Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 13/81 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER. Mission: Possible

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 13/81 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER. Mission: Possible"

Transkript

1 Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 13/81 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Mission: Possible Alle firmaer med respekt for sig selv har nu en Mission. De vil gerne fortælle omverdenen, hvad de står for og hvad de kan, som de andre ikke kan. Har kirken også en mission, når det angår hensynet til hørehæmmede? Og er det muligt? Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

2 Bladets adresse og redaktion er Hør Godt Landsdelspræst Søren Skov Johansen Gamstvej 9, 6600 Vejen mobil: SMS: tlf.: fax: e-post: Alle adresseændringer skal meldes hertil. På side 6 finder du en kupon, som du kan indsende ganske gratis, hvis du gerne vil modtage bladet Hør Godt gratis fremover (3 numre årligt). Det er også tilladt at kopiere kuponen, hvis du vil tilmelde flere af dine venner og du mener, de kunne have glæde af at følge med i, hvad der her skrives i bladet. Kuponen kan også bruges ved adresseændring! Bestilling Abonnement på prædikener holdt af landsdelspræsten ved gudstjenester med særligt hørehensyn kan erhverves gratis ved henvendelse til: Hedevig Thomsen, Holmevænget 1, 5592 Ejby, teksttlf.: eller fax: eller FC (Formidlingscentret): eller e-post: Nyt om navne Vi har fået en ny kontaktpræst. Det er Charlotte Locht, som er sognepræst i Grimstrup kirke og i Rousthøje kirkedistrikt ved Årre øst for Esbjerg. Charlotte skal være kontaktpræst for Skads provsti, Ribe Stift. Et stort velkommen til dig. Forsidebilledet er fra filmen med Tom Cruise: Mission: Impossible (I), altså Den umulige Mission. I filmen står helten over for den umulige opgave. Han går så grueligt meget igennem men det ender med, at den umulige opgave trods modstand og sværhedsgrad alligevel bliver mulig. Der er måske ikke så meget action ved at være hørehæmmet, som det antydes med filmbilledet men opgaven med at gøre den hørehæmmede og den hørehæmmedes behov synlig for omverdenen er en stor udfordring. Men det må aldrig få os til at undlade at forsøge. Filmtitlen er derfor ændret en smule på forsiden: Mission: Possible ( Den mulige mission ). Gå derfor hen... Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet i døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Sådan lyder ordene ved vores barnedåb. Og der fortsættes: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Der er altså ikke nogle bestemte dage, hvor Gud ikke vil være med os. Der er altså ikke tidspunkter eller lejligheder eller livsafsnit, hvor vi kan være sådan, at Gud ikke længere vil have med os at gøre. Han er med os alle dage. Ikke kun nogle dage, hvor vi er på en bestemt måde, men alle dage. Det er denne uforbeholdne accept og kærlighed, som Vor Herre lægger for dagen over for det enkelte menneske ved dåben. Vi er altså set og holdt fast af Gud som den, vi nu engang er. Den kærlighed fra Gud skulle gerne gøre noget ved os. Vi skulle gerne give den videre, og således forsøge at møde andre mennesker ligesådan, som vi selv er mødt: Med kærlighedens og acceptens øjne. Missionsbefalingen, som de indledende ord også hedder, handler altså om, at vi skal give alle mulighed for at blive en del af det fællesskab med Gud, som skænkes gennem dåben. Men fordi vi i dåben får Gud til Herre i vores liv med de fordele, der ligger i det så sættes vi samtidig som kristen menighed lige. Vi har alle den samme Herre i den samme menighed. Missionsbefalingen handler altså også om, hvordan vi accepterer hinanden som medlemmer af den samme menighed alle lige for Gud under den samme kærligheds fortegn. Denne menighedsforståelse afspejles bl.a. meget konkret i, at vi synes at alle skal have lige adgang til kirken. Også hørehæmmede. Men har de det i realiteten? Er der her en gruppe af mennesker, som alligevel i mange sammenhænge føler sig sat udenfor? Og hvis det er rigtigt, ligger der så ikke en mission i, at vi skal være bedre til at være kirke for alle? Også for de hørehæmmede. Læs mere videre i bladet. Eksempel på hørehensyn i kirken: Gudstjeneste i Sømandskirken i Rotterdam - selvfølgelig med ekstra hørehensyn: Tekstning, teleslynge og TSK-tolkning, dvs. Tegnstøttet kommunikation (billedet). Tolken Lone og sømandspræst Line Nicolaisen. Rejse til Amsterdam med hørehensyn i foråret. 2 Læs mere på

3 Mission: Kirke for alle - også hørehæmmede? En hørehæmmet er en, som har mistet nemlig sin hørelse. Helt eller delvist. Gruppen af hørehæmmede i vores kirke spænder meget vidt, alt efter hvor stort et høretab, man har og hvilken slags! Men det skal endnu engang slås fast, at der er omkring mennesker i Danmark, som har problemer med hørelsen i en sådan grad, at de har vanskeligt ved at følge med i en normal samtale! Nu skulle man tro, at en gruppe på mennesker, som alle har en fælles interesse i, at der i kirken og andre steder bliver udvist et hensyn således at også de kan følge med i, hvad der bliver sagt nu skulle man tro, at så stor gruppe mennesker virkelig var noget, som omverdenen lagde mærke til fandtes. Men sådan er det ikke. Stik imod enhver forventning, så er det alt overvejende karakteristiske for denne store gruppe af hørehæmmede, at de i princippet mildest talt ikke er særlig synlige i landskabet! En af årsagerne er selvfølgelig, at ingen umiddelbart kan se på een, at man er hørehæmmet. Men der er også mange andre forklaringer som alle har det til Eksempel på hørehensyn i det fri: Guiden bruger selvfølgelig det transportable teleslyngeanlæg - også på tur i det fri. Billedet: Guiden Kirsten Bjerrum-Petersen fra Refugiet i Løgumkloster. Rejse til Amsterdam med hørehensyn i foråret. fælles, at denne manglende synlighed har stor indflydelse på den enkelte hørehæmmedes hverdag; socialt, samfundsmæssigt, demokratisk osv. og den manglende synlighed kan ikke mindst gå hen og påvirke ens identitet: Hvem er man, når man er hørehæmmet, hvis så at sige ingen hverken kan eller vil se det! Ens identitet dannes jo bl.a. af, hvordan omgivelserne møder en og accepterer en. Det er nu engang i de andres øjne, at man møder en accept af, at man er set som den, man er og når man bliver set af sine omgivelser og accepteret så bliver man bekræftet i, at man eksisterer som den, man er. Man får så at sige en tilbagemelding på, at det er rigtigt, at man er. Man får identitet, for man er set. Mange ældre vil sikkert nikke genkendende til et fænomen, som især indtræder, når man forlader arbejdsmarkedet eller den aktive alder, som det vist også hedder. Fra næsten den ene dag til den anden er der pludselig endnu færre mennesker, som får øje på een får øje på, at man faktisk stadigvæk kan gøre en forskel. Man bliver med alderen mere usynlig. En hørehæmmet oplever typisk langt tidligere end alle andre at blive usynlig. Den hørehæmmede er en person, som har mistet nemlig sin hørelse. Enten delvis eller fuldstændig. Men omgivelserne kan eller vil ikke se, at man har mistet hørelse. Ens nye identitet som hørehæmmet bliver derfor ikke registreret af andre, og man bliver derfor heller ikke set af sine omgivelser som den, man nu er blevet, nemlig en person, der er blevet hørehæmmet. De særlige behov, man nu har, for fortsat at være en del af fællesskabet bliver overset. Og man oplever som person som følge deraf at blive skubbet ud Eksempel på hørehensyn i bus: Tekstning på skærm, teleslynge - og TSKtolk (Tegnstøttet kommunikation). Billedet: Tolken Lone og tekst-skærm i baggrunden. Rejse til Amsterdam med hørehensyn i foråret. af fællesskabet, overset og negligeret. Ja, man bliver da inviteret, og er fysisk til stede. Men man høre jo ikke hvad der bliver sagt, fordi ingen er opmærksom på, hvem man nu er, nemlig et menneske, der har mistet hørelse, og som derfor har brug for særligt hensyn. Manglen på hensyn bliver opfattet personligt og hvordan kan det være anderledes og man oplever det som om, at der ikke er interesse for, at en selv som den person man nu er skal kunne være med. Man går med andre ord hjem med oplevelsen af at være usynlig, overset og sat uden for fællesskabet ikke eksisterende. Man oplever ingen accept af, hvem man nu er. Man bliver p.g.a. sin hørenedsættelse ikke set og accepteret som det menneske, man er. Man får ingen tilbagemelding på sin identitet: Et menneske, der tilfældigvis er blevet hørehæmmet, men som jo blot er et menneske. Som bivirkning bliver alle ens talenter begravet, for fællesskabet får ingen glæde af det, man kan bidrage med, når man i realiteten ikke er med. Med negligeringen af høretabet følger negligeringen af hele mennesket. Den mekanisme foregår i kirkelige sammenhænge, som den foregår i andre. Læs mere på 3

4 Men set fra en kirkelig synsvinkel er problemstilling omkring hørehæmmedes usynlighed og spørgsmålet om identitet og oversethed uhyre interessant. En af kirkens kerneydelser er jo netop at forkynde, at vi er set som den, vi er og accepteret af Gud som det menneske, vi nu engang er. Måske er det en overvejelse værd, om ikke der ligefrem ligger denne mission for kirken, parat til at blive taget op: Vi vil være kirke for alle også hørehæmmede! Og selvfølgelig er kirken i forvejen også for hørehæmmede. Men måske burde man netop her gøre lidt ekstra ud af at modvirke den usynlighed, som er den hørehæmmedes lod, og som i mange sammenhænge skubber personen med høretab ud. Det kan gøres ganske simpelt: Lav gudstjenester med særligt hørehensyn med efterfølgende samvær også med hørehensyn. Lav møder, hvor der bliver gjort noget ud af hørehensynet gerne med en skrivetolk eller en TSK-tolk, så hensynet bliver synligt. Tal og informer ved lejligheden om dette hensyn. Når det pludselig bliver legalt at tale om et skjult problem som når selv præsten begynder at snakke om det så åbner det for en samtale om det, man normalt ikke får snakket om, og som man har gået alene med. Den hørehæmmede oplever at blive taget alvorligt og de andre, som også er til stede, får indblik i en problemstilling, som man ellers let overser. Den hørehæmmede vil opleve en tryghed på baggrund af den accept, der ligger i, at man udviser særligt hensyn, og fordi det nu ganske enkelt er muligt at kommunikere. Langsomt vil man finde et rum, hvor man ikke længere behøver at definere sig selv og sin identitet alene ud fra en mangel (mangel på hørelse), men ud fra, hvad man ellers i øvrigt er som menneske. Man er på ny indlemmet i fællesskabet og ens talenter vil ikke længere være begravet. 6 gode grunde Jeg vil ikke 1Ingen vil selvfølgelig frivilligt være hørehæmmet. Det er blot noget, man er blevet. Hvis der er gudstjeneste med særligt hørehensyn, vil der ofte komme ekstra folk til. Men der vil i begyndelsen også være nogle, som tænker. Hørehæmmede det er vist ikke lige mig, så jeg springer over. Man er godt nok begyndt at skrue op for fjernsynet, så alle i huset, som kommer forbi siger: Ka du ikke skrue ned, mor! Man er godt nok begyndt at sige lidt vel tit: Hva siger du!? Og også børnebørnene er nu begyndt at mumle. Men hørehæmmet, det er man i hvert fald ikke. Man hører bare ikke så godt. Og skulle det ellers lykkes omgivelserne at overtale en til at få checket hørelsen og skulle man være så heldig at få et høreapparat så havner det måske i skuffen. Man vil ikke altid ha det for man har slet ikke tålmodighed til det. De andre vil heller ikke 2I erkendelsen af ens høretab bliver man ikke hjulpet meget i det offentlige rum. En præsident tager måske sit høreapparat af, når han skal i TV. Høreapparatfabrikanterne laver apparaterne mindre og mindre. Det er meget muligt, at det efterkommer et behov, men det signalerer også, at vi ikke vil vise vores høreapparat frem for omgivelserne. Høretabet skal helst gemmes af vejen. Det er ikke IN at bruge høreapparat. Høreapparatmoden er endnu ikke slået igennem ligesom brille-moden. Nogle erhvervsdrivende forsøger at udsmykke høreapparaterne men uagtet de gode hensigter så efterlades man alligevel med en lille usikkerhed om, hvorvidt det er for at fremhæve apparaterne eller skjule dem. Jeg siger det ikke 3Selv om jeg er hørehæmmet, så har jeg måske oplevet vel rigeligt mange af de sammenkomster, hvor jeg ikke har kunnet følge med i, hvad der blev sagt. Hvad snakker de nu om? Griner de af mig nu? Jeg synes, det er hårdt nok at være ensom alene men jeg synes, det er værre at være ensom sammen med andre. Derfor er jeg holdt op med at gå så meget i byen, og når jeg endelig kommer ud og oplever, at jeg ingenting hørte, fordi foredragsholderen ikke tændte for teleslyngen så har jeg ikke ret meget overskud til at rejse mig op og sige det. Hverken før, under eller efter mødet. Det er altså sjældent, at det er fra den hørehæmmede selv, at omgivelserne får noget at vide om, at hørehensynet enten manglede eller ikke fungerede. Problematikken forbigås derfor ganske ubemærket og alt bliver ved det gode gamle. Den hørehæmmede forsvinder ganske ubemærket i mængden. 4 Læs mere på

5 til at man ikke får øje på en hørehæmmet til, hvorfor en hørehæmmet skal have ekstra opmærksomhed De andre siger det heller ikke 4Når nu det ikke er alle hørehæmmede, som har overskud til at sige til i en offentlig forsamling, mon der så er hjælp at hente fra andre? Det kan du ikke regne med. Alligevel skal her nævnes en af de største positive nyheder på området i mange år: Det nye bygningsreglement (BR-09) kræver, at der skal være installeret teleslyngeanlæg i alle offentligt tilgængelige rum, og at dette anlæg også skal have en behørig kvalitet samt skal efterses. Men dels vil der gå lang tid, inden dette krav praktisk bliver ført ud i livet dels, så er alt ikke gjort med en teknisk installation. Der er også den menneskelige faktor: Mon arrangøren husker at tænde for anlægget; mon han husker at give foredragsholderen mikrofonen; mon foredragsholderen afslår at bruge mikrofonen med henvisning til en misforstået opfattelse af, at han nok kan tale rummet op med sin egen stemme. Mon der også er sat nye batterier i mikrofonsenderen osv. Der er mange faktorer, som afhænger af en stadig menneskelig indsats og opmærksomhed, som man desværre ikke kan tage som en selvfølge. For der er sjældent til hvert offentlig lokale udpeget en person, som har ansvaret for, at alle kan høre, hvad der bliver sagt og på den måde sørger for at være den hørehæmmedes talsmand. I kirken har man kirketjeneren eller graveren til kontinuerligt at tjekke disse ting og kontaktpræsterne fungerer i deres sammenhænge også som personer, der på forhånd går foran med at udvise opmærksomhed på området. Men generelt: Nej man kan ikke altid regne med, at andre taler den hørehæmmedes sag og tager sig af det hvis lytteforholdene ikke er i orden. Der er intet sprog 5En af de største udfordringer og forhindringer for at hørehæmmede bliver synlig for deres omgivelser er, at der mangler et sprog. Og her menes ikke det sprog, som den hørehæmmede taler, nemlig dansk. Men der menes, at det er karakteristisk så vanskeligt det er at forklare omgivelserne hvad forskellen er mellem eksempelvis en døv og en hørehæmmet. For mange mennesker er en hørehæmmet en, som ikke kan høre. Altså må man være døv for man hører jo ikke, hvad der bliver sagt. Men der er meget stor forskel på en, som altid har været døv (døvfødt) og så en, som har mistet sin hørelse (hørehæmmet/døvbleven). Og får man ikke fat i den forskel, så får man heller ikke øje på de særlige behov, som en hørehæmmet har. Og så bliver man som hørehæmmet overset. Hvis der ikke er en sproglig bevidsthed hos omgivelserne om, hvad en hørehæmmet er, så snakker man jo ikke om den hørehæmmede, men om nogle helt andre, eksempelvis de døve. Sproget, at være i stand til at definere, hvad en hørehæmmet er, hænger sammen med synlighed og identitet hos den hørehæmmede. Er der ikke et sprog, der fortæller om hørehæmmede, så eksisterer den hørehæmmede så at sige ikke i folks bevidsthed. Så er man som hørehæmmet usynlig for omverdenen. Der er ingen fælles identitet 6Man har ikke automatisk nogen fælles identitet med andre hørehæmmede som følge af, at ens hørelse er nedsat. Allerhøjest kan man sige, at fællesnævneren er, at man har mistet hørelse. Men man træder ikke ud af sin normale sociale og kulturelle sammenhæng, blot fordi ens hørelse bliver dårligere. Tværtimod, så ønsker man at blive der, hvor man altid har færdes. Man begynder ikke at tale et andet sprog end dansk, blot fordi man bliver hørehæmmet. Og for at belyse, hvad der her menes, så er der en gruppe i Danmark, som har været rigtig gode til at markere sig som gruppe og dermed har været gode til at gøre sig synlige og skabe sig en fælles identitet: Det er de døve (døvfødte). Ingen er i tvivl om, at der er en døv til stede, for det kan man jo se! Døve bruger som oftest tegnsprog, og bruger tillige en særlig mimik, så man slet ikke er i tvivl. Desuden er der særlige døvemenigheder og døveskoler og der er fjernsyn med døves tegnsprog. Døve finder ofte sammen i en særlig kultur, og nogle vil sige, at de har en særlig identitet, hvor døvheden ikke anses som en mangel, men blot et tegn på, at man bruger et andet sprog end normalthørende, nemlig tegnsprog. Den døve definerer sig altså ikke ud fra sin mangel på hørelse, men ud fra, at man taler et andet sprog end dansk, nemlig tegnsprog. Det er kulturelt en stærk og selvbevidst holdning, som meget tydeligt sender et signal til omverdenen om, hvem man er og at man er. Man har en stærk identitet. En sådan fælles identitet følger ikke af at være hørehæmmet. Man forsvinder så at sige blot i mængden og falder i med tapetet. Læs mere på 5

6 Kirkeudvalget Vest for Storebælt Kirkeudvalgets medlemmer er valgt af Høreforeningen (tidligere: Landsforeningen for Bedre Hørelse). Endnu angives de gamle Amter, som det sted, hvorfra de enkelte medlemmer er valgt. To af medlemmerne angives stadig som valgt af den gamle Døvblevneafdeling. Formand Ingrid Sand Simonsen Præstebrovej 52, Hjortkær 6818 Årre Tlf Fax: (Ribe Amt) Næstformand Hans Særkjær Enghavevej 23A, Skjern Tlf (Ringkøbing Amt) Sekretær og sognepræst Elin Post Vesterby Horsens Tlf (Kontaktpræsterepræsentant) Svend Kristensen Klitgårdsvej 1, Binderup 9240 Nibe Tlf (Nordjyllands Amt) Ja, tak, jeg ønsker for fremtiden i alt eks. af»hør Godt«tilsendt ganske gratis. Bruges, hvis man er ny abonnent eller vil ændre det antal blade, som man i forvejen får. Johan Helm H.P. Simonsens AlléÈ Odense SV Tlf Fax: (DBA) Henriette Refslund Jakobsen Mølleparken Løgumkloster Tlf Fax: (Sønderjyllands Amt) Astrid Andresen Ullerupdalvej 135, st.tv Fredericia Fax: (Vejle Amt) Kaj Strømgaard Jensen Sennelsvej 145, Hov 7700 Thisted Tlf Fax: (Viborg Amt) Hedevig Herborg Thomsen Holmevænget Ejby Tlf. FC: Fax: (DBA) Inger Kristensen Holmstruphøjvej Århus V Tlf (Århus Amt) Else Marie Christensen Dankvart Drejersvej Odense M Tlf (Fyens Amt) Landsdelspræst Søren Skov Johansen Gamstvej 9, Gamst DK-6600 Vejen Tlf Mobil Fax: Kasserer Mette Bang Jeppesen Kongeåvej 28, 6600 Vejen Tlf Fax: (ikke medlem) Adresseændring (skriv den nye adresse) ja, tak, jeg vil gerne kontaktes for information om tolk - angiv tlf. eller fax. eller e-post Navn: Adresse: Postnr. og by: Tlf. og fax: Hør Godt Landsdelspræst Søren Skov Johansen Gamstvej Vejen

7 Kontaktpræster for hørehæmmede Fyens Stift Ærø og Langelands Provsti: Agnes Haugaard, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing, Tlf , E-post: Middelfart Provsti: Asta Madsen, Fjellerupvej 35, 5463 Harndrup, Tlf , E-post: Hjallelse Provsti: John P. Ramskov, Sanderumvej 131, 5250 Odense SV, Tlf , E-post: Kerteminde Provsti: Jørgen R. Frey, Rynkeby Bygade 45, 5350 Rynkeby, Tlf , E-post: Assens Provsti: Leni Ulla Hansen, Langgade 34, 5620 Glamsbjerg, Tlf , E-post: Nyborg Provsti: Louise Schousboe, Skalkendrupvej 2, 5800 Nyborg, Tlf , E-post: Odense Sankt Knuds Provsti: Tommy Hegner, Åsumvej 93, 5240 Odense NØÿ, Tlf , E-post: Haderslev Stift Vejle Provsti: Birgitte Arffmann, Bøgevang 15, 7100 Vejle, Tlf , E-post: Aabenraa Provsti: Erik A. Monrad, Bylderup Kirkevej 10, 6372 Bylderup-Bov, Tlf , E-post: Sønderborg Provsti: Ole Werth Sørensen, Præstegårdsvej 1, 6430 Nordborg, Tlf , E-post: Fredericia Provsti: Susanne Knudstorp, Blåhøj 82, 7000 Fredericia, Tlf , E-post: Ribe Stift Skads Provsti: Charlotte Locht, Grimstrup Hovedvej 20, Grimstrup, 6818 Årre, Tlf , E-post: Ribe Domprovsti: Jørgen Hanssen, Vestermarksvej 28, 6760 Ribe, Tlf , E-post: Malt Provsti: Knud Fensteen Madsen, Baungårdsvej 1A, 6600 Vejen, Tlf , E-post: Grene Provsti: Kristian Torben Christensen, Søndergårdvej 16, 7323 Give, Tlf , E-post: Skjern Provsti: Martin Jensen, Vandmøllevej 3, 6893 Hemmet, Tlf , E-post: Viborg Stift Herning Nordre Provsti: Asger Grove Korsholm, Lysgårdvej 7, 7480 Vildbjerg, Tlf , E-post: Lemvig Provsti: Iben Tolstrup, Præstevej 4, Houe, 7620 Lemvig, Tlf , E-post: Skive Provsti: Jørgen Frost, Kirke AlléÈ 111 A, 7800 Skive, Tlf , E-post: Struer Provsti: Lars Grønbæk Sandfeld, Sembvej 3, 7790 Thyholm, Tlf , E-post: Vesthimmerlands Provsti: Lars Henrik Lyngberg-Larsen, Sortebrødre Kirke Stræde 6, 8800 Viborg, Tlf , Tlf , E-post: Aalborg Stift Morsø Provsti: Bodil Nørager, Gammel Landevej 32, 7900 Nykøbing Mors, Tlf , E-post: Jammerbugt Provsti: Ejler Winkel, Hjortevej 1, 9690 Fjerritslev, Tlf , E-post: Hadsund Provsti: Erik Bang, Kirkegade 8, 9560 Hadsund, Tlf , E-post: Frederikshavn Provsti: Erik Colding Thaysen, Lendumvej 65, 9900 Frederikshavn, Tlf , E-post: Aalborg Budolfi Provsti: Jørn Gindeberg Schmidt, Vejgård Kirkevej 9, 9000 Ålborg, Tlf , E-post: Hjørring Søndre Provsti: Kirsten Munkholt, Vrejlev Klostervej 33, 9830 Tårs, Tlf , E-post: Aalborg Østre Provsti: Kirsten Staghøj Sinding, Hovvej 196, 9370 Hals, Tlf , E-post: Thisted Provsti: Mariann Dahl Amby, Silstrupvej 34, 7700 Thisted, Tlf , E-post: Aalborg Nordre Provsti: Peder Skamris Pedersen, Lille Borgergade 6, 9400 Nørresundby, Tlf , E-post: Brønderslev-Dronninglund Provsti: Viggo Noe, Rakkebyvej 293, 9800 Hjørring, Tlf , E-post: Århus Stift Favrskov Provsti: Anders Bonde, Lyngaavej 85, 8370 Hadsten, Tlf , E-post: Syddjurs Provsti: Anne Kirstine Langkjer, Nødagervej 20, 8560 Kolind, Tlf , E-post: Århus Vestre Provsti: Carsten Harder, C.A. Thyregods Vej 30, 8230 Åbyhøj, Tlf , E-post: Horsens-Gedved Provsti: Elin Post, Vesterby 3, 8700 Horsens, Tlf , E-post: Skanderborg Provsti: Jacob Køhn Andersen, Toftegårdsvej 13, 8362 Hørning, Tlf , E-post: Norddjurs Provsti: Jens Korsager, Åbrovej 40, 8586 Øÿrum, Tlf , E-post: Århus Domprovsti: Jesper Birkler, Kystvejen 63, 8000 Århus C, Tlf , E-post: Århus Søndre Provsti: Per Thomsen, Skovdalsvej 18, 8260 Viby J., Tlf , E-post: Læs mere på 7

8 Hør Godt Landsdelspræst Søren Skov Johansen Gamstvej Vejen B PP DANMARK Returneres ved varig adresseændring Gudstjenester med særligt hørehensyn betyder: - tekstet på storskærm - teleslyngen anvendes - trykt prædiken - gratis kirkebil - husk tilmelding! - Når landsdelspræster deltager, er der desuden: - altid mulighed for samvær efter gudstjenesten med frokost/kaffe (25 kroner) husk tilmelding! - skrivetolkning og teleslynge ved samværet efter gudstjenesten Søndag, den 24. august 2008 kl. 10:00 i Vollsmose kirke (Vollsmose Allé 8, 5240 Odense NØ) Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Prædikant: Kontaktpræst Tommy Hegner. Kirkebil, tlf eller e-post: - senest fredag. Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af Kontaktpræst Tommy Hegner. Søndag, den 24. august 2008 kl. 14:30 i Urlev kirke (Urlev Kirkevej, 8722 Hedensted) Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen. Kaffe efter gudstjenesten (25 kroner) på Castberggård (over for kirken). Tilmelding til kaffe og gratis transport, tlf eller tekst-tlf eller fax eller e-post: eller SMS: Torsdag, den 4. september 2008 kl. 19:00 i Helsinki, Finland (Økumenisk gudstjeneste i forb. m. International Konference på The Hvittorp Castle, Hvittorpintie 245, Kirkkonummi, Finland) Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Prædikant: Pastor Dietrich Warner. Ingen tilmelding til gudstjenesten. Tilmelding til konferencen, tlf eller fax: eller e-post eller SMS: Søndag, den 7. september 2008 kl. 10:00 i Revninge kirke (Revninge Bygade 115, 5350 Rynkeby) Høstgudstjeneste. Teleslynge, TSK-tolket gudstjeneste (Tegnstøttet Kommunikation). Prædikant: Kontaktpræst Jørgen R. Frey. Tilmelding til kirkebil, tlf eller e-post: Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Jørgen R. Frey Søndag, den 28. september 2008 kl. 10:30 i Fjerritslev kirke (Borups Allé 7, 9690 Fjerritslev) Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Ejler Winkel. Frokost efter gudstjenesten (25 kroner) på Østergade 61, 9690 Fjerritslev. Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf eller fax eller e- post: SMS: Søndag, den 12. oktober 2008 kl. 10:00 i Aulum kirke (Kirkegade 20, 7490 Aulum) Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Leif Hankelbjerg Mortensen og kontaktpræst Asger Grove Korsholm. Frokost efter gudstjenesten (25 kroner) foregår i Kirkehuset ved siden af kirken. Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf eller fax eller e-post: eller SMS: Søndag, den 19. oktober 2008 kl. 10:00 i Ulsted kirke (Sønderlundsvej 2, Ulsted, 9370 Hals) Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Kirsten Staghøj Sinding og Høreforeningen Aalborg Lokalafdeling. Frokost efter gudstjenesten i præstegården på Houvej 196, Ulsted, 9370 Hals (20 kroner). Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf eller fax eller e-post: eller SMS: ISSN HTOdense Søndag, den 19. oktober 2008 kl. 10:00 i Vollsmose kirke (Vollsmose Allé 8, 5240 Odense NØ) Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Prædikant: Kontaktpræst Tommy Hegner Kirkebil, tlf eller e-post: - senest fredag. Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af Kontaktpræst Tommy Hegner. Søndag, den 2. november 2008 kl. 10:00 i Revninge kirke (Revninge Bygade 115, 5350 Rynkeby) Teleslynge, TSK-tolket gudstjeneste (Tegnstøttet Kommunikation). Prædikant: Kontaktpræst Jørgen R. Frey. Tilmelding til kirkebil, tlf eller e-post: Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Jørgen R. Frey Søndag, den 16. november 2008 kl. 17:00 i Vor Frue klosterkirke, Århus (Vor Frue Kirkeplads, 8000 Århus C) Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst Jesper Birkler. Spisning efter gudstjenesten (25 kroner) foregår i Sognegården, Vestergade 21, 8000 Århus C. Tilmelding til spisning og gratis transport, tlf eller fax: eller e- post: eller SMS: Søndag, den 23. november 2008 kl. 10:30 i Vorbasse kirke (Kirkegade 17, 6623 Vorbasse) Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. TSK-tolket gudstjeneste (Tegnstøttet Kommunikation). Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i samarbejde med Høreforeningen Billund Lokalafdeling. Frokost efter gudstjenesten på Vorbasse skole på Østergade 18, 6623 Vorbasse (25 kroner). Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf eller fax eller e-post: eller SMS:

Hør Godt. - i kirke og menighed. Fokus: Kontaktpræst. Nr. 10/78. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Fokus: Kontaktpræst. Nr. 10/78. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 10/78 A U G U S T SEPTEMBER O K T O B E R NOVEMBER 2007 Fokus: Kontaktpræst Kontaktpræst er egentlig et pudsigt ord for det siger i sig selv ikke noget om, hvad sådan

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Fokus: Synlighed x 2. Nr. 11/79. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Fokus: Synlighed x 2. Nr. 11/79. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 11/79 DECEMBER 2007 J A N UA R 2008 FEBRUAR 2008 M A R T S 2008 Fokus: Synlighed x 2 Den hørehæmmede har brug for, at den, som taler, er synlig Den, som taler, har brug

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Tema: Tegn. Nr. 12/80 APRIL JUNI. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Tema: Tegn. Nr. 12/80 APRIL JUNI. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 12/80 APRIL M A J JUNI J U L I 2 0 0 8 Tema: Tegn Der er mange slags tegn i vores hverdag. En pil på et skilt er et tegn. Tegnet viser vej til noget andet, end tegnet

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Glædelig jul til alle. Nr. 14/82 DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2008/09. Tema: Profil

Hør Godt. - i kirke og menighed. Glædelig jul til alle. Nr. 14/82 DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2008/09. Tema: Profil Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 14/82 DECEMBER JANUAR FEBRUAR M A R T S 2008/09 Glædelig jul til alle Tema: Profil Julens Profil: Juleudsmykning, ja, men husk også den kristne baggrund Kirkens Profil:

Læs mere

Hør Godt. Julekrybben er også blevet en del af juleudsmykningen i mange danske hjem.

Hør Godt. Julekrybben er også blevet en del af juleudsmykningen i mange danske hjem. Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 5/73 DECEMBER J A N U A R F E B R U A R M A R T S 2005/6 Julekrybben er også blevet en del af juleudsmykningen i mange danske hjem. Glædelig jul - og godt nytår Julen

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Tema: Valgresultat. Nr. 19/87. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Tema: Valgresultat. Nr. 19/87. Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 19/87 august 2010 september 2010 oktober 2010 november 2010 Tema: Valgresultat Flot stemmeprocent på 40,3 ved første direkte valg nogensinde til Folkekirkens Udvalg for

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 22/90. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 22/90. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 22/90 august 2011 september 2011 oktober 2011 november 2011 Nyt: Præstegårds aftener Kom på besøg hos landsdelspræsten til en hyggelig og indholdsrig aften med tid til

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 8/76 2006/07. Danmarkspremiere i Hemmet kirke præsten og tolken i nyt samarbejde

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 8/76 2006/07. Danmarkspremiere i Hemmet kirke præsten og tolken i nyt samarbejde Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 8/76 DECEMBER J A N U A R F E B R U A R M A R T S 2006/07 Danmarkspremiere i Hemmet kirke præsten og tolken i nyt samarbejde Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 21/89. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 21/89. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 21/89 maj 2011 juni 2011 juli 2011 Tema: Indsamling til Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest Trods finanskrisen er der mange, der er ringere stillede end os; rigtig

Læs mere

Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 7/75 A U G U S T SEPTEMBER O K T O B E R NOVEMBER 2006 TEMANUMMER OM TELESLYNGE: Hør Godt - men hvor godt? Tag ikke fejl - så tydeligt for øjet bliver det aldrig med

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 16/84 august september oktober november. Ny Vejledning om teleslyngeanlæg. i kirker og menighedslokaler

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 16/84 august september oktober november. Ny Vejledning om teleslyngeanlæg. i kirker og menighedslokaler Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 16/84 august september oktober november 2 0 0 9 Ny Vejledning om teleslyngeanlæg i kirker og menighedslokaler Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 25/93. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt.

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 25/93. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt. Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 25/93 august 2012 september 2012 oktober 2012 november 2012 Tema: Den røde tråd Kerneydelsen i folkekirken er forkyndelsen af ordet. Det er den røde tråd gennem kirkens

Læs mere

Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 69 A U G U S T SEPTEMBER O K T O B E R NOVEMBER 2004 En salmebog og lidt ny teknik - så kører det derudad... Ikke alle problemer løses med teknologiske landvindinger

Læs mere

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 31/99. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 31/99. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt i kirke og menighed Nr. 31/99 august 2014 september 2014 oktober 2014 november 2014 Tema: Søg, og du skal finde Gå efter hørehensyn, og du kan få fordele, som end ikke normalthørende har Se i

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår til alle! Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Glædelig jul og godt nytår til alle! Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 2/70 DECEMBER J A N U A R F E B R U A R M A R T S 2005 Glædelig jul og godt nytår til alle! Nyt om navne Bestillinger Så er vi flyttet Refugieophold Højskoleophold Tolkning

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 30/98. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt.

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 30/98. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt. Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 30/98 april 2014 maj 2014 juni 2014 juli 2014 Tema: Hensyn Vi skal vise hensyn over for hørehæmmede Men skal hørehæmmede også vise hensyn over for deres omgivelser? Se

Læs mere

Nr. 68. Hvad gør man en efterårsferie, hvor der er lavvande på rejsekontoen?

Nr. 68. Hvad gør man en efterårsferie, hvor der er lavvande på rejsekontoen? Hvad gør man en efterårsferie, hvor der er lavvande på rejsekontoen? Man bygger et fuglebræt sammen med børnene. Fuglebrættet blev til en kirke - en fuglekirke. På billedet står fuglekirken tom, fordi

Læs mere

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 35/103. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 35/103. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt i kirke og menighed Nr. 35/103 december 2015 januar 2016 februar 2016 marts 2016 Tema: Tekstet gudstjeneste hvordan? Manual til tekstet gudstjeneste hos dig Se i bladet: Højskoledag i Kolind Præstegårdsaften

Læs mere

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 32/100. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 32/100. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt i kirke og menighed Nr. 32/100 december 2014 januar 2015 februar 2015 marts 2015 Tema: Det vildfarne får Øjebliksbilleder fra Krakow Se i bladet: Højskoledag i Ørbæk Rejse med hørehensyn Så var

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 34/102. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 34/102. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt i kirke og menighed Nr. 34/102 september 2015 oktober 2015 november 2015 december 2015 Tema: Når bliver normalt Beretning fra rejse til Rügen Se i bladet: Højskoledag i Vilslev Rejse med Gudstjeneste

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 28/96. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 28/96. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 28/96 august 2013 septmber 2013 oktober 2013 november 2013 Tema: Skuffeapparater Se i bladet: Højskoledag i Tarm Præstegårdsaften Glimt fra vores rejse Velbesøgt grundlovsmøde

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 26/94. Læs i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 26/94. Læs i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 26/94 december 2012 januar 2013 februar 2013 marts 2013 Læs i bladet: Vores indsamling hørehæmmede børn i Nigeria Så blev der valgt nyt Kirkeudvalg Præstegårdsaften med

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 27/95. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 27/95. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 27/95 april 2013 maj 2013 juni 2013 juli 2013 Tema: Dårlig hukommelse og høretab Se i bladet: Rejse med hørehensyn Grundlovsfest hos landsdelspræsten Gudstjeneste i Vedersø

Læs mere

KONTAKTPRÆSTER FOR HØREHÆMMEDE ØST OG VEST FOR STOREBÆLT

KONTAKTPRÆSTER FOR HØREHÆMMEDE ØST OG VEST FOR STOREBÆLT Dato: Juni 2009 KONTAKTPRÆSTER FOR HØREHÆMMEDE ØST OG VEST FOR STOREBÆLT Dok. nr. 560301/09 ØST Helsingør Stift Ballerup-Furesø Provsti Inge Meibom Thøger Larsens Allé 20 2750 Ballerup Tlf. 44 97 00 28

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 24/92. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt.

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 24/92. Tema: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt. Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 24/92 april 2012 maj 2012 juni 2012 juli 2012 Tema: Udendørs Med foråret og sommeren kommer alle udendørsarrangementerne, fra gudstjeneste til foredrag og udflugt. Men

Læs mere

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 33/101. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 33/101. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt i kirke og menighed Nr. 33/101 april 2015 maj 2015 juni 2015 juli 2015 Tema: Samtidighed Ca. 20 % af de hørehæmmede i Danmark kendte årets vinder af X-Factor 3-4 sekunder før alle andre hørte

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Temanummer: Tilgængelighed. Nr. 9/77 APRIL

Hør Godt. - i kirke og menighed. Temanummer: Tilgængelighed. Nr. 9/77 APRIL Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 9/77 APRIL M A J JUNI J U L I 2007 Temanummer: Tilgængelighed Forestil dig, at der er gudstjeneste, og at kirken er åben, som den plejer. Men at der er sat en bom op

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Hørelse som socialt redskab. Nr. 20/88. Tema:

Hør Godt. - i kirke og menighed. Hørelse som socialt redskab. Nr. 20/88. Tema: Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 20/88 december 2010 januar 2011 februar 2011 marts 2011 Tema: Hørelse som socialt redskab Tab af hørelse ikke kun et privat anliggende, men også et fælles ansvar Kirkeblad

Læs mere

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 36/104. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Hør Godt. i kirke og menighed. Nr. 36/104. Tema: Se i bladet: Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt i kirke og menighed Nr. 36/104 april 2016 maj 2016 juni 2016 juli 2016 Tema: Ud med gudstjenesten Det bliver mere og mere populært at holde gudstjeneste i det fri, 2. pinsedag. Men husker vi at

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Valgresultat - korrigeret 14. nov Stemmeberettigede. Hele landet ,

Valgresultat - korrigeret 14. nov Stemmeberettigede. Hele landet , Hele landet 492.226 77.397 1.101 15,7 368 343 Københavns Stift 43.869 3.776 101 8,6 23 20 Amagerbro Provsti Vor Frelsers Sogn 6.314 343 11 5,4 2 2 Amagerbro Provsti Filips Sogn 6.692 319 4 4,8 2 2 Bornholms

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 6/74. Danmarkspremiere på TSK-tolket gudstjeneste i Fredenskirken i Århus 5. marts 2006

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 6/74. Danmarkspremiere på TSK-tolket gudstjeneste i Fredenskirken i Århus 5. marts 2006 Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 6/74 APRIL M A J J U N I J U L I 2006 Forårs-interview: Astrid Andresen... læs side 3 Danmarkspremiere på TSK-tolket gudstjeneste i Fredenskirken i Århus 5. marts 2006

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 4 kvartal 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 3. kvt ,2 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 3. kvt ,2 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 3 kvartal 2015 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 15/83 APRIL MAJ JUNI JULI. Tema: Gudstjenesten. som den er

Hør Godt. - i kirke og menighed. Nr. 15/83 APRIL MAJ JUNI JULI. Tema: Gudstjenesten. som den er Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 15/83 APRIL MAJ JUNI JULI 2 0 0 9 Tema: Gudstjenesten - som den er Vor Herres sendefrekvenser Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt

Kirkeblad udgivet af Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt Hør Godt - i kirke og menighed Nr. 4/72 A U G U S T SEPTEMBER O K T O B E R NOVEMBER 2005 Hvad mon den gamle mand på væggen siger til, at de nu skriver det levende ord på en skærm? Som hørehæmmet må man

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb Kontanthjælp Aktuel måling 2 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp måneder efter afsluttet forløb - aktuel måling 2. kvt 201 01 - samme periode sidste måling 2. kvt 201

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere