VENTURI NPWT-system. Brugerhåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VENTURI NPWT-system. Brugerhåndbog"

Transkript

1 VENTURI NPWT-system Brugerhåndbog

2

3 Indhold EN FR DE Side Introduktion 2 Komponentliste 2 Oplysninger om forsigtighedsregler og advarsler 3 Sådan anvendes NPWT Betjening af vakuumenheden 4 ES IT NL FI Brugerinformation 5 Batteriinformation 8 Pleje og vedligeholdelse 9 Advarsels- og fejlalarmer 9 Specifikation 11 Producentens overensstemmelseserklæring 12 DA SV NO EL TR PL

4 SV DA FI NL IT ES DE FR EN Introduktion Tak fordi du har valgt VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT NPWT-systemet (Negative Pressure Wound Therapy) fra Talley Medical. Du har dermed valgt et effektivt produkt til en konkurrencedygtig pris til behandling af mange former for sår, herunder tryksår, bristede operationssår, diabetiske/neuropatiske sår, venøse bensår, postkirurgiske sår, kavitetsdrænage og -behandling, traumatiske sår og præ- og postoperative lapper/grafts. VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT NPWT-systemet har både kontinuerlige og intermitterende terapitilstande og en alsidig elektrisk letvægtsvakuumenhed med to strømkilder. Der er frit valg mellem el- og batteridrift. Det indbyggede batteri oplades hele tiden optimalt og giver langvarig reservestrøm, når der er behov for det. Batteridriftsmuligheden bevirker, at systemet kan fungere uden strøm fra lysnettet i længere tid, hvilket tillader fuld patientmobilitet under behandlingen, hvis det er nødvendigt (der kan købes en bæretaske med skulderstrop). NPWT anvendes sammen med VENTURI -sårlukningssættet, som indeholder gaze (påføres fugtet med saltvand), et silikonedræn og gennemsigtig klæbende film. Der fås flade og runde dræn samt forskellige gazestørrelser, som passer til de forskellige sårtyper, der kan behandles. VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT NPWT-systemet vil fungere effektivt i lang tid, hvis det installeres og anvendes omhyggeligt. Læs denne brugerhåndbog igennem for at opnå de bedste resultater. Komponentliste PL TR EL NO Talley Medical VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT NPWT-systemet skal bestå af følgende dele kontroller, at du har alle delene, før apparatet installeres. VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT-vakuumenhed Lysnetledning med integreret strømforsyning 600 ml beholder (leveres monteret på vakuumenhed) - kapacitet 600 ml (VENTURI AVANTI); 300 ml (VENTURI COMPACT) EKSTRAUDSTYR Sæt til lukning af sår fladt dræn (standard) Selvklæbende gelplaster Sæt til lukning af sår fladt dræn (stort) Y-kobling Sæt til lukning af sår fladt dræn (abdominalt) Reservebatteri Sæt til lukning af sår rundt dræn Bæretaske** 600 ml/300 ml beholder med fortykningsmiddel Sengeholder* 12 V køretøjsadapter/lader Dropstativ* * inkluderet som standard med VENTURI COMPACT ** kun VENTURI AVANTI 2

5 Forsigtighedsregler og advarsler EN FR ADVARSEL: Lysnetadapteren skal være jordforbundet. Før produktet tages i brug, skal du sikre dig, at: strømforsyningen er af den type, som er angivet på vakuumenheden lysnetledningen ikke er beskadiget, og at den er placeret, så den ikke er i vejen systemet ikke anvendes i nærheden af brændbare anæstesimidler DE ES Vakuumenheden må ikke anbringes på eller i nærheden af en varmekilde. Brug aldrig lysnetadapteren/laderenheden, mens den er placeret på eller i nærheden af materialer, som er brændbare, eller som kan beskadiges af varme. IT Udstyret overholder IEC for elektromagnetisk interferens, men hvis udstyret udsættes for elektromagnetisk interferens uden for dette, skal enheden nulstilles. MÅ IKKE TILDÆKKES fig. 1 NL Hvis kanisteren ikke er monteret på VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT pumpen, er det vigtigt, at åbningen på enhedens bagside (fig. 1) ikke er blokeret eller tildækket (f.eks. med en mærkat). Se servicemanualen for yderligere oplysninger. Figuren viser VENTURI AVANTI. VENTURI COMPACTligner denne model FI DA FORSIGTIG! Sundhedsmedarbejderen skal anvende sin sundhedsfaglige dømmekraft, når systemet anvendes. Før brug skal den/de sundhedsmedarbejder/-e, som behandler såret, vurdere, hvordan systemet bedst anvendes til det enkelte sår. SV Sådan anvendes NPWT NO NB! Der skal anvendes et sårlukningssæt sammen med VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT-systemet for at udføre vakuumbehandlingen, også kaldet NPWT (se side 2 for de forskellige muligheder). FORSIGTIG! Sundhedsmedarbejderen skal anvende sin sundhedsfaglige dømmekraft, når systemet anvendes. Før brug skal den/de sundhedsmedarbejder/-e, som behandler såret, vurdere, hvordan systemet bedst anvendes til det enkelte sår. 1. Fjern al emballage fra vakuumenheden. 2. Medmindre kanisteren allerede er på plads, monteres den på den flade side af pumpen ved at bringe tilretningsstifterne på bagsiden i stilling og dreje EL TR PL 3

6 Sådan anvendes NPWT (fortsat) FR PL TR EL NO SV DA FI NL IT ES DE EN låsegrebet 1/4 omgang med uret, så den sidder fast. Kontroller, at beholderen sidder korrekt. Ellers vises alarmen INGEN BEHOLDER, og vakuumenheden kan ikke køre. 3. Klargør og forsegl såret som beskrevet i vejledningen til sårlukningssættet. 4. Fastgør rørtilslutningen til kanisteren på VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT pumpen ved at bringe stiften på rørkonnektoren på linje med hakket på kanisterrørsforbindelsen i øverste hjørne af kanisteren, idet der drejes med uret for at låse. 5. BETJENING AF VAKUUMENHEDEN: Tænd for vakuumenheden for at starte sugningen, og vælg enten lysnet- eller batteridrift: a) Hvis der anvendes lysnet, sættes den lille ende af strømkablet i siden af VENTURI -vakuumenheden, og den anden ende sættes i en stikkontakt. NB! Batteriet lader, når enheden er tilsluttet lysnettet (angivet med batteriladestatusikonet på displayet, der ruller fra venstre til højre), og fungerer automatisk som reserve, hvis lysnettet svigter. Det anbefales at bruge lysnettet, når det er muligt, da det vil sikre, at batteriet er fuldt opladet, når der er behov for det. b) Tryk på START/STOP-knappen for at starte og vise STAND-BY -tilstanden (pumpen bipper, og terapitilstand, driftstryk og batteriets opladningsstatus vises). c) Pumpen skifter automatisk til tilstanden kontinuerlig terapi. Der skiftes mellem kontinuerlig og intermitterende terapitilstand ved at trykke på og holde knappen TERAPITILSTAND nede, indtil pumpen bipper som bekræftelse på, at tilstanden er skiftet. Juster om nødvendigt vakuumniveauet med knapperne pil op og pil ned. d) Tryk på START/STOP-knappen igen for at initialisere og køre med vakuumenheden. NB! Vakuumniveauet kan justeres i standbytilstand og i op til 1 minut efter, at vakuumenheden starter, ved hjælp af pil OP og NED. Pumpen låser automatisk 1 minut efter, at der sidst blev trykket på en knap under kørslen for at undgå utilsigtet aktivering af knapfunktionerne (undtagen FRA), hvilket angives med et L på displayet. Tryk på knappen LÅS OP og hold den nede, indtil pumpen bipper, hvis der er brug for andre knapfunktioner. Displayet lyser kun kort tid efter knaptryk, når der køres på batteri. 6. Når vakuumenheden kører, observeres sårstedet. Forbindingen skal trække sig synligt sammen og blive fast og rosinagtig ved berøring. Hvis forbindingen ikke trækker sig sammen, er den ikke korrekt forseglet. Forstærk forseglingen af forbindingen, og/eller juster drænet, og aktiver sugningen igen. 4

7 EN Sådan anvendes NPWT (fortsat) FR 7. Forbindingen skiftes eller fjernes ved at låse op for pumpen (tryk på og hold LÅS OP), indtil pumpen bipper), hvorpå START/STOP -knappen trykkes ned og holdes, indtil pumpen bipper tre gange og vender tilbage til standby tilstand. Sæt en klemme på sårlukningssætslangen, og fjern den ved at dreje mod uret og løfte den ud af slangekoblingen på beholderen. Kassér det brugte sårlukningssæt ifølge de lokale regler for klinisk affald. Påførnyt sårplejesæt efter behov og fortsæt NPWT. 8. Beholderen skal udskiftes efter behov eller hver uge. Når beholderen skal skiftes, skal vakuumenheden være i standby (hvis den stadig kører, skal LÅS OP -knappen trykkes ned og holdes efterfulgt af START/STOP -knappen). Sæt en klemme på forbindelsesslangen, og fjern den ved at dreje mod uret og løfte den ud af slangekoblingen (den kan sluttes til en ny beholder, og klemmen tages af, hvis forbindingen ikke skiftes). Tag tætningsproppen af i det øverste hjørne af kanisteren og brug den til at lukke rørforbindelsen til. Drej låseknappen en kvart omgang mod uret, og fjern beholderen. Kassér beholderen ifølge de lokale regler for klinisk affald. Hvis vakuumbehandlingen skal fortsættes, monteres en ny beholder, og sårlukningssættets slange tilsluttes som tidligere beskrevet. 9. Pumpen stoppes ved at trykke på og holde knappen LÅS OP, indtil pumpen bipper, og L forsvinder fra displayet. Tryk og hold derpå START/STOP -knappen, indtil pumpen bipper tre gange og vender tilbage til standby tilstanden. Ved batteridrift slukker vakuumenheden efter et minut uden aktivitet. Ved lysnetdrift slukkes der ved at tage lysnetledningen ud af vakuumenheden eller slukke på stikkontakten. 10. Anbring brugerhåndbogen et sikkert sted til fremtidig brug. Brugerinformation DE ES IT NL FI DA SV NO VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT pumpen låser automatisk 1 minut efter, at der sidst blev trykket på en knap under kørslen for at undgå utilsigtet aktivering af knapfunktionerne (undtagen FRA), hvilket angives med et L på displayet. Tryk på og hold LÅS OP -knappen, indtil elmotoren bipper, hvis der er brug for andre knapfunktioner (f.eks. skifte terapitilstand eller vakuumniveau eller bringe pumpen tilbage til standby tilstand). Elmotoren låser igen 1 minut efter, at den sidste knap blev anvendt. Bemærk, at der skal være låst op for VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT pumpen, når den kører, inden den kan bringes tilbage til standby tilstand, dvs. pumpen kan ikke sættes i standby tilstand, når der står L på displayet. EL TR PL 5

8 EN Brugerinformation (fortsat) FR PL TR EL NO SV DA FI NL IT ES DE Under operationen bør aggregatet anbringes opret på en vandret flade med displayet øverst. VENTURI AVANTI aggregatet kan anbringes i den valgbare metalholder, til brug ved sengesiden eller ophængt på en IV-stang med det valgbare beslag. VENTURI COMPACT leveres med et beslag til ophængning på IV-stang. Med henblik på at give patienten fuld mobilitet under behandlingen kan begge aggregater også anbringes i tasken der medfølger. I alle tilfælde skal vakuumenheden/beholderen holdes opret under brug for at sikre korrekt drift. VENTURI COMPACT viser en advarsel, hvis aggregatet hælder for meget. KNAPFUNKTIONER START/STOP Tryk på denne knap for at aktivere standbytilstand før kørsel med vakuumenheden. Tryk på den igen for at starte vakuumenheden. Tryk og hold, mens pumpen kører (og er låst op) for at stoppe driften og vende tilbage til standby tilstand. Ved batteridrift slukker vakuumenheden efter et minut uden aktivitet. Ved lysnetdrift slukkes der ved at tage lysnetledningen ud af vakuumenheden eller slukke på stikkontakten. VAKUUMNIVEAU Vakuumniveauet kan justeres i standbytilstand og i op til 1 minut efter sidste knaptryk, når vakuumenheden kører, ved hjælp af pil OP og NED. Trykket kan justeres THERAPY i intervaller MODE på 5 mmhg til værdier på mellem 10 mmhg og 120 mmhg alt efter behandlingsbehovet. Det mest almindelige trykniveau er mmhg. Vakuumenheden starter ved et standardtryk på 80 mmhg. Det valgte vakuumniveau vises på displayet. THERAPY MODE TERAPITILSTAND THERAPY VENTURI AVANTI MODE / VENTURI COMPACT pumpen har både kontinuerlige og intermitterende terapitilstande. Når der tændes for pumpen, vælger den automatisk indstillingen kontinuerlig terapi. Der skiftes mellem terapitilstandene ved at trykke på knappen TERAPITILSTAND og holde den nede, indtil pumpen bipper som bekræftelse på, at tilstanden skifter. Når pumpen er i intermitterende tilstand, giver den kun vakuumterapi i perioder af 5 minutter efterfulgt af en 2 minutters hvileperiode. Den valgte terapitilstand vises på pumpens display og kan ændres i enten standby tilstanden eller i (ulåst) kørselstilstand FRA Tryk på denne knap for at fjerne en alarm, både lyd og visning på displayet. THERAPY MODE LÅS OP/LYS THERAPY MODE VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT pumpen låser automatisk 1 minut efter, at der sidst blev trykket på en knap under kørslen for at undgå utilsigtet aktivering af knapfunktionerne (undtagen FRA), hvilket angives med et L på displayet. Tryk på og hold LÅS OP knappen, indtil pumpen bipper, hvis der er brug for andre knapfunktioner (f.eks. skifte terapitilstand eller vakuumniveau eller bringe pumpen tilbage til standby tilstand). Elmotoren låser 6

9 Brugerinformation (fortsat) igen 1 minut efter, at den sidste knap blev anvendt. Når der trykkes på denne knap, lyser displayet i 10 sekunder, hvis vakuumenheden kører på batteri (displayet lyser altid, når vakuumenheden kører på lysnettet). FUNKTIONER SOM VÆLGES AF BRUGER (KUN VENTURI COMPACT) Følgende funktioner kan vælges fra en brugermenu:- Valg af sprog Tippealarm, slå til eller fra Intern kontaminationssensor, slå til eller fra Alarm for blokeret rør, slå til eller fra Batteri inert. Bemærk, at det er vigtigt, at batteriet sættes i denne tilstand før international transport. Menuen åbnes ved at trykke i tre sekunder på oplåsningstasten. Piletasten ruller til funktionerne vist herover, og tasten til valg af tilstand kan bruges til at tænde og slukke for funktionen, så vel som vælge den. Sproget kan vælges ved at holde tilstandstasten trykket ned, indtil det ønskede sprog vises. Når tilstandstasten slippes, indstilles displayet til det valgte sprog. Hvis man trykker på oplåsningstasten, sættes enheden tilbage i standby. FASTGØRELSE AF DROPSTATIV (KUN VENTURI COMPACT) VENTURI COMPACT leveres med et dropstativbeslag, der giver sikker indsættelse og yderligere mobilitet. Dropstativbeslaget monteres ved at skrue de tre skruer på beslaget ind i de tilsvarende tre huller på undersiden af VENTURI COMPACT. Skruerne kan strammes med hånden og kræver ikke et højt moment eller værktøj. Brug det sorte håndtag til at montere beslaget med VENTURI COMPACT påsat og fastgøre det til det lodrette dropstativ. Beslaget passer til dropstativer på mellem 19 mm og 26 mm i diameter. Når dropstativbeslaget afmonteres fra VENTURI COMPACT, bemærkes det, at de tre skruer er fanget og bliver siddende på beslaget, når de løsgøres, så de ikke mistes. Et påmonteringsbeslag til dropstativet er til rådighed som valgfrit tilbehør til VENTURI AVANTI. Instruktioner i brugen leveres sammen med delen. EN FR DE ES IT NL FI DA SV NO EL TR PL 7

10 PL TR EL NO SV DA FI NL IT ES DE FR EN Batteriinformation Et fuldt opladet batteri skal kunne drive enheden kontinuerligt i mindst 24 timer. Ladestatus vises på vakuumenhedens display, når den er i standby eller kører. Da batterierne automatisk lades op efter behov, når systemet kører på lysnettet, skal batterimodulet ikke fjernes eller skiftes ved normal brug. Brug kun elkabel eller den valgbare vognadapter, der følger med systemet. Det afhænger af, hvor meget de bruges. Når vakuumenhedens driftstider er mærkbart kortere end normalt, skal batteriet udskiftes. Brug aldrig et batteri, som er beskadiget eller slidt op. Brug kun batteriet til det formål, det er beregnet til. Kun til VENTURI AVANTI: Da batteripakken kan udtages, er den beskyttet mod kortslutning. Kortslutning kan forekomme, når en metalgenstand (mønt, clips, pen osv.) laver en direkte forbindelse mellem guldkontakterne på siden af batteriet, f.eks. når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis batteriet kortsluttes, forbinder den interne nulstilbare sikring kredsløbet igen efter ca. 30 sekunder. Kun til VENTURI AVANTI: Hvis batteriet efterlades på varme eller kolde steder, f.eks. en lukket bil om sommeren eller om vinteren, mindskes batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet på steder med en temperatur på mellem 15 C og 25 C (59 F og 77 F). Kapaciteten bliver især begrænset ved temperaturer på under -10 C (14 F). Batteriet må ikke kastes på åben ild eller bortskaffes sammen med den almindelige dagrenovation. Det skal genbruges eller bortskaffes korrekt eller indleveres til forhandleren, som skal bortskaffe det i overensstemmelse med WEEE-direktivet. Batteriet kan ikke indleveres til service, og det skal udskiftes, hvis der er fejl på det (angives med fejlen O/C Batt, som vises i stedet for batteriets ladestatusikon). OPLADNING AF BATTERIET Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, oplades det automatisk, når vakuumenheden tilsluttes lysnettet. Batteriet lader til optimalt niveau ifølge tidligere lysnetstrømforbrug og opladning i den foregående uge. UDSKIFTNING AF BATTERIET (Kun til VENTURI AVANTI) Hvis det bliver nødvendigt at udskifte batteriet, skal du løsne skruen til batteridækslet og tage dækslet af. Batterimodulet falder ud. Udskift batteriet. Bemærk, at det kun kan vende i en retning. Sæt dækslet på igen, og skru skruen i igen. Undgå at overspænde skruen. PS: For VENTURI COMPACT monteres batteriet inde i enheden og er ikke tilgængelig for brugere. Udskiftning af batteri må kun udføres af kvalificeret servicepersonale. 8

11 Pleje og vedligeholdelse VAKUUMENHED Afbryd altid strømforsyningen til VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT NPWTvakuumenheden helt (hvis relevant) før rengøring. Vakuumenheden kan tørres af med en fugtig klud eller en spritserviet. Der må ikke anvendes opløsningsmidler. FORSIGTIG! Må ikke nedsænkes i vand. Enheden indeholder ingen dele, som kan serviceres af brugeren, og service må kun udføres af en kompetent elektriker eller tekniker, eller enheden skal indleveres til Talley Medical eller den lokale autoriserede forhandler. Alle Talley Medical-produkter skal regelmæssigt til service hos Talley Medical eller en autoriseret forhandler for at overholde garantibetingelserne. BEMÆRK: Før udstyret indleveres til service hos Talley Medical, skal det kontrolleres, at det er korrekt rengjort og desinficeret. BEHOLDERE Beholderne er kun beregnet til engangsbrug. EN FR DE ES IT NL Advarsels- og fejlalarmer Alle hørbare alarmer kan slukkes ved at trykke på FRA-knappen en gang*. Hvis der opstår en fejl, trykkes der på FRA-knappen for at nulstille vakuumenheden. Kontakt Talley Medical, hvis fejlen ikke forsvinder, eller hvis den opstår igen. ADVARSELSALARMER Ingen beholder vises, hvis beholderen mangler eller ikke er korrekt monteret. Vakuumenheden kan ikke køre, når denne advarsel vises. Kontroller, at beholderen er korrekt placeret og monteret som beskrevet på side 3. No Battery vises, hvis batteriet ikke er korrekt monteret. Vakuumenheden kan kun køre på strøm fra lysnettet, når denne advarsel er vist. Kontroller batteriinstallationen (NB! Batteriet kan kun vende en vej). Batteri lavt (vises kun under batteridrift) vakuumenheden kører videre, når denne advarsel vises. Tryk på FRA-knappen for at slukke/fjerne alarmen. Sæt stikket i en stikkontakt for at oplade batteriet. Beholder fuld vises for at advare om, at beholderen er ved at være fyldt og skal skiftes. Vakuumenheden stopper, og den visuelle/hørbare alarm fortsætter, indtil der trykkes på knappen START/STOP, eller beholderen fjernes. Begge dele fjerner alarmen og sætter vakuumenheden på standby. Udskift beholderen som beskrevet på side 5. FI DA SV NO EL TR PL 9

12 EL NO SV DA FI NL IT ES DE FR EN Advarsels- og fejlalarmer (fortsat) PS: Lydalarmen kanister fuld kan slukkes ved at trykke på FRA -knappen. Hvis kanisteren ikke fjernes/udskiftes, vil lydalarmen imidlertid lyde igen efter 10 minutter. Lavt vakuum vises, hvis undertrykket kommer under det tilladte niveau. Vakuumenheden kører videre, når denne advarsel vises. Kontroller, at forbindingen er helt forseglet, og at alle slangetilslutninger er tætte. Tryk på FRA-knappen for at slukke/fjerne alarmen. Bemærk, at alarmen kommer igen, hvis fejlen ikke forsvinder. Kontakt Talley Medical, hvis fejlen opstår igen. FEJLALARMER O/C Batt (vises i stedet for batteriladestatusikonet) angiver, at batteriet ikke kan bruges, da det ikke kan modtage en opladning. Vakuumenheden kan kun køre på strøm fra lysnettet, når denne advarsel er vist. Kontakt Talley Medical for at bestille et nyt batteri. CCT Fail (vises i stedet for batteriladestatusikonet) angiver, at ladefunktionen ikke virker på grund af en PCB-fejl. Vakuumenheden kan kun køre på strøm fra lysnettet, når denne advarsel er vist. Kontakt Talley Medical, hvis fejlen ikke forsvinder, eller hvis den opstår igen. Hvis en af følgende fejl vises, stopper vakuumenheden: PUMP FAULT, TRIAC FAULT, PUMPE ÅBEN, PUMPE KORT, UDLØSERTAST, BATTERY FAULT. Hvis en af disse fejl opstår, trykkes der på FRA-knappen for at nulstille vakuumenheden. Kontakt Talley Medical, hvis fejlen ikke forsvinder, eller hvis den opstår igen. EMI Fault angiver, at enheden registrerer, at tryksensorforstærkeren er påvirket negativt af eksterne radiobølger. Vakuumenheden kører videre, når denne advarsel vises. Tryk på FRA-knappen for at slukke for alarmen. Alarmen forsvinder, når interferensen forsvinder. VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT-vakuumenheden viser også følgende oplysninger: Tid til service Kontakt Talley Medical for at arrangere service Ukalibreret Kontakt Talley Medical for rekalibrering Vakuumenheden kører videre, når disse advarsler vises. TR Kontakt Talley Medical eller din lokale autoriserede forhandler, hvis du har spørgsmål vedrørende systemet. PL 10

13 Specifikation EN FR VAKUUMENHED VENTURI AVANTI VENTURI COMPACT Modelref: Venturi v.ii TG600/07 Venturi v.ii TG600/08 Konstruktion: Flammehæmmende ABS Flammehæmmende ABS Mål: 210mm x 205mm x 105mm 161mm x 155mm x 90mm Vægt: 2.2 kg 1.0 kg Lysnetkabel: 3 meter 3 meter Lysnetspænding: 230V +/- 10% 50Hz 230V +/- 10% 50Hz Driftsspænding: 6V 3.7V Spidsstrøm: 850mA RMS 450mA RMS Strømforbrug ved maks. belastning: 7W 12W Vakuumanvendelse: Kontinuerlig (standard terapi) eller intermitterende Kontinuerlig (standard terapi) eller intermitterende Trykinterval: mmHg mmHg ENGANGSBEHOLDER Konstruktion: ABS gen.sigt., røgfarvet grå, med tekstur (inkl. 2 x 1.75 g pose med opløseligt tørremiddel) Mål: 212mm x 204mm x 32mm 156mm x 163mm x 45mm Kapacitet: 600ml 300ml DE ES IT NL Talley Medicals produkter fremstilles i overensstemmelse med BSI, IEC, UL og andre europæiske sikkerhedsstandarder. Talley Medical designer og fremstiller produkter i overensstemmelse med kravene i ISO9001:2008, ISO13485:2003 og direktiv (93/42/EØF) bilag II (ekskl. paragraf 4). Talley Medical forbeholder sig ret til i forbindelse med sin løbende produktudvikling at ændre specifikationen af et produkt uden forudgående varsel. Vores standardbetingelser gælder. FORKLARING AF SYMBOLER OG UDSAGN PÅ MÆRKATER FI DA SV BEMÆRK Kig i de medfølgende dokumenter Må ikke bortskaffes sammen med almindelig dagrenovation NO Direktiv om medicinsk udstyr 93/42/EØF Elektrisk beskyttelse type B Klasse II-udstyr (dobbeltisoleret) ADVARSEL FORSIGTIG Dette udsagn fortæller brugeren, at der kan opstå alvorlige skader eller negative reaktioner ved brug eller misbrug af enheden Dette udsagn fortæller brugeren, at der kan være et problem med systemet i forbindelse med brug eller misbrug EL TR PL 11

14 DE w w w. t a l l e y g r o u p. c o m ES Producentens overensstemmelseserklæring PRODUKTIDENTIFIKATION IT PRODUKT:- VENTURI NPWT-SYSTEM (Venturi v.ii) ERKLÆRING NL Opfylder direktivet 93/42/EØF bilag II (ekskl. paragraf 4) som ændret 2007/47/EU Testet af: Hursley EMC Services Underwriters Laboratories Inc. FI Standarder: EN :2001 UL CAN/CSA C22.2 No IEC/EN Testrapport nr.: Producent: EMC-arkiv: 07R275 UL-arkiv:: E Talley Group Limited, Premier Way, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, Hampshire SO51 9DQ, UK Bemyndiget organ: Er underlagt proceduren i bilag 2 i direktiv 93/42/EØF under tilsyn af bemyn diget organ nummer 0120 SGS United Kingdom Limited, Unit 202B, Worle Parkway, Somerset BS22 6WA 12/10/09 Underskrift:... Datum:... TR EL FR DA SV NO PL EN T a l l e y G r o u p L i m i t e d Premier Way, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, Hampshire SO51 9DQ England Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Directors: C P Evans, J J H Evans, M B Webb, K P Mearns Registered in England No Registered Office: Torrington House, 47 Holywell Hill, St Albans, Herts AL1 1HD 12

15 13

16 USER MANUAL PART NUMBER /DA TALLEY GROUP LIMITED Premier Way, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, Hants SO51 9DQ, England Tel: +44(0) TALLEY MEDICAL USA 1070 E. Wieland Road,Lansing, MI 48906, USA USA Tel: USA /2010

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen RC3-2 Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere