Dansk Selskab for. DATA logi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Selskab for. DATA logi"

Transkript

1 Dansk Selskab for DATA logi Maj 2014

2 fra bestyrelsen Foredrags- og aktivitetsoversigt: Torsdag den 22. maj 2014: Kl. 16:30: Generalforsamling Se indkaldelse inde i bladet Ca. 17:00: Foredrag Roslyn Layton, Ph.D. Fellow, Aalborg University The Coming Digital Crisis in the EU Ca. 18:00: Specialeprisoverrækkelsen for bedste datalogiske speciale 2013 Der er i år nominret 5 specialer i konkurrencen om specialeprisen. Anbefalingerne fra specialevejlederne kan læses i dette blad. Ca. 18:30 19:30: Reception I bladet findes endvidere oversigt over forårets afholdte arrangementer. På bestyrelsens vegne Torben Mogensen, redaktør Oplysninger om Dansk Selskab for Datalogi (afholdte medlemsmøde, adresser, m.v.) kan findes på selskabets hjemmeside Forespørgsler bedes sendt til et bestyrelsesmedlem. 2

3 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Torsdag den 22. maj 2014 kl ca Generalforsamlingen afholdes på DIKU, Universitetsparken 1, 2100 København Ø. Bemærk: Generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne i juni måned. Bestyrelsen har valgt at fravige dette, da der er truffet aftaler med foredragsholder og Dansk IT Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Fastsættelse af medlemsbidrag. Bestyrelsen foreslår uændrede satser: Studerende: kr. 60 Pensionister: kr. 30 Andre: kr Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er følgende: Jacob Nørbjerg Birgitte Taagholt (kasserer) Begge modtager genvalg. Desuden mangler bestyrelsen et medlem i henhold til vedtægterne. Kandidater kan melde sig til bestyrelsen eller opstille på selve generalforsamlingen. Alle medlemmer af foreningen kan stille op. 6. Valg af revisorer På valg er: Nils Andersen Kim Ørtved Begge modtager genvalg. 3

4 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt Umiddelbart efter generalforsamlingen starter aftenens foredrag, hvorefter der er prisuddeling. Vedtægter 1 Selskabets navn er Dansk Selskab for Datalogi. Selskabet har til opgave at arbejde for kendskabet til datalogi. 2 I selskabet kan optages enhver, der arbejder med praktisk eller teoretisk datalogi. Anmodning om optagelse rettes til et bestyrelsesmedlem. 3 Gæster kan overvære selskabets møder efter tilladelse af bestyrelsen. 4 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og yderligere to medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer sker på en generalforsamling for to år. 6 Selskabets møder ledes af et bestyrelsesmedlem. Der føres en protokol over møder og generalforsamlinger. 7 Selskabets regnskabsår er fra 1. maj til 30. april. Den årlige generalforsamling holdes i juni måned. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og kan forlanges af 1/5 af medlemmerne. Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter være på dagsordenen: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning. 3. Fremlæggelse af det af to revisorer reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår. 4. Fastsættelse af medlemsbidrag. 5. Eventuelt Beslutning træffes ved simpel majoritet. Selskabets vedtægter kan ændres ved en ordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor, og når medlemmerne ved indkaldelsen er gjort bekendt med forslag til ændringer. 4

5 Medlemsmøde Resumé: The Coming Digital Crisis in the EU Roslyn Layton, Ph.D. Fellow, Aalborg University Torsdag 22. maj 2014 kl DIKU, Universitetsparken 1, 2100 København Ø The next crisis that hits Europe will probably not be financial, but rather digital. A decade ago the EU accounted for more than one-third of the world s investment in communication infrastructure. That amount has plummeted to less than one-fifth today. The US invests at twice the rate per capita as Europe. While 4G/LTE networks are available to 97% of Americans, just 26% of Europeans can say the same. The EU has only pockets of next generation networks. The US has birthed 15 of the world s top 25 internet companies; but just 1 comes from the EU. The EU has attempted to launch a Digital Single Market Initative for the Connected Continent with the purpose of rebooting the economy through a series of telecoms reforms. However the main items of the package, free roaming and net neutrality, do very little to lower unemployment, increase productivity, or make the EU competitive with the rest of the world. In fact, the roaming rules create a number of perverse incentives for "mobile arbitrage", where people will speculate in the trade of SIM cards from low cost to high cost countries. Furthermore net neutrality rules, if approved by the Council of Ministers, may foreclose a number of business models for entrepreneurs to launch their businesses in telemedicine, e-education and so on. The EU regulatory approach of managing access gives consumers low prices for connectivity in the short run. However in the long run Europeans may be shortchanged because operators, unable to earn a fair profit, do not invest adequately in next generation networks. Additionally operators are facing disruptive innovation as new "over the top" providers such as Google, Facebook, Netflix, Skype, and WhatsApp launch free and low-cost services which compete for operators revenues. A digital crisis results when a society can t get the broadband it needs to function. This presentation will review the international comparisons on broadband policy and investment. It will also review the internet value chain, the key players, and the relevant business models. It will also review the current EU approach and alternative scenarios to the EU to realize a Digital Single Market. Roslyn Layton is a PhD Fellow in Internet Economics at the Center for Communication, Media and Information Technologies at Aalborg University. Before coming to Denmark she worked in the software industry, for IBM in Silicon Valley and TCS-Innovations Labs in Hyderabad, India. 5

6 Specialeprisen 2013 Der er i år nomineret 5 specialer til konkurrencen om specialeprisen. Disse er listet nedenfor med anbefalingerne fra specialevejlederne. Esben Bistrup Halvorsen, DIKU Labeling schemes for trees. Overview and new results Vejledere: Stephen Alstrup, DIKU og Christian Wulff-Nilsen, DIKU Resumé af specialet: Et labeling scheme er en algoritme, der tildeler mærkater (labels) til knuderne i en graf, således at information vedrørende en mindre delmængde af grafen kan udledes direkte fra mærkaterne på knuderne i delmængden. De to hovedegenskaber ved et labeling scheme er (1) typen af forespørgsler, der kan besvares ud fra mærkaterne og (2) familien af grafer, der kan tildeles mærkater. Den primære kvalitetsindikator for et labeling scheme er størrelsen på de mærkater, der produceres, og meget litteratur beskæftiger sig således med nedre og øvre grænser for størrelsen på mærkater produceret af labeling schemes. Specialet indeholder en generel introduktion til labeling schemes og giver et overblik over de bedst kendte nedre og øvre grænser for fem forskellige slags labeling schemes og et udvalg af familier af træer. Specialets resultater er enten "state of the art" fra litteraturen eller nyskabende bidrag til området. Begrundelse for indstillingen: Specialet behandler en række klassiske datalogiske emner vedrørende, hvor kompakt information kan være, og hvad der kan beregnes, når informationen er distribueret. Dette område, der ligeledes har været studeret i matematisk forskning, har i de seneste år fået fornyet interesse, da det finder større og større anvendelse f.eks. i repræsentation af XML, som er et af de gængse formater til at opbevare information på internettet. I specialet gives ikke alene et fremragende overblik over resultater og teknikker, men der gives også en række forbedrede resultater til eksisterende problemer. Flere af disse er værdige til publikation. En del af specialet er for nylig blev præsenteret ved den internationale hovedkonference for algoritmik (SODA 14), og specialet er således allerede blevet krediteret på fornemste vis af forskningsverdenen. Et af resultaterne i specialet omhandler beregning af den nærmeste fælles forfader (nearest common ancestor, også kendt som NCA eller LCA) af knuder i et træ. Dette er et fundamentalt problem, der indgår i inderløkker eller som delproblem i en række anvendelser, f.eks. inden for biologiske beregninger og distribution af pakker på internettet. Ved at forbedre resultater til 6

7 løsning af et så fundamentalt problem, opnås der samtidig forbedringer til en hel række andre nærliggende problemer. Kenneth S. Bøgh, Aarhus Universitet Efficient Skycube Computation on the GPU Vejleder: Ira Assent Indstilling: Kenneth S. Bøgh has written his Master thesis on "Efficient S cube Computation on the GPU" under my supervision in the Data-Intensive Systems group, Department of Com- puter Science, Aarhus University. Our research focuses on all aspects of efficient and scalable data processing and analysis. Kenneth s thesis studies the efficient computation of the s cube, i.e., the skyline on all possible attribute combinations. The s line operator returns those options from a data collection that are best with respect to any monotone preference function. As opposed to traditional ranking approaches (as found in search engines for example), the skyline does not require the user to define preference weights for different attributes. This is particu- larly relevant when attributes operate on different scales, e.g. when balancing price of a hotel (dollar scale) and its distance to the beach (miles). This flexibility makes the skyline operator attractive to use, but computationally expensive. Computing all skylines in the skycube to account for any possible attribute selections by the user is even more computationally challenging. On his own initiative, Kenneth has suggested addressing this issue in his thesis using general purpose computation on today s graphics processing units (GP GPU). In his work, he devises novel algorithmic strategies that efficiently compute a skyline query or the full skycube by intelligently distributing work between the computer CPU and the highly par- allel environment found in graphics cards (GP GPU computation). To optimize performance on GPUs, he proposes new branching-free skyline tests and coalesced reading strategies. In this manner, he presents the first GPU parallel s line and s cube ap- proaches that goes beyond a brute-force comparison of all data points against all other data points. His work is interesting beyond the application to just skyline and s cube computations in the discussion it provides on how data and tasks should be distributed between the GPU and the CPU. Part of this work has been presented by Kenneth at the DAMON workshop, a high profile workshop on data management on new hardware, held at this year s ACM SIGMOD con- ference, a major international conference in our field. We expect to co-author another submission to a renowned data management outlet based on further results of the thesis work. I am impressed by Kenneth s work and the promising further research directions it opens, which has motivated me to interest him in pursuing a PhD upon completion of his Master s thesis. 7

8 Since November 2013, he is a PhD student under my supervision at our faculty s Graduate School of Science and Technology. In summary, Kenneth s Master thesis presents interesting new ideas for exploiting the inherent massive parallelism in today s GPUs for skyline query processing. He proposes nelv algorithmic strategies, and provides a sound empirical evaluation that demonstrates the performance gains with respect to state-of-the-art approaches. I therefore recommend his thesis for this year s best computer science Master thesis award. Jens Johansen og Morten Kragelund Holt, Aarhus Universitet Computing Triplet and Quartet Distances Vejleder: Gerth Stølting Brodal Indstilling: Jens Johansen og Morten Kragelund Holt skrev i foråret 2013 specialet Computing Triplet and Quartet Distances ved Institut for Datalogi, Aarhus Universitet, under min vejledning. Resultatet af eksamenen den 27. juni 2013 var karakteren 12. Censor var Rolf Fagerberg, IMADA, SDU. Udgangspunktet var at implementere de teoretiske algoritmer i SODA 13 artiklen Efficient Algorithms for Computing the Triplet and Quartet Distance Between Trees of Arbitrary Degree. G.S. Brodal, R. Fagerberg, C.N.S. Pedersen, T. Mailund, A. Sand. Algoritmerne i artiklen beregner, hvor ens to evolutionære træer er, der f.eks. kan væ- re genereret ud fra to forskellige sæt empiriske data. Bladene i de to træer svarer til den samme mængde arter, og afstandsmetrikken er triplet- og kvartet-metrikken for henholdsvis rodede og ikke-rodede træer. Algoritmerne er kendetegnet ved at skulle håndtere et meget omfangsrigt antal forskellige topologier, hvorfor det var meget tvivlsomt, om algoritmerne overhovedet ville være praktisk relevante. Kompleksiteten af algoritmerne afspejles i Jens og Mortens implementation ved et typisk overhead på 10KB per knude (!) i input træerne. Specialets hovedbidrag er: Første triplet implementation for ikke binære træer. Første triplet og kvartet implementationer af O(n log n) tids algoritmer for binære træer (algoritmen for kvarteter har været kendt i over ti år, men den bedste implementation har været en simplificeret O(n log 2 n) tids algoritme). Første kvartet implementation af en O(n polylog(n)) tids algoritme for ikke binære træer (hidtil bedste implementation var en O(n 2.7 ) tids algoritme). Første kvartet og triplet implementationer, som anvender dynamiske hierarkiske dekompositioner af input træerne 8

9 (tidligere implementationer anvendte kun sta- tiske dekompositioner, som giver mindre konstanter og simplere algoritmer, men en logaritmiske faktor overhead i worst-case). Forbedring af den teoretiske tid, opnået i SODA 13 artiklen for kvartet-afstanden mellem træer med maksimal grad d 1 og d 2, fra O(max(d 1,d 2 ) n logn) til O(min(d 1,d 2 ) n logn). Specialet indeholder en beskrivelse af de nødvendige udvi- delser af algoritmen for at opnå dette teoretiske resultat, og en eksperimentel sammenligning mellem algoritmerne. I praksis vinder den nye algoritme. De opnåede implementationer er signifikant hurtigere end alle hidtidige implementationer, bortset fra en tunet algoritme for triplet-afstanden for binære træer, hvor algoritmen stadig er konkurrencedygtig inden for en lille konstant. Implementationen skalerer til træer med millioner af knuder (hvilket f.eks. krævede brugen af 128-bit heltal i udvalgte dele af beregningerne). Indholdet af specialet er efterfølgende blevet accepteret til den førende Algorithm Engineering konference ALENEX 14 (DOI: / ), hvor Morten præsenterede de opnåede resultater. For at gøre implementationen anvendelig for bioinformatikere, så har ph.d. stude- rende Andreas Sand efterfølgende tilføjet en frontend, således at implementationen nu er tilgængelig som tqdist værktøjet på birc.au.dk/software. Dette er beskrevet i en artikel i MDPI Biology - Special Issue on Developments in Bioinformatic Algorithms (DOI: /biology ) og i en endnu ikke publiceret men accepteret Application Note til Bioinformatics. Selvom forfatterne på disse to artikler også in- kluderer forfatterne fra de oprindelige artikler, så indfanger følgende citat fra en af reviewerne kvaliteten af Jens og Mortens implementation meget præcist: This paper describes the implementation of the fastest available algorithms for calculating the triplet and quartet distances between tree topologies. Currently these are the best available measures of the distances between two tree topologies....we are truly impressed by the performance of this program: we could calculate the quartet-distance between trees with up to leaves in less than 30 seconds. Opsummerende kan jeg kun anbefale dette speciale til prisen som årets Datalogi speciale. Jens og Morten dokumenterer i specialet, at de mestrer både teoretiske og praktiske aspekter af datalogi, begge på forskningsniveau. Specialet bidrager med nye teoretiske resultater, og specialet omsætter teori til state-of-the-art implementationer, som er optimerede, systematisk testede og sammenlignede med allerede eksisterende implementationer. 9

10 Pelle Krøgholt og Martin Poulsen, ITU AlphaTrainer An Android Based Neurofeedback System Using Low-Cost Brain-Computer Interfaces Vejleder: John Paulin Hansen, ITU Opsummering af specialet Neurofeedback træning går ud på at ændre hjernebølge-frekvenser gennem øvelser, hvor man ser sin egen hjerneaktivitet visualiseret i realtid. Dette er interessant fordi bestemte frekvenser er korreleret med specielle funktionelle tilstande. Specielt er korrelationen mellem et højt niveau af alfabølger ( 10 Hz) og det at stresse af omvendt er en såkaldt alphablokering (lavt niveau af alfabølger) associeret med stress og angst. Neurofeedback udnytter den mekanisme at hjernen, når den præsenteres for et realtidsfeedback på sin aktivitet, er i stand til at ændre denne aktivitet netop i kraft af dette feedback. Denne behandlingsmetode kræver typisk dyrt, specialiseret udstyr især i form af et EEG-baseret Brain Computer Interface (BCI). De seneste år er der imidlertid blevet produceret en række billige consumer BCIs i prisklassen under 1000 kr. Gennem design, implementation og evaluering af AlphaTrainer et neurofeedback system baseret på Android specielt rettet mod at kunne afhjælpe stress undersøger specialet muligheden for at benytte disse nye consumer BCIs i et billigt, tilgængeligt neurofeedback system. Det konkluderes på baggrund af et kontrolleret laboratorieforsøg at et af de tre undersøgte consumer BCIs er i stand til at måle alfabølger på tilfredsstillende måde. Med en bruger-evaluering, hvor en gruppe testpersoner i en uge brugte AlphaTrainer app en dagligt, konkluderes det, at et sådan neurofeedback system faktisk virker i en daglig træningspraksis hjemme og på arbejde. Specialet afslutter med en udgivelsen af AlphaTrainer app en til fri afbenyttelse. Når app en bruges, indsamles data og metadata anonymt, hvilket med tiden vil gøre det muligt at studere applikationens brug og træningseffekt over tid. App en kan hentes fra herokuapp.com. Begrundelse for nomineringen Hovedbidraget i specialet er at tage en velbeskrevet og veldokumenteret klinisk aktivitet og gøre denne tilgængelig for alle med et Android device og et billigt consumer BCI. AlphaTrainer anvender best practices for signalbehandling i forbindelse med neurofeedback. Denne er implementeret i et c++ modul, som tager højde for individuel kalibrering (i forhold til alfa peak frekvens og niveau) hvilket beskrives som helt essentielt at gøre i neurofeedback litteraturen. Derved adskiller AlphaTrainer sig fra de få applikationer, der også sigter efter at lave seriøs neurofeedback bl.a. app en BioZen udviklet af US Department of Defence. AlphaTrainer inviterer desuden interesserede til at bidrage til projektet gennem den åbne kildekode hostet på GitHub (https://github.com/alphatrainer). App en er modulær 10

11 hvilket eksempelvis gør det muligt for en designer at tilføje et feedback user interface mens en ingeniør kan tilføje et signalbehandlingsmodul. Desuden er der ingen bindinger til specifikke sensor-produkter idet al databehandling foregår udenfor de specifikke BCIs API er kun den rå EEG data bruges. AlphaTrainer projektets største styrke ligger i dets relevans og timing. Det adresserer det enorme og voksende problem som stress udgør, klinisk som i mange menneskers hverdag. Med et system bestående af en ny generation af billige BCIs samt udnyttelsen af den efterhånden allestedsnærværende regnekraft i vores smartphones skabes en åben platform, der kan sikre udbredelsen af afstressningsbehandling - eksempelvis til soldater med Post Traumatisk Stress Syndrom. Relevansen af et mobilt og tilgængeligt neurofeedback system understreges af, at det amerikanske forsvar selv står bag et sådan system. I modsætning til dette (og andre mere eller mindre seriøse neurofeedback apps) følger AlphaTrainer best practice indenfor neurofeedback signalbehandling. Det særlige datalogiske bidrag i specialet er - udover best practice signalbehandling for neurofeedback - en modulær platform for at udføre neurofeedback. Denne er opnået gennem en arkitektur med lav kobling mellem modulerne for feedback user interfaces, signalbehandling og kommunikation med et konkret BCI, hvilket gør det muligt for interesserede at bidrage til projektet med netop deres ekspertise samt mulighed for at inkludere fremtidige BCIs. Desuden har app en ingen dependencies på Android platformen, hvilket kan ses i arkitekturdiagrammet nedenfor som ikke indeholder Android-specifikke elementer. Dermed er det let at oversætte app en til andre mobile platforme. Steen Vester, DTU Game-Theoretic and Computational Aspects of Concurrent Game Models Vejleder: Valentin Goranko, DTU Resume af projektet Specialet hører indenfor feltet specifikation of verifikation af multi-agent systemer et område i aktiv udvikling med nye anvendelser indenfor formel verifikation. Det omhandler den algoritmiske kompleksitet af model-checking problemet i det mest populære logiske system til formel specifikation af agenters strategiske evner i multi-agent systemer: Alternating-time temporal logic (ATL*) introduceret af A. Alur, T. Henxinger og O. Kupferman i en meget indflydelsesrig artikel publiceret i Journal of the ACM, I specialet analyseres systematisk kompleksiteten af model-checking af påstande i ATL* om eksistens af strategier der kan opnå formelt specificerede mål afhængigt af mængden af hukommelse som agenterne er tilladt at anvende såvel som hvorvidt fuldstændig eller ufuldstændig information er tilgængelig om det miljø som de opererer i. En stor mænge hukommelse for agenterne resulterer i at flere mål kan opnås, dog 11

12 give det samtidig en høj beregningsmæssig kompleksitet. Uden hukommelse er der en relativ lav beregningsmæssig kompleksitet, men ikke så mange mål kan opnås. Specialet går i dybden med det tradeoff der er mellem beregningsmæssig kompleksitet og mængden af hukommelse som agenterne har tilgængeligt. De primære bidrag er En systematisk og stringent gennemgang af de kendte resultater for model-checking af ATL* En introduktion af to nye former for semantik for ATL* mht. mængden af hukommelse tilladt Bestemmelse af optimal beregningsmæssig kompleksitet for en række nye model-checking problemer som opstår ved instroduktion af de to nye former for semantik Sammenligning af udtryksfuldheden af de nye tilfælde som opstår Motivation for nomineringen Specialet af Steen Vester tilvejebragte løsninger til de åbne model-checking problemer nævnt ovenfor som var meget ikke-trivielle. Hans publikation med hovedresultaterne fa specialet med titlen Alternating-time temporal logic with finite-memory strategies blev indsendt og accepteret ved en af de førende konferencer indenfor feltet, the Fourth International Symposium on Games, Automata, Logics and Formal Verification, Hans speciale er desuden blevet udvidet til et PhD projekt og han er blevet tildelt en PhD position ved DTU fra maj Alt i alt er specialet markant nyskabende, med teknisk udfordrende og originale teoretiske resultater samt en meget fin præsentation. Jeg er derfor ikke i tvivl om at det er en meget stærk og velfortjent kandidat til prisen som bedste datalogiske speciale som jeg selvsikkert nominerer det til. 12

13 Forårets arrangementer Der blev afholdt to medlemsforedrag i foråret 2014: 13. marts: Coordinating Interactions: The Event Coordination Notation Ekkart Kindler, DTU Compute The purpose of a domain model is to concisely capture the concepts of an application s domain, and their relation among each other. Even though the main purpose of domain models is not implementing the application, major parts of an application can be generated from the application s domain models fully automatically with today s technologies. The focus of most of today s code generation technologies, however, is on the structural aspects of the domain; the domain s behaviour is often not modelled at all, implemented manually based on some informal models, or the behaviour is modelled on a much much more technical level. The Event Coordination Notation (ECNO) allows modelling the behaviour of an application on a high level of abstraction that is closer to the application s domain than to the software realizing it. Still, these models contain all necessary details for actually executing the models and for generating code from them. In this talk, the limitations of today s modelling notations for behaviour are briefly discussed. Then, the main idea, philosophy, and concepts of ECNO and its notation are discussed mostly by looking at some examples. The ECNO is now fully supported by a tool which allows to generate code from ECNO models; we will briefly hint on a fully working workflow engine that was modelled and this way implemented by ECNO. 4. april: Reversibel beregning. I bakgear mod fremtiden Holger Bock Axelsen, DIKU Alle der har siddet med en bærbar computer i skødet véd at computere udleder varme. Én af årsagerne til varmetab kan spores til en fundamental egenskab ved de beregningsmodeller vi har baseret vores computerarkitekturer på: de er irreversible. Givet et resultat af en beregning (f.eks. at en sum giver resultatet 8) kan vi som regel genskabe inputtet entydigt (1+7, 4+4 og 8+0 giver alle resultatet 8). En computer er et fysisk objekt underlagt fysikkens love, og en simpel termodynamisk overvejelse giver at computere der udfører sådanne irreversible beregninger nødvendigvis udleder varme. I dette foredrag vil jeg give en datalogisk introduktion til reversible beregninger (f.eks. programmer eller kredsløb) der kan køres baglæns såvel som forlæns. Disse har ikke den samme indbyggede varmeudledning, og kan føre til mere energi-effektive computere end vi har idag. 13

14 Jeg vil give et overblik over hvordan en simpel reversibel computer-arkitektur kunne se ud, og beskrive hvad reversibilitet betyder på forskellige abstraktionslag i computeren (fra programmeringssprog ned til logiske porte). Jeg vil undervejs komme ind på de historiske resultater af Rolf Landauer og Charles H. Bennett der grundlagde feltet, der blandt andet viser at reversibilitet ikke begrænser os rent beregningsmæssigt, dvs. at reversible beregninger - på trods af hvad intuitionen måske siger - faktisk er universelle. 14

15 Adresser Dansk Selskab for Datalogis hjemmeside er nu flyttet tilbage til Bestyrelsen Formand Lektor Jacob Nørbjerg Institut for Datalogi, Aalborg Universitet Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø Tlf: E-post: jaconor(a)cs.aau.dk Næstformand Torben Ægidius Mogensen Datalogisk Institut Københavns Universitet Universitetsparken København Ø Tlf: E-post: torbenm(a)diku.dk Kasserer Cand. Scient. Birgitte Tågholt Oracle Danmark Metalbuen Ballerup Tlf: E-post: Birgitte.Taagholt(a)oracle.com Sekretær Lektor Niels Jørgensen Roskilde Universitet, Datalogi, Hus 43-2 Universitetsvej Roskilde E-post: niels(a)ruc.dk Bestyrelsesmedlem Lektor Inge Li Gørtz DTU Compute DTU Bygning Lyngby Tlf.: E-post: inge(a)dtu.dk Redaktør Torben Ægidius Mogensen Datalogisk Institut Københavns Universitet Universitetsparken København Ø E-post: torbenm(a)diku.dk Webmaster Lektor Inge Li Gørtz DTU Compute DTU Bygning Lyngby Tlf.: E-post: inge(a)dtu.dk 15

16 Dansk Selskab for DATALOGI

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser 24. September 2015 Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser!! Thomas Hildebrandt Process and System Models Group IT University of Copenhagen, Denmark!! Grunddata og forretningsprocesser i finansielle

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

En tur rundt om skyen:

En tur rundt om skyen: En tur rundt om skyen: Hvor skal vi hen? Bjarne B. Dollerup, Evangelist Jens, IT Chef Større dansk virksomhed Jens har et par spørgsmål om skyen Hva er det der mæ skyen? Og hva ka jeg bruge den til? Og

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION SEARCH ENGINE OPTIMIZATION Søgeord og online marketing v. Kristian Stoffregen Tørning, Lektor (MPL) / Maj 2013 Program 1. Hvordan søger brugerne? 2. Hvordan ved søgemaskinen, hvad der er relevant? 3. Praktisk

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig.

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. Referat fra FastPassCorp A/S s ordinære generalforsamling Fredag den 29. april 2011 kl 15.00 Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til 10.1 Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes. Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5.

Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes. Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. maj 2015 Den nuværende persondatalov Fra år 2000, løbende smårevisioner

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

2B Basware Connectivity Service

2B Basware Connectivity Service Fakturahåndtering 2B Connectivity Service Camilla Holbøll A/S Agenda: Gennemgang af Connectivity Aktiverings Kampagne Forhindringer/udfordringer Fordele og udbytte 2 Hvad er Connectivity? Èn løsning der

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Programmering, algoritmik og matematik en nødvendig sammenblanding?

Programmering, algoritmik og matematik en nødvendig sammenblanding? Programmering, algoritmik og matematik en nødvendig sammenblanding? Oplæg til IDA møde, 29. november 2004 Martin Zachariasen DIKU 1 Egen baggrund B.Sc. i datalogi 1989; Kandidat i datalogi 1995; Ph.D.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Adaptive Case Management (ACM) agil bruger- og videreudvikling af proces-orienterede IT-systemer?

Adaptive Case Management (ACM) agil bruger- og videreudvikling af proces-orienterede IT-systemer? (ACM) agil bruger- og videreudvikling af proces-orienterede IT-systemer? Thomas Hildebrandt, Lektor, PhD Forskningsgruppen for Proces- & Systemmodeller www.itu.dk/research/models IFFI fokusområde for processer

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere