Dansk Selskab for. DATA logi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Selskab for. DATA logi"

Transkript

1 Dansk Selskab for DATA logi Maj 2014

2 fra bestyrelsen Foredrags- og aktivitetsoversigt: Torsdag den 22. maj 2014: Kl. 16:30: Generalforsamling Se indkaldelse inde i bladet Ca. 17:00: Foredrag Roslyn Layton, Ph.D. Fellow, Aalborg University The Coming Digital Crisis in the EU Ca. 18:00: Specialeprisoverrækkelsen for bedste datalogiske speciale 2013 Der er i år nominret 5 specialer i konkurrencen om specialeprisen. Anbefalingerne fra specialevejlederne kan læses i dette blad. Ca. 18:30 19:30: Reception I bladet findes endvidere oversigt over forårets afholdte arrangementer. På bestyrelsens vegne Torben Mogensen, redaktør Oplysninger om Dansk Selskab for Datalogi (afholdte medlemsmøde, adresser, m.v.) kan findes på selskabets hjemmeside Forespørgsler bedes sendt til et bestyrelsesmedlem. 2

3 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Torsdag den 22. maj 2014 kl ca Generalforsamlingen afholdes på DIKU, Universitetsparken 1, 2100 København Ø. Bemærk: Generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne i juni måned. Bestyrelsen har valgt at fravige dette, da der er truffet aftaler med foredragsholder og Dansk IT Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Fastsættelse af medlemsbidrag. Bestyrelsen foreslår uændrede satser: Studerende: kr. 60 Pensionister: kr. 30 Andre: kr Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er følgende: Jacob Nørbjerg Birgitte Taagholt (kasserer) Begge modtager genvalg. Desuden mangler bestyrelsen et medlem i henhold til vedtægterne. Kandidater kan melde sig til bestyrelsen eller opstille på selve generalforsamlingen. Alle medlemmer af foreningen kan stille op. 6. Valg af revisorer På valg er: Nils Andersen Kim Ørtved Begge modtager genvalg. 3

4 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt Umiddelbart efter generalforsamlingen starter aftenens foredrag, hvorefter der er prisuddeling. Vedtægter 1 Selskabets navn er Dansk Selskab for Datalogi. Selskabet har til opgave at arbejde for kendskabet til datalogi. 2 I selskabet kan optages enhver, der arbejder med praktisk eller teoretisk datalogi. Anmodning om optagelse rettes til et bestyrelsesmedlem. 3 Gæster kan overvære selskabets møder efter tilladelse af bestyrelsen. 4 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og yderligere to medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer sker på en generalforsamling for to år. 6 Selskabets møder ledes af et bestyrelsesmedlem. Der føres en protokol over møder og generalforsamlinger. 7 Selskabets regnskabsår er fra 1. maj til 30. april. Den årlige generalforsamling holdes i juni måned. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og kan forlanges af 1/5 af medlemmerne. Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter være på dagsordenen: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning. 3. Fremlæggelse af det af to revisorer reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår. 4. Fastsættelse af medlemsbidrag. 5. Eventuelt Beslutning træffes ved simpel majoritet. Selskabets vedtægter kan ændres ved en ordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor, og når medlemmerne ved indkaldelsen er gjort bekendt med forslag til ændringer. 4

5 Medlemsmøde Resumé: The Coming Digital Crisis in the EU Roslyn Layton, Ph.D. Fellow, Aalborg University Torsdag 22. maj 2014 kl DIKU, Universitetsparken 1, 2100 København Ø The next crisis that hits Europe will probably not be financial, but rather digital. A decade ago the EU accounted for more than one-third of the world s investment in communication infrastructure. That amount has plummeted to less than one-fifth today. The US invests at twice the rate per capita as Europe. While 4G/LTE networks are available to 97% of Americans, just 26% of Europeans can say the same. The EU has only pockets of next generation networks. The US has birthed 15 of the world s top 25 internet companies; but just 1 comes from the EU. The EU has attempted to launch a Digital Single Market Initative for the Connected Continent with the purpose of rebooting the economy through a series of telecoms reforms. However the main items of the package, free roaming and net neutrality, do very little to lower unemployment, increase productivity, or make the EU competitive with the rest of the world. In fact, the roaming rules create a number of perverse incentives for "mobile arbitrage", where people will speculate in the trade of SIM cards from low cost to high cost countries. Furthermore net neutrality rules, if approved by the Council of Ministers, may foreclose a number of business models for entrepreneurs to launch their businesses in telemedicine, e-education and so on. The EU regulatory approach of managing access gives consumers low prices for connectivity in the short run. However in the long run Europeans may be shortchanged because operators, unable to earn a fair profit, do not invest adequately in next generation networks. Additionally operators are facing disruptive innovation as new "over the top" providers such as Google, Facebook, Netflix, Skype, and WhatsApp launch free and low-cost services which compete for operators revenues. A digital crisis results when a society can t get the broadband it needs to function. This presentation will review the international comparisons on broadband policy and investment. It will also review the internet value chain, the key players, and the relevant business models. It will also review the current EU approach and alternative scenarios to the EU to realize a Digital Single Market. Roslyn Layton is a PhD Fellow in Internet Economics at the Center for Communication, Media and Information Technologies at Aalborg University. Before coming to Denmark she worked in the software industry, for IBM in Silicon Valley and TCS-Innovations Labs in Hyderabad, India. 5

6 Specialeprisen 2013 Der er i år nomineret 5 specialer til konkurrencen om specialeprisen. Disse er listet nedenfor med anbefalingerne fra specialevejlederne. Esben Bistrup Halvorsen, DIKU Labeling schemes for trees. Overview and new results Vejledere: Stephen Alstrup, DIKU og Christian Wulff-Nilsen, DIKU Resumé af specialet: Et labeling scheme er en algoritme, der tildeler mærkater (labels) til knuderne i en graf, således at information vedrørende en mindre delmængde af grafen kan udledes direkte fra mærkaterne på knuderne i delmængden. De to hovedegenskaber ved et labeling scheme er (1) typen af forespørgsler, der kan besvares ud fra mærkaterne og (2) familien af grafer, der kan tildeles mærkater. Den primære kvalitetsindikator for et labeling scheme er størrelsen på de mærkater, der produceres, og meget litteratur beskæftiger sig således med nedre og øvre grænser for størrelsen på mærkater produceret af labeling schemes. Specialet indeholder en generel introduktion til labeling schemes og giver et overblik over de bedst kendte nedre og øvre grænser for fem forskellige slags labeling schemes og et udvalg af familier af træer. Specialets resultater er enten "state of the art" fra litteraturen eller nyskabende bidrag til området. Begrundelse for indstillingen: Specialet behandler en række klassiske datalogiske emner vedrørende, hvor kompakt information kan være, og hvad der kan beregnes, når informationen er distribueret. Dette område, der ligeledes har været studeret i matematisk forskning, har i de seneste år fået fornyet interesse, da det finder større og større anvendelse f.eks. i repræsentation af XML, som er et af de gængse formater til at opbevare information på internettet. I specialet gives ikke alene et fremragende overblik over resultater og teknikker, men der gives også en række forbedrede resultater til eksisterende problemer. Flere af disse er værdige til publikation. En del af specialet er for nylig blev præsenteret ved den internationale hovedkonference for algoritmik (SODA 14), og specialet er således allerede blevet krediteret på fornemste vis af forskningsverdenen. Et af resultaterne i specialet omhandler beregning af den nærmeste fælles forfader (nearest common ancestor, også kendt som NCA eller LCA) af knuder i et træ. Dette er et fundamentalt problem, der indgår i inderløkker eller som delproblem i en række anvendelser, f.eks. inden for biologiske beregninger og distribution af pakker på internettet. Ved at forbedre resultater til 6

7 løsning af et så fundamentalt problem, opnås der samtidig forbedringer til en hel række andre nærliggende problemer. Kenneth S. Bøgh, Aarhus Universitet Efficient Skycube Computation on the GPU Vejleder: Ira Assent Indstilling: Kenneth S. Bøgh has written his Master thesis on "Efficient S cube Computation on the GPU" under my supervision in the Data-Intensive Systems group, Department of Com- puter Science, Aarhus University. Our research focuses on all aspects of efficient and scalable data processing and analysis. Kenneth s thesis studies the efficient computation of the s cube, i.e., the skyline on all possible attribute combinations. The s line operator returns those options from a data collection that are best with respect to any monotone preference function. As opposed to traditional ranking approaches (as found in search engines for example), the skyline does not require the user to define preference weights for different attributes. This is particu- larly relevant when attributes operate on different scales, e.g. when balancing price of a hotel (dollar scale) and its distance to the beach (miles). This flexibility makes the skyline operator attractive to use, but computationally expensive. Computing all skylines in the skycube to account for any possible attribute selections by the user is even more computationally challenging. On his own initiative, Kenneth has suggested addressing this issue in his thesis using general purpose computation on today s graphics processing units (GP GPU). In his work, he devises novel algorithmic strategies that efficiently compute a skyline query or the full skycube by intelligently distributing work between the computer CPU and the highly par- allel environment found in graphics cards (GP GPU computation). To optimize performance on GPUs, he proposes new branching-free skyline tests and coalesced reading strategies. In this manner, he presents the first GPU parallel s line and s cube ap- proaches that goes beyond a brute-force comparison of all data points against all other data points. His work is interesting beyond the application to just skyline and s cube computations in the discussion it provides on how data and tasks should be distributed between the GPU and the CPU. Part of this work has been presented by Kenneth at the DAMON workshop, a high profile workshop on data management on new hardware, held at this year s ACM SIGMOD con- ference, a major international conference in our field. We expect to co-author another submission to a renowned data management outlet based on further results of the thesis work. I am impressed by Kenneth s work and the promising further research directions it opens, which has motivated me to interest him in pursuing a PhD upon completion of his Master s thesis. 7

8 Since November 2013, he is a PhD student under my supervision at our faculty s Graduate School of Science and Technology. In summary, Kenneth s Master thesis presents interesting new ideas for exploiting the inherent massive parallelism in today s GPUs for skyline query processing. He proposes nelv algorithmic strategies, and provides a sound empirical evaluation that demonstrates the performance gains with respect to state-of-the-art approaches. I therefore recommend his thesis for this year s best computer science Master thesis award. Jens Johansen og Morten Kragelund Holt, Aarhus Universitet Computing Triplet and Quartet Distances Vejleder: Gerth Stølting Brodal Indstilling: Jens Johansen og Morten Kragelund Holt skrev i foråret 2013 specialet Computing Triplet and Quartet Distances ved Institut for Datalogi, Aarhus Universitet, under min vejledning. Resultatet af eksamenen den 27. juni 2013 var karakteren 12. Censor var Rolf Fagerberg, IMADA, SDU. Udgangspunktet var at implementere de teoretiske algoritmer i SODA 13 artiklen Efficient Algorithms for Computing the Triplet and Quartet Distance Between Trees of Arbitrary Degree. G.S. Brodal, R. Fagerberg, C.N.S. Pedersen, T. Mailund, A. Sand. Algoritmerne i artiklen beregner, hvor ens to evolutionære træer er, der f.eks. kan væ- re genereret ud fra to forskellige sæt empiriske data. Bladene i de to træer svarer til den samme mængde arter, og afstandsmetrikken er triplet- og kvartet-metrikken for henholdsvis rodede og ikke-rodede træer. Algoritmerne er kendetegnet ved at skulle håndtere et meget omfangsrigt antal forskellige topologier, hvorfor det var meget tvivlsomt, om algoritmerne overhovedet ville være praktisk relevante. Kompleksiteten af algoritmerne afspejles i Jens og Mortens implementation ved et typisk overhead på 10KB per knude (!) i input træerne. Specialets hovedbidrag er: Første triplet implementation for ikke binære træer. Første triplet og kvartet implementationer af O(n log n) tids algoritmer for binære træer (algoritmen for kvarteter har været kendt i over ti år, men den bedste implementation har været en simplificeret O(n log 2 n) tids algoritme). Første kvartet implementation af en O(n polylog(n)) tids algoritme for ikke binære træer (hidtil bedste implementation var en O(n 2.7 ) tids algoritme). Første kvartet og triplet implementationer, som anvender dynamiske hierarkiske dekompositioner af input træerne 8

9 (tidligere implementationer anvendte kun sta- tiske dekompositioner, som giver mindre konstanter og simplere algoritmer, men en logaritmiske faktor overhead i worst-case). Forbedring af den teoretiske tid, opnået i SODA 13 artiklen for kvartet-afstanden mellem træer med maksimal grad d 1 og d 2, fra O(max(d 1,d 2 ) n logn) til O(min(d 1,d 2 ) n logn). Specialet indeholder en beskrivelse af de nødvendige udvi- delser af algoritmen for at opnå dette teoretiske resultat, og en eksperimentel sammenligning mellem algoritmerne. I praksis vinder den nye algoritme. De opnåede implementationer er signifikant hurtigere end alle hidtidige implementationer, bortset fra en tunet algoritme for triplet-afstanden for binære træer, hvor algoritmen stadig er konkurrencedygtig inden for en lille konstant. Implementationen skalerer til træer med millioner af knuder (hvilket f.eks. krævede brugen af 128-bit heltal i udvalgte dele af beregningerne). Indholdet af specialet er efterfølgende blevet accepteret til den førende Algorithm Engineering konference ALENEX 14 (DOI: / ), hvor Morten præsenterede de opnåede resultater. For at gøre implementationen anvendelig for bioinformatikere, så har ph.d. stude- rende Andreas Sand efterfølgende tilføjet en frontend, således at implementationen nu er tilgængelig som tqdist værktøjet på birc.au.dk/software. Dette er beskrevet i en artikel i MDPI Biology - Special Issue on Developments in Bioinformatic Algorithms (DOI: /biology ) og i en endnu ikke publiceret men accepteret Application Note til Bioinformatics. Selvom forfatterne på disse to artikler også in- kluderer forfatterne fra de oprindelige artikler, så indfanger følgende citat fra en af reviewerne kvaliteten af Jens og Mortens implementation meget præcist: This paper describes the implementation of the fastest available algorithms for calculating the triplet and quartet distances between tree topologies. Currently these are the best available measures of the distances between two tree topologies....we are truly impressed by the performance of this program: we could calculate the quartet-distance between trees with up to leaves in less than 30 seconds. Opsummerende kan jeg kun anbefale dette speciale til prisen som årets Datalogi speciale. Jens og Morten dokumenterer i specialet, at de mestrer både teoretiske og praktiske aspekter af datalogi, begge på forskningsniveau. Specialet bidrager med nye teoretiske resultater, og specialet omsætter teori til state-of-the-art implementationer, som er optimerede, systematisk testede og sammenlignede med allerede eksisterende implementationer. 9

10 Pelle Krøgholt og Martin Poulsen, ITU AlphaTrainer An Android Based Neurofeedback System Using Low-Cost Brain-Computer Interfaces Vejleder: John Paulin Hansen, ITU Opsummering af specialet Neurofeedback træning går ud på at ændre hjernebølge-frekvenser gennem øvelser, hvor man ser sin egen hjerneaktivitet visualiseret i realtid. Dette er interessant fordi bestemte frekvenser er korreleret med specielle funktionelle tilstande. Specielt er korrelationen mellem et højt niveau af alfabølger ( 10 Hz) og det at stresse af omvendt er en såkaldt alphablokering (lavt niveau af alfabølger) associeret med stress og angst. Neurofeedback udnytter den mekanisme at hjernen, når den præsenteres for et realtidsfeedback på sin aktivitet, er i stand til at ændre denne aktivitet netop i kraft af dette feedback. Denne behandlingsmetode kræver typisk dyrt, specialiseret udstyr især i form af et EEG-baseret Brain Computer Interface (BCI). De seneste år er der imidlertid blevet produceret en række billige consumer BCIs i prisklassen under 1000 kr. Gennem design, implementation og evaluering af AlphaTrainer et neurofeedback system baseret på Android specielt rettet mod at kunne afhjælpe stress undersøger specialet muligheden for at benytte disse nye consumer BCIs i et billigt, tilgængeligt neurofeedback system. Det konkluderes på baggrund af et kontrolleret laboratorieforsøg at et af de tre undersøgte consumer BCIs er i stand til at måle alfabølger på tilfredsstillende måde. Med en bruger-evaluering, hvor en gruppe testpersoner i en uge brugte AlphaTrainer app en dagligt, konkluderes det, at et sådan neurofeedback system faktisk virker i en daglig træningspraksis hjemme og på arbejde. Specialet afslutter med en udgivelsen af AlphaTrainer app en til fri afbenyttelse. Når app en bruges, indsamles data og metadata anonymt, hvilket med tiden vil gøre det muligt at studere applikationens brug og træningseffekt over tid. App en kan hentes fra herokuapp.com. Begrundelse for nomineringen Hovedbidraget i specialet er at tage en velbeskrevet og veldokumenteret klinisk aktivitet og gøre denne tilgængelig for alle med et Android device og et billigt consumer BCI. AlphaTrainer anvender best practices for signalbehandling i forbindelse med neurofeedback. Denne er implementeret i et c++ modul, som tager højde for individuel kalibrering (i forhold til alfa peak frekvens og niveau) hvilket beskrives som helt essentielt at gøre i neurofeedback litteraturen. Derved adskiller AlphaTrainer sig fra de få applikationer, der også sigter efter at lave seriøs neurofeedback bl.a. app en BioZen udviklet af US Department of Defence. AlphaTrainer inviterer desuden interesserede til at bidrage til projektet gennem den åbne kildekode hostet på GitHub (https://github.com/alphatrainer). App en er modulær 10

11 hvilket eksempelvis gør det muligt for en designer at tilføje et feedback user interface mens en ingeniør kan tilføje et signalbehandlingsmodul. Desuden er der ingen bindinger til specifikke sensor-produkter idet al databehandling foregår udenfor de specifikke BCIs API er kun den rå EEG data bruges. AlphaTrainer projektets største styrke ligger i dets relevans og timing. Det adresserer det enorme og voksende problem som stress udgør, klinisk som i mange menneskers hverdag. Med et system bestående af en ny generation af billige BCIs samt udnyttelsen af den efterhånden allestedsnærværende regnekraft i vores smartphones skabes en åben platform, der kan sikre udbredelsen af afstressningsbehandling - eksempelvis til soldater med Post Traumatisk Stress Syndrom. Relevansen af et mobilt og tilgængeligt neurofeedback system understreges af, at det amerikanske forsvar selv står bag et sådan system. I modsætning til dette (og andre mere eller mindre seriøse neurofeedback apps) følger AlphaTrainer best practice indenfor neurofeedback signalbehandling. Det særlige datalogiske bidrag i specialet er - udover best practice signalbehandling for neurofeedback - en modulær platform for at udføre neurofeedback. Denne er opnået gennem en arkitektur med lav kobling mellem modulerne for feedback user interfaces, signalbehandling og kommunikation med et konkret BCI, hvilket gør det muligt for interesserede at bidrage til projektet med netop deres ekspertise samt mulighed for at inkludere fremtidige BCIs. Desuden har app en ingen dependencies på Android platformen, hvilket kan ses i arkitekturdiagrammet nedenfor som ikke indeholder Android-specifikke elementer. Dermed er det let at oversætte app en til andre mobile platforme. Steen Vester, DTU Game-Theoretic and Computational Aspects of Concurrent Game Models Vejleder: Valentin Goranko, DTU Resume af projektet Specialet hører indenfor feltet specifikation of verifikation af multi-agent systemer et område i aktiv udvikling med nye anvendelser indenfor formel verifikation. Det omhandler den algoritmiske kompleksitet af model-checking problemet i det mest populære logiske system til formel specifikation af agenters strategiske evner i multi-agent systemer: Alternating-time temporal logic (ATL*) introduceret af A. Alur, T. Henxinger og O. Kupferman i en meget indflydelsesrig artikel publiceret i Journal of the ACM, I specialet analyseres systematisk kompleksiteten af model-checking af påstande i ATL* om eksistens af strategier der kan opnå formelt specificerede mål afhængigt af mængden af hukommelse som agenterne er tilladt at anvende såvel som hvorvidt fuldstændig eller ufuldstændig information er tilgængelig om det miljø som de opererer i. En stor mænge hukommelse for agenterne resulterer i at flere mål kan opnås, dog 11

12 give det samtidig en høj beregningsmæssig kompleksitet. Uden hukommelse er der en relativ lav beregningsmæssig kompleksitet, men ikke så mange mål kan opnås. Specialet går i dybden med det tradeoff der er mellem beregningsmæssig kompleksitet og mængden af hukommelse som agenterne har tilgængeligt. De primære bidrag er En systematisk og stringent gennemgang af de kendte resultater for model-checking af ATL* En introduktion af to nye former for semantik for ATL* mht. mængden af hukommelse tilladt Bestemmelse af optimal beregningsmæssig kompleksitet for en række nye model-checking problemer som opstår ved instroduktion af de to nye former for semantik Sammenligning af udtryksfuldheden af de nye tilfælde som opstår Motivation for nomineringen Specialet af Steen Vester tilvejebragte løsninger til de åbne model-checking problemer nævnt ovenfor som var meget ikke-trivielle. Hans publikation med hovedresultaterne fa specialet med titlen Alternating-time temporal logic with finite-memory strategies blev indsendt og accepteret ved en af de førende konferencer indenfor feltet, the Fourth International Symposium on Games, Automata, Logics and Formal Verification, Hans speciale er desuden blevet udvidet til et PhD projekt og han er blevet tildelt en PhD position ved DTU fra maj Alt i alt er specialet markant nyskabende, med teknisk udfordrende og originale teoretiske resultater samt en meget fin præsentation. Jeg er derfor ikke i tvivl om at det er en meget stærk og velfortjent kandidat til prisen som bedste datalogiske speciale som jeg selvsikkert nominerer det til. 12

13 Forårets arrangementer Der blev afholdt to medlemsforedrag i foråret 2014: 13. marts: Coordinating Interactions: The Event Coordination Notation Ekkart Kindler, DTU Compute The purpose of a domain model is to concisely capture the concepts of an application s domain, and their relation among each other. Even though the main purpose of domain models is not implementing the application, major parts of an application can be generated from the application s domain models fully automatically with today s technologies. The focus of most of today s code generation technologies, however, is on the structural aspects of the domain; the domain s behaviour is often not modelled at all, implemented manually based on some informal models, or the behaviour is modelled on a much much more technical level. The Event Coordination Notation (ECNO) allows modelling the behaviour of an application on a high level of abstraction that is closer to the application s domain than to the software realizing it. Still, these models contain all necessary details for actually executing the models and for generating code from them. In this talk, the limitations of today s modelling notations for behaviour are briefly discussed. Then, the main idea, philosophy, and concepts of ECNO and its notation are discussed mostly by looking at some examples. The ECNO is now fully supported by a tool which allows to generate code from ECNO models; we will briefly hint on a fully working workflow engine that was modelled and this way implemented by ECNO. 4. april: Reversibel beregning. I bakgear mod fremtiden Holger Bock Axelsen, DIKU Alle der har siddet med en bærbar computer i skødet véd at computere udleder varme. Én af årsagerne til varmetab kan spores til en fundamental egenskab ved de beregningsmodeller vi har baseret vores computerarkitekturer på: de er irreversible. Givet et resultat af en beregning (f.eks. at en sum giver resultatet 8) kan vi som regel genskabe inputtet entydigt (1+7, 4+4 og 8+0 giver alle resultatet 8). En computer er et fysisk objekt underlagt fysikkens love, og en simpel termodynamisk overvejelse giver at computere der udfører sådanne irreversible beregninger nødvendigvis udleder varme. I dette foredrag vil jeg give en datalogisk introduktion til reversible beregninger (f.eks. programmer eller kredsløb) der kan køres baglæns såvel som forlæns. Disse har ikke den samme indbyggede varmeudledning, og kan føre til mere energi-effektive computere end vi har idag. 13

14 Jeg vil give et overblik over hvordan en simpel reversibel computer-arkitektur kunne se ud, og beskrive hvad reversibilitet betyder på forskellige abstraktionslag i computeren (fra programmeringssprog ned til logiske porte). Jeg vil undervejs komme ind på de historiske resultater af Rolf Landauer og Charles H. Bennett der grundlagde feltet, der blandt andet viser at reversibilitet ikke begrænser os rent beregningsmæssigt, dvs. at reversible beregninger - på trods af hvad intuitionen måske siger - faktisk er universelle. 14

15 Adresser Dansk Selskab for Datalogis hjemmeside er nu flyttet tilbage til Bestyrelsen Formand Lektor Jacob Nørbjerg Institut for Datalogi, Aalborg Universitet Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø Tlf: E-post: jaconor(a)cs.aau.dk Næstformand Torben Ægidius Mogensen Datalogisk Institut Københavns Universitet Universitetsparken København Ø Tlf: E-post: torbenm(a)diku.dk Kasserer Cand. Scient. Birgitte Tågholt Oracle Danmark Metalbuen Ballerup Tlf: E-post: Birgitte.Taagholt(a)oracle.com Sekretær Lektor Niels Jørgensen Roskilde Universitet, Datalogi, Hus 43-2 Universitetsvej Roskilde E-post: niels(a)ruc.dk Bestyrelsesmedlem Lektor Inge Li Gørtz DTU Compute DTU Bygning Lyngby Tlf.: E-post: inge(a)dtu.dk Redaktør Torben Ægidius Mogensen Datalogisk Institut Københavns Universitet Universitetsparken København Ø E-post: torbenm(a)diku.dk Webmaster Lektor Inge Li Gørtz DTU Compute DTU Bygning Lyngby Tlf.: E-post: inge(a)dtu.dk 15

16 Dansk Selskab for DATALOGI

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem?

Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem? HD afhandling i Marketing management HD. 2. del, Aarhus Universitet, 2014 Titel: Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem? Forfatter: Valdemar Stilling Vejleder: Morten Munksgaard

Læs mere

Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces

Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces Mod en ny forståelse af den - En ph.d.-afhandling om Danfoss A/S og virksomhedens kunderelaterede digitale initiativer Reimer Ivang Center for International Virksomhedsøkonomi, Institut for Erhvervsstudier,

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

Applied 3D modelling and Parametric Design

Applied 3D modelling and Parametric Design ENGLISH SUMMARY Applied 3D modelling and Parametric Design The field that has arisen in Denmark in connection to building information modelling (BIM), and digital construction (DDB) - the laws of Client

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

Ny design tilgang, Nye designprincipper

Ny design tilgang, Nye designprincipper Ny design tilgang, Nye designprincipper 10. SEMESTER - INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER PHONG NGOC BUI VEJLEDER: TEM FRANK ANDERSEN TITELBLAD Projekttitel Ny design tilgang, nye designprincipper Studieretning:

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4

Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4 Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4 Speciale Emne: Customer Management of Relationships Udarbejdet af: Rasmus Engbjerg Nielsen Vejleder: Allan Grutt Hansen Semester: 10. semester Cand. Merc. Marketing

Læs mere

LEVERANDØRSTYRET LAGER VENDOR MANAGED INVENTORY

LEVERANDØRSTYRET LAGER VENDOR MANAGED INVENTORY Syddansk Universitet, Odense Juni 2010 Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Kandidatspeciale LEVERANDØRSTYRET LAGER VENDOR MANAGED INVENTORY Kandidatspecialet er udarbejdet af: Cand. Merc. i Optimering

Læs mere

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Virksom En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Kandidatafhandling Afleveret 25/11-05 Stud.merc.fil Kasper Brødsgaard CPR: 200274 - XXXX Vejleder

Læs mere

Det virker, og hvad så?

Det virker, og hvad så? Det virker, og hvad så? Interfacets betydning og spørgsmålet om overflade versus dybde eksemplificeret med en analyse af Google Peter Sejersen Specialeserie/Master Thesis Specialeserie/Master Thesis: Digital

Læs mere

Analyse af Intruder Detection Systemer

Analyse af Intruder Detection Systemer Datalogi Institut ved Københavns Universitet November 2004 Analyse af Intruder Detection Systemer Udarbejdet af: Orod Badjelan orod@diku.dk Vejleder: Klaus Hansen khan@diku.dk Af Orod Badjelan, DIKU november

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

S T O P S P I LD. Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse. Eksempler fra ind- og udland

S T O P S P I LD. Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse. Eksempler fra ind- og udland UNDGÅ AFFALD S T O P S P I LD Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse Eksempler fra ind- og udland Undgå affald, stop spild nr. 04, 2014 Titel: Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7 Abstract The thesis explores the unique opportunities that cloud computing has brought to the delivery of IT-services, both from a technical point of view and as a new business model. Very few businesses

Læs mere

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS Juni 2001 Nr 6, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #6 OUGDK DBA SIG Dato for næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde: juni 2001 Developer SIG Dato

Læs mere

SummIT 2015. 18. marts 2015. Centralværkstedet. Konferencetemaer og oplægsholdere. The Future is IT. Are you ready to face it?

SummIT 2015. 18. marts 2015. Centralværkstedet. Konferencetemaer og oplægsholdere. The Future is IT. Are you ready to face it? SummIT 2015. 18. marts 2015. Centralværkstedet Konferencetemaer og oplægsholdere The Future is IT Are you ready to face it? LOKALEOVERSIGT: CENTRALVÆRKSTEDET USABILITY OG INTERAKTIONSDESIGN FUTURE TECHNOLOGIES

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information September 2004 58 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kommer Connie til Kort eller... trækker hun måske alligevel det længste strå. Vi byder i hvert fald vores nye minister velkommen i geodataverdenen

Læs mere

Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #36/37 ODTUG-KONFERENCEN 2006 12 ORACLE.

Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #36/37 ODTUG-KONFERENCEN 2006 12 ORACLE. Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk L IVE 23 Kursus: Avanceret Systemanalyse 12.-14. september 2006 DesWeb SIG-møde: 13. september 2006 Database

Læs mere

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden B3-2009 Pkt. 1 Bilag 1.1 Forslag til dagsorden 150609 1. Godkendelse af dagsorden - beslutning 2. Referat af bestyrelsens møde 17. april 2009 beslutning 3. CBS økonomi - beslutning a. Intern opsparing

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

ipads som redskab for læring

ipads som redskab for læring ipads som redskab for læring ipads as a tool for learning Aarhus Universitet Faculty of Arts Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Kandidatspeciale Pædagogisk Psykologi 2012 Afleveret af: Michael

Læs mere

Af Daniel Honoré Pryn og Stig Krøger

Af Daniel Honoré Pryn og Stig Krøger Viden gennem tags Et mapping-analytisk perspektiv på LARM.fm Af Daniel Honoré Pryn og Stig Krøger Specialeafhandling, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet, sommer 2013 Vejledere:

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Maria Miland Elmvang, s991112 31 marts, 2005 Polyteknisk eksamensprojekt Institut for Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere