Brugsanvisning Cavecool vinkøleskab CC34SB/CC29DB CC62SB/CC54DB CC102SB/CC102DB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning Cavecool vinkøleskab CC34SB/CC29DB CC62SB/CC54DB CC102SB/CC102DB"

Transkript

1 Brugsanvisning Cavecool vinkøleskab CC34SB/CC29DB CC62SB/CC54DB CC102SB/CC102DB Læs denne vejledning og sikkerheds-henstillingerne, før ibrugtagning. Vi ønsker Dem tillykke med deres nye vinkøleskab og håber, at det vil leve op til deres forventninger. Dette vinkøleskab vil gøre dem i stand til sikkert at opbevare deres vin ved den ønskede temperatur.

2 1. GENERELLE SIKKERHEDS INFORMATIONER For deres sikkerhed og nemmeste ibrugtagning, bør de læse denne manual grundigt inden ibrugtagning, inklusive advarsler og henstillinger, før de installerer og tilslutter apparatet, og benytter det første gang. For at undgå skader, bør alle som benytter apparatet sætte sig ind i brug, råd og advarsler. Opbevar denne manual i nærheden af apparatet, til eventuelle fremtidige opslag, hvis det bliver solgt eller flyttet. Sikkerhed for børn - Vi anbefaler at vinkøleskabet ikke betjenes af børn. - Hold børn væk fra pakkematerialerne, da der kan være fare for kvælning og indespærring. - Før de smider deres gamle hvidevarer væk, bør de fjerne dørene og lade hylderne sidde I, for at undgå at børn kravler ind. - lad ikke børn lege med stik eller ledninger. Generelle sikkerhedsråd BEMÆRK Dette vinkøleskab er kun til hjemmebrug BEMÆRK Opbevar aldrig brandbare væsker, trykbeholdere eller lignende inde i skabet. BEMÆRK Er der brud på stik eller ledninger bør de omgående udskiftes af kvalificeret personale. BEMÆRK Vær opmærksom på ikke at blokerer skabets ventilationsriste, at der er tilstrækkelig ventilation, specielt hvis skabet indbygges. BEMÆRK Vær opmærksom på ikke at beskadige kølecirkulation, rør og kompressor. BEMÆRK Benyt ikke andre elektriske apparater inde i vinkøleskabet. BEMÆRK Apparatet indeholder brandfarlige materialer og må kun bortskaffes på den nærmeste genbrugsstation. ADVARSEL: Brandfare I tilfælde af brud på kølesystemet rør eller kompresser, kan der sive brandfarlige gasser ud: -undgå åben ild. -udluft lokalet grundigt

3 -skader på stik og ledninger kan medføre kortslutning, og brandfare. Elektrisk sikkerhed - Check at stik og stikkontakt ikke er beskadigede, da det kan medføre brandfare. - Træk aldrig I ledninger eller tilslutninger. - Hvis stik eller stikkontakt ikke er monteret korrekt er der farer for kortslutning og brand. - Benyt ikke apparatet hvis lysafskærmningen inde I skabet er itu. - Sluk for strømmen inden de skifter pærer. - Dette apparat virker ved tilslutning til 220~240 V / 50 Hz - Reparer aldrig en beskadiget ledning, men kontakt kvalificeret personale for udskiftning. Hvis de er I tvivl om installation bør kvalificeret personale tilkaldes. Daglig brug: - Opbevar ikke brandbare væsker eller trykbeholdere inde i skabet, da der er fare for eksplosion og brand. - Benyt ikke andre elektriske apparater inde i skabet (håndmixere, ismaskiner og andre elektriske apparater) - Træk ikke i ledningen, men tag stikket ud. - Vinkøleskabet bør ikke stå I direkte sollys, da det vil påvirke køleevnen. - hold apparatet væk fra stearinlys, og åben ild, af hensyn til brandfare. - Dette apparat er beregnet til opbevaring af vin og andre drikkevarer. - Dette apparat er tungt, vær forsigtigt når det flyttes. - Hvis deres apparat har hjul, husk de er kun til mindre flytninger, og ikke til længere afstande. - Læn dem ikke op af vinkøleskabet. Sid eller stå ikke på skabet. - For at undgå faldende ting, pas på ikke overbelaste skabet eller hylder. Advarsel! Rengøring og vedligeholdelse - Før rengøring bør de slukke for strømmen og trække stikket ud. - Ved rengøring må der ikke benyttes metal genstande, dampapparater, skrappe rengøringsmidler, opløsningsmidler eller lignende. - Brug ikke skarpe eller spidse genstande til at fjerne is. Vigtige informationer vedrørende installering - Vær opmærksom på at huset elektriske installationer er lovlige og følg råd og

4 vejledning I denne manual. - Ved udpakning bør de sikre dem at der ikke er synlige skader på apparatet. - Vi anbefaler at de ikke tilslutter apparatet før det har stået I rumtemperatur I mindst 4 timer. - husk at tilsikre nødvendig luftcirkulation omkring skabet for at undgå overophedning. - for at undgå overophedning og brandfare, må apparatet ikke være I kontakt med vægge eller skabs sider. - Apparatet må ikke placeres tæt på radiatorer, ovne, komfurer eller andre varme kilder - Vær sikker på at de kan slukke for strømmen når skabet er installeret. Spar på strømmen For at spare på strømmen bør de følge nedenstående råd: - Installer apparatet korrekt, og med rigelig ventilation omkring - åben dørene så lidt og så sjældent som muligt. - For at sikre normal drift, bør de rengøre kondensbakken regelmæssigt. - regelmæssigt rengør og undersøg dørens gummilister for at tilsikre at de slutter normalt til, da de ellers bør udskiftes. Problem løsning - Alt elektrisk arbejde bør kun udføres af kvalificeret personale, og kun originale dele må benyttes. Dette apparat er kun til hjemmebrug, og vi påtager os ikke ansvaret for anden brug. Dette apparat lever op til alle krav I forbindelse med følgende CE standarder: 1907/2006 (REACH) 2011/65/EU (ROHS) 2006/95/EC relating to electrical safety 2004/108/EC relating to electro-magnetic compatibility 2008/48 relating to electro-magnetic fields 2010/30 and 1060/2010 relating to energy labels

5 2. Beskrivelse Model CC34SB: 1 Ventilator 2 Kontrolpanel og LED lys 3 Hylde 4 Fødder 5 Nederste hængsel 6 Dør 7 Tætningsliste 8 Øverste hængsel Model CC29DB: 1 Ventilator 2 LED lys 3 Hylde 4 Kontrolpanel 5 Fødder 6 Nederste hængsel 7 Dør 8 Tætninngsliste 9 Øverste hængsel

6 Model CC62SB: 1 Ventilator 2 Kontrolpanel og LED lys 3 Hylde 4 Fødder 5 Nederste hængsel 6 Dør 7 Tætningsliste 8 Øverste hængsel Model CC54DB: 1 Ventilator 2 LED lys 3 Hylde 4 Kontrolpanel 5 Fødder 6 Nederste hængsel 7 Dør 8 Tætningsliste 9 Øverste hængsel

7 Model CC102SB: 1 Ventilator 2 Kontrolpanel and LED lys 3 Hylde 4 Fødder 5 Nederste hængsel 6 Dør Model CC102DB: 7 Tætningsliste 8 Øverste hængsel Model CC102SB: 1 Ventilator 2 LED lys 3 Hylde 4 Kontrol panel 5 Fødder 6 Nederste hængsel 7 Dør 8 Tætningsliste 9 Øverste hængsel

8 3. INSTALLATIONSVEJLEDNING Før ibrugtagning af deres vinkøleskab: Fjern udvendig og indvendige pakkematerialer Før tilslutning til strøm bør skabet hvile i mindst 4 timer. Rengør skabet med en blød klud og lunkent vand. Brug af vinkøleskabet: Deres ny vinkøleskab bør stå I et rum, med temperatur mellem +16 and +38 C Hvis temperaturen er højere eller lavere, vil funktionen af apparatet blive påvirket, og vil ikke kunne opnå den ønskede skabstemperatur. Model CC34SB/CC62SB/CC102SB, her kan temperaturen indstilles til 5-20 C. Model CC29DB/CC54DB/CC102DB, her kan temperaturen indstilles til 5-12 C for øverste zone og C for nederste zone. Installation af vinkøleskabet: Dette vinkøleskab er designet til fritstående installation. Stil skabet på et underlag med styrke nok, til at bære det når det er fyldt. Juster fødderne under skabet så det står lige For at opnå bedste funktion og laveste energiforbrug, bør apparatet ikke placeres nær varmekilder (ovne, komfur osv.) og bør ikke stå I direkte sollys, eller et rum som er meget koldt. Tilslut apparatet til en stikkontakt, og sørg for 50 mm afstand mellem skabet og væggen Skabet skal stå lige, på et solidt underlag for at sikre at dør og tætningslister fungerer optimalt.

9 Kontrolpanel: Model CC34SB/CC62SB/CC102SB: Temperaturen kan justeres mellem 5-20 C. - Tryk på ON/OFF knappen for tænde for apparatet, og hold ON/FF knappen inde i 3 sekunder for at slukke apparatet. - tryk temperatur knappen UP and DOWN samtidigt i 3 sekunder for at ændre LED displayet fra Celsius til Fahrenheit - Temperaturen justeres ved trykke UP eller DOWN knappen. Temperaturen vil ændres med 1 C for hvert tryk af knapperne. - Tryk på LIGHT knappen for at tænde eller slukke lyset. Model CC29DB/CC54DB/CC102DB:

10 Disse modeller har 2 zoner, og temperature kan indstilles for øverste zone er 5-12 C og nederste zone er C. - Tryk på tænd/sluk knappen i 3 sekunder for at tænde/slukke apparatet. - Tryk på lys-knap to for at tænde/slukke lyset - Tryk nederste og øverste temperatur knap samtidig i 3 sekunder for at ændre LED displayet fra Celsius to Fahrenheit. - De kan indstille temperaturen ved at trykke på knapperne I hver zone. - Hvert tryk vil ændre temperature med 1 C. Vending af dør: Døren på dette apparat kan vendes. Apparatet leveres med døren højre hængslet. Døren kan vendes til venstre hængslet ved at følge nedenstående. Det venstre hængsel er pakket med denne manual. Behold det hvis det skulle være nødvendigt at vende døren. (1) Luk døren (2) løsne skruerne 1 og fjern det nederste hængsel 2 træk døren ned og væk.

11 (3) Løsne skruerne 3 og fjern det øverste højre side hængsel 4. (4) Fjern proppen til hængsel hul 5Fjern proppen øverste venstre hængsel hul 6 (5) Installere øverste venstre hængsel 7. (6) Installere døren. (7) Installere venstre nederste hængsel8. (8) Prop højre hængsel hul 9 Prop højre dør hul 10 med propperne fra højre side.

12 4. Udstyr Klima kontrolsystem Ifølge specialister, er den idealle temperatur for opbevaring af vin omkring 12 C, med mulighed for 10 til 14 C. Men ved forskellige vintyper kan skabet indstilles fra 5 til 20 C. Det er vigtigt og undgå pludselige temperature udsving. Dette vinskab er designet til at holde en ens og konstant temperatur. Anti-vibrations system: Køle kompressoren er udstyret med specielle dæmper, og alle hulrum er isoleret med skum. Disse tiltag forhindrer overførslen af vibrationer til vinen. Afisning: Dette apparat er udstyret med automatisk afisnings system. Når køling er I standby, bliver apparatets overflader afiset efter behov. Eventuelt smelte og kondensvand, overføres automatisk til fordamperbeholderen på bagsiden af skabe i nærheden af kompressoren. Varmen fra kompressoren får vandet til at fordampe løbende. 4. FYLDNING Det anbefalede antal flasker er udelukkende vejledende; og giver kun et overblik af det estimerede antal flasker, som naturligvis kommer an på størrelsen af flasker og type. Vinkøleskabet rigtige størrelse er målt I antal liter. Antallet af flasker er målt i henhold til en standard 75 cl Bordeaux flaske forskellige distrikter har forskellige flaske størrelser (Bordeaux, Burgundy, Provence, osv.). 6. VEDLIGEHOLDELSE Før rengøring (som bør foretages regelmæssigt), sluk for strømmen og træk stikket ud. Før ibrugtagning og regelmæssigt efterfølgende, anbefaler vi rengøring udvendigt og indvendigt (for og bagside, samt top og sider) med varmt/lunkent vand evt. tilsat et mildt rengøringsmiddel med en blød klud. Tør efter med en fugtig klud inden tilslutning. Brug ikke opløsningsmidler eller andre skrappe

13 midler. Tør hylderne af med en fugtig klud. Træhylder kræver ikke nogen særlig behandling. Første gang apparatet tændes kan der forekomme lugte. Lad apparatet stå og tomt i nogle timer på koldeste mulige justering. Kulden vil normalt få lugten til at forsvinde. 7. OPBEVARING AF VINKØLESKABET. Hvis de ikke bruger apparatet I en periode, bør de lade kontrolpanelet stå på den normale indstilling. Ved en længere periode: Fjern alle flasker Tag stikket ud af stikkontakten Rengør apparatet indvendigt og udvendigt Lad døren stå åben, for at undgå lugte og mug. 8. I TILFÆLDE AF STRØMSVIGT De fleste strømsvigt varer kun 1-2 timer og vil ikke have den store indflydelse på temperaturen I skabet. For at beskytte Deres vin bør de ikke åbne døren hvis der er strømsvigt. -Hvis apparatet har været uden strøm bør de vente 3-5 minutter før genstart. Bemærk at kompressoren vil kun genstarte, hvis der er behov for køling. -Hvis apparatet har været uden strøm, kan kontrolpanelet have glemt temperaturindstillingerne. Dette er helt normalt og kan tage et par timer inden det kommer tilbage til normal. 9. VED FLYTNING AF DIT VINKØLESKAB Først, sluk og træk stikket ud af stikkontakten. Fjern alle flasker, og sikre løse genstande. For at undgå at beskadige indstillingsfødderne, skru dem stramt ind I soklen. Flyt apparatet opretstående, se evt. pakningen om I hvilken retning skabet kan, vippes. 10. I TILFÆLDE AF NEDBRUD I tilfælde af nedbrud, undersøg da følgende før de evt. ringer efter service. 1.Er apparatet tilsluttet strøm 2.Er der strømsvigt I huset eller området; VIGTIGT:

14 Hvis ledningen er beskadiget, bør den udskiftes af en autoriseret elinstallatør. HVIS UNDERSØGELSERNE IKKE LØSER PROBLEMET, SKAL DE KONTAKTE BUTIKKEN HVOR VAREN ER KØBT. AFVARSEL! TRÆK STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN INDEN DE REPARER APPARATET 11. PROBLEMER OG LØSNINGER De selv løse de fleste simple problemer med deres vinkøleskab. Prøv følgende: PROBLEM APPARATET VIRKER IKKE APPARATET KØLER IKKE NOK KOMPRESSOREN STARTER OG STOPPER TIT LED LYSENE VIRKER IKKE Vibration APPARATET LARMER DØREN KAN IKKE LUKKES MULIG ẴRSAG Apparatet er ikke sat I stikkontakten Apparatet er ikke tændt Check om der er strøm I stikkontakten og om der evt.er sprunget en sikring Check temperaturindstillingen Check om rumtemperaturen er over eller under apparatets ydeevne Har døren været åbnet for ofte Er døren lukket ordentligt Er gummilisten tæt Er der luft nok omkring apparatet, så det kan komme af med varmen Rumtemperaturen er for høj Et større antal flasker er fornyligt lagt ind i skabet. Døren bliver åbnet ofte Døren er ikke lukket ordentligt Vinkøleskabet er ikke indstillet korrekt Apparatet er ikke sat I stikkontakten En sikring er sprunget Lyskontakten er slukket Check at apparatet star på et fast underlag og er i vater. En lyd som rindende vand er normalt, det er kølevæsken. I slutningen af en køleperiode, kan man høre lyden af vand. Udvidelser og sammentrækning af kølesystemet er normalt Apparatet star ikke I vater Check at ventilatoren kører som den skal Apparatet står ikke I vater. Dørens gummiliste er slidt eller beskidt Hylderne sidder ikke korrekt. Noget af indholdet stikker for langt ud, og hindrer døren I at lukke.

15 LED display virker ikke Kontrolpanelet er i stykker Power knappen er ikke aktiveret Apparatet er ikke sat I stikkontakten 12. MILJØ Dette produkt lever op til EU-standarden WEEE Directive 2002/96/EC. Den overstregede skraldecontainer symbol på dette apparat, betyder at apparatet kun må bortkaffes ved deres nærmeste genbrugscentral. APPENDIX 1 Model CC34SB CC29DB CC62SB CC54DB CC102SB CC102DB Strøm V/50Hz V/50Hz V/50Hz V/50Hz V/50Hz V/50Hz Produkt størrelse (BXDXH)mm Netto vægt (kg) Energi klasse A A A B B B Energi forbrug/24t 0.389kWh/24h 0.389kWh/24h 0.406kWh/24h 0.521kWh/24h 0.586kWh/24h 0.581kWh/24h Energi forbrug/år 142 kwh/år 141 kw/år 148 kwh/år 190 kwh/år 214 kwh/år 212 kwh/år Afisning Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Klima klasse ST ST T ST T ST Støj niveau db(a) 42 db 40 db 41 db 44 db 43 db 42 db Installations type Fritstående Fritstående Fritstående Fritstående Fritstående Fritstående

16

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B BRUGSANVISNING Cavecool Primo Pearl CC160B WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: Cavecool Affection Onyx - CC168SB. Cavecool Affection Onyx - CC168DB

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: Cavecool Affection Onyx - CC168SB. Cavecool Affection Onyx - CC168DB VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: Cavecool Affection Onyx - CC168SB Cavecool Affection Onyx - CC168DB WWW.CAVECOOL.COM - 1 - TAK FORDI DU HAR KØBT ET CAVECOOL VINKØLESKAB. VENLIGST LÆS OG FØLG ALLE SIKKERHEDSREGLER

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

VINKØLESKAB Brugsanvisning Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com

VINKØLESKAB Brugsanvisning Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: P46S-HHB P46D-HHB Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et Pevino vinkøleskab. Venligst læs og følg alle sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

VINKØLESKAB BRUGSANVISNING

VINKØLESKAB BRUGSANVISNING VINKØLESKAB BRUGSANVISNING Model: Cavecool Affection Jade - CC80SB Cavecool Affection Jade - CC80DB Cavecool Affection Emerald - CC120SB Cavecool Affection Emerald - CC120DB WWW.CAVECOOL.COM - 1 - TAK

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning Vinkøleskab V221S HN 7727 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Vinkøleskabets indretning... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 3 Installationsanvisninger... 3 Ændring af dørens åbningsside... 3 Vigtige

Læs mere

VINKØLESKAB BRUGSANVISNING

VINKØLESKAB BRUGSANVISNING VINKØLESKAB BRUGSANVISNING Model: Pevino P168S Pevino P168D WWW.PEVINO.COM - 1 - TAK FOR DIT KØB AF ET PEVINO VINKØLESKAB. VENLIGST LÆS OG FØLG ALLE SIKKERHEDSREGLER OG BETJENINGSINSTRUKTIONER FØR BRUG.

Læs mere

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 c c c BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 LÆS VENLIGST ALLE REGLER OG ANVISNINGER I DETTE HÆTE ØR BRUG. Vigtig information Når du bruger elektriske apparater, skal

Læs mere

VARMEBLÆSER V~

VARMEBLÆSER V~ VARMEBLÆSER 220-240V~ 50-60Hz 2000W MANUAL HN nr. 13859 Produktet er ikke egnet som primær varmekilde. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

BRUGERMANUAL PARTY COOLER MODEL PC-50E. Læs og forstå denne brugermanual inden ibrugtagning

BRUGERMANUAL PARTY COOLER MODEL PC-50E. Læs og forstå denne brugermanual inden ibrugtagning BRUGERMANUAL PARTY COOLER MODEL PC-50E Læs og forstå denne brugermanual inden ibrugtagning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Vigtige sikkerhedsinformationer 4-5 Indhold 6 Dele og funktioner 6-7

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL TIL VINKØLER MODEL:CCVB60

INSTRUKTIONSMANUAL TIL VINKØLER MODEL:CCVB60 INSTRUKTIONSMANUAL TIL VINKØLER MODEL:CCVB60 1 Tak fordi du valgte vores vinkøler. Vi håber, at vores avancerede produkt vil give dig en god og nuanceret smagsoplevelse. Før brug af produktet, bedes du

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE BRUGSANVISNING Læs venligst denne brugsanvisning, inden isterningmaskinen tages i brug. Det anbefales at gemme brugsanvisningen til fremtidig reference. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FRYSESKAB F260W HN Brugervejledning

FRYSESKAB F260W HN Brugervejledning FRYSESKAB F260W HN 8465 Brugervejledning i fryseskabet. For at undgå frostsprængninger og andre skader, Højre-/venstreåbning af døren i fryserummet. 1 Fjern de to skruedæksler og de to hængseldæksler

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

EL-PANEL. Best.nr W 1000W 1500W 2000W. Brugsanvisning VIGTIGT

EL-PANEL. Best.nr W 1000W 1500W 2000W. Brugsanvisning VIGTIGT EL-PANEL Best.nr. 13854 13855 13856-13857 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax el-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug)

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) VEJLEDNINGSMANUAL Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012324 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til, at bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler at du bruger

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK320 VK400

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK320 VK400 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK320 VK400 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer og udstyr svarer

Læs mere

TERMOELEKTRISK KØLER BRUGSANVISNING

TERMOELEKTRISK KØLER BRUGSANVISNING TERMOELEKTRISK KØLER BRUGSANVISNING Venligst læs denne brugsanvisning grundigt før brug. Dette apparat er et halvledende elektrisk køleapparat tilhørende kategori 0 ifølge ErP /00. Beregningstemperaturen

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06 PARTY COOLER 0 BRUGSANVISNING 8110 516-06 Leverancen omfatter: - Party Cooler som vist på billedet - Brugsanvisning Udstyr 1. Transparent klaplåg 2. Løs bund 3. To sideborde af ædelt træ 4. Køleplads 5.

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER

NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER OLIERADIATOR HN nr. 13877 Manual Produktet er ikke egnet som primær varmekilde. NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug og gem den

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B Best.nr. 5713 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Loop Hear LH600 Introduktion Tillykke med din Geemarc LH600 teleslynge. Dette er en kvalitetsteleslynge designet til brug i dit hjem. Den er let at installere og passer ind

Læs mere

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W ART NR 350156 EAN NR 5709133911591 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG 1 Pak terrassevarmeren ud og kontroller at alle dele er til stede og at der ikke er nogen dele glemt i emballagen.

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Din brugermanual ATLAS KF490 http://da.yourpdfguides.com/dref/829229

Din brugermanual ATLAS KF490 http://da.yourpdfguides.com/dref/829229 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ATLAS KF490 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

PARTYKØLER HN 10170. Brugervejledning

PARTYKØLER HN 10170. Brugervejledning PARTYKØLER HN 10170 Brugervejledning For at sikre pålidelig og sikker brug af køleren, skal alle instruktioner i denne brugermanual læses omhyggeligt og overholdes. SIKKERHEDSANVISNINGER Vigtigt! Køleren

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Slut apparatet til strømforsyningen. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk vedvarende på knappen til slukning af lydalarmerne.

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER TÅRN 1000W / 2000 W

KERAMISK VARMEBLÆSER TÅRN 1000W / 2000 W KERAMISK VARMEBLÆSER TÅRN 1000W / 2000 W ART NR 330350 EAN NR 5709133330316 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes

Læs mere

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen.

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Apparatet er normalt fabriksindstillet til en temperatur på 5 C, når stikket sættes i stikkontakten. Temperaturregulering Se vedlagte

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugervejledning. Brødrister. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Brødrister. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Brødrister Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner 1. Læs venligst instruktionerne, før du tager apparatet

Læs mere

WSS 22. Brugsanvisning

WSS 22. Brugsanvisning WSS 22 Brugsanvisning Advarsel Da kølemidlet, som anvendes i apparatet, er en brændbar gasart, er det vigtigt at sikre, at kølekredsløb og rør ikke er beskadigede. Mængde og type af kølemiddel i apparatet

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere