CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg"

Transkript

1 MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg

2 MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg For at monterer et komplet dørsystem behøves: Bemærk: CS 80 MAGNEO Automatik Denne montage vejledning omhandler KUN montage af Dækkappe / montagesæt for ophæng af Glasdør CS 80 MAGNEO Automatik monteret: DORMA MANET Glas-beslag med tilbehør til glasdør På væg og med Dørblad af glas Dørblad af glas med DORMA MANET Glas-beslag Der findes separate montagevejledninger for: Trædør på væg Trædør i væg DORMA Glas-klembeslag på væg DORMA Glas-klembeslag i væg DORMA MANET i væg Montageplade (Tilbehør) Opklodsningsplader Montagevinkel Skydedørsautomatik MANET Glasholder Dækkappe Fastgørelsesbeslag til montage i væg Gulvstyr til montage i væg Glasplade Gulvstyr CS 80 MAGNEO MANET beslag på væg DK

3 MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg Nedennævnte beskriver en standard løsning, hvor automatiks-løbevogn og dørblad placeres i midt af lysningsbredden i lukket position og hvor dørblad overlapper på begge sider af lysningsbredden. Hvis ikke automatiks-løbevogn eller dørblad kan placeres i center af lysning i lukket position, flyttes / forskydes automatik og dørblad samlet. (Dette har indflydelse på senere viste montage eksempler.) Dørblad kan også forskydes i forhold til center af løbevogn for, at opnå, at lukke forkant og start af automatik er den samme. (Dette har indflydelse på senere viste montage eksempler.) L Start af automatik Type: Var. 1 Var. 2 Var. 3 L C Min. LB Max. LB Min. DB Max. DB = C = Overlap Lysnings bredde (LB) Overlap max. 65 mm Kabel fremføring Max. ÅB X Start af automatik beregnes ud fra center af Lysningsbredde (LB). Opmål og markér: Center af Lysningbredde (LB) og Start af automatik på væg. Se ovenstående skema: Eksempel: Lysningbredde (LB) = 900 mm Maskinlængde (L) = 2000 : 4 = 500 (L4) Dvs. fra center af Lysningsbredde (LB) til Start af automatik er: 500mm = Start af automatik er 50mm før Lukke-forkant. X = skal måles fra gulvets højeste punkt i dørens vandrings område til overkant af vinkelkonsol. Afstanden mellem gulv og dør skal være min. 6 mm (max. 8). L = Maskinlængde / montage vinkel i mm uden endekapper. C = Afstand mellem bærebeslag. Standard placeres bærebeslag i lige afstand fra for- og bag kant. Undtagelser forekommer. Overlap = Er den bredde, hvor dør overlapper væg ved for- og bagkant, eller kun ved bagkant. LB = Lysnings bredde. DB = Dørbladsbredde ÅB = Automatiks maks. åbningsbredde (løbevognens vandring) Kabler tilsluttes altid i den ende af automatikken, hvor dør er i lukket position. Karm 6 mm Center lysningsbredde Forkant af lukket dør Dørblads bredde (DB) = L/4 = Karm Lysnings bredde (LB) Start af automatik Bagkant af dør Forkant af dør 3

4 II CS 80 MAGNEO MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg Afstand fra gulv til underkant kappe - 12 mm = Dørbladshøjde (DH) ,2 LV 70 LB OFF 2) 1) 40/65 L/4 min.70 C = = Dør med overlap Dør uden overlap A B LV 1 / LV 2 / LV 3 L CS80 DB min. LV L/4 C L Set mm LV1 1840mm 437,5mm 575mm 1750mm Set mm LV2 2090mm 500 mm 700mm 2000mm Set mm LV3 2340mm 562,5mm 825mm 2250mm Benyt MANET beslag Art.nr / / B B A max. 65 Option DB = LB + (2 x A ) 2) 1) 40/65 CS 80 Magneo MANET glasdør monteret på væg 1 - fløj 1) 2) Set 875 DB / 830 Set 1000 DB / 960 Set 1125 DB /1085 Montage på væg: Set 875 LV 1 = 1840 mm Set 1000 LV 2 = 2090 mm Set 1125 LV 2 = 2340 mm Vægt: Set kg - 80 kg Set kg - 80 kg Set kg - 80 kg Montage i væg: Set 875 LV 1 = 1870 mm Set 1000 LV 2 = 2120 mm Set 1125 LV 3 = 2370 mm OFF DH Dørbladshøjde DB Dørbladsbredde Grebsskål II Gulvstyr III OFF Anslagsprofil Overkant færdig gulv LB LV Lysningsbredde Total længde LH Lysningshøjde F Køre længde C L A B Afstand mellem bærebeslag Maskin længde Dør overlap Tegning viser en højre løsning. Venstre spejlvendt III Dør med overlap LB I 60-0,2 Dør uden overlap II I Dørbladshøjde (DH) = X - 75 mm Dækkappe højde Ø 6, X

5 MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg Montage mål: L/4 60 mm min. 5 min. 250 mm 60 mm X X max. 8 Glas plade højde Center lysningsbredde X = Glaspladehøjde - 75 mm L = Maskinlængde Montage af vinkelkonsol / montageplade: Placer vinkelkonsollets center-mærke på opmærket center af lysningsbredde. Spidsen af trekanten er placeret i centerlinjen. Opmærk i vater og fastgør vinkelkonsollet med mindst 12 skruer. Hvis der er karm omkring dørhul eller væg ikke er helt plan skal vinkelkonsollet klodses op. Benyt DORMA s montageplade (10 mm tykkelse) Vinkelkonsollet eller montagepladens montage må ikke bue. Benyt DORMA s opklodsningsplader til udligning bag vinkelkonsol eller montageplade. Benyt fastgørelsesmateriel egnet til væggen. Fastgørelsen på væg af vinkelkonsol, skal kunne 2 bære en belastning på min. 240 kg Montageplade (Tilbehør) Afmonter løbevognens bærebeslag. 3 Påklæb 3 stk. filt-underlag på vinkelkonsollet. Fastgør automatikken til vinkelkonsollet med 6 sætskruer med locktite. Tilspænd med (8 Nm). Det er nødvendigt, at skyde / flytte løbevognen for, at monterer alle 6 skruer. 4 6x 5

6 MANET Glasbeslag på væg CS 80 MAGNEO MANET Glasbeslag på væg L1 N 6 mm 6 mm 35 mm 150 mm 6. Montage med skjult kabel-fremføring: Løsn endestoppet. Fjern ikke skrue eller endestop! Flyt endestoppet til midt af løbeskinnen. Fastspænd det ikke! Afkort og af-isoler kabler: Se figur Løsn skrue i dækslet over 230 V klemmerne. Fjern dæksel og skrue. Læg dæksel og skrue til side til senere montage. 6. Åben forsigtigt styringens dæksel ved, at løfte det frit med en lige-kærvs skruetrækker. 7. Løsn de 3 skruer der holder kablerne til det indbyggede stik. 8. Vip forsigtigt stikket frit. Fjern kabler og stik. 9. Forbind L1, N og jordkablet 10. Luk dækslet over styringens klemrækker Sæt dækslet på plads over 230 V klemmerne og fastspænd det. 1 Flyt endestoppet til enden af løbeskinnen. 14. Fastspænd endestop (5 Nm) L1 9. N

7 MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg Montage af MANET Glasholdebeslag 6 Monter skruer og beslag løst, så senere justering er mulig. Se billede 8. Fastgør dørblad med beslag til løbevogn. Placer møtrikkerne parallelt og i midten af beslaget. Spænd kugleleddene flere omgange. Monter skruer løst, så senere justering er mulig. Se billede 8. 7 Indstil dørbladsafstand til væg. Tilspænd skruer Indstil dørbladets højde og fastspænd skruer max. 8 mm min. 6 mm max. 8 mm 8 7

8 MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg Fastspænd MANET Glasbeslag Monter dækkapper 12 Nm 9 10 Monter gulvstyr max.8 11 Justering af endestop i begge retninger. Placer dørbladet i ønsket lukket og henholdsvis åben position. Løsn endestop. Flyt endestop til løbevognens ende. (Fjern ikke endestop fra løbeskinnen) Y Y Endestop kan max. placeres i følgende afstand fra løbeskinnes ende: Maskinlængde (L) = 750 mm = Y max. 200 mm 000 mm = Y max. 250 mm 250 mm = Y max. 300 mm 4. Fastspænd endestop (5 Nm). Y Endestop må ikke undlades og skal placeres indenfor løbeskinnes længde og max. mål. Y

9 MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg Forbered montage af dækkappe. Fastgør endekapperne i dækkappen. Afhængig af montagen kan det være nødvendigt, at tilpasse endekappernes størrelse. Benyt fabrikkens støbe-mærker. Monter DORMA logo. 13 Kontrol af montage: Kontroller alt er monteret korrekt. Døren skal kunne bevæges frit og ubesværet i hele løbeskinnes længde og i begge retninger. Montage af dørblad er nu udført. Øvrige tilslutninger og indkøring beskrives i CS 80 MAGNEOs montagevejledning. 14 Nu skal indkøring CS 80 MAGNEO og tilslutning af øvrigt udstyr af udføres, som beskrevet i dennes montagevejledning. Vent med montage af dækkappe til indkøring og tilslutning af øvrigt udstyr er udført! Montage af dækkappe: Påklæb gummi på maskinen som vist. Monter væg-tilslutningsprofil og fjern overskydende profil med en kniv. Monter dækkappen. 15 9

10 For at monterer et komplet dørsystem behøves: CS 80 MAGNEO Automatik Dækkappe / montagesæt for ophæng af Glasdør DORMA Glas-klembeslag med tilbehør til glasdør Dørblad af glas Bemærk: Denne montage vejledning omhandler KUN montage af CS 80 MAGNEO Automatik monteret: I væg og med Dørblad af glas med MANET Glas beslag Der findes separate montagevejledninger for: Trædør på væg Trædør i væg DORMA Glas-klembeslag på væg DORMA Glas-klembeslag i væg DORMA MANET på væg Skydedørs automatik MANET Glasholder Türflügel nicht imlieferumfang enthalten Door panelnicht im Lieferumfang enthalten Glasplade Montagebeslag Bodenführung Auf-Wand Montage Floor guide rail for on-wall installation Gulvstyr til montage på væg Bodenführung Floor Gulvstyr guide rail til montage i væg CS 80 MAGNEO MANET beslag i væg DK Før du starter... Arbejde med elektriske produkter, bør udføres af kvalificerede personer. Gulv skal være vandret. Så snart endestop er løsnet kan løbevogne køre ud af automatikken. Pas på ved håndtering af ikke monteret automatik og ved monteret automatik med monteret dør. Spænd derfor altid endestop fast! Strømforsyningen og andre kabler skal altid fremføres til den ende af automatikken, hvor forkant af dør er, i lukket position. Automatikken er symmetrisk og endevendes afhængig af åbneretning. Vurder om forbindelseskabler til eksternt udstyr, såsom tryk, radar og funktionsvælger, med fordel kan fremføres før eller efter montage af automatik. Ved tilslutning af strøm enten direkte forbundet eller via stikprop, skal det sikres, at jord er forbundet korrekt og tilslutningen til afbryder eller sikkerhedsafbryder er lovlig. Forsikring: 10 A.

11 Nedennævnte beskriver en standard løsning, hvor automatiks-løbevogn og dørblad placeres i midt af lysningsbredden i lukket position og hvor dørblad overlapper på begge sider af lysningsbredden. Hvis ikke automatiks-løbevogn eller dørblad kan placeres i center af lysning i lukket position, flyttes / forskydes automatik og dørblad samlet. (Dette har indflydelse på senere viste montage eksempler.) Dørblad kan også forskydes i forhold til center af løbevogn for, at opnå, at lukke forkant og start af automatik er den samme. (Dette har indflydelse på senere viste montage eksempler.) L Start af automatik Type: Var. 1 Var. 2 Var. 3 L C Min. LB Max. LB Min. DB Max. DB = C = Overlap Lysnings bredde (LB) Overlap max. 65 mm Kabel fremføring Max. ÅB X Start af automatik beregnes ud fra center af Lysningsbredde (LB). Opmål og markér: Center af Lysningbredde (LB) og Start af automatik på væg. Se ovenstående skema: Eksempel: Lysningbredde (LB) = 900 mm Maskinlængde (L) = 2000 : 4 = 500 (L4) Dvs. fra center af Lysningsbredde (LB) til Start af automatik er: 500mm = Start af automatik er 50mm før Lukke-forkant. X = skal måles fra gulvets højeste punkt i dørens vandrings område til overkant af køreskinne. Afstanden mellem gulv og dør skal være min. 6 mm (max. 8). L = Maskinlængde / montage vinkel i mm uden endekapper. C = Afstand mellem bærebeslag. Standard placeres bærebeslag i lige afstand fra for- og bag kant. Undtagelser forekommer. Overlap = Er den bredde, hvor dør overlapper væg ved for- og bagkant, eller kun ved bagkant. LB = Lysnings bredde. DB = Dørbladsbredde ÅB = Automatiks maks. åbningsbredde (løbevognens vandring) Kabler tilsluttes altid i den ende af automatikken, hvor dør er i lukket position. Karm 6 mm Center lysningsbredde Forkant af lukket dør Dørblads bredde (DB) = L/4 = Karm Lysnings bredde (LB) Start af automatik Bagkant af dør Forkant af dør 11

12 L/4 A max. 65 Option min.70 C = = LB AL/2 LV1 / LV2 / LV3 L 6 max.8 B B DB= LB + (2x A) B A B L Glashøjde (DH) = X - 71mm +0,2 Maskin profil CS80 DB min. LV L/4 C L Magneo Set mm LV1 1870mm 437,5mm 575mm 1750mm Set mm LV2 2120mm 500 mm 700mm 2000mm Set mm LV3 2370mm 562,5mm 825mm 2250mm OFF II I Dør med overlap Dør uden overlap 50-0, Detail A CS 80 Magneo MANET glasdør monteret på væg 1 - fløj 1) 2) Set 875 DB / 830 Set 1000 DB / 960 Set 1125 DB /1085 Montage på væg: Set 875 LV 1 = 1840 mm Set 1000 LV 2 = 2090 mm Set 1125 LV 2 = 2340 mm Vægt: Set kg - 80 kg Set kg - 80 kg Set kg - 80 kg Montage i væg: Set 875 LV 1 = 1870 mm Set 1000 LV 2 = 2120 mm Set 1125 LV 3 = 2370 mm DH Dørbladshøjde DB Dørbladsbredde II III OFF LB LV Grebsskål Gulvstyr Anslagsprofil Overkant færdig gulv Lysningsbredde Total længde LH Lysningshøjde F Køre længde C L X A B Afstand mellem bærebeslag Maskin længde Total højde Dør overlap Tegning viser en højre løsning. Venstre spejlvendt I 6 max 8 max 8 12 X OFF

13 Montage mål Viste mål placerer dørbladet med 65 mm overlapning i begge sider. Vandret liggende konstruktion skal være i vatter og kunne bære en belastning på min. 240 kg. min. 70 mm L/4 min. 70 mm min. 50 mm 60 mm 60 mm min. 250 mm X X max. 8 max. 8 Glas plade højde Center Lysningsbredde L = Maskin længde Glashøjde = X - 71 mm Afmonter løbevognens bærebeslag 2 Fastgør montagevinkel. Skub løbeskinnen ind i vinklen og lad den flugte langs væg. Fastgør løbeskinnen med yderligere 4 skruer. Det er nødvending at skyde / flytte løbevognen for, at monterer alle 4 skruer. 43 L Vandret liggende konstruktion skal være i vatter og kunne bære en min. belastning på 240 kg. 3 13

14 CS 80 MAGNEO L1 N 6 mm 6 mm 35 mm 150 mm 6. Montage med skjult kabel-fremføring: Løsn endestoppet. Fjern ikke skrue eller endestop! Flyt endestoppet til midt af løbeskinnen. Fastspænd det ikke! Afkort og af-isoler kabler: Se figur Løsn skrue i dækslet over 230 V klemmerne. Fjern dæksel og skrue. Læg dæksel og skrue til side til senere montage. 6. Åben forsigtigt styringens dæksel ved, at løfte det frit med en lige-kærvs skruetrækker. 7. Løsn de 3 skruer der holder kablerne til det indbyggede stik. 8. Vip forsigtigt stikket frit. Fjern kabler og stik. 9. Forbind L1, N og jordkablet 10. Luk dækslet over styringens klemrækker Sæt dækslet på plads over 230 V klemmerne og fastspænd det. 1 Flyt endestoppet til enden af løbeskinnen. 14. Fastspænd endestop (5 Nm) L1 9. N

15 Montage af MANET Glasholdebeslag 5 Monter skruer og beslag løst, så senere justering er mulig. Se billede 8. Gulvstyr til montage i væg Glas midterlinje 6 Fastgør dørblad med beslag til løbevogn. Placer møtrikkerne parallelt og i midten af beslaget. Spænd kugleleddene flere omgange. 4. Monter skruer løst, så senere justering er mulig. Se billede Placer dørbladet i gulvstyret. 7 15

16 Indstil dørbladsafstand til væg. Tilspænd skruer Indstil dørbladets højde og fastspænd skruer max. 8 mm min. 6 mm max. 8 mm 8 Fastspænd MANET Glasbeslag Monter dækkapper 12 Nm 9 10 Justering af endestop i begge retninger. Placer dørbladet i ønsket lukket og henholdsvis åben position. Løsn endestop. Flyt endestop til løbevognens ende. (Fjern ikke endestop fra løbeskinnen) Y Y Endestop kan max. placeres i følgende afstand fra løbeskinnes ende: Maskinlængde (L) = 750 mm = Y max. 200 mm 000 mm = Y max. 250 mm 250 mm = Y max. 300 mm Y 4. Fastspænd endestop (5 Nm). Y Endestop må ikke undlades og skal placeres indenfor løbeskinnes længde og max. mål

17 Kontrol af montage: Kontroller alt er monteret korrekt. Døren skal kunne bevæges frit og ubesværet i hele løbeskinnes længde og i begge retninger. Montage af dørblad er nu udført. Øvrige tilslutninger og indkøring beskrives i CS 80 MAGNEOs montagevejledning. 12 Nu skal indkøring CS 80 MAGNEO og tilslutning af øvrigt udstyr af udføres, som beskrevet i dennes montagevejledning. 13 Luk ikke væggen før CS 80 MAGNEO er korrekt indkørt og tilbehør er forbundet korrekt. Det anbefales at inddækning omkring dørautomatik, kabler, styring og dør let kan demonteres efter ibrugtagning

18

19

20 Door Control Automatic Glass Fittings and Accessories Security/Time and Access (STA) Movable Walls DORMA Danmark A/S Sindalvej Rødovre Tlf.: Fax:

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: Glasklemliste på væg Glasklemliste i væg. Montage af glasdør med glasklemliste på væg

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: Glasklemliste på væg Glasklemliste i væg. Montage af glasdør med glasklemliste på væg glasklemliste på væg glasklemliste på væg CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Dør med: Glasklemliste på væg Glasklemliste i væg glasklemliste på væg glasklemliste på væg For at monterer et

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Montage af trædør på væg. Montage af trædør på væg CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Trædøre på væg Trædøre i væg

CS 80 MAGNEO. Montage af trædør på væg. Montage af trædør på væg CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Trædøre på væg Trædøre i væg CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Trædøre på væg Trædøre i væg For at monterer et komplet dørsystem behøves: CS 80 MAGNEO Automatik Dækkappe / montagesæt for ophæng ved trædør Montage plade

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Indhold: Side. Sikkerhedsinformation... 2 2. Funktionsbeskrivelse.... Tekniske specifikationer... 4 4. Planlægning før installation... 4 5. Opbygning...

Læs mere

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning ED 100 ED 250 Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 Tilpasning af montageplade og dækkappe mellem dør-automatik.

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass CS 80 MAGNEO Innovativ skydedørsåbner Glass med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Innovation Kontormiljø Kontormiljøer Behandlingslokaler CS 80 MAGNEO Innovativ teknik

Læs mere

Portavant 120. Portavant. Dansk samlevejledning - LOFT - VÆG - FAST GLAS. Vitris System glasskydedøre - enkelt og dobbelt dør

Portavant 120. Portavant. Dansk samlevejledning - LOFT - VÆG - FAST GLAS. Vitris System glasskydedøre - enkelt og dobbelt dør 120 Dansk samlevejledning - LOFT - VÆG - FAST GLAS Vitris System glasskydedøre - enkelt og dobbelt dør Ved spørgsmål kontakt JNC på: 36 70 66 33 Side 1 Sikkerhed Denne montagebeskrivelse omhandler PORTAVANT

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

DOORS SKYDEDØR UDENPÅLIGGENDE 2015-1 1

DOORS SKYDEDØR UDENPÅLIGGENDE 2015-1 1 DOORS SKYDEDØR UDENPÅLIGGENDE 2015-1 1 SafcoDoors Udenpåliggende skydedør Spar plads med en udenpåliggende skydedør fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR AUTOMATISKE SKYDEDØRE

MONTAGEVEJLEDNING FOR AUTOMATISKE SKYDEDØRE MONTAGEVEJLEDNING FOR AUTOMATISKE SKYDEDØRE MODELLER AS0401 / AS0402 AS0601 / AS0602 AS0801 AS1001 / AS1002 AS1501 / AS1502 AV1001 AV1501 Indhold Montagevejledningen dækker... 3 Leverancens indhold...

Læs mere

Brochure ID. Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer.

Brochure ID. Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer. Brochure ID Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer. Brochurenavn: Dørlukker DORMA TS 92, Teknisk information 2003, dansk Indsat dato : Januar

Læs mere

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

Portavant. Portavant. Dansk samlevejledning - LOFT - VÆG - FAST GLAS. Vitris System glasskydedøre - enkelt og dobbelt dør

Portavant. Portavant. Dansk samlevejledning - LOFT - VÆG - FAST GLAS. Vitris System glasskydedøre - enkelt og dobbelt dør Dansk samlevejledning - LOFT - VÆG - FAST GLAS Vitris System glasskydedøre - enkelt og dobbelt dør Ved spørgsmål kontakt JNC på: 36 70 66 33 Side 1 Sikkerhed Denne montagebeskrivelse omhandler PORTAVANT

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR EI 2 60 SKYDEPORT

MONTAGEVEJLEDNING FOR EI 2 60 SKYDEPORT MONTAGEVEJLEDNING FOR EI 2 60 SKYDEPORT MODELLER MS0671EI 2 60 1 Indhold Indhold... 2 Generelle bestemmelser... 3 Leverancens indhold... 3 Typer af vægge/befæstigelse... 4 Montage... 5 Nødvendigt værktøj

Læs mere

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

G - SR DORMA DORMA MONTERINGSVEJLEDNING

G - SR DORMA DORMA MONTERINGSVEJLEDNING DORMA DORMA G - SR WN 056832 45532 11/06 MONTERINGSVEJLEDNING Tekniske data EMF Driftsspænding: 24 V DC Strømforbrug: 1,4 W (GSR EMF2 = 2,8 W) Indkoblingstid: 100 % ED Frigørelseskraft: ca. 25-65 Nm ved

Læs mere

Skydedørs beslag RollLock

Skydedørs beslag RollLock RollLock se arbejdstegning fra side 24 RollLock, beslagsæt max. 60 kg. Dette skydedørs beslag er beregnet til en dør som max vejer 60 kg. RollLock er en tophængt skydedørs løsning. Aluminiums skinnen og

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR RULLEPORTE

MONTAGEVEJLEDNING FOR RULLEPORTE MONTAGEVEJLEDNING FOR RULLEPORTE MODELLER DS260 DS270 DS280 DS290 DS300 DS305 DS320 DS350 DS375 Indhold Indhold...2 Montagevejledningen dækker...3 Leverancens indhold...3 Typer af vægge/befæstigelse...3

Læs mere

DOORS SKYDEDØRE UDENPÅLIGGENDE

DOORS SKYDEDØRE UDENPÅLIGGENDE SKYDEDØRE UDENPÅLIGGENDE 2017-1 1 SKYDEDØR UDENPÅLIGGENDE SKYDEDØR UDENPÅLIGGENDE KVADRAT 3 GLASDØR ELEGANT OG PRAKTISK LØSNING NÅR DER SKAL ÅBNES OP MELLEM TO RUM Skydedøre er blevet en populær løsning,

Læs mere

DOORS. Skydedør. Med Indbygningskarm 2015-2 1

DOORS. Skydedør. Med Indbygningskarm 2015-2 1 Skydedør Med Indbygningskarm 2015-2 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

TS 92. Dørlukker med glideskinne

TS 92. Dørlukker med glideskinne TS 92 Dørlukker med glideskinne Dørlukker med glideskinne Dørlukker i Contur Design godkendt efter DIN DS/EN 1154 til lette indvendige døre DORMA TS 92 i Contur Design dørlukker med glideskinne og hjerteformet

Læs mere

DOORS SKYDEDØRE UDENPÅLIGGENDE

DOORS SKYDEDØRE UDENPÅLIGGENDE SKYDEDØRE UDENPÅLIGGENDE 2018-1 1 SKYDEDØR UDENPÅLIGGENDE ELEGANT OG PRAKTISK LØSNING NÅR DER SKAL ÅBNES OP MELLEM TO RUM Skydedøre er blevet en populær løsning, hvis du ønsker at spare kvadratmeter i

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR MANUEL SKYDEDØR

MONTAGEVEJLEDNING FOR MANUEL SKYDEDØR MONTAGEVEJLEDNING FOR MANUEL SKYDEDØR MODELLER MS0401 / MS0402 MS0601 / MS0602 MS0652 MS1001 / MS1002 MS1501 / MS1502 Indhold Montagevejledningen dækker... 3 Leverancens indhold... 3 Typer af vægge / befæstigelse...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 VIGTIGT... 2 SAMLING AF ELEMENT... 3 MONTERING AF FOLDEGLAS...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 VIGTIGT... 2 SAMLING AF ELEMENT... 3 MONTERING AF FOLDEGLAS... INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 VIGTIGT... 2 SAMLING AF ELEMENT... 3 MONTERING AF FOLDEGLAS... 4 OPSÆTNING AF GLAS... 4 MONTERING AF FASTE GLAS... 5 MONTERING AF STYREARM... 7 INDJUSTERING

Læs mere

Montagevejledning DORMA ED 200 med parallelarm På hængselside

Montagevejledning DORMA ED 200 med parallelarm På hængselside Montagevejledning DORMA ED 200 med parallelarm På hængselside Venstrehængslede Højrehængslede Bemærk: ED 200 til dobbeltdøre: Gående dør ED 200 med B-print Stående dør ED 200 med A-print Opstalt og målskema

Læs mere

Door View Cam. Model: G63R9A

Door View Cam. Model: G63R9A Door View Cam Model: G63R9A Oplad det medfølgende batteri. Oplad først batteriet helt. Find det i Door View Kit-bakken sammen med adapteren og tilspændingsmøtrikken. Slut det til en USB-strømforsyning

Læs mere

DORMA QUICK GUIDE. Quick guide til indstilling af DORMA dørlukkere

DORMA QUICK GUIDE. Quick guide til indstilling af DORMA dørlukkere DORMA Quick guide til indstilling af DORMA dørlukkere DØRLUKKER TS 9 DORMA TS 9 dørlukkersystem med unik hjertekurve teknik og glideskinnesystem. Kan leveres som: Standard, med magnethold (EMF), synkronisering

Læs mere

Integra Glasvægge og skydedørsystemer

Integra Glasvægge og skydedørsystemer Integra Glasvægge og skydedørsystemer MAB Integra dørkarm MAB Integra dørkarm består at alu profiler på 6 meter, der forarbejdes til en dørkarm på ønskede mål. En komplet dørkarm består normalt af ca.

Læs mere

DOOR SYSTEM - HOVVEJEN 148, 8361 HASSELAGER - T: F: E: - CVR:

DOOR SYSTEM - HOVVEJEN 148, 8361 HASSELAGER - T: F: E: - CVR: Indhold 1. Indledning...3 1.1 Generelle bestemmelser...3 1.2 Før montering...4 2. Montering...5 2.1 Typer af vægge/befæstigelse...5 2.2 Montage af modkarm (option)...5 2.3 Montage af karm...6 2.4 Montage

Læs mere

Sørg for at placere beslagene således, at rullegardinet ikke rører fremspring, f.eks. vinduesgreb, dørhåndtag, vindueskarme og lign.

Sørg for at placere beslagene således, at rullegardinet ikke rører fremspring, f.eks. vinduesgreb, dørhåndtag, vindueskarme og lign. STANDARDMONTERING Sørg for at placere beslagene således, at rullegardinet ikke rører fremspring, f.eks. vinduesgreb, dørhåndtag, vindueskarme og lign. 1. Montering af standardbeslag Beslagene kan bruges

Læs mere

DOORS SKYDEDØRE MED INDBYGNINGSKARM

DOORS SKYDEDØRE MED INDBYGNINGSKARM SKYDEDØRE MED INDBYGNINGSKARM 2017-1 1 SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM ELEGANT OG PRAKTISK LØSNING NÅR DER SKAL ÅBNES OP MELLEM TO RUM En skydedør er blevet en populær løsning, hvis du ønsker at spare kvadratmeter

Læs mere

DOORS SKYDEDØRE MED INDBYGNINGSKARM

DOORS SKYDEDØRE MED INDBYGNINGSKARM SKYDEDØRE MED INDBYGNINGSKARM 2018-2 1 SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM INDBYGNINGSKARMN TRÆ/STÅL 70/95 ELEGANT OG PRAKTISK LØSNING NÅR DER SKAL ÅBNES OP MELLEM TO RUM En skydedør er blevet en populær løsning,

Læs mere

Montagevejledning. & u - k l a s s i f i s e r e d e 1 & 2 f l ø j e d e G r i b e k a r m. M x d o o r / s u l d r u p / d a n m a r k 1/6

Montagevejledning. & u - k l a s s i f i s e r e d e 1 & 2 f l ø j e d e G r i b e k a r m. M x d o o r / s u l d r u p / d a n m a r k 1/6 Sørg for at murhullet har tene kanter, f.eks. gipsen er raspet af for ujævnheder, således hulmålet passer hele vejen rundt. På karmen sidder en etiket med oplysninger om hulmålets størelse. Kontrollerer

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

SYSTEM INTEGRA. Glasdøre Glasvægge Glasfoldedøre

SYSTEM INTEGRA. Glasdøre Glasvægge Glasfoldedøre SYSTEM INTEGRA Glasdøre Glasvægge Glasfoldedøre INTEGRA Dørkarm MAB Integra dørkarme er et profilsystem, der forarbejdes til en dørkarm på ønskede mål. En dørkarm er normalt beslået med 2-3 hængselbeslag,

Læs mere

Montagevejledning Skjult T-skinne system

Montagevejledning Skjult T-skinne system 1 Montagevejledning Skjult T-skinne system 2 Symmetri Inden montage påbegyndes skal rummets bredde og længde vurderes, således den bedste symmetri opnås i rummet samt at der tages hensyn til eventuelle

Læs mere

ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning

ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning Indhold Luxaflex Rullegardin Standardmontering Monteringsmuligheder Afmontering (Standard) Brug af Dæmpet fjeder Type 1 Type 1 Monteringsprofil Luxaflex

Læs mere

Dørlukker med glideskinne TS 92 DORMA. i Contur Design. reddot design award winner 2005

Dørlukker med glideskinne TS 92 DORMA. i Contur Design. reddot design award winner 2005 Dørlukker med glideskinne DORMA TS 92 i Contur Design reddot design award winner 2005 Teknisk information 2006 DORMA TS 92 Dørlukker med glideskinne Dørlukker i Contur Design afprøvet efter DIN DS/EN 1154

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

DOORS SKYDEDØRE MED INDBYGNINGSKARM

DOORS SKYDEDØRE MED INDBYGNINGSKARM SKYDEDØRE MED INDBYGNINGSKARM 2016-2 1 SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM ELEGANT OG PRAKTISK LØSNING NÅR DER SKAL ÅBNES OP MELLEM TO RUM En skydedør er blevet en populær løsning, hvis du ønsker at spare kvadratmeter

Læs mere

AUTOMATIK ED 200 KOMFORT ÅBNING HÆNGSLEDE DØRE OGSÅ BRANDDØRE

AUTOMATIK ED 200 KOMFORT ÅBNING HÆNGSLEDE DØRE OGSÅ BRANDDØRE AUTOMATIK ED 200 KOMFORT ÅBNING HÆNGSLEDE DØRE OGSÅ BRANDDØRE Karmmontage modsat hængselsiden til venstre- og højredøre (Eksempel højredør) 82 133 F Med standardarm 32,5 + 17 100 176 384,5 299,5 665 584

Læs mere

Glasskydedørssystem Supra 4, 5, 6 og 8 mm. glas Supra: et kørende glasskydedørssystem til de mindre opgaver. Max 50 kg. pr. glas.

Glasskydedørssystem Supra 4, 5, 6 og 8 mm. glas Supra: et kørende glasskydedørssystem til de mindre opgaver. Max 50 kg. pr. glas. Indbygningshøjde Glasskydedørssystem Supra 4, 5, 6 og 8 mm. glas Supra: et kørende glasskydedørssystem til de mindre opgaver. Max 50 kg. pr. glas. Alle profiler kan skaffes hjem i guld- og rustfrit stål

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

9. Justering 7. Justering af stramhed B Placer TV'et i ønsket vinkel og stram skruen som vist. 180 C +3-3 +15-15 Stram skruen hvis leddene laver en lyd 180 Benyt en egnet unbrakonøgle til at løsne eller

Læs mere

Skydedørssystemer SDS

Skydedørssystemer SDS Skydedørssystemer SDS 60-100-200 ULVEVEJ 13. DK-7800 SKIVE. TLF: +45 97 52 6 5 33. FAX: +45 97 52 16 2 2 SKYDEDØRSSYSTEMER 34,5 37 TENISK INFORMATION Max.dør vægt 60kg og 100kg Max.dør højde 3000mm Glastykkelser:8mm,10mm,12mm

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR HÆNGSLET DØR

MONTAGEVEJLEDNING FOR HÆNGSLET DØR MONTAGEVEJLEDNING FOR HÆNGSLET DØR MODELLER MH0401 / MH0402 MH0601 / MH0602 MH0631 / MH0632 MH0751 / MH0752 MH1001 / MH1002 MH1501 / MH1502 AH0401 / AH0402 AH0601 / AH0602 AH0751 / AH0752 Door System A/S

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734

Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Generelle bestemmelser... 3 1.2 Før montering... 4 2. Montering... 5 2.1 Typer af vægge/befæstigelse... 5 2.2 Montage af modkarm (option)... 5 2.3 Montage af faldlodskasse

Læs mere

Skydeskabs beslag 12-52 Kg

Skydeskabs beslag 12-52 Kg Skydeskabs beslag 12-52 Kg www.svalk.dk Skydeskabs beslag KG 12 KG 12, skydeskabs beslagsæt til max. 12 kg. Dette skydeskabs beslagsæt er beregnet til låger, som max. vejer 12 kg stykket. KG12 er en bundkørt

Læs mere

DORMA G 93 SR MONTERINGSVEJLEDNING. Tekniske data EMF Driftsspænding: 24 V DC Strømforbrug 1,4 W (GSR EMF2 = 2,8 W)

DORMA G 93 SR MONTERINGSVEJLEDNING. Tekniske data EMF Driftsspænding: 24 V DC Strømforbrug 1,4 W (GSR EMF2 = 2,8 W) DORMA G 93 SR MONTERINGSVEJLEDNING Tekniske data Driftsspænding: 24 V DC Strømforbrug 1,4 W (GSR 2 = 2,8 W) Indkoblingstid 100 % ED Frigørelseskraft: ca. 25-65 Nm ved 90 åbningsvinkel (afhænger af indstillet

Læs mere

VIPPEPORT. Montagevejledning

VIPPEPORT. Montagevejledning VIPPEPORT Montagevejledning 1. Vigtig information a) Installation bør foretages af en kyndig person. b) Læs hele vejledningen inden start. c) Kontroller alle mål inden montage påbegyndes. d) Åben ikke

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18 Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18 019D8468_01 Lauritz Knudsen A/S 06/2004 Pakken indeholder: Til installatøren: 1) Udvendig fordelingstavle UF150-18. 2) Ark med nummermærkater

Læs mere

Installation System M

Installation System M Installation System M max 40 mm max 200 mm til væg 200 mm 00 mm Montagesystemet System M er et skjult skinnesystem, som anvendes til montage af Sonar plader med kant M. System M fastgøres enten direkte

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

TM DESIGN KOMPLET KATALOG

TM DESIGN KOMPLET KATALOG TM DESIGN KOMPLET KATALOG GLASHÆNGSLER 2 Varenr. 10101 System KE. Glashængsel afrundet hjørner. Forkromet messing til vægmontage. Max. dørvægt 50 kg. max dørbredde 900 mm Varenr. 10104 System KE. Satin

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-2 Driftsmanual 88507-00 Niveauelektrode NRG 26-2 NRG 26-2 Dimensioner Alle dimensioner i mm NRG 26-2 NRG 6- G 3 /4 G 3 /4 G 3 /4 Isolering Kedelsvøb DN 50 80 20 2000

Læs mere

TP LITE MONTAGEVEJLEDNING

TP LITE MONTAGEVEJLEDNING TP LITE MONTAGEVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Forberedelse Modtage- og opstartskontrol 3) TP Lite bestanddele og placering 4) Montering af bundprofiler 5) Montering af top-, og sideprofiler 6) Montering

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:

Læs mere

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4 FlexiBasic Brugermanual 30-63XXX-7 Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5996 / 01.01.2010 PA 2004 00634 Indholdsfortegnelse: 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED

Læs mere

Skydeport beslag Kg 150 / Kg 300 samt tilbehør

Skydeport beslag Kg 150 / Kg 300 samt tilbehør Nr. 05502 Kg 150 beslagsæt komplet. Bestående af 2 stk. enkel skydeport ruller, 2 stk. justerbolte med nylon foring, 2 stk. bæreplader, 2 stk. endestop, 1 stk. bundstyr, monteringsvejledning og skruer.

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

Indbygningskarm. www.svalk.dk

Indbygningskarm. www.svalk.dk Indbygningskarm www.svalk.dk Indbygningskarm 70/95 Indbygningskarm 70/95 - træ/stål. Svalk indbygningskarm er en 1- fløjet karm med solidt rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres

Læs mere

Indhold. MOVE-MH-01-D-DA.doc 2

Indhold. MOVE-MH-01-D-DA.doc 2 Indhold Leverancens indhold... 3 Typer af vægge/befæstigelse... 3 Montage... 4 Nødvendigt værktøj for montage... 4 Kontrol af hulmål... 4 Afstande mellem væg og karm... 4 Montage af karm... 5 Montage af

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

BREATHE 55. Installationsguide. Sustain Solutions Rønnegade 1, 2100 KBH Ø CVR Version 1

BREATHE 55. Installationsguide. Sustain Solutions Rønnegade 1, 2100 KBH Ø CVR Version 1 Installationsguide Emballagens indhold Tjek at du har alle delene (1-7) 1 2 4 6 3 5 7 1. Udvendig hætte 2. Strips 4 stk. 3. Ø90 mm rør 4. Ø250 mm rør 5. Vægdæksel 6. Rotorveksler 7. Indvendigt låg 1 Respektafstande

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

S T R A NGKO TEKNISK VEJLEDNING. STEEL LINE 30 extra 1. udgave Maj 2004

S T R A NGKO TEKNISK VEJLEDNING. STEEL LINE 30 extra 1. udgave Maj 2004 S T R A NGKO 8585 000 STEEL LINE 30 extra 1. udgave Maj 2004 1. INDLEDNING...2 1.1. Installation og service...2 2. MONTAGE VEJLEDNING...2 2.1. Montage af panelkasse...3 2.2. Montage af endeafslutningsmoduler...7

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Unitl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision E, 07.11.14 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde:

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR HÆNGSLET BRANDDØR

MONTAGEVEJLEDNING FOR HÆNGSLET BRANDDØR MONTAGEVEJLEDNING FOR HÆNGSLET BRANDDØR MODEL MH0751EI260 / MH0752EI260 Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734 Indhold Indhold...

Læs mere

Vægabsorbenter DET BÆRENDE SYSTEM OG PLADESAMLINGER. Valg af bærende system og hermed pladesamlinger afhænger af kantvalg for den absorberende plade.

Vægabsorbenter DET BÆRENDE SYSTEM OG PLADESAMLINGER. Valg af bærende system og hermed pladesamlinger afhænger af kantvalg for den absorberende plade. Installation Vægabsorbenter Vægabsorbentsystemer består som udgangspunkt af: En ramme: Rammen kan leveres med forskelligt materiale Bærende system/pladesamlinger: Her kan vælges mellem flere forskellige

Læs mere

MAB DUSCH LØSNINGER. Brusenicher Beslag

MAB DUSCH LØSNINGER. Brusenicher Beslag MAB DUSCH LØSNINGER Brusenicher Beslag MAB integra Kit-sæt, walk with us... Beskrivelse MAB integra dusch MAB s nye serie af showers, fåes i 5 udgaver: Walk-in-side Walk-in-corner Walk-in-front Wall-to-wall

Læs mere

Aluminiumbeklædning til limtræsskelet

Aluminiumbeklædning til limtræsskelet Aluminiumbeklædning til limtræsskelet Dette er en generel vejledning. Billeder og tekst forklarer ikke den nøjagtige fremgangsmåde ved alle varianter af træskeletter. Kontroller altid, at du har modtaget

Læs mere

Multi Protect A/S - Industrivej 1, DK Langå - Tlf

Multi Protect A/S - Industrivej 1, DK Langå - Tlf OBS - Enhver omkostning, der er forårsaget af købers manglende modtagerkontrol forinden påbegyndelse af montage, er sælger uvedkommende. 1 / 6 MONTAGEVEJLEDNING Venstre Højre Sørg for at murhullet har

Læs mere

Breathe 55 Installationsguide

Breathe 55 Installationsguide Breathe 55 Installationsguide Anbefalinger installation af Breathe Den elektriske installation af Breathe 55 bør kun foretages af en autoriseret el-installatør eller af Sustain Solutions. Den elektriske

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Air Technology. Sun Vent. SV 500 og SV 200

Air Technology. Sun Vent. SV 500 og SV 200 Air Technology Manual Sun Vent. SV 500 og SV 200 ROBOT Airtech a s Telefon : +45 97 53 4 33 Web : www.robot-airtech.dk Gemsevej Telefax : +45 97 53 4 90 E-mail : mail@robot-airtech.dk DK 7800 Skive Sun

Læs mere

Montagevejledning. u - k l a s s i f i s e r e d e 1 & 2 f l ø j e d e F u g e k a r m. M x d o o r / A a r s / d a n m a r k 1/6

Montagevejledning. u - k l a s s i f i s e r e d e 1 & 2 f l ø j e d e F u g e k a r m. M x d o o r / A a r s / d a n m a r k 1/6 Sørg for at murhullet passer hele vejen rundt. På karmen sidder en etiket med oplysninger om hulmålets størrelse. Kontrollerer at hulmål stemmer overens med fabrikkens oplysninger inden udpakning. Topstykke

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning

ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning Indhold Luxaflex Rullegardin Type 1. Standard Standardmontering Monteringsmuligheder Afmontering (Standard) Brug af Dæmpet fjeder Type 1. Monteringsprofil

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft

Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft TS 73 Dørlukker Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft Enkel og hurtig montering Sikret kvalitet. Godkendt efter DS/EN 1154. Især til indvendige døre også branddøre er DORMA TS 73 V en universal

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

Tekniske instruktioner

Tekniske instruktioner T H E R M I Q U E Tekniske instruktioner Kedelmontage for lavtemperaturkedel og Diematic Milton A/S Kornmarksvej 8 10 2605 Brøndby Tlf.: 46 97 00 00 Fax: 46 97 00 01 Albuen 58 6000 Kolding Tlf.: 75 50

Læs mere

Installation System SY24 XL

Installation System SY24 XL Installation System SY2 XL 1 max 0 mm max 100 mm Bæreprofilerne i System SY2 XL anbringes med en indbyrdes afstand på 100 mm, hvilket giver en hurtig, let og økonomisk god montageproces. Systemet anvendes

Læs mere

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Planforsænket Type PFE150-18

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Planforsænket Type PFE150-18 Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Planforsænket Type PFE150-18 019D8467_01 Lauritz Knudsen A/S 06/2004 Pakken indeholder: Til installatøren: 1) Planforsænket fordelingstavle PFE150-18. 2) Ark med

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring. Tolerance højde:

Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring. Tolerance højde: Skydepartier Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se komponentliste på næste side. OBS! Næsten alle skruer er Torx-skruer. De skal bruge en T20 Torx-bit

Læs mere

Skydeport beslag Kg

Skydeport beslag Kg 150-300 Kg www.svalk.dk Kg 150/300 Se arbejdstegning på side 10-15 KG 150, beslagsæt til max. 150 kg. Dette skydeport beslag er beregnet til en port, som max. vejer 150 kg. KG 150 er en tophængt skydeports

Læs mere

Indhold. Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734

Indhold. Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Generelle bestemmelser... 3 1.2 Før montering... 4 2. Montering... 5 2.1 Typer af vægge/befæstigelse... 5 2.2 Fastgørelse af karm... 5 2.3 Montage af dør... 6 2.4 Kontrol

Læs mere

Montageforeskrift til BD 30/60 brandskydedør

Montageforeskrift til BD 30/60 brandskydedør 1 Montageforeskrift til BD 30/60 brandskydedør Tak for at du valgte DOORFLEX A/S som leverandør af BD30-60 brandskydedør. Vi håber at du bliver tilfreds med produktet. For at kan opfylde BD kravene skal

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Brochure ID. Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer.

Brochure ID. Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer. Brochure ID Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer. Brochurenavn: DORMA Automatik ED 200, dansk Indsat dato : Maj 2000 Brochure ID trykt

Læs mere

Montagevejledning til H-AIR

Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-Air Mekanisk samling af ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montage af ventilatorkasse: Ventilatoren må kun tilsluttes af en autoriseret elinstallatør.

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering skydedøre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering skydedøre Montagevejledning Montering skydedøre Montering af skydedøre n leveres med den stående ramme monteret, og den gående ramme leveret løs med. Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider

Læs mere