Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk."

Transkript

1 Resultatudtrækket er foretaget 19. september 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Stress, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Rammer 2, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang, Kost og rygning, Helbred og velbefindende, Underspørgsmål til helbred og velbefindende om fravær Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Langsøskolen Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode. Følgende undersøgelser indgår i resultatvisningen: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2010 Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.a, 5.a, 5.b, 6.a, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 9.Y Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne på flere måder: Simple tabeller viser, hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder ved hvert spørgsmål Et søjlediagram viser et pointtal for hvert emne (fx "mobning" og "sikkerhed") i jeres undersøgelse. Pointtallet viser, hvordan I klarer jer på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst. (Læs mere om point: Et søjlediagram med landsgennemsnittet over samme pointtal Et søjlediagram viser et pointtal for jeres bonusresultater dvs. for de "ekstra" emneområder, der kan beregnes ud fra elevernes svar på forskellige spørgsmål på tværs af de Termometer emner, I har valgt at tage med i jeres undersøgelse. (Læs mere om bonusresultater: Et søjlediagram med landsgennemsnittet over samme pointtal for bonusresultater Hvis I har føjet jeres egne, hjemmelavede emner og spørgsmål til undersøgelsen, præsenteres resultaterne heraf i simple tabeller Elevernes eventuelle kommentarer til undersøgelsen i prosaform. Hvordan følger vi op på vores undersøgelse? Hvis jeres Termometerundersøgelse skal danne afsæt for en undervisningsmiljøvurdering (UMV), skal I efter denne kortlægning videre med de næste faser i UMV processen: At vurdere resultaterne i dialog med jeres elever og sammen med dem prioritere eventuelle undervisningsmiljøproblemer (nogle kræver måske en nærmere undersøgelse) samt at udarbejde en handlingsplan og retningslinjer for opfølgning. I finder værktøjer til de øvrige faser og metoder til dialog om resultaterne på Her finder I også skabelonen "UMV sådan!", hvori I løbende kan samle hovedkonklusionerne fra arbejdet med UMV en. Den udfyldte skabelon er jeres færdige UMV, og ved at placere den centr på skolens hjemmeside, lever I op til kravet om UMV ens offentlige tilgængelighed. DCUM anbefaler desuden, at I synliggør jeres UMV ved at registrere jeres skole på det elektroniske Danmarkskort, Undervisningsmiljøkortet. I kan finde kortet via DCUM s hjemmeside eller direkte på kort.dk 1. Simple tabeller Her ser I hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder ved hvert spørgsmål. Dreng Pige 1 Er du: 117 / 56,2% 91 / 43,8% 208 Side 1 af 29

2 Generel tilfredshed Ja, id Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 2 Er du glad for din skole? 49 / 23,7% 135 / 65,2% 15 / 7,2% 8 / 3,9% 207 Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem 3 Er du glad for dine lærere? 38 / 18,4% 117 / 56,5% 45 / 21,7% 7 / 3,4% 207 Hvor tit... Altid For det meste Ikke så tit 4 - glæder du dig til at komme i skole? 19 / 9,2% 117 / 56,5% 46 / 22,2% 25 / 12,1% glæder du dig til at se dine klassekammerater? 138 / 66,7% 58 / 28% 9 / 4,3% 2 / 1% 207 Ja, id Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 6 Er du glad for den klasse, du går i? 84 / 40,6% 110 / 53,1% 6 / 2,9% 7 / 3,4% 207 Ja, id Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 7 Føler du dig tryg i klassen? 98 / 47,3% 94 / 45,4% 9 / 4,3% 6 / 2,9% 207 Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem 8 Kan du lide dine kammerater i klassen? 63 / 30,4% 133 / 64,3% 7 / 3,4% 4 / 1,9% 207 Ja, tit Engang imellem Aldrig 9 Er du sammen med klassekammerater uden for skoletiden? 91 / 44% 83 / 40,1% 26 / 12,6% 7 / 3,4% 207 Side 2 af 29

3 Klassen og kammeraterne Ingen En enkelt 2-5 Mere end 5 10 Hvor mange venner har du i din klasse? 6 / 2,9% 2 / 1% 28 / 13,5% 171 / 82,6% Hvor mange fra din klasse, tror du, ville hjælpe dig, hvis du fik brug for det? 8 / 3,9% 9 / 4,3% 80 / 38,6% 110 / 53,1% Hvor mange fra din klasse ville du kunne fortælle en vigtig hemmelighed til? 22 / 10,6% 54 / 26,1% 99 / 47,8% 32 / 15,5% 207 Ja, id Ja, for det meste Engang imellem 13 Føler du, at dine klassekammerater kan lide dig som den, du er? 78 / 37,7% 105 / 50,7% 16 / 7,7% 8 / 3,9% Føler du dig uden for kammeratskabet i klassen? 8 / 3,9% 6 / 2,9% 43 / 20,8% 150 / 72,5% Synes du, at I taler grimt til hinanden i klassen? 25 / 12,1% 31 / 15% 108 / 52,2% 43 / 20,8% 207 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 16 Ved du, hvordan du skal opføre dig over for de andre i klassen? 109 / 52,7% 90 / 43,5% 2 / 1% 6 / 2,9% 207 Ja Nej Ved ikke 17 Har I regler for, hvordan I skal opføre jer over for hinanden i klassen? 115 / 55,6% 18 / 8,7% 74 / 35,7% 207 Svar også på nr. 17a-17c Gå direkte videre til 18 Eleverne og klasselæreren Eleverne alene Klasselæreren alene Ved ikke 17a Hvem har lavet disse regler? 85 / 73,9% 3 / 2,6% 19 / 16,5% 8 / 7% 115 Ja, id Ja, for det meste Engang imellem 17b Overholder du selv reglerne for, hvordan du skal opføre dig over for dine klassekammerater? 25 / 21,7% 81 / 70,4% 9 / 7,8% 0 / 0% 115 Side 3 af 29

4 Hver dag Næsten hver dag Engang imellem 17c Hvor tit oplever du, at andre elever i klassen bryder reglerne for, hvordan I skal opføre jer overfor hinanden? 10 / 8,7% 27 / 23,5% 69 / 60% 9 / 7,8% 115 Mobning Ja, helt bestemt Ja, måske Nej, det tror jeg ikke Nej, helt bestemt ikke 18 Hvis nogen i din klasse bliver mobbet, gør klasselæreren så noget ved det? 101 / 48,8% 73 / 35,3% 19 / 9,2% 14 / 6,8% Tror du, at din klasselærer ved, hvis nogen i din klasse bliver mobbet? 32 / 15,5% 123 / 59,4% 42 / 20,3% 10 / 4,8% 207 Ja Nej 20 Har du inden for de sidste 2 måneder set en eller flere elever på skolen blive udsat for noget, som du mener, er mobning? 91 / 44% 116 / 56% 207 Svar også på nr. 20a-20b Gå direkte videre til 21 Ja Nej 20a Har du selv eller sammen med andre gjort noget for at stoppe mobningen? 49 / 53,8% 42 / 46,2% 91 20b Har du haft lyst til at gribe ind, når du har set, at en elev blev mobbet men gjorde det ikke? 57 / 62,6% 34 / 37,4% 91 Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 21 Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af en eller flere elever på skolen? 4 / 1,9% 11 / 5,3% 22 / 10,6% 170 / 82,1% 207 Svar også på nr. 21a-21b Gå direkte videre til 22 Når du er blevet mobbet er det så af... Ja Nej 21a - nogle fra din egen klasse? 24 / 64,9% 13 / 35,1% 37 21b - nogle fra en anden klasse? 22 / 59,5% 15 / 40,5% 37 Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 22 Har du inden for de sidste 2 måneder mobbet eller været med til at mobbe en eller flere andre elever? 5 / 2,4% 3 / 1,4% 14 / 6,8% 185 / 89,4% 207 Side 4 af 29

5 Rigtig meget Meget Hverken meget eller lidt Lidt Meget lidt eller slet ikke 23 Synes du, at der er mobning i din klasse? 5 / 2,4% 3 / 1,4% 21 / 10,1% 64 / 30,9% 114 / 55,1% 207 Svar også på nr. 23a-23b Gå direkte videre til 24 23a Hvilken type mobning drejer det sig om? (sæt gerne flere krydser) Øgenavne/grimme ord 77 / 82,8% Hånlige kommentarer 63 / 67,7% Udelukkelse (at blive holdt udenfor) 44 / 47,3% Fysiske overgreb (fx skub, slag, spark) 25 / 26,9% Ubehagelige SMS'er 12 / 12,9% Andet 28 / 30,1% I 93 Side 5 af 29

6 23b Hvor foregår mobningen mest? (sæt gerne flere krydser) I klasseværelset 50 / 53,8% På gangen 34 / 36,6% I skolegården 40 / 43% På toiletterne 3 / 3,2% I aulaen (eller andre fællesrum) 6 / 6,5% På vej til skole 6 / 6,5% På vej hjem fra skole 13 / 14% Andre steder 20 / 21,5% Det ved jeg ikke 28 / 30,1% I 93 Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 24 Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en lærer på skolen? 13 / 6,3% 5 / 2,4% 19 / 9,2% 170 / 82,1% 207 Ja Nej Ved ikke 25 Har din skole regler mod mobning? 112 / 54,1% 7 / 3,4% 88 / 42,5% 207 Konflikter Meget tit Engang imellem Ikke ret tit 26 Hvor tit oplever du, at der er konflikter (= uenigheder, skænderier og lignende) i skolen? 31 / 15% 74 / 35,7% 51 / 24,6% 51 / 24,6% 207 Svar også på nr. 26a-26b Gå direkte videre til 27 Side 6 af 29

7 26a Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Det er konflikter i klassen 77 / 49,4% Det er konflikter på tværs af klasser 82 / 52,6% Det er konflikter mellem pigerne 71 / 45,5% Det er konflikter mellem drengene 76 / 48,7% Det er konflikter mellem piger og drenge 68 / 43,6% Det er konflikter mellem bestemte elevgrupper eller kliker 46 / 29,5% Det er konflikter i forhold til regler på skolen 35 / 22,4% Det er konflikter mellem elever og lærere 44 / 28,2% I b Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt gerne flere krydser) Misforståelser 89 / 57,1% Sladder/rygter 87 / 55,8% Grimt sprog 105 / 67,3% Uenighed om hvem der skal bestemme hvad 49 / 31,4% Forskellighed 41 / 26,3% Mangel på respekt for hinanden 81 / 51,9% Tyveri eller ødelæggelse af hinandens ting 23 / 14,7% Andet 52 / 33,3% I 156 Side 7 af 29

8 Meget tit Engang imellem Ikke ret tit 27 Hvor tit oplever du selv at være en del af konflikter i skolen? 9 / 4,4% 40 / 19,4% 41 / 19,9% 116 / 56,3% 206 Svar også på nr. 27a-27b Gå direkte videre til 28 27a Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Det er konflikter i klassen 47 / 52,2% Det er konflikter på tværs af klasser 36 / 40% Det er konflikter mellem mig og en anden elev 37 / 41,1% Det er konflikter mellem mig og flere andre elever 24 / 26,7% Det er konflikter i forhold til bestemte elevgrupper eller kliker 25 / 27,8% Det er konflikter i forhold til regler på skolen 15 / 16,7% Det er konflikter mellem mig og lærerne 9 / 10% I 90 Side 8 af 29

9 27b Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt gerne flere krydser) Misforståelser 56 / 62,2% Sladder/rygter 44 / 48,9% Grimt sprog 46 / 51,1% Uenighed om hvem der skal bestemme hvad 25 / 27,8% Forskellighed 29 / 32,2% Mangel på respekt for hinanden 38 / 42,2% Tyveri eller ødelæggelse af hinandens ting 12 / 13,3% Andet 34 / 37,8% I 90 Ja, tit Ja, engang imellem Ikke ret tit 28 Oplever du, at konflikter i skolen gør dig ked af det? 9 / 4,4% 26 / 12,7% 54 / 26,3% 116 / 56,6% Synes du, at konflikter giver en dårlig stemning i klassen? 39 / 19% 80 / 39% 50 / 24,4% 36 / 17,6% Synes du, at konflikter i klassen/på skolen bliver løst på en god måde? 46 / 22,4% 93 / 45,4% 32 / 15,6% 34 / 16,6% 205 Klasselæreren Ja, meget Ja, noget Hverken meget eller lidt Nej, kun lidt Nej, slet ikke Synes du, at din klasselærer viser interesse for dig? Synes du, at din klasselærer gør noget for, at alle i klassen skal have det godt? 32 / 15,6% 75 / 36,6% 62 / 30,2% 15 / 7,3% 21 / 10,2% / 37,1% 65 / 31,7% 35 / 17,1% 18 / 8,8% 11 / 5,4% 205 Side 9 af 29

10 Ja, meget tit Ja, tit Sommetider 33 Taler din klasselærer med jer om, hvordan I har det i klassen? 19 / 9,3% 66 / 32,2% 93 / 45,4% 27 / 13,2% Taler I sammen om, hvad I kan gøre for at få en god klasse? 19 / 9,3% 66 / 32,2% 94 / 45,9% 26 / 12,7% 205 Ja, id Ja, for det meste Sommetider Nej, for jeg har ingen problemer Fortæller du din klasselærer, hvis du har nogen problemer i skolen? Fortæller du din klasselærer, hvis du har nogen problemer, der ikke har noget med skolen at gøre? 11 / 5,4% 34 / 16,7% 54 / 26,6% 45 / 22,2% 59 / 29,1% / 2,5% 6 / 3% 25 / 12,3% 98 / 48,3% 69 / 34% 203 Ja, id Ja, for det meste Sommetider Ved ikke 37 Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos din klasselærer? 31 / 15,3% 57 / 28,1% 44 / 21,7% 18 / 8,9% 53 / 26,1% 203 Ja, id Ja, for det meste Sommetider Ved ikke 38 Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos en anden voksen på skolen? 8 / 3,9% 45 / 22,2% 54 / 26,6% 19 / 9,4% 77 / 37,9% 203 Timerne og undervisningen Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Det er forskelligt fra fag til fag Ved ikke Hvordan synes du selv, at du klarer dig i klassen - rent fagligt? Hvad tror du, at din klasselærer mener om, hvordan du klarer dig? 29 / 14,3% 71 / 35% 32 / 15,8% 49 / 24,1% 22 / 10,8% / 10,8% 66 / 32,5% 22 / 10,8% 40 / 19,7% 53 / 26,1% 203 Side 10 af 29

11 Ja, meget tit Ja, tit Sommetider Aldrig 41 Keder du dig i timerne? 32 / 15,8% 49 / 24,1% 98 / 48,3% 16 / 7,9% 8 / 3,9% Får du ros af lærerne for dit arbejde? 9 / 4,4% 58 / 28,6% 93 / 45,8% 25 / 12,3% 18 / 8,9% Savner du at arbejde mere sammen med andre om opgaver? 32 / 15,8% 51 / 25,1% 71 / 35% 31 / 15,3% 18 / 8,9% Savner du at arbejde mere alene om opgaver? 9 / 4,4% 8 / 3,9% 48 / 23,6% 77 / 37,9% 61 / 30% 203 Ja, meget tit Ja, tit Sommetider Aldrig 45 Savner du mulighed for at arbejde mere praktisk eller kreativt i de boglige fag (fx dansk, matematik, engelsk osv.) 28 / 13,8% 34 / 16,7% 73 / 36% 47 / 23,2% 21 / 10,3% 203 For store krav Passende krav For små krav 46 Synes du, at der for det meste stilles for store eller for små krav til dig fra lærerne? 26 / 12,8% 161 / 79,3% 16 / 7,9% 203 Ja, id Ja, for det meste Sommetider Aldrig Synes du, at der er den nødvendige ro, når der undervises? Må I være med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? Må I være med til at bestemme, hvordan/på hvilken måde I skal arbejde med et emne eller en opgave? 10 / 4,9% 53 / 26,1% 89 / 43,8% 30 / 14,8% 21 / 10,3% / 1,5% 6 / 3% 52 / 25,6% 94 / 46,3% 48 / 23,6% / 1,5% 12 / 5,9% 78 / 38,4% 68 / 33,5% 42 / 20,7% Synes du, at du lærer noget i skolen? 37 / 18,2% 107 / 52,7% 39 / 19,2% 10 / 4,9% 10 / 4,9% 203 Side 11 af 29

12 51 Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt gerne flere krydser) Når det er læreren, der underviser os 133 / 65,5% Når vi har gruppearbejde med nogen fra klassen 117 / 57,6% Når vi har gruppearbejde med nogen fra de andre klasser 51 / 25,1% Når vi arbejder hver for sig 73 / 36% Når vi løser opgaver på en kreativ eller praktisk måde (maler, tegner, synger, bygger, spiller, dramatiserer osv.) 100 / 49,3% Når vi har temadage eller projekter på tværs af fag 111 / 54,7% Andet 79 / 38,9% I 203 Stress For mange Passende For få 52 Synes du, at du har for få eller for mange lektier for? 73 / 36% 115 / 56,7% 15 / 7,4% 203 Ja, id Ja, tit Sommetider 53 Føler du dig stresset på grund af dine lektier? 25 / 12,3% 42 / 20,7% 95 / 46,8% 41 / 20,2% 203 Ja Nej 54 Har du fritidsjob? 49 / 24,1% 154 / 75,9% 203 Svar også på nr. 54a Gå direkte videre til timer pr. uge 4-6 timer pr uge 7-9 timer pr. uge 10 timer eller mere pr. uge 54a Hvor mange timer arbejder du om ugen? 26 / 53,1% 9 / 18,4% 12 / 24,5% 2 / 4,1% 49 Side 12 af 29

13 Ja, mange Ja, nogle Ikke ret mange Nej, ingen 55 Har du pligter derhjemme (ud over lektier)? 31 / 15,3% 99 / 48,8% 51 / 25,1% 22 / 10,8% 203 Svar også på nr. 55a Gå direkte videre til 56 Mindre end ½ time hver dag ½-1 time om dagen 1-2 timer om dagen Mere end 2 timer hver dag 55a Hvor lang tid bruger du på dine pligter (ca.)? 63 / 48,5% 51 / 39,2% 9 / 6,9% 7 / 5,4% 130 Ingen eller flere 56 Hvor mange gange om ugen (ca.) skal du af sted til fritidsaktiviteter 32 / 15,8% 31 / 15,3% 57 / 28,1% 40 / 19,7% 16 / 7,9% 27 / 13,3% 203? Ja, id Ja, tit Sommetider 57 Synes du, at du generelt har for meget at se til? 19 / 9,4% 26 / 12,8% 107 / 52,7% 51 / 25,1% 203 Side 13 af 29

14 Rammer 1 Hvad synes du om... Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden Ved ikke/findes ikke 58 - jeres klasselokale? 73 / 36% 102 / 50,2% 19 / 9,4% 9 / 4,4% pladsforholdene i klassen? 64 / 31,5% 93 / 45,8% 38 / 18,7% 8 / 3,9% indretningen af klassen? 68 / 33,5% 97 / 47,8% 26 / 12,8% 12 / 5,9% antallet af lokaler eller steder til gruppearbejde? 75 / 36,9% 86 / 42,4% 26 / 12,8% 16 / 7,9% indretning af grupperum eller steder til gruppearbejde? 62 / 30,5% 90 / 44,3% 29 / 14,3% 22 / 10,8% skolens faglokaler? 86 / 42,4% 86 / 42,4% 13 / 6,4% 18 / 8,9% adgang til PC'ere? 72 / 35,5% 75 / 36,9% 45 / 22,2% 11 / 5,4% muligheden for at opbevare overtøj, egne ting mm.? 64 / 31,5% 85 / 41,9% 37 / 18,2% 17 / 8,4% toiletforholdene på skolen? 81 / 39,9% 79 / 38,9% 31 / 15,3% 12 / 5,9% antallet af steder/områder, hvor man kan være i ro? 33 / 16,3% 97 / 47,8% 50 / 24,6% 23 / 11,3% skolens legeplads? 59 / 29,1% 91 / 44,8% 28 / 13,8% 25 / 12,3% skolegården? 66 / 32,5% 79 / 38,9% 21 / 10,3% 37 / 18,2% skolens boldbaner og/eller andre udendørs aktivitetsområder? 105 / 51,7% 67 / 33% 17 / 8,4% 14 / 6,9% 203 Hvad er dit indtryk af... Det er et godt/rart sted at være Det er hverken godt eller dårligt Det er et trist/kedeligt sted at være Ved ikke/findes ikke 71 - jeres fælles indendørs opholdsarealer (fx aula og andre fællesrum)? 82 / 40,4% 77 / 37,9% 14 / 6,9% 30 / 14,8% skolens gangarealer? 89 / 43,8% 84 / 41,4% 14 / 6,9% 16 / 7,9% skolens kantine? 18 / 8,9% 11 / 5,4% 13 / 6,4% 161 / 79,3% skolens idrætslokale eller hal? 130 / 64% 48 / 23,6% 13 / 6,4% 12 / 5,9% jeres udearealer (fx hyggekroge, gårdhaver og grønne områder)? 68 / 33,5% 72 / 35,5% 25 / 12,3% 38 / 18,7% 203 Side 14 af 29

15 Hvordan vurderer du... Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden 76 - vedligeholdelsen af skolen? 102 / 50,2% 86 / 42,4% 15 / 7,4% farverne på væggene? 116 / 57,1% 65 / 32% 22 / 10,8% udsmykningen på skolen (planter, billeder osv.)? 88 / 43,3% 84 / 41,4% 31 / 15,3% 203 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ikke ret meget Nej, slet ikke Ved ikke Har eleverne på din skole indflydelse på, hvordan skolens lokaler skal indrettes og udsmykkes? Har eleverne på din skole indflydelse på, hvad skolens udearealer skal bruges til, og hvordan de skal se ud? 10 / 4,9% 60 / 29,6% 54 / 26,6% 34 / 16,7% 45 / 22,2% / 5,9% 61 / 30% 54 / 26,6% 28 / 13,8% 48 / 23,6% 203 Side 15 af 29

16 81 Hvilke ord synes du, passer bedst på din skole? (sæt gerne flere krydser)? Spændende 80 / 39,6% Grim 24 / 11,9% Hyggelig 97 / 48% Kold 55 / 27,2% Trist 30 / 14,9% Velholdt 104 / 51,5% Kedelig 54 / 26,7% Lys 134 / 66,3% Nedslidt 18 / 8,9% Mørk 19 / 9,4% Pæn 121 / 59,9% Indbydende 71 / 35,1% Upersonlig 41 / 20,3% Rar 98 / 48,5% I 202 Aktivitetsmuligheder Meget tit Tit Af og til 82 Hvor tit er du fysisk aktiv (bevæger dig, klatrer, løber osv.) i frikvarteret? 30 / 14,9% 72 / 35,6% 63 / 31,2% 37 / 18,3% Hvor tit er du fysisk aktiv i de timer, hvor der ikke står gymnastik eller svømning på skemaet? 15 / 7,4% 41 / 20,3% 79 / 39,1% 67 / 33,2% 202 Side 16 af 29

17 Ja, mange Ja, en del Ikke ret mange Nej, næsten ingen 84 Synes du, at skolen giver mulighed for fysiske aktiviteter udendørs? 22 / 10,9% 104 / 51,5% 59 / 29,2% 17 / 8,4% Synes du, at skolen giver mulighed for fysiske aktiviteter indendørs? 19 / 9,4% 58 / 28,7% 81 / 40,1% 44 / 21,8% 202 Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke i orden... Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden 86 - mulighederne for at se, hvad der sker på tavlen? 106 / 52,7% 77 / 38,3% 18 / 9% stolene, du sidder på? 88 / 43,8% 73 / 36,3% 40 / 19,9% mulighederne for at kunne indstille din stol? 115 / 57,2% 62 / 30,8% 24 / 11,9% mulighederne for at kunne indstille dit bord? 41 / 20,4% 79 / 39,3% 81 / 40,3% lyset til at kunne se at læse og skrive? 129 / 64,2% 53 / 26,4% 19 / 9,5% mulighederne for at kunne høre, hvad der bliver sagt? 104 / 51,7% 83 / 41,3% 14 / 7% 201 Hvor tit oplever du, at der er problemer med følgende... Hver dag Næsten hver dag Af og til 92 Træk i klasselokalet? 21 / 10,5% 28 / 14% 94 / 47% 57 / 28,5% For høj eller for lav temperatur i klassen eller andre steder på skolen? 21 / 10,5% 40 / 20% 85 / 42,5% 54 / 27% Larm og støj? 44 / 22% 66 / 33% 68 / 34% 22 / 11% For skarpt dagslys? 9 / 4,5% 24 / 12% 95 / 47,5% 72 / 36% For lidt dagslys? 6 / 3% 15 / 7,5% 67 / 33,5% 112 / 56% Rod? 16 / 8% 30 / 15% 100 / 50% 54 / 27% Dårlig lugt? 29 / 14,5% 35 / 17,5% 76 / 38% 60 / 30% Rengøring? 57 / 28,5% 38 / 19% 55 / 27,5% 50 / 25% Ventilation og udluftning? 58 / 29% 46 / 23% 42 / 21% 54 / 27% 200 Side 17 af 29

18 Sikkerhed Ja Nej Ved ikke 101 Har du fået at vide, hvad du skal gøre, hvis der udbryder brand på skolen? 145 / 72,9% 34 / 17,1% 20 / 10,1% 199 Ja, mange gange Ja, nogle gange Ja, et par gange Ja, en enkelt gang Nej 102 Er du kommet til skade på skolen i løbet af det seneste år? 10 / 5% 14 / 7% 33 / 16,6% 26 / 13,1% 116 / 58,3% 199 Svar også på nr. 102a-102b Gå direkte videre til a Hvor skete dit/dine uheld? (sæt gerne flere krydser) Indendørs 43 / 51,8% Udendørs 55 / 66,3% I forbindelse med undervisningen 19 / 22,9% I et frikvarter 60 / 72,3% I 83 Det var alvorligt Det var lidt alvorligt Det var ikke noget særligt 102b Hvordan vil du beskrive din skade/dine skader? 11 / 13,3% 28 / 33,7% 44 / 53% 83 Kost og rygning Hver dag Næsten hver dag Af og til 103 Hvor tit spiser du morgenmad? 142 / 71,7% 24 / 12,1% 12 / 6,1% 20 / 10,1% 198 Hver dag Næsten hver dag Af og til 104 Hvor tit spiser du frokost? 107 / 54% 46 / 23,2% 25 / 12,6% 20 / 10,1% 198 Side 18 af 29

19 Altid For det meste Af og til 105 Efter din egen mening, hvor tit er din morgenmad sund? 59 / 29,8% 89 / 44,9% 35 / 17,7% 15 / 7,6% 198 Altid For det meste Af og til 106 Efter din egen mening, hvor tit er din frokost sund? 64 / 32,3% 89 / 44,9% 28 / 14,1% 17 / 8,6% 198 Ja Nej Sommetider 107 Ryger du? 3 / 1,5% 186 / 93,9% 9 / 4,5% Føler du dig generet af rygning på skolens område? 21 / 10,6% 140 / 70,7% 37 / 18,7% 198 Helbred og velbefindende Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt 109 Hvordan synes du, at dit helbred er? 80 / 40,4% 97 / 49% 12 / 6,1% 9 / 4,5% 198 Hvor tit har du... Hver dag eller næsten hver dag En eller flere gange om ugen En eller flere gange om måneden En eller flere gange i løbet af et halvt år hovedpine? 10 / 5,1% 28 / 14,1% 56 / 28,3% 31 / 15,7% 73 / 36,9% mavepine? 6 / 3% 18 / 9,1% 44 / 22,2% 48 / 24,2% 82 / 41,4% feber? 3 / 1,5% 1 / 0,5% 18 / 9,1% 59 / 29,8% 117 / 59,1% problemer med astma og/eller allergi? 9 / 4,5% 3 / 1,5% 13 / 6,6% 5 / 2,5% 168 / 84,8% problemer med eksem/udslæt? 7 / 3,5% 3 / 1,5% 8 / 4% 12 / 6,1% 168 / 84,8% ondt i nakke, ryg eller skuldre? 23 / 11,6% 24 / 12,1% 37 / 18,7% 49 / 24,7% 65 / 32,8% smerter andre steder i kroppen? 16 / 8,1% 19 / 9,6% 35 / 17,7% 36 / 18,2% 92 / 46,5% andre helbredsproblemer? 5 / 2,5% 4 / 2% 7 / 3,5% 21 / 10,6% 161 / 81,3% 198 Side 19 af 29

20 Hvor tit inden for de sidste 2 måneder... Hele tiden Det meste af tiden En del af tiden Lidt af tiden Slet ikke har du været i rigtig godt humør? 37 / 18,7% 117 / 59,1% 25 / 12,6% 11 / 5,6% 8 / 4% har du følt dig godt tilpas? 50 / 25,3% 104 / 52,5% 27 / 13,6% 7 / 3,5% 10 / 5,1% har du været ked af det? 5 / 2,5% 5 / 2,5% 4 / 2% 92 / 46,5% 92 / 46,5% har du følt dig ensom? 4 / 2% 4 / 2% 9 / 4,5% 51 / 25,8% 130 / 65,7% har du følt dig træt og uoplagt? 11 / 5,6% 16 / 8,1% 29 / 14,6% 94 / 47,5% 48 / 24,2% har du haft svært ved at koncentrere dig? 8 / 4% 11 / 5,6% 43 / 21,7% 83 / 41,9% 53 / 26,8% 198 Intet fravær 1-3 dage 3-6 dage 6-9 dage 9 dage eller mere 124 Hvor meget fravær har du haft inden for de sidste 2 måneder (ca.)? 78 / 39,6% 59 / 29,9% 22 / 11,2% 19 / 9,6% 19 / 9,6% 197 Afslut besvarelsen Svar også på nr. 124a-124b Side 20 af 29

21 124a Hvad er årsagen til dit fravær? (sæt gerne flere krydser) Jeg har været syg 105 / 88,2% Jeg har svært ved at følge med i timerne 7 / 5,9% Jeg har det ikke godt i klassen 11 / 9,2% Jeg har det ikke godt med en eller flere af lærerne 9 / 7,6% Jeg er træt af den undervisning, vi har for tiden 17 / 14,3% Jeg er træt af skolen i det hele taget 17 / 14,3% Jeg har travlt med andre ting 10 / 8,4% Jeg kan ikke komme op om morgenen 16 / 13,4% Jeg kan ikke nå at lave mine lektier/opgaver 12 / 10,1% Andet 34 / 28,6% I 119 Ja Nej 124b Har nogen på skolen (lærere eller andre personer) spurgt til dit fravær? 52 / 43,7% 67 / 56,3% 119 Side 21 af 29

22 2. Søjlediagram over pointtal for hvert emne Her ser I et søjlediagram over pointtal for hvert emne (fx "mobning" og "sikkerhed") i jeres undersøgelse. Pointtallet viser, hvordan I klarer jer på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst. (Læs mere om point: Søjlediagrammet viser også særskilte pointtal for "underspørgsmål". Underspørgsmål er spørgsmål, der er udløst af bestemte svar på andre spørgsmål. Et bekræftende svar på spørgsmålet: "Har du inden for de sidste 2 måneder set en eller flere elever på skolen blive udsat for noget, som du mener, er mobning?" udløser således følgende underspørgsmål: "Har du selv eller sammen med andre gjort noget for at stoppe mobningen?" Grunden til, at underspørgsmålene ikke blot regnes med i pointtallet for de emner, de reelt tilhører, er, at det ikke er alle elever, der besvarer underspørgsmålene. Beregningsgrundlaget for de to typer spørgsmål er så forskelligt, og elevernes besvarelser kan derfor ikke "blandes sammen" under ét pointtal. I den elektroniske vejledning til Termometeret linkes der til en liste over, hvilke spørgsmål, der afhængigt af elevernes svar kan udløse underspørgsmål: SFO ( Indskoling ( Øvrige klassetrin ( Se også vejledningen for råd om, hvad I skal være opmærksomme på, når I "læser" jeres point: Side 22 af 29

23 Side 23 af 29

24 Emner Point Antal besvarelser Generel tilfredshed 7,7 207 Klassen og kammeraterne 8,0 207 Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler 6,7 115 Mobning 6,9 207 Underspørgsmål til mobning hjælper andre 5,4 91 Konflikter 6,0 205 Klasselæreren 5,8 203 Timerne og undervisningen 5,5 203 Stress 5,6 203 Rammer 1 6,1 202 Aktivitetsmuligheder 5,3 202 Rammer 2 5,0 200 Sikkerhed 7,4 199 Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang 6,4 83 Kost og rygning 7,4 198 Helbred og velbefindende 6,8 197 Underspørgsmål til helbred og velbefindende om fravær 4,4 119 Side 24 af 29

25 3. Landsgennemsnit Landsgennemsnittet er baseret på de undersøgelser, der er afsluttet inden for det seneste år, og det vises med de samme filtreringer, som I har valgt for jeres egen undersøgelse. Det vil sige, at hvis I vælger at se et resultatet af besvarelserne alle piger i 5. klasse, vil landsgennemsnittet tilsvarende være baseret på besvarelser fra piger på 5. klassetrin. For at sikre de medvirkende skolers anonymitet og dataenes validitet afhænger muligheden for visning af landsgennemsnit af den samlede datamængde i det givne udtræk. At sammenligne egen skoles resultater med et landsgennemsnit er selvfølgelig ganske interessant. Men den vigtigste sammenligning, når det gælder udviklingen af undervisningsmiljøet, er sammenligningen med sig selv fra år til år. Det er først og fremmest her, I kan se den direkte effekt af jeres indsats, og her en positiv udvikling skal konstateres. Side 25 af 29

26 Side 26 af 29

27 Emne Point Antal besvarelser Generel tilfredshed 8, Klassen og kammeraterne 8, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler 7, Mobning 7, Underspørgsmål til mobning hjælper andre 6, Konflikter 6, Klasselæreren 6, Timerne og undervisningen 5, Stress 6, Rammer 1 6, Aktivitetsmuligheder 5, Rammer 2 5, Sikkerhed 7, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang 6, Kost og rygning 7, Helbred og velbefindende 6, Underspørgsmål til helbred og velbefindende om fravær 6, Side 27 af 29

28 4. Søjlediagram over pointtal for jeres bonusresultater Dette søjlediagram viser et pointtal for jeres bonusresultater dvs. for de "ekstra" emneområder, der kan beregnes ud fra elevernes svar på forskellige spørgsmål på tværs af de Termometer emner, I har valgt at tage med i jeres undersøgelse. (Læs mere om bonusresultater: Emner Point Antal besvarelser Social trivsel 6,9 197 Sundhed 6,4 197 Det fysisk/æstetiske miljø 5,6 200 Lærer elevrelation 5,9 203 Læring 5,9 197 Medindflydelse 5,4 203 Side 28 af 29

29 5. Landsgennemsnit bonusresultater Igen gælder det, at landsgennemsnittet i det viste søjlediagram er baseret på de undersøgelser, der er afsluttet inden for det seneste år, og det vises med de samme filtreringer, som I har valgt for jeres egen undersøgelse. Emne Point Antal besvarelser Social trivsel 7, Sundhed 6, Det fysisk/æstetiske miljø 5, Lærer elevrelation 6, Læring 6, Medindflydelse 6, Side 29 af 29

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre, Klasselæreren, Stress, Rammer 1, Rammer 2,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre, Klasselæreren, Timerne og undervisningen,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse for klassetrin

Undervisningsmiljøundersøgelse for klassetrin Undervisningsmiljøundersøgelse for 3. 6. klassetrin Vadehavsskolen maj 2010. 1. Simple tabeller Her ser I hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. oktober 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Rammer 2, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang, Kost og rygning,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2010 Hold: 5. klasse 2010, 6. klasse 2010 Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. november 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Ikke viste hold: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' på Østervangskolen 2009 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c, 9a M, K 9b Resultater i antal og procent Generel

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin (4. - 8. årgang)' 2009 4Å, 5Å, 6Å, 7Å, 8Å M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole?

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. December 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. januar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. maj 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. januar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 1. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 19. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 26. september 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 17. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 3. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. december 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Stor gruppe Undervisningsmiljø undersøgelse.

Stor gruppe Undervisningsmiljø undersøgelse. Stor gruppe. 2007 Undervisningsmiljø undersøgelse. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 2 / 15% 10 / 77% 1 / 8% 0 / 0% Ja, dem alle

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i klasse Oktober 2007

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i klasse Oktober 2007 1 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i 4.-9. klasse Oktober 2007 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad

Læs mere

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Side 1 af 12 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 30 / 45% 33 / 50% 3 / 5% 0 / 0% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad

Læs mere

Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Rammer 2, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang

Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Rammer 2, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang Resultatudtrækket er foretaget 11. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Rammer 2, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang Følgende institutioner

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Rammer 2 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Tagensbo Skole Periode: Resultatet baserer

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. december 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9.

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang

Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang Resultatudtrækket er foretaget 16. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang Følgende institutioner

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 16. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere