@ indsamlere var. 4ll, tugang nr.313 apdl Fofusa6eide i Gundenrp den 21. april 1982 llids S ill*en i gang n d atså

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "@ indsamlere var. 4ll, tugang nr.313 apdl 2011. Fofusa6eide i Gundenrp den 21. april 1982 llids S ill*en i gang n d atså"

Transkript

1 4ll, tugang nr.313 apdl 2011 Fofusa6eide i Gundenrp den 21. april 1982 llids S ill*en i gang n d atså sukkenoer og gulerudder. Sårnaskinen kaldes en avance, som derogså kunne hæses roerenserckærs. Pigeme på billedef, eranna og tarie {Mie}. Anna Uhrc l{ielsen blev senere gift med Jes D Schmidt De overtog hans fødehjern i t[oesgård. INDSAMLING KRÆFTENS BEI(ÆMPELSE Søndag den 3. april havde Kræftens Bekæmpelse landsindsamling. 25 fordelt på 9 landture og 7 byture i Horne Sogn. Der blev indsamlet i alt kr. i Home Sogn. Tak til givere og indsamlere, og tak til Horne Skole, der lagde lokaler til, og sponsorerede indsamlere var Bessie Aggeboe

2 DAI\-EL% 6AUT. II{NSTALIÅTøRE Døgnvogf Tlf Ol 66 f,lbevej Varde ' Tlf. 75 2t skar s Autoværksted ApS Tlf,: dit værksted for fremtiden..! Høivangen I Horne,6800 Varde Fax: Ndr. Bounumvei Ølgod T[ Far HORNE MURERNE Il NYBYGGERI VEDLIGEHOLDELSE RENOVERING MODERNE STALDBYGGER] HORNELUND 498 HORNE 6800 VARDE TLF MOBTL Ilorrre jf.-ål T ø rnrelto rzetnin g Jfå}lr Stadionvej 3, Horne Trr.7s2602r4. AøLIQBYqqEBI rrrsrirrr r. INDUSTBTByAqEAI t///t Etg /////. LAND'Bveisycqnil //Ft#+N///. EBITIDSHASE. BEPA8ABTIoNSABBEJDE e PSøJEKTEBINqAF AYqQEEI Tomternt: Knud Land Hansen, Ing: Morten'Henneberg, trneieimgkei Stadionvej 16, Home, 6800 Varde, Tlf: , Fax: STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

3 HVAD SKAL VI BRUGE HORNE ANDELSKASSES BYGNING TIL? Alle er nok kede af Andelkassens lukning - men når det er sagt, er vi også nødt til at se muligheder i stedet for begrænsninger. Vision Home vil geme have ideer fra jer borgere. Der ligger måske en genial idå gemt, og så skal den da frem i lyset. Vision Home/kontaktperson Jeanette Simonsen, mobil Så begynder vi på en ny kroketsæson med træning mandag og torsdag eftermiddag k''.14:17. Onsdag aften og søndag formiddag kan man evt. lave aftaler, eller ringe efter medspillere. Der er en telefonliste på opslagstavlen. Er der nogle, der vil have nogle gode råd og have vist nogle gode slag. er Karsten Ladefoged villig til at give lidt bistand. Så de, der ønsker det, kan selv aftale med Karsten, tlf , Er der nogen, som geme vil prøve at spille kroket, er de meget velkomne til træningen, der er tre måneders gratis prøvetid VEL MøDT HoRNEAFTENSKoLE (%) Afslutningen i Home aftenskole blev desvæne aflyst i år grundet sygdom, hvilket jeg naturligvis beklager. I den forbindelse viljeg geme takke for opbakning og forståelse fra bestyrelsen, underviseme og kursistemes side. Ligeledes takker jeg for alle hilsner, varme tanker, sms, tlf. samtaler besøg på sygehlset/hjemmet, blomster, chokolade og mails. Alt sammen positiv omsoq, som har gjort mig og min familie godt. Jeg er igod bedring og skal nu samle kræfter. Tak for sæsonen Jeg glæder mig til at præsenterer det nye program sidst på sommeren med både nve os selvfø'nt"n h:til13il';",)fl'innrn, Kom og mød JANPWLICK I Home Hallen den 7. september 2011 HIF og HIP arrangerer en spændende foredragsaften med landsholdstræner Jan Pytlick. Reserver allercde nu denne aften. STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

4 TOUR DE PEDAL 2011 SnarT er det tid igen til årets TOur de Pedal husk det er for alle store og Vi cykler alle onsdage i maj klokken nitten fra p-pladsen ved stadion Der er mange Præmier undervejs Det gælder ikke om at komme først! Det handler om motion & frisk luft Snak & herligt samvær Meget billigt - kun 2 kr. pr. gang Der cykles om onsdagen kl , - startjlodtrækningskort kan købes fra kl Mød op sammen med bøm og tag naboen og bekendte med, så bliver vi mange cyklister i år. Medbring geme vand/frugt til pausen. Vi cykler følgende onsdage: 4. maj: Vi besøger PrimoPlast i Tistrup, hvor vi vil blive vist rundt på virksomheden,,l1. maj: Cykler vi til Simon Høj v/ringkøbingvej, hvor vi skal se grisestaldene. 18. maj: Besøger vi Hjortefarmen. 25, maj:afslutning med kaffe ivikingelunden. Den fælles afslutning for åreb Tour de Pedal for hele kommunen, hvor der trækkes lod om cykler (Tove Ellegaard vandt 6n af cykleme sidste år) foregår ved Mejls Fri. skole søndag den 29. maj. Dette er programmet for 2011 og bliver dette udvalgs sidste sæson. Skal traditionen med Tour de Pedal fortsæfte i Home i 2012, skal der nye kræfter til - hvem har lyst???? lnger Lindblad. Hanne Burkarl, Else Jochumsen & Linda Møller KoM TrL PRÆMrEWHrsr r HoRNErr W#-P Vi spiller præmiewhist hver anden mandag i Hornehallens store mødelokale kl Åpril , Maj 2, Vel m ødvtorvedagsudvalget 4 STøT VOBE AIiINONCøRER - DE STøTTER OS

5 BOOKING AF GRILL.HYTTEN I VIKINGELUNDEN # lgen i år vil man kunne booke grill-hytten i Vikingelunden. Der vil blive nængt tatenoirfs blade op idet lille glasskab i grill-hytten, og på disse kan man skrive sine arrangementer (skriv navn og antåt deltagere og evt. tlf.) og/eller orientere sig, om andre har planlagt anangementer på samme datoer' MEN-det skal fånigt understreges, at ingen skal udelukkes fra at bruge området, selv om nogen har skrevet sig op til åt afholde et anangement. Det kan give andre mulighed for at v-ælge et andet tidspunkt til deres arrangement - ikke tvinqq dem! Vi håber, åt grill-hytten og hele det dejlige område ved søen og i skoven også i år vil blive brugt flittigt., Horne Sogneforening HAR DU BETALT KONTINGENT TIL HORNE SOGNEFORENING? Hvis ikke, vilvi hermed opfordre dig til at gøre det! Dit medlemskab vil støtte og styrke alle de opgaver og tiltag, som Home Sogneforening arbejder med - og du vil aktivt være med til at sikre, at Home sogn vedbliver at være et godt sted at bo. Ådigt kontingent: Husstand (par) 200 kr. Husstand (enlig) 100 kr. Du kan indbetale i Horne Andelskasse, reg. nr. 7725, konto nr eller kontakte kasserer Lise Jeppesen på tlf eller på mail sammen kan vi udrette noget for Horne sognl Horne sogneforening HORNE SOGNEARKIV - EFTERLYSNING Er i fuld gang med at registrere vores arkivalier digital. Vi har 2 pc-arbejdspladser, men kunne godt bruge ån mere. Derfor søger vi en sponsor, som kunne forære os en pc med evt. skærm, gerne så billig som muligt, da økonomien i Arkivet er meget stram. Ligeledes vil vi også være bare en smule kritisk og sige, at pc'en jo ikke må være for gammel, Skulle der være en behjælpelig person eller et firma som kan hjælpe os, så kan man refte henvendelse til Leif Sønderskov, tlf , mobil eller man kan komme og besøge os i Arkivet på Hornelund Plejecenter, 1. sal i vores åbningstid, som er den l. og 3. tirsdag i hver måned fra kl Tak for de billeder, vi har modtaget fra torvedage i Horne gennem tideme. Men vi kunne godt bruge flere' så derfor er vi stadig interesseret' Home sognearkiv/leif sønderskov STøT VORE ANilpilCøRER - OE STøTTER OS 5

6 Nyr samarbejde på sroufronten FRA AUGUST Set i lyset af de altemativer, som vi havde i Sparekatalogell}l2, så må vi sige, at vi fik et fomuftigt resultat og jeres opbakning og indsats bar frugt. Vi vandt dog ikke det hele, T.klasse skalfremover gå på Tistrup Skole sammen med 8. og 9. klasse. Det blev vedtaget, at Home Skole fna august 2012 skal være filialskole til Tistrup skole. Skolelederen fra Tistrup Skole vil sammen med Home Skoles filialleder være skoleledelsen for Home Skole. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvodan det vil komme til at foregå i praksis. I notatet fra Udvalget for Bøm og Undervisning vedr. filialskoler står: 'Skolelederen og skolebestyrelsen sikrer, at elever, skolemes personale og forældrekredsen er ligeværdige brugere og ansatte på de 2 skoler". De ansatte får fælles ansættelse ved de 2 skoler. Den nuværende skoleledelse på Home Skole ønsker, at der bliver lavet initiativer, der fremmer hllesskabet for de 2 skoler, det gælder såvel for personale, elever og forældre. Nu må vi kigge frem og tænke på hvilke muligheder, som vi får i samarbejdet med Tistrup Skole. Vi har en lang række elementer, som vi er stolte af på Horne Skole. Vi håber, at vores ideer og måder at gøre tingene på kan få grobund i samarbejdet. Vi vil opfordre jer, som forældre til forsat at deltage ijeres barns/bøms skolegang, som I har gjort hidtil. Vi ser til stadighed jeres tilstedeværelse og interesse, når vi samles på klasseniveau eller for hele skolen. Vi håber, at det vil fortsætte både på Home Skole og på Tistrup Skole, hvor vores elever kan gå fra 7. til 9. klasse. På Jacobi Skole har vijo haft tnadition for, at forældre til eleveme fra Horne møder talstærkt op. Skolebestyrelseme på Home Skole og Tistrup Skole bliver slået sammen til en bestyrelse, som skal varetage begge skoler med tilhørende institutioners interesser, I Øetpanken l^ På vegne af skolebestyrelsen på Home Skole/Anton Peder Nielsen VINTERSF*T KRÆMMERGADE 9. VARDE TLF O Oksbøl '13 75 / 75 eel OEt ElEt STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

7 UDFLUGT HORNE PENSIONISTFORENING Tirsdag den 28. iuni afgang kl fra kirkepladsen Turen går i år til Struer - Lemvig Vi kører op til Præstbjerg Naturcenter. Der nyder vi kaffe og rundstykker. Derefter besøger vi B&O museet og forfatteren Johannes BuchholE hus Efter at vi har spist irokost på museet, kører vi langs Limf,orden til Lemvig og ud på Getlerodder og videre til Bovbjerg fyr, hvor vi drikker kaffe. Derfra går turen til Horne, hvor vi spiser aftensmad på Home kro. Turen koster i alt 300 kr. Pr Person. Tilmelding senest den 18. iuni til Ellen eller Erik HORNE PENSIONISTFORENING Bestyrelsen Har afholdt generalforsamling på Hornelund Plejecenter den Formanden Ellen Damsgård aflagde beretning og udtalte glæden over den store fremmøde, der havde været til vinterens møder. Ligeledes opfordrede hun medlemmerne til at bakke op om foreningens arbejde i Pensionistforeningen, så er det sjovere at arbejde med, Erik Sørensen gennemgik regnskabet. Der blev snakket bowling, som står stille, foreløbig omkring tre måneder, Erik Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen, Tove Thomsen ønskede ikke genvalg, i hendes sted blev valgt Hans Thomsen. Formand: Ellen Damsgård. Næstformand: Kirsten Aas Christensen, Kasserer: Erik Sørensen. Sekretær: Hans Thomsdn.' Kaffedame: Kirsten Jeppesen' Hans Thomsen/Home pensionistforening Udgave stofsenest 314 lødag den 14. mai bladet udkommer senest 30. mai E - F ĪI a E I6c Lundageruei 44. l.lornc o 680O Varde Tlf Mob.:? t STøT-VORE AililO]{OøRER. DE STøTTER OS

8 illillnmrenlllonl0 Nu storter vi forårets oktiviteter op i Vikingelunden i Horne. Der er plcnlogt oktiviteter for både børn, unge som eldre, nybegyndere samt øvede. Opstort Onsdog den20.-4-tl og 10 onsdage frem. Dog ikke den , hvor viholder fri pgo. Sportsugen i Horne. Tidspunkt: kl Der blivør i foråret mulighed for følgende oktiviteter: 1. Løb på flere nive.auer med instruktører 2. Stovgong - alm. gong(der er mulighed for ot låne stove) 3. ACT-trening med instruktører(for personer over tz år) 4. Mturbonen med vøjledning(kon også bruges of børn) 5. Mulighed for forskellige spil. 6. Der vil nogle onsdoge blive tilbudt O - løb. Pris: 100 kr. pr. person for 10 gdnge. 250 kr. for en husstond for 10 gonge 20 kr. pr person pr gong. Der er mulighed for at indbetole på følgende kontonummer: vigtigt at følgende tekst kommer med; AN & (novn på indbetoler) NB. Der vil vere bornepige på stedet. Arrangørert Arbejdsgruppen for Aktiv i noturen i Horne. Ved spørgsmål kon du kontakte: Tino Hedegård7526 OIOT Anøtte Schmidt 7526 OLSO Tistnrp Dyrektinik STHå( STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTEROS

9 . Skovens dog - "Leg" for hele sognet Søndog den ofholder Aktiv i noturen i Horne ef orrangement i Vikingelunden i Horne. Nermere omtole senere, men set X i kolenderen ollerede nu. Arbejdsgruppen Aktiv i noturen i Horne 5å går vi i gong med "Aktiv i noturen i Ho?ne" Vi storter den?0.-4 kl. 19 mød 6 qktiviteter'løb påflere niveouer, stovg(lng-gang, D6I-ACT, Noturbonen, forskellige spil o9 nogle onsdage o -løb, (se onnoncø ondetsteds) Vi gleder os rigtig megøt til ot presentere oktiviteterne i vores skønne Vikingelund. Enkelte of dem e? nye i Horne og vi kan bl.a' presentere teenings?ormen DGI - ACT. ACT er bygget op som gentagne intensive øvelser, der- styrker kondition, smidighed o9 styrke. Redskcberne kon voriere trtening efter trening, men bl.o. kon der onvendes kettlebells, vegtstenger, forhamre på troktordek, pull-up stotiver, dek, sondsekke, trestommer (se omtole nedenfor) 23 Horneborgere i olderen 18 til 75 år hor alleredeveret forsøgskoniner til denne nye treningsform, som foregik ved et orrongement i Hollen den Der blev udtrykt stor begejstring for ACT- treningen hos deltagerne på trods af ot flerevor ploget af mqet ømme muskler øt par dage efter. En stor tok til olle jer, der deltog dennedog. Det vor en fontostisk energi, T logde i ACT-treningen somt jeres bidrag med monge rigtige gode og brugbore ideer tilaktiviteter til Aktiv i noturen i Horne. Hvis du tenker, of denne ACT vil verefor hårdt for dig ot storte ud med, så kon du love øvelszr på noturbonen, så du styrker de samme ting, som i ACT-treningen, men dog i en grodueret form' Dertil vil flereløbeinstruktører være klor tilot vejlede såvel nybegyndere som øveåe fil ot kommz i gong med eller vedligeholde løb. Enkelte onsdoge vil der blive tilbudt O-løb, som er en onderlødes o9 sjov måde ot trenepe' Fortsætts STøT VORE AIIINOIIOøRER. DE STøTTER OA 9

10 Vi forsøger ot love et område, hvor der opstilles forskellige spil, til dem der ikke kon eller ønsker of deltage i ovenstående aktiviteter, og dermed håber vi ot kunne stille med et udsnit of oktiviteter, såhele familien, e,ldre somt yngre hor lyst til at deltoge. Vi er endnu ikke helf ferdrge med projektet,idet vi stodig mongler opstilling of den stationere bane som bl.o. skol bidroge til ACT-treningen, Udover de allerede kr., som vi hor fået of henholdwis LA6-Vdrde, Breddeidreften i Vorde kommune og Aktivitetspuljen i D6f har vi modto- 9øt sponsorgover til nogle redskober ogtrøjer, således at vi kan storte op her den ll. Udover de ovennevnte skol der lyde en stor tok til:. Tistrup-Bounum Smede- o9 moskinforretning. HorneTømmerforretning. Doglig Brugsen Horne. Frede Holm o Horne Murerne. Horne Gymnostikforening. Horne Sogneforening. Og olle jer, der hor bidraget med ideer, moterioler, crbejdskroft osv. Vi håber, ct rigtig mange hor lyst til ot døltcaei vore foste treningsoftener (se onnonce ondetsteds) her i foråret. Det skol do9 understre.ges, of der er mulighed for frit of onvende noturbonen somt andre dele of redskobetne og dette hdber vi, Hornes borgere og ondre vil gørøbrug of. Der bliver opstillet vejledninger ved noturbonen. Der vil løbende komme nye tiltog of såvel oktiviteter som redskober, og skulle der nu v(bre nogle, der får en genial ide til fx en ny "Flintstonefitness- redskob" så kontokt os endelig. Vi kon oplyse, of søndog den orrongeres der Skovens dog - "leg" for hele sognet. AktivinoiureniHorne Tino Hedegård , Anette Schmidt 7526 OLSO Th'til banko i Hornehallen hver torsdag kr' 1e'30 os støt "u"'*t;iå; hb,ben 1o STøT VORE AilNO}ICøRER. DE STøTTEF OS

11 DGI-Act træning. (Advanced Circuit training) Den nyetræningsform - hvad er det? Under navnet DGI act har DGI startet udviklingen af en ny fltness form' Ny er den på mange måder, og den er lige velegnet ude som inde. Det er en træningsform, som både træner muskler, led, sener og ikke mindst konditionen. Og så er den alligevel ikke ny. I virkeligheden bygger den på mange forskellige tåningsformer, og således kan gymnastikledere finde elementer fra cirkeltraening. Grundelemåntet kommer fra en moderne træningsform, der hedder Crossfit, og så hentes der elementer ind fra andre idrætsgrene. Vl mener, at vi her har fat i en træningsform, der kan indpa^sses som fysisk træning i en hvilket som helst aktivitet. Det kan være enormt hårdt o9 køres som en kon-kurrence, men det kan også tllpasses så det kan bruges i "idræt om dagen". Så er der et fodboldhold, et motionshold i gymnastik, et fitnesshold eller noget helt andet, som kunne tænke sig at prøve det, så er muligheden her. Til sidst bringes en advarsel. Det giver ømme muskler et par dage, for I kommer helt sikkert ud i nye bevægelser og belastninger. Kilde: DGI- sydvest. Hurtig stationstræning Act kan laves med kettlebells, vægtstænger, sandsække, siippetove mv, men det kan også laves med kroppens egen vægt, med cyklen eller de ting, du finder i skoven. "Man bliver en mere komplet atlet af act - fordi man træner funktionelle øvelser, styrke og puls. Hele kroppen er med," siger Henrik Affe Sprechler. Øvelserne lægges som tre eller fire stationer, hvor man tager tre runder med kun et halvt minuts pause mellem hver. Lige akkurat nok til at flytte sig. Den højeintensitet gør, at act er mest velegnet til folk,^der træner i-forvejen. PY]Æl dog altid skalere træningen ned: Tage armstraekkere på knaeene, løfte knap så tungt osv. Træner kroppens korset DGI act er intensiv træning for kroppens kerne, altså alle de små ryg-, mave- og sidemuskler, der stabiliserer kroppen. Alle løft udspringer fra rxg eller. mave. Fodboldåpillere har f.eis. Ulub ror en stærk kiopslerne, qåi oe skal sparke hårdt til en bold. oet samme gælder håndboldspillere, der vil styde hårdt' Løbere, cykelryttåre og mountainbikere har også brug for en stærk kerne, og det årrd gåtdei roere. råfusf er et stærkt korset af muskler essentielt som forebyggelse af skader og smerter Kilde:Vorespuls.dk Ilotme ICro På Horne Kro - er maden altid go' E+nail: G & s els kab dmødeloløier. Hyggetig hrosttte og krohave. W leverer ogs& 4qd ud af huset W ses hilsen Kirsten & Kurt 7E 75260{019 STøT VORE ANNOilCøRER. DE STøTTER OS 11

12 mrcffi PRIMO DAI\IMARK AIS DK 862 Tistrup Denmark Tel.: Fax Vælg de holdbare løsnlnger:. Llmprodukter af høl kvalltet r Totalløsnlnger. Punktllg leverlng. Konkurrencedygtlge prlser. Kvallflceret teknlsk rådglvnlng. Undeivlsnlng I korrekt valg og brug af klæbestoffer. 40 år erfarlng PKI II Tfr.762n?n lbs. rtarbøzg Fac æ0Ft d }dcla wuw$.dk.phløpki.d,( 12 STøT T'ORE ANNOJ{CøRER. DE STøTTER OS

13 6. maj' 7. maj '16. maj 4H 2011 DøGNFLUEN Weekend på Skovly DøGNFLUEN Weekend på Skovly 2. besøg for dem med hjemmeopgave TORVEDAG Lørdag den 20. august er der Torvedag i Horne. En dag hvor alle foreninger, fonetningsdrivende og institutioner har en helt speciel chance for at gøre lidt reklame for deres område, og vi vil geme opfordre alle til at sætte deres eget særpræg på Torvedagen og dermed være med til at gøre den ekstra festlig. Vi vil i år geme opfordfe børn i alle aldre til at få en stand til et særligt legetøjsmarked, hvor der vil være mulighed for at sælge lidt ud af det gamle legetøj Der vil også være aktiviteter for de mindre børn i form af en hoppeborg og elbiler, lngen torvedag uden konkurrencer, og alle der har lyst til at bidrage med dette er velkomne, Vær med til at gøre Home synlig både for gamle Homeborgere, for tilflyftere og ikke mindst for kommende borgere. Vi mødes sædvanen tro kl midt på gaden til kaffe og rundstykker og får muligheden for at få en god sludder med gamle og nye venner efter, at alle traditionen tro har sunget med på Lundeborghymnen. Herefter kan der handles i alle bodeme og lyftes til gademusikantemes skønne musik. Foren standplads kan du kontakte: Kirsten Jeppesen Vi skal gøre opmærksom på, at vi ikke kan garantere, at der er et bord til alle, selv om man har bestilt en standplads - det vil være fønt til mølle. I starten af august kan der købes torvedagsnøgler til nogle helt fantastiske præmier, Torvedagsudvalget. GLJERN -P Torvedagsudvalget indsamler gl. jern lørdag den 21. maj, så vis du har noget, du geme vil af med, skal du kontakte: Jens Karlsen på ' eller Hans Jepsen på ' Torvedagsudvarget. STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 13

14 Home Adventurc har.nu eksisteret i næsten 2 år, Vi har haft nogle fantastiske anangementer, og vi er nu klar med en ovensigt over de kommende arrangenter. Vi har valgt at udvide aldersgruppen, så HORNE ADVENTURE nu er for alle unge, fra T.klasse til 18 år +!! Det vil sige, at hvis du er fyldt 18, 19 eller 20 år, så er du stadig meget velkommen til anangementeme. TIDLIGERE ARRANGEMENTER: I efteråret var vi i skydetenænet i Bonis, læs herunder en af de deltagendes oplevelser. SIffDNING/SPRÆNGNING I BORRISLEJREN Jeg harværet med Home Adventure, ude og se Borris lejren, Min oplevelse derude var fantastisk. Det var ikke så meget sikkerhedskontoret, der var så interessant, men at komme ud i marken, en kæmpe mark, hvor der blev affyret skud til højre og venstre. Jeg sad i bilmed Carsten, Annemette og Martin Albertsen. Vi kørte rundt om marken, og marken var jo enorm. Da vi sad i bilen, kunne man tit høre Store skud, som også bare rykkede i hele brystkassen. Vifik også lov til at løfie og mærke en granat på mange kilo. Efter det, skulle vi ud og se en øvelse med skydeskiver. Der kom vi helt tæt på, Det rykkede også i brystkassen der, men knap så meget. Alt i alt en ekstremt fed oplevelse'',-asse Lindvig I oktober var i Esbjerg for at dykke, det var også en god oplevelse, og der kan ses masser af billeder på home-varde.dk OPLEVELSESTUR MARTS Vi har været på tur med Home Adventure, hvor vi har været ude og klatre ned af en 55 m høj silo! Det var en vild oplevelse, 6n vi ikke lige glemmer igen. Bagefter var vi ude og ride i Hindsig Ridecenter, det var sjovt og vildt hyggeligt. Vi skulle sove i shelters og lave mad over bålet, på Knuds Plads. Det var en sjov og kold fomøjelse for nogen. Efter vi havde spist aftensmad, gik vi ned i brugsen og købte lidt godter. Efter vi havde været nede i brugsen, gik vi ned i Vikingelunden, hvor vi legede en sjov leg alle sammen. 14-3TøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

15 Da vi vågende næste morgen, fik vi nogle gode boller og varm kakao. Der blev lidt tid efter morgenmaden, så vi gik ned til bålet og lavede nogle popcorn. Det har været super og uforglemmelig tur, Vi glæder os til den næste tur. Mia Strømgård og Louise Rechnagel. Vi vil gerne fra Horne Adventure, takke Hindsig Ridecenter, som stillede heste, hjælpere og ridehal til rådighed for os. På home-varde.dk er der flere billeder fra denne tur. Se under fritid > horneadventure > tid ligere anangementer. FORELøBIGT PROGRAM FOR 2011 FORÅR 2011 PIGEHYGGEAFTEN. Fredag den 13. maj 2011 Denne aften er KUN for piger. Der vil være lidt pigehygge, hvor vi skal sæfte hår og lægge makeup, og meget andet. Tuien anangeres af Mia Strømgaard(24l2 4788), Louise Rechnagel( ) og Conni Poulsen( ). Følg opdatering, på home-varde,dk + facebook.com/horneadventure EFTERÅR 2011 GYSERAFTEN Der vil blive vist fonkellige film i løbet af aftenen, og derudover vil der blive anangeret et par spændende events. Vi er lige nu i gang med at finde egnede lokaler - det må geme være stort og mørkt. Læs meget mere på home-varde.dk + facebook.com/homeadventure' KANOTUR Vi skal selvfølgelig også på kanotur i år - datoen er ikke fastlagt, men vil blive det snarest. Følg derfor med på horne-varde,dk og facebook,com/homeadventure Husk- Horne Adventure bliver løbende opdateret på Vi glæder os til at se dig Anne Maie, Frank, Anne Mette, carsten, conniog Denns STøT VORE AIIINONCøRER. DE STøTT R OS 15

16 NYT FRA VISION HORNE Vi har udformet en ny Home folder. Den skulle være så oplateret som muligt. Andelskassen har desvæne lige meddelt, at den lukker, Det der står om Home Andelskasse vil selvfølgelig blive reftet næste gang, vi skal bestille foldere. Folderen bliver omdelt den næste-tid hos de nærmeste ejendomsmæglere og biblioteker i kommunen af Carsten Hansen og Jeanette Simonsen. Der liggeidugfriske eksemplarer i Brugsen og Home Andelskasse, hvis man er interesseret-i-at læie den. Den kommer også i velkomstpakken fremover' Skal man bruge nogle, er man velkommen til at henvende sig tiljeanette Simonsen LOKALRÅDET VISION HORNE. Gå ind på Homes hjemmeside (www.home'varde.dk) og følg med i, hvad vi i gruppen Vision Home arbejder med. Vi er meget åbne for at høre Home-borgemes ideer. Der er sikkert mange gode. Skriv derfor til os!!! Der er ikke nogen ideer, der er for dårlige - så kom med demll Har du ikke computer - find å der har og få dem til at hjælpe. Du kan også aflevere ideen personligt til en af gruppens medlemmer. Lad os stå sammen og hjælpe hinanden med at gøre Home til et endnu bedre sted at bo. Alle kan være med til at præge Home, så den forbat er værd at bo i. Er der noget du brænder for. Kontakt en af Vision Homes medlemmer: Stig Leerbeck, Canten Hansen, Keld Jochumsen, Judith Pedersen, Julie Holze, Jeanette Simonsen (kontaktperson Annefte Kartved, Dorthe Bejder INFO: Stig Larsen er forbat i Udviklingsrådet, Annemette B er i Velkomstpakkeudvalget, Søren D icykelstiudvalget. TA'PA TUR FOLDEREN HORNE ER MEDI! Ta'på tur folderen indeholder et væld af offentlige kulturture. Horne er kommet med fordi der er oprettet en tur der hedder " Vikingestien- Homelund-Varde" Turleder Jes Østergaard. Der kommer mere info om turen den 16. juni i næste udgave af HomePosten. VELKOMMEN TIL HORNE Velkomstpakkeudvalget vil geme byde alle nytilflyttere til Home velkommen med en velkomsqakke med materiale om sognets foreningsliv, brugsen, kroen og meget mere. Der er gavekort til alt fra maleder tiljordbær. Kontaktoplysninger: Tlf. nr. : STøT I'ORE AN]{O]IGIøRER - T'E STøTTEROS

17 VELKOMMEN TIL JERES NYFøDTE. gave til Jer i samarbejde med fotograf Benedikte Hessellund og kunstner Lotte Andersen. Kontaktoplysninger: Mette Egsgaad Nielsen Tlf. nr.: sp.4r 20% - 30% - Ø% - 50% Fotåret er Ege om hjømet, og det er dd at lå ryddet op og ud, i aiie kroge. Kom det{ot og gør en tigtig go'handel i hvor glg i butikken er nedsat (aqil:ke blon*erqlsr). Iuhndagd. IS/4 Tiædag d. f9,/a Onsdag d. 20/4 Iøtdagd 23/ &95 -.fir6 Åt";agsAao i PX*eo: Iuhndagd Is/4 Tttsdag d. 19,/4 Onsdagd 20/a 14.0ø tu17.30 I4m Tondagd.2l/4 lnkker Fredagd.22/4 Lukker I-ørdryd. il,/a 10.&6-00 Sønfud.2a/a htl*et LAandagd.2S/a h*ket u/betinajuel, Stilbjeryrej II5 Frisuad' 680O Vzde df SIøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 17

18 HORNE HAVEKREDS 2011 Lørdag den 16. april 2011 kl ca Vestjylland Afdeling artangerer bustur til Kiekeberg, Hamburg. Vi gentager succesen fra sidste efterår med en 1-dags tur til plantemarked i Frelictmuseum am Kiekeberg v. Hamburg. Her er stort udvalg af mange forskellige planter, også planter, man ikke finder andre steder, samt meget andet. Så det er en spændende tur for enhver planteelsker. Der opfordres til at købe plantekasser til opbevaring af planter under transporten, så vi har mulighed for at stable. Kasseme kan bestilles hos Knud, tlf Pris pr kasse 25 kr. På museet kan købes forskellige madvarer eller man kan nyde sin medbragte frokost. Afgang kl fra Korskroen v. Shell tanken, hjemkomst kl. ca Pris pr. deltager 300 kr. Prisen dækker bus, entre til plantemarked samt kaffe og 1 rundstykke på udturen og kaffe og kage på hjemturen. Bindende tilmelding senest 19. marts 2011 til Knud Andersen, tlf eller til Lisbeth Broholm tlf mail: Turen gennemføres ved min. 40. Download udførligt program på Mandag den 30. maj kl Abne haver i Home hos: Hans og Kate Jepsen, Transbølvej 7, Hanne og Kurt Simonsen, Homelund 55, Karen og Leo Aamann Jessen, Habrehøjvej 9, Der er gratis adgang overalt, og haveselskabet er vært ved et fælles kaffebord i haven på Habrehøjvej I kl Fredag den juni 2011 Ves$ylland Afdeling artangerer 3.dages tur til Sønderjylland og Slesvig/Holsten. Kontakt til formand, hvis interesse Lørdag den 20. august kl Eftermiddagsudfl ugt til Lønbæk planteskole. Afgang i egne biler fra kirken i Horne kl Der bliver mulighed for at købe planter i planteskolen. Medbring selv kaffe og kage. Alle er velkomne. Entre. 20 kr. Lørdag den 24. september kl Ves$ylland Afdeling arangerer Plantemarked i Tambours have, Bredmosevej 21, 6800 Varde, ved Karlsgårde Sø. 18 STøT VORE A]IIIONCøRER. O STøTTEROS

19 Traditionen tro aftolder Ves$ylland Afdeling efterårsplantemarked den sidste lørdag i september. På plantemarkedet vil der være et rigt udvalg af spændende planter til haven, samt andre haverelaterede ting. Kom og gør en god handel og få en snak med andre planteinteresserede, eller gå en tur i det mz. store parkanlæg. Tambours Have har også plantesalg, Madkurven kan medbringes. Der er også mulighed for at købe kaffe, kage, øl og vand i kiosken. Alle er velkomne til at sælge planter. Husk, det skal være sunde planter og fri for skadedyr. Alle - både medlemmer og ikke-medlemmer - er velkomne til at møde op for at købe planter, eller har man bare lyst til at kigge, er det også i orden, Frientrå til plantemarked og parkanlægget. Tilmelding til plantesalg og yderligere information: Lisbeth Broholm, tlf , mail: Tirsdag den 11. oktober2011 kl Ves$ylland Afdeling anangerer Taghaver, tagtenasser ogj vandopsamling Kulturhuset i Ølgod Per Malmos holder forcdrag om emnet og kommer meget ind på mulighedeme for at bruge regnvandet som en ressource i stedet for at lede det til kloakken. Entre - 50 kr. inkl. kaffe. Tilmelding senest 8. oktober 2011 til Lisbeth Broholm, tlf , mail: : lis. Lørdag den 19. november kl Juledemonstnation i mødelokalet i Home hallen. Helle Bom, der ejer firmaet DEKO LlVlNG, kommer og fortæller om årets trend inden fordekorationer, ophæng og anden pynt til advent og jul. De fremstillede ting bliver sammen med en mængde andre gevinster bortloddet, når kaffen er drukket. Alle er hjerteligt velkomne - det bliver helt sikkert en både god og hyggelig eftermiddag. Entre inkl. kaffe med hjemmebag. Alle er velkomne. Medlemmer 40 kr. lkke medl, 50 kr. Nøne A116l Ølgod-T lt støt VORE ANltOltoøRER. DE SToTTER OS 19

20 MNE IIN,ATSPA.RX Stdlori A &o. t$o btd. flt teera GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 23. MARTS 2011 KL Velkomst og valg af dirigent, referent og stemmetællere Formand Søren Kristensen bød velkommen til årets generalforsamling. Kurt Burkal blev valgt til dirigent. lrene Benneben blev valgt til referent, Michael Albertsen og Brian Hansen blev valgt til stemmetællere. Dagsorden gennemgået ved Kurt tsurkal. Formandens beretning Gennemsnitsalderen i bestyrelsen fik et betragteligt hak nedad, da vi for et år siden konstituerede os. Martin Lund og Chr. Andersen var kommet til, det var et frisk pust til bestyrelsesarbejdet. En af de første store opgaver var renoveringen af hal-gulvet. Det havde været udskudt i flere år, så nu gik den ikke længere, Og sikke en forandring! Nu fremstår gulvet fantastisk flot og hallen er blevet meget lysere og moderne at se på. Pris ca. 200,000 kr., der er nok at bruge pengene til. Stribeme på især den store p-plads var efterhånden ikke eksisterende. Varde Kommune ejer og vedligeholder pladsen, men sparekniven har også her hugget dybt. Det lykkedes os imidlertid at få kommunen til at levere stribeme som et gør-det-selv projekt og med hjælp fra raske frivillige hænder fik Thorkil dem klistret på. Resultatet er meget flot, det Hlililr:ffitJlilffiffftn en riltrænsr ansiststøftnins, da der btev sået nyr sræs i det eksisterende græsbppe. Det var en udgift på kr., men det skal til, for at holde den høje standad vi er kendt for, især på kroket-banerne. Som en del af hal-harmoniseringen i Varde Kommune, har HIP deltaget i en lang række møder hen over året. Der er en god konstruktiv dialog imellem halleme og det har resulteret i en paraplyorganisation, der blandt andet vil fungere som hørings-part overfor kommunen i relevante sager. HIP havde medbragt det store telt til torvedagen for at ændre lidt på det gamle koncept. Der skal stadig ændrcs lidt i år, så vi trækker flere folk til vores stand. Apropos koncept, så er vi ved at have rigtig godt styr på at holde messer. Modeltogudstilling og Baby-Bazar har bare fungeret rigtig godt. Det er en god måde at få lidt lejeindtægter når hallen alligevel ikke er booket. Vi håber at flere driftige initiativtagere vil benytte faciliteteme fremover. Har I ideerne, så har vi lokalerne. Det er vigtigt at trække 20 STØT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år.

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år. Sportsuge 2014 uge 23 Så skal vi igen ha samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Videbæk og Omegns Havekreds. byder velkommen til sæson 2015. Tirsdag den 27. januar kl. 19.00 - Westergårds Hotel, Videbæk

Videbæk og Omegns Havekreds. byder velkommen til sæson 2015. Tirsdag den 27. januar kl. 19.00 - Westergårds Hotel, Videbæk Videbæk og Omegns Havekreds byder velkommen til sæson 2015 Tirsdag den 27. januar kl. 19.00 - Westergårds Hotel, Videbæk Generalforsamling Foredrag ved Fru Pedersen, Fru Pedersens have kendt fra tv-midtvest

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 Tirsdag den 17. februar 2015 HAVEINSPIRATION og ORDINÆR GENERALFORSAMLING Børge Christensen, Ålsø ved Grenaa holder lysbilled-foredrag om anlæg af haver og

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere