Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud"

Transkript

1 Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

2 Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne folder som indeholder de vigtigste informationer omkring dagplejen. Der findes også mange supplerende informationer på hjemmesiden og på forældreintra. Hvis du/i har spørgsmål eller mangler information, er du/i altid velkommen til at kontakte den pædagogiske leder. Med venlig hilsen, Anne Kew Pædagogisk leder Dagplejens Administration Kløvervangen 64, 8541 Skødstrup Telefon:

3 Præsentation Dagplejen tilbyder det lille barn et overskueligt miljø i hjemlige omgivelser. Dagplejen kendetegnes ved tæt følelsesmæssig kontakt med en voksen og mulighed for at være sammen med og forholde sig til en lille gruppe børn. Det er et pasningstilbud hvor langsommelighed er i højsæde, hvor der er tid og mulighed for at blive optaget af det, barnet er optaget af og hvor den voksne kan støtte og vejlede børnene, mens de erfarer, forstår og begår sig i den verden, de er blevet en del af. Dagplejen som pasningsform har bevæget sig langt fra dens startpunkt i begyndelse af 70 erne. Nutidens dagpleje er omfattet af de samme lov og regler som de øvrige dagtilbud. Der arbejdes ud fra en pædagogisk læreplan og det pædagogiske arbejde dokumenteres og evalueres, således at hvert barns trivsel, udvikling, læring og sundhed er sikret.

4 Skødstrup Dagtilbud har følgende pædagogiske fokus. Vi har fokus på det hele menneske og dermed på faglig, personlig, social og kulturel dannelse. Vores udgangspunkt er, at barndommen skal ses som en fase i livet, der har en unik værdi i sig selv og er en helt afgørende periode for hele livsforløbet. Vores fokus er: At barnets stærke side har en positiv betydning for udviklingen At børn lærer på alle tidspunkter og i alle situationer At børn har forskellige måder at lære på. At udvikling og læring skal foregå i et anerkendende og socialt miljø At styrke det enkelte barns selvbevidsthed og mestring At barnets udvikling løbende evalueres og vurderes At samarbejdet mellem forældre og medarbejdere er gensidigt forpligtende

5 Det pædagogiske arbejde med børnene Dagplejerne ved Skødstrup Dagtilbud består af engagerede medarbejdere med forskellige typer og mængde erfaringer, samt et ambitiøst mål om at støtte jeres børn i deres læring og udvikling. For dagplejerne, og for Dagplejen som pasningsform, er det helt afgørende at have en professionel tilgang til arbejdet. Dagplejerne arbejder i eget hjem og fylder deres arbejdstid med deres arbejde omkring dagplejebørnene. Der forventes at de tilrettelægger en hver dag, der er for og til dem. Pædagogisk tilsyn Den pædagogiske leder har det overordnede ansvar for kvaliteten af dagplejen og kommer derfor jævnligt på tilsyn i dagplejehjemmet og i legestuen. I tæt samarbejde med dagplejeren, følger den pædagogiske leder det enkelte barns udvikling og gruppens sociale samspil. Det er den pædagogiske leder, der er igangsættende i forhold til at støtte børn med særlige behov og det er hos den pædagogiske leder, at dagplejerne kan hente fagligt råd, sparring, vejledning og inspiration til deres arbejde.

6 Praktisk information om dagplejen Åbningstider og gæstepleje Dagplejerne har åbent 48 timer om ugen indenfor tidsrummet Er dagplejeren fraværende pga. sygdom, ferie eller kursus bliver du/i tilbudt plads ved en anden dagplejer. Bliver din dagplejer syg, vil du/i modtage en opringning fra en anden dagplejer mellem og den pågældende dag og blive henvist til en gæsteplads. Der er en vikardagplejer uden fastindskrevne børn, som har mulighed for at passe en hel gruppe børn. Disse pladser bruges primært til det planlagte fravær. Alternativet er en anden dagplejer, som barnet kender. Selvom dagplejerne går i legestue med kun få af deres kollegaer, mødes de sammen på kryds og tværs af området og til gymnastik i hallen i vinterhalvåret. Dette betyder, at alle dagplejebørn i området kommer til at kende alle dagplejere på sigt. For at alle børn kan blive tilgodeset bedst muligt, bliver du/i spurgt (ca. den 18. i hver måned) om jeres barn holder fri eller skal passes i gæstepleje den kommende måned. Dette skaber et præcist billede af de pladser, vi har til rådighed, som kommer gæstedagplejebørnene til gode. Tavshedspligt Dagplejere er kommunalt ansatte og har dermed tavshedspligt vedrørende dagplejebarnets og dets families private forhold. Dagplejere må gerne tale med kollegaer om et givent barn, når de undlader at inddrage emner beskyttede af tavshedspligten og når formålet er af pædagogisk natur. Det kan være, at du/i som forældre kommer til at undre jer over andre dagplejebørn, deres adfærd eller familier. Disse emner kan dagplejeren ikke udtale sig om og vil også værne om det. Ligeledes kommer du/i i dagplejerens hjem og får indblik i dagplejerens private forhold. Der opfordres til at forældre behandler evt. viden eller oplysninger med samme omhu.

7 Sygdom Vi modtager ikke syge børn i dagplejen og bliver barnet sygt i løbet af dagen, vil du/i bliver kontaktet og skal derefter hente barnet. Det er hårdere at være i dagplejen, når man er syg, end det er at være hjemme. Derudover smitter småbørn, der har meget lidt forståelse for hygiejne, hurtigt hinanden og flere børnefamilier bliver ramte. Barnet er sygt, når dets almentilstand betyder, at det ikke har energien eller overskuddet til at være deltagende. Det er ikke alene barnets temperatur, der er afgørende. Sikkerhed Der foretages jævnlige sikkerhedstjek i dagplejehjemmet, samt i Sneglehuset (legestue) og der er en række sikkerhedskrav som dagplejerne skal overholde. Derudover ser vi gerne, at du/i husker: Ingen snore i tøjet eller halstørklæder Ingen halssmykker Ingen suttekæder der kan nå rundt om barnets hals eller som består af perler Lukkedage Dagplejen har følgende lukkedage: De tre dage op til påske Grundlovsdag Dagen efter Kristi Himmelfartsdag Uger 29 og 30 Juleaften og nytårsaften Der er mulighed for koordineret pasning i uger 29 og 30. Dette foregår i en af områdets daginstitutioner. Der er koordineret pasning de øvrige dage hos en dagplejer.

8 Forældresamarbejdet I dagplejen vægtes forældresamarbejdet højt. Forældre skal kunne opleve, at de har hovedansvar for deres barn/børn og at der er tale om en forældredeltagelse frem for en forældreinddragelse. Der afholdes et årligt forældremøde eller forældre/børnearrangement. Der er også andre aktiviteter som foregår mens børnene er i dagplejen, som forældre er velkomne til at deltage i. Den daglige kontakt og samarbejde mellem forældre og dagplejer er altafgørende for jeres barns trivsel. Viser man, som den vigtigste person i et lille barns liv, at man er utryg ved at aflevere barnet, bliver barnet tilsvarende utrygt. Vi lægger op til en åben dialog mellem alle parter. Er der noget du/i er tvivl om eller undrer dig/jer over, vil vi gerne have at du/i spørger. Inden opstart i dagplejen, har man mulighed for at aflægge et kort besøg ved den kommende dagplejer. Her kan man evt. stille spørgsmål, få en kort introduktion til livet i lige netop dette dagplejehjem, samt få en fornemmelse af dagplejeren. Efterfølgende afholdes der et kontaktmøde, hvor den pædagogiske leder også deltager. Formålet med denne samtale, er først og fremmest at sikre jeres barn det bedste start som muligt og det gør vi, ved at sikre at vi er klare til at modtage ham/hende. Samtalens andet formål er at møde den pædagogiske leder, der har det overordnede ansvaret for alle dagplejebørns sundhed, trivsel, læring og udvikling og for kvaliteten af dagplejen. Efter tre måneder afholdes en opstartssamtale sammen med dagplejeren og når barnet er 2½ år, tilbydes der en status- og udviklingssamtale med både dagplejeren og den pædagogiske leder. Alle dagtilbud har et forældreråd som mødes fire gange om året. Forældrerådet udstikker i samarbejde med den pædagogiske leder retningslinjer og fokus for arbejdet i dagplejen. Forældrerådets medlemmer og kontaktoplysninger kan ses på dagplejens hjemmeside.

9 Kost Århus kommune har følgende kostpolitik som dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud følger: Kosten skal leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger for kost til børn Børnenes energi- og væskebehov skal dækkes i det tidsrum, de er i dagtilbud Maden skal passe til barnets udvikling og alder Dagtilbuddene skal være miljø- og ressourcebevidste i valg af fødevarer Diætkost skal være lægeligt begrundet Maden, der serveres i dagtilbuddene, tager udgangspunkt i dansk kulturtradition Børnene inddrages i praktiske aktiviteter omkring måltidet Børnenes måltider skal give grobund for et godt socialt samvær og fællesskab Forældrene skal orienteres om kostplanen ved opslag Det anbefales, at dagtilbud med madordninger har et kostudvalg Vi er ikke født med præferencer for bestemte sammensætninger og typer mad det er noget vi lærer gennem vores opvækst. Derfor er der fokus på at servere sund mad i dagplejen og dets betydning for udviklingen af sunde madvaner for resten af livet. Kommunale dagtilbud har pligt til at forholde sig til og følge de anbefalinger, der er udstukket af sundhedsmyndighederne og kostanbefalinger løbende revideres. I dagplejen serveres der Morgenmad Formiddagsmad Frokost Eftermiddagsmad Fødselsdage Det er frit, hvordan og om du/i som forældre vælger at fejre dit barns fødselsdag i dagplejen. Af hensyn til overholdelsen af kostpolitikken, skal der aftales med din dagplejer, hvad du/i vil servere af mad. Der opfordres til at tænke i sunde alternativer til sukkerholdige madvarer.

10 Sneglehuset Ved Skødstrup Dagtilbud har dagplejen eget hus, der bruges til ugentlige heldagslegestuer. Selvom dagplejen kendetegnes bl.a. ved små grupper og hjemlige omgivelser, er det vigtigt for dagplejebørn, at de også lærer at begå sig i en større gruppe børn og kan forholde sig til andre voksne. Heldagslegestuer giver børn mulighed for at øve sig på dette, så springet til børnehave bliver mere overkommeligt. Heldagslegestuer giver også mulighed for at udvikle andre sociale kompetencer og knytte venskaber på tværs af dagplejegrupper. I heldagslegestuen tilrettelægges aktiviteter, der enten kræver mere plads og udstyr, end den enkelte dagplejer har, eller kræver flere voksne for at de kan gennemføres, samtidigt med at alle børns behov sikres og tilgodeses. Sneglehuset er et samlested for både børn, dagplejere og forældre. Det er skabt ved hjælp af frivilligt arbejde på initiativ af både dagplejere og forældre. Både hus og have er indrettede for og til det lille barn. Begge byder på passende muligheder for udfoldelse og udvikling for lige netop dagplejebarnet.

Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Velkommen Du og dit barn bydes hermed hjertelig velkommen til Dagplejen i Hjerm. Hjerm Dagpleje er en del af Struer Kommunes

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere