bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet"

Transkript

1 OKT bladet fra menighedsfakultetet Nyt bibliotek Se side 3 Bogens plads i teologistudiet Se side 4 Årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev ved Menighedsfakultetets årsfest den 16. september udnævnt til årets teolog 2006 Ved årsfesten gjorde sanger Merete Laursen dagen ekstra festlig med sin smukke solosang Menighedsfakultetet som base Se side 7 MF bladet 7 OKT

2 KOLOFON LEDER Leif Andersen Lektor i Praktisk Teologi Nærende lære Der hersker i tiden en vis utålmodighed over for spørgsmål og diskussioner om den rette lære. Heller ikke uden grund, fordi de spørgsmål og diskussioner virkelig ofte har været døde og kolde. Hvilket i sig selv er en slags vranglære. Men det er en elendig løsning så at tage lettere på troslæren, sådan lissom for at få lidt liv i kludene og give plads til glæde og begejstring og kraft. Ender troslæren med at være ubibelsk, kan man være ret sikker på, at så er den i sidste ende også kraftesløs og glædesløs. Der er ingen næring i den. Der er måske masser af åndrigheder, men ingen Ånd. Ingen frihed. Ingen kraft. Lægger du brødrene dette på sinde, vil du blive en god tjener for Kristus Jesus, næret af troens og den gode læres ord, som du har fulgt (1 Tim 4,6). Det klassiske billede på læregrundlaget er klippen som byggegrund, betonfundamentet. Men sund troslære er ikke bare en tung betonklods neden under vores opbyggeligheder! Den er nærende, levende ord ligesom muldjord! næret af troens og den gode læres ord. Hvis den ellers er sand, er den i sig selv lidenskab, varme, glæde, sorg, kraft. Den er aldrig bare korrekthed. Derfor er det en mere og mere påtrængende udfordring til forkynderne, at vi lærer at formidle troslæren som liv. Giver mennesker en oplevelse af, at der findes ingen læresætninger, der blot har sig selv som formål: trosretfærdiggørelsen, lov og evangelium, Kristi to naturer, Helligånden, de to regimenter det får alt sammen livsfølger. Men det går ikke af sig selv. Det kolde foredrag er i sig selv vranglære. Det er ikke engang død rettroenhed, som det sommetider siges, for ægte rettroenhed er aldrig kold og død. Det er altid Åndens mirakel, men sandsynligvis også altid forkynderens indædte og helt bevidste projekt, der ligger bag, når det lykkes os at formidle den som frihed og kraft. Kold korrekthed og livlig vranglære er lige håbløse selvmodsigelser. Biskop udnævnt til årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev på Menighedsfakultetets årsfest den 16. september udnævnt til årets teolog 2006 Prisen gives til en teolog, der har gjort en bemærkelsesværdig indsats for bibeltro teologi eller har gjort sig bemærket i offentligheden til fordel for bibelsk kristendom/menighedsliv. Formand Jørgen Jørgensen begrundede dette års valg af biskop Steen Skovsgaard med følgende ord: Du er troværdig i dit ønske om at fremme bibelsk kristendom og menighedsliv Du har mod og teologisk tyngde til at stå frem Du brænder for evangeliet Du vil være i konstruktiv og kritisk dialog også med vores side af kirken Vi vil gerne give en lille opmuntring Steen Skovsgaard kvitterede for modtagelsen med en lille takketale, hvori han udtrykte både forundring og glæde over udnævnelsen. Steen Skovsgaard medvirkede i øvrigt ved årsfesten med en veloplagt og engageret tale om Mission i et multikulturelt samfund. Prisen Årets teolog blev for første gang givet i 2005, hvor den tilfaldt lektor Jens Bruun Kofod fra Dansk-Bibel Institut i København for hans banebrydende gammeltestamentlige forskning. Foredrag om Judasevangeliet tilgængeligt Professor i Kirkehistorie ved Menighedsfakultetet i Oslo, Oskar Skarsaune, holdt den 7. september et spændende foredrag om Judasevangeliet, som samlede fulde huse. Hans manuskript kan downloades på vores hjemmeside på følgende adresse: om_judasevang._ doc Man kan også bestille foredraget som lydfil som CD-rom eller MP3 fil. Send en bestilling til med din adresse og angivelse af, hvilket foredrag og hvilken type lydfil du ønsker. Det koster 45 kr. incl. forsendelse. Kursus om mission i lokalområdet Temaet for teolkursus den januar 2007 er: Mission i lokalområdet og er derfor toprelevant for både teologer og andre kristne med syn for mission. Programmet rummer bl.a. tre bibeltimer ved lektor Leif Andersen, tre hovedforedrag ved Ole-Magnus Olafsrud om Strategier til at møde nutidsmennesket med evangeliet og et indledningsforedrag ved centerleder Søren Østergaard: Nutidsdanskerens religiøse søgen foruden en række workshops. Programmet kan downloades fra hjemmesiden på denne adresse: teologi.dk/fileadmin/nyheder/teolkursus07_c.pdf eller rekvireres fra Menighedsfakultetets kontor: tlf: eller MF bladet Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Giro Telefon til studerende: Fakultetsleder: Ingolf Henoch Pedersen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Oktober årgang Oplag: Tryk: Øko-Tryk Skjern Grafisk Design: Graphic Care MF bladet udkommer 8 gange årligt: januar, marts, maj, juni, august, september, oktober og december. REDAKTION Fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen Informationsmedarbejder Nils Andersen (ansvarshavende) Stud.theol. Peter Dahl Stud.theol. Levi D. Kristiansen REDAKTIONSUDVALG Mette Swartz Andersen 2 MF bladet 7 OKT 2006

3 Nyt bibliotek på Menighedsfakultetet Karin Christensen Bibliotekar Det er næsten ikke til at tro, at det er de samme bøger og samme gamle reoler, som danner grundstammen i det flotte rum, vi har fået. Før sommerferien havde vi et meget overfyldt bibliotek med lange reoler, som tog lyset, og 74 enkeltlæsepladser, så man ikke måtte snakke på biblioteket. Nu har vi et lyst rum, hvor lyset spiller ind i rummets åbninger på en fin måde, og hvor man gerne må mødes og snakke. Der er skabt afdelinger og kroge, som kan opfylde mange forskellige behov i forbindelse med studiet. Så læsegrupper finder ofte plads her, men alligevel er der en fin dæmpet atmosfære, så man også kan sætte sig med en bog i en god stol, eller arbejde på computeren ved lidt afsides borde, eller lige der, hvor folk kommer forbi, og snakken opstår. Vi har bedre fået integreret bånd, CDer og DVDer, som noget, der arbejdes med på biblioteket. Vi har også den glæde at kunne tilbyde bibelanalyseprogrammer og professionelle layoutprogrammer. Trådløst netværk rækker i hele bygningen nu, men vi har også stadig gode kabelforbindelser på biblioteket. For internettet er blevet en uundværlig del af både studier og arbejde siden MF s bibliotek blev indrettet for 24 år siden, og med det har vi fået et helt fantastisk supplement til bøgerne på biblioteket. Stadig er der større opgaver og koncentreret læsning, som kræver mere ro på faste læsepladser. Dem har vi fået adskilt fra bøgerne i fire mindre læsesale, som er stort set fyldt op i dette efterår. Det er spændende. Hvorfor vi har lavet denne ændring? Det, der satte processen i gang, var umådelige pladsproblemer, som vi har bakset med i flere år. Vi begyndte at tænke nyt og vurdere hele bygningens funktion. Det var som at få andre briller på, og vi tænkte mange funktioner og behov ind i indretningen. Der er de senere år i uddannelsesmiljøer kommet stor fokus på læring, der er blevet bygget læringscentre, studerende har fået ansvar for egen læring, og der er skabt bevidsthed om, at vi har forskellige læringsstile. Det har været spændende at tænke biblioteksindretning i lyset af dette, og vi håber at have fået skabt et miljø, som kan honorere mange behov og udfordre det kreative og dybdeborende arbejde med Bibelen, rødderne og den tid, vi lever i. Gode omgivelser er et signal til både studenter og medarbejderne om, at de er værdsat, ligesom det siger noget om vores selvforståelse. Vi har fået rigtig gode omgivelser på biblioteket! MF bladet 7 OKT

4 Som en bil uden benzin om bibliotekets betydning Biblioteksbøgerne har fået mere plads på Menighedsfakultetet. Men hvilken rolle spiller bogen egentlig i teologistudiet i en tid med adgang til alverdens viden via internettet? Lærerrådsformand lektor Asger Højlund afslører her sin smittende kærlighed til bøger Asger Højlund Lektor At det ikke bare er fine ord, når vi siger, at biblioteket udgør hjertet på Menighedsfakultetet, fik vi bekræftet her i sommer, hvor alle bibliotekets bind var pakket ned i flyttekasser, mens biblioteket undergik den store renovering. Det var noget underligt noget. Man stod der og skulle slå et ord op i leksikonet. Eller slå efter og se, hvordan det nu var, der stod hos den oldkirkelige forfatter. Eller hvad det nu var, Luther eller Barth eller Pannenberg sagde. Se det sort på hvidt og i sin sammenhæng og ikke bare sådan, som andre gengav det. Og så var det hele gemt væk i stabelvis af kasser, umuligt at komme til - det, som er så let og ligetil at komme til i det daglige. Man kunne selvfølgelig sætte sig over på Det teologiske Fakultet. Eller bestille bogen på Statsbiblioteket. Men Det teologiske Fakultet har sine begrænsede åbningstider for outsidere som os - og hjem kan man ikke låne bøgerne. Og på Statsbiblioteket, som godt nok kun ligger et stenkast fra Menighedsfakultetet, skal man måske vente i uger, fordi bogen først skal skaffes hjem fra Det teologiske Bibliotek. Det hele bremses ned og går mere eller mindre i stå. Som en ellers velfungerende bil, der ikke kan køre, fordi der ikke er benzin. PC ERE OG PAPYRUSBLADE Der er dem, der har bebudet, at med internettet ville bogen forsvinde. Nu er jeg måske ikke den rette til at bedømme det. Og internettet har da også revolutioneret mulighederne for hurtigt at orientere sig om mange ting. Men bogen er nu næppe sådan at slå af marken. Computerprogrammerne kommer og går. Og pludselig er der ting, ens program ikke mere er i stand til at læse, eller som man ikke kan finde via nettet. Der er dem, der siger, at ting på computere har lige så kort levetid, som det der i oldtiden stod på de skrøbelige papyrusblade, der måtte afskrives inden for 25 år, hvis det ikke skulle gå tabt. KØD OG BLOD Men inde på biblioteket står bogen der. Den forsvinder ikke bare. Gamle bøger og nye bøger. Bøger fra Jesu tid og før det (ganske vist i en moderne iklædning og ikke på ruller). Stribevis af bøger af personer fra oldkirken, som man måske har læst om i kirkehistorien. Her kan man træde lige ind i deres tanker - selv om det unægteligt også kan være besværligt at tyde sprog og skrift. Man kan følge kirkens tro op gennem historien, ikke bare ved at høre om den, men ved så at sige at være der. Det samme med middelalderen. Og Luther. Man behøver ikke at nøjes med det sædvanlige udvalg af de mest populære ting af Luther. Det står der alt sammen, meter efter meter. Man kan komme ud i alle kroge. Få alle nuancer og krusninger med. Så det hele får kød og blod. Og det samme med det mærkelige geni, Søren Kierkegaard, i den flotte nye udgave i indtil videre 31 store bind (inklusive kommentarer), hvor man nu også kan komme rigtig tæt på ham selv via de mange bind med hans dagbøger. Det som kun de færreste af os har råd til at have stående hos os selv. Nogle steder i landet står 4 MF bladet 7 OKT 2006

5 Og lige pludselig er han eller hun der, studenten eller læreren, på jagt efter at vide mere og forstå bedre. Og tager bogen ned fra hylden. Og begynder at bladre, og må sætte sig ned ved det nærmeste bord, for dette lyder jo rigtig godt. Overrasket over, at noget så gammelt, eller noget så ukendt, kan ramme så præcist der var så stolt af sine mange bøger - for det havde deres gamle præst jo slet ikke haft behov for; han var allerede udlært. Bøger læser man ikke for at kunne prale. Bøger læser man bl.a. for engang imellem at møde noget andet end sig selv og sine egne tanker eller ens allernærmeste omgangskreds tanker. Bøger læser man ikke først og fremmest for at blive klogere, selv om det bestemt også er godt at tage med. Bøger læser man for at blive visere. Bøger læser man for at få syn for andre. Og dermed blive ført ud af den skure, man ellers let kommer til at sidde fast i, og måske gå i stå i. det samlet. Menighedsfakultetets bibliotek er et af dem. Og det ligger lige her inde ved siden af! HVISKET OG TISKET Det kan godt være, at der er mange af bøgerne, der står der år efter år uden at blive åbnet. Og man kan tænke: hvorfor smider vi dem da ikke bare ud - sådan som der da også var en, der bemærkede, da vi var ved at stille bøgerne op efter renoveringen. Men det gør man jo ikke. De rummer en verden, som måske ikke bliver opdaget af alle og enhver, men som bare står der og venter. Og lige pludselig er han eller hun der, studenten eller læreren, på jagt efter at vide mere og forstå bedre. Og tager bogen ned fra hylden. Og begynder at bladre, og må sætte sig ned ved det nærmeste bord, for dette lyder jo rigtig godt. Overrasket over, at noget så gammelt, eller noget så ukendt, kan ramme så præcist. Det er måske ikke så tit vi tænker på det. Men et bibliotek er som et helt menneskehav. På overfladen er der helt stille. Men dykker man ned i det, begynder man at kunne fornemme, hvordan der bliver hvisket og tisket fra alle sider. Og efterhånden træder der skikkelser frem, som man aldrig har mødt, hverken på Menighedsfakultetet eller i den kirke eller forsamling, man kommer i, eller i Danmark i det hele taget, men som det i allerhøjeste grad er værd at lytte til. Man bekræftes. Lærer nyt. Får noget at tænke over. FEMTE KOLONNE Ikke så mærkeligt, at biblioteker engang blev betragtet som noget farligt noget. Med afdelinger som kun nogle få kunne få adgang til. Det var bl.a. det, den kendte roman Rosens navn handlede om. Og ikke så mærkeligt, at man nogle steder har brændt bøger på bål eller forsøgt at holde dem ude, som man jo stadig gør nogle steder med bøgernes bog. Der ved man godt noget om bøgernes kraft, at de kan virke som en femte kolonne som, uden at der bliver lagt mærke til det, kan udvirke en hel masse. Mærkeligt, at vi, som er så tæt forbundet med en bog, at vi sommetider beskyldes for at leve af den, har så let ved at glemme det. Det er ikke nødvendigvis alle, der skal læse mange og tykke bøger. Gaverne og funktionerne er og bliver forskellige. Jeg kan på sin vis godt forstå de mennesker, der ikke lod sig imponere af den nye præst, FORÆRINGER - STOR HJÆLP Det er bl.a. derfor, vi har de mange bøger på MF. Et uundværligt redskab, selv om nogle af dem måske kommer til at ligge nogle år. En langtidsinvestering, som ikke syner af meget, men som kan blive anledning til indsigter og en menneskelig og kristelig udvikling hos studenterne, som vi lærere kun kan stå som tilskuere til og i bedste fald kan håbe at blive håndlangere for. Det er dyrt at købe bøger til MF s bibliotek - en halv lærerløn om året. Og så er det endda langt fra alle ønsker, der kan opfyldes. Det er derfor også en stor hjælp, når der kommer en melding om, at der er en, der vil forære sit private bibliotek til os. Som det skete i løbet af sidste efterår og vinter, da oldkirke- og Augustineksperten, Helge Haystrup, gav os mulighed for at købe store dele af sin samling for et symbolsk beløb. Først og fremmest er der huller, der bliver fyldt ud, sommetider med bøger, man ikke mere kan få fat i. Men ud over det bliver der også - ved salg af dubletter af bøger, vi allerede ejer - penge til nye bogindkøb, og mulighed for både os lærere og studenter til at få den pågældende bog ind at stå på vore egne hylder. MF bladet 7 OKT

6 ØKONOMI Walther Plauborg Hansen Forretningsfører Et særligt regnskabsår Til højre er regnskabsresultatet for det seneste regnskabsår. Det var på mange måder et særligt år først og fremmest fordi det var første år med Menighedsfakultetets (MF s) nye bacheloruddannelse i teologi. Den nye uddannelse satte sit præg på både hverdagen og økonomien på MF. For de ansatte var der forberedelse af ny undervisning, administration af uddannelsen og afholdelse af eksamener. På økonomisiden var der nye udgiftsposter som følge af den nye uddannelse. Det drejer sig om afgifter til University of Wales for deres tilsyn med uddannelsen samt udbetaling af stipendier til de studerende på uddannelsen, som SU-styrelsen har afslået at give SU til. MF tilbød derfor stipendier på 2000 kr. (ca. 1/3 af normal SU) til maks. 15 studerende på uddannelsen. Der blev udbetalt i alt kr. i stipendier. Vi har gennem året opfordret til særskilt at give gaver til dækning af udgiften til stipendier. I regnskabsåret modtog vi kr. i gaver øremærket til dette formål. Samlet set var gaveindtægterne (ekskl. arv) i regnskabsåret kr. større end året før. Vi er utrolig taknemlige for - og opmuntrede over den støtte og opbakning, som er givet, også i form af øgede gavebidrag. Store testamentariske gaver Et andet forhold, som gjorde regnskabsåret til noget særligt, var modtagelsen af ekstraordinært store arvebeløb. MF modtager hvert år gavebeløb i form af testamentariske gaver. Disse gaver er til stor velsignelse for MF og udgør ca. 10% af de samlede gaver. I det seneste regnskabsår modtog MF kr. som testamentariske gaver, hvilket er usædvanligt stort. Til sammenligning modtog MF de foregående fem år gennemsnitligt kr. i arv årligt. De testamentariske gaver til MF opsamles i en pulje, hvorfra der hvert år overføres 20% som indtægt i regnskabsåret. Dermed udjævnes udsvingene i indtægten fra arv over en femårig periode. Overvejer du selv at oprette et testamente, hvori MF er betænkt, er du velkommen til at kontakte mig for en snak om dette. Regnskabsresultatet Resultatet for regnskabsåret blev et underskud på godt kr. Vi havde naturligvis håbet, at det var blevet et nul. I betragtning af at udgifterne var over 6,6 mio. kr. må vi dog sige, at vi nåede meget tæt på dette mål, og vi retter takken til Gud og alle jer, som har bidraget med gaver små som store. Vi håber på jeres fortsatte støtte i det nye regnskabsår. Resultatopgørelse for perioden 1. juli junl /05 kr. i t.kr. Indtægter: Gaver (inkl. arv og kollekter) Offentlige tilskud Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter: Personaleomkostninger Markedsføring inkl. MF bladet Administration Lokaleomkostninger Stipendier Andre driftsomkostninger Afskrivninger Udgifter i alt Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat T us inde Regnskab 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Lønninger Øvrige udgifter Stipendier Indtægter ialt I ovenstående diagram illustrerer søjlerne udgifterne og den røde linie indtægterne. I de fire af årene, hvor søjlerne er højere end den røde linie har der således været et underskud. Se hele regnskabet på 6 MF bladet 7 OKT 2006

7 MED MENIGHEDSFAKULTETET SOM BASE Af studerende ved Menighedsfakultetet Ved Levi Dørken I år er der startet 95 nye teologistuderende på Aarhus Universitet. Ud af dem bruger seks Menighedsfakultetets tilbud om supplerende undervisning og læsepladser. En af dem er Daniel Præstholm. Daniel Præstholm kommer fra Vejen i Sydjylland, hvor han blev student i Kirkeligt har han været engageret i Indre Missions Ungdom og KFUM/K. Han blev gift denne sommer, og de flyttede sammen til Århus for at studere. Hvordan har det været at starte på Universitetet? Det har været rigtig godt. Hvad angår det faglige, er jeg blevet rigtig glad for min læsegruppe. Vi læser græsk sammen om morgenen og igen om eftermiddagen. Det giver rigtig meget. Jeg er nok ikke typen, som tager med til alle fester, men jeg føler alligevel, at jeg er blevet taget godt imod. Folk er generelt meget fordomsfrie og har rimelig let ved at acceptere mine holdninger. Noget, som har undret mig, er den dårlige kommunikation, der er mellem Teologisk Fakultet og Menighedsfakultet. Det undrer mig f.eks., at en folder med de forskellige tilbud til teologistuderende ikke indeholdt noget omkring Menighedsfakultetet. Har du i din korte tid som teologistuderende mærket nogle fordomme over for Menighedsfakultetet? På RUS-turen blev der holdt en for sjov -forelæsning om, hvilke typer man ville komme til at møde på fakultetet. Den første karikatur var IM eren. Han blev betegnet med alle de fordomme, som man ellers møder. Men det var bare i sjov, og man kunne kun grine med. Jeg tror, det bedste, man kan gøre for at bryde fordommene, er at møde folk, hvor de er. Det hjælper ikke noget at sidde og gemme sig, for så opstår fordommene. Det store spørgsmål: Hvorfor valgte du Teologisk Fakultet frem for Menighedsfakultetet? Der er to grunde: Den ene grund er, at der ikke startede et nyt hold på Menighedsfakultetet i år. Den anden grund er, at jeg godt kan lide at snakke med folk, som ikke er enige med mig selv. Jeg kan godt lide det modspil, som mine medstuderende kan give mig. Jeg tror også, man kan få noget modstand på MF, men dog ikke i så høj grad. Jeg var også i tvivl, om jeg skulle vente et år og så begynde på Menighedsfakultetet. Ikke pga. medstuderende osv., men nærmere pga. de anfægtelser undervisningen på universitetet måske kunne give mig. Men efter at være begyndt tror jeg ikke, at det bliver et større problem. Inden jeg tager til forelæsning, holder min kone og jeg en andagt, og når jeg så kommer til forelæsning, føler jeg, at jeg ved, hvad jeg selv står for. Jeg synes faktisk, at det er mere skræmmende at se alle dem, som sidder og sluger det hele råt. Der hvor jeg har hørt, at man kan blive mest anfægtet, er, når man sidder og læser for sig selv. Så kan man pludselig blive i tvivl om det ene og det andet. Hvad kan du så bruge Menighedsfakultetet til? Jeg har en læseplads, og så har jeg lige nu et supplerende fag som hedder Introduktion til systematik med Leif Andersen. Og så kan jeg få støtte, når der er spørgsmål eller debatter, jeg er i tvivl om, hvorledes jeg skal forholde mig til. Jeg kunne mærke dengang, jeg var til introduktion på Menighedsfakultetet, at jeg kunne slappe meget mere af her. Jeg skulle ikke være helt så kritisk over for alt, hvad folk sagde, fordi jeg vidste, at jeg kunne stå inde for det meste. NYE STUDERENDE I år har vi ikke optaget et nyt hold bachelorstuderende. Det sker kun hvert andet år. Derfor glæder vi os over, at fem teologistuderende og en filologistuderende ved Aarhus Universitet har valgt at gøre brug af Menighedsfakultetets tilbud om læseplads eller undervisning. Fire af dem ses på fotoet: Nikolaj Christensen, Daniel Præstholm, Henrik Haahr Hansen og Johan Dalsgaard. MF bladet 7 OKT

8 I ØVRIGT Henrik Højlund Sognepræst i Løsning Kammeratskabshor Kammeratskabshor. Jeg stødte på det mærkelige udtryk hos en tysk forfatter, som i en bog beskriver, hvorfor mange af hans generation, inkl. ham selv, slugte nazismens uhyrligheder. Grunden var, at de tog på nazisternes ungdomslejre og helt naturligt blev kammerater med hinanden. Og til sidst også med de uhyrlige opfattelser og handlinger. Jeg tænker på, om samme mekanisme (ikke samme sag!) kan gøre sig gældende i folkekirken. Vi er naturligt (!) kammerater med mennesker i folkekirken af helt anden kristendomsopfattelse end os. Kammeratskabet med dem kan svække klarsynet. Vi bliver forsigtige. Måske gælder det i særlig grad os præster, men slet ikke bare. Jeg synes, jeg mærker større forsigtighed blandt os, som tidligere ikke lagde fingrene imellem, når vi satte fingeren på det kritikværdige i folkekirken. Det synes at være blevet sådan, at hvis vi vil beholde retten til at være i folkekirken, pålægger vi os selv at måtte tåle lugten i bageriet. Med et par forsigtigt kritiske forbehold hylder også vi rummeligheden. Endelig ikke provokere folkekirkeorganisationen. Menneskefrygt er altid en stærk medspiller. Men det er også en frugt af, at vi er en del af kammeratskabet. Skal vi forsage kammeratskabet? Nej, Gud fri os vel for selvretfærdig selvisolering. Men vi skal vove at tro på, at det ægte kammeratskab tåler modsigelsen og modsætningerne. Og vi skal vove at tro, at vi med vores opgør med løgnen vil vore kammerater af anden opfattelse det allerbedste. Sponsor af MF bladet: Lindholm Auto Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf Reparation af alle bilmærker KALENDER Oktober 2. November 6. Islams historie og teologi kl ved Professor Kurt Christensen 9. Islams historie og teologi kl ved Professor Kurt Christensen Informationstur til Lolland-Falster 15. Menighedsfakultetets kollektdag med indsamling i landets kirker Islams historie og teologi kl ved Professor Kurt Christensen 7-9. Informationstur til Hanherred 9. Semesterforelæsning og efterfølgende seminar ved professor Henri Blocher fra Frankrig 13. Islams historie og teologi kl ved Professor Kurt Christensen 2007 Januar Teolkursus med emnet Mission i lokalområdet Februar 31. kl Semesterindledning Informationstur til Sønderjylland Marts 2. Reserveret til studieintroduktionsdag 5. Temadag om Ledelse i kirken arrangeret sammen med Dialogcenteret og Dansk Oase Retræte for studenter April Informationstur til Bornholm 16. Semesterforelæsning ved Richard Averbeck om gammeltestamentlige emner Juni Præste/kandidat-retræte på Hellig Kors Kloster Ændringer vedr. abonnement - ring venligst ISSN X MF bladet ID MASKINEL MAGASINPOST Glumsø PortoService ApS Fabriksvej Pandrup Besøg

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

bladet Kend Bibelen og KORANEN Studieintroduktion den 2. marts s. 3 I arbejdstøjet s. 6 Om tro og tvivl s. 7 fra menighedsfakultetet JAN 2007

bladet Kend Bibelen og KORANEN Studieintroduktion den 2. marts s. 3 I arbejdstøjet s. 6 Om tro og tvivl s. 7 fra menighedsfakultetet JAN 2007 JAN 2007 1 bladet fra menighedsfakultetet Studieintroduktion den 2. marts s. 3 I arbejdstøjet s. 6 Kend Bibelen og KORANEN Læs artiklen s. 4-5 Om tro og tvivl s. 7 MF bladet 1 JAN 2007 1 LEDER Bjarne Hougaard

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet forløb: Foråret

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009. MF-bladet 03 2009 FØRSTE HOLD DØDEN VEN ELLER FJENDE?

BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009. MF-bladet 03 2009 FØRSTE HOLD DØDEN VEN ELLER FJENDE? MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009 BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... DØDEN VEN ELLER FJENDE?05 FØRSTE HOLD 07 BACHELORER ER UDDANNET PENGEKASSEN ER TOM 11 1 Med Gud i hjertet og hår på brystet LÆRERRÅDSFORMAND,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark elkursus 2011 Teolkursus 2012 1 Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark De udfordringer, som den kristne kirke står overfor i Danmark, kræver, at kristne drøfter, hvordan kirken

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

bladet BRUG FOR EKSTRA GAVE! Judas-evangeliet Fire kandidater i Indre Mission Studenter har ordet på ny studenterside fra menighedsfakultetet

bladet BRUG FOR EKSTRA GAVE! Judas-evangeliet Fire kandidater i Indre Mission Studenter har ordet på ny studenterside fra menighedsfakultetet JUNI 2006 4 bladet fra menighedsfakultetet Judas-evangeliet Se side 3 BRUG FOR Fire kandidater i Indre Mission Se side 4 EKSTRA GAVE! Vi behøver 1,2 millioner kroner inden 30. juni Det er 200.000 kr. mere,

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld

bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld MAJ 2005 3 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld leder side 2 Teologi for kirkens skyld Bachelorbrochure tilgængelig Brochuren over MF s nye bacheloruddannelse kan rekvireres fra MF

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

bladet Bachelorhold Det nye fra menighedsfakultetet Årets teolog Evangelisk-Luthersk Netværk fylder 1 år Gudstjeneste i restaurant i Århus OKT 2007

bladet Bachelorhold Det nye fra menighedsfakultetet Årets teolog Evangelisk-Luthersk Netværk fylder 1 år Gudstjeneste i restaurant i Århus OKT 2007 OKT 2007 7 bladet fra menighedsfakultetet Årets teolog Læs s. 3 30. august begyndte 20 nye studerende på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi. Det nye Bachelorhold Evangelisk-Luthersk Netværk

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os del i den kærlighed, som overvinder døden. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Giv os del i den kærlighed, som overvinder døden. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. Palmesøndag II 20. marts 2016 Sundkirken 10 Salmer: 84 Gør døren høj 57 Herre, fordi du 151 Med sin alabasterkrukke 380 Op dog, Zion 217 Min Jesus lad 173 Ét vidste han Bøn: Vor Gud og far Giv os del i

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirkehøjskole i Sønderjylland

Kirkehøjskole i Sønderjylland Kirkehøjskole i Sønderjylland 2017-2018 Velkommen til Kirkehøjskole i Sønderjylland! Program Kirkehøjskole i Sønderjylland er et unikt tilbud til dig, der er kommet på sporet af Jesus og gerne vil lære

Læs mere

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728 Dengang jeg gik på pastoralseminariet for at skulle lære at være præst, fik jeg et godt råd af en af underviserne. Han sagde, at når man sidder og taler med et menneske, og samtalen går i stå, så skal

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet SEP 2005 6 bladet fra menighedsfakultetet 18 studerende begynder på den nye bacheloruddannelse Læs side 7 30.000 mennesker på Hong Kongs største stadion, samlet i bøn for verden Professor på langfart -

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet SEP 2006 6 bladet fra menighedsfakultetet Kirkehistorieundervisning over e-mail Se side 3 Med kuglepen og cola til eksamen i kirkehistorie Se side 4 Berlins domkirke spejlede sig i mange år i DDR s Palads

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

3.s.e.påske 17. april 2016.

3.s.e.påske 17. april 2016. 3.s.e.påske 17. april 2016. Joh 14,1-11: Jesus er vejen, sandheden og livet. Der var engang, hvor verden bevægede sig langsomt fremad. Man havde ikke biler eller andre motorkøretøjer eller tog for den

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Forestillingen om, at man kan være kristen

Forestillingen om, at man kan være kristen Forestillingen om, at man kan være kristen uden at drive mission, er lige så absurd, som den er populær blandt mennesker, der ikke kender Jesus Kristus. Det ligger i selve det at være kristen, at man er

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august I denne uge har vi haft gudstjeneste for voksne udviklingshæmmede. Det er ved at blive en fast tradition, at de kommer i kirken to gange årligt. De gudstjenester, vi har sammen med dem, er ikke helt som

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

bladet Temadag om AFRIKANSK KRISTENDOM TEKSTEN OG TIDEN af Leif Andersen Studenter på retræte på Hellig Kors Kloster Studenter på Englandstur

bladet Temadag om AFRIKANSK KRISTENDOM TEKSTEN OG TIDEN af Leif Andersen Studenter på retræte på Hellig Kors Kloster Studenter på Englandstur MAJ 2006 3 bladet fra menighedsfakultetet TEKSTEN OG TIDEN af Leif Andersen Se side 3 Foto: Arne Puggaard Studenter på retræte på Hellig Kors Kloster Se side 2 Temadag om AFRIKANSK KRISTENDOM Se side 4

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet MAJ 2007 3 bladet fra menighedsfakultetet Kursus i islam-kristendom s. 3 Kuldsejler kirken? Den virksomhed går ned! Sådan lød en gruppe erhvervslederes dom, da ledelsesrådgiver Poul Langagergaard fremlagde

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 78 - Blomster som en rosengård 86 - Hvorledes skal jeg møde 89 - Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge 80 - Tak og ære være Gud 439 O, du Guds lam

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44 1 20. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 21. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/290,v.5-6/347//589/439/421/332 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen Vi er gået i kirke denne efterårssøndag.

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 3.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, 1-13.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 3.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, 1-13. side 1 Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger 2017. Tekst: Matt. 8, 1-13. To mennesker midt i livet, begge ramt af livets hårde slag. Hvor er Gud, og hvordan er Gud? Sådan kan et menneske spørge. Et menneske

Læs mere

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at 8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at jeg skal udpege den og den som falsk profet. Dér må

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Du må være med! -5. Den, der er lidt mærkelig

Du må være med! -5. Den, der er lidt mærkelig Du må være med! -5 Den, der er lidt mærkelig Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor, men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere