VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2018"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2018 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2018 DM for Hold afvikles i 2018 som to turneringer Divisionsturneringen og Åben Turnering. Divisionsturneringen samt finalen i Åben Turnering afvikles over én weekend den december. Indledende runde i Åben Turnering afvikles den 17. og 18. november Intet hold i Divisionsturneringen kan deltage i arrangement, hvor holdet ikke er opstillingsberettiget (der kan altså ikke byttes plads). Der bliver i 2018 udbetalt følgende beløb til lokalarrangørerne: 1. division , - kr division , - kr. Finalestævnet Åben Turnering , - kr. Indledende grupper til og med 12 hold 8.000, - kr. Indledende grupper 13 til 15 hold , - kr. Indledende grupper 16 til 18 hold , - kr. I Divisionsturneringen samt ved finalestævnet i Åben Turnering vil alle foreninger risikere at krydse Storebælt. I den indledende runde af Åben Turnering foretages så vidt mulig geografisk opdeling. Vær opmærksom på at starttidspunktet for enkelte stævner kan afvige fra de anførte tidspunkter i det generelle afsnit. Indplacering af deltagende hold i Divisionsturneringen 2018 er foretaget på baggrund af kortbaneresultater for højest 12 svømmere af hvert køn registreret i perioden 1. september 2017 til 15. februar Der medtages højest registrerede resultater for to løb i fri svømning pr. svømmer. Titlen Danmarksmester kan ved DM-H opnås af foreninger / startfællesskaber under Dansk Svømmeunion, hvor alle holdets svømmere uanset nationalitet - er medlem af og startberettiget for samt har eller får licens i den pågældende forening / forening under startfællesskabet. Den enkelte svømmer er opstillingsberettiget til DM for Hold 2018 for den forening / klub svømmeren er startberettiget for den 10. oktober God fornøjelse. Ansvarlig for DM for HOLD 2018: Lise Møller Johs. V. Jensens Allé Frederiksberg tlf

2 DIVERSE INFORMATIONER DELTAGELSE: Divisionsturneringen Deltagelse sker på baggrund af accept af den udsendte invitation fra Sportsafdelingen under Dansk Svømmeunion. En klub / startfællesskab kan kun have ét hold i Divisionsturneringen. Der er ingen aldersbegrænsninger for deltagelse i DM for Hold. Et hold består af både damer og herrer i alt højest 26 svømmere inklusive reserver. Divisionering sker via en rangering af landets foreninger / startfællesskaber på baggrund af gennemsnittet af de 3 bedste løb på kortbane, målt på FINA point, for klubbens 20 bedste svømmere, i perioden 1. september 2017 til 15. februar Højest 12 svømmere af hvert køn kan tælle med, og højest 2 fri-løb medtælles for den enkelte svømmer. Rangeringen af landets klubber / startfællesskaber offentliggøres på Dansk Svømmeunions hjemmeside den 23. marts Samtidig udsendes invitation til de 36 højest rangerede sammen med oplysning om hvorledes til- og afmelding foregår. Denne information vil også fremgå af hjemmesiden. To timer før det enkelte arrangements start skal der i sekretariatet foreligge en liste over samtlige holdets deltagere inkl. reserver. Denne liste er gældende for alle stævneafsnit af det pågældende arrangement. Det anbefales, at det enkelte hold kontrollerer, at listen er korrekt. Den enkelte svømmer er uanset nationalitet - opstillingsberettiget til DM for Hold for den forening / klub under Dansk Svømmeunion svømmeren er medlem af og startberettiget for den 10. oktober Deltagelse kan dog ikke finde sted, hvis pågældende er udelukket eller idømt karantæne, således at vedkommende ikke er startberettiget på det tidspunkt, hvor mesterskaberne afholdes. Åben Turnering Der er fri tilmelding for alle klubber / startfællesskaber under Dansk Svømmeunion. Tilmelding sker ved indsendelse af blanket, der er tilgængelig på hjemmesiden. Der er ingen aldersbegrænsninger for deltagelse i DM for Hold. Et hold består af både damer og herrer i alt højest 26 svømmere inklusive reserver. To timer før det enkelte arrangements start skal der i sekretariatet foreligge en liste over samtlige holdets deltagere inkl. reserver. Denne liste er gældende for alle stævneafsnit af det pågældende arrangement. Det anbefales, at det enkelte hold kontrollerer, at listen er korrekt. Den enkelte svømmer er uanset nationalitet - opstillingsberettiget til DM for Hold for den forening / klub under Dansk Svømmeunion svømmeren er medlem af og startberettiget for den 10. oktober Deltagelse kan dog ikke finde sted, hvis pågældende er udelukket eller idømt karantæne, således at vedkommende ikke er startberettiget på det tidspunkt, hvor mesterskaberne afholdes.

3 TILMELDINGS- OG ANMELDELSESFRISTER: Deltagelse i Divisionsturneringen sker ved accept af den udsendte invitation. Tilmelding til Åben Turnering sker ved at meddele dette pr. til den ansvarlige for DM for Hold senest den 15. marts i det kalenderår, der ønskes deltagelse i. I 2018 er fristen dog sat til mandag den 30. april Endelig anmeldelse af svømmere / holdkaphold til hvert enkelt arrangement, skal være foretaget senest 2 timer før hvert enkelt stævneafsnits start. Navnene på de svømmere, som skal starte i holdkapsvømning, skal afleveres senest 1 time før stævnestart (i det stævneafsnit, hvori øvelsen foregår) i startrækkefølge. Navnene på svømmere i medleyholdkap skal anføres i de respektive svømmearter. Ved sygdom opstået pludseligt efter anmeldelsesfristens udløb kan der indsættes en anden svømmer, såfremt der foreligger en lægeerklæring eller hvis overdommeren accepterer det. Overdommeren kan kræve at lægeerklæring fremsendes til den ansvarlige for DM for Hold efter stævnets afslutning. Dette gælder både i individuelle løb eller i holdkapper. OPDELING: Divisionsturneringen i DM for Hold afgøres i 3 divisioner. 1. division: 9 hold 2. division: 9 hold 3. division: 9 hold Åben Turneringen i DM for Hold afvikles i geografisk fordelte indledende runder med 6 12 hold samt en finale bestående af de 9 bedste hold efter indledende runder. Det er tilladt at have flere hold pr. forening/startfællesskab med i DM for Hold. En forening eller et startfællesskab kan dog kun have ét hold i Divisionsturneringen. Klubber, som deltager med flere hold, kan ikke benytte samme svømmer på to forskellige hold f.eks. i Divisionsturneringen og i finalen i Åben Turnering. FORM: Alle arrangementer afvikles på kortbane (25 meter). Og som hovedregel på 6 baner uanset tilgængelige faciliteter. ANMELDELSE. Foreningerne skal fremsende Dansk Svømmeunions tilmeldingsliste (kan downloades fra pr. , med skønnet antal deltagere samt navne og uddannelse på officials, så den er lokalarrangøren i hænde som følger: division samt finalen i Åben Turnering senest onsdag den 21. november 2018

4 Indledende runde i Åben turnering senest onsdag den 24. oktober Tilmeldingslisten bedes ledsaget af en foreløbig anmeldelsesfil til indlæsning i WinGrodan. Senest 24 timer før det enkelte arrangements start skal lokalarrangøren modtage en foreløbig anmeldelsesfil til indlæsning i WinGrodan - gerne pr. . Der kan fortsat rettes i de enkelte anmeldelser indtil 2 timer før hvert stævneafsnits start. Husk at anføre korrekt navn, årgang og licensnummer på svømmeren. For begge turneringer skal det for løb, hvor der deltager 2 svømmere, fremgå af anmeldelsen hvilken svømmer, der deltager i første heat og hvilken svømmer, der deltager i andet heat. Svømmere der skal deltage i første heat tilmeldes med tiden og svømmere i andet heat tilmeldes med tiden Svømmere i løb med kun én deltagende svømmer pr. hold tilmeldes alle med tiden Kvittering for anmeldelse skal være modtaget senest 6 timer før det enkelte arrangements start. De endelige anmeldelser skal være afleveret til stævnesekretariatet senest 2 timer før hvert stævneafsnits start. Efter dette tidspunkt kan der ikke rettes i anmeldelserne. Hvis fremsendte anmeldelser ikke er bekræftet eller nye anmeldelser ikke er afleveret inden fristens udløb, kommer holdet ikke til start. Navnene på de svømmere, som skal starte i holdkapsvømning, skal afleveres senest 1 time før stævnestart (i det stævneafsnit, hvori øvelsen foregår) i startrækkefølge. Navne på svømmere i medleyholdkap skal anføres for de respektive svømmearter. Ved sygdom opstået pludseligt efter anmeldelsesfristens udløb kan der indsættes en anden svømmer, såfremt der foreligger en lægeerklæring eller hvis overdommeren accepterer det. Svømmeren skal være anført på holdets deltagerliste. Overdommeren kan kræve at lægeerklæring fremsendes efter stævnets afslutning. Dette gælder både i individuelle løb eller i holdkapper. ANMELDELSESGEBYR. Anmeldelsesgebyret for alle hold opkræves fra Unionskontoret. Gebyret er i 2018 sat til: division kr ,00 Åben Turnering kr ,00 Gebyret dækker hele kalenderåret. BANEFORDELING. Ved alle indledende arrangementer i Åben Turnering sker banefordelingen i 2018 for første løb ved lodtrækning i WinGrodan. Ved finalen sker banefordeling i første løb ud fra de opnåede FINA-point ved indledende runde. Der anvendes herefter i begge tilfælde rullende banefordeling. I Division placeres holdene i første løb i forhold til klubbens / startfællesskabets rangering pr. 15. februar det pågældende kalenderår. Der anvendes herefter rullende banefordeling. Formålet er, at de formodet bedste hold i størst muligt omfang svømmer ved siden af hinanden. POINTGIVNING.

5 Ved alle arrangementer gives point efter FINA Point Scoring beregnet for kortbane. For de særlige holdkapper anvendes summen af de individuelle basistider. For 150 m anvendes summen af basistid for hhv. 100 og 200 m divideret med 2. FINA Point Scoring er i øvrigt beskrevet og tilgængelig på FINA s hjemmeside. Er der i pointtabellen ikke opgivet points for den opnåede tid, gælder pointsummen for den nærmest langsommere tid. 1/100 sek. medregnes altid ved pointgivningen. Hvis 2 eller flere hold står lige efter stævnets afslutning, er det holdenes samlede pointsum af holdkapper, der er afgørende. Ved diskvalifikation eller manglende fremmøde af svømmer eller hold i det oprindelige løb gives 0 point. Den opnåede tid fra diskvalifikationsløbet anvendes herefter til pointgivning. PRÆMIERING. Divisionsturneringen: Medaljer til maksimalt 26 svømmere på hvert af de 3 bedst placerede hold i 1., 2. og 3. Division samt vandrepokal til vinderen af 1. Division. Åben turnering: Medaljer til maksimalt 26 svømmere på hvert af de 3 bedst placerede hold i finalestævnet. TIDTAGNING. I 1. og 2. Division samt til finalen i Åben Turnering anvendes udelukkende el-tidtagning. I 3. Division samt ved de indledende runder i Åben Turnering anvendes el-tidtagning, hvis dette er muligt. Hvor der anvendes el-tidtagning, afvikles arrangementet uden brug af tidtagere. Hvis der anvendes manuel tidtagning skal der benyttes 1 tidtager pr. bane. I 3. Division skal det tilstræbes at have 3 tidtagere på nummer 1 i hvert heat. Der anvendes de almindelige regler ved 3 ure. Resultatlisten skal udfærdiges efter reglerne i supplerende stævnereglement. Rækkefølgen i mål afgøres i løb med 1 tidtager pr. bane efter dommernes voteringer (se supplerende stævnereglement), men såfremt godkendt el-tidtagningsanlæg, backup eller 3 ure pr. bane anvendes, er den officielle tid i henhold til Supplerende stævnereglement gældende. Ved dødt løb gælder FINA s bestemmelser om, at samme tid giver samme placering. PROGRAM. Der udsendes ikke løbsprogram til foreningerne inden stævnet. Det udleveres kort tid før hvert Stævneafsnits start. Lokalarrangører fremsender senest 8 dage før arrangementets afvikling en orientering med praktiske oplysninger.

6 PAUSER. Inden for det enkelte stævneafsnit der ingen pauser. OFFICIALS. Det pålægges de deltagende foreninger at stille med: Divisionsturnering &: Finale i Åben Turnering: Indledende runder Åben Turnering: - tre dommeruddannede officials pr. hold pr. stævneafsnit - tre officials, heraf min. to dommeruddannede pr. hold pr. stævneafsnit Lokalarrangøren kan dog selv beslutte, hvor mange officialposter man ønsker besat af de deltagende hold. Poster besat af Dansk Svømmeunion, kan ikke ændres af lokalarrangøren. Navne samt uddannelse (=gennemførte moduler) på officials, skal sammen med tilmeldingslisten, fremsendes til den lokale kontaktperson for mesterskabet senest ved udløb af tilmeldingsfristen. De deltagende hold vil af lokalarrangøren modtage besked, hvis enkelte officials ikke skal benyttes. Såfremt der ikke bliver fremsendt navne på officials betids, vil foreningen blive kontaktet om den/de manglende officials. Såfremt der herefter ikke anmeldes officials eller officials ikke møder, idømmes foreningen en bøde på kr ,- pr. manglende official pr. dag. Bøde tilfalder lokalarrangøren såfremt denne sørger for afløser(e). SPECIELLE REGLER. Bliver en svømmer bortvist fra start, regnes dette ikke som en diskvalifikation, og der kan derfor ikke svømmes diskvalifikationsløb. En svømmer som opgiver sit løb, regnes heller ikke som en diskvalifikation og der kan derfor ikke svømmes diskvalifikationsløb. DISKVALIFIKATION. Ved diskvalifikation i DM for Hold holdes der specielle diskvalifikationsløb, der svømmes 10 minutter efter de ordinære løb. Kun samme svømmeart og distance i hvert løb. Ingen diskvalificeret svømmer kan på ny svømme samme løb, ligesom en svømmer, der har svømmet det pågældende løb, ikke kan svømme det igen. Reglerne om maksimalt antal starter pr. svømmer skal overholdes, inklusive starterne i diskvalifikationsløbene. Ved diskvalifikation i holdkapløb kan den svømmer som blev diskvalificeret, ikke deltage i diskvalifikationsløbet. I diskvalifikationsløb kan der ikke foretages omsvømning. Bemærk: Der kan kun svømmes diskvalifikationsløb for diskvalifikation i de ordinære løb. Bortvisning fra start, manglende fuldførelse af løb og tekniske fejl som f.eks. anvendelse af ikke tilladt badetøj, anvendelse af mere end et sæt badetøj, alle former for Power Bands samt brug af medicinsk tape giver således ikke adgang til diskvalifikation. Ved ny diskvalifikation kan der ikke svømmes endnu et diskvalifikationsløb.

7 Bemærk: Bemærk: Diskvalifikationsløb skal fremgå særskilt af resultatlisten. Et diskvalifikationsløb i holdkap er samme løb, som det oprindelige. Kun den svømmer, der blev diskvalificeret, skal skiftes ud på samme plads. De øvrige 3 skal svømme igen, uden at det tæller med i antal tilladte starter. ANSVAR. Foreningerne er selv ansvarlige for eventuelle skader, der bliver forvoldt af deres deltagere ved DM for Hold. Den enkelte klub er selv ansvarlig for egne svømmere.

8 DANSKE MESTERSKABER FOR HOLD - AFVIKLING DIVISIONSTURNERINGEN: DIVISION: Afvikles over 4 stævneafsnit normalt i december måned. 1. afsnit: fredag tidligst kl afsnit: lørdag tidligst klokken afsnit: lørdag min. 6 timer efter 1. afsnits start 4. afsnit: søndag tidligst klokken De anførte klokkeslæt kan ændres efter aftale med sagsbehandleren Individuelt: Holdkapper: Der stilles med 2 forskellige svømmere pr. løb. Hver svømmer kan maksimalt stille op i 4 løb. Der stilles et hold pr. holdkapløb. Et mix-hold består af lige mange dame- og herresvømmere. Hver svømmer kan maksimalt stille op i 3 holdkapløb. Der vil være et minimumsbehov på 10 svømmere af hvert køn hvis alle løb svømmes. Det samlede hold inkl. reserver kan højest bestå af 26 svømmere. ÅBEN TURNERING: INDLEDENDE RUNDE Afvikles i geografisk opdelte puljer med 3 stævneafsnit normalt i november måned. 1. afsnit: lørdag tidligst klokken afsnit: lørdag tidligst klokken afsnit: søndag klokken De anførte klokkeslæt kan ændres efter aftale med sagsbehandleren. Individuelt: Holdkapper: Der stilles med 1 svømmer pr. løb, dog med 2 forskellige svømmere i disciplinen individuel medley. Hver svømmer kan maksimalt stille op i 4 løb. Der stilles et hold pr. holdkapløb. Et mix-hold består af lige mange dame- og herresvømmere. Hver svømmer kan maksimalt stille op i 4 holdkapløb. Der vil være et minimumsbehov på 5 svømmere af hvert køn, hvis alle løb svømmes. Det samlede hold inkl. reserver kan højest bestå af 26 svømmere.

9 ÅBEN TURNERING: FINALEN Afvikles samme tidspunkt som Divisionsturneringen med 4 stævneafsnit normalt i december måned. 1. afsnit: fredag tidligst kl afsnit: lørdag tidligst klokken afsnit: lørdag min. 6 timer efter 1. afsnits start 4. afsnit: søndag tidligst klokken De anførte klokkeslæt kan ændres efter aftale med sagsbehandleren. Individuelt: Der stilles med 1 eller 2 forskellige svømmere pr. løb. Hver svømmer kan maksimalt stille op i 4 løb. Holdkapper: Der stilles et hold pr. holdkapløb Et mix-hold består af lige mange dame- og herresvømmere.. Hver svømmer kan maksimalt stille op 4 holdkapløb. Der vil være et minimumsbehov på 7 svømmere af hvert køn, hvis alle løb svømmes. Det samlede hold inkl. reserver kan højest bestå af 26 svømmere. KVALIFIKATION TIL EFTERFØLGENDE ÅR Vinderen af 1. division er sikret plads i 1. division det efterfølgende år. Vinderen af 2. division er sikret plads i 1. division det efterfølgende år. Vinderen af 3. division er sikret plads i 2. division det efterfølgende år.

10 PROGRAM DIVISION 1. AFSNIT: 1) 200 m fri herrer 2 svømmere pr. klub 2) 200 m fri damer 2 svømmere pr. klub 3) 100 m brystsvømning herrer 2 svømmere pr. klub 4) 100 m brystsvømning damer 2 svømmere pr. klub 5) 100 m rygsvømning herrer 2 svømmere pr. klub 6) 100 m rygsvømning damer 2 svømmere pr. klub 7) 50 m butterfly herrer 2 svømmere pr. klub 8) 50 m butterfly damer 2 svømmere pr. klub 9) 4 x 50 m holdmedley mix 1 hold pr. klub 2. AFSNIT: 10) 200 m individuel medley herrer 2 svømmere pr. klub 11) 200 m individuel medley damer 2 svømmere pr. klub 12) 100 m fri herrer 2 svømmere pr. klub 13) 100 m fri damer 2 svømmere pr. klub 14) 50 m brystsvømning herrer 2 svømmere pr. klub 15) 50 m brystsvømning damer 2 svømmere pr. klub 16) 1500 m fri herrer 2 svømmere pr. klub 17) 800 m fri damer 2 svømmere pr. klub 18) 4 x 100 m holdmedley herrer 1 hold pr. klub 19) 4 x 100 m holdmedley damer 1 hold pr. klub 3. AFSNIT: 20) 4 x 50 m fri mix 1 hold pr. klub 21) 100 m butterfly herrer 2 svømmere pr. klub 22) 100 m butterfly damer 2 svømmere pr. klub 23) 400 m individuel medley herrer 2 svømmere pr. klub 24) 400 m individuel medley damer 2 svømmere pr. klub 25) 50 m rygsvømning herrer 2 svømmere pr. klub 26) 50 m rygsvømning damer 2 svømmere pr. klub 27) 50 m fri herrer 2 svømmere pr. klub 28) 50 m fri damer 2 svømmere pr. klub 29) m fri herrer 1 hold pr. klub 30) m fri damer 1 hold pr. klub

11 PROGRAM DIVISION 4. AFSNIT: 31) 100 m individuel medley herrer 2 svømmere pr. klub 32) 100 m individuel medley damer 2 svømmere pr. klub 33) 200 m rygsvømning herrer 2 svømmere pr. klub 34) 200 m rygsvømning damer 2 svømmere pr. klub 35) 200 m brystsvømning herrer 2 svømmere pr. klub 36) 200 m brystsvømning damer 2 svømmere pr. klub 37) 400 m fri herrer 2 svømmere pr. klub 38) 400 m fri damer 2 svømmere pr. klub 39) 200 m butterfly herrer 2 svømmere pr. klub 40) 200 m butterfly damer 2 svømmere pr. klub 41) 4 x 100 m fri herrer 1 hold pr. klub 42) 4 x 100 m fri damer 1 hold pr. klub ÅBEN TURNERING - INDLEDENDE 1. AFSNIT: 1) 4 x 50 m holdmedley mix 1 hold pr. klub 2) 200 m fri herrer 1 svømmer pr. klub 3) 200 m fri damer 1 svømmer pr. klub 4) 100 m rygsvømning herrer 1 svømmer pr. klub 5) 100 m rygsvømning damer 1 svømmer pr. klub 6) 50 m brystsvømning herrer 1 svømmer pr. klub 7) 50 m brystsvømning damer 1 svømmer pr. klub 8) 100 m butterfly herrer 1 svømmer pr. klub 9) 100 m butterfly damer 1 svømmer pr. klub 10) 100 m individuel medley herrer 2 svømmere pr. klub 11) 100 m individuel medley damer 2 svømmere pr. klub 12) 1500 m fri herrer 1 svømmer pr. klub 13) 800 m fri damer 1 svømmer pr. klub 14) m fri herrer 1 hold pr. klub 15) m fri damer 1 hold pr. klub

12 PROGRAM ÅBEN TURNERING - INDLEDENDE 2. AFSNIT: 16) 4 x 50 m rygsvømning herrer 1 hold pr. klub 17) 4 x 50 m rygsvømning damer 1 hold pr. klub 18) 50 m butterfly herrer 1 svømmer pr. klub 19) 50 m butterfly damer 1 svømmer pr. klub 20) 100 m brystsvømning herrer 1 svømmer pr. klub 21) 100 m brystsvømning damer 1 svømmer pr. klub 22) 100 m fri herrer 1 svømmer pr. klub 23) 100 m fri damer 1 svømmer pr. klub 24) 200 m rygsvømning herrer 1 svømmer pr. klub 25) 200 m rygsvømning damer 1 svømmer pr. klub 26) 400 m individuel medley herrer 2 svømmere pr. klub 27) 400 m individuel medley damer 2 svømmere pr. klub 28) 4 x 100 m indv. medley mix 1 hold pr. klub 3. AFSNIT: 29) 4 x 50 m brystsvømning herrer 1 hold pr. klub 30) 4 x 50 m brystsvømning damer 1 hold pr. klub 31) 50 m fri herrer 1 svømmer pr. klub 32) 50 m fri damer 1 svømmer pr. klub 33) 200 m butterfly herrer 1 svømmer pr. klub 34) 200 m butterfly damer 1 svømmer pr. klub 35) 50 m rygsvømning herrer 1 svømmer pr. klub 36) 50 m rygsvømning damer 1 svømmer pr. klub 37) 200 m brystsvømning herrer 1 svømmer pr. klub 38) 200 m brystsvømning damer 1 svømmer pr. klub 39) 200 m individuel medley herrer 2 svømmere pr. klub 40) 200 m individuel medley damer 2 svømmere pr. klub 41) 400 m fri herrer 1 svømmer pr. klub 42) 400 m fri damer 1 svømmer pr. klub 43) 8 x 50 m fri mix 1 hold pr. klub

13 PROGRAM ÅBEN TURNERING - FINALE 1. AFSNIT: 1) 4 x 100 m butterfly mix 1 hold pr. klub 2) 100 m fri herrer 2 svømmere pr. klub 3) 100 m fri damer 2 svømmere pr. klub 4) 200 m individuel medley herrer 2 svømmere pr. klub 5) 200 m individuel medley damer 2 svømmere pr. klub 6) 50 m rygsvømning herrer 1 svømmer pr. klub 7) 50 m rygsvømning damer 1 svømmer pr. klub 8) 200 m brystsvømning herrer 2 svømmere pr. klub 9) 200 m brystsvømning damer 2 svømmere pr. klub 10) 4 x 100 m holdmedley herrer 1 hold pr. klub 11) 4 x 100 m holdmedley damer 1 hold pr. klub 2. AFSNIT: 12) 4 x 100 m rygsvømning mix 1 hold pr. klub 13) 200 m butterfly herrer 2 svømmere pr. klub 14) 200 m butterfly damer 2 svømmere pr. klub 15) 100 m brystsvømning herrer 2 svømmere pr. klub 16) 100 m brystsvømning damer 2 svømmere pr. klub 17) 50 m fri herrer 1 svømmer pr. klub 18) 50 m fri damer 1 svømmer pr. klub 19) 1500 m fri herrer 1 svømmer pr. klub 20) 800 m fri damer 1 svømmer pr. klub 21) 4 x 100 m indv. medley herrer 1 hold pr. klub 22) 4 x 100 m indv. medley damer 1 hold pr. klub 3. AFSNIT: 23) 4 x 100 m brystsvømning mix 1 hold pr. klub 24) 200 m fri herrer 2 svømmere pr. klub 25) 200 m fri damer 2 svømmere pr. klub 26) 100 m rygsvømning herrer 2 svømmere pr. klub 27) 100 m rygsvømning damer 2 svømmere pr. klub 28) 50 m butterfly herrer 1 svømmer pr. klub 29) 50 m butterfly damer 1 svømmer pr. klub 30) 400 m individuel medley herrer 2 svømmere pr. klub 31) 400 m individuel medley damer 2 svømmere pr. klub 32) m fri herrer 1 hold pr. klub 33) m fri damer 1 hold pr. klub

14 PROGRAM ÅBEN TURNERING - FINALE 4. AFSNIT: 34) 4 x 100 m fri mix 1 hold pr. klub 35) 200 m rygsvømning herrer 2 svømmere pr. klub 36) 200 m rygsvømning damer 2 svømmere pr. klub 37) 100 m butterfly herrer 2 svømmere pr. klub 38) 100 m butterfly damer 2 svømmere pr. klub 39) 50 m brystsvømning herrer 1 svømmer pr. klub 40) 50 m brystsvømning damer 1 svømmer pr. klub 41) 400 m fri herrer 1 svømmer pr. klub 42) 400 m fri damer 1 svømmer pr. klub 43) 100 m individuel medley herrer 2 svømmere pr. klub 44) 100 m individuel medley damer 2 svømmere pr. klub 45) 8 x 50 m fri mix 1 hold pr. klub

15 DM FOR HOLD DIVISIONSTURNERING 1. DIVISION STED: Birkerød Svømmehal, Bistrupvej 1-9, 3460 Birkerød TID: Fredag den 14. december tidligst Lørdag den 15. december klokken tidligst og Søndag den 16. december tidligst OVERDOMMERE: STARTERE: Bjørn Brander og Lone Lagerbon, Dansk Svømmeunion. Claus V. Sørensen og Jens Jensen, Dansk Svømmeunion. Tilmelding med forventet deltagerantal samt navne og uddannelse på officials, skal være kontaktpersonen i hænde senest den 21. november DELTAGERE: Aalborg, Sigma Swim, KVIK Kastrup, Hovedstaden, Lyngby, AGF 1, Triton Ballerup, Gladsaxe og Holbæk. KONTAKTPERSON: Ulla Schiellerup WEB: 2. DIVISION STED: UC Syddanmarks svømmehal, Skolebakken 166, 6705 Esbjerg Ø TID: Fredag den 14. december tidligst Lørdag den 15. december klokken tidligst og Søndag den 16. december tidligst OVERDOMMERE: STARTERE: Per Kirkegaard og Jens Strandberg, Dansk Svømmeunion. Per Dideriksen og Poul Stougaard, Dansk Svømmeunion. Tilmelding med forventet deltagerantal samt navne og uddannelse på officials, skal være kontaktpersonen i hænde senest den 21. november DELTAGERE: Helsingør, Esbjerg, Gentofte, Horsens 1, Vejle 1, VAT CPH 1, H2O, Aarhus Swim og Herlev KONTAKTPERSON: Lasse K. Hansen WEB:

16 DM FOR HOLD DIVISIONSTURNERING 3. DIVISION STED: Viborg Svømmehal, Banegårdspladsen 1, 8800 Viborg TID: Fredag den 14. december klokken Lørdag den 15. december klokken og Søndag den 16. december tidligst OVERDOMMERE: STARTERE: Henriette Ø. Nielsen og Henriette Soelberg, Dansk Svømmeunion. Jens Ellebæk og Lars Mejer Frederiksen, Dansk Svømmeunion. Tilmelding med forventet deltagerantal samt navne og uddannelse på officials, skal være kontaktpersonen i hænde senest den 21. november DELTAGERE: Køge, VG 17, GTI, Viborg, Slagelse, KU 1, Nyborg. KONTAKTPERSON: Klubben WEB: DM FOR HOLD FINALEN ÅBEN TURNERING STED:?? TID: Fredag den 14. december tidligst Lørdag den 15. december klokken tidligst og Søndag den 16. december tidligst OVERDOMMER: STARTER: Hanne Stevnsborg og Rasmus Hougaard, Dansk Svømmeunion. Lene Madegaard og Lars Tang Veje, Dansk Svømmeunion. Tilmelding med forventet deltagerantal samt navne og uddannelse på officials, skal være kontaktpersonen i hænde senest den 21. november DELTAGERE: De 9 hold med højeste point efter indledende runde. KONTAKTPERSONER: Følger senere WEB:

17 DM FOR HOLD ÅBEN TURNERING STEDER: Gruppe 1: Durup Svømmehal Idrætsvej 15, 7870 Roslev Gruppe 2: Gribskov Svømmehal Boagervej 26, 3200 Helsinge TID: Lørdag den 17. november klokken og klokken Søndag den 18. november klokken GRUPPE 1 GRUPPE 2 AGF 2 VAT CPH 2 AGF 3 Hvidovre Horsens 2 KU 2 Vejle 2 Herlufsholm Odder Kalundborg Delta Swim Rønne Haderslev Hørsholm Pingvinen Søllerød Ringe Hillerød Durup Helsinge Erritsø Frederikssund SHS-Stevns OVERDOMMERE: Gruppe 1: Jens Strandberg, Dansk Svømmeunion. Charlotte Kert, Dansk Svømmeunion Gruppe 2: Torben Hansen, Dansk Svømmeunion Gert Aaby Hansen, Dansk Svømmeunion STARTER: Gruppe 1: Morten Andersen, Dansk Svømmeunion. Gruppe 2: Teddy Bjørklund, Dansk Svømmeunion Tilmelding med forventet deltagerantal samt navne og uddannelse på officials, skal være kontaktpersonen i hænde senest den 24. oktober KONTAKTPERSONER: Gruppe 1: Gruppe 2: Carsten Veile Tlf.: Lars Frederiksen Tlf.:

18 DM FOR HOLD 2019 DM for Hold Divisionsturneringen samt Finalen i Åben Turnering afvikles i 2019 den december. Indledende runder i Åben Turnering afvikles den 23. og 24. november TIL- OG AFMELDING SAMT ANSØGNING OM AT VÆRE ARRANGØR Til- og afmelding til DM for Hold skal ske senest den 15. marts Ansøgninger om at være arrangør i 2019 for DM for Hold skal være den ansvarlige for DM-H i hænde senest den 1. maj Ansøgninger sendes til: Lise Møller Johannes V. Jensens Allé Frederiksberg Tlf.:

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2019

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2019 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2019 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2019 DM for Hold afvikles i 2019 som

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2017

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2017 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2017 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2017 DM for Hold Åben Klasse afvikles

Læs mere

INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD

INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD Kære Kvik Kastrup, Gentofte Svømmeklub, Sigma Swim, Aalborg Svømmeklub, Gladsaxe Idrætsforening, Hovedstaden Svømmeklub, Elitesvøm Vejle,

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016 DM for Hold Åben Klasse afvikles

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Åben Klasse DM for Hold Åben Klasse

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Årgangsklasse samt Åben Klasse

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2013

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2013 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2013 Dansk Svømmeunions Svømmesektion har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2013 Årgangsklasse samt Åben Klasse DM

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2011

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2011 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2011 Dansk Svømmeunions Svømmesektion har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2011 Årgangsklasse samt Åben Klasse DM

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2011

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2011 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2011 Dansk Svømmeunions Svømmesektion har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2011 Årgangsklasse samt Åben Klasse DM

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2012

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2012 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2012 Dansk Svømmeunions Svømmesektion har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2012 Årgangsklasse samt Åben Klasse DM

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 7. 10. NOVEMBER 2019 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG Dette event afholdes iht. Eventbestemmelser for Svømning, der kan findes på svoem.org. DELTAGELSE:

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER LANGBANE OG DMJ-L (HOLDKAPPER)

DANMARKSMESTERSKABER LANGBANE OG DMJ-L (HOLDKAPPER) DANMARKSMESTERSKABER LANGBANE OG DMJ-L (HOLDKAPPER) DEN 11. 14. JULI 2019 HELSINGØR SVØMMEHAL BORGMESTER P. CHRISTENSENS VEJ 14, 3000 HELSINGØR Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer:

Læs mere

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE (DMÅ-L) Den 30. juni 3. juli Bellahøj Svømmestadion. Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE (DMÅ-L) Den 30. juni 3. juli Bellahøj Svømmestadion. Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE (DMÅ-L) Den 30. juni 3. juli 2018 Bellahøj Svømmestadion Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: 3. års årgang: Piger årgang 2004, drenge årgang 2003 2. års årgang

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 9. 12. NOVEMBER 2017 GREVE SVØMMEHAL JØRGEN BACHS PLADS 1, 2670 GREVE Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1999 og 2000 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN 31. OKTOBER 3. NOVEMBER 2019 DGI HUSET VEJLE WILLY SØRENSENS PLADS 5, 7100 VEJLE

DM JUNIOR KORTBANE DEN 31. OKTOBER 3. NOVEMBER 2019 DGI HUSET VEJLE WILLY SØRENSENS PLADS 5, 7100 VEJLE DM JUNIOR KORTBANE DEN 31. OKTOBER 3. NOVEMBER 2019 DGI HUSET VEJLE WILLY SØRENSENS PLADS 5, 7100 VEJLE Dette event afholdes iht. Eventbestemmelser for Svømning, der kan findes på svoem.org. DELTAGELSE

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 01 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 02 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 02 02.10 Generelle bestemmelser 03-06 03.00

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DELTAGELSE: DEN 4. 8. JULI 2015 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DM-L: Åben for alle årgange

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN 6. 9. JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe

Læs mere

ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 4. 6. OKTOBER 2019 GLADSAXE SVØMMEHAL VANDTÅRNSVEJ 55, 2860 SØBORG Dette event afholdes iht. Eventbestemmelser for Svømning, der kan findes på svoem.org. DELTAGELSE: Seniormesterskaber:

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 20. - 23. NOVEMBER 2014 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: DM-K: Åben for

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 26. - 29. NOVEMBER 2015 GLADSAXE SVØMMEHAL Vandtårsvej 55, 2860 Søborg DELTAGELSE: DM-K: Åben for alle årgange

Læs mere

ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 4. 6. OKTOBER 2019 GLADSAXE SVØMMEHAL VANDTÅRNSVEJ 55, 2860 SØBORG DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2005 og ældre Deltagende herrer skal

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ DM JUNIOR KORTBANE DEN 10. 13. NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ Deltagelse: DMJ-K: Damer årgang 2000, 2001 og 2002 Herrer årgang 1999, 2000 og 2001 Alle medlemmer af

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DELTAGELSE: DM-K: DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DEN 14. 17. NOVEMBER 2013 GLADSAXE SVØMMEHAL Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg I indledende heat

Læs mere

DANISH OPEN 2018 DEN APRIL 2018

DANISH OPEN 2018 DEN APRIL 2018 DANISH OPEN 2018 DEN 12. 15. APRIL 2018 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1 3, 2700 Brønshøj Danish Open 2018 er godkendt af FINA som et mesterskab, hvor svømmere kan opnå FINAs A and B Swimming Qualifying

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 17. 20. NOVEMBER 2016 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

DM Årgang Langbane. Den juni Helsingør Svømmeklub. Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør

DM Årgang Langbane. Den juni Helsingør Svømmeklub. Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør DM Årgang Langbane Den 25. 28. juni 2016 Helsingør Svømmeklub Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør DELTAGELSE: Ældste årgang: Piger årgang 2002, drenge årgang 2001 Mellemste årgang Piger årgang

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2017 AARHUS SVØMMESTADION F. VESTERGAARDS GADE 3, 8000 AARHUS C

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2017 AARHUS SVØMMESTADION F. VESTERGAARDS GADE 3, 8000 AARHUS C DM JUNIOR KORTBANE DEN 2. 5. NOVEMBER 2017 AARHUS SVØMMESTADION F. VESTERGAARDS GADE 3, 8000 AARHUS C Deltagelse: DMJ-K: Damer årgang 2001, 2002 og 2003 Herrer årgang 2000, 2001 og 2002 Alle medlemmer

Læs mere

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DM Årgang Langbane Den 24. 27. juni 2017 Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DELTAGELSE: 3. års årgang: Piger årgang 2003, drenge årgang 2002 2. års årgang Piger årgang

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2018 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2018 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG DM JUNIOR KORTBANE DEN 8. 11. NOVEMBER 2018 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG Deltagelse: DMJ-K: Damer årgang 2002, 2003 og 2004 Herrer årgang 2001, 2002 og 2003 Alle medlemmer af en

Læs mere

DANISH OPEN 2017 DEN APRIL 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION. Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj

DANISH OPEN 2017 DEN APRIL 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION. Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DANISH OPEN 2017 DEN 1. 5. APRIL 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj Danish Open 2017 er godkendt af FINA som et mesterskab, hvor svømmere kan opnå FINAs A and B Swimming Qualifying

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) Deltagelse: DMJ-L: Damer årgang 2000, 2001 og 2002 Herrer årgang 1999, 2000 og 2001 DEN 24. 27. JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

Læs mere

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE DELTAGELSE: DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE Den 29. juni 2. juli 2019 NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER LERUMBAKKEN 11, 9400 NØRRESUNDBY 2. års årgang: Piger årgang 2005, drenge årgang 2004 1. års årgang Piger

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 4. 6. OKTOBER 2019 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENS VEJ 4, 9800 HJØRRING Dette event afholdes iht. Eventbestemmelser for Svømning, der kan findes på svoem.org. DELTAGELSE:

Læs mere

DANISH OPEN 2019 DM Junior Langbane 2019

DANISH OPEN 2019 DM Junior Langbane 2019 DANISH OPEN 2019 DM Junior Langbane 2019 DEN 5. - 9. APRIL 2019 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj Danish Open 2019 er godkendt af FINA som et mesterskab, hvor svømmere kan opnå FINAs

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 4. 6. OKTOBER 2019 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENS VEJ 4, 9800 HJØRRING DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2005 og ældre Deltagende

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DEN 29. NOVEMBER 2. DECEMBER 2012 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: DM-K: I indledende

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JULI 2018 NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER LERUMBAKKEN 11, 9400 NØRRESUNDBY

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JULI 2018 NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER LERUMBAKKEN 11, 9400 NØRRESUNDBY DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN 5. 8. JULI 2018 NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER LERUMBAKKEN 11, 9400 NØRRESUNDBY Deltagelse: DMJ-L: Damer årgang 2001, 2002 og 2003 Herrer årgang 2000, 2001 og 2002

Læs mere

SVØMMELIGA 1. DIVISION 2. DIVISION 3. DIVISION 4. DIVISION

SVØMMELIGA 1. DIVISION 2. DIVISION 3. DIVISION 4. DIVISION SVØMMELIGA 1. DIVISION 2. DIVISION 3. DIVISION 4. DIVISION Klub/startfællesskab Årgang Junior Senior Total DM Hold 2016 Deltog DM Hold 2016 FINA Point Sigma Swim 421,0 1029,5 2761,0 4211,5 Svømmeliga Svømmeliga

Læs mere

Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013. Praktiske oplysninger. &Svømmeklubben KVIK Kastrup

Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013. Praktiske oplysninger. &Svømmeklubben KVIK Kastrup Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013 Praktiske oplysninger &Svømmeklubben KVIK Kastrup Velkommen til Danmarks Mesterskaber for hold 2013 Svømmeklubben KVIK Kastrup og Dansk

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L)

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DEN 30. JUNI 3. JULI 2016 HERNING SVØMMEHAL BRÆNDGÅRDVEJ 20, 7400 HERNING Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1997 og 1998 Ungdomsgruppe

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN MARTS 2017 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING

VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN MARTS 2017 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING "INDSÆT EVT. KLUBLOGO HER" VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN 3. - 5. MARTS 2017 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født

Læs mere

Øst Årgang. Den april Ringsted Svømmeklub. Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted

Øst Årgang. Den april Ringsted Svømmeklub. Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted Øst Årgang Den 20. 22. april 2018 Ringsted Svømmeklub Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted DELTAGELSE: 3. års årgang: Piger årgang 2004, drenge årgang 2003 2. års årgang Piger årgang 2005, drenge årgang 2004

Læs mere

ØST JUNIOR/SENIOR LANGBANE

ØST JUNIOR/SENIOR LANGBANE "INDSÆT EVT. KLUBLOGO HER" DELTAGELSE: ØST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN 16. 18. MARTS 2018 East Kilbride Badet Ballerup Idrætsby 32, 2750 Ballerup Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2003

Læs mere

EVENTBESTEMMELSER FOR SVØMNING

EVENTBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Nationale events 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00

Læs mere

ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DELTAGELSE: ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 5. 7. OKTOBER 2018 RUNDFORBIHALLEN, EGEBÆKVEJ 118 GL HOLTE, 2850 NÆRUM Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2004 og ældre Deltagende herrer skal

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danske

Læs mere

Vest Årgang. Den april Thyhallen. Lerpyttervej 50, 7700 Thisted

Vest Årgang. Den april Thyhallen. Lerpyttervej 50, 7700 Thisted Vest Årgang Den 8. - 10. april 2016 Thyhallen Lerpyttervej 50, 7700 Thisted DELTAGELSE: Ældste årgang: Piger årgang 2002, drenge årgang 2001 Mellemste årgang Piger årgang 2003, drenge årgang 2002 Yngste

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE

VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN 8. 10. MARTS 2019 DGI HUSET VEJLE WILLY SØRENSENS PLADS 5, 7100 VEJLE DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2004 og ældre Deltagende herrer skal

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DELTAGELSE: VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 22. 24. SEPTEMBER 2017 FORUM HORSENS LANGMARKSVEJ 53, 8700 HORSENS Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2003 og ældre Deltagende herrer skal

Læs mere

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.)

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2011 (DOM-K) Dato 5. og 6. marts 2011 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

REGIONALT STÆVNE Regionalt stævne for de yngste konkurrencesvømmere

REGIONALT STÆVNE Regionalt stævne for de yngste konkurrencesvømmere REGIONALT STÆVNE 2018-2019 Regionalt stævne for de yngste konkurrencesvømmere OM REGIONALT STÆVNE Det regionale stævne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2007/2008 og drenge årgang 2006/2007.

Læs mere

Vest Junior/Senior Langbane

Vest Junior/Senior Langbane Vest Junior/Senior Langbane Den 18. 20. marts 2016 Aarhus Svømmestadion F. Vestergårdsgade. Aarhus C DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2001 og ældre Deltagende herrer skal

Læs mere

2007 og yngre 2006 og yngre

2007 og yngre 2006 og yngre Miniturneringen er for drenge årgang 2006 og yngre og piger årgang 2007 og yngre. Igen i år kan et tilmeldt hold tilmelde flere svømmere end nødvendigt dog kan der max tilmeldes 6 piger og 6 drenge pr.

Læs mere

Ved hvert arrangement sker banefordeling for første løb ved lodtrækning, herefter svømmes der med rullende banefordeling.

Ved hvert arrangement sker banefordeling for første løb ved lodtrækning, herefter svømmes der med rullende banefordeling. Miniturneringen er i sæson 2016/17 for drenge årgang 2005 og yngre og piger årgang 2006 og yngre. Sidste sæson (2015/16) blev der ændret lidt i opsætningen af de fire stævneafsnit, for at imødekomme de

Læs mere

REGIONS- MESTERSKABER Regionalt mesterskab for årgangssvømmere

REGIONS- MESTERSKABER Regionalt mesterskab for årgangssvømmere REGIONS- MESTERSKABER 2018-2019 Regionalt mesterskab for årgangssvømmere OM REGIONSMESTERSKABERNE Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2005 og 2006, samt for drenge årgang

Læs mere

Bilag 1 for Sportsafdelingen: MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

Bilag 1 for Sportsafdelingen: MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING Generel ændring Svømmesektionen Mesterskabsudvalget 02.10 - GENERELLE BESTEMMELSER b. Kvalifikation. Den nøjagtige metode for fastsættelse af kravtider bestemmes af Mesterskabsudvalget. Generelt forhøjes

Læs mere

REGIONS- MESTERSKABER

REGIONS- MESTERSKABER REGIONS- MESTERSKABER 2019 Regionalt mesterskab for årgangssvømmere OM REGIONSMESTERSKABERNE Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2006 og 2007, samt for drenge årgang 2005

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 28. 30. OKTOBER 2016 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2002 og ældre Deltagende

Læs mere

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 2. år Årgang 1. år

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 2. år Årgang 1. år Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2005 og 2006, samt for drenge årgang 2004 og 2005. Igen i år afvikler vi en Medley Allround-konkurrence. For at deltage i denne konkurrence

Læs mere

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1 DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1 Den 26. 29. juni 2014 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: Ældste gruppe: Piger årgang 00 og drenge årgang 98. Yngste gruppe: Piger

Læs mere

Juniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2000, 2001 eller Deltagende herrer skal være født i 1999, 2000 eller 2001.

Juniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2000, 2001 eller Deltagende herrer skal være født i 1999, 2000 eller 2001. Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2002 og ældre Deltagende herrer skal være født i 2001 og ældre Juniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2000, 2001 eller 2002. Deltagende

Læs mere

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 18.-20. NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2016 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til: Vestkyst

Læs mere

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2004, 2005 og 2006, samt for drenge årgang 2003, 2004 og 2005. Igen i år afvikler vi en Medley Allround-konkurrence. For at deltage

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L)

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L) DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L) DEN 25. 28. JUNI 2016 HERNING SVØMMEHAL BRÆNDGÅRDVEJ 20, 7400 HERNING Deltagelse: DJM-L: Damer årgang 1999, 2000 og 2001 Herrer årgang 1998, 1999 og 2000 Alle

Læs mere

SIGMA CUP 2018 Nu både for senior, junior, årgangs- og børnesvømmere. 30. NOVEMBER, 1. og 2. DECEMBER 2018

SIGMA CUP 2018 Nu både for senior, junior, årgangs- og børnesvømmere. 30. NOVEMBER, 1. og 2. DECEMBER 2018 SIGMA CUP 2018 Nu både for senior, junior, årgangs- og børnesvømmere 30. NOVEMBER, 1. og 2. DECEMBER 2018 KONCEPT Sigma Swim inviterer til stort weekendstævne for senior-, junior-, årgangs- og børnesvømmere

Læs mere

DANSK SVØMMEUNIONS ØSTDANSKE MASTERS MESTERSKAB

DANSK SVØMMEUNIONS ØSTDANSKE MASTERS MESTERSKAB DANSK SVØMMEUNION AFHOLDER I SAMARBEJDE MED KØGE SVØMMEKLUB DANSK SVØMMEUNIONS ØSTDANSKE MASTERS MESTERSKAB Lørdag D. 16. JANUAR 2016 Køge Svømmeland Ølbycenter 4, 4600 Køge PROGRAM: 1. Afsnit: Lørdag

Læs mere

Praktiske oplysninger. Danmarks Mesterskaberne for Hold. Finale december Årgangsklassen. Birkerød svømmehal.

Praktiske oplysninger. Danmarks Mesterskaberne for Hold. Finale december Årgangsklassen. Birkerød svømmehal. Praktiske oplysninger Danmarks Mesterskaberne for Hold Finale 12. 13. december 2009 Årgangsklassen Birkerød svømmehal Arrangeres af: Velkommen SIGMA NS og dansk Svømmeunion byder hermed velkommen til de

Læs mere

BIRKERØD DECEMBER 2016

BIRKERØD DECEMBER 2016 SIGMA SWIM ÅRGANGSCUP 2016 OBS: Tilrettet 17. november 2016 BIRKERØD 2. 4. DECEMBER 2016 KONCEPT Sigma Swim inviterer til stort weekendstævne for årgangssvømmere og yngre med finaler, medaljer, pengepræmier

Læs mere

SIGMA SWIM ÅRGANGSCUP 2016 BIRKERØD DECEMBER 2016

SIGMA SWIM ÅRGANGSCUP 2016 BIRKERØD DECEMBER 2016 SIGMA SWIM ÅRGANGSCUP 2016 BIRKERØD 2. 4. DECEMBER 2016 KONCEPT Sigma Swim inviterer til stort weekendstævne for årgangssvømmere og yngre med finaler, medaljer, pengepræmier og meget mere. Ligesom i foråret

Læs mere

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere.

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere. tildegrafisk.dk den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Bedste præsentation efter Finas pointtabel: Svøm stærkt og vind... 1. 5.000 kr. / 2. 3.000 kr. / 3. 2.000

Læs mere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Mikroturnering. 3 stævner for de yngste svømmere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Mikroturnering. 3 stævner for de yngste svømmere SIGMA SWIM Birkerød indbyder til Mikroturnering 3 stævner for de yngste svømmere Praktiske oplysninger Koncept SIGMA SWIM Birkerød afholder igen en stævnerække for de yngste konkurrencesvømmere, som endnu

Læs mere

USG & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1]

USG & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1] USG & Dansk Svømmeunion indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1] Praktiske oplysninger: Lørdag den 13. juni 2015 Bellahøj Svømmestadion (indendørs bassin) Bellahøjvej 1-3 2700 Brønshøj Telefon:

Læs mere

Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2009 (DOM-K)

Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2009 (DOM-K) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2009 (DOM-K) Dato 7. og 8. marts 2009 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

EVENTBESTEMMELSER FOR SVØMNING

EVENTBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Nationale events 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-8 03.00

Læs mere

Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige kr. / kr. / kr. / kr. / kr.

Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige kr. / kr. / kr. / kr. / kr. THISTEDCUP2019 den 27.-29. september tildegrafisk.dk Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Bedste præsentation efter Finas pointtabel: Svøm stærkt og vind... 1. 6.000 kr. / 2. 4.000 kr.

Læs mere

SIGMA SWIM. indbyder til Rema 1000 Sigma Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere

SIGMA SWIM. indbyder til Rema 1000 Sigma Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere SIGMA SWIM indbyder til 4 stævner for de yngste svømmere Praktiske oplysninger Koncept Datoer SIGMA SWIM afholder igen i år en stævnerække for de yngste konkurrencesvømmere. Stævnerækken består af fire

Læs mere

SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den marts DOM-K Birkerød

SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den marts DOM-K Birkerød SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den 11.- 12. marts 2017 Praktiske oplysninger Dato Lørdag den 11. marts 2017 og søndag den 12. marts 2017 Svømmehal Birkerød

Læs mere

Serieturneringen

Serieturneringen Serieturneringen 2014-2015 1. stævne 2. stævne 3. stævne 4. stævne Arrangerende Klub Svømmeklubben Nord Aabybro IF Svømning BSK08, Brønderslev Søhesten, Hjallerup Dato 31. aug. 2014 16. nov. 2014 11. jan

Læs mere

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING REGION SYD TURNERINGEN 2017-2018 REGIONAL TURNERING OM REGION SYD TURNERINGEN Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender. I denne turnering skal svømmerne

Læs mere

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING REGION SYD TURNERINGEN 2019-2020 REGIONAL TURNERING OM REGION SYD TURNERINGEN Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender. I denne turnering skal svømmerne

Læs mere

Klub Antal svømmere Procentvis SIGMA Nordsjælland 24 11,88% Aalborg Svømmeklub 21 10,40% Esbjerg Svømmeklub. Svømmeklubben Kvik, Kastrup

Klub Antal svømmere Procentvis SIGMA Nordsjælland 24 11,88% Aalborg Svømmeklub 21 10,40% Esbjerg Svømmeklub. Svømmeklubben Kvik, Kastrup Klub Antal svømmere Procentvis SIGMA Nordsjælland 24 11,88% Aalborg Svømmeklub 21 10,40% Esbjerg Svømmeklub 20 9,90% Svømmeklubben Kvik, Kastrup 18 8,91% VAT CPH 13 6,44% Farum Svømmeklub 13 6,44% Herlev

Læs mere

SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den 9.-10. marts 2013

SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den 9.-10. marts 2013 SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den 9.-10. marts 2013 Praktiske oplysninger Dato Lørdag den 9. marts 2013 og søndag den 10. marts 2013 Svømmehal Birkerød

Læs mere

Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender.

Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender. Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender. I denne turnering skal svømmerne kæmpe sammen som et hold mod de andre klubber, og se hvem der efter sidste

Læs mere

BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014

BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014 BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014 KONCEPT Sigma Swim Birkerød inviterer til stort weekendstævne for årgangssvømmere med finaler, medaljer, pengepræmier, overnatning og bespisning. Formålet med stævnet er at give

Læs mere

Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender.

Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender. REGION SYD TURNERINGEN 2018-2019 REGIONAL TURNERING OM REGION SYD TURNERINGEN Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender. I denne turnering skal svømmerne

Læs mere

HVIDOVRE SVØMMEKLUB. indbyder til. 3 stævner for de yngste konkurrencesvømmere. Stævnerne henvender sig primært til nye og uerfarne svømmere.

HVIDOVRE SVØMMEKLUB. indbyder til. 3 stævner for de yngste konkurrencesvømmere. Stævnerne henvender sig primært til nye og uerfarne svømmere. HVIDOVRE SVØMMEKLUB indbyder til 3 stævner for de yngste konkurrencesvømmere. Stævnerne henvender sig primært til nye og uerfarne svømmere. HVIDOVRE MIKRO MEDLEY CUP 2017-2018 HVIDOVRE SVØMMEKLUB afholder

Læs mere

Revideret stævnereglement, DGI Svømning gældende fra 1. januar 2019

Revideret stævnereglement, DGI Svømning gældende fra 1. januar 2019 Revideret stævnereglement, DGI Svømning gældende fra 1. januar 2019 Ændringerne er markeret med rød skrift! 1 Formål Stk. 1.0 Formålet er at samle landsdelsforeningernes svømmere til idrætslig samvær til

Læs mere

HVIDOVRE SVØMMEKLUB. indbyder til. 3 stævner for de yngste konkurrencesvømmere. Stævnerne henvender sig primært til nye og uerfarne svømmere.

HVIDOVRE SVØMMEKLUB. indbyder til. 3 stævner for de yngste konkurrencesvømmere. Stævnerne henvender sig primært til nye og uerfarne svømmere. HVIDOVRE SVØMMEKLUB indbyder til 3 stævner for de yngste konkurrencesvømmere. Stævnerne henvender sig primært til nye og uerfarne svømmere. HVIDOVRE MIKRO MEDLEY CUP 2017-2018 HVIDOVRE SVØMME KLUB afholder

Læs mere

VEST MASTERS MESTERSKAB 2010

VEST MASTERS MESTERSKAB 2010 Dansk Svømmeunion inviterer til VEST MASTERS MESTERSKAB 2010 den 13. november 2010 Dato 13. november 2010 Svømmehal Spektrum Odder, Nølevvej 4, 8300 Odder. Konkurrence svømmes i 25 meter opmålt bassin

Læs mere

Invitation til REGIONSMESTERSKAB - LANGBANE REGIONSMESTERSKAB PÅ LANGBANE FOR DE TO BØRNEÅRGANGSGRUPPER OG GRUPPEN ÅRGANGSSVØMMERE

Invitation til REGIONSMESTERSKAB - LANGBANE REGIONSMESTERSKAB PÅ LANGBANE FOR DE TO BØRNEÅRGANGSGRUPPER OG GRUPPEN ÅRGANGSSVØMMERE Invitation til REGIONSMESTERSKAB - LANGBANE 2018-2019 REGIONSMESTERSKAB PÅ LANGBANE FOR DE TO BØRNEÅRGANGSGRUPPER OG GRUPPEN ÅRGANGSSVØMMERE OM REGIONSMESTERSKABERNE Stævnet består af to stævnedage, der

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2013/2014 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret.

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret. Dato: 24-25. marts 2007 Svømmehal: Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup 1. Bassinet er 25 m. med 6 baner og el-tid Stævnestart: Stævneafsnit 1 Lørdag 24. marts kl. 11:30 Stævneafsnit

Læs mere

Version INDHOLDSFORTEGNELSE

Version INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til 1. halvår 2019 2 Generelle bestemmelser 3 Kvalifikationsperiode 3 Kvalifikation 3 Anmeldelse 3 Procedure for tilmelding/anmeldelse 3 Efteranmeldelse 4 Event- og bødegebyr

Læs mere

I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL

I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL SØNDAG D. 15. NOVEMBER 2015 LYSENG ÅRGANGS-SPRINTCUP 2015: IF Lyseng Svømning I.F. Lyseng Svømning har hermed fornøjelsen at invitere alle svømmeklubber, til svømmestævne

Læs mere

Invitation til 30 års jubilæum Ringsted Cup

Invitation til 30 års jubilæum Ringsted Cup Invitation til 30 års jubilæum Ringsted Cup d.22. & 23. September 2018 Et stævne med fantastisk stemning, DJ s og lækre præmier, samt deltagelse af både EM, VM samt PARASVØMMERE Gustav Friberg og Signe

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere