bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet"

Transkript

1 OKT bladet fra menighedsfakultetet Nyt bibliotek Se side 3 Bogens plads i teologistudiet Se side 4 Årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev ved Menighedsfakultetets årsfest den 16. september udnævnt til årets teolog 2006 Ved årsfesten gjorde sanger Merete Laursen dagen ekstra festlig med sin smukke solosang Menighedsfakultetet som base Se side 7 MF bladet 7 OKT

2 KOLOFON LEDER Leif Andersen Lektor i Praktisk Teologi Nærende lære Der hersker i tiden en vis utålmodighed over for spørgsmål og diskussioner om den rette lære. Heller ikke uden grund, fordi de spørgsmål og diskussioner virkelig ofte har været døde og kolde. Hvilket i sig selv er en slags vranglære. Men det er en elendig løsning så at tage lettere på troslæren, sådan lissom for at få lidt liv i kludene og give plads til glæde og begejstring og kraft. Ender troslæren med at være ubibelsk, kan man være ret sikker på, at så er den i sidste ende også kraftesløs og glædesløs. Der er ingen næring i den. Der er måske masser af åndrigheder, men ingen Ånd. Ingen frihed. Ingen kraft. Lægger du brødrene dette på sinde, vil du blive en god tjener for Kristus Jesus, næret af troens og den gode læres ord, som du har fulgt (1 Tim 4,6). Det klassiske billede på læregrundlaget er klippen som byggegrund, betonfundamentet. Men sund troslære er ikke bare en tung betonklods neden under vores opbyggeligheder! Den er nærende, levende ord ligesom muldjord! næret af troens og den gode læres ord. Hvis den ellers er sand, er den i sig selv lidenskab, varme, glæde, sorg, kraft. Den er aldrig bare korrekthed. Derfor er det en mere og mere påtrængende udfordring til forkynderne, at vi lærer at formidle troslæren som liv. Giver mennesker en oplevelse af, at der findes ingen læresætninger, der blot har sig selv som formål: trosretfærdiggørelsen, lov og evangelium, Kristi to naturer, Helligånden, de to regimenter det får alt sammen livsfølger. Men det går ikke af sig selv. Det kolde foredrag er i sig selv vranglære. Det er ikke engang død rettroenhed, som det sommetider siges, for ægte rettroenhed er aldrig kold og død. Det er altid Åndens mirakel, men sandsynligvis også altid forkynderens indædte og helt bevidste projekt, der ligger bag, når det lykkes os at formidle den som frihed og kraft. Kold korrekthed og livlig vranglære er lige håbløse selvmodsigelser. Biskop udnævnt til årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev på Menighedsfakultetets årsfest den 16. september udnævnt til årets teolog 2006 Prisen gives til en teolog, der har gjort en bemærkelsesværdig indsats for bibeltro teologi eller har gjort sig bemærket i offentligheden til fordel for bibelsk kristendom/menighedsliv. Formand Jørgen Jørgensen begrundede dette års valg af biskop Steen Skovsgaard med følgende ord: Du er troværdig i dit ønske om at fremme bibelsk kristendom og menighedsliv Du har mod og teologisk tyngde til at stå frem Du brænder for evangeliet Du vil være i konstruktiv og kritisk dialog også med vores side af kirken Vi vil gerne give en lille opmuntring Steen Skovsgaard kvitterede for modtagelsen med en lille takketale, hvori han udtrykte både forundring og glæde over udnævnelsen. Steen Skovsgaard medvirkede i øvrigt ved årsfesten med en veloplagt og engageret tale om Mission i et multikulturelt samfund. Prisen Årets teolog blev for første gang givet i 2005, hvor den tilfaldt lektor Jens Bruun Kofod fra Dansk-Bibel Institut i København for hans banebrydende gammeltestamentlige forskning. Foredrag om Judasevangeliet tilgængeligt Professor i Kirkehistorie ved Menighedsfakultetet i Oslo, Oskar Skarsaune, holdt den 7. september et spændende foredrag om Judasevangeliet, som samlede fulde huse. Hans manuskript kan downloades på vores hjemmeside på følgende adresse: om_judasevang._ doc Man kan også bestille foredraget som lydfil som CD-rom eller MP3 fil. Send en bestilling til med din adresse og angivelse af, hvilket foredrag og hvilken type lydfil du ønsker. Det koster 45 kr. incl. forsendelse. Kursus om mission i lokalområdet Temaet for teolkursus den januar 2007 er: Mission i lokalområdet og er derfor toprelevant for både teologer og andre kristne med syn for mission. Programmet rummer bl.a. tre bibeltimer ved lektor Leif Andersen, tre hovedforedrag ved Ole-Magnus Olafsrud om Strategier til at møde nutidsmennesket med evangeliet og et indledningsforedrag ved centerleder Søren Østergaard: Nutidsdanskerens religiøse søgen foruden en række workshops. Programmet kan downloades fra hjemmesiden på denne adresse: teologi.dk/fileadmin/nyheder/teolkursus07_c.pdf eller rekvireres fra Menighedsfakultetets kontor: tlf: eller MF bladet Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Giro Telefon til studerende: Fakultetsleder: Ingolf Henoch Pedersen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Oktober årgang Oplag: Tryk: Øko-Tryk Skjern Grafisk Design: Graphic Care MF bladet udkommer 8 gange årligt: januar, marts, maj, juni, august, september, oktober og december. REDAKTION Fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen Informationsmedarbejder Nils Andersen (ansvarshavende) Stud.theol. Peter Dahl Stud.theol. Levi D. Kristiansen REDAKTIONSUDVALG Mette Swartz Andersen 2 MF bladet 7 OKT 2006

3 Nyt bibliotek på Menighedsfakultetet Karin Christensen Bibliotekar Det er næsten ikke til at tro, at det er de samme bøger og samme gamle reoler, som danner grundstammen i det flotte rum, vi har fået. Før sommerferien havde vi et meget overfyldt bibliotek med lange reoler, som tog lyset, og 74 enkeltlæsepladser, så man ikke måtte snakke på biblioteket. Nu har vi et lyst rum, hvor lyset spiller ind i rummets åbninger på en fin måde, og hvor man gerne må mødes og snakke. Der er skabt afdelinger og kroge, som kan opfylde mange forskellige behov i forbindelse med studiet. Så læsegrupper finder ofte plads her, men alligevel er der en fin dæmpet atmosfære, så man også kan sætte sig med en bog i en god stol, eller arbejde på computeren ved lidt afsides borde, eller lige der, hvor folk kommer forbi, og snakken opstår. Vi har bedre fået integreret bånd, CDer og DVDer, som noget, der arbejdes med på biblioteket. Vi har også den glæde at kunne tilbyde bibelanalyseprogrammer og professionelle layoutprogrammer. Trådløst netværk rækker i hele bygningen nu, men vi har også stadig gode kabelforbindelser på biblioteket. For internettet er blevet en uundværlig del af både studier og arbejde siden MF s bibliotek blev indrettet for 24 år siden, og med det har vi fået et helt fantastisk supplement til bøgerne på biblioteket. Stadig er der større opgaver og koncentreret læsning, som kræver mere ro på faste læsepladser. Dem har vi fået adskilt fra bøgerne i fire mindre læsesale, som er stort set fyldt op i dette efterår. Det er spændende. Hvorfor vi har lavet denne ændring? Det, der satte processen i gang, var umådelige pladsproblemer, som vi har bakset med i flere år. Vi begyndte at tænke nyt og vurdere hele bygningens funktion. Det var som at få andre briller på, og vi tænkte mange funktioner og behov ind i indretningen. Der er de senere år i uddannelsesmiljøer kommet stor fokus på læring, der er blevet bygget læringscentre, studerende har fået ansvar for egen læring, og der er skabt bevidsthed om, at vi har forskellige læringsstile. Det har været spændende at tænke biblioteksindretning i lyset af dette, og vi håber at have fået skabt et miljø, som kan honorere mange behov og udfordre det kreative og dybdeborende arbejde med Bibelen, rødderne og den tid, vi lever i. Gode omgivelser er et signal til både studenter og medarbejderne om, at de er værdsat, ligesom det siger noget om vores selvforståelse. Vi har fået rigtig gode omgivelser på biblioteket! MF bladet 7 OKT

4 Som en bil uden benzin om bibliotekets betydning Biblioteksbøgerne har fået mere plads på Menighedsfakultetet. Men hvilken rolle spiller bogen egentlig i teologistudiet i en tid med adgang til alverdens viden via internettet? Lærerrådsformand lektor Asger Højlund afslører her sin smittende kærlighed til bøger Asger Højlund Lektor At det ikke bare er fine ord, når vi siger, at biblioteket udgør hjertet på Menighedsfakultetet, fik vi bekræftet her i sommer, hvor alle bibliotekets bind var pakket ned i flyttekasser, mens biblioteket undergik den store renovering. Det var noget underligt noget. Man stod der og skulle slå et ord op i leksikonet. Eller slå efter og se, hvordan det nu var, der stod hos den oldkirkelige forfatter. Eller hvad det nu var, Luther eller Barth eller Pannenberg sagde. Se det sort på hvidt og i sin sammenhæng og ikke bare sådan, som andre gengav det. Og så var det hele gemt væk i stabelvis af kasser, umuligt at komme til - det, som er så let og ligetil at komme til i det daglige. Man kunne selvfølgelig sætte sig over på Det teologiske Fakultet. Eller bestille bogen på Statsbiblioteket. Men Det teologiske Fakultet har sine begrænsede åbningstider for outsidere som os - og hjem kan man ikke låne bøgerne. Og på Statsbiblioteket, som godt nok kun ligger et stenkast fra Menighedsfakultetet, skal man måske vente i uger, fordi bogen først skal skaffes hjem fra Det teologiske Bibliotek. Det hele bremses ned og går mere eller mindre i stå. Som en ellers velfungerende bil, der ikke kan køre, fordi der ikke er benzin. PC ERE OG PAPYRUSBLADE Der er dem, der har bebudet, at med internettet ville bogen forsvinde. Nu er jeg måske ikke den rette til at bedømme det. Og internettet har da også revolutioneret mulighederne for hurtigt at orientere sig om mange ting. Men bogen er nu næppe sådan at slå af marken. Computerprogrammerne kommer og går. Og pludselig er der ting, ens program ikke mere er i stand til at læse, eller som man ikke kan finde via nettet. Der er dem, der siger, at ting på computere har lige så kort levetid, som det der i oldtiden stod på de skrøbelige papyrusblade, der måtte afskrives inden for 25 år, hvis det ikke skulle gå tabt. KØD OG BLOD Men inde på biblioteket står bogen der. Den forsvinder ikke bare. Gamle bøger og nye bøger. Bøger fra Jesu tid og før det (ganske vist i en moderne iklædning og ikke på ruller). Stribevis af bøger af personer fra oldkirken, som man måske har læst om i kirkehistorien. Her kan man træde lige ind i deres tanker - selv om det unægteligt også kan være besværligt at tyde sprog og skrift. Man kan følge kirkens tro op gennem historien, ikke bare ved at høre om den, men ved så at sige at være der. Det samme med middelalderen. Og Luther. Man behøver ikke at nøjes med det sædvanlige udvalg af de mest populære ting af Luther. Det står der alt sammen, meter efter meter. Man kan komme ud i alle kroge. Få alle nuancer og krusninger med. Så det hele får kød og blod. Og det samme med det mærkelige geni, Søren Kierkegaard, i den flotte nye udgave i indtil videre 31 store bind (inklusive kommentarer), hvor man nu også kan komme rigtig tæt på ham selv via de mange bind med hans dagbøger. Det som kun de færreste af os har råd til at have stående hos os selv. Nogle steder i landet står 4 MF bladet 7 OKT 2006

5 Og lige pludselig er han eller hun der, studenten eller læreren, på jagt efter at vide mere og forstå bedre. Og tager bogen ned fra hylden. Og begynder at bladre, og må sætte sig ned ved det nærmeste bord, for dette lyder jo rigtig godt. Overrasket over, at noget så gammelt, eller noget så ukendt, kan ramme så præcist der var så stolt af sine mange bøger - for det havde deres gamle præst jo slet ikke haft behov for; han var allerede udlært. Bøger læser man ikke for at kunne prale. Bøger læser man bl.a. for engang imellem at møde noget andet end sig selv og sine egne tanker eller ens allernærmeste omgangskreds tanker. Bøger læser man ikke først og fremmest for at blive klogere, selv om det bestemt også er godt at tage med. Bøger læser man for at blive visere. Bøger læser man for at få syn for andre. Og dermed blive ført ud af den skure, man ellers let kommer til at sidde fast i, og måske gå i stå i. det samlet. Menighedsfakultetets bibliotek er et af dem. Og det ligger lige her inde ved siden af! HVISKET OG TISKET Det kan godt være, at der er mange af bøgerne, der står der år efter år uden at blive åbnet. Og man kan tænke: hvorfor smider vi dem da ikke bare ud - sådan som der da også var en, der bemærkede, da vi var ved at stille bøgerne op efter renoveringen. Men det gør man jo ikke. De rummer en verden, som måske ikke bliver opdaget af alle og enhver, men som bare står der og venter. Og lige pludselig er han eller hun der, studenten eller læreren, på jagt efter at vide mere og forstå bedre. Og tager bogen ned fra hylden. Og begynder at bladre, og må sætte sig ned ved det nærmeste bord, for dette lyder jo rigtig godt. Overrasket over, at noget så gammelt, eller noget så ukendt, kan ramme så præcist. Det er måske ikke så tit vi tænker på det. Men et bibliotek er som et helt menneskehav. På overfladen er der helt stille. Men dykker man ned i det, begynder man at kunne fornemme, hvordan der bliver hvisket og tisket fra alle sider. Og efterhånden træder der skikkelser frem, som man aldrig har mødt, hverken på Menighedsfakultetet eller i den kirke eller forsamling, man kommer i, eller i Danmark i det hele taget, men som det i allerhøjeste grad er værd at lytte til. Man bekræftes. Lærer nyt. Får noget at tænke over. FEMTE KOLONNE Ikke så mærkeligt, at biblioteker engang blev betragtet som noget farligt noget. Med afdelinger som kun nogle få kunne få adgang til. Det var bl.a. det, den kendte roman Rosens navn handlede om. Og ikke så mærkeligt, at man nogle steder har brændt bøger på bål eller forsøgt at holde dem ude, som man jo stadig gør nogle steder med bøgernes bog. Der ved man godt noget om bøgernes kraft, at de kan virke som en femte kolonne som, uden at der bliver lagt mærke til det, kan udvirke en hel masse. Mærkeligt, at vi, som er så tæt forbundet med en bog, at vi sommetider beskyldes for at leve af den, har så let ved at glemme det. Det er ikke nødvendigvis alle, der skal læse mange og tykke bøger. Gaverne og funktionerne er og bliver forskellige. Jeg kan på sin vis godt forstå de mennesker, der ikke lod sig imponere af den nye præst, FORÆRINGER - STOR HJÆLP Det er bl.a. derfor, vi har de mange bøger på MF. Et uundværligt redskab, selv om nogle af dem måske kommer til at ligge nogle år. En langtidsinvestering, som ikke syner af meget, men som kan blive anledning til indsigter og en menneskelig og kristelig udvikling hos studenterne, som vi lærere kun kan stå som tilskuere til og i bedste fald kan håbe at blive håndlangere for. Det er dyrt at købe bøger til MF s bibliotek - en halv lærerløn om året. Og så er det endda langt fra alle ønsker, der kan opfyldes. Det er derfor også en stor hjælp, når der kommer en melding om, at der er en, der vil forære sit private bibliotek til os. Som det skete i løbet af sidste efterår og vinter, da oldkirke- og Augustineksperten, Helge Haystrup, gav os mulighed for at købe store dele af sin samling for et symbolsk beløb. Først og fremmest er der huller, der bliver fyldt ud, sommetider med bøger, man ikke mere kan få fat i. Men ud over det bliver der også - ved salg af dubletter af bøger, vi allerede ejer - penge til nye bogindkøb, og mulighed for både os lærere og studenter til at få den pågældende bog ind at stå på vore egne hylder. MF bladet 7 OKT

6 ØKONOMI Walther Plauborg Hansen Forretningsfører Et særligt regnskabsår Til højre er regnskabsresultatet for det seneste regnskabsår. Det var på mange måder et særligt år først og fremmest fordi det var første år med Menighedsfakultetets (MF s) nye bacheloruddannelse i teologi. Den nye uddannelse satte sit præg på både hverdagen og økonomien på MF. For de ansatte var der forberedelse af ny undervisning, administration af uddannelsen og afholdelse af eksamener. På økonomisiden var der nye udgiftsposter som følge af den nye uddannelse. Det drejer sig om afgifter til University of Wales for deres tilsyn med uddannelsen samt udbetaling af stipendier til de studerende på uddannelsen, som SU-styrelsen har afslået at give SU til. MF tilbød derfor stipendier på 2000 kr. (ca. 1/3 af normal SU) til maks. 15 studerende på uddannelsen. Der blev udbetalt i alt kr. i stipendier. Vi har gennem året opfordret til særskilt at give gaver til dækning af udgiften til stipendier. I regnskabsåret modtog vi kr. i gaver øremærket til dette formål. Samlet set var gaveindtægterne (ekskl. arv) i regnskabsåret kr. større end året før. Vi er utrolig taknemlige for - og opmuntrede over den støtte og opbakning, som er givet, også i form af øgede gavebidrag. Store testamentariske gaver Et andet forhold, som gjorde regnskabsåret til noget særligt, var modtagelsen af ekstraordinært store arvebeløb. MF modtager hvert år gavebeløb i form af testamentariske gaver. Disse gaver er til stor velsignelse for MF og udgør ca. 10% af de samlede gaver. I det seneste regnskabsår modtog MF kr. som testamentariske gaver, hvilket er usædvanligt stort. Til sammenligning modtog MF de foregående fem år gennemsnitligt kr. i arv årligt. De testamentariske gaver til MF opsamles i en pulje, hvorfra der hvert år overføres 20% som indtægt i regnskabsåret. Dermed udjævnes udsvingene i indtægten fra arv over en femårig periode. Overvejer du selv at oprette et testamente, hvori MF er betænkt, er du velkommen til at kontakte mig for en snak om dette. Regnskabsresultatet Resultatet for regnskabsåret blev et underskud på godt kr. Vi havde naturligvis håbet, at det var blevet et nul. I betragtning af at udgifterne var over 6,6 mio. kr. må vi dog sige, at vi nåede meget tæt på dette mål, og vi retter takken til Gud og alle jer, som har bidraget med gaver små som store. Vi håber på jeres fortsatte støtte i det nye regnskabsår. Resultatopgørelse for perioden 1. juli junl /05 kr. i t.kr. Indtægter: Gaver (inkl. arv og kollekter) Offentlige tilskud Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter: Personaleomkostninger Markedsføring inkl. MF bladet Administration Lokaleomkostninger Stipendier Andre driftsomkostninger Afskrivninger Udgifter i alt Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat T us inde Regnskab 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Lønninger Øvrige udgifter Stipendier Indtægter ialt I ovenstående diagram illustrerer søjlerne udgifterne og den røde linie indtægterne. I de fire af årene, hvor søjlerne er højere end den røde linie har der således været et underskud. Se hele regnskabet på 6 MF bladet 7 OKT 2006

7 MED MENIGHEDSFAKULTETET SOM BASE Af studerende ved Menighedsfakultetet Ved Levi Dørken I år er der startet 95 nye teologistuderende på Aarhus Universitet. Ud af dem bruger seks Menighedsfakultetets tilbud om supplerende undervisning og læsepladser. En af dem er Daniel Præstholm. Daniel Præstholm kommer fra Vejen i Sydjylland, hvor han blev student i Kirkeligt har han været engageret i Indre Missions Ungdom og KFUM/K. Han blev gift denne sommer, og de flyttede sammen til Århus for at studere. Hvordan har det været at starte på Universitetet? Det har været rigtig godt. Hvad angår det faglige, er jeg blevet rigtig glad for min læsegruppe. Vi læser græsk sammen om morgenen og igen om eftermiddagen. Det giver rigtig meget. Jeg er nok ikke typen, som tager med til alle fester, men jeg føler alligevel, at jeg er blevet taget godt imod. Folk er generelt meget fordomsfrie og har rimelig let ved at acceptere mine holdninger. Noget, som har undret mig, er den dårlige kommunikation, der er mellem Teologisk Fakultet og Menighedsfakultet. Det undrer mig f.eks., at en folder med de forskellige tilbud til teologistuderende ikke indeholdt noget omkring Menighedsfakultetet. Har du i din korte tid som teologistuderende mærket nogle fordomme over for Menighedsfakultetet? På RUS-turen blev der holdt en for sjov -forelæsning om, hvilke typer man ville komme til at møde på fakultetet. Den første karikatur var IM eren. Han blev betegnet med alle de fordomme, som man ellers møder. Men det var bare i sjov, og man kunne kun grine med. Jeg tror, det bedste, man kan gøre for at bryde fordommene, er at møde folk, hvor de er. Det hjælper ikke noget at sidde og gemme sig, for så opstår fordommene. Det store spørgsmål: Hvorfor valgte du Teologisk Fakultet frem for Menighedsfakultetet? Der er to grunde: Den ene grund er, at der ikke startede et nyt hold på Menighedsfakultetet i år. Den anden grund er, at jeg godt kan lide at snakke med folk, som ikke er enige med mig selv. Jeg kan godt lide det modspil, som mine medstuderende kan give mig. Jeg tror også, man kan få noget modstand på MF, men dog ikke i så høj grad. Jeg var også i tvivl, om jeg skulle vente et år og så begynde på Menighedsfakultetet. Ikke pga. medstuderende osv., men nærmere pga. de anfægtelser undervisningen på universitetet måske kunne give mig. Men efter at være begyndt tror jeg ikke, at det bliver et større problem. Inden jeg tager til forelæsning, holder min kone og jeg en andagt, og når jeg så kommer til forelæsning, føler jeg, at jeg ved, hvad jeg selv står for. Jeg synes faktisk, at det er mere skræmmende at se alle dem, som sidder og sluger det hele råt. Der hvor jeg har hørt, at man kan blive mest anfægtet, er, når man sidder og læser for sig selv. Så kan man pludselig blive i tvivl om det ene og det andet. Hvad kan du så bruge Menighedsfakultetet til? Jeg har en læseplads, og så har jeg lige nu et supplerende fag som hedder Introduktion til systematik med Leif Andersen. Og så kan jeg få støtte, når der er spørgsmål eller debatter, jeg er i tvivl om, hvorledes jeg skal forholde mig til. Jeg kunne mærke dengang, jeg var til introduktion på Menighedsfakultetet, at jeg kunne slappe meget mere af her. Jeg skulle ikke være helt så kritisk over for alt, hvad folk sagde, fordi jeg vidste, at jeg kunne stå inde for det meste. NYE STUDERENDE I år har vi ikke optaget et nyt hold bachelorstuderende. Det sker kun hvert andet år. Derfor glæder vi os over, at fem teologistuderende og en filologistuderende ved Aarhus Universitet har valgt at gøre brug af Menighedsfakultetets tilbud om læseplads eller undervisning. Fire af dem ses på fotoet: Nikolaj Christensen, Daniel Præstholm, Henrik Haahr Hansen og Johan Dalsgaard. MF bladet 7 OKT

8 I ØVRIGT Henrik Højlund Sognepræst i Løsning Kammeratskabshor Kammeratskabshor. Jeg stødte på det mærkelige udtryk hos en tysk forfatter, som i en bog beskriver, hvorfor mange af hans generation, inkl. ham selv, slugte nazismens uhyrligheder. Grunden var, at de tog på nazisternes ungdomslejre og helt naturligt blev kammerater med hinanden. Og til sidst også med de uhyrlige opfattelser og handlinger. Jeg tænker på, om samme mekanisme (ikke samme sag!) kan gøre sig gældende i folkekirken. Vi er naturligt (!) kammerater med mennesker i folkekirken af helt anden kristendomsopfattelse end os. Kammeratskabet med dem kan svække klarsynet. Vi bliver forsigtige. Måske gælder det i særlig grad os præster, men slet ikke bare. Jeg synes, jeg mærker større forsigtighed blandt os, som tidligere ikke lagde fingrene imellem, når vi satte fingeren på det kritikværdige i folkekirken. Det synes at være blevet sådan, at hvis vi vil beholde retten til at være i folkekirken, pålægger vi os selv at måtte tåle lugten i bageriet. Med et par forsigtigt kritiske forbehold hylder også vi rummeligheden. Endelig ikke provokere folkekirkeorganisationen. Menneskefrygt er altid en stærk medspiller. Men det er også en frugt af, at vi er en del af kammeratskabet. Skal vi forsage kammeratskabet? Nej, Gud fri os vel for selvretfærdig selvisolering. Men vi skal vove at tro på, at det ægte kammeratskab tåler modsigelsen og modsætningerne. Og vi skal vove at tro, at vi med vores opgør med løgnen vil vore kammerater af anden opfattelse det allerbedste. Sponsor af MF bladet: Lindholm Auto Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf Reparation af alle bilmærker KALENDER Oktober 2. November 6. Islams historie og teologi kl ved Professor Kurt Christensen 9. Islams historie og teologi kl ved Professor Kurt Christensen Informationstur til Lolland-Falster 15. Menighedsfakultetets kollektdag med indsamling i landets kirker Islams historie og teologi kl ved Professor Kurt Christensen 7-9. Informationstur til Hanherred 9. Semesterforelæsning og efterfølgende seminar ved professor Henri Blocher fra Frankrig 13. Islams historie og teologi kl ved Professor Kurt Christensen 2007 Januar Teolkursus med emnet Mission i lokalområdet Februar 31. kl Semesterindledning Informationstur til Sønderjylland Marts 2. Reserveret til studieintroduktionsdag 5. Temadag om Ledelse i kirken arrangeret sammen med Dialogcenteret og Dansk Oase Retræte for studenter April Informationstur til Bornholm 16. Semesterforelæsning ved Richard Averbeck om gammeltestamentlige emner Juni Præste/kandidat-retræte på Hellig Kors Kloster Ændringer vedr. abonnement - ring venligst ISSN X MF bladet ID MASKINEL MAGASINPOST Glumsø PortoService ApS Fabriksvej Pandrup Besøg

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet AUG 2005 5 bladet fra menighedsfakultetet informationsnummer 2005 2006 MF til eksamen side 3 38 år undervejs om Menighedsfakultetets spændende historie På vejen til SU side 8 De, der i sin tid tog initiativ

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet OKT 2005 7 bladet fra menighedsfakultetet Støt MF-studerende uden SU Se resultatopgørelse side 4 15 af de 19 bachelorstuderende, der begyndte 1. september Bo Giertz - få har betydet så meget for så mange

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt.

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010 Missionsfakultetet 02 Missional i en højere tjeneste 04 Drømmen om MF-værket 06 nyt samarbejde med internationalt 1 udblik En højere tjeneste Asger Højlund

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser MAR 2008 2 bladet fra menighedsfakultetet Kristendom under angreb Læs s. 6 Vi vurderer de nye bibeloversættelser Fordommene om Menighedsfakultetet faldt Læs s. 7 I 2007 fik vi i Danmark to nye bibeloversættelser

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Årsrapport for 2011/2012

Årsrapport for 2011/2012 Årsrapport for 2011/2012 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010 Kirken - et anderledes folk 04 bidrager til international forskning 06 Kirken må genvinde sin egenart 08 BA-studerende vil bringe evangeliet 1 til Laos Den ulykkelige

Læs mere

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/aug.-okt. 2015 33. årgang Andagt Fordi du har set mig, tror du; salige er de, som ikke har set og dog tror (Johs. 20, 29) Andagt ved Hans Erik Nissen For en umiddelbar betragtning

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 gudstjenestefornyelse 04 en åbenbaring af kristus 06 menneskelige gudstjenester 08 frimesser i et landsogn 1 Ud med gudstjenesten! Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder

Læs mere

MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

MF-bladet MF-bladet  Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling Leder Diakoni

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af Undervisningsvejledning Min egen kirke Informationssøgning og hjemmeside-produktion for 5. - 6. klasse Kolofon Materialet er samlet af Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Konsulent

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Det meningsfulde liv

Det meningsfulde liv MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken 02 03 Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1 Lykken ved bækken Leder

Læs mere

Kan vi bære tanken om Helvede?

Kan vi bære tanken om Helvede? Kan vi bære tanken om Helvede? Kapitel 1 De to skikkelser gik langsomt hen ad den lange hospitalsgang. Den 10-årige pige gik beklemt med sin mor i hånden. Da de kom til stue 148, standsede de op og kiggede

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Søren Kierkegaard, var det ikke ham, der endte med at spekulere sig så langt ud, at han blev bindegal og sindssyg? Jo, det kan man godt sige. Han indledte en alt

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

MF bygger sammen med

MF bygger sammen med MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2011 MF bygger sammen med DEM og DIM 03 Teologi og mission i interaktion 06 Indretningen af tilbygningen 15 Sammen kan vi løfte opgaven 1 Internationalt udblik gavner

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner)

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) Lektion 1 (Den barmhjertige samaritaner) MÅL Børnene skal vide, hvad et venskab er, hvordan det dobbelte kærlighedsbud lyder, og hvem der er deres næste. TIL LEDEREN Dette efterår starter vi med 4 lektioner

Læs mere