VENTURI NPWT-system. Brugerhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VENTURI NPWT-system. Brugerhåndbog"

Transkript

1 VENTURI NPWT-system Brugerhåndbog

2

3 Indhold EN FR DE Side Introduktion 2 Komponentliste 2 Oplysninger om forsigtighedsregler og advarsler 3 Sådan anvendes NPWT Betjening af vakuumenheden 4 ES IT NL FI Brugerinformation 5 Batteriinformation 8 Pleje og vedligeholdelse 9 Advarsels- og fejlalarmer 9 Specifikation 11 Producentens overensstemmelseserklæring 12 DA SV NO EL TR PL

4 SV DA FI NL IT ES DE FR EN Introduktion Tak fordi du har valgt VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT NPWT-systemet (Negative Pressure Wound Therapy) fra Talley Medical. Du har dermed valgt et effektivt produkt til en konkurrencedygtig pris til behandling af mange former for sår, herunder tryksår, bristede operationssår, diabetiske/neuropatiske sår, venøse bensår, postkirurgiske sår, kavitetsdrænage og -behandling, traumatiske sår og præ- og postoperative lapper/grafts. VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT NPWT-systemet har både kontinuerlige og intermitterende terapitilstande og en alsidig elektrisk letvægtsvakuumenhed med to strømkilder. Der er frit valg mellem el- og batteridrift. Det indbyggede batteri oplades hele tiden optimalt og giver langvarig reservestrøm, når der er behov for det. Batteridriftsmuligheden bevirker, at systemet kan fungere uden strøm fra lysnettet i længere tid, hvilket tillader fuld patientmobilitet under behandlingen, hvis det er nødvendigt (der kan købes en bæretaske med skulderstrop). NPWT anvendes sammen med VENTURI -sårlukningssættet, som indeholder gaze (påføres fugtet med saltvand), et silikonedræn og gennemsigtig klæbende film. Der fås flade og runde dræn samt forskellige gazestørrelser, som passer til de forskellige sårtyper, der kan behandles. VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT NPWT-systemet vil fungere effektivt i lang tid, hvis det installeres og anvendes omhyggeligt. Læs denne brugerhåndbog igennem for at opnå de bedste resultater. Komponentliste PL TR EL NO Talley Medical VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT NPWT-systemet skal bestå af følgende dele kontroller, at du har alle delene, før apparatet installeres. VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT-vakuumenhed Lysnetledning med integreret strømforsyning 600 ml beholder (leveres monteret på vakuumenhed) - kapacitet 600 ml (VENTURI AVANTI); 300 ml (VENTURI COMPACT) EKSTRAUDSTYR Sæt til lukning af sår fladt dræn (standard) Selvklæbende gelplaster Sæt til lukning af sår fladt dræn (stort) Y-kobling Sæt til lukning af sår fladt dræn (abdominalt) Reservebatteri Sæt til lukning af sår rundt dræn Bæretaske** 600 ml/300 ml beholder med fortykningsmiddel Sengeholder* 12 V køretøjsadapter/lader Dropstativ* * inkluderet som standard med VENTURI COMPACT ** kun VENTURI AVANTI 2

5 Forsigtighedsregler og advarsler EN FR ADVARSEL: Lysnetadapteren skal være jordforbundet. Før produktet tages i brug, skal du sikre dig, at: strømforsyningen er af den type, som er angivet på vakuumenheden lysnetledningen ikke er beskadiget, og at den er placeret, så den ikke er i vejen systemet ikke anvendes i nærheden af brændbare anæstesimidler DE ES Vakuumenheden må ikke anbringes på eller i nærheden af en varmekilde. Brug aldrig lysnetadapteren/laderenheden, mens den er placeret på eller i nærheden af materialer, som er brændbare, eller som kan beskadiges af varme. IT Udstyret overholder IEC for elektromagnetisk interferens, men hvis udstyret udsættes for elektromagnetisk interferens uden for dette, skal enheden nulstilles. MÅ IKKE TILDÆKKES fig. 1 NL Hvis kanisteren ikke er monteret på VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT pumpen, er det vigtigt, at åbningen på enhedens bagside (fig. 1) ikke er blokeret eller tildækket (f.eks. med en mærkat). Se servicemanualen for yderligere oplysninger. Figuren viser VENTURI AVANTI. VENTURI COMPACTligner denne model FI DA FORSIGTIG! Sundhedsmedarbejderen skal anvende sin sundhedsfaglige dømmekraft, når systemet anvendes. Før brug skal den/de sundhedsmedarbejder/-e, som behandler såret, vurdere, hvordan systemet bedst anvendes til det enkelte sår. SV Sådan anvendes NPWT NO NB! Der skal anvendes et sårlukningssæt sammen med VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT-systemet for at udføre vakuumbehandlingen, også kaldet NPWT (se side 2 for de forskellige muligheder). FORSIGTIG! Sundhedsmedarbejderen skal anvende sin sundhedsfaglige dømmekraft, når systemet anvendes. Før brug skal den/de sundhedsmedarbejder/-e, som behandler såret, vurdere, hvordan systemet bedst anvendes til det enkelte sår. 1. Fjern al emballage fra vakuumenheden. 2. Medmindre kanisteren allerede er på plads, monteres den på den flade side af pumpen ved at bringe tilretningsstifterne på bagsiden i stilling og dreje EL TR PL 3

6 Sådan anvendes NPWT (fortsat) FR PL TR EL NO SV DA FI NL IT ES DE EN låsegrebet 1/4 omgang med uret, så den sidder fast. Kontroller, at beholderen sidder korrekt. Ellers vises alarmen INGEN BEHOLDER, og vakuumenheden kan ikke køre. 3. Klargør og forsegl såret som beskrevet i vejledningen til sårlukningssættet. 4. Fastgør rørtilslutningen til kanisteren på VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT pumpen ved at bringe stiften på rørkonnektoren på linje med hakket på kanisterrørsforbindelsen i øverste hjørne af kanisteren, idet der drejes med uret for at låse. 5. BETJENING AF VAKUUMENHEDEN: Tænd for vakuumenheden for at starte sugningen, og vælg enten lysnet- eller batteridrift: a) Hvis der anvendes lysnet, sættes den lille ende af strømkablet i siden af VENTURI -vakuumenheden, og den anden ende sættes i en stikkontakt. NB! Batteriet lader, når enheden er tilsluttet lysnettet (angivet med batteriladestatusikonet på displayet, der ruller fra venstre til højre), og fungerer automatisk som reserve, hvis lysnettet svigter. Det anbefales at bruge lysnettet, når det er muligt, da det vil sikre, at batteriet er fuldt opladet, når der er behov for det. b) Tryk på START/STOP-knappen for at starte og vise STAND-BY -tilstanden (pumpen bipper, og terapitilstand, driftstryk og batteriets opladningsstatus vises). c) Pumpen skifter automatisk til tilstanden kontinuerlig terapi. Der skiftes mellem kontinuerlig og intermitterende terapitilstand ved at trykke på og holde knappen TERAPITILSTAND nede, indtil pumpen bipper som bekræftelse på, at tilstanden er skiftet. Juster om nødvendigt vakuumniveauet med knapperne pil op og pil ned. d) Tryk på START/STOP-knappen igen for at initialisere og køre med vakuumenheden. NB! Vakuumniveauet kan justeres i standbytilstand og i op til 1 minut efter, at vakuumenheden starter, ved hjælp af pil OP og NED. Pumpen låser automatisk 1 minut efter, at der sidst blev trykket på en knap under kørslen for at undgå utilsigtet aktivering af knapfunktionerne (undtagen FRA), hvilket angives med et L på displayet. Tryk på knappen LÅS OP og hold den nede, indtil pumpen bipper, hvis der er brug for andre knapfunktioner. Displayet lyser kun kort tid efter knaptryk, når der køres på batteri. 6. Når vakuumenheden kører, observeres sårstedet. Forbindingen skal trække sig synligt sammen og blive fast og rosinagtig ved berøring. Hvis forbindingen ikke trækker sig sammen, er den ikke korrekt forseglet. Forstærk forseglingen af forbindingen, og/eller juster drænet, og aktiver sugningen igen. 4

7 EN Sådan anvendes NPWT (fortsat) FR 7. Forbindingen skiftes eller fjernes ved at låse op for pumpen (tryk på og hold LÅS OP), indtil pumpen bipper), hvorpå START/STOP -knappen trykkes ned og holdes, indtil pumpen bipper tre gange og vender tilbage til standby tilstand. Sæt en klemme på sårlukningssætslangen, og fjern den ved at dreje mod uret og løfte den ud af slangekoblingen på beholderen. Kassér det brugte sårlukningssæt ifølge de lokale regler for klinisk affald. Påførnyt sårplejesæt efter behov og fortsæt NPWT. 8. Beholderen skal udskiftes efter behov eller hver uge. Når beholderen skal skiftes, skal vakuumenheden være i standby (hvis den stadig kører, skal LÅS OP -knappen trykkes ned og holdes efterfulgt af START/STOP -knappen). Sæt en klemme på forbindelsesslangen, og fjern den ved at dreje mod uret og løfte den ud af slangekoblingen (den kan sluttes til en ny beholder, og klemmen tages af, hvis forbindingen ikke skiftes). Tag tætningsproppen af i det øverste hjørne af kanisteren og brug den til at lukke rørforbindelsen til. Drej låseknappen en kvart omgang mod uret, og fjern beholderen. Kassér beholderen ifølge de lokale regler for klinisk affald. Hvis vakuumbehandlingen skal fortsættes, monteres en ny beholder, og sårlukningssættets slange tilsluttes som tidligere beskrevet. 9. Pumpen stoppes ved at trykke på og holde knappen LÅS OP, indtil pumpen bipper, og L forsvinder fra displayet. Tryk og hold derpå START/STOP -knappen, indtil pumpen bipper tre gange og vender tilbage til standby tilstanden. Ved batteridrift slukker vakuumenheden efter et minut uden aktivitet. Ved lysnetdrift slukkes der ved at tage lysnetledningen ud af vakuumenheden eller slukke på stikkontakten. 10. Anbring brugerhåndbogen et sikkert sted til fremtidig brug. Brugerinformation DE ES IT NL FI DA SV NO VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT pumpen låser automatisk 1 minut efter, at der sidst blev trykket på en knap under kørslen for at undgå utilsigtet aktivering af knapfunktionerne (undtagen FRA), hvilket angives med et L på displayet. Tryk på og hold LÅS OP -knappen, indtil elmotoren bipper, hvis der er brug for andre knapfunktioner (f.eks. skifte terapitilstand eller vakuumniveau eller bringe pumpen tilbage til standby tilstand). Elmotoren låser igen 1 minut efter, at den sidste knap blev anvendt. Bemærk, at der skal være låst op for VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT pumpen, når den kører, inden den kan bringes tilbage til standby tilstand, dvs. pumpen kan ikke sættes i standby tilstand, når der står L på displayet. EL TR PL 5

8 EN Brugerinformation (fortsat) FR PL TR EL NO SV DA FI NL IT ES DE Under operationen bør aggregatet anbringes opret på en vandret flade med displayet øverst. VENTURI AVANTI aggregatet kan anbringes i den valgbare metalholder, til brug ved sengesiden eller ophængt på en IV-stang med det valgbare beslag. VENTURI COMPACT leveres med et beslag til ophængning på IV-stang. Med henblik på at give patienten fuld mobilitet under behandlingen kan begge aggregater også anbringes i tasken der medfølger. I alle tilfælde skal vakuumenheden/beholderen holdes opret under brug for at sikre korrekt drift. VENTURI COMPACT viser en advarsel, hvis aggregatet hælder for meget. KNAPFUNKTIONER START/STOP Tryk på denne knap for at aktivere standbytilstand før kørsel med vakuumenheden. Tryk på den igen for at starte vakuumenheden. Tryk og hold, mens pumpen kører (og er låst op) for at stoppe driften og vende tilbage til standby tilstand. Ved batteridrift slukker vakuumenheden efter et minut uden aktivitet. Ved lysnetdrift slukkes der ved at tage lysnetledningen ud af vakuumenheden eller slukke på stikkontakten. VAKUUMNIVEAU Vakuumniveauet kan justeres i standbytilstand og i op til 1 minut efter sidste knaptryk, når vakuumenheden kører, ved hjælp af pil OP og NED. Trykket kan justeres THERAPY i intervaller MODE på 5 mmhg til værdier på mellem 10 mmhg og 120 mmhg alt efter behandlingsbehovet. Det mest almindelige trykniveau er mmhg. Vakuumenheden starter ved et standardtryk på 80 mmhg. Det valgte vakuumniveau vises på displayet. THERAPY MODE TERAPITILSTAND THERAPY VENTURI AVANTI MODE / VENTURI COMPACT pumpen har både kontinuerlige og intermitterende terapitilstande. Når der tændes for pumpen, vælger den automatisk indstillingen kontinuerlig terapi. Der skiftes mellem terapitilstandene ved at trykke på knappen TERAPITILSTAND og holde den nede, indtil pumpen bipper som bekræftelse på, at tilstanden skifter. Når pumpen er i intermitterende tilstand, giver den kun vakuumterapi i perioder af 5 minutter efterfulgt af en 2 minutters hvileperiode. Den valgte terapitilstand vises på pumpens display og kan ændres i enten standby tilstanden eller i (ulåst) kørselstilstand FRA Tryk på denne knap for at fjerne en alarm, både lyd og visning på displayet. THERAPY MODE LÅS OP/LYS THERAPY MODE VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT pumpen låser automatisk 1 minut efter, at der sidst blev trykket på en knap under kørslen for at undgå utilsigtet aktivering af knapfunktionerne (undtagen FRA), hvilket angives med et L på displayet. Tryk på og hold LÅS OP knappen, indtil pumpen bipper, hvis der er brug for andre knapfunktioner (f.eks. skifte terapitilstand eller vakuumniveau eller bringe pumpen tilbage til standby tilstand). Elmotoren låser 6

9 Brugerinformation (fortsat) igen 1 minut efter, at den sidste knap blev anvendt. Når der trykkes på denne knap, lyser displayet i 10 sekunder, hvis vakuumenheden kører på batteri (displayet lyser altid, når vakuumenheden kører på lysnettet). FUNKTIONER SOM VÆLGES AF BRUGER (KUN VENTURI COMPACT) Følgende funktioner kan vælges fra en brugermenu:- Valg af sprog Tippealarm, slå til eller fra Intern kontaminationssensor, slå til eller fra Alarm for blokeret rør, slå til eller fra Batteri inert. Bemærk, at det er vigtigt, at batteriet sættes i denne tilstand før international transport. Menuen åbnes ved at trykke i tre sekunder på oplåsningstasten. Piletasten ruller til funktionerne vist herover, og tasten til valg af tilstand kan bruges til at tænde og slukke for funktionen, så vel som vælge den. Sproget kan vælges ved at holde tilstandstasten trykket ned, indtil det ønskede sprog vises. Når tilstandstasten slippes, indstilles displayet til det valgte sprog. Hvis man trykker på oplåsningstasten, sættes enheden tilbage i standby. FASTGØRELSE AF DROPSTATIV (KUN VENTURI COMPACT) VENTURI COMPACT leveres med et dropstativbeslag, der giver sikker indsættelse og yderligere mobilitet. Dropstativbeslaget monteres ved at skrue de tre skruer på beslaget ind i de tilsvarende tre huller på undersiden af VENTURI COMPACT. Skruerne kan strammes med hånden og kræver ikke et højt moment eller værktøj. Brug det sorte håndtag til at montere beslaget med VENTURI COMPACT påsat og fastgøre det til det lodrette dropstativ. Beslaget passer til dropstativer på mellem 19 mm og 26 mm i diameter. Når dropstativbeslaget afmonteres fra VENTURI COMPACT, bemærkes det, at de tre skruer er fanget og bliver siddende på beslaget, når de løsgøres, så de ikke mistes. Et påmonteringsbeslag til dropstativet er til rådighed som valgfrit tilbehør til VENTURI AVANTI. Instruktioner i brugen leveres sammen med delen. EN FR DE ES IT NL FI DA SV NO EL TR PL 7

10 PL TR EL NO SV DA FI NL IT ES DE FR EN Batteriinformation Et fuldt opladet batteri skal kunne drive enheden kontinuerligt i mindst 24 timer. Ladestatus vises på vakuumenhedens display, når den er i standby eller kører. Da batterierne automatisk lades op efter behov, når systemet kører på lysnettet, skal batterimodulet ikke fjernes eller skiftes ved normal brug. Brug kun elkabel eller den valgbare vognadapter, der følger med systemet. Det afhænger af, hvor meget de bruges. Når vakuumenhedens driftstider er mærkbart kortere end normalt, skal batteriet udskiftes. Brug aldrig et batteri, som er beskadiget eller slidt op. Brug kun batteriet til det formål, det er beregnet til. Kun til VENTURI AVANTI: Da batteripakken kan udtages, er den beskyttet mod kortslutning. Kortslutning kan forekomme, når en metalgenstand (mønt, clips, pen osv.) laver en direkte forbindelse mellem guldkontakterne på siden af batteriet, f.eks. når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis batteriet kortsluttes, forbinder den interne nulstilbare sikring kredsløbet igen efter ca. 30 sekunder. Kun til VENTURI AVANTI: Hvis batteriet efterlades på varme eller kolde steder, f.eks. en lukket bil om sommeren eller om vinteren, mindskes batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet på steder med en temperatur på mellem 15 C og 25 C (59 F og 77 F). Kapaciteten bliver især begrænset ved temperaturer på under -10 C (14 F). Batteriet må ikke kastes på åben ild eller bortskaffes sammen med den almindelige dagrenovation. Det skal genbruges eller bortskaffes korrekt eller indleveres til forhandleren, som skal bortskaffe det i overensstemmelse med WEEE-direktivet. Batteriet kan ikke indleveres til service, og det skal udskiftes, hvis der er fejl på det (angives med fejlen O/C Batt, som vises i stedet for batteriets ladestatusikon). OPLADNING AF BATTERIET Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, oplades det automatisk, når vakuumenheden tilsluttes lysnettet. Batteriet lader til optimalt niveau ifølge tidligere lysnetstrømforbrug og opladning i den foregående uge. UDSKIFTNING AF BATTERIET (Kun til VENTURI AVANTI) Hvis det bliver nødvendigt at udskifte batteriet, skal du løsne skruen til batteridækslet og tage dækslet af. Batterimodulet falder ud. Udskift batteriet. Bemærk, at det kun kan vende i en retning. Sæt dækslet på igen, og skru skruen i igen. Undgå at overspænde skruen. PS: For VENTURI COMPACT monteres batteriet inde i enheden og er ikke tilgængelig for brugere. Udskiftning af batteri må kun udføres af kvalificeret servicepersonale. 8

11 Pleje og vedligeholdelse VAKUUMENHED Afbryd altid strømforsyningen til VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT NPWTvakuumenheden helt (hvis relevant) før rengøring. Vakuumenheden kan tørres af med en fugtig klud eller en spritserviet. Der må ikke anvendes opløsningsmidler. FORSIGTIG! Må ikke nedsænkes i vand. Enheden indeholder ingen dele, som kan serviceres af brugeren, og service må kun udføres af en kompetent elektriker eller tekniker, eller enheden skal indleveres til Talley Medical eller den lokale autoriserede forhandler. Alle Talley Medical-produkter skal regelmæssigt til service hos Talley Medical eller en autoriseret forhandler for at overholde garantibetingelserne. BEMÆRK: Før udstyret indleveres til service hos Talley Medical, skal det kontrolleres, at det er korrekt rengjort og desinficeret. BEHOLDERE Beholderne er kun beregnet til engangsbrug. EN FR DE ES IT NL Advarsels- og fejlalarmer Alle hørbare alarmer kan slukkes ved at trykke på FRA-knappen en gang*. Hvis der opstår en fejl, trykkes der på FRA-knappen for at nulstille vakuumenheden. Kontakt Talley Medical, hvis fejlen ikke forsvinder, eller hvis den opstår igen. ADVARSELSALARMER Ingen beholder vises, hvis beholderen mangler eller ikke er korrekt monteret. Vakuumenheden kan ikke køre, når denne advarsel vises. Kontroller, at beholderen er korrekt placeret og monteret som beskrevet på side 3. No Battery vises, hvis batteriet ikke er korrekt monteret. Vakuumenheden kan kun køre på strøm fra lysnettet, når denne advarsel er vist. Kontroller batteriinstallationen (NB! Batteriet kan kun vende en vej). Batteri lavt (vises kun under batteridrift) vakuumenheden kører videre, når denne advarsel vises. Tryk på FRA-knappen for at slukke/fjerne alarmen. Sæt stikket i en stikkontakt for at oplade batteriet. Beholder fuld vises for at advare om, at beholderen er ved at være fyldt og skal skiftes. Vakuumenheden stopper, og den visuelle/hørbare alarm fortsætter, indtil der trykkes på knappen START/STOP, eller beholderen fjernes. Begge dele fjerner alarmen og sætter vakuumenheden på standby. Udskift beholderen som beskrevet på side 5. FI DA SV NO EL TR PL 9

12 EL NO SV DA FI NL IT ES DE FR EN Advarsels- og fejlalarmer (fortsat) PS: Lydalarmen kanister fuld kan slukkes ved at trykke på FRA -knappen. Hvis kanisteren ikke fjernes/udskiftes, vil lydalarmen imidlertid lyde igen efter 10 minutter. Lavt vakuum vises, hvis undertrykket kommer under det tilladte niveau. Vakuumenheden kører videre, når denne advarsel vises. Kontroller, at forbindingen er helt forseglet, og at alle slangetilslutninger er tætte. Tryk på FRA-knappen for at slukke/fjerne alarmen. Bemærk, at alarmen kommer igen, hvis fejlen ikke forsvinder. Kontakt Talley Medical, hvis fejlen opstår igen. FEJLALARMER O/C Batt (vises i stedet for batteriladestatusikonet) angiver, at batteriet ikke kan bruges, da det ikke kan modtage en opladning. Vakuumenheden kan kun køre på strøm fra lysnettet, når denne advarsel er vist. Kontakt Talley Medical for at bestille et nyt batteri. CCT Fail (vises i stedet for batteriladestatusikonet) angiver, at ladefunktionen ikke virker på grund af en PCB-fejl. Vakuumenheden kan kun køre på strøm fra lysnettet, når denne advarsel er vist. Kontakt Talley Medical, hvis fejlen ikke forsvinder, eller hvis den opstår igen. Hvis en af følgende fejl vises, stopper vakuumenheden: PUMP FAULT, TRIAC FAULT, PUMPE ÅBEN, PUMPE KORT, UDLØSERTAST, BATTERY FAULT. Hvis en af disse fejl opstår, trykkes der på FRA-knappen for at nulstille vakuumenheden. Kontakt Talley Medical, hvis fejlen ikke forsvinder, eller hvis den opstår igen. EMI Fault angiver, at enheden registrerer, at tryksensorforstærkeren er påvirket negativt af eksterne radiobølger. Vakuumenheden kører videre, når denne advarsel vises. Tryk på FRA-knappen for at slukke for alarmen. Alarmen forsvinder, når interferensen forsvinder. VENTURI AVANTI / VENTURI COMPACT-vakuumenheden viser også følgende oplysninger: Tid til service Kontakt Talley Medical for at arrangere service Ukalibreret Kontakt Talley Medical for rekalibrering Vakuumenheden kører videre, når disse advarsler vises. TR Kontakt Talley Medical eller din lokale autoriserede forhandler, hvis du har spørgsmål vedrørende systemet. PL 10

13 Specifikation EN FR VAKUUMENHED VENTURI AVANTI VENTURI COMPACT Modelref: Venturi v.ii TG600/07 Venturi v.ii TG600/08 Konstruktion: Flammehæmmende ABS Flammehæmmende ABS Mål: 210mm x 205mm x 105mm 161mm x 155mm x 90mm Vægt: 2.2 kg 1.0 kg Lysnetkabel: 3 meter 3 meter Lysnetspænding: 230V +/- 10% 50Hz 230V +/- 10% 50Hz Driftsspænding: 6V 3.7V Spidsstrøm: 850mA RMS 450mA RMS Strømforbrug ved maks. belastning: 7W 12W Vakuumanvendelse: Kontinuerlig (standard terapi) eller intermitterende Kontinuerlig (standard terapi) eller intermitterende Trykinterval: mmHg mmHg ENGANGSBEHOLDER Konstruktion: ABS gen.sigt., røgfarvet grå, med tekstur (inkl. 2 x 1.75 g pose med opløseligt tørremiddel) Mål: 212mm x 204mm x 32mm 156mm x 163mm x 45mm Kapacitet: 600ml 300ml DE ES IT NL Talley Medicals produkter fremstilles i overensstemmelse med BSI, IEC, UL og andre europæiske sikkerhedsstandarder. Talley Medical designer og fremstiller produkter i overensstemmelse med kravene i ISO9001:2008, ISO13485:2003 og direktiv (93/42/EØF) bilag II (ekskl. paragraf 4). Talley Medical forbeholder sig ret til i forbindelse med sin løbende produktudvikling at ændre specifikationen af et produkt uden forudgående varsel. Vores standardbetingelser gælder. FORKLARING AF SYMBOLER OG UDSAGN PÅ MÆRKATER FI DA SV BEMÆRK Kig i de medfølgende dokumenter Må ikke bortskaffes sammen med almindelig dagrenovation NO Direktiv om medicinsk udstyr 93/42/EØF Elektrisk beskyttelse type B Klasse II-udstyr (dobbeltisoleret) ADVARSEL FORSIGTIG Dette udsagn fortæller brugeren, at der kan opstå alvorlige skader eller negative reaktioner ved brug eller misbrug af enheden Dette udsagn fortæller brugeren, at der kan være et problem med systemet i forbindelse med brug eller misbrug EL TR PL 11

14 DE w w w. t a l l e y g r o u p. c o m ES Producentens overensstemmelseserklæring PRODUKTIDENTIFIKATION IT PRODUKT:- VENTURI NPWT-SYSTEM (Venturi v.ii) ERKLÆRING NL Opfylder direktivet 93/42/EØF bilag II (ekskl. paragraf 4) som ændret 2007/47/EU Testet af: Hursley EMC Services Underwriters Laboratories Inc. FI Standarder: EN :2001 UL CAN/CSA C22.2 No IEC/EN Testrapport nr.: Producent: EMC-arkiv: 07R275 UL-arkiv:: E Talley Group Limited, Premier Way, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, Hampshire SO51 9DQ, UK Bemyndiget organ: Er underlagt proceduren i bilag 2 i direktiv 93/42/EØF under tilsyn af bemyn diget organ nummer 0120 SGS United Kingdom Limited, Unit 202B, Worle Parkway, Somerset BS22 6WA 12/10/09 Underskrift:... Datum:... TR EL FR DA SV NO PL EN T a l l e y G r o u p L i m i t e d Premier Way, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, Hampshire SO51 9DQ England Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Directors: C P Evans, J J H Evans, M B Webb, K P Mearns Registered in England No Registered Office: Torrington House, 47 Holywell Hill, St Albans, Herts AL1 1HD 12

15 13

16 USER MANUAL PART NUMBER /DA TALLEY GROUP LIMITED Premier Way, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, Hants SO51 9DQ, England Tel: +44(0) TALLEY MEDICAL USA 1070 E. Wieland Road,Lansing, MI 48906, USA USA Tel: USA 02/2010

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Microchip User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Please read this entire guide before installation. Läs hela den här handboken före installation. Lue tämä opas kokonaan

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk Brugervejledning Dansk Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet...

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet Brugsanvisning Scan QR koden og læs mere om produktet XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269 Side 1 Indhold Introduktion...... 3 2 Formål, Anvendelsesområde... 3 3 Generelle

Læs mere

Fjernbetjening Nucleus CR230

Fjernbetjening Nucleus CR230 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere