Flydebeton til betonelementindustrien. Avancerede tilsætningsstofløsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flydebeton til betonelementindustrien. Avancerede tilsætningsstofløsninger"

Transkript

1 Flydebeton til betonelementindustrien Avancerede tilsætningsstofløsninger

2 2 Flydebeton til betonelementindustrien Master Builders Solutions fra BASF Bygget på samarbejde. Vores Master Builders Solutionseksperter finder innovative og bæredygtige løsninger, der opfylder dine specifikke byggetekniske behov. Vores globale erfaring og omfattende netværk bidrager til din succes både i dag og i morgen. Master Builders Solutions Med varemærket Master Builders Solutions har BASF samlet al sin ekspertise for at skabe løsninger til nybyggeri, vedligeholdelse, reparation og renovering af konstruktioner. Master Builders Solutions bygger på mere end hundrede års erfaring i byggebranchen. Knowhow og erfaringer fra BASF s verdensomspændende netværk af byggeeksperter udgør kernen i Master Builders Solutions. Vi kombinerer de rette elementer fra vores portefølje for at løse netop dine bygningsmæssige udfordringer. Vi samarbejder på tværs af fagområder og regioner og trækker på vores erfaringer fra utallige byggeprojekter over hele verden. Vi udnytter globale BASF-teknologier såvel som vores dybdegående viden om lokale bygningsmæssige behov til at udvikle innovationer, der bidrager til din succes og til at fremme bæredygtigt byggeri. Den omfattende portefølje under varemærket Master Builders Solutions indeholder betonadditiver, cementadditiver, løsninger til underjordiske konstruktioner, løsninger til vandtætning, forseglinger, løsninger til reparation og beskyttelse af beton, specialmørtler samt epoxy- og polyuretanbelægninger.

3 Flydebeton til betonelementindustrien 3 Zero Energy System og Crystal Speed Hardening Branchestandarden for fremstilling af betonelementer Kendetegnende for betonelementindustrien er, at den består af mange forskellige typer komponenter og produktionsprocesser: uarmeret, forspændt, ikke-forspændt, efterspændt næsten alt er muligt. Trods denne store mangfoldighed stræber betonelementindustrien efter det samme mål produkter, der løser de fire største udfordringer for en bæredygtig byggeindustri: effektive processer energibesparelser optimeret materialebrug specifikationer af høj kvalitet I nutidens konkurrenceprægede miljø, især i perioder med en svag makroøkonomi, er industriens største bekymring at skabe en balance mellem disse mål og den størst mulige omkostningseffektivitet og fleksibilitet i produktionen. Derfor er accelereret betonhærdning i den tidlige fase et værktøj til at spare tid og penge. Betonelementproducenterne skal opretholde deres rentabilitet til trods for stigende omkostninger til materialer, arbejdskraft og udstyr i en tid med faldende priser og hurtigt tilpasse deres aktiviteter til de vanskelige økonomiske betingelser. En høj tidlig styrkeudvikling er afgørende for betonelementproducenterne. I en kapitalkrævende industrialiseret produktionsproces med en stor kvalitetskontrol er de kritiske økonomiske faktorer en hurtig genanvendelse af forskallinger samt en høj, kontinuerlig og fleksibel produktionsvolumen med den lavest mulige produktionsindsats. En hurtig styrkeudvikling forudsætter den bedst egnede betonproportionering. Til betonelementer anvendes hovedsagelig CEM I 52,5 R, mens den europæiske cement- og betonindustri tilstræber at anvende mere og mere bindemiddel med et reduceret klinkeindhold. For at imødekomme alle disse delvist modstridende krav tilbyder vi industrien to nye løsninger koncepterne Zero Energy System og Crystal Speed Hardening, der er baseret på unikke teknologier. Et indgående kendskab til betonelementindustrien Vores team hjælper dig med realistiske løsninger, der er udviklet specifikt til betonelementindustrien. Som supplement til vores flydende betonløsninger tilbyder vi også armeringsløsninger med MasterFiber, et stort sortiment af formslipmidler med MasterFinish samt beskyttelses- og reparationsløsninger med MasterKure, MasterLife, MasterProtect og MasterGrout. Dette komplette produktprogram gør BASF til den ideelle leverandør af løsninger til betonelementindustrien.

4 4 Flydebeton til betonelementindustrien Zero Energy System MasterGlenium ACE Vores Zero Energy System fra Master Builders Solutions tilgodeser alle aspekter i betonelementproduktionen. Zero Energy System eliminerer vibrering, reducerer energiforbruget og den nødvendige arbejdskraft samt øger betonens holdbarhed. Systemets hovedelement er MasterGlenium ACE, et højtydende PCE-superplastificeringsmiddel af den nyeste generation, som er specialudviklet af vores specialister i betonelementer. Betegnelsen»Zero Energy«afspejler reduktionen af samtlige energiressourcer, der mobiliseres til betonelementproduktionen, dvs. som indgår i det færdige betonelement. Det er således ikke kun fossile brændstoffer og elektricitet, der skal betragtes som energi, men også aspekter som arbejdskraft, materiale-forbrug og produktivitet. Molekylerne i MasterGlenium ACE adsorberes hurtigt på cementkornenes overflade og fungerer ved at dispergere de individuelle cementpartikler. Polymerers molekylestruktur er afgørende for en høj tidlig styrkeudvikling. Med traditionelle PCE-superplastificeringsmidler dækker molekylerne hele cementkornets overflade og danner en barriere mod kontakt med vand, hvilket hæmmer hydratiseringsprocessen væsentligt. Den unikke, navnebeskyttede molekylestruktur i MasterGlenium ACE blotlægger en større del af cementkornenes overflade, så den kan reagere med vand. Dette gør det muligt at opnå en tidligere udvikling af hydratiseringsvarmen, en hurtigere udvikling af hydratiseringsprodukterne og dermed en højere styrke i en meget tidlig alder. Denne fordel kan udnyttes selv ved lave temperaturer.

5 Flydebeton til betonelementindustrien 5 Crystal Speed Hardening Master X-Seed Vores Crystal Speed Hardening-koncept gør det muligt at opnå en mere bæredygtig betonproduktion takket være den unikke teknologi Master X-Seed en ny hærdningsaccelerator. Den sætter betonindustrien i stand til at spare tid og penge og samtidig reducere CO ² -emissionerne. Master X-Seed består af syntetisk fremstillede nanopartikler suspenderet i en væske der fremmer betonblandingens hærdeegenskaber. Hvor traditionelle accelereringsmetoder, f.eks. opvarmning, eller almindelige hærdningsacceleratorer typisk påvirker betonens pris og bearbejdelighed, tilfører Master X-Seed betonblandingen en hærdningsacceleration, der fremmer den naturlige hydratisering og de langsigtede funktionsegenskaber, og giver et overordnet potentiale for omkostningsbesparelser. En hidtil uopnåelig hærdningsacceleration uanset temperaturniveauet opnås allerede i en tidlig alder (6-12 timer) takket være den effektive podning i proportioneringen, som også fremmer de endelige egenskaber i den specificerede beton. F.eks. gør Master X-Seed det muligt at fremstille et nyt betonprodukt, som kun skal bruges til et enkelt projekt, uden at der skal foretages større investeringer i varmebehandlingsudstyr. Det betyder, at industrien kan planlægge sin produktion efter markedsefterspørgslen på en meget mere fleksibel og økonomisk måde end før. Det åbner op for nye muligheder i betonelementindustrien. Crystal Speed Hardening-konceptet overgår og styrker alle eksisterende løsninger til industriens vigtigste behov og er fuldt kompatibelt med andre produkter fra Master Builders Solutions, f.eks. MasterGlenium og MasterFiber. Vores reference i Tjekkiet: Broen over floden Rybný

6 6 Flydebeton til betonelementindustrien Virkemåde Master X-Seed Ved almindelig hydratisering af cement reagerer de vigtigste klinkerfaser C ³ S og C ² S med vand, så der dannes kalciumsilikathydratkrystaller (CSH-krystaller) og kalciumhydroxid. CSH-krystallernes kimdannelse er en eksotermisk reaktion, der finder sted på cementkornets overflade og kræver overvinding af nogle aktiveringsbarrierer for yderligere vækst. Varmeudvikling acceleratoreffekt (380 kg / m 3 CEM I 52,5 R) Varmeudvikling (J/g.h) (J g -1 h -1 ) Master X-Seed Traditionel accelerator Uden accelerator Kimkrystal podning Med Master X-Seed er det muligt at suspendere ekstra fine, syntetisk fremstillede CSH-krystaller i en brugsklar suspension af tilsætningsstoffer og bruge dem som podningsmateriale i poreopløsningen mellem cementkornene. De aktive CSH-krystaller kan vokse stort set uden nogen energibarriere. Denne metode kaldes kimkrystal podning. Det er påvist, at krystallerne udviser en præferentiel vækstadfærd mellem cementkornene og ikke på cementkornenes overflade. Derfor vokser krystalstrukturen langt hurtigere, og der observeres en tidligere hærdning og styrkeudvikling. Den færdige, hydratiserede cementpasta udviser ingen mikrostrukturelle forandringer i forhold til almindelig hydratiseret cement. CSH-krystallernes densitet kan rent faktisk øge kvaliteten af den hærdede cementpasta og fremme holdbarheden Tid (h) 4 timer uden Master X-Seed 4 timer med Master X-Seed 2 x tidlig styrke Vand Cement CSH Skematisk præsentation af CSH-krystaller i poreopløsning bestående af cement og vand. CryoSEM af Master X-Seed: Aktive krystaller vokser i mellem cementkornene Den unikke Master X-Seed-teknologi giver en uovertruffen fremskyndelse af hydratiseringsprocessen og er et resultat af en lang række produktionsprocesser. Den er baseret på en navnebeskyttet teknologi fra BASF, som sikrer en stabil suspension af syntetisk fremstillede krystalline CSHnanopartikler. Disse partikler fungerer som aktive krystalkim i betonblandingen. Master X-Seed er aktivt ved alle betontemperaturer, både sommer og vinter, samt under damphærdningsforhold.

7 Flydebeton til betonelementindustrien 7 Fordele Produktivt, økonomisk, vibrationsfrit Øget produktivitet Produktiviteten i betonelementindustrien er direkte afhængig af, hvor hurtigt betonen hærder, uanset hvilken produktionsproces der anvendes. MasterGlenium ACEs unikke reaktion med cementpartiklerne øger hydratiseringskinetikken væsentligt uden at forstyrre hydratets morfologi. Den naturlige eksotermiske varme, der produceres i de første par timer, kan fremskynde krystalliseringsprocesserne og dermed udvikle en hurtigere materialestyrke. De væsentligt forbedrede egenskaber i sammenligning med traditionelle superplastificeringsmidler optimerer således blandingens effektivitet og forkorter produktionscyklussen med potentiale for en fordobling af produktionsvoluminen! Tidlig styrkeudvikling (flydebeton 350 kg / m 3 CEM I 52,5 20 C) Minimeret varmehærdning Den nødvendige energi til varmehærdning er en af hovedparametrene i beregningen af omkostningerne til betonelementer. Den udgør dermed en vigtig økonomisk faktor. Et af formålene med Zero Energy System er at optimere den mængde energi, der er nødvendig til produktionscyklussen for at opnå specifikationskravene. Effekten af den unikke MasterGlenium ACE polymer kombineret med Master X-Seed samt styring af produktions- og udstøbningsparametre muliggør en optimal brug af den naturlige energi til hydratisering, så den finder sted tidligere. Tilførslen af ekstern energi kan således reduceres eller elimineres, da der ikke er noget behov for varmehærdning. Denne egenskab ved Zero Energy System sparer ikke kun penge den styrker også betonens holdbarhed ved at begrænse eventuelle mikrorevner, som kan opstå ved varmehærdning (varmechok, temperaturgradient, udtørring m.m.). Vibrering unødvendig Den nødvendige energi til udstøbning af betonen er endnu en hovedfaktor i beregningen af omkostningerne til betonelementer. Vibrationer er samtidig en anerkendt belastningsfaktor støjgener for arbejderne og de omkringboende samt en fysisk belastning for dem, der udstøber betonen. 80 MasterGlenium ACE Traditionelt PCE Endnu en fordel ved Zero Energy System er, at det eliminerer behovet for energi til udstøbning af elementbetonen. Trykstyrke (N / mm 2 ) MasterGlenium ACEs flydeevne og vandreducerende virkning muliggør en robust og direkte formulering af selvkompakterende betontyper, som kan udstøbes uden vibrering, når de kombineres med en kompatibel produktionsproces Tid (h)

8 8 Flydebeton til betonelementindustrien Fordele Omkostningseffektivt, energibesparende, bæredygtigt Hurtig og fleksibel proces: Den vigtigste funktionsmæssige fordel ved dette innovative koncept er en hurtig styrkeudvikling ved hjælp af fremskyndet hydratisering ved lave omgivelses- og varmehærdnings-temperaturer. En øget produktivitet har direkte indvirkning på omkostningseffektiviteten. Fleksibiliteten til at øge kapaciteten i en fart er især nødvendig, når der opstår uventede krav om store volumener. Med Master X-Seed er det ikke nødvendigt med ekstra installationer for at nå dette mål. Og i tider med krise eller lav efterspørgsel er optimering af produktionskapaciteten essentiel. Master X-Seed fremskynder dine processer og øger din produktionsvolumen med det almindelige produktionsudstyr. Dobbelt rotation kan føre til en tilpasset formbrug, så der er brug for færre forme, eller de eksisterende forme kan bruges oftere. Styrkeudvikling acceleratoreffekt (flydebeton med 380 kg / m 3 CEM I 52,5 R) Trykstyrke (MPa) 1 time 6 t. 12 t. 1 døgn 3 døgn 7 døgn 28 døgn Hærdning Master X-Seed Traditionel accelerator Uden accelerator Hærdningsfordele energibesparelser: Varmehærdning er en energi- og omkostningstung metode til at opnå en høj tidlig styrkeudvikling, hovedsagelig i vinterperioden, eller når der er brug for flere produktionscyklusser for at efterkomme en stor efterspørgsel. Den direkte eller indirekte opvarmning af betonen skal imidlertid være velkontrolleret, hvis holdbarhedsrisici skal minimeres (indre spændinger, forsinket ettringitdannelse). Med Master X-Seed kan du eliminere eller reducere den supplerende varmehærdning af betonen og således spare installationsudgifter til varmehærdningsudstyr og reducere CO ² -emissionerne. Styrkeudvikling temperatureffekt (flydebeton med 380 kg / m 3 CEM I 52,5 R) Trykstyrke (MPa) 1 time 6 t. 12 t. 1 døgn 3 døgn 7 døgn 28 døgn Hærdning 60 C og Master X-Seed 20 C och Master X-Seed 60 C 20 C 5 C og Master X-Seed 5 C

9 Flydebeton til betonelementindustrien 9 Hærdningsfordele materialeoptimering: Kompositcement og brug af supplerende cementholdige materialer er vigtige redskaber til optimering af proportioneringerne, når der skal opfyldes krav om specifikke egenskaber. Dette er dog typisk på bekostning af den tidlige styrkeudvikling, der er nødvendig for betonelementer, og der må derfor kompenseres med en øget mængde bindemiddel. Master X-Seed gør det muligt at optimere brugen af bindemiddel, uden at det går ud over den tidlige styrke eller egenskaberne i den friske beton. Dette har en målbar positiv effekt på slutstyrken og bidrager til at nedbringe fabrikkens CO ² -emissioner. Optimale proportioneringer opnås i henhold til retningslinjerne i den nyeste betonteknologi og ved tilsætning af Master X-Seed. Styrkeudvikling cementeffekt (flydebeton med 380 kg / m 3 CEM I 52,5 R) Trykstyrke (MPa) 1 time 6 t. 12 t. 1 døgn 3 døgn 7 døgn 28 døgn Hærdning CEM I 52,5 R og Master X-Seed CEM II/A-LL 42,5 R og Master X-Seed CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R Hurtig cement Hærdningsfordele specifikationer af høj kvalitet: Master X-Seed styrker vedhæftningen mellem partiklerne på grund af den stærke krystaldannelse i de aktive CSHkrystalkim. Dette modvirker svind og revnedannelse og nedsætter vandoptagelsesevnen. Kombineret med supplerende cementholdige materialer styrker det betonens holdbarhed og øger betonens samlede levetid. Betonspecifikationer af høj kvalitet inkluderer i stigende grad miljømæssige aspekter og kræver en optimeret økoprofil (afbalancerede miljømæssige fordele i forhold til økonomiske omkostninger over hele produktets levetid). Med Master X-Seed har betonproducenten alle muligheder for at bidrage til en mere bæredygtig betonproduktion, som er dokumenteret i den certificerede, dybdegående analyse BASF SEEBALANCE (SEE = SocioEcoEfficiency eller socio-/økoeffektivitet). SEEBALANCE Eliminering af damphærdning ved brug af Master X-Seed Miljøbelastning (standard) Økoeffektivt produktprogram (SEE) Socioeffektivt produktprogram (SEE) 0,5 1,0 1,5 1,5 1,0 0,5 Omkostninger (norm.) 1,5 1,0 0,5 Omkostninger (norm.) Social belastning (norm.) Reference: 400 kg / m 3 CEM I og damphærdning Mulighed uden damphærdning: 400 kg / m 3 CEM I og Master X-Seed (2,5 % bundet vandindhold)

10 10 Flydebeton til betonelementindustrien Samarbejde på ethvert plan Vores mission Vores mission hos BASF er at udvikle materialer, der imødekommer slutbrugerens behov. Vi tilfører vores kunder værdi gennem kontinuerlig målrettet forskning og udvikling. Vores forsknings- og udviklingsteams samarbejder med partnere, der er anerkendt verden over for deres førende position inden for kemi, viden om proportionering og uovertrufne anvendelsesmuligheder. Med konstant fokus på kundens behov har vores specialister i Master Builders Solutions fra BASF hævet standarden for betonens funktionsmæssige egenskaber gennem grundig forskning fra molekyle til færdig løsning. Betonelementindustrien har et konstant behov for at forbedre den overordnede proces, øge kvaliteten og produktiviteten inden for stramme produktionsplaner og samtidig styre omkostningerne. Under brandet Master Builders Solutions har vi udviklet et omfattende sortiment af produkter og systemer, der løser disse udfordringer ved at omdefinere branchestandarderne for kvalitet, sikkerhed og produktions-effektivitet inden for elementbeton. Vores reference i Barcelona (Spanien): Hvælvingssten, metrostationen La Sagrera

11 Notater

12 Master Builders Solutions fra BASF til byggeindustrien MasterAir Løsninger til beton med kontrolleret luftindhold MasterBrace Løsninger til betonforstærkning MasterCast Løsninger til betonvareindustrien MasterCem Løsninger til cementproduktion MasterEmaco Løsninger til betonreparation MasterFinish Løsninger til formslipmidler MasterFlow Løsninger til arbejde med grouts MasterFiber Løsninger til fiberforstærket beton MasterGlenium Løsninger til selvkompakterende beton MasterInject Løsninger til betoninjektion MasterKure Løsninger til beskyttelse mod udtørring af nyudstøbt beton MasterLife Løsninger til forbedrede betonegenskaber MasterMatrix Løsninger til at forbedre betonens rheologi MasterPel Løsninger til vandtæt beton MasterPolyheed Løsninger til beton MasterPozzolith Løsninger til forbedrede betonegenskaber MasterProtect Løsninger til overfladebehandling af beton MasterRheobuild Løsninger til beton med høj styrke MasterRoc Løsninger til underjordiske konstruktioner MasterSeal Løsninger til vandtætning og kunststofbelægning MasterSet Løsninger til hærdningskontrol MasterSure Løsninger til ekstraordinær bearbejdelighed MasterTop Løsninger til fugefri industriog erhvervsgulve Master X-Seed Løsninger til styrke acceleration af beton Ucrete Gulvløsninger til ekstreme påvirkninger BASF A/S (Danmark) Hallandsvej 1 DK-6230 Rødekro Danmark Tlf.: Fax: Oplysningerne i denne publikation er baseret på vores aktuelle viden og erfaring, og er således ikke en garanti for produktets kontraktmæssige aftalte kvalitet. Da arbejdsforhold og anvendelsesområderne hos brugeren ligger uden for vores kontrol, kan BASF A/S ikke påtage sig et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Brugerne er således ikke fritaget fra at udføre egne undersøgelser og tests. Produktets kontraktmæssige aftale kvalitet på tidspunktet for risikoens overgang er udelukkende baseret på oplysninger på det tekniske datablad. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, oplysninger, dimensioner, vægtangivelser m.m. i denne publikation kan ændres uden forudgående varsel. Modtageren af vores produkt er ansvarlig for at sikre overholdelse af alle ejendomsrettigheder og eksisterende love og retsforskrifter. = registreret væremærke for BASF gruppen i mange lande. Feb EEBE 1410dk

MasterGlenium Sky. Løsninger til højydelsesbeton i færdigbetonindustrien

MasterGlenium Sky. Løsninger til højydelsesbeton i færdigbetonindustrien MasterGlenium Sky Løsninger til højydelsesbeton i færdigbetonindustrien 2 MasterGlenium SKY Master Builders Solutions fra BASF Bygget på samarbejde. Vores Master Builders Solutionseksperter finder innovative

Læs mere

Højeffektiv cementbaseret vandtætning

Højeffektiv cementbaseret vandtætning Højeffektiv cementbaseret vandtætning 1 Højeffektiv cementbaseret vandtætning MasterSeal 6100 FX MasterSeal 560 2 Højeffektiv cementbaseret vandtætning Indhold 03 _ Master Builders Solutions fra BASF 04

Læs mere

Holistisk design. Fugefri væg- og gulvløsninger

Holistisk design. Fugefri væg- og gulvløsninger Holistisk design 2 Holistisk design Vores reference i Zürich (Schweiz): ETH Sports Center Indhold 03 _ Master Builders Solutions fra BASF 04 _ Ekspertise fra gulv til væg 06 _ Fugefri overgange uendelige

Læs mere

Gulve til fremtidens generationer. Bæredygtige gulvløsninger

Gulve til fremtidens generationer. Bæredygtige gulvløsninger Gulve til fremtidens generationer 2 Gulve til fremtidens generationer Vores reference i Ishøj (Danmark): Teknisk skole Indhold 03 _ Master Builders Solutions fra BASF 04 _ Bevis for bæredygtighed 06 _

Læs mere

Gulve til fremtidens generationer. Bæredygtige gulvløsninger

Gulve til fremtidens generationer. Bæredygtige gulvløsninger Gulve til fremtidens generationer 2 Gulve til fremtidens generationer Vores reference i Ishøj (Danmark): Teknisk skole Indhold 03 _ Master Builders Solutions fra BASF 04 _ Bevis for bæredygtighed 06 _

Læs mere

Guide til industriel vandtætning. Vellykkede projekter fra specifikation til professionel udførelse

Guide til industriel vandtætning. Vellykkede projekter fra specifikation til professionel udførelse Guide til industriel vandtætning Vellykkede projekter fra specifikation til professionel udførelse 2 Guide til industriel vandtætning Indhold 03 _ Master Builders Solutions fra BASF 04 _ Vandtætning af

Læs mere

Erhvervs- og kulturbygninger. Kommercielle gulvløsninger

Erhvervs- og kulturbygninger. Kommercielle gulvløsninger Erhvervs- og kulturbygninger 2 Erhvervs- og kulturbygninger Vores reference i Neckarsulm (Tyskland): Bechtle AG Indhold 03 _ Master Builders Solutions fra BASF 04 _ Master Builders Solutions fra BASF:

Læs mere

BASF gulvløsninger Fugefrie gulvsystemer. Vores reference i Dresden (Tyskland): 80. Grundschule. Indhold

BASF gulvløsninger Fugefrie gulvsystemer. Vores reference i Dresden (Tyskland): 80. Grundschule. Indhold Gulvløsninger 2 BASF gulvløsninger Vores reference i Dresden (Tyskland): 80. Grundschule Indhold 03 _ Master Builders Solutions fra BASF 04 _ 06 _ Ubegrænsede muligheder 08 _ Kreative gulve 10 _ Det optimale

Læs mere

Løsninger til broer. Beskyttelse og reparation af beton

Løsninger til broer. Beskyttelse og reparation af beton Løsninger til broer 2 Løsninger til broer Master Builders Solutions fra BASF Bygget på samarbejde. Vores Master Builders Solutions eksperter finder innovative og bæredygtige løsninger, der opfylder dine

Læs mere

Fugefrie løsninger til parkeringsanlæg. MasterSeal Traffic kunststofbelægninger

Fugefrie løsninger til parkeringsanlæg. MasterSeal Traffic kunststofbelægninger Fugefrie løsninger til parkeringsanlæg MasterSeal Traffic kunststofbelægninger Fugefrie løsninger til parkeringsanlæg Vores reference i Affalterbach (Tyskland), Mercedes-AMG GmbH Indhold 0 _ Master Builders

Læs mere

Skoler og institutioner. Intelligente gulvløsninger

Skoler og institutioner. Intelligente gulvløsninger Skoler og institutioner 2 Skoler og institutioner Vores reference i Ostrov nad Ohrí (Den Tjekkiske Republik): CTVO teknisk skole Indholdsfortegnelse 03 _ Master Builders Solutions fra BASF 04 _ Fugefri

Læs mere

Løsninger til drikkevandsog spildevandsanlæg. Produkter til beskyttelse af fugtpåvirkede konstruktioner

Løsninger til drikkevandsog spildevandsanlæg. Produkter til beskyttelse af fugtpåvirkede konstruktioner Løsninger til drikkevandsog spildevandsanlæg Produkter til beskyttelse af fugtpåvirkede konstruktioner 2 Løsninger til drikkevands- og spildevandsanlæg Uddannede entreprenører Projektering Erfaring VANDTÆTNINGS-

Læs mere

Sundheds- og plejesektoren. Hygiejniske gulvløsninger

Sundheds- og plejesektoren. Hygiejniske gulvløsninger Sundheds- og plejesektoren 2 Sundheds- og plejesektoren Vores reference i St. Gallen (Schweiz): St. Gallen hospital Indhold 03 _ Master Builders Solutions fra BASF 04 _ Sundhed starter med det rigtige

Læs mere

Beskyttelse af beton Løsninger, der forlænger din konstruktions levetid

Beskyttelse af beton Løsninger, der forlænger din konstruktions levetid Beskyttelse af beton Løsninger, der forlænger din konstruktions levetid 2 Beskyttelse af beton Indhold 03 _ Master Builders Solutions fra BASF 04 _ Reparations- og beskyttelsessystemer 05 _ Forlængelse

Læs mere

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Førende inden for farver, lak og værkstedsoptimering Nexa Autocolor er blandt verdens førende autolakmærker og forhandles i over 147 lande. Nexa Autocolor

Læs mere

Selvkompakterende Beton (SCC)

Selvkompakterende Beton (SCC) Selvkompakterende Beton (SCC) Eigil V. Sørensen Aalborg Universitet Institut for Byggeri og Anlæg Bygningsmateriallære www.civil.aau.dk Materialedagen, 16. april 2009 1 Indhold SCC Definition Karakteristika

Læs mere

ER DET MULIGT? Op til 800 m kantsten produceret og indbygget på én dag!

ER DET MULIGT? Op til 800 m kantsten produceret og indbygget på én dag! ER DET MULIGT? Op til 800 m kantsten produceret og indbygget på én dag! FOR OS ER DET! Læs videre og se, hvordan... LØSNINGEN SR-Gruppen og glideformsstøbning in situ. Vi støber og indbygger i én arbejdsgang:

Læs mere

Ucrete Industrigulve. Verdens mest solide gulv

Ucrete Industrigulve. Verdens mest solide gulv Ucrete Industrigulve 2 Ucrete Industrigulve Vores reference i Çayırova (Tyrkiet): Namet charcuterivarefabrik Indhold 03 _ Master Builders Solutions fra BASF 04 _ 06 _ Gulve til dine specifikke krav 08

Læs mere

Temperatur og hærdning

Temperatur og hærdning Vedr.: Til: Vinterstøbning og styrkeudvikling i terrændæk EXPAN Betons styrkeudvikling ved lave temperaturer I vintermånederne med lave temperaturer udvikles betonens styrke meget langsommere end resten

Læs mere

Den foretrukne leverandør hos verdens førende mejerivirksomheder

Den foretrukne leverandør hos verdens førende mejerivirksomheder Den foretrukne leverandør hos verdens førende mejerivirksomheder Markedsstyret udvikling Langsigtede kunderelationer Sammen med kunder og andre partnere arbejder vi konstant på at udvikle forbedrede membrantyper,

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Tidl. Concresive 1366. Erst. PCI Apogel F Marts. 2015 erst. feb. 2014

Tidl. Concresive 1366. Erst. PCI Apogel F Marts. 2015 erst. feb. 2014 PRODUKTBESKRIVELSE MasterInject 1360 er en 2-komponent, epoxybaseret injektionsharpiks med lav viskositet. Den bruges til injektion med lavt/højt tryk og tyngdekraftbaseret indføring i revner i beton for

Læs mere

Rene afløb. Løsninger til dit badeværelse

Rene afløb. Løsninger til dit badeværelse Rene afløb. Løsninger til dit badeværelse Designafløb i brusenichen bliver mere og mere populære. Flere og flere kunder ønsker et rent design i deres bruseniche. Vores designafløb tilbyder individuelle

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton STÆRK PÅ OVERFLADEN Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton Betonrenovering Overfladebehandling Wire Wrapping Glass Flake Lining Specialbelægninger Unikke kompetencer styrker samarbejdet

Læs mere

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KLOAKRØRSSYSTEM ULTRA DOUBLE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - Markedets mest komplette kloaksystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KLOAKRØRSSYSTEM ULTRA DOUBLE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - Markedets mest komplette kloaksystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KOAKRØRSSYSTE UTRA DOUBE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - arkedets mest komplette kloaksystem Uponor kloakrørssystem Ultra Double Et sikkert og omkostningseffektivt

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Lette systemer til vandbåren gulvvarme. Nem installation SpeedUp på temperaturregulering

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Lette systemer til vandbåren gulvvarme. Nem installation SpeedUp på temperaturregulering MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lette systemer til vandbåren gulvvarme Nem installation SpeedUp på temperaturregulering SpeedUp og SpeedUp Eco gulvvarmeplader Montering af gulvvarmeinstallationer 1 2 Monter

Læs mere

CO 2 footprint. Hvor adskiller Connovate s betonbyggesystem sig fra traditionelle betonbyggesystemer:

CO 2 footprint. Hvor adskiller Connovate s betonbyggesystem sig fra traditionelle betonbyggesystemer: CO 2 footprint Indledning Det er denne rapports formål at sammenligne Connovate s beton modul system, med et traditionelt beton byggesystem, og deres miljømæssige belastning, med fokus på CO 2. Hvor adskiller

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

- dit unikke byggekoncept LOGISTIKPARKEN

- dit unikke byggekoncept LOGISTIKPARKEN - dit unikke byggekoncept LOGISTIKPARKEN Fakta om Logistikparken Projekt: Lagerbygninger, terminaler og administrationsbyggeri Bebygget areal: Total: 106.000 m 2,, heraf 5000 m 2 kontorer 101.000 m 2 lager

Læs mere

Webers svindfri betoner

Webers svindfri betoner Webers svindfri betoner Standardbeton - til boliger, industri og landbrug Svindfri betoner til alle formål Weber er en af Europas største mørtelproducenter. Med et bredt sortiment af svindfri betoner kan

Læs mere

Autoværn. Godkendt iht. EN 1317 REBLOC

Autoværn. Godkendt iht. EN 1317 REBLOC Autoværn Godkendt iht. EN 1317 Tid er penge og trafik sikkerhed. Systemet: Et af formålene for vore udviklingsingeniører hos REBLOC var at udvikle et enkelt system, der normalt fungerer uden yderligere

Læs mere

Det komplette produktprogram

Det komplette produktprogram Det komplette produktprogram kvalitet pålidelighed værdi for pengene Hvorfor vælge Mitsubishi? JAMSTEC Når du vælger Mitsubishi, vil du få fordel af de mange års teknisk erfaring, det globale perspektiv

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Toyota Material Handling i Europa

Toyota Material Handling i Europa Toyota Material Handling i Europa Total dækning Toyota Material Handlings netværk strækker sig over 30 lande i Europa med mere end 4500 mobile teknikere. Altid lokalt med global support Uanset hvor du

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. optimering monitorering -opgradering -opdatering Service giver optimeret drift,

Læs mere

BioCrete TASK 7 Sammenfatning

BioCrete TASK 7 Sammenfatning BioCrete TASK 7 Sammenfatning Udført for: BioCrete Udført af: Ulla Hjorth Jakobsen & Claus Pade Taastrup, den 30. maj 2007 Projektnr.: 1309129-07 Byggeri Titel: Forfatter: BioCrete Task 7, sammenfatning

Læs mere

NORDIC PLATFORMS KOMPOSITDÆK REVOLUTIONERER STILLADSBRANCHEN

NORDIC PLATFORMS KOMPOSITDÆK REVOLUTIONERER STILLADSBRANCHEN www.nordicplatform.dk S KOMPOSITDÆK REVOLUTIONERER STILLADSBRANCHEN AIRSTEPS er et nyudviklet stilladsdæk produceret i komposit af Nordic Platform. AIRSTEPS er utroligt stærke, lette og opfylder alle krav

Læs mere

CONTEC GROUP CONFALT TÆNK HVIS DER FANDTES ET SLIDLAG SÅ STÆRKT SOM BETON, FLEKSIBELT SOM ASFALT OG FUGEFRIT

CONTEC GROUP CONFALT TÆNK HVIS DER FANDTES ET SLIDLAG SÅ STÆRKT SOM BETON, FLEKSIBELT SOM ASFALT OG FUGEFRIT CONTEC GROUP CONFALT TÆNK HVIS DER FANDTES ET SLIDLAG SÅ STÆRKT SOM BETON, FLEKSIBELT SOM ASFALT OG FUGEFRIT EGENSKABER Perfekt kombination af styrke og fleksibilitet Fugefri belægning indendørs og udendørs

Læs mere

Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton

Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton Many are fed up with artificial suburbs in concrete and steel and would rather live in another form of urban environment. Wood is one of the few truly sustainable

Læs mere

10% Effektivitet i særklasse En ny vej til lavere omkostninger. Micro Plate varmevekslere til varme og varmt vand. bedre varmeoverførsel

10% Effektivitet i særklasse En ny vej til lavere omkostninger. Micro Plate varmevekslere til varme og varmt vand. bedre varmeoverførsel Effektivitet i særklasse En ny vej til lavere omkostninger Micro Plate varmevekslere til varme og varmt vand 10% bedre varmeoverførsel takket være et innovativt pladedesign, der optimerer flowhastigheden.

Læs mere

Lagertruck med Lithium-Ion batterier

Lagertruck med Lithium-Ion batterier www.toyota-forklifts.dk Lagertruck med Lithium-Ion batterier optimering af omkostninger minimering af stilstandstid mindre miljøpåvirkning Toyota lancerer nu Toyota Li-Ion, en nye serie af lagertruck,

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect

Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect Bedre er mere end godt. Den perfekte kombination til større økonomisk effektivitet og bedre kvalitet.

Læs mere

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf Verdens mest anvendte bygningsmateriale Sand, sten, vand og cement. Det er grundingredienserne i en god klassisk beton.

Læs mere

FIBER BETON TEKNOLOGI

FIBER BETON TEKNOLOGI FIBER BETON TEKNOLOGI Omkostningseffektiv, økologisk, innovativ og teknisk avanceret Fiberbeton-teknologien har været vores focus område i over 30 år; det er vores kernekompetence. Vi implementere løbene

Læs mere

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil FOAM MAKES THE WORLD A SOFTER PLACE TO BE 2 Velkommen til BPI Bramming Plast-Industri A/S er den førende leverandør af avancerede kundetilpassede løsninger i skum. Vi

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

En virksomhed i detaljer

En virksomhed i detaljer En virksomhed i detaljer > Præcision i detaljer! GSL præcision i ét stykke GSL er en mellemstor virksomhed og et af de mest innovative stålstøberier. Høj kvalitet og stor præcision er lige så selvfølgelige

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Alsipercha Faldsikringssystemer

Alsipercha Faldsikringssystemer Alsipercha Faldsikringssystemer ALSINA Grupo Alsinas målsætning "At tilbyde løsninger for betonstrukturer der hjælper vores kunder til at forbedre effektiviteten og sikkerheden i deres projekter, med en

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

Elforsk programmet prioriterer at:

Elforsk programmet prioriterer at: Elforsk programmet prioriterer at: Styrke indsatsen for energieffektivisering set i lyset af den europæiske CO2 kvoteregulering Styrke integrationen af design, funktionalitet, brugervenlighed og omkostningseffektivitet

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

CASI BORGERPANEL DANMARK 18.-19. APRIL 2015 TEKNOLOGIRÅDET

CASI BORGERPANEL DANMARK 18.-19. APRIL 2015 TEKNOLOGIRÅDET VISIONSKATALOG CASI BORGERPANEL DANMARK 18.-19. APRIL 2015 TEKNOLOGIRÅDET FIRE VISIONER FOR EN BÆREDYGTIG FREMTID Vision 1: Bæredygtig elektronik Det er vores vision at alt elektronik er bæredygtig på

Læs mere

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave NAKSKOV MASKININDUSTRI ApS Parathed og fleksibilitet Viden Høj kvalitet Konkurrenceevne Lidt om os Vores virksomhed Hvis det

Læs mere

Ecophon Master Rigid. Fordi alle klasselokaler skal optimeres akustisk

Ecophon Master Rigid. Fordi alle klasselokaler skal optimeres akustisk Ecophon Master Rigid Fordi alle klasselokaler skal optimeres akustisk Optimeret rumakustisk komfort i klasselokaler Optimeret rumakustisk komfort i klasselokaler Ecophon har flere års erfaring med at studere

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Vi er ikke et typehusfirma. men eksperter i at bygge det hus, du vil have DINE DRØMME- TRYGT I HUS

Vi er ikke et typehusfirma. men eksperter i at bygge det hus, du vil have DINE DRØMME- TRYGT I HUS Vi er ikke et typehusfirma men eksperter i at bygge det hus, du vil have DINE DRØMME- TRYGT I HUS VELKOMMEN TIL ALBOHUS Hvilken type er du? Der er mange nødvendige valg at træffe, før man påbegynder et

Læs mere

Creating powderful shapes

Creating powderful shapes Creating powderful shapes DANSK SINTERMETAL A/S En ny dimension i fremstillingsprocessen Sammen skaber vi succes! Siden grundlæggelsen i 1959 har Dansk Sintermetal A/S udviklet ideer og innovative løsninger

Læs mere

MIRIAM - Models for rolling resistance In Road Infrastructure Asset Management Systems

MIRIAM - Models for rolling resistance In Road Infrastructure Asset Management Systems MIRIAM - Models for rolling resistance In Road Infrastructure Asset Management Systems Introduktionen af nye vejbelægninger i et vejnet, som kan reducere bilisternes brændstofforbrug med 3 4 %, vil have

Læs mere

RSL Transportbånd ApS

RSL Transportbånd ApS RSL Transportbånd ApS RSL har beskæftiget sig med transportører i over 20 år, og har vokset sig stærk i markedet år for år. Vores succes er blevet bygget på kunders tilfredshed. Derfor er det tætte samarbejde

Læs mere

AvantGuard. Redefinering af anti-korrosion

AvantGuard. Redefinering af anti-korrosion AvantGuard Redefinering af anti-korrosion Tre metoder til at beskytte mod korrosion Jern er det mest udbredte konstruktionsmateriale i verden. Desværre reagerer jern spontant, når det udsættes for atmosfæriske

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

AvantGuard. redefinering af anti-korrosion

AvantGuard. redefinering af anti-korrosion AvantGuard redefinering af anti-korrosion AvantGuard redefinering af anti-korrosion Hempel introducerer AvantGuard, en helt ny innovativ korrosionsbeskyttende teknologi, baseret på aktiveret zink, som

Læs mere

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd 2 Førende inden for lyd Avanceret akustisk ekspertise Med mere end 60 års erfaring inden for design og udvikling af elektro-akustisk teknologi,

Læs mere

Alsipercha Faldsikringssystemer

Alsipercha Faldsikringssystemer Alsipercha Faldsikringssystemer Byggeri Udrustning Bygningsarbejder ALSINA Grupo Alsinas målsætning "At tilbyde løsninger for betonstrukturer der hjælper vores kunder til at forbedre effektiviteten og

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Styrkeudvikling og kloridindtrængning i moderne betontyper gælder modenhedsfunktionen?

Styrkeudvikling og kloridindtrængning i moderne betontyper gælder modenhedsfunktionen? Styrkeudvikling og kloridindtrængning i moderne betontyper gælder modenhedsfunktionen? Martin Kaasgaard Teknologisk Institut Baggrund modenhedsfunktionen Modenhedsfunktionen anvendes til at relatere hærdeprocessen

Læs mere

Sammenhæng mellem cementegenskaber. Jacob Thrysøe Teknisk Konsulent, M.Sc.

Sammenhæng mellem cementegenskaber. Jacob Thrysøe Teknisk Konsulent, M.Sc. 1 Sammenhæng mellem cementegenskaber og betonegenskaber Jacob Thrysøe Teknisk Konsulent, M.Sc. Cementegenskaber vs. betonegenskaber 2 Indhold: Hvilke informationer gives der typisk på cement fra producenten?

Læs mere

Lindab Akustik Her er lyd en videnskab og stilhed en hyldevare

Lindab Akustik Her er lyd en videnskab og stilhed en hyldevare lindab vi forenkler byggeriet Lindab Akustik Her er lyd en videnskab og stilhed en hyldevare Alle har ret til ro i et godt indeklima Årtiers forskning og udvikling, bl.a. i vores eget lydlaboratorium,

Læs mere

GETINGE DA VINCI LØSNINGEN

GETINGE DA VINCI LØSNINGEN GETINGE DA VINCI LØSNINGEN 2 GETINGE DA VINCI LØSNING NY OG AVANCERET LØSNING, VALIDERET OG KLAR TIL ROBOTASSISTERET KIRURGI I mere end 100 år har Getinge leveret produkter i forbindelse med rengørings-

Læs mere

Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods

Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Opbevar stort og tungt gods effektivt

Læs mere

Et forbedret lydmiljø. hjælper dine elever og lærere

Et forbedret lydmiljø. hjælper dine elever og lærere Et forbedret lydmiljø hjælper dine elever og lærere Et naturligt lydmiljø forbedrer indlæring og undervisning Tag himlen med indenfor den ultimative lydabsorbent Efterhånden som evolutionen har taget os

Læs mere

Hurtigport Albany RR3000 ISO

Hurtigport Albany RR3000 ISO Hurtigport Albany RR3000 ISO ASSA ABLOY Entrance Systems The global leader in door opening solutions Høj hastighed og fremragende varmeisolering Varmeisolering 50 mm tyk isoleret portdug. Minimalt varmetab.

Læs mere

B&C 25 MED AERLOX TEKNOLOGI. 40% lettere, 100% så holdbar

B&C 25 MED AERLOX TEKNOLOGI. 40% lettere, 100% så holdbar B&C 25 MED AERLOX TEKNOLOGI 40% lettere, 100% så holdbar Aerlox brochure latest 19.1.indd 1 En ny begyndelse for tagrenovering B&C fra Monier er den mest populære betontagsten på danske tage. I årtier

Læs mere

Velkommen til en verden med perfekte cable management løsninger

Velkommen til en verden med perfekte cable management løsninger Velkommen til en verden med perfekte cable management løsninger Markeder & Produkter Velkommen tíl HellermannTyton. HellermannTyton er en ledende producent af produkter til befæstigelse, fastgørelse, identifikation,

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Beton Materialer Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark

Beton Materialer Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark Dansk standard DS 2426 4. udgave 2011-01-03 Beton Materialer Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark Concrete Materials Rules for application of EN 206-1 in Denmark DS 2426 København DS projekt: M253247

Læs mere

Pressemeddelelse Funktionsmørtler

Pressemeddelelse Funktionsmørtler 18. januar 2001 Af: Civilingeniør Poul Christiansen Teknologisk Institut, Murværk 72 20 38 00 Pressemeddelelse Funktionsmørtler I 1999 blev begreberne funktionsmørtel og receptmørtel introduceret i den

Læs mere

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem Statisk måler med ultralydsteknik ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230 Markedets bedste: Den nye generation af varme- og kølemålere med et fremtidsorienteret

Læs mere

Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes.

Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Forholdet Leica Geosystems har med sine kunder kan defineres med ét ord: Partnerskab.

Læs mere

profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg.

profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg. cylindre profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg. Hydraflex A/S er en del af Hydraulic Group og har blandt andet herigennem

Læs mere

1Leverandør. Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov. varme.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1Leverandør. Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov. varme.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1Leverandør MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov Reducerer kompleksitet og planlægningstid. varme.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation,

Læs mere

Henkel Leverandøren af løsninger

Henkel Leverandøren af løsninger Henkel Leverandøren af løsninger Henkel Autoindustriens partner Med udgangspunkt i den kemiske industri s løsninger og proces knowhow, hjælper Henkel producenter med at sikre en fremragende kvalitet gennem

Læs mere

Tænk fremad mod en succesrig fremtid.

Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Essential Business Builder Program you can Der er en enorm fremdrift i de digitale printløsninger. Både printleverandører og kunder har for alvor taget de nye teknologier

Læs mere

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER STRENOV PRODUKTER INFORMATION GussStahl Lienen GussStahl Lienen GmbH & Co. KG (GSL) som blev grundlagt i den tyske by Lienen i 1971, er specialister inden for støbning af komplekst formede stålkomponenter

Læs mere

Tandhjul og Tandstænger

Tandhjul og Tandstænger Tandhjul og Tandstænger /// Standard eller tilpassede løsninger /// Høj kvalitet /// Ekspertise, erfaring og viden /// Korte leveringstider /// Bred vifte af materialer /// Specielle størrelser muligt

Læs mere

Dokumenterede fordele ved originale Sabroe reservedele fra Johnson Controls

Dokumenterede fordele ved originale Sabroe reservedele fra Johnson Controls Johnson Controls PARTS CENTRE Dokumenterede fordele ved originale Sabroe reservedele fra Johnson Controls Originale reservedele resulterer i lavere energiforbrug Det er omkostningsbesparende at anvende

Læs mere

Restprodukter i betonproduktion - muligheder og udfordringer

Restprodukter i betonproduktion - muligheder og udfordringer Restprodukter i betonproduktion - muligheder og udfordringer Claus Pade, Miljø-workshop, Teknologisk Institut, 5. oktober 26 Restprodukttyper Kraftværker Renseanlæg Forbrændingsanlæg Andet Bundaske Kulforbrænding

Læs mere

Transportanlæg. JTT Conveying A/S. JTT Conveying A/S. JTT Conveying A/S

Transportanlæg. JTT Conveying A/S. JTT Conveying A/S. JTT Conveying A/S JTT Conveying A/S JTT har beskæftiget sig med transportører i over 20 år, og har vokset sig stærk i markedet år for år. Vores succes er blevet bygget på kunders tilfredshed. Derfor er det tætte samarbejde

Læs mere

TI-B 33 (92) Prøvningsmetode Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad

TI-B 33 (92) Prøvningsmetode Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Teknologisk Institut, Byggeri Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Deskriptorer: Udgave: 1 Dato: Oktober 1992 Sideantal: 5 / Bilag: 0 Udarbejdet

Læs mere

A C O Ve j o g a n l æ g

A C O Ve j o g a n l æ g B r ø n d g o d s P r o d u k t o v e r s i g t A C O B r ø n d g o d s w w w. a c o. d k ACO Vej og anlæg ACO Vej og anlæg står for nye og innovative løsninger inden for infrastruktur, med et komplet

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere