BHG400 BRYGGESYSTEM BRUGSANVISNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BHG400 BRYGGESYSTEM BRUGSANVISNING"

Transkript

1 BRYGGESYSTEM BRUGSANVISNING

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BRYGGESYSTEMETS DELE... 3 TÆNK PÅ MILJØET... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 4 GENEREL INFORMATION... 5 BETJENINGSVEJLEDNING (2) (13)... 6 MONTERING... 6 RENGØRING & VEDLIGEHOLD... 6 TERMOSTAT (4)... 8 TIMER... 9 BRYGGEPROCESSEN BRYGGEMETODEN TID / TEMPERATUR ANDEN BRUG AF KOGEKARRET TEKNISKE SPECIFIKATIONER GARANTI

3 BRYGGESYSTEMETS DELE Kogekar (BHG 40001) Mæskegryde (BHG 40002) 1 Låg 2 Elektrisk kogekar i rustfrit stål 3 Base med varmelegeme 4 Termostat 5 Indikatorlampe 6 Strømstik 7 Timer 8 Aftapningshane 9 Vandlås 10 Gummiprop 11 Låg 12 Spænde 13 Sikar i rustfrit stål 14 Øse 15 Ske 16 Spiralkøler (ikke inkluderet) 17 Falsk bund (si) 18 Maltmølle 19 Skruetvinge til maltmølle 20 Rensebørste 21 Hydrometer 22 Målecylinder 23 Digitalt termometer Med forbehold for ændringer 3

4 TÆNK PÅ MILJØET Vær venlig at bringe emballage og gamle apparater til genbrug. Kontakt borgerservice for at få oplyst nærmeste genbrugsplads. For reklamationer, kontakt venligst forhandleren. VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Denne manual omhandler brug og vedligehold af dit nye bryggesystem. Vær venlig at gennemlæse denne information grundigt før du tager udstyret i brug og gem manualen et sikkert sted til fremtidig reference. Behandles udstyret ordentligt vil det bringe glæde i mange år fremover. Brug ikke udstyret hvis strømkablet er beskadiget, udstyret har synlige skader, udstyret er faldet på gulvet eller har været tabt, udstyret er vådt eller fugtigt på ydersiden. Hvis der er synlige skader på kogekarret eller strømkablet bør du få det inspiceret af en kvalificeret tekniker eller af BIELMEIERs kundeservice. Tilslut kun kogekarret til vekselstrømskilder (AC), der matcher specifikationerne på grydens mærkning. Tilslut kun til stik med jordforbindelse. Rul strømkablet helt ud før tilslutning. Lad ikke strømkablet hænge ned således at man kan falde over det eller det kan vikle sig ind i andre ting. Træk altid stikket (6) ud af stikkontakten: hvis der opstår funktionsfejl under brug, før rengøring eller vedligehold, når du er færdig med at bruge kogekarret. Gryderne skal stilles på en plan og stabil overflade uden forstyrrende elementer. Anbring aldrig kogekarret eller strømkablet på en varm overflade eller nær åben ild, gasblus, etc. ADVARSEL! Anbring gryderne således at de ikke skal flyttes under brug. Husk at du skal øse mæsken fra kogekarret over i sikarret. Anbring gryderne i en højde hvor de kan tilgås nemt og sikkert fra oven. 4

5 Fyld først kogekarret med vand og malt, som beskrevet under "Mæskning" (s. 12). Strømstikket (6) bør først tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse når vand og malt er hældt i gryden. Flyt kun på gryderne når de er tomme og afkølede! Når gryderne er fulde er de meget tunge og det er farligt at flytte dem! Løft kun gryderne i deres håndtag når de er kolde og fuldstændig tomme! Hvis du flytter på gryderne når er er varme eller indeholder varm væske er der fare for skoldning. Forsøg aldrig at hælde varm væske ud af gryderne ved at tippe dem. Varm væske bør kun fjernes fra gryderne ved brug af øsen (mæskning) eller tappehanen (8) (urtkogning). Hvis du forsøger at tippe gryderne imens de indeholder varme væsker er der fare for skoldning. Fyld kogekarret (2) før du tænder for strømmen. Fyld kogekarret (2) til maksimalt 4 cm under grydens kant. Væske der koger over er farligt og kan skade udstyret. ADVARSEL! Damp der undslipper udstyret udgør skoldningsfare!! ADVARSEL! Kogekarret bliver varmt når det er i brug! Brug altid grydelapper eller -handsker når der tages fat om håndtagene. Dyp aldrig kogekarret i vand. Beskyt altid strømkablet imod fugt. Børn forstår ikke faren ved elektriske apparater. Forlad aldrig børn uden opsyn når de er i samme rum som elektriske apparater og udvis særligt hensyn når de bruges med børn i nærheden. Apparatet i denne pakke er kun beregnet til brug i husholdningen og ikke til professionel eller kommerciel brug. Producenten tager ikke ansvar for anden brug af apparatet end det der er beskrevet i denne manual eller forkert brug. GENEREL INFORMATION Volumen: BIELMEIER kogekarret kan indeholde 29 liter. Maximalt tilladt indhold ved brug er 4 cm under grydens øvre kant. Kogekarret kan bruges til mange ting udover fremstilling af øl: henkogning, vandbad, tilberedning af varme drikke, kogning, opvarmning, blanchering af grøntsager etc. 5

6 Væsker, der indeholder sukker eller stivelse har tendens til at brænde på. Når sådanne væsker skal opvarmes er det nødvendigt at røre hyppigt i gryden. Hvis kogekarret koger tør vil en indbygget termosikring beskytte grydens varmelegeme. Lad kogekarret køle helt ned før der atter tilsættes væske. Tilsættes der væske til en varm, tør gryde er der fare for skoldning af damp og risiko for at deformere grydens bund. Grundet krav til hygiejne er det nødvendigt at koge 6 liter vand i kogekarret første gang den bruges. For at gøre dette sættes termostaten (4) til " ". Kogekarret vil muligvis afgive lugt første gang den bruges. Dette forsvinder efter kort tids brug. Maltmøllen kan også bruges til at lave mel og müsli. Vask aldrig møllen (18) med vand eller vaskemiddel! BETJENINGSVEJLEDNING (2) (13) Rengør indersiden af gryderne (2), (13) inden de bruges første gang. Følg instruktionerne i sektionen "Rengøring og vedligehold" (S. 6). Fyld kogekarret (2) inden det sluttes til. Overfyld ikke kogekarret (2). Fyld det op til væsken er 4 cm fra grydens øvre kant. Overkogning af væske er farligt og kan ødelægge kogekarret. Væske kan fjernes fra gryderne ved at anvende den vedlagte øse eller via tappehanen (8). Tip aldrig gryderne! MONTERING Tappehanerne (8) til gryderne (BHG 40001) og (BHG 40002) er inkluderet i pakken. Hanerne installeres med silikone-pakningerne på indersiden af gryderne, i den fordybning der er lavet til den i hanernes møtrik. Møtrikken skal strammes i mæskegryden (BHG 40001) således at en af møtrikkens flade sider vender opad. På denne måde sikres at den falske bund kan ligge helt vandret i gryden. RENGØRING & VEDLIGEHOLD Dyp aldrig kogekarret (BHG 40001) i vand (fig. 1)! For at rengøre gryden tages strømstikket (6) først ud af stikkontakten. Tør grydens yderside af med en fugtig klud. Indersiden af begge gryder samt den falske bund rengøres med vand, tilsat opvaskemiddel efter behov, og skylles bagefter med rent vand. Kalkaflejringer fjernes periodisk med en eddikeopløsning eller kalkfjerner. Efter afkalkning skylles grundigt med rent vand og et par liter vand koges derefter i gryden. Fjern opvaskevand eller kalkfjerner ved hjælp af øsen (fig. 3) eller via tappehanen (8). 6

7 Tip aldrig gryderne (fig. 2)! Efter hver brug skal tappehanen (8) renses med varmt vand. Opvaskemiddel eller soda kan tilsættes efter behov. Indersiden af hanen kan renses med en lille børste og desinficeres med 70% ethanol. (fig. 1) (fig. 2) (fig. 3) 7

8 (fig. 4) For at rense maltmøllen (18) bruges den lille børste, der er vedlagt i pakken, eller en tør klud. Møllen må aldrig rengøres med vand! TERMOSTAT (4) Kogekarret (BHG 40001) er udstyret med en præcisions-termostat (fig.5). (fig. 5) Termostaten kan trinløst indstilles fra ca. 30 Celsius til kogepunktet. Kogekarret regulerer automatisk temperaturen inden i gryden, men for højere præcision under ølbrygningen anbefales det også at bruge et eksternt termometer. Indstilling af temperatur Drej termostaten (4) så langt mod uret den kan komme og derpå mod højre til den ønskede temperatur. Når du er færdig med at bruge kogekarret drejes termostaten så langt mod uret den kan komme og derefter hives strømstikket ud af stikkontakten. Indstilling på 100 Celcius Vands absolutte kogepunkt afhænger af atmosfærisk tryk og højden over havets overflade. 8

9 Hvis termostaten (4) er indstillet for højt på kogekarret (BHG40001) vil varmelegemet arbejde kontinuerligt hvilket genererer store mængder damp. Vandet vil fordampe fra gryden og energien går til spilde. Du kan let finde den rigtige indstilling som kan holde grydens indhold på det eksakte kogepunkt. 1. Drej termostaten (4) med uret til 100 C mærket. 2. Vent til væsken i gryden begynder at koge. 3. Drej termostaten (4) langsomt mod uret indtil varmelampen slukker. Støjen fra kogningen vil nu blive lavere og mindre vand vil fordampe. Med knappen i denne position vil kogekarret selv sørge for at tænde og slukke varmelegemet. Indstilling på 'termostat' mode Denne indstilling betyder at gryden varmer konstant. Termostaten er dermed deaktiveret og varmelegemet er tændt hele tiden. Denne indstilling er velegnet til at varme urten op til kogepunktet så hurtigt som muligt (fig. 6). (fig. 6) TIMER Til at styre brygprocessen er kogekarret udstyret med en timer (7). Timeren kan bruges på to måder (fig. 7): 1. Automatisk timer: Her kan vælges en tid mellem 20 og 120 minutter (drej timeren (7) med uret). 2. Uendelig timer (fig.8) (drej timer knappen (7) mod uret). Når timeren indstilles til automatisk brug (fig. 7) tæller timeren først ned når gryden har nået den ønskede temperatur. Når timeren når nul slukkes varmelampen (5) og varmelegemet slår fra. Når timeren indstilles på 'uendeligt' slår timeren ikke varmelegemet fra. Denne indstilling er velegnet til urtkogning, fremstilling af juice eller til at holde mad og drikke varm (længere end 2 timer). 9

10 (fig. 7) (fig. 8) BRYGGEPROCESSEN Hjemmebrygget øl er et naturprodukt af høj kvalitet. Kvaliteten kan sikres ved at bruge de bedste og friskeste ingredienser. Brygvandet er en vigtig ingrediens - det skal være lugtfrit (f.eks. uden klor) og bør have en hårdhed på ca dh (tyske hårdhedsgrader). Du kan få nærmere information om dit vand hos dit lokale vandværk. Hvis dit vand ikke møder disse krav kan det være en god idé at installere et filter system i forbindelse med din vandhane for at sikre det bedst muligt vand. Bielmeier fører opskrifter på 6 forskellige øl - alle pakket med malt, humle og ølgær - klar til brug. Brygprocessen består af nogle forskellige trin: Hvis opskriften indeholder hele maltede korn er første trin valsning af malten, hvilket betyder en grov malning, der knækker malten. Dette gøres oftest i en maltmølle med 2-3 valser. Der bør udvises omhu, så malten ikke valses for groft, men heller ikke for fint. Den valsede malt blandes nu med vand og varmes op til forskellige temperaturer (slutteligt til C) i bestemte tidsintervaller (se Bryggemetoden, s. 11). Dette trin kaldes mæskning. Det næste trin er urtseperationen (på engelsk: 'lautering'), hvor væsken separeres fra malten i et sikar. Væsken, eller urten som den kaldes nu, koges derpå i minutter. Under kogningen tilsættes humlen. 10

11 Når urtkogningen er færdig røres rundt i gryden hvilket får småpartikler fra kogningen til at falde til bunds i midten af gryden. Denne metode kaldes 'whirlpool'. Urten køles nu ned til gæringstemperatur og overføres til en gæringstank. Gær tilsættes og over en periode på 3-7 dage gæres urten til alkohol og CO 2. Det 'grønne' øl flaskes og sættes til eftergæring i en periode på 4-8 uger. I denne periode sker de naturlige processer der medfører klaring, aroma- og CO 2- udvikling. Omhyggelig rengøring og god hygiejne er essentielt for at brygge godt øl. Alt udstyr, der kommer i kontakt med øllet skal rengøres og desinficeres - især flaskerne skal rengøres omhyggeligt. BEMÆRK! I nogen lande påkræves det at melde ølproduktion til myndighederne, også selvom det kun er til eget forbrug. BRYGGEMETODEN For at sikre den bedst mulige kontrol med brygprocessen skal følgende bruges: ph strips til at teste ph værdien af brygvandet 80% mælkesyre til at justere brygvandets ph til den korrekte værdi Iodopløsning til sukkeranalyse (tester om stivelse er til stede) Følgende metode er tænkt som et eksempel og bør rettes til alt efter hvilken opskrift der skal brygges øl efter. Følg venligst vejledningen, der følger med ingredienserne, hvis der indkøbes færdigt pakkede opskrifter. Husk inden du påbegynder brygningen at der undervejs skal føres varm væske fra en gryde til en anden. Sæt gryderne op således at det ikke bliver nødvendigt at løfte dem, mens de er fulde af varme væsker. Hvis du forsøger at flytte en gryde fuld af varm væske er der fare for at blive forbrændt eller skoldet. VALSNING Fyld møllens tragt og drej på håndtaget. Skallerne åbnes og malten grovdeles. Den knuste malt kan derpå opsamles (f.eks. i en stor skål), så den fulde mængde kan mæskes på samme tid. Der skal bruges 1½ - 2 timer til at valse malten. 11

12 (fig. 9) (fig. 10) MÆSKNING Til mæskningen bruges kogekarret (BHG 40001) som mæskekar. Sæt den på en fast og plan overflade (fig. 18) ca. 40 cm over gulvet. Kogekarret (BHG 40001) kan fyldes med maksimum 25 liter brygvand. Varm vandet op til indmæskningstemperatur C; når temperaturen er opnået drejes termostaten til 50 C. Det medfølgende digitale termometer (23) bruges som hjælpemiddel til at regulere temperaturen da det kan indstilles til at bippe ved den ønskede temperatur: Tryk på AL SET knappen og indstil den ønskede temperatur med +1 - knappen. Aktivér alarmen med MAX/Min knappen og bekræft med AL SET knappen Deaktivér alarmen ved at trykke på en valgfri knap. BEMÆRK! Før første brug af det digitale termometer (23) fjernes det sorte beslag på bagsiden. Termometret er derefter klar til brug. 12

13 (fig. 11) Om nødvendigt, justér vandets ph-værdi til ved at tilsætte 80% mælkesyre (anvend ph strips til at bestemme ph værdien). Rør maksimalt 5 kg valset malt i gryden med den store ske. Hold temperaturen ved ca. 50 C i 10 minutter imens der konstant røres i gryden med skeen (15). Følgende temperaturtrin og tidsperioder er kun et eksempel; forskellige opskrifter anvender forskellige temperaturer og/ eller tider. VARM OP TIL 62 C Temperatur indstilling: 60 C Timer indstillinger: 20 min. (fig. 12) Konstant omrøring er nødvendigt for at undgå at malten sætter sig, hvilket kan medføre en uensartet temperaturfordeling i gryden. Brug skeen til at forhindre malten i at brænde fast i bunden af gryden! Så snart temperaturen når 62 C (overvåg temperaturen med det digitale termometer (23)) sættes timeren (7) til 20 minutter og termostaten (4) til ca. 60 C. I løbet af de 20 minutter omrøres mæsken konstant og temperaturen overvåges. Dette temperaturtrin aktiverer "ß-amylasen". VARM OP TIL 68 C 13

14 Temperatur indstilling: 68 C Timer indstilling: 25 min. (fig. 13) Konstant omrøring er nødvendigt for at undgå at malten sætter sig hvilket kan medføre en uensartet temperaturfordeling i gryden. Brug skeen til at forhindre malten i at brænde fast i bunden af gryden! Så snart temperaturen når 68 C (overvåg temperaturen med det digitale termometer (23)) sættes timeren (7) til 25 minutter og termostaten (4) til ca. 70 C. I løbet af de 25 minutter omrøres mæsken konstant og temperaturen overvåges. Dette temperaturtrin aktiverer "α- og ß-amylasen". VARM OP TIL 72 C Temperatur indstilling: 72 C Timer indstilling: 30 min. (fig. 14) Konstant omrøring er nødvendigt for at undgå at malten sætter sig, hvilket kan medføre en uensartet temperaturfordeling i gryden. Brug skeen til at forhindre malten i at brænde fast i bunden af gryden! Så snart temperaturen når 72 C (overvåg temperaturen med det digitale termometer (23)) sættes timeren (7) til 30 minutter og termostaten (4) til ca. 75 C. I løbet af de 25 minutter omrøres mæsken konstant og temperaturen overvåges (α-amylasen). Ved slutningen af denne tidsperiode foretages en stivelsestest (tag en lille prøve af mæsken på en hvid baggrund og tilføj et par dråber jod opløsning): 14

15 Hvis joden forbliver gul er stivelsen fuldt omdannet til sukker; Hvis den skifter farve til blå-lilla er omdannelsen ikke komplet. I dette tilfælde holdes mæsken på 72 C i nogle minutter mere og en ny stivelsestest foretages. VARM OP TIL 80 C Temperatur indstilling: 80 C Timer indstilling: 5 min. (fig. 15) Konstant omrøring er nødvendigt for at undgå at malten sætter sig, hvilket kan medføre en uensartet temperaturfordeling i gryden. Brug skeen til at forhindre malten i at brænde fast i bunden af gryden! Så snart temperaturen når 80 C (overvåg temperaturen med det digitale termometer (23)) sættes timeren (7) til 5 minutter. Rør i mæsken konstant og hold øje med tiden med et ur. Efter denne tidsperiode overføres mæsken til sikarret (BHG 40002) ved hjælp af øsen (se Urtseperation s. 16). Grundig rengøring af kogekarret er vigtigt! ADVARSEL! Brug altid øsen (14) til at overføre mæsken. Fare - løft aldrig den fulde gryde (BHG 40001)! URTSEPERATION Urtseperationen kræver op til 12 liter varmt vand. Klargør først sikarret (BHG 40002). Anbring den ved siden af kogekarret (BHG 40001) (fig. 17): Indsæt den falske bund (17) i sikarret (BHG 40002). Kontrollér at tappehanen (8) er lukket. Hæld varmt vand i gryden (70-80 C) til vandet når samme højde som den falske bund (17) (ca. 5 l). (fig. 16). 15

16 (fig. 16) Anvend øsen (14) til at skovle mæsken over i sikarret (BHG 40002) (fig. 17). Åben ikke tappehanen (8) (så vil den stoppe til), og løft eller tip ikke kogekarret (BHG 40001) (fare for skoldning) (fig. 2)!!! Når al mæsken er overført lægges låget på sikarret (BHG 40002) og der ventes minutter for at malten kan sætte sig. Det er bedst at anbringe sikarret (BHG 40002) således at urten kan løbe fra tappehanen og ned i kogekarret (BHG 40001). Placér kogekarret (BHG 40001) ca. 40 cm over gulvet (fig. 18). Hav rigeligt varmt vand (70-80 C) klar til eftergydningen. (fig. 17) 16

17 (fig. 18) Urtseperationen kan nu begynde: Rengør kogekarret (BHG 40001) grundigt og anbring den under sikarrets (BHG 40002) tappehane. Hold en kande under tappehanen, åben den og lad de første 1-2 liter uklar urt løbe i kanden. Så snart urten bliver klar fjernes kanden og urten løber ned i det rengjorte kogekar (BHG 40001). Hæld den uklare urt forsigtigt tilbage i sikarret (BHG 40002). Efter de første 5-7 liter er løbet fra kontrolleres urtens specifikke vægtfylde (fyld målecylinderen (22) med urt, køl den til 20 C og anvend hydrometeret (21) til at måle vægtfylden). For at gøre dette holdes hydrometeret i den tynde ende og det sænkes derpå langsomt ned i målecylinderen. Det må ikke røre bunden af målecylinderen. Aflæs nu vægtfylden på hydrometerets måleskala i væskens overflade (fig. 19). Hvis urten holder op med at løbe fra tappehanen mens der stadig er væske over maltens overflade, luk da tappehanen (8), rør rundt i gryden med brygskeen (15) og vent ca. 5 min. 17

18 mens malten sætter sig igen. Gentag nu proceduren fra begyndelsen (uden at kontrollere den specifikke vægtfylde). (fig. 19) Når urten er sunket under maltens overflade skal der eftergydes (kaldes 'sparging') med ca % af den oprindelige mængde brygvand, afhængigt af den specifikke vægtfylde, der tilstræbes. Dette er med til at vaske mere sukker ud af mæsken. Vær omhyggelig med at fordele eftergydningsvandet ensartet over malten. Anvend øsen (14) til denne opgave. Eftergydningsvandet skal være C, ellers kan urten blive for tyk. Når urten er opsamlet lukkes tappehanen på sikarret. Fjern den brugte malt med øsen (14). Rengør sikarret grundigt. Husk at rense tappehanen også! Værdier for primær og sekundær urt i Bielmeiers opskrifter: ØLTYPE PRIMÆR URT SEKUNDÆR URT Märzen 12,5-13 6,5-7l Pilsner 11-11,5 7,5l Bock ,5l Hvede 12-12,5 6,5-7l Ale ,5-7l Gerstengold 12-12,5 6,5-7l 18

19 URTKOGNING, WHIRLPOOL, AFTAPNING Når urtseperationen er overstået kan du begynde kogningen. Temperatur indstilling: " " Timer indstilling: " " (fig. 20) Imens urten varmes op lægges låget (1) på kogekarret (BHG 40001) og det løftes kun af én gang hvert 3-5 minut for at røre i urten. Der omrøres grundigt for at sikre at der ikke er noget, der brænder fast i bunden af gryden. Jo højere sukkerindholdet er i urten, jo større er behovet for at røre i urten. Fastbrændt urt ødelægger øllets smag! Når urten begynder at koge tilsættes bitterhumlen. Tilsæt humlen forsigtigt imens der røres i gryden da det kan få urten til at skumme op og koge over. Det er bedst at fjerne låget (1) permanent fra kogekarret (BHG 40001) efter bitterhumlen er tilsat. Fortsæt kogningen i minutter og rør regelmæssigt i gryden minutter før kogningen slutter tilsættes aromahumlen. Når kogetiden er slut slukkes kogekarret og stikket (6) trækkes ud af stikkontakten. Når urten er holdt op med at koge (overfladen er faldet til ro) kan whirlpool teknikken udføres: Rengør sikarret (BHG 40002) med 70% ethanol og placér den under kogekarrets aftapningshane (8) (uden den falske bund (17)). Rør kraftigt rundt i urten med den store ske (15) til der kommer en hvirvel i gryden. Tag skeen op og læg låget på gryden (fig. 21). 19

20 (fig. 21) Når urten er holdt op med at rotere (efter minutter) åbnes aftapningshanen (8) langsomt og urten flyder nu ned i det rengjorte sikar (BHG 40002). Når al væske er løbet af, køles urten ned til gæringstemperatur (overgæring: C; undergæring: C) ved hjælp af en desinficeret kølespiral (rengøres med 70% ethanol) der tilsluttes en koldtvandshane. Når urten har nået gæringstemperaturen klargøres gæren (jvf. gærproducentens instruktioner) og tilsættes urten. Brug kun den højst nødvendige mængde kølevand til nedkølingsprocessen. Returvandet vil være varmere end kølevandet næsten indtil slutningen af køleprocessen. Flyt lidt rundt på kølespiralen i urten for at øge køleeffektiviteten. Du kan også bruge køleelementer til at mindske den tid det tager at køle urten ned. Vær dog sikker på at alt er rent og sterilt! Læg låget (11) på sikarret. Fyld vandlåsen (9) op med 70% ethanol til markeringen og lad urten gære ved den ønskede gæringstemperatur. Den CO 2, der produceres under gæringen slipper ud via vandlåsen (9). 20

21 (fig. 22) ADVARSEL! Lad urten gære i et velventileret rum. CO 2 er ikke giftigt, men er tungere end luft og medfører kvælning hvis det indåndes rent. FLASKNING Når der ikke kommer flere bobler i vandlåsen (9) er øllet færdiggæret. Det 'grønne' øl kan nu fyldes på flasker og eftergæres (fig. 23). Klargøring af flasker: Læg pakningerne til patentpropperne i blød i 70% ethanol. Skyld flaskerne grundigt med varmt vand og sterilisér dem i ovnen ved 160 C i 4 timer og dæk flaskernes munding med sølvfolie. Anvend ikke opvaskemiddel da dette reducerer overfladespændingen og dermed forhindrer øllet i at danne en god skumkrone under skænkning. Flaskerne bør vaskes så tæt på påfyldningstidspunktet som muligt og bør være så kolde som muligt. For at øllet kan eftergære ordentligt og danne den ønskede mængde brus skal der tilsættes sukker til det grønne øl inden det flaskes: Opløs den sukkermængde der står angivet i skemaet i 1 liter kogende vand (for at sikre sterilitet). Lad det køle og rør det derefter sammen med det grønne øl. Fyld derpå øllet på rene flasker eller fade. Det grønne øl kan også fyldes på flaske inden den primære gæring er færdig (primær urt ca. 4 ). I dette tilfælde skal der ikke tilføjes sukker. Under og inden øllet er færdiggæret anvendes hydrometret til at bestemme det ideelle tidspunkt for flaskning (se Urtseperation s. 16). Der kan flaskes når skummet fra gæringen er blevet brunt og 21

22 størstedelen af gæren har bundfældet sig. Øllet bør have en vægtfylde på ca. 4 Plato (afhængigt af opskrift). (fig. 23) ADVARSEL! Hvis det grønne øl flaskes for tidligt eller hvis der tilsættes for meget sukker kan trykket, dannet under eftergæringen, få flaskerne til at eksplodere! Anvend kun BIELMEIER ølflasker eller egnede flasker fra specialbutikker. Periode for eftergæring: 4-6 uger TID / TEMPERATUR SKEMAER FOR ORIGINAL OPSKRIFTER Märzen, Bock, Ale: Brygvand: 23 l Gerstengold: Brygvand: 24 l Pilsner, Hvede: Brygvand: 25 l 22

23 Mæskning (instruktioner på side 12): MIN. TEMP. ( C) COMMENTS Mål ph, tilsæt malt Rør konstant Rør konstant Rør konstant, stivelsestest 5 78 Rør konstant GÆRINGSINFORMATION ØL TYPE TEMP. NATURLIG CO 2 KONCENTRATION PÅKRÆVET CO 2 MÆNGDE SUKKER TIL EFTERGÆRING Märzen 10 C 2,28 g/l 4,5-5,5 g/l 4,3-6,3 g/l Märzen 20 C 1,67 g/l 4,5-5,5 g/l 5,5-7,45 g/l Pilsner 10 C 2,28 g/l 4,5-5,5 g/l 4,3-6,3 g/l Pilsner 20 C 1,67 g/l 4,5-5,5 g/l 5,5-7,45 g/l Bock 10 C 2,28 g/l 4,5-5,5 g/l 4,3-6,3 g/l Bock 20 C 1,67 g/l 4,5-5,5 g/l 5,5-7,45 g/l Hvede 10 C 2,28 g/l 7-9 g/l 9,2-13 g/l Hvede 20 C 1,67 g/l 7-9 g/l 10,4-14,25 g/l Ale 10 C 2,28 g/l 3,5-4,5 g/l 2,4-4,3 g/l Ale 20 C 1,67 g/l 3,5-4,5 g/l 3,6-5,5 g/l Gerstengold 10 C 2,28 g/l 4,5-5,5 g/l 4,3-6,3 g/l Gerstengold 20 C 1,67 g/l 4,5-5,5 g/l 5,5-7,45 g/l De angivede mængder passer til færdiggæret grønt øl, dvs. når der ikke længere er synlige tegn på gæring (ingen boble i vandlåsen (9)). ANDEN BRUG AF KOGEKARRET HENKOGNING Fyld kogekarret (BHG 40001). Læg låget (1) på. Sæt strømstikket (6) i en stikkontakt. Indstil temperaturen (4). Indstil timeren (7) til den ønskede kogetid. Indikatorlampen (5) lyser og viser at varmelegemet er tændt. Timeren tæller ned så snart at den ønskede temperatur er nået. Når timeren når nul slukkes varmelegemet automatisk og indikatorlampen (5) slukker også. Når henkogningen er færdig drejes termostatens knap (4) mod uret så langt den kan komme og strømstikket (6) tages ud af stikkontakten. FREMSTILLING AF JUICE Hæld mindst 6 liter vand i kogekarret (BHG 40001). Anbring Juicer tilbehøret BHG 630 på kogekarret (ikke inkluderet). 23

24 Anbring frugt (eller grøntsager) i frugtholderen. Læg låget (1) på. Sæt strømstikket (6) i en stikkontakt. Indstil termostaten (4) til " ". Set timeren (7) til " ". Indikatorlampen (5) lyser op og gryden varmer op. Genfyld med vand inden evt. gentagelse af proceduren. Når juicefremstilling er fuldendt drejes termostaten (4) mod uret så langt som den kan komme og strømstikket (6) trækkes derefter ud af stikkontakten. TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL: BHG 400 Strømkilde: Vekselstrøm, V / 50 Hz Effekt: 2000 W Indhold af kogekar: 29 l Udstyret overholder Direktiv Nr. 2004/108/EG om elektromagnetisk kompabilitet, og med lavvolts Direktiv 2006/95/EG. GARANTI I EU og Schweiz er følgende betingelser gældende for garantiperioden fra købsdatoen: 1. Garantiperiode: 2 år 2. Garantibetingelser: a) Dele der er defekte grundet fejl i materialer eller fremstilling vil efter inspektion af producenten blive repareret eller erstattet. b) Garantien er kun gyldig ved fremvisning af dette garantikort og købsbevis. Garantikortet er kun gyldigt hvis det er udfyldt korrekt på salgsdatoen. c) Garantien er kun gyldig for den første ejer af udstyret. d) Erstatning og reparation af dele forlænger ikke garantiperioden. e) Evt. fragtomkostninger betales af køberen af produktet (dog ikke de første 6 måneder). f) I tilfælde af at producenten ikke kan udbedre eventuelle fejl eller mangler omfattet af garantien indenfor de første 6 måneder kan der vælges imellem tre løsningsmodeller: udstyret erstattes uden omkostninger, udstyrets værdi konverteres til et tilgodebevis, eller udstyret returneres og køber får den oprindelige købspris retur så længe denne ikke er over den generelle markedspris. 24

25 3. Garantien omfatter ikke: pletter og ridser på udstyret kontrollamper og -lys motor børste svage materialer (eks. bakelit, plastik, glas), selv i tilfælde af defekter i materialer anerkendt af producenten skader sket grundet forkert installation eller forsøg på reperation skader sket grundet forkert strømtilslutning eller tilslutning til et ikke egnet lysnet skader sket grundet forkert brug af udstyret utilfredsstillende pleje skader sket grundet inkompetent eller utilstrækkeligt vedligehold skader sket grundet tab af udstyr eller dele deraf uegnet transport eller manglende emballage under transport 4. Garantien vil dømmes ugyldig: i tilfælde af at udstyret bruges til andet end de formål det er fremstillet til at udfylde i husholdningen. i tilfælde af servicering eller reparation af udstyret af tredje part, hvis denne ikke er autoriseret til dette af producenten. Udstyret er omfattet af en 2-årig garanti mod skader der skyldes fejl i materialer eller produktion. Garantiperioden starter på leveringsdatoen eller den dag hvor køberen tager udstyret i besiddelse. Garantien vil kun blive imødeset ved præsentation af dette garantibevis og købsbeviset. Ingen fremtidige krav kan gøres gældende. Model: Vigtigt! Skriv venligst FD-koden på udstyret her: Stempel og underskrift på sælger Købsdato 25

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Guld Øl til 20 liter, ca. 7% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en god Guldøl. (Skal den være rigtig stærk skal du "nøjes" med at brygge 17-18 liter) Sættet indeholder følgende:

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Kedel Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Pilsner til 20 liter, ca. 4,5% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en Pilsnerøl. Sættet indeholder følgende: 2½ kg Spraymalt fra Muntons 500 gram valset maltblandning 100 gram

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

SÅDAN BRYGGES ØL PÅ LØKKEN BRYGHUS

SÅDAN BRYGGES ØL PÅ LØKKEN BRYGHUS SÅDAN BRYGGES ØL PÅ LØKKEN BRYGHUS Alt vores øl er brygget ud fra egne opskrifter af udvalgte kvalitets råvarer, blandt andet malt fra Sophus Fuglsang i Haderslev, special malte fra Castle Malting i Belgien

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Manual Røremaskine Model: MK-36

Manual Røremaskine Model: MK-36 Manual Røremaskine Model: MK-36 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Dele 1. Øvre kabinet 5. Bund cover 9. Æggepisker 2. Låg til skål 6. Gummi fødder 10. Dejkrog 3. Mixe skål

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Model Brugsanvisning

Model Brugsanvisning Model 1225 DK Brugsanvisning TRYKKOGER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye trykkoger, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager trykkogeren i brug. Vi anbefaler dig

Læs mere

ELEKTRISK PARASOLVARMER

ELEKTRISK PARASOLVARMER ELEKTRISK PARASOLVARMER HN 12361 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Porter til 20 liter,, ca. 5% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en rigtig god mørk porter. Sættet indeholder følgende: 2 kg. Ekstra Dark tørret maltekstrakt fra Muntons 1 kg.

Læs mere

Dansk vejledning Æggekoger PC-EK1084

Dansk vejledning Æggekoger PC-EK1084 Dansk vejledning Æggekoger PC-EK1084 Produktoversigt: 1. Låg 2. Damp-udtag 3. Æggeholder 4. Maks-markering 5. Vandtank med varmeplade 6. Hus / Enhed 7. Indikatorlampe 8. Kontrolknap ( tænd / sluk / indstilling

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Chili Øl til 20 liter, ca. 5 % alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en god chili øl. Sættet indeholder følgende: 3 kg. tørret maltekstrakt fra Muntons 500 gram valset maltblandning

Læs mere

Vægt Knust malt (se opskrift) Klar urt. Gærnæring Mæskegryder (4 6 L)

Vægt Knust malt (se opskrift) Klar urt. Gærnæring Mæskegryder (4 6 L) Ølbrygning Udarbejdet af Jacob Højgaard Thinggaard, Viborg Gymnasium og Hf for Aktuel Naturvidenskab. Se også artiklen: Ølbrygning avanceret bioteknologi i nr. 5 2016. http://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/aktuel_naturvidenskab/nr

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen IPA til 20 liter, ca. 5% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en rigtig god humlet Indian Pale Ale. Sættet indeholder følgende: 3 kg. tørret maltekstrakt fra Muntons. 500 gram

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Dansk Vejledning Sous Vide PC-SV1112

Dansk Vejledning Sous Vide PC-SV1112 Dansk Vejledning Sous Vide PC-SV1112 1. Markering af Max max vandstand 2. Låg 3. Håndtag 4. Motorhus 5. Kontrol panel 6. Display 7. Tang 8. Holder Læs venligst disse instrukser inden brug af produktet

Læs mere

1. INTRODUKTION TIL MATERIALET

1. INTRODUKTION TIL MATERIALET LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 AF 10 LÆRERVEJLEDNING Lærervejledningen består af: 1. Introduktion til materialet 2. Introduktion til praktisk øvelse i brygning af øl 3. Introduktion til elevopgaverne 1. INTRODUKTION

Læs mere

Sådan brygges allgrain

Sådan brygges allgrain Sådan brygges allgrain Trin 1 Valsning af malten Hvad skal jeg bruge?: Maltmølle Malten skal valses før der kan brygges øl af den, og dette bør gøres med en egnet maltmølle. Dette kan Maltbazaren hjælpe

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter.

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Kejsbryg Setup: Mæskeudstyr: 2 stk. Coleman køle bokse af 5 gallon, monteret med 50 cm silikoneslange og en aftapningsventil på den udvendige side. Indvendig en

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B BRUGSANVISNING Cavecool Primo Pearl CC160B WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Miniovn med kogeplader 30 liter ovn

Miniovn med kogeplader 30 liter ovn Miniovn med kogeplader 30 liter ovn Model nr. TO-30AB-1 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge almindelige

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

STELIO. Eierkocher. Brugsanvisning 38

STELIO. Eierkocher. Brugsanvisning 38 STELIO Eierkocher da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsforskrifter Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år samt personer med nedsat fysisk, sansemæssig eller psykisk kapacitet eller

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2 A B C x 2 x 2 90 C 497 mm 551 mm 20 mm 455 mm 447 mm 595 mm min. 450 mm 8 mm 600 mm min 550 mm B X2 A C X2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG AF STEMPELKANDE

VEJLEDNING TIL BRUG AF STEMPELKANDE VEJLEDNING TIL BRUG AF STEMPELKANDE INDHOLD DANSK DELE OG FUNKTIONER...2 Dele og tilbehør...2 SIKKER BRUG AF STEMPELKANDEN...3 Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 BRUG AF STEMPELKANDEN...5 Betjening af stempelkanden...5

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM BRUGSANVISNING Cavecool Joy Opal - CC06BM WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W Brugervejledning Art nr 350162 EAN nr 5709133911867 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. VIGTIGE

Læs mere

V 50/60Hz 700W

V 50/60Hz 700W STØVSUGER MODEL: VCS35B17 Best.nr. 5749 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER

NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER OLIERADIATOR HN nr. 13877 Manual Produktet er ikke egnet som primær varmekilde. NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug og gem den

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

Brugervejledning. Brødrister. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Brødrister. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Brødrister Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner 1. Læs venligst instruktionerne, før du tager apparatet

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB32A11S. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB32A11S. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB32A11S Best.nr. 5481 BRUGSANVISNING 220V~ 50Hz 450W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Forstøver VectorFog DC20 til batteri

Forstøver VectorFog DC20 til batteri Forstøver VectorFog DC20 til batteri AMERICA A/S I DK 7700 Thisted I E: post@america-thisted.dk I T: +45 9792 0122 SIKKERHED: - Opladeren er til AC 100V-230V / 60 Hz. HUSK altid at tage opladeren ud af

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Brugsanvisning Varmeskuffe

Brugsanvisning Varmeskuffe Brugsanvisning Varmeskuffe ODW8123S / HZWE140 ODW8127A / HZWE140 ODW8127B / HZWE140 ODW8127S / HZWE140 ODW8128G / HZWE140 ODW8327A / HZWE290 ODW8327S / HZWE290 ODW8328G / HZWE290 DA Brugsvejledning DA

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com HU-100 Brugervejledning Læs denne brugervejledning før brug. Gem den et let tilgængeligt sted. Design og udvikling kan ændres uden videre. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com Optom Copyright

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W Brugervejledning Art nr 350166 EAN nr 5709133911881 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 VIGTIGE

Læs mere

Mælkepisker. Tænd-/slukknap. Batterirum. Håndtag. Oplåsning til piskeriset. Maksimal dyppedybde. Piskeris. Brugsanvisning

Mælkepisker. Tænd-/slukknap. Batterirum. Håndtag. Oplåsning til piskeriset. Maksimal dyppedybde. Piskeris. Brugsanvisning Mælkepisker Batterirum Tænd-/slukknap Håndtag Oplåsning til piskeriset Maksimal dyppedybde Piskeris da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87070FV03X00VII 2016-06 Kære kunde! Med din nye mælkepisker

Læs mere

Dansk Vejledning Sous Vide PC-SV1126

Dansk Vejledning Sous Vide PC-SV1126 Dansk Vejledning Sous Vide PC-SV1126 1. Temperatur display 2. Knap med indikator lys 3. Tid indikator 4. Knap med indikator lys 5. Beslag til fastgørelse til gryde 6. Varme enhed 7. Beskyttelse 8. Markering

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Brugsanvisning for AMERICA TURBO - MOTORRUGEMASKINE

Brugsanvisning for AMERICA TURBO - MOTORRUGEMASKINE Brugsanvisning for AMERICA TURBO - MOTORRUGEMASKINE VIGTIGT: Læs denne vejledning grundigt igennem før De begynder udrugningen, da det vil øge resultatet. 1. Placering af rugemaskinen: Det vil være en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Hydroforpumper / 25

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Hydroforpumper / 25 Instruktion for vedligeholdelse og brug af Hydroforpumper 76600017 / 25 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne Beer Machine Q/A Samling og test Problem Den store firkantede pakning hopper op i hjørnerne Holderne kan være svære at montere efter pakningen er monteret Beer Machine holder ikke trykket Beer Machine

Læs mere

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V VARMEBLÆSER 9 KW 400 V ART NR 350028 EAN NR 5709133350352 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Brug kun varmeblæseren i henhold til de anvisninger

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W ART NR 350156 EAN NR 5709133911591 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG 1 Pak terrassevarmeren ud og kontroller at alle dele er til stede og at der ikke er nogen dele glemt i emballagen.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere