Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015"

Transkript

1 Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015 Af tilsynsførende Esen Hayaloglu Vejle d. 23. marts 2015 Baggrund for tilsynet Tilsynsdagen på Vejle Privatskole (skolekode ) starter med opsamling på, hvilke udfordringer og udviklinger skolen har haft siden sidst. Vejle Privatskole er i fuld udvikling, bl.a. får skolen tilbygget nogle nye pavilloner, der skal bruges til det ny etablerede børnehave, som åbner dørene til april måned. Vejle Privatskole har også taget godt imod den nye reform, bl.a. har eleverne 15 minutters læsebånd inden undervisningen påbegyndes. Desuden er der også 15 minutters morgen gymnastik med bevægelse i hver klasse. Vejle Privatskole har også været i avisen for deres fantastiske læseresultat i Børnehaveklassen, det betyder, at alle elever i Børnehaveklassen har knækket læsekoden. Tilsynsrapporten er udfærdiget i henhold til Bekendtgørelsen om friskoler kapitel 3, 9a, hvor det fremgår, at tilsynet bl.a. skal omfattende følgende punkter: Vurdering af elevernes standpunkter i dansk, matematik, historie og engelsk. Vurdering af om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Vurdering af om skolen overholder kravet i lovens 1, stk. 2, pkt. 4, om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Vurdering af om undervisningssproget er dansk i alle fag undtagen religion og fremmedsprog. 1

2 Nedenstående er en oversigt over hvilke fag og klasser, jeg har været inde og observere undervisningen i. Lektion af 45 min. Klasse Fag 1.lektion Bh.klasse Matematik 2.lektion 2.klasse Dansk 3.lektion 3.klasse Engelsk 4.lektion 4./5.klasse Matematik 5.lektion 3.klasse Historie 6.lektion 6./7.klasse Dansk 7.lektion 4./5.klasse Natur/Teknik Iagttagelser i undervisning 0.klasse, matematik Undervisningen begynder med læsebånd, hvor eleverne læser letlæselige frilæsningsbøger, såsom læs lydretbøgerne. Mange elever har allerede knækket læsekoden. Der er tre lærere tilstede i undervisningen, hvor hver enkelt lærer læser skiftevis med eleverne. Øvrige elever læser selv. Efter læsebåndet bliver eleverne delt op i 5 grupper, hvor de skal spille forskellige spil og bruge matematikken. Eleverne spiller bl.a. Rondo Vario, Auf zack, Candy, Torreta, Mikado. Eleverne gør sig umage med at tælle, lægge sammen, trække fra, geometriske figurers former og farver. De er gode til at hjælpe hinanden og samarbejde med hinanden og er spændt på at få turen, så de kan bruge fingrene til at tælle. Efter et stykke tid så roterer eleverne blandt spillene, så de også får mulighed for at afprøve de andre spil. Lærerne går rundt og hjælper eleverne. Der er god konkurrence blandt eleverne og de er ivrige for at gøre en indsats. Eleverne er dygtige og hurtige. Lærerne har et godt indsigt og god kontakt til det enkelte barn og har evnen til at motivere eleverne. Efter endt time pakker eleverne sammen i fællesskab med deres gruppe. 2.klasse, dansk Klassen arbejder med grammatikstafet. Eleverne bliver delt op i grupper på fire og får efterfølgende udleveret tre forskellige papirer med overskrifterne to stavelser, tre stavelser og fire 2

3 stavelser. Både klassen og gangen bruges, så eleverne har plads til at gennemføre stafetten og få rørt sig. Bagefter sidder eleverne i rundkreds i deres egne grupper og finder i samarbejde ud af, hvor mange stavelser de enkelte ord har, som de har fået fra stafetten. Eleverne placerer hver enkelt ord på papiret, alt efter antal stavelser og skriver en sætning med ordet. De er gode til at samarbejde og give hinanden turen, så alle elever får lov til at prøve. Imens går læreren rundt, tjekker og hjælper eleverne. Som opsamling gennemgås nogle af ordene på tavlen, hvor eleverne staver, deler og prikker vokaler i ordet på tavlen i plenum. 3.klasse, engelsk Læreren taler så vidt muligt engelsk til eleverne og eleverne svarer på engelsk. Som opvarmning leger klassen Who took the cookie from the cookie jar. Efterfølgende arbejder klassen med tegneserie figuren the Gruffalo, hvor de skal lave opgaver til. Det overordnede emne er nouns. Der bliver repeteret, hvad nouns er. Eleverne finder i fællesskab nouns ved at sætte a og an og læreren skriver på tavlen. Ordene på den udleverede kopiside oversættes til dansk, så eleverne får en bedre forståelse. Eleverne laver opgaven alene eller i samarbejde med sidemakkeren. Der er en god koncentration hos eleverne og de prøver at oversætte sætningerne, så de kan finde ud af hvilket ord, der passer ind i sætningen. Bagefter gennemgås opgaven i plenum på engelsk. 4./5.klasse, matematik Eleverne har haft en CL struktur med fokus på generel og basal viden om matematik. Herefter arbejdes, der med emnet geometri, som er et tværfagligt forløb med billedkunst og håndarbejde. Eleverne har været det teoretiske del igennem og nu er de nået til den praktiske del. Derfor skal eleverne, som afslutning på emnet lave en stof bold af en regulær femkant figur, som de klipper skabelon af og som skal bruges til at tegne over på selvvalgt stof. Eleverne arbejder koncentreret og gør sig umage med at tegne figuren over på stoffet, så det er helt nøjagtig. Der er både dialog og samarbejde på samme tid. Til sidst bliver alle figurerne syet sammen til en bold. Generelt er der en meget hyggelig og rolig stemning i klassen. 3

4 3.klasse, historie Klassen arbejder med et selvvalgt emne om en historisk eller vigtig person eller sted. Eleverne arbejder i grupper, hvor de finder oplysninger og viden om den selvvalgte emne. Eleverne er gode til at samarbejde og har delt opgaverne blandt sig selv, så alle får mulighed for at bidrage til projektet. For at løse opgaven bruger eleverne deres Ipads fornuftigt med at finde tekst og billeder, som kan bruges til deres plancher. Efter endt arbejde er det meningen, at grupperne fremlægger deres selvvalgte emne til klassen. 6./7.klasse, dansk Eleverne får tilbagemelding på deres boganmeldelse, som er blevet udarbejdet udfra romanen Skammetens datter. Læreren gennemgår de særlige egenskaber ved en boganmeldelse, der bliver bl.a. talt om skriftstørrelse, linjeafstand, beskrivelser, detaljer, uddybning, kommaer, punktummer, m.m. Bagefter går klassen i gang med emnet lyrik i undervisningsmaterialet Vild med dansk. Klassen repeterer begrebet billedsprog herunder besjæling, stemningen i digtet. Der arbejdes med salmen Trækfuglene af St.St Blicher herunder billedsprog, analyse, fortolkning, det lyriske jeg. Eleverne er aktive og deltager positivt i undervisningen. Eleverne bliver sat sammen i grupper og skal analysere digtet Værtshus af Klaus Rifbjerg. Fokus er digtet og digtets stemme. Eleverne læser digtet højt i gruppen og fordyber sig. 4./5.klasse, natur/teknik Emnet er plantning og dyrkning. Eleverne har i grupper på fire plantet rucola, karse, peber, dild og ærter. Sidder i 4 mandsgrupper, ligesom cl. Efterfølgende finder klassen undervisningsmaterialet Natek. Hver gruppe vælger en højtlæser og resten lytter. Opgaven lyder - få frø til at spire. Denne opgave er et skema over elevernes såede produkt, hvor de skal udfylde med dato og hvordan den ser ud for hver gang, så de kan se udviklingen. Alle observationerne kommer til udtryk. Der skrives logbog for dagens arbejde. 4

5 Konklusion Elevernes faglige niveau i fagene dansk, matematik, engelsk og historie vurderes til at være fuldt ud på niveau med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Denne vurdering er baseret på mine observationer af elevernes faglige formåen, samtaler med de enkelte lærere om elevernes standpunkt samt lærernes egne vurderinger. I øvrigt forefindes årsplaner, læseplaner, skolens samlede evaluering, m.m. på skolens hjemmeside. Morgensamlingen foregår på samme måde, men i klasserne undtagen fredag. Her er der fælles morgensamling for hele skolen, hvor vigtige informationer og beskeder videregives. Eleverne har medindflydelse i skoleavisen, hvor de får mulighed for at fordybe sig med noget særligt, der er relevant for skoleavisen. Til UEA undervisningen har Vejle Privatskole udarbejdet en mappe med fokus på mål og hvad man skal undervise i hver klassetrin. Skolen har fået besøg af en sygeplejerske, en tandlæge, en itingeniør, en jurist, en laborant, m.m. Disse besøg har hovedsageligt været til mellemtrinnet. For de øvrige klasser har der været en emneuge med iværksætteri, hvor klasserne har været ude for at besøge virksomheder fx en automekaniker, en handler. Eleverne har haft et tværfagligt forløb og besøgt Kunstmuseet med fokus på geometri og kunst. Vejle Privatskole havde et projekt med Vejle Kommune om trafik undervisning - herunder cykelprøven. Dette projekt er aflyst, da der ikke er nogen elever der cykler i skole. Færdelsundervisning tages op til sommer, så eleverne kan begå de simple trafikregler. De store elever er gode til at hjælpe de mindre elever og lærer dem dermed reglerne. Vejle Privatskole har lektiehjælp 3 gange om ugen mandag, tirsdag og onsdag til mellemtrinnet og udskolingen. Indskolingen benytter lektiehjælp alt efter behov. Skolen udgiver en gang om måneden en skoleavis. Skoleavisen indeholder hovedsageligt informationer om og fra skolen, vigtige meddelelser, elevernes debatindlæg, m.m. 5

6 Som noget nyt har Vejle Privatskole indført et nyt fag, som bliver kaldt praktisk matematik og praktisk dansk. Disse fag er tværfagligt med de øvrige skolefag. Der undervises 3 timer om ugen i hver klasse. Formålet med denne metode er, at eleverne kan afprøve den tillærte teori i praksis, så de får mulighed for at gøre det visuelt og konkret. Skolelederen og lærerne udtrykker, at de har set og ser stadig en effekt af denne metode. Vejle Privatskole har i den kommende periode en filmprojekt, hvor de vil lave deres egne reklamer og film primært i udskolingen. Generelt bemærkes det, at lærerne og eleverne har fået ejerskab over skolen og har følelsen af at det er vores. Eleverne er glade, har et smil på læben, trives godt og er motiverede for at lære. Lærerne har en god kemi med eleverne. De er engagerede og kompentente indenfor deres eget område, som de benytter fornuftigt. Lærerne har gode til samarbejdsrelationer med hinanden og de er gode til at hente inspirationer og ideer fra hinanden. Det er min vurdering, at alle på skolen bliver respekteret og accepteret uanset deres forskellighed. På baggrund af mit besøg samt mine samtaler med skolelederen og lærere, er det min klare og meget tydelige vurdering, at Vejle Privatskole lever op til de af Undervisningsministeriets stillede krav, hvilket vil sige, at undervisningen står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Med Venlig Hilsen Esen Hayaloglu Tilsynsførende 6

Tilsynserklæring 2014

Tilsynserklæring 2014 Tilsynserklæring 2014 Skole Byens Skole, Høffdings vej 75, 2500 Valby Skolekode 101111 Tilsynsførende Lektor, ph.d. Camilla Hutters, fam@koedhutters.dk Tilsynets art og omfang Tilsynet er gennemført 10.

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

Tilsyn med friskoler og private grundskoler

Tilsyn med friskoler og private grundskoler OMRÅDER AMAGER Børne og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune Artillerivej 126, 6. sal Tlf.: 32687428 Tilsyn med friskoler og private grundskoler 1. Oplysninger om skolen A. Skolens navn og adresse:

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole?

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole? Selvevaluering - Indledning Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg, juli 2012 Hvorfor lave selvevaluering

Læs mere

Tilsyn 2008-2009 af Rudolf Steiner Skolen i Odense

Tilsyn 2008-2009 af Rudolf Steiner Skolen i Odense Tilsyn 2008-2009 af Rudolf Steiner Skolen i Odense Tilsynserklæring Det er mit tredje år som tilsynsførende og jeg har valgt at følge samme fremgangsmåde som de to foregående år. Jeg har ført tilsyn tre

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin.

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. 1 af 6 Rammeplan Grøn Gruppe 6. og 7. klasse Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan

Læs mere

FAG-spættebogen, vol. 2

FAG-spættebogen, vol. 2 FAG-spættebogen, vol. 2 Kære kolleger I november 2011 udgav vi FAG-spættebogen som en samling af de erfaringer, lærere på Randers HF & VUC gjorde sig ved at afprøve forskellige aktioner inden for FAG-projektet

Læs mere

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget. Få nydanske forældre som medspillere

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget. Få nydanske forældre som medspillere Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget Få nydanske forældre som medspillere Værktøjskasser til vellykket skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Dette er en af fem værktøjskasser til lærere,

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Kære forældre...3 Jeksendalskolens elever...3 Elever på skolen...4 Personalegruppen...4 Skolens fysiske rammer...4 Skolens fysiske miljø...5 Jeksendalskolen fælles og gruppeopdeling...6

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dato November 2011 FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING INDHOLD 1. Resume 1 1.1 Forsøgenes betydning for undervisningens gennemførsel 2

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere