HERLUF TROLLE NYT. Resumé - sommer Sommerens aktiviteter: Team Odd Fellow. Maj/Sept 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERLUF TROLLE NYT. Resumé - sommer 2013. Sommerens aktiviteter: Team Odd Fellow. Maj/Sept 2013"

Transkript

1 Ansvarsh: OM Nyhedsbrev for Broderloge nr. 12 Herluf Trolle Ansv.h. OM Karsten Pedersen Redaktionen: Kenn Commerou - Peter Poulsen fotos: Jørgen Kølle Maj/Sept 2013 HERLUF TROLLE NYT Resumé - sommer 2013 Vor Sommerferie starter i maj måned, og afslutter den termin man kunne kalde logeåret. Sommerferien er den pause der signalerer at nu starter vi på en frisk, hver andet år med nye embedsmænd, der her får tid til at afprøve ideer, med henblik på nye initiativer for det kommende år. Men selvom mødeaktiviteterne er sat på vågeblus, afvikler vi stadig vore traditionelle sommeraktiviteter. Sommerens aktiviteter: Team Odd Fellow Fra venstre er det Næstveds Borgmester Carsten Rasmussen, OM Karsten Pedersen Herluf Trolle og Broder Henrik Hansen Loge nr. 107 Suså. Foto: Jørgen Kølle En gang om året afvikles ovenævnte cykelløb Danmark rundt, med et Hold der består af ca. 30 ryttere i ens cykeltøj og som de tidligere år deltog også et medlem af loge nr. 12, nemlig OM Karsten Petersen. Som et kuriosum kan det nævnes at på turen fra Rønnede til Næstved, blev holdet i år suppleret med endnu en cykelrytter, nemlig borgmester Carsten Rasmussen, og endelig havde D.D.S.S. Poul Otbo lavet ruten fra Næstved over Skælskør til Korsør, hvor han selv cyklede med. Turen startede d. 25. maj ved Odd Fellow Palæet i Odense og der blev cyklet 7 dage i træk i alt ca km. med følgende etaper: -1-Etape: Odense til Haderslev -2. Etape: Haderslev til Grindsted - 3. Etape: Grindsted til Viborg - 4. Etape: Viborg til Ebeltoft - 5. Etape: Ebeltoft til Hillerød - 6. Etape: Hillerød til Næstved - 7. Etape: Næstved til Odense. Teamet kører ca. 120 km om dagen, som motionsløb med væsentlig hensyntagen til at alle på holdet får en god oplevelse og at hospicetanken eksponeres i offentligheden. Ved rytternes ankomst til Næstved blev de modtaget af OM fra de fire tilknyttede loger, samt en række andre interesserede logebrødre, før de blev indkvarteret på Hotel Vinhuset, hvor rytterne skulle overnatte, før den videre færd mod Odense. Hver deltager i løbet betaler et deltagergebyr, som dækker udgifterne til overnatning, mad og cykeltøjpenge.

2 Aftenen sluttede med fællesspisning i logens selskabslokale, hvor de fire loger der er hjemmehørende i ordensbygningen var værter. Loge nr. 68 H.C.Andersen i Odense, er idemændende bag løbet, hvis formål som sagt at indsamle penge til forskellige Hospice aktiviteter i Danmark., og det er cykelholdet selv, der suverænt donerer de indsamlede penge. I år blev overskudet på ca. kr ,00. ODD Fellow Ordenens Hospice Fond bruges som bank, efter ønske fra tidligere Stor Sire Lars Jørgensen, og fonden bestemmer ikke over midlerne der indsamles af Team Odd Fellow. Sommerturen Fotos: Ole Nielsen Den årlige sommertur 6.juni arrangeret af enke- og aldersfondsudvalget, gik i år til Birkegårdens Haver. Turen blev begunstiget med pragtfuldt vejr og brødre med ledsagere havde en dejlig dag Sommermødet: 18.juni gik turen i år til AffaldPlus, hvor informationsmedarbejde r Lars Bonde gav en grundig rundvisning og orientering om den komplicerede behandling af vort affald., og en orientering om arbejdsgangen i den store bygning. Fra den bygningens tag er der i øvrigt en fremragende udsigt over by og fjord. 37 br. deltog i dette arrangement. Fotos: Jørgen Kølle

3 Kanoturen der traditionen tro foregik den anden søndag i august måned, havde i år deltagelse af 20 brødre, idet en enkelt måtte melde fra på grund af sygdom. Frokost i Nåby er tradition, men for andet år i træk blev frokosten serveret af kokken fra Karetmagerens hus. Det er en klar forbedring, idet vi ikke længere skal bære på unødig vægt i form af madpakker, og endelig er risikoen for vådt rugbrød fjernet så vi helt kan koncentrere os væsketilførslen i passende mængder. Vi kan dog stadig ikke forhindre at enkelte brødre foretrækker at bade i åen, måske mere ufrivilligt end frivilligt, men den slags hændelser trækker dog ikke ned i den samlede naturoplevelse. Foto: Jørgen Kølle September: 3. september Indledte vor loge den nye termin. Dagen blev indledt med Ældretræf, et initiativ som ex-mester Kurt Henckel stod fadder til forrige år. Ældretræf er et hyggemøde for ældre brødre, der af den ene eller anden grund, ikke ser i stand til at komme til vort aftenmøde, men alligevel gerne vil holde kontakten ved lige. Mødet har hidtil været afholdt den første tirsdag i hver måned, mellem kl og kl , men er nu flyttet til den anden tirsdag i måneden med samme mødetidspunkt. Mødet foregår i vore selskabslokaler, og alle interesserede er velkomne. Der bliver serveret en kop kaffe og herefter går snakken om løst og fast. Otte brødre havde fundet vej til terminens første møde. Aften startede med afholdelse mindestund over en af vore store gamle egetræer i vor loge: ExM Harry Malling. Br. OM holdt en smuk tale. Harry Malling har haft utrolig stor betydning for vor loge, hvor han har beklædt stort set alle valgte poster, heraf beklædt posten som OM i ikke mindre end 2 perioder. Æret være hans minde. Det første møde i terminen er Alle brødres dag, hvor man altid forventer stort fremmøde. Det holdt stik idet aftenens mødeprocent var 63, noget højere end normalt. Br. OM indledte med en gennemgang af sommerens aktiviteter, som er nærmere beskrevet ovenfor i dette nummer af Herluf Trolle Nyt. Ved OM s gennemgang af post tilgået logen, fik vi en meddelelse om, at der på begæring af 41 storrepræsentanter, skulle afholdes et ekstraordinært møde den 8. sept., med hovedvægten lagt på ændringer eller rettere tilføjelser til logens grundlov, bl.a. angående den sag der har redet vor loge som en mare det sidste års tid. På mødet skal der findes en endelig løsning og for mange af os er det uforståeligt at problemet ikke blev løst omgående. Det har indtil videre kostet os afgang af omkring 20 brødre, og flere brødre står yderligere i den position, at hvis ikke logens etiske regler i fremtiden skal tages alvorligt, kan vi forvente en ny bølge af udmeldelser. Vor loge stillede med følgende repræsentanter ved det extraordinære Stor Loge møde. -1. Stor Rep. Preben Pedersen og 2. Stor Rep. Mogens W. Thomsen foruden Følgende Ex. Mestre med Storlogegraden: Ex. Mester Finn L. Hansen - Ex. Stor Rep. Jørgen Demant og Ex. Mester Ole Wistisen. Det skal her bemærkes at alle har taleret men kun 1 har stemmeret, nemlig Preben Pedersen. Ex. Sekretær Jesper Eskebjerg efterlyste en tilkendegivelse af hvilken holdning vore repræsentanter havde

4 til de ændringsforslag der er lagt frem, men br. Ex.M Kurt Henckel standsede denne diskussion med vore repræsentanter har fri taleret og vi kan ikke pålægge dem en bestemt holdning til problemet. Bowling: Logens bowlingspillere har også taget hul på den ny sæson. Formand Jørgen Luttermann opfordrer brødre der har tid, til at melde sig til. Vi har baner hver torsdag fra kl , og prisen for deltagelse er 140 kr. pr. måned. Samtidig giver deltagelse adgang til bowlingklubbens julefrokost og sæson afslutning. Ordensindlæg: Vi bringer et uddrag af Ex.M. Finn L Hansen der stod for aftenens indlæg, hvor han bl. a. sagde: Ideen til af afholdelse af Alle Brødres Dag/aften kom fra broder Ex mester Edmund Melander fra Loge nr. 59 Holger Lorentzen i maj Om den har været afholdt her i vor Loge i alle 80 år ved jeg ikke, men de sidste 40 år har den. Ideen var at sætte alle kræfter ind på at samle Logens brødre denne aften. Vi siger jo - først familien, så jobbet og herefter Logen, den regel blev sat ud af kraft denne aften, for her var logen, vigtigst. Denne aften hjalp brødrene hinanden, med opfordring til at komme, skaffe kørelejlighed, og give hinanden den oplevelse det er at være sammen. Alle Brødres aften er derfor en hyldest til sammenholdet. Han fortsatte: Jeg har længe haft lyst til at komme med dette indlæg efter en god sommerpause i vort logearbejde, hvor sidste termin var præget af en udefra kommende, meget negativ aktivitet. Stilhed om vor Orden og Loge har der som bekendt ikke været, så det er mit håb, trods alt, at denne termin, bliver indledningen til at vi alle kan koncentrere os om vort Ordens arbejde, med en positiv indstilling. Jeg modtog et brev fra en af vor loges ældste brødre, en entusiastisk, ivrig, engageret og stærkt begejstret person, for hvem denne Loges ve og vel, ligger meget på sinde. Tak for brevet Regnar. Du kan med rette gøre Næstveds motto til dit: Gammel af år, men ung af sind. Det er dejligt du tillige formår at inspirere en af dine yngre brødre, som mig, til at give udtryk for meninger og holdninger. Odd Fellow Ordenen er blevet meget synlig ud over det ganske land, det er sket før i min tid i Ordenen, men vi ved, at vinden vender altid Det kan jo ikke undgås at det giver skår i glæden ved at være Odd Fellow. Det er kedeligt og bekymrende så længe det står på, men min erfaring, er, at vi alle hurtig finder glæden ved at være medlemmer af Ordenen igen. I realiteten er alle vore logeaftener en hyldest til sammenholdet og det fællesskab og den tolerance der betyder, at man kan udholde og tåle andres tanker og meninger, selvom man er uenig. Mit ønske for terminen og fremtiden er derfor, at vi brødre står skulder ved skulder, værner om vor Loge og koncentrerer os om aktiv deltagelse i Logens arbejde, så vi igen oplever glæden ved at være broder og medlem af loge nr. 12 Herluf Trolle Mødet blev afsluttet af vor kapellan Allan Filtenborg Christensen der gjorde opmærksom på, at han ved sin tiltrædelse i sit embede, var blevet oplyst om at han måtte tale om alt, en ret han denne aften benyttede sig af med ordene: vis ansvar for orden loge og alle brødre Aftenen sluttede i det selskabelige med alle brødrets livret: Stegt flæsk med persillesovs. Dagens kulturelle oplysninger: På datoen i 1980, faldt skuespilleren Dirch Passer om på scenen i Cirkusrevyen ramt af et hjerteanfald. Danmark indgik i 1992 et forlig med Finland om højden på Storebæltsbroen, og måtte betale finnerne en erstatning på 90 mill. Kr. (Finnerne producerede olieborerigge der var for høje til at passere under Storebæltsbroen). Storbritannien anerkendte i 1783 de amerikanske kolonier, USA`s selvstændighed.

5 Serveringshold: Br. UM er løbet ind i et problem som han beder brødrene om at hjælpe med. Det er ikke nogen hemmelighed, at en del brødre har forladt logen i løbet af sommeren, og det har derfor været vanskeligt at stille fuldt serveringshold hver gang. Vi skulle jo nødig komme i den situation at vi skal stille op på en række når maden skal udleveres. Serveringsopgaven er for stor en belastning når den kun består af 2 brødre. Derfor anmoder UM om frivillig tilmelding til servering de dage hvor der mangler folk. Terminerne ses her. Hold 1: består af Steen Ottesen og Jørgen Møller. Her mangler 2 ekstra hjælpere, og brødre der mener at kunne hjælpe de pågældende datoer bedes henvende sig til Br UM. Holdets serveringsdatoer er: 24/9 5/11 3/12 28/ Hold 2: består af Jan R. Pedersen og Finn Jacobsen. Her mangler 2 ekstra hjælpere, og brødre der mener at kunne hjælpe de pågældende datoer bedes henvende sig til Br UM. Holdets serveringsdatoer er: 8/10 12/11 7/ Hold 3: består af John Djurskov, Jacob Brandt og hjælpetropperne Peter Poulsen og Sv. U. Terp. Her er holdet fuldtalligt. Holdets serveringsdatoer er: 10/9 15/10 19/11 14/ Hold 4: består af Lars Notkin og Michael Larsen. Her mangler 2 ekstra hjælpere, og brødre der mener at kunne hjælpe de pågældende datoer bedes henvende sig til Br UM. Holdets serveringsdatoer er: 17/9 22/10 26/11 21/ september Det bliver en aften med almindeligt møde og en stafet. Aftenens menu er gl. dags flæskeæggekage m. tilbehør. Og naturligves en lille dessert Serveringsholdet er denne aften Hold 3: består af John Djurskov, Jacob Brandt og hjælpetropperne Peter Poulsen og Sv. U. Terp. Her er holdet fuldtalligt. Holdets serveringsdatoer er: 10/9 15/10 19/11 14/ Dagens kulturelle oplysninger: På datoen døde maleren L.A. Ring 79 år gammel. Han tog efternavnet Ring efter sit fødested, i det gamle Præstø Amt. Han skildrede især sjællandske bonde- og almuemiljøer. Forretningsmanden H.N. Andersen fødtes på denne dato i Nakskov i H.N. Andersen oprettede i 1897 Østasiatisk Kompagni (ØK). Han blev etatsråd i 1900, ridder af elefantordenen i 1919, og tildeltes i 1922 fortjenstmedaljen i guld med krone. 17. september Det bliver en aften med almindeligt møde, og dog vi får besøg af en vore datterloger nemlig loge nr. 24 Reventlow fra Nakskov, der tager den lange trange tur til Næstved. Men turen går vel noget nemmere end i gamle dage, før nr 24 blev installeret. Dengang gik turen med hestevogn og et par sejlture over Guldborgsund og Storstrømmen. Mødet tog flere dage og overnatning var nødvendig. Der var krummer i brødrene dengang. Det skal tilføjes at vi stadig i ordensbygningens loftetage, har de værelser der dengang blev brugt til overnatning, så hvis trætheden skulle melde sig så kan vi vel stadig ordne en opredning!!! Aftenens menu er Svinemørbrad a la creme samt pandekager med is. Serveringsholdet er denne aften Hold 4: består af Lars Notkin og Michael Larsen. Her mangler 2 ekstra hjælpere, og brødre der mener at kunne hjælpe de pågældende datoer bedes henvende sig til Br UM. Holdets serveringsdatoer er: 17/9 22/10 26/11 21/ Dagens kulturelle oplysninger: På denne dato i 1981vedtog Københavns Borgerrepræsentation A.P. Møller Fondens forslag til parkanlægget Amaliehaven på Larsens plads ved Amalienborg, trods voldsomme protester. Det meddeltes i 1990, at årets rundskuedag ville blive den sidste. Den første blev afholdt i 1910, og overskuddet gik til velgørende formål.

6 24. september. I aftenens program er der udover alm. møde, planlagt gradearbejde. Desværre har det været nødvendigt at aflyse dette arrangement. Ved redaktionens slutning var det endnu ikke taget stilling til hvilken aktivitet der erstatter gradearbejdet Aftenens menu er Sild, biksemad m. spejlæg, ost og kaffe Serveringsholdet er denne aften Hold 4: som består af Lars Notkin og Michael Larsen. Her mangler 2 ekstra hjælpere, og brødre der mener at kunne hjælpe de pågældende datoer bedes henvende sig til Br UM. Holdets serveringsdatoer er: 17/9 22/10 26/11 21/ Dagens kulturelle oplysninger: På denne dato i 1955 døde skuespilleren Ib Schønberg 52 år gammel. Han medvirkede bl. a. i 130 film. DDR forlod i 1990 officielt Warszawapagten ved en ceremoni i Berlin. Månedens mærkedage: 25.sept..Finn L. Hansen 40 års hæderstegn 25.sept..Eigil Caspersen - Diamantbryllup Andre logeaktiviteter: Lejr nr. 9 afholder terminens første møde torsdag d. 19. sept. kl i ordensbygningen i Haslev. Redaktionen modtager indlæg m. m. på mail: eller eller Forbindelsen er åben døgnet rundt. Deadline for indlæg vil altid være lørdag inden kl. 10 før det først afholdte møde i hver måned. Distributionen vil foregå pr. mail, og fremlæggelse ved Herluf Trolle bogen til brødre uden mail...

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Fastelavnsløbet i Odder

Fastelavnsløbet i Odder Lørdag d. 26. februar var vi traditionen tro til fastelavnsløb denne gang var det i Odder. Der var fint fremmøde fra BMI en blandet flok på 30 både nye og gamle, hurtige og mindre hurtige dejligt, at der

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen.

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen. Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj 2005. Forord Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan ønske vor Broderloge nr. 75 Viking

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 6, december 2012 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sommerhilsen fra OM...Side 3-4. Sommerhilsen fra OB...Side 4-6. Gudstjeneste i Klosterkirken...Side 7

Indholdsfortegnelse. Sommerhilsen fra OM...Side 3-4. Sommerhilsen fra OB...Side 4-6. Gudstjeneste i Klosterkirken...Side 7 Concordia 29 25/06/03 23:42 Side 1 Nr. 48 august 2013 27469_Blad nr 1 august 2013.indd 1 10-07-2013, 12:57 Indholdsfortegnelse Sommerhilsen fra OM...Side 3-4 Sommerhilsen fra OB...Side 4-6 Gudstjeneste

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

September 2004. Grønt lys for DM stævne i gokart. Pulsen op på arbejdspladserne. Festlig optakt til Firmaidrætsfestival

September 2004. Grønt lys for DM stævne i gokart. Pulsen op på arbejdspladserne. Festlig optakt til Firmaidrætsfestival 8 September 2004 Grønt lys for DM stævne i gokart Pulsen op på arbejdspladserne Festlig optakt til Firmaidrætsfestival 2005 i Aalborg AF PEDER BISGAARD, FORBUNDSFORMAND, DFIF. 3 dage med gode oplevelser

Læs mere

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø Golf M A R I B O Nr. 2 December 2013 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø 2 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Refshalegården Refshale Byvej 22, 4930 Maribo Telefon: 54 78 26 55 www.maribogolf.dk maribogolf@maribogolf.dk

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub VeteranNyt Nr. 96-2014 Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub Henrik Eg, Errindlev. Mens vi venter på foråret 2 Hurtigt i gang af: Carsten Andersen Vi skal have fundet arbejdstøjet frem allesammen.

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere