mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4"

Transkript

1 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

2 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE For nogen tid siden hørte man en fader, der var bekymret over nogle alvorlige problemer med sin søn, bemærke: Når han tager afsted, og vi ikke ved, hvor han er, piner det os i men når han er her, piner han os undertiden også." Det er om denne pine, jeg vil tale, og jeg frygter, at jeg taler til en stor forsamling. Der er næppe et nabolag uden i mindste en moder, hvis sidste bekymrede tanker og bønner drejer sig om en søn eller datter, der vandrer rundt et eller andet sted. Det er heller ikke langt mellem de hjem, hvor en bekymret fader næppe kan arbejde en dag igennem uden fra tid til anden at standse op og spørge sig selv: Hvad har vi gjort forkert? Hvad kan vi gøre for at få vort barn tilbage?" Apostlen Paulus profeterede til Timoteus: Det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme strenge tider. Thi menneskene vil blive egenkærlige, pengekære, pralende, hovmodige, spottelystne,." ulydige mod forældre. (2. Tim. 3:1-2). Der er mere i skriftsted, men vi standser ved ulydige mod forældre". Vi har intet ønske om at berøre et emne, der er årsag til så megen pine hos jer, ej heller at fordømme jer som fejlslagne. Men I fejl, og det er det, der piner. Hvis fejltagelse skal standses, må man betragte problemerne, som de er, uanset hvor ondt det gør. ikke fortsætte med at gøre det, I hidtil har gjort (selv om også I det rigtige) og samtidig forvente at ændre barnets opførsel, når det, I det var var med til at skabe den opførsel. Nu vil jeg gerne vise jer et meget praktisk og meget kraftfuldt sted at begynde både med at beskytte jeres børn, og i det tilfælde, hvor I ved at miste et, da at frelse ham. Jeg henviser til hæftet Familiens Hjemmeaften". Det er det syvende i serie og kan fås over hele verden på 17 sprog. Hvis I ville gennemgå det, ville I at det er baseret på Det nye Testamente. Emnet er handlefrihed. Selv om lektierne tages fra Det nye Testamentes dage, beskæftiger det sig ikke med menneskene på det tidspunkt. Det skræver over århundrederne og handler om jer, og her, og nu. Det er godt illustreret, meget i farver, og har mange meningsfyldte aktiviteter for familier med børn i aldre. Med dette program kommer løftet fra profeterne, de levende profeter, at hvis forældre vil samle deres børn omkring dem en gang om ugen og undervise i vil børnene i sådanne familier ikke fare vild. Forældre, jeg ønsker at opbygge jer med håb. I, som har haft sjælekvaler, I aldrig give op. Ligemeget hvor mørkt det ser ud, eller lige meget hvor langt bort eller hvor langt ned jeres søn eller datter er faldet, I aldrig give op. Aldrig, aldrig, aldrig! Jeg taler til jer som en af De Tolv, der alle er indsat som et særlig vidne. Jeg forsikrer jer for, at jeg har det vidnesbyrd. Jeg ved, at Gud lever, at Jesus er Kristus. Jeg ved, at Han, skønt verden ikke ser Ham og ikke kender Ham", dog lever. Kvalfyldte forældre, gør fordring på Hans løfte: Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer." (Joh. 14:17-18) O INDHOLDSFORTEGNELSE Budskab fra det Første Præsidentskab 99 Den dag Kirken blev organiseret. Af Doyle L. Green 103 Joseph Smith En vurdering. Af præsident B. H. Roberts 121 Emma Ray Riggs McKay Thorpe B. Isaacson Børnenes sider: Mod. Af Margery Cannon 25 Tro kun. Af Lucile C. Reading 31 April Årgang Nummer 4 Udgivet af Den danske Mission af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Dalgas Boulevard København F. Telf. Fasan 9901 Postgiro Paul L. Pehrson, missionspræsident, ansvarshavende redaktør Nyheder: Mary Kaiser, redaktør Koordinator: Bernd J. Larsen i i i Den danske Stjerne udkommer den 1. hver måned. Abonnementsprisen (inkl. porto) er Danmark kr pr. halvår, udlandet kr for et helt år, $ 3.50 for helt år. I løssalg kr pr. nummer. Betaling ved check udstedt til Den danske Stjerne, Priorvej 12, København F. eller gennem postgiro til Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helige. (De nævnte priser er inklud. moms.) Tryk: Paul Giese KG, Offenbach/M., Deutschland Forsiden, der er lavet af kunstneren William Whitaker, forestiller profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery, der overdrager Den helligånds Gave til en af de tilstedeværende ved organiseringen af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 6. april O Layout: PBO-Layout-Center, Frankfurt L.D.S. CHURCH frabslation SERVICES DEPT, LIBRARY

3 Budskab fra det Første Præsidentskab Præsident Joseph Fielding Smith Mine kære brødre og søstre. Det er en sjælden lejlighed at komme i forbindelse med Kirkens medlemmer over hele verden gennem dette blad. Jeg vil benytte lejligheden til at huske Dem på, hvor vigtig familieenheden er i den helhedsplan, vor himmelske Fader har lagt. I virkeligheden er Kirkens organisation kun til for at kunne hjælpe familien og dens medlemmer med at opnå frelse. Familieenheden og familiens forpligtelse over for Evangeliet er så vigtige, at Satan har vendt en stor del af sin opmærksomhed mod ødelæggelsen af Præsident Harold B.Lee Præsident Joseph Fielding Smith Præsident N. Eldon Tanner 99

4 vort Deres i Deres i en i Kirken, en himmelrummet." Det bikube-, dette unge disse jordens Det familierne i samfund. Fra alle kanter angribes familiens helhed som grundlaget for det, der er godt og ædelt i livet. Private og offentlige forslag, der har til hensigt at begrænse familiens størrelse, fremsættes nu og da under det påskud, at man vil frelse verden fra overbefolkning. Sådanne forslag vinder bifald blandt nogle Sidste Dages Hellige. Man går endda så langt som til at foreslå, at der bør indføres en slags lovbefalet straf for dem, der har mere end to børn. Den verdensomfattende liberalisering af abortlovene viser den eksisterende ignoreren af livets hellighed. Familier bliver splittet af et forøget brug af nakotika og et øget misbrug af medicin. Den foragt, flere og flere unge nærer over for al autoritet, begynder med respektløshed og ulydighed i hjemmet. Ansete blade fortæller om myten om moderskabet" og forsvarer de mere radikale ideer om kvindens frigørelse. Eftersom Djævelens kræfter angriber den enkelte ved at flå familiebåndene over, bliver det livsvigtigt for Sidste Dages Hellige forældre at bevare og styrke familien. Måske findes der enkelte meget stærke mennesker, der kan overleve uden støtte fra familien, men de fleste af os behøver den kærlighed, belæring og acceptering, som strømmer én i møde fra dem, der virkelig interesserer sig for én. Den vigtigste funktion i et Sidste Dages Helligt hjem er at sikre, at hvert medlem af familien arbejder på at skabe det klima og de betingelser, under hvilke alle kan udvikle sig mod fuldkommenhed. For forældrenes vedkommende kræver dette, at de vil bruge langt mere tid og energi på børnene end blot at dække deres fysiske behov. For børnenes vedkommende til betyder det, at de skal kontrollere den naturlige tendens, der hedder egoisme. Bruger De lige så megen tid på at hjælpe Deres familie og Deres hjem til succes, som De gør i jag efter social og forretningsmæssig succes. Ofrer De Deres bedste kreative energi på den vigtigste enhed i samfundet familien? Eller er Deres slægtskabsforhold til Deres familie blot en rutinemæssig, ufrugtbar del af livet? Forældre og børn må være villige til at sætte ansvaret over for familien i første række for at opnå familiens ophøjelse. Lige et ord om Kirkens mange programmer, der skal hjælpe Dem. Siden 1965 har Kirken udsendt lektier til familiehjemmeaftenen. Forældre, der ignorerer den store hjælp, der er i dette program, leger med deres børns fremtid. Dette blad, Den danske Stjerne, som bringer Dem dette budskab, er en anden del af Kirkens hjælp til den enkelte og til familierne, for at de kan holde sig nærmere til Herren. Dette blad kan have en god indflydelse, hvis De vil læse det. I løbet af månederne vil det hjælpe Dem med at opbygge et vidnesbyrd og støtte Dem kamp med verdens problemer. På samme måde vil bladet motivere og styrke de unge i Kirken, hvis de har adgang til det, da det indeholder specielle aktiviteter, historier og artikler for dem. Vi lever i fantastisk tidsalder. Der følger store velsignelser med ved at leve i denne sidste uddeling. Men der er også store udfordringer og fristelser. Jeg beder til, at vor himmelske Fader vil give os alle den fornødne styrke til at nå vor sande mulighed for udvikling. Jeg nedkalder Hans Ånd over hjemmene, således at der i må findes kærlighed og harmoni. Må vor Fader beskytte og ophøje vore familier, beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen. Præsident Harold B. Lee 1. Rådgiver i Første Præsidentskab Mine korte bemærkninger vil være stilet specielt til Kirkens ungdom I mænd i aronske Præstedømme, I Mia Maid og L-piger og unge studerende. Det er næsten blevet trivielt at sige, at vi lever betydningsfuld tidsalder i historie, men det er sandt, og vi har brug for at huske på det, medens vi kæmper for at overvinde livets vanskeligheder. Fordi vi er priviligerede ved at leve i denne specielle tid, kan vi blive stillet ansigt til ansigt med umådelige udfordringer mod vor tro. I dag, måske mere end nogen sinde, findes der fristelser, som vil få os til at svigte vor tro. Apostlen Paulus sagde: Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i mørke, mod ondskabens åndemagter i (Efes. 6:11-12.) Ved at sige dette lader Paulus os forstå, at vort livs alvorligste kamp er ikke mod fjender af kød og blod, som kan komme med kanoner eller bombefly og udrydde os, men mod fjender, som angriber fra 100

5 Gud fysisk I unge I er i dag, Det éns dog farvefjernsynet dag, stand en lever. mørket, og som mange gange ikke kan opfattes af menneskets sanser. Paulus fortsatte med at beskrive os som krigere, der er iført den nødvendige beklædning til beskyttelse af de fire dele af legemet, som Satan og hans hær tilsyneladende har fundet mest sårbare, og gennem hvilke retfærdighedens fjender kan angribe menneskets sjæl: Så stå da med sandheden spændt som bælte om jeres lænder, og iførte 'retfærdigheden som brynje', tag som sko på jeres fødder villigheden til at forkynde fredens evangelium, tag imod 'frelsens hjelm'.".. (Efes. 6:14-15, 17.) Sandheden er det materiale, som bæltet om jeres lænder skal være lavet af, hvis jeres dyd og moralske styrke skal sikres. I bør alle stræbe efter at holde jer værdige til at indgå ægteskabets nye og evige pagt i templet for tid og evighed. Hvad så med brynjen, som vil beskytte jeres hjerte eller jeres adfærd? Den skal være lavet af et materiale kaldet retfærdighed. Det retfærdige menneske bestræber sig på at forbedre sig, idet han ved, at han dagligt har behov for at omvende sig fra sine ugerninger og forsømmelser. Hans krop er ikke hærget af de krav, et løssluppent liv medfører; han er klarsynet, har en god forstand og et stærkt legeme. Jeres fødder, som repræsenteret jeres mål eller formål her i livet, skal være beklædt med villighed til at forkynde fredens evangelium". Villighed er vejen til sejr, og sikkerhedens pris er evig årvågenhed. Hvad enten det er i tale eller sang, i eller moralsk kamp, vil sejrens palmer være hos den, der er villig til at følge vor Faders bud og befalinger. Nu kommer vi til den sidste del af profet-lærerens rustning. Vi vil tage frelsens hjelm" på vore hoveder. Vort hoved eller vor forstand er den kontrollerende del af vort legeme. Det skal beskyttes godt mod fjenden, thi som en mand tænker i sit hjerte, således er han. Frelse betyder opnåelse af det evige lys, at leve i Faderens og Sønnens nærhed som belønning for et godt liv her på jorden. Hvis vi i vore tanker altid har frelsen som det højeste mål, der kan opnås, vil vore tanker og beslutninger, der fører til handling, altid udfordre alt, som vil bringe denne herlige fremtidige tilstand i fare. Det er vidunderligt at være ung i dag. Evangeliets fylde er på jorden; alle Herrens velsignelser er tilgængelige for dem, der er villige til at betale prisen. Jeg er ganske klar over, at ved synet af vold, umoral, urenhed, krig og anden ondskab, som den moderne levevis indeholder, kan der være en tendens til mismod. Jeg siger til jer, unge brødre og søstre, giv ikke op! Jesu Kristi Evangelium har svaret på alle disse problemer, og det er jeres ansvar og opgave at stå imod; så nyd jeres ungdom, men ifør jer Guds fulde rustning" og stå imod de ting, der vil ødelægge jeres vidnesbyrd og jeres mulighed for at fuldføre et stort arbejde her på jorden. Må Herren beskytte og velsigne jer, give jer styrke til at modstå fristelser, og give jer beslutsomhed til at få det bedste ud af jeres liv, så I vil være i til at høste velsignelser igennem evigheden, og dette er min ydmyge bøn i Jesu Kristi navn. Amen. Præsident N. Eldon Tanner 2. Rådgiver i Første Præsidentskab mænd og kvinder vokser op i spændende tid. For blot ganske få år siden troede de fleste mennesker, at det aldrig ville blive muligt at landsætte mennesker på månen, at se det og andre begivenheder i eget hjem i over hele verden, at trykke på en kontakt og få lys og varme. Hvor er I velsignede, at I i denne tidsalder. også velsignede, fordi I ved, hvem I er, og hvorfor I er her. De fleste unge af i ja, endog de voksne, kender ikke disse to vigtige fakta: hvem de er, og hvorfor de er her. De ved ikke, som I ved, at de er vor himmelske Faders børn, den Fader, som planlagde denne smukke jord og gjorde det muligt for os at blive født, vokse op og blive mere lig Ham og Hans Søn, Jesus Kristus. De gør sig ikke klart, at Jesus Kristus leder sin Kirke men vi ved, at Han virkelig gør det! Fordi vi ved dette og mange andre ting om Ham, kender vi Ham bedre og holder mere af Ham end de andre unge mennesker. Den vigtigste ting, Jesus Kristus belærte os om, da Han var på jorden, var kærligheden til næsten. Han fortalte os, at."... kærligheden er af Gud. og befalede os at elske hverandre". (1. Johs. 4:7). Profeten Mormon sagte: alle børn (er) ens for mig; og jeg elsker små børn med en fuldkommen kærlighed..." (Moroni 8:17). 101

6 I helst I ønsker, vokser, spurgte virkelig viser kærlighed, vil I modtage verden også stand er ikke i Odense i! de! Den mest fuldkomne kærlighed af al kærlighed er naturligvis den kærlighed, vor himmelske Fader og Jesus føler for hver eneste af os. Deres kærlighed er så stor, at vi ikke engang kan fatte en brøkdel af den. Det nærmeste, man kan komme deres kærlighed, er den store kærlighed, jeres forældre nærer for jer. De elskede jer endda, før I blev født. Da I så endelig kom til dem fra jeres himmelske hjem, bragte I dem en stor glæde, som I vil føle den dag, I bliver forældre. Jeres forældres kærlighed vokser i takt med, at I og deres kærlighed til jer vil aldrig ophøre. Somme tider må jeres forældre sige nej til jer, når hørte et ja. De siger nej af den ene grund, at de elsker jer, og de ved, at I havde tænkt jer om, da I dem. Nogle gange vil det, måske være direkte imod vor himmelske Faders bud. Hans bud er givet os for at vejlede, beskytte og styrke os og give vort liv mening og glæde. Når I kærlig- gengæld. På Joseph Smiths tid spurgte mange hed til kirkeledere, hvorfor han var i til at tiltrække så mange mennesker, som var ivrige efter at følge ham til trods for de lidelser, de måtte gennemgå. Han svarede dem: Det er fordi jeg er i besiddelse af kærlighedens princip. Alt, hvad jeg kan tilbyde verden, er et godt hjerte og en oprigtig hånd." (Profeten Joseph Smiths Lærdomme, s. 376). Hvordan kan I lære at holde budet at elske hinanden, jeres forældre, jeres søskende, jeres venner? En bestemt person har engang sagt, at vi lærer at tale ved at tale, at studere ved at studere, at løbe ved at løbe, og på samme måde vil I lære at holde af hinanden ved at holde af hinanden. Vi har behov for at udtrykke vor kærlighed til dem, der er omkring os, ved hver dag at fortælle dem, at vi holder af dem og virkelig mener det. Nogle gange er det endog vigtigere at vise dem, at vi holder af dem end blot at sige: Jeg holder af dig." Ja, det er en vidunderlig og spændende tid, vi lever i, men der er også mange problemer for de unge mennesker i af i dag. Der er mange mennesker og ting, der kan friste jer til at glemme, hvem I er, og hvorfor I er her. Men husk altid på, at alt vil være godt, hvis I lever, som I blevet belært om af jeres forældre og lærere, vor himmelske Fader og Jesus, som elsker jer så højt. Dette er min bøn til jer i Jesu Kristi navn. Amen. O juni 1971 i Skien, Norge. G.U.F.-årets højdepunkt!! Vil du opleve: god sportsånd, fejende dans, FESTINORD- musikalsk show af kvalitet, skøn korsang, dejlig natur, spændende rejse og - - god ånd, opbyggelse af dit vidnesbyrd og sand livsglæde - - så KOM og tag selv del i det altsammen!! Og så har Missionen G.U.F.-SPORTSSTÆVNE og 9. maj Her mødes alle under 30 og over Spejderog Bikubealderen til terrænløb, svømning, fodbold, håndbold og volleybold. Piger og drenge spiller sammen i volleybold. Vi skal også ha' en fest og øve kor og dans. Om søndagen holder vi alle Søndagsskole Odense. Nærmere oplysninger fås i lokale GUF'er eller hos Grenspræsidenterne. 102

7 De Fayette, I de april et den mange Guds Den dag Kirken blev organiseret af Doyle L. Green Det var den 6. april i det Herrens år Stedet var et bjælkehus, som tilhørte Peter Whitmer i Seneca County, New York. Begivenheden: organiseringen af Jesu Kristi Kirke i denne Forvaltning. Organiseringen af enhver anden kirke kunne eller kunne ikke være en vigtig begivenhed, for mange snese kirker er opstået i Forenede Stater i det sidste halvandet hundrede år, men genoprettelsen og den formelle organisering af Guds sande Kirke på jorden er en begivenhed af så vital betydning og så stor vigtighed, at det burde vække ethvert menneskeligt væsens interesse i dag. Næsten enhver, som har ønske derom, kan organisere en kirke, og hvis han opfylder kravene, kunne han få kirken lovligt anerkendt. Men én ting er at få en kirke anerkendt af landets love, en anden ting er at få den anerkendt af Gud. Og hvis den skal anerkendes og helligøres af Gud, må det være Hans kirke, organiseret under Hans ledelse. Den gamle profet Amos sagde: Nej! Den Herre Herren gør intet uden at have åbenbaret sin hemmelighed for sine tjenere, profeterne." (Amos 3:7). Og apostlen Paulus erklærede, da han skrev til hebræerne: ingen tiltager sig selv den værdighed, men man må som Aron kaldes dertil af Gud." (Heb. 5:4.) Herren havde åbenbaret sin vilje til en ung profet, og Han havde kaldet ham, således som Han kaldte Aron og andre profeter ned gennem verdenshistorien. Denne unge profet præsiderede over og ledede begivenhederne under Herrens vejledning den dag i Hans navn var Joseph Smith, Jun. Han var kun 24 år gammel. foregående ti år havde Herren forberedt ham til den rolle, han nu skulle opfylde. Da Joseph var en dreng på fjorten år, søgte han oprigtigt vejledning gennem bøn, da han var forvirret over, hvilken kirke han skulle slutte sig til, og Gud Faderen og Hans Søn, Jesus Kristus, viste sig for ham i syn og sagde til ham, at han ikke skulle slutte sig til nogen af kirkerne, thi de var alle forkerte... alle deres trosbekendelser var en vederstykkelighed for ham... 'de drager nær til mig med læberne, men deres hjerter er langt fra mig. De lærer sådanne lærdomme, som er menneskebud og har gudfrygtighedens skin, men fornægter dens kraft.'" (Joseph Smith 2:19) De ord, som Herren havde talt til en fjorten-års dreng, blev modtaget med megen ophidselse, med kun lidt tolerance af folk i det vestlige New York. Det var ikke mærkeligt. Noget sådant var uhørt. Gud havde ikke åbenbaret sig til verden i generationer, ja, ikke i århundreder. Det var en almindelig tro, at himlene var lukket. Men på dem, som kendte den unge mand godt, gjorde det indtryk. Joseph var ærlig og oprigtig, from og intelligent. Han havde oprigtigt søgt efter Guds sande kirke. Det store antal såkaldte kristne sekter og den overordentlig store forskellighed i deres lærdomme viste den forvirring, der eksisterede i religiøse verden. Hvor var sandheden? Var det ulogisk at tro, at en kærlig Fader, som havde ledet sine børn ned gennem alle forvaltninger, igen ville tale til mennesket? Fire år gik, og så fik den unge Joseph besøg af et andet himmelsk sendebud, som kaldte sig Moroni, og som sagde til ham, at Gud havde et vigtigt arbejde til ham, som han skulle gøre. Gemt i en nærliggende høj var der nogle guldplader, som indeholdt det evige Evangeliums fylde. Det var -ham, som skulle få det strålende privilegium at oversætte tegnene fra pladerne og blive redskabet i hånd til at 103

8 de I begyndelsen i i fjerde overensstemmelse den i i hans Guds Før Joseph Smith og Oliver Cowdery påbegynder dagens vigtige begivenheder, mødes de ovenpå i Peter Whitmers gård, hvor Mormons Bog blev oversat. gengive Evangeliet og organisere den sande kirke. Da Joseph gik til en nærliggende høj, således som Moroni havde instrueret ham, fandt han pladerne i en stenkiste, beskyttet fra århundreders elementer ved et rundt stenlåg, som dækkede dem. Da Joseph forsøgte at fjerne skatten, fik han at vide, at tiden endnu ikke var kommet til at tage pladerne, men at han skulle komme tilbage hvert år for at modtage instruktioner, og derigennem blev han belært om, hvorledes og på hvad måde hans (Guds) rige skulle styres i sidste dage." (Joseph Smith 2:53-54.) Til sidst fik Joseph pladerne, og den 7. april 1829 blev arbejdet påbegyndt for alvor med oversættelsen af skriften på pladerne med en ung skolelærer ved navn Oliver Cowdery som skriver. Mindre en tre måneder senere var det kolossale arbejde med oversættelsen fuldført, og den første udgave af skriftet, som blev kaldt Mormons Bog, kom fra trykkeriet i begyndelsen af foråret Hver gang et spørgsmål optod under arbejdet med oversættelsen, adspurgte de to unge mænd Herren og fik derved megen vejledning og mange oplysninger. Mange skriftsteder forkyndte for eksempel, at dåben var nødvendig til frelse. Dette vidste de også fra læsning af Bibelen, men ingen af dem var blevet døbt. Da de adspurgte Herren, lagde et sendebud fra himlen, som sagde, at hans navn var Johannes kaldet Johannes Døberen sine hænder på deres hoved og tildelte dem Det aronske Præstedømme og befalede dem at døbe hinanden. De modtog yderligere oplysning og 104 myndighed, herunder Det melkisedekske Præstedømme, efterhånden som det var nødvendigt for værkets frem- i gang. af april 1830 modtog den unge profet en åbenbaring, som er blevet afsnit 20 bog, der kaldes Lære og Pagter. Der refereres ofte til den som en åbenbaring om Kirkens organisation og forvaltning." Om dette skrev Profeten Joseph: Vi modtog af ham (Jesus Kristus) følgende gennem profetiens og åbenbaringens ånd, hvad der ikke alene gav os mange belæringer, men udpegede for os den nøjagtige dag, på hvilken vi, overensstemmelse med hans vilje og bud, skulle gå i gang med at organisere hans kirke engang til her på jorden." (Se forordet til afsnit 20.) Det første vers i åbenbaringen lyder: Grundlæggelsen af Jesu Kristi Kirke disse sidste dage fandt sted et tusinde otte hundrede og tredive år efter vor Herres og Frelsers, Jesu Kristi komme i kødet. Den organiseredes og stiftedes i med landets love og efter Guds vilje og bud i måned og på sjette dag den måned, der kaldes april." Man kan ikke studere denne åbenbaring uden at blive overordentlig imponeret over den kundskab og forståelse, himlens Herre udgød over sin tjener angående de ting, som er nødvendige til menneskets frelse og til genoprettelsen af Guds rige på jorden. Det synes, i hvert fald tildels, at være endnu en bekræftelse på og understregning af den kundskab og vejledning, som Herren tidligere havde givet den unge Joseph. Blandt de kostelige sandheder og instruktioner, som blev modtaget i denne åbenbaring, var følgende: 1. Gud Faderen og Hans Søn, Jesus Kristus eksisterer virkelig. Gud er uendelig og evig, fra evighed til evighed, skaberen af himlen og jorden og alle de ting, der findes deri. 2. Mennesket er skab i og lignelse. billede 3. Den levende og sande Gud er det eneste væsen, som mennesket bør tilbede. 4. Den Helligånd bærer vidnesbyrd om Faderen og Sønnen. 5. Mennesket blev sanseligt og djævelsk ved at overtræde Guds love. 6. Gud elsker i sandhed sine børn. 7. Gud gav sin Enbårne Søn, for at så mange, som vil tro og lade sig døbe hellige navn og holde ud i tro til enden, skal blive frelst." (L & P 20:25.) 8. Til sine børn oprettede Gud princippet omvendelse til deres synders forladelse. 9. Efter at have omvendt sig fra deres synder, skal alle mennesker døbes. (Den bøn, der skal bruges ved dåben, er anført.) 10. Et barn skal nå ansvarsalderen for Gud" og være moden til omvendelse, før det skal døbes. 11. De, som er blevet døbt, skal bekræftes som medlemmer af Kirken ved håndspålæggelse for den Helligånds gave, ved brødre, som har myndighed. 12. Et menneske må kaldes på rette måde og ordineres af en, som har myndighed, før de kan forrette i Kirkens ordinanser. 13. Gud har virkelig forbindelse med sine profeter og sender budbringere for at betjene dem. 14. Mormons Bog blev åbenbaret og oversat ved guddommelig kraft.

9

10 i denne Jesu kammeret går, i henhold i Herrens arbejdet ti. W.- Joseph Smith, Sr. ankommer til det Whitmerske hjem for at deltage i dagens begivenheder. Profetens fader var den første, der hørte og troede beretningen 15. Mormons Bog indeholder en beretning om Jesu Kristi Evangeliums fylde. 16. Mormons Bogs fremkomst beviste for verden, at den hellige skrift er sand, og at Gud inspirerer menneskene og kalder dem til sit hellige værk i tid og slægt så vel som fordums dage. Og viser derigennem, at Han er den samme Gud i i dag og til evig tid." (L & P. 20:11-12.) 17. Alle de, som tror og har tro og arbejder retskaffent, vil opnå evigt liv. 18. Den praksis at have samtykke skal følges i Kirken. 19. Ældsternes, præsternes, lærernes, diakonernes og Kirkens andre medlemmers pligter er skitseret. 20. Nadverens betydning til ihukommelse af vor Herre Jesus er indskærpet. 21. Den måde, hvorpå nadveren skal administreres, og de bønner, der skal bruges, er anført. Omtrent et år tidligere, i juni 1829, havde Herren skitseret for Joseph Smith og Oliver Cowdery den fremgangsmåde der skulle følges ved organiseringen af Kirken, men Han instruerede dem om at vente til det rette tidspunkt. I Joseph Smith's History of the Church læser vi:... for vi havde ikke knælet længe i højtidelig og brændende bøn, før Herrens ord kom til os i og befalede os, at jeg skulle ordinere Oliver Cowdery til ældste i Kristi Kirke, og at han også skulle ordinere mig til det samme kald, og derefter ordinere andre, efterhånden som det blev tilkendegivet os fra tid til anden. Vi fik imidlertid befaling om at udsætte vor ordination til et tidspunkt hvor det ville være gørligt at have vore brødre, som var blevet og skulle blive døbt, samlet, når vi skulle have deres samtykke til... at ordinere hinanden, og få dem til ved afstemning at afgøre, om de var villige til at anerkende os som åndelige lærere eller ikke; vi fik også befaling om at velsigne brødet og bryde det med dem, og at tage vin, velsigne den og drikke den med dem; bagefter skulle vi ordinere hinanden til befalingen; derefter kalde sådanne mænd, som ånden ville diktere os, og ordinere dem, og så gå over til håndspålæggelse for den Helligånds gave til alle dem, som tidligere var blevet døbt, og gøre alting navn." (DHC 1:60-61.) Den fastsatte time kom endelig. Ved mødet var fire andre mænd, foruden Joseph og Oliver, som var blevet valgt til at være indstiftere af Kirken, i overensstemmelse med landets love." (L. & P. 20:1.) De er opført i History of the Church som Hyrum og Samuel H. Smith, Josephs brødre, og David og Peter Whitmer, sønner af den mand, som havde åbnet sit hjem for organiseringsmødet. Alle var tidligere blevet døbt. Desuden var der nogle få" venner, som var blevet indbudt til at være tilstede, måske ikke mere end ialt tredive. Blandt disse var Profetens fader, Joseph Smith, Sen., og hans moder, Lucy Mack Smith. Begge havde troet på hans historie og havde opmuntret ham i lige fra begyndelsen. Der findes ikke noget referat af dagens hændelser, og der er måske tvivl om den nøjagtige orden, hvori nogle af begivenhederne fandt sted, men der er enighed om, hvad der skete. Vi kan forestille os den unge profet kalde forsamlingen til orden, give en oversigt over formålet med mødet, og om Faderens og Sønnens tilsynekomst i Den hellige Lund. -.lacl. ; 106

11 107

12 i højtidelig i anvendelse, dette. Kirken, opfordre de forsamlede til at samles bøn til vor Himmelske Fader, takke Ham, fordi Han havde ment det rigtigt at genoprette sin Kirke på jorden og bede Ham velsigne de forsamlede og dagens begivenheder. En af de første forretninger, hvor princippet fælles samtykke blev bragt var at spørge de tilstedeværende, om de ønskede at Kirken skulle organiseres. De samtykkede enstemmigt i De blev spurgt, om de kunne opretholde Joseph Smith, Jun, og Oliver Cowdery som Kirkens præsiderende embedsmænd. Joseph gik så over til at ordinere Oliver som ældste i og Oliver ordinerede til gengæld Joseph til dette kald. Herrens nadver blev administreret til dem, som tidligere var blevet døbt. Så vidt det kan afgøres, var dette første gang denne hellige ordinanse var blevet udført af Herrens udvalgte tjenere i denne forvaltning. På et tidspunkt af dagen blev der udført dåb. Disse ordinanser kan være blevet udført i den nærliggende Seneca Sø, skønt dette ikke er helt sikkert. Beretningen siger, at vi lagde derefter vore hænder på hvert enkelt medlem af Kirken, som var tilstede, så de kunne modtage den Helligånds Emma Smith, Profeten Joseph Smiths hustru, og Jerusha, Profetens broder Hyrum Smiths kone, ankommer til møderne. 108 m t«

13 David Whitmer, en af de tre vidner til Mormons Bog, var en af de seks stiftere af Jesu Kristi Kirke i denne uddeling. 109

14 Wi " : & >i**i i? '%, m

15 Kirken; øjnene afsnit den Joseph Smith, firetyve år gammel, præsiderer over organiserings-processen. Ved hans side er Oliver Cowdery, der virkede som hans skriver under oversættelsen af pladerne. Det hellige møde åbnes med højtidelig bøn. Tilstede er de seks mænd, som formelt skal organisere Kirken tillige med et antal særlige indbudte gæster-sikkert ikke mere end tredive ialt. -> gave og blive bekræftet som medlemmer af Kristi Kirke." (DHC 1 :78.) Profeten skrev også: Adskillige personer, som havde overværet ovennævnte møde, blev overbevist om sandheden og kom kort efter frem og blev modtaget i blandt de øvrige blev min egen fader og moder døbt, til min store glæde og trøst.. (DHC 1:79.) Om dette skriver Profetens moder:... Joseph stod på bredden, og idet han tog sin fader ved hånden, udbrød han med gæidestårer i 'Gud være priset, at jeg har levet og set min egen fader blive døbt i Jesu Kristi." sande Kirke!'" (Lucy Mack Smith: History of Joseph Smith, p. 168.) Efter håndspålæggelsen blev den Helligånd udgydt over os i rigt mål nogle profeterede, medens vi alle priste Herren og frydede os overordentligt." (DHC 1:78.) En af dagens andre vigtige begivenheder, var, at Profeten Joseph Smith modtog en åbenbaring, som er blevet det 21. af Lære og Pagter. I denne åbenbaring tilkendegav Herren, at Han anerkendte Kirken og dem, som var kaldet til at være dens præsiderende embedsmænd. En del af åbenbaringen lyder: Se, der skal føres en optegnelse af jer, hvori du (Joseph Smith) skal kaldes seer, oversætter, profet, en Jesu Kristi apostel, ældste i kirken gennem Gud Faderens vilje og vor Herres Jesu Kristi nåde. Og du bliver inspireret af den Helligånd til at lægge kirkens grundvold og opbygge den i allerhelligste tro." (L & P. 21:1-2.) Profeten beretter videre: Vi gav os nu til at kalde og ordinere nogle andre af brødene til forskellige kald i Præstedømmet efter hvad ånden tilkendegav os; og efter en dejlig tid, som vi tilbragte med at bære vidnesbyrd og 111

16 Idei de fastslår princippet om enighed i Kirken, stemmer deltagerne i organiseringen enstemmigt ved oprakt hånd for ét organisere Ktrkeh'og opretholde Joseph Smith og Oliver Cøwdery som præsiderende embedsmasd...j" ti )&'<***

17 sin sin orden. BØRNENES SIDER. MOD af Margery Cannon. Mørket omringede byen Nauvoo, og der var uro i luften. Hist og her var der lys i et vindue. Hønsene var urolige. Et eller andet sted gøede en hund. Den elleveårige Mary-Ann rejste sig op på den ene albue i seng, da hun hørte en hest komme galoperende helt op til deres hoveddør. Søster Pratt," kaldte en stemme, Joseph og Hyrum er'døde; myrdet af pøblen i Carthage fængslet." Mary Ann stivnede. Næsten uden at trække vejret, anstrengte hun sig for at lytte til sin mor, der gik hen til døren og talte med budbringeren, med lav, ængstelig stemme. Pludselig følte hun sig alene og meget bange. Da hendes fødder rørte trægulvet, hørte hun døren blive lukket og låst efter rytteren. I løbet af et øjeblik lå hun i moders arme, og de begyndte begge at græde. Mary Ann ønskede, at far" havde været der og kunne fortælle, at alt snart ville være i Hendes rigtige far var pludselig død, da hun 25

18 spidsen en var ganske lille, men da hendes mor giftede sig med Parley P. Pratt, 1 lærte Mary Ann at elske ham og kalde ham far". Nu var han hjemmefra på en mission. Medens tårerne vædede hendes natdragt, tænkte hun på dengang, hun så profeten græde. Det var noget, der var hændt året før, da Mary Anns familie var vendt tilbage fra England. Mange nyomvendte var med dem på skibet, og de var ivrige efter at møde Joseph Smith. Jeg kan kende ham med det samme", sagde en mand. Andre var enige med ham i, at de også ville kunne udpege ham selv i stor forsamling. Mary Ann fortalte de nyomvendte, hvor stor og flot profeten så ud, når han red på sin hest i for Nauvoo legionen 2. Hun fortalte mange af dem, at hun havde oplevet, hvordan han talte til skaren i Kirtland Templet og til indianerne i skovene ved Nauvoo. Mary Ann huskede stadig, hvordan damperen måtte mase sig frem mellem de store flydende isflager på Mississippi, da de var på vej til byen Nauvoo. Ved landingstedet ventede en masse mennesker for at byde rejseselskabet velkommen. Hun fik straks øje på profeten. Han gik ombord og kom ned til deres kahyt, hvor han omfavnede Parley Pratt. Derpå bød han efter tur, hvert enkelt familiemedlem velkommen. Profeten var en temmelig stor mand. 183 cm. høj, havde hendes far sagt. Mary Anns hoved nåede kun lige over hans bæltespænde, men han bøjede sig ned, så han kunne se hende lige i øjnene, da han gav hende hånden. Derpå satte han sig ned og tog hendes små brødre op på sine knæ. Det er rart, Broder Parley, at du er vendt tilbage og har taget hele din flok med dig." Han omfavnede de små, Parley og Nathan, og tårerne fyldte hans klare, blå øjne og rullede ned ad hans kinder. Mary Ann havde fundet ud af, at voksne mennesker græder, når de er allermest glade, så hun vidste, at det kun var lykkefølelse, der løb af med ham. Mary Ann huskede, hvordan far havde drillet profeten, da han så tårerne. Broder Smith" sagde han, hvis du synes, det er så sørgeligt at have os hjemme, tror jeg, at vi hellere må rejse tilbage igen." Derefter lo alle, og profeten mest. Så sagde han: Broder Parley, tag din familie med hjem til mig. Mary Ann huskede, hvordan de fulgtes med profeten op over bakken, og hvorledes hun forgæves havde prøvet at holde trit med ham. Mary Ann blev afbrudt i sine tanker, da den spæde Susan begyndte at klynke. Hendes mor tog den lille op af vuggen og gyngede hende frem og tilbage. Selv med gråden i halsen var mors stemme klar og ren, som da hun sang i koret. Medens Mary Ann lyttede til sin mors sang, genopfriskede hun et møde, som hun havde overværet i den lille skov ved templet. Profeten, som havde bemærket at korets plads var tom, bad alle dem, der havde sangbøger med, og som kunne syn- 26

19 øjnene. søndagsskole lunden himlen. December stand ge, om at komme frem. Han vinkede Mary Ann frem for at sidde foran på forhøjningen. Du kan da synge, ikke sandt?" Ved tanken om dette fik hun påny tårer Børnene ville utvivlsomt komme til at savne profeten. Tror du, han selv var klar over det, mor?" Alle var bekymrede for hans sikkerhed. Hans liv var ustandseligt truet." Jeg tror han vidste det," hævdede hun. Kan du huske, da profeten for tre uger siden i ved Mulholland vejen bad alle børnene om at komme i næste sabbat? Dengang sagde han, Jeg ved ikke, om jeg kommer; jeg kommer, hvis jeg kan, men broder Stephen Goddard vil være der og ordne det hele." Tror du ikke, han vidste det, mor?" Mary Anns mor trak hende ind til sig, ved siden af lille Susan, som sov så fredeligt på sin moders skød. De vidste begge to, at det var et spørgsmål, der ikke kunne besvares. Sammen så de solen farve skyerne, og de indåndede rosenduften, som bragtes dem af den tidlige morgenbrise. Efter en stund sagde mor, Der er en ting, jeg er helt sikker på. Vi har været velsignet ved at kende denne store og mægtige mand. Du var ikke meget ældre end Susan, da han første gang gav dig hånden. En gang da du på en udflugtsbåd lå i din fars arme, således som Susan nu gør i mine, tog profeten dine fødder og anbragte dem på sine knæ, så du kunne hvile bedre." Det kan jeg huske, mor" En dag vil du kunne fortælle Susan alt om det" Det kan du tro jeg vil" Mary Ann gled ned på gulvet og knælede ved sin mors fødder, således at hun kunne kigge på sin lille søsters ansigt. Jeg vil fortælle hende, hvordan jeg, fra den første gang jeg så Joseph Smith, vidste, at han var en Guds profet og hvordan jeg stadig ved det. Og en skønne dag vil Susan og jeg sammen være i til at gense profeten i O 1 Pratt, Parley P. Forhenværende medlem af de tolvs råd, Nauvoo Legion selvstændig militær-organisation oprettet i 1840 i Illinois med Joseph Smith som General-Løjtnant og leder for Legionen. 27

20 /

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003 Kirkens historie Oprettet: 31. oktober 2003 På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING! 1. Petersbrev 5:8-9! Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en! brølende løve og leder!efter nogen at sluge; tå ham

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 15.s.e.trin 2009

Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Om bekymringer sagde Mark Twain engang : det er bemærkelsesværdigt, så mange mennesker, der giver deres bekymringer svømmevinger på istedetfor at drukne dem! En anden vittig

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere