Flydebeton til betonelementindustrien. Avancerede tilsætningsstofløsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flydebeton til betonelementindustrien. Avancerede tilsætningsstofløsninger"

Transkript

1 Flydebeton til betonelementindustrien Avancerede tilsætningsstofløsninger

2 2 Flydebeton til betonelementindustrien Master Builders Solutions fra BASF Bygget på samarbejde. Vores Master Builders Solutionseksperter finder innovative og bæredygtige løsninger, der opfylder dine specifikke byggetekniske behov. Vores globale erfaring og omfattende netværk bidrager til din succes både i dag og i morgen. Master Builders Solutions Med varemærket Master Builders Solutions har BASF samlet al sin ekspertise for at skabe løsninger til nybyggeri, vedligeholdelse, reparation og renovering af konstruktioner. Master Builders Solutions bygger på mere end hundrede års erfaring i byggebranchen. Knowhow og erfaringer fra BASF s verdensomspændende netværk af byggeeksperter udgør kernen i Master Builders Solutions. Vi kombinerer de rette elementer fra vores portefølje for at løse netop dine bygningsmæssige udfordringer. Vi samarbejder på tværs af fagområder og regioner og trækker på vores erfaringer fra utallige byggeprojekter over hele verden. Vi udnytter globale BASF-teknologier såvel som vores dybdegående viden om lokale bygningsmæssige behov til at udvikle innovationer, der bidrager til din succes og til at fremme bæredygtigt byggeri. Den omfattende portefølje under varemærket Master Builders Solutions indeholder betonadditiver, cementadditiver, løsninger til underjordiske konstruktioner, løsninger til vandtætning, forseglinger, løsninger til reparation og beskyttelse af beton, specialmørtler samt epoxy- og polyuretanbelægninger.

3 Flydebeton til betonelementindustrien 3 Zero Energy System og Crystal Speed Hardening Branchestandarden for fremstilling af betonelementer Kendetegnende for betonelementindustrien er, at den består af mange forskellige typer komponenter og produktionsprocesser: uarmeret, forspændt, ikke-forspændt, efterspændt næsten alt er muligt. Trods denne store mangfoldighed stræber betonelementindustrien efter det samme mål produkter, der løser de fire største udfordringer for en bæredygtig byggeindustri: effektive processer energibesparelser optimeret materialebrug specifikationer af høj kvalitet I nutidens konkurrenceprægede miljø, især i perioder med en svag makroøkonomi, er industriens største bekymring at skabe en balance mellem disse mål og den størst mulige omkostningseffektivitet og fleksibilitet i produktionen. Derfor er accelereret betonhærdning i den tidlige fase et værktøj til at spare tid og penge. Betonelementproducenterne skal opretholde deres rentabilitet til trods for stigende omkostninger til materialer, arbejdskraft og udstyr i en tid med faldende priser og hurtigt tilpasse deres aktiviteter til de vanskelige økonomiske betingelser. En høj tidlig styrkeudvikling er afgørende for betonelementproducenterne. I en kapitalkrævende industrialiseret produktionsproces med en stor kvalitetskontrol er de kritiske økonomiske faktorer en hurtig genanvendelse af forskallinger samt en høj, kontinuerlig og fleksibel produktionsvolumen med den lavest mulige produktionsindsats. En hurtig styrkeudvikling forudsætter den bedst egnede betonproportionering. Til betonelementer anvendes hovedsagelig CEM I 52,5 R, mens den europæiske cement- og betonindustri tilstræber at anvende mere og mere bindemiddel med et reduceret klinkeindhold. For at imødekomme alle disse delvist modstridende krav tilbyder vi industrien to nye løsninger koncepterne Zero Energy System og Crystal Speed Hardening, der er baseret på unikke teknologier. Et indgående kendskab til betonelementindustrien Vores team hjælper dig med realistiske løsninger, der er udviklet specifikt til betonelementindustrien. Som supplement til vores flydende betonløsninger tilbyder vi også armeringsløsninger med MasterFiber, et stort sortiment af formslipmidler med MasterFinish samt beskyttelses- og reparationsløsninger med MasterKure, MasterLife, MasterProtect og MasterGrout. Dette komplette produktprogram gør BASF til den ideelle leverandør af løsninger til betonelementindustrien.

4 4 Flydebeton til betonelementindustrien Zero Energy System MasterGlenium ACE Vores Zero Energy System fra Master Builders Solutions tilgodeser alle aspekter i betonelementproduktionen. Zero Energy System eliminerer vibrering, reducerer energiforbruget og den nødvendige arbejdskraft samt øger betonens holdbarhed. Systemets hovedelement er MasterGlenium ACE, et højtydende PCE-superplastificeringsmiddel af den nyeste generation, som er specialudviklet af vores specialister i betonelementer. Betegnelsen»Zero Energy«afspejler reduktionen af samtlige energiressourcer, der mobiliseres til betonelementproduktionen, dvs. som indgår i det færdige betonelement. Det er således ikke kun fossile brændstoffer og elektricitet, der skal betragtes som energi, men også aspekter som arbejdskraft, materiale-forbrug og produktivitet. Molekylerne i MasterGlenium ACE adsorberes hurtigt på cementkornenes overflade og fungerer ved at dispergere de individuelle cementpartikler. Polymerers molekylestruktur er afgørende for en høj tidlig styrkeudvikling. Med traditionelle PCE-superplastificeringsmidler dækker molekylerne hele cementkornets overflade og danner en barriere mod kontakt med vand, hvilket hæmmer hydratiseringsprocessen væsentligt. Den unikke, navnebeskyttede molekylestruktur i MasterGlenium ACE blotlægger en større del af cementkornenes overflade, så den kan reagere med vand. Dette gør det muligt at opnå en tidligere udvikling af hydratiseringsvarmen, en hurtigere udvikling af hydratiseringsprodukterne og dermed en højere styrke i en meget tidlig alder. Denne fordel kan udnyttes selv ved lave temperaturer.

5 Flydebeton til betonelementindustrien 5 Crystal Speed Hardening Master X-Seed Vores Crystal Speed Hardening-koncept gør det muligt at opnå en mere bæredygtig betonproduktion takket være den unikke teknologi Master X-Seed en ny hærdningsaccelerator. Den sætter betonindustrien i stand til at spare tid og penge og samtidig reducere CO ² -emissionerne. Master X-Seed består af syntetisk fremstillede nanopartikler suspenderet i en væske der fremmer betonblandingens hærdeegenskaber. Hvor traditionelle accelereringsmetoder, f.eks. opvarmning, eller almindelige hærdningsacceleratorer typisk påvirker betonens pris og bearbejdelighed, tilfører Master X-Seed betonblandingen en hærdningsacceleration, der fremmer den naturlige hydratisering og de langsigtede funktionsegenskaber, og giver et overordnet potentiale for omkostningsbesparelser. En hidtil uopnåelig hærdningsacceleration uanset temperaturniveauet opnås allerede i en tidlig alder (6-12 timer) takket være den effektive podning i proportioneringen, som også fremmer de endelige egenskaber i den specificerede beton. F.eks. gør Master X-Seed det muligt at fremstille et nyt betonprodukt, som kun skal bruges til et enkelt projekt, uden at der skal foretages større investeringer i varmebehandlingsudstyr. Det betyder, at industrien kan planlægge sin produktion efter markedsefterspørgslen på en meget mere fleksibel og økonomisk måde end før. Det åbner op for nye muligheder i betonelementindustrien. Crystal Speed Hardening-konceptet overgår og styrker alle eksisterende løsninger til industriens vigtigste behov og er fuldt kompatibelt med andre produkter fra Master Builders Solutions, f.eks. MasterGlenium og MasterFiber. Vores reference i Tjekkiet: Broen over floden Rybný

6 6 Flydebeton til betonelementindustrien Virkemåde Master X-Seed Ved almindelig hydratisering af cement reagerer de vigtigste klinkerfaser C ³ S og C ² S med vand, så der dannes kalciumsilikathydratkrystaller (CSH-krystaller) og kalciumhydroxid. CSH-krystallernes kimdannelse er en eksotermisk reaktion, der finder sted på cementkornets overflade og kræver overvinding af nogle aktiveringsbarrierer for yderligere vækst. Varmeudvikling acceleratoreffekt (380 kg / m 3 CEM I 52,5 R) Varmeudvikling (J/g.h) (J g -1 h -1 ) Master X-Seed Traditionel accelerator Uden accelerator Kimkrystal podning Med Master X-Seed er det muligt at suspendere ekstra fine, syntetisk fremstillede CSH-krystaller i en brugsklar suspension af tilsætningsstoffer og bruge dem som podningsmateriale i poreopløsningen mellem cementkornene. De aktive CSH-krystaller kan vokse stort set uden nogen energibarriere. Denne metode kaldes kimkrystal podning. Det er påvist, at krystallerne udviser en præferentiel vækstadfærd mellem cementkornene og ikke på cementkornenes overflade. Derfor vokser krystalstrukturen langt hurtigere, og der observeres en tidligere hærdning og styrkeudvikling. Den færdige, hydratiserede cementpasta udviser ingen mikrostrukturelle forandringer i forhold til almindelig hydratiseret cement. CSH-krystallernes densitet kan rent faktisk øge kvaliteten af den hærdede cementpasta og fremme holdbarheden Tid (h) 4 timer uden Master X-Seed 4 timer med Master X-Seed 2 x tidlig styrke Vand Cement CSH Skematisk præsentation af CSH-krystaller i poreopløsning bestående af cement og vand. CryoSEM af Master X-Seed: Aktive krystaller vokser i mellem cementkornene Den unikke Master X-Seed-teknologi giver en uovertruffen fremskyndelse af hydratiseringsprocessen og er et resultat af en lang række produktionsprocesser. Den er baseret på en navnebeskyttet teknologi fra BASF, som sikrer en stabil suspension af syntetisk fremstillede krystalline CSHnanopartikler. Disse partikler fungerer som aktive krystalkim i betonblandingen. Master X-Seed er aktivt ved alle betontemperaturer, både sommer og vinter, samt under damphærdningsforhold.

7 Flydebeton til betonelementindustrien 7 Fordele Produktivt, økonomisk, vibrationsfrit Øget produktivitet Produktiviteten i betonelementindustrien er direkte afhængig af, hvor hurtigt betonen hærder, uanset hvilken produktionsproces der anvendes. MasterGlenium ACEs unikke reaktion med cementpartiklerne øger hydratiseringskinetikken væsentligt uden at forstyrre hydratets morfologi. Den naturlige eksotermiske varme, der produceres i de første par timer, kan fremskynde krystalliseringsprocesserne og dermed udvikle en hurtigere materialestyrke. De væsentligt forbedrede egenskaber i sammenligning med traditionelle superplastificeringsmidler optimerer således blandingens effektivitet og forkorter produktionscyklussen med potentiale for en fordobling af produktionsvoluminen! Tidlig styrkeudvikling (flydebeton 350 kg / m 3 CEM I 52,5 20 C) Minimeret varmehærdning Den nødvendige energi til varmehærdning er en af hovedparametrene i beregningen af omkostningerne til betonelementer. Den udgør dermed en vigtig økonomisk faktor. Et af formålene med Zero Energy System er at optimere den mængde energi, der er nødvendig til produktionscyklussen for at opnå specifikationskravene. Effekten af den unikke MasterGlenium ACE polymer kombineret med Master X-Seed samt styring af produktions- og udstøbningsparametre muliggør en optimal brug af den naturlige energi til hydratisering, så den finder sted tidligere. Tilførslen af ekstern energi kan således reduceres eller elimineres, da der ikke er noget behov for varmehærdning. Denne egenskab ved Zero Energy System sparer ikke kun penge den styrker også betonens holdbarhed ved at begrænse eventuelle mikrorevner, som kan opstå ved varmehærdning (varmechok, temperaturgradient, udtørring m.m.). Vibrering unødvendig Den nødvendige energi til udstøbning af betonen er endnu en hovedfaktor i beregningen af omkostningerne til betonelementer. Vibrationer er samtidig en anerkendt belastningsfaktor støjgener for arbejderne og de omkringboende samt en fysisk belastning for dem, der udstøber betonen. 80 MasterGlenium ACE Traditionelt PCE Endnu en fordel ved Zero Energy System er, at det eliminerer behovet for energi til udstøbning af elementbetonen. Trykstyrke (N / mm 2 ) MasterGlenium ACEs flydeevne og vandreducerende virkning muliggør en robust og direkte formulering af selvkompakterende betontyper, som kan udstøbes uden vibrering, når de kombineres med en kompatibel produktionsproces Tid (h)

8 8 Flydebeton til betonelementindustrien Fordele Omkostningseffektivt, energibesparende, bæredygtigt Hurtig og fleksibel proces: Den vigtigste funktionsmæssige fordel ved dette innovative koncept er en hurtig styrkeudvikling ved hjælp af fremskyndet hydratisering ved lave omgivelses- og varmehærdnings-temperaturer. En øget produktivitet har direkte indvirkning på omkostningseffektiviteten. Fleksibiliteten til at øge kapaciteten i en fart er især nødvendig, når der opstår uventede krav om store volumener. Med Master X-Seed er det ikke nødvendigt med ekstra installationer for at nå dette mål. Og i tider med krise eller lav efterspørgsel er optimering af produktionskapaciteten essentiel. Master X-Seed fremskynder dine processer og øger din produktionsvolumen med det almindelige produktionsudstyr. Dobbelt rotation kan føre til en tilpasset formbrug, så der er brug for færre forme, eller de eksisterende forme kan bruges oftere. Styrkeudvikling acceleratoreffekt (flydebeton med 380 kg / m 3 CEM I 52,5 R) Trykstyrke (MPa) 1 time 6 t. 12 t. 1 døgn 3 døgn 7 døgn 28 døgn Hærdning Master X-Seed Traditionel accelerator Uden accelerator Hærdningsfordele energibesparelser: Varmehærdning er en energi- og omkostningstung metode til at opnå en høj tidlig styrkeudvikling, hovedsagelig i vinterperioden, eller når der er brug for flere produktionscyklusser for at efterkomme en stor efterspørgsel. Den direkte eller indirekte opvarmning af betonen skal imidlertid være velkontrolleret, hvis holdbarhedsrisici skal minimeres (indre spændinger, forsinket ettringitdannelse). Med Master X-Seed kan du eliminere eller reducere den supplerende varmehærdning af betonen og således spare installationsudgifter til varmehærdningsudstyr og reducere CO ² -emissionerne. Styrkeudvikling temperatureffekt (flydebeton med 380 kg / m 3 CEM I 52,5 R) Trykstyrke (MPa) 1 time 6 t. 12 t. 1 døgn 3 døgn 7 døgn 28 døgn Hærdning 60 C og Master X-Seed 20 C och Master X-Seed 60 C 20 C 5 C og Master X-Seed 5 C

9 Flydebeton til betonelementindustrien 9 Hærdningsfordele materialeoptimering: Kompositcement og brug af supplerende cementholdige materialer er vigtige redskaber til optimering af proportioneringerne, når der skal opfyldes krav om specifikke egenskaber. Dette er dog typisk på bekostning af den tidlige styrkeudvikling, der er nødvendig for betonelementer, og der må derfor kompenseres med en øget mængde bindemiddel. Master X-Seed gør det muligt at optimere brugen af bindemiddel, uden at det går ud over den tidlige styrke eller egenskaberne i den friske beton. Dette har en målbar positiv effekt på slutstyrken og bidrager til at nedbringe fabrikkens CO ² -emissioner. Optimale proportioneringer opnås i henhold til retningslinjerne i den nyeste betonteknologi og ved tilsætning af Master X-Seed. Styrkeudvikling cementeffekt (flydebeton med 380 kg / m 3 CEM I 52,5 R) Trykstyrke (MPa) 1 time 6 t. 12 t. 1 døgn 3 døgn 7 døgn 28 døgn Hærdning CEM I 52,5 R og Master X-Seed CEM II/A-LL 42,5 R og Master X-Seed CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R Hurtig cement Hærdningsfordele specifikationer af høj kvalitet: Master X-Seed styrker vedhæftningen mellem partiklerne på grund af den stærke krystaldannelse i de aktive CSHkrystalkim. Dette modvirker svind og revnedannelse og nedsætter vandoptagelsesevnen. Kombineret med supplerende cementholdige materialer styrker det betonens holdbarhed og øger betonens samlede levetid. Betonspecifikationer af høj kvalitet inkluderer i stigende grad miljømæssige aspekter og kræver en optimeret økoprofil (afbalancerede miljømæssige fordele i forhold til økonomiske omkostninger over hele produktets levetid). Med Master X-Seed har betonproducenten alle muligheder for at bidrage til en mere bæredygtig betonproduktion, som er dokumenteret i den certificerede, dybdegående analyse BASF SEEBALANCE (SEE = SocioEcoEfficiency eller socio-/økoeffektivitet). SEEBALANCE Eliminering af damphærdning ved brug af Master X-Seed Miljøbelastning (standard) Økoeffektivt produktprogram (SEE) Socioeffektivt produktprogram (SEE) 0,5 1,0 1,5 1,5 1,0 0,5 Omkostninger (norm.) 1,5 1,0 0,5 Omkostninger (norm.) Social belastning (norm.) Reference: 400 kg / m 3 CEM I og damphærdning Mulighed uden damphærdning: 400 kg / m 3 CEM I og Master X-Seed (2,5 % bundet vandindhold)

10 10 Flydebeton til betonelementindustrien Samarbejde på ethvert plan Vores mission Vores mission hos BASF er at udvikle materialer, der imødekommer slutbrugerens behov. Vi tilfører vores kunder værdi gennem kontinuerlig målrettet forskning og udvikling. Vores forsknings- og udviklingsteams samarbejder med partnere, der er anerkendt verden over for deres førende position inden for kemi, viden om proportionering og uovertrufne anvendelsesmuligheder. Med konstant fokus på kundens behov har vores specialister i Master Builders Solutions fra BASF hævet standarden for betonens funktionsmæssige egenskaber gennem grundig forskning fra molekyle til færdig løsning. Betonelementindustrien har et konstant behov for at forbedre den overordnede proces, øge kvaliteten og produktiviteten inden for stramme produktionsplaner og samtidig styre omkostningerne. Under brandet Master Builders Solutions har vi udviklet et omfattende sortiment af produkter og systemer, der løser disse udfordringer ved at omdefinere branchestandarderne for kvalitet, sikkerhed og produktions-effektivitet inden for elementbeton. Vores reference i Barcelona (Spanien): Hvælvingssten, metrostationen La Sagrera

11 Notater

12 Master Builders Solutions fra BASF til byggeindustrien MasterAir Løsninger til beton med kontrolleret luftindhold MasterBrace Løsninger til betonforstærkning MasterCast Løsninger til betonvareindustrien MasterCem Løsninger til cementproduktion MasterEmaco Løsninger til betonreparation MasterFinish Løsninger til formslipmidler MasterFlow Løsninger til arbejde med grouts MasterFiber Løsninger til fiberforstærket beton MasterGlenium Løsninger til selvkompakterende beton MasterInject Løsninger til betoninjektion MasterKure Løsninger til beskyttelse mod udtørring af nyudstøbt beton MasterLife Løsninger til forbedrede betonegenskaber MasterMatrix Løsninger til at forbedre betonens rheologi MasterPel Løsninger til vandtæt beton MasterPolyheed Løsninger til beton MasterPozzolith Løsninger til forbedrede betonegenskaber MasterProtect Løsninger til overfladebehandling af beton MasterRheobuild Løsninger til beton med høj styrke MasterRoc Løsninger til underjordiske konstruktioner MasterSeal Løsninger til vandtætning og kunststofbelægning MasterSet Løsninger til hærdningskontrol MasterSure Løsninger til ekstraordinær bearbejdelighed MasterTop Løsninger til fugefri industriog erhvervsgulve Master X-Seed Løsninger til styrke acceleration af beton Ucrete Gulvløsninger til ekstreme påvirkninger BASF A/S (Danmark) Hallandsvej 1 DK-6230 Rødekro Danmark Tlf.: Fax: Oplysningerne i denne publikation er baseret på vores aktuelle viden og erfaring, og er således ikke en garanti for produktets kontraktmæssige aftalte kvalitet. Da arbejdsforhold og anvendelsesområderne hos brugeren ligger uden for vores kontrol, kan BASF A/S ikke påtage sig et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Brugerne er således ikke fritaget fra at udføre egne undersøgelser og tests. Produktets kontraktmæssige aftale kvalitet på tidspunktet for risikoens overgang er udelukkende baseret på oplysninger på det tekniske datablad. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, oplysninger, dimensioner, vægtangivelser m.m. i denne publikation kan ændres uden forudgående varsel. Modtageren af vores produkt er ansvarlig for at sikre overholdelse af alle ejendomsrettigheder og eksisterende love og retsforskrifter. = registreret væremærke for BASF gruppen i mange lande. Feb EEBE 1410dk

Reparation af beton. Løsninger til retablering af betons holdbarhed

Reparation af beton. Løsninger til retablering af betons holdbarhed Reparation af beton Løsninger til retablering af betons holdbarhed 2 Reparation af beton Løsninger til retablering af betons holdbarhed Indhold 03 _ Master Builders Solutions fra BASF 04 _ Reparations-

Læs mere

Bygningskonstruktør Uddannelsen

Bygningskonstruktør Uddannelsen ORIGINAL Bygningskonstruktør Uddannelsen 7. semesters specialeopgave Onur Ot Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Forår - 2014 1 Titelblad Titel Udarbejdet af Adresse : Højstyrkebeton : Onur Ot : Bækkedal

Læs mere

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Vandtæt isoleringsystem Vores viden - din fordel ROCKWOOL Technical Insulation er et datterselskab i ROCKWOOL koncernen. Vi udvikler

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling Cheminova A/S P.O. Box 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling 2 CHEMINOVA INDHOLD Udfordring, ansvar og strategi

Læs mere

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN Oktober 2008 Energieffektivitet i bygninger står højt på dagsordnen over hele Europa. Vi præsenterer i dette nummer tre eksempler fra Holland, Tjekkiet og Spanien med stort potentiale

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Reduktion af omkostninger ved horisontal transport

Reduktion af omkostninger ved horisontal transport Reduktion af omkostninger ved horisontal transport Omkostningsreduktion ved horisontal transport Rejsen igennem forsyningskæden fra fabrik til slutbruger kan være lang, idet varer flyttes flere gange

Læs mere

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning Forvandling fra vision til design Rockpanel facadebeklædning Hvis du vil forstå Rockpanels historie, behøver du bare se på facaden Enhver virksomhed og bygning har sin egen historie. Historier, der kan

Læs mere

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport IBM s Smarter Cities Challenge Rapport Indholdsfortegnelse 3 1. Ledelsesreferat 5 2. Indledning 5 A. Smarter Cities Challenge udfordringen om intelligente byer 7 B. Udfordringen 8 3. Resultater, kontekst

Læs mere

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvorfor spiller bæredygtighed en vigtig rolle? I 1987

Læs mere

Lely Vector. Automatisk fodringssystem. Fleksibel fodring med friskt foder. www.lely.com. innovators in agriculture

Lely Vector. Automatisk fodringssystem. Fleksibel fodring med friskt foder. www.lely.com. innovators in agriculture Lely Vector Automatisk fodringssystem Fleksibel fodring med friskt foder www.lely.com innovators in agriculture Vi vil gerne gøre din bedrift mere bæredygtig og fornøjelig for dig og for fremtidige generationer

Læs mere

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Beton 2 Maj 2008 MILJØ Tema: Miljø Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Fremtidens parcelhus Kommende energikrav overholdes med letklinkerbeton Betonrør af høj kvalitet Ny analyse dokumenterer meget

Læs mere

Kvalitet i flot design

Kvalitet i flot design Q 26 Q 36 Q 46 Q 49 Q 56 Q 58 Q 66 Q 78 Q 88 Q 98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner 1 DK 2 Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den

Læs mere

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

Når høj ydelse er et must... I N D V E N D I G U D V E N D I G

Når høj ydelse er et must... I N D V E N D I G U D V E N D I G Når høj ydelse er et must... I N D V E N D I G U D V E N D I G P R O C E S S E R V I C E Vi er repræsenteret i hele verden. Australien Belgien Brasilien Canada Danmark Egypten England Estland Finland Frankrig

Læs mere

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse Cement og Beton Håndbogen om cement, beton og mørtel Styrke i særklasse Cement og Beton 18. udgave, september 2007. Gennemrevideret i forhold til 17. udgave. 4 Cement og Beton Bogen henvender sig til

Læs mere

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold højere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og kølesystemer 2013 / 2014 Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Indhold Panasonic udvikler indeklimaet til fremtiden...4 Pålidelighed FAKTA...6

Læs mere

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide Miljøforbedringer gennem produktudvikling - en guide Denne Guide er et af resultaterne fra et projekt finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med DI, IPU og DTU. På basis af en kortlægning

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere