Hvad karakteriserer den kvantitative metode?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad karakteriserer den kvantitative metode?"

Transkript

1 Forholdet mellem kvantitativ og kvalitativ forskning drejer sig ikke om, hvordan vi indsamler data, men hvad vi gør med vore idata.

2 Hvad karakteriserer den kvantitative metode? I kvantitative unders)øgelserfokuseres på sammenhænge mellem et mindre antal kendetegn hos mange undersøgielsesenheder, mens der i kvalitative undersøgelser fokuseres på sammenhænge mellem et stort antal kendetegn hos relativt få undersøgelsesenheder.

3 Hvad skal kvantificeres og afhvem? Hvad: Udbytte - processer Patienten - behandleren Relationen - gruppen Det diagnostisk interessante Det psykofysiologiske Det almenpsykologiske Det sociale og arbejdsmæssige Hvem: Patienten Terapeuten Pårørende Anden behandler eller anden profession

4 Hvordan skal der kvantiicieres? Hvor mange domæner skal dækkes? Prospektivt, retrospektivt eller begge? Kategorier - dimensioner? Skal testen fungere som prædiktor eller effekt-mål? Kendte (standardi~erede) tests eller nye (og bedre)? Hvor megen tid mider bruges på det?

5 Effekt forskning. Proces forskning. Proces-effekt forskning. - Proces-proces forskning.

6 Effekt-undersøgelser'J designs. Præ-eksperimentelle designs. Eksperimentelle designs. Kvasi-eksperimentelle desiløs. - (CampelI & Stanley, 1963)

7 Kvasi (latin): Som om, tilsyneladende, foregivende. Kvasieksperimentel Undersøgelse som til en vis grad er sammenlilnelig med et eksperiment, men som savner det egentlige eksperiments randomisering af eksperimental og kontrolgruppe.

8 1) Single-case design 2) Enkelt-gruppede'sign (Abne naturalistiske undersøgelser) 3) Kontrolgruppe-design (Randomiserede kontrollerede undersøgelser)

9 \ Åbne natura~~stiske undt~l~~ge~ser Behandling og patienter i praksis Behandlingen kan ti~rette~æggesefter patients behov Be~yser "effektivitet" ener k~inisk brugbarhed Kan be~yse prædiktorer og mediatorer (processer) Høj ydre validitet men lav relialjilitet Randomiserede konirolleljede undersøge~ser (Komponent kontrol) Patienter selekterede Behandling ofte manualiseret Kan belyse "effekter" og årsager Høj indre validitet og reliabilitet

10 VOL 29, NO 1,2000 Use afanticipatary cues 45 '-4- O O> C.- 'U c O wc.. ID tf) 0)(1) ro OC c ID +=' Cl) Cl) (,) ',-U (1) I E ea LU Z [J ~ + TREATMENT BASELINE TREATMENT,~ t [~~~~~~~ ~~~~:J O-t-A..~ '~l ~n...rn =n_" T~"- "'=-'"'=" " "cr,"%""""='.""'c"nr - 'DMa M' _"""MR =- - " O Oi" Ai itr=.._, bor iii LA Mf 1ii lir., lr-6=1nIr~ Q?ii;A~~=] 1-"===,,_.. -== ='0'"'", m't n== ~. " n = on" '1 O Slacks af Days Fig. 1. Percentages of responding independently af physical proiilpts in tne laundry area (upper panel) and in tne toilet area (lower panel) during haseline and treatment. Data points represent blocks af 2 days (or a single clay if an arrow is present). -!';"

11 FIG III.-Eksem.pler på mulige resultater ved A/B... designs -A B c I I I~ I I ~I I I I Øjeblikkelig betydelig ændring i-niveau ~Il/ I I ~ Gradvis betyo.elig.. I niveau I ~i/, I Pludselig ~ndring i niveau og retning D E F ywitvvf' ;/ I -- /: I Gradvis ændring i niveau Gradvis ændring i niveau, men ikke i retning Inkonsistent ændring i niveau og retning

12 d Pre-Experi11!iental Designs: 1. One...Shot Case Study X O. 2. One-Group Pretest Posttest Design O. X O 3. Static-Group Comparison.. X O -..- ~,-,,,~.,,~,--... O

13 True Experime"'/~1 Designj.: 4.. Pretest-P osttest Control Group Design. R'.' O X O R '0. O 5. Salomon Four-Group.' " Design RO. X R,o O O "R X O R 0 6. Posttest-Only Control Group Design. R X O R 0-

14 Nogle måder at opgøre at opgøre forandring på -Differens scores -Residual scores -Coh.ens delta (effekt størrelse) -Slut status -Statistisk og klinisk signifikans

15 Prædiktor Hvad kan forudsige effekten? Moderator Hvilke omstændigheder ændrer effekten? Mediator Hvorfor opstår effekten?

16 Hvordan skal man forstå relationen mellem udsagnene "Min terapeut og jeg har et godt samarbejde" og "Jeg er blevet mindre angst, har det bedre i mit ægteskab, og kan gå på arbejde igen".

17 A Behandling B Mediator C Udbytte Forandring

18 A Mediator variabel B C Uafhængigt ~ variabel I Afhængig variabel

19 Nogle måder at undersøge data. l) 1{onvergent / diskrimin.ativ v.aliditet. Gruppering af variable ud fra rationelle overvejelser, hvorefter man undersøger deres indbyrdes korrelation. 2) Faktor-analy~. (Beskrivelse af variable). Hvad er' (le almene relationer, hvad h~nger sammen med hvad? 3) Cluster-analyse. (Beskrivelse af personer). Kan den givne population opdeles i forskellige typer?

20 SCL-90-R. So',matisering Oi.'lessioner Int erpe.r.,ejbel sensitivitet Depression Angst Fobi Vrede Paranoia Psychoticisme

21 1.6T' _..., 1.4 SAh4I~;E:LL BT.. AL.-, f...x~~.loc"lr JtvD PJ'LrCMOTff':JI2t1fi1 Zoa t:: 1.0 C'" Cl) - en G 0.8 (). ~. -'ii:"." ~ a. -, I.. ~t~~... c;aseness CJI8t11C!lA _ ---- ",. Class -- 1 (310/0) 2 (2'70/0) I I 3 (200/0).-.4 (110/0)...5(11 % ) 0.2, j i i i i i, ~ <. ~ ~ ~'6 ~~ ~~ ~~. ~ 6 ~o; ~ 19f> ~~. ~$ ~ ~ Treatmentsftam~$ /- Ob "1~ 'q)~ 0" $,-. ~~. ~1$ ~~ ~ ~~ ~~,-. Figure I. Mean trajj.e\~tories on the GSfl sqrt acro.sss:t.~ges in treatrn:ent for pati.el"lts with therapists in di'fferent LCA-derived clusters with the TASC 2 s.~adi~s mean and the lcaseness criterion' [Derogatis & L.a:~arl.;tS r persons in a normal population.) as covariates.(r.eferenc:::.elirhas refer to normal 1994] distinguishingthe 10% highest-scoring

22 Psychotherapy Research, ]anuary 2007; 17(1): ,.... i~()u.tlgq. g~ I"TaylOr &FraricisCroup \ PRESIDENTIAL ADDRESS Presidential a.ddress: What we have learned from adecade ofreseafch aimed at impr.ø\vingps~chotherapyoutcome in routine care MICHAEL LA.MB~R.T Department ofpsychology, Brigham 10ung f..1niversity (Received 18 August 2006; rewed 23 September 2(j)(j)6; aecepted 24 September 2(06) Abstract Tb.e tindings ofa decade-lollg"j],.rograrii -Q!fi1~s~arc.~a&~\e~altt11a~~g'~;BJ~i~~t!~\~a11rn~JJlitr~sponse are.summarized. Outcorne imcj,'),rovers, andas's~s's'~~~o~sequences of proviamg.practitioners with alarm signals wh.enp!1'li1~~swere off track for a that integrating trea:t1l1ent response research into routine men$a11~ealth care reliably improved positive ol1~cqmesand reducednegativeon'tcoll!lles. Futuredirections for tmsline ofactlonres.earchare suggested..positive outcon'1i~.~gsi1ad1jjs.~<d\icate

23 Mecliators and Mechanisms af Change in Psychotherapy Research Alan E. Kazdin Departrnent ofpsychology, Yale University, New l laven, Connecticllt ; emai!: KeyWords T o.. Il P.rychology is online at 1'his article's doi: /annurev.clinpsy Copyright 2007 by Annual Reviews. All rigl~ts reserved /07/ $20.00 mediators, moderators, mechanisms ofpsychotherapy, proce~es and outcoliles of therapy, randomized controued trials, meciiation analyses, treattnent evaluation Abstract Thete has been enorrnous progress in psychotherapy research. This has culminatecl in recognition afseveral treatments tharhave strong evidence iri their behalf. Even so, atter decades ofpsychotherapyresearch, we cannot provide an evidence-based explal1ationfor how ar why even our lilost well studied interventions produce change, that is, the mechanisrn(s) through which treattnents operate. 1'his chapter presents central requirements for demonstratingniediatorsadd mechanisms ofchange and reviews current data-anaiytic anddesigrts approaches ånd why they fau short ofmeeting these requirements. The rale af the therapeutic alliance in psychotherapy and cognitive changes in cognitive therapy for depression are highiighted to illustrate key issues. Promising lines of work to identify mediatorsand mechanisi11s, ways of bringing to bear multiple types of evidence, rec<jffimehc1jations to make progress in understanding how theråpy works, and conceptuai and research challenges in evaluating mediåtors and media.nisrns are also presented.

24 u~ t't'u - fj::syt\ldlli::st\~ L~t\::SL~1 19. årgang nr. 1-2, 1999 I 19. årgang nr. 1-2 Indhold.,./ '.,..< -- Psykoterapiforskning og evidensbaseret behandling Esben Hougaard 5 Oversigt over effektmål i dansk psykoterapiforskning Hans Henrik Jensen, Erik Lykke Mortensen Effektopgørelsesmetoder i naturalistisk psykoterapiforskning Esben Hougaard, Kristian Va/bak, Bo Sommer/und ' Procesmål anvendt i dansk psykoterapiforskning Carsten Rene Jørgensen : ~-' -.~ Procesforskning. Set i lyset af nyere erkendelser inden for psykoterapiforskningen, Susanne Harder Den forskningsbaserede klinikvirksomhed. Om universitetsklinikkernes metodeudvikling af teori-praksis relationen Peter E/sass Grounded theory - en kvalitativ forskningsstrategi for psykoterapiforskning, Stig Pau/sen # > ,-~ -. ~. '.'::;,. ISSN Debat og bognyt Julio G. Arenas (red.). Interkulturel psykologi, anmeldt af F. A/berdi # ti- ~C73 ~ I=nrøninaøn "f,.bn"\lø l;pap"tllclprpnclp" fnrl:llj

!!!! Program for. Audiologopædisk Forenings. efteruddannelseskursus på. Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

!!!! Program for. Audiologopædisk Forenings. efteruddannelseskursus på. Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Program for Audiologopædisk Forenings efteruddannelseskursus på Mandag d. 24. til onsdag d. 26. marts 2014 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tilmelding kan kun foregå via hjemmesiden www.alf.dk

Læs mere

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virker? - Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er blevet en magtfaktor. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter

Læs mere

Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse

Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse Bachelorprojekt Forår 2011 Institut for statskundskab Aarhus universitet Indholdsfortegnelse 0. Abstract... 2 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

På vej mod en teori om Motivational Interviewing

På vej mod en teori om Motivational Interviewing Oversat af Tina Haren og Gregers Rosdahl efter Toward a Theory of, American Psychologist, 2009 (64)6, 527-537. Den vidt udbredte kliniske metode, (MI) (dansk: den motiverende samtale), opstod gennem en

Læs mere

Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014

Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014 C E N T R E F O R V O T I N G A N D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014

Læs mere

Social læring og fælles praksis

Social læring og fælles praksis copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Social læring og fælles praksis Social læring og fælles praksis Et mixed method studie, der belyser

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Vold mod hjemløse - hjemløses oplevelser af vold på gaden

Vold mod hjemløse - hjemløses oplevelser af vold på gaden Vold mod hjemløse - hjemløses oplevelser af vold på gaden 2007 Serap Erkan og projekt UDENFOR Foto: Hans K. Sørensen Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2 4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: +45 33 42 76

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Retningslinier til brug for skema til kritisk litteraturgennemgang af kvantitative undersøgelser

Retningslinier til brug for skema til kritisk litteraturgennemgang af kvantitative undersøgelser Retningslinier til brug for skema til kritisk litteraturgennemgang af kvantitative undersøgelser Efter Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, j., & Westmorland, M., 1998 McMaster University

Læs mere

Bente Borg Christensen

Bente Borg Christensen Masterprojekt Guidet Egen-Beslutning i psykiatrisk sygepleje Et kvalitetsudviklingsprojekt af Bente Borg Christensen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 7/2006

Læs mere

Er cannabisbrug et socialt problem?

Er cannabisbrug et socialt problem? Er cannabisbrug et socialt problem? - Et komparativt studie af problemdefinitioner og problemforståelser af cannabisbrug i amsterdam og københavn Cecilia Flomo & Kira Lisgart Handledare: Dolf Tops Examinator:

Læs mere

SSP-samarbejdet. En undersøgelse af det tværfaglige samarbejde og risikovurderinger i arbejdet med kriminalitetstruede børn og unge

SSP-samarbejdet. En undersøgelse af det tværfaglige samarbejde og risikovurderinger i arbejdet med kriminalitetstruede børn og unge SSP-samarbejdet En undersøgelse af det tværfaglige samarbejde og risikovurderinger i arbejdet med kriminalitetstruede børn og unge Tine Fuglsang Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Aalborg Universitet

Læs mere

HELENDE ARKITEKTUR RUM OG INTERAKTION

HELENDE ARKITEKTUR RUM OG INTERAKTION HELENDE ARKITEKTUR RUM OG INTERAKTION PH.D.-AFHANDLING METTE BLICHER FOLMER INSTITUT FOR ARKITEKTUR OG MEDIETEKNOLOGI AALBORG UNIVERSITET DECEMBER 2013 Vejledere: SEKTIONSLEDER MICHAEL MULLINS Arkitekt

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Fordi min hund bedre kan li lædersæder

Fordi min hund bedre kan li lædersæder Fordi min hund bedre kan li lædersæder Et miljøprojekt om bilkøberes prioriteringer ved bilkøb Et speciale af Rasmus Ehlers, Søren Jacobsen og Jakob Møldrup Petersen Vejledere: Lise Drewes Nielsen og Per

Læs mere

Tove Rasmussen. Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08. Masteropgave august 2010. Eksamensnummer 178404 Cpr-nummer 030158-0908

Tove Rasmussen. Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08. Masteropgave august 2010. Eksamensnummer 178404 Cpr-nummer 030158-0908 Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08 Reflekser om formidling af evalueringens fund og resultater specifikt i evalueringsrapporter fra teoribaserede evalueringer af forsøgs- og udviklingsprojekter.

Læs mere

Feedback i psykosocial rehabilitering

Feedback i psykosocial rehabilitering Feedback i psykosocial rehabilitering Casestudier om anvendelsen af feedback i psykosocial rehabilitering Helle Obbekær obbeloekke@hotmail.com Masterprojekt Master i Rehabilitering 2010 Flyvende grise

Læs mere

Behov for mere forskning i telemedicin til veldefinerede patientgrupper

Behov for mere forskning i telemedicin til veldefinerede patientgrupper 2 Behov for mere forskning i telemedicin til veldefinerede patientgrupper Kristian Kidholm 1, Birthe Dinesen 2, Anne-Kirstine Dyrvig 3 & Knud B. Yderstræde 4 STATUSARTIKEL 1) Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV,

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth Rise.

Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth Rise. SPROGFORUM NO. 3: Et ord er et ord ISSN 0909 9328 ISBN 87 7701 467 7 Nr 3, 1995: Tema: Et ord er et ord Redaktionen for nr. 3: Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth

Læs mere

Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 84 Offentligt

Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 84 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 84 Offentligt Anvendelse af Tankefelt Terapi TFT og EFT (Emitional Freedom Technique) i forbindelse med behandling af PTSD hos veteraner (Forsvarsudvalget 250314)

Læs mere

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Online gaming Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Vejleder Mikkel Bille mikkelbille@ruc.dk Gruppe 3 Theis Johannson theisjo@ruc.dk 52470 Kathrine Beck-Bang

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk perspektiv Stine Lindegaard Skov Speciale 2014 Psykologisk Institut Det samfundsvidenskabelige fakultet Københavns

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

SIKKERT ARBEJDE FOR UNGE

SIKKERT ARBEJDE FOR UNGE SIKKERT ARBEJDE FOR UNGE AFSLUTNINGSRAPPORT TIL ARBEJDSMILJØFORSKNINGSFONDEN, PROJEKT NR. 12-2010-09 Mette Lykke Nielsen, Johnny Dyreborg, Pete Kines, Martha Nina Ozmec, Kent Jacob Nielsen og Kurt Rasmussen

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 7. årgang Maj 2007. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for. for Muskuloskeletal Terapi

Muskuloskeletalt. Forum. 7. årgang Maj 2007. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for. for Muskuloskeletal Terapi Muskuloskeletalt Forum 2 7. årgang Maj 2007 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Triggerpunkter i nyt lys 7 Muskuloskeletal ultralydsskanning

Læs mere