnasiet giver dig en indføring i en bred vifte af problemstillinger, almene og aktuelle, og du tilegner dig en indsigt og nogle kvalifikationer, der vil komme dig til gavn som aktiv borger i et demokratisk samfund. Men du får også en faglig viden og studiekompetencer, så du med en studentereksamen som solid ballast efterfølgende kan gå i gang med en videregående uddannelse. rbejdet i gymnasiet foregår ofte som klasseundervisning og med individuelle arbejdsformer, men gruppearbejde og tværfagligt projektarbejde er også en del af dagligdagen. Netop samarbejdet mellem fagene er sat i centrum i gymnasiet, sådan som det f.eks. kommer til udtryk i bindingen af fag i studieretningerne. På skolens hjemmeside kan du læse mere om studieretningerne og deres indhold. 2

3 Den overordnede struktur Grundforløb og studieretningsforløb De tre år i gymnasiet er delt i et grundforløb på 1 2 år og et studieretningsforløb på år. Studieretningsforløbet består af obligatoriske fag og valgfag. 3 af de obligatoriske fag (i nogle tilfælde kun 2) kombineres til en studieretning. På Sorø kademi kan du vælge mellem 11 studieretninger (se s. 6-12). Klassen undervises normalt samlet undtagen i valgfag, hvor holdene sammensættes på tværs. - - og -niveau Fagene findes på 3 niveauer: -, - og - niveau, hvor er det højeste. Ikke alle fag findes på alle niveauer studieretningsprojekt Du skal have mindst 4 fag på -niveau, normalt 3 på -niveau og 7 på -niveau. I særlige tilfælde kan fordelingen være lidt anderledes. Du skal til 8 afsluttende prøver, og du skal aflevere et studieretningsprojekt, som tager udgangspunkt i et studieretningsfag, som du har på -niveau. Obligatoriske fagniveauer evt. 1 nyt valgfag år studieretningsforløb : Dansk, Historie, 2. fremmedsprog ( ved valg af begyndersprog ) : 2. fremmedsprog ( ved valg af fortsættersprog ), Engelsk : Matematik, Fysik, 2 af fagene iologi, Informationsteknologi, Kemi, Naturgeografi, Kunstnerisk fag, Samfundsfag, Idræt, Religion, Oldtidskundskab desuden løft af fagniveauer til mindst 4 normalt 3 normalt 7 lmen studieforberedelse 1 2 år grundforløb Dansk Historie Engelsk Fremmedsprog Matematik Fysik Kunstnerisk fag Samfundsfag Idræt Naturv. grundforløb lmen sprogforståelse 2. fremmedsprog Du kan vælge at fortsætte med dit fremmedsprog fra folkeskolen - Tysk / Fransk (på mindst -niveau) eller du kan vælge et begyndersprog - Spansk / Fransk / Kinesisk (skal normalt være på -niveau) Under den enkelte studieretning kan du se, hvilket sprogvalg du har. 3 fremmedsprog Studieretning 10 er din mulighed for at vælge en supersproglig retning. Du fortsætter med dit fremmedsprog fra folkeskolen (Tysk) og har desuden begyndersprog, Spansk, som studieretningsfag. I studieretning 11 kombineres de klassiske sprog med 2 moderne sprog i studieretningen. Dine valg - hvad og hvornår? Valg før starten Sammen med din ansøgning skal vi have dit svar på tre vigtige ting: - Vælg et Kunstnerisk fag på - niveau: illedkunst, Dramatik, Mediefag eller Musik - Vælg 2. fremmedsprog (se tekstboks) - Giv et foreløbigt bud på, hvilken studieretning du vil vælge (se s. 6-12) Valg i gymnasietiden: I december i 1.g skal du foretage endeligt valg af studieretning, og du skal vælge dine valgfag. 3

4 Grundforløbet Det er formålet med grundforløbet, som varer fra august til januar, at give dig en god start i gymnasiet. Du kommer i gang med en række kendte fag, men der er også sat tid af til NV / Naturvidenskabeligt grundforløb - med prøve P / lmen sprogforståelse - med prøve T / lmen studieforberedelse Her får du en generel indføring i naturvidenskabelig metode og tankegang, og du får kendskab til nogle redskaber og teknikker, som er fælles for alle sprogfagene. Undervisningen i lmen studieforberedelse, som fortsætter alle 3 år, vil løbende udvikle din evne til at arbejde struktureret og give dig en tværfaglig forståelse af sammenhængen mellem uddannelse, samfund, kultur og natur. Valgfag Efter valg af studieretning skal du foretage yderligere valg for at få et komplet forløb. I beskrivelsen af studieretningerne (s. 6-12) finder du også oplysning om de yderligere valg. Ønsker du et fag på et bestemt niveau, som du ikke kan få på en studieretning - måske fordi den ikke bliver oprettet - vil du ofte kunne klare problemet ved at supplere via valgfag. -niveau iologi Engelsk Fransk F Fysik Kemi Matematik Musik Samfundsfag Tysk F -niveau illedkunst iologi Dramatik Filosofi Fysik Idræt Informationsteknologi Kemi Matematik Mediefag Musik Naturgeografi Psykologi Religion Samfundsfag -niveau stronomi illedkunst iologi Dramatik Erhvervsøkonomi Filosofi Græsk Informationsteknologi Kemi Kinesisk Områdestudium Latin Mediefag Musik Naturgeografi Psykologi Retorik 4

5 Studieretningerne på Sorø kademi Valget af studieretning er vigtigt: Du kommer til at arbejde meget med studieretningsfagene, som også vil lægge op til de tværfaglige projekter. Og det er med udgangspunkt i et af disse fag, du skal lave dit studieretningsprojekt. Fire hovedgrupper eskrivelserne er delt i 4 hovedgrupper: - naturvidenskab s samfundsfag s. 8 - musik s. 9 - sprog (moderne og klassiske) s Opdelingen giver overblik - men læg mærke til, at flere studieretninger omfatter fag fra forskellige hovedgrupper. Grænserne er ikke skarpe. Yderligere valg eskrivelserne af studieretningerne viser hvilke yderligere valg, du har: Nat løft et fag fra -niveau til -niveau OS! Har du valgt begyndersprog som 2.fremmedsprog, skal du normalt bruge dette valg til at løfte sproget til -niveau løft et -niveau til -niveau løft et af fagene Naturgeografi, Informationsteknologi, Kemi, iologi eller Fysik fra -niveau til -niveau vælg et nyt fag på -niveau Yderligere valg Læg også mærke til, at der er i de enkelte studieretninger er plads til de såkaldte valgfag. ntallet af disse valg varierer fra studieretning til studieretning, men de giver dig mulighed for at tilgodese dine personlige interesser. liver studieretningerne til noget? På Sorø kademi udbyder vi i alt 11 studieretninger, og de kan ikke alle oprettes. Men vi vil gerne lade ansøgerne vælge. Skulle din studieretning ikke få tilslutning nok, er vi klar til at rådgive dig om, hvordan du så kan komme tæt på at få dine ønsker opfyldt på en af de studieretninger, der oprettes. 5

6 Da His io NTURVIDENSK Interessen for de naturvidenskabelige studieretninger kan have forskellig baggrund. Måske er du meget sikker på, at du vil gå i dybden med bestemte af de naturvidenskabelige fag, eller måske har du mere mod på at kombinere med sprog, eller Idræt eller Psykologi. Studieretningerne nedenfor imødekommer på forskellig vis disse ønsker: Matematik indgår i kombinationer med naturvidenskabelige fag, og der er mulighed for at supplere med valgfag. 1. Mat Fys - Kem Sprog: Fortsættersprog eller egyndersprog. Naturvidenskab: Fysik, Kemi, Naturgeografi. Matematik Det naturvidenskabelige udgangspunkt kan styrkes ved valg af højere niveauer i fysik eller kemi, men der er også mulighed for at kombinere med sprogfag på -niveau. Endvidere vil der ved det endelige studieretningsvalg til december være mulighed for at vælge Geovidenskab. ST. 1 Fysik Kemi Mat - Fys - Kem Da His Mat Da Da His Hist Mat Mat Fys Kem Eng Spr /F Da His Mat Fys Kem Eng Spr /F Ngo Sam Kunst Idr Rel Old Da Hist Mat Fys Kem Eng Spr /F ST. 2 Valgfag: Du har en fri valgblok til at løfte et fag til -niveau. Hvis Forslag du har til egyndersprog, studieretninger 12/13: skal denne valgblok bruges til at løfte sproget til -niveau, medmindre du vælger at løfte Fysik eller Kemi til -niveau. Derudover har du en fri valgblok til et fag på -niveau. Da Hist Mat Fys Kem io Eng Spr /F Sam Kunst Idr Rel Old iotek - Mat - Fys Da His iotek Mat Da His iotek Mat Fys Eng Spr /F Da His iotek Mat Fys Eng Spr /F Sam Kunst Idr Rel Old 2. Forslag iotek til studieretninger Mat 12/13: - Fys ST. 3 io - Mat - Idr / Psy Sprog: Fortsættersprog eller egyndersprog. egyndersprog afsluttes Da His io på -niveau. Da io Mat Idr / Psy Naturvidenskab: Eng Spr /F ioteknologi, (Kemi og iologi ), Fysik. ST. Da 1 ioteknologi Mat His- Fys - Kem Mat Idr / Psy Eng Spr /F Fys Kem Sam Kunst Rel Old c / Idr Da Matematik His Det nye fag ioteknologi kombinerer fagområderne iologi og Da His Mat Fys Kem Kemi Eng med Spr /F emner inden for genteknologi, sundhed, energi og Da HisFysik Mat Fys Kem teknik. Eng Spr /F Ngo Sam Kunst Idr Rel Old Valgfag: Du har en fri valgblok til et fag på -niveau. ST. 2 iotek - Mat - Fys Da His iotek Mat ST. Da 4 Da Sam His - Hist Mat iotek - Idr iotek / Mat Psy Fys Eng Spr /F Mat Da His iotek Mat Fys Eng Spr /F Sam Kunst Idr Rel Old Da Da His HistSam iotek Mat Fys Eng Spr /F Da His Sam Mat Idr / Psy Eng Spr F Nat Nat Nat ST. 3 Da io - Mat Hist - Idr iotek / Psy Mat Fys Eng Spr /F Sam Kunst Idr Rel Old 6 Da His Sam Mat Idr / Psy Eng Spr F Fys io Ngo Kunst Rel Old / Idr

7 Forslag til studieretninger 12/13: ST. 1 Mat - Fys - Kem 3. io Mat Idr / Psy Da Da His His Mat Mat Fys Kem Sprog: Fortsættersprog eller egyndersprog. Naturvidenskab: Eng Spr /F iologi, Fysik, Kemi. Da His Mat Fys Kem Eng Spr /F Ngo Sam Kunst Idr Rel Old På denne studieretning udbydes iologi og Matematik i kombination ST. 2 iotek iologi - Mat - Fys med enten Idræt eller Psykologi med særligt henblik på behandling af problemstillinger inden for sundhed og miljø. Da Matematik His iotek Mat Da His iotek Mat Fys Valgfag: Eng Spr Du /Fhar en fri valgblok til et -niveau, dog skal denne DaIdræt His / Psykologi iotek Mat Fys blok Eng bruges Spr /Ftil at Samhæve Kunst dit sprog Idrtil -niveau, Rel hvis Old du har egyndersprog. Derudover har du en fri valgblok til et fag på -niveau, Da Hist Geovid Mat hvis du vælger studieretningen med Idræt. ST. 3 Da io - Mat Hist - Idr Geovid / Psy Mat Kem Eng Spr /F Da Da His Hist io Geovid Mat Kem Eng Spr /F Sam Kunst Idr Rel Old Da His io Mat Idr / Psy Eng Spr /F Da His io Mat Idr / Psy Eng Spr /F Fys Kem Sam Kunst Rel Old c / Idr ST. 4 Sam - Mat - Idr / Psy Da His Sam Da His Sam Mat Idr / Psy Eng Spr F Nat Nat Nat Da His Sam Mat Idr / Psy Eng Spr F Fys io Ngo Kunst Rel Old / Idr 7

8 ST. 1 Mat - Fys - Kem SMFUNDSFG Forslag til studieretninger 12/13: Interessen for samfundsfag på -niveau kan parres med matematik på to forskellige niveauer. Da His Mat De to retningers 3 fag toner samfundsfag Da His Mat Fys Kem Eng Spr /F i retning af henholdsvis individ, erhverv Da His Mat Fys Kem Eng Spr /F Ngo Sam eller kommunikation. Kunst Idr Rel Old ST. 2 iotek - Mat - Fys Da His iotek Mat Da His iotek Mat Fys Eng Spr /F Da His iotek Mat Fys Eng Spr /F Sam Kunst Idr Rel Old ST. 3 io - Mat - Idr / Psy Da His io Da His io Mat Idr / Psy Eng Spr /F Da His io Mat Idr / Psy 4. Eng Sam Spr /F Fys Mat Kem Psy Sam / Idr Kunst Rel Old c / Idr Sprog: Fortsættersprog Naturvidenskab: Fysik, iologi, Naturgeografi. ST. 4 Samfundsfag Matematik Idræt / Psykologi Nat Sam - Mat - Idr / Psy På denne samfundsorienterede studieretning udbydes Samfundsfag og Matematik på -niveau i kombination med enten Psykologi eller Idræt. Valgfag: Du har en fri valgblok til et fag på -niveau, og du skal løfte et af fagene Fysik, iologi eller Naturgeografi til -niveau. Da His Sam Da His Sam Mat Idr / Psy Eng Spr F Nat Nat Nat Da His Sam Mat Idr / Psy Eng Spr F Fys io Ngo Kunst Rel Old / Idr Samfundsfag Matematik Erhvervsøkonomi / Informationsteknologi Nat ST. 5 Sam - Mat - Eø / Inf 5. Sam Mat Eø / Inf Sprog: Fortsættersprog Naturvidenskab: Fysik, iologi, Naturgeografi og evt. Informationsteknologi. På denne samfundsorienterede studieretning udbydes Samfundsfag og Matematik på -niveau i kombination med enten Erhvervsøkonomi eller Informationsteknologi. Valgfag: Du skal løfte et af fagene Fysik, iologi, Naturgeografi eller Informationsteknologi til -niveau. Da His Sam Mat Da His Sam Mat / Nat Eng Spr F Nat Nat Nat Da His Sam Mat Eø / Inf Eng Spr F Fys io Ngo Kunst Rel Old Idr 8ST. 6 Mus - Eng - Sam

9 MUSIK Her udbydes en studieretning med Musik, og ønsker du Musik på -niveau, skal du vælge denne studieretning. 6. Mus Eng Sam Sprog: Fortsættersprog Naturvidenskab: Fysik, Kemi, iologi Kunstnerisk fag: Forudsætter valg af Musik. Ønsker du Musik på -niveau, skal du vælge denne studieretning, ST. 5 Sam Musik - Mat - Eø / Inf som lægger op til et tæt samarbejde mel- lem Musik og Engelsk. Da His Engelsk Sam Mat Da His Sam Mat / Nat Eng Spr F Nat Nat Nat Valgfag: Du har en fri valgblok til et fag på -niveau, Da Samfundsfag His Mat Eø / Inf Eng Spr F Fys io Ngo Kunst Rel Old Idr der eventuelt kan anvendes til at løfte Matematik til - niveau. Du skal desuden løfte et af fagene Fysik, iologi Nat ST. 6 Mus - Eng - Sam eller Kemi til -niveau. Da His Mus Eng Da His Mus Eng Sam Spr F Nat Nat Nat Da His Mus Eng Sam Spr F Fys Kem io Mat Rel Old Idr ST. 7 Eng - Sam - Psy / Inf Da His Eng Da His Eng Sam / Nat Spr /F Nat Nat Nat Da His Eng Sam Psy / Inf Spr /F Fys Kem io Mat Kunst Rel Old Idr ST. 8 Tys - Eng - Sam / Me Da His TyF Eng Da His TyF Eng Sam / Me Nat Nat Nat Da His TyF Eng Sam / Me Fys io Ngo Mat Kunst / Sam Rel Old Idr ST. 9 FrF - Eng - Sam / Me Da His FrF Eng Da His FrF Eng Sam / Me Nat Nat Nat Da His FrF Eng Sam / Me Fys io Ngo Mat Kunst / Sam Rel Old Idr ST. 10a Spa - Eng - Sam / Me 9

10 MODERNE SPROG I disse studieretninger lægges der særlig vægt på kulturelle og internationale aspekter: Engelsk på -niveau i kombination med et andet fremmedsprog på mindst -niveau. Studieretning 10b giver mulighed for 3 moderne sprog. ST. 5 Sam - Mat - Eø / Inf 7. Eng Sam Psy / Inf Da His Sam Mat Da His Sam Mat / Nat Sprog: EngFortsættersprog Spr F Nat eller Nat egyndersprog. Nat Da His Sam Mat Eø / InfNaturvidenskab: Eng Spr F Fysik Fys, Kemi io, iologi Ngo og Kunst evt. Informationsteknologi Rel Old Idr. På denne studieretning udbydes Engelsk og Samfundsfag i kombination Engelsk ST. 6 Mus - Eng - Sam med enten Psykologi eller Informationsteknologi. Studieretningen lægger vægt på samfund og individ, især i den engelsksprogede verden. ST. Da 5 Samfundsfag Sam His - Mat Mus - Eø / Eng Inf Da His Mus Eng Sam Valgfag: Spr F Du har en fri valgblok til et fag på -niveau, dog skal denne Nat Nat Nat Da Psykologi His Sam / Mus Eng Mat Sam blok Spr bruges F Fys til at hæve Kem dit sprog io til -niveau, Mat Rel hvis du Old har egyndersprog. Idr Informationsteknologi Da His Sam Mat / Nat Hvis Eng du vælger Spr F at løfte Nat Samfundsfag Nat Nat til -niveau, skal du også hæve Da His Sam Mat Eø / InfMatematik Eng Spr til F-niveau Fys på din io frie -valgblok. Ngo Kunst Endelig Relskal du Old løfte et Idraf ST. 7 Eng Nat - Sam - Psy / Inf fagene Fysik, Kemi, iologi eller Informationsteknologi til -niveau. ST. Da 6 Mus His - Eng Eng- Sam Da His Eng Sam / Nat Spr /F Nat Nat Nat Da His Mus Eng Sam Eng Psy / Inf Spr /F Fys Kem io Mat Kunst Rel Old Idr Da His Mus Eng Sam Spr F Nat Nat Nat Da His Mus Eng Sam Spr F Fys Kem io Mat Rel Old Idr ST. 5 Sam - Mat - Eø / Inf Da His Sam Mat ST. 7 Eng - Sam - Psy / Inf Naturvidenskab: Fysik, iologi, Naturgeografi Da His Sam Mat / Nat Eng Spr F Nat Nat Nat ST. Da 8 Tys His - Eng Sam - Sam Mat / Me Eø / InfKunstnerisk Eng Spr fag: F Forudsætter Fys io valg Ngo af Mediefag, Kunst hvis Rel studieretningen Old Idr Da His Eng med Mediefag ønskes. Da His Eng TyF Sam Eng / Nat Spr /F Nat Nat Nat Da Tysk His Forts. Eng TyF Sam Eng Sam Psy / Inf Me Ønsker Spr Nat /Fdu Tysk Nat Fys på Kem -niveau, Nat io skal du Matvælge Kunst denne Rel studieretning. Old Her Idr ST. 6 Mus - Eng - Sam Da His TyF Eng Sam / Me arbejder Fys du io med to Ngo moderne Mat sprog Kunst / i Sam kombination Rel Old med Samfundsfag Idr Engelsk eller Mediefag. Da His Mus Eng Samfundsfag Da His Mus / Mediefag Eng Sam Valgfag: Spr F Du Nat har en Nat fri valgblok Nat til et fag på -niveau. Derudover har Da His Mus Eng Sam Spr F Fys Kem io Mat Rel Old Idr du en fri valgblok til et fag på -niveau, og du skal desuden løfte et ST. 9 FrF - Eng - Sam / Me ST. Nat 8 Tys - Eng - Sam / Me af fagene Fysik, iologi eller Naturgeografi til -niveau. ST. Da 7 Eng His - Sam FrF- Psy Eng / Inf Da His TyF FrF Eng Sam / Me Nat Nat Nat Da His TyF FrF Eng Sam / Me Nat Nat Nat Da His Eng Fys io Ngo Mat Kunst / Sam Rel Old Idr Da His TyF Eng Sam / Me Fys io Ngo Mat Kunst / Sam Rel Old Idr Da His Eng Sam / Nat Spr /F Nat Nat Nat Da His Eng Sam Psy / Inf Spr /F Fys Kem io Mat Kunst Rel Old Idr ST. 10a Spa - Eng - Sam / Me ST. 9 FrF - Eng - Sam / Me Da His FrF Eng Da His FrF Eng Sam / Me Kunstnerisk Nat Nat fag: Forudsætter Nat valg af Mediefag, hvis studieretningen ST. 8 Tys - Eng - Sam / Me Da His FrF Eng Sam / Me med Fys Mediefag io ønskes. Ngo Mat Kunst / Sam Rel Old Idr Da Fransk His Forts. TyF Eng Ønsker du Fransk Fortsættersprog på -niveau, skal du vælge denne Da His TyF Eng Sam / Me Nat Nat Nat ST. 10a Spa - Eng - Sam / Me studieretning. Her arbejdes sammen med Engelsk kombineret med Da His Engelsk TyF Eng Sam / Me Fys io Ngo Mat Kunst / Sam Rel Old Idr enten Samfundsfag eller Mediefag. Samfundsfag / Mediefag ST. Nat 9 FrF - Eng - Sam / Me 8. TyF Eng Sam / Me Sprog: Forudsætter valg af Tysk Fortsætter 9. FrF Eng Sam / Me Sprog: Forudsætter valg af Fransk Fortsætter. Naturvidenskab: Fysik, iologi, Naturgeografi. Valgfag: Du har en fri valgblok til et fag på -niveau. Derudover har du en fri valgblok til et fag på -niveau, og du skal desuden løfte et af fagene Fysik, iologi eller Naturgeografi til -niveau. Da His FrF Eng Da His FrF Eng Sam / Me Nat Nat Nat Da His FrF Eng Sam / Me Fys io Ngo Mat Kunst / Sam Rel Old Idr 10 ST. 10a Spa - Eng - Sam / Me

11 Spansk eg. Engelsk Samfundsfag / Mediefag Nat 10a. Spa eg Eng Sam / Me Sprog: Forudsætter valg af Spansk. Naturvidenskab: Fysik, iologi, Naturgeografi. Kunstnerisk fag: Forudsætter valg af Mediefag, hvis studieretningen med Mediefag ønskes. Ønsker du at arbejde med de to moderne sprog, Engelsk og Spansk, i kombination med enten Samfundsfag eller Mediefag, skal du vælge denne studieretning. Valgfag: Du har en fri valgblok til et fag på -niveau. Derudover har du en fri valgblok til et fag på -niveau, og du skal desuden løfte et af fagene Fysik, iologi eller Naturgeografi til -niveau. Da His Spa Eng Da His Spa Eng Sam / Me Nat Nat Nat Da His Spa Eng Sam / Me Fys io Ngo Mat Kunst / Sam Rel Old Idr ST. 10b Spa - Eng med TyF 10b. Spa eg Eng med TyF Da His Spa Eng Da His Spa Eng TyFSprog: Nat Forudsætter Nat Nat Tysk fra folkeskolen samt valg af Spansk. Spansk eg. Da His Spa Eng TyFNaturvidenskab: Fys io Fysik Ngo, iologi Mat, Sam Naturgeografi Kunst. Rel Old Idr Lat Engelsk Hvis du ønsker at arbejde med 3 sprog, er der mulighed for at kombinere Spansk og Engelsk med Tysk Fortsættersprog. ST. 11 Græ - Lat Da His Nat Spa Eng eller Valgfag: Du har en fri valgblok til et fag på -niveau, og du skal des- Fys løfte Da His His Spa Græ Eng Lat Sam / Me Nat Spr Nat Nat Da His His Spa Græ Eng Lat Sam Eng / Meuden Spr /F io et af fagene Ngo Fysik, Mat Kunst iologi, / Sam Naturgeografi Rel Old til Idr -niveau eller Mat vælge Matematik. lternativt kan du få Latin kombineret med en eller Da His Græ Lat Eng Spr /F Fys io Ngo Mat Sam Kunst Rel Idr fri valgblok til -niveau og en fri valgblok til -niveau. ST. 10b Spa - Eng med TyFLat Du vil også kunne anvende en fri valgblok til at løfte Tysk til -niveau. Da His Spa Eng Da His Spa Eng TyF Nat Nat Nat Da His Spa Eng TyF Fys io Ngo Mat Sam Kunst Rel Old Idr Lat ST. 11 Græ - Lat 11

12 KLSSISKE SPROG I denne studieretning udbydes de klassiske sprog i kombination med to moderne sprog: Engelsk og et andet fremmedsprog. Da His Spa Eng Da His Spa Eng Sam / Me Nat Nat Nat Da His Spa Eng Sam / Me Fys io Ngo Mat Kunst / Sam Rel Old Idr ST. 10b Spa - Eng med TyF 11. Græsk Latin Sprog: Fortsættersprog eller egyndersprog. Naturvidenskab: Fysik, iologi, Naturgeografi. Da His Spa Eng Græsk En studieretning, der lægger stor vægt på indføring i de Da His Spa Eng TyF Nat Nat Nat klassiske sprog og den klassiske kultur. Samtidig arbejder Da His Spa Eng TyF Fys io Ngo Mat Sam Kunst Rel Old Idr Lat Latin du med to moderne sprog. ST. 11 Græ - Lat Valgfag: Du har en fri valgblok til -niveau. Da His Græ Lat Spr Da His Græ Lat Eng Spr /F Da His Græ Lat Eng Spr /F Fys io Ngo Mat Sam Kunst Rel Idr Sorø kademis Skole kademigrunden Sorø tlf fax mail soroe-akademi.dk

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

stx 2013-2016 1. Engelsk A - spansk A - tysk B (latin C) sproglige studieretninger Obligatoriske fag Studieretningsfag Valg

stx 2013-2016 1. Engelsk A - spansk A - tysk B (latin C) sproglige studieretninger Obligatoriske fag Studieretningsfag Valg studieretninger STX 2013-2016 sproglige studieretninger 1. Engelsk - - (ltin ) www.optagelse.dk // Engelsk - iologi Engelsk lmen studieoreredelse P* Latin fag illedkunst stronomi *P: lmen Sprogforståelse

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Naturvidenskabelige studieretninger

Naturvidenskabelige studieretninger Naturvidenskabelige studieretninger 1K MATEMATIK A KEMI A FYSIK B ol C Valg C Valg C Valg B: Bk, Bi, Id, Mu, Re, Sa Valg A: EN, FY, Sprog 2g MA A KE A DA A HI A id C bi C re C Fy B En B 1g sa C bk/mu C

Læs mere

Erhvervsøkonomi SRP. Studieretninger 2019

Erhvervsøkonomi SRP. Studieretninger 2019 A C? B Erhvervsøkonomi RP tudieretninger 2019 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2018 STX 13 VELKOMMEN TIL TG Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være. Skolens godt 900 elever og 125 ansatte bidrager i fællesskab til at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG lægger

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

STX 2014-2017 1. ENGELSK A - SPANSK A - TYSK B (LATIN C) SPROGLIGE STUDIERETNINGER WWW.OPTAGELSE.DK // ENGELSK A - SPANSK A

STX 2014-2017 1. ENGELSK A - SPANSK A - TYSK B (LATIN C) SPROGLIGE STUDIERETNINGER WWW.OPTAGELSE.DK // ENGELSK A - SPANSK A STUDIERETNINGER STX 2014-2017 LIGE STUDIERETNINGER 1. - SPNSK - (LTIN ) WWW.OPTGELSE.DK // - SPNSK NTUR- DNSK G IOLOGI GEOGRFI LMEN STUDIEOREREDELSE P* MTEMTIK SMF.FG LTIN SPNSK VLGFG VLGFG VLGFG ILLED-

Læs mere

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst)

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst) Side 1 af 5 Hold Holdstart Varighed Fag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SU-timer 602 1508 1 år Billedkunst 0 B 12:00-15:55 12:00-15:55 8,89 604e 1508 ½ år Biologi 0 C 8:00-11:25 8:30-11:25 6,67 606

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

A M GYMNASIUM G Y E K INFO 2019 Y M U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE

A M GYMNASIUM G Y E K INFO 2019 Y M U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE K E E K D D I I G G Y Y KED GYI IFO 2019 TDETEREKE (TX) IFORTIOHÆFTE 2010-2011 unkensdam Gymnasium TX-gymnasiet i Kolding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er:

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2015 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Student 2016 HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING OPTAGELSE: KRAV PÅ OPTAGELSE 9. kl ELLER 10 kl. AFGANGSPRØVE

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2019 STX 13 VELKOMMEN TIL TG TG er et dejligt sted at være. Det er noget, jeg ofte hører fra skolens elever og ansatte, og man mærker det selv, når man færdes på skolen. Selvom vi er en stor skole med

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

STX

STX STUDIERETNINGER STX 2016-2019 LIGE STUDIERETNINGER 1. - SPNSK - (LTIN ) WWW.OPTGELSE.DK // - SPNSK - LMEN STUDIEOREREDELSE NTUR- DNSK IOLOGI GEOGRFI P* MTEMTIK SMF.FG LTIN SPNSK VLGFG VLGFG VLGFG ILLED-

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Oversigt studieretninger

Oversigt studieretninger Oversigt studieretninger 2017-18 Fysik A Matematik A Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Engelsk B Biologi C Historie A Idræt C Samfundsfag C Kunstneriske fag C 2. fremmedsprog B * ** *Frit C- eller

Læs mere

ENGELSK A FRANSK A. B-niveau: Fysik, Naturgeografi, Biologi, Matematik, Samfundsfag, Idræt, Musik/Billedkunst

ENGELSK A FRANSK A. B-niveau: Fysik, Naturgeografi, Biologi, Matematik, Samfundsfag, Idræt, Musik/Billedkunst ENGELSK FRNSK,, Et valgfag på i 2.g giver mulighed for at løfte samfundsfag, matematik fysik op til -niveau i 3.g. samfundsfag fysik skal du også vælge matematik i 3.g :,, iologi,,,, Musik/illedkunst :

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018 Orienteringsaften mandag den 22. januar kl. 19.30 PÅ Gribskov Gymnasium 2018 hvordan er det at starte på gymnasiet? Det var nervepirrende at blive sendt ud i en klasse med nye mennesker, men lærerne var

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Fag Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester

Læs mere

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her >

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her > 2011 VÆLG DIN EGEN VEJ start her > STX-Gymnasieuddannelsen indhold Praktiske oplysninger om Kolding Gymnasium... 4 Studentereksamen på Kolding Gymnasium... 5 Hvorfor vælge gymnasiet?... 6 Generelt om gymnasieuddannelsen...

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Studieretninger 2012-2015

Studieretninger 2012-2015 Studieretninger 2012-2015 Grundforløb: Natur- Dansk Historie Samfundsfag Engelsk Tysk eller Spansk (P) Fysik lmen sprogforståelse Matematik videnskabeligt grundforløb illed- kunst eller mediefag Idræt

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Vælg din STUDIERETNING

Vælg din STUDIERETNING Vælg din STUDIERETNING 2017 Tidsplan for dit valg af studieretning Ons-tors uge 36-39 Undervisning i studieretningsfag: - Sproglige studieretninger - Samfundsvidenskabelige studieretninger - Naturvidenskabelige

Læs mere

VALG AF STUDIERETNING (for årgang 2018) Kære 1.g-elev og forældre (hvis du er under 18 år)

VALG AF STUDIERETNING (for årgang 2018) Kære 1.g-elev og forældre (hvis du er under 18 år) VALG AF STUDIERETNING (for årgang 2018) Kære 1.g-elev og forældre (hvis du er under 18 år) Vi er nu så langt inde i grundforløbet, at du skal snart til at vælge studieretning. Vi håber, at grundforløbet

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Obligatoriske fag. Obligatoriske valg. 2. fremmedsprog (hvis begynder) 2. fremmedsprog (hvis fortsætter)

Obligatoriske fag. Obligatoriske valg. 2. fremmedsprog (hvis begynder) 2. fremmedsprog (hvis fortsætter) Fag og niveau Niveau Obligatoriske fag Obligatoriske valg Valgfag () Krav A (hvis begynder) 2.frem.sprog (fort) Mindst 4 fag B C (hvis fortsætter) nat.vid.fag 2 (,, eller ) nat.vid.fag 3 (, og/eller )

Læs mere

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik A, Fysik B og Kemi B Skolen vælger: Biologi eller naturgeografi C Eleven ønsker: Tysk eller fransk fortsættersprog

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 ørne- og Undervisningsudvalget 2011-12 UU alm. del ilag 196 Offentligt ilag til UU Teknisk gennemgang af gymnasiereformen 8. maj 2012 Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 Siden gymnasiereformens

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Studieretningsudbud 2013

Studieretningsudbud 2013 12. november 2012 Studieretningsudbud 2013 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau, samt et frit

Læs mere

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B SR7 SR8 SR9 SR10 MU A EN A EN A EN A EN A TYF A FRB A SPB A FI

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Studieretninger Rungsted Gymnasium

Studieretninger Rungsted Gymnasium Studieretninger 2011-214 Rungsted Gymnasium Inden gymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A Kunstnerisk fag: billedkunst, musik,

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

2018: Sproglig studieretning: Kultur

2018: Sproglig studieretning: Kultur 18: Sproglig studieretning: Kultur Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Latin C Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb Spansk A 325 Latin C Matematik B 250

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B STUDIE- RETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 2 MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 6 ABROAD ENGELSK

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

STUDIERETNINGSVALG. Samfundsvidenskabelige. Kunstneriske Studieretninger. Studieretninger. Sproglige. Naturvidenskabelige Studieretninger

STUDIERETNINGSVALG. Samfundsvidenskabelige. Kunstneriske Studieretninger. Studieretninger. Sproglige. Naturvidenskabelige Studieretninger STUDIERETNINGSVALG 207-8 Samfundsvidenskabelige Studieretninger Kunstneriske Studieretninger SAMFUNDSFAG & MATEMATIK SAMFUNDSFAG & ENGELSK SAMFUNDSFAG & TYSK F MUSIK & MATEMATIK MUSIK & ENGELSK MUSIK &

Læs mere

Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium. Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM

Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium. Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM Program 1. Velkomst og introduktion til skolen ved rektor Trine Rhein-Knudsen 2. Orientering og spørgsmål vedrørende

Læs mere

STX ENGELSK A - SPANSK A - TYSK B (LATIN C) // 1. ENGELSK A - SPANSK A SPROGLIGE STUDIERETNINGER

STX ENGELSK A - SPANSK A - TYSK B (LATIN C)  // 1. ENGELSK A - SPANSK A SPROGLIGE STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER STX 2012-2015 LIGE STUDIERETNINGER 1. - SPNSK - (LTIN ) WWW.OPTGELSE.DK // 1. - SPNSK NTUR- DNSK IOLOGI GEOGRFI LMEN STUDIEOREREDELSE P* MTEMTIK SMF.FG LTIN SPNSK VLGFG VLGFG VLGFG : Et

Læs mere

PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019

PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019 PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019 HUSK: Orienteringsaften mandag den 21. januar kl. 19.00 På www.gribskovgymnasium.dk og vores Facebookside kan du se mere om Gribskov Gymnasium. Gribskov Gymnasium, Østergade

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde EUX EUD STX HHX

Velkommen til orienteringsmøde EUX EUD STX HHX Velkommen til orienteringsmøde EUX EUD STX HHX Januar 2018 Orientering om de fire uddannelser, årets gang, arbejdsformer og de særlige tilbud Orientering om EUD erhvervsuddannelse Orientering om EUD EUX

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

Riv ud! Lidt mere om vores studieretninger

Riv ud! Lidt mere om vores studieretninger Riv ud! Lidt mere om vores studieretninger NATURVIDENSKABELIGE - SUNDHEDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER Det er studieretningerne for dig som er interesseret i naturvidenskabelige fag, som er god til matematik,

Læs mere

Naturvidenskabelig - Science

Naturvidenskabelig - Science Naturvidenskabelig - Science 1., Matematik, iologi T P Naturvidenskabelig - Science 2., Matematik, iologi T P Naturvidenskabelig - Science 3. Matematik,, iologi T P Naturvidenskabelig - ioteknologi 4.

Læs mere