IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D IDE 60 D / IDE 70 D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D IDE 60 D / IDE 70 D"

Transkript

1 IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D IDE 60 D / IDE 70 D A BETJENINGSVEJLEDNING VARMEKANON TRT-BA-IDE20D-30D-50D-60D-70D-TC-001-DA

2 Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om instrumentet... 4 Sikkerhed... 2 Tekniske data... 5 Transport og opbevaring... 9 Betjening Fejl og driftsforstyrrelser Vedligeholdelse Bortskaffelse Overensstemmelseserklæring Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen Symboler Fare på grund af elektrisk spænding! Henviser til en fare på grund af elektrisk spænding, der kan medføre alt fra personskader til død. Fare på grund af varme overflader! Henviser til en fare på grund af varme overflader, der kan medføre personskader. Fare! Henviser til en fare, der kan medføre personskader. Forsigtig! Henviser til en fare, der kan medføre materielle skader. Retlig henvisning Denne publikation erstatter alle foregående udgaver. Denne publikation må hverken helt eller delvist eller i nogen form reproduceres eller ved hjælp af elektroniske systemer bearbejdes, kopieres eller distribueres uden skriftlig tilladelse fra Trotec. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Alle rettigheder forbeholdes. Varenavne anvendes uden garanti for fri anvendelighed, og i alt væsentligt følges producenternes skrivemåde. Alle varenavne er registreret. Der forbeholdes ret til konstruktionsændringer af hensyn til en kontinuerlig produktforbedring samt form- og farveændringer. Det leverede produkt kan afvige fra billederne af produktet. Det foreliggende dokument er udarbejdet med den nødvendige omhu. Trotec påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser. Trotec Du finder den aktuelle udgave af betjeningsvejledningen på adressen: IDE 20 D IDE 30 D IDE 50 D IDE 60 D IDE 70 D 1 Betjeningsvejledning Varmekanon IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D DA

3 Sikkerhed Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, før instrumentet bruges, og opbevar den altid på et tilgængeligt sted! Fare! Varmekanonen bliver meget varm. Ukorrekt brug af varmekanonen kan forårsage alvorlige personskader på grund af forbrændinger og akut brandfare! Enheden må ikke bruges eller opstilles i eksplosionsfarlige rum. Anvend ikke instrumentet i olie-, svovl-, klor- eller saltholdig atmosfære. Opstil ikke varmekanonen på brændbare underlag. Overhold minimumsafstande til vægge og genstande (se Tekniske data). Opstil ikke varmekanonen i nærheden af antændelige genstande. Opstil enheden oprejst og stabilt. Sørg for, at luftindgange og luftudgange er fri. Sørg for, at indsugningssiden altid er fri for snavs og løse genstande. Stik aldrig genstande ind i enheden, og ræk ikke ind i enheden. Tildæk aldrig varmekanonen under drift, da den bliver meget varm! Transportér ikke varmekanonen under drift. Sørg for, at alle el-ledninger, der befinder sig uden for enheden, er beskyttet mod beskadigelser (f.eks. fra dyr). Tag hensyn til enhedens tilslutningseffekt, ledningslængden og anvendelsesformålet, når du vælger forlængerledning. Undgå elektrisk overbelastning. Lad varmekanonen køle helt af, før du transporterer eller vedligeholder den. Transporter altid varmekanonen i oprejst stilling. Kontrollér, at tankdækslet sidder ordentligt fast. Fjern ikke sikkerhedsmærker, mærkater eller etiketter fra instrumentet. Hold alle sikkerhedsmærker, mærkater og etiketter i læsbar stand. Overhold opbevarings- og driftsbetingelserne (se kapitel Tekniske data). Tilsigtet brug Varmekanonen IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D er udviklet til produktion af varm luft og må kun anvendes ude i det fri eller i ventilerede rum indendørs under overholdelse af de tekniske data (se betjeningsvejledningen). Varmekanonen er egnet til opvarmning af store rum som f.eks. lagerhaller, værksteder, byggepladser, væksthuse eller landbrugshaller. Den er beregnet til anvendelse uden hyppige skift af sted. Varmekanonen må kun anvendes i rum med tilstrækkelig tilførsel af frisk luft og bortledning af forbrændingsgas. Varmekanonen må kun bruges med ekstra let brændselsolie og diesel, men ikke med benzin, svær brændselsolie osv. Enhver anvendelse ud over den tilsigtede brug, er ikke tilladt! Utilsigtet brug Opstil ikke apparatet IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D på våde eller oversvømmede underlag. Læg ikke genstande oven på varmekanonen. Stil ikke genstande i nærheden af luftudblæsningsåbningen. Til- eller ombygninger på varmekanonen uden tilladelse fra producenten er forbudt. Personalets kvalifikationer Personer, der anvender denne enhed, skal: være bevidste om de farer, der opstår ved arbejde med varmekanoner på grund af kraftig varme, brandfare og manglende ventilation. have læst og forstået betjeningsvejledningen, især kapitlet Sikkerhed. Resterende farer Fare på grund af varme overflader! Dele af varmekanonen, især ved luftudblæsningsåbningen, bliver meget varme under drift. Der er forbrændings- og brandfare. Rør ikke ved varmekanonen under drift! Overhold en sikkerhedsafstand på min. 3 m til den forreste del af varmekanonen under drift! Overhold minimumsafstandene til vægge og genstande i følge de tekniske data! Fare! Dele af denne varmekanon kan blive meget varme og medføre forbrændinger. Man skal være særligt opmærksom, hvis der er børn eller andre beskyttelseskrævende personer til stede! Fare! Der er forbrændingsfare ved ukorrekt håndtering. Brug altid varmekanonen til dens tilsigtede formål. DA Betjeningsvejledning Varmekanon IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D 2

4 Fare! Varmekanonen må ikke tildækkes, da dette medfører akut brandfare! Fare på grund af elektrisk spænding! Arbejde på elektriske komponenter må kun udføres af en autoriseret elektriker! Fare på grund af elektrisk spænding! Tag stikket ud af stikkontakten før alt arbejde på enheden! Fare! Instrumentet er ikke legetøj og skal opbevares utilgængeligt for børn! Fare! Der kan udgå farer fra denne varmekanon, hvis den anvendes fagligt ukorrekt eller utilsigtet af personer, der ikke er blevet instrueret i brugen! Overhold personalekvalifikationerne! Fare! Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan blive et farligt legetøj for børn. Forholdsregler i nødstilfælde 1. I nødstilfælde skal flammen straks slukkes ved hjælp af tænd-/sluk-kontakten. 2. Afbryd strømmen til varmekanonen. Tilslut ikke en defekt enhed til el-nettet igen. 3 Betjeningsvejledning Varmekanon IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D DA

5 Oplysninger om instrumentet Beskrivelse af instrumentet Den direkte opvarmede varmekanon benyttes til at opvarme rumluft for at opnå en hurtig opvarmning af store rum. Varmekanonen bruges med ekstra let brændselsolie eller diesel, og der må ikke bruges benzin, svær brændselsolie osv. Der er tale om en varmekanon med direkte forbrænding til opstilling ude i det fri eller i rum med tilstrækkelig tilførsel af frisk luft. 15 IDE 30 D 1 2 3, 4 5 Funktionsprincip Varmekanonen producerer varme, idet indsuget, kold luft ledes forbi et forbrændingskammer. I forbrændingskammeret forbrændes brændslet. Den indsugede luft opvarmes og føres tilbage til omgivelserne via udblæsningsåbningen. Brændslet transporteres fra tanken til indsprøjtningen via en pumpe. Ved indsprøjtningen antænder en tændingskontakt brændslet, der så forbrændes i en kontinuerlig flamme IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D , 12 Billede af instrumentet IDE 20 D Nr. Betegnelse Forbrændingskammer-hus 2 Transporthåndtag 3 Indsugningsåbning med beskyttelsesgitter 4 Ventilator og motor 5 Tankdæksel 6 Tank 7 Nettilslutningskabel 8 Niveauindikator tank 9 Stel 10 Tilslutning for ekstern termostat (låsbar) 11 Lampe for varmekanon Til/Fra 12 Tænd-/sluk-knap 13 Forvælger temperatur 14 Hjul 15 Udblæsningsåbning for varmluft DA Betjeningsvejledning Varmekanon IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D 4

6 Tekniske data Parametre Værdi Model IDE 20 D IDE 30 D IDE 50 D IDE 60 D IDE 70 D Nettilslutning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz (CEE 7 - Schuko-stik) Nominel strøm 0,71 A 0,84 A 1,25 A 1,5 A 1,8 A Luftkapacitet, maks. 650 m 3 /h 850 m 3 /h 1100 m 3 /h 1300m 3 /h 1300m 3 /h Blæser Aksialventilator Aksialventilator Aksialventilator Aksialventilator Aksialventilator Varmeydelse 20 kw 30 kw 50 kw 60 kw 70 kw Kontinuerlig drift 9 h 8 h 9,5 h 9 h 9 h Ventilation/luftudskiftning pr. time Min. 2 LW/h Min. 2 LW/h Min. 2 LW/h Min. 2 LW/h Min. 2 LW/h Driftstemperatur -30 C til +45 C -30 C til +45 C -30 C til +45 C -30 C til +45 C -30 C til +45 C Luftfugtighed under drift Maks. 90 % r. f. Maks. 90 % r. f. Maks. 90 % r. f. Maks. 90 % r. f. Maks. 90 % r. f. Opbevaringsforhold -35 C til +40 C ved 20 % til 80 % r. f. -35 C til +40 C ved 20 % til 80 % r. f. -35 C til +40 C ved 20 % til 80 % r. f. -35 C til +40 C ved 20 % til 80 % r. f. -35 C til +40 C ved 20 % til 80 % r. f. Temperaturforøgelse ΔT maks. 140 C 210 C 180 C 150 C 122 C Olieforbrug maks. 1,2 l/h 2,4 l/h 4 l/h 4,8 l/h 7 l/h Tankindhold 12 l 19 l 38 l 56 l 68 l Overophedningsbeskyttelse Ja Ja Ja Ja Ja Tilslutning for ekstern termostat 45 C 45 C 45 C 45 C 45 C Forbrænding Direkte Direkte Direkte Direkte Direkte Vægt 10 kg 17,5 kg 21,9 kg 27,5kg 40,8 kg Mål (længde x bredde x højde) 650 x 265 x 395 mm 830 x 430 x 560 mm 850 x 485 x 680 mm 1010 x 530 x 710mm 1120 x 580 x 705 mm Minimumafstand til vægge / Øverst: 2 m Øverst: 2 m Øverst: 2 m Øverst: 2 m Øverst: 2 m genstande Bag: 2 m Bag: 2 m Bag: 2 m Bag: 2 m Bag: 2 m Side: 2 m Side: 2 m Side: 2 m Side: 2 m Side: 2 m Foran: 3 m Foran: 3 m Foran: 3 m Foran: 3 m Foran: 3 m Lydtrykniveau 80 db (A) 80 db (A) 90 db (A) 70 db (A) 79 db (A) Tilladt brændsel Ekstra let brændselsolie eller diesel Medfølger ved levering 1 x betjeningsvejledning 1 x varmekanon 1 x håndtag (kun IDE 20 D) 1 x komponenter stel (kun IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D) 2 x hjul (kun IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D) 1 x monteringsmateriale Ekstra let brændselsolie eller diesel Ekstra let brændselsolie eller diesel Ekstra let brændselsolie eller diesel Ekstra let brændselsolie eller diesel 5 Betjeningsvejledning Varmekanon IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D DA

7 Strømskema IDE 20 D / IDE 30 D Nr. Betegnelse 16 lamp 17 ignition needle 18 capacitance 19 switch 20 thermostat 21 self resetting thermostat 22 light resistance 23 fan 24 ignition DA Betjeningsvejledning Varmekanon IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D 6

8 IDE 50 D / IDE 70 D Nr. Betegnelse 16 lamp 17 ignition needle 18 capacitance 19 switch 20 thermostat 21 self resetting thermostat 22 light resistance 23 fan 24 ignition 25 valve 7 Betjeningsvejledning Varmekanon IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D DA

9 IDE 60 D Nr. M TR PH SV ST SW AS Betegnelse motor transformer photocell solenoid valve safety thermostat switch adjustable thermostat DA Betjeningsvejledning Varmekanon IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D 8

10 Montering (IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D) Før du kan tage varmekanonen i brug, skal den samles. Det gør du på følgende måde: 1. Skub akslen (31) ind i åbningerne på den forreste del af stellet (9). 2. Sæt hjulene (13) på akslen (31). 3. Fastgør lejemufferne (29) i begge ender af akslen (31), og sæt til slut beskyttelseskapperne (30) ovenpå. Hjulene er monteret. 4. Stil varmekanonen på stellet (9). Sørg for, at boringerne til skruerne sidder over hinanden, se figuren nedenfor. 5. Positionér transporthåndtaget (2) over de bageste boringer. 6. Isæt en af skruerne (26), og skru sammen med underlagsskive (27) og møtrik (28). 7. Gentag processen med de resterende skruer. Varmekanonen er samlet og kan opstilles Transport og opbevaring Transport Vær opmærksom på følgende henvisninger, før enheden transporteres: 1. Sluk enheden. 2. Vent, til varmekanonen er afkølet helt. 3. Træk strømstikket ud af stikkontakten. Træk ikke i el-ledningen! 4. Kontrollér, at tankdækslet slutter tæt og sidder ordentligt fast. Transport af IDE 20 D 1. Transportér kun IDE 20 D ved hjælp af transporthåndtaget (2). Transport af IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D 1. Løft varmekanonen en smule ved hjælp af transporthåndtaget (2), så den bageste støtte ikke mere hviler på underlaget. 2. Rul varmekanonen på hjulene til det ønskede opstillingssted. Opbevaring Tøm tanken, før varmekanonen stilles til opbevaring (se kapitel Vedligeholdelse). Når instrumentet ikke bruges, skal du opbevare det på følgende måde: Tørt. På et sted, der er beskyttet mod støv og direkte sollys. om nødvendigt beskyttet mod indtrængende støv med en plastindpakning Betjeningsvejledning Varmekanon IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D DA

11 Betjening Opstilling af enheden Ved valg af opstillingssted til varmekanonen skal der tages hensyn til en række fysiske og tekniske forhold. Manglende overholdelse kan forringe varmekanonens og/eller tilbehørets funktion eller medføre risiko for personskade og materiel skade. Ved opstilling skal følgende overholdes: Varmekanonen må udelukkende benyttes i tilstrækkeligt ventilerede rum. Varmekanonen skal tilsluttes til en korrekt sikret stikkontakt. Varmekanonen skal opstilles stabilt og på et ikke brændbart underlag (se kapitlet Tekniske data og figuren nedenfor). Minimumsafstanden fra varmekanonens indsugningsåbning til væggen er 2 m (se figur nedenfor). Varmekanonens minimumsafstand til antændelige materialer er 3 m (se figur nedenfor). Luftindtag og luftafgang må ikke være tildækkede. Der skal forefindes et tilstrækkeligt antal brandslukningsanlæg. Fyldning af tanken Tankdækslet og niveauindikatoren er ved IDE 20 D / IDE 30 D placeret på bagsiden af varmekanonen, mens de på IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D befinder sig til venstre for betjeningspanelet. Vent før fyldning af tanken, til varmekanonen er helt afkølet. Tanken må kun påfyldes brændsel, der er egnet til varmekanonen (se Tekniske data). Stil varmekanonen på et fast, jævnt og ikke-brændbart underlag. Skru tankdækslet (5) af. Fyld tanken. Vær opmærksom på niveauindikatoren (8). Skru tankdækslet (5) på tanken igen. Sørg for, at tanken sidder ordentligt fast, så der ikke opstår utætheder. 8 5 Ibrugtagning Kontrollér varmekanonen og dens tilslutningsdele for mulige beskadigelser. Fyld brændselsolie på tanken, mens varmekanonen er slukket og afkølet. Kontrollér, om elnettets karakteristika stemmer overens med angivelserne på mærkepladen. Tilslut elforsyningsledningen til en korrekt sikret stikkontakt (230 V / 50 Hz). Sådan tændes enheden 1. Sæt tænd-/slukkontakten (12) på position I. 2. Stil forvælgeren (13) på det ønskede temperaturområde. 3. Sørg for at kontrollere, at flammen er blevet tændt af tændingskontakten, før du lader varmekanonen stå uden opsyn. 4. Hvis det valgte temperaturområde ligger under omgivelsestemperaturen, kan varmekanonen ikke tændes, eller den slukkes automatisk igen. DA Betjeningsvejledning Varmekanon IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D 10

12 Slukke varmekanonen 1. Sæt tænd-/slukkontakten på position Træk stikket ud, når ventilatoren står stille. 3. Kontrollér, at flammen er slukket. 4. Vent, til varmekanonen er kølet helt af, før der udføres andre aktiviteter (f.eks. oplagring, transport eller vedligeholdelse). Fejl og driftsforstyrrelser Enheden er kontrolleret flere gange i løbet af produktionen for fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstår funktionsfejl, skal du kontrollere enheden ud fra følgende liste. Flammen i forbrændingskammeret tændes ikke: Kontrollér niveauet i tanken. Efterfyld brændsel, hvis tanken er tom (se kapitlet Betjening). Kontrollér brændslet for urenheder på grund af snavs eller vand. Sikkerhedsfrakobling: Hvis flammen slukkes under igangværende drift, slås elektronikken og oliepumpen fra undersøg årsagen ud fra følgende kriterier: Kun for kvalificeret personale! Kontrollér tændingen: Afstanden mellem de to tændelektroder skal være 4 til 5 mm. Aktiviteter til afhjælpning af fejl, der kræver åbning af kabinettet, må kun udføres af Trotec. Ved første ibrugtagning kommer der gnister og/eller røg ud: Der er ikke tale om en fejl eller en driftsforstyrrelse. Efter kortvarig brug fungerer varmekanonen normalt. Støj ved tænding eller ved afkøling: Der er ikke tale om en fejl eller en driftsforstyrrelse. Varmekanonens metaldele udvides på grund af varmen og frembringer lyde. Gnister og/eller flamme kommer ud af varmekanonen ved tænding: Der er ikke tale om en fejl eller en driftsforstyrrelse. Der kan være luft i ledningerne. Hold en sikkerhedsafstand til varmekanonen! Enheden kan ikke tændes: Kontrollér nettilslutningen (230 V/1~/50 Hz). Kontrollér strømstikket for beskadigelser. Kontrollér niveauet i tanken. Efterfyld brændsel, hvis tanken er tom (se kapitlet Betjening). Lad Trotec foretage en elektrisk kontrol. Flammen går ud under forbrændingen: Undersøg, om luften tilføres uhindret. Rengør indsugningsåbningen efter behov. Kontrollér brændslet for urenheder, og udskift det ved behov. Kontrollér niveauet i tanken. Efterfyld brændsel, hvis tanken er tom (se kapitlet Betjening). Strømsvigt: Ved strømsvigt slukkes tændingen, og varmekanonen slukkes straks. Efter et strømsvigt starter varmekanonen ikke automatisk op, men skal genstartes ved hjælp af tænd-/slukkontakten. Varmekanonen taber brændsel: Undersøg, om der er påfyldt for meget brændsel. Kontroller, om aftapningsskruen sidder ordentligt fast, og efterspænd efter behov. Kontrollér tætningen ved aftapningsskruen, og udskift hvis den er beskadiget. Varmekanonen ryger eller støver: Kontrollér netspændingen. Kontrollér brændslet for urenheder, og udskift det ved behov. Kontrollér tanken for urenheder, og tøm den efter behov (se kapitlet Vedligeholdelse). Efterfyld rent brændsel. 11 Betjeningsvejledning Varmekanon IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D DA

13 Flammen kommer ud ved udblæsningsåbningen: Kontrollér netspændingen. Kontrollér brændslet for urenheder, og udskift det ved behov. Kontrollér tanken for urenheder, og tøm den efter behov (se kapitlet Vedligeholdelse). Efterfyld rent brændsel. Kun for kvalificeret personale! Du kan efterjustere olietilførslen efter behov: Fjern den hvide afdækningskappe (33) fra den bageste indsugningsåbning. Rengøring af huset Fare på grund af varme overflader! Der er fare for forbrændinger! Lad varmekanonen køle helt af, før du rengør kabinettet. Rengør instrumentet med en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt ind i huset. Brug ikke sprays, opløsningsmidler, skrappe rengøringsmidler eller skuremidler, men kun rent vand til at fugte kluden Juster olietilførslen med en kærvskruetrækker. For at reducere tilførslen skal du dreje skruen (32) mod uret, og for at forøge tilførslen skal du forsigtigt dreje skruen (32) med uret. Sæt den hvide afdækningskappe (33) på igen. Tømning af tanken Fungerer enheden ikke fejlfrit efter udført kontrol? Henvend dig til Trotec kundeservice. Vedligeholdelse Aktiviteter før start på vedligeholdelse Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder. Lad altid først varmekanonen køle helt af! Træk strømstikket ud før alt arbejde! Vedligeholdelsesarbejde, der kræver åbning af kabinettet, må kun udføres af Trotec. 1. Hav en egnet opsamlingsbeholder ved hånden. 2. Placer varmekanonen højere oppe end beholderen. 3. Åbn skruen på undersiden af tanken med en skruenøgle som vist på billedet. 4. Lad brændslet løbe ned i opsamlingsbeholderen. 5. Luk aftapningsåbningen igen, når der ikke længere løber brændsel ud. Sørg for, at skruen sidder ordentligt fast, og udskift om nødvendigt tætningen, da der ellers kan opstå et ukontrolleret udslip af brændsel. 6. Bortskaf brændslet i henhold til de gældende bestemmelser. DA Betjeningsvejledning Varmekanon IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D 12

14 Reservedelsoversigt og reservedelsliste IDE 20 D Bemærk! Reservedelenes positionsnumre er ikke de samme som positionsnumrene for komponenterne, der anvendes i betjeningsvejledningen. Nr. Reservedel Nr. Reservedel Nr. Reservedel 1 power cord 15 bottom cover 29 power PCB 2 lock 16 heat insulation casing bracket 30 side plate 3 back casing support 17 air outlet 31 ignition transformer 4 fuel tank cap 18 heat insulation casing 32 bracket of ignition transformer 5 oil leveler 19 top cover 33 support 6 fuel tank 20 combustion chamber 34 bracket of nozzle base 7 power PCB bracket 21 burner support plate 35 photocell assembly bracket 8 fuel filter 22 air deflector 36 photocell assembly 9 on/off switch 23 handle 37 nozzle assembly 10 control panel 24 fan 38 nozzle base 11 light cover 25 motor assembly 39 reset thermostat 12 thermostat knob 26 back grill 40 reset thermostat bracket 13 capillary thermostat 27 capacitator 41 ignition needle 14 casing front support 28 motor support 13 Betjeningsvejledning Varmekanon IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D DA

15 IDE 30 D Bemærk! Reservedelenes positionsnumre er ikke de samme som positionsnumrene for komponenterne, der anvendes i betjeningsvejledningen. Nr. Reservedel Nr. Reservedel Nr. Reservedel 1 handle 16 thermostat knob 31 PCB bracket 2 lock 17 control panel 32 side plate 3 feet pipe cover 18 casing front support 33 high voltage cable 4 fuel tank cap 19 bottom cover 34 back grill 5 oil drain screw 20 heat insulation casing bracket 35 ignition transformer 6 oil drain seal ring 21 air outlet 36 casing back support 7 feet pipe 22 heat insulation casing 37 support 8 oil leveler 23 top cover 38 bracket of ignition transformer 9 fuel filter 24 combustion chamber 39 power cord 10 fuel tank 25 fixed plate of flame plate 40 flame plate 11 wheel axle 26 fan 41 ignition needle 12 wheel 27 capacitator 43 reset thermostat 13 on/off switch 28 motor support 44 reset thermostat bracket 14 capillary thermostat 29 motor assembly 15 light cover 30 power PCB DA Betjeningsvejledning Varmekanon IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D 14

16 IDE 50 D Bemærk! Reservedelenes positionsnumre er ikke de samme som positionsnumrene for komponenterne, der anvendes i betjeningsvejledningen. Nr. Reservedel Nr. Reservedel Nr. Reservedel 1 top cover 16 casing back support 31 bracket of ignition transformer 2 combustion chamber 17 support 32 PCB bracket 3 air deflector 18 handle 33 power PCB 4 nozzle assembly 19 power cord 34 ignition transformer 5 ignition needle 20 lock 35 thermostat knob 6 flame plate 21 fuel tank cap 36 light cover 7 solenoid valve 22 oil leveler 37 on/off switch 8 fan 23 fuel tank 38 control panel 9 high voltage cable 24 oil drain seal ring 39 casing front support 10 motor assembly 25 oil drain screw 40 photocell assembly bracket 11 back grill 26 feet pipe 41 reset thermostat bracket 12 motor support 27 wheel axis 42 reset thermostat 13 bottom cover 28 whee 43 photocell assembly 14 capillary thermostat 29 feet pipe cover 44 heat insulation casing bracket 15 side plate 30 fuel filter 45 air outlet 15 Betjeningsvejledning Varmekanon IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D DA

17 IDE 60 D Bemærk! Reservedelenes positionsnumre er ikke de samme som positionsnumrene for komponenterne, der anvendes i betjeningsvejledningen. Nr. Reservedel Nr. Reservedel Nr. Reservedel 1 Top cover 20 Oil level gauge 39 on/off switch 2 Heat insulation casing 21 Fuel tank 40 Control plate 3 Combustion chamber 22 Oil drain seal ring 41 Photocell bracket 4 Burner support plate 23 Oil drain screw 42 Re-set thermostat bracket 5 Air deflector 24 Foot pipe 43 Re-set thermostat 6 Nozzle 25 Wheel axle 44 Photocell 7 Ignition electrode 26 Wheel 45 Heat Insulation casing bracket 8 Flame plate 27 Screw nut 46 Air outlet cover support 9 Fan 28 Flat washer 47 Support ring 10 Motor assembly 29 Cotter pin 48 Clamp 11 Air inlet grid 30 Foot pipe cover A-1 Socket 12 Motor support 31 Support A-2 Buckle 13 Bottom cover 32 Fuel filter A-3 Socket cap 14 Capillary thermostat 33 Bracket of Ignition transformer A-4 Pulg 15 Side plate 34 PCB bracket A-5 Wire 16 Handle 35 Power PCB A-6 Knob 17 Power cord 36 Ignition transformer A-7 Top cover 18 Lock 37 Thermostat knob A-8 Capillary Thermostat 19 Fuel tank cap 38 Light cover A-9 Bottom cover DA Betjeningsvejledning Varmekanon IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D 16

18 IDE 70 D Bemærk! Reservedelenes positionsnumre er ikke de samme som positionsnumrene for komponenterne, der anvendes i betjeningsvejledningen. Nr. Reservedel Nr. Reservedel Nr. Reservedel 1 top cover 15 handle 29 PCB 1 bracket 2 combustion chamber 16 power cord 30 power PCB 1 3 air deflector 17 lock 31 ignition transformer 4 nozzle assembly 18 fuel tank cap 32 thermostat knob 5 ignition needle 19 oil leveler 33 light cover 6 flame plate assembly 20 fuel tank 34 knob 7 fan 21 oil drain seal ring 35 photocell assembly bracket 8 motor assembly 22 oil drain screw 36 reset thermostat bracket 9 back grill 23 feet pipe 37 thermo cut-off 10 air outlet bend connector 24 wheel axis 38 photocell assembly 11 motor support 25 wheel 39 heal insulation casing bracket 12 bottom casing 26 feet pipe cover 40 air outlet 13 adjustable thermostat 27 plastic oil suction pipe 14 front support 28 ignition transformer bracket 17 Betjeningsvejledning Varmekanon IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D DA

19 Bortskaffelse Elektroniske enheder hører ikke til i husholdningsaffaldet, men skal i EU i henhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes på en faglig korrekt måde. Bortskaf denne enhed i henhold til bestemmelserne i den gældende lovgivning, når den ikke skal bruges længere. Brændsel Overhold altid de gældende nationale bestemmelser om bortskaffelse af brugt brændsel. Overensstemmelseserklæring i henhold til EF-lavspændingsdirektivet 2006/95/EF og EF-direktivet 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet. Hermed erklærer vi, at varmekanonerne IDE 20 D, IDE 30 D, IDE 50 D, IDE 60 D og IDE 70 D er udviklet, konstrueret og produceret i overensstemmelse med de anførte EF-direktiver. Anvendte harmoniserede standarder: EN :2012 EN :2006/A1:2010 EN 62233:2008 EN :2006/A1:2009 og A2:2011 EN :1997/A1:2001 og A2:2008 EN :2006/A1:2009 og A2:2009 EN :2013 Andre anvendte standarder: EN 13842:2004 EN 62321:2009 -mærket finder du på bagsiden af apparatet. Producent: Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg Telefon: Fax: Heinsberg, den Direktør: Detlef von der Lieck DA Betjeningsvejledning Varmekanon IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 60 D / IDE 70 D 18

20 Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Str. 7 D Heinsberg

IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 70 D

IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 70 D IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 70 D DA BETJENINGSVEJLEDNING VARMEKANON TRT-BA-IDE20D-30D-50D-70D-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om varmekanonen...

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

TDS 30 BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS30-TC-001-DA

TDS 30 BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS30-TC-001-DA TDS 30 A BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS30-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Transport

Læs mere

TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R

TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R A BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS20R-30R-50R-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 1 Oplysninger

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

TDS 10 / TDS 20 TDS 30 / TDS 50

TDS 10 / TDS 20 TDS 30 / TDS 50 TDS 10 / TDS 20 TDS 30 / TDS 50 A BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10-20-30-50-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA BA06 DA BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA BS06 DA BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed...

Læs mere

TAC 750 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTRENSER TRT-BA-TAC750E-TC-002-DA

TAC 750 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTRENSER TRT-BA-TAC750E-TC-002-DA TAC 750 E A BETJENINGSVEJLEDNING LUFTRENSER TRT-BA-TAC750E-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Sikkerhed... 3 Transport og opbevaring...

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

TTK 75 ECO BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK75ECO-TC-002-DA

TTK 75 ECO BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK75ECO-TC-002-DA TTK 75 ECO A BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK75ECO-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Oplysninger om apparatet... 02 Sikkerhed... 04 Transport...05

Læs mere

TDS 19 E / TDS 29 E / TDS 50 E

TDS 19 E / TDS 29 E / TDS 50 E TDS 19 E / TDS 29 E / TDS 50 E DA BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS19E-TDS29E-TDS50E-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed...

Læs mere

BP2F BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA

BP2F BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA BP2F A BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Sikkerhed... 02 Oplysninger om instrumentet... 02

Læs mere

IR 1500 S BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR1500S-TC-002-DA

IR 1500 S BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR1500S-TC-002-DA IR 1500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR1500S-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Transport og opbevaring...

Læs mere

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA TFV 10 S / TFV 30 S DA BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen Symboler Fare på grund af elektrisk strøm! Henviser til farer på

Læs mere

BM31 BRUGERVEJLEDNING FUGTINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-DA

BM31 BRUGERVEJLEDNING FUGTINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-DA BM31 DA BRUGERVEJLEDNING FUGTINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 3 Transport

Læs mere

BG20 BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA

BG20 BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA BG20 A BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Oplysninger om instrumentet... 02 Tekniske data...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

AW 10 S BETJENINGSVEJLEDNING LUFTVASKER TRT-BA-AW10S-TC-003-DA

AW 10 S BETJENINGSVEJLEDNING LUFTVASKER TRT-BA-AW10S-TC-003-DA AW 10 S DA BETJENINGSVEJLEDNING LUFTVASKER TRT-BA-AW10S-TC-003-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Transport og opbevaring...

Læs mere

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-001-DA

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-001-DA TFV 10 S / TFV 30 S DA BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-001-DA Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen Symboler Fare på grund af elektrisk strøm! Henviser til farer på

Læs mere

AW 20 S BETJENINGSVEJLEDNING LUFTVASKER TRT-BA-AW20S-TC-003-DA

AW 20 S BETJENINGSVEJLEDNING LUFTVASKER TRT-BA-AW20S-TC-003-DA AW 0 S DA BETJENINGSVEJLEDNING LUFTVASKER TRT-BA-AW0S-TC-00-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... Oplysninger om enheden... Transport og opbevaring...

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TTK 105 S BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK105S-TC-002-DA

TTK 105 S BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK105S-TC-002-DA TTK 105 S A BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK105S-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Oplysninger om apparatet... 02 Sikkerhed... 04 Transport...

Læs mere

TTK 70 S BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK70S-TC-001-DA

TTK 70 S BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK70S-TC-001-DA TTK 70 S A BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK70S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Om denne betjeningsvejledning... 01 Oplysninger om apparatet... 02 Sikkerhed... 04 Transport...05 Betjening...05

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TTR 55 E. DA Betjeningsvejledning Luftaffugter TTR 55 E

TTR 55 E. DA Betjeningsvejledning Luftaffugter TTR 55 E TTR 55 E DA Betjeningsvejledning Luftaffugter TTR 55 E TRT-BA-TTR 55 E-TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tlf.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

BW10 BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-001-DA

BW10 BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-001-DA BW10 DA BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

BT40 BETJENINGSVEJLEDNING GRILLTERMOMETER TRT-BA-BT40-TC-002-DA

BT40 BETJENINGSVEJLEDNING GRILLTERMOMETER TRT-BA-BT40-TC-002-DA BT40 DA BETJENINGSVEJLEDNING GRILLTERMOMETER TRT-BA-BT40-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 5

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

TTK 29 E / TTK 51 E / TTK 70 E

TTK 29 E / TTK 51 E / TTK 70 E TTK 29 E / TTK 51 E / TTK 70 E A BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK29E-51E-70E-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Oplysninger om apparatet... 02

Læs mere

TTR 56 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTR56E-TC-003-DA

TTR 56 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTR56E-TC-003-DA TTR 56 E DA BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTR56E-TC-003-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Sikkerhed... 02 Oplysninger om instrumentet... 03 Transport

Læs mere

TTK 75 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK75E-TC-002-DA

TTK 75 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK75E-TC-002-DA TTK 75 E A BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK75E-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Oplysninger om apparatet... 02 Sikkerhed... 04 Transport...

Læs mere

TTK 31 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK31E-TC-002-DA

TTK 31 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK31E-TC-002-DA TTK 31 E A BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK31E-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Oplysninger om apparatet... 02 Sikkerhed... 04 Transport...

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

TTK 25 E. D A Betjeningsvejledning Luftaffugter TTK 25 E... O - 1. Käyttöohje Ilmankuivain TTK 25 E... P - 1

TTK 25 E. D A Betjeningsvejledning Luftaffugter TTK 25 E... O - 1. Käyttöohje Ilmankuivain TTK 25 E... P - 1 TTK 25 E D A Betjeningsvejledning Luftaffugter TTK 25 E... O - 1 FI NO SV TR HR Käyttöohje Ilmankuivain TTK 25 E... P - 1 Bruksanvisning Luftavfukter TTK 25 E... Q - 1 Bruksanvisning Luftavfuktare TTK

Læs mere

B 400. Betjeningsvejledning Luftbefugter B 400

B 400. Betjeningsvejledning Luftbefugter B 400 B 4 DA Betjeningsvejledning Luftbefugter B 4 TRT-BA-B4-TC--DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-555 Heinsberg Tlf.: +49 45 96-4 Fax: +49 45 96- www.trotec.com E-Mail: info@trotec.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

TTK 65 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK65E-TC-002-DA

TTK 65 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK65E-TC-002-DA TTK 65 E DA BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK65E-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Transport og opbevaring...

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

PAC 2600 E BETJENINGSVEJLEDNING MOBIL KLIMAENHED TRT-BA-PAC2000E-TC-001-DA

PAC 2600 E BETJENINGSVEJLEDNING MOBIL KLIMAENHED TRT-BA-PAC2000E-TC-001-DA PAC 2600 E DA BETJENINGSVEJLEDNING MOBIL KLIMAENHED TRT-BA-PAC2000E-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Om denne betjeningsvejledning... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Transport og opbevaring...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053267 Varmekanon IDE 50D Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon - Varenr. 9053267 Beskrivelse: Varmekanon med direkte forbrænding.

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Luftkompressor Art.nr. 85202052

Luftkompressor Art.nr. 85202052 Luftkompressor Art.nr. 85202052 EAN-nr: 5709133910167 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT OVER VIGTIGSTE DELE 2 3 TEKNISKE

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

TTK 125 S BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK125S-TC-001-DA

TTK 125 S BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK125S-TC-001-DA TTK 125 S A BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK125S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Oplysninger om apparatet... 02 Sikkerhed... 05 Transport...

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

TTK 40 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK40E-TC-001-DA

TTK 40 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK40E-TC-001-DA TTK 40 E A BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK40E-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Oplysninger om apparatet... 02 Sikkerhed... 04 Transport...

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

TTK 171 ECO BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK171ECO-TC-001-DA

TTK 171 ECO BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK171ECO-TC-001-DA TTK 171 ECO A BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK171ECO-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Oplysninger om apparatet... 02 Sikkerhed... 04 Montage...

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Toorx Compact S. Brugermanual

Toorx Compact S. Brugermanual Toorx Compact S Brugermanual Vigtig information Dette løbebånd er designet og opbygget til hjemmebrug. Sikkerheds foranstaltninger: Selv om vi gør meget for at sikre at produktet er i høj kvalitet, kan

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere