Alka Forsikring Årsrapport 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alka Forsikring Årsrapport 2009"

Transkript

1 Alka Forsikring Årsrapport 2009

2 indholdsfortegnelse Koncernstruktur - forsikringsvirksomhed... 3 Er vi tilbage på sporet?... 4 Resultatudvikling... 6 Skadesforsikringsaktiviteter... 7 Livsforsikringsaktiviteter... 9 Investeringsvirksomhed Opfølgning på forventninger til Forventninger til fremtiden...12 Videnressourcer...13 Fakta om Forsikrings-Aktieselskabet Alka...15 estyrelse, direktion, koncernledelse...16 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning...20 Intern revisions påtegning...21 Resultatopgørelse alance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse Pr. 31. december Noter koncernstruktur - forsikringsvirksomhed Alle selskaber har hjemsted i Alkahuset, Engelholm Allé 1, 2630 Tåstrup. Alka Skade Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II Alka Ejendomme A/S Alka IT og Teleservice A/S Alka IT 2009 Aps CVR-nr CVR-nr CVR-nr CVR-nr

3 Er vi tilbage på sporet? Der er ikke to regnskabsår, der er ens. Nogle gange ser det måske sådan ud og andre gange, er resultaterne så forskellige som dag og nat. Det skyldes, at forsikringsdriften er påvirket af udefrakommende omstændigheder. Skadesresultatet er påvirket af Jens ærentsen kundernes mobilitet i markedet, deres adfærd i hjemmet Administrerende direktør og på vejene, vejrliget og samfundskonjunkturerne. Investeringsresultatet er påvirket af de globale trends, den danske finanspolitik, som folketingets flertal har besluttet, renteudviklingen og det almindelige erhvervsklima. Resultaterne for 2008 og 2009 er som nat og dag. Det er dog sjældent, at vi oplever så ekstreme udefrakommende påvirkninger, som det har været tilfældet under den globale finanskrise. I Alka har vi en forsigtig investeringsstrategi - og dette til trods måtte vi inkassere store kursfald på aktier og obligationer i I løbet af 2009 har vi været begunstiget af stabilt stigende kurser, så en stor del af nedgangen er tjent ind igen. Det kan man kun være tilfreds med som et øjebliksbillede, men som direktør må jeg naturligvis stille spørgsmålet: Er det et forbigående fænomen eller er der fortsat store usikkerheder? Desværre er der ingen grund til at tro, at hele krisen er gået over. Selvom der er visse tegn på en forsigtig optimisme, er der fortsat meget, der tyder på, at der lige under overfladen lurer en betydelig nervøsitet. De vestlige lande med USA i spidsen er dybt gældsat i forbindelse med de redningspakker, som har været nødvendige for at sikre den finansielle stabilitet. Præsident Obama har for nylig lanceret en plan for besparelser på de offentlige udgifter i USA for at kunne finansiere tilbagebetalingen af de mange milliarder dollars, der er brugt til at stimulere det amerikanske erhvervsliv. Investorerne, der har nydt godt af alle redningspakkerne, de kvitterede med store kursfald. De er nærmest bange for deres egen skygge Holde balancen I Alka fortsætter vi vores forsigtige investeringsstrategi vel vidende, at erfaringerne fra 2008 og 2009 peger på, at vi skal være forberedt på lidt af hvert. Vi kunne i teorien i hvert fald vælge at lægge investeringsaktiverne under hovedpuden. Så ville vi ikke have nogen risiko, men heller ingen investeringsindtægter. Det er ikke en farbar vej. Vi påtager os fortsat en vis risiko, og derudover fokuserer vi vores øvrige indsats på en sund balance mellem indtægter og udgifter på forsikringsdriften. Mange af vores konkurrenter beklager sig over, at de i 2009 ikke har haft vækst i præmieindtægterne. I Alka har vi haft vækst, og det er vi ganske godt tilfredse med. Vi måler væksten i antallet af nye kunder, og vi kan glæde os over, at vi har haft en nettotilgang på ca nye policer. Det svarer til vores forventninger, men året har været præget af stor salgsaktivitet i første halvår og en lille aktivitet i andet halvår. Formentlig som følge af at forbrugernes adfærd følger samfundskonjunkturerne i nedadgående retning, endte året med lavere aktivitet end vi havde ønsket. Antallet af skader har været markant stigende, især indenfor brand og indbrud, og de skader, vi betaler, har også været dyrere, end vi har oplevet tidligere. Det medfører, at vi har varslet præmieforhøjelser på en række områder, hvor der ikke er balance i driften. På kort sigt har det forringet vores konkurrenceevne, men da billedet er det samme i hele forsikringsbranchen, forventer vi at kunne fastholde vores samlede konkurrencekraft. Denne forventning skal også ses i lyset af, at vores varslinger ikke er drevet af hensynet til indtjening men af hensyn til balancen mellem præmieindtægter og skadeudgifter. Effektiv service Når det gælder forsikringsdriften, er der to kriterier for en god beslutning: Den skal være i overensstemmelse med hensynet til hele Alka og i overensstemmelse med Alkas interesser på lang sigt. Alka som helhed er ikke bare selve Forsikrings-Aktieselskabet Alka. Alka som helhed omfatter vores ejere, vores kunder, vores medarbejdere, vores interessenter og samarbejdspartnere. Vi er ejet af fagbevægelsen og dermed indirekte af medlemmerne. Derfor skal vi tilbyde medlemmerne forsikringer af høj kvalitet til en lav pris. Høj kvalitet betyder en dækning, som opfylder kundens forventninger og en hjælpsom skadesbehandling, når skaden er sket. Lav pris betyder, at vores forsikringer ikke skal koste mere end nødvendigt. Vi skal kun have dækket vores skadeudgifter og vores administrationsomkostninger. Hundrede kroner ind = hundrede kroner ud. Derfor er det vigtigt, at vi kan administrere effektivt og til lave omkostninger. Vi sælger kun gennem telefon og internet og udfører alle processer så enkelt og effektivt som muligt. Alle de fine ord bliver pludselig til virkelighed, når kunderne skriver til os, som for eksempel Anne Marie og Kurt fra Hobro: Efter en skrækkelig oplevelse med brand i vores dejlige (nu desværre udbrændte) bil føler vi trang til at rose Alka Forsikring. Vi har hele vejen i forløbet fået en rigtig god behandling. Vi er fuldt ud tilfredse med Alkas tilbud om erstatning for bil og løsøre. Alt er blevet behandlet professionelt, sagligt og hurtigt, så sagen er afgjort til vores fulde tilfredsstillelse allerede 4 dage efter branden. Vi har fra både sagsbehandleren samt taksatoren mødt venlighed, velvilje og forståelse. Tusind tak for det. Det er sådan noget, der gør Alka Forsikring til noget helt unikt i forhold til øvrige forsikringsselskaber. Godt, at vi for nogle år siden valgte at flytte alle vore forsikringer over til Alka. Det var lige det, vi synes, I skulle vide. Vi mennesker er desværre altid parate til at kritisere og klage over alt men dårlige til at fremkomme med ros og anerkendelse, når man oplever dette. Det er bare ét eksempel, men det er sådan vores service er. Ellers ville vi nemlig ikke for syvende år i træk være udnævnt til Danmarksmester i kundetilfredshed. Undersøgelsen gennemføres efter den europæiske Customer Satisfaction Index-model af EPSI Danmark. Af de åbne danske forsikringsselskaber har Alka en solid føring foran vores største konkurrenter. 79 point, på en skala til 100, er vi meget tilfredse med. Når vi har vundet otte år i alt og syv år i træk, kan vi rejse spørgsmålet: Hvor svært er det? Svaret er det er svært. Det kræver en fokuseret indsats dag ud og dag ind. Jeg tager aldrig noget for givet heller ikke i denne sammenhæng men jeg skal ærligt indrømme, at jeg i november 2009 var mere spændt på, om vi kunne holde førstepladsen, end jeg plejer at være. Vi har varslet præmieforhøjelser, medierne elsker at hænge forsikringserhvervet ud for den mindste lille detalje og krisen generelt kan få folk til at blive sure på deres forsikringsselskab. Dygtige medarbejdere Min nervøsitet blev heldigvis gjort til skamme - og det er jo på grund af vores dygtige medarbejdere! Hver dag ved telefonen - og nu senest på vores chat på - leverer Alkas medarbejdere en dedikeret og fremragende indsats over for vores kunder. Derfor siger kunderne i stort flertal: Alka er bare gode! Jeg synes, at det er i orden, at vi klapper os selv lidt på skulderen og tillader os at være stolte over den kundeoplevelse, vi skaber igen og igen. Den er guld værd på mere end én måde. Hver uge benytter flere hundrede kunder sig af muligheden for chatte med Alka på nettet. Det er en nem og hurtig måde at få svar på sine spørgsmål, og det passer rigtig godt ind i vores tankegang om Alka gør det enkelt. Forbunds Familieforsikring, som vi lancerede i samarbejde med de faglige organisationer i 2008, er med udgangen af 2009 nået ud til medlemmerne i 12 LO-forbund, og vi er nu oppe på, at mere end forbundsmedlemmer har valgt at tegne denne yderst attraktive familieforsikring. Det er et af mange eksempler på det værdifulde samarbejde mellem Alka og forbundene, og som vi arbejder videre med under sloganet Stærk faglighed og kontante fordele. Det giver en positiv medlemskontakt med mulighed for, at vores dygtige medarbejdere kommer hele vejen rundt om medlemmernes forsikringsbehov har været et år præget af stor travlhed og mange aktiviteter. Vi er godt rustet til udfordringerne i 2010 og parat til de kommende år. Jeg vil gerne på dette sted takke vores dygtige medarbejdere for en ihærdig og dybt engageret indsats i Jeg vil gerne takke vores aktionærer og samarbejdspartnere for et konstruktivt og udbytterigt samarbejde. På medarbejdernes og egne vegne kan jeg love, at vi vil gøre vores bedste for at leve op til vores ambitiøse mål og skabe de resultater, der gør kunderne, ejerne og alle samarbejdspartnere glade. Og når de er glade, så er medarbejderne i Alka også glade. Lad 2010 blive et år fyldt med optimisme og glæde! Jens ærentsen Administrerende direktør 4 5

4 Resultatudvikling Sk adesforsikringsaktiviteter Årets resultat er en kombination af et godt forsikringsteknisk resultat, et tilfredsstillende investeringsresultat, afløbsgevinster og effektiv administration. RESULTATUDVIKLING Mio. kr Forsikringsteknisk resultat Skade Forsikringsteknisk resultat Liv Resultat af forsikring Investeringsresultat efter overførsel Resultat før skat Skat Årets resultat Nøgletal Erstatningsprocent Nettogenforsikringsprocent 1 3 Skadeforløb ruttoomkostningsprocent Combined ratio Operating ratio Anvendelse af overskud samt udvikling i kapitalforhold estyrelsen foreslår, at der i 2010 udbetales udbytte af årets resultat med 26 mio. kr. onus Overenskomsterne med Forsikrings-Aktieselskabet Alkas medarbejdergrupper indeholder en bestemmelse om fælles bonus. I 2009 udløser det en samlet bonusudbetaling til medarbejderne på 10 mio. kr. Direktion og bestyrelse er ikke omfattet af nogen bonusordning. Udvikling i præmieindtægter Præmieindtægten for skadeforsikring blev mio. kr., svarende til en stigning på godt 2% i forhold til På grund af Forbundsfamilieforsikring har vi set en pæn vækst i antallet af policer i Den samlede portefølje er således vokset med ca policer i Udviklingen i præmieindtægten er imidlertid lavere end vores forventninger. Afvigelsen tilskrives den fortsat lave aktivitet på markedet for salg af personbiler. Præmieindtægten på individuelt tegnede private forsikringer til Forbundsmedlemmer er i 2009 steget med 14%. Præmieindtægten på øvrige kollektivt tegnede forbundsordninger er faldet med ca. 4% på grund af et faldende antal medlemmer i forbundene. Strategien for erhvervsporteføljen er en fokusering på særlige erhvervssegmenter. Der er en god udvikling med en stabil portefølje i de valgte segmenter og en faldende portefølje i segmenter med en kundeprofil, der falder HOVED- OG NØGLETAL - SKADESFORSIKRING Mio. kr ruttopræmieindtægter ruttoerstatningsudgifter ruttodriftsomkostninger Resultat brutto Reassuranceresultat Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat Resultat af datterselskaber Investeringsafkast Overført forsikringsteknisk rente Andre indtægter 0 33 Skat Resultat af skadesforsikring Egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser brutto Aktiver, i alt Nøgletal i procent Præmieudvikling 2 5 Egenkapitalforrentning efter skat Nøgletal ruttoerstatningsprocent Nettogenforsikringsprocent 1 3 Skadeforløb ruttoomkostningsprocent Combined ratio Combined ratio blev 93 i 2009 mod 95 i Erstatningsprocenten brutto er 72 i Omkostningerne brutto blev 317 mio. kr. i 2009, mod 302 mio. kr. i Stigningen i omkostningerne følger den almindelige prisudvikling samt Alkas porteføljeudvikling. Resultatudvikling Præmieindtægten i Forsikrings-Aktieselskabet Alka er mio. kr. i 2009 mod mio. kr. i Årets præmieindtægt er fordelt med mio. kr. for privatforsikringer og 148 mio. kr. for erhvervsforsikringer. Den samlede præmieindtægt viser en stigning på 32 mio. kr. i forhold til Væksten ligger primært på privatforsikringer i segmenterne autoog familieforsikringer. I det forsikringstekniske resultat f.e.r. indgår afløbsgevinster på i alt 142 mio. kr. Afløbsgevinsterne kommer hovedsagligt fra Ulykke og tilskrives konjunkturer, herunder lavere gennemsnitsudgifter forbundet med genoptagelser. Erstatningsprocenten efter genforsikring er 73 i 2009 mod 75 i Præmiefordeling, Privat uden for Forsikrings-Aktieselskabet Alkas erhvervs- Operating ratio Egenkapitalen pr. 31. december 2009 udgør strategi mio. kr., og solvensdækningen er således 3,5 gange lovens minimumskrav. Præmieindtægten på gruppelivsforsikringerne er faldet Resultat med 8% fra 2008 til Årets resultat for Forsikrings-Aktieselskabet Alka er et Egenkapitalens forrentning udgjorde 16% i 2009 overskud på 171 mio. kr. efter skat mod et underskud mod -18% i Den samlede præmieindtægt for koncernen blev på 197 mio. kr. i Årets resultat er meget mio. kr. i tilfredsstillende. Efterfølgende begivenheder Der har ikke været forhold, der væsentligt har påvirket Det forsikringstekniske resultat blev på 137 mio. kr. Alka-koncernens drift eller balance i perioden fra regnskabsårets udløb og frem til 23. februar i 2009, hvilket også er tilfredsstillende. Resultatet er påvirket af et fornuftigt skadeforløb samt pæne afløbsgevinster. Udgifterne til storskader har i 2009 Auto Person Privat Andet Privat været på niveau med det forventede. 6 7

5 Livsforsikringsaktiviteter Tusinde Antal policer, Privat Auto Person Privat Anden Privat I alt et overskud på 96 mio. kr. mod et overskud på 124 mio. kr. i Person udgør 30% af de samlede aktiviteter inden for privat. Erstatnings procenten efter genforsikring er 62 i Anden Privat forsikring Anden Privat forsikring indeholder primært lønforsikring. Lønforsikring er en relativ ny aktivitet i Alka. Den stigende arbejdsløshed har påvirket erstatningsudgifterne i Anden Privat forsikring fik en erstatningsprocent efter genforsikring på 78% og segmentet udgør 2% af de samlede aktiviteter inden for Privat. Koncernens livsforsikringsaktiviteter består alene af gruppelivsaktiviteter med et-årig risiko, som alle ligger i Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II. Selskabet er et 100% ejet datterselskab til Forsikrings-Aktieselskabet Alka. GRUPPELIVSFORSIKRING Mio. kr Præmieindtægt, gruppeliv Forsikringsydelser Ændring i livsforsikringshensættelserne Omkostninger Skadesforsikring - Privat Præmieindtægten for privatforsikringer er mio. kr. i 2009 mod mio. kr. i Erstatningsprocenten f.e.r. er 72 mod 76 i Skadesforsikring - Erhverv Præmieindtægterne for Erhverv er 148 mio. kr. i 2009, hvilket svarer til et fald på 6% i forhold til ruttopræmieindtægterne fordeler sig med 20% for Arbejdsskade, 6% for Anden Erhverv og 74% for rand og Løsøre. Det forsikringstekniske resultat for Erhverv blev 0 mio. kr. i Afgiven forretning -1-2 Overført forsikringsteknisk rente Teknisk resultat liv 2-60 Øvrigt investeringsafkast Resultat af livsforsikring før skat Forsikringsmæssige hensættelser Aktiver, i alt Auto Det forsikringstekniske resultat for rand og Løsøre Det forsikringstekniske resultat for Auto viser et overskud på 53 mio. kr. mod et underskud på 47 mio. kr. i Resultatet er tilfredsstillende og positivt påvirket af afløbsgevinster. Erstatningsprocenten efter genforsikring for Auto er 69% i Præmieindtægterne er steget med 30 mio. kr. i forhold til 2008 svarende til 6%. Væksten på Auto skyldes en fortsat lav afgang kombineret med en stor tilgang af nye kunder primært drevet af Forbundsfamilie. Segmentet udgør 36% af Alkas samlede aktiviteter inden for Privat. viser et underskud på -12 mio. kr. Erstatningsprocenten efter genforsikring er 92 i 2009 mod 81 i Det forsikringstekniske resultat for Arbejdsskade blev et overskud på 12 mio. kr. Erstatningsprocenten efter genforsikring er 38 i 2009 og resultatet meget tilfredsstillende. Det forsikringstekniske resultat for Anden Erhverv blev 0 mio. kr. mod et overskud i 2008 på 1 mio. kr. Erstatningsprocenten efter genforsikring er 84 i Præmiefordeling, Erhverv Resultat For Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II blev resultatet i 2009 et overskud på 18 mio. kr. før skat mod et underskud på 37 mio. kr. i Resultatet overgår vores forventninger og kan tilskrives den faldende rente. Egenkapitalen er i 2009 forrentet med 8% efter skat. Gruppelivsforsikring ruttopræmieindtægten er på 465 mio. kr. i Det svarer til et fald på 8% i forhold til 2008, hvor beløbet var på 506 mio. kr. Faldet i præmieindtægten skyldes Privat Forbundsfamilieforsikring blev lanceret i april 2008 fald i antallet af gruppelivsforsikrede, som følge af faldende medlemstal i fagforbundene. og porteføljen er nu på ca policer. De kunder Alka har fået ind gennem forbundsfamilieforsikring har i stor udstrækning samtidig tegnet andre forsikringer. Det forsikringstekniske resultat for Privat blev på -17 I 2009 har Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II udbetalt 270 mio. kr. i forsikringsydelser til de forsikrede. Udbetalingerne er på niveau med mio. kr. sammenholdt med 20 mio. kr. i Dette segment udgør 32% af Alkas samlede aktiviteter inden for privatforsikringer. Erstatningsprocenten efter genforsikring er 83% i Soliditet Pr. 31. december 2009 udgør overdækningen, som er de frie reserver ud over lovens solvenskrav, 64 mio. kr. i Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II. Person Det forsikringstekniske resultat for Person viser rand og Løsøre Anden Erhverv Arbejdsskade Solvensdækningen er

6 Investeringsvirksomhed Opfølgning på forventninger til 2009 Markedssituationen Det skal være skidt, før det bliver godt beskriver investeringsafkastet i 2009 meget godt. Året startede, hvor 2008 slap med kraftige kursfald på aktier og kreditobligationer. Udviklingen fortsatte frem til marts måned 2009, hvorefter aktiemarkederne begyndte at stige igen. Denne stigning fortsatte frem til årsskiftet. Det danske toneangivende aktieindeks steg med 58% fra bunden i marts måned til ultimo december. Kreditobligationer steg ligeledes kraftigt i kurs i samme periode. Centralbankerne stimulerede finansmarkederne løbende i form af rentenedsættelser og adgang til billig likviditet. Nationalbanken nedsatte renten i alt 9 gange i løbet af året. Udlånsrenten var dermed faldet til 1,2%. Skattelettelser, øgede offentlige investeringer og stimuleringspakker blev gennemført i alle de toneangivende økonomier. De fleste EU-lande kom som følge af store budgetunderskud og øget gældssætning i konflikt med EU s stabilitetskrav. At få normaliseret renteniveauet og nedbragt de offentlige budgetunderskud uden at bremse den spirende vækst er de udfordringer, som de fleste lande står overfor i de kommende år. Investeringsstrategi, portefølje og risici Investeringsbeslutninger og valg af portefølje er forskellige for koncernens selskaber. Passiverne i Forsikrings-Aktieselskabet Alka har en gennemsnitlig varighed på 2 år og 4 måneder, og aktiverne placeres derfor primært i tilsvarende korte obligationer. Den resterende del af koncernen omfatter primært selskaberne Alka Ejendomme og Alka Liv II. Alka Ejendomme investerer hovedsageligt i ejendomme. Alka Liv II s passiver er ikke rentefølsomme. Selskabets aktiver er derfor placeret i variabelt forrentede obligationer og aftaleindskud. Alkas kreditrisiko hidrører primært fra investeringer i erhvervsobligationer, lån og emerging marketobligationer. Ved investering i erhvervsobligationer kræves det, at institutionen der udsteder obligationerne, klassificeres som investment grade i henhold til definitionerne fra Standard & Poors og Moody s. Skal der investeres i obligationer med en dårligere rating, kræves det, at det sker i regi af investeringsforeninger eller fonde, hvor den nødvendige spredning kan opnås. Aktierisiko accepteres i henhold til bestyrelsesbeslutninger omkring beholdningsstørrelser både totalt og på enkeltaktier. Koncernens valutarisiko udgøres primært af den valutaeksponering, der følger vores øvrige investeringer i aktier og obligationer. Investeringsresultat for koncernen Det samlede regnskabsmæssige resultat af koncernens investeringsvirksomhed er et overskud på 175 mio. mod et underskud på 232 mio. i Det højere afkast i 2009 kan forklares ved indtægter fra aftaleindskud og gevinster fra kredit- og realkreditobligationer. Aktivsammensætningen i Alka Som det fremgår af figuren herunder, har Alka i 2009 nedbragt allokeringen mod aftaleindskud og likvider til fordel for investment grade obligationer og realkreditobligationer. Det er hensigten ligeledes at flytte allokering fra aftaleindskud og likvider til kreditobligationer i Den lavere værdi af investeringsaktiverne ultimo 2009, skyldes alene indregning af repoforretninger ultimo Udviklingen i Alkas samlede investeringsaktiviteter de seneste 2 år Mio. kroner Realkreditobligationer Hedgefonde Investment grade obligationer High yield obligationer Ejendomme ørsnoterede aktier Unoterede aktier Aftaleindskud + likvider OPFØLGNING PÅ FORVENTNINGER TIL 2009 Årets resultat i Forsikrings-Aktieselskabet Alka er forbedret med 368 mio. kr. i forhold til Det er betydeligt over vores forventninger. Det forsikringstekniske resultat er på niveau med 2008 og hertil kommer, at investeringsresultatet og engangsindtægter har påvirket resultatet i positiv retning. Forrentningen af egenkapitalen i Forsikrings- Aktieselskabet Alka blev på 16% mod forventet 4-6%. Investeringsresultatet blev 176 mio. kr., hvilket er bedre end forventet. I 2009 udgør de samlede præmieindtægter i Forsikrings-Aktieselskabet Alka mio. kr. Forventningen lå i niveauet mio. kr. Privatporteføljeudviklingen har været positiv i 2009, hvor antallet af privatpolicer er vokset med 4%. Præmieindtægten for gruppelivsforsikringer er faldet med 8%, hvilket er lidt mindre end forventet. Erstatningerne i Forsikrings-Aktieselskabet Alka har udviklet sig positivt og er lavere end forventet. Den lave Faktisk Forventning Faktisk Forventning ruttopræmier Niveau Vækst Mio. kr. Mio. kr. Skadesforsikring % 6 % Gruppeliv % -3 % Koncern % 3 % Skadesforsikring Nøgletal Erstatningsudgifter brutto, Skadeforsikring % 75 % Omkostninger brutto, Skadeforsikring % 20 % Nettogenforsikringsprocent 1% 2 % Combined ratio 93% 98 % Forrentning af egenkapital, Alka Skade* % 4-6 % * efter skat erstatningsprocent er primært påvirket af: at skadeforløbet på Auto i 2009 har været yderst positivt, at der ikke i 2009 har været storskader af betydning, og at der i 2009 har kunne konstateres betydelige afløbsgevinster på tidligere års erstatningshensættelser. Omkostningsprocenten endte i 2009 på 20%. Omkostningerne er løbende tilpasset en porteføljeudvikling i 2009 som er lavere end forventet, og omkostningsprocenten er derfor på niveau med Medarbejder- og kundetilfredshed er altafgørende for de økonomiske målsætningers indfrielse. Målt på en skala fra 0 til 100 blev kundetilfredsheden i 2009 på 79. I sammenligning med de øvrige store forsikringsselskaber er Forsikrings-Aktieselskabet Alka igen i 2009 det selskab, der har de mest tilfredse og loyale kunder. Medarbejdertilfredsheden endte i 2009 i index 84, hvilket er meget tæt på vores langsigtede målsætning

7 Forventninger til fremtiden Videnressourcer FORVENTNINGER TIL 2010 Faktisk Forventning ruttopræmier Niveau Vækst Mio. kr. Mio. kr. Skadesforsikring % Gruppeliv % Koncern % Skadesforsikring Nøgletal Erstatningsprocent 72% % Omkostningsprocent 20% % Nettogenforsikringsprocent 1% 2% Combined ratio 93% 99% Årets resultat Kundetilfredshed, index I 2010 forventes koncernens resultat efter skat at blive mio. kr. vi fortsat arbejder målrettet på at blive det selskab, der har den højeste kundetilfredshed iflg. undersøgelserne fra EPSI Danmark. Præmieindtægt for skadeforsikring forventes at ende i niveauet mio. kr. mod mio. kr. i Vi skal til stadighed kæmpe om at tiltrække og fastholde kunderne. Det indebærer, at vi fortsat leverer høj service og fastholder fokus på en effektiv og konkurrencedygtig drift. Vores langsigtede og ambitiøse mål for kundetilfredsheden er at ligge 2 procentpoint bedre end nærmeste konkurrent. Det indebærer, at vi fortsat har fokus på at højne vores interne servicemål indenfor alle funktioner f.eks. at vi hurtigt besvarer telefonopkald og undgår tabte opkald. Vi er et telefonbaseret forsikringsselskab, Vi forventer, at erstatningerne brutto for skadesforsikring i 2010 vil ligge i niveauet mio. kr., og at erstatningsprocenten brutto bliver på ca. 78. I 2009 var erstatningsprocenten brutto på 72 inkl. afløb. og derfor er det helt naturligt, at det i forbindelse med skadebehandling skal være muligt at anmelde de fleste skader via telefonen og at skadebehandlingen sker her og nu. Omkostningsprocenten brutto forventes at ende omkring 19 i 2010, og det er fortsat vores mål, at være lige så effektiv i vores administration som vores store konkurrenter. Index for kundetilfredshed forventes fortsat blandt de allerbedste i Danmark. Vi håber, at det fortsatte fokus på kundetilfredshed vil afspejle sig i endnu gladere kunder. Vores organisation er gearet til hele tiden at forbedre sig og nøje justere på processer, der kan gøre det mere enkelt for os selv eller vores kunder. Heri ligger også, at For Alka afhænger mulighederne for at nå de økonomiske målsætninger i høj grad af målopfyldelsen og udviklingen inden for videnressourcerne. De allervæsentligste videnressourcer er kunder og medarbejdere. Grundstammen for videnressourcerne er grundigt kendskab til kundernes behov, krav og forventninger, kvalificerede og engagerede medarbejdere samt arbejdsgange, der understøtter medarbejderne i at levere den bedste service....via telefon internet og gruppeaftaler Lønsom vækst Uden profitmaksimering Loyale kunder Vi arbejder engageret med... Effektivitet Godt image...og yder en service, der er enkel og hurtig Lave omkostninger Lave skadeudgifter Høj kvalitet til lave priser...at skabe lave priser til LOs medlemmer... Det strategiske hjul giver en sammenhængende forklaring på, hvordan Alka via hurtig, effektiv og enkel sagsbehandling kan nedbringe omkostninger og skadeudgifter for derved at bane vej for endnu lavere priser og bedre forsikringsprodukter. Kunder Vores aktiviteter har altid som slutmål at gøre forholdene bedre for vores kunder. - Det være sig i form af attraktive priser, bedre produkter og bedre service. Målsætningen indenfor kundetilfredshed er yderst ambitiøs. Vi vil være det bedste af de 5 store forsikringsselskaber. Og vores kunder skal være loyale og anbefale os til andre. Det langsigtede mål for kundernes tilfredshed og loyalitet er et indeks på 85. I 2009 lå kundetilfredsheden på 79, hvilket er på niveau med 2008, men stadig det bedste i Danmark en position vi ikke har tænkt os at overlade til andre selskaber i Kundeloyaliteten var også i 2009 over index 80 og stadig det bedste af de store forsikringsselskaber. Kundetilfredshed, EPSI Danmark Loyalitet vs. Kundetilfredshed 2009 Loyalitet Tryg, Topdanmark Alm. rand, Nykredit If Codan Kundetilfredshed Medarbejdere Vores arbejde med medarbejdertilfredshed peger i den rigtige retning. I 2009 er 84% af vores medarbejdere, alt taget i betragtning, rigtig godt tilfreds med at være ansat hos os. Det viser en høj medarbejdertilfredshed, som vi er stolte af. Vores medarbejdertilfredshedsanalyse anviser også, hvor vi skal sætte ind for at gøre det endnu bedre i fremtiden. Vi arbejder derfor målrettet på at feje små sten af vejen, så vi bliver en endnu bedre arbejdsplads i Vi råder over de bedste redskaber i organisationen og har udviklet et systematisk karriereudviklingskoncept, der sikrer, at alle ansatte konstant får de bedste faglige og personlige udfordringer. De ansatte er tilkoblet en uddannelsesportal, der sikrer, at uddannelsesniveauet er højt og up to date til gavn for dem selv, til gavn for Alka og til gavn for vores kunder. Vi har et grundlæggende certificeringsforløb, som ikke overgås af andre i branchen, ligesom ledernes uddannelse også er et vigtigt fokusområde. De årlige MUSsamtaler er professionelt og systematisk tilrettelagt og værdsættes af medarbejderne som et seriøst og konstruktivt udviklingsredskab frem for blot at være et modefænomen

8 Fakta om Forsikrings-Aktieselsk abet Alk a Samfundsansvar og etik Politikken for samfundsansvar er gældende for alle selskaber i Alka-koncernen. Alka er en ansvarlig virksomhed på den måde, at vi løser en samfundsopgave forsikring mod skader og ulykker som er centralt i et civiliseret samfund. Forsikring Risikopolitik Alkas risikopolitik har til formål at kunne begrænse tabsrisici i driften af forsikringsvirksomheden. Et særligt risikoudvalg er nedsat til nøje at overvåge risici og indsamle rapportering herom fra hele organisationen. I investeringsøjemed indgås alene finansielle Alka koncernen er en betydelig aktør på det danske forsikringsmarked. efolkningens kendskab til Alka er på linie med kendskabet til de andre større forsikringsselskaber. Vi er et forsikrings-aktieselskab, der er ejet af fagforbund under LO, Arbejdernes Landsbank og andre kooperative virksomheder i Danmark og Sverige. og individuel betaling, er produktet en hybrid mellem en gruppe-ordning og en individuel forsikring. Introduktion af den første sundhedsordning har også været en succes. Udover sundhedsrådgivning indeholder denne forsikringsdækning også udgifter til behandling hos fysioterapeut og kiropraktor. skaber rammen for større risikovillighed, for initiativ, og forsikring skaber en tryg ramme, så borgerne kan leve deres liv i tillid til hinanden og med lyst til at erhverve sig materielle goder. Alkas vision for samfundsansvar er bl.a. at være en social- og miljøbevidst virksomhed med vægt på et godt fysisk såvel som psykisk arbejdsmiljø. Alka har bl.a. et samarbejde med Center for Socialøkonomi, og vi er mentor for Gældskompagniet. Alkakoncernen stiller som organisation høje krav til etik i det daglige arbejde. Disse krav gælder også i investeringspolitikken, hvor der ikke investeres i selskaber eller organisationer, der ikke kan leve op til Alkas ønsker til etik. transaktioner med modparter, der er underlagt tilsyn eller andre hensyn, der gør, at modparten anses for at være troværdig og kapitalstærk. Tilsvarende er forretningsområderne på skadesaktiviteterne underlagt tiltag, der begrænser selskabets risiko for tab alle overvåget af risikoudvalget. Alka vurderer, at selskabet ikke er udsat for særlige risici, udover hvad der almindeligvis forekommer i driften af en forsikringsvirksomhed. I øvrigt henvises til note 2 om forretningsmæssige og finansielle risici. I Alka beskæftiger vi os med privat-, erhvervs- og gruppelivsforsikring med særlig vægt på lønmodtagerfamiliernes forsikringsbehov. I dag er mere end hver fjerde forsikringstager i Danmark dækket af en eller flere forsikringer hos Alka. Gennem vores partnerskab med LO-forbundene ønsker Alka at tydeliggøre værdien af samarbejdet omkring attraktive forsikringsløsninger til vor primære målgruppe, LO-medlemmerne. Alka og fagbevægelsens medlemmer Alkas mål er at være det naturlige valg af leverandør på forsikringsområdet for LO-forbundene og deres medlemmer. Alka skal være kendt som det forsikringsselskab, LO-medlemmerne anbefaler til hinanden. Vi vil til stadighed udbygge gruppekonceptet med attraktive forsikringstilbud til vores kernekunder samtidig med, at vi fokuserer på fortsat udvikling af professionel råd- Disse produkter er en naturlig videreførelse af det tætte samarbejde med de faglige organisationer, og det er helt afgørende for, at Alka fortsat kan sikre denne kundegruppe og deres medlemmer nogle gode og konkurrencedygtige produkter - nu og i fremtiden. Alka og fagforeningernes forsikringsbehov Alka forsikrer typisk fagbevægelsens og kooperative virksomheders ejendomme og løsøre. Hertil kommer beslægtede forsikringsbehov som eksempelvis erhvervsrejseforsikringer. Forretningsområderne Alkas primære aktiviteter kan opdeles i tre forretningsområder. Privat-, Erhvervs- og Gruppelivsforsikring. Sammensætningen af de tre forretningsområder, målt på den samlede portefølje, ser således ud: givning og service. Alkas filosofi er, at balance mellem tilfredse kunder, Porteføljesammensætning tilfredse medarbejdere og god lønsomhed giver en sund og robust virksomhed. Alle nye såvel som eksisterende Præmiefordeling forretningsaktiviteter skal derfor påvirke kunde-, medarbejder- eller lønsomhedsfaktorerne i en positiv retning. Vi gennemfører kontinuerligt aktiviteter, der oplyser fagforeningernes medlemmer om de muligheder, der er specielle for dem i Alka. Det sker gennem annoncer i fagblade, vedvarende Direct Mail-aktiviteter samt TVreklamer og anden kommunikation via fagbevægelsen. Alka og fagbevægelsen som aftalepartner på gruppeordninger Alkas fundament i forsikringsdriften er gruppeordningerne. åde de mange store ordninger på gruppelivs- og gruppeulykkeområdet samt Kritisk Sygdom og Løn- Privat Gruppeliv Erhverv forsikring, hvor der er aftaler med flere forbund. Vi har haft stor succes med introduktionen af forbundsfamilieforsikring målrettet medlemmer af forbundene. Med én pris uanset risikoprofil, men med frivillig tilmelding 14 15

9 estyrelse, direktion, koncernledelse estyrelse, direktion, koncernledelse estyrelse Formand Næstformand Kim Simonsen, forbundsformand i HK Danmark Ulla Sørensen, hovedkasserer i 3F Niels Sørensen, hovedkasserer i Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (NNF) Torben Poulsen, hovedkasserer i Dansk Metal Anders Sundström, administrerende direktør i Folksam, Sverige Jørn Erik Nielsen, forbundsformand i Malerforbundet i Danmark Johnny Skovengaard, formand i Forbundet Træ-Industri-yg (TI) Lizette Risgaard, næstformand i LO Elisabeth Møller, assistent * Jytte Jensen, specialist * Jørn Holm, erhvervskonsulent * Kim Eged Poulsen, assistent * estyrelsens ledelseshverv i andre danske selskaber: ( står for bestyrelsesmedlem og D for direktør) Kim Simonsen ASX 7 ApS ADM1 IT af 1/ ApS A/S A-Pressen Refshaleøen Holding A/S AKF Holding A/S HK-Huset A/S Kommanditselskabet Christiansminde Reda A/S Reda II A/S Refshaleøens ejendomsselskab A/S HK/Danmark Lønmodtagernes Dyrtidsfond Landsorganisationen i Danmark LO Forbrugsforeningen af 1886 A/S Knudemosen Sampension administrationsselskab A/S Ulla Sørensen Rørvig Centret A/S D/ Direktion Ansvarshavende Aktuar estyrelsens ledelseshverv i andre danske selskaber: ( står for bestyrelsesmedlem og D for direktør) Johnny Skovengaard Arbejdernes Landsbank A/S AKF Holding A/S Fagbevægelsens Erhvervsinvestering A/S Pensiondanmark Holding A/S Pensiondanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Lizette Risgaard Landsorganisationen i Danmark LO Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP Lønmodtagernes Dyrtidsfond Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Højstrupgård A/S Den Professionelle Forening LD Danmarks Vækstråd Koncernchef, adm. direktør Jens ærentsen Ledelseshverv i andre danske aktieselskaber: Medlem af repræsentantskabet i Arbejdernes Landsbank A/S. Cand. act. Søren Schock Petersen Revision - intern Revisionschef Hans Thorsøe - ekstern Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Revisionsudvalg Formand Anders Sundström, uafhængigt og kvalificeret medlem. Vurderet egnet som følge af hans brede erfaring med finansielle virksomheder og som medlem af revisionsudvalget i det børsnoterede selskab oliden A. Kim Simonsen Ulla Sørensen Niels Sørensen Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet DFF-Fonden Torben Poulsen Dansk Metal Jørn Erik Nielsen AKF Holding A/S Fonden LO-skolen Helsingør 16 * Valgt af medarbejderne 17

10 estyrelse, direktion, koncernledelse Ledelsespåtegning 2009 Koncernledelse Koncernchef, adm. direktør Jens ærentsen Salg, Skade og IT Direktør Niels Mortensen - Salg Underdirektør Jacob Spangenberg - Skade Underdirektør rian Petersen - IT Underdirektør Lis Lindeneg Økonomi, Finans og Service Vicedirektør Henrik Orloff - Controlling & Data Warehouse Underdirektør Thomas Damkier Madsen Human Resource Underdirektør Jeanne Jaconelli Erhverv Underdirektør Elisabeth Vikelgaard Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar december 2009 for Forsikrings-Aktieselskabet Alka. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Der er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen henholdsvis moderselskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Høje Taastrup, den 23. februar 2010 Direktion Forretningsudvikling Forsikringstekniskdirektør Henrik Grønborg - Analyse og optimering Underdirektør Jakob Laursen - Proces og kundetilfredshed Underdirektør Flemming Thygesen Person Personforsikringsdirektør Søren Schock Petersen - Strategiske relationer og Forbundsservice Underdirektør John Dahl Jens ærentsen estyrelse / Henrik Orloff Kommunikation Kommunikationschef & klageansvarlig Nicolai Kampmann Risikostyring og compliance Underdirektør Søren Friedrichsen Kim Simonsen Ulla Sørensen Niels Sørensen formand næstformand Torben Poulsen Lizette Risgaard Anders Sundström Jørn Erik Nielsen Johnny Skovengaard Elisabeth Møller* Jytte Jensen* Jørn Engel Holm * Kim Eged Poulsen * * Valgt af medarbejderne 18 19

11 Den uafhængige revisors påtegning Intern revisions påtegning Til aktionærerne i Forsikrings-Aktieselskabet Alka Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Forsikrings-Aktieselskabet Alka for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetningen. Koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab, årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, og at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Høje Taastrup, den 23. februar 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Vi har revideret koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen for Forsikrings-Aktieselskabet Alka for regnskabsåret Koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og efter danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen, herunder undersøgelse af information, der understøtter de anførte beløb og oplysninger. Revisionen har endvidere omfattet stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod koncernens og moderselskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2009 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Høje Taastrup, den 23. februar 2010 Hans Thorsøe Revisionschef Lone Møller Olsen statsautoriseret revisor Lars T. Skovsende statsautoriseret revisor 20 21

12 Resultatopgørelse Resultatopgørelse 22 23

13 alance pr. 31. december 2009 alance pr. 31. december

14 Egenkapitalopgørelse Pr. 31. december 2009 Noter - Note 1 Anvendt regnskabspraksis 2009 Kon cer nregnskabet og årsrapporten for Forsikrings- Ak tieselskabet Alka aflægges efter reg lerne i lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Koncernens regnskaber er udar bejdet efter alminde ligt aner kendte grund læggende regn skabsprincipper. I det omfang begivenhe der efter balance da gen har væsentlig betydning for årets resul tat og egen ka pital, tages hensyn hertil ved regn skab sudarbej delsen, el ler der gives særskilte op lysninger herom. Koncerninterne transaktioner Moderselskabet Forsikrings-Aktieselskabet Alka varetager administrationen for samtlige af koncernens selskaber. Vederlag herfor afregnes på omkostningsdækkende basis i henhold til administrationsaftale. Øvrige ydelser, der leveres som led i den normale forsikringsdrift, afregnes på markedsbaserede vilkår. Koncerninterne handler med aktiver, herunder værdipapirer, sker til markedsbaserede priser. Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Koncern Koncernregnskabet omfatter regn ska berne for moderselskabet Forsik rings-aktieselskabet Alka og datterselska ber heraf. Alle selskaber, som indgår i koncernen, ejes direkte 100% af Forsikrings-Aktieselskabet Alka. Koncernregnskabet udarbejdes ved at sammendrage regnskaberne for de virksomheder, der er omfattet af konsolideringen, idet ensartede indtægter og udgifter samt aktiver og passiver sammenlægges. Der foretages eliminering af koncer n in terne indtægter, udgif ter, mel lemvæ render og aktiebesid delser mellem de konsoliderede virk som heder. Moderselskabet Aktier i datterselskaberne er målt efter indre værdis meto de i moderselskabets årsrapport. Dattersel ska bernes nettoresultat, ifølge de for datterselskaberne aflagte årsrapporter, med ta ges i moderselskabets re sultatopgørelse for samme regnskabsår. Datterselskabernes nettoresultater henlægges under egenkapitalen som reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode. Denne reserve må ikke anvendes som udbytte eller udlodning. Indregning og måling Aktiverne indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen har en retlig eller faktisk forpligtelse som følge af en tidligere begivenhed, og når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Efterfølgende målinger foretages som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der kan henføres til dette regnskabsår. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen, medmindre andet er anført nedenfor. Regnskabsmæssige skøn generelt Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med skøn over, hvordan fremtidige begivenheder påvirker disse. De udøvede skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige, men som er usikre. De faktiske resultater kan således afvige fra de foretagne skøn. Opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser er i særlig grad forbundet med skøn. Disse skøn er nærmere beskrevet nedenfor i tilknytning til forsikringskontrakter

15 Noter - Note 1 Anvendt regnskabspraksis 2009 Noter- Note 1 Anvendt regnskabspraksis 2009 Selskabet har i 2009 ændret metode for måling af varigheden på erstatningshensættelserne vedrørende Auto. Som følge heraf er diskonteringen af erstatningshensættelser øget med 52 mio. kr. eløbet indgår som afløbsgevinst under erstatningsudgifter i resultatopgørelsen. RESULTATOPGØRELSE Præmieindtægter for egen regning består af årets forfaldne bruttopræmier, reguleret for afgivne genforsikringspræmier og forskydning i præmiehensættelser. Præmier omfatter løbende præmier og kapitalindskud (engangspræmier) ved rørende de tegnede forsikringer. Forsikringsteknisk rente for egen regning er op gjort efter Finanstilsynets bekendt gø relse og indeholder et beregnet renteafkast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser for egen regning. Som rentesats for ikke diskonterede forsikringsmæssige hensættelser anvendes gennemsnittet af den af Københavns Fondsbørs ved udgangen af hver måned i regnskabsåret offentliggjorte effektive gennemsnitsobligationsrente før beskatning af samtlige obligationer med en restløbetid på under 3 år. Som rentesats for diskonterede forsikringsmæssige hensættelser anvendes den samme rentesats som benyttes i forbindelse med diskontering af erstatningshensættelser. Den forsikringstekniske rente reduceres med den del af stigningen i nettohensættelserne, der kan henføres til løbetidsforkortelse af diskonteringen. Erstatningsudgifter for egen regning omfatter årets betalte erstatninger og udbetalte forsikring sydel ser vedrørende året reguleret for ændringen i erstatningshensættelser med fradrag af genforsikringsandel. Skadebehandlingsomkostninger er indeholdt i denne post. Endvidere indgår afløbsresultat vedrørende tidligere år. Den del af forøgelsen af hensættelserne, der kan henføres til løbetidsforkortelser, er overført til forsikringsteknisk rente. Ændringer som følge af forskydninger i rentekurven og valutakurser indregnes under kursregulering. Forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af forsikringsbestanden, opføres under erhvervelsesomkostninger. Administrationsomkostninger vedrører de udgifter, som er forbundet med at administrere selskabets forsikringsbestand. Driftsomkostninger vedrørende domicilejendomme indregnes under administrationsomkostninger. Der indregnes ikke husleje vedrørende koncernens domicilejendomme. Investeringsafkast I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de tilknyttede og associerede virksomheders resultat efter skat og eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab. Indtægter af investeringsejendomme omfatter driftsresultatet af investeringsejendomme efter fradrag for de omkostninger, der er forbundet med administration heraf. I renteindtægter og udbytter m.v. indregnes optjente renter og rentelignende indtægter vedrørende obligationer, andre værdipapirer, udlån og tilgodehavender samt udbytter af kapitalandele og værdipapirer. Kursreguleringer indeholder den samlede værdiregulering realiseret såvel som urealiseret, herunder valutakursregulering samt nettogevinster og nettotab ved salg af aktiver, der henhører under gruppen af investeringsaktiver i balancen, bortset fra værdiregulering af tilknyttede og associerede virksomheder. Herudover indgår ændring i erstatningshensættelser for egen regning som følge af ændringer i de anvendte diskonteringssatser. I renteudgifter indregnes renter og rentelignende udgifter vedrørende gæld og forpligtelser. I administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed indregnes de omkostninger, der kan henføres til handel med og administration af selskabets investeringsaktiver. Skat af årets resultat opgøres på grundlag af den forventede skattepligtige indkomst og ændringen i udskudt skat. Skatten fordeles mellem koncernens sambeskattede selskaber efter princippet om fuld fordeling. Forsikrings-Aktieselskabet Alka er sambeskattet med datterselskaberne. AL ANCE Aktiver Immaterielle anlægsaktiver omfatter aktiverede udviklingsomkostninger, som kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter og som opfylder kriterierne for indregning. Efter færdiggørelse af udviklingsarbejdet afskrives aktiverede udviklingsomkostninger lineært over den forventede økonomiske brugstid. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når de afholdes. Aktiverede udviklingsprojekter, herunder igangværende projekter, nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Materielle anlægsaktiver Driftsmidler måles til kost pris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger påbegyndes på ibrugtagningstidspunktet og foreta ges line ært over den forventede brugstid. rugstiden er vurderet til 3-5 år. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Domicilejendomme Domicilejendomme er de ejendomme selskabet og dets datterselskaber anvender i egen drift/til at drive forretning fra. Domicilejendomme måles i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 7 til dagsværdien opgjort på grundlag af ejendommenes forventede driftsafkast for det efterfølgende regnskabsår og et af ledelsen skønnet forrentningskrav (afkastmetoden). Domicilejendomme afskrives over den forventede resterende brugstid under hensyntagen til en forventet scrapværdi, som er opgjort til 90%. Forøges den regnskabsmæssige værdi af domicilejendomme som følge af senere omvurdering, således at den samlet overstiger kostprisen, indregnes forøgelsen direkte på egenkapitalen. Investeringsaktiver Afregningsdatoen anvendes som indregningsdato for alle investeringsaktiver. ørsnoterede værdipapirer måles til senest noterede lukkekurs. Unoterede værdipapirer måles til en beregnet dagsværdi baseret på en skønnet kurs. Til brug for den skønnede kurs, benyttes dels senest foreliggende regnskaber fra de pågældende selskaber og dels vurderinger foretaget af vurderingsteknikere på grundlag af aktuelle markedsdata som f.eks. rente, valutakurser og volatilitet samt sammenligning med markedspriser for tilsvarende instrumenter. Når et investeringsaktiv er noteret i et marked, som ikke er aktivt, tager målingen udgangspunkt i den seneste transaktionspris. Der korrigeres for efterfølgende ændringer i markedsforholdene. Investeringsejendomme Investeringsejendomme er ejendomme erhvervet med henblik på at opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende driftsafkast og evt. kapitalgevinst ved videresalg. Investeringsejendomme måles i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 7 til dagsværdien opgjort på grundlag af ejendommenes forventede driftsafkast for det efterfølgende regnskabsår og et af ledelsen skønnet forrentningskrav (afkastmetoden). Kapitalandele og investeringsforeningsandele. Selskabets børsnoterede ak tier måles til senest noterede kurs. e holdningen af unoterede aktier og andele måles til dagsværdi. Obligationer og andre udlån. Fastforrentede lån og værdipapirer måles til dagsværdi svarende til den noterede lukkekurs for børsnoterede værdipapirer. e holdningen af unoterede obligationer måles til dagsværdi. Udtrukne obligationer måles til nutidsværdi. Udlån måles til en skønnet dagsværdi på balancetidspunktet

16 Noter - Note 1 Anvendt regnskabspraksis 2009 Noter - Note 1 Anvendt regnskabspraksis 2009 Solgte værdipapirer, der samtidig med salget er købt tilbage til en aftalt pris på et aftalt tidspunkt (repoforretnin ger), forbliver i balancen. Modtagne beløb opføres som gæld. Værdipapirerne forrentes og værdireguleres, og dette afkast posteres i resul tatopgørelsen, som var værdipapirerne stadig i selskabets beholdning. Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi på balancetidspunktet. Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris med fradrag af hensættelser til forventede tab. Passiver Forsikringsmæssige hensættelser Præmiehensættelser for skadesforsikring opgøres som de fremtidige udbetalinger, herunder udbetalinger til administration og skadebehandling, vedrørende igangværende policer, dog minimum en værdi svarende til den periodiserede præmie. Den periodiserede præmie opgøres i forhold til en lineær (pro rata temporis) periodisering af præmieindtægt over policens løbetid, medmindre policens risikoforløb tilsiger en anden periodisering af præmien. Livsforsikringshensættelser i Forsikrings- Aktieselskabet Alka Liv II udgør beregnet bonus, der udbetales til forsikringstagerne ved bonusperiodens udløb. Livsforsikringshensættelserne er beregnet som summen indirekte skadebehandlingsomkostninger vedrørende begivenheder, der er opstået frem til balancedagen, uanset om de er anmeldt. Erstatningshensættelserne estimeres ved brug af data fra individuelle anmeldte sager og statistiske analyser for indtrufne men endnu ikke anmeldte skader. Hensættelserne inkluderer skadebehandlingsomkostninger. Erstatningshensættelser diskonteres. Diskonteringen er baseret på en rentekurve, der anvendes på det forventede betalingsforløb for hensættelsen. Erstatningshensættelserne fastsættes for hver branche med baggrund i aktuarmæssige metoder. De modeller, der anvendes, er De Vylder samt en intern udviklet INR og RNS reservemodel. INR-model INR-modellen er en model på individ-niveau. Modellen beskriver en skades forløb i virkeligheden. Der er tre komponenter i en INR-skades liv: Skaden indtræffer med en vis intensitet Skaden anmeldes med en vis forsinkelse Skaden koster et beløb Modellen beregner til en police INR-størrelse, antal og beløb, for en vilkårlig periode i fortiden, opgjort på et vilkårligt tidspunkt. Viden om disse tre komponenter fås ved estimering af skadeintensiteten, ventetidsfordelingen for tiden fra indtræffelse til anlæggelse og opgørelser af udvalg af skader. Her skal der gøres overvejelser om, hvorvidt middelskaden afhænger af ventetiden til anlæggelse, om man kun vil benytte lukkede skader, eller om man også vil bruge åbne skader. Sidst skal der gøres overvejelser om indek sering af skaderne. Estimeringsperioden, der benyttes, afhænger af branchen. Perioden skal være lang nok til, at der er nok data til estimeringen. Samtidig skal der helst benyttes så nye data som muligt for at afspejle den nuværende situation så godt som muligt. RNS-model RNS-modellen er en model på individ-niveau. Modellen bestemmer restudbetalingen, dvs. den forventede udgift pr. skade udover det allerede udbetalte. Restudbetalingen kaldes RNS-reserven, mens restudbetalingen udover sagsbehandlerreserve kaldes RNES-reserven. RNS-reserven afhænger af branche, skadeart og skadens alder, dvs. tiden siden anlæggelse af skaden. For en given alder beregnes restudbetalingen som summen af gennemsnitsudbetalinger i fremtidige afløbsperioder givet sandsynligheden for, at skaden (stadig) er åben. Hensættelser til løbende ydelser omfatter den kapitaliserede værdi af de erstatninger, som udbetales i form af løbende ydelser. Hensættelsen er opgjort på grundlag af de af Finanstilsynet fastsatte Udskudte skatteforpligtelser afsættes med 25% af de tidsmæssige forskelle mellem regnskabsmæssigt og skattemæssigt opgjorte værdier. Ansvarlig lånekapital og andre forpligtelser Ansvarlig lånekapital måles ved første indregning til dagsværdi fratrukket afholdte transaktionsomkostninger. Ansvarlig lånekapital måles herefter til amortiseret kostpris. Andre forpligtelser som f.eks. gæld vedrørende direkte forsikring, genforsikring, kreditinstitutioner og anden gæld måles til amortiseret kostpris. rancheregnskaber rancheregnskaberne viser en specifikation af det forsikringstekniske resultat fordelt på selskabets væsentligste forsikringsklasser. Det samlede forsikringstekniske resultat i brancheregnskaberne er således identisk med beløbet herfor i resultatopgørelsen. De i regnskaberne anførte forsikringsmæssige driftsomkostninger er opgjort på omkostningsdækkende basis for henholdsvis privat- og erhvervsbrancher, hvorimod driftsomkostningerne for de enkelte forsikringsklasser er fordelt på grundlag af bruttopræmieindtægten for de enkelte klasser. Dog er driftsomkostningerne på selskabets portefølje af gruppeulykkeforsikringer fastsat til en kalkuleret lavere omkostning. af den beregnede bonus for de enkelte ordninger, gennemsnitsskadeudgifter. kapitaliseringsfaktorer, baseret på en rentekurve, hvor bonusen for den enkelte ordning er beregnet som årets præmier tillagt erstatningshensættelser primo året og fratrukket årets forsikringsydelser, erstatningshensættelser ultimo, omkostninger og tillagt årets rente. Erstatningshensættelser er summen af de anmeldte, men endnu ikke ud betalte, er statninger samt en aktuarmæssig op gjort hensæt telse for indtrådte, endnu ikke an meld te, skader. Erstatnings- og skadebehandlingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de opstår. Indregningen sker på baggrund af den anslåede forpligtelse. Erstatnings- og skadebehandlingsomkostninger omfatter direkte og Estimering Estimeringen forgår i passende estimeringsgrupper, der som minimum er brancher og oftest er skadetyper. Skadeintensiteterne estimeres ved antal skader i forhold til policeeksponeringen. Typisk vil estimeringen foregå på månedsbasis, så der er mulighed for at få sæson ind i parametrene. Ventetidsfordelingen antages at være en lognormal-fordeling, og parametrene estimeres på baggrund af logaritmen til ventetiden mellem indtræffelse og anlæggelse. Her lægges ofte sæson ind i december, som derved får sit eget sæt ventetidsparametre. Middelskaderne estimeres på baggrund af et passende som anvendes på det forventede betalingsforløb for hensættelsen. Hensatte forpligtelser Udskudt pensionsafkastskat afsættes med en andel af de tidsmæssige forskelle mellem de regnskabsmæssige og pensionsafkastskattemæssige opgjorte værdier. Positiv udskudt pensionsafkastskat opføres som tilgodehavende

17 Noter - Note 2 Forretningsmæssige og finansielle risici Noter - Note 2 Forretningsmæssige og finansielle risici Alkas samlede risikoprofil udspringer fra de risici, der er forbundet med at drive kerneforretningen, samt de kapitalmæssige forhold. Det er til enhver tid Alkas målsætning, at monitorere og styre de enkelte risikokilders bidrag til den samlede risiko, således at mulighederne for at træffe de rigtige beslutninger optimeres. Alka har implementeret nødvendige og relevante forretningsgange og kontrolinstanser med henblik på, at minimere risici i alle forretningsområder. Det er Alkas politik, at de risici, der følger af selskabets aktiviteter, skal afdækkes eller begrænses til et sådant niveau, at selskabet vil kunne opretholde en normal drift og gennemføre planlagte tiltag selv i tilfælde af en meget ugunstig udvikling. Markedsrisiko Alka har investeringer i en række forskellige aktivklasser. Placeringen i de forskellige aktivklasser skal ses i lyset af, at der ønskes en passende diversificering af investeringerne. Kreditrisiko Kreditrisiko eller modpartsrisiko er risikoen for tab som følge af, at en eller flere modparter helt eller delvist misligholder deres betalingsforpligtelser. Alkas kreditrisiko eksisterer i forbindelse med opkrævning af tilgodehavender. I forbindelse med forsikringsdriften kan modparten være kunder, leverandører eller genforsikringsselskaber, mens det i forbindelse med investeringsvirksomheden hovedsageligt drejer sig om modparter i relation til handel med værdipapirer. De overordnede risikopolitikker og -rammer fastsættes af bestyrelsen. Ansvaret for opfølgning på de enkelte risikokilders risikoforhold er placeret i risikoudvalget og rapporteres til direktionen. Endvidere refererer risikoudvalget til bestyrelsen om risikoforholdene i Alka. De enkelte forretningsområder arbejder struktureret med risikostyring og rapporterer om indsatser og målinger til risikostyringsfunktionen. For at sikre fuld adskillelse til den operationelle del af forretningen forestås styring, koordinering og opfølgning overfor de enkelte forretningsområder af en selvstændig risikostyringsfunktion. Risikostyringsfunktionen har ansvar for Alkas samlede risikoprofil med direkte reference til direktionen. Overblik De væsentligste markedsrisici er: Renterisiko Aktierisiko Ejendomsrisiko Kreditrisiko Valutarisiko Det er Alkas målsætning, at styre markedsrisikoen således, at selskabet opnår et afkast, der matcher den påtagede risiko. Dette gøres blandt andet ved afdækning af aktie- og renterisiko ved brug af futures og optioner. Operationel risiko Det er givet, at det ikke er muligt at drive virksomhed, uden at der kan ske menneskelige eller systemmæssige fejl. Datterselskabsrisiko Datterselskabsrisici vedrører selskabet Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II, som sælger gruppelivsforsikringer, Alka Ejendomme A/S, som ejer ejendomme samt Alkas IT-selskaber. De væsentligste risikokilder i Alka: Forsikringsrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Kreditrisiko Datterselskabsrisiko Forsikringsrisiko Alka har på forsikringsdelen flere forskellige former for risici. Der er risiko på hensættelser, præmier og tarifering. Det er vigtigt, at der dels er overblik over de enkelte risici, dels er det en vigtig faktor, at identifikationen og målingen heraf kan bruges i forbindelse med strategiske beslutninger. Risikostyringsfunktionen afholder risikoidentifikationsmøder med alle relevante afdelinger. Dette gøres med henblik på, at identificere og forebygge alle de kilder, der kan generere operationel risiko. Endvidere har Alka-koncernen valgt at bygge en organisationsmæssig struktur op omkring et 71 - udvalg. Det består af repræsentanter fra forretningsområderne i Alka. Udvalget skal sikre sig, at de enkelte punkter i 71 i lov om finansiel virksomhed er udført og dokumenteret, herunder at der er foretaget opdatering af respektive forretningsgange. Endvidere skal udvalget sikre, at der er implementeret de nødvendige kontrolinstanser således, at de operationelle risici i forbindelse med daglige rutiner minimeres

18 Noter - Note 3 Femårsoversigter Moderselskab Femårsoversigter Alka Liv II 34 35

19 Noter Femårsoversigter Alka Koncern 36 37

20 Noter Noter Note 38 39

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

F G Kapital ApS CVR-nr Vestergade Frøstrup. Årsrapport 2015

F G Kapital ApS CVR-nr Vestergade Frøstrup. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 Postboks 229 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk F G Kapital ApS CVR-nr. 25568850 Vestergade

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr. 26204224

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SD Karreen Holding ApS Holmens

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk PBC Finans ApS CVR-nr. 19394476 Dybbølvej 18

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere