Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)"

Transkript

1 Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen, ferie i forbindelse med påsken samt det nye Nej Tak+ er blot nogle af de ting, som du kan blive klogere på her. Tak for indsatsen som omdeler i den mørke tid! Med venlig hilsen NORDJYSKE Distribution Vind billetter til Champions League-kampen mellem Aalborg Håndbold og FC Barcelona Søndag den 23. marts får Aalborg Håndbold besøg af FC Barcelona i Gigantium i Aalborg. Som omdeler ved NORDJYSKE Distribution kan du som altid deltage i lodtrækningen om gratis sportsbilletter. Besøg budzonen og i topmenuen klikker du på Fordele og Ønsk Billetter. Ændringer af omdelingen i forbindelse med påsken Reklameomdeling: Lørdag den 12. april Almindelig omdeling Mandag den 14. april Midtugeomdelingen er flyttet til denne dag i uge 16 Tirsdag den 15. april Omdelingen er flyttet til mandag den 14. april Onsdag den 16. april Omdelingen er flyttet til mandag den 14. april Lørdag den 19. april Almindelig omdeling Morgenomdeling: Omdelingen følger de almindelige ugedage i påsken, bortset fra disse dage:

2 Skærtorsdag den 17. april - Omdeles af Søndagsomdelerne Langfredag den 18. april - Omdeles af Søndagsomdelerne 2. Påskedag den 21. april - Omdeles af Søndagsomdelerne Påskeferie Reklameomdeling: Er du reklame/ugeavisomdeler, og ønsker du fri i forbindelse med påsken, i perioden fra den 12. april til den 19. april? Så skal du logge på budzonen INDEN søndag den 23. marts og registrere ferien under Min Side og Ferie. Morgenomdeling: Inden fredag den 21. marts skal du kontakte din Budleder pr. telefon eller mail, hvis du ønsker fri i perioden. Reklameomdeling: Pr. 15. marts har vi det nye Nej Tak+ i Nordjylland Måske du allerede har hørt om den nye service til husstande, som i dag er tilmeldt Nej Takordningen. Servicen hedder Nej Tak+, og vi starter omdelingen i Nordjylland fra den 15. marts. Når en husstand tilmelder sig Nej Tak+, kan husstanden selv vælge, hvilke reklamer de ønsker at modtage også selvom de er tilmeldt Nej Tak-ordningen. Reklamesættene til disse husstande er specielle, og for at gøre det lettere for dig, er de pakket i plastic-folie, så de adskiller sig fra dine almindelige reklamesæt. Der er også adresser på sættene i folien, og de er lagt i din gangrækkefølge. Det er derfor meget vigtigt, at du omdeler til den adresse, som står på sættet også selvom husstanden har opsat sit Nej Tak-skilt på postkassen. Har du aviser med på din rute, skal du omdele dem, som du plejer. Brunt skilt på postkassen skal modtage aviser, og blåt skilt skal ikke modtage aviser. Når du logger ind på finder du på forsiden en video om omdeling til Nej Tak+. Valg til arbejdsmiljøorganisationen Arbejdet med omdelernes arbejdsmiljø og sikkerhed er vigtig for NORDJYSKE Distribution, og til at varetage opgaven har vi Arbejdsmiljøorganisationen. I arbejdsmiljøorganisationen er omdelerne naturligvis også repræsenteret, og da der er udtrådt et medlem i område Aalborg, er der her behov for en ny arbejdsmiljørepræsentant. Faktisk er der allerede opstillet en ny repræsentant, som er den 48-årige omdeler og depotbestyrer, Mohammed-Reza Sadeghi. Reza er fra Aalborg og har været ansat ved NORDJYSKE Distribution siden år De øvrige medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen peger på Reza, som et godt bud på en stærk repræsentant for omdelerne i Aalborg-området. Frem til den 14. marts 2014 er det muligt at gøre indsigelser imod, at Reza bliver valgt som repræsentant for Aalborg. Hvis du som omdeler har behov for at finde frem til, hvem der er din arbejdsmiljørepræsentant, kan du få et overblik over arbejdsmiljørepræsentanterne i de forskellige geografiske områder lige her på budzonen.

3 Reklameomdeling: Hvorfor skal du slutmelde? Slutmeldingen af din reklamerute, når du er færdig med omdelingen er en vigtig del af vores kvalitetssikring. Med slutmeldingen ved vi, at ruten er omdelt og er den ikke slutmeldt er det vores redskab til at fange eventuelle ikke omdelte ruter INDEN vores reklamationsafdeling modtager et utal af henvendelser fra utilfredse husstande. Hertil kommer, at slutmeldingen er et krav fra vores kunder, da de så ved, at deres tryksag bliver omdelt til tiden. Vi gør opmærksom på, at slutmeldingen er et krav og en vigtig del af jobbet som omdeler. Det kan kort sagt føre til opsigelse, hvis ikke ruten slutmeldes efter endt omdeling. Husk derfor altid at slutmelde din rute og er du i tvivl om, hvordan du gør, kan du læse om det på budzonen under Alt om Ruter og Slutmelding, eller kontakte din Budleder. Newsletter, March 2014 Dear Deliverer The spring sun is shining in northern part of Denmark and the days are getting longer and this is great for our deliverers. Election for working environment, Easter holiday and the new NEJ Tak + are some of the things you can read about here. Thanks for your effort during the dark and cold period of the year. Best Regards NORDJYSKE Distribution

4 Win tickets for the Champions League match between Aalborg Handbold and FC Barcelona On Sunday the 23 rd of March FC Barcelona will visit Aalborg Handbold in Gigantium in Aalborg. As a deliverer at NORDJYSKE Distribution you can take part in the draw to win free sportstickets. Visit budzonen.dk and go to the top menu og click on Fordele and Ønsk Billetter. Change in delivery days concerning Easter Holiday Commercials and weeklypapers: Saturday the 12 th of April - Normal delivery Monday the 14 th of April - The midweek delivery is moved to this day in week 16 Tuesday the 15 th of April - Delivery is moved to Monday the 14 th of April Wednesday the 16 th April - Delivery is moved to Monday the 14 th of April Saturday the 19 th of April - Normal delivery Morningpapers: Delivery follows the usual weekdays at Easter Holiday except theses days: Maunday Thursday the 17 th of April - Will be delivered by Sunday deliverers Good Friday the 18 th of April - Will be delivered by Sunday deliverers 2 nd day of Easter the 21 st of april - Will be delivered by Sunday deliverers Easter Holiday Commercials and weekly papers: If you deliver commercials and weekly papers and wish to have a holiday during the Easter Holidays, in the period from the 12 th of April until the 19 th of April? then please log-on to budzonen before the 23 rd of March and note your holiday under Min side and Ferie. Morningpapers Please contact your consultant by phone or before the 21 st of March if you wish a holiday during the Easter Holiday. Commercial delivery: Pr. The 15 th of March 2014 we have the new NEJ TAK+ in North Jutland Maybe you have already heard about the new service for all households, who today is signed up for the Nej TAK arrangement. The service is called NEJ TAK+ - and we start this in North Jutland from the 15 th of March When a household signs up for NEJ Tak+, the household can choose which commercials they want to receive even if they are signed up for NEJ tak arrangement. The commercial sets for these households are special and to make this easier for you, they are packed in plastic folie so they look different than the ordinary commercial sets. There will also be an address on the sets in plastic folie and put into your walking order of the route. It is therefor very important that you deliver to the address, which is on the set even the household has a NEJ TAK sign on their mailbox. If you also deliver papers on your route then please deliver these as usual. A brown sign on the mailbox shall receive papers and a blue sign shall not receive papers. When you log-on to you will here, on the front page, find a video about delivering NEJ TAK+.

5 Election for Working environment organization The work with our deliverers working environment and safety is very important for NORDJYSKE Distribution and to attend this assignment, we have a Working environment organization. In the Working environment organization the deliverers are of course represented and as a member from the Aalborg area has resigned from the organization and a new working environment member is needed for the group. Actually a new representative has been put up for the assignment. It is the 48 year old deliverer and depot manager, Mohammed-Reza Sadeghi. Reza is from Aalborg and has been employed at NORDJYSKE Distribution since The other members of the working environment organization points on Reza as a good and strong representative for our deliverers in the Aalborg Area. Until the 14 th of March 2014 it is possible to raise an objection against, that Reza is elected as a representative for Aalborg. If you need to find out who your Working environment representative is then go to BudZonen and find a general view of the representative in the different geographical areas. Commercial delivery: Why to you have to make final calls? The final call of your route, when you are finished delivering, is a very important part of our quality insurance. We follow, that the route has had the final call and therefore finished before the delivery deadline. Then we can begin to make a control on your route. At the same time we can further more see, if the final calls have not been made, because of sickness etc.., which we wrongly not have been informed about. The final call is a requirement from our customers, so they know, that their commercial or newspaper is delivered on time. It is, in other words very important that you always remember to make the final call on your route by sending a SMS to 1914 and write SLUT. You can also make your final call under Alt om ruter and Slutmelding as well as you can see, how you can make final call on more routes at a time.

WELCOME TO CPHBUSINESS

WELCOME TO CPHBUSINESS WELCOME TO CPHBUSINESS 2 Scan the code for online version Table of contents Welcome by the President of Cphbusiness Practical information (A-Z) in English 4 5 Indholdsfortegnelse Velkomst af rektor for

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

How to order tickets and seats

How to order tickets and seats How to order tickets and seats At the DSB main page you can choose an English version containing information about DSB, but unfortunately our ordering site is not translated into English yet. This document

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK 5000 BRO Wauw! En allitteration! SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK Kommunikation og Sprog har netop rundet 5.000 fans,

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Se mere: Glenn Becks hovedtale og de øvrige taler ved Restore Honor Rally kan ses i deres fulde længde på http://www.c-spanvideo.org/program/295231-1

Se mere: Glenn Becks hovedtale og de øvrige taler ved Restore Honor Rally kan ses i deres fulde længde på http://www.c-spanvideo.org/program/295231-1 Titel Den amerikanske tradition i nye klæder Manchet Protestmarcher, udklædninger og plakater, der viser Obama med Hitler-overskæg. Den amerikanske højrefløjsbevægelse Tea Party Movement har de seneste

Læs mere

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy Grammatisk oversigt 10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy NR: OVERSIGT: SIDE: 1 Ordklasser 2 2 Ordstilling 3 3 Kendeord 4 4 Navneords flertal 5 5 Navneords ejefald (genitiv) 6 6 Regelmæssige udsagnsord (verber)

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Henrik Christoffersen and Karsten Bo Larsen. Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Med dansk sammenfatning: Udgifter og resultater

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Kandidatur til Forretningsudvalget samt Organisatorisk Udvalg Lola Hegelund Bentsen

Kandidatur til Forretningsudvalget samt Organisatorisk Udvalg Lola Hegelund Bentsen Kandidatur til Forretningsudvalget samt Organisatorisk Udvalg Lola Hegelund Bentsen Vi går en meget vigtig tid i møde både på den europapolitiske scene i Danmark og internt i Europabevægelsen. Den forestående

Læs mere

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed SPROGFORUM NO. 14 Mundtlighed ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777017005 Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed Redaktionen for nr. 14: Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Pia Zinn Ohrt, Elsebeth Rise, Peter Villads

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

t l v n w m t nes fo

t l v n w m t nes fo Scandi-Roc Denmark Kantfliser & Belægningsfliser til swimmingpools. Coping stones and paving stones for swimming pools. swi ti t l il and pavi sto g vi v n in wi w m im m to t nes fo f fo FLORIDA Florida

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

studietjek så kom til

studietjek så kom til S T U D E N T E R R Å D E T trænger dit studieliv til et eftersyn? så kom til studietjek Mangler du også at få styr på din forsikring, hvordan det perfekte CV ser ud, hvordan du kommer til at studere i

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner Income and assets Indtægt og formue MOD IA Purpose of this form Formål med denne blanket This form is part of your claim for an Australian payment. Denne blanket udgør del af Deres ansøgning om en australsk

Læs mere

Det gode liv. kollektion 2012 / www.spoton.nu

Det gode liv. kollektion 2012 / www.spoton.nu Det gode liv kollektion 2012 / www.spoton.nu VEL KOM MEN T IL BOR DE T SPOT ON byder dig velkommen nej du skal ikke hjælpe med noget, vi har gennemtænkt det hele, bare sæt dig til bords og lyt til en god

Læs mere

Doing interviewer roles in TV interviews

Doing interviewer roles in TV interviews Doing interviewer roles in TV interviews Ex 1 Persecuted innocence 1 : IR: tha:t s a ki[nd of sto:len goods?, ((14 turns omitted)) IR: [we re talking a]bout a CRimi nal act, they will go into the criminal

Læs mere

Velkommen til Danmark! Velkommen til Randers! (Welcome to Denmark! Welcome to Randers!)

Velkommen til Danmark! Velkommen til Randers! (Welcome to Denmark! Welcome to Randers!) Velkommen til Danmark! Velkommen til Randers! (Welcome to Denmark! Welcome to Randers!) This is a guide to help you through the first weeks in Denmark. It gives you some clues as to how to get started

Læs mere

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen 7. - 9. klassetrin 1. udg. 27-07-2011, København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1 Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2011, af Finn

Læs mere