FREDERICIA.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERICIA. www.visitfredericia.dk"

Transkript

1 FREERICIA 2010

2 Kære gæst Med sin placering midt i anmark er Fredericia det perfekte opholdssted, hvis du er sulten efter oplevelser af enhver slags. I selve Fredericia befinder du dig i en levende og dynamisk by, der emmer af historisk charme og atmosfære. Byen blev grundlagt i 1650 og er så heldig at have anmarks bedst bevarede fæstningsanlæg, der i dag er en unik og naturskøn bypark. I den nyrenoverede bymidte byder byens små torve velkommen med gode restauranter og caféer, som spiller fint sammen med byens smukke gamle huse. Musik, Stand Up, krigs- og kulturhistorie, moderne kunst og anmarks største gratis legepark; skov, strand og moderne havneliv. Velkommen til! ear visitor! Located in the very centre of enmark, Fredericia is the perfect place to stay, offering activities and attractions for every taste. Fredericia itself is a bustling, dynamic town with lots of historical charm and atmosphere. Established in 1650, the town boasts the best preserved ramparts in enmark, now a unique, scenic park surrounding the centre of town. In the recently renovated town centre, small squares surrounded by beautiful old buildings bid visitors welcome with a wide selection of charming restaurants and attractive cafés. There is music, stand-up comedy, wartime and cultural history, modern art and the largest free play park in enmark. Not to mention wooded countryside, beaches and a modern, bustling harbour. Welcome! Lieber Gast! Fredericia ist durch seine zentrale Lage in änemark Ihr perfektes Urlaubsziel, wenn Sie Erlebnisse jeder Art suchen. Fredericia ist eine lebendige, dynamische Stadt, die historischen Charme und Atmosphäre verströmt. ie 1650 gegründete Stadt hat das Glück, änemarks besterhaltene Festungslage zu besitzen, die heute ein einzigartiger Stadtpark voller schöner Natur ist. In der neu renovierten Innenstadt laden die kleinen lätze der Stadt mit guten Restaurants und Cafés ein, die gut zu den schönen alten Häusern passen. Musik, Stand Up, Kriegs- und Kulturgeschichte, moderne Kunst und änemarks größter kostenloser Spielpark; Wald, Strand und modernes Hafenleben. Herzlich willkommen! Fredericia Turistbureau Vendersgade Fredericia Tel Fax Åbningstider: 4. jan dec. Mandag-Fredag Lørdag Opening hours: 4. Jan ec. Monday-Friday Saturday Öffnungszeiten: 4. Jan ez. Montag-Freitag Samstag 10-13

3 Udgiver: Fredericia Turistbureau Redaktion: Fredericia Turistbureau Oplag: Layout: Mediasyd O Tryk: Reklameholdet Nord, Randers Foto: visitdenmark.dk, Ole Olsen, Cees van Roeden, Henning Møberg og Brit Jakobsen. Indhold Kære gæst I byen, tæt på naturen Historien lever i Fredericia juli, en ganske særlig dag Kirkerne i Fredericia Voldanlæg Bymuseet Madsby legepark en historiske Miniby Store oplevelser Oplevelsespas Værd at vide Natur Gåture Golf Aktiv i naturen Udflugt på Lillebælt Wellness Kultur og gastronomi Shopping Overnatning Miniferie i Fredericia Kursus og messer Udvalgte Aktiviteter Contents ear visitor! In town, close to nature History is alive in Fredericia July 6th, a very special day The churches in Fredericia Ramparts Town Museum Madsby laypark The historical Mini-Town Exciting Outings Activity ass Worth knowing Countryside Walks Golf Active in nature Excursion on the Little Belt Wellness Good food and culture Shopping Mini-holiday in Fredericia Accommodation Trade fairs and conferences Selected Activites Inhalt Liber Gast! In der Stadt, in der Nähe der Natur ie Geschichte is lebendig er 6. Juli - ein besonderes Tag ie Kirchen in Fredericia Wallanlage as Stadtmuseum er Madsby Spielpark ie historische Ministadt Großartige Erlebnisse Erlebnispass Wissenwerts Natur Spaziergangs Golf Aktiv in der Natur Ausflug auf dem Kleinen Belt Wellness Kulturelle Ereignisse und Essen Shopping Kurzurlaub in Fredericia Übernachtungsmöglichkeiten Messen und Konferenzen Auswahl von Aktivitäten

4 I byen, tæt på naturen In town, close to nature In der Stadt, in der Nähe der Natur et Hvide Vandtårn Østerstrand Fredericia vold 4

5 Fra fabelagtig historie til oplevelsesrig nutid Med sine karakteristiske snorlige gader og fantastiske fæstningsanlæg understreger Fredericia sin egen fortid som en vigtig strategisk by i det danske kongerige. Byen er placeret ved Lillebælt for at forsvare overgangen til øerne og hovedstaden København. I dag lever historien side om side med nutiden i den moderne handels-, kultur- og erhvervsby. En by som også er blevet det naturlige bindeled til det Europa, vi i dag hænger tæt sammen med. En dynamisk og levende by, som på for underlig vis integrerer det pulserende byliv med de mange rekreative områder ved strand, skov og i det åbne landskab. Tag bare på oplevelse i Fredericia. er er rigeligt til alle. From fabulous history to eventful present The characteristic straight-line streets and fantastic ramparts emphasise Fredericia s historical significance as one of the most strategically important towns in the Kingdom of enmark. The town was established by the coast of the Little Belt to protect the crossing to the islands and the capital Copenhagen. Today, the past lives side-by-side with the present in this modern centre of culture, commerce and industry. A town that has also become a natural gateway to the Europe we have become so much a part of. A dynamic and living town, which somehow manages to combine pulsating urban life with the many local recreation areas; the beaches, woods and open countryside. So come and explore Fredericia. There is plenty of room for everyone. Von fabelhafter Geschichte zu erlebnisreicher Gegenwart ie typischen schnurgeraden Straßen und fantastischen Festungsanlagen heben die geschichtliche Bedeutung von Fredericia als strategisch wichtiger Stadt im dänischen Königreich hervor. Sie wurde am Kleinen Belt erbaut, um die Route zu den Inseln und der Hauptstadt Kopenhagen zu verteidigen. Heute leben Geschichte und Gegenwart einträchtig nebeneinander in einer modernen Stadt mit Handel, Gewerbe und Kultur. Eine Stadt, die auch ein natürliches Bindeglied zu Europa geworden ist, mit dem wir heute so eng verbunden sind. Eine dynamische, lebendige Stadt, die auf einzigartige Weise das Tempo des städtischen Lebens mit den vielen Erholungsgebieten von Strand, Wald und weiter Landschaft vereinigt. Ziehen Sie einfach los und erleben Sie Fredericia. Hier sind alle Möglichkeiten vorhanden für jeden etwas. en ny Lillebæltsbro 5

6 Historien lever i Fredericia History is alive in Fredericia ie Geschichte ist lebendig in Fredericia Klar til kamp Som fæstningsby har Fredericia spillet en hovedrolle i anmarkshistorien. Her findes et af de største og mest velbevarede fæstningsanlæg i Europa. Anlægsarbejdet blev påbegyndt i Anlægget skulle beskytte overgangen fra Jylland til resten af kongeriget mod fremmede krigsmagter. et gjaldt f.eks. svenskerne, som besatte og ødelagde byen i Kampene ved Fredericia den 5. og 6. juli 1849 danner grundlaget for en af de mest berømte fortællinger i den danske krigshistorie. Læs mere om 6. juli på side 8. I 1864 indtog østrigerne Fredericia - men denne gang uden kamp. Siden da har Fredericia været et fredeligt og dejligt sted at bo og besøge. Men historierne ja, de er stadig lige spændende at høre om. Volden fungerer i dag som byens hyggelige park. e imponerende kanoner er altid et stort trækplaster. Giv dig også tid til at opleve de smukke, historiske bygninger; Krudttårnet fra 1675, rinsens ort fra 1753 og Krudtmagasinet fra Ready to do battle As a fortified town, Fredericia has played a major role in enmark s history. It has some of the largest and best-preserved ramparts in Europe. Construction of the ramparts began in The fortifications were designed to protect the crossing from Jutland to the rest of the kingdom against foreign powers. The Swedes, for example, who conquered and destroyed the town in uring the three-year-war the Schleswig- Holstein troops approached the town. The battle of Fredericia, which took place on the 5th and 6th of July 1849, is one of the best known events in anish military history. You can read more about the 6th of July on page 8. In 1864 the Austrians occupied Fredericia, but this time no battle was fought. Ever since, Fredericia has been a peaceful town and a delightful place to live in and visit. Its vivid and fascinating history, however, is still a delight to hear. Today, the town ramparts form a wonderful park. The fantastic cannons, are a major attraction. But you should also take the opportunity some of the magnificent old buildings, the gun-powder tower, dating from 1675, the rince s Gate, dating from 1753, and the gun-powder magazine, dating from

7 Bliv klog på fortiden og hinanden u ser og fornemmer det alle steder; Fredericia er en ægte fæstningsby med velbevarede voldanlæg, snorlige gader, toppede brosten og masser af gamle, velholdte bygninger. Landets første arkitekttegnede by blev planlagt som ny hovedstad med kongeslot og kanaler. For at få borgere til den nye by, tildelte kongen Fredericia særlige privilegier som f.eks. skattefrihed, religionsfrihed og asyl. et gjorde byen til en smeltedigel af forskellige kulturer, religioner, nationaliteter, iværksættere, tyveknægte og andet godtfolk. Tag på opdagelse og lad byens museer, bygninger og mindesmærker fortælle dig om Fredericias fantastiske historie. Learn about the past and each other You see and sense it everywhere; with its well-preserved ramparts, dead-straight cobbled streets and numerous well-kept old buildings, Fredericia really was built to be a military stronghold. It was the first town in the country to be designed by architects, and was originally intended to be the new capital, complete with a royal palace and canals. To attract people to settle in the new town, the king gave Fredericia certain privileges, including tax exemption, freedom of religion and asylum to all new citizens. Therefore, the town became a melting pot of many different cultures, religions and nationalities as well as a mix of entrepreneurs, thieves and an assortment of folks. Go exploring and let the museums, buildings and monuments tell you the intriguing history of Fredericia. et Hvide Vandtårn Machen Sie sich schlau über die Vergangenheit und lernen Sie voneinander Sie sehen und spüren es überall; Fredericia ist eine echte Festungsstadt mit gut erhaltenen Wallanlagen, schnurgeraden Straßen, Kopfsteinpflaster und vielen alten, gepflegten Gebäuden. ie erste von einem Architekten entworfene Stadt des Landes wurde als neue Hauptstadt mit Königschloß und Kanälen geplant. Um die Bürger dazu zu bewegen, in die neue Stadt zu ziehen, gewährte der König Fredericia besondere rivilegien, wie z.b. Steuerfreiheit, Religionsfreiheit und Asyl. adurch wurde die Stadt zu einem Schmelztiegel verschiedener Kulturen, Religionen und Nationalitäten, die Unternehmungslustige, iebe und überhaupt die unterschiedlichsten Leute anzog. Gehen Sie auf Entdeckungsreise und lassen Sie sich von den Museen, Gebäuden und enkmälern der Stadt deren faszinierende Geschichte erzählen. 6. juli Zum Kampf bereit Als Festungsstadt hat Fredericia in der Geschichte änemarks eine wichtige Rolle gespielt. Hier befindet sich eine der größten und am besten erhaltenen Festungsanlagen Europas. ie Arbeiten an der Festungsanlage begannen im Jahr ie Anlage sollte die Route von Jütland zu den anderen Teilen des Königreiches vor fremden Kriegsmächten schützen. ies galt beispielsweise für die Schweden, die die Stadt im Jahr 1657 besetzten und zerstörten. Unter dem rei-jahre-krieg sind die schleswig-holsteinischen Truppen in die Stadt eingerückt. Eine der berühmtesten Erzählungen aus der dänischen Kriegsgeschichte handelt von den Kämpfen bei Fredericia am 5. und 6. Juli 1849 Mehr über den 6. Juli können Sie auf Seite 8 lesen. Im Jahr 1864 wurde Fredericia von den Österreichern eingenommen dieses Mal jedoch ohne Kampf. Seit damals ist Fredericia ein friedlicher und hübscher Ort für Einwohner und Besucher gewesen. Aber die Geschichten zu hören ist immer noch genauso aufregend wie damals ie Wallanlage. ient heute als erholsamer Stadtpark. ie eindrucksvollen Kanonen von 1849 und 1864 sind immer ein Anziehungspunkt. Nehmen Sie sich auch Zeit, um die hübschen historischen Bauten zu erleben; den ulverturm von 1675, das rinzentor von 1753 und das ulvermagazin von

8 En ganske særlig dag A very special day Ein ganz besonderes Tag 6. juli er en mærkedag for Fredericia Hvis du besøger Fredericia i begyndelsen af juli måned, kan du næppe undgå at bemærke festlighederne i anledning af den 6. juli. Her fejrer byen årsdagen for det sejrrige og dristige udfald mod fjenden de slesvig-holstenske styrker, som belejrede byen de julidage i Aktionen er blandt andet kendt for historien om, hvordan gaderne i byen blev bestrøet med halm, så fjenden ikke kunne høre fodtrin og hestehove på brostenene. Fjenden blev drevet på flugt, men tabene var store. et anslås, at omkring soldater blev dræbt eller såret i kampene. en 5. juli om aftenen mindes de faldne ved forskellige højtideligheder. agen efter, den 6. juli, er festdagen, hvor vi fejrer sejren med kanonsalutter og optog. Men det er også en moderne festdag med masser af sjov og oplevelser i centrum. July 6th is a red-letter day for Fredericia If you visit Fredericia at the beginning of July, it will be difficult to avoid noti cing the July 6th celebrations. For on that day, the whole town celebrates the anniversary of the daring and victorious sortie against the troops from Schleswig- Holstein who besieged the town in July Among other things, the sortie is well remembered for the story about how the streets were covered with straw to prevent the enemy from hearing the sound of footsteps or horses hooves on the cobbles. The besiegers were driven to flight, but there were heavy losses. It is estimated that some 1700 soldiers were killed or injured in the battle. In the evening of July 5th, the fallen soldiers are remembered in various memorial ceremonies. On the following day, July 6th, the victory is festively celebrated with canon salutes and processions. But despite the historical theme, the festival is also a modern-day event, with lots of entertainment and activities in the town centre. 6. juli er 6. Juli ist ein besonderes Tag für die Stadt Fredericia Wenn Sie Anfang Juli nach Fredericia kommen, werden Ihnen die Feierlichkeiten anläßlich des 6. Juli nicht entgehen. An diesem Tag feiert die Stadt den siegreichen und kühnen Ausfall gegen den Feind die schleswig-holsteinischen Truppen, die die Stadt an diesen Julitagen des Jahres 1849 belagerten. ie Militäraktion ist u.a. dadurch bekannt geworden, dass man erzählt, wie die Straßen in der Stadt mit Stroh bedeckt wurden, um zu verhindern, dass der Feind Fußtritte und Hufschläge auf den flastersteinen hörte. er Feind wurde in die Flucht geschlagen, aber die eigenen Verluste waren groß. Es wird geschätzt, dass etwa Soldaten im Kampf getötet oder verwundet wurden. Am Abend des 5. Juli wird bei verschiedenen Feierlichkeiten der Gefallenen gedacht. er Tag danach, der 6. Juli, ist der Festtag, an dem der Sieg mit Kanonenschüssen und Umzügen gefeiert wird. Es ist aber auch ein moderner Festtag mit viel Spaß und Unterhaltung im Stadtzentrum. 8

9 6. juli Jazz & Blues Festival 6. juli Jazz & Blues Festival afholdes den juli Festivalen foregår i Fredericia midtby og arrangeres af Fredericia Jazzklub og bluesklubben ouble Trouble. Musikken leveres af velkendte bands, men også internationale navne er på plakaten. Festivalen kan primært opleves i teltet ved et Bruunske akhus. Allerede først på eftermiddagen den 3. juli vil de første jazz og bluesrytmer blive sluppet løs i byens gader. er er gratis adgang til alle arrangementer i og omkring et Bruunske akhus. Se programmet på Jazz 6th of July Jazz & Blues Festival The Jazz & Blues Festival is held between 3rd 6th of July The festival takes place in Fredericia town centre and is organised by the Fredericia Jazzklub and the ouble Trouble Blues Club. Well known local bands will supply the music, but there are also international names on the bill. The festival takes place mainly in the tent next to et Bruunske akhus. The first jazz and blues rhythms can be heard in the city streets in the afternoon on the 3rd of July. Entry is free to all events within and around et Bruunske akhus. See the programme at 6. Juli Jazz & Blues Festival 6. Juli Jazz & Blues Festival, Juli as Festival findet im Zentrum von Fredericia statt und wird vom Fredericia Jazz Club und Blues Club ouble Trouble arrangiert. Musik von bekannten Bands, aber auch internationale Namen sind auf dem lakat zu finden. as Festival spielt sich in erster Linie im Zelt am et Bruunske akhus ab. Schon am frühen Nachmittag des 3. Juli, werden die ersten Jazz- und Bluesrythmen durch die Straßen klingen. Freier Eintritt zu allen Veranstaltungen in und um et Bruunske akhus. Siehe rogramm auf Jazz 9

10 Hvorfor har kirkerne i Fredericia ingen tårne? Why do the churches in Fredericia have no towers? Warum haben die Kirchen in Fredericia keine Türme? I 1674 tildelte Kong Christian d. V. byen religionsfrihed. et gav mange undertrykte trosretninger et fristed til at dyrke deres religion. et skinner også tydeligt igennem i dag, hvor de mange forskellige kirker vidner om den religiøse mangfoldighed. En ting, du måske vil lægge mærke til, er, at de fleste af kirkerne ikke har noget tårn. Som fæstningsby havde Fredericia nemlig ingen høje bygninger, som fjenden kunne rette deres kanoner mod. In 1674 King Christian V. granted the town freedom of religion. Many who suffered from persecution because of their beliefs thus found a refuge in which they could practice their religion. This is still obvious today, where the numerous churches provide living proof of the town s religious diversity. However, something you may find peculiar is the lack of steeples and spires on most of the churches. But there was an excellent reason for this; as a fortification, it was important that the town did not have any tall buildings that could attract enemy cannon fire. Lyng Kirke In 1674 gewährte König Christian V. der Stadt Religionsfreiheit. adurch erhielten die Anhänger vieler unterdrückter Glaubensrichtungen eine Freistatt, wo sie ihre Religion ausüben konnten. Auch heute noch zeugen die vielen verschiedenen Kirchen von der religiösen Vielfalt. Besonders auffallen wird Ihnen vielleicht, dass die meisten Kirchen keinen Turm haben. Als Festungsstadt hatte Fredericia nämlich keine hohen Gebäude, auf die der Feind seine Kanonen hätte richten können. Kirker Kirkerne i Fredericia er generelt åbne for besøgende i dagtimerne på hverdage. I weekender afhænger åbningstiderne af de aktuelle kirkelige handlinger. Få brochurerne om Fredericias kirker og byens kirkegårde på Turistbureauet. Churches In general, the churches in Fredericia are open to visitors in the daytime Monday to Friday. In the weekends, the opening hours depend on the activities in the church. Get the brochures about Fredericia s churches and the town churchyards at the Tourist Office. Kirchen ie Kirchen in Fredericia sind an Werktagen tagsüber normalerweise für Besucher geöffnet. Am Wochenende hängen die Öffnungszeiten von Gottesdiensten und anderen kirchlichen Zeremonien ab. Broschüren über Fredericia s Kirchen und die Friedhöfe der Stadt sind im Fremdenverkehrsbüro erhältlich. Taulov Kirke 10

11 et Hvide Vandtårn å toppen af Fredericia Vold knejser et af byens vartegn; et Hvide Vandtårn. Tårnet er indviet i 1909 og er 16 meter højt. Herfra har du et fantastisk udsyn over byen, vold an lægget og Lillebælt. å toppen af Vandtårnet kan du nyde din medbragte mad eller isen, som du har købt ved indgangen. Åbningstider: 13. maj, maj, maj, maj, juni, juni, 19. juni august, oktober. Kl Voksne 10 kr. Børn 5 kr. The White Water Tower The White Water Tower, located on top of Fredericia Ramparts, rises proudly above the town. The tower was inaugurated in 1909 and is 16 meters high. From here you have a fantastic view across the town, the ramparts and the Little Belt strait and is a wonderful place to enjoy a picnic or ice cream which can be bought at the entrance. Opening hours: 13. May, May, May, May, June, June, 19. June August, October. 11 am-4.30 pm. Adults KK 10 Children KK 5. er weiße Wasserturm Oben auf der Wallanlage Fredericia Vold ragt eines der Wahrzeichen der Stadt, der weiße Wasserturm empor. er Turm wurde in 1909 eingeweiht und ist 16 Meter hoch. Von hier hat man einen phantastischen Blick über die Stadt, die Wallanlage und den Kleinen Belt. Auf der Spitze des Wasserturms kann man seinen eigenen roviant oder ein am Eingang gekauftes Eise genießen. Öffnungszeiten: 13. Mai, Mai, Mai, Mai, Juni, Juni, 19. Juni August, Oktober Uhr. Erwachsene KK 10 Kinder KK 5. Bymuseet / the Town Museum / Stadtmuseum Jernbanegade 10, tel I Bymuseets smukke gamle bindingsværks-bygninger fortælles om byens udvikling fra fæstning og fristad til en moderne industriby. Fredericia s development from fortification and free city to a modern industrial centre is illustrated in the attractive, old half-timbered buildings of the Town Museum. In den schönen alten Fachwerkgebäuden des Stadtmuseums wird über die Entwicklung der Stadt von der Festung und freien Stadt bis zur modernen Industriestadt erzählt. Bunkermuseet / Bunker Museum / Bunkermuseum Nørre Voldgade Gå under jorden i Bunkermuseet og oplev forholdene, da befolkningen søgte beskyttelse under luftangreb i 2. Verdenskrig. Go under ground at the Bunker Museum and gain an insight into the conditions that residents experienced when they sought shelter from air raids during World War II. Gehen Sie in den Untergrund und erleben Sie im Bunkermuseum die unterirdischen Bereiche, in denen die Bevölkerung während des 2. Weltkriegs bei Luftangriffen Schutz suchte. Krudttårnet / ulverturm / owder Tower Øster Voldgade Udstilling om slaget ved Fredericia den juli 1849 i byens ældste militære bygning fra Exhibition about the battle of Fredericia on July 5th and 6th 1849 can be seen in the town s oldest military building from Ausstellung: er Schlag bei Fredericia den Juli 1849 in das älteste militärische Gebäude vom v/landsoldatpladsen K-7000 Fredericia Tel

12 Velbevaret voldanlæg Well-preserved ramparts Gut erhaltene Wallanlage Jernbanegade Fredericia Tlf Fæstningen blev bygget helt tilbage i 1650 som sin tids største og stærkeste forsvarsværk. Fæstningen har tre gange medvirket aktivt i forsvaret af anmark. I dag er den grønne kvartcirkel om byen stadig det mest markante ved Fredericia. Man kan vanskeligt bevæge sig ind i byens centrum uden at skulle passere gennem en byport flankeret af det smukke voldterræn. Når vi i dag kan glæde os over et så uspoleret forsvarsværk, skyldes det et fremsynet byråd, der i 1914 erhvervede hele voldterrænet og fredede det. The ramparts were built in 1650 and were the largest and strongest of their time. They have played an active role in the defence of enmark, no less than three times. Even today, the grassy quarter circle surrounding the town is Fredericia s most striking feature. It is difficult to reach the town centre without passing through one of the town gates, flanked by the attractive ramparts. Thanks to a visionary town council which acquired the entire area in 1914 and made it subject to a preservation order, we can still enjoy such well preserved fortifications. ie Festung wurde bereits 1650 errichtet und war damals die größte und stärkste Verteidigungsanlage ihrer Zeit. reimal war sie aktiv an der Verteidigung änemarks beteiligt. Noch heute ist der grüne Viertelkreis um die Stadt das markanteste Kennzeichen Fredericias. Man kann kaum in das Stadtzentrum gelangen, ohne ein Stadttor zu passieren, das von dem schönen Wallgelände flankiert wird. Wenn wir uns heute an einer so gut erhaltenen Verteidigungsanlage erfreuen können, haben wir das einem vorausschauenden Stadtrat zu verdanken, der 1914 das gesamte Wallgelände kaufte und unter Schutz stellte. 12

13 Bymuseet Town Museeum as Stadtmuseum Museerne i Fredericia har flere afdelinger: Bunkermuseet i Nørre Voldgade fortæller om danskernes vilkår i 2. Verdenskrig. Kongens ort Vagtbygning, Øster Voldgade 1, hvor museet opsætter særudstillinger. Krudttårnet, Øster Voldgade, hvor der er en permanent udstilling om Treårs krigen med det berømte 6. juli slag. Mosaisk Begravelsesplads i Slesvigsgade fortæller om den jødiske menighed i Fredericia. Bymuseet Åbningstider Åben alle dage kl fra 15.6 til 15.8 Resten af året åbent alle dage undtagen mandag. Bunkermuseet, Krudttårnet og Kongens ortvagt Åben onsdag, lørdag og søndag kl fra 15.6 til The Town Museum has several departments: Bunker Museum, where conditions in enmark at the end of the Second World War are described. King s Gate Guardhouse, Øster Voldgade 1, where temporary exhibitions are housed. owder Tower, A permanent exhibition describes the Three Year War and the famous sortie on 6 July. Jewish Graveyard in Slesvigsgade desribes the Jewish congregation in Fredericia. Museet består af en samling smukke og velholdte bygninger fra Fredericia egnen. Bymuseets permanente udstillinger viser træk fra asylbyens og fristadens historie. Fredericias enestående udvikling er i centrum, når de religiøse forskelle, integrationsprocesserne, handels-, håndværks- og industribyens historie fortælles. The Town Museum consists of a group of well-maintained beautiful old buildings from the Fredericia area. Its permanent exhibitions relate episodes in the history of this old refugee town and royal borough. They focus on Fredericia s striking development when telling the history of religious diversity and integration and of the transition from market town through trade and commerce to a centre of industry. The Town Museum opening hours Open daily 12:00-16:00 from 15.6 to Open daily except Mondays at all other times of the year. Bunker Museum, owder Tower and King s Gate Guardhouse Open Wednesdays, Saturdays and Sundays 12:00-16:00 from 15.6 to as Museum besteht aus einer Sammlung interessanter, gut erhaltener Gebäude aus dem Raum Fredericia. ie auerausstellungen des Stadtmuseums geben Einblick in die Geschichte der Asylstadt und freien Stadt. Fredericias einzigartige Entwicklung steht im Zentrum, wenn die religiösen Unterschiede, Integra tionsprozesse, sowie die Geschichte der Handels-, Handwerks- und Industriestadt dargestellt werden. as Stadtmuseum besteht aus mehreren Abteilungen: as Bunkermuseum zeigt die Lebensbedingungen der änen zum Ende des 2. Weltkriegs. Im Königliche Torwache, Øster Voldgade 1, arrangiert das Museum Sonderschauen. Im ulverturm ist eine permanente Ausstellung über die Schleswig-Holsteinische Erhebung von mit der berühmten Schlacht vom 6. Juli zu sehen. Mosaischer Friedhof in Slesvigsgade erzählt von der Jüdischen Gemeinde in Fredericia Soldaterkammer på Bymuseet Jernbanegade Fredericia Tlf Öffnungszeiten des Stadtmuseums Vom bis täglich von Uhr geöffnet. Im restlichen Jahr täglich außer montags geöffnet. Bunkermuseum, ulverturm und Königliche Torwache Vom bis Mittwoch, Samstag und Sonntag von Uhr geöffnet. 13

14 Gratis adgang hele året Free admission all year round Eintritt frei das ganze Jahr hindurch Hygge og aktivitet for hele familien Madsby Legepark Lumbyesvej Fredericia tlf Fun and activity for all the family Ein unterhaltsamer Tag für die ganze Familie Åbningstider Opening hours Öffnungszeiten Souvenirbutik / Souvenir shop / Souvenirladen Information Madpakkehusene / icnic huts / icknickhütten 5/1-31/3 Man-tors / Mon-Thurs / Mon-on: Fre / Fri / Frei: Bådene / Boats / Boote Tog / Train / Eisenbahn Grill / Barbecue / Grill Man-tors / Mon-Thurs / Mon-on: Ishus / Ice cream kiosk / Eishaus 1/4-9/5 + 23/8-15/10 Hverdage / Weekdays / Werktags: Weekend + helligdage / Weekends + public holidays / Wochenenden u. Feiertage: Man-tors / Mon-Thurs / Mon-on: Weekend + helligdage / Weekends + public holidays / Wochenenden u. Feiertage: Hverdage / Weekdays / Werktags: Weekend + helligdage / Weekends + public holidays / Wochenenden u. Feiertage: Hverdage / Weekdays / Werktags: Weekend + helligdage / Weekends + public holidays / Wochenenden u. Feiertage: Hverdage / Weekdays / Werktags: Weekend + helligdage / Weekends + public holidays / Wochenenden u. Feiertage: /5-22/8 Alle dage / aily / Täglich: Man-tors / Mon-Thurs / Mon-on: Weekend + helligdage / Weekends + public holidays / Wochenenden u. Feiertage: Alle dage / aily / Täglich: Alle dage / aily / Täglich: Alle dage / aily / Täglich: / Alle dage / aily / Täglich: Alle dage / aily / Täglich: Alle dage / aily / Täglich: Alle dage / aily / Täglich: Alle dage / aily / Täglich: / Man-tors / Mon-Thurs / Mon-on: Fre / Fri / Frei: Man-tors / Mon-Thurs / Mon-on:

15 Historie for store og små History for children and grown ups Geschichte für Kleine und Große en historiske Miniby The historical Mini-Town ie Historische Ministadt en historiske Miniby, Fredericia købstad i 1849 en historiske Miniby viser Fredericia købstad i 1849 i størrelsesforholdet 1:10. Husene er bygget så tæt på de historiske kilder som muligt og giver et indblik i den gamle fæstningsby, som den så ud ved 6. juli udfaldet 1849 med gårde, huse og tobakslader. Her finder du de gamle vagtbygninger, kanonerne fra 1849 på rinsessens Bastion, Trinitatis Kirke samt Reformert Skole, Kirke og ræstegård. Ved havnen ses Carolinelunds Mølle og mod vest rinsens ort. Kom og oplev mange af Fredericias bygninger i en historiske Miniby. The historical Mini-Town, Fredericia in 1849 The historical Mini-Town is a miniature replica in a scale of 1:10 of the Royal Borough of Fredericia as it looked in The buildings have been reconstructed in close accordance with historical sources. The farms, houses and tobacco barns provide an intriguing insight into the appearance of the old fortified town on the 6th of July 1849, when a successful sortie was launched against russian troops. Besides the historic guardhouses and the cannons from 1849 on the rincess s Bastion, you will also find the Trinitatis Church and the Reformed school, church and parsonage. By the harbour lies Carolinelund s Mill and to the west is the rince s Gate. Come and enjoy many more of Fredericia s old buildings in the historical Mini-Town. ie historische Ministadt, Fredericia, im Jahr 1849 ie historische Ministadt zeigt die rovinzstadt Fredericia des Jahres 1849 im Maßstab 1:10. ie Häuser wurden so vorbildgetreu wie nur möglich hergestellt und geben Einblick in die alte Festungsstadt, wie sie am 6. Juli 1849, dem Tag des erfolgreichen dänischen Ausfalls, aussah, mit Höfen, Häusern und Tabakscheunen. ort finden Sie die alten Wachgebäude, die Kanonen von 1849 auf der rinsessens Bastion, die Trinitatis Kirke sowie die Reformert Skole, Kirke und ræstegård (farrhof). Am Hafen sind Carolinelunds Mølle und im Westen rinsens ort zu sehen. In der historischen Ministadt warten noch viele Gebäude aus Fredericia auf Sie. Åbningstider Opening hours Öffnungszeiten Maj og september: Lørdag, søndag og helligdage kl May and September: Saturday, Sunday, and public holidays Mai und September: Samstags, sonntags und an Feiertagen Uhr Juni, juli og august: Hver dag kl June, July, and August: Every day Juni, Juli und August: Täglich Uhr en historiske Miniby Indre Ringvej 98 C 7000 Fredericia tlf Entre: Voksen kr. 30 Børn kr. 20 Gruppebesøg v. min. 15 pers. Inkl. guide Voksen kr. 20 Børn kr. 10 Gruppebesøg, også uden for åbningstid, kontakt Tlf Entrance: Adults KK 30 Children KK 20 Group visits for groups of at least 15 people. Adults KK 20 Children KK 10 Group visits, also outside opening hours, contact tel Eintritt: Erwachsene KK 30 Kinder KK 20 Gruppenbesuch ab mind. 15 ers. Erwachsene KK 20 Kinder KK 10 Gruppenbesuch, auch ausser offiziellen Öffnungszeiten kann auf Tel abgesprochen werden. 15

16 Udgangspunkt erfect base for exciting outings Givskud zoo Selv kalder vi os anmark C. laceringen midt i anmark giver et perfekt udgangspunkt for udflugter til hele regionen. å kortet kan du se, hvor meget du kan nå på under en halv, en hel og halvanden time i bil. Start f.eks. ved et Hvide Vandtårn på volden, hvor du får et godt overblik over byen. Lidt udenfor Fredericia ligger den hyggelige Gammelby Mølle. e historieinteresserede har masser af valgmuligheder; en Gamle By i Århus, vikingerne i Ribe, H.C. Andersens Hus i Odense og et rigt udvalg af museer i Jylland og på Fyn. Vilde dyr kan opleves både i Givskud Zoo og Odense Zoo, og en ægte klassiker for børnefamilierne er Legoland i Billund under en times kørsel fra Fredericia. le har stort indendørs legeland, og Kolding har det historiske slot Koldinghus samt det berømte kunstmuseum Trapholt. Er man til brusende badeoplevelser, så kan det barske, men smukke Vesterhav nås på halvanden time. Mulighederne er uudtømmelige. et er bare om at vælge det, der passer dig bedst. Gammelby Mølle 16

17 for store oplevelser Ausgangspunkt für großartige Erlebnisse Trapholt With its central location at the very heart of enmark, Fredericia is the perfect base for day trips and outings throughout the region. The map shows what you can reach within 30, 60 and 90 minutes by car. Start for example by the White Water Tower on the ramparts, from where there is a fantastic view of the town. Just outside the town lies the picturesque old water mill, Gammelby Mølle. There is lots to choose from for history lovers: The Old Town open-air museum in Århus, the Viking Centre in Ribe, Hans Christian Andersen s House in Odense and a wide variety of museums in Jutland and on Funen. There are plenty of wild animals to be seen in Givskud Zoo and Odense Zoo; and, naturally, no visit to enmark is complete without a visit to LEGOLAN, less than one-hour drive from Fredericia. There is a large indoor play land in le, and in Kolding you shouldn t miss the ancient castle Koldinghus and the famous art museum Trapholt. If you love sandy beaches and crashing waves, the beautiful yet sometimes harsh North Sea coast can be reached within an hour and a half. The possibilities are endless. Simply choose whatever suits you best. Wir nennen uns selbst änemark Mitte. ie Lage in der Mitte änemarks bildet den perfekten Ausgangspunkt für Ausflüge in die ganze Region. Auf der Landkarte können Sie sehen, wie weit Sie in weniger als einer halben, einer ganzen oder anderthalb Stunden mit dem Auto kommen können. Beginnen Sie beispielsweise beim weißen Wasserturm auf der Wallanlage, von wo aus Sie einen guten Überblick über die Stadt haben. Etwas außerhalb von Fredericia liegt die gemütliche Gammelby Mühle. Für die geschichtlich Interessierten gibt es viele Möglichkeiten zur Auswahl; ie Alte Stadt in Århus, die Wikinger in Ribe, das Haus von H.C. Andersen in Odense und eine reiche Auswahl an Museen in Jütland und auf Fünen. Wilde Tiere kann man sowohl im Givskud Zoo als auch im Odense Zoo erleben, und ein echter Klassiker für Familien mit Kindern ist Legoland in Billund, das weniger als eine Autostunde von Fredericia entfernt liegt. In le gibt es einen großen Indoor- Spielplatz, und Kolding hat das historische Schloss Koldinghus und das berühmte Kunstmuseum Trapholt zu bieten. Wenn man sich für wilde Wasser- und Stranderlebnisse begeistert, kann man die rauhe, aber wunderschöne Nordsee in anderthalb Stunden erreichen. ie Auswahl an Möglichkeiten ist unerschöpflich. Sie brauchen sich nur das auszusuchen, was Ihnen am besten gefällt. < 0,5 time/hour/stunde 1 Legelandet.dk, le 2 Økolariet, le 3 Koldinghus, Kolding 4 Trapholt, Kolding 5 Skærup Zoo, Børkop 6 Gammelby Mølle, Fredericia 7 Keramikmuseet Grimmerhus, Middelfart Legoland < 1 time/hour/stunde 8 Legoland, Billund 9 Givskud Zoo, Givskud 10 Kongernes Jelling, Jelling 11 Odense Zoo, Odense 12 H.C. Andersens Hus, Odense 13 Terrariet, Vissenbjerg 14 Orion lanetarium, Jels < 1,5 time/hour/stunde 15 Ribe Vikingecenter, Ribe 16 Fiskeri & Søfartsmuseet, Esbjerg 17 Egeskov Slot, Kværndrup 18 Fjord & Bælt, Kerteminde 19 en Gamle By, Århus 20 Tivoli Friheden, Århus 21 Aqua, Silkeborg 22 Vesterhavet 23 Randers Regnskov, Randers 24 Fregatten Jylland, Ebeltoft 25 anfoss Universe, Nordborg Runestenen i Jelling 17

18 Oplevelsespas Activity ass Erlebnispass Oplevelsespas Holder du ferie i Fredericia, er oplevelserne aldrig langt væk, og hvis nogle af de forskellige tilbud i nærheden af Fredericia skulle friste dig, er det nemt og hurtigt at komme frem og tilbage. Et Oplevelsespas giver adgang til mange forskellige attraktioner i hele Trekantområdet. et fælles oplevelsespas serverer alle seks kommuners, Billund, Fredericia, Middelfart, en, le og Koldings, ypperste seværdigheder for turisterne med ét slag. Oplevelsespasset sælges fra turistbureauet og de forskellige attraktioner, og giver enten gratis adgang eller rabatter på op til 20% af billetprisen. risen for oplevelsespasset er kr. 20,00 kroner for voksne og kr. 10,00 for børn, og gælder i 14 dage. OLEVELSESAS 2010 ActiVity ASS ERLEbniSASS Activity ass Holidaymakers in Fredericia have a wide variety of attractions within easy reach and with an Activity ass, visiting them could not be easier. The Activity ass gives free or reduced admission to many of the region s exciting attractions. It covers most of the main tourist attractions in the region s six municipalities: Billund, Fredericia, Middelfart, en, le and Kolding. The Activity ass is available from tourist informations or at the attractions themselves and provides free admission or discounts of up to 20% on the usual price. The pass is valid for 14 days and costs KK 20 for adults and KK 10 for children. Erlebnispass Im Urlaub in Fredericia sind Erlebnisse nicht weit, und wer eines der Angebote in der Nähe der Stadt wahrnehmen möchte, kann das bequem und schnell tun. Ein Erlebnispass ist die Eintrittskarte zu vielen verschiedenen Attraktionen im Städtedreieck. er gemeinsame Erlebnispass sammelt die besten Sehenswürdigkeiten aller sechs Gemeinden, Billund, Fredericia, Middelfart, en, le und Kolding. er ass wird im Touristenbüros und bei den einzelnen Sehenswürdigkeiten angeboten und entweder zum freien Eintritt oder zu Rabatten von bis zu 20 % auf den Kartenpreis. er Erlebnispass kostet KK 20 für Erwachsene und KK 10 für Kinder, und gilt 14 tage lang. billund FREdERiciA KOLding MiddELFARt VEjEn VEjLE 18

19 amvej Sanddalvej Kampmannsvej rangervej vej Kaj 20 Nymarksvej dalvej Korskærvej rovej akhusstræde 121 Saturnvænget egaænget Capellavænget Jupitervej Vestcenter Venusvej Castor vænget Hannerup Engvej Kildeskoven andlystvej levej øndermarksvej Banke ygade 142 Søbakken Strevelinsvej Holtegårdsvej Gl.Landevej Safirvej Lundtoften Mosegaardsvej Veste Ullerup Bæk Hannerup Kirke Korskærcentret Handelsskole 87 87A V.U.C. Uddannelsescenter 9 Krudtmagasin Erritsø Rubinvej Mosegaardsvej Teglværksvej Lange-Müllers Weyses Allé Søndre ybbølvej Viaduktvej Engvej Sølystvej Herredsvej Lundagervej Krengerupvej Strevelinsvej Nørre Alle 28 Snoghøj Landevej annevirkevej j I..Hartmannsve Nordre ybbølvej Bruskvej Rahbeksvej W.Gades Alle Niels Chr. Richardts Jens Baggesens Carl Nielsens bakken Hannerup Brovej Krugersvej Sølystparken Snaremosevej 64 rangervej Jomfruvej 28 Vestre Ringvej 103 Hanneruphus Hannerupparken Lunddalvej Kystvejen Langesøvej Ringvej Vestre 28 Nørre Alle Carl Roses Bakke Stranda Holbergsvej Jægervej Sanddal Engvej Sanddal Sauersvej Fredericiavej Jagtvej Lumbyesvej Egernvej gervænget Hækkelunden Brahesborgvej Lumbyesvej Strandvejen Jesper Banks Kommunika Johs.Ewalds Wesselsvej Chr.Winthers H.C.Andersens Harevej Sanddal Strandsti Højmosevej 100A 104 Ullerup hus Limen Strandkrogen Skyttevej Hostrupsvej Jeppe Aakjærs Slippe 6 Hækkelunden Ekkodalen Ekkodalen Skjoldborgsvej Herman Bangs Magdalene Thoresens rachmannsvej Etlarsvej Carit ådyrvej Hjortevej Møllebugtvej Nyhavnvej Slippe 5 Ekkodalen værnsvej Stensgårdsvej Kystvejen Smedegårdsvej amsbovej Lumbyesvej yrehavevej J Jacobsens Hjortestien Slippe 4 Madsbyvej akhusvej I.C.Høyrups Aarestrupsvej Strandvejen Bitumenvej Kaalundsvej Ingemannsvej algasvej Nordkajen Oceankajen bakken Egebæksvej Ballesvej levej Grundtvigsvej Slippe 7 Chr.Winthers Solvænget Indre Ringvej Kaj 22 Boldbaner Brandvej Centerhavn Vesthavnsvej Centerhavnsvej Herfordparken Olievej Hans Tausens Ansgarsvej Frans Frederik Jernbanegade Indre Ringvej Bertel Bruuns lll's Slippe 3 Calvinsvej Hans de Hoffmans Anders Billes Jo Indre Ringvej Luthersvej Slippe 2 Vesterdalsvej rangervej Vesterbrogade Holstensvej Vesterdalsvej Spurvevej Lærkevej Høgevej Mågevej Cohrsvej Hybenvej Ø rneve j Glentevej Falkevej Fasanvej Vestkaj Havep Frederik III's lads Vesthavnsvej Nørrebrogade Vester Voldgade Valmuevej Solsikkevej rimulavej Nellikevej Lathyrusvej Irisvej 6. Julivej Egeskovvej anmarks ort rinsens ort Sjællandsgade Norgesgade Vossvej Ved Landsoldaten Kirkestræde Sundegade Rose Liljevej Jasminvej Krokusvej Georginvej Bregnevej Anemonevej 6. Bülows lads Vendersgade Sønder Voldgade Værftsvej Ægirsvej Julivej Jyllandsgade Sct. 157 Michaelis kirke Riddergade 62 Rådhus Oldenborggade T Thorsvej Gothersgade O Odinsvej Ryes Sct. 45 lads Knuds kirke95 B Huslodsvej rinsessegade Baldersvej Kastelsvej Svovlsyrekaj H Lollandsgade anmarksstræde Slesvigsgade epotvej Olie- Blichersvej Solbakken Skovløbervænget Elsdyrvej Bjørnevej Hannerupvænget Lundbakken Kærmosevej Skovagervænget alvangen Sand- Egebæksvej Sanddalparken Holtebakken Gartnervænget Konstabelvej Østerrdsvej Kyst- amsbovænget 126 Baldersparken Nørre ort Axeltorv Torvegade Købmagergade Bjergegade Fynsgade Fenrisvej Gef ionsvej rinsensgade anmarksgade alegade Kongensstræde Sjællandsgade Huslodsvej Ydunsvej 6.Julivej Bülowsvej Kongensgade Friggsvej Nørre Voldgade Møllebugthavn MØLLEBUGT Boldbaner Værd at vide Worth knowing Wissenwerts Lystbådehavn Alarm 61 / Emergencies / Notruf Ambulance, brand, politi Tel. 112 Alléskolen 39A Kirkestræde Fredricia 72 Lyng Skole SANAL 41 Lyng kirke Nederballegård 33A Skjoldborgvejens Skole Apotek / Chemists / Apotheke Axeltorvs Apotek Jyllandsgade Fredericia Tel Autohjælp / Breakdown Service / annenhilfe ansk Autohjælp jedstedvej Holmansvej Fredericia Tel Falck levej Fredericia Tel Bibliotek / Library / Bibliothek Fredericia Bibliotek rinsessegade Fredericia Grønnemarken Tel Billetsalg 107 / Tickets / Kartenverkauf Skovhave Billetnet: Blåhøj Fredericia osthus Jernbanegade 2A 7000 Fredericia Tel Fredericia Teater rinsessegade Fredericia Tel Fredericiabilletten.dk: et Bruunske akhus Tel Madsbyarken 117 Ullerup Bæk Centerhavn Madsby Legepark Banegård Herfordparken Biludlejning / Car Hire / Autovermietung HERTZ Biludlejning Autohuset Vestergaard A/S Strandvejen Fredericia Tel Brand 50 væsen Avis Vesterbrogade Fredericia Tel Biograf / Cinema / Kino anorama Bio rinsessegade Fredericia Tel Oliehavn yrlæge / Veterinary Surgeon / Tierarzt Nødstilfælde / Emergency / Notfall Tel engeinstitutter / Banks / Banken ERRITSØ Generelle åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag & fredag: Torsdag: General opening hours: Monday, Tuesday, Wednesday & Friday: 10 am to 4 pm Thursday: 10 am to 6 pm Allgemeine Öffnungszeiten: Montag, ienstag, Mittwoch & Freitag: Uhr. onnerstag: Uhr. Internet Fredericia Turistbureau Vendersgade Fredericia tel Egumvejens skole Assistens Kirkegård Vesthavn 100B LILLE BÆLT 156 Fiskerihavn Værftshavn Gl.havn J.B.Nielsens lads Kastelshavn Møntvask / Launderette / Münzwasch Vasketine Gothersgade Fredericia Mandag-Søndag: 7-20 Monday-Sunday: 7 am to 8 pm Montag-Sonntag: 7-20 Uhr Strib Odde arkering / arking / arken Gratis i Fredericia Men husk -Skive. Langtidsparkering ved Banegården Cafe Hang Out Jyllandsgade Fredericia Tel Læge / octor / Artz Lægevagt / Emergency treatment / Notartzdienst Tel Free in Fredericia remember your parking disc. Long-term parking at the railway station A Bornholmsgade 81 Kostenlos in Fredericia mit arkscheibe. Langzeitparken am Bahnhof. oliti / olice / olizei Nørre Voldgade Fredericia Tel. 114 Skadestue / Hospital / Krankenhaus Fredericia Skadeklinik - kun mindre skader ronningensgade Fredericia Åbent mellem 8-22 Opening hours 8-22 Öffnungszeiten Købmagergades Skole 71 STRIB 1 48 Trinitatis kirke 15 Falstersgade Oldenborggade Skanseodde Havn Ryesvej A 151 ronningensgade Kastellet Hugo Mathiesens 11 Bülows Kaserne Fredericia Sygehus Bajonetten Hybyhus 42A Treldevej Vildgåsevej Agnetevej Kongens ort Voldgade Øster Reformert kirke 44 8 Krudttårn A Lundingsvej 51 Skanseodde de Bo Fælledvej ontoppidansvej Broagervej Istedvej Rungsvej blevej Kvædevej Kirsebærvej Blommevej Solsortevej rosselvej Humlevænget Moltkesvej Christiansberg Mezasvej orthea Svanevej 6. Juliskolen Els Vibevej Ternevej Tranevej 109 Østerstrand Kolding Sygehus Skovvangen Kolding Tel øgnåbent Open 24 hours 24 Stunden geöffnet Tog / Train / Zug: Tel Bus / Buses / Busse: Tel Fly / lane / Flug: Billund Lufthavn Tel Taxa / Taxi Tel Turistbureau / Tourist Office / Touristenbüro Fredericia Turistbureau Vendersgade Fredericia Tel Mandag-fredag: Monday-Friday: Montag-Freitag: Lørdag: Saturday: Samstag: Valuta / Exchange / Geldwechsel Valutaveksling på Turistbureauet uden for bankernes åbningstider. Currency can be exchanged at the Tourist Office outside normal bank openings hours. Außerhalb der Öffnungszeiten der Banken ist es möglich im Fremdenverkehrsbüro Geld zu wechseln. E Mysundevej olluxvænget Regulusvænget Skov- Rygaadsvej Kærvangen Frejasvej Fæstningsalléen Alkevej Hejrevej Storkevej Strandstien 19 FR

20 Blå og grønne oplevelser Blue and green experiences Blaue und grüne Erlebnisse Oplev Fredericias varierede natur tæt på Fra troldeskov til indbydende sandstrand. I Fredericia kan du komme helt tæt på naturen for den er helt tæt på dig. Indenfor kort afstand findes en stor variation af naturoplevelser. Byens grønne oase, Fredericia Vold, er et oplagt sted til en dejlig spadseretur i historiens tegn. Lystfiskeri på Lillebælt lokker mange, ligesom en tur på cykel af de mange skovstier og afmærkede cykelruter er et hit. Har du knap så meget energi, er der også rig mulighed for at nå rundt i naturen med bil. Take a closer look at Fredericia s rich and varied nature From scrub and woodland to inviting sandy beaches. In Fredericia, getting close to nature is easy because it is everywhere you look. A wide variety of outdoor activities are available within easy reach of the town. Fredericia Ramparts, a green oasis within the town itself, is the perfect place for a stroll through history. Angling in the Little Belt is extremely popular and the many forest trails and marked routes are a great hit among cyclists. For those who prefer to take things a little easier, there is ample opportunity to explore the wonderful countryside by car. ie abwechslungsreiche Natur von Fredericia aus nächster Nähe Vom Märchenwald zum einladenden Sandstrand. In Fredericia können Sie an die Natur ganz in Ihrer Nähe kommen. ie unterschiedlichsten Naturerlebnisse sind gar nicht weit voneinander entfernt. ie grüne Oase der Stadt, die Wallanlage, lädt zu einem Spaziergang im Zeichen der Geschichte ein. Viele finden das Angeln auf dem Kleinen Belt verlockend, wieder andere lassen sich von einer Radtour auf den zahlreichen Waldpfaden und gekennzeichneten Radwegen begeistern. Falls Ihre Energie nicht ganz so weit reicht, können Sie auch per Auto in der Natur herumkommen. Fredericia Vold 20

Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6

Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6 Indhold Velkomstcenter... 4 Esbjerg... 6 Contents Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6 Inhalt Besucherinformationscenter.. 4 Esbjerg... 6 Attraktioner Fiskeri-.og.Søfartsmuseet... 8 Mennesket.ved.Havet...

Læs mere

SORØ JAZZFESTIVAL TYSTRUP- BAVELSE NATURPARK SORØ BÅDFART SMAG I SORØ SIDE 34 BIRKEGÅRDENS HAVER SIDE 25 SORØ INTERNATIONALE MUSIKFESTIVAL SIDE 16-17

SORØ JAZZFESTIVAL TYSTRUP- BAVELSE NATURPARK SORØ BÅDFART SMAG I SORØ SIDE 34 BIRKEGÅRDENS HAVER SIDE 25 SORØ INTERNATIONALE MUSIKFESTIVAL SIDE 16-17 SORØ JAZZFESTIVAL SIDE 16-17 TYSTRUP- BAVELSE NATURPARK TYSTRUP-BAVELSE NATIONAL PARK / TYSTRUP-BAVELSE NATURPARK SIDE 25 SORØ BÅDFART SORØ BOAT RIDES DER SORØ SCHIFFSVERKEHR SIDE 27 BIRKEGÅRDENS HAVER

Læs mere

til sorø Velkommen kunst / mad / natur Viden / sport / oplevelser kultur / musik / shopping www.oplevsoroe.dk Sciencetalenter Sorø Kunstmuseum

til sorø Velkommen kunst / mad / natur Viden / sport / oplevelser kultur / musik / shopping www.oplevsoroe.dk Sciencetalenter Sorø Kunstmuseum Sciencetalenter Sorø Kunstmuseum Sorø Bådfart www.oplevsoroe.dk Velkommen til sorø Viden / sport / oplevelser kunst / mad / natur kultur / musik / shopping 2012 Klosterporten Støvlet Katrines Hus indhold

Læs mere

16-17 36-37 EVENTS I 2015 SORØ JAZZ- FESTIVAL TAG EN GRØN DUKKERT SLARAFFEN SMAG I SORØ SPIS GODT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL

16-17 36-37 EVENTS I 2015 SORØ JAZZ- FESTIVAL TAG EN GRØN DUKKERT SLARAFFEN SMAG I SORØ SPIS GODT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL EVENTS I 2015 06 SORØ JAZZ- FESTIVAL 16-17 TAG EN GRØN DUKKERT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD 28 SLARAFFEN SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL 30 SMAG I SORØ 33 SPIS GODT PÅ EN AF SORØS CAFEER ELLER RESTAURANTER 36-37

Læs mere

Velkommen Welcome Willkommen. Vinderup egnen. Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur. Aalborg. Skive Lemvig. Århus. Holstebro.

Velkommen Welcome Willkommen. Vinderup egnen. Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur. Aalborg. Skive Lemvig. Århus. Holstebro. VINDERUP EGNEN.dk Vinderup egnen Aalborg Skive Lemvig Holstebro Ringkøbing Vejle Velkommen Welcome Willkommen Århus Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur WILKOMMEN IN DIE VINDERUP GEGEND Vinderupegnens

Læs mere

Sæby. Sæby Lyngså Voerså

Sæby. Sæby Lyngså Voerså Sæby 2013 GUIDE TIL SÆBYOMRÅDET DANSK deutsch english Sæby Lyngså Voerså Sæby Turistbureau... 4 Byen ved havet, Golf...44-45 Cykling...46-49 magiske feriedage i sæby dejligst hele året... 5 Sæby - ferieby

Læs mere

Løkken Turistbureau www.loekken.dk www.loekken.dk

Løkken Turistbureau www.loekken.dk www.loekken.dk 2015 TOPPEN AF DANMARK LØKKEN 2015 LYSETS LAND Løkken Velkommen til Løkken Velkommen til nogle herlige, hyggelige, heftige eller bare stille og fredelige dage på Løkken-egnen. Gennem hundrede år har gæster

Læs mere

Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN

Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN DANSK deutsch english 2012 Tversted Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN Velkommen til Tversted Gi dig selv og din familie en ferie

Læs mere

PROGRAM 2015 6. JULI-DAGENE FREDERICIA HISTORISKE & FESTLIGE DAGE FOR ALLE. Kultur Musik Historie. 3. 6. juli 6. JULI-DAGENE

PROGRAM 2015 6. JULI-DAGENE FREDERICIA HISTORISKE & FESTLIGE DAGE FOR ALLE. Kultur Musik Historie. 3. 6. juli 6. JULI-DAGENE 3. 6. juli PROGRAM 2015 6. JULI-DAGENE HISTORISKE & FESTLIGE DAGE FOR ALLE HISTORIC & FESTIVE FOR ALL 6. J U L I 1 8 4 9 6. JULI-DAGENE FREDERICIA Kultur Musik Historie 2 6. Juli-Dagene i Fredericia 3.

Læs mere

Agersø og Omø 2015 1

Agersø og Omø 2015 1 Agersø og Omø 20151 Agersø og Omø 2015 Agersø og Omø små perler i Storebælt De to små øer Agersø og Omø ligger i Danmarks maritime midtpunkt syd for Storebæltsbroen. Mod vest ses Langeland og Fyn, mod

Læs mere

FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE. Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København. Online booking: www.christiansoefarten.

FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE. Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København. Online booking: www.christiansoefarten. FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København Online booking: www.christiansoefarten.dk Bornholm: Tlf. +45 5648 5176. Sverige: Tlf. +46 414 10700 info@christiansoefarten.dk.

Læs mere

campingpladser i Søhøjlandet

campingpladser i Søhøjlandet c a m p i n g m a g a s i n 2013 Danmarks Campingste Område 8 campingpladser i Søhøjlandet Askehøj Camping Elite Camp Birkhede Gudenåens Camping Holmens Camping Sejs Bakker Camping Silkeborg Sø Camping

Læs mere

2013/14. Frederikssund.dk Nordsjælland

2013/14. Frederikssund.dk Nordsjælland 2013/14 Frederikssund.dk Nordsjælland 1 Welcome to Frederikssund, Skibby, Jægerspris og Slangerup Fokus på turistservice Focus on tourist services På Turistbureauet i Frederikssund sætter vi en ære i at

Læs mere

Velkommen til Blåvand

Velkommen til Blåvand Dansk/Deutsch Velkommen til Blåvand - Danmarks vestligste punkt! Langt mod vest. Faktisk så langt mod vest du kan komme i Danmark, ligger Blåvandshuk. Her kan du stå med fødderne i havet, hvor bølgerne

Læs mere

Aktiv ferie. Active Holidays // Aktivurlaub

Aktiv ferie. Active Holidays // Aktivurlaub 2013 Aktiv ferie Active Holidays // Aktivurlaub 3 Aktiv ferie Når du ikke vil dase hele ferien, er her en oversigt over de mange aktivitetsmuligheder motion, golf, friluftsliv og masser af sjov for hele

Læs mere

Levende Historie MUSEUM. levendehistorie.dk. Lebendige Geschichte RINGKØBING-SKJERN. Børn - gratis entre Kinder - Eintritt frei.

Levende Historie MUSEUM. levendehistorie.dk. Lebendige Geschichte RINGKØBING-SKJERN. Børn - gratis entre Kinder - Eintritt frei. Levende Historie Lebendige Geschichte Apr-Sep 2014 Børn - gratis entre Kinder - Eintritt frei RINGKØBING-SKJERN MUSEUM levendehistorie.dk 13 museer - 1 kort Med et ugekort får du fri adgang til spændende

Læs mere

Handel på landet SYDVESTJYSKE GÅRDBUTIKKER OG KUNSTHÅNDVÆRK

Handel på landet SYDVESTJYSKE GÅRDBUTIKKER OG KUNSTHÅNDVÆRK Handel på landet SYDVESTJYSKE GÅRDBUTIKKER OG KUNSTHÅNDVÆRK Kvalitet - produktindsigt og personlig betjening www.sydvestjyskegaardbutikker.dk Følg os på Facebook 2015 HANDEL PÅ LANDET! Få en fin oplevelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Inhaltsverzeichnis

Indholdsfortegnelse. Inhaltsverzeichnis Indholdsfortegnelse Kære gæst.... 3 Seværdigheder.... 5 Natur.... 17 Bykort............................................. 18 Aktiv ferie....23 Kunst og Kultur.... 27 Arrangementer....29 Oplevelseskort....30

Læs mere

Omø Turistinformation

Omø Turistinformation 2012/13 Velkommen til Omø! Herzlich willkommen auf Omø! Det glæder os, at du har valgt at besøge Omø, og vi ønsker dig et spændende ophold på øen. Vi vil her give dig nogle praktiske oplysninger, som kan

Læs mere

frederiksberg guide TURISTGUIDE OG BYKORT TOURIST GUIDE AND MAP 1 By&Kultur

frederiksberg guide TURISTGUIDE OG BYKORT TOURIST GUIDE AND MAP 1 By&Kultur frederiksberg guide TURISTGUIDE OG BYKORT TOURIST GUIDE AND MAP 1 Velkommen Welcome Foto: Jana Hojstricová 2 Cisternerne - den skjulte skat The Cisterns Under den store plæne i Søndermarken, på toppen

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege Guide En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F Vordingborg & Stege Tumult Guide En kunstfestival i Nakskov, Nykøbing F, Vordingborg og Stege 22. august 24. oktober 2010 A Public

Læs mere

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark DOWN UNDER No. 6 Aug. 13 Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4 Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark En tur til Western Australia Her oplevede vi dét, der er alle bilisters mareridt

Læs mere

Levende Historie MUSEUM. levendehistorie.dk RINGKØBING-SKJERN. Lebendige Geschichte. Børn - gratis entre Eintritt - Kinder frei

Levende Historie MUSEUM. levendehistorie.dk RINGKØBING-SKJERN. Lebendige Geschichte. Børn - gratis entre Eintritt - Kinder frei Levende Historie Lebendige Geschichte Sommer 2013 Juli-August Børn - gratis entre Eintritt - Kinder frei RINGKØBING-SKJERN MUSEUM levendehistorie.dk Ringkøbing-Skjern Museum Velkommen i den levende historie!

Læs mere

Sommer i. Hvad sker der i Ribe What s on in Ribe Veranstaltungen in Ribe. Ribe. Skibbroen

Sommer i. Hvad sker der i Ribe What s on in Ribe Veranstaltungen in Ribe. Ribe. Skibbroen Hvad sker der i Ribe What s on in Ribe Veranstaltungen in Ribe Sommer i GRATIS FREE KOSTENLOS Ribe Skibbroen mandø ebbevej dammen sort sol Arrangementer i ribe: maj juni juli august september 2015 ARRANGEMENTER

Læs mere

Cykler ved vandet Radeln am Wasser

Cykler ved vandet Radeln am Wasser Cykler ved vandet Radeln am Wasser Brug cyklen og reducer CO2-udledningen... Fahrradnutzung fördern, CO2-Ausstoß mindern dette fælles mål følger de seks projektpartnere i Cykler uden Grænser. Udover pendling

Læs mere

De bedste billeder taget af danske fotojournalister. The best photos taken by danish photojournalists. Foreword by Klaus Rifbjerg

De bedste billeder taget af danske fotojournalister. The best photos taken by danish photojournalists. Foreword by Klaus Rifbjerg The best photos taken by danish photojournalists Foreword by Klaus Rifbjerg De bedste billeder taget af danske fotojournalister Med forord af Klaus Rifbjerg dk dk 5 dk De bedste billeder taget af danske

Læs mere

Model-teaternyt. Modelteater-nyt i 8 lande!

Model-teaternyt. Modelteater-nyt i 8 lande! fleste Modelteater-nyt Det europæiske web-modelteatermagasin Nr. 2. Februar 2015 Modelteater-nyt i 8 lande! Lanceringen af det nye modelteatermagasin Model-teaternyt har haft en overvældende respons blandt

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere