Dansk Selskab for. DATA logi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Selskab for. DATA logi"

Transkript

1 Dansk Selskab for DATA logi Maj 2014

2 fra bestyrelsen Foredrags- og aktivitetsoversigt: Torsdag den 22. maj 2014: Kl. 16:30: Generalforsamling Se indkaldelse inde i bladet Ca. 17:00: Foredrag Roslyn Layton, Ph.D. Fellow, Aalborg University The Coming Digital Crisis in the EU Ca. 18:00: Specialeprisoverrækkelsen for bedste datalogiske speciale 2013 Der er i år nominret 5 specialer i konkurrencen om specialeprisen. Anbefalingerne fra specialevejlederne kan læses i dette blad. Ca. 18:30 19:30: Reception I bladet findes endvidere oversigt over forårets afholdte arrangementer. På bestyrelsens vegne Torben Mogensen, redaktør Oplysninger om Dansk Selskab for Datalogi (afholdte medlemsmøde, adresser, m.v.) kan findes på selskabets hjemmeside Forespørgsler bedes sendt til et bestyrelsesmedlem. 2

3 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Torsdag den 22. maj 2014 kl ca Generalforsamlingen afholdes på DIKU, Universitetsparken 1, 2100 København Ø. Bemærk: Generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne i juni måned. Bestyrelsen har valgt at fravige dette, da der er truffet aftaler med foredragsholder og Dansk IT Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Fastsættelse af medlemsbidrag. Bestyrelsen foreslår uændrede satser: Studerende: kr. 60 Pensionister: kr. 30 Andre: kr Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er følgende: Jacob Nørbjerg Birgitte Taagholt (kasserer) Begge modtager genvalg. Desuden mangler bestyrelsen et medlem i henhold til vedtægterne. Kandidater kan melde sig til bestyrelsen eller opstille på selve generalforsamlingen. Alle medlemmer af foreningen kan stille op. 6. Valg af revisorer På valg er: Nils Andersen Kim Ørtved Begge modtager genvalg. 3

4 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt Umiddelbart efter generalforsamlingen starter aftenens foredrag, hvorefter der er prisuddeling. Vedtægter 1 Selskabets navn er Dansk Selskab for Datalogi. Selskabet har til opgave at arbejde for kendskabet til datalogi. 2 I selskabet kan optages enhver, der arbejder med praktisk eller teoretisk datalogi. Anmodning om optagelse rettes til et bestyrelsesmedlem. 3 Gæster kan overvære selskabets møder efter tilladelse af bestyrelsen. 4 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og yderligere to medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer sker på en generalforsamling for to år. 6 Selskabets møder ledes af et bestyrelsesmedlem. Der føres en protokol over møder og generalforsamlinger. 7 Selskabets regnskabsår er fra 1. maj til 30. april. Den årlige generalforsamling holdes i juni måned. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og kan forlanges af 1/5 af medlemmerne. Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter være på dagsordenen: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning. 3. Fremlæggelse af det af to revisorer reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår. 4. Fastsættelse af medlemsbidrag. 5. Eventuelt Beslutning træffes ved simpel majoritet. Selskabets vedtægter kan ændres ved en ordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor, og når medlemmerne ved indkaldelsen er gjort bekendt med forslag til ændringer. 4

5 Medlemsmøde Resumé: The Coming Digital Crisis in the EU Roslyn Layton, Ph.D. Fellow, Aalborg University Torsdag 22. maj 2014 kl DIKU, Universitetsparken 1, 2100 København Ø The next crisis that hits Europe will probably not be financial, but rather digital. A decade ago the EU accounted for more than one-third of the world s investment in communication infrastructure. That amount has plummeted to less than one-fifth today. The US invests at twice the rate per capita as Europe. While 4G/LTE networks are available to 97% of Americans, just 26% of Europeans can say the same. The EU has only pockets of next generation networks. The US has birthed 15 of the world s top 25 internet companies; but just 1 comes from the EU. The EU has attempted to launch a Digital Single Market Initative for the Connected Continent with the purpose of rebooting the economy through a series of telecoms reforms. However the main items of the package, free roaming and net neutrality, do very little to lower unemployment, increase productivity, or make the EU competitive with the rest of the world. In fact, the roaming rules create a number of perverse incentives for "mobile arbitrage", where people will speculate in the trade of SIM cards from low cost to high cost countries. Furthermore net neutrality rules, if approved by the Council of Ministers, may foreclose a number of business models for entrepreneurs to launch their businesses in telemedicine, e-education and so on. The EU regulatory approach of managing access gives consumers low prices for connectivity in the short run. However in the long run Europeans may be shortchanged because operators, unable to earn a fair profit, do not invest adequately in next generation networks. Additionally operators are facing disruptive innovation as new "over the top" providers such as Google, Facebook, Netflix, Skype, and WhatsApp launch free and low-cost services which compete for operators revenues. A digital crisis results when a society can t get the broadband it needs to function. This presentation will review the international comparisons on broadband policy and investment. It will also review the internet value chain, the key players, and the relevant business models. It will also review the current EU approach and alternative scenarios to the EU to realize a Digital Single Market. Roslyn Layton is a PhD Fellow in Internet Economics at the Center for Communication, Media and Information Technologies at Aalborg University. Before coming to Denmark she worked in the software industry, for IBM in Silicon Valley and TCS-Innovations Labs in Hyderabad, India. 5

6 Specialeprisen 2013 Der er i år nomineret 5 specialer til konkurrencen om specialeprisen. Disse er listet nedenfor med anbefalingerne fra specialevejlederne. Esben Bistrup Halvorsen, DIKU Labeling schemes for trees. Overview and new results Vejledere: Stephen Alstrup, DIKU og Christian Wulff-Nilsen, DIKU Resumé af specialet: Et labeling scheme er en algoritme, der tildeler mærkater (labels) til knuderne i en graf, således at information vedrørende en mindre delmængde af grafen kan udledes direkte fra mærkaterne på knuderne i delmængden. De to hovedegenskaber ved et labeling scheme er (1) typen af forespørgsler, der kan besvares ud fra mærkaterne og (2) familien af grafer, der kan tildeles mærkater. Den primære kvalitetsindikator for et labeling scheme er størrelsen på de mærkater, der produceres, og meget litteratur beskæftiger sig således med nedre og øvre grænser for størrelsen på mærkater produceret af labeling schemes. Specialet indeholder en generel introduktion til labeling schemes og giver et overblik over de bedst kendte nedre og øvre grænser for fem forskellige slags labeling schemes og et udvalg af familier af træer. Specialets resultater er enten "state of the art" fra litteraturen eller nyskabende bidrag til området. Begrundelse for indstillingen: Specialet behandler en række klassiske datalogiske emner vedrørende, hvor kompakt information kan være, og hvad der kan beregnes, når informationen er distribueret. Dette område, der ligeledes har været studeret i matematisk forskning, har i de seneste år fået fornyet interesse, da det finder større og større anvendelse f.eks. i repræsentation af XML, som er et af de gængse formater til at opbevare information på internettet. I specialet gives ikke alene et fremragende overblik over resultater og teknikker, men der gives også en række forbedrede resultater til eksisterende problemer. Flere af disse er værdige til publikation. En del af specialet er for nylig blev præsenteret ved den internationale hovedkonference for algoritmik (SODA 14), og specialet er således allerede blevet krediteret på fornemste vis af forskningsverdenen. Et af resultaterne i specialet omhandler beregning af den nærmeste fælles forfader (nearest common ancestor, også kendt som NCA eller LCA) af knuder i et træ. Dette er et fundamentalt problem, der indgår i inderløkker eller som delproblem i en række anvendelser, f.eks. inden for biologiske beregninger og distribution af pakker på internettet. Ved at forbedre resultater til 6

7 løsning af et så fundamentalt problem, opnås der samtidig forbedringer til en hel række andre nærliggende problemer. Kenneth S. Bøgh, Aarhus Universitet Efficient Skycube Computation on the GPU Vejleder: Ira Assent Indstilling: Kenneth S. Bøgh has written his Master thesis on "Efficient S cube Computation on the GPU" under my supervision in the Data-Intensive Systems group, Department of Com- puter Science, Aarhus University. Our research focuses on all aspects of efficient and scalable data processing and analysis. Kenneth s thesis studies the efficient computation of the s cube, i.e., the skyline on all possible attribute combinations. The s line operator returns those options from a data collection that are best with respect to any monotone preference function. As opposed to traditional ranking approaches (as found in search engines for example), the skyline does not require the user to define preference weights for different attributes. This is particu- larly relevant when attributes operate on different scales, e.g. when balancing price of a hotel (dollar scale) and its distance to the beach (miles). This flexibility makes the skyline operator attractive to use, but computationally expensive. Computing all skylines in the skycube to account for any possible attribute selections by the user is even more computationally challenging. On his own initiative, Kenneth has suggested addressing this issue in his thesis using general purpose computation on today s graphics processing units (GP GPU). In his work, he devises novel algorithmic strategies that efficiently compute a skyline query or the full skycube by intelligently distributing work between the computer CPU and the highly par- allel environment found in graphics cards (GP GPU computation). To optimize performance on GPUs, he proposes new branching-free skyline tests and coalesced reading strategies. In this manner, he presents the first GPU parallel s line and s cube ap- proaches that goes beyond a brute-force comparison of all data points against all other data points. His work is interesting beyond the application to just skyline and s cube computations in the discussion it provides on how data and tasks should be distributed between the GPU and the CPU. Part of this work has been presented by Kenneth at the DAMON workshop, a high profile workshop on data management on new hardware, held at this year s ACM SIGMOD con- ference, a major international conference in our field. We expect to co-author another submission to a renowned data management outlet based on further results of the thesis work. I am impressed by Kenneth s work and the promising further research directions it opens, which has motivated me to interest him in pursuing a PhD upon completion of his Master s thesis. 7

8 Since November 2013, he is a PhD student under my supervision at our faculty s Graduate School of Science and Technology. In summary, Kenneth s Master thesis presents interesting new ideas for exploiting the inherent massive parallelism in today s GPUs for skyline query processing. He proposes nelv algorithmic strategies, and provides a sound empirical evaluation that demonstrates the performance gains with respect to state-of-the-art approaches. I therefore recommend his thesis for this year s best computer science Master thesis award. Jens Johansen og Morten Kragelund Holt, Aarhus Universitet Computing Triplet and Quartet Distances Vejleder: Gerth Stølting Brodal Indstilling: Jens Johansen og Morten Kragelund Holt skrev i foråret 2013 specialet Computing Triplet and Quartet Distances ved Institut for Datalogi, Aarhus Universitet, under min vejledning. Resultatet af eksamenen den 27. juni 2013 var karakteren 12. Censor var Rolf Fagerberg, IMADA, SDU. Udgangspunktet var at implementere de teoretiske algoritmer i SODA 13 artiklen Efficient Algorithms for Computing the Triplet and Quartet Distance Between Trees of Arbitrary Degree. G.S. Brodal, R. Fagerberg, C.N.S. Pedersen, T. Mailund, A. Sand. Algoritmerne i artiklen beregner, hvor ens to evolutionære træer er, der f.eks. kan væ- re genereret ud fra to forskellige sæt empiriske data. Bladene i de to træer svarer til den samme mængde arter, og afstandsmetrikken er triplet- og kvartet-metrikken for henholdsvis rodede og ikke-rodede træer. Algoritmerne er kendetegnet ved at skulle håndtere et meget omfangsrigt antal forskellige topologier, hvorfor det var meget tvivlsomt, om algoritmerne overhovedet ville være praktisk relevante. Kompleksiteten af algoritmerne afspejles i Jens og Mortens implementation ved et typisk overhead på 10KB per knude (!) i input træerne. Specialets hovedbidrag er: Første triplet implementation for ikke binære træer. Første triplet og kvartet implementationer af O(n log n) tids algoritmer for binære træer (algoritmen for kvarteter har været kendt i over ti år, men den bedste implementation har været en simplificeret O(n log 2 n) tids algoritme). Første kvartet implementation af en O(n polylog(n)) tids algoritme for ikke binære træer (hidtil bedste implementation var en O(n 2.7 ) tids algoritme). Første kvartet og triplet implementationer, som anvender dynamiske hierarkiske dekompositioner af input træerne 8

9 (tidligere implementationer anvendte kun sta- tiske dekompositioner, som giver mindre konstanter og simplere algoritmer, men en logaritmiske faktor overhead i worst-case). Forbedring af den teoretiske tid, opnået i SODA 13 artiklen for kvartet-afstanden mellem træer med maksimal grad d 1 og d 2, fra O(max(d 1,d 2 ) n logn) til O(min(d 1,d 2 ) n logn). Specialet indeholder en beskrivelse af de nødvendige udvi- delser af algoritmen for at opnå dette teoretiske resultat, og en eksperimentel sammenligning mellem algoritmerne. I praksis vinder den nye algoritme. De opnåede implementationer er signifikant hurtigere end alle hidtidige implementationer, bortset fra en tunet algoritme for triplet-afstanden for binære træer, hvor algoritmen stadig er konkurrencedygtig inden for en lille konstant. Implementationen skalerer til træer med millioner af knuder (hvilket f.eks. krævede brugen af 128-bit heltal i udvalgte dele af beregningerne). Indholdet af specialet er efterfølgende blevet accepteret til den førende Algorithm Engineering konference ALENEX 14 (DOI: / ), hvor Morten præsenterede de opnåede resultater. For at gøre implementationen anvendelig for bioinformatikere, så har ph.d. stude- rende Andreas Sand efterfølgende tilføjet en frontend, således at implementationen nu er tilgængelig som tqdist værktøjet på birc.au.dk/software. Dette er beskrevet i en artikel i MDPI Biology - Special Issue on Developments in Bioinformatic Algorithms (DOI: /biology ) og i en endnu ikke publiceret men accepteret Application Note til Bioinformatics. Selvom forfatterne på disse to artikler også in- kluderer forfatterne fra de oprindelige artikler, så indfanger følgende citat fra en af reviewerne kvaliteten af Jens og Mortens implementation meget præcist: This paper describes the implementation of the fastest available algorithms for calculating the triplet and quartet distances between tree topologies. Currently these are the best available measures of the distances between two tree topologies....we are truly impressed by the performance of this program: we could calculate the quartet-distance between trees with up to leaves in less than 30 seconds. Opsummerende kan jeg kun anbefale dette speciale til prisen som årets Datalogi speciale. Jens og Morten dokumenterer i specialet, at de mestrer både teoretiske og praktiske aspekter af datalogi, begge på forskningsniveau. Specialet bidrager med nye teoretiske resultater, og specialet omsætter teori til state-of-the-art implementationer, som er optimerede, systematisk testede og sammenlignede med allerede eksisterende implementationer. 9

10 Pelle Krøgholt og Martin Poulsen, ITU AlphaTrainer An Android Based Neurofeedback System Using Low-Cost Brain-Computer Interfaces Vejleder: John Paulin Hansen, ITU Opsummering af specialet Neurofeedback træning går ud på at ændre hjernebølge-frekvenser gennem øvelser, hvor man ser sin egen hjerneaktivitet visualiseret i realtid. Dette er interessant fordi bestemte frekvenser er korreleret med specielle funktionelle tilstande. Specielt er korrelationen mellem et højt niveau af alfabølger ( 10 Hz) og det at stresse af omvendt er en såkaldt alphablokering (lavt niveau af alfabølger) associeret med stress og angst. Neurofeedback udnytter den mekanisme at hjernen, når den præsenteres for et realtidsfeedback på sin aktivitet, er i stand til at ændre denne aktivitet netop i kraft af dette feedback. Denne behandlingsmetode kræver typisk dyrt, specialiseret udstyr især i form af et EEG-baseret Brain Computer Interface (BCI). De seneste år er der imidlertid blevet produceret en række billige consumer BCIs i prisklassen under 1000 kr. Gennem design, implementation og evaluering af AlphaTrainer et neurofeedback system baseret på Android specielt rettet mod at kunne afhjælpe stress undersøger specialet muligheden for at benytte disse nye consumer BCIs i et billigt, tilgængeligt neurofeedback system. Det konkluderes på baggrund af et kontrolleret laboratorieforsøg at et af de tre undersøgte consumer BCIs er i stand til at måle alfabølger på tilfredsstillende måde. Med en bruger-evaluering, hvor en gruppe testpersoner i en uge brugte AlphaTrainer app en dagligt, konkluderes det, at et sådan neurofeedback system faktisk virker i en daglig træningspraksis hjemme og på arbejde. Specialet afslutter med en udgivelsen af AlphaTrainer app en til fri afbenyttelse. Når app en bruges, indsamles data og metadata anonymt, hvilket med tiden vil gøre det muligt at studere applikationens brug og træningseffekt over tid. App en kan hentes fra herokuapp.com. Begrundelse for nomineringen Hovedbidraget i specialet er at tage en velbeskrevet og veldokumenteret klinisk aktivitet og gøre denne tilgængelig for alle med et Android device og et billigt consumer BCI. AlphaTrainer anvender best practices for signalbehandling i forbindelse med neurofeedback. Denne er implementeret i et c++ modul, som tager højde for individuel kalibrering (i forhold til alfa peak frekvens og niveau) hvilket beskrives som helt essentielt at gøre i neurofeedback litteraturen. Derved adskiller AlphaTrainer sig fra de få applikationer, der også sigter efter at lave seriøs neurofeedback bl.a. app en BioZen udviklet af US Department of Defence. AlphaTrainer inviterer desuden interesserede til at bidrage til projektet gennem den åbne kildekode hostet på GitHub ( App en er modulær 10

11 hvilket eksempelvis gør det muligt for en designer at tilføje et feedback user interface mens en ingeniør kan tilføje et signalbehandlingsmodul. Desuden er der ingen bindinger til specifikke sensor-produkter idet al databehandling foregår udenfor de specifikke BCIs API er kun den rå EEG data bruges. AlphaTrainer projektets største styrke ligger i dets relevans og timing. Det adresserer det enorme og voksende problem som stress udgør, klinisk som i mange menneskers hverdag. Med et system bestående af en ny generation af billige BCIs samt udnyttelsen af den efterhånden allestedsnærværende regnekraft i vores smartphones skabes en åben platform, der kan sikre udbredelsen af afstressningsbehandling - eksempelvis til soldater med Post Traumatisk Stress Syndrom. Relevansen af et mobilt og tilgængeligt neurofeedback system understreges af, at det amerikanske forsvar selv står bag et sådan system. I modsætning til dette (og andre mere eller mindre seriøse neurofeedback apps) følger AlphaTrainer best practice indenfor neurofeedback signalbehandling. Det særlige datalogiske bidrag i specialet er - udover best practice signalbehandling for neurofeedback - en modulær platform for at udføre neurofeedback. Denne er opnået gennem en arkitektur med lav kobling mellem modulerne for feedback user interfaces, signalbehandling og kommunikation med et konkret BCI, hvilket gør det muligt for interesserede at bidrage til projektet med netop deres ekspertise samt mulighed for at inkludere fremtidige BCIs. Desuden har app en ingen dependencies på Android platformen, hvilket kan ses i arkitekturdiagrammet nedenfor som ikke indeholder Android-specifikke elementer. Dermed er det let at oversætte app en til andre mobile platforme. Steen Vester, DTU Game-Theoretic and Computational Aspects of Concurrent Game Models Vejleder: Valentin Goranko, DTU Resume af projektet Specialet hører indenfor feltet specifikation of verifikation af multi-agent systemer et område i aktiv udvikling med nye anvendelser indenfor formel verifikation. Det omhandler den algoritmiske kompleksitet af model-checking problemet i det mest populære logiske system til formel specifikation af agenters strategiske evner i multi-agent systemer: Alternating-time temporal logic (ATL*) introduceret af A. Alur, T. Henxinger og O. Kupferman i en meget indflydelsesrig artikel publiceret i Journal of the ACM, I specialet analyseres systematisk kompleksiteten af model-checking af påstande i ATL* om eksistens af strategier der kan opnå formelt specificerede mål afhængigt af mængden af hukommelse som agenterne er tilladt at anvende såvel som hvorvidt fuldstændig eller ufuldstændig information er tilgængelig om det miljø som de opererer i. En stor mænge hukommelse for agenterne resulterer i at flere mål kan opnås, dog 11

12 give det samtidig en høj beregningsmæssig kompleksitet. Uden hukommelse er der en relativ lav beregningsmæssig kompleksitet, men ikke så mange mål kan opnås. Specialet går i dybden med det tradeoff der er mellem beregningsmæssig kompleksitet og mængden af hukommelse som agenterne har tilgængeligt. De primære bidrag er En systematisk og stringent gennemgang af de kendte resultater for model-checking af ATL* En introduktion af to nye former for semantik for ATL* mht. mængden af hukommelse tilladt Bestemmelse af optimal beregningsmæssig kompleksitet for en række nye model-checking problemer som opstår ved instroduktion af de to nye former for semantik Sammenligning af udtryksfuldheden af de nye tilfælde som opstår Motivation for nomineringen Specialet af Steen Vester tilvejebragte løsninger til de åbne model-checking problemer nævnt ovenfor som var meget ikke-trivielle. Hans publikation med hovedresultaterne fa specialet med titlen Alternating-time temporal logic with finite-memory strategies blev indsendt og accepteret ved en af de førende konferencer indenfor feltet, the Fourth International Symposium on Games, Automata, Logics and Formal Verification, Hans speciale er desuden blevet udvidet til et PhD projekt og han er blevet tildelt en PhD position ved DTU fra maj Alt i alt er specialet markant nyskabende, med teknisk udfordrende og originale teoretiske resultater samt en meget fin præsentation. Jeg er derfor ikke i tvivl om at det er en meget stærk og velfortjent kandidat til prisen som bedste datalogiske speciale som jeg selvsikkert nominerer det til. 12

13 Forårets arrangementer Der blev afholdt to medlemsforedrag i foråret 2014: 13. marts: Coordinating Interactions: The Event Coordination Notation Ekkart Kindler, DTU Compute The purpose of a domain model is to concisely capture the concepts of an application s domain, and their relation among each other. Even though the main purpose of domain models is not implementing the application, major parts of an application can be generated from the application s domain models fully automatically with today s technologies. The focus of most of today s code generation technologies, however, is on the structural aspects of the domain; the domain s behaviour is often not modelled at all, implemented manually based on some informal models, or the behaviour is modelled on a much much more technical level. The Event Coordination Notation (ECNO) allows modelling the behaviour of an application on a high level of abstraction that is closer to the application s domain than to the software realizing it. Still, these models contain all necessary details for actually executing the models and for generating code from them. In this talk, the limitations of today s modelling notations for behaviour are briefly discussed. Then, the main idea, philosophy, and concepts of ECNO and its notation are discussed mostly by looking at some examples. The ECNO is now fully supported by a tool which allows to generate code from ECNO models; we will briefly hint on a fully working workflow engine that was modelled and this way implemented by ECNO. 4. april: Reversibel beregning. I bakgear mod fremtiden Holger Bock Axelsen, DIKU Alle der har siddet med en bærbar computer i skødet véd at computere udleder varme. Én af årsagerne til varmetab kan spores til en fundamental egenskab ved de beregningsmodeller vi har baseret vores computerarkitekturer på: de er irreversible. Givet et resultat af en beregning (f.eks. at en sum giver resultatet 8) kan vi som regel genskabe inputtet entydigt (1+7, 4+4 og 8+0 giver alle resultatet 8). En computer er et fysisk objekt underlagt fysikkens love, og en simpel termodynamisk overvejelse giver at computere der udfører sådanne irreversible beregninger nødvendigvis udleder varme. I dette foredrag vil jeg give en datalogisk introduktion til reversible beregninger (f.eks. programmer eller kredsløb) der kan køres baglæns såvel som forlæns. Disse har ikke den samme indbyggede varmeudledning, og kan føre til mere energi-effektive computere end vi har idag. 13

14 Jeg vil give et overblik over hvordan en simpel reversibel computer-arkitektur kunne se ud, og beskrive hvad reversibilitet betyder på forskellige abstraktionslag i computeren (fra programmeringssprog ned til logiske porte). Jeg vil undervejs komme ind på de historiske resultater af Rolf Landauer og Charles H. Bennett der grundlagde feltet, der blandt andet viser at reversibilitet ikke begrænser os rent beregningsmæssigt, dvs. at reversible beregninger - på trods af hvad intuitionen måske siger - faktisk er universelle. 14

15 Adresser Dansk Selskab for Datalogis hjemmeside er nu flyttet tilbage til Bestyrelsen Formand Lektor Jacob Nørbjerg Institut for Datalogi, Aalborg Universitet Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø Tlf: E-post: jaconor(a)cs.aau.dk Næstformand Torben Ægidius Mogensen Datalogisk Institut Københavns Universitet Universitetsparken København Ø Tlf: E-post: torbenm(a)diku.dk Kasserer Cand. Scient. Birgitte Tågholt Oracle Danmark Metalbuen Ballerup Tlf: E-post: Birgitte.Taagholt(a)oracle.com Sekretær Lektor Niels Jørgensen Roskilde Universitet, Datalogi, Hus 43-2 Universitetsvej Roskilde E-post: niels(a)ruc.dk Bestyrelsesmedlem Lektor Inge Li Gørtz DTU Compute DTU Bygning Lyngby Tlf.: E-post: inge(a)dtu.dk Redaktør Torben Ægidius Mogensen Datalogisk Institut Københavns Universitet Universitetsparken København Ø E-post: torbenm(a)diku.dk Webmaster Lektor Inge Li Gørtz DTU Compute DTU Bygning Lyngby Tlf.: E-post: inge(a)dtu.dk 15

16 Dansk Selskab for DATALOGI

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Differential Evolution (DE) "Biologically-inspired computing", T. Krink, EVALife Group, Univ. of Aarhus, Denmark

Differential Evolution (DE) Biologically-inspired computing, T. Krink, EVALife Group, Univ. of Aarhus, Denmark Differential Evolution (DE) Differential Evolution (DE) (Storn and Price, 199) Step 1 - Initialize and evaluate Generate a random start population and evaluate the individuals x 2 search space x 1 Differential

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Program for DMLF Årsmøde 2017

Program for DMLF Årsmøde 2017 Program for DMLF Årsmøde 2017 Torsdag den 28. september 09.00 Ankomst og indskrivning (kaffe/te med rundstykke) Bogudstillingen er åben 10.00 Velkomst, v/ Bent H. Pedersen, formand for DMLF 10.15 Den indledende

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

STATUS PÅ DATALOGIFORSKNING OG -UDDANNELSE Professor Stephen Alstrup, Datalogisk Institut, KU Næstformand i ATV s Digitale Vismænd

STATUS PÅ DATALOGIFORSKNING OG -UDDANNELSE Professor Stephen Alstrup, Datalogisk Institut, KU Næstformand i ATV s Digitale Vismænd STATUS PÅ DATALOGIFORSKNING OG -UDDANNELSE Professor Stephen Alstrup, Datalogisk Institut, KU Næstformand i ATV s Digitale Vismænd 1 Den digitale verden 2 Digitalisering og lidt tal IKT-sektoren omsætter

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2013 Den 26. februar, klokken 17.15, SP207, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse Beretningen vedlægges. 2. Regnskabet fremlægges

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Institut for Datalogi

Institut for Datalogi Institut for Datalogi Instituttet underviser og forsker frem til højeste internationale niveau og har et omfattende samarbejde med erhvervslivet. Et uafhængigt internationalt evalueringspanel har placeret

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere