@ indsamlere var. 4ll, tugang nr.313 apdl Fofusa6eide i Gundenrp den 21. april 1982 llids S ill*en i gang n d atså

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "@ indsamlere var. 4ll, tugang nr.313 apdl 2011. Fofusa6eide i Gundenrp den 21. april 1982 llids S ill*en i gang n d atså"

Transkript

1 4ll, tugang nr.313 apdl 2011 Fofusa6eide i Gundenrp den 21. april 1982 llids S ill*en i gang n d atså sukkenoer og gulerudder. Sårnaskinen kaldes en avance, som derogså kunne hæses roerenserckærs. Pigeme på billedef, eranna og tarie {Mie}. Anna Uhrc l{ielsen blev senere gift med Jes D Schmidt De overtog hans fødehjern i t[oesgård. INDSAMLING KRÆFTENS BEI(ÆMPELSE Søndag den 3. april havde Kræftens Bekæmpelse landsindsamling. 25 fordelt på 9 landture og 7 byture i Horne Sogn. Der blev indsamlet i alt kr. i Home Sogn. Tak til givere og indsamlere, og tak til Horne Skole, der lagde lokaler til, og sponsorerede indsamlere var Bessie Aggeboe

2 DAI\-EL% 6AUT. II{NSTALIÅTøRE Døgnvogf Tlf Ol 66 f,lbevej Varde ' Tlf. 75 2t skar s Autoværksted ApS Tlf,: dit værksted for fremtiden..! Høivangen I Horne,6800 Varde Fax: Ndr. Bounumvei Ølgod T[ Far HORNE MURERNE Il NYBYGGERI VEDLIGEHOLDELSE RENOVERING MODERNE STALDBYGGER] HORNELUND 498 HORNE 6800 VARDE TLF MOBTL Ilorrre jf.-ål T ø rnrelto rzetnin g Jfå}lr Stadionvej 3, Horne Trr.7s2602r4. AøLIQBYqqEBI rrrsrirrr r. INDUSTBTByAqEAI t///t Etg /////. LAND'Bveisycqnil //Ft#+N///. EBITIDSHASE. BEPA8ABTIoNSABBEJDE e PSøJEKTEBINqAF AYqQEEI Tomternt: Knud Land Hansen, Ing: Morten'Henneberg, trneieimgkei Stadionvej 16, Home, 6800 Varde, Tlf: , Fax: STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

3 HVAD SKAL VI BRUGE HORNE ANDELSKASSES BYGNING TIL? Alle er nok kede af Andelkassens lukning - men når det er sagt, er vi også nødt til at se muligheder i stedet for begrænsninger. Vision Home vil geme have ideer fra jer borgere. Der ligger måske en genial idå gemt, og så skal den da frem i lyset. Vision Home/kontaktperson Jeanette Simonsen, mobil Så begynder vi på en ny kroketsæson med træning mandag og torsdag eftermiddag k''.14:17. Onsdag aften og søndag formiddag kan man evt. lave aftaler, eller ringe efter medspillere. Der er en telefonliste på opslagstavlen. Er der nogle, der vil have nogle gode råd og have vist nogle gode slag. er Karsten Ladefoged villig til at give lidt bistand. Så de, der ønsker det, kan selv aftale med Karsten, tlf , Er der nogen, som geme vil prøve at spille kroket, er de meget velkomne til træningen, der er tre måneders gratis prøvetid VEL MøDT HoRNEAFTENSKoLE (%) Afslutningen i Home aftenskole blev desvæne aflyst i år grundet sygdom, hvilket jeg naturligvis beklager. I den forbindelse viljeg geme takke for opbakning og forståelse fra bestyrelsen, underviseme og kursistemes side. Ligeledes takker jeg for alle hilsner, varme tanker, sms, tlf. samtaler besøg på sygehlset/hjemmet, blomster, chokolade og mails. Alt sammen positiv omsoq, som har gjort mig og min familie godt. Jeg er igod bedring og skal nu samle kræfter. Tak for sæsonen Jeg glæder mig til at præsenterer det nye program sidst på sommeren med både nve os selvfø'nt"n h:til13il';",)fl'innrn, Kom og mød JANPWLICK I Home Hallen den 7. september 2011 HIF og HIP arrangerer en spændende foredragsaften med landsholdstræner Jan Pytlick. Reserver allercde nu denne aften. STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

4 TOUR DE PEDAL 2011 SnarT er det tid igen til årets TOur de Pedal husk det er for alle store og Vi cykler alle onsdage i maj klokken nitten fra p-pladsen ved stadion Der er mange Præmier undervejs Det gælder ikke om at komme først! Det handler om motion & frisk luft Snak & herligt samvær Meget billigt - kun 2 kr. pr. gang Der cykles om onsdagen kl , - startjlodtrækningskort kan købes fra kl Mød op sammen med bøm og tag naboen og bekendte med, så bliver vi mange cyklister i år. Medbring geme vand/frugt til pausen. Vi cykler følgende onsdage: 4. maj: Vi besøger PrimoPlast i Tistrup, hvor vi vil blive vist rundt på virksomheden,,l1. maj: Cykler vi til Simon Høj v/ringkøbingvej, hvor vi skal se grisestaldene. 18. maj: Besøger vi Hjortefarmen. 25, maj:afslutning med kaffe ivikingelunden. Den fælles afslutning for åreb Tour de Pedal for hele kommunen, hvor der trækkes lod om cykler (Tove Ellegaard vandt 6n af cykleme sidste år) foregår ved Mejls Fri. skole søndag den 29. maj. Dette er programmet for 2011 og bliver dette udvalgs sidste sæson. Skal traditionen med Tour de Pedal fortsæfte i Home i 2012, skal der nye kræfter til - hvem har lyst???? lnger Lindblad. Hanne Burkarl, Else Jochumsen & Linda Møller KoM TrL PRÆMrEWHrsr r HoRNErr W#-P Vi spiller præmiewhist hver anden mandag i Hornehallens store mødelokale kl Åpril , Maj 2, Vel m ødvtorvedagsudvalget 4 STøT VOBE AIiINONCøRER - DE STøTTER OS

5 BOOKING AF GRILL.HYTTEN I VIKINGELUNDEN # lgen i år vil man kunne booke grill-hytten i Vikingelunden. Der vil blive nængt tatenoirfs blade op idet lille glasskab i grill-hytten, og på disse kan man skrive sine arrangementer (skriv navn og antåt deltagere og evt. tlf.) og/eller orientere sig, om andre har planlagt anangementer på samme datoer' MEN-det skal fånigt understreges, at ingen skal udelukkes fra at bruge området, selv om nogen har skrevet sig op til åt afholde et anangement. Det kan give andre mulighed for at v-ælge et andet tidspunkt til deres arrangement - ikke tvinqq dem! Vi håber, åt grill-hytten og hele det dejlige område ved søen og i skoven også i år vil blive brugt flittigt., Horne Sogneforening HAR DU BETALT KONTINGENT TIL HORNE SOGNEFORENING? Hvis ikke, vilvi hermed opfordre dig til at gøre det! Dit medlemskab vil støtte og styrke alle de opgaver og tiltag, som Home Sogneforening arbejder med - og du vil aktivt være med til at sikre, at Home sogn vedbliver at være et godt sted at bo. Ådigt kontingent: Husstand (par) 200 kr. Husstand (enlig) 100 kr. Du kan indbetale i Horne Andelskasse, reg. nr. 7725, konto nr eller kontakte kasserer Lise Jeppesen på tlf eller på mail sammen kan vi udrette noget for Horne sognl Horne sogneforening HORNE SOGNEARKIV - EFTERLYSNING Er i fuld gang med at registrere vores arkivalier digital. Vi har 2 pc-arbejdspladser, men kunne godt bruge ån mere. Derfor søger vi en sponsor, som kunne forære os en pc med evt. skærm, gerne så billig som muligt, da økonomien i Arkivet er meget stram. Ligeledes vil vi også være bare en smule kritisk og sige, at pc'en jo ikke må være for gammel, Skulle der være en behjælpelig person eller et firma som kan hjælpe os, så kan man refte henvendelse til Leif Sønderskov, tlf , mobil eller man kan komme og besøge os i Arkivet på Hornelund Plejecenter, 1. sal i vores åbningstid, som er den l. og 3. tirsdag i hver måned fra kl Tak for de billeder, vi har modtaget fra torvedage i Horne gennem tideme. Men vi kunne godt bruge flere' så derfor er vi stadig interesseret' Home sognearkiv/leif sønderskov STøT VORE ANilpilCøRER - OE STøTTER OS 5

6 Nyr samarbejde på sroufronten FRA AUGUST Set i lyset af de altemativer, som vi havde i Sparekatalogell}l2, så må vi sige, at vi fik et fomuftigt resultat og jeres opbakning og indsats bar frugt. Vi vandt dog ikke det hele, T.klasse skalfremover gå på Tistrup Skole sammen med 8. og 9. klasse. Det blev vedtaget, at Home Skole fna august 2012 skal være filialskole til Tistrup skole. Skolelederen fra Tistrup Skole vil sammen med Home Skoles filialleder være skoleledelsen for Home Skole. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvodan det vil komme til at foregå i praksis. I notatet fra Udvalget for Bøm og Undervisning vedr. filialskoler står: 'Skolelederen og skolebestyrelsen sikrer, at elever, skolemes personale og forældrekredsen er ligeværdige brugere og ansatte på de 2 skoler". De ansatte får fælles ansættelse ved de 2 skoler. Den nuværende skoleledelse på Home Skole ønsker, at der bliver lavet initiativer, der fremmer hllesskabet for de 2 skoler, det gælder såvel for personale, elever og forældre. Nu må vi kigge frem og tænke på hvilke muligheder, som vi får i samarbejdet med Tistrup Skole. Vi har en lang række elementer, som vi er stolte af på Horne Skole. Vi håber, at vores ideer og måder at gøre tingene på kan få grobund i samarbejdet. Vi vil opfordre jer, som forældre til forsat at deltage ijeres barns/bøms skolegang, som I har gjort hidtil. Vi ser til stadighed jeres tilstedeværelse og interesse, når vi samles på klasseniveau eller for hele skolen. Vi håber, at det vil fortsætte både på Home Skole og på Tistrup Skole, hvor vores elever kan gå fra 7. til 9. klasse. På Jacobi Skole har vijo haft tnadition for, at forældre til eleveme fra Horne møder talstærkt op. Skolebestyrelseme på Home Skole og Tistrup Skole bliver slået sammen til en bestyrelse, som skal varetage begge skoler med tilhørende institutioners interesser, I Øetpanken l^ På vegne af skolebestyrelsen på Home Skole/Anton Peder Nielsen VINTERSF*T KRÆMMERGADE 9. VARDE TLF O Oksbøl '13 75 / 75 eel OEt ElEt STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

7 UDFLUGT HORNE PENSIONISTFORENING Tirsdag den 28. iuni afgang kl fra kirkepladsen Turen går i år til Struer - Lemvig Vi kører op til Præstbjerg Naturcenter. Der nyder vi kaffe og rundstykker. Derefter besøger vi B&O museet og forfatteren Johannes BuchholE hus Efter at vi har spist irokost på museet, kører vi langs Limf,orden til Lemvig og ud på Getlerodder og videre til Bovbjerg fyr, hvor vi drikker kaffe. Derfra går turen til Horne, hvor vi spiser aftensmad på Home kro. Turen koster i alt 300 kr. Pr Person. Tilmelding senest den 18. iuni til Ellen eller Erik HORNE PENSIONISTFORENING Bestyrelsen Har afholdt generalforsamling på Hornelund Plejecenter den Formanden Ellen Damsgård aflagde beretning og udtalte glæden over den store fremmøde, der havde været til vinterens møder. Ligeledes opfordrede hun medlemmerne til at bakke op om foreningens arbejde i Pensionistforeningen, så er det sjovere at arbejde med, Erik Sørensen gennemgik regnskabet. Der blev snakket bowling, som står stille, foreløbig omkring tre måneder, Erik Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen, Tove Thomsen ønskede ikke genvalg, i hendes sted blev valgt Hans Thomsen. Formand: Ellen Damsgård. Næstformand: Kirsten Aas Christensen, Kasserer: Erik Sørensen. Sekretær: Hans Thomsdn.' Kaffedame: Kirsten Jeppesen' Hans Thomsen/Home pensionistforening Udgave stofsenest 314 lødag den 14. mai bladet udkommer senest 30. mai E - F ĪI a E I6c Lundageruei 44. l.lornc o 680O Varde Tlf Mob.:? t STøT-VORE AililO]{OøRER. DE STøTTER OS

8 illillnmrenlllonl0 Nu storter vi forårets oktiviteter op i Vikingelunden i Horne. Der er plcnlogt oktiviteter for både børn, unge som eldre, nybegyndere samt øvede. Opstort Onsdog den20.-4-tl og 10 onsdage frem. Dog ikke den , hvor viholder fri pgo. Sportsugen i Horne. Tidspunkt: kl Der blivør i foråret mulighed for følgende oktiviteter: 1. Løb på flere nive.auer med instruktører 2. Stovgong - alm. gong(der er mulighed for ot låne stove) 3. ACT-trening med instruktører(for personer over tz år) 4. Mturbonen med vøjledning(kon også bruges of børn) 5. Mulighed for forskellige spil. 6. Der vil nogle onsdoge blive tilbudt O - løb. Pris: 100 kr. pr. person for 10 gdnge. 250 kr. for en husstond for 10 gonge 20 kr. pr person pr gong. Der er mulighed for at indbetole på følgende kontonummer: vigtigt at følgende tekst kommer med; AN & (novn på indbetoler) NB. Der vil vere bornepige på stedet. Arrangørert Arbejdsgruppen for Aktiv i noturen i Horne. Ved spørgsmål kon du kontakte: Tino Hedegård7526 OIOT Anøtte Schmidt 7526 OLSO Tistnrp Dyrektinik STHå( STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTEROS

9 . Skovens dog - "Leg" for hele sognet Søndog den ofholder Aktiv i noturen i Horne ef orrangement i Vikingelunden i Horne. Nermere omtole senere, men set X i kolenderen ollerede nu. Arbejdsgruppen Aktiv i noturen i Horne 5å går vi i gong med "Aktiv i noturen i Ho?ne" Vi storter den?0.-4 kl. 19 mød 6 qktiviteter'løb påflere niveouer, stovg(lng-gang, D6I-ACT, Noturbonen, forskellige spil o9 nogle onsdage o -løb, (se onnoncø ondetsteds) Vi gleder os rigtig megøt til ot presentere oktiviteterne i vores skønne Vikingelund. Enkelte of dem e? nye i Horne og vi kan bl.a' presentere teenings?ormen DGI - ACT. ACT er bygget op som gentagne intensive øvelser, der- styrker kondition, smidighed o9 styrke. Redskcberne kon voriere trtening efter trening, men bl.o. kon der onvendes kettlebells, vegtstenger, forhamre på troktordek, pull-up stotiver, dek, sondsekke, trestommer (se omtole nedenfor) 23 Horneborgere i olderen 18 til 75 år hor alleredeveret forsøgskoniner til denne nye treningsform, som foregik ved et orrongement i Hollen den Der blev udtrykt stor begejstring for ACT- treningen hos deltagerne på trods af ot flerevor ploget af mqet ømme muskler øt par dage efter. En stor tok til olle jer, der deltog dennedog. Det vor en fontostisk energi, T logde i ACT-treningen somt jeres bidrag med monge rigtige gode og brugbore ideer tilaktiviteter til Aktiv i noturen i Horne. Hvis du tenker, of denne ACT vil verefor hårdt for dig ot storte ud med, så kon du love øvelszr på noturbonen, så du styrker de samme ting, som i ACT-treningen, men dog i en grodueret form' Dertil vil flereløbeinstruktører være klor tilot vejlede såvel nybegyndere som øveåe fil ot kommz i gong med eller vedligeholde løb. Enkelte onsdoge vil der blive tilbudt O-løb, som er en onderlødes o9 sjov måde ot trenepe' Fortsætts STøT VORE AIIINOIIOøRER. DE STøTTER OA 9

10 Vi forsøger ot love et område, hvor der opstilles forskellige spil, til dem der ikke kon eller ønsker of deltage i ovenstående aktiviteter, og dermed håber vi ot kunne stille med et udsnit of oktiviteter, såhele familien, e,ldre somt yngre hor lyst til at deltoge. Vi er endnu ikke helf ferdrge med projektet,idet vi stodig mongler opstilling of den stationere bane som bl.o. skol bidroge til ACT-treningen, Udover de allerede kr., som vi hor fået of henholdwis LA6-Vdrde, Breddeidreften i Vorde kommune og Aktivitetspuljen i D6f har vi modto- 9øt sponsorgover til nogle redskober ogtrøjer, således at vi kan storte op her den ll. Udover de ovennevnte skol der lyde en stor tok til:. Tistrup-Bounum Smede- o9 moskinforretning. HorneTømmerforretning. Doglig Brugsen Horne. Frede Holm o Horne Murerne. Horne Gymnostikforening. Horne Sogneforening. Og olle jer, der hor bidraget med ideer, moterioler, crbejdskroft osv. Vi håber, ct rigtig mange hor lyst til ot døltcaei vore foste treningsoftener (se onnonce ondetsteds) her i foråret. Det skol do9 understre.ges, of der er mulighed for frit of onvende noturbonen somt andre dele of redskobetne og dette hdber vi, Hornes borgere og ondre vil gørøbrug of. Der bliver opstillet vejledninger ved noturbonen. Der vil løbende komme nye tiltog of såvel oktiviteter som redskober, og skulle der nu v(bre nogle, der får en genial ide til fx en ny "Flintstonefitness- redskob" så kontokt os endelig. Vi kon oplyse, of søndog den orrongeres der Skovens dog - "leg" for hele sognet. AktivinoiureniHorne Tino Hedegård , Anette Schmidt 7526 OLSO Th'til banko i Hornehallen hver torsdag kr' 1e'30 os støt "u"'*t;iå; hb,ben 1o STøT VORE AilNO}ICøRER. DE STøTTEF OS

11 DGI-Act træning. (Advanced Circuit training) Den nyetræningsform - hvad er det? Under navnet DGI act har DGI startet udviklingen af en ny fltness form' Ny er den på mange måder, og den er lige velegnet ude som inde. Det er en træningsform, som både træner muskler, led, sener og ikke mindst konditionen. Og så er den alligevel ikke ny. I virkeligheden bygger den på mange forskellige tåningsformer, og således kan gymnastikledere finde elementer fra cirkeltraening. Grundelemåntet kommer fra en moderne træningsform, der hedder Crossfit, og så hentes der elementer ind fra andre idrætsgrene. Vl mener, at vi her har fat i en træningsform, der kan indpa^sses som fysisk træning i en hvilket som helst aktivitet. Det kan være enormt hårdt o9 køres som en kon-kurrence, men det kan også tllpasses så det kan bruges i "idræt om dagen". Så er der et fodboldhold, et motionshold i gymnastik, et fitnesshold eller noget helt andet, som kunne tænke sig at prøve det, så er muligheden her. Til sidst bringes en advarsel. Det giver ømme muskler et par dage, for I kommer helt sikkert ud i nye bevægelser og belastninger. Kilde: DGI- sydvest. Hurtig stationstræning Act kan laves med kettlebells, vægtstænger, sandsække, siippetove mv, men det kan også laves med kroppens egen vægt, med cyklen eller de ting, du finder i skoven. "Man bliver en mere komplet atlet af act - fordi man træner funktionelle øvelser, styrke og puls. Hele kroppen er med," siger Henrik Affe Sprechler. Øvelserne lægges som tre eller fire stationer, hvor man tager tre runder med kun et halvt minuts pause mellem hver. Lige akkurat nok til at flytte sig. Den højeintensitet gør, at act er mest velegnet til folk,^der træner i-forvejen. PY]Æl dog altid skalere træningen ned: Tage armstraekkere på knaeene, løfte knap så tungt osv. Træner kroppens korset DGI act er intensiv træning for kroppens kerne, altså alle de små ryg-, mave- og sidemuskler, der stabiliserer kroppen. Alle løft udspringer fra rxg eller. mave. Fodboldåpillere har f.eis. Ulub ror en stærk kiopslerne, qåi oe skal sparke hårdt til en bold. oet samme gælder håndboldspillere, der vil styde hårdt' Løbere, cykelryttåre og mountainbikere har også brug for en stærk kerne, og det årrd gåtdei roere. råfusf er et stærkt korset af muskler essentielt som forebyggelse af skader og smerter Kilde:Vorespuls.dk Ilotme ICro På Horne Kro - er maden altid go' E+nail: G & s els kab dmødeloløier. Hyggetig hrosttte og krohave. W leverer ogs& 4qd ud af huset W ses hilsen Kirsten & Kurt 7E 75260{019 STøT VORE ANNOilCøRER. DE STøTTER OS 11

12 mrcffi PRIMO DAI\IMARK AIS DK 862 Tistrup Denmark Tel.: Fax Vælg de holdbare løsnlnger:. Llmprodukter af høl kvalltet r Totalløsnlnger. Punktllg leverlng. Konkurrencedygtlge prlser. Kvallflceret teknlsk rådglvnlng. Undeivlsnlng I korrekt valg og brug af klæbestoffer. 40 år erfarlng PKI II Tfr.762n?n lbs. rtarbøzg Fac æ0Ft d }dcla wuw$.dk.phløpki.d,( 12 STøT T'ORE ANNOJ{CøRER. DE STøTTER OS

13 6. maj' 7. maj '16. maj 4H 2011 DøGNFLUEN Weekend på Skovly DøGNFLUEN Weekend på Skovly 2. besøg for dem med hjemmeopgave TORVEDAG Lørdag den 20. august er der Torvedag i Horne. En dag hvor alle foreninger, fonetningsdrivende og institutioner har en helt speciel chance for at gøre lidt reklame for deres område, og vi vil geme opfordre alle til at sætte deres eget særpræg på Torvedagen og dermed være med til at gøre den ekstra festlig. Vi vil i år geme opfordfe børn i alle aldre til at få en stand til et særligt legetøjsmarked, hvor der vil være mulighed for at sælge lidt ud af det gamle legetøj Der vil også være aktiviteter for de mindre børn i form af en hoppeborg og elbiler, lngen torvedag uden konkurrencer, og alle der har lyst til at bidrage med dette er velkomne, Vær med til at gøre Home synlig både for gamle Homeborgere, for tilflyftere og ikke mindst for kommende borgere. Vi mødes sædvanen tro kl midt på gaden til kaffe og rundstykker og får muligheden for at få en god sludder med gamle og nye venner efter, at alle traditionen tro har sunget med på Lundeborghymnen. Herefter kan der handles i alle bodeme og lyftes til gademusikantemes skønne musik. Foren standplads kan du kontakte: Kirsten Jeppesen Vi skal gøre opmærksom på, at vi ikke kan garantere, at der er et bord til alle, selv om man har bestilt en standplads - det vil være fønt til mølle. I starten af august kan der købes torvedagsnøgler til nogle helt fantastiske præmier, Torvedagsudvalget. GLJERN -P Torvedagsudvalget indsamler gl. jern lørdag den 21. maj, så vis du har noget, du geme vil af med, skal du kontakte: Jens Karlsen på ' eller Hans Jepsen på ' Torvedagsudvarget. STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 13

14 Home Adventurc har.nu eksisteret i næsten 2 år, Vi har haft nogle fantastiske anangementer, og vi er nu klar med en ovensigt over de kommende arrangenter. Vi har valgt at udvide aldersgruppen, så HORNE ADVENTURE nu er for alle unge, fra T.klasse til 18 år +!! Det vil sige, at hvis du er fyldt 18, 19 eller 20 år, så er du stadig meget velkommen til anangementeme. TIDLIGERE ARRANGEMENTER: I efteråret var vi i skydetenænet i Bonis, læs herunder en af de deltagendes oplevelser. SIffDNING/SPRÆNGNING I BORRISLEJREN Jeg harværet med Home Adventure, ude og se Borris lejren, Min oplevelse derude var fantastisk. Det var ikke så meget sikkerhedskontoret, der var så interessant, men at komme ud i marken, en kæmpe mark, hvor der blev affyret skud til højre og venstre. Jeg sad i bilmed Carsten, Annemette og Martin Albertsen. Vi kørte rundt om marken, og marken var jo enorm. Da vi sad i bilen, kunne man tit høre Store skud, som også bare rykkede i hele brystkassen. Vifik også lov til at løfie og mærke en granat på mange kilo. Efter det, skulle vi ud og se en øvelse med skydeskiver. Der kom vi helt tæt på, Det rykkede også i brystkassen der, men knap så meget. Alt i alt en ekstremt fed oplevelse'',-asse Lindvig I oktober var i Esbjerg for at dykke, det var også en god oplevelse, og der kan ses masser af billeder på home-varde.dk OPLEVELSESTUR MARTS Vi har været på tur med Home Adventure, hvor vi har været ude og klatre ned af en 55 m høj silo! Det var en vild oplevelse, 6n vi ikke lige glemmer igen. Bagefter var vi ude og ride i Hindsig Ridecenter, det var sjovt og vildt hyggeligt. Vi skulle sove i shelters og lave mad over bålet, på Knuds Plads. Det var en sjov og kold fomøjelse for nogen. Efter vi havde spist aftensmad, gik vi ned i brugsen og købte lidt godter. Efter vi havde været nede i brugsen, gik vi ned i Vikingelunden, hvor vi legede en sjov leg alle sammen. 14-3TøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

15 Da vi vågende næste morgen, fik vi nogle gode boller og varm kakao. Der blev lidt tid efter morgenmaden, så vi gik ned til bålet og lavede nogle popcorn. Det har været super og uforglemmelig tur, Vi glæder os til den næste tur. Mia Strømgård og Louise Rechnagel. Vi vil gerne fra Horne Adventure, takke Hindsig Ridecenter, som stillede heste, hjælpere og ridehal til rådighed for os. På home-varde.dk er der flere billeder fra denne tur. Se under fritid > horneadventure > tid ligere anangementer. FORELøBIGT PROGRAM FOR 2011 FORÅR 2011 PIGEHYGGEAFTEN. Fredag den 13. maj 2011 Denne aften er KUN for piger. Der vil være lidt pigehygge, hvor vi skal sæfte hår og lægge makeup, og meget andet. Tuien anangeres af Mia Strømgaard(24l2 4788), Louise Rechnagel( ) og Conni Poulsen( ). Følg opdatering, på home-varde,dk + facebook.com/horneadventure EFTERÅR 2011 GYSERAFTEN Der vil blive vist fonkellige film i løbet af aftenen, og derudover vil der blive anangeret et par spændende events. Vi er lige nu i gang med at finde egnede lokaler - det må geme være stort og mørkt. Læs meget mere på home-varde.dk + facebook.com/homeadventure' KANOTUR Vi skal selvfølgelig også på kanotur i år - datoen er ikke fastlagt, men vil blive det snarest. Følg derfor med på horne-varde,dk og facebook,com/homeadventure Husk- Horne Adventure bliver løbende opdateret på Vi glæder os til at se dig Anne Maie, Frank, Anne Mette, carsten, conniog Denns STøT VORE AIIINONCøRER. DE STøTT R OS 15

16 NYT FRA VISION HORNE Vi har udformet en ny Home folder. Den skulle være så oplateret som muligt. Andelskassen har desvæne lige meddelt, at den lukker, Det der står om Home Andelskasse vil selvfølgelig blive reftet næste gang, vi skal bestille foldere. Folderen bliver omdelt den næste-tid hos de nærmeste ejendomsmæglere og biblioteker i kommunen af Carsten Hansen og Jeanette Simonsen. Der liggeidugfriske eksemplarer i Brugsen og Home Andelskasse, hvis man er interesseret-i-at læie den. Den kommer også i velkomstpakken fremover' Skal man bruge nogle, er man velkommen til at henvende sig tiljeanette Simonsen LOKALRÅDET VISION HORNE. Gå ind på Homes hjemmeside ( og følg med i, hvad vi i gruppen Vision Home arbejder med. Vi er meget åbne for at høre Home-borgemes ideer. Der er sikkert mange gode. Skriv derfor til os!!! Der er ikke nogen ideer, der er for dårlige - så kom med demll Har du ikke computer - find å der har og få dem til at hjælpe. Du kan også aflevere ideen personligt til en af gruppens medlemmer. Lad os stå sammen og hjælpe hinanden med at gøre Home til et endnu bedre sted at bo. Alle kan være med til at præge Home, så den forbat er værd at bo i. Er der noget du brænder for. Kontakt en af Vision Homes medlemmer: Stig Leerbeck, Canten Hansen, Keld Jochumsen, Judith Pedersen, Julie Holze, Jeanette Simonsen (kontaktperson Annefte Kartved, Dorthe Bejder INFO: Stig Larsen er forbat i Udviklingsrådet, Annemette B er i Velkomstpakkeudvalget, Søren D icykelstiudvalget. TA'PA TUR FOLDEREN HORNE ER MEDI! Ta'på tur folderen indeholder et væld af offentlige kulturture. Horne er kommet med fordi der er oprettet en tur der hedder " Vikingestien- Homelund-Varde" Turleder Jes Østergaard. Der kommer mere info om turen den 16. juni i næste udgave af HomePosten. VELKOMMEN TIL HORNE Velkomstpakkeudvalget vil geme byde alle nytilflyttere til Home velkommen med en velkomsqakke med materiale om sognets foreningsliv, brugsen, kroen og meget mere. Der er gavekort til alt fra maleder tiljordbær. Kontaktoplysninger: Tlf. nr. : STøT I'ORE AN]{O]IGIøRER - T'E STøTTEROS

17 VELKOMMEN TIL JERES NYFøDTE. gave til Jer i samarbejde med fotograf Benedikte Hessellund og kunstner Lotte Andersen. Kontaktoplysninger: Mette Egsgaad Nielsen Tlf. nr.: sp.4r 20% - 30% - Ø% - 50% Fotåret er Ege om hjømet, og det er dd at lå ryddet op og ud, i aiie kroge. Kom det{ot og gør en tigtig go'handel i hvor glg i butikken er nedsat (aqil:ke blon*erqlsr). Iuhndagd. IS/4 Tiædag d. f9,/a Onsdag d. 20/4 Iøtdagd 23/ &95 -.fir6 Åt";agsAao i PX*eo: Iuhndagd Is/4 Tttsdag d. 19,/4 Onsdagd 20/a 14.0ø tu17.30 I4m Tondagd.2l/4 lnkker Fredagd.22/4 Lukker I-ørdryd. il,/a 10.&6-00 Sønfud.2a/a htl*et LAandagd.2S/a h*ket u/betinajuel, Stilbjeryrej II5 Frisuad' 680O Vzde df SIøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 17

18 HORNE HAVEKREDS 2011 Lørdag den 16. april 2011 kl ca Vestjylland Afdeling artangerer bustur til Kiekeberg, Hamburg. Vi gentager succesen fra sidste efterår med en 1-dags tur til plantemarked i Frelictmuseum am Kiekeberg v. Hamburg. Her er stort udvalg af mange forskellige planter, også planter, man ikke finder andre steder, samt meget andet. Så det er en spændende tur for enhver planteelsker. Der opfordres til at købe plantekasser til opbevaring af planter under transporten, så vi har mulighed for at stable. Kasseme kan bestilles hos Knud, tlf Pris pr kasse 25 kr. På museet kan købes forskellige madvarer eller man kan nyde sin medbragte frokost. Afgang kl fra Korskroen v. Shell tanken, hjemkomst kl. ca Pris pr. deltager 300 kr. Prisen dækker bus, entre til plantemarked samt kaffe og 1 rundstykke på udturen og kaffe og kage på hjemturen. Bindende tilmelding senest 19. marts 2011 til Knud Andersen, tlf eller til Lisbeth Broholm tlf mail: Turen gennemføres ved min. 40. Download udførligt program på Mandag den 30. maj kl Abne haver i Home hos: Hans og Kate Jepsen, Transbølvej 7, Hanne og Kurt Simonsen, Homelund 55, Karen og Leo Aamann Jessen, Habrehøjvej 9, Der er gratis adgang overalt, og haveselskabet er vært ved et fælles kaffebord i haven på Habrehøjvej I kl Fredag den juni 2011 Ves$ylland Afdeling artangerer 3.dages tur til Sønderjylland og Slesvig/Holsten. Kontakt til formand, hvis interesse Lørdag den 20. august kl Eftermiddagsudfl ugt til Lønbæk planteskole. Afgang i egne biler fra kirken i Horne kl Der bliver mulighed for at købe planter i planteskolen. Medbring selv kaffe og kage. Alle er velkomne. Entre. 20 kr. Lørdag den 24. september kl Ves$ylland Afdeling arangerer Plantemarked i Tambours have, Bredmosevej 21, 6800 Varde, ved Karlsgårde Sø. 18 STøT VORE A]IIIONCøRER. O STøTTEROS

19 Traditionen tro aftolder Ves$ylland Afdeling efterårsplantemarked den sidste lørdag i september. På plantemarkedet vil der være et rigt udvalg af spændende planter til haven, samt andre haverelaterede ting. Kom og gør en god handel og få en snak med andre planteinteresserede, eller gå en tur i det mz. store parkanlæg. Tambours Have har også plantesalg, Madkurven kan medbringes. Der er også mulighed for at købe kaffe, kage, øl og vand i kiosken. Alle er velkomne til at sælge planter. Husk, det skal være sunde planter og fri for skadedyr. Alle - både medlemmer og ikke-medlemmer - er velkomne til at møde op for at købe planter, eller har man bare lyst til at kigge, er det også i orden, Frientrå til plantemarked og parkanlægget. Tilmelding til plantesalg og yderligere information: Lisbeth Broholm, tlf , mail: Tirsdag den 11. oktober2011 kl Ves$ylland Afdeling anangerer Taghaver, tagtenasser ogj vandopsamling Kulturhuset i Ølgod Per Malmos holder forcdrag om emnet og kommer meget ind på mulighedeme for at bruge regnvandet som en ressource i stedet for at lede det til kloakken. Entre - 50 kr. inkl. kaffe. Tilmelding senest 8. oktober 2011 til Lisbeth Broholm, tlf , mail: : lis. Lørdag den 19. november kl Juledemonstnation i mødelokalet i Home hallen. Helle Bom, der ejer firmaet DEKO LlVlNG, kommer og fortæller om årets trend inden fordekorationer, ophæng og anden pynt til advent og jul. De fremstillede ting bliver sammen med en mængde andre gevinster bortloddet, når kaffen er drukket. Alle er hjerteligt velkomne - det bliver helt sikkert en både god og hyggelig eftermiddag. Entre inkl. kaffe med hjemmebag. Alle er velkomne. Medlemmer 40 kr. lkke medl, 50 kr. Nøne A116l Ølgod-T lt støt VORE ANltOltoøRER. DE SToTTER OS 19

20 MNE IIN,ATSPA.RX Stdlori A &o. t$o btd. flt teera GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 23. MARTS 2011 KL Velkomst og valg af dirigent, referent og stemmetællere Formand Søren Kristensen bød velkommen til årets generalforsamling. Kurt Burkal blev valgt til dirigent. lrene Benneben blev valgt til referent, Michael Albertsen og Brian Hansen blev valgt til stemmetællere. Dagsorden gennemgået ved Kurt tsurkal. Formandens beretning Gennemsnitsalderen i bestyrelsen fik et betragteligt hak nedad, da vi for et år siden konstituerede os. Martin Lund og Chr. Andersen var kommet til, det var et frisk pust til bestyrelsesarbejdet. En af de første store opgaver var renoveringen af hal-gulvet. Det havde været udskudt i flere år, så nu gik den ikke længere, Og sikke en forandring! Nu fremstår gulvet fantastisk flot og hallen er blevet meget lysere og moderne at se på. Pris ca. 200,000 kr., der er nok at bruge pengene til. Stribeme på især den store p-plads var efterhånden ikke eksisterende. Varde Kommune ejer og vedligeholder pladsen, men sparekniven har også her hugget dybt. Det lykkedes os imidlertid at få kommunen til at levere stribeme som et gør-det-selv projekt og med hjælp fra raske frivillige hænder fik Thorkil dem klistret på. Resultatet er meget flot, det Hlililr:ffitJlilffiffftn en riltrænsr ansiststøftnins, da der btev sået nyr sræs i det eksisterende græsbppe. Det var en udgift på kr., men det skal til, for at holde den høje standad vi er kendt for, især på kroket-banerne. Som en del af hal-harmoniseringen i Varde Kommune, har HIP deltaget i en lang række møder hen over året. Der er en god konstruktiv dialog imellem halleme og det har resulteret i en paraplyorganisation, der blandt andet vil fungere som hørings-part overfor kommunen i relevante sager. HIP havde medbragt det store telt til torvedagen for at ændre lidt på det gamle koncept. Der skal stadig ændrcs lidt i år, så vi trækker flere folk til vores stand. Apropos koncept, så er vi ved at have rigtig godt styr på at holde messer. Modeltogudstilling og Baby-Bazar har bare fungeret rigtig godt. Det er en god måde at få lidt lejeindtægter når hallen alligevel ikke er booket. Vi håber at flere driftige initiativtagere vil benytte faciliteteme fremover. Har I ideerne, så har vi lokalerne. Det er vigtigt at trække 20 STØT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se mere på www.janderup.dk. Generalforsamling i Janderup

Læs mere

Oversigt over arrangementer

Oversigt over arrangementer Program 2012-2013 Oversigt over arrangementer FASTE ARRANGEMENTER: På hjertestierne i Billund Kommune ---------------------------- 3 Motion + Ældre Motion på Petersminde Centret ------------- 5 Kom til

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Program for Varde Havekreds 2016

Program for Varde Havekreds 2016 Velkommen til sæson 2016 I Varde Havekreds. Velkommen til den nye sæson i Varde Havekreds. Vi håber at I finder årets program interessant og møder talstærkt frem. I bestyrelsen glæder vi os til at møde

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar Haveselskabet Ringkøbing og omegns kreds Kredsens aktivitetsblad for 2016 32. årgang Årets aktiviteter kort: Gratis arkitekttegnet haveplan læs hvordan sidst i bladet Onsdag den 10. februar Generalforsamling

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

PEDERSKER IF. Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015

PEDERSKER IF. Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015 PEDERSKER IF Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015 24 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand????? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 Tlf. nr. 56978005 Sekretær:

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

KvongPosten Januar 2018

KvongPosten Januar 2018 KvongPosten Januar 2018 Nytårsskål i Kvong Mandag den 1. januar kl. 15.00 efter gudstjenesten er der mulighed for, at ønske hinanden godt nytår og menighedsrådet er vært for et lille glas og et stykke

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år.

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år. Sportsuge 2014 uge 23 Så skal vi igen ha samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer,

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Detaljeret program for Snedsted Festuge

Detaljeret program for Snedsted Festuge Detaljeret program for Snedsted Festuge Lørdag den 3. august Aktivitet: DM i Adventure Race (Thy til lands, til vands og i luften). Beskrivelse: Danmarksmesterskaberne i Adventurerace "Thy til lands til

Læs mere

BYFEST. Byfest for alle. Kom og vær med! Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni. Sankthansfest tirsdag den 23.

BYFEST. Byfest for alle. Kom og vær med! Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni. Sankthansfest tirsdag den 23. SEVEL I BEVÆGELSE 2015 REVYHOLDET 2015 Byfest for alle Sankthansfest tirsdag den 23. juni BYFEST Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni Kom og vær med! Program for Sankthansfest byfesten

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2016/2017 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning 1. gang 8. september 2016 kl. 18.00 kl. 20.00 Pris for familiesvømning: Børn

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2015/2016 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 16 1. sal: Dagcenteret: 7. årgang 4. udgave 1. september 2016 3. Inge Elisabeth Ramberg 22. Jacky Aage Schmidt 2. sal: 1. Lilli Erika Olsen 4. Anna Kathrine Madsen 6. Karen Østergaard 9. Martha Gotfred

Læs mere

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk Aktiviteterne er tiltænkt hele familien og vi håber på stor deltagelse, også fra folk som ikke tidligere har været aktive. Man behøver ikke at deltage i samme aktivitet hver gang - her er mulighed for

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere