VENTURI NPWT-system. Brugerhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VENTURI NPWT-system. Brugerhåndbog"

Transkript

1 VENTURI NPWT-system Brugerhåndbog

2

3 Indhold EN FR DE Side Introduktion 2 Komponentliste 2 Oplysninger om forsigtighedsregler og advarsler 3 Sådan anvendes NPWT Betjening af vakuumenheden 4 ES IT NL FI Brugerinformation 5 Batteriinformation 8 Pleje og vedligeholdelse 9 Advarsels- og fejlalarmer 9 Specifikation 11 Producentens overensstemmelseserklæring 12 DA SV NO EL TR PL

4 SV DA FI NL IT ES DE FR EN Introduktion Tak fordi du har valgt VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT NPWT-systemet (Negative Pressure Wound Therapy) fra Talley Medical. Du har dermed valgt et effektivt produkt til en konkurrencedygtig pris til behandling af mange former for sår, herunder tryksår, bristede operationssår, diabetiske/neuropatiske sår, venøse bensår, postkirurgiske sår, kavitetsdrænage og -behandling, traumatiske sår og præ- og postoperative lapper/grafts. VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT NPWT-systemet har både kontinuerlige og intermitterende terapitilstande og en alsidig elektrisk letvægtsvakuumenhed med to strømkilder. Der er frit valg mellem el- og batteridrift. Det indbyggede batteri oplades hele tiden optimalt og giver langvarig reservestrøm, når der er behov for det. Batteridriftsmuligheden bevirker, at systemet kan fungere uden strøm fra lysnettet i længere tid, hvilket tillader fuld patientmobilitet under behandlingen, hvis det er nødvendigt (der kan købes en bæretaske med skulderstrop). NPWT anvendes sammen med VENTURI -sårlukningssættet, som indeholder gaze (påføres fugtet med saltvand), et silikonedræn og gennemsigtig klæbende film. Der fås flade og runde dræn samt forskellige gazestørrelser, som passer til de forskellige sårtyper, der kan behandles. VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT NPWT-systemet vil fungere effektivt i lang tid, hvis det installeres og anvendes omhyggeligt. Læs denne brugerhåndbog igennem for at opnå de bedste resultater. Komponentliste PL TR EL NO Talley Medical VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT NPWT-systemet skal bestå af følgende dele kontroller, at du har alle delene, før apparatet installeres. VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT-vakuumenhed Lysnetledning med integreret strømforsyning 600 ml beholder (leveres monteret på vakuumenhed) - kapacitet 600 ml (VENTURI AVANTI); 300 ml (VENTURI COMPACT) EKSTRAUDSTYR Sæt til lukning af sår fladt dræn (standard) Selvklæbende gelplaster Sæt til lukning af sår fladt dræn (stort) Y-kobling Sæt til lukning af sår fladt dræn (abdominalt) Reservebatteri Sæt til lukning af sår rundt dræn Bæretaske** 600 ml/300 ml beholder med fortykningsmiddel Sengeholder* 12 V køretøjsadapter/lader Dropstativ* * inkluderet som standard med VENTURI COMPACT ** kun VENTURI AVANTI 2

5 Forsigtighedsregler og advarsler EN FR ADVARSEL: Lysnetadapteren skal være jordforbundet. Før produktet tages i brug, skal du sikre dig, at: strømforsyningen er af den type, som er angivet på vakuumenheden lysnetledningen ikke er beskadiget, og at den er placeret, så den ikke er i vejen systemet ikke anvendes i nærheden af brændbare anæstesimidler DE ES Vakuumenheden må ikke anbringes på eller i nærheden af en varmekilde. Brug aldrig lysnetadapteren/laderenheden, mens den er placeret på eller i nærheden af materialer, som er brændbare, eller som kan beskadiges af varme. IT Udstyret overholder IEC for elektromagnetisk interferens, men hvis udstyret udsættes for elektromagnetisk interferens uden for dette, skal enheden nulstilles. MÅ IKKE TILDÆKKES fig. 1 NL Hvis kanisteren ikke er monteret på VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT pumpen, er det vigtigt, at åbningen på enhedens bagside (fig. 1) ikke er blokeret eller tildækket (f.eks. med en mærkat). Se servicemanualen for yderligere oplysninger. Figuren viser VENTURI AVANTI. VENTURI COMPACTligner denne model FI DA FORSIGTIG! Sundhedsmedarbejderen skal anvende sin sundhedsfaglige dømmekraft, når systemet anvendes. Før brug skal den/de sundhedsmedarbejder/-e, som behandler såret, vurdere, hvordan systemet bedst anvendes til det enkelte sår. SV Sådan anvendes NPWT NO NB! Der skal anvendes et sårlukningssæt sammen med VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT-systemet for at udføre vakuumbehandlingen, også kaldet NPWT (se side 2 for de forskellige muligheder). FORSIGTIG! Sundhedsmedarbejderen skal anvende sin sundhedsfaglige dømmekraft, når systemet anvendes. Før brug skal den/de sundhedsmedarbejder/-e, som behandler såret, vurdere, hvordan systemet bedst anvendes til det enkelte sår. 1. Fjern al emballage fra vakuumenheden. 2. Medmindre kanisteren allerede er på plads, monteres den på den flade side af pumpen ved at bringe tilretningsstifterne på bagsiden i stilling og dreje EL TR PL 3

6 Sådan anvendes NPWT (fortsat) FR PL TR EL NO SV DA FI NL IT ES DE EN låsegrebet 1/4 omgang med uret, så den sidder fast. Kontroller, at beholderen sidder korrekt. Ellers vises alarmen INGEN BEHOLDER, og vakuumenheden kan ikke køre. 3. Klargør og forsegl såret som beskrevet i vejledningen til sårlukningssættet. 4. Fastgør rørtilslutningen til kanisteren på VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT pumpen ved at bringe stiften på rørkonnektoren på linje med hakket på kanisterrørsforbindelsen i øverste hjørne af kanisteren, idet der drejes med uret for at låse. 5. BETJENING AF VAKUUMENHEDEN: Tænd for vakuumenheden for at starte sugningen, og vælg enten lysnet- eller batteridrift: a) Hvis der anvendes lysnet, sættes den lille ende af strømkablet i siden af VENTURI -vakuumenheden, og den anden ende sættes i en stikkontakt. NB! Batteriet lader, når enheden er tilsluttet lysnettet (angivet med batteriladestatusikonet på displayet, der ruller fra venstre til højre), og fungerer automatisk som reserve, hvis lysnettet svigter. Det anbefales at bruge lysnettet, når det er muligt, da det vil sikre, at batteriet er fuldt opladet, når der er behov for det. b) Tryk på START/STOP-knappen for at starte og vise STAND-BY -tilstanden (pumpen bipper, og terapitilstand, driftstryk og batteriets opladningsstatus vises). c) Pumpen skifter automatisk til tilstanden kontinuerlig terapi. Der skiftes mellem kontinuerlig og intermitterende terapitilstand ved at trykke på og holde knappen TERAPITILSTAND nede, indtil pumpen bipper som bekræftelse på, at tilstanden er skiftet. Juster om nødvendigt vakuumniveauet med knapperne pil op og pil ned. d) Tryk på START/STOP-knappen igen for at initialisere og køre med vakuumenheden. NB! Vakuumniveauet kan justeres i standbytilstand og i op til 1 minut efter, at vakuumenheden starter, ved hjælp af pil OP og NED. Pumpen låser automatisk 1 minut efter, at der sidst blev trykket på en knap under kørslen for at undgå utilsigtet aktivering af knapfunktionerne (undtagen FRA), hvilket angives med et L på displayet. Tryk på knappen LÅS OP og hold den nede, indtil pumpen bipper, hvis der er brug for andre knapfunktioner. Displayet lyser kun kort tid efter knaptryk, når der køres på batteri. 6. Når vakuumenheden kører, observeres sårstedet. Forbindingen skal trække sig synligt sammen og blive fast og rosinagtig ved berøring. Hvis forbindingen ikke trækker sig sammen, er den ikke korrekt forseglet. Forstærk forseglingen af forbindingen, og/eller juster drænet, og aktiver sugningen igen. 4

7 EN Sådan anvendes NPWT (fortsat) FR 7. Forbindingen skiftes eller fjernes ved at låse op for pumpen (tryk på og hold LÅS OP), indtil pumpen bipper), hvorpå START/STOP -knappen trykkes ned og holdes, indtil pumpen bipper tre gange og vender tilbage til standby tilstand. Sæt en klemme på sårlukningssætslangen, og fjern den ved at dreje mod uret og løfte den ud af slangekoblingen på beholderen. Kassér det brugte sårlukningssæt ifølge de lokale regler for klinisk affald. Påførnyt sårplejesæt efter behov og fortsæt NPWT. 8. Beholderen skal udskiftes efter behov eller hver uge. Når beholderen skal skiftes, skal vakuumenheden være i standby (hvis den stadig kører, skal LÅS OP -knappen trykkes ned og holdes efterfulgt af START/STOP -knappen). Sæt en klemme på forbindelsesslangen, og fjern den ved at dreje mod uret og løfte den ud af slangekoblingen (den kan sluttes til en ny beholder, og klemmen tages af, hvis forbindingen ikke skiftes). Tag tætningsproppen af i det øverste hjørne af kanisteren og brug den til at lukke rørforbindelsen til. Drej låseknappen en kvart omgang mod uret, og fjern beholderen. Kassér beholderen ifølge de lokale regler for klinisk affald. Hvis vakuumbehandlingen skal fortsættes, monteres en ny beholder, og sårlukningssættets slange tilsluttes som tidligere beskrevet. 9. Pumpen stoppes ved at trykke på og holde knappen LÅS OP, indtil pumpen bipper, og L forsvinder fra displayet. Tryk og hold derpå START/STOP -knappen, indtil pumpen bipper tre gange og vender tilbage til standby tilstanden. Ved batteridrift slukker vakuumenheden efter et minut uden aktivitet. Ved lysnetdrift slukkes der ved at tage lysnetledningen ud af vakuumenheden eller slukke på stikkontakten. 10. Anbring brugerhåndbogen et sikkert sted til fremtidig brug. Brugerinformation DE ES IT NL FI DA SV NO VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT pumpen låser automatisk 1 minut efter, at der sidst blev trykket på en knap under kørslen for at undgå utilsigtet aktivering af knapfunktionerne (undtagen FRA), hvilket angives med et L på displayet. Tryk på og hold LÅS OP -knappen, indtil elmotoren bipper, hvis der er brug for andre knapfunktioner (f.eks. skifte terapitilstand eller vakuumniveau eller bringe pumpen tilbage til standby tilstand). Elmotoren låser igen 1 minut efter, at den sidste knap blev anvendt. Bemærk, at der skal være låst op for VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT pumpen, når den kører, inden den kan bringes tilbage til standby tilstand, dvs. pumpen kan ikke sættes i standby tilstand, når der står L på displayet. EL TR PL 5

8 EN Brugerinformation (fortsat) FR PL TR EL NO SV DA FI NL IT ES DE Under operationen bør aggregatet anbringes opret på en vandret flade med displayet øverst. VENTURI AVANTI aggregatet kan anbringes i den valgbare metalholder, til brug ved sengesiden eller ophængt på en IV-stang med det valgbare beslag. VENTURI COMPACT leveres med et beslag til ophængning på IV-stang. Med henblik på at give patienten fuld mobilitet under behandlingen kan begge aggregater også anbringes i tasken der medfølger. I alle tilfælde skal vakuumenheden/beholderen holdes opret under brug for at sikre korrekt drift. VENTURI COMPACT viser en advarsel, hvis aggregatet hælder for meget. KNAPFUNKTIONER START/STOP Tryk på denne knap for at aktivere standbytilstand før kørsel med vakuumenheden. Tryk på den igen for at starte vakuumenheden. Tryk og hold, mens pumpen kører (og er låst op) for at stoppe driften og vende tilbage til standby tilstand. Ved batteridrift slukker vakuumenheden efter et minut uden aktivitet. Ved lysnetdrift slukkes der ved at tage lysnetledningen ud af vakuumenheden eller slukke på stikkontakten. VAKUUMNIVEAU Vakuumniveauet kan justeres i standbytilstand og i op til 1 minut efter sidste knaptryk, når vakuumenheden kører, ved hjælp af pil OP og NED. Trykket kan justeres THERAPY i intervaller MODE på 5 mmhg til værdier på mellem 10 mmhg og 120 mmhg alt efter behandlingsbehovet. Det mest almindelige trykniveau er mmhg. Vakuumenheden starter ved et standardtryk på 80 mmhg. Det valgte vakuumniveau vises på displayet. THERAPY MODE TERAPITILSTAND THERAPY VENTURI AVANTI MODE / VENTURI COMPACT pumpen har både kontinuerlige og intermitterende terapitilstande. Når der tændes for pumpen, vælger den automatisk indstillingen kontinuerlig terapi. Der skiftes mellem terapitilstandene ved at trykke på knappen TERAPITILSTAND og holde den nede, indtil pumpen bipper som bekræftelse på, at tilstanden skifter. Når pumpen er i intermitterende tilstand, giver den kun vakuumterapi i perioder af 5 minutter efterfulgt af en 2 minutters hvileperiode. Den valgte terapitilstand vises på pumpens display og kan ændres i enten standby tilstanden eller i (ulåst) kørselstilstand FRA Tryk på denne knap for at fjerne en alarm, både lyd og visning på displayet. THERAPY MODE LÅS OP/LYS THERAPY MODE VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT pumpen låser automatisk 1 minut efter, at der sidst blev trykket på en knap under kørslen for at undgå utilsigtet aktivering af knapfunktionerne (undtagen FRA), hvilket angives med et L på displayet. Tryk på og hold LÅS OP knappen, indtil pumpen bipper, hvis der er brug for andre knapfunktioner (f.eks. skifte terapitilstand eller vakuumniveau eller bringe pumpen tilbage til standby tilstand). Elmotoren låser 6

9 Brugerinformation (fortsat) igen 1 minut efter, at den sidste knap blev anvendt. Når der trykkes på denne knap, lyser displayet i 10 sekunder, hvis vakuumenheden kører på batteri (displayet lyser altid, når vakuumenheden kører på lysnettet). FUNKTIONER SOM VÆLGES AF BRUGER (KUN VENTURI COMPACT) Følgende funktioner kan vælges fra en brugermenu:- Valg af sprog Tippealarm, slå til eller fra Intern kontaminationssensor, slå til eller fra Alarm for blokeret rør, slå til eller fra Batteri inert. Bemærk, at det er vigtigt, at batteriet sættes i denne tilstand før international transport. Menuen åbnes ved at trykke i tre sekunder på oplåsningstasten. Piletasten ruller til funktionerne vist herover, og tasten til valg af tilstand kan bruges til at tænde og slukke for funktionen, så vel som vælge den. Sproget kan vælges ved at holde tilstandstasten trykket ned, indtil det ønskede sprog vises. Når tilstandstasten slippes, indstilles displayet til det valgte sprog. Hvis man trykker på oplåsningstasten, sættes enheden tilbage i standby. FASTGØRELSE AF DROPSTATIV (KUN VENTURI COMPACT) VENTURI COMPACT leveres med et dropstativbeslag, der giver sikker indsættelse og yderligere mobilitet. Dropstativbeslaget monteres ved at skrue de tre skruer på beslaget ind i de tilsvarende tre huller på undersiden af VENTURI COMPACT. Skruerne kan strammes med hånden og kræver ikke et højt moment eller værktøj. Brug det sorte håndtag til at montere beslaget med VENTURI COMPACT påsat og fastgøre det til det lodrette dropstativ. Beslaget passer til dropstativer på mellem 19 mm og 26 mm i diameter. Når dropstativbeslaget afmonteres fra VENTURI COMPACT, bemærkes det, at de tre skruer er fanget og bliver siddende på beslaget, når de løsgøres, så de ikke mistes. Et påmonteringsbeslag til dropstativet er til rådighed som valgfrit tilbehør til VENTURI AVANTI. Instruktioner i brugen leveres sammen med delen. EN FR DE ES IT NL FI DA SV NO EL TR PL 7

10 PL TR EL NO SV DA FI NL IT ES DE FR EN Batteriinformation Et fuldt opladet batteri skal kunne drive enheden kontinuerligt i mindst 24 timer. Ladestatus vises på vakuumenhedens display, når den er i standby eller kører. Da batterierne automatisk lades op efter behov, når systemet kører på lysnettet, skal batterimodulet ikke fjernes eller skiftes ved normal brug. Brug kun elkabel eller den valgbare vognadapter, der følger med systemet. Det afhænger af, hvor meget de bruges. Når vakuumenhedens driftstider er mærkbart kortere end normalt, skal batteriet udskiftes. Brug aldrig et batteri, som er beskadiget eller slidt op. Brug kun batteriet til det formål, det er beregnet til. Kun til VENTURI AVANTI: Da batteripakken kan udtages, er den beskyttet mod kortslutning. Kortslutning kan forekomme, når en metalgenstand (mønt, clips, pen osv.) laver en direkte forbindelse mellem guldkontakterne på siden af batteriet, f.eks. når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis batteriet kortsluttes, forbinder den interne nulstilbare sikring kredsløbet igen efter ca. 30 sekunder. Kun til VENTURI AVANTI: Hvis batteriet efterlades på varme eller kolde steder, f.eks. en lukket bil om sommeren eller om vinteren, mindskes batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet på steder med en temperatur på mellem 15 C og 25 C (59 F og 77 F). Kapaciteten bliver især begrænset ved temperaturer på under -10 C (14 F). Batteriet må ikke kastes på åben ild eller bortskaffes sammen med den almindelige dagrenovation. Det skal genbruges eller bortskaffes korrekt eller indleveres til forhandleren, som skal bortskaffe det i overensstemmelse med WEEE-direktivet. Batteriet kan ikke indleveres til service, og det skal udskiftes, hvis der er fejl på det (angives med fejlen O/C Batt, som vises i stedet for batteriets ladestatusikon). OPLADNING AF BATTERIET Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, oplades det automatisk, når vakuumenheden tilsluttes lysnettet. Batteriet lader til optimalt niveau ifølge tidligere lysnetstrømforbrug og opladning i den foregående uge. UDSKIFTNING AF BATTERIET (Kun til VENTURI AVANTI) Hvis det bliver nødvendigt at udskifte batteriet, skal du løsne skruen til batteridækslet og tage dækslet af. Batterimodulet falder ud. Udskift batteriet. Bemærk, at det kun kan vende i en retning. Sæt dækslet på igen, og skru skruen i igen. Undgå at overspænde skruen. PS: For VENTURI COMPACT monteres batteriet inde i enheden og er ikke tilgængelig for brugere. Udskiftning af batteri må kun udføres af kvalificeret servicepersonale. 8

11 Pleje og vedligeholdelse VAKUUMENHED Afbryd altid strømforsyningen til VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT NPWTvakuumenheden helt (hvis relevant) før rengøring. Vakuumenheden kan tørres af med en fugtig klud eller en spritserviet. Der må ikke anvendes opløsningsmidler. FORSIGTIG! Må ikke nedsænkes i vand. Enheden indeholder ingen dele, som kan serviceres af brugeren, og service må kun udføres af en kompetent elektriker eller tekniker, eller enheden skal indleveres til Talley Medical eller den lokale autoriserede forhandler. Alle Talley Medical-produkter skal regelmæssigt til service hos Talley Medical eller en autoriseret forhandler for at overholde garantibetingelserne. BEMÆRK: Før udstyret indleveres til service hos Talley Medical, skal det kontrolleres, at det er korrekt rengjort og desinficeret. BEHOLDERE Beholderne er kun beregnet til engangsbrug. EN FR DE ES IT NL Advarsels- og fejlalarmer Alle hørbare alarmer kan slukkes ved at trykke på FRA-knappen en gang*. Hvis der opstår en fejl, trykkes der på FRA-knappen for at nulstille vakuumenheden. Kontakt Talley Medical, hvis fejlen ikke forsvinder, eller hvis den opstår igen. ADVARSELSALARMER Ingen beholder vises, hvis beholderen mangler eller ikke er korrekt monteret. Vakuumenheden kan ikke køre, når denne advarsel vises. Kontroller, at beholderen er korrekt placeret og monteret som beskrevet på side 3. No Battery vises, hvis batteriet ikke er korrekt monteret. Vakuumenheden kan kun køre på strøm fra lysnettet, når denne advarsel er vist. Kontroller batteriinstallationen (NB! Batteriet kan kun vende en vej). Batteri lavt (vises kun under batteridrift) vakuumenheden kører videre, når denne advarsel vises. Tryk på FRA-knappen for at slukke/fjerne alarmen. Sæt stikket i en stikkontakt for at oplade batteriet. Beholder fuld vises for at advare om, at beholderen er ved at være fyldt og skal skiftes. Vakuumenheden stopper, og den visuelle/hørbare alarm fortsætter, indtil der trykkes på knappen START/STOP, eller beholderen fjernes. Begge dele fjerner alarmen og sætter vakuumenheden på standby. Udskift beholderen som beskrevet på side 5. FI DA SV NO EL TR PL 9

12 EL NO SV DA FI NL IT ES DE FR EN Advarsels- og fejlalarmer (fortsat) PS: Lydalarmen kanister fuld kan slukkes ved at trykke på FRA -knappen. Hvis kanisteren ikke fjernes/udskiftes, vil lydalarmen imidlertid lyde igen efter 10 minutter. Lavt vakuum vises, hvis undertrykket kommer under det tilladte niveau. Vakuumenheden kører videre, når denne advarsel vises. Kontroller, at forbindingen er helt forseglet, og at alle slangetilslutninger er tætte. Tryk på FRA-knappen for at slukke/fjerne alarmen. Bemærk, at alarmen kommer igen, hvis fejlen ikke forsvinder. Kontakt Talley Medical, hvis fejlen opstår igen. FEJLALARMER O/C Batt (vises i stedet for batteriladestatusikonet) angiver, at batteriet ikke kan bruges, da det ikke kan modtage en opladning. Vakuumenheden kan kun køre på strøm fra lysnettet, når denne advarsel er vist. Kontakt Talley Medical for at bestille et nyt batteri. CCT Fail (vises i stedet for batteriladestatusikonet) angiver, at ladefunktionen ikke virker på grund af en PCB-fejl. Vakuumenheden kan kun køre på strøm fra lysnettet, når denne advarsel er vist. Kontakt Talley Medical, hvis fejlen ikke forsvinder, eller hvis den opstår igen. Hvis en af følgende fejl vises, stopper vakuumenheden: PUMP FAULT, TRIAC FAULT, PUMPE ÅBEN, PUMPE KORT, UDLØSERTAST, BATTERY FAULT. Hvis en af disse fejl opstår, trykkes der på FRA-knappen for at nulstille vakuumenheden. Kontakt Talley Medical, hvis fejlen ikke forsvinder, eller hvis den opstår igen. EMI Fault angiver, at enheden registrerer, at tryksensorforstærkeren er påvirket negativt af eksterne radiobølger. Vakuumenheden kører videre, når denne advarsel vises. Tryk på FRA-knappen for at slukke for alarmen. Alarmen forsvinder, når interferensen forsvinder. VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT-vakuumenheden viser også følgende oplysninger: Tid til service Kontakt Talley Medical for at arrangere service Ukalibreret Kontakt Talley Medical for rekalibrering Vakuumenheden kører videre, når disse advarsler vises. TR Kontakt Talley Medical eller din lokale autoriserede forhandler, hvis du har spørgsmål vedrørende systemet. PL 10

13 Specifikation EN FR VAKUUMENHED VENTURI AVANTI VENTURI COMPACT Modelref: Venturi v.ii TG600/07 Venturi v.ii TG600/08 Konstruktion: Flammehæmmende ABS Flammehæmmende ABS Mål: 210mm x 205mm x 105mm 161mm x 155mm x 90mm Vægt: 2.2 kg 1.0 kg Lysnetkabel: 3 meter 3 meter Lysnetspænding: 230V +/- 10% 50Hz 230V +/- 10% 50Hz Driftsspænding: 6V 3.7V Spidsstrøm: 850mA RMS 450mA RMS Strømforbrug ved maks. belastning: 7W 12W Vakuumanvendelse: Kontinuerlig (standard terapi) eller intermitterende Kontinuerlig (standard terapi) eller intermitterende Trykinterval: mmHg mmHg ENGANGSBEHOLDER Konstruktion: ABS gen.sigt., røgfarvet grå, med tekstur (inkl. 2 x 1.75 g pose med opløseligt tørremiddel) Mål: 212mm x 204mm x 32mm 156mm x 163mm x 45mm Kapacitet: 600ml 300ml DE ES IT NL Talley Medicals produkter fremstilles i overensstemmelse med BSI, IEC, UL og andre europæiske sikkerhedsstandarder. Talley Medical designer og fremstiller produkter i overensstemmelse med kravene i ISO9001:2008, ISO13485:2003 og direktiv (93/42/EØF) bilag II (ekskl. paragraf 4). Talley Medical forbeholder sig ret til i forbindelse med sin løbende produktudvikling at ændre specifikationen af et produkt uden forudgående varsel. Vores standardbetingelser gælder. FORKLARING AF SYMBOLER OG UDSAGN PÅ MÆRKATER FI DA SV BEMÆRK Kig i de medfølgende dokumenter Må ikke bortskaffes sammen med almindelig dagrenovation NO Direktiv om medicinsk udstyr 93/42/EØF Elektrisk beskyttelse type B Klasse II-udstyr (dobbeltisoleret) ADVARSEL FORSIGTIG Dette udsagn fortæller brugeren, at der kan opstå alvorlige skader eller negative reaktioner ved brug eller misbrug af enheden Dette udsagn fortæller brugeren, at der kan være et problem med systemet i forbindelse med brug eller misbrug EL TR PL 11

14 DE w w w. t a l l e y g r o u p. c o m ES Producentens overensstemmelseserklæring PRODUKTIDENTIFIKATION IT PRODUKT:- VENTURI NPWT-SYSTEM (Venturi v.ii) ERKLÆRING NL Opfylder direktivet 93/42/EØF bilag II (ekskl. paragraf 4) som ændret 2007/47/EU Testet af: Hursley EMC Services Underwriters Laboratories Inc. FI Standarder: EN :2001 UL CAN/CSA C22.2 No IEC/EN Testrapport nr.: Producent: EMC-arkiv: 07R275 UL-arkiv:: E Talley Group Limited, Premier Way, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, Hampshire SO51 9DQ, UK Bemyndiget organ: Er underlagt proceduren i bilag 2 i direktiv 93/42/EØF under tilsyn af bemyn diget organ nummer 0120 SGS United Kingdom Limited, Unit 202B, Worle Parkway, Somerset BS22 6WA 12/10/09 Underskrift:... Datum:... TR EL FR DA SV NO PL EN T a l l e y G r o u p L i m i t e d Premier Way, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, Hampshire SO51 9DQ England Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Directors: C P Evans, J J H Evans, M B Webb, K P Mearns Registered in England No Registered Office: Torrington House, 47 Holywell Hill, St Albans, Herts AL1 1HD 12

15 13

16 USER MANUAL PART NUMBER /DA TALLEY GROUP LIMITED Premier Way, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, Hants SO51 9DQ, England Tel: +44(0) TALLEY MEDICAL USA 1070 E. Wieland Road,Lansing, MI 48906, USA USA Tel: USA 02/2010

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talking-Butterflies eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere